Europese Commissie: Hypotheekrenteaftrek moet sneller worden afgeschaft

Stemvolk gijzel je met de hypotheekrenteaftrek - VVD - Zeker nu - slogan De Europese Commissie wil dat Nederland de hypotheekrenteaftrek sneller beperkt. Dat werd vandaag bij de presentatie van economische aanbevelingen voor de lidstaten bekend gemaakt.

Volgens de commissie gaat de aanpak van de hypotheekrenteaftrek niet snel genoeg. Nieuwe huizenkopers zijn sinds dit jaar verplicht om hun hypotheek af te lossen, als zij nog aanspraak willen maken op de renteaftrek. Volgens de commissie zijn de huidige plannen echter niet genoeg om de hoge hypotheekschuld terug te dringen.

Een belangrijk probleem is de huizenmarkt, waar in de afgelopen tientallen jaren steeds meer starheden en verstorende prikkels zijn ontstaan die hun stempel hebben gedrukt op de woningfinancierings en sectorale besparingspatronen. De neiging van huishoudens om steeds meer schulden aan te gaan voor een eigen woning hangt voor een groot deel samen met langdurige fiscale prikkels, en met name de volledige fiscale aftrekbaarheid van de hypotheekrente. Sinds april 2012 is een reeks maatregelen deels ten uitvoer gelegd. Bij een aantal daarvan gaat het om de aanpassing van de fiscale behandeling van de woningfinanciering. De geleidelijke beperking van de hypotheekrenteaftrek en versterking van de prikkel om af te lossen, is op zich nodig, maar deze maatregel wordt te traag ingefaseerd om het aflosgedrag in de komende jaren significant te beïnvloeden.

De huurmarkt wordt afgeremd door de regulering en de aanwezigheid van een zeer grote socialewoningsector die ook met lange wachtlijsten te kampen heeft. De recente invoering van enige huurdifferentiatie in de socialewoningsector op basis van het inkomen is een stap in de goede richting, maar het effect ervan is beperkt. Hoewel de maatregelen stappen in de goede richting zijn, verlopen de hervormingen om de onderliggende problemen aan te pakken derhalve over het geheel genomen in een traag tempo en moet er bijgevolg meer vaart achter worden gezet, terwijl er tegelijk voor moet worden gezorgd dat sociale woningen, ook op gewilde locaties, beschikbaar blijven voor kansarme burgers die geen huisvesting tegen marktvoorwaarden kunnen vinden.

Volgens Mark Rutte moeten mensen die het zich financieel kunnen veroorloven de aanschaf van een huis niet langer uitstellen. Dit omdat zijn deskundigen zeggen dat de prijzen niet veel meer zullen zakken.

Waarom niet gewoon op het laagste punt instappen ? Je praat precies als Piet Moerland van de Rabobank, zelfde toon, zelfde woordkeuze. Ingefluisterd?

bron: ec.europa.eu

Share Button

904 Reacties

 1. king Zegt:

  Overgangsmaatregel:

  Mensen met HRA mogen kiezen.
  HRA of belastingverlaging van 5-10%

  ben benieuwd wat Blok nu zegt.

 2. Voerman Zegt:

  Eindelijk schot in de zaak!

 3. Nico de Geit Zegt:

  ‘terwijl er tegelijk voor moet worden gezorgd dat sociale woningen, ook op gewilde locaties, beschikbaar blijven voor kansarme burgers die geen huisvesting tegen marktvoorwaarden kunnen vinden.’

  In de praktijk zie je dat vrijwel niemand tussen de ‘kansarme burgers’ wil wonen. Door ‘kansarme burgers’ te huisvesten op ‘een gewilde locatie’ is die locatie niet langer ‘een gewilde locatie’ meer.

  Verder is het natuurlijk belachelijk dat mensen met een modaal inkomen zijn aangewezen op de sociale sector vanwege de extreem hoge huur- en koopprijzen van Nederlandse woningen. Sociale woningbouw zou er alleen moeten zijn voor bijzondere gevallen.

 4. Nico de Geit Zegt:

  De regering had toch beloofd dat er ‘niet zou worden getornd aan de HRA’? Een groot deel van de Nederlandse middenklasse heeft gekocht en maximaal geleend. Als de HRA wordt afgebouwd heeft een deel van die mensen straks geen geld meer om boodschappen te doen of gas en elektra te betalen.

 5. Nico de Geit Zegt:

  Nico de Geit: Sociale woningbouw zou er alleen moeten zijn voor bijzondere gevallen.

  En ook dat kan betwijfeld worden. Mensen die zelfstandig kunnen wonen zouden ook iets kunnen huren in de vrije sector als er sprake was van marktwerking. Maar omdat de overheid meer dan 40 jaar lang verhuur van woningen etc. heeft tegengewerkt is huisvesting vinden uiterst moeilijk.

  De sociale sector zou beperkt moeten worden tot mensen die niet in staat zijn zelfstandig te wonen.

 6. Voerman Zegt:

  Nico de Geit: Sociale woningbouw zou er alleen moeten zijn voor bijzondere gevallen.

  Is eigenlijk al de bedoeling, maar omdat er teveel niet kansarme mensen in sociale huurwoningen wonen……..

 7. Claude Zegt:

  Ben er vrijwel zeker van dat Den Haag Brussel heeft ingefluisterd om hier een punt van te maken. Nu kan Den Haag van die 0,5% vermindering in 2014 eenvoudig zeg 2% maken en Brussel de schuld geven. Aangezien toch alleen de hoogste schalen worden gepakt zal het PvdA een zorg zijn. De VVD kan zijn ‘verantwoordelijkheid’ nemen en zeggen dat dit een maatregel is om onder de 3% te komen.

  De vraag is nu: hoeveel procent gaat eraf. Ik zet in op 2% per jaar vanaf nu, in plaats van 0,5%.

 8. asd Zegt:

  Alweer een nieuw onderwerp. Nog even in het kort terug naar de laatste reacties op het vorige:

  Animal Crackers: Wel een wrange vergelijking. Daarbij komt, dat de NL-situatie algemeen geldend is, terwijl de Zweedse beperkt en locaal gebonden is. Niet alleen macro-economisch staat het land er beter voor ,maar ook maatschappelijk. De achterstand, die NL op Zweden heeft, bestaat al een eeuwigheid. Met alles!

  Dawg, nhz en Snorkel: helemaal eens met, hoewel nhz in zijn beschouwingen tot aan de randen van het slagveld gaat, hetgeen theoretisch niet fout hoeft te zijn;

  Voerman, gij zijt een gelukkig mens. Vast en zeker omdat je de internationale pers (m.n. over Holland) niet volgt. Houen zo!

  Philippulus: Heb net vernomen, dat er aan de “vermogens” van Brussel getwijfeld wordt. Natuurlijk niet in het excentrisch gelegen Den Haag!

 9. Voerman Zegt:

  Nico de Geit: De regering had toch beloofd dat er ‘niet zou worden getornd aan de HRA’? Een groot deel van de Nederlandse middenklasse heeft gekocht en maximaal geleend. Als de HRA wordt afgebouwd heeft een deel van die mensen straks geen geld meer om boodschappen te doen of gas en elektra te betalen.

  Daar zijnzenethier niet mee eens, Nico! 🙂

 10. Dawg Zegt:

  Brussel zegt helemaal niets. Brussel is hier niet meer dan de spreekbuis van voorgenomen nationaal beleid. Brussel is best bereid als schaamlap voor laffe nationale politici te functioneren zolang dat nationale beleid in het verlengde ligt van de Lissabon Agenda.

  2.De inspanningen met het oog op de geleidelijke hervorming van de woningmarkt op te voeren door de geplande beperking van de fiscale aftrekbaarheid van de hypotheekrente te bespoedigen, een meer marktgericht prijsstelsel op de huurwoningenmarkt in te voeren en de huur beter te koppelen aan de inkomens van huishoudens in de socialewoningsector. Ervoor te zorgen dat woningcorporaties zich weer gaan richten op huishoudens die het meest behoefte aan sociale woningen hebben.
  3. De tweede pensioenpijler aan de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd aan te passen en daarbij een passende intra- en intergenerationele verdeling van kosten en risico’s te waarborgen. De geleidelijke verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd. te ondersteunen met maatregelen om de inzetbaarheid van oudere werknemers op de arbeidsmarkt te bevorderen. De geplande hervorming van de langdurige zorg uit te voeren om de kosteneffectiviteit ervan te waarborgen, en deze hervorming, met het oog op de houdbaarheid van het stelsel, aan te vullen met verdere maatregelen ter beteugeling van de kostenstijging.

  4. Verdere maatregelen te nemen om de arbeidsparticipatie te verhogen, met name van mensen in de marge van de arbeidsmarkt. De beperking van negatieve fiscale arbeidsprikkels voort te zetten, onder meer door een geleidelijke afschaffing van overdraagbare heffingskortingen voor verdieners van een tweede inkomen. De arbeidsmarktmobiliteit te bevorderen en rigiditeiten aan te pakken, onder meer door de hervorming van de wetgeving ter bescherming van werknemers.

  Gedaan te Brussel,
  Voor de Raad
  De voorzitter

  Wie denkt dat dit soort teksten zonder meer uit de koker van de EC komt heeft nog niet helemaal door hoe de symbiose tussen nationale politici en EU-bureaucratie werkt.

  “….onder meer door de hervorming van de wetgeving ter bescherming van werknemers.” Kafka revisited.

 11. Voerman Zegt:

  asd: Vast en zeker omdat je de internationale pers (m.n. over Holland) niet volgt. Houen zo!

  Als je drie uurtjes vliegt, denken ze, dat Holland de hoofdstad is van Amsterdam. Bovendien, wat onze pers wel niet over het buitenland uitkraamt!

 12. Dawg Zegt:
 13. snorkel Zegt:

  Ik begin toch wel een vreemd soort respect te krijgen voor de manier waarop de HRA gekild gaat worden in NL. We weten dat half Nederland moord en brand schreeuwt als het halve woord ‘gemorr….” valt. En dat de andere helft al jaren de enorme schuldenberg subsidieert en hier steeds ontstemder over wordt. Dit is een onoplosbare impasse vooral in een land met zovele politieke partijen. Maar het is ook crisis en iedereen komt aan de beurt. Dus…

  – We laten de kiezer spreken. Kiest het volk voor de HRA-voorvechters dan pakken we eerst de huurder aan en daarna de HRA. Kiest het volk tegen de HRA, dan pakken we eest de HRA aan en daarna de huurder
  – Het volk kiest voor de HRA, dus de huurder moet er eerst aan geloven. Stoffige Stef duwt met veel gekreun zijn plannen voor de huursector door de politieke sluitspier. Wetende dat dit veel publieke onrust zal veroorzaken en de roep om afschaffing van de HRA alleen maar zal toenemen.
  – Daarna sturen onze stuurlui een slap aftreksel van een begrotingsbrief aan Olli die bol staat van de loze woorden. Jeroen regelt even dat de Finse boeman Olli het allemaal te slap vindt en dus ‘aandringt’ op sneller aanpakken van de HRA.
  – Ondertussen koopt MediaMark wat tijd door de sociale partners het idee te geven dat ze invloed hebben, en door het publiek preventief de schuld voor verdere bezuingingen in de schoenen te schuiven.
  – En dan is het september 2013. En moet er ineens toch weer 6 (nee, niet de 4 van de lente 2013, maar nu ineens 6!) miljard gevonden worden. 3x raden waar dir extra 2 vandaan gaat komen…

 14. Victor Zegt:

  Ik ben het met Rutte eens. Als je een huis ziet waar je lang in wil wonen en je kunt het je veroorloven moet je het kopen. Wat ik jammer vind is dat hij niet aangeeft wat “kunnen veroorloven is”. Hierover zouden we van mening kunnen verschillen (zeer waarschijnlijk).

 15. juist Zegt:

  Marktconforme huren? Met een huizenmarkt die jaarlijks met 13 miljard euro HRA wordt gesubsidieerd? Eerst de HRA eraf en dan kunnen woningen ook zonder sociale sector tegen betaalbare prijzen worden verhuurd. Scheelt ook nog eens in de huursubsidie voor de minima, want die is juist het gevolg van de HRA.

 16. SchuurHuurder Zegt:

  VEH maakt zich zorgen welk effect dit zal hebben op het prille herstel van de woningmarkt:

  nu.nl/economie/348…et-hervormingen.html

  Welk herstel zien zij dan die wij niet zien? Laagste prijs sinds jaren en zeer lage verkoopaantallen. Ik heb zo het idee dat de VEH in tegenstelling tot veel van ons lage prijzen niet als herstel zien.

 17. asd Zegt:

  @11(Voerman),

  Ik kan met jou door een deur! En het doet mij goed te vernemen, dat Holland de hoofdstad is van Amsterdam.

  En trouwens, wat ik vroeger in vliegtuigen (blij, dat ik daar niet meer in hoef!)moest aanhoren over ons land, was wel heel geestig, maar toch… Gewoon gezellig meedoen!

 18. asd Zegt:

  @10(Dawg),

  Zàt er nog maar een Kafkaïaans element in, dan had het nog wat!

  Niets van dat alles: gewoon Brusselse bureaupraat en om vier uur ‘s middags via de traiteur lekker terug naar het huisje in de Brusselse groene rand: Ukkel, Linkebeek, St.Genesius-Rhode, Waterloo.

  Papier is geduldig: hèt Brusselse perspectief van Den Haag.

 19. Econowiser Zegt:

  Ik zeg: HRA eraf en compenseren met lagere inkomstenbelasting. Oh, en laat bankspaarders (en andere hypotheekvormen) fiscaal geruisloos overstappen naar een annuïteitenhypotheek.

 20. snorkel Zegt:

  SchuurHuurder,

  Hun eigen marktindicator. Die is NOG NOOIT ZO STERK GESTEGEN! 😉 Lichtpuntjes galore daar bij de VEH

 21. Animal Crackers Zegt:

  Slap.
  Ja, de prikkel om af te lossen is niet voldoende bij handhaving van de HRA in haar huidige vorm is wat ze aanbevelen. Goh. Ik had nog zo gehoopt dat ze met een dwingend advies zouden komen en gehoopt dat ze dan ook termijnen zouden noemen. Andere marktverstorende elementen worden genegeerd de NHG blijft onbesproken en van de banken wordt ook geen inspanningsverplichting gevraagd. Niets ook over stimulatie voor de starter.

  Paar andere dingen die opvallen.

  Nee maar, het gaat nu plotseling ook over de huurmarkt!!!De alinea daarover is minstens zo groot. Het aanpakken van de huurmarkt-zeepbel is een stap in de goede richting. Wow!

  ‘Er moet worden gezorgd dat sociale woningen, ook op gewilde locaties, beschikbaar blijven voor kansarme burgers die geen huisvesting tegen marktvoorwaarden kunnen vinden.’

  Oh, hoe dan?

  en:

  ‘een zeer grote socialewoningsector die ook met lange wachtlijsten te kampen heeft.’

  Ja, zeer grote sector maar te klein kennelijk als de vraag het aanbod overtreft denk ik dan. Dat is niet significant genoeg om er andere conclusies aan te verbinden dan: de marktvoorwaarden dusdanig veranderen dat mensen niet kunnen verhuizen omdat ze minder kunnen sparen doordat de huur is gestegen en dus vast/klem komen te zitten.: ‘een stap in de goede richting, maar het effect ervan is beperkt.’
  Voor wie of wat is het effect beperkt? Voor de huurders die de subsidie van het bevolkingsdeel met schuldposities mede mag ophoesten door voor hen ook nog de marktvoorwaarden te veranderen?

  Alles om te voorkomen dat woningen hun werkelijke waarde krijgen. Nog steeds!

 22. Dawg Zegt:

  asd,

  Begin een beetje allergisch te worden voor dat laffe en verhullende taalgebruik van de schrijftaalmoordenaars achter het beleid.

 23. asd Zegt:

  @22 (Dawg),

  Goed gezien! You are telling me. Trouwens mooie omschrijving: “schrijftaalmoordenaar”.

 24. Dawg Zegt:

  ‘Een belangrijk probleem is de huizenmarkt, waar in de afgelopen tientallen jaren steeds meer starheden en verstorende prikkels zijn ontstaan die hun stempel hebben gedrukt op de woningfinancierings en sectorale besparingspatronen.’

  ‘Starheden en verstorende prikkels’. Zomaar ontstaan. Uit het niets. Niemand die het in de gaten had. Laat staan er iets aan had kunnen doen.

  Laffe rotzakken.

 25. Dawg Zegt:

  asd,

  ‘t Was maar een verschrijving.

 26. asd Zegt:

  @11(Voerman),

  Had nog gereageerd op je reactie. Is blijkbaar in het spamfilter (weet niks van compuuuters, zoals Wiegel) blijven hangen.

 27. asd Zegt:

  @25(Dawg),

  Een verschrijving? Eigen vondst blijkbaar. Wel heel beeldend!

 28. snorkel Zegt:

  Dawg,

  Weet je waar ik allergisch voor begin te worden. Amateuristische pseudo-economenuitspraken als:

  “Dat is niet alleen slecht voor een pril herstel van de woningmarkt, maar ook voor de werkgelegenheid en de economie. En dat heeft weer grote gevolgen voor de overheidsfinanciën”, zegt Rob Mulder, directeur van Vereniging Eigen Huis

  Met zulke ongefundeerde en niet hardgemaakte (dus ook niet te ontkrachten) verbale diarree kan ik ALLES wel zo verdraaien dat er toch vooral niks moet gebeuren want dat is slecht voor de schatkist.

  “Moedertje natuur moet toch echt geen haast maken met het stoppen van de regen, want geen regen is slecht voor het prille herstel van de verkoop van paraplus en regenlaarzen, wat leidt tot minder belastinginkomsten en heeft daardoor dus grote gevolgen voor de overheidsfinanciën”, zegt drs Snorkel, directeur van de Vereniging Eigen Paraplu en Regenlaars.

  Nee Rob. Weet je wat slecht is? Mensen jarenlang veel te dure paraplus en regenlaarzen door de strot douwen!

 29. tufkaj Zegt:

  hmm, is dit een crashende fannie mae? google.com/finance…i=5iKmUZi8E-T3wAOBEA

 30. asd Zegt:

  @28(Snorkel, Dawg),

  Weer een plastisch voorbeeld, dat irritant is dan wel de lachlust kan opwekken: Kan het iets te maken hebben met het Calvinistische doemdenken van Rob Mulder van de VEH, vooropgesteld, dat hij qua DNA-structuur een Calvinist is?

 31. nhz Zegt:

  Nico de Geit: In de praktijk zie je dat vrijwel niemand tussen de ‘kansarme burgers’ wil wonen. Door ‘kansarme burgers’ te huisvesten op ‘een gewilde locatie’ is die locatie niet langer ‘een gewilde locatie’ meer.

  Je ziet helaas steeds vaker dat gewilde locaties verpest worden door er probleemgevallen te huisvesten; dat komt mede omdat WoCo’s gedwongen worden om dat soort gevallen te huisvesten en er blijkbaar voldoende incentives zijn om dat dan op een toplocatie te doen.

  In mijn stad komen asielzoekers ook regelmatig terecht in een duur monumentenpand, en er zijn ook heel wat mensen met een uitkering die voor een prikkie op een toplocatie wonen; niet erg sociaal vergeleken met mensen die het zelf moeten betalen. Zo was er twee jaar terug nog een protestactie van huurders van de WBV die meer huur moesten gaan betalen dan de 350-400 euro die ze nu betalen, in een straat waar de gemiddelde woning zo’n 4-5 ton zou moeten kosten. Zelfs met HRA ben je dan nog meer kwijt, en in de vrije sector vragen ze daar 1500-2000 euro per maand. Maar toch klagen natuurlijk verworven rechten enz. enz.

  Ik ben wel voor enige variatie in de wijken kwa inkomensnivo, maar ik zie niet in waarom de meest zielige burgers perse op kosten van de belastingbetaler op de duurste locaties van een stad moeten kunnen wonen. Als je niet werkt kun je toch wel even de fiets pakken of wandelen om naar het stadscentrum te gaan? Amsterdam is wat dat betreft vermoedelijk het toppunt, maar het speelt overal in Nederland 🙁

  Nico de Geit: Sociale woningbouw zou er alleen moeten zijn voor bijzondere gevallen.

  eens, en dan dus ook woningen van het type dat daar bij past. Geen luxe woningen met 4 slaapkamers, ruime tuin enzo – want dan straal je uit dat dat allemaal grondrechten zijn terwijl de praktijk ALTIJD is dat er mensen zijn die zich dat niet kunnen permitteren. Alleen zijn dat in NL dan vaak de werkenden, en niet (handige) mensen met een uitkering.

  Nico de Geit: Als de HRA wordt afgebouwd heeft een deel van die mensen straks geen geld meer om boodschappen te doen of gas en elektra te betalen.

  oftewel, die hebben allemaal recht op compensatie als het sprookjes straks niet waar blijkt te zijn.

  Nico de Geit: De sociale sector zou beperkt moeten worden tot mensen die niet in staat zijn zelfstandig te wonen.

  Niet mee eens, de opzet van de sociale sector was mede omdat bepaalde groepen makkelijk uit te buiten zijn als huiseigenaars samenspannen. En dat is (was) regionaal vaak het geval. Al krijg ik tegenwoordig eerder het idee dat bepaalde groepen extra handig zijn in het manipuleren van de overheid om boven hun stand te kunnen wonen, en dan bedoel ik niet alleen scheefleners.
  Ik zou het prima vinden als de overheid zorgt voor betaalbare, maar dan ook zeer basale, woningen voor mensen met een minimuminkomen. Gewoon een dak boven je hoofd met alle basisvoorzieningen, maar niks groter dan perse noodzakelijk en zonder enige luxe. Iedereen die meer wil kan terecht in de vrije sector en moet dan maar zien dat hij daarvoor ergens het extra geld bij elkaar schraapt. Wat we vooral niet moeten krijgen is dat iemand 100x een huis weigert net zolang totdat hij/zij de mooiste woning uit het bestand bijna voor nop kan bewonen (280 euro voor een riante woning met tuin enz. enz., in mijn stad).

  Voerman: Is eigenlijk al de bedoeling, maar omdat er teveel niet kansarme mensen in sociale huurwoningen wonen……..

  eens, al denk ik dat er vooral niet kansarme mensen wonen in huurwoningen die eigenlijk helemaal niet in de sociale sector thuishoren. Oftewel de huurwet is ook dringend aan hervorming toe. Ook daar veel te veel ‘verworven rechten’.

 32. Dawg Zegt:

  snorkel,

  Ik zou daar als directeur van de Stichting Naar Marktcomformere Prijzen nog aan toe willen voegen dat het de Nederlandse regering zicht in maximaal dient in te zetten voor zo hoog mogelijke prijzen van eigenlijk alles. Hoe duurder alles is des te meer er wordt verdiend door ondernemend Nederland en hoe hoger de belastinginkomsten van onze armlastige staat. Win-win.

 33. afbetaalde huiseigenaar Zegt:

  breek me de bek niet open over die VEH..

  ik heb ze al eens geschreven dat de huidige zittende leden als generatie ooit eens uitsterft en als ze dus nieuwe leden willen winnen dat ze zich beter kunnen concentreren op nuttige dingen zoals energie en bouwtechnische keuringen te verbeteren ipv te proberen de huizenmarkt te beinvloeden met hun prietpraat..
  een huiseigenaar is gebaat bij een gezonde markt.. met een gezonde financiele basis.. en dat betekent dat de narukkende generaties dus ook die huizen kunnen betalen. betalen betekent dus niet tot je strot toe in de schulden te steken en als laatste biggest fool te gelden..
  dalende prijzen zijn gewenst.. het verbeten vasthouden aan de status quo doet mij denken aan Ulbricht in de DDR tot aan 1989 volhouden dat alles in ordnung war.

  en nog erger een tweet van Mulder en Rutte aapt het gelijk na.. hoe pijnlijk is dat dan??

  zie zijn woorden: prille verbetering op de huizenmarkt.. waar dan bitte sehr? nergens behalve op die indicator van de VEH.. nou dan maar zien hoe zich dat tot ausgustus in konkrete getallen vertaald..
  ja zeker worden er nog snel even mensen over de streepgehaald ivm de NHG aanpassing per 31.7.

  Ik hoop dat ze die HRA aanpakken.. of ik het ook denk? nee.. daarvoor zijn ze te laf..
  bij deze deskjockies ??eerder gewoon business as usual:

  dweilen met de kraan open..

 34. Dawg Zegt:

  asd,

  Bij Rob Mulder denk ik eerder aan een pathologische leugenaar dan aan een calvinist.

 35. Nico de Geit Zegt:

  Victor: Ik ben het met Rutte eens

  Mark Rutte riep recent op om vooral veel geld uit geven omdat dat goed is voor de economie.

 36. snorkel Zegt:

  Dawg,

  Hulde Dawg… Want als alles gewoon een miljoen kost, dan is alles marktconform!

 37. snorkel Zegt:
 38. nhz Zegt:

  Claude: Aangezien toch alleen de hoogste schalen worden gepakt zal het PvdA een zorg zijn.

  onzin, bij de PvdA zitten tegenwoordig juist héél veel topinkomens, bijvoorbeeld de hele managersmaffia bij onderwijs/gezondheidszorg, semi-overheden, omroepen, enz. enz. Nee, ik voorspel dat de topinkomens tot het laatste moment ontzien blijven worden, of hooguit net zo hard aangepakt worden als de andere scheefleners (maar zeker veel minder hard dan huurders in de vrije sector).

  juist: Marktconforme huren? Met een huizenmarkt die jaarlijks met 13 miljard euro HRA wordt gesubsidieerd?

  inderdaad, dat wijst erop dat diverse passages – zoals Dawg ook stelt – in Nederland bedacht zijn. Waarschijnlijk door zo’n onsmakelijk adviesburootje dat normaal voor de kleuters van NVM, VEH, Bouwfonds etc. werkt.

  Econowiser: Ik zeg: HRA eraf en compenseren met lagere inkomstenbelasting.

  eens, maar dat kun je vergeten. Die winst door minder HRA gaat het kabinet in eigen zak steken en uitgeven aan ‘leuke dingen voor de mensen’, in de praktijk waarschijnlijk leuke dingen voor veelverdieners die gecompenseerd moeten worden voor het verlies van hun HRA.

 39. nhz Zegt:

  snorkel: Jep! Het was Tyler Durden ook al opgevallen

  ja, en deze keer is net niet een losgeslagen HFT algo, maar is er een goede reden voor de paniekvoetbal 🙂
  -30% in twee uur; en de media maar waarschuwen voor dat riskante goud waarmee je het afgelopen half jaar (mede dankzij grootschalige overheidsmanipulatie) zo’n 20% kon verliezen. Nee, koop vooral nog een huis of een pakketje hypotheken – super degelijk allemaal 😎 Kwestie van tijd voordat de hele Amerikaanse beurs -30% in twee uur doet (maar de Japanners mogen eerst, dat dan weer wel).

 40. Frans Zegt:

  snorkel:
  SchuurHuurder,

  Hun eigen marktindicator. Die is NOG NOOIT ZO STERK GESTEGEN! Lichtpuntjes galore daar bij de VEH

  ah! Green shoots! Zo mag ik het horen!
  (waar ken ik dat ook al weer van?)

 41. Frans Zegt:

  Rutte verschuilt zich wel heel handig achter de specialisten van de markt qua vooruitzichten huizenprijzen. Hij kan het beter de lobbyisten noemen, maar dat terzijde.

 42. asd Zegt:

  @33(Dawg),

  Rekenen we ook goed! Maar toch, ik blijf met die DNA-structuur zitten,waarvan de details zo verhelderend kunnen werken?

 43. snorkel Zegt:

  Volgens ZeroHedge gaat de Japanse centrale bank de hypotheekrentes verhogen in juni… twitter.com/zerohe…s/339783111334326272

  Daar gaat het prille herstel op de Japanse huizenmarkt…

 44. Beurse Beurs Zegt:

  Hey, maar jullie waren toch allemaal TEGEN Europa?

  Ik ben voor de EU, want het is de enige partij die lange termijn belangen behartigt, ook van ons. Dan maar wat technocratisch!

 45. Dr.t Zegt:

  Dawg:
  snorkel,

  Ik zou daar als directeur van de Stichting Naar Marktcomformere Prijzen nog aan toe willen voegen dat hetde Nederlandse regering zicht in maximaal dient in te zetten voor zo hoog mogelijke prijzen van eigenlijk alles. Hoe duurder alles is des te meer er wordt verdiend door ondernemend Nederland en hoe hoger de belastinginkomsten van onze armlastige staat. Win-win.

  Ach ja maar toch. De hypotheekrente is enorm laag, de huizenprijzen idem, huren stijgen. Je hoeft geen geleerde te zijn om te beseffen dat de condities om een huis te kopen steeds gunstiger worden.

 46. snorkel Zegt:

  Dr.t: Je hoeft geen geleerde te zijn om te beseffen dat de condities om een huis te kopen steeds gunstiger worden.

  Je hoeft ook geen geleerde te zijn om te beseffen dat de hypotheekeigenaar in september goed aan de beurt komt.

 47. snorkel Zegt:

  Beurse Beurs,

  Ik ook hoor! Als we het van de lokale regenten met hun kleine belangetjes moeten hebben gaat er nooit wat gebeuren 😉

 48. nhz Zegt:

  snorkel: Volgens ZeroHedge gaat de Japanse centrale bank de hypotheekrentes verhogen in juni… twitter.com/zerohe…s/339783111334326272

  Daar gaat het prille herstel op de Japanse huizenmarkt…

  oeps, van 0.1 naar 0.15% per jaar ofzo? 😉

  Beurse Beurs: Ik ben voor de EU, want het is de enige partij die lange termijn belangen behartigt, ook van ons.

  die doet alsof ze onze lange termijn belangen behartigen misschien … het enige waar de EU mee bezig is is zakken vullen en het kaartenhuis nog iets langer overeind houden.

  Dr.t: Je hoeft geen geleerde te zijn om te beseffen dat de condities om een huis te kopen steeds gunstiger worden.

  precies!
  1. de rente kan alleen maar verder omlaag
  2. de NHG garantiegrens kan alleen maar verder omhoog
  3. vrije sector huren kunnen onbeperkt verhoogd worden, EU is er ook voor
  4. politici zijn super creatief in het bedenken van nieuwe subsidiemaatregelen om scheefleners te helpen op kosten van financieel verstandige burgers.
  5. het gaat prima met de gemeentes, dus die OZB kan alleen maar omlaag
  6. de Eigen Huis marktindicator is super gestegen, de bodem is bereikt!
  7. alle deskundigen zeggen dat de bodem bereikt is
  8. enzovoorts 😎

 49. asd Zegt:

  @32(afbetaalde huiseigenaar),

  Prima analyse van een tekort schietende organisatie als de VEH.

  Ik vrees, dat zoiets voor meer instituties en organisaties in dit land, op welk terrein dan ook, geldt.

  Volg maar eens de uitspraken van prof. Heertje – die tegenwoordig helaas te weinig van zich laat horen – over het niveau van de huidige “manager” en de gevolgen daarvan voor de NL-samenleving.

  Met een dergelijk verrotte mentaliteit heeft de HRA zich kunnen ontwikkelen, waardoor menige “onderdaan” door het hoge belasting- en huizenprijzenniveau aangewezen was op die HRA.

  Het is uiteindelijk de staat geweest, die voor de ontstane situatie verantwoordelijk kan worden gesteld.

  Dan kun je niet zomaar die HRA terugdraaien omdat “het grotendeels belastingvrije Brussel” dat wil zonder grote groepen “huiseigenaren” verder in problemen te brengen.

  Niet van een ieder kun je een `longterm vision`verwachten.

  Neemt niet weg, dat een door de staat mogelijk gemaakt onding als de HRA vroeg of laat moet worden afgeschaft.

 50. nhz Zegt:

  Dr.t: De hypotheekrente is enorm laag, de huizenprijzen idem,

  P.S.: de huizenprijzen zijn alleen laag voor kleuters, iedereen die wat ouder is zou moeten weten dat ze belachelijk hoog zijn. Ik denk dat als je kijkt op de Herengrachtindex (t.o.v. inkomens), dat we dan recent van ‘hoogste prijs in 400 jaar’ zijn gezakt naar een paar % minder, oftewel, 98% van de tijd in de geschiedenis van Nederland waren de huizen goedkoper dan nu.

 51. asd Zegt:

  @32, afbetaalde huiseigenaar,´

  Heb op je gereageerd, maar zie, dat reactie in het spamfilter is blijven hangen.

 52. nhz Zegt:

  en dat laatste betekent dus dat er nog een jarenlange weg te gaan is voordat de ‘revert-to-mean’ voltooid is, over overshoot omlaag zullen we het maar helemaal niet hebben.

 53. ll Zegt:

  tufkaj: hmm, is dit een crashende fannie mae?

  Lol, die was in 2008 ingestort en van 74 tot 5 dollar gereduceerd, ( daarna nooit meer gevolgd ) dacht dat ie niet meer bestond ……. en dan ineens plotsklaps jouw post ……. oude tijden herleven 😉

 54. snorkel Zegt:

  nhz: ‘revert-to-mean’

  return to mean: 2020, €130k voor een gemiddeld huis
  bodem (aka “keerpunt”): 2030, €135k voor een gemiddeld huis

  Dat allemaal in prijzen van het betreffende jaar en uitgaande van gemiddeld 2,5% inflatie

 55. ll Zegt:

  12 miljard opbrengst aardgas, 12 miljard opbrengst huren, 12 miljard HRA.

  NL heeft iets met het cijfer 12 🙂

 56. Dawg Zegt:

  Beurse Beurs:
  Hey, maar jullie waren toch allemaal TEGEN Europa?

  Ik ben voor de EU, want het is de enige partij die lange termijn belangen behartigt, ook van ons. Dan maar wat technocratisch!

  ‘t Is mij een raadsel hoe iemand tot zo’n standpunt kan komen. Binnen EU-verband is besloten om tot een gemeenschappelijke munt te komen. Zo’n munt is niet te handhaven zonder overdracht van nationale politieke soevereiniteit en zonder een aanhoudende stroom van inkomenstransfer van noord naar zuid. Op die konsekwenties hebben politici hun electoraat echter nooit durven wijzen. En dat durven ze nu, een enkele uitzondering daargelaten, nog steeds niet. Vandaar allerlei constructies als Stabiliteitspact,EFSF, ESM, bankenunie etc. Lapmiddelen die op volslagen ondemocratische wijze tot stand zijn gekomen en Nederland bakken met geld gaan kosten.

 57. snorkel Zegt:

  Dawg,

  Ze hadden de Eu ook beter meteen United States of Europe kunnen noemen. Dan was gewoon voor iedereen duidelijk wat de bedoeling is.

 58. Animal Crackers Zegt:

  Na 12 jaar ben je ad beurt bij woningnet.
  Het duurt nog 12 jaar voor de bodem bereikt is.

 59. adisini Zegt:

  En waarom lees ik vooral dat de huur differentiatie een stap in de goede weg is, maar nog lang niet genoeg!

  Meer huurverhogingen dus!

 60. latida Zegt:

  ft.com/intl/cms/s/…e.html#axzz2Uhf5VinH

  “report by Finnish banking expert Peter Nyberg blamed “group think” within banks and regulatory authorities and a willingness among the public to “let the good times roll on” during the property bubble.
  Some experts warn the failure to hold a public inquiry or hold anyone to account for the banking crisis is causing public disillusionment with politics and risks allowing similar conditions to occur in any future crisis.”

 61. adisini Zegt:

  Dat er een hoog percentage sociale huurwoningen zijn en een lange wachttijd geeft dus alleen maar aan dat die huren economische gezien veel te laag zijn.

 62. latida Zegt:

  businessetc.thejou…0%9D-127333-Apr2011/

  “AN ORGANISATION REPRESENTING builders, developers and investors has called for a “truth commission” to be established in order for those responsible for Ireland’s economic collapse to be held accountable – rather than the families and businesses currently being prosecuted through the courts.
  The Irish Property Council (IPC) has called on the government to “recognise the catastrophe” that has befallen ordinary Irish people, who are being held “singly responsible” for the country’s financial crisis.
  “It is causing the most incredible stress and disillusionment amongst the public and citizens of the state where the only resolution for those affected is through the courts since they are being held singly responsible,” the IPC said in a statement, adding: “All reports commissioned by government, including the Wright report, the Regling and Watson report – and last week the Nyberg report – are holding the government, banks, Financial Regulator, Central Bank, and the Department of Finance responsible”.”

 63. asd Zegt:

  @42(dr.t),

  Ah, daar hebben we dr.t weer met zijn misleidende posts.

  De hypotheekrente in dit land is extreem hoog en zeker geen motief om in de huizenmarkt te stappen!

  Praten we nog niet eens over beperking van de NHG en HRA.

  Of je bent oerdom of gewoon “nasty”.

 64. Animal Crackers Zegt:

  Niet het meest betrouwbare blad. Maar geschreven door former chief credit officer at Fannie Mae from 1987 to 1989. ‘Is the Fed Blowing a New Housing Bubble?’
  online.wsj.com/art…400252745095518.html

 65. Dawg Zegt:

  snorkel,

  De euro is het kind van oneerlijkheid en bedrog. Aan de vrucht herken je de boom.

 66. snorkel Zegt:

  Dawg,

  Aha, ook jij bent gevallen voor het nieuwe Hegelianisme? 😉

 67. nhz Zegt:

  snorkel: Ze hadden de Eu ook beter meteen United States of Europe kunnen noemen.

  voor de duidelijkheid, af te korten als USSE en niet USE 😎
  Het politburo van China en de voormalige Sovjetunie watertanden van de macht die de ongekozen burocraten in Brussel hebben.

  adisini: En waarom lees ik vooral dat de huur differentiatie een stap in de goede weg is, maar nog lang niet genoeg!

  Meer huurverhogingen dus!

  ja, dat deel van het advies zal MediaMark vast gelezen én begrepen hebben.

  latida: AN ORGANISATION REPRESENTING builders, developers and investors has called for a “truth commission”

  Uh, willen al die bouwmaffiosi beweren dat ze er ingeluisd zijn en dat de politiek de enige schuldige is? Voorzover ik weet zijn er in Ierland nog nauwelijks bouwers en banksters prive aansprakelijk gesteld voor de mega bankoverval op het Ierse publiek. Kleine bouwbedrijven zijn vast de dupe maar ja, als je opereert in een lucratieve sector moet je er rekening mee houden dat de tijden kunnen veranderen.
  ***
  ondertussen het laatste nieuws van ons Ministry of Truth:

  Hoger toptarief levert lagere belastingen op

  Een hogere belasting op de hoogste inkomens levert niet meer, maar juist minder belastingopbrengsten op. Dat concludeert het Centraal Planbureau in een woensdag gepubliceerd onderzoek.

  Lees vooral even het hele verhaal (ik zal het zekerheidshalve niet quoten). Heel geloofwaardig dat banksters, topmanagers bij de overheid etc. minder gaan werken zodra het toptarief verhoogd wordt en net zoveel minder gaan werken totdat ze onder het lage tarief vallen. De ega’s kunnen hun borst nat maken, nog even en manlief zit vier dagen per week thuis voor de kinderen te zorgen, allemaal vanwege een hoger toptarief!

  Ik wacht met spanning op het komende persbericht van onze experts in misleiding dat stelt dat afschaffing van de HRA miljarden gaat kosten 😎

 68. adisini Zegt:

  Ben met Dr T eens (maar dat zal over 10 jaar wel blijken). Kunt u bijvoorbeeld dan eens aangeven hoe vaak in de afgelopen 50 jaar de hypotheekrente lager was in Nederland(!), daar wonen we immers..

  asd:
  @42(dr.t),

  Ah, daar hebben we dr.t weer met zijn misleidende posts.

  De hypotheekrente in dit land is extreem hoog en zeker geen motief om in de huizenmarkt te stappen!

  Praten we nog niet eens over beperking van de NHG en HRA.

  Of je bent oerdom of gewoon “nasty”.

 69. ll Zegt:

  Ondertussen in Grunn, om de hoek van de Grote Markt, kwart winkelstraat staat leeg, maarrrrr

  deflatie is in aantocht…….

  Huren gaan omlaag, jawohl Heinrich ……. lagere huren betekent lagere consumentenprijzen ……

  Mises, leest u nog mee ? Huren gaan omlaag 😉

  dvhn.nl/nieuws/gro…estraat-in-Groningen

 70. snorkel Zegt:

  nhz: Hoger toptarief levert lagere belastingen op

  Gelezen, Het hele onderzoek hangt aan elkaar van de aannames. Op zo ongeveer ELKE pagina staat her woord aanname.

 71. Dawg Zegt:

  adisini:
  Dat er een hoog percentage sociale huurwoningen zijn en een lange wachttijd geeft dus alleen maar aan dat die huren economische gezien veel te laag zijn.

  Dat zeggen Steef Blok en z’n supporters ook. Ze moeten wel, want ‘t alternatief is dat ze erkennen dat een koophut gewoon veel te duur is gemaakt. Wie dus niet al te beroerd huurt, blijft daarom zitten waar die zit.

 72. snorkel Zegt:

  snorkel: Het hele onderzoek hangt aan elkaar van de aannames

  Zo is ook hun stelling dat “bij hogere belastingtarieven de belastinggrond zal afnemen, waardoor de totale belastinginkomsten juist dalen” niets meer dan een aanname. Zo kan ik ook een onderzoek doen. Die Bas Jacobs had al niet veel credits meer bij mij, maar wat ‘ie nog had is ‘ie nu ook kwijt.

 73. nhz Zegt:

  Oh, en alweer een persbericht van het Ministry of Truth:

  Consumenten moeten goed opletten wanneer zij besluiten om hun geld te steken in goud of grond, in plaats van in een spaarrekening. De Autoriteit stelt de laatste tijd steeds meer advertenties te zien waarin dit soort beleggingen worden voorgesteld als alternatief voor de slecht renderende spaarrekening.

  Oh nee, dat kwam van de AFM (afdeling van het CBS tegenwoordig?). Dus stal je geld vooral op een spaarrekening met negatieve rente (vooral als je meer dan een ton hebt) zodat het gegarandeerd ieder jaar minder wordt, of in een huis in de polder dat gegarandeerd ieder jaar minder waard wordt, super veilig! Ik ben trouwens benieuwd hoe je een belegging in goud helemaal kunt kwijtraken, weet de AFM iets over goud dat ik als chemicus niet weet? Verdampt het zomaar waar je bij staat??

 74. Dawg Zegt:

  snorkel:
  Dawg,

  Aha, ook jij bent gevallen voor het nieuwe Hegelianisme?

  Is dat iets van these, antithese en synthese? Wat zijn dan de these en antithese? Dan weet ik tenminste zelf ook waar ik voor gevallen ben?

 75. snorkel Zegt:

  nhz,

  Nee, “USE” is niet zo’n heel slim idee inderdaad… 😉

 76. adisini Zegt:

  Alles is inderdaad relatief mijn vriend, helemaal mee eens.

  Dawg: Dat zeggen Steef Blok en z’n supporters ook. Ze moeten wel, want ‘t alternatief is dat ze erkennen dat een koophut gewoon veel te duur is gemaakt. Wie dus niet al te beroerd huurt, blijft daarom zitten waar die zit.

 77. nhz Zegt:

  adisini: Kunt u bijvoorbeeld dan eens aangeven hoe vaak in de afgelopen 50 jaar de hypotheekrente lager was in Nederland(!), daar wonen we immers..

  inderdaad, de hypotheekrente is extreem laag; ik denk dat asd (net als lorenzo wanneer het hierover gaat) de renteopslag bedoelt …

  Maar voor de duidelijkheid: een superlage hypotheekrente betekent m.i. dat het alleen maar omhoog kan (na 30 jaar daling volgt misschien wel 30 jaar stijging). En dat is niet fijn voor de waarde van het onderpand, en ook niet als je rente voor minder dan 30 jaar vast staat.

  snorkel: Die Bas Jacobs had al niet veel credits meer bij mij, maar wat ‘ie nog had is ‘ie nu ook kwijt.

  Bas Jacobs is waarschijnlijk bang dat zijn eigen belasting omhoog gaat. Hij schijnt 3000 euro per dag te kosten dus dat tikt door …

 78. snorkel Zegt:

  snorkel: Stap 1: Alles gaat fout…
  Stap 2: Het is de schuld van… (Islam, Euro, Joden, etc)
  Stap 3: Dus de oplossing is…

  “Scheefhuren” is ook zo’n voorbeeld. Goedkoop consumeren is natuurlijk helemaal geen probleem in een vrije markt. Daar horen competitieve aanbieders gewoon op in te springen. Maar als je maar jarenlang een negatief geladen woord als scheefhuren gebruikt gaan mensen het vanzelf als de basis van alle problemen zien. Scheefhuren, kopvodden, etc

 79. adisini Zegt:

  Gelukkig dan maar dat iedereen gewoon die extreem lage rente betaald 😉

  En als de banken eraan verdienen… Mooi dan hoeven we ze ook niet met Miljarden te redden en verdient het pensioenfonds ook nog eens.

  Een win-win situatie heet dat! 😀

  nhz: inderdaad, de hypotheekrente is extreem laag; ik denk dat asd (net als lorenzo wanneer het hierover gaat) de renteopslag bedoelt …

  Maar voor de duidelijkheid: een superlage hypotheekrente betekent m.i. dat het alleen maar omhoog kan (na 30 jaar daling volgt misschien wel 30 jaar stijging). En dat is niet fijn voor de waarde van het onderpand, en ook niet als je rente voor minder dan 30 jaar vast staat.

  Bas Jacobs is waarschijnlijk bang dat zijn eigen belasting omhoog gaat. Hij schijnt 3000 euro per dag te kosten dus dat tikt door …

 80. Dawg Zegt:

  nhz: Hoger toptarief levert lagere belastingen op

  Een hogere belasting op de hoogste inkomens levert niet meer, maar juist minder belastingopbrengsten op. Dat concludeert het Centraal Planbureau in een woensdag gepubliceerd onderzoek

  Voorspelbare CPB-praat. Jij en ik gaan gewoon naar ons werk, maar de echte toppers wegen van uur tot uur af of het extra inkomen nog opweegt tegen de extra inspanning die hier voor nodig is. Maar goed, laten we het CPB eens volgen in haar eigen onnavolgbare logica.

  Sinds de jaren tachtig is het toptarief geleidelijk aan gedaald van 72 nar 52 tarief. Parallel aan deze ontwikkeling begon het grote graaien in de de top van het bedrijfsleven en de semi-publieke sector. Logisch: hoe lager het belastingtarief, des te meer een uurtje extra graaien loont.

 81. Maria Zegt:

  ll:
  Ondertussen in Grunn, om de hoek van de Grote Markt, kwart winkelstraat staat leeg, maarrrrr

  deflatie is in aantocht…….

  Huren gaan omlaag, jawohl Heinrich ……. lagere huren betekent lagere consumentenprijzen ……

  Mises, leest u nog mee ? Huren gaan omlaag

  dvhn.nl/nieuws/gro…estraat-in-Groningen

  Huren zullen wel omlaag moeten gaan willen we nog wat verhuren!

 82. Maria Zegt:

  Beste quote van de dag:

  “Waar de commissie Huizenprijzen vele maanden en honderden pagina’s voor nodig had, doet Olli af in een bijzin:”het is de renteaftrek,stupid”

 83. asd Zegt:

  @63(adinsini),

  Sorry, op zo weinig inzicht en zo’n gebrek aan actuele internationale kennis kan helaas niet ingaan!

 84. snorkel Zegt:

  Dawg,

  Het slaat helemaal nergens op joh. Als het optimale tarief inderdaad 49% zou zijn, dan zitten we daar dus al 30 jaar 3%-punt boven. En voorafgaand aan die afgelopen 30 jaar zaten we er nóg veel verder boven, al vanaf 1914. Dus zouden de “topinkomens” al 100 jaar lang bezig zijn steeds minder te gaan werken. Dat wil ik wel eens onderbouwd zien dan 😉

 85. Adamus Zegt:

  Voerman: Is eigenlijk al de bedoeling, maar omdat er teveel niet kansarme mensen in sociale huurwoningen wonen……..

  In nl wonen “kansarmen”. Waar?

 86. tufkaj Zegt:

  Allemaal gelezen dat het vertrouwen is gestegen en dus binnenkort de verkopen weer aantrekken volgens VEH? Mooi. woningmarktcijfers…-veh-marktindicator/

 87. Adamus Zegt:

  <
  – En dan is het september 2013. En moet er ineens toch weer 6 (nee, niet de 4 van de lente 2013, maar nu ineens 6!) miljard gevonden worden. 3x raden waar dir extra 2 vandaan gaat komen…

  Misschien verhoging BTW 🙂 (geen succes)

 88. Maria Zegt:

  OT maar als jullie tijd hebben even naar onderstaande site gaan en de koppen van de artikelen bekijken, ik heb het idee dat de vlam ongeveer in de pan begint te slaan, overal:

  http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/

 89. Adamus Zegt:

  Dawg: Voorspelbare CPB-praat. Jij en ik gaan gewoon naar ons werk, maar de echte toppers wegen van uur tot uur af of het extra inkomen nog opweegt tegen de extra inspanning die hier voor nodig is. Maar goed, laten we het CPB eens volgen in haar eigen onnavolgbare logica.

  Sinds de jaren tachtig is het toptarief geleidelijk aan gedaald van 72 nar 52 tarief. Parallel aan deze ontwikkeling begon het grote graaien in de de top van het bedrijfsleven en de semi-publieke sector. Logisch: hoe lager het belastingtarief, des te meer een uurtje extra graaien loont.

  En ” jij en ik ” gaan dan ook steeds meer schuld aan. “We willen tenslotte ook nog prettig wonen en consumeren”

 90. snorkel Zegt:

  Maria:
  OT maar als jullie tijd hebben even naar onderstaande site gaan en de koppen van de artikelen bekijken, ik heb het idee dat de vlam ongeveer in de pan begint te slaan, overal:

  http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/

  WTF?! En dat precies in het enige land waar het goed gaat… Curieus

 91. Adamus Zegt:

  Dawg,

  De euro: severed from nationstate……vlgs Duisenberg. Euro heeft geen waarde hé. Is een “medium of exchange”. Zo snel mogelijk uitgeven dus!

 92. Dawg Zegt:

  Adamus: En ” jij en ik ” gaan dan ook steeds meer schuld aan

  Not me. Ik krijg echt ernstige jeuk van dit soort ideologisch bepaalde onderzoek. En altijd weer die voorspelbare resultaten: loonslaven en uitkeringspaupers moeten vooral met negatieve financiele prikkels bewerkt worden, maar voor de veelverdiener geldt dan opeens een heel ander mensbeeld.

 93. adisini Zegt:

  ???? 63? Dat ben ik niet…. Wellicht de quote knop eens gaan gebruiken?

  asd:
  @63(adinsini),

  Sorry, op zo weinig inzicht en zo’n gebrek aan actuele internationale kennis kan helaas niet ingaan!

 94. Dawg Zegt:

  Adamus: De euro: severed from nationstate……vlgs Duisenberg. Euro heeft geen waarde hé. Is een “medium of exchange”

  Dat die euro geen waarde heeft gaan we nog ontdekken als we binnenkort ons bijdrage mogen gaan volstorten in de diverse steun- en garantiefondsen waar Nederland voor heeft getekend.

 95. Adamus Zegt:

  Bas Jacobs is waarschijnlijk bang dat zijn eigen belasting omhoog gaat. Hij schijnt 3000 euro per dag te kosten dus dat tikt door …

  De dagvoorzitter zit nooit om stellingen verlegen.

 96. ll Zegt:

  @ adamus, wordt er nog geconsumeerd dan ? 😉

  biflatie.nl/wp-con…t%20detailhandel.png

 97. Maria Zegt:

  snorkel: WTF?! En dat precies in het enige land waar het goed gaat… Curieus

  Hoogstens voor de cijfers van de EU!

 98. latida Zegt:

  De agenda en het doel is uiteraard een bankenunie. Nothing else matters.

 99. asd Zegt:

  @82(Maria),

  Goed zo, Maria, voor de verwijzing naar de DWN.

  Veel wist ik al, maar zeker niet alles, waarvoor mijn hartelijke dank!

  Te hopen is, dat het NL-volk als slachtoffer van slecht onderwijs sinds Kemenade (althans een groot deel) behalve steenkolen Engels ook nog eens de andere gangbare vreemde talen spreekt om nuttige informatie tot zich te kunnen nemen.

  Anders blijft het – ook op dit blog – bij intern NL-navelstaren.

  En dat is ook wel weer geestig!

 100. ll Zegt:

  The Great Robbery has started……….

  Maria,

  Oef

  deutsche-wirtschaf…a-e1369693726464.jpg

 101. asd Zegt:

  @87(adisini),

  Volgens mijn computer wel. Laten we zeggen: “foutje, bedankt”.

 102. a Zegt:

  87? Dat is bij nu Adamus… Maar nogmaals daar hebben ze de quote knop voor uitgevonden. Het is echt niet zo moeilijk! Zelf u zou het moeten kunnen. … Gewoon even oefenen 😛

  Jammer dat u geen inhoud geeft bij u beledigen. Had meer van u verwacht.

  asd:
  @87(adisini),

  Volgens mijn computer wel. Laten we zeggen: “foutje, bedankt”.

 103. Maria Zegt:

  asd,

  Misschien zou u een keer de reply toets willen gebruiken, het doet niet zeer en het leest zo gemakkelijk terug! Het beste belang is eigen belang, nietwaar!

 104. ll Zegt:

  Is een oekoenomische depressie een mooi woord voor een grote geldroof ?

  Begin het zowaar te geloven ………

  Ik pas …….. 🙂

 105. snorkel Zegt:

  ll,

  “Never waste a good crisis”

 106. Claude Zegt:

  nhz: onzin, bij de PvdA zitten tegenwoordig juist héél veel topinkomens, bijvoorbeeld de hele managersmaffia bij onderwijs/gezondheidszorg, semi-overheden, omroepen, enz. enz.

  Klopt, maar die hebben het niet voor het zeggen. Achterban zou het prachtig vinden: het versnelt afbouwen van de HRA. Liever dat dan bezuinigen op ‘linkse hobbies’ of op ambtenaren. Mark my words, 10% eraf in 5 jaar (naar 42%). Compensatie in de IB-tarieven: ooit, wellicht.

 107. Jacques Zegt:

  Er is maar 1 bodem. En er is geen goeroe in heel Nederland die weet wanneer die bereikt is. Kan ik bij de heer Rutte aankloppen als over 15 jaar de waarde van mijn huis gehalveerd is en de afschrijving hoger bleek dan de hypotheek?

 108. Nico de Geit Zegt:

  nhz: Ik ben trouwens benieuwd hoe je een belegging in goud helemaal kunt kwijtraken

  Een tijdje terug werd verwacht dat de zilverprijs omhoog zou schieten. Sommige beleggers stopten hun geld niet in zilver, maar kochten turbo’s in zilver waardoor een hefboomwerking ontstaat. Dat is niet goed afgelopen. Zilver daalde, de turbo’s verdampten.

 109. snorkel Zegt:

  Jacques: Er is maar 1 bodem.

  Zouden ze daarom het woord “bodem” nu vervangen hebben door “keerpunt”? Keerpunten daar zijn er eindeloos veel van natuurlijk… Mat zo’n typificering zit je altijd wel ongeveer goed 😉

 110. De Pessimist Zegt:

  Het deel van het inkomen wat 52% belast word gaat zeer waarschijnlijk naar producten waar geen 21 BTW hoeft worden betaald maar gaat naar beleggingen enz. ik vrees dat we eigenlijk al een conservatieve belasting systeem hebben en dat is natuurlijk weer uitlokken van zeepbellen.

 111. nhz Zegt:

  adisini: Gelukkig dan maar dat iedereen gewoon die extreem lage rente betaald

  er zijn steeds minder mensen die die extreem lage rente kunnen of willen betalen, want heel weinig rente over een véél te hoge hypotheek kan toch teveel blijken; gelukkig is 1 jaar je hypotheek niet betalen in Nederland géén officiële betalingsachterstand 😎

  adisini: En als de banken eraan verdienen… Mooi dan hoeven we ze ook niet met Miljarden te redden en verdient het pensioenfonds ook nog eens.

  ik ben er van overtuigd dat de hypotheekrente opslag t.o.v. bijvoorbeeld Duitsland in een vrije markt nóg hoger zou zijn. Dus goed dat de banken dat in rekening brengen, maar ik vrees dat het opgaat aan bonus en salaris, en niet gereserveerd wordt voor extra buffers. Als de boel straks klapt mag toch de belastingbetaler er weer voor opdraaien 🙁

  Dawg: Sinds de jaren tachtig is het toptarief geleidelijk aan gedaald van 72 nar 52 tarief. Parallel aan deze ontwikkeling begon het grote graaien in de de top van het bedrijfsleven en de semi-publieke sector. Logisch: hoe lager het belastingtarief, des te meer een uurtje extra graaien loont.

  en dat tegelijk de kwaliteit van het geleverde werk bij de banken en in de politiek tot een absoluut dieptepunt daalde zal wel puur toeval zijn …
  Boven een bepaald salarisnivo (laten we zeggen 5x modaal ofzo) krijg je volgens mij geen betere prestaties, maar alleen grotere psychopaten die er op af komen.

 112. Claude Zegt:

  Jammere timing trouwens, dat over de HRA (wat weer drie maanden onzekerheid over de markt laat zweven tot prinsjesdag). En dat net nu iedereen met de slaapzak weer naar de makelaar aan het gaan is.

  Overigens is het wel degelijk een goed moment om te kopen. Jammer dat er zoveel voor huizen gevraagd wordt. Anders had ik het ook wel gedaan. En ook jammer natuurlijk dat je eigenlijk weinig zekerheid hebt op je inkomen. Voordat je het weet komt er een inkomensafhankelijke zorgpremie, of moet je de kinderopvang boven een keer modaal volledig zelf betalen, of andere ideeen van de politiek. Zit je ineens zuinig te doen in je te dure huis. Met de extra luxe dat er he-le-maal niets mis mag gaan in je leven (ziekte, zieke echtgenote, ziek kind, ontslag, net iets te leuke en knappe secretaresse, scheiding, etc.). Een huis kopen wordt zo nog een serieuze zaak waar je over na moet denken…

 113. ll Zegt:

  Jacques,

  Nou ik heb voor de zekerheid alvast maar 50% afgeschreven ( nou de WOZ nog ) , zit je altijd goed, alhoewel …… in Ierland is het veel te ver doorgeschoten naar – 65% 😉

 114. Dawg Zegt:

  snorkel:
  Dawg,

  Het slaat helemaal nergens op joh. Als het optimale tarief inderdaad 49% zou zijn, dan zitten we daar dus al 30 jaar 3%-punt boven. En voorafgaand aan die afgelopen 30 jaar zaten we er nóg veel verder boven, al vanaf 1914. Dus zouden de “topinkomens” al 100 jaar lang bezig zijn steeds minder te gaan werken. Dat wil ik wel eens onderbouwd zien dan

  Ik heb niet de moeite genomen dat CPB-dingetje goed te lezen, maar kan wel raden hoe ze aan die 49% komen. Als er een negatief verband bestaat tussen het belastingtarief en het aantal gewerkte uren dan ontstaat er een paraboolvormig verband tussen tarief en totale belastingopbrengst. Bij een tarief van o en een tarief van 100% is de totale belastingopbrenst nul. De opbrengst piekt bij een tarief van 50%.

  Ze hadden het optimale tarief beter of 8 decimalen kunnen bepalen: 49,99999999% Staat gewoon veel wetenschappelijker.

 115. Dawg Zegt:

  snorkel: In praktijk gebracht door GW, maar ook bijvoorbeeld Ewald Engelen kan er wat van. Stap 1: Alles gaat fout…
  Stap 2: Het is de schuld van… (Islam, Euro, Joden, etc)
  Stap 3: Dus de oplossing is

  Ik denk bij de euro eerder aan dit stappenplan:

  “I am sure the euro will oblige us to introduce a new set of economic policy instruments. It is politically impossible to propose that now. But some day there will be a crisis and new instruments will be created.”

  door voormalig EC-voorzitter Prodi

 116. asd Zegt:

  @104(Maria),

  Nogmaals dank voor de verwijzing naar DWN, dat blijft toch het belangrijkste!

  Voor het overige ben en blijf ik een volslagen digibeet, die alleen maar voor het hoognodige een paar knoppen weet in te drukken. Jullie hebt gemakkelijk praten!

  Kan natuurlijk bij mijn kinderen te rade gaan, die mij telkens weer van hun technische kennis verbluft doen staan, maar tot nog toe vind ik het wel best zo.

  Maar ach, Maria, dan denk ik wel eens aan die Wiegel uit de Amsterdamse Jordaan, die als Haags minister tegen zijn secretaresse zei: “Mevrouw, wat heeft u daar voor een ding op uw bureau staan”?. “Dat is een kompjoeter meneer Wiegel”. “Ah, een compuuuuuter”.

  Kijk zo erg is het mijn digi-analfabetisme ook weer niet gesteld en ik cultiveer dat trouwens ook niet, zoals Wiegel.

  Bij gelegenheid zal ik mijn kinderen toch eens vragen waar de replyknop zit. Voor de rest nogmaals bedankt.

 117. snorkel Zegt:

  Dawg,

  Helemaal goed! http://en.wikipedia.org/wiki/Laffer_curve

  In theorie ligt het ‘toppunt’ voor elke cultuur ergens anders (maar inderdaad altijd tussen de 0 en 100). In de praktijk doe je wat aannames, nog meer aannames, zijn er nog nooit onderzoeken naar gedaan in deze bepaalde specifieke situatie en voor deze inkomensgroep dus doe je nog maar wat aannames. En dan kon je net even lekker een acceptabele paar procentjes lager uit dan het nu is.

  Vraag me af hoe het uit zou vallen als je ditzelfde onderzoek voor minima zou doen. Dan komt er vast uit dat die ook 49% belasting zouden moeten betalen. En voor Jan Modaal… ook vast precies 49%

 118. ll Zegt:

  Hier dus, de laatste in het rijtje 🙂

  asd Zegt:
  29 May 2013 om 8:32 pm (Quote) (Reply)

 119. a Zegt:

  Tier 1 ratios van bv de Rabobank, lijkt toch echt alsof deze stijgt….

  6-2010 14.8%
  12-2010 15,7%
  6-2011 16.2%
  12-2011 17%
  6-2012 16,7%

  nhz: er zijn steeds minder mensen die die extreem lage rente kunnen of willen betalen, want heel weinig rente over een véél te hoge hypotheek kan toch teveel blijken; gelukkig is 1 jaar je hypotheek niet betalen in Nederland géén officiële betalingsachterstand

  ik ben er van overtuigd dat de hypotheekrente opslag t.o.v. bijvoorbeeld Duitsland in een vrije markt nóg hoger zou zijn. Dus goed dat de banken dat in rekening brengen, maar ik vrees dat het opgaat aan bonus en salaris, en niet gereserveerd wordt voor extra buffers. Als de boel straks klapt mag toch de belastingbetaler er weer voor opdraaien

  en dat tegelijk de kwaliteit van het geleverde werk bij de banken en in de politiek tot een absoluut dieptepunt daalde zal wel puur toeval zijn …
  Boven een bepaald salarisnivo (laten we zeggen 5x modaal ofzo) krijg je volgens mij geen betere prestaties, maar alleen grotere psychopaten die er op af komen.

 120. Maria Zegt:

  Kijk asd, hier zit de quote en reply knop:

  117 asd Zegt:
  29 May 2013 om 8:32 pm (Quote) (Reply)

 121. snorkel Zegt:

  asd: Bij gelegenheid zal ik mijn kinderen toch eens vragen waar de replyknop zit. Voor de rest nogmaals bedankt.

  Onder de naam van elke reageerder staat, in rode letters, dit:

  29 May 2013 om 8:35 pm (Quote) (Reply)

  Het laatste woordje (Reply) is “de reply knop”

  Ik heb zomaar het vermoeden dat het niet de echte Maria zelf was die de opmerking maakte overigens. Hoop dat ik het mis heb.

 122. asd Zegt:

  @103 (a),

  Ah! En daar hebben we dan ook ook nog a, oftewel: “Zeg eens a!

  Het huidige NL kent immers alleen maar toppertjes: iedereen is in dit land met een grens van 300 km toch… jawel een toppertje?

  En dan houdt in dat je je als huidige generatie NL’er bij een beetje tegenslag al gauw beledigd voelt. Voor het minste geringste, dat wel!!

  Heeft te maken met het onderwijs, dat het begrijpelijkerwijs af heeft laten weten.

 123. Maria Zegt:

  asd,

  Het moet toch, ook zonder kinderen lukken, met zoveel lieve aanwijzingen op dit blog!

  Het zit dus niet op het toetsenbord maar gewoon op het schermpje voor u! Succes!

 124. Maria Zegt:

  snorkel: Ik heb zomaar het vermoeden dat het niet de echte Maria zelf was die de opmerking maakte overigens. Hoop dat ik het mis heb.

  Welke opmerking?

 125. snorkel Zegt:

  Maria,

  Laat maar, ik had het mis! Gelukkig… 😉 Dacht dat er weer getrolld werd onder andermans (-vrouws) naam

 126. Maria Zegt:

  Maria:
  asd,

  Misschien zou u een keer de reply toets willen gebruiken, het doet niet zeer en het leest zo gemakkelijk terug! Het beste belang is eigen belang, nietwaar!

  Deze, heb ik toch wel echt gemaakt! Het is voor mij veel handiger om terug te zoeken.

 127. a Zegt:

  Ja, en wat zegt u nu eigenlijk? Ik kan het iig niet volgen…

  Succes!

  asd:
  @103 (a),

  Ah! En daar hebben we dan ook ook nog a, oftewel: “Zeg eens a!

  Het huidige NL kent immers alleen maar toppertjes: iedereen is in dit land met een grens van 300 km toch… jawel een toppertje?

  En dan houdt in dat je je als huidige generatie NL’er bij een beetje tegenslag al gauw beledigd voelt. Voor het minste geringste, dat wel!!

  Heeft te maken met hetonderwijs, dat het begrijpelijkerwijs af heeft laten weten.

 128. asd Zegt:

  @118(ll),@120(Maria),@121(snorkel),

  Veel dank voor jullie aanwijzingen. Zo zijn NL’ers ook wel weer. Het is niet uitsluitend kommer en kwel in dit land.

  Neemt niet weg, dat het wel een half jaartje zal duren, voordat ik weer wat verder ben gekomen op de geniepige paden van de “compuuuuuuuter”.

  Dat jullie daar zo “nice and easy” (mooie jazz-standard) mee kunt omgaan, wekt bij bij mij grote bewondering op.

  Ik ben al blij, dat ik een beetje heb leren typen op een ouwe schrijfmachine.

 129. Maria Zegt:

  asd,

  Veel succes!

 130. asd Zegt:

  @127(a),

  Over een jaartje of tien wel. En dan alleen nog, wanneer het geborneerde NL’se plaats heeft kunnen maken voor aanvullend onderwijs en enige internationale ervaring.

 131. asd Zegt:

  @129 (Maria),

  Hopelijk, wie zal het zeggen? Afwachten maar, anders dikke pech. Ook niet zo erg.

 132. snorkel Zegt:

  Nog een leuke voor dr.t

  Don’t be fooled by the false [US] economic recovery – guardian.co.uk/com…-not-real?CMP=twt_gu

 133. Maria Zegt:

  asd:
  @129 (Maria),

  Hopelijk, wie zal het zeggen? Afwachten maar, anders dikke pech. Ook niet zo erg.

  Ik heb nu op het woordje (Quote) gedrukt onder 131 asd zegt: en zie woordelijk uw woorden.

  Kunt u me een plezier doen, probeer het een keer gewoon als test.

 134. asd Zegt:

  @116(Dawg),

  Sterk, dat je Prodi aanhaalt! Die crisis, die hij voorspelt, heeft in wezen te maken met de illusie van het EU-stabiliteits- en groeipakt, dat voor begrotingsdiscipline had moeten zorgdragen.

  Integendeel, de meeste lidstaten van de EU voelen zich helemaal niet gebonden aan regels om de staatsschuld in toom te houden!

 135. maarten Zegt:

  asd,

  behalve NL die lopen altijd netjes in het gelid

 136. asd Zegt:

  @133(Maria),

  Ik ga het absoluut een keertje proberen! Op je verwijzing naar DWN blijf ik voorlopig nog even teren, daarna zien we wel weer verder.

 137. De Pessimist Zegt:

  asd,

  asd Zegt:
  29 May 2013 om 9:38 pm (Quote) (Reply)
  ^
  |Klik hier op

 138. asd Zegt:

  @135(maarten),

  Precies! Dat heb ik maar niet gezegd, omdat het anders één en al treurnis wordt en daar is het leven te kostbaar voor!

 139. asd Zegt:

  @137(De Pessimist, nou joh,valt toch wel mee?),

  Wat ik ook druk, d’r gebeurt gewoon niks, helemaal niks. Toch blijf ik optimist. Kijken of het de volgende week lukt!

 140. maarten Zegt:

  asd,

  sombere mensen zijn vaak het meest realistisch

 141. asd Zegt:

  Maria,

  deze dan?

 142. Dawg Zegt:

  asd:
  @116(Dawg),

  Sterk, dat je Prodi aanhaalt! Die crisis, die hij voorspelt, heeft in wezen te maken met de illusie van het EU-stabiliteits- en groeipakt, dat voor begrotingsdiscipline had moeten zorgdragen.

  Integendeel, de meeste lidstaten van de EU voelen zich helemaal niet gebonden aan regels om de staatsschuld in toom te houden!

  Nou, dat viel tot aan het uitbreken van de schuldencrisis m.u.v. Griekenland eigenlijk best wel mee:

  epp.eurostat.ec.eu…tion=1&plugin=0

  Maar eens zo’n schuldencrisis is uitgebroken is er geen houden meer aan. Dat Stabiliteitspact is in wezen ook een heel dom pact, maar een noodzakelijk lapmiddel bij het ontbreken van een politieke unie.

 143. Maria Zegt:

  asd:
  Maria,

  deze dan?

  YES!!!
  Geweldig, ik had de hoop bijna opgegeven!

  U kunt het!!
  Dank u zeer!

 144. asd Zegt:

  asd,

  O, reply? Had dat dan eerder gezegd: “Het is je krultang”! 😉

 145. asd Zegt:

  @143 (Maria),

  Nog niet helemaal goed. Had met die krultang op mijzelf gereageerd. ‘t Begint wel te dagen en dat duurt nog een paar weken voordat ik het licht ga zien.

  Ik blijf die compuuuuuuters maar pokken dingen vinden.

 146. a Zegt:

  a:
  87? Dat is bij nu Adamus…Maar nogmaals daar hebben ze de quote knop voor uitgevonden. Het is echt niet zo moeilijk! Zelf u zou het moeten kunnen. … Gewoon even oefenen

  Jammer dat u geen inhoud geeft bij u beledigen. Had meer van u verwacht.

  En dit is niet de “a” waar ik altijd onder post…

 147. a Zegt:

  nhz: gelukkig is 1 jaar je hypotheek niet betalen in Nederland géén officiële betalingsachterstand

  Heb je daar een bron van?

 148. Maria Zegt:

  asd:
  @143 (Maria),

  Nog niet helemaal goed. Had met die krultang op mijzelf gereageerd. ‘t Begint wel te dagen en dat duurt nog een paar weken voordat ik het licht ga zien.

  Ik blijf die compuuuuuuters maar pokken dingen vinden.

  Jammer asd, ik had u het voordeel van de twijfel gegund, maar genoeg is genoeg.

  Het is mij teveel werk om terug te scrollen om te kijken waarop iemand commentaar geeft.

  Als uw de ouderwetse manier aanhoudt moet ik helaas u commentaar overslaan.

 149. asd Zegt:

  @140(Maarten), Inderdaad, zo zit dat in de cosmos.

  Maar volgens Midas Dekkers is de natuur mooi, maar je moet er wel wat bij te drinken hebben!

 150. a Zegt:

  nhz: Boven een bepaald salarisnivo (laten we zeggen 5x modaal ofzo) krijg je volgens mij geen betere prestaties, maar alleen grotere psychopaten die er op af komen.

  Klopt. Uit onderzoek blijkt dat zowel boven- als ondergemiddeld betaalde topmannen underperformen t.o.v. “gemiddeld” betaalde topmannen. Althans, het bedrijf waar ze leiding aan geven dan.

  a: Tier 1 ratios van bv de Rabobank, lijkt toch echt alsof deze stijgt….
  6-2010 14.8%
  12-2010 15,7%
  6-2011 16.2%
  12-2011 17%
  6-2012 16,7%

  En ook dit ben ik dus niet… niet de “a” die hier eerder gepost heeft (moi).

  snorkel: Laat maar, ik had het mis! Gelukkig… Dacht dat er weer getrolld werd onder andermans (-vrouws) naam

  Wel onder de mijne dus!!! Misschien moet ik maar over gaan op de naam “b”, kan pietsje lekker doorposten op “a”.

 151. Maria Zegt:

  a,

  Wat denken we van asd?

 152. a Zegt:

  Maria:
  a,

  Wat denken we van asd?

  Je zou bijna voorstander van IP censuur worden… de DDR was niet alleen maar slecht wat dat betreft 😉

 153. Steven Zegt:

  Maria: Het is mij teveel werk om terug te scrollen om te kijken waarop iemand commentaar geeft.

  en daarbij klopt het negen van de tien keer niet. leve de automatisering en klik gewoon op reply of quote. Zelfs een demente bejaarde kan er op klikken met een werkende wijsvinger.

 154. Maria Zegt:

  Steven: Zelfs een demente bejaarde kan er op klikken met een werkende wijsvinger.

  Oei!!

 155. Steven Zegt:

  Maria,

  ik bedoel dus niet dat asd een demente bejaarde is… (begrijp me niet verkeerd) 😉

 156. Maria Zegt:

  Steven spreekt in hoofdletters:

  33.Steven Zegt:
  19 April 2013 om 4:55 pm (Quote) (Reply)

  ll,

  In Nederland heb je de schuldsanering (WSNP). Is soms ook om je tenen van te krommen. Ik heb 6 jaar nodig gehad om een schuld van 28.000 af te lossen. En een collega in de schuldsanering is met een (naar eigen zeggen) schuld van 89.000 er in drie jaar vanaf. Die regeling lijkt me onhoudbaar als de onderwaterstaanden er straks allemaal beroep op gaan doen. (toch?)

 157. snorkel Zegt:

  Als 49% nou exht het ideale toptarief voor de inkomensbelasting is, dan moet ik mijn idee voor HRA uitruil tegen belasringberlaging maar aanpassen denk? Ik wilde alle schijven met 1/4e verlagen zodat iedereen 1/4e minder belasting hoefde betalen en alles toch budgetneutraal rond kon komen. Maar nu blijkt uit onderzoek door nota bene Bas Jacobs himself dat de hoogste schijf op 49% moet, en dus zeker niet met 1/4e verlaagd kan worden (want dat zou ‘m op 39% zetten: 10%punt te laag). Dus dat betekent of extra verlaging voor de overige schijven, of de schatkist heeft de jackpot… Pfoei, hebben we dat ook weer geregeld 😉

 158. asd Zegt:

  Maria,

  @148(Maria),

  Ga er nog steeds vanuit, dat ik met een gemoedelijke Bourgondische te maken heb, ver weg van het Hollandse Calvinisme.

  Gesterkt door die veronderstelling heb ik volgens je aanwijzingen in één vloeiende peristaltische beweging een serie knoppen weten in te drukken, die tot het vereiste niveau van minimaal compuuuuuutergebruik zou moeten leiden.

  Effe afwachten. Alleen ben ik met de hik blijven zitten achter dat pokkending.

 159. Steven Zegt:

  zie overigens af en toe posts over een soort van zelfvoorzienendheid met eigen groententuin en zo. Ik liep laatst in de concertbuurt in Amsterdam en daar was zo’n kleine biologische markt. Wel grappig die tegenstelling met de porche-cayennes, Jaguars en dure kleertjes en woningen en zo. Ik kocht een gedroogd Spaans worstje en moest 6,5 euro afrekenen. Was vooral zout en vettig. Heb nu in de schuur zelf 2 kilo aan zelfgemaakte droge worst hangen. (gewoon een paar uur internetten hoe het te maken). Ben benieuwd. maar goed: is volledig off topic.

 160. Dawg Zegt:

  asd,

  Tijd voor de echte masterproef: de multiquote a la nzh.

 161. Maria Zegt:

  Dit is de nieuwe quiz: Wie van de drie?

  asd:
  @63(adinsini),

  Sorry, op zo weinig inzicht en zo’n gebrek aan actuele internationale kennis kan helaas niet ingaan!

  asd:
  @32(afbetaalde huiseigenaar),

  Prima analyse van een tekort schietende organisatie als de VEH.

  Ik vrees, dat zoiets voor meer instituties en organisaties in dit land, op welk terrein dan ook, geldt.

  Volg maar eens de uitspraken van prof. Heertje – die tegenwoordig helaas te weinig van zich laat horen – over het niveau van de huidige “manager” en de gevolgen daarvan voor de NL-samenleving.

  Met een dergelijk verrotte mentaliteit heeft de HRA zich kunnen ontwikkelen, waardoor menige “onderdaan” door het hoge belasting- en huizenprijzenniveau aangewezen was op die HRA.

  Het is uiteindelijk de staat geweest, die voor de ontstane situatie verantwoordelijk kan worden gesteld.

  Dan kun je niet zomaar die HRA terugdraaien omdat “het grotendeels belastingvrije Brussel” dat wil zonder grote groepen “huiseigenaren” verder in problemen te brengen.

  Niet van een ieder kun je een `longterm vision`verwachten.

  Neemt niet weg, dat een door de staat mogelijk gemaakt onding als de HRA vroeg of laat moet worden afgeschaft.

  asd:
  Maria,

  @148(Maria),

  Ga er nog steeds vanuit, dat ik met een gemoedelijke Bourgondische te maken heb, ver weg van het Hollandse Calvinisme.

  Gesterkt door die veronderstelling heb ik volgens je aanwijzingen in één vloeiende peristaltische bewegingeen serie knoppen weten in te drukken, die tot het vereiste niveau van minimaal compuuuuuutergebruik zou moeten leiden.

  Effe afwachten. Alleen ben ik met de hik blijven zitten achter dat pokkending.

  Wil de echte asd nu opstaan?

 162. asd Zegt:

  Steven: en daarbij klopt het negen van de tien keer niet. leve de automatisering en klik gewoon op reply of quote. Zelfs een demente bejaarde kan er op klikken met een werkende wijsvinger.

  a: Je zou bijna voorstander van IP censuur worden… de DDR was niet alleen maar slecht wat dat betreft

  Maria: a, Wat denken we van asd?

  Steven: Maria, ik bedoel dus niet dat asd een demente bejaarde is… (begrijp me niet verkeerd)

  Hè,heb ik toch weer te maken met een stelletje NL’ers.

 163. Adamus Zegt:

  asd:
  @82(Maria),

  Goed zo, Maria, voor de verwijzing naar de DWN.

  Veel wist ik al, maar zeker niet alles, waarvoor mijn hartelijke dank!

  Te hopen is, dat het NL-volk als slachtoffer van slecht onderwijs sinds Kemenade (althans een groot deel) behalve steenkolen Engels ook nog eens de andere gangbare vreemde talen spreekt om nuttige informatie tot zich te kunnen nemen.

  Anders blijft het – ook op dit blog –bij intern NL-navelstaren.

  En dat is ook wel weer geestig!

  Op welke NL school heeft onze huidige min. Buza gezeten? Is wel van de nivellerings feestpartij!

 164. Adamus Zegt:

  Steven:
  zie overigens af en toe posts over een soort van zelfvoorzienendheid met eigen groententuin en zo. Ik liep laatst in de concertbuurt in Amsterdam en daar was zo’n kleine biologische markt. Wel grappig dietegenstelling met de porche-cayennes, Jaguars en dure kleertjes en woningen en zo. Ik kocht een gedroogd Spaans worstje en moest 6,5 euro afrekenen. Was vooral zout en vettig. Heb nu in de schuur zelf 2 kilo aan zelfgemaakte droge worst hangen. (gewoon een paar uur internetten hoe het te maken). Ben benieuwd. maar goed: is volledig off topic.

  Lokaal is vast lekkerder. #voetafduk

 165. Adamus Zegt:

  Dawg:
  asd,

  Tijd voor de echte masterproef: de multiquote a la nzh.

  Daarvoor heb je dan weer een minilaptop nodig 😉

 166. Adamus Zegt:

  Dawg: Nou, dat viel tot aan het uitbreken van de schuldencrisis m.u.v. Griekenland eigenlijk best wel mee:

  epp.eurostat.ec.eu…tion=1&plugin=0

  Maar eens zo’n schuldencrisis is uitgebroken is er geen houden meer aan. Dat Stabiliteitspact is in wezen ook een heel dom pact, maar een noodzakelijk lapmiddel bij het ontbreken van een politieke unie.

  NL is ook een politieke unie: gaat best goed.

 167. asd Zegt:

  Dawg: asd, Tijd voor de echte masterproef: de multiquote a la nzh.

  @159(Dawg), Ik vertrouw het nog steeds niet hoor met dat quoten: Dort steckt etwas hinten! Dus voorlopig dan maar een jaartje dubbel op.

 168. Steven Zegt:

  asd: Hè,heb ik toch weer te maken met een stelletje NL’ers.

  ja dat is zeker zo! ha ha. Ik volg steeds een aantal huizen op funda )zijn van kennissen. En weer is er 1 van de markt gehaald en komt straks wel weer terug op een lagere prijs. Zo duidelijk dat de prijzen dalen..: bij de politici (Mark Rutte) is het gewoon: horen zie en zwijgen. Oh nee nog erger: liegen.

 169. asd Zegt:

  @158(Steven),

  Steven: zie overigens af en toe posts over een soort van zelfvoorzienendheid met eigen groententuin en zo. Ik liep laatst in de concertbuurt in Amsterdam en daar was zo’n kleine biologische markt. Wel grappig die tegenstelling met de porche-cayennes, Jaguars en dure kleertjes en woningen en zo. Ik kocht een gedroogd Spaans worstje en moest 6,5 euro afrekenen. Was vooral zout en vettig. Heb nu in de schuur zelf 2 kilo aan zelfgemaakte droge worst hangen. (gewoon een paar uur internetten hoe het te maken). Ben benieuwd. maar goed: is volledig off topic.

  Je wilt ook niet weten, wat daar in de afgelopen decennia is komen wonen, hoe die daar de Concertgebouwbuurt hebben weten te verloederen.

  Dan is zo’n biologisch groentenmarktje een onnozel verchijnsel, tevens wars van de ontstane realiteit.

 170. Adamus Zegt:

  Dawg: Not me. Ik krijg echt ernstige jeuk van dit soort ideologisch bepaalde onderzoek. En altijd weer die voorspelbare resultaten: loonslaven en uitkeringspaupers moeten vooral met negatieve financiele prikkels bewerkt worden, maar voor de veelverdiener geldt dan opeens een heel ander mensbeeld.

  Is treurig dat het zo is gegaan en de Ruttes willen dat het zo doorgaat. Ik probeer ook wel eens te plussen en te minnen, maar iemand moet het gelag betalen in mijn “model”.

 171. asd Zegt:

  Steven: ja dat is zeker zo! ha ha. Ik volg steeds een aantal huizen op funda )zijn van kennissen. En weer is er 1 van de markt gehaald en komt straks wel weer terug op een lagere prijs. Zo duidelijk dat de prijzen dalen..: bij de politici (Mark Rutte) is het gewoon: horen zie en zwijgen. Oh nee nog erger: liegen.

  “You get the picture”, Steven. Aleen die steeds groter worden groep NL’ers niet (generatieverschijnsel?), die zich zonder zich dat bewust te zijn, zich belachelijk maakt met hun stijl en gedrag over de grenzen: “Aufgepasst es kommt ein Holländer”, bijvoorbeeld op de Autobahnen.

  Dat is ooit wel anders geweest!

 172. Dawg Zegt:

  Adamus: NL is ook een politieke unie: gaat best goed

  Een politieke unie gaat in ieder geval vooraf aan een monetaire unie. Handige jongens als Prodi die dachten die realiteit wel even naar hun hand te kunnen zetten door de zaken om te draaien hebben Europa uiteindelijk alleen maar een slechte dienst bewezen.

 173. Maria Zegt:

  asd:
  Hè,heb ik toch weer te maken met een stelletje NL’ers.

  Lukt in ene goed met dat quoten!

 174. latida Zegt:

  Het lijkt erop dat de stijging van de huizenprijzen in de VS ten minste ten dele zijn gefinancierd met aandelen:

  finance.fortune.cn…rgin-loans-comeback/

 175. latida Zegt:
 176. Maria Zegt:

  Wat zou dat nu opleveren: trol spelen?

  Er moet toch wel zeker een geldelijke beloning tegen over staan. Ik en velen met mij kunnen aantonen dat we al jaren een eerlijke mening hebben gegeven over hetgeen we denken over de huizenmarkt en veelal aanverwante zaken.

  De uren en veelal dagen dat we achter onze computer hebben doorgebracht hadden we wellicht op een andere manier, wellicht een prettigere manier, kunnen doorbrengen.

  Zeker in de beginjaren is er hoe dan ook een behoedende wijsvinger omhoog gestoken, om te waarschuwen voor de hedendaagse val.

  In mijn geval, zeer zeker niet uit eigen belang. Dan had ik beter een “trol” kunnen worden. No regrets!

  Het getuigt eigenlijk ook wel van een enorme eenzaamheid, cq. armoede, als je je als trol op een site moet ten toon spreiden.

  Daar zijn geen woorden voor, alleen, wat een armoede!

 177. Pjotr Zegt:

  Ik snap toch nog steeds het probleem niet. Alsmaar stijgende huizenprijzen waren jarenlang een probleem, huizen waren te duur geworden waardoor starters nauwelijks nog aan de bak konden komen. Nu zijn dan eindelijk de prijzen iets gezakt en van een absurd hoog niveau naar een iets minder absurd hoog niveau gezakt en dan breekt de pleuris uit. Na decennia de huiseigenaren te subsidiëren met hun HRA en de huizenmarkt volledig uit zijn fatsoen te doen groeien, is het toch alleen maar toe te juichen dat de markt eens een eerste bescheiden correctie ondervind en dat ook de politiek eerste stapjes zet om huizenbezitters niet langer dmv de HRA te subsidiëren. We zijn er hopelijk nog lang niet, de huizenprijzen moeten nog behoorlijk wat verder zakken. De politiek moet zich niet zo sterk maken om een “herstel” van de woningmarkt (met toch weer hogere prijzen) te proberen te bewerkstelligen. De volumes in de verkoop komen vanzelf wanneer er een normaler prijsniveau is bereikt, toch echt niet eerder. Uiteindelijk moeten die huizenprijzen nog behoorlijk wat verder naar beneden om ook de nieuwe generatie een kans te geven een woning aan te schaffen voor een fatsoenlijke prijs. En op dat niveau zitten we nu echt nog lang niet. De politiek zou eens de moed moeten hebben voor de nieuwe generatie te kiezen i.p.v. zich vast te klampen aan en zich volledig te schikken naar een generatie die altijd alles heeft opgemaakt wat ze verdiend hebben en uiteindelijk ver boven hun stand gekocht en geleefd heeft. Natuurlijk vallen er slachtoffers onder deze categorie huiseigenaren, maar je kan niet lagere huizenprijzen willen voor de nieuwe generatie, de aspirant huizenbezitters, en tegelijk hoge prijzen willen voor de huizenbezitters van nu. De politiek, en dan vooral de VVD, heeft jarenlang boter op het hoofd gehad door de huizenbezitter op alle mogelijke manieren te spekken, te doen geloven in het sprookje van de hoge huizenprijzen met daarnaast het ongelimiteerd faciliteren van de toename van de schulden. Nu is de tijd gekomen van de afrekening van al deze gekkigheid en zullen er heel wat partijen wel enige pijn gaan voelen. Hopelijk wordt de rekening hiervan ook niet weer bij de belastingbetaler gelegd. Waardetoename van het eigen huis was (terecht overigens) nooit belastbaar, de overheid hoeft nu m.i. ook niet klaar te staan nu er sprake is van waardeafname.

 178. Juan de Meeleezer Zegt:

  @artikel

  Volgens Mark Rutte moeten mensen die het zich financieel kunnen veroorloven de aanschaf van een huis niet langer uitstellen. Dit omdat zijn deskundigen zeggen dat de prijzen niet veel meer zullen zakken.

  Tsja de oekoenomen voorspellen al jááren dat nu (of toen) de bodem bereikt was.
  Zij die de economische crisis wél zagen aankomen (en de relatie tussen de schuldexplosie en de achtergebleven inkomensgroei wel snapten) voorspellen dat er nog -30% aankomt.

  Juan wacht nog steeds op de in 2010 voorspelde prijsexplosie van nieuwbouwwoningen (Drs Ed van de Bijl makelleugenaar en “expert”), volgens het CBS zijn ze juist gezakt in prijs.

  De theorie van Dr r Maartje Maartens ontbreekt nog steeds in de mainstream media.
  De laatste ontkenning van de zeepbel ?

 179. king Zegt:

  Pietsje,

  De zgn wannabe intellectuelen zeg ik hierbij dank en alle anderen ook die mij behoed hebben te kopen.

  Moge de rente oplopen en mijn pensioenfonds er weer bovenop helpen.
  Moge mijn spaargeld beter gaan renderen.
  Moge de huizen nog wat goedkoper worden.
  Als het scenario klopt komt het zgn droomhuis heel dichtbij en is het ook nog eens makkelijk financierbaar.

  Daar waar een huis een gratis geldmachine was, we meer gingen verdienen en de inflatie onbelangrijk was snijdt het mes nu aan drie kanten de andere kant op.

  Huizen zijn nu de cashmachine voor de gelukkige huurder.

 180. Juan de Meeleezer Zegt:

  Dr.t: Je hoeft geen geleerde te zijn om te beseffen dat de condities om een huis te kopen steeds gunstiger worden.

  Ook gunstig (?):
  HRA beperkt tot annuitair aflossen
  NHG beperkt.
  Werkloosheid loopt op
  Banken weigeren risicovol krediet, waar de hypotheken vroeger over de plinten klutsten moet u nu echt fors eigen geld meenemen.

  En de belangrijkste:
  – huizenmarkt zit vast, heel krampachtig houden woningeigenaren vast aan hemelshogehuizenprijzen.
  – banken doen alles om executies te voorkomen
  – kortom: het BELEID is erop gericht om de marktwerking tegen te houden
  – aanpak HRA voor bestaande gevallen moet nog komen

  Kortom:
  WACHTEN levert op termijn -30% op.

  U heeft een wat beperkt polderbeeld en Juan helpt u graag om deze wat te verbreden 🙂

 181. Juan de Meeleezer Zegt:

  Dr.t: Je hoeft geen geleerde te zijn om te beseffen dat de condities om een huis te kopen steeds gunstiger worden.

  Probleem is nu juist dat vrijwel alle GELEERDEN aan het Hogehuizenprijsminnen zijn.

  Kritiek op Dr Coen Teulings:
  huizenmarkt-zeepbe…eerd/#comment-140629

  Amsterdam School of Real Estate doet aan wetenschapsprostitutie
  huizenmarkt-zeepbe…nken/#comment-140015
  huizenmarkt-zeepbe…nken/#comment-140019

  De Beste Belgenmop ooit: Die Belgische expert de heer Machon snapt méér van de Hollandse Huizen-”markt” dan welke Hollandse makelleugenaar dan ook
  huizenmarkt-zeepbe…eerd/#comment-140865

  Belgisch expert, de heer Luc Machon van BIV in Canvas: Ik denk dat ze in Nederland op de huizenmarkt een gróter probleem hebben dan deze in de Verenigide Staten.

  We hebben een expert te pakken die snapt dat Holland overgaat: – vàn gesubsidieerd (100% HRA) huizen leasen (aflossingsvrij, alleen rente betalen) naar – gewoon lenen en weer terugbetalen (rente + aflossing).
  huizenmarkt-zeepbe…eerd/#comment-140855

 182. Juan de Meeleezer Zegt:

  Het wachten is op Wonen 5.0.

  Zij die de gesubsidieerde lease promootten en daarmee de zeepbel opbliezen mogen de consequenties van het klappen van de zeepbel ook wel eens gaan erkennen.
  huizenmarkt-zeepbe…lden/#comment-142204

 183. Juan de Meeleezer Zegt:

  buenos días
  Juan

 184. ll Zegt:

  Duitse banken stellen 200 miljard beschikbaar voor NL-se hypotheken …….. ( valt ook niet onder de NL statistieken ) ? Op naar de 1200 miljard aan uitstaande hypotheken …… 😉

  Psssss onderliggende waarde is nu 865 miljard.

  Goedkope Duitse hypotheken leverbaar met 2.8 procent 10 jaar vast.

  gelderlander.nl/al…-hypotheek-1.3841382

 185. ll Zegt:

  ll: Op naar de 1200 miljard

  Ah, daar is ie weer, het cijfertje 12 🙂 Had het niet eens in de gaten ………..

 186. ll Zegt:

  Japanistan weer onder de 14000 ? en still going down wat is daar nou weer aan de hand ? Mislukte QE ?

  http://www.bloomberg.com/

 187. ll Zegt:

  huizenzoeker.nl/wo…markt/grafieken.html

  Allemaal vastzittend met een te hoge hypotheek ?

  Verschil tussen gemiddelde vraagprijs en gemiddelde koopsom is nu 95k, een klein flatje duzzzzzz, maar die flatjes-prijs is ook nog veel te hoog 😉

  Tjonge, dit wordt een drama ………..

 188. ll Zegt:

  Extra belasting op gas 6 cent……

  nos.nl/artikel/512…-huizen-duurder.html

 189. snorkel Zegt:

  ll,

  Aha, daar is ie dan… de ‘return to normal’ 😉

 190. Keesje Zegt:

  ll: nd met een te hoge hypotheek ?

  Verschil tussen gemiddelde vraagprijs en gemiddelde koopsom is nu 95k, een klein flatje duzzzzzz, maa

  Laat die oude huizen van rond 1920 en ervoor maar zitten, die zijn bijna niet te na-isoleren…….

 191. Keesje Zegt:

  Juan de Meeleezer: n om te beseffen dat de condities om een huis te kopen steeds gunstiger worden.

  Ook gunstig (?):
  HRA beperkt tot annuitair aflossen
  NHG beperkt.
  Werkloosheid loopt op
  Banken weigeren risicovol krediet, waar de hypotheken vroeger over de plinten klutsten moet u nu echt fors eigen geld meenemen.

  En de belangrijkste:
  – huizenmarkt zit vast, heel krampachtig houden woningeigenaren vast aan hemelshogehuizenprijzen.
  – banken doen alles om executies te voorkomen
  – kortom: het BELEID is erop gericht om de marktwerking tegen te houden
  – aanpak HRA voor bestaande gevallen moet nog komen

  Kortom:
  WACHTEN levert op termijn -30% op.

  U heeft een wat beperkt polderbeeld en Juan helpt u graag om deze wat te verbreden

  Goede lijst. Vergeet niet de overheidsmaatregelen, zoals HRA op 2e huis mag je 3 jaar aftrekken, huis mag verhuurd worden in afwachting van betere verkooptijden…….Bij de banken: rentestop betalingen tot je weer het wel kan betalen. Bij NHG: bij scheidingen moet de hoogste bieder het huis krijgen, dat betekent dat als een van de 2 scheidende mensen het huis voor een hogere hypotheek kan nemen dan een hoogste bieder deze persoon de onderwaterhypotheek op zijn naam zal moeten gaan zetten….

 192. Keesje Zegt:

  Pjotr,

  Tja, allemaal VVD stemmers, die 45 plussers met mooie rendementen in hun huis en met vaste banen. VVD zou zich eigenlijk de 45 plus partij moeten noemen, de partij ter bevordering van het bezit bij 45 plussers….

 193. Keesje Zegt:

  ll:
  Duitse banken stellen 200 miljard beschikbaar voor NL-se hypotheken …….. ( valt ook niet onder de NL statistieken ) ? Op naar de 1200 miljard aan uitstaande hypotheken……

  Psssss onderliggende waarde is nu 865 miljard.

  Goedkope Duitse hypotheken leverbaar met 2.8 procent 10 jaar vast.

  gelderlander.nl/al…-hypotheek-1.3841382

  Goed nieuws zeg! Zou je dan ook meer mogen lenen? Dat kan goed nieuws zijn voor starters die slechts een kleine hypotheek (tot 150.000) willen maar zelfs die niet kunnen financieren nu. Ik heb het dan over jonge gezinnen bijv. Je kunt niet eeuwig wachten tot je een kind op de wereld schopt. Na je 35e wordt dat toch een beetje een lastig verhaal bij de meeste koppels.

 194. igorn Zegt:

  Pjotr: Ik snap toch nog steeds het probleem niet. Alsmaar stijgende huizenprijzen waren jarenlang een probleem, huizen waren te duur geworden waardoor starters nauwelijks nog aan de bak konden komen. Nu zijn dan eindelijk de prijzen iets gezakt en van een absurd hoog niveau naar een iets minder absurd hoog niveau gezakt en dan breekt de pleuris uit. Na decennia de huiseigenaren te subsidiëren met hun HRA en de huizenmarkt volledig uit zijn fatsoen te doen groeien, is het toch alleen maar toe te juichen dat de markt eens een eerste bescheiden correctie ondervind en dat ook de politiek eerste stapjes zet om huizenbezitters niet langer dmv de HRA te subsidiëren. We zijn er hopelijk nog lang niet, de huizenprijzen moeten nog behoorlijk wat verder zakken. De politiek moet zich niet zo sterk maken om een “herstel” van de woningmarkt (met toch weer hogere prijzen) te proberen te bewerkstelligen. De volumes in de verkoop komen vanzelf wanneer er een normaler prijsniveau is bereikt, toch echt niet eerder. Uiteindelijk moeten die huizenprijzen nog behoorlijk wat verder naar beneden om ook de nieuwe generatie een kans te geven een woning aan te schaffen voor een fatsoenlijke prijs. En op dat niveau zitten we nu echt nog lang niet. De politiek zou eens de moed moeten hebben voor de nieuwe generatie te kiezen i.p.v. zich vast te klampen aan en zich volledig te schikken naar een generatie die altijd alles heeft opgemaakt wat ze verdiend hebben en uiteindelijk ver boven hun stand gekocht en geleefd heeft. Natuurlijk vallen er slachtoffers onder deze categorie huiseigenaren, maar je kan niet lagere huizenprijzen willen voor de nieuwe generatie, de aspirant huizenbezitters, en tegelijk hoge prijzen willen voor de huizenbezitters van nu. De politiek, en dan vooral de VVD, heeft jarenlang boter op het hoofd gehad door de huizenbezitter op alle mogelijke manieren te spekken, te doen geloven in het sprookje van de hoge huizenprijzen met daarnaast het ongelimiteerd faciliteren van de toename van de schulden. Nu is de tijd gekomen van de afrekening van al deze gekkigheid en zullen er heel wat partijen wel enige pijn gaan voelen. Hopelijk wordt de rekening hiervan ook niet weer bij de belastingbetaler gelegd. Waardetoename van het eigen huis was (terecht overigens) nooit belastbaar, de overheid hoeft nu m.i. ook niet klaar te staan nu er sprake is van waardeafname.

  super comment. Daarom kom ik op deze site, voor dit soort comments. Ik heb het gecopy pased en doorgestuurd naar bekenden. Ik koop niet eerder dan over 2 – 4 jaar.

  Waarom denk ik dat je gelijk hebt ?
  50/50 aflossingsvrij weg –
  rente op hypotheek in nederland te hoog (heeft dijsselbloem zelf gezegd op rtl z vorige week) –
  hra wordt komende jaren verder afgebouwd om de brusselse normen tegenmoet te komen

  resultaat = maandlasten van een hypotheek over jaar of 5 gewoon de brutto bedrag kosten (brutto wordt netto) en daarom gaan de prijzen nog veel verder zakken.
  Voeg daarbij nog de krimpende bestedingsruimte bij van gezinnen en voila, daar heb je je extra 33% verdere daling die het IMF voorspelde.

  De meeste huizenbezitters die ik spreek hebben nog steeds een enorme bord voor hun hoofd. Het besef dat hun woning met de helft in waarde daalt en dat de hypotheek in feite dure duur is door waardedaling… Het verdriet van nederland noem ik dat…

 195. Nico de Geit Zegt:

  ll:
  Duitse banken stellen 200 miljard beschikbaar voor NL-se hypotheken

  gelderlander.nl/al…-hypotheek-1.3841382

  De hypotheek moet volledig worden afgelost en je moet naar Duitsland om een handtekening te zetten, dat kan blijkbaar niet in een Nederlands kantoortje. Ik vraag me af hoe dat zit als het fout gaat. Je bent dan een overeenkomst aangegaan in Duitsland. Ik lees ook niets over NHG.

  De betaalde rente over de hypotheek kan in Nederland op het inkomen in mindering worden gebracht voor de belastingdienst (HRA). Op deze wijze subsidieert de Nederlandse fiscus Duitse banken.

  Een lening aangaan bij een buitenlandse bank brengt andere risico’s met zich mee dan een lening aangaan bij een Nederlandse bank. Wat die risico’s zijn ligt nog in de toekomst verscholen. Misschien stapt Nederland wel uit de euro, ik noem maar iets.

  Het is niet voor niets dat je naar Duitsland moet om te krabbelen.

 196. Voerman Zegt:

  ll: Extra belasting op gas 6 cent……

  Wel ja, weer goed voor de “vrije consumptieruimte” van de mensen.
  Elke nieuw verzonnen maatregel betekent weer een nieuw stapje terug.
  Hand nog vaster op de knip!
  – De krant eruit.
  – In de zomer met winterkleren lopen kan ook.
  – Einde pretparken en terrasjes.
  – Dan die elektrische fiets maar niet.
  – Geen bloemen meer in de tuin.
  – Nog meer goedkoop eten.
  – Cadeautjes afschaffen.
  – Niet meer geven aan goede doelen.
  – Niet hard noodzakelijke verzekeringen eruit.
  – Abonnement op de bieb….
  – Huisdieren loslaten.
  – Kinderen geen beugel meer…
  – Mogelijkheid van “kleine fraudes” onderzoeken.
  – Minder sport aktiviteiten.
  – Minder reizen met auto en OV.
  – Minder schouwburgbezoeken.
  – Horeca bezoeken naar nul.
  – Niets meer kopen omdat het alleen maar leuk is.
  – Zakgeld kinderen…
  – Als dit alles niet genoeg is verder denken…

 197. Nico de Geit Zegt:

  Een hypotheek halen in het buitenland – alsof het een ritje naar de supermarkt is. Enorme bedragen worden geleend tegen een relatief lage rente. Maar wat kan er mis gaan? Dat vragen ze zich ook helemaal niet af voordat ze die handtekening zetten.

 198. Nico de Geit Zegt:

  ‘Volgens Jansen zitten er geen addertjes onder het gras. “De Duitse banken staan bij De Nederlandsche Bank geregistreerd en de voorwaarden van een hypotheek zijn vergelijkbaar met de consumentenvoorwaarden van de Nederlandse banken.”

 199. afbetaalde huiseigenaar Zegt:

  asd:
  @32, afbetaalde huiseigenaar,´

  Heb op je gereageerd, maar zie, dat reactie in het spamfilter is blijven hangen.

  heb hem beste asd.. en dank voor je reactie.. tsja long term niet mogen verwachten.. je spreekt uit mijn hart.. ..maakt niet uit over links of over rechts.. er bestaan alleen maar koninkjes voor een dag..

  het enige blijft voor jezelf een long term visie te ontwikkelen gebaseerd op een gedegen analyse van past& present en de verwachtingen t.o.v. de future.

  ik was een Horman avant la lettre, heb in 2007 mijn laatste hypotheekaflossing gedaan.. wanneer mogelijk ieder jaar 10% van de hoofdsom afgelost.. en in 2007 dus klaar.. je had ze ( de slimme mannekes) moeten horen.. hoe dom ik was.. een sigaar uit eigen doos.. en ik ook maar denken.. waar doen ze het van? nu weten we allemaal beter.

  ook al gaat de vlag eruit als de HRA aan banden wordt gelegd ( afschaffen dan natuurlijk met champagne) maar:
  ik weet dat ik de fles niet koud moet leggen en de vlag is aan vlarden .. er gebeurt niets anders dan dat het de lange mars naar beneden met luid gekrakeel maar zonder daden.

  Die graai makelaars schrijf ik regelmatig aan en vraag beleefd of ze zich vertypt hebben met hun vraagprijs voor oma’s huisjes.. leuke vintage features uit 1950 je kent het

  de NOS heb ik aangeschreven om te vragen waar zij de zogn. opleving van de huizenmarkt baseert anders dan een tweet van de VEH.. ern waarom ze daarop volgende nuchtere cijfers van kadaster die het tegendeeel beleefden vervolgens ignoreren..

  ach.. de wal keert vanzelf het schip.. dus geduld ..

  dat is mijn short term time visie ( 3- 6 maanden) .. interessant wordt het 4e kwartaal.. met weer een deadline manoeuvre zodat er weer een lemming beweging ontstaat- analoog als nov/dec 2012)..

  midterm: ( vanaf 2014) HRA krijgt een zelfde amortisatieprocess als NHG: in stukjes naar beneden gebracht en een deksel voor het max bedrag.

  longterm:( 2020)of wie dan nog leeft: HRA wordt helemaal afgeschaft

 200. lorenzo Zegt:

  nou , alweer 200 reacties , er wordt dus geen rekening gehouden met mensen die geen baas hebben (..).
  Ik lees steeds meer dat tiener studenten na het examen verre reizen maken , nu weer 1 naar Maleisie.
  Ik word maar bevestigt in mijn gelijk ( derhalve zonder bulten) dat we het zo goed hebben in dit mini landje. Heerlijk , gewoon genieten !

 201. lorenzo Zegt:

  snorkel: Je hoeft ook geen geleerde te zijn om te beseffen dat de hypotheekeigenaar in september goed aan de beurt komt.

  klopt , gezien de recente uitspraken moeten de geldgevers op hun hoede zijn …en dat zijn ze trouwens .

 202. Bug Zegt:

  snorkel: Gelezen, Het hele onderzoek hangt aan elkaar van de aannames. Op zo ongeveer ELKE pagina staat her woord aanname.

  HRA moet eraan van Brussel en opeens moet de IB naar 49%

  1+1=2

 203. snorkel Zegt:

  Nico de Geit: ‘Volgens Jansen zitten er geen addertjes onder het gras.

  Een waterval, blauwe lucht en een ondergaande zon aan de kust. Icesave, de internetspaarformule van de IJslandse bank Landsbanki, weet hoe de Nederlandse klanten gekoesterd moeten worden. Wie een rekening opent, krijgt een tien pagina’s tellende folder in de bus, voorzien van de mooiste natuurfoto’s. Op glanzend papier legt de bank uit wie dochter Icesave en moeder Landsbanki zijn, dat ze spaarders altijd een hoge rente bieden en dat een Icesave-spaarrekening duidelijk en gemakkelijk is.

  ‘Is mijn geld veilig bij Icesave?’, is een van de vragen die in de folder staan. Ja, meldt de bank. Alle activiteiten van Landsbanki worden gecontroleerd door de IJslandse toezichthouder FME, ‘s lands financiële toezichthouder. Daarnaast houdt De Nederlandsche Bank (DNB) bij of de bank wel liquide genoeg is. De bank neemt zowel deel aan het IJslandse als het Nederlandse depositogarantiestelsel. Wie hierover meer informatie wil hebben kan naar de website Icesave.nl surfen.

  Daar is een rekenvoorbeeld te vinden. Als de bank omvalt, krijgt een rekeninghouder die 40.000 euro heeft ingelegd eerst 20.887 euro terug via het IJslandse Garantie en Investeringscompensatieschema. De rest van het bedrag wordt vergoed door het Nederlandse depositogarantiestelsel, na aftrek van een eigen risico. Wie op de link van het Garantieschema klikt, krijgt de statuten te zien, waaruit blijkt dat de spaarder inderdaad na het indienen van een claim op IJsland 20.887 euro krijgt. Prima toch?

  Icesave is een succes. Sinds juni openden elke dag zo’n 700 Nederlanders een spaarrekening. Eind juni staat de Icesave-teller op 25.000 rekeninghouders. De opmars is volgens de bank, die een rente van 5,25 procent aanbiedt, de afgelopen zomermaand doorgegaan.

  webcache.googleuse…lr=lang_nl%7Clang_en

 204. nhz Zegt:

  snorkel: Vraag me af hoe het uit zou vallen als je ditzelfde onderzoek voor minima zou doen. Dan komt er vast uit dat die ook 49% belasting zouden moeten betalen.

  de vraag is ook of die optimale 49% voor de toppertjes met of zonder volledige HRA is 😉

  a: Heb je daar een bron van?

  is vast ergens op de NHG website te vinden.

  Maria: Die regeling lijkt me onhoudbaar als de onderwaterstaanden er straks allemaal beroep op gaan doen. (toch?)

  juist niet, die regeling wordt nog véél populairder. Je kunt tegenwoordig in de schuldsanering ook al per direct van tonnen schuld afkomen, omdat de wachtlijsten zo lang zijn; ik heb het al diverse malen gelezen. Dan krijg je gewoon een proforma behandeling en doen ze alsof je die drie jaar helemaal netjes doorlopen hebt, minder werk voor de ambtenaren en de belastingbetaler merkt er toch niks van want die wordt toch aan alle kanten gepakt, en kan niet zien waarom er wéér extra geld naar banken en andere grote bedrijven moet.
  En dna de WSNP gelijk weer een tophypotheek natuurlijk, want dat is een verworven recht. En dan voor een miljoen ofzo want het is zo makkelijk in Nederland, als je het eenmaal door hebt …

  asd: Hè,heb ik toch weer te maken met een stelletje NL’ers.

  geslaagd voor het volgende level 😉

  ll: Japanistan weer onder de 14000 ? en still going down wat is daar nou weer aan de hand ? Mislukte QE ?

  het plan is minimaal 2% inflatie met een obligatierente voor de lange termijn van 1%. Good luck … maar probeer dat de Japanse politici (en die in de VS en straks EU) maar aan het verstand te brengen. De markt wordt een beetje zenuwachtig van al die schizofrene plannetjes.

  Keesje: Je kunt niet eeuwig wachten tot je een kind op de wereld schopt.

  je bedoelt: je kunt niet vroeg genoeg een molensteen om je nek hangen, en huren is zó ouderwets. 😎

 205. lorenzo Zegt:

  ll: Goedkope Duitse hypotheken leverbaar met 2.8 procent 10 jaar vast.
  gelderlander.nl/al…-hypotheek-1.3841382

  graag geen verwarring stichten : de algehele opinie in dit cafe is dat de rentes al laag zijn . Derhalve graag niet dit soort berichten , of elders plaatsen.

 206. Voerman Zegt:

  Bug: HRA moet eraan van Brussel en opeens moet de IB naar 49%
  1+1=2

  Daar schieten de mensen die de HRA echt nodig hebben om hun hypotheeklasten te betalen echt mee op….
  Zij zitten namelijk niet eens echt in die top-IB schalen.

 207. lorenzo Zegt:

  Voerman: Wel ja, weer goed voor de “vrije consumptieruimte” van de mensen.
  Elke nieuw verzonnen maatregel betekent weer een nieuw stapje terug.

  klopt , 3 % gaat deze zomer minder met vakantie , ik vermoed : behalve als het regent.
  Elke dag weer genieten . We zijn mazzelaars en …studenten , goede reis vandaag , u gaat de wereld aanschouwen !

 208. Nico de Geit Zegt:

  lorenzo:

  Ik lees steeds meer dat tiener studenten na het examen verre reizen maken , nu weer 1 naar Maleisie.
  Ik word maar bevestigt in mijn gelijk ( derhalve zonder bulten) dat we het zo goed hebben in dit mini landje. Heerlijk , gewoon genieten !

  Dat heet decadentie: extreme luxe tijdens ineenstorting.

 209. nhz Zegt:

  Nico de Geit: ‘Volgens Jansen zitten er geen addertjes onder het gras.

  als Duitsland uit de euro stapt en Nederland blijft zitten heb je wel een serieus probleem ;-(

  lorenzo: nou , alweer 200 reacties , er wordt dus geen rekening gehouden met mensen die geen baas hebben (..).

  mensen zonder baas kunnen helemaal zelf bepalen hoeveel tijd ze aan het lezen van de forumbijdrages besteden, toch? Hoef je niet panisch op te letten of de baas toevallig komt binnenlopen terwijl je op je werk op de zeepbel actief bent (tenzij je een betaalde trol voor de makelmaffia bent …).

 210. nhz Zegt:

  lorenzo: ll: Goedkope Duitse hypotheken leverbaar met 2.8 procent 10 jaar vast.
  gelderlander.nl/al…-hypotheek-1.3841382

  graag geen verwarring stichten : de algehele opinie in dit cafe is dat de rentes al laag zijn

  wedden dat je voor die goedkope Duitse hypotheken pakweg 10-20% eigen geld moet aanbetalen, en dat er nog allerlei andere voorwaarden zijn waar de gemiddelde scheeflener een hartaanval van krijgt?

 211. KoophuisXXL Zegt:

  Voerman: Wel ja, weer goed voor de “vrije consumptieruimte” van de mensen.
  Elke nieuw verzonnen maatregel betekent weer een nieuw stapje terug.
  Hand nog vaster op de knip!
  – De krant eruit.
  – In de zomer met winterkleren lopen kan ook.
  – Einde pretparken en terrasjes.
  – Dan die elektrische fiets maar niet.
  – Geen bloemen meer in de tuin.
  – Nog meer goedkoop eten.
  – Cadeautjes afschaffen.
  – Niet meer geven aan goede doelen.
  – Niet hard noodzakelijke verzekeringen eruit.
  – Abonnement op de bieb….
  – Huisdieren loslaten.
  – Kinderen geen beugel meer…
  – Mogelijkheid van “kleine fraudes” onderzoeken.
  – Minder sport aktiviteiten.
  – Minder reizen met auto en OV.
  – Minder schouwburgbezoeken.
  – Horeca bezoeken naar nul.
  – Niets meer kopen omdat het alleen maar leuk is.
  – Zakgeld kinderen…
  – Als dit alles niet genoeg is verder denken…

  Dacht hetzelfde. Cash trap noemen de geleerden het geloof ik:-(

  Je gaat straks in de stad een woonwijken vergast worden van de gevolgen van gezellige haardvuurtjes..

 212. lorenzo Zegt:

  nhz: mensen zonder baas kunnen helemaal zelf bepalen hoeveel tijd ze aan het lezen van de forumbijdrages besteden, toch? Hoef je niet panisch op te letten of de baas toevallig komt binnenlopen terwijl je op je werk op de zeepbel actief bent (tenzij je een betaalde trol voor de makelmaffia bent …).

  Vele bazen hebben geen minuut de tijd , juist nu onderhoudend op een blog te bivakeren , vaak druk in de weer de toko te redden van de ondergang , daar waar de werknemers in de baas zijn tijd relaties plegen te onderhouden (.) , vakanties te boeken , mooie huizen te bezitten met bescherming, en de andere auto op te zoeken op autotrack in de wetenschap dat de vastomlijnde kontrakten hen sterker maakt dan een olifant in een porselijnkast op zondagmorgen .
  Heeft nu juist Europa hier niet iets over gezegd ?

 213. Jodha Zegt:

  Waarom toch altijd die jaloezie op mensen die het beter hebben. Willen we dan en maatschappij waarin iedereen in een flatje woont met dezelfde groene meubeltjes? Dat is ooit in soviet-style uitgetest, waren we niet blij mee. Bovendien, enkel de banken en makeleugenaars zijn de winnaars, en vooral de bovenkant van het middenkader dat in huizen van 400k tot 1 mln woont is de dupe. Wel dom van ze, maar wel de dupe.

  Betekent feitelijk dat een relatief kritische, opgeleide groep in de bevolking financieel het zwijgen wordt opgelegd. Als het gaat over de ‘bescherming van werknemers’ is dat de bescherming van onderbetaalde gasten, en parallel een uitholling van de vrijheid van degenen die de zaken beter onderhandeld hebben. Precies wat het industriele complex dat de brusselse marionetten bedient zo graag wil: verschuiving naar lagere lonen en afnemende macht bij de individuen die collectief de maatschappij vormen.

  Misschien hebben de Autswitch-overlevers die
  relay-of-life punt org
  hebben bedacht toch we een goed punt. Helaas dat Orwell ook een punt had/heeft.

 214. lorenzo Zegt:

  nhz: wedden dat je voor die goedkope Duitse hypotheken pakweg 10-20% eigen geld moet aanbetalen, en dat er nog allerlei andere voorwaarden zijn waar de gemiddelde scheeflener een hartaanval van krijgt?

  ik merk je wilt inhoudelijk , maar de koptekst ”de rente is laag” moet nog worden ingevuld .
  Zoals gezegd ; als je referentiekader slechts een blog betreft te billijken . Voor mij zal gelden : hoongelach , verbanning en naar verluid stokslagen .

  nhz: wedden dat je voor die goedkope Duitse hypotheken pakweg 10-20% eigen geld moet aanbetalen, en dat er nog allerlei andere voorwaarden zijn waar de gemiddelde scheeflener een hartaanval van krijgt?

 215. Bug Zegt:

  ll:
  huizenzoeker.nl/wo…markt/grafieken.html

  Allemaal vastzittend met een te hoge hypotheek ?

  Verschil tussen gemiddelde vraagprijs en gemiddelde koopsom is nu 95k, een klein flatje duzzzzzz, maar die flatjes-prijs is ook nog veel te hoog

  Tjonge, dit wordt een drama ………..

  Twee weken geleden was dat nog 30-50 k, Tsjonge het gaat wel erg hard

 216. Nico de Geit Zegt:

  Voerman: Wel ja, weer goed voor de “vrije consumptieruimte” van de mensen.
  Elke nieuw verzonnen maatregel betekent weer een nieuw stapje terug.
  Hand nog vaster op de knip!
  – De krant eruit.
  – In de zomer met winterkleren lopen kan ook.
  – Einde pretparken en terrasjes.
  – Dan die elektrische fiets maar niet.
  – Geen bloemen meer in de tuin.
  – Nog meer goedkoop eten.
  – Cadeautjes afschaffen.
  – Niet meer geven aan goede doelen.
  – Niet hard noodzakelijke verzekeringen eruit.
  – Abonnement op de bieb….
  – Huisdieren loslaten.
  – Kinderen geen beugel meer…
  – Mogelijkheid van “kleine fraudes” onderzoeken.
  – Minder sport aktiviteiten.
  – Minder reizen met auto en OV.
  – Minder schouwburgbezoeken.
  – Horeca bezoeken naar nul.
  – Niets meer kopen omdat het alleen maar leuk is.
  – Zakgeld kinderen…
  – Als dit alles niet genoeg is verder denken…

  Dat deed ik allemaal al, behalve die winterkleren in de zomer.

  Toevoeging:

  – Pas iets vervangen als het totaal versleten en niet meer te repareren is. En natuurlijk alleen als je het echt nodig hebt.

  – Loop altijd in je fiscaal aftrekbare werkkleren

  Verder bezuinigen:

  – Vakantie wordt werkvakantie, Polen hadden dat al ontdekt

 217. Bug Zegt:

  Voerman: Daar schieten de mensen die de HRA echt nodig hebben om hun hypotheeklasten te betalen echt mee op….
  Zij zitten namelijk niet eens echt in die top-IB schalen.

  Dus je denkt dat de HRA voor Jan Modaal is ?

 218. lorenzo Zegt:

  Nico de Geit: Vakantie wordt werkvakantie

  …nou , zal deze zomer eens kijken hoe hard er gewerkt wordt 🙂 ( buiten mij om dan..)

 219. snorkel Zegt:

  Voerman: Daar schieten de mensen die de HRA echt nodig hebben om hun hypotheeklasten te betalen echt mee op….

  Juist Jan Modaal kan de HRA missen als kiespijn. Het is elke maand honderd euro (mits ze een grote dure hypotheekschuld hebben), maar daarvoor betalen ze dan wel 1/3e te veel loonbelasting.

  Jan Modaal en lager ontvangen in totaal €1,1 miljard – 8% van de totale HRA
  Dit is zo’n €140 per huishouden per maand voor Jan Modaal en minder voor de lagere inkomens. Bron: cbs.nl/nl-NL/menu/…rk/2012-3676t-mw.htm

  1e, 2e en 3e belastingschijf met 1/4e verlagen levert Jan Modaal grofweg zo’n €215 per maand op. Bron: http://www.loonwijzer.nl/home/salaris/brutonetto

  Saldo: ± €75 per maand (€900 per jaar) WINST voor Jan Modaal als de HRA er per direct aan gaat en teruggegeven wordt door de tarieven in de 1e, 2e en 3e belastingschijf te verlagen met 1/4e. De hoogste schijf zetten we dan nog op 49% (we verlagen de 52% van nu dus niet met 1/4e maar met 3 punten), want dat moet nou eenmaal van Bas Jacobs.

  Als ik zin heb ga ik nog eens uitrekenen waar het omslagpunt ligt tussen profiteren van afschaffen HRA en inleveren bij afschaffing. Ik gok zo ergens tussen de 1,5x a 2x modaal.

 220. snorkel Zegt:

  Duitse hypotheek?

  “Wel moet je spaargeld hebben of overwaarde op je huidige woning, want de Volksbank financiert tot 70 % van de marktwaarde”.

  dervolksbanker.de/…uitse_hypotheek.html via de Twitter van Jan Hein Strop

  Ik verwelkom onze Duitse vrienden met open armen. Hoop dat hun LTV- en aflos-prudentie navolging vindt bij de Nederlandse concurrent 😉

  200 miljard lijkt me ook wel RUIM voldoende. Daarmee kun je bijna EEN DERDE van alle Nederlandse hypotheken oversluiten! Dan is het helemaal niet meer nodig dat de pensioenfondsen in de hypotheken gaan. Zal wel 200 miljoen moeten zijn.

 221. afbetaalde huiseigenaar Zegt:

  Bug: Twee weken geleden was dat nog 30-50 k, Tsjonge het gaat wel erg hard

  bug , ll..

  help een statistiek beet even verder..
  als ik de link klik zie ik dus de vraagprijzen.. maar waar is dus de gemidelde verkoopsom die je gebruikt om tot het bedrag van 95.000 te komen..

  alvast bedankt.. willing to learn.. 🙂

 222. Nico de Geit Zegt:

  Ik lees in de MSM niets over een eventuele afschaffing van de HRA. Via Google kom je op deze site terecht. Het is blijkbaar geen nieuws voor de massa.

 223. asd Zegt:

  Maria: Lukt in ene goed met dat quoten!

  Allen onder aanvoering van Maria hartelijk dank voor al dat geqlote!

 224. asd Zegt:

  Maria: Wat zou dat nu opleveren: trol spelen?Er moet toch wel zeker een geldelijke beloning tegen over staan. Ik en velen met mij kunnen aantonen dat we al jaren een eerlijke mening hebben gegeven over hetgeen we denken over de huizenmarkt en veelal aanverwante zaken.De uren en veelal dagen dat we achter onze computer hebben doorgebracht hadden we wellicht op een andere manier, wellicht een prettigere manier, kunnen doorbrengen.Zeker in de beginjaren is er hoe dan ook een behoedende wijsvinger omhoog gestoken, om te waarschuwen voor de hedendaagse val.In mijn geval, zeer zeker niet uit eigen belang. Dan had ik beter een “trol” kunnen worden. No regrets!Het getuigt eigenlijk ook wel van een enorme eenzaamheid, cq. armoede, als je je als trol op een site moet ten toon spreiden.Daar zijn geen woorden voor, alleen, wat een armoede!

  Nog effe proberen. Hij doet het! Ben het verder gewoon met je eens!

 225. Keesje Zegt:

  snorkel:
  Duitse hypotheek?

  dervolksbanker.de/…uitse_hypotheek.html via de Twitter van Jan Hein Strop

  Ik verwelkom onze Duitse vrienden met open armen. Hoop dat hun LTV- en aflos-prudentie navolging vindt bij de Nederlandse concurrent

  200 miljard lijkt me ook wel RUIM voldoende. Daarmee kun je bijna EEN DERDE van alle Nederlandse hypotheken oversluiten! Dan is het helemaal niet meer nodig dat de pensioenfondsen in de hypotheken gaan. Zal wel 200 miljoen moeten zijn.

  Ik zou toch een beetje uitkijken met de regels. Wat bijvoorbeeld als Duitsland uit de Euro stapt en jouw hypotheek in Euro’s met de Duitse Mark qua omwisseling in 1 keer heel duur wordt? Of andersom natuurlijk, of allebei uit de Euro en allebei andere munt. Hoe dekken ze die situaties af?

 226. tinus Zegt:

  Goed nieuws dat de Duiters komen om ons te verlossen van het schamele aanbod van onze eigen hypotheekverstrekkers.

  Misschien komt het moment om in de koopmarkt te stappen.

  Ik weet het, ik weet het, de prijzen zijn nog steeds belachelijk overgewaardeerd.

  Maar wat koop je voor die waarheid?

  Tot op heden alleen een huurflat, met een keuken uit het jaar 0 en een douceruimte waar je je kont niet kunt keren.

  De markt zal zijn werk doen, maar het kan nog jaren duren voordat er een realistisch prijspeil is.

  En de overheid zal, om electorale en financiele motieven, zoveel mogelijk het handje eronder houden.

  Zit niet te wachten op nog 5 jaar in de flat. Je gunt je kinderen immers een mooi huis, een tuin en een prettigere leefomgeving.
  Niet een trieste flat met een lift die 9 van de 10 keer stikt naar de hondenpis.

  Dus toch maar kopen. Morgen een bezichtiging. Wie weet is de verkoper bereid om te zakken naar de huidige NHG-grens.

  Met m’n eigen geld en een (Duitse?) hypotheek is het moment, hoewel niet ideaal, wellicht daar.

  Meer gelijkgestemde geesten hier of moet ik toch maar wachten?

 227. snorkel Zegt:

  Keesje,

  Om in de woorden van MediaMark te spreken: “Neem toch dat beetje risico!” 😉

  Maar je hebt wel gelijk: ALTIJD ALLES GOED LEZEN!

 228. De Pessimist Zegt:

  ll: Extra belasting op gas 6 cent……

  nos.nl/artikel/512…-huizen-duurder.html

  http://www.dekolenboer.nl/
  Bruinkool laten meenemen door polen .
  marktplaats.nl/z/h…&categoryId=504

 229. snorkel Zegt:

  tinus: Tot op heden alleen een huurflat, met een keuken uit het jaar 0 en een douceruimte waar je je kont niet kunt keren.

  110m^2 in Amsterdam stadsdeel Zuid, nieuwe keuken, afgewerkte vloeren plafonds en muren, CV/boiler, badkamer met ruime douche en los bad, 2 bergingen, schone straten, ondergrondse afvalcontainers, speeltuintje voor de deur, op 2 minuten fietsen van de Amstel. Mij krijgen ze de komende 5 jaar met geen stok een hypotheekhut in. Lees je mee Stef? MET GEEN STOK!

 230. nhz Zegt:

  lorenzo: vaak druk in de weer de toko te redden van de ondergang ,

  tja, zo’n baas is niet goed bezig geweest en heeft niet tijdig de bakens verzet … dan kun je maar beter blij zijn dat het personeel de hele dag op de zeepbel koekeloert, dan is de lijdensweg snel over 🙂

  lorenzo: Zoals gezegd ; als je referentiekader slechts een blog betreft te billijken . Voor mij zal gelden : hoongelach , verbanning en naar verluid stokslagen .

  mijn referentiekader is een paar honderd jaar historische data van de hypotheekrentes; jouw referentie is blijkbaar minder dan 10 jaar van dat soort data.

  snorkel: Als ik zin heb ga ik nog eens uitrekenen waar het omslagpunt ligt tussen profiteren van afschaffen HRA en inleveren bij afschaffing. Ik gok zo ergens tussen de 1,5x a 2x modaal.

  de realiteit is wél dat Jan Modaal het hypotheek ongeacht zijn exacte belastingaanslag meer profiteert van de belastingopbrengsten (o.a. via HRA) dan iemand die huurt in de vrije sector …

  snorkel: Ik verwelkom onze Duitse vrienden met open armen. Hoop dat hun LTV- en aflos-prudentie navolging vindt bij de Nederlandse concurrent 😉

  30% aanbetaling, goed idee! Dan wordt gelijk 95% van de huidige wannabee-huiseigenaars uit roulatie gehaald, dat ruimt lekker op op de woningmarkt 🙂

  Keesje: Hoe dekken ze die situaties af?

  niet, want dat is veel te duur. Vraag maar aan de scheerleners in o.a. Polen, diverse Balkan landen en Baltische staten hoe zoiets uitpakt …

  tinus: Met m’n eigen geld en een (Duitse?) hypotheek is het moment, hoewel niet ideaal, wellicht daar.

  als die Duitse hypotheekvoorwaarden ingang vinden dan zullen de huizenprijzen in NL dramatisch omlaag moeten. Lijkt me heel verstandig om daar nog even op te wachten, als je wél een aanbetaling kunt doen. Ik denk niet dat de lagere hypotheekrente daar tegenop weegt, maar dat hangt misschien af van je inkomen, baanzekerheid etc.

 231. nhz Zegt:

  P.S.: wel slim van de Duitsers om dat zo te doen, want ze halen zo waarschijnlijk de meest degelijke hypotheekgevers uit de polder binnen (als die tenminste happen), terwijl de NL banken blijven zitten met subprime volk en erger.

 232. snorkel Zegt:

  nhz: de realiteit is wél dat Jan Modaal het hypotheek ongeacht zijn exacte belastingaanslag meer profiteert van de belastingopbrengsten (o.a. via HRA) dan iemand die huurt in de vrije sector …

  Zeker weten! En waarom eigenlijk? Niet omdat een koopwoning voor Jan Modaal bereikbaar moet worden gemaakt dmv HRA, want dan zou niet 50% van alle HRA naar inkomens boven de ton gaan… Dan zou de HRA juist naar “modaal en lager” inkomens moeten gaan. Bovendien kun je je de vraag stellen of Jan Modaal wel zo nodig een huis moet kunnen kopen. Stijging van het aandeel huizenbezitters heeft een remmende (zelfs tegenwerkende) werking op de economische groei, dus is eigen woning bezit stimuleren vanuit macro-oogpunt vrij zinloos! Zie http://www.piie.com/publications/wp/wp13-3.pdf

  Maar sterker nog: Jan Modaal die sociaal huurt (die paar scheefhuurders dus) krijgt ook geen huurtoeslag want Jan verdient daarvoor te veel. De hurende (zowel sociaal als geliberaliseerd) Jan Modaal betaalt zo de dure hobby’s van de leenkneus. “What else is new” zou ik bijna zeggen?!

  De minima die wél recht hebben op huurtoeslag zijn overigens onlangs gekort en dus liegt Stef keihard als hij zegt dat minima gecompenseerd worden voor de huurstijging. De toeslag is juist verlaagd, en het maximum inkomen en de maximale huur waarbij men huurtoeslag mag aanvragen is ook verlaagd (men komt dus minder snel in aanmerking en krijgt ook minder). Zie http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/informatie_over_toeslagen/huurtoeslag/nieuw_in_2013 en http://www.huurders.info/?id=264

 233. SchuurHuurder Zegt:

  tinus:

  Meer gelijkgestemde geesten hier of moet ik toch maar wachten?

  Ben ook met bezichtigingen bezig. Wil van baan wisselen en dus geen vast contract in het vooruitzicht. Kan ~50% zelf betalen en de rentelasten worden dan zeer laag (bruto rond de 320e/maand). Heb geen zin om nog jaren in mijn schuur te blijven en mijn spaargeld als onderpand voor een falend banksysteem af te geven.

  Die 30% daling die ons nog te wachten staat volgens velen hier (die ik ook wel zie gebeuren overigens), bedoelt met hier dan een reële of nominale daling? Bij een reële daling van 30% over 5 jaar met gemiddeld 3% inflatie zou er nog maar zo’n 15% nominaal van de prijzen af gaan, dat zou voor mij niet de moeite waard zijn om daarvoor in mijn hut te blijven. Als er nominaal nog 30% af zou moeten zijn we nog wel een jaar of 7-8 bezig. In die situatie kies ik er alsnog voor om mijn toekomstig verlies maar te nemen en binnenkort beginnen met plezierig te wonen.

 234. Keesje Zegt:

  10 redenen waarom de woningmarkt aan gaat trekken op Vastgoedactueel.nl

  Whahahahaha

  vastgoedactueel.nl….Uac21njnLVI.twitter

 235. NewKidInTown Zegt:

  asd: De hypotheekrente in dit land is extreem hoog en zeker geen motief om in de huizenmarkt te stappen!

  ONEENS en TWEE kanttekeningen hierbij.

  1. de hypotheekrente is alleen maar hoog vergeleken met het naar omlaag gemanipuleerde renteniveau dat de ECB en banken elkaar berekenen, niet zozeer als we naar de werkelijke inflatie kijken, ALLES inbegrepen, dus inclusief energiekosten, zorgkosten en alle hogere lasten die de overhead ons op legt.
  2. alsof een lage rente een motief zou zijn om een woning te kopen en een hypotheek aan te gaan. Tja, dan ga je de NVM napraten, die een lage rente ook als positief voor de woningmarkt gebruikt. Helemaal foutief, je kunt beter een woning kopen en een hypotheek aangaan als de hypotheekrente huizenhoog is (en als gevolg daarvan de woningprijzen laag zijn) dan in tijden van een lage hypotheekrente, want dan is de kans dat de rente stijgt een stuk groter en dus het risico van prijsdaling en de gevolgen daarvan, als gevolg daarvan veel groter.

  Maar goed, we leven in hele vreemde tijden, de normale economische wetten werken niet meer want:
  krediet is bijna niet meer te krijgen, alleen voor de overheden is het bijna gratis, maar voor het MKB en particulieren bijna niet meer beschikbaar, je zou dan denken, uiterst schaars en bijna niet meer aan te komen, dan zou het renteniveau extreem hoog moeten worden. Vergelijk met niveaux tot 13% in het verleden, niets daarvan op dit moment.
  Alles is al anders op dit moment en zal over een jaar of 5 a 10, compleet niet meer vergelijkbaar zijn met zelfs de huidige situatie.

 236. Keesje Zegt:

  SchuurHuurder,

  Precies! Als het je tijd is voor huisje boompje beestje en kindje moet je gewoon prettig wonen, klaar. En als jij al zoveel mee kan nemen, heb je alsnog lage maandlasten.

 237. Keesje Zegt:

  nhz:
  P.S.: wel slim van de Duitsers om dat zo te doen, want ze halen zo waarschijnlijk de meest degelijke hypotheekgevers uit de polder binnen (als die tenminste happen), terwijl de NL banken blijven zitten met subprime volk en erger.

  Hopelijk gaan meer banken dan maar flink verlagen, volgend jaar wordt mijn hypotheekrente opnieuw vastgesteld. En als ze niet verlagen, gaan we oversluiten (50% hypotheek vd marktwaarde op dit moment, moet lukken tegen minder).

 238. Michel Zegt:

  Keesje,

  Wij Nederland zijn verankerd met Duitsland, dus wanneer Duitsland das fest hatte, feesten wij gezellig mee. Geen risico gewoon doen!

 239. Keesje Zegt:

  snorkel,

  Scheefhuurder 😉

 240. Keesje Zegt:

  tinus:
  Goed nieuws dat de Duiters komen om ons te verlossen van het schamele aanbod van onze eigen hypotheekverstrekkers.

  Misschien komt het moment om in de koopmarkt te stappen.

  Ik weet het, ik weet het, de prijzen zijn nog steeds belachelijk overgewaardeerd.

  Maar wat koop je voor die waarheid?

  Tot op heden alleen een huurflat, met een keuken uit het jaar 0 en een douceruimte waar je je kont niet kunt keren.

  De markt zal zijn werk doen, maar het kan nog jaren duren voordat er een realistisch prijspeil is.

  En de overheid zal, om electorale en financiele motieven, zoveel mogelijk het handje eronder houden.

  Zit niet te wachten op nog 5 jaar in de flat. Je gunt je kinderen immers een mooi huis, een tuin en een prettigere leefomgeving.
  Niet een trieste flat met een lift die 9 van de 10 keer stikt naar de hondenpis.

  Dus toch maar kopen. Morgen een bezichtiging. Wie weet is de verkoper bereid om te zakken naar de huidige NHG-grens.

  Met m’n eigen geld en een (Duitse?) hypotheek is het moment, hoewel niet ideaal, wellicht daar.

  Meer gelijkgestemde geesten hier of moet ik toch maar wachten?

  Ik zou even een paar maanden wachten tot na de nieuwe nhg grens en ook de energiemaatregelen die ze blijkbaar snel willen plannen. zowiezo wordt het nu nog (toch) als goede verkoopperiode gezien, het is mooi weer, na september stopt het huisjes kijken en komt er weer een lange winter aan voor verkopers met weinig kijkers. Je kunt zowiezo oefenen met bieden op huizen, bij welk percentage ze nog in onderhandeling met je gaan of niet. Makelaartje pesten 😉 kopen doe je toch met een hantekening, dus ff vingervlugheid vergaren is best een goed idee.

 241. SchuurHuurder Zegt:

  Keesje: Ik zou even een paar maanden wachten tot na de nieuwe nhg grens en ook de energiemaatregelen die ze blijkbaar snel willen plannen.zowiezo wordt het nu nog (toch) als goede verkoopperiode gezien, het is mooi weer, na september stopt het huisjes kijken en komt er weer een lange winter aan voor verkopers met weinig kijkers.Je kunt zowiezo oefenen met bieden op huizen, bij welk percentage ze nog in onderhandeling met je gaan of niet. Makelaartje pesten kopen doe je toch met een hantekening, dus ff vingervlugheid vergaren is best een goed idee.

  Nog tips qua onderhandelen?

 242. snorkel Zegt:

  Keesje:
  snorkel,

  Scheefhuurder

  Klopt. Ik betaal namelijk meer dan 4,5% van de WOZ aan huur. Namelijk 5,72%. TE DUUR voor markconform dus, volgens Stef himself.

 243. Keesje Zegt:

  Weten jullie dit trouwens: ik heb deel aflossingsvrij, deel spaarhypotheek. Spaarhypotheekdeel is 60.000 mag ik niet aflossen voor er 15 jaar verstreken zijn.

  Stel ik doe dat toch, voor de 15 jaar afgelopen zijn dit aflossen. Hoeveel gaat het me dan fiscaal kosten? Hoeveel moet ik dan aan de fiscus betalen? Ik kan daar op internet niet goed een antwoord op vinden.

 244. ll Zegt:

  Stormloop op Duitse hypotheken, telefoon roodgloeiend ……

  Een vandaag ……

  eenvandaag.nl/econ…ope_duitse_hypotheek

 245. Keesje Zegt:

  snorkel: Klopt. Ik betaal namelijk meer dan 4,5% van de WOZ aan huur. Namelijk 5,72%. TE DUUR voor markconform dus, volgens Stef himself.

  Whahaha oke, dacht dat je juist daar flink onder zat 😉

 246. Keesje Zegt:

  ll:
  Stormloop op Duitse hypotheken, telefoon roodgloeiend ……

  Een vandaag ……

  eenvandaag.nl/econ…ope_duitse_hypotheek

  Allemaal mensen met 2 hypotheken en in de problemen….?

 247. SchuurHuurder Zegt:

  Keesje:
  Weten jullie dit trouwens: ik heb deel aflossingsvrij, deel spaarhypotheek. Spaarhypotheekdeel is 60.000 mag ik niet aflossen voor er 15 jaar verstreken zijn.

  Stel ik doe dat toch, voor de 15 jaar afgelopen zijn dit aflossen. Hoeveel gaat het me dan fiscaal kosten? Hoeveel moet ik dan aan de fiscus betalen? Ik kan daar op internet niet goed een antwoord op vinden.

  Als je buiten de vrijstelling valt wordt de genoten rente op je spaarhypotheek fiscaal belast in box 1.

  Meer informatie staat o.a. hier:

  hypotheek-bankspar…ypotheek-sew-bew.php

  Let ook op dat het jaar waarin je het minste spaart minimaal 10% van het hoogste jaar is, anders vervalt de vrijstelling ook. Dus geen enorme bedragen overboeken of jaren stoppen.

 248. snorkel Zegt:

  Keesje: Whahaha oke, dacht dat je juist daar flink onder zat

  Nee joh, ik betaal OVERAL aan mee en krijg niks terug. Geen hypotheek, geen kinderen, geen handicaps, geen zorgtoeslag, …. 😉

  Maar de minima die het écht nodig hebben gun ik het best. Daarentegen, mensen met een salaris van meer dan €108.000 p/j, die gemiddeld €6240 per jaar cadeau krijgen en dan ook nog durven klagen… Die mogen van mij per direct op transport naar Somalie. Ga maar een jaartje in een plaggenhut wonen en leer wat nederigheid.

 249. Claude Zegt:

  snorkel: 200 miljard lijkt me ook wel RUIM voldoende. Daarmee kun je bijna EEN DERDE van alle Nederlandse hypotheken oversluiten! Dan is het helemaal niet meer nodig dat de pensioenfondsen in de hypotheken gaan. Zal wel 200 miljoen moeten zijn.

  Volgens FD gaat het ook waarschijnlijk om 200 miljoen.

 250. snorkel Zegt:

  Keesje: Allemaal mensen met 2 hypotheken en in de problemen….?

  Allemaal ‘voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten en nog subsidie toe krijgen ook’-ers. Echte Nederlanders dus 😉

  Vraag me wel af wat er gebeurd als een Duitse bank je huis in de executieverkoop gooit. Hoe maak je daar bezwaar tegen? Valt zo’n hypo wel onder het Nederlandse recht? Zo nee, dan kan de Nederlandse rechter ook geen stokje voor steken voor een executie. En ga maar eens lekker in Duitsland in het Duits procederen…

 251. snorkel Zegt:

  snorkel: gebeurd

  gebeurt

 252. lorenzo Zegt:

  nhz: mijn referentiekader is een paar honderd jaar historische data van de hypotheekrentes; jouw referentie is blijkbaar minder dan 10 jaar van dat soort data.

  de omstandigheden (gast hier , dus aankoop woning in planning) gaat je dan leren waar de hypotheekrentes dan uit zijn opgebowud . Kijken of Niek dan nog een taal bezigd die de gemiddelde bankemployee tevens bezigd.

 253. lorenzo Zegt:

  nhz: tja, zo’n baas is niet goed bezig geweest en heeft niet tijdig de bakens verzet … dan kun je maar beter blij zijn dat het personeel de hele dag op de zeepbel koekeloert, dan is de lijdensweg snel over

  nee , er lekker van af komen en daar zijn bescheiden truukjes voor .

 254. NewKidInTown Zegt:

  nhz: Ik wacht met spanning op het komende persbericht van onze experts in misleiding dat stelt dat afschaffing van de HRA miljarden gaat kosten

  Als je daarmee bedoelt dat het de OVERHEID miljarden gaat kosten, dan wil ik daar met jou nog wel even een boom over op zetten (of een stevig robbertje over vechten, zo je wilt, graag zelfs 🙂 ). Daarmee de eerste en voor de hand liggende opmerking “hoe kan dat nou, je geeft 12 miljard NIET meer terug, hoe kan je dat nou geld gaan kosten?” maar even te laten voor wat het is.

  Ik heb voor de volgende redenering wel een aantal aannames en uitgangspunten:
  Die hele HRA is een wassen neus, sigaar uit eigen doos en uitsluitend geldrondpomperij waar we in NL wereldkampioen in zijn. Waarom ? De overhead GEEFT HRA terug, maar NEEMT eerst een vooruitgestelde belasting in de vorm van extreme grondprijzen.
  Bijvoorbeeld: een standaardwoning met een postzegel van 120m2 wordt verkocht voor 500 euro per m2 terwijl circa 50 euro voor het bouwrijpmaken redelijk zou moeten zijn. Ergo, er wordt 120 x 450 = 54.000 belasting VOORUIT betaald door de koper. Die 54.000 euro houden we even vast.
  Voor zijn standaardwoning van nu een 206.000 euro, hou ik voor het gemak even een hypotheek van rond 200.000 euro aan.
  De koper, geeft een hypotheek van 200.000 euro rond, ik weet het, de meesten meer, maar, geloof het of niet, er zijn ook kopers met eigen geld of overwaarde uit vorige woning. Gewoon even ronde bedragen om het voor me zelf makkelijker te maken.
  Hypotheekgever betaalt zeg 4,5% over 200.000 maar de toekomstige koper moet ook aflossen, maar annuitair, zeg even hij heeft over 30 jaar gemiddeld een schuld van 120.000 euro, en betaalt dus 4,5% a 120.000 = 5.400 rente, daar heeft ie circa 40% (waarschijnlijk te hoog ivm forfait) dus 2160 renteaftrek van de overheid te goed. 30 jaar lang betekent dus in totaal 64.800 euro terug.
  Maar nu komt het, de overheid krijgt GELIJK NU, 54.000 in het handje en betaalt de koper 64.800 terug. Die 64.800 euro moet je contant maken naar nu en zal ongetwijfeld LAGER zijn dan die 54.000 NU.
  Ik ben wel Kid maar helaas geen financiele wizzkid om dat uit rekenen vooral ook omdat die renteaftrek jaarlijks terugloopt. Maar als het elk jaar een constant bedrag zou zijn en je rekent met een 2,5% inflatie per jaar zou die 64.800 euro gespreid over 30 jaar betekenen dat het contant gemaakt NU een bedrag van : dat lukt me dus niet, helaas.

  Ik doe het even anders:
  de (r)overheid beurt gelijk 54.000 euro TEVEEL en zet dat gedurende 30 jaar weg a 2,5%, betekent na 30 jaar een eindkapitaal van 113.269 euro.
  de koper “krijgt” elk jaar een bedrag van 2160 terug van de overheid, de overheid ONTSPAART dus. Als ik bereken wat dat de overheid kost IS GELIJK aan wat het een spaarder oplevert, ook voor 2,5%, dat levert na 30 jaar 97.201 euro op.

  Het lijkt me dat de overheid in de huidige situatie de winnaar is en dat het de overheid GELD KOST als de HRA wordt afgeschaft en MEDE daardoor de prijzen zodanig zullen dalen dat de overheid nog maar 50 euro voor hun grond zou kunnen beuren.

  Nu geldt bovenstaande redenering voor de nieuwe kopers.
  Voor de bestaande hypotheekgevers wordt de afschaffing een grote ramp en DUS voor de overheid een GROOT VOORDEEL, dit als vanaf nu of nabije toekomst de HRA INEENS wordt afgeschaft.

  Komen we bij de huren, als de woningen circa 50% in waarde gaan dalen, is de gehele huurmarkt ook ineens FORS overgewaardeerd en moeten dus ook de huren FORS omlaag. Zeg even Woco’s zijn overheid, dus weer een forse MIN voor de overheid.

  Ik durf niet te zeggen hoe het “totaalplaatje” er voor de overheid uit zal zien, maar de allereerste conclusie van NHZ dat de afschaffing een fors voordeel voor de overheid zou opleveren of NADEEL ALS MISLEIDING zien, daar plaats ik in ieder geval boevnstaande kanttekeningen bij en zal op dit moment nog niet willen spreken van MISLEIDING.

  Schiet maar.

 255. SchuurHuurder Zegt:

  NewKidInTown,

  Die grond geef je maar een keer uit, HRA kan meerdere keren ontvangen worden over dezelfde woning/grond.

 256. ll Zegt:

  Polis brand en inboedel en aansprakelijkheid van Interpolis ……….

  Premie 158, bijkomende kosten 89

  56% van de premie zijn bijkomende kosten zoals, dienstverlening, assurantiebelasting en poliskosten, meer dan de helft …….

  Die verhoging van de assurantiebelasting van 9 naar 21% tikt er erg in ……

  Gatsie, verhoging gas met 6 cent per m3, verhoging polissen, verhoging digitenne, en wat volgt er nu nog meer ? ………

 257. ll Zegt:

  NewKidInTown: hoe kan je dat nou geld gaan kosten?”

  Heb je enig idee wat beleidsveranderingen uitvoeren kost ? Het schijnt zelfs zo dat je daar een lening voor moet aanvragen……. 😉

  Misschien heeft nhz wel gelijk 🙂

 258. Voerman Zegt:

  Bug: Dus je denkt dat de HRA voor Jan Modaal is ?

  Neen, maar Jan Modaal heeft de HRA wel het hardste nodig. Wie de HRA het minst nodig heeft, dreigt na afschaffing van de HRA ook nog beloond te worden met procentuele verlaging van de hoogste schijf, te betalen door de echte slachtoffers.

  Deze opvatting van Voerman past natuurlijk even niet zo mooi in de forumgeest maar ja…….

 259. ll Zegt:

  @ Afbetaalde huiseigenaar

  nvm.nl/wonen/nieuw…04ekwartaal2012.aspx

  207k, deed het uit mijn hoofd, zat er 1 naast, dacht 206k ……….. sorry 😉

 260. nhz Zegt:

  Keesje: Hopelijk gaan meer banken dan maar flink verlagen, volgend jaar wordt mijn hypotheekrente opnieuw vastgesteld.

  Careful what you with for …
  Als dat gebeurt (noodzakelijkerwijs gekoppeld aan strictere leenvoorwaaren) dan komt de hele huizenmarkt krakend tot stilstand en is binnen 1 jaar 95% van de makelaars failliet (en de meeste banken misschien ook wel) want dan kan er vrijwel geen huis meer verkocht worden in Nederland.

  Michel: Wij Nederland zijn verankerd met Duitsland, dus wanneer Duitsland das fest hatte, feesten wij gezellig mee.

  wij feesten gezellig mee, maar er wordt hier wel heel andere muziek gespeeld …

  ll: Stormloop op Duitse hypotheken, telefoon roodgloeiend ……

  LOL alle scheeflener wannabees willen een huis kopen op Nederlandse voorwaarden maar wél met de 2.8% Duitse rente. Ik voorspel dat 95% van de bellers gelijk afvalt als ze de voorwaarden horen.

  snorkel: Vraag me wel af wat er gebeurd als een Duitse bank je huis in de executieverkoop gooit. Hoe maak je daar bezwaar tegen? Valt zo’n hypo wel onder het Nederlandse recht? Zo nee, dan kan de Nederlandse rechter ook geen stokje voor steken voor een executie. En ga maar eens lekker in Duitsland in het Duits procederen…

  In de VS was het een Duitse bank (ik geloof Deutsche, weet niet meer zeker) die de reputatie had om het meest brutaal te zijn met mensen uit hun huis zetten. Misschien wel terecht overigens, gezien het profiel van de gemiddelde huizenkoper aldaar tijdens de bubble (en nu opnieuw …).

  lorenzo: Kijken of Niek dan nog een taal bezigd die de gemiddelde bankemployee tevens bezigd.

  ik ambieer bankemployees voor 100% niet te begrijpen, laat staan dat ik hun taaltje ga spreken.

  NewKidInTown: Het lijkt me dat de overheid in de huidige situatie de winnaar is en dat het de overheid GELD KOST als de HRA wordt afgeschaft en MEDE daardoor de prijzen zodanig zullen dalen dat de overheid nog maar 50 euro voor hun grond zou kunnen beuren.

  wat is het probleem? Dan maken ze de OZB enzo toch gewoon 5x hoger? Dan is die nog steeds goedkoop vergeleken met een paar andere angelsaksische landen, zou me niks verbazen. En ondertussen kunnen ze de grondprijzen dan weer van bijna nul omhoog gaan pompen en het spelletje herhalen. Win-win voor slimme ambtenaren.

  NewKidInTown: Komen we bij de huren, als de woningen circa 50% in waarde gaan dalen, is de gehele huurmarkt ook ineens FORS overgewaardeerd en moeten dus ook de huren FORS omlaag.

  je denkt toch niet dat ze daar geen simpel regeltje op verzinnen voor het berekenen van de huur in de nieuwe situatie?

  NewKidInTown: Schiet maar.

  Je lijkt er vanuit te gaan dat bij afschaffing HRA alle spelregels verder hetzelfde blijven. Maar zoals je ongetwijfeld weet werkt de overheid niet, onze overheid is een stelletje onbetrouwbare gluipers die gewoon doen waar ze mee wegkomen, en de regels voortdurend in hun eigen voordeel interpreteren of zonodig aanpassen.

 261. snorkel Zegt:

  Voerman: Neen, maar Jan Modaal heeft de HRA wel het hardste nodig.

  Fout, Jan Modaal (zowel hurende als kopende Jannen) en lager is juist gebaat bij directe afschaffing! Ze betalen beide namelijk al jááren te veel inkomstenbelasting door de HRA… Hurende Jan gaat er bij directe afschaffing €2700 per jaar op vooruit, en kopende Jan €900 per jaar. PURE WINST

 262. nhz Zegt:

  Voerman: Wie de HRA het minst nodig heeft, dreigt na afschaffing van de HRA ook nog beloond te worden met procentuele verlaging van de hoogste schijf, te betalen door de echte slachtoffers.

  Dat risico lijkt me levensgroot ja, de elite moet altijd ‘gecompenseerd’ worden (net als de ‘zielige gevallen’ aan de onderkant). En nieuwe wetgeving op fiscaal gebied wordt vaak voor een groot deel geschreven door bandietenfirma’s zoals PwC etc. waar het meeste personeel zelf in de hoogste tariefschijf valt. Die zorgen wel dat ze er zelf niet op achteruit gaan, desnoods via slimme achterdeurtjes in de nieuwe wetgeving of voorstellen voor ‘flankerend beleid’.

 263. NewKidInTown Zegt:

  snorkel: Fout, Jan Modaal (zowel hurende als kopende Jannen) en lager is juist gebaat bij directe afschaffing! Ze betalen beide namelijk al jááren te veel inkomstenbelasting door de HRA… Hurende Jan gaat er bij directe afschaffing €2700 per jaar op vooruit, en kopende Jan €900 per jaar. PURE WINST

  En jij verwacht dat de (r)overheid zomaar um sonst 2700 gaat weggeven aan huurders. Haha, jij weet toch wel beter, tenminste, daar ga ik van uit, ik heb je tot nu toe altijd serieus genomen en gewaardeerd 🙂

 264. Voerman Zegt:

  snorkel: Fout, Jan Modaal (zowel hurende als kopende Jannen) en lager is juist gebaat bij directe afschaffing! Ze betalen beide namelijk al jááren te veel inkomstenbelasting door de HRA… Hurende Jan gaat er bij directe afschaffing €2700 per jaar op vooruit, en kopende Jan €900 per jaar. PURE WINST

  Oh ja?
  Heeft snorkel dan al ergens gehoord hoe de nieuwe belastingschijven eruit gaan zien na afschaffing van de HRA?
  Vertel het ons even allemaal!

 265. nhz Zegt:

  snorkel: Fout, Jan Modaal (zowel hurende als kopende Jannen) en lager is juist gebaat bij directe afschaffing!

  helaas is het aantal hurende en kopende (nog niet gekocht hebbende) Jannen een kleine minderheid. De grootste groep zijn de huiseigenaars, en die hebben weinig baat bij een stevige daling van de waarde van hun woning als gevolg van afschaffing HRA. Die paar honderd euro per jaar eventuele winst (daar valt nog over te discussiëren) zijn peanuts, zeker als je alleen op de korte termijn kijkt. 900 euro per jaar extra maar wel snel even 50.000 euro extra ophoesten bij de bank wegens waardedaling? Ik denk dat de keus snel gemaakt is, ook in het stemhokje.

 266. nhz Zegt:

  NewKidInTown: En jij verwacht dat de (r)overheid zomaar um sonst 2700 gaat weggeven aan huurders. Haha, jij weet toch wel beter, tenminste, daar ga ik van uit, ik heb je tot nu toe altijd serieus genomen en gewaardeerd 🙂

  vandaar ook dat jouw redenering hierboven rond afschaffing HRA niet opgaat. Als de woningwaarde daalt passen ze gewoon de formule voor redelijke huur aan.

 267. Ma Ling Zegt:

  NewKidInTown: Schiet maar.

  ik schiet niet. Maar ik probeer je te begrijpen. Kun je niet even je berekening als excel-document ergens plaatsen?

  Contant maken van kasstromen is vervolgens zo gedaan. Je moet alleen een reeel rentepercentage daarvoor aannemen. Suggesties?

 268. Dawg Zegt:

  NewKidInTown,

  Als je 30 jaar 200.000 aflossingsvrij leent tegen 4,5% per jaar bedraagt de contante waarde van het de hra, uitgaande van 40% belastingteruggave op de betaalde rente EUR 58.639. Los je op hetzelfde bedrag annuitair af dan wordt die contante waarde EUR 39.996.

  ‘k Heb hier zelf al eens eerder de stelling geponeerd dat het voordeel van de hra heel wat kleiner is als je dit voordeel wegstreept tegen de hoge grondprijzen.

 269. snorkel Zegt:

  NewKidInTown: En jij verwacht dat de (r)overheid zomaar um sonst 2700 gaat weggeven aan huurders. Haha, jij weet toch wel beter, tenminste, daar ga ik van uit, ik heb je tot nu toe altijd serieus genomen en gewaardeerd

  Nee. Ik verwacht niet dat dit gaat gebeuren.

  Voerman: Oh ja?
  Heeft snorkel dan al ergens gehoord hoe de nieuwe belastingschijven eruit gaan zien na afschaffing van de HRA?
  Vertel het ons even allemaal!

  Hoe het gaat gebeuren is is anders dan hoe het zou moeten gebeuren. Jammergenoeg hebben we door complete domheid massaal op juist de enige partij (naast de PVV) gestemd die ons Jan Modaal zijn HRA-voordeel misgunt

 270. nhz Zegt:

  Een consortium van Duitse banken biedt sinds begin dit jaar woninghypotheken met lage rente aan door heel Nederland en financiert afhankelijk van de situatie vanaf 70% van de marktwaarde van de woning, met uitschieters tot 100%. Dat zegt een adviseur van een betrokken Duits adviesbureau donderdag tegen Dow Jones Nieuwsdienst.
  Grappig, ze bieden het al sinds begin van het jaar aan maar het was nog niemand opgevallen. Maar nu de media schermt met het lage hypotheekrente tarief (ja, we worden opgelicht in Nederland met die véél te hoge hypotheekrente, kom er maar in lorenzo) staat de telefoon ineens roodgloeiend …

  Ik wed dat Nederlandse hypothekers hier met een grote boog omheen lopen. Minstens 30% aanbetalen enne … nee, geen aflossingsvrij, NHG en andere rare subprime grappen mogelijk.

 271. snorkel Zegt:

  nhz: 900 euro per jaar extra maar wel snel even 50.000 euro extra ophoesten bij de bank wegens waardedaling? Ik denk dat de keus snel gemaakt is, ook in het stemhokje.

  Tja, die €50k gaat er toch wel af. Alleen jammer dat mensen zo kortzichtig zijn en voor een sardientje hun ziel verkopen, terwijl er een stukje verderop in de rivier dikke vette zalmen zwemmen 😉

 272. Pietsje Zegt:

  Ik gun u uw droomhuis van harte…. Maar uit deze inhoudloze email blijkt vooral veel frustratie.

  Veel succes!

  king:
  Pietsje,

  De zgn wannabe intellectuelen zeg ik hierbij dank en alle anderen ook die mij behoed hebben te kopen.

  Moge de rente oplopen en mijn pensioenfonds er weer bovenop helpen.
  Moge mijn spaargeld beter gaan renderen.
  Moge de huizen nog wat goedkoper worden.
  Als het scenario klopt komt het zgn droomhuis heel dichtbij en is het ook nog eens makkelijk financierbaar.

  Daar waar een huis een gratis geldmachine was, we meer gingen verdienen en de inflatie onbelangrijk was snijdt het mes nu aan drie kanten de andere kant op.

  Huizen zijn nu de cashmachine voor de gelukkige huurder.

  king:
  Pietsje,

  De zgn wannabe intellectuelen zeg ik hierbij dank en alle anderen ook die mij behoed hebben te kopen.

  Moge de rente oplopen en mijn pensioenfonds er weer bovenop helpen.
  Moge mijn spaargeld beter gaan renderen.
  Moge de huizen nog wat goedkoper worden.
  Als het scenario klopt komt het zgn droomhuis heel dichtbij en is het ook nog eens makkelijk financierbaar.

  Daar waar een huis een gratis geldmachine was, we meer gingen verdienen en de inflatie onbelangrijk was snijdt het mes nu aan drie kanten de andere kant op.

  Huizen zijn nu de cashmachine voor de gelukkige huurder.

 273. snorkel Zegt:

  Maar ik zie dat Voerman zich weer schuldig maakt aan een staaltje “gaanie g’beuruh”. Hebben we het eerder over gehad: met zo’n instelling gaat er inderdaad nooit iets gebeuren. Dan gaan we als lammetjes naar de slowmotion-slachtbank.

  Ik blijf gewoon roepen hoe ik vind dat het zou moeten, ondanks dat ik Me geen illusies maak, vooral nu we de VVD aan het roer hebben. Voel me net een Rosa Parks soms, maar het is toch echt nodig. Als niemand er iets van zegt, dan gebeurt er zeker niks 😉

 274. Dawg Zegt:

  snorkel,

  Zo’n belastingherziening wordt vast en zeker linke soep voor de meeste Nederlanders nu het CPB wetenschappelijk heeft vastgesteld dat het optimale tarief (voor iedereen) op 49% ligt.

 275. Voerman Zegt:

  nhz: 900 euro per jaar extra maar wel snel even 50.000 euro extra ophoesten bij de bank wegens waardedaling? Ik denk dat de keus snel gemaakt is, ook in het stemhokje.

  Eens, zij het dat die 900 euro per jaar maar even berust op een snelle aanname. Voor iemand met een hypo van 200K en een modaal inkomen (uitgaande van 4% rente) betekent het al, dat hij bruto 8000 euro misloopt.
  Dat is netto zelfs uitgaand van 30% tarief al 2400 euro of netto 200 euro per maand.

 276. ll Zegt:

  De huizenzeepbel in beeld, en dit is nog maar een beginnetje, de eerste 20% kop is eraf 🙂

  sphotos-a.xx.fbcdn…3877_952868380_n.jpg

 277. snorkel Zegt:

  Voerman: Eens, zij het dat die 900 euro per jaar maar even berust op een snelle aanname. Voor iemand met een hypo van 200K en een modaal inkomen (uitgaande van 4% rente) betekent het al, dat hij bruto 8000 euro misloopt.
  Dat is netto zelfs uitgaand van 30% tarief al 2400 euro of netto 200 euro per maand.

  Voerman, lees dan even wat ik hier uitgebreid uitreken en toelicht met bronnen en al. Je maakt je veel te makkelijk af van je rol als galspuwer! 😉

 278. snorkel Zegt:

  Dawg: Zo’n belastingherziening wordt vast en zeker linke soep voor de meeste Nederlanders nu het CPB wetenschappelijk heeft vastgesteld dat het optimale tarief (voor iedereen) op 49% ligt.

  Dat onderzoek ging alleen om het top-tarief

 279. NewKidInTown Zegt:

  nhz: vandaar ook dat jouw redenering hierboven rond afschaffing HRA niet opgaat. Als de woningwaarde daalt passen ze gewoon de formule voor redelijke huur aan.

  Ze kunnen aanpassen wat ze willen maar als een gemiddelde standaard koopwoning van rond 200k naar 100k gaat, zal een gemiddelde huurwoning daar niet boven maar zeker onder zitten. Blijven de huren ongewijzigd en zoals nu gepland doorstijgen, dan zullen de woco’s links en rechts voorbijgestreefd worden door andere investeerders die met een goed rendement een veel lagere huur kunnen berekenen. Dus dan grote leegstand woco’s.
  Dat betekent dan: hogere huren, lagere opbrengsten.
  Zou niet de eerste keer zijn bij de overheid.
  Vliegtax: lagere opbrengst.
  Hogere BTW, lagere opbrengst.

  Stel huurwoning: kosten 70.000.
  Rente 4% = 2800
  Onderhoud = 1000
  Overhead = 1000
  Totaal 4800 per jaar of 400 per maand.
  Woco wil 681 euro en over een paar jaar 750.
  Investeerder neemt met 550 genoegen, rendement bruto circa 7,85%. Daar zouden pensioenfondsen en andere (ook particuliere) investeerders genoegen mee nemen, zelfs uitermate tevreden mee zijn als er vanaf dat niveau ook weer een waardeontwikkeling optreedt gelijk aan de inflatie.

  Als particulier stop ik er de helft in, 35.000.
  Rente dan 4% over die andere 35.000 is 1400.
  Onderhoud 1500 want moet het inhuren.
  Ik reken geen overhead of duur kantoor en allerlei niet produktief staf/personeel/auto’s en noem de hele rits maar op.
  Huurinkomsten dus 12 x 550 = 6.600.
  Kosten 2900.
  Opbrengst netto 3700 over investering 35000 is dus ruim 10,5%. Waar blijven die woco’s dan met hun 681 of 750 euro ?

 280. ll Zegt:

  Tufkaj zoek je deze Economic Outlook ?

  oecd-ilibrary.org/…o_outlook-v2013-1-en

 281. Dawg Zegt:

  snorkel,

  Ook onze parabool piekt bij 50%.(Wij zijn dan ook allen toppers in ons vakgebied).

 282. snorkel Zegt:

  Dawg,

  Ja als je uitgaat van een perfecte wiskundige parabool wel ja. Maar dat is het natuurlijk niet. En voor verschillende mensen, beroepen en inkomensklassen gelden verschillende ‘drempelwaarden’.

 283. NewKidInTown Zegt:

  Ma Ling: ik schiet niet. Maar ik probeer je te begrijpen. Kun je niet even je berekening als excel-document ergens plaatsen?
  Contant maken van kasstromen is vervolgens zo gedaan. Je moet alleen een reeel rentepercentage daarvoor aannemen. Suggesties?

  Ik heb geen spreadsheet zoals excel of zelfs maar een rekenmachine gebruikt. Wel heb ik via

  berekenhet.nl/modu…en/eindkapitaal.html

  uitgerekend hoeveel een eenmalige storting van 54.000 na 30 jaar oplevert en via de zelfde link hoeveel 2.160 per jaar na 30 jaar oplevert.
  Zo kun je volgens mij deze twee bedragen (wat de overheid neemt en wat ze geeft) vergelijken.
  Contant maken moet ook kunnen, dan reken je die 2.160 per jaar terug naar een contante waarde en vergelijkt dat met die 54.000 NU.
  Ik heb voor het doorrekenen voor beide 2,5% gerekend, leek me logisch en eerlijk voor beide. Maar natuurlijk kun je er over discussieren, 2,5% hoger of lager.

  Reken jij even die contante waarde voor me uit en geef je even aan met welk rente/inflatie-percentage ? Thnx.

 284. Voerman Zegt:

  Dawg: Zo’n belastingherziening wordt vast en zeker linke soep voor de meeste Nederlanders nu het CPB wetenschappelijk heeft vastgesteld dat het optimale tarief (voor iedereen) op 49% ligt.

  Elk percentage is prima, zolang de heffingsvrije voet bijbehorend is. Is die ook genoemd door CPB? Anders een zinloze uiting!

 285. Dawg Zegt:

  snorkel,

  Weet ik, maar ik kon het even niet laten. Overigens heeft de oenconoom Flip de Kam jaren geleden al eens berekend dat de overgrote meerderheid van de Nederlanders feitelijk zo’n 50% van z’n jaarlijkse inkomen aan belastingen betaalt.(Hoe langer je het niet uitgeeft hoe hoger dat percentage overigens wordt door achtereenvolgens vermogensrendementsbelasting, inflatie en tenslotte successierechten).

 286. Dawg Zegt:

  Voerman,

  Klopt, als je een beeld van de uiteindelijke belastingdruk wil krijgen. Bij het CPB-onderzoek ging het echter op de vaststelling van het hoogste marginale tarief.

 287. Voerman Zegt:

  snorkel: Maar ik zie dat Voerman zich weer schuldig maakt aan een staaltje “gaanie g’beuruh”.

  Jij weet heel goed, dat Voerman er in het geheel niet over gaat, wat wel – of niet gaat gebeureh.
  Valt me wel tegen van je, dat je niet inhoudelijk op argumenten ingaat, maar de argumenten ondersneeuwt door Voerman te typeren. Als ik om dergelijke reacties verlegen zit, zoek ik doorgaans andere gesprekspartners, snorkel! 🙂

 288. snorkel Zegt:

  Dawg,

  Kan ik best inkomen. Het is ook algemeen bekend dat de hogere inkomens disproportioneel meer profiteren van aftrekposten en collectieve voorzieningen (zoals scholen, infrastructuur, fiscale ‘sluiproutes’, ondernemerssubsidies, etc).

  Overigens zeg ik: top-tarief naar 75%! Gaan er heel wat fat cats minder uren werken en komen er dus meer banen vrij… Goed voor de werkgelegenheid! 😉 En goed voor de fat cats zelve. Zien die hun kinderen nog eens. Een studiegenootje van me heeft een héle rijke pappa, maar die pappa heeft zijn kinderen dus niet groot zien worden. Daar heeft ie nu spijt van. Gelukkig voor hem is ‘ie vroeg met pensioen gegaan (is ook een vorm van minder werken) en kan ‘ie die tijd nog goedmaken omdat z’n kinderen nog onder de 35 zijn.

 289. Dawg Zegt:

  snorkel,

  Lastig onderwerp. Vind dat een overheid met een toptarief van meer dan 50% een verkeerd signaal afgeeft. Staat tegenover dat van de 240 ofzo miljard euro die de staat met belastingen en sociale premies binnenharkt slechts zo’n 50 miljard euro via de IB wordt geheven. De rest komt allemaal binnen via heffingen die een vast tarief of zelfs een vast bedrag geheven worden.

 290. nhz Zegt:

  ll: De huizenzeepbel in beeld, en dit is nog maar een beginnetje, de eerste 20% kop is eraf 🙂

  sphotos-a.xx.fbcdn…3877_952868380_n.jpg

  ik kan de kleine lettertjes niet lezen ;-(

  snorkel: Dat onderzoek ging alleen om het top-tarief

  reken maar dat het optimale tarief voor lagere inkomens straks vér boven de 50% blijkt te liggen, wetenschappelijk-oenconomisch bewezen 😎

  Dawg: Overigens heeft de oenconoom Flip de Kam jaren geleden al eens berekend dat de overgrote meerderheid van de Nederlanders feitelijk zo’n 50% van z’n jaarlijkse inkomen aan belastingen betaalt.

  voor zelfstandigen ligt het eerder op 80-90% volgens mij. Maar ja, daar heeft Flip geen verstand van.

  snorkel: Gaan er heel wat fat cats minder uren werken en komen er dus meer banen vrij…

  geloof ik dus helemaal niks van …

  snorkel: Overigens zeg ik: top-tarief naar 75%!

  het zou veel beter zijn als het toptarief naar minder dan 50% gaat, en het tarief voor de gewone burgers naar bijv. 20%. En dat de overheid 5-10x kleiner wordt en ophoudt met geld rondpompen, want dat dient alleen maar de parasieten en profiteurs. Ophouden met ‘leuke dingen voor de mensen’, laat iedereen gewoon zelf beslissen waar hij zijn geld aan uitgeeft. Helaas maakt zoiets met VVD en PvdA, die beide staan voor maximale overheidsmanipulatie van de economie en voor minimale eigen verantwoordelijkheid, geen schijn van kans.

 291. snorkel Zegt:

  Voerman,

  Je enige argument is “dat gaat niet gebeuren”. Dat klopt ook wel! Verder kan ik er niet echt op in gaan 😉

  Ik zet daar tegenover: Zelfs al gaat het niet gebeuren (onder de VVD iig), toch blijf ik het herhalen. Hier en daar en overal waar ik de kans krijg. Als we ons overal maar bij neer zouden leggen omdat het nou eenmaal zo is zoals het is, dan zou je anno 2013 als bejaarde gekleurde dame nog steeds achterin de bus moeten plaatsnemen…

 292. snorkel Zegt:

  nhz: het zou veel beter zijn als het toptarief naar minder dan 50% gaat, en het tarief voor de gewone burgers naar bijv. 20%. En dat de overheid 5-10x kleiner wordt en ophoudt met geld rondpompen, want dat dient alleen maar de parasieten en profiteurs.

  Zeker! Kunnen we dan ook van het ‘marktwerken Nederlandse stijl’ af? Wel alles privatiseren, maar het vervolgens zo ingewikkeld maken en zoveel parasieten toelaten op sociale functies dat het nog duurder wordt dan in publieke handen.

 293. Dawg Zegt:

  nhz: En dat de overheid 5-10x kleiner wordt en ophoudt met geld rondpompen, want dat dient alleen maar de parasieten en profiteurs.

  Ik vind dat van die kreten die het goed doen in de lezersbijdragen van de Telegraaf, maar zonder nadere invulling ook wel weer erg makkelijk.

 294. haasje Zegt:

  Kat in’t zakkie. De Gelderlander meldt dat het bankenconsortium voor 200 Miljard in Nederlandse hypotheken gaat. Een Vandaag meldt daarentegen:

  “Het bankenconsortium heeft enkele honderden miljoenen uitgetrokken voor de Nederlandse hypotheken, waarmee ze slechts een procent van de Nederlandse markt kunnen innemen. Of er ruimte is voor meer investeringen blijft onduidelijk.”

  Dit gaat de markt niet vlot trekken, hiermee halen ze de krenten uit de pap met een aantrekkelijke rente.

  “Voor hypotheken die 100 procent de koopsom moeten bekostigen kan 70 procent gefinancierd worden en moet 30 procent in een separate lening ondergebracht worden.”

  De “Blok-hypotheek op z’n Duits-Nederlands” is nog veel ongunstiger dan het origineel. Maar wonder boven wonder is die separate lening van 30% niet tegen consumptief krediet:

  “Volgens de initiatiefnemers zijn de totale kosten dan nog steeds vergelijkbaar met een hypotheek die voor 100 procent de koopsom dekt en tien jaar vast wordt gezet tegen een rente van 2,8 procent.”

  Dus 70% wordt normaal gefinancierd (degelijke Duitse hypotheekvoorwaarden waarbij je 30% eigen geld inbrengt, exit meeste Nederlanders) en 30% wordt ook gefinancierd maar dan ‘anders’; maar dat ‘anders’-deel kan ook tegen 2,8% worden geleend. Dit lijkt meer op een hypotheek-adviseurs-sprookje uit de jaren 2004-2008 dan op een degelijk Duits product. Oftewel, het lijkt op een degelijke Duitse hypotheek, maar 30% wordt buitenom geregeld omdat het anders geen degelijke Duitse hypotheek meer is; daar zorgt de degelijke, betrouwbare Nederlandse financiële adviseur voor.

  eenvandaag.nl/econ…ope_duitse_hypotheek

 295. nhz Zegt:

  snorkel: Zeker! Kunnen we dan ook van het ‘marktwerken Nederlandse stijl’ af? Wel alles privatiseren, maar het vervolgens zo ingewikkeld maken en zoveel parasieten toelaten op sociale functies dat het nog duurder wordt dan in publieke handen.

  Ja, de kans op een vrije markt in dit land is nul komma nul. Er is een hele generatie grootgebracht met 100% ritselen, parasiteren waar je kan, vooral doen alsof je arm/zielig bent, overheidsinterventie alom en financieel verstand op nul. Komt niet meer goed totdat het hele kaartenhuis instort; eerst maar eens kijken hoe dat in Japan afloopt, ik vrees niet op een prettige manier.

 296. Voerman Zegt:

  snorkel: Je enige argument is “dat gaat niet gebeuren”.

  Ik zei niet, dat iets niet moet gebeuren,
  maar hoopte even eenvoudig aan te tonen, wat een harde
  afschaffing van de HRA betekent voor veel landgenoten in de onderste inkomensregionen. Niet omdat ik een socialist ben.
  Wel een sociaal mens, hoop ik.
  Voor de onderbouwing van dat argument zie hieronder.

  Voerman: Eens, zij het dat die 900 euro per jaar maar even berust op een snelle aanname. Voor iemand met een hypo van 200K en een modaal inkomen (uitgaande van 4% rente) betekent het al, dat hij bruto 8000 euro misloopt.
  Dat is netto zelfs uitgaand van 30% tarief al 2400 euro of netto 200 euro per maand.

  Hoef je inderdaad niet verder op in te gaan! 🙂

 297. snorkel Zegt:

  Voerman: Hoef je inderdaad niet verder op in te gaan!

  Heb ik al gedaan. Hierboven heb ik, onderbouwd met cijfers van het CBS, precies uitgerekend hoeveel HRA Jan Modaal mis gaat lopen en hoeveel voordeel hij behaalt bij verlaging van de belastingtarieven. Uitzonderingen zoals jij noemt zijn er altijd. Maar aangezien het gemiddelde heel wat anders is, zijn er dus ook veel uitzonderingen de andere kant op 😉

 298. Afbetaalde huiseigenaar Zegt:

  ‘T gaat niet gebeuren..notwithstanfing dat ik het echt wens..liever vandaag sls morgen..maar het word death by slow strangulation..maw alles word ge skinned maar niet de hra….tot dat het niet meer gaat..maar tot die tijd..ennis het dan niet te laat?
  It is easy to predict the future just look at past behaviour…

  Hopen op hra opzegging is het hopen dat je partner zich veranderd of je relatie verbetert….dream on..
  kijk naar die makkers die in de 2e kamer zitten sinds 1980 yeah maybe you were not even born..

  houden we op dit blok van stastistieken dan apply it to the guts of the dutch overheid…

 299. nhz Zegt:

  Dawg: Ik vind dat van die kreten die het goed doen in de lezersbijdragen van de Telegraaf, maar zonder nadere invulling ook wel weer erg makkelijk.

  Helemaal niet ‘makkelijk’, ik heb hier vaker het voorbeeld van Nieuw Zeeland genoemd (waar ik ooit flink studie van gemaakt heb) wat in de jaren ’60 volledig verziekt was door de ambtenarij, fout socialisme en andere overheidsinterventies. Ze dreigden en failliet te gaan en noodgedwongen is de overheid dramatisch afgeslankt: departementen 20, 80 en soms wel 99% kleiner (begin jaren ’70 dacht ik). Overheid doet alleen wat te perse moeten doen, en laten verder alles aan de markt en de burger over. En ‘aan de markt overlaten’ betekent dan niet a la Nederland overal regels en monopolies introduceren die marktwerking onmogelijk maken, maar gewoon bedrijven onderling laten concurreren om een goede dienst / produkt te leveren voor de beste prijs. Dat heeft uitermate goed gewerkt en het land na 1-2 jaar doorbijten een ongekende welvaart gebracht, voor iedereen. Zou voor ieder doodziek land een voorbeeld moeten zijn hoe het ook kan. Overigens hebben ze daar ook een flinke huizenbubble, met dat verschil dat daar de burgers zelf aansprakelijk zijn als het mis gaat en de overheid NIET het handje er onder houdt; grote en kleine speculanten gaan daar gewoon failliet als de huizenmarkt onderuit gaat.

 300. Dawg Zegt:

  nhz,

  Twintig, tachtig of negenennegentig procent kleiner. Toe maar. En waar hebben we het dan over? De departementen zelf of het uitvoerende voetvolk. Dat maakt wel wat uit, want negentig procent van wat op de loonlijst van de overheid staat hoort tot die laatste categorie.

 301. snorkel Zegt:

  Afbetaalde huiseigenaar: ‘T gaat niet gebeuren

  Reken maar dat ‘het’ gaat gebeuren…

  Afbetaalde huiseigenaar: Hopen op hra opzegging

  … maar dát (cold turkey) niet inderdaad. Dat gaat zo langzaam mogelijk. En elke keer als we weer geld te kort komen regelt Jeroen even bij Olli dat er kritiek uit de EC komt en dat het weer versneld moet worden. Die 0,5% per jaar wordt in sept 1% per jaar (of een haircut van en paar % ineens ofzo). Daartegenover gaat de VVD natuurlijk ook proberen ‘compensatie’ te regelen (hebben ze al officieel aangekondigd in de EC), aka de belastingschijven te verlagen, natuurlijk beginnende met de hoogste schijf (omdat die mensen ook als eerste geraakt worden door de HRA-inperking). Tegen de tijd dat de VVD gewipt wordt door de kiezer is er toch een paar procent van de hoogste schijf af. De rest komt daarna natuurlijk niet meer aan de beurt.

 302. Nico de Geit Zegt:

  snorkel: dan zou je anno 2013 als bejaarde gekleurde dame nog steeds achterin de bus moeten plaatsnemen

  Het zou me niets verbazen als er binnenkort speciale busjes komen voor bontkraagjongeren.

 303. snorkel Zegt:

  Oh, en ik lees net dat er een full-time Eurogroep voorzitter moet komen. Dus óf Jeroen raakt zijn bijbaantje kwijt, óf hij krijgt promotie en wij moeten op zoek naar een nieuwe minister. Misschien een leuke promotie voor Fransje?!

 304. nhz Zegt:

  Voerman: wat een harde
  afschaffing van de HRA betekent voor veel landgenoten in de onderste inkomensregionen.

  Mocht dat echt zo zijn dat is dat desgewenst simpel te compenseren, want we praten dan maar over een fractie van de totale HRA (minder dan 10%). Maar zolang die scheefhuurders minder hypotheek betalen dan geen gemiddelde huurder met vergelijkbaar inkomen vind ik het allemaal krokodilletranen; gaan ze maar eens een keertje minder op vakantie, of misschien zelfs een keer een nieuwe iPhone generatie overslaan.

  Dawg: Twintig, tachtig of negenennegentig procent kleiner. Toe maar. En waar hebben we het dan over? De departementen zelf of het uitvoerende voetvolk. Dat maakt wel wat uit, want negentig procent van wat op de loonlijst van de overheid staat hoort tot die laatste categorie.

  Ik praat dan over ALLE ambtenaren; sommige ministeries zijn volledig opgeheven omdat ze overbodig bleken. Een aanzienlijk deel van de uitvoerende ambtenaren ging vervolgens werken bij een private werkgever die het werk overnam (soms met neerwaarts aangepast salaris), maar er waren ook genoeg totaal nutteloze functies die dus helemaal opgeheven werden. Het mooie is dat door véél minder overheid de economie snel groeide als kool en er volop banen waren voor wie geen werk had. Het hielp wel dat het sociale vangnet daar niet zo’n hangmat meer was als in Nederland. Nogmaals, het was 1-2 jaar doorbijten maar daarna profiteerde (bijna) iedereen. Een hoge ambtenaar die riant geld verdiende met nietsdoen en ook helemaal geen kapaciteiten had, zoals bij ambtenaren wel eens voorkomt, die zal er vermoedelijk niet op vooruit gegaan zijn behalve dan dat hij/zij na verloop van tijd merkte dat de overheid een stuk efficiënter en klantgerichter ging functioneren.

 305. Voerman Zegt:

  snorkel: Daartegenover gaat de VVD natuurlijk ook proberen ‘compensatie’ te regelen (hebben ze al officieel aangekondigd in de EC), aka de belastingschijven te verlagen, natuurlijk beginnende met de hoogste schijf (omdat die mensen ook als eerste geraakt worden door de HRA-inperking).

  Had dat dan ineens gezegd! 🙂 We snappe mekaar toch! 🙂

 306. snorkel Zegt:

  nhz: Mocht dat echt zo zijn

  Maar dat is dus niet zo! Ik heb het doorgerekend voor Jan Modaal, zie hier. Voerman doet dat wel af als een “snelle aanname” maar dat slaat nergens op; het is doorgerekend op basis van officiele CBS-cijfers 😉

 307. Voerman Zegt:

  nhz: Mocht dat echt zo zijn dat is dat desgewenst simpel te compenseren, want we praten dan maar over een fractie van de totale HRA (minder dan 10%).

  En nhz ziet het ook!

 308. Voerman Zegt:

  snorkel: maar dat slaat nergens op; het is doorgerekend op basis van officiele CBS-cijfers

  Moeilijk maken wat simpel is, is simpeler dan simpel maken wat moeilijk is….kennelijk.

 309. Steven Zegt:

  Hier de huizen en hypotheekbubbel in beeld:

  finance.yahoo.com/…off;source=undefined;

 310. snorkel Zegt:

  Voerman,

  Voerman,

  Jahoor Voerman. Ga jij ook niet met iets substantieels komen, ipv jouw eigen aannames? Ik geef cijfers van het CBS, beargumenteer wat er volgens mij gebeuren moet, en reken door dat een gemiddelde Jan Modaal daar aantoonbaar op vóóruit gaat. Jij komt met géén cijfers, géén berekeningen, géén onderbouwingen en géén plan… Het enige wat je er tegenin te brengen hebt is “het gaat niet gebeuren” en “die ene uitzonderlijke uitzondering die ver weg ligt van het gemiddelde dan?” Maar tegelijkertijd wel doen alsof ik het niet snap… Onverbeterlijk blijkbaar.

 311. De Pessimist Zegt:

  Nico de Geit: Het zou me niets verbazen als er binnenkort speciale busjes komen voor bontkraagjongeren.

  Politie busje?
  Ik ben opgegroeid in het Oude Oegstgeest maar ik denk niet dat ik naar de Kooi mocht van mijn ouders dat was een Blanke volkswijk in leiden waar je het hele jaar door vuurwerk en andere illegale dingen kon kopen en waar de politie niet in durfde zonder ondersteuning van de ME met oud en nieuw .Niks nieuws onder de zon met de jeugd .

 312. Steven Zegt:

  snorkel,

  Heb ook zo’n kennis… Ik spaar zilver en dan zegt hij dat je dat bij een crisis niet kan verkopen. Dan heb ik duizenden tegen-argumenten(juist zelfs tijdens oorlogen kan je het zo kwijt), maar om dan zijn ongelijk toe te geven… Nee hij wordt kwaad. (wordt Voerman overigens niet zo snel geloof ik). En inderdaad: een keer een echte berekening of grafiek lijkt me zinniger dan alleen je mening geven.

 313. Juan de Meeleezer Zegt:

  test

 314. Juan de Meeleezer Zegt:

  ah…

 315. Juan de Meeleezer Zegt:

  Joepi de Poepi

  ‘Vertrouwen woningmarkt flink omhoog’
  nvm.nl/Actual/Mei_…kt_flink_omhoog.aspx

  De vereniging Geleased Huys ziet voor de 15534-ste keer verbetering.

  En niet zomaar een beetje…
  FLINK OMHOOG.

  Zet de appeltaarten maar in de ovens 🙂

 316. Dawg Zegt:

  nhz,

  “Er moet volgens het Centraal Planbureau de komende jaren 29 miljard bezuinigd worden om de kosten van de crisis, de vergrijzing en de zorg de komende jaren te kunnen opvangen. Dat redt de politiek niet door alleen maar op ambtenaren te bezuinigen. De lonen van alle ambtenaren bij rijk, gemeente, provincie en waterschap waren in 2008 naar schatting 15,91 miljard euro. Een bezuiniging op ambtenaren is dus hoe dan ook een druppel op een gloeiende plaat. Maar partijen zijn opvallend eensgezind: die druppel moet vallen”

  intermediair.nl/ca…fers-over-ambtenaren

  Willekeurig artikeltje in Intermediair over ambtenarij in Nederland.

  Je ben weer lekker vanuit de onderbuik aan ‘t redeneren nzh.

 317. nhz Zegt:

  Dawg: Willekeurig artikeltje in Intermediair over ambtenarij in Nederland.

  Je ben weer lekker vanuit de onderbuik aan ‘t redeneren nzh.

  helemaal niet, maar jij zult dat als (ex-)ambtenaar nooit willen begrijpen. Lees eens de geschiedenis van Nieuw Zeeland, kun je wat van opsteken. En het gaat met niet alleen om de lonen van die ambtenaren, maar vooral om alle geldverspilling en marktverstoring die ze organiseren. HRA, NHG, starterssubsidies: ook allemaal overbodige overheidsbemoeienis. Kappen ermee. Ministeries? Economische zaken en Ontwikkelingssamenwerking zijn verworden tot lobbyclubs voor de grote bedrijven (nou vooruit, ontwikkelingssamenwerking tegenwoordig ook nog lobbyclub voor Rooie Vrouwen geloof ik); laat die bedrijven dat maar lekker zelf betalen dan, hoeft geen belastinggeld aan verspild te worden. En zo zijn er talloze andere voorbeelden te geven. Echt, er kan moeiteloos tientallen miljarden per jaar minder naar de overheid terwijl de maatschappij er enorm op vooruit gaat. Maar als je je leven lang gehersenspoeld bent zal dat wel onbegrijpelijk zijn allemaal.

 318. Juan de Meeleezer Zegt:

  Dawg: “Er moet volgens het Centraal Planbureau de komende jaren 29 miljard bezuinigd worden om de kosten van de crisis, de vergrijzing en de zorg de komende jaren te kunnen opvangen.

  Zou dat de reden zijn voor de FLINKE VERBETERING ?

  Juan is bezig een Jomanda-achtige aanpak uit te proberen.


  Nee u heeft geen kanker,
  u heeft een bacteriële infectie,
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Jomanda

  Immers: anti-depressiva zijn zo slecht voor de beeldvorming 🙂
  (mooie doble sentido, al zegt Juan het zelf 🙂 )

 319. snorkel Zegt:

  Juan de Meeleezer: Zou dat de reden zijn voor de FLINKE VERBETERING ?

  De meeste mensen kunnen nou eenmaal niet verder kijken dan hun eigen portemonnee dik is, dan een dag minuten heeft, en dan hun eigen neus lang is. Blindstaren heeft dat, zijn stieren ook nogal gevoelig voor… 😉

 320. tufkaj Zegt:

  ll: niet met iets substantieels komen, ipv jouw eigen aannames? Ik geef cijfers van

  Ja dank je 🙂 had hem via twitter al gekregen ook, kom hier overdag niet heel veel. Wanneer ga jij nu eens op twitter?

 321. Steven Zegt:

  Hoe een dwingend advies van ons aan een starter overkomt om geen huis te kopen nu:

  http://s3.hubimg.com/u/209782_f520.jpg

  Beetje flauw om een starter met een hond te vergelijken, maar vond de cartoon wel grappig.

 322. Juan de Meeleezer Zegt:

  snorkel,

  Stieren zijn zo focusgericht
  dat ze zich verliezen in het geheel
  en zonder dat
  is de stierenvechter kansloos

  Vandaar ook bulls and bears (?)
  Juan neemt het niet graag op tegen beren in de arena.

  Maar laten we de FLINKE VERBETERING maar rustig afwachten.
  Net als we nog steeds mogen wachten op de prijsexplosie van nieuwbouwhuizen van Drs Ed van de Bijl.

  Het woord expert
  heeft klaarblijkelijk
  evenals behoudend
  een totaal andere (lijkt wel tegengestelde) betekenis gekregen

  Juan is buiten de ring niet zoo snel
  het wennen duurt dan even 🙂

 323. Juan de Meeleezer Zegt:

  Steven: Beetje flauw om een starter met een hond te vergelijken, maar vond de cartoon wel grappig.

  Wie nu nog een Starterscafé
  -bijeenkomst georganiseerd door de Stichting Starter-
  bijwoont en niet doorheeft datti in
  Kamikazekoperschap geluisd wordt
  ….
  die moet vooral NU een SLIMME ZET doen. 🙂

  Stichting Starter is een NVM spin:
  huizenmarkt-zeepbe…ernot/#comment-89560

 324. nhz Zegt:

  Over teveel overheid gesproken, vandaag een leuk voorbeeld uit die andere socialistische heilstaat, Zweden: daar mag je binnenkort alleen nog foto’s maken in je eigen huis, in de tuin, op feestjes enz. enz. enz. als je van iedere aanwezige expliciet toestemming hebt. Alleen al het feit dat ze met zulke wetgeving komen geeft al aan dat er véél teveel ambtenaren zijn daar; maar wie weet is het een goedbedoelde poging om 100% werkgelegenheid te garanderen (voor alle ambtenaren die dit gaan controleren, en de begeleiding van procedures en schadeclaims wegens inbreuk, etc.). Of zou het zijn om de staatscensuur nog wat verder aan te scherpen? Zweden is tenslotte Big Brother land nummer 1 😎

 325. Juan de Meeleezer Zegt:

  Mark Juan’s words:
  de Stichting Cursus Appeltaartbakken
  zal binnenkort opgericht worden
  om de Stichting Starter bij te staan.

  Zoniet dan is het in Hogehuizenprijsminnend NL echt òpperdepop met nieuwe Kunstgrepen.

  WO sind die Brandbrieven ?
  Brandbrief 100.008: HANS DE BOER KOMT ten tijde van 16 miljard bezuinigen met een plan om starters 10% van de huizenprijs kado te doen:
  huizenmarkt-zeepbe…jnig/#comment-102412

  Brandbrief 100.010 VBO congres: maatwerk om maar méér te kunnen lenen.
  huizenmarkt-zeepbe…doen/#comment-113161
  vastgoedjournaal.n…potheekverstrekking/

  Dit is BRANDBRIEF 100.254 (de heer Brinkman die voor die 967-ste keer in herhaling valt)
  huizenmarkt-zeepbe…kken/#comment-114720

  Dit is brandbrief 100.255 oproep tot doorkweek Kamikazekopers: OvFD pleit voor loslaten annuïtair aflossen
  huizenmarkt-zeepbe…wtje/#comment-116365

  HET ZIJN NIET DE STARTERS ZELF die moord en brand schreeuwen. Geen enkele van die BRANDBRIEVEN komt van starters ZELF. Die brieven komen van Hogehuizenprijsminnend NL = Hogeschuldenminnend NL.
  huizenmarkt-zeepbe…kken/#comment-114722

 326. Juan de Meeleezer Zegt:

  Juan desea
  a todos y todas
  Muy buenas noches
  (men moet iets verzinnen om dubbele posts te voorkomen) 🙂

 327. Steven Zegt:

  Juan de Meeleezer,

  ja is zum kotzen: “Om starters te helpen in het woud van mogelijkheden en ónmogelijkheden heeft Stichting Starter het Starterscafé in het leven geroepen. In ongedwongen sfeer, in een café, praten starters één op één met onafhankelijke deskundigen zoals een makelaar, hypotheekadviseur, notaris en een adviseur van de gemeente.”

 328. tufkaj Zegt:

  Juan de Meeleezer: Stichting Starter is een NVM spin:

  Hypotheekshop om precies te zijn: woningmarktcijfers…starter-viert-feest/

 329. tufkaj Zegt:

  tufkaj: Ja dank je had hem via twitter al gekregen ook, kom hier overdag niet heel veel. Wanneer ga jij nu eens op twitter?

  hmm, ik quote je helemaal verkeerd zie ik. Bedoelde deze te quoten:

  ll: Tufkaj zoek je deze Economic Outlook ?

 330. Frans Zegt:

  WoW! kijk eens naar de tweet in het kader!
  “Die hele VVD zit vol lobbyhoeren. Om te kotsen dat volk”
  Had een uitspraak van mij kunnen zijn… 🙂
  Ik heb natuurlijk al meer dan een jaar geleden hier al gezegd dat de VVD bankhoeren zijn. (en geloof ik zelfs meer dan 1 keer, maar daar wil ik vanaf zijn)

 331. erik(trol) Zegt:

  Meld me aan het front. Wederom heerlijke vakantie gehad en door de ruimhartige hypotheekrente van mijn heerlijke koopwoning, geen centje pijn. Heb een hoop trolletjes voorbij zien komen, jullie hebben me duidelijk gemist, zal me weer regelmatig melden!! It’s good to be back!! xx

 332. tinus Zegt:

  @Juan,

  Bizar dat dit stuk van de VEH over de stijging van de eigen indicator gewoon als nieuws wordt gebracht.

  De Volkskrant van vandaag wijdt er nota bene een halve pagina aan.
  Op pagina twee.
  In het vet gedrukt wel te verstaan.
  Met de kop “potentiële huizenkopers krijgen weer wat vertrouwen in de markt”.

  Absurd.

 333. Steven Zegt:

  Dat Fannie Mae staat nu op 1,6 dollar.. : stond paar dagen geleden op 5 dollar. De brainwave dat huizenprijzen van 100.000 naar 400.000 en terug naar 150.000 gaat begrijpt men niet (omdat men een te groot belang heeft). you ain’t seen nothing yet

  finance.yahoo.com/…off;source=undefined;

 334. Dawg Zegt:

  Juan de Meeleezer: Zou dat de reden zijn voor de FLINKE VERBETERING ?

  Hoe verhouden die 29 miljard (nota bene over een aantal jaren) zich tot de 40 miljard die in het afgelopen decennium jaarlijks in de Nederlandse economie werd gepompt via het lenen voor een huisje?

  Die vraag is klaarblijkelijk een beetje te moeilijk voor de dames en heren politici. Zie je vaker in het openbaar bestuur. Als een probleem te pijnlijk of te moeilijk is om aan te pakken wordt die ontweken door symboolpolitiek of ‘goal displacement’. De schuldencrisis wordt nu heel makkelijk omgeturnd tot een ‘crisis van de verzorgingsstaat’. Hoeven we het verder niet te hebben over een volslagen uit z’n krachten gegroeide en op hol geslagen financiele sector en ontslaan we ondertussen even 1100 bejaardenverzorgsters.

 335. maarten Zegt:

  nu op Ned 2: Hollandse zaken

 336. Afbetaalde huiseigenaar Zegt:

  tinus:
  @Juan,

  Bizar dat dit stuk van de VEH over de stijging van de eigen
  indicator gewoon als nieuws wordt gebracht.

  Ja precies dus een lezersbrief aan de volkskrant svp..puur marketing door veh en stemmingmakerij die niet gestaaft wordt door reale cijfers
  Copy and paste journalisme…heb het stuk niet gelezen maar als ik zo iets lees dan reageer ik er wel op..of nos of makelaar of ed vd bijl of stichting starter ook als het terzijde gelegd wordt..gaat om het principe toch? Een tegengeluid katen horen en de oppervlakkige lulkoek te ontlarven

  De Volkskrant van vandaag wijdt er nota bene een halve pagina aan.
  Op pagina twee.
  In het vet gedrukt wel te verstaan.
  Met de kop “potentiële huizenkopers krijgen weer wat vertrouwen in de markt”.

  Absurd.

 337. Dawg Zegt:

  nhz: Alleen al het feit dat ze met zulke wetgeving komen geeft al aan dat er véél teveel ambtenaren zijn daar; maar wie weet is het een goedbedoelde poging om 100% werkgelegenheid te garanderen (voor alle ambtenaren die dit gaan controleren

  Ronk, ronk, ronk. Zweden is extreem policor, eigenlijk totaal verziekt wat dat betreft. Maar, ambtenaren maken geen wetten. Dat doen politici. En die politici worden gekozen door jij en ik. Ambtenaren mogen de stenen wegkoppen die ze naar hun hoofd gegooid (door ‘jongeren’) krijgen op weg naar een brand, verkeersongeluk of relletje (veroorzaakt door hetzelfde type ‘jongeren’)

 338. Voerman Zegt:

  snorkel: Jahoor Voerman. Ga jij ook niet met iets substantieels komen, ipv jouw eigen aannames?

  Geen annnames, maar zo simpel voorstellen als het is met voorbeeld een individueel geval. Erik(trol) was er zo een voor wie dat voorbeeld opgaat en met hem ongeveer heel velen. Erik(trol) kom neg eens uit je mooie vinex woning om te zeggen, dat Voerman dicht bij de werkelijkheid zit! Met alle respect, snorkel, jouw CPB berekening is macro werk en niemand kan daar individueel iets mee. Maar laten we voor de afwisseling eens een keer een discussie afsluiten zonder het eens tezijn. Misschien later! 🙂 Wat Voerman betreft even goede vrienden.

 339. asd Zegt:

  NewKidInTown: ONEENS en TWEE kanttekeningen hierbij.1. de hypotheekrente is alleen maar hoog vergeleken met het naar omlaag gemanipuleerde renteniveau dat de ECB en banken elkaar berekenen, niet zozeer als we naar de werkelijke inflatie kijken, ALLES inbegrepen, dus inclusief energiekosten, zorgkosten en alle hogere lasten die de overhead ons op legt.2. alsof een lage rente een motief zou zijn om een woning te kopen en een hypotheek aan te gaan. Tja, dan ga je de NVM napraten, die een lage rente ook als positief voor de woningmarkt gebruikt. Helemaal foutief, je kunt beter een woning kopen en een hypotheek aangaan als de hypotheekrente huizenhoog is (en als gevolg daarvan de woningprijzen laag zijn) dan in tijden van een lage hypotheekrente, want dan is de kans dat de rente stijgt een stuk groter en dus het risico van prijsdaling en de gevolgen daarvan, als gevolg daarvan veel groter.Maar goed, we leven in hele vreemde tijden, de normale economische wetten werken niet meer want:krediet is bijna niet meer te krijgen, alleen voor de overheden is het bijna gratis, maar voor het MKB en particulieren bijna niet meer beschikbaar, je zou dan denken, uiterst schaars en bijna niet meer aan te komen, dan zou het renteniveau extreem hoog moeten worden. Vergelijk met niveaux tot 13% in het verleden, niets daarvan op dit moment.Alles is al anders op dit moment en zal over een jaar of 5 a 10, compleet niet meer vergelijkbaar zijn met zelfs de huidige situatie.

  Even 24 uur dit blog niet meer gevolgd en gemerkt, dat er intussen heel wat perfecte reacties in al zijn verscheidenheid zijn gepost waar menig NL-journalist een puntje aan kan zuigen.

  De ideeën voor een gezonder leefklimaat in de NL-landen zijn duidelijk hier en niet in Den Haag aanwezig, hoewel een ieder zijn eigen waarheid heeft en alle mensen een beetje gelijk hebben.

  Ingaand op je reactie over het hoge renteniveau in NL – dat je niet hoog schijnt te vinden – kijk ik naar de percentages waar de consument mee te maken heeft en niet naar invloeden van de monetaire politiek, gevoerd door ECB (en de Fed!), die je mee in beschouwing neemt, maar in deze context irrelevant is.

  Het feit blijft gewoon bestaan, dat de hypotheekrente, die bijvoorbeeld Duitse banken bij hun klanten in rekening brengen, gemiddeld 2%(!) lager is dan NL’se banken doen. Terwijl ze praktisch met dezelfde monetaire politiek te maken hebben!

  Deze discrepantie is voornamelijk uit cultuurverschil te verklaren. Ik heb wat dat betreft een langjarige ervaring met Zwitserse, Zweedse, Belgische en Duitse banken en ben telkens weer tot de conclusie gekomen, dat NL-banken oplichters zijn. Wrang voorbeeld is Scheringa en zijn ingehuurde VVD-vrienden.

  Heb nog connecties in het Duitse bankwezen en ervoor gewaarschuwd de NL-hypothekenmarkt te betreden.

  Voor de rest ben ik het met je annotatie ad.2 wel in grote lijnen eens!

 340. maarten Zegt:

  van Linthorst is een parasiet

 341. De Pessimist Zegt:

  maarten,

  Dat tuig laat zijn ware gezicht zien.

 342. Voerman Zegt:

  Dawg: De schuldencrisis wordt nu heel makkelijk omgeturnd tot een ‘crisis van de verzorgingsstaat’

  Misschien zal zo rond september doordringen tot onze bestuurders, dat de problemen in dit landschap niet meer hanteerbaar zijn. Tijd om het wat besmeurde pluche te verlaten. Kunnen natuurlijk niet aankomen met de echte reden van de grotendeels zelfgeaccordeerde extra miljardentekorten. Niet getreurd echter; de discussie rond de HRA is al opgewarmd en een echte mooie reden voor een kabinetscrisis! 🙂

 343. maarten Zegt:

  De Pessimist,

  een “vertegenwoordiger”

 344. snorkel Zegt:

  Voerman,

  En alle individuele gevallen samen zijn dus het gemiddelde Voerman. Dat lijkt me niet zo moeilijk te begrijpen. Het is nou eenmaal onmogelijk dat de hele wereld uit één bepaalde categorie uitzonderingen bestaat. Gemiddeld is de Nederlandse man 184cm groot. Natuurlijk zijn er ook van 210cm, maar je kunt onmogelijk stellen dat er “heel velen van 210 zijn”. Dat is gewoon rekenkundig onmogelijk. En zijn natuurlijk altijd mensen die minder profiteren en mensen die meer profiteren van bepaalde veranderingen. Om je hele wereld in te richten op de uitzonderingen is, zoals al eerder gezegd, een recept voor … NOOIT NIET NIKS!

  Bovendien, zelfs in het door jou voorgestelde geval ging de “Jan Modaal die leefde als een anderhalf Modaal” er nog steeds €300 per jaar op VOORUIT. Dat kun je zelf ook prima uitrekenen Voerman…

 345. Steven Zegt:

  Voerman: snorkel, jouw CPB berekening is macro werk en niemand kan daar individueel iets mee.

  Tuurlijk wel man. De huizenprijzen dalen en dat zal waarschijnlijk versnellen. Bij Japan ging er zelfs 90 procent af. Gewoon even de ogen open doen en wakker worden. Begin een beetje moe te worden van “meningen”

 346. Steven Zegt:

  sorry wat grof in de mond.. (maar dat macro werk niet telt is gewoon onzin)

 347. nhz Zegt:

  Steven: praten starters één op één met onafhankelijke deskundigen zoals een makelaar, hypotheekadviseur, notaris en een adviseur van de gemeente.

  die quote geeft m.i. al duidelijk weg dat je genaaid wordt… wie er daarna nog intrapt gelooft vermoedelijk ook in Sinterklaas.

  Frans: Ik heb natuurlijk al meer dan een jaar geleden hier al gezegd dat de VVD bankhoeren zijn.

  er zijn nauwelijks politieke partijen waarvoor dat niet geldt; ik vind het buitengewoon kortzichtig en misleidend om alleen de VVD te benoemen. En de paar grotere partijen die niet overwegend bankhoeren zijn die zijn wel weer hoeren voor andere groepen of instanties waar ik niks van moet hebben.

 348. Steven Zegt:

  Voerman,

  hoe jij slim 40 jaar geleden een huis kocht is het gewoon nu slim het niet te doen. je moet echt met berekeningen komen om me te overtuigen nu te kopen. Kan je dat niet; dan zakken de prijzen gewoon verder. (de trend is my friend)

 349. Juan de Meeleezer Zegt:

  Off-topic


  Duits consortium biedt hypotheken vanaf 70% woningwaarde

  Joepie de Poepie

  De Moffen komen
  met 200 Miljard (?) euro
  de 30% overprijsde Hollandse Huizen-“markt”
  … redden.

  De Kunstgrepen van eigen bodem zijn kennelijk opperdepop
  en een boel banken STOPTEN eerder met hypotheekverlening:
  – Van Lanschot (2008)
  – BNP Paribas stopt met hypotheken per 1/1/2012
  – SNS gaat veel minder hypotheken verstrekken
  – Direktbank
  – Elq (2008)
  – Avero Achmea is gestopt met hypotheken
  – GMAC stopt Nederlandse hypotheken

  Opsomming van banken die gestopt zijn met verstrekken hypotheken (van Lanschot SNS BNP Paribas etc):
  huizenmarkt-zeepbe…nken/#comment-139994

  Joepie de Poepie
  tralalalalaaaaaa

  🙂

  (Jomanda modus off)

 350. Voerman Zegt:

  Steven:
  sorry wat grof in de mond.. (maar dat macro werk niet telt is gewoon onzin)

  Steven, je drinkt te vroeg! We hadden het helemaal niet over huizenprijzen! 🙂
  Die dalen natuurlijk als de sodemieter. Zowel micro als macro! Zelfs als jij er zelf niet bij bent!

 351. maarten Zegt:

  maarten,

  o sorrie, ik had de naam niet helemaal correct: van Lintworm, bij deze

 352. maarten Zegt:

  haha over onderbuikgevoelens, ha!

 353. Nico de Geit Zegt:

  maarten:
  nu op Ned 2: Hollandse zaken

  uitzendinggemist.n…afleveringen/1348016

 354. Juan de Meeleezer Zegt:

  En voor wie zelf wil lezen

  rtl.nl/components/…-dowjones1327979.xml

  Tschuss,
  Juan

 355. Dawg Zegt:

  Voerman,

  Hoe eerder dit kabinet weg is, hoe beter. Maar dan? In het grotere geheel van de dingen is de Nederlandse huizencrisis niet meer dan een symptoom van van een opzichtig falende politieke kaste die het contact met de werkelijkheid al lang geleden lijkt te zijn verloren. Zo’n kaste ben je niet zomaar kwijt.

  Ondertussen zien we de gevolgen van dat falen terug in de nu bijna dagelijks op de deurmat vallende dwangbevelen uit Brussel. Daar zit zo’n zelfde kaste.

  Mooi artikel van een moedige mof die onomwonden toegeeft dat de euro een grote vergissing was en haarscherp aangeeft waar de schoen wringt:

  dagelijksestandaar….UaccHYEmnws.twitter

 356. snorkel Zegt:

  Steven: Voerman,

  hoe jij slim 40 jaar geleden een huis kocht is het gewoon nu slim het niet te doen. je moet echt met berekeningen komen om me te overtuigen nu te kopen. Kan je dat niet; dan zakken de prijzen gewoon verder. (de trend is my friend)

  En nog met berekeningen met ruime marges ook (in mijn geval in ieder geval). Ik ga namelijk uit van een aanhoudende daling, verlsechterende economie en banksector én aanstaande aanpak van hypotheekschuldenaars. Zolang de HRA bestaat gaat die (verder) afgebouwd worden. Dat zwaard van Damocles is pas weg als de HRA weg is.

 357. Voerman Zegt:

  Steven: hoe jij slim 40 jaar geleden een huis kocht is het gewoon nu slim het niet te doen. je moet echt met berekeningen komen om me te overtuigen nu te kopen. Kan je dat niet; dan zakken de prijzen gewoon verder. (de trend is my friend)

  Eens! Over 40 jaar zal je zien, dat je gelijk had!

 358. De Pessimist Zegt:

  Juan de Meeleezer,

  Dus de hollandse trots,onze grootbanken blijven zitten met de rotzooi hypho’s. Dit moet toch wel eindigen in het einde van onze banken ?

 359. Juan de Meeleezer Zegt:

  Juan kan het vandaag niet laten…

  Tjeemig de peeemig
  wat is zo’n anti-depressiva
  alias Jomanda bui
  toch héérlijk.

  De wereld ziet er opeens
  200 Miljard Schulden
  mooier uit 🙂

  Wat zijn we toch een bofkonten, dat de Duitsers ons dat allemaal waarschijnlijk gaan willen uitlenen.

  En als dat niet genoeg is heeft Lorenzo nog wel een oplossing in de drank: een wijntje voor 1,50 heerlijk toch.

  Tinto hier
  Tinto daar
  alcohol is uw hulp in huis .. 🙂

  Tschuss wiedermahl 🙂

 360. nhz Zegt:

  maarten: nu op Ned 2: Hollandse zaken

  Als je Robin Linschoten bedoelt: ik vond dat hij als één van de weinige een goed verhaal had in dat programma. Ik weet niet of zijn verhaal ook zijn acties in werkelijkheid dekt, maar toch … het overgrote deel van de resterende sprekers vond ik waardeloos. We Want It All And We Want It Now, verworven rechten, ongeacht de kosten, alles moet kunnen, er mag geen cent minder naar de Zorg, enz. enz. enz. Zum kotzen, typisch Nederland.
  Het is net als met die discussie hierboven tussen mij en Dawg: natuurlijk kan er ENORM bezuinigd worden op de zorg, en tegelijk kan de kwaliteit dramatisch verbeterd worden. Maar er is een grote groep Nederlanders die er belang bij heeft om dat tegen te houden dus het zal er niet van komen. En dan bedoel ik in dit geval niet in de eerste plaats de bobo’s van de ziektenkostenverzekering.

 361. Juan de Meeleezer Zegt:

  guten Nacht
  Freunden

  es ist Zeit fur mich
  zu gehen

  Tralalala
  Juan loopt op de anti-depressiva 🙂

 362. nhz Zegt:

  De Pessimist: Dus de hollandse trots,onze grootbanken blijven zitten met de rotzooi hypho’s. Dit moet toch wel eindigen in het einde van onze banken ?

  nee, in het einde van de Nederlandse spaarders en belastingbetalers. De bonussen bij de banken zullen er geen cent minder om zijn. Tschuss.

 363. Juan de Meeleezer Zegt:

  De Pessimist: Dus de hollandse trots,onze grootbanken blijven zitten met de rotzooi hypho’s. Dit moet toch wel eindigen in het einde van onze banken ?

  Achwelnee.

  Drink
  Dance !
  Have FUN 🙂

 364. maarten Zegt:

  Juan de Meeleezer,

  een goeie gran reserva en Juan kan er weer tegenaan

 365. snorkel Zegt:

  Juan de Meeleezer,

  Wéér een juiste voorspelling van de reageerders alhier:
  – In principe 70% LTV
  – Géén NHG (zal de overheid blij mee zijn)
  – Aflossen bitchez!!!

  Is me nog niet duidelijk of de contracten onder Duits recht of Nederlands recht vallen. In het eerste geval ben je flink de klos mocht het fout aflopen. Ga maar lekker naar Duitsland, in het Duits, jezelf verdedigen tegenover een Duitse rechter die gewend is aan de Duitse situatie en dus niet meedoet met het Nederlandse “de bank mag geen misbruik maken van het recht op executieverkoop”. En geen NHG als achtervanger.

  Maar wel lekker véél minder rente. We noemen het “IcePay” – niet vernoemd naar IceSave natuurlijk, maar naar de Duitse hogesnelheidstrein waarmee Nederlanders massaal op flitsbezoek gaan bij de Duitse bank 😉

 366. Juan de Meeleezer Zegt:

  maarten,

  Rekent u maar.

  Bodems
  naar
  bohóóven

  Straks wat chupito’s
  Tralalaaa
  slurpen maar.

 367. maarten Zegt:

  bij de Duitse LIDL hoeft een gran reserva (Barón del Cega uit 2006) nog geen 4 euro te kosten, met dank aan onze Duitse mede Europeanen

 368. Juan de Meeleezer Zegt:

  Hasta pronto
  Juan de Meezwever

 369. Steven Zegt:

  Voerman: Eens! Over 40 jaar zal je zien, dat je gelijk had!

  nee hoor. over 5 jaar.

 370. maarten Zegt:
 371. maarten Zegt:

  Bij de LIDL hadden ze ook uitstekende Kretenzische olijfolie, dat hebben die Amerikaantjes dan weer niet he?

 372. Dawg Zegt:

  nhz: Het is net als met die discussie hierboven tussen mij en Dawg: natuurlijk kan er ENORM bezuinigd worden op de zorg, en tegelijk kan de kwaliteit dramatisch verbeterd worden.

  Laat me je dan eens een keer verbazen. Ik ben het hier gewoon met je eens. De zorgsector heeft alles in zich dat tot ongekende kostenstijgingen kan leiden. Gezondheid is een waarde die met stip op nummer een komt. Gaat voor rijkdom en voor de liefde. En hoe minder we in een leven na de dood gaan geloven hoe steviger die gezondheid en het verlangen naar eeuwige jeugd en vitaalheid wordt. De klant/patient wil het, de medische sector heeft het of zegt het te hebben en een derde partij, de verzekeraar, betaalt. Het resultaat is voorspelbaar. Kan me moeilijk voorstellen dat vroeg of laat een vorm van rantsoenering onvermijdelijk wordt. Gigantisch ethisch probleem.

 373. Steven Zegt:

  Voerman,

  Heb tijdens mijn werk een studie gemaakt over bubbels. Niet dat ik daar voor op een Universiteit zit, maar zie bewegingen in het macro-economische geheel steeds beter. Deed dat overigens alleen uit louter winstbejag. Na jaren kijken wordt het uiteraard steeds interessanter en dan is de Nederlandse huizenmarkt bijna een voorbeeld van elke bubble (prijs staat niet tegenover waarde, rare subsidies, protectionisme, medialiegen): dan weet je gewoon dat het knapt en dat gebeurt nu. (en ja ik drink veel te veel, maar als je dat als tegen argument ziet dan kan ik dat uiteraard niet als tegen argument zien.

 374. Dawg Zegt:

  correctie: niet onvermijdelijk

 375. Voerman Zegt:

  maarten:
  Bij de LIDL hadden ze ook uitstekende Kretenzische olijfolie, dat hebben die Amerikaantjes dan weer niet he?

  panathea.nl/olijfo…tenzische-olijfolie/

  Unilever all over the world?

 376. maarten Zegt:

  Voerman,

  nee ik was in Amerika, alles uit Europa is onbetaalbaar daar

 377. maarten Zegt:

  het dieet bestaat uit een ontbijt: pretzel, een brownie en een liter koffie, een lunch een pretzel of een brownie, en avondeten bij een takeaway.

 378. maarten Zegt:

  Voerman,

  een stukje Franse brie kost daar meer dan 20 dollar

 379. Voerman Zegt:

  Steven: maar als je dat als tegen argument ziet dan kan ik dat uiteraard niet als tegen argument zien.

  Integendeel; het drinken is een argument op zich!

 380. maarten Zegt:

  je hebt er wel cheddar cheese, uit amerika dat kost haast niets

 381. Voerman Zegt:

  maarten: nee ik was in Amerika, alles uit Europa is onbetaalbaar daar

  Das maar goed ook, anders hadden wijzelf niks meer!

 382. Voerman Zegt:

  maarten: je hebt er wel cheddar cheese, uit amerika dat kost haast niets

  Komt oorspronkelijk uit zuid-UK.
  De echte is klasse. Wordt geimiteerd!

 383. maarten Zegt:

  Europa is prachtig, alleen worden we onderdrukt door onze politici en hun vrindjes

 384. Voerman Zegt:

  Truste allemaal! 🙂

 385. Stoelgang Zegt:

  Voerman: Eens! Over 40 jaar zal je zien, dat je gelijk had!

  “Een zelfingenomen persoon komt niet verder,
  omdat hij denkt dat hij er al is”.

  U moet ook nog langs de kassa 😉

 386. Stoelgang Zegt:

  Juan de Meeleezer: Achwelnee.

  Drink
  Dance !
  Have FUN

  Wiedergutmachunshypothekenabschlußbereitstellungsanlagenkonsulentengeschäft 😀

 387. Stoelgang Zegt:

  Steven: nee hoor. over 5 jaar.

  Vijf jaar is inderdaad realistischer. Dan is men wellicht de puinhopen al aan het opruimen. Het eindspel is hier en het is volledig oncontroleerbaar (zie Zuid-Europa, Japan, US, sociale onrust, jeugdwerkloosheid, steeds grilliger politiek, over elkaar heen buitelende lobbyisten, politieke desinteresse). De inmiddels sterk oplopende rente zal de scherprechter zijn in de US en/of Japan.

  Steven, troost u, een paar dagen voor de übercrash in 1929 stonden de krantenkoppen ook bol van het enthousiasme over aandelen en werden somberaars ook uitgelachen.

  De wal keert het schip / Der mauer kehrt das Schiff 😀

 388. Voerman Zegt:

  Stoelgang: U moet ook nog langs de kassa

  Heb al voor iedereen betaald! 🙂

 389. maarten Zegt:

  Stoelgang,

  narrenschiff

 390. Stoelgang Zegt:

  Steven:
  Voerman,

  Na jaren kijken wordt het uiteraard steeds interessanter en dan is de Nederlandse huizenmarkt bijna een voorbeeld van elke bubble.

  Ook met bellenblazen is NL het beste jongetje van de klas. Het is inderdaad een modelbubbel, inclusief de stevigste en hardnekkigste ontkenningsfase die ik ooit heb meegemaakt. Exemplarisch. Maar, zoals u terecht opmerkt: het monster knapt nu, het beest is uit de grot gekomen en voor (nagenoeg) iedereen zichtbaar.

 391. Steven Zegt:

  Stoelgang,

  je hoeft mij niet te troosten hoor.. Ik ben juist vrij zeker van wat er gaat gebeuren. (misschien ben ik nog te aardig in mijn postings?)

 392. maarten Zegt:

  Voerman,

  maar dan verbiedt de EU Portugal om haar sinds jaar en dag gecultiveerde Sinasappels te telen: dat zijn ongeveer de lekkerste van Europa, en bovendien belangrijk voor de lokale economie…hoe kan dat toch allemaal?

 393. Stoelgang Zegt:

  maarten:
  je hebt er wel cheddar cheese, uit amerika dat kost haast niets

  Het kost zo weinig omdat het soort kaasfabrieken waar dat goedje wordt geproduceerd zijn meestal gevestigd naast een liposuctiekliniek 😉

 394. Stoelgang Zegt:

  Steven:
  Stoelgang,

  je hoeft mij niet te troosten hoor.. Ik ben juist vrij zeker van wat er gaat gebeuren. (misschien ben ik nog te aardig in mijn postings?)

  Dat troosten was overdrachtelijk bedoeld. Over wat gaat gebeuren: ik lees uw postings met belangstelling en ben het daarin steeds roerend met u eens. Een geestverwant.

 395. maarten Zegt:

  Stoelgang,

  het heeft wel die raar oranje kleur, hmmm

 396. Stoelgang Zegt:

  maarten,

  De originele Britse Cheddar is een prima product by the way. Maar het goedkope spul uit de VS is 140% verzadigd gerecycleerd vet.

 397. Steven Zegt:

  Stoelgang,

  bedankt! (dacht het al) en graag geen u maar jij (ben geen 80 of zo)

  Ik probeer altijd logisch na te denken.. dan kom je soms tot nare conclusies, maar beter die te vertellen dan een beetje zweven. Tot morgen!

 398. Belletje Zegt:

  Is dit nu de angstfase?

 399. Frans Zegt:

  Stoelgang: Wiedergutmachunshypothekenabschlußbereitstellungsanlagenkonsulentengeschäft

  Prachtig!!! 🙂 🙂 🙂

 400. ll Zegt:

  Lol, één zo’n piepklein berichtje in de Stentor over Duitse hypo’s is hier op dit blog geplaatst, en s’avonds in het nieuws op TV, en ik lees nu ook in alle kranten 🙂

  Worden we toch wel gelezen, blijkbaar ……, en twitter doet de rest 🙂

  En die hypo’s bestaan al lang ……., kan me voorstellen, dat ze overdonderd zijn daar in Deventer.

  En Juan aan de anti-depressiva, wat een hilariteit……., en wat een vrolijkheid, op dit blog

  En daar zit je dan als aflossingsvrije, met een rente van zeg 6.2% ( zoals mijn nichtje ), een beetje dom geweest te wezen………… alle waarschuwingen in de wind geslagen, nee hoor, ik zat helemaal fout, de huizenprijzen kunnen alleen maar stijgen…….

 401. Maria Zegt:

  ll: En daar zit je dan als aflossingsvrije, met een rente van zeg 6.2% ( zoals mijn nichtje ), een beetje dom geweest te wezen………… alle waarschuwingen in de wind geslagen, nee hoor, ik zat helemaal fout, de huizenprijzen kunnen alleen maar stijgen…….

  Gelijk hebben is 1 ding, gelijk krijgen…….
  Maar het voelt toch onwerkelijk!

 402. ll Zegt:

  Ondertussen in Japanistan.

  Deflatie, nog steeds, ondanks QE

  http://www.bbc.co.uk/news/business/economy/

 403. ll Zegt:

  Voorpagina Volkskrant, de heilige huisje lage hypotheekrente …….. uitgelekt ?

  http://www.volkskrant.nl/

 404. ll Zegt:

  Variabele rente in Deutschland 1.5% hier bij mijn Rabo 3.4%

  Eerst de woekerpolissen en dan nu de woekerrente’s ? ……

  Ben nu wel een beetje overdonderd, betaal ik zoveel te veel ? 😉

 405. Juan de Meeleezer Zegt:

  ll: Voorpagina Volkskrant, de heilige huisje lage hypotheekrente …….. uitgelekt ?

  http://www.volkskrant.nl/

  Wat nog ontbreekt is de verwachtng dat de hollandse huizen-“markt” nog zo’n 30% gaat dalen.
  Maar dat hebben ze olndanks berichten van IMF, The Economist diverse echt onafhankelijke experts nog nooit in een kop geschreven, laat staan op de voorpagina.

 406. Juan de Meeleezer Zegt:

  ennuh buenos días
  Juan

 407. Bug Zegt:

  Belletje:
  Is dit nu de angstfase?

  Het gloort aan de horizon. Je kunt de kruin al zien.

  buurman en buurman verkopen een huis in de buurt. Een veredelde rijtjeshuis. B1 vroeg 15k meer al 4 jaar lang. Recent is B1 10k onder B2 gedoken. Nu afwachten wat B2 gaat doen. Gaat B2 weer onder B1 dan hebben we de angst fase bereikt.

 408. TP Zegt:

  De situatie op de huizenmarkt is in het eerste kwartaal fors verslechterd. De RTL Z Huizenindex kelderde van 46 naar slechts 38 punten. Het herstel van het vierde kwartaal werd zo grotendeels teniet gedaan.

  ”Er zijn minder bestaande woningen verkocht, minder nieuwbouw, de prijzen zijn gedaald en er zijn fors minder hypotheken verstrekt; alles is teruggevallen”, aldus Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt TU Delft.

  rtl.nl/components/…tl-z-huizenindex.xml

 409. Maria Zegt:

  TP: Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt TU Delft

  Wat waren zij