Wat gaan de huizenprijzen doen in 2024?

De Nederlandse huizenmarkt is zwaar oververhit. Tussen 2017 en 2022 stegen de huizenprijzen met gemiddeld 8 procent per jaar. In november 2021 waren koopwoningen zelfs ruim 20% duurder dan een jaar eerder, de grootste prijsstijging sinds de start van de metingen door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Na een korte daling beginnen de huizenprijzen nu weer te stijgen. Een huis lijkt nu voor veel mensen een top investering 😉

Zelf denk ik dat dit iets tijdelijks is, en dat de volgende financiële crisis de Nederlanders echt wakker gaat maken. Wat denk jij over de huizenmarkt en de huizenprijzen?

Wat gaan de huizenprijzen doen in 2024?

View Results

Loading ... Loading ...

Tagged with: , , ,

The Great Taking en de Nederlandse huizenzeepbel

“The Great Taking” is de titel van het boek van voormalig hedgefondsmanager David Rogers Webb. In het boek, dat gratis te downloaden is, wordt uitgelegd hoe de internationale en nationale wetgeving zo is vormgegeven dat al onze bezittingen door banken en financiële instellingen als onderpand worden aangehouden voor het geval ze failliet gaan.

Dit betekent dat burgers en bedrijven bijna al hun activa kunnen verliezen bij een bankcrash. Om welke bezittingen gaat het? Bankdeposito’s en waardepapieren in de vorm van onder meer aandelen, obligaties, fondsen en opties. Daarnaast alle door leningen gefinancierde activa zoals woningen, bedrijfspanden, auto’s en machines. Er zijn waarschijnlijk maar weinig burgers die op de hoogte zijn van deze wetgeving, die fatale gevolgen kan hebben voor individuen en de hele samenleving. De wetgeving werd na de financiële crisis van 2008 veranderd om het onderpand van het banksysteem te vergroten en zo het risico op toekomstige bankcrashes te verkleinen.

Het is onbegrijpelijk hoe politici deze wetgeving kunnen accepteren en het is duidelijk dat deze onmiddellijk op de agenda moet worden gezet en onmiddellijk moet worden gewijzigd.  Gegeven de huidige gigantische mondiale schuldenzeepbel in combinatie met hoge rentetarieven zou 2024 het jaar kunnen zijn van de grootste bankencrisis van de moderne tijd, en dan willen wij burgers niet van onze bezittingen worden beroofd.

Volgens David is schulden afbetalen beste manier om jezelf te beschermen, en zeker geen nieuwe schulden aangaan. Hij adviseert tevens aandelen en obligaties nu te verkopen.

Dit scenario is vergelijkbaar met dat van Ida Auken: “You’ll own nothing and you’ll be happy“. Ida was minister van milieu in Denemarken en komt uit de extreem linkse hoek. Ook was zij een Young Global Leader bij het World Economic Forum.

In haar oorspronkelijke bericht voorspelde Auken dat ze in 2030 ‘niets zou bezitten’, geen auto, geen huis en zelfs geen kleding. Dit kwam omdat, zo legde ze uit, alles wat voorheen als een ‘product’ werd beschouwd, in de toekomst als een ‘dienst’ zou worden geleverd. Als gevolg hiervan kon alles wat men nodig zou kunnen hebben, worden gehuurd.

Eerder waarschuwde Pim van Rijswijk van VRB Adviesgroep voor mogelijkheden voor banken om je te verplichten tot een nieuw onderpand en zelfs om forse bedragen terug te betalen mocht je hypotheek onder water komen te staan. Dit staat bij elke bank in de algemene voorwaarden en maakt het voor banken mogelijk om bij een grote deflatoire crash massaal huizen te onteigenen.

Wij kunnen de marktwaarde van uw woning op elk moment laten taxeren. De marktwaarde is de verwachte verkoopwaarde van uw woning. U moet de kosten van taxatie betalen. Vinden wij de marktwaarde te laag voor de lening? Dan kunnen wij u verplichten bepaalde bedragen op leningdelen terug te betalen. Het kan zijn dat u dan een boete moet betalen aan ons.”

Pim van Rijswijk over onderwater hypotheken

https://twitter.com/Wftproof/status/1756567572474954198

Tagged with: , ,

Hugo de Jonge: De woningprijzen moeten dalen

Minister Hugo de Jonge (CDA) maakte zich afgelopen maand minder populair bij de vastgoedmannetjes door met een plan te komen om de huursector te reguleren. Deze week deed een uitspraak van hem weer veel stof opwaaien op Twitter. Hugo is duidelijk: “De woningprijzen moeten dalen, dat is juist goed”

Tagged with: , ,

Dalende huizenprijzen en het negatieve welvaartseffect (reverse-wealth effect)

Als de huizenprijzen stijgen kan bij consumenten het welvaartseffect ontstaan. Dit is een psychologisch verschijnsel waardoor mensen zich “rijker voelen” en daardoor meer gaan consumeren, ook al gaat het om een ‘papieren’ winst die niet gemakkelijk of snel te verzilveren is.

Het negatieve welvaartseffect (the reverse-wealth effect) is een economisch begrip dat duidt op het tegenovergestelde. Nederlanders hebben tonnen schuld en gelijktijdig tonnen papieren “overwaarde”. In tijden van recessie of bij een snel stijgende hypotheekrente kan deze overwaarde in korte tijd in het niets verdwijnen, maar de schulden zullen altijd blijven staan. Dit zal mensen doen beseffen dat ze helemaal niet rijk zijn. De kans is groot dat ze hierdoor bang worden, en hun consumptie drastisch verminderen. Dit heeft uiteraard grote gevolgen voor de economie. Hoogst waarschijnlijk zal dit verschijnsel in Nederland de komende jaren weer gaan optreden. Uiteraard kun je hier ook van profiteren, de Nederlandse huizenmarkt is een echte zero sum game, het verlies van de een is de winst van de ander.

zie ook: Verwachtingen huizenprijzen een self-fulfilling prophecy?

Wat gaan de huizenprijzen doen in 2023?

De Nederlandse huizenmarkt is zwaar oververhit. De afgelopen 5 jaar stegen de huizenprijzen met gemiddeld 8 procent per jaar. In november 2021 waren koopwoningen zelfs ruim 20% duurder dan een jaar eerder, de grootste prijsstijging sinds de start van de metingen door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Volgens cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) zijn de huizenprijzen in het laatste kwartaal van vorig jaar al gedaald met gemiddeld 6,4 procent op jaarbasis. Dat was de eerste daling op jaarbasis in negen jaar. De makelaars spraken van een “omslagpunt”.

De dalende huizenprijzen zullen tot problemen leiden in stabiliteit van ons financieel systeem en onze economie. Waarschijnlijk gaat bij een kwart van de afgesloten hypotheken de rente ergens in de komende vijf jaar omhoog. Huishoudens zitten dan met hogere lasten en een huis dat in waarde daalt. ABN AMRO bank verwacht dat de huizenprijzen dit jaar met 6 procent zakken en in 2024 met 4 procent.

Wat denkt u dat de huizenprijzen gaan doen in 2023?

Wat gaan de huizenprijzen doen in 2023?

View Results

Loading ... Loading ...

Tagged with: , , ,

Nederland nummer 2 in bubbelindex Economist

Nederland staat weer eens bovenaan een lijstje. Dit keer de huizenbubbelindex van economist.com

Tagged with:

Wat gaan de huizenprijzen doen in 2022?

Door de enorme rentestijgingen en de hoge inflatie is de kans zeer groot dat de huizenprijzen gaan dalen in 2022. Wat denkt u dat de huizenprijzen gaan doen in 2022?

Wat gaan de huizenprijzen doen in 2022?

View Results

Loading ... Loading ...

Tagged with: , , ,

Prijsstijging koopwoningen loopt op naar 21,1 procent in januari

Bestaande koopwoningen waren in januari 21,1 procent duurder dan een jaar eerder. Dat is de grootste prijsstijging sinds de start van de statistiek in 1995. Dit blijkt uit onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.

De prijsindex bestaande koopwoningen is één van de inflatie-indicatoren die is opgenomen in het prijzendashboard.

bron: cbs

Tagged with:

Pieter Omtzigt: De woningmarkt heeft bij de formerende partijen geen prioriteit

De overheid moet volgens Omtzigt een centrale rol nemen op het terrein van de woningmarkt. Zo zouden er gebieden moeten worden aangewezen waar grootschalig gebouwd kan worden – ook als dat op landbouwgrond is. De verhuurdersheffing voor woningcorporaties moet afgeschaft worden om hen in staat te stellen meer sociale huurwoningen te bouwen. Volgens Omtzigt gebeurt er al jaren niets, doordat plannen die nu gemaakt worden pas jaren later resultaat opleveren, zodat er voor politici weinig mee te winnen is bij de eerstvolgende verkiezingen.

bron : debalie.nl

‘Nederland stevent af op financiële crisis’

Nederland behoort tot de landen die de grootste kans maken om in de komende twaalf kwartalen in een financiële crisis terecht te komen. Alleen Zweden, Taiwan, Duitsland, Japan en met name de Verenigde Staten lopen nog meer risico.

Dit stelt econoom Rob Subbaraman van de Japanse zakenbank Nomura op basis van een door hem geconstrueerd model dat waarschuwingssignalen afgeeft als landen kwetsbaar worden. Hij claimt dat zijn model – Cassandra geheten – twee derde van alle 53 financiële crises zou hebben voorspeld die veertig ontwikkelde en opkomende economieën sinds 1990 hebben meegemaakt.

Voor Nederland is de index die uit het model rolt nu in de afgelopen twee kwartalen boven de grenswaarde van 100 uitgekomen. De laatste keer dat dit gebeurde was in 2007-2008, vlak voor de kredietcrisis uitbrak.

Lees het volledige artikel: https://fd.nl/economie-politiek/1399080/nederland-stevent-af-op-financiele-crisis-itg1caNIlYQr

Top