Jaap van Duijn op bezoek bij de tijdelijke commissie Huizenprijzen

Jaap van Duijn maakte vandaag bij de tijdelijke commissie Huizenprijzen gehakt van hoge prijzen minnend Nederland.  Eerder vandaag werd er vooral gepraat over te hoge rentes en hulp voor starters. Jaap kwam met zijn eigen verhaal.

Lees ook : Jaap van Duijn: schuldenberg van € 769 miljard rust op ongeveer drieënhalf miljoen Nederlandse gezinnen

De hypotheekrenteaftrek, in combinatie met het uiterst royale leengedrag van banken, heeft drie perverse effecten. Het eerste is dat we in Nederland een overgewaardeerde huizenmarkt hebben. Omdat huizen veel te duur zijn, wordt de toetreding tot de koopmarkt ernstig belemmerd, terwijl de hypotheekrenteaftrek het kopen van een eigen huis juist moest bevorderen. Dat is het tweede perverse effect. Het derde is dat nergens ter wereld gezinnen zulke hoge schulden hebben als in Nederland.

Het schuldenprobleem wordt nog groter als wordt bedacht dat de gezinsschulden geconcentreerd zijn bij de helft van de ruim zeven miljoen huishoudens die Nederland telt. Gezinnen die in een huurhuis wonen hebben geen of lage schulden. Sommige gezinnen met een koopwoning hebben geen hypotheek (meer). De schuldenberg van € 769 miljard rust dus op ongeveer drieënhalf miljoen gezinnen. Dat is een last van ruim twee ton per gezin.

Hoe kon het zo fout gaan? Banken hebben een heel belangrijk aandeel in de schuldenexplosie gehad. Vroeger was het normaal dat een gezin bij de aankoop van een eigen huis 30% eigen geld inbracht. Nu wordt in Nederland ruzie gezocht over de vraag of de verstrekking van een lening tot 112%, of toch maar tot 110% van de aankoopsom mag gaan. Daar hoef je buiten Nederland niet mee aan te komen. In Zweden is het maximum leenbedrag bepaald op 85%, in Duitsland en de VS is het 80%, in Canada 75%. In Italië kun je niet meer dan 50 à 60% van de koopsom lenen.

Gezinnen leenden, en banken leenden uit op een veronderstelling die onjuist bleek te zijn. Namelijk de veronderstelling dat huizen alleen maar meer waard konden worden. Oudere bankiers, die van voor de bonussen, wisten al dat dit niet klopte, want in 1985 was het gemiddelde huis 30% goedkoper dan in 1978. Jongere bankiers ontdekken nu ook dat huizen, net als aandelen, overgewaardeerd kunnen zijn. Met dank aan henzelf en de hypotheekrenteaftrek.

Rutte komt binnenkort weer met nieuwe plannen omdat de hypotheekrenteaftrek onbetaalbaar is geworden

Share Button
Tagged with: ,
412 comments on “Jaap van Duijn op bezoek bij de tijdelijke commissie Huizenprijzen
 1. Expatter says:

  Eindelijk!

 2. Mike says:

  De spijker op zijn kop slaan!

 3. Expatter says:

  Zeer wijze woorden, maar ik vraag mij af of iemand luistert.

 4. Plato says:

  Ik zat te denken wat als men:

  1.De huizen opnieuw laten taxeren.
  2.De huizen die onder water staan wordt de restschuld van kwijtgescholden.
  3. Hypotheekrenteaftrek wordt per direct afgeschaft.

  Het één en ander kan ook in een andere volgorde plaatvinden.

 5. Dawg says:

  Plato,

  En dan wij gezamelijk weer een rondje banken herkapitaliseren betalen?

 6. KoophuisXXL says:

  Jaap van Duijn verwoord het mooi!

  Tijdelijke commissie huizenprijzen, wat doen die dan? De hele dag een beetje ouwehoeren en koffieleuten?

  Wat een clowns!

 7. Expatter says:

  Plato:
  Ik zat te denken wat als men:

  1.De huizen opnieuw laten taxeren.
  2.De huizen die onder water staan wordt de restschuld van kwijtgescholden.
  3. Hypotheekrenteaftrek wordt per direct afgeschaft.

  Het één en ander kan ook in een andere volgorde plaatvinden.

  Kwijtschelden is al lang geen optie meer. Het “onderwaterbedrag” zal te hoog zijn na hertaxatie. Met een dalende economie kan de HRA ook niet afgeschaft worden. Te veel mensen zouden in de problemen komen.
  Ik voorspel grote generatiekloven en ineenstorting van het bankaire systeem in Nederland.
  De oplossing ligt bij de politiek.
  O ja, daar was iets mee in Nederland…

 8. Hugo says:

  Plato,

  Wat denk je dat het effect op de lange(re) termijn is?

  a) Mensen gaan minder lenen en gaan zich verstandig(er) gedragen
  of
  b) Who cares wat ik leen? Als ik er op verdien hou ik het en als het misgaat wordt de schuld (welke vrijwillig is aangegaan) toch kwijtgescholden.

  Moral hazard welke al groot is wordt dan nog groter. Waarom verstandig doen? Dat wordt nu al moeilijk gemaakt….

 9. tufkaj says:

  Gatverdamme, wat een muts is die Betty de Boer toch.

 10. Buffy says:

  Betty “Boop” de Boer had weer verdomd weinig te melden.

  Wat is gebeurd tussen 1996 en 2001? Securitisatie –> introductie van RMBS! Big time off-balance.

 11. Dawg says:

  tufkaj,

  Anderzijds, als die types er niet waren zou je helemaal niet begrijpen waarom good old Jaap van Duijn anno 2013 nog steeds aan een Kamercommissie moet uitleggen wat iedereen die niet met z’n hoofd in z’n r..dt rondloopt inmiddels ook wel kan inzien

 12. Rexpat says:

  “De commissie kijkt vooral naar het verleden en het is niet de bedoeling om aanbevelingen te doen”..

  Niemand gaat iets met de bevindingen doen. Dat is duidelijk.

  tufkaj:
  Gatverdamme, wat een muts is die Betty de Boer toch.

  Ik ben bevooroordeeld.
  Het is de combinatie van haar accent met de opvattingen die ze altijd al ventileerde. Op een of andere manier lukt het mij niet iets intelligents te ontdekken in wat ze zegt. Maar misschien luister ik met een verkeerd zintuig.

 13. asd says:

  Eindelijk weer eens met Jaap van Duijn gezonde geluiden in dit land.

  Zo zit dat gewoon met wat hij stelt over de huidige economische situatie in NL, waarvan de huizenmarktproblematiek onderdeel uitmaakt.

  Ik kan mij maar niet voorstellen, dat lieden in den Haag, met Blok en Bluffe voorop, alsmede Elco Brinkman en diens opvolger uit Limburg, wiens naam ik maar niet kan onthouden van “Bouwend Neerland”, verder van het bankwezen, zoals Boele Staal c.s, Pernot van de VEH, vriend Hukker van de NVM en Boelhouwer hoogleraar marktwerking huizenmarkt etc. etc. niet donders goed zouden weten,dat Jaap van Duijn gewoon gelijk heeft en dat zij met z´n allen de kluit gewoon belazeren.

  The Economist van maart 2010 schreef al, dat huizenprijzen in de VS, het UK, Ierland, Australiè, Spanje en NL de komende jaren drastisch zouden dalen.
  Dat heeft zich bewaardheid en gaat duidelijk nog grotere vormen aannemen vroeg of laat.

  Hoe kun je dan in godsnaam met zo´n lullig akkoord als vandaag, gesloten met de oppositie, voor de dag komen.

  Kan niet anders zijn, dan dat een ieder van de betrokkenen aan zijn eigen belang heeft gedacht en niet aan die van een gezonde samenleving. Nu wacht starters onverminderd nog steeds de galg. Dat is het trieste.

  Ook dit akkoord zal nergens toe leiden, als je ook nog eens de sterk oplopende werkloosheid met terugval in inkomen en rechtspositie van de onderdanen in ogenschouw neemt alsmede diverse aanpassingen, die banken noodgedwongen moeten doen om ze weer tot fatsoenlijk bankieren te brengen, w.o. Basel III.

  Die banken zullen zich door dit lullige akkoord zeker niet laten verleiden tot een ruimhartiger verstrekking van fondsen voor de aanschaf van onroerend goed, consumptieve doeleinden of voor investeringen in het bedrijfsleven.

  Conclusie, huizenmarkt blijft op slot. Bij gebrek aan een maakeconomie, maar wel met een teveel aan mensen,die ook recht hebben op een menswaardig bestaan, zal de welvaart in NL verder dalen, hoe treurig ook.

  Daar zou dit kabinet eens beleid op moeten loslaten, dan kunnen we ons weer eens verheugen op echte staatslieden, die aan het roer staan en niet op lieden, die omhoog zijn gevallen, waar je niets aan hebt!

 14. Dawg says:

  Wat er gebeurde tussen 1996 en 2001? Misschien wel een een-tweetje tussen het toenmalige Paars en de vastgoedmaffia. Lonen werden kort gehouden en de staatschuld omlaag. Waar kwam dan de vraag vandaan om de groei aan te jagen? Lenen voor je huis. Win-win of zo.

 15. Rexpat says:

  Dawg:
  Wat er gebeurde tussen 1996 en 2001? Misschien wel een een-tweetje tussen het toenmalige Paars en de vastgoedmaffia. Lonen werden kort gehouden en de staatschuld omlaag. Waar kwam dan de vraag vandaan om de groei aan te jagen? Lenen voor je huis. Win-win of zo.

  Denk je dat dhr. van Duijn eigenlijk wil dat daar op wordt doorgevraagd?
  Heeft hij nog ergens een blikje Beans die hij graag wil Spillen?
  Weet hij meer?

 16. tufkaj says:

  Dawg: Wat er gebeurde tussen 1996 en 2001?

  Ik heb me dat ook vaak afgevraagd. Is ook precies de slechtst gedocumenteerde periode voor nu aangezien online krantenarchief tot ’95 gaat en internet pas rond ’01 een beetje op gang kwam…

 17. Dawg says:

  tufkaj,

  Keek in die tijd voor het eerst een beetje rond op de woningmarkt, maar vond de prijzen toen al aan de hoge kant. Omdat ik gedeeltelijk op freelance basis werkte wilde ik niet teveel schuld op m’n nek en besloot ik maar af te wachten en voorlopig door te sparen. Maar dat bleek onbegonnen werk. Als je 5% van de koopsom bij elkaar geharkt had bleek die koopsom een jaar later 10% of meer gestegen te zijn. Het werd elk jaar gekker en gekker. Omdat ik beroepsmatig een vrij goed zicht had op de loonontwikkeling in Nederland verbaasde ik me wel steeds meer over al die uitbundigheid op de koopmarkt (en de zelfingenomenheid van Paars over het vermeende economische succes). Wat ik toen begon te vermoeden zie ik nu dagelijks bevestigd: typisch gevalletje zeepbel. (Eind jaren ’90 kwam daar ook nog de Beurshysterie bij met een AEX die over de 700 ging).

 18. Steven says:

  kijk die filmpjes nog eens af en kijk tijdens die woorden naar die man rechts van hem. (links voor ons dus op het filmpje)

  toen hij het over de hypotheekrente aftrek had, zat ie te kijken.. zo van : Echt niet!

  overigens heeft Jaap het over 10 procent er af, maar dat is natuurlijk om men niet in de gordijnen te jagen. Gewoon zeggen: 50 procent er af. Je hebt de schaapjes op het droge dus gewoon zeggen wat je denkt bitte.

 19. Voerman says:

  tufkaj: Dawg: Wat er gebeurde tussen 1996 en 2001?

  Heel eenvoudig: Toen gaven hele hordes mensen teveel geld uit wat ze niet hadden. En die mensen hadden al lang geen luier meer aan.
  Als je de mensen van vandaag de kans geeft doen ze het nog steeds.
  Zolang mensen niet zelf de verantwoordelijkheid leren nemen voor hun eigen bestaan zullen zij het blijven doen.
  Komt natuurlijk door de regering, de banken en de makelaars.
  Vroeger lag het aan de kerk en de burgemeester.
  De generatie van deze tijd is nog net zo stom als voorgaande generaties. Weinig hoop op verbetering. 🙂

 20. Steven says:

  oh in filmpje 1 overigens niet: wel in filmpje 2

 21. Dawg says:

  Rexpat: Denk je dat dhr. van Duijn eigenlijk wil dat daar op wordt doorgevraagd?
  Heeft hij nog ergens een blikje Beans die hij graag wil Spillen?
  Weet hij meer?

  ‘k Weet niet. Men zou het hem eens moeten vragen. In het interview merkt Van Duijn wel op dat Nederland zeker niet het enige land was waar de huizenprijzen de pan uit rezen. ‘t Was , met opvallende uitzondering Duitsland, eigenlijk een mondiaal fenomeen.

  Zelf vermoed ik dat je een en ander, met voorbijgaan aan typisch lokale omstandigheden, een bijwerking is van de globalisering van de economie. De integratie van 1 miljard Chinezen en bijna net zoveel Indiers in de wereldeconomie heeft ontzettend veel druk gelegd op de loonontwikkeling in het Westen. ‘t Gevolg was een achterblijven van de gemiddelde loonontwikkeling bij die van de productiviteit vanuit mondiaal perspectief.
  Dat veroorzaakt op den duur afzetproblemen die alleen naar de toekomst verschoven konden worden door het aangaan van steeds meer particuliere schuld. Je ziet dat proces het duidelijkst afgetekend in de economische betrekkingen in de relatie tussen de VS en China.

 22. Dawg says:

  Voerman,

  Ik vind dat je hier wat te makkelijk gemoraliseer in de plaats van analyse stelt. Het is nog altijd zo dat je geen cent meer krediet krijgt dan de bank je wil verlenen. En zo hoort het ook, want de banken zijn de instellingen die een oordeel over de kredietrisico’s moeten vellen. Dat is hun corebusiness.

  In de tijd waarover ik sprak kon je letterlijk geen 15 minuten naar de TV kijken of naar de radio luisteren zonder een commercial te moeten aanhoren om vooral toch zoveel mogelijk te lenen: voor je huis, je auto, je boot en je hengel met lichtgevende dobber. SChuld werd echt gepushed en alle matigheid werd uit het oog verloren. Op de huizenmarkt ontstond echt een sfeertje van “die huizen zijn misschien wel fucking duur, maar morgen zijn ze nog duurder”.

 23. Ma Ling says:

  asd,

  Dank, prachtreactie van je!

  Overigens (OT): waarvoor hebben we ook alweer een minister voor Wonen?

  “Blok wordt minister voor Wonen en Rijksdienst en mag in die rol de strijd aangaan met de gevestigde belangen van woningbouwcorporaties. Ook heeft hij de zware taak om de woningmarkt in beweging te krijgen, met als prominent middel de beperking van de hypotheekrenteaftrek.”
  http://www.nvm.nl/actual/november_2012/profiel_stef_blok_nieuwe_minister_wonen.aspx

  Nou, mister Burns is zn ministerspost en dito salaris wel waard…

 24. Voerman says:

  Dawg,

  Vaststellen en feiten noemen is iets anders als moraliseren, Dawg.
  Het analiseren moet Voerman overlaten aan mensen die daarvoor geleerd hebben, maar als je op die mensen afgaat dan ben je evengoed nat; kijk maar hoe we met z’n allen over die ‘specialisten’ denken. Voerman moet het helaas voor zichzelf met zijn persoonlijke ervaringen en waarnemingen doen. Boerenverstand noemde hij dat in het begin van zijn deelname aan dit log. Het delen van levenservaring is kennelijk niet goed, want dan worden je argumenten afgedaan als ouwelullenpraat. Ook makkelijk, Dawg.
  Wat doet iemand als Voerman welbeschouwd nog hier?

 25. RealisT says:

  Even samenvatten wat ik punt voor punt zoal heb gehoord:

  – HRA oorzaak te hoog prijsnivo, maar niet primair v/d stijgingen.
  – huizenkoper heeft GEEN voordeel van de HRA, in tegendeel het zorgt voor hogere prijzen en dus hogere schulden. conclusie: HRA = ZINLOOS!
  – te veel/goedkoop krediet.
  – onrealitisch optimisme bij banken (en uiteindelijk ook kopers die bang waren de boot te missen).
  – HRA lost niets op, maar veroorzaakt juist problemen door de balanspositie van huishoudens te verzwakken.
  – Economie kwetsbaar door deze zombiehuishoudens
  – Huizen nog minimaal 10% overgewaardeerd (hij bedoeld natuurlijk 30%, maar dan wordt hij helemaal niet meer serieus genomen)
  – De beste hulp voor starters is zo min mogelijk overheidsbemoeienis (startersleningen) en vooral zo laag mogelijke prijzen.
  – Hypotheekrente van 6% procent is niet te hoog. Eigenlijk was de 3% voorheen te laag (Juan: als de prijs van geld te laag is, etc)
  – Aankopen worden naar voren gehaald door soepeler financieringsmogelijkheden.
  – terug naar oude normaal: eerst sparen en 25% aanbetalen.
  – banken moeten zich prudent (blijven) gedragen.
  – HRA dratisch beperken.
  – overheid neemt te kleine corrigerende stappen die geen zoden aan de dijk zetten ==> Over een paar jaar weer problemen.
  – HRA wordt onbetaalbaar bij onveranderd beleid. (wie rekent op 30 HRA is een kamikazekoper)
  – de eeuwig stijgende huizenprijs is een mythe.
  – niets geleerd van de jaren 70
  – situatie ernstiger dan de jaren 70 doordat men toen tenminste nog eigen geld meebracht.
  – te hoge gezinsschulden zijn NEGATIEF voor de economie. Eigen conclusie: de groei van de afgelopen jaren was een illusie (kwam in ieder geval niet door verhoogde productiviteit).
  – in zuidelijke landen is er minder overheidbemoeienis en behoudender gefinancierd. Huh? En spanje dan? Voor Italië klopt het dan weer wel. Veel eigen bezit, lage schulden.
  – we leunen hier te veel op de overheid. (VEH leest u mee?)
  – banken vertonen manisch-depressief gedrag: te veel uitlenen als het goed gaat en te weinig als het tegen zit.
  – prijsexplosie vanaf midden jaren 90 door o.a. 2e inkomen, 125% financiering, aflossingsvrij. En niet te vergeten creatieve securitaties
  – Funding gap moet niet door pensioenfondsen worden opgelost.
  – balanspositie van huiseigenaren is slecht.
  – een toekomstig pensioen dient niet als bezit tegenover de huidige schuld te worden weggestreept (lees je mee Rutte? Betty begrijpt het nog niet)
  – grondprijs te hoog, HRA gaat vooral in de grondprijs zitten. De bouwkosten kun je niet meer zoveel verlagen. Dus moet de verlaging van de huizenprijs vooral via een lagere grondprijs tot stand komen.

  Kortom, alles wat hier al jaren wordt gezegd. Oh, en Betty de Boer praat poep. Ook al bekend.

  Tenslotte gaat er met de conclusies van de commissie niets gedaan worden. We constateren wel, maar leren niets. Not a single fuck was given that day…

  En waar komen die jokers in Den Haag juist vandaag mee op de proppen? Straks natuurlijk weer roepen dat niemand de problemen kon voorzien.

 26. Hugo says:

  Dawg: Dat veroorzaakt op den duur afzetproblemen die alleen naar de toekomst verschoven konden worden door het aangaan van steeds meer particuliere schuld. Je ziet dat proces het duidelijkst afgetekend in de economische betrekkingen in de relatie tussen de VS en China.

  Noord, Zuid- en Oost Europa ook misschien? Ik denk dat het probleem ligt in een combinatie van 1) te lage lonen. Corporate winsten lopen de spuigaten uit en is in die periode versnelt. Uiteraard is de kiem het akkoord van Wassenaar geweest.

  Een ander mechanisme is terug te vinden in de adoptie van facisme, ik kan me nog heel goed de speech van Kok (waar Clinton later voor op bezoek kwam en het adopteerde) over ”de derde weg” en het ”afschudden van ideologische veren”. De derde weg was een huwelijk tussen de corporate sector en de staat. Per definitie facisme.

  Dit met tot slot met merchantilisme en je hebt een recept tot ellende in handen.

  De schuld welke gepusht werd was een onderdeel om bovenstaande te laten werken denk ik. Iemand in de schulden is veel kwetsbaarder en zal minder snel protesteren omdat er zoveel te verliezen is tov iemand welke bezit. Centraal bankiers zagen dit echt wel aankomen. Is niet de eerste keer in de geschiedenis dat dit geintje is geflikt.

  my 2 cents

 27. Nou says:

  Over het algemeen ben ik het wel met Jaap eens. Echter zijn verhandeling over woningverdunning(6 minuten in het tweede filmpje) raakt kant noch wal.

  Hij constateert dat er ontzettend veel rek zit in het aantal benodigde woningen, maar concludeert dat er woningen bij gebouwd moet worden. Daarvoor voert hij “allerlei demografische overwegingen” aan.

  Mijns inziens zal het aantal personen per huishouden licht stijgen en dit zal zorgen voor een aanzienlijke en structurele leegstand. omdat jongeren bij pa en moe blijven wonen.

 28. Hugo says:

  Dawg, adamus en kariZ trouwens ook 🙂

  Totaal OT maar denk dat jullie deze wel interessant zullen vinden http://www.zerohedge.com/news/2013-01-02/dont-show-bernanke-chart-gold-loans-india

 29. Floor says:

  Betty Boob is weer politici eigen, korte termijn aan het denken.
  Op deze manier houdt het nooit op.

 30. asd says:

  @25 (Ma Ling),

  Ja, op een bepaald moment begin je toch een beetje boos te worden over de ongelofelijke hypocrisie, die achter de totstandkoming van dit lullige akkoord zit, waaraan starters op den duur worden opgeofferd.

  Alles gedaan en gericht op electorale winst van de drie oppositiepartijtjes en misschien ook nog wel om met zo’n regeling hun eigen hypotheekproblemen binnen de perken te houden. Wie zal het zeggen?

  Trouwens Minister Blok van Wonen, wat is dat eigenlijk? Ik meende hem te horen zeggen, dat zijn begroting vooral bestaat uit het doorschuiven van huursubsidies.

  Als ik mij goed herinner, hadden we vroeger een Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting.
  That’s different cook, zo ook de daarbij behorende mannetjes en vrouwtjes.

  Eigenlijk verkeren we weer in een soortgelijke situatie, die vraagt om competente lieden met visie in het landsbestuur. Dat ontbreekt hier ten enen male. Zie ook de afkalvende betekenis van NL in het buitenland. Helaas!

 31. Dawg says:

  Hugo,

  Een ding is wel duidelijk. Globalisering heeft de machtsbalans tussen nationale staat en multinationale bedrijfsleven verschoven in de richting van de multi’s. Multi’s zijn footloose geworden en vestigen zich daar waar de kosten het laagst zijn en/of de opbrengsten het hoogst. Voor staat (en vakbonden) is het in zekere zin een kwestie van take it or leave it geworden: voor jou tien Aziaten voor een twintigste van de prijs. En op die manier verdwijnen uit het Westen (met name de VS en in mindere mate Europa) goed betaalde industriele banen naar lagelonen landen.

  Ik betwijfel of die schulden een doel op zich vormen voor de boven ons gestelden. Ik zie die schulden eerder als een een noodzakelijke voorwaarden om het systeem draaiend te houden zolang in de lage lonen landen de binnenlandse koopkracht op een laag peil blijft.

  Kok is voor mij eerlijk gezegd een mysterie, maar bij ‘derde weg’denk ik vooral aan Blair en dat staat voor mij voor fout tot de n-de graad. Als die ‘socialisten’van dat kaliber beschouw ik een beetje als types die op een gegeven moment wel doorkregen dat het socialisme in gijzeling werd genomen door de globalisering en dat het een kwestie van buigen of barsten werd. En in dat buigen uiteindelijk verder gegaan zijn dan enig slachtoffer van het Stockholm syndroom. En daar persoonlijk zeker niet slechter van geworden zijn. Want zo werkt het systeem natuurlijk het soepelst.

 32. Joost says:

  Je vraagt je toch echt af wat t nut van zo’n commissie is. Dhr. Van Duijn maakt in een klap al dat onderzoek van ze overbodig. Hadden ze hem eerder uitgenodigd, dan was het rapport tenminste op tijd gekomen. Dus voordat Blok met z’n plan moest komen, zodat er tenminste iets zinnnigs met de conclusies gedaan kon worden in echt beleid.

  Helaas blijft het nu dus bij nakaarten, wat de voorzitter van de commissie ook nog eens schaamteloos bevestigd. Zo komen we dus nooit ergens. Om moedeloos van te worden.

 33. dawg says:

  Floor,

  Hi Floor,

  Betty Boop kan het ook niet helpen dat haar harde schijfje nog steeds volstaat met verouderde software. Als de VVD dat schijfje eventjes update kan ze weer jaren mee als een soort Erica Verkerk-Terpstra maar dan voor woningbezitters in plaats van sportzaken.

 34. Bekijkhetanders says:

  Jaap,
  Door de nadruk op de hypotheekrenteaftrek te leggen mis je toch de kern. De zeepbel is terecht zoals je zegt niet ontstaan door de aftrek, de aftrek draagt wel bij aan het hoge niveau.
  Aan zeepbellen zitten twee grote gevaren. 1. dat ze te ver naar boven door schieten, door overoptimisme van consumenten en vooral door overcreditering door banken. 2. dat ze vervolgens te ver naar beneden doorschieten (zoals in de jaren dertig van de vorige eeuw). Dat kan gebeuren door nu alle knoppen tegelijk omlaag te draaien en vooral ook door het snel wijzigen van de regels voor hypotheekrenteaftrek.
  Fors doorschieten van de huizenprijzen naar beneden (tot ver onder de “normale” historische waarden) kan enorme consequenties hebben. Als een zeer groot deel van de woninghypotheken niet gedekt wordt door onderpanden zullen de creditratings voor de banken omlaag schieten en de rente dito omhoog. Het aantal mensen dat dan niet kan voldoen aan de betalingsverplichtingen neemt dan toe, banken moeten dan flink gaan afschrijven op hun leningen en daarmee tuimelen banken en de overheid het gat in.

  Het is dus nu zaak dat banken buffers opbouwen en weer overgaan tot een degelijk uitleenbeleid. Nog meer remmend beleid is nu niet nodig. Bedenk dat ook zonder enig beleid een zeepbel al vanzelf leegloopt.

 35. magnum says:

  Een van de elementen die fiscal engineering mbt tot de woningmarkt een ‘zetje’ heeft kunnen geven is b.v. de Brede Herwaardering.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Kapitaalverzekering

  Vanaf toen was het ineens ‘slim’ en ‘o.k.’om als huishouden een lange balans te hebben en grote schulden te hebben en pas op het eind van de rit af te rekenen. Vanaf daar zijn Henk en Astrid gaan geloven dat een hoge schuld wel o.k. zo niet slimmer was dan de buren of de rest van de familie.

  Voor 2005 (wet Hillen) maakte het voor het eigen woning forfait ook geen fluit uit of je nu in een max HRA op je woning had of dat alles 100% was afgelost.

  Een andere trigger bij banken om wat aan hun porto te doen en wat guller te worden met krediet zal het afschaffen van de rente op persoonlijke leningen geweest zijn. Er zullen vast hele volksstammen zijn geweest die toen hun pl hebben omgezet in Hypotheek. Lasten bleven immers hetzelfde en nu nog steeds aftrekbaar.

  Wat er binnen de banken met hun alsmaar stijgende factor .. x en 100% meetellen partnerinkomen blijft nu nog onduidelijk. Maar het wegpromoveren van behoudende riskmanagers dien hun target en market share aan ruimer financierende concurrent banken zagen wegstromen zal er wel aan bijgedragen hebben.

  Vergeet niet dat er begin 90’er jaren ook nog een paar demografische puistjes de markt zijn ingedrukt die als kickstarter de druk hebben helpen verhogen.
  – steeds groter aantal starters uit demografische grootste jaren 1961-1965 van +250.000 per jaar
  – invoeren twee fazen studie systeem waardoor jaargangen sneller de arbeids en woning markt op kwamen
  – opschorten opkomstplicht militaire dienst Een halve jaargang mannen komt 12-14 mnd eerder op de woningmarkt.

  En dat allemaal in dezelfde periode.

  En toen de eerste 10-15% stijging in de pocket was had de hele wereld ineens genoeg overwaarde om het treintje/sneeuwbal steeds harder te laten rijden.

 36. latida says:

  Dhr. van Duijn heeft 100% gelijk. Hij geeft ook aan welke partijen onevenredig veel van de stijging van de grond prijzen hebben geprofiteerd.

  Als de de aflossingsvrije hypotheken gepaard zijn gegaan met de genoemde Financiële innovaties dan kan dan niet anders gebeurd zijn door een samenspel van de financiële industrie, de overheden en de toezichthouders.

  Nu geloof ik niet dat de verschillende overheden de capaciteiten hebben of hebben gehad om de gevolgen hiervan te overzien, dus dan blijft over dat de financiële industrie de risico’s hebben ingeschat en besloten hebben dat het een aanvaardbaar risico is geweest.

  Hierin hebben ze ook gelijk gehad want ondanks het feit dat ze onaanvaardbaar hoge risico’s zijn aangegaan zijn ze uiteindelijk vrijgesteld van de desastreuze gevolgen hiervan.

  En omdat dit min of meer parallel heeft plaatsgevonden met Freddie en Fannie in de VS, kan het niet anders dan dat dit een vooropgezet plan moet zijn geweest dat tot stand is gekomen met toestemming van de financiële toezichthouders en overheden, van wie de laatsten nu ook uiteindelijk profiteren daar zij nu meer macht naar zich toe hebben weten te trekken.

  Ook vond dit alles plaats op de vooravond van de Europese eenwording.

  Kortom, het geheel is georkestreerd door zij die toentertijd over het meest vooruitziende vermogen hebben kunnen beschikken om de daadwerkelijke risico’s in te schatten.

  Het resultaat is inmiddels daar; financiële instrumenten om de Europese eenwording verder vorm te geven en de nationale regeringen ondergeschikt te maken aan de supranationale.

  Vrij briljant als je erover nadenkt immers:

  “Give me the control over a nations money supply and I care not who makes it’s laws”

 37. latida says:

  Nog even dit: Toeval of niet?

  Juist die landen met een bevolking die soevereiniteit hoog op de agenda hebben/hadden zijn nu opgezadeld met hoge private schulden. Met name Ierland en Nederland die tegen de Europese grondwet hebben gestemd. Deze bevolkingen hebben nu wel andere problemen aan hun hoofd.

  Kan toeval zijn natuurlijk, maar vind het wel opmerkelijk.

 38. Frans says:

  Van Duijn heeft veel goede punten, maar hij slaat ook de plank verschrikkelijk mis.
  Hij zegt ergens dat de ecomen al tijden hebben gewaarschuwd voor de hoge leningen, en aan de ander kant zegt hij vrolijk dat de banken te optimischtisch waren en dat het probleem van de schuld niet bij de banken ligt maar bij de consument. (het laatsts is wrang genoeg waar omdat de politiek er voor kiest de banken koste wat het kost overeind te houden)

  Ten eerste is het natuurlijk grote onzin om te zeggen dat de banken zo naief waren dat ze het allemaal niet hebben zien aankomen, ik heb daar uit eerste hand hele andere berichten over gehoord, ten tweede zijn de banken een bepaald risico aangegaan tegen een bepaalde rente: dat is hun bussiness model. Als EERSTE zouden de banken een lange termijn visie moeten hebben, immers de schuld is lange termijn.
  Als de schuldne niet meer kunnen worden terugbetaald, (en dat is inderdaad het geval) dan moet de bank failliet: simpel zat.
  Ik erger me eraan dat er nog steeds wordt gedaan of de problemen op te lossen zijn: ER IS GEEN OPLOSSING!
  Er zal een schuldsanering moeten komen.
  Dit gebeurt natuurlijk niet vrijwillig, dat is wel duidelijk.
  Door de schulden in stand te houden en de banken te redden worden we allemaal tot schuldslaaf, en dat is nu precies de bedoeling. Neo feudalisme.
  Er wordt maar geluld en geluld van onze belastingcenten, dit door ondermaatse figuren die de ballen verstand, laat staan overzicht, van de materie hebben.
  Het goede van van Duijn is wel dat hij inziet dat de huizenprijs gewoon lager moet worden, godzijdank.
  Wat hij blijkbaar niet inziet is dat de schulden NOOIT kunnen worden afbetaald.
  Nu ik nog een keer wat luister rammelt zijn verhaal aan alle kanten: te veel werk om hier helemaal op in te gaan.
  (Hij noemt bijvoorbeeld de hoge schulden van de burger een “maatschappelijk probleem”: dit is wel een heel ongelukkige typering!!!!)

 39. HNK says:

  Dawg: Wat ik toen begon te vermoeden zie ik nu dagelijks bevestigd: typisch gevalletje zeepbel.

  En je statistiek is bevestigt dit prachtig!

  asd: Daar zou dit kabinet eens beleid op moeten loslaten, dan kunnen we ons weer eens verheugen op echte staatslieden, die aan het roer staan en niet op lieden, die omhoog zijn gevallen, waar je niets aan hebt!

  Het gaat lang duren ben ik bang voordat de kamer en het kabinet weer schoon geveegd is van mensen die louter een verwante politicologie opleiding hebben gevolgd en een verwante stage + “carrière”. Er zitten momenteel relatief weinig ministers en staatssecretarissen en kamer leden met praktijk ervaring en dat is erg zorgelijk. Ik zie tevens regelmatig kamerleden paseren op tv met een leeftijd onder de 24, dan denk ik kom op maak op zijn minst eerst je studie af of ga ergens echt aan de slag voordat je meent het land te kunnen vertegenwoordigen.

 40. Frans says:

  Voerman: Zolang mensen niet zelf de verantwoordelijkheid leren nemen voor hun eigen bestaan zullen zij het blijven doen.

  Ik bedenk me ineens dat hier toch grote waarheid in zit: de enige oplossing is als de mensen wakker worden, en de banken en de internationale bedrijven boycotten, en meteen ook maar niet gaan stemmen.
  Dit vraagt van het volk dat het wakker wordt: zou voor het eerst in 5000 jaar zijn, maar toch…. 🙂

 41. lapje says:

  Voerman: Heel eenvoudig: Toen gaven hele hordes mensen teveel geld uit wat ze niet hadden. En die mensen hadden al lang geen luier meer aan.
  Als je de mensen van vandaag de kans geeft doen ze het nog steeds.
  Zolang mensen niet zelf de verantwoordelijkheid leren nemen voor hun eigen bestaan zullen zij het blijven doen.
  Komt natuurlijk door de regering, de banken en de makelaars.
  Vroeger lag het aan de kerk en de burgemeester.
  De generatie van deze tijd is nog net zo stom als voorgaande generaties. Weinig hoop op verbetering.

  Inderdaad. Ik ben blij dat iemand met levenservaring het zelf zegt. Ik kan me er wel enorm over opwinden.

 42. latida says:

  Verantwoordelijkheid voor het eigen bestaan, ok. Maar als economie gebaseerd is op vertrouwen en je weet dat menselijk gedrag relatief voorspelbaar is, dan weet je ook dat als je mensen aanmoedigt om maximaal te lenen dat dat tot een voorspelbaar resultaat leidt.

  Het blijft een feit dat banken niet voldoende hebben gekeken naar de risico’s omdat ze wisten dat ze die door het verpakken en doorverkopen van hypotheken niet zelf hoefden te dragen.

  Bovendien kun je niet van een bakker of een loodgieter verwachten dat hij of zij de financieel adviseur van de bank waar men van kinds af aan over de vloer komt bij voorbaat niet vertrouwt.

  Financiële produkten zijn al dan niet met opzet onnodig complex en ondoorzichtig gemaakt zodat het voor een starter totaal niet te doorgronden viel. Daar heeft het toezicht wel degelijk gefaald.

  Ik zie wel een tekortkoming in financiële opvoeding, zou ook op scholen moeten worden onderwezen.

 43. ll says:

  Dawg: Wat er gebeurde tussen 1996 en 2001?

  Nou het begon met de val van Barings Bank, met handel in derivaten in 1995 ( jawel daar is ie weer )

  Bank sinds 1717, en nu in één keer failliet, daarna overgenomen door ING voor 1 Pond.

  http://www.theasset.nl/Detail/2159/11462/Barings-Bank-ten-onder-aan-geloof-in-succes.html?tag=europa-west

  En toen kwamen de derivaten naar NL, en toezicht in geen velden of wegen, men kon zijn gang gaan, en dat merken we nu 😉

  Artikel Volkskrant 1996.

  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/article/detail/417801/1996/07/27/Securisatie-is-beleggen-zo-vast-als-een-huis.dhtml

 44. latida says:

  Handig zo’n archief, ll!

  2001: 500 verschillende hypotheekvariaties:

  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/article/detail/580719/2001/08/13/Financiering.dhtml

 45. ll says:

  Uit het onderzoek van de Tijdelijke Commissie Huizenprijzen.

  Paar puntjes eruit gehaald, die we hier nog niet wisten ? 😉

  CPB……..’de woningmarkt was een vergeten dossier’.

  Woco deskundige ? ‘Met de crisis richtte de Staat zich op de verkeerde schuldenberg. ( staatsschuld i.p.v private schuld )’

  Woco deskundige ? ‘Woco’s mogen 50% van de WOZ waarde lenen, regels WSW, DIE GRENS IS BEREIKT.’

  ———–

  note………
  ‘ eind 2011 stond het WSW borg voor € 86,3 miljard.’

  Henk6 kan nu de totale woningprijzen van de 7.3 miljoen woningen worden berekend ? Mist alleen de private sector en de pensioenfondsen nog………

 46. ll says:

  ll: de private sector

  Moet private huursector zijn……… 🙂

 47. Juan Belmonte says:

  @artikel

  Prima kritisch geluid.

  Hij mist de AFLOSSINGSVRIJE component, het leasen van huizen, lenen maar niet terugbetalen.

  De invloed van Aflossingsvrij is fors de teruggang van 50% naar 0% berekende de Vereniging Geleased Huys als een -22% in totale aankoopkosten.

  Vereniging Geleased Huys voorspelt 22% huizenprijsdaling in geval van marktevenwicht in 2013. Nu in 2012 een huis kopen van 180.000 euro in 2012 versus Straks in 2013 of later hetzelfde huis kopen van 180.000 euro. Het laatste geval blijkt 40.000 euro DUURDER.
  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/29-11-2012/ec-bekijkt-nederlandse-huizenbubbel/#comment-122125
  Het beeld geven nog snel even een huis te moeten kopen hebben we in 2010 ook al eens gezien:
  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/29-11-2012/ec-bekijkt-nederlandse-huizenbubbel/#comment-122136

  Kortom, goed verhaal, zoals we gewend zijn van de heer Drs Jaap van Duijn, maar J.i. onvolledig.

 48. Wilbert says:

  Wat aanvullingen/opmerkingen bij van Duijn die overigens een goed verhaal houdt.

  – “Huizenprijzen zijn overal gestegen, in een land of acht meer dan Nederland.”
  => Voor mijn gevoel stegen we hier veel eerder. Aflossingsvrije hypotheken werden hier op grote schaal ingevoerd in de jaren negentig, andere landen waren daar volgens mij veel later mee, als ze er al kwamen. Bovendien zoals hij zelf later aangeeft, HRA leidt hier tot bijna verdubbeling van het leenvermogen. Ik kwam begin jaren negentig uit Londen waar de huizenprijzen net gecrasht waren en rolde hier een bubbel in die voor mijn gevoel elk moment kon barsten. Dat het zolang geduurd heeft verbaast me nog altijd.

  – “Daling van minstens 10%”
  => LOL, heel netjes geformuleerd.

  – “HRA lasten van 12 naar 20 mld.”
  => Kan een klein kind zien, maar wordt keer op keer volledig genegeerd. Blijkbaar gaat de politiek daar pas ingrijpen als het echt niet anders kan.

  – “geen enkel voordeel gehad van HRA”
  => HRA heeft op dit moment zeker geen voordeel meer, is nu een molensteen geworden, maar heeft de afgelopen jaren wel degelijk geleid tot hogere bestedingen. Onze economie deed het de afgelopen decennia door HRA beter dan buurlanden. Dat is misschien wel het grootste nadeel van HRA, het versterkt de uitslag zowel in positieve als in negatieve zin. Als het altijd negatief werkte dan was afschaffen politiek veel makkelijker geweest.

  – “vals gevoel van veiligheid”
  => Tot op heden is dat gevoel zeker niet ‘vals’ geweest. Een ruime meerderheid van de kiezers heeft een eigen woning. De politieke partij die roept dat HRA bij hun veilig is wint de verkiezingen. Tijdens de laatste verkiezingen heb ik voormalige PvdA adepten gehoord die VVD gingen stemmen om HRA. Uit gesprekken met familie/vrienden/kenissen die de afgelopen jaren kochten haal ik meer een ‘dan-gaan-we-met-zijn-allen-naar-de-kloten’ houding dan een gevoel van veiligheid.

  – “veel rek in hoeveel huizen nodig zijn, maar er wordt nu wel te weinig gebouwd.”
  => Hier heb ik ook een tijd naar zitten turen en getracht iets zinvols over te vinden. Op basis van cijfers 2000-2010 vraag ik het me echt af, maar het wordt te lang om dat hier te onderbouwen. Heel kort kom ik op zo’n 500k extra woningen nodig tot 2030, dat is 25k per jaar, de helft van wat er de afgelopen jaren jaarlijks werd opgeleverd.

  – “30% van SFB [pensioenfonds bouw] in vastgoed”
  => Auw… Hopelijk is dat sindsdien afgebouwd.

 49. Tsjaa.. says:

  Hugo:

  Een ander mechanisme is terug te vinden in de adoptie van facisme, ik kan me nog heel goed de speech van Kok (waar Clinton later voor op bezoek kwam en het adopteerde) over ”de derde weg” en het ”afschudden van ideologische veren”. De derde weg was een huwelijk tussen de corporate sector en de staat. Per definitie facisme.

  Hugo, ik zou het geen Fascisme noemen, maar corporatisme. Geen staatsgeleiding à la de Sovjet-Unie en geen kapitalisme à la de V.S., maar een derde weg waar bedrijfsleven en overheid samen de economie verzorgen. Deze derde weg heeft tot falen geleid en men ziet door glabalisering het aandeel van de overheid steeds groter worden. Alle handenarbeid baantjes zijn al uitbesteed en de denkbaantjes straks ook. Het enige voordeel dat Nederland heeft is dat buitenlandse bedrijven hier nauwelijks tot geen belasting betalen en er dus zich veel hoofdkantoren komen vestigen. De conclusie is dus wederom dat de derde weg niet goed werkt, het communisme werkte niet, dus is er maar één ding dat werkt in dat is laissez-faire kapitalisme. Of we het leuk vinden of niet of we willen of niet, dit is de weg de we op moeten en dat kunnen beter vrijwillig doen dan gedwongen.

 50. erik(trol) says:

  Heb me echt vreselijk zitten ergeren aan die Blok gisteren bij Paul en Witteman. Hij geeft aan dat als de huren naar 700 euro gaan, daar dus een hypotheek van 170.000 euro tegenover staat en dat mensen dan gaan kopen. Hij vergeet voor het gemak even dat het gros van de sociale huurbewoners in een mooie eensgezinswoning zitten, vaak recent gebouwd(ik heb het dan over de zogenaamde schreefwoners), juist omdat dit gestimuleerd werd vanuit de overheid en gemeente en woningcorperatie’s. Toen ik 2,5 jaar geleden mijn nieuwbouw sociale eensgezinswoning betrok, mocht mijn inkomen tot 56.000 euro zijn. Even later was ik ineens scheefwoner zoals vele met mij. Probleem is dat de keuze nu is of honderden euro’s extra gaan betalen voor je huur of oprotten naar de mindere buurten om weer in een aftands appartement te gaan bivakeren. Ik denk dat tcoh een hoop mensen kiezen voor het eerste want de meeste prijzen gaan echt niet meer veel dalen in het segment tot 250k. Gewoon omdat mensen dit niet kunnen. De huurverhogingen gaan trouwens voor serieuze problemen zorgen bij veel gezinnen.

 51. Claude says:

  Ai, spijker, kop, raak: http://www.trouw.nl/tr/nl/6872/Lex-Oomkes/article/detail/3393118/2013/02/13/In-heel-veel-eigenaren-van-huizen-schuilt-een-Sjoerd-van-Keulen.dhtml “In heel veel eigenaren van huizen schuilt een Sjoerd van Keulen”

  “Nog geen twee jaar geleden ontkende een VVD-Kamerlid (Hallo Betty!!1!, Claude) met droge ogen tegenover mij dat de veel te ruimhartige regelingen rond hypotheken de huizenprijzen tot gevaarlijke hoogten hadden opgedreven. Een totale hypotheekschuld van 700 miljard euro was volgens haar geen probleem.

  Iedereen in dit land met een eigen huis gekocht in de zorgeloze tijd, vrijwel de gehele politiek, wij allen hebben boter op ons hoofd. Maar het kwaad moet een gezicht hebben. Daarop kunnen we onbekommerd onze woede koelen. ”

 52. Claude says:

  erik(trol): Ik denk dat tcoh een hoop mensen kiezen voor het eerste want de meeste prijzen gaan echt niet meer veel dalen in het segment tot 250k.

  Zucht, gaan we weer. Kijk eens naar deze tabel en laat die eens goed tot je doordringen: http://i39.tinypic.com/mtbias.jpg

  In 1997 had nog geen 3% van alle woningen een WOZ-waarde van boven de 250.000. En nu zouden de meesten woningen niet onder de 250.000 terecht kunnen komen? Lolz! Je hebt een vallend mes gegrepen en de politiek gaat je niet helpen.

  Ook die 50 miljoen starterslening (toch wel 10k voor 5000 woningen!) of die creepy tweede lening niet.

 53. Floor says:

  ll: Artikel Volkskrant 1996.

  Het is inderdaad ongelooflijk dat niet één van die omhoog gevallen opportunisten er ooit bij stil gestaan heeft dat de huizenprijzen wel eens zouden kunnen dalen en dat het plaatje er dan heel anders uit
  zou komen te zien.
  Levensgevaarlijk deze lieden.

 54. Claude says:

  Het OMG-moment van de dag, Rob Mulder van VEH ( http://www.nu.nl/economie/3198644/veh-snapt-niets-van-nieuwe-hypotheekregels.html ):

  “Bovendien staat deze extra leenmogelijkheid haaks op het streven om consumenten minder te laten lenen ten opzichte van de waarde van de woning.”

  De Vereniging Geleasd Huis als pleitbezorger tegen schulden. Het moet toch niet gekker worden.

  Of de Hypotheekshop (wat een naam): “Als de rente over dit tweede deel niet aftrekbaar is dan weegt dit nooit op tegen de besparing die je hebt omdat je geen aflossing betaalt. De minister zal dit onderdeel duidelijker moeten uitleggen.”

  Blijft mijn vraag: in welke situaties zou je zo’n tweede lening willen? Drukt zo’n ongein je box 3-vermogen? Tijd dat Jos Koets er een artikel over schrijft.

 55. noone says:

  @Claude

  schokkend plaatje dat het hele verhaal vertelt

 56. Claude says:

  En er is duidelijkheid! Zo werkt de duo-hypotheek http://www.findinet.nl/news/hypotheken/regelgeving-en-toezicht/zo-werkt-de-duo-hypotheek/

  Al een beetje gekke naam, duo-hypotheek (heeft de tweede lening wel een hypothecair onderpand?). Maar het is een soort lease-and-finance-back-constructie. Je lost af, maar je krijgt de helft van de annuitaire aflossing direct weer terug die je vrij kunt besteden neem ik aan. Rente zou voor beide hetzelfde zijn (is dat verplicht?).

  De annuitaire aflossing in het begin is echter marginaal. Bij een lening van 3 ton is de maandelijkse betaling iets minder dan 1600 euro per maand. De aflossingscomponent is echter maar gemiddeld zo’n 400 euro de eerste vier jaar. Dit betekent dat je daar weer 200 euro van terugleent. Ofwel zo’n 12,5% van wat je maandelijks betaalt. En daar betaal je dan weer 5% rente over. Die je niet mag aflossen.

  Wie zou zoiets willen? Dit is toch gewoon je reinste consumptief krediet. Het valt volgens het artikel ook in box 3. De laatste vier jaar van de lening betaal je nauwelijks meer netto aangezien de aflossing dan het grootste component is. Maar dan zou je het, je bent dan 55 of zo, in principe niet per se nodig hebben. Tegelijkertijd betaal je al 26 jaar rente op rente die niet aftrekbaar is.

  Al enig nieuws wat de NHG gaat doen?

 57. Claude says:

  ‘Starter niet geholpen met woonakkoord’ http://amweb.nl/-/-starter-niet-geholpen-met-woonakkoord-

  Hypotheekvisie ziet rechtsongelijkheid. Verbond van verzekeraars: “Meer in zijn algemeenheid geeft het Verbond de voorkeur aan woonsparen vooraf om de financierbaarheid van woningen voor starters te verbeteren, in plaats van lenen om te kunnen aflossen”. Juist!

 58. Voerman says:

  Claude: Als de rente over dit tweede deel niet aftrekbaar is dan weegt dit nooit op tegen de besparing die je hebt omdat je geen aflossing betaalt

  Ongelofelijk.
  BESPARING DIE JE HEBT OMDAT JE GEEN AFLOSSING BETAALT!

  Een besparing omdat je geleend geld niet terugbetaalt!
  🙂 Dat is diefstal waarbij je het gestolene laat betalen door een ander. De belastingbetalende medelandschapper, je buurman, Voerman, je zus.

  Voerman heeft echt geen verstand van financiele omgangsvormen.

 59. Wilbert says:

  Claude: Zucht, gaan we weer. Kijk eens naar deze tabel en laat die eens goed tot je doordringen: http://i39.tinypic.com/mtbias.jpg

  Je hebt er helemaal geen vertrouwen meer in dat je screenschots van CBS tabellen gaat maken? 🙂

  Mocht iemand in de tabel verder willen zoeken:

  http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/default.aspx?DM=SLNL&PA=70082ned&D1=1&D2=a&D3=0&D4=a&HDR=T&STB=G3%2cG1%2cG2&VW=T

 60. Voerman says:

  Al weer helemaal duidelijk.
  De Haagse boefjes hebben samen met “het nieuwe gedogen” een luchtkonijn uit de hoed getoverd om maar te kunnen blijven. Kost een ruime miljard, maar we hadden er toch al zat!
  Ondertussen zit ons landschap alweer in een nieuwe recessie.
  Landschappers worden gedwongen tot bestedingsbeperking.
  Grapje over vroeger tijden:
  http://www.tijdmachineoosterhout.nl/detailview.aspx?id=5983

 61. Marketwatch says:

  De SGP legt de nieuwe regels denk ik het beste uit. Die extra lening begint bij nul maar loopt in 35 jaar op naar max. 50% totale hypotheekbedrag. Het bedrag wat iemand aflost leen je voor 50% weer terug zonder renteaftrek. Heeft idd als voordeel dat je maandlasten in het begin gedempt worden maar langzaam oplopen. Nadeel zijn de extra (rentekosten) dus op de hele looptijd ben je duurder uit dan bij de ‘gewone’ 100% aflossen variant. De enige echte winnaar is de bankensector in dit verhaal.

  http://www.sgp.nl/Actueel/Flexibele%20hypotheken.wli#content

  http://www.sgp.nl/Media/download/378/afbeelding%20hypotheekrente-aftrek.png

 62. Adamus says:

  KoophuisXXL:
  Jaap van Duijn verwoord het mooi!

  Tijdelijke commissie huizenprijzen, wat doen die dan? De hele dag een beetje ouwehoeren en koffieleuten?

  Wat een clowns!

  “tijdelijk zijn” en nergens op afgerekend worden. Commissielid levert vergoeding op?

 63. erik(trol) says:

  Claude: Pas als we echt massale werkloosheid gaan krijgen zakken de prijzen echt door ze voegen. Zolang het gros van de mensen hun(aflossingsvrije) hypotheek kunnen blijven betalen, gaan die prijzen echt niet zakken. De modale man en vrouw gaat geen restschulden slikken van duizenden euro’s, simpel is that. Pas bij een opeenstapeling van aflopende WW-uitkeringen, en een structueel oplopende werkloosheid gaan de prijzen echt dalen door executie verkopen. De meeste woningen van diegene die hun hypotheek dan wel volledig of een behoorlijk stuk hebben afgelost kunnen natuurlijk makkelijker zakken in prijs, maar dat zijn vaak de woningen waar ook HEEL veel aan moet gebeuren. Ik ben er van ovetuigd als er echt massale executie verkopen gaan plaatsvinden en de overheid gaat ingrijpen zoals dat nu al in de gemeente Den Haag gebeurd(en mischien ook in andere), de bewoners mogen gewoon blijven wonen in hun huis en de gemeente of het rijk nemen de hypotheek (tijdelijk) over. Anders wordt het dringen bij de noodopvang en dat kost ook bakken met geld. Kwijtschelding is ook zeker een optie die nog op tafel komt te liggen. Al dan niet per individueel geval bekeken om grote protesten te voorkomen…..

 64. Claude says:

  Marketwatch, dat tweede plaatje laat goed zien dat het voordeel laag is. Dat komt omdat je met annuiteitenhypotheken nauwelijks aflost. Wat op dat plaatje schreeuwend ontbreekt echter, is de rentelasten. Misschien aardig om die eens uit te gaan rekenen.

 65. HNK says:

  erik(trol): Pas als we echt massale werkloosheid gaan krijgen zakken de prijzen echt door ze voegen. Zolang het gros van de mensen hun(aflossingsvrije) hypotheek kunnen blijven betalen, gaan die prijzen echt niet zakken.

  Dat is toch precies wat er nu al een tijdje gaande is een explosieve stijging van de werkloosheid.

  http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/artikelen/archief/2012/2012-065-pb.htm

  De verwachting voor de komende tijd zijn ook niet al te rooskleurig.

  erik(trol): Ik ben er van ovetuigd als er echt massale executie verkopen gaan plaatsvinden en de overheid gaat ingrijpen zoals dat nu al in de gemeente Den Haag gebeurd(en mischien ook in andere), de bewoners mogen gewoon blijven wonen in hun huis en de gemeente of het rijk nemen de hypotheek (tijdelijk) over.

  Afhankelijk van de willekeur van de overheid, je moet het maar willen.

 66. svg says:

  HNK: Dat is toch precies wat er nu al een tijdje gaande is een explosieve stijging van de werkloosheid.

  cbs.nl/nl-NL/menu/…2012/2012-065-pb.htm

  Nou,ik denk dat erik toch wat anders tegenaan kijkt. http://www.youtube.com/watch?v=M1owcncKCHg

 67. svg says:

  Aanvulling post , erik vind dat de prijzen omhoog gaan , en idem werkgegelegenheid , dit ter aanvulling,bedoeling was ook dat eerste blokje met “erik(trol)” erinkwam.

 68. Dawg says:

  erik(trol):
  Claude: Pas als we echt massale werkloosheid gaan krijgen zakken de prijzen echt door ze voegen. Zolang het gros van de mensen hun(aflossingsvrije) hypotheek kunnen blijven betalen, gaan die prijzen echt niet zakken. De modale man en vrouw gaat geen restschulden slikken van duizenden euro’s, simpel is that. Pas bij een opeenstapeling van aflopende WW-uitkeringen, en een structueel oplopende werkloosheid gaan de prijzen echt dalen door executie verkopen. De meeste woningen van diegene die hun hypotheek dan wel volledig of een behoorlijk stuk hebben afgelost kunnen natuurlijk makkelijker zakken in prijs, maar dat zijn vaak de woningen waar ook HEEL veel aan moet gebeuren. Ik ben er van ovetuigd als er echt massale executie verkopen gaan plaatsvinden en de overheid gaat ingrijpen zoals dat nu al in de gemeente Den Haag gebeurd(en mischien ook in andere), de bewoners mogen gewoon blijven wonen in hun huis en de gemeente of het rijk nemen de hypotheek (tijdelijk) over. Anders wordt het dringen bij de noodopvang en dat kost ook bakken met geld. Kwijtschelding is ook zeker een optie die nog op tafel komt te liggen. Al dan niet per individueel geval bekeken om grote protesten te voorkomen…..

  En al die huisjes met aflossingsvrije hypotheken waarvan er tussen nu en de komende twintig jaar steeds meer op de markt komen als het eind van de periode waarover rente kan worden afgetrokken in zicht komt…..

 69. Claude says:

  Even een rekensommetje gemaakt.

  Uitgangspositie: 300.000 annuïteitenhypotheek. Rente 5%. Rente tweede lening ook 5%.
  Totale tweede lening einde looptijd: 150.000
  Totale rentelasten tweede lening gedurende looptijd: 85.675

  Jaar 1: 2.257 euro terug / 113 euro rente (‘voordeel’: 2.144 euro)
  Jaar 2: 2.370 euro terug / 231 euro rente (‘voordeel’: 2.139 euro)
  Jaar 5: 2.744 euro terug / 623 euro rente (‘voordeel’: 2.120 euro)
  Jaar 10: 3.502 euro terug / 1.419 euro rente (‘voordeel’: 2.082 euro)
  Jaar 15: 4.470 euro terug / 2.435 euro rente (‘voordeel’: 2.034 euro)
  Jaar 20: 5.705 euro terug / 3.732 euro rente (‘voordeel’: 1.972 euro)
  Jaar 25: 7.281 euro terug / 5.387 euro rente (‘voordeel’: 1.893 euro)
  Jaar 30: 9.293 euro terug / 7.500 euro rente (‘voordeel’: 1.793 euro)

  Na 30 jaar staat er natuurlijk nog gewoon een lening open:

  Jaar 31: 0 euro terug / 7.500 euro rente (‘nadeel’: 7.500 euro)
  Jaar 32: 0 euro terug / 7.500 euro rente (‘nadeel’: 7.500 euro)
  Jaar 35: 0 euro terug / 7.500 euro rente (‘nadeel’: 7.500 euro)
  Jaar 40: 0 euro terug / 7.500 euro rente (‘nadeel’: 7.500 euro)

  Het geld dat je extra te besteden hebt is uiteindelijk dus zo’n 65.000 euro op het einde (helft aflossing minus rentelasten gedurende looptijd). Daar tegenover heb je wel 150.000 euro meer geleend. En die lening staat uiteraard op het einde nog open. Met niet-aftrekbare rente. Dit lijkt me dus een behoorlijk onverantwoord product. Hieruit blijkt ook gelijk de perversiteit van de HRA. Valt de renteaftrek weg, dan heb je direct geen enkele reden meer om dit soort zooi uit te halen.

 70. mosske says:

  hallo,op het gevaar af hier weggezet te worden als ouderenbasher mis ik nog een punt waar in de video niet over gepraat word.
  zelf abraham geziende te hebben dwalen (te vroeg ja)mijn gedachten wel eens af naar pensioen.
  in mijn jongere jaren was het normaal dat mensen 70% van hun loon(al dan niet eindloon)als pensioen kregen.
  groot was dan ook mijn verbazing toen ik hoorde over pensioenen van 98%.
  viel bijna van mijn stoel.
  kinderen huis uit-
  geen tot weinig vervoerskosten-
  huis afbetaald(? dacht ik)
  hebben banken dit ook niet laten meewegen in hun drang om AFLOSSINGSVRIJE hypotheken te creeren?
  graag jullie mening hierover.
  overigens gun ik elke oudere een zorgeloze oudedag.
  maar ik vermoed dat de jongere versus de oudere generatie een nog heter hangijzer word dan het nu al is.
  een soort mini burger(oorlogje)conflict.

 71. Claude says:

  Claude, daarnaast is dat ‘voordeel’ van zo’n 2.000 euro per jaar (of zo’n 160 euro per maand) volstrekt te verwaarlozen.

 72. Claude says:

  erik(trol), je vergeet nog het stuwmeer van corporatiewoningkjes die al dan niet gerenoveerd voor een appel en een ei verkocht gaan worden de komende jaren, om de verhuurdersheffing, balans, etc. op te vijzelen. Dat gaat de onderkant van de markt beschadigen (hetgeen al gebeurt in Amsterdam). En woningcorporaties hebben geen moeite met prijsverlaringen van tientallen procenten als het moet. Andermans geld, weet je wel.

 73. Adamus says:

  GroenLinks is nu ook op zoek naar de starter: stemmen vanaf 16 jaar,

  Kan me mijn eerste stembeurt herinneren. Net op 18 jaar gezet en links spon er garen bij. Gevolg kabinet den Uyl 1.

 74. snorkel says:

  Claude:
  Marketwatch, dat tweede plaatje laat goed zien dat het voordeel laag is. Dat komt omdat je met annuiteitenhypotheken nauwelijks aflost. Wat op dat plaatje schreeuwend ontbreekt echter, is de rentelasten. Misschien aardig om die eens uit te gaan rekenen.

  Dat zou dan, met rente erbij, zoiets worden? http://oi48.tinypic.com/29nxchs.jpg

 75. erik(trol) says:

  Claude, Ook deze oudere sociale huurwoningen renoveren/opnappen kost tig duizenden euro’s per woning. Toevallig zijn ze daar zojuist mee begonnen bij mijn ouders in Leiden. Weet je wat er gebeurd met deze woningen- juist gaan de vrije sector in met huren vanaf 900 euro in de maand……..GEMEENTES KUNNEN BETER ALVAST TRAILER PARKEN GAAN OPZETTEN, HOPIE MENSEN KUNNEN STRAKS NIKS MEER HUREN OF KOPEN.

 76. snorkel says:

  erik(trol),

  En dat is dus de ideale uitvalsbasis voor mensen die uit hun huidige sociale woning worden gepest. Die zouden van lotje getikt zijn als ze een huis gaan kopen wat alleen aan waardedaling (en dan nog rente, aflossen, belastingen, onderhoud, alle gezeik en sociale hoon die als koper over je heenvalt) al meer kost dan een gelijkwaardig en mooi opgeknapte woning kost aan huur!

  Deze post gelezen? Gisteren door een voorbijganger gepost op dit blog.

  “Zo lang de maandelijkse daling van huizenprijzen groter is dan de huursverhoging, zal dit voor niemand een extra reden zijn om te gaan verhuizen.”

 77. snorkel says:

  snorkel,

  Ik zou dus zelfs nog verder willen gaan: “Zo lang de maandelijkse daling van huizenprijzen groter is dan de huur, zal dit voor niemand een extra reden zijn om te gaan verhuizen.”

 78. Adamus says:

  tufkaj: Ik heb me dat ook vaak afgevraagd. Is ook precies de slechtst gedocumenteerde periode voor nu aangezien online krantenarchief tot ’95 gaat en internet pas rond ’01 een beetje op gang kwam…

  De keuken met vaatwasser, houten vloeren en luxer sanitair konden bij de hypotheek worden getrokken. Incl. voorraad vaatwasmiddel, boenmachine, onderhoudsmiddelen en waardebonnen (!).

 79. Frans says:

  erik(trol):
  Heb me echt vreselijk zitten ergeren aan die Blok gisteren bij Paul en Witteman. Hij geeft aan dat als de huren naar 700 euro gaan, daar dus een hypotheek van 170.000 euro tegenover staat en dat mensen dan gaan kopen. Hij vergeet voor het gemak even dat het gros van de sociale huurbewoners in een mooie eensgezinswoning zitten, vaak recent gebouwd(ik heb het dan over de zogenaamde schreefwoners), juist omdat dit gestimuleerd werd vanuit de overheid en gemeente en woningcorperatie’s. Toen ik 2,5 jaar geleden mijn nieuwbouw sociale eensgezinswoning betrok, mocht mijn inkomen tot 56.000 euro zijn. Even later was ik ineens scheefwoner zoals vele met mij. Probleem is dat de keuze nu is of honderden euro’s extra gaan betalen voor je huur of oprotten naar de mindere buurten om weer in een aftands appartement te gaan bivakeren. Ik denk dat tcoh een hoop mensen kiezen voor het eerste want de meeste prijzen gaan echt niet meer veel dalen in het segment tot 250k. Gewoon omdat mensen dit niet kunnen. De huurverhogingen gaan trouwens voor serieuze problemen zorgen bij veel gezinnen.

  Ik heb het niet gezien, maar deel je ergernis.
  Als je het zo op een rijtje zet zijn de maatregelen alleen goed voor de banksters en de overheid & fuck het volk, dat is maar een bijzaak.
  Blok zal wel denken: geniaal! In een keer een paar zaken tegelijk opgelost: ondersteuning van de huizenmarkt, de banken, de bouwsector en de overheid middels de huurheffing.
  Dit is puur gedacht van het corporate fascism model, hetgeen we gewend zijn. De enige die hierbij verliest is de burger, as usual.
  Tijdens de boom kon het niet op voor de banken, de overheden (inclusief gemeentes), de bouwbedrijven.
  Nu de piramide aan het ineenstorten is wil men de problemen op het volk afschuiven: dit leid tot een grote verarming, en daarmee einde groei economie, verminderde belasting inkomsten.
  Het is een rekensom die gewoon niet klopend te maken is!
  De gekozen oplossing is dus kicking the can down the road. Er is geen andere oplossing dan de banken failliet laten gaan, de boel in elkaar laten storten, schuldsanering.

 80. Frans says:

  erik(trol): GEMEENTES KUNNEN BETER ALVAST TRAILER PARKEN GAAN OPZETTEN, HOPIE MENSEN KUNNEN STRAKS NIKS MEER HUREN OF KOPEN.

  Helemaal mee eens!

 81. Claude says:

  snorkel, mooie grafiek. Enig idee waarom de persoonlijke rente minder wordt? Omdat je een schuld afbouwt op de aflossing (het is echt een heel bijzonder concept), eindig je met een schuld van de helft van de waarde van de woning. Waarvan de rente niet aftrekbaar is. Ik zou verwachten dat de rente blijft aangroeien gedurende de looptijd van de hypotheek en vast blijft staan na 30 jaar.

 82. nhz says:

  Plato: Ik zat te denken wat als men:

  1.De huizen opnieuw laten taxeren.
  2.De huizen die onder water staan wordt de restschuld van kwijtgescholden.
  3. Hypotheekrenteaftrek wordt per direct afgeschaft.

  Het één en ander kan ook in een andere volgorde plaatvinden.

  Als je zulke stupide voorstellen doet kun je gelijk de politiek in. Jarenlang boven je stand leven en dan alle schuld kwijtschelden? En de belastingbetaler mag het verschil weer bijpassen? Hoe verzin je het…

  Rexpat: “De commissie kijkt vooral naar het verleden en het is niet de bedoeling om aanbevelingen te doen”..

  Niemand gaat iets met de bevindingen doen. Dat is duidelijk.

  precies, alleen maar bedoeld om het volk zand in de oogjes te strooien: ‘we zitten er bovenop!’.

  Grenzeloze verspilling van tijd en geld.

  asd: Ik kan mij maar niet voorstellen, dat lieden in den Haag… niet donders goed zouden weten,dat Jaap van Duijn gewoon gelijk heeft en dat zij met z´n allen de kluit gewoon belazeren.

  toch vrees ik dat het vaak wél zo is; je mag pas meedoen in Den Haag als je in hetzelfde kleptocratische evangelie gelooft en dezelfde oogkleppen opzet als het tuig dat er al zit. En de gemiddelde politicus is nu eenmaal zo achterlijk (in zijn/haar eigen belang) dat zelfs simpele wijsheden zoals die van Jaap te hoog gegrepen zijn …

  tufkaj: aangezien online krantenarchief tot ’95 gaat

  diverse goede kranten hebben online archieven die meer dan 100 jaar teruggaan hoor; ik kan aanraden om de artikelen uit 1980/1981 over de woningmarkt te lezen. Zelfde discussie, maar véél eerlijker dan het gekakel wat nu uit Den Haag en van de media zelf komt. Toen gebeurde er uiteindelijk niks, nu zal er zeker niks gebeuren; deze perverse politiek zal met het schip der Staat ten onder gaan.

  MikeStrike: Artikel over Aflossingsvrije hypotheken in de UK

  guardian.co.uk/mon…ime-bombs?CMP=twt_gu

  Deze scheefleners verdienen het om allemaal uit hun huis gezet te worden. Ik herinner me nog goed de reportages uit UK van rond 2005, over het twenty-somethings met soms niet eens een baan, huizen konden kopen in hartje London van een miljoen. Niet alleen aflossingsvrij, maar vooral liar-loans. Een gratis fake identiteit of fake werkkring was bij de hypotheek inbegrepen. Net zoiets als NL studentjes die een appartement van 300K kopen en dat hun volste recht vinden. Dit soort lieden moet keihard afgestraft worden zodat ze het nooit meer in hun hoofd halen (en natuurlijk vooral degenen die het organiseerden, maar dan wordt het erg leeg in het parlement). Maar helaas, de overheid zal wel weer iets bedenken om deze oplichters de hand boven het hoofd te houden op kosten van de belastingbetaler 🙁

  Voerman: Zolang mensen niet zelf de verantwoordelijkheid leren nemen voor hun eigen bestaan zullen zij het blijven doen.

  Het enige wat helpt is een harde financiële les, terug naar AF. Maar de overheid heeft er belang bij om het (stem)volk dom te houden, dus die zal de rekening presenteren aan wie niet met de gekte meedeed en zo vrolijk voortgaan met de debilisering van de Nederlandse samenleving 🙁

 83. Voerman says:

  mosske: overigens gun ik elke oudere een zorgeloze oudedag.

  mosske: groot was dan ook mijn verbazing toen ik hoorde over pensioenen van 98%.
  viel bijna van mijn stoel.

  Waar haal je die flauwekul vandaan?

  mosske: in mijn jongere jaren was het normaal dat mensen 70% van hun loon(al dan niet eindloon)als pensioen kregen.

  Soms, maar dan inclusief AOW

  mosske: huis afbetaald(? dacht ik)

  Sommigen, maar dat na zuinig leven en hard sparen.

  mosske: maar ik vermoed dat de jongere versus de oudere generatie een nog heter hangijzer word dan het nu al is.

  Is nu al erg; weet je nog: gevolg van verdeel en heers smeerlapperij.

  mosske: overigens gun ik elke oudere een zorgeloze oudedag.

  Dat is in tegenspraak met bovenstaande quotes.

  Zieke en hulpbehoevende ouderen kunnen geen kant meer op. Voerman zou elke vitale oudere adviseren om te gaan consumeren als een idioot; kan niet luxe genoeg, ga op dure buitenlandse vakanties, koop een dure auto, zorg dat alles op is voor het gejat wordt.

 84. erik(trol) says:

  Snorkel, Je kan de huurwoningen natuurlijk ook zo duur maken dat het niet meer op te brengen is. Kopen is dan de enige optie en dat gaat snel met huurverhoging van 7% per jaar(reken voor het gemak op 3% inflatie). 7% op een huur van 600 euro(en dat is wat het gros van de (scheefhuurders nu betaald) is veel en dat jaar na jaar tot aan de maximale puntengrens die natuurlijk straks weer wat opgerekt gaat worden. Dus de mensen die nu in een prachtige eensgezinswoning wonen worden verplicht een flatje te gaan kopen van 150.000 euro. Of de prijzen moeten dan genoeg gedaald zijn…………

 85. erik(trol) says:

  Voerman: Zoals wel vaker heb je helemaal gelijk. Overigens zou ik dat elke oudere aanraden. Geen geld? Leen je helemaal suf, pakken wat je pakken kan en lekker vakantie gaan vieren………

  Zieke en hulpbehoevende ouderen kunnen geen kant meer op. Voerman zou elke vitale oudere adviseren om te gaan consumeren als een idioot; kan niet luxe genoeg, ga op dure buitenlandse vakanties, koop een dure auto, zorg dat alles op is voor het gejat wordt.

 86. nhz says:

  Dawg: Zelf vermoed ik dat je een en ander, met voorbijgaan aan typisch lokale omstandigheden, een bijwerking is van de globalisering van de economie.

  m.i. heeft het alles te maken met het Amerikaanse beleid vanaf de jaren ’80, gestart met de Greenspam era. De wereldeconomie is sindsdien één aaneenschakeling van steeds groter wordende bubbles (en crashes …). De geldcreatie begon rond 1971 (loslaten goudstandaard) flink op gang te komen maar pas rond 1985 onder Greenspan liep het echt volledig uit de hand. Toen al begonnen de vastgoed bubbles in diverse financiele centra. In Amsterdam kun je de start van de bubble traceren op eind jaren ’80, de rest van Nederland volgde in 1991 – diverse andere internationale fin. centra hadden eind jaren ’80 hun eigen vastgoed bubbles, maar Nederland was één van de eerste locaties waar een landelijke mega-huizenbubble ontstond. Een lange geschiedenis van speculatie en een fin. sector als een waterhoofd waren daarbij ongetwijfeld een belangrijke factor.

  Dawg: Het is nog altijd zo dat je geen cent meer krediet krijgt dan de bank je wil verlenen

  oneens, je krijg zoveel geld als de politiek je wilt lenen; in bijna geen ander land ter wereld kun je zulke belachelijke bedragen lenen voor een huis als hier. Niet de banksters bepalen dat, maar de politici met hun eindeloze subsidies en gratis putopties voor valsspelers.

  Nou: Mijns inziens zal het aantal personen per huishouden licht stijgen en dit zal zorgen voor een aanzienlijke en structurele leegstand. omdat jongeren bij pa en moe blijven wonen.

  En je wilt die ontwikkeling verder stimuleren door beperkte te bouwen en dan alleen voor ‘de hoeksteen van de samenleving’? Misschien met een gescheiden zolderetage voor die jongeren van 30 a 40 die nog thuis moeten blijven?

  Dawg: Kok is voor mij eerlijk gezegd een mysterie, maar bij ‘derde weg’denk ik vooral aan Blair en dat staat voor mij voor fout tot de n-de graad.

  voor mij één pot nat die twee; links lullen en rechts zakken vullen.

  Frans: Dit vraagt van het volk dat het wakker wordt: zou voor het eerst in 5000 jaar zijn, maar toch….

  een groot deel wil helemaal niet wakker worden uit de mooie droom van duurzaam boven je stand leven op kosten van een ander.

  ll: Artikel Volkskrant 1996.

  volkskrant.nl/vk/n…t-als-een-huis.dhtml

  Tja, onvoorstelbaar dat ze zoiets durven opschrijven. Blijkbaar geloven ook journalisten dat er zoiets als een free lunch bestaat (dat is nog voorzichtig uitgedrukt dan). Vermoedelijk heeft de journalist een gratis hypotheekje aan overgehouden aan deze schaamteloze PR actie?

  Wilbert: Voor mijn gevoel stegen we hier veel eerder.

  ja, de bubble (jaarlijkse stijging van meer dan 10%) startte al in 1991.

  Wilbert: Dat is misschien wel het grootste nadeel van HRA, het versterkt de uitslag zowel in positieve als in negatieve zin.

  die extra groei werd gestolen van de toekomst

  Wilbert: Uit gesprekken met familie/vrienden/kenissen die de afgelopen jaren kochten haal ik meer een ‘dan-gaan-we-met-zijn-allen-naar-de-kloten’ houding dan een gevoel van veiligheid.

  eens, maar ja dat is ‘democratie’: Democracy is two wolves and a lamb voting on what to have for dinner. Den Haag zit goed zolang er meer huiseigenaars dan huurders zijn, en die huurders zijn dan onderling ook nog eens sterk verdeeld want vrije sector huurders resp. mensen met veel huursubsidie hebben héél andere belangen.

  Wilbert: Heel kort kom ik op zo’n 500k extra woningen nodig tot 2030, dat is 25k per jaar, de helft van wat er de afgelopen jaren jaarlijks werd opgeleverd.

  er is weinig behoefte aan het soort huizen dat de afgelopen 20 jaar gebouwd is, maar een grote behoefte aan kleine, betaalbare, energiezuinige woningen.

  erik(trol): Toen ik 2,5 jaar geleden mijn nieuwbouw sociale eensgezinswoning betrok, mocht mijn inkomen tot 56.000 euro zijn. Even later was ik ineens scheefwoner zoals vele met mij. Probleem is dat de keuze nu is of honderden euro’s extra gaan betalen voor je huur of oprotten naar de mindere buurten om weer in een aftands appartement te gaan bivakeren.

  zielig … ik verdien helemaal niks en ben gedwongen in de vrije sector te huren, ik betaal vast meer huur dan jij…

  Claude: In 1997 had nog geen 3% van alle woningen een WOZ-waarde van boven de 250.000.

  sterker nog, begin jaren ’90 had nog geen 1% van de woningen een waarde van meer dan +/- 100K euro, en in 2008 was dat meer dan 95%. Volslagen krankzinnig. Het exacte bedrag gok ik nu even, ik heb het vorig jaar wel eens opgezocht en hier gepost.

  Claude: “Bovendien staat deze extra leenmogelijkheid haaks op het streven om consumenten minder te laten lenen ten opzichte van de waarde van de woning.”

  De Vereniging Geleasd Huis als pleitbezorger tegen schulden. Het moet toch niet gekker worden.

  Nee hoor, Rob bedoeld dat de overheid de huizenprijzen weer moet opjagen zodat de verhouding vanzelf beter wordt 🙂

 87. snorkel says:

  Claude,

  Ik ging er van uit dat je na 30 jaar begint met het aflossen van zowel de persoonlijke lening als de opgebouwde rente op die persoonlijke lening. Maar ik zou het eerlijk gezegd ook niet weten… want die hele persoonlijke lening, de rente daarop en hoe die lening+rente worden afgelost is iets wat de consument “zelf maar lekker met de bank moet afspreken”. Dat “2e aflossen” in 5 jaar lijkt me bovendien ook zeer optimistisch: Het lukt je niet om 100% lening in 30 jaar af te lossen mét HRA, maar wel om 50% lening in 5 jaar af te lossen zonder HRA? Huh-wat?

  Ik denk bij nader inzien trouwens wel dat “2e aflossen” lineair zal gaan (maar ook dat is een gok – geen idee wat de bank zal opleggen): http://oi48.tinypic.com/otqb8y.jpg

 88. HNK says:

  erik(trol): Kopen is dan de enige optie en dat gaat snel met huurverhoging van 7% per jaar(reken voor het gemak op 3% inflatie).

  Er zitten nog wat haken en ogen aan die verhoging, zie er bijvoorbeeld maar eens achter te komen wat iemand verdiend. Daarnaast is ook een huurverlaging opgenomen bij een lager inkomen. Dat brengt twee problemen met zich mee:

  1. Mensen zullen sneller geneigd zijn een inkomensdaling door te geven dan een inkomensstijging.
  2. Het nodigt fraude uit, werk een maandje wat minder eis een huur verlaging ga weer meer werken.

 89. snorkel says:

  erik(trol),

  Dat kan, maar zolang die huur nog steeds goedkoper is dan de daling van de koophuizenprijzen maakt dat niet huit: Een huis kopen is dan dus ook niet op te brengen voor die mensen!

 90. Voerman says:

  HNK: Er zitten nog wat haken en ogen aan die verhoging, zie er bijvoorbeeld maar eens achter te komen wat iemand verdiend.

  Neen hoor, de belastingdienst geeft aan de verhuurders door, in welke inkomenscategorie de huurder valt.
  Simpel als wat en niet in strijd met privacy wetgeving. Is al voor mekaar! 🙂

 91. Adamus says:

  ll: Nou het begon met de val van Barings Bank, met handel in derivaten in 1995 ( jawel daar is ie weer )

  Bank sinds 1717, en nu in één keer failliet, daarna overgenomen door ING voor 1 Pond.

  theasset.nl/Detail…html?tag=europa-west

  En toen kwamen de derivaten naar NL, en toezicht in geen velden of wegen, men kon zijn gang gaan, en dat merken we nu

  Artikel Volkskrant 1996.

  volkskrant.nl/vk/n…t-als-een-huis.dhtml

  Barings de oude bank waar de koninklijke familie nogal diep inzat. Door de staat gecontroleerde ING -toen al!- moest het voor £1 overnemen om nog wat te redden. Is toen een schijnvertoning opgezet met ABN als andere bieder.

 92. nhz says:

  erik(trol): De modale man en vrouw gaat geen restschulden slikken van duizenden euro’s, simpel is that

  en wat heeft de modale man/vrouw daarover te zeggen?
  LOL …

  erik(trol): Kwijtschelding is ook zeker een optie die nog op tafel komt te liggen.

  het geld groeit nog steeds aan de bomen?

  mosske:
  groot was dan ook mijn verbazing toen ik hoorde over pensioenen van 98%.
  viel bijna van mijn stoel.

  eens dat dit ongepast is, maar denk dat dit hooguit voorkomt (netto) bij bepaalde ambtenaren. Er zal ook zelden echt voor betaald zijn (zelfs voor 70% is m.i. zelden betaald, kan gewoon niet met pakweg 35 jaar werken en zeker 25 jaar pensioen incasseren) en in de praktijk zal alleen een kleine groep (de boomers) echt dit voordeel incasseren.

  erik(trol): Weet je wat er gebeurd met deze woningen- juist gaan de vrije sector in met huren vanaf 900 euro in de maand…….

  In mijn omgeving worden zulke gerenoveerde WBV woningen volgestopt met mensen die een uitkering hebben en dan 280 euro huur betalen. En ja, wie meer dan modaal inkomen heeft en er lang woont zal gaandeweg er uit gepest worden om plaats te maken voor nog meer vet gesubsidieerde parasieten (wel zo prettig voor de WBV ook, geen risico op huurachterstand want dat vangen ze direct van de overheid). Nog even en het is hier net zo ver als in de VS, met een enorme onderklasse die geen cent bijdraagt en alleen maar geld en voorzieningen (inclusief gratis woning, voedsel, vervoer, telefoon, iPad etc.) vangt, en een middenklasse die tot op het bot uitgeperst wordt om die onderklasse in de watten te leggen. Je bent dom als je nog werkt in dit land.

  snorkel: Ik zou dus zelfs nog verder willen gaan: “Zo lang de maandelijkse daling van huizenprijzen groter is dan de huur, zal dit voor niemand een extra reden zijn om te gaan verhuizen.”

  ik denk dat veel mensen die keus niet hebben omdat ze ouder zijn, weinig spaargeld hebben en niet in aanmerking komen voor een tophypotheek. Hoeveel hypotheek krijgt iemand van pakweg 65 met ruim modaal en geen cent op de bank? Of gaat de overheid ook nog een ‘stopsubsidie’ introduceren voor mensen die hun laatste woning kopen?

 93. Adamus says:

  Frans: Helemaal mee eens!

  Hoeven ze ook niet op die voormalige nieuwbouwgrond af te boeken. Het blijft gewoon beschikbaar voor de toekomstige bouw ook al staan er nu trailerhomes op. overigens kosten die huisjes op wielen ook nog wel iets.

 94. asd says:

  @56(mosske),

  98% pensioen? Kan je garanderen, dat dat een indianenverhaal is, wat jij ergens hoorde. En daar is de huidige generatie NL’ers sterk in wanneer het tegen gaat zitten.

  Hoewel, het kwam vele tientallen jaren geleden voor, dat bijvoorbeeld functionarissen in de olie- en offshoreindustrie een zeer goed pensioen uit de Middle East of de West mee naar huis konden nemen.

  Maar dat waren uitzonderingen, die niet voor het gros van de bevolking golden. En daar hebben we het toch over.

  Nee, ik vind dit een dreinverhaal, zoals het cabaret van Paul van Vliet indertijd bracht: “ik heb nog geen Adidas gehad” en dus gaan dat soort kindertjes vervelend worden om hun zin door te drijven.
  Kun je niet de oorlog mee winnen.

  @65(Frans),

  Helemaal terecht wat je stelt! Niet alleen, dat de overheid de problemen op de bevolking afschuift, maar ook wordt de bevolking onderling daardoor tegen elkaar op gezet: bijvoorbeeld jong tegen oud.

  En dat vooral in een landje, waarin karakter het aflegt tegen afgunst. Naar volkje hoor!

 95. nhz says:

  HNK: 1. Mensen zullen sneller geneigd zijn een inkomensdaling door te geven dan een inkomensstijging.
  2. Het nodigt fraude uit, werk een maandje wat minder eis een huur verlaging ga weer meer werken.

  ja, zwart werken wordt zo nog aantrekkelijker …

 96. Claude says:

  snorkel, dat tweede aflossen is mij ook een raadsel. In de kamerbrief die je gisteren linkte staat: “Hierdoor kan de looptijd worden verlengd naar bijvoorbeeld 35 jaar.”. Ik haal hier net als jij uit dat de looptijd ook 50 jaar kan zijn of tot de dood ons scheidt. De facto aflossingsvrij dus. Ik denk niet dat je tijdens de 30 jaar al (lineair) moet aflossen, want dan wordt je jaarlijkse ‘voordeel’ van zo’n 2.000 euro (bij 3 ton hypotheek, 5% rente) tenietgedaan.

  Het is daarmee direct een doodnormale persoonlijke lening met een wat gekke opbouw. Vraag is wel of banken echt worden verplicht om hetzelfde rentetarief toe te passen als voor een normale hypotheek. Ik zou niet weten waarom ze dat zouden moeten doen. Wellicht weten banken dat ook nog niet, gezien hun afwachtende houding tot zo ver. Als dit niet eens verplicht is, dan is die tweede lening natuurlijk helemaal een curiositeit.

  Ik vraag me af of de wettekst omtrent 100% aflossen überhaupt gewijzigd gaat worden. Volgens mij past die tweede lening gewoon in het stramien van de wet en mag dat nu ook al.

  Wel zielig voor de hypotheker-mannetjes. Die zagen hun 50% bankspaar-producten al weer terug op de toonbank komen.

 97. nhz says:

  Adamus: overigens kosten die huisjes op wielen ook nog wel iets.

  vooral voor de overheid, als ze verplaatst moeten worden kan zomaar een miljoen per stuk kosten 😉

 98. snorkel says:

  Voerman: Of gaat de overheid ook nog een ‘stopsubsidie’ introduceren voor mensen die hun laatste woning kopen?

  Na de TOPhypotheek, nu ook de STOPhypotheek? 😉 Als je met pensioen gaat kun je daarnaast nog een 2e lening afsluiten bij de bank met een looptijd van “bijvoorbeeld 35 jaar”. Of de bank dit ook gaat doen… Interesseert Mister Stef Blok Burns niet!

  Volgende wordt de STROPhypotheek: bij geboorte een lening afsluiten bij de bank om jouw eigen luiers, kinderopvang en opleiding van te betalen. Deze lening heeft een onbekende looptijd en een onbekende rente. Deze lening mag nooit worden afgelost en de rente is niet aftrekbaar.

  —-

  Update grafiekje “Blok-akkoord”: http://oi49.tinypic.com/bdnrk0.jpg

 99. snorkel says:

  snorkel,

  Hmmm, vreemd genoeg wordt Voerman gequote, terwijl ik reageerde op nhz

 100. HNK says:

  Voerman: Simpel als wat en niet in strijd met privacy wetgeving. Is al voor mekaar!

  Is dat al voor de rechter geweest, dat heb ik dan gemist.

 101. erik(trol) says:

  Dat de huurverhoging helemaal dichtgetimmerd is via de rechter staat voor mij als een paal boven water. Dat is de achterkamertjes politiek, die gaat door tot in het achterkamertje bij de rechters. Als ze daar nu mee op hun bek gaan dan kunnen we inderdaad weer opnieuw naar de stembus en kan de SP samen met de ouderenpartij gaan regeren……….met gedoogsteun van de PVV

 102. erik(trol) says:

  Bovenstaande is voor mij overigens totaal niet uit de lucht gegrepen.

 103. Voerman says:

  Adamus: overigens kosten die huisjes op wielen ook nog wel iets.

  Valt mee, bouwketen genoeg over na totale stilval van nieuwbouw.

 104. mosske says:

  goed ben ik weer.
  excuses aan ouderen mocht ik iemand tegen het zere been geschopt hebben.
  nhz verduidelijkt het een beetje voor me.
  heb weinig sjoege van pensioen,ver van mijn bed(geen zin in).
  het was bij koffiedrinken in kantine na uitvoeren hydrostatische druktest bij klant.
  te weinig gestudeerd om hier zinnig(dus soms uit de bocht) te kunnen discussieren.
  ga op intuitie af.
  huizenmarkt is na enkele jaren hier gelezen te hebben duidelijk.
  ballonetje loopt leeg en niemand weet waar het ballonetje land(is niet te sturen).
  ongelooflijke domme regeltjes verzinnen die verwarring zaaien(zeker bij mij).

  Is nu al erg; weet je nog: gevolg van verdeel en heers smeerlapperij.

  mosske: overigens gun ik elke oudere een zorgeloze oudedag.
  Dat is in tegenspraak met bovenstaande quotes.

  nee nee voerman.
  ook al heb ik het waarschijnlijk totaal verkeerd gezegd
  maar dit meen ik(sterker nog daar doe ik mijn best voor).

  Zieke en hulpbehoevende ouderen kunnen geen kant meer op. Voerman zou elke vitale oudere adviseren om te gaan consumeren als een idioot; kan niet luxe genoeg, ga op dure buitenlandse vakanties, koop een dure auto, zorg dat alles op is voor het gejat wordt.

  dit zou toch een keuze moeten zijn en geen must?
  U hebt gelijk maar voor mij is dit ook een onbegrijpelijke maatregel geboren om het fiatgeldsysteem voort te laten duren.

  ben wel blij met DHR van duijn en deze video,verklaarde veel vragen.
  met vriendelijke groeten

 105. Voerman says:

  nhz: ja, zwart werken wordt zo nog aantrekkelijker …

  Hoeft niet meer, een ZZPer werkt goedkoper.

 106. HNK says:

  erik(trol): Als ze daar nu mee op hun bek gaan

  Waar gaan ze niet mee op hun bek? Het is een beetje het kabinet van Oeps laten we het weer anders gaan doen.

 107. Maria says:

  HNK: Er zitten nog wat haken en ogen aan die verhoging, zie er bijvoorbeeld maar eens achter te komen wat iemand verdiend. Daarnaast is ook een huurverlaging opgenomen bij een lager inkomen. Dat brengt twee problemen met zich mee:
  1. Mensen zullen sneller geneigd zijn een inkomensdaling door te geven dan een inkomensstijging.
  2. Het nodigt fraude uit, werk een maandje wat minder eis een huur verlaging ga weer meer werken.

  Wat dacht je van zwart of ruilhandel?

 108. karel says:

  lapje: opwinden

  Het ligt zeker niet aan de gewone man de miserie van nu.:-( Maar wat zullen veel oude(nieuwe) politiekers blij zijn met uw uitspraak.

 109. Voerman says:

  HNK: Is dat al voor de rechter geweest, dat heb ik dan gemist.

  http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/huurverhoging/extra-huurverhoging-hogere-inkomens

  Kijk maar onder het hoofdstukje:
  Verklaring Belastingdienst voor verhuurder.

 110. De ontwikkelaar says:

  Ontwikkelaars direct subsidieren lijkt mij een goed idee. Ik mail mijn rekening wel even door Jaap!

  10% er af? Denk eerder aan 25%.

  Er is pas een procent of 16 af, zo beweert men.

  Er moet 40% van de woningprijs en 60-65% van de grondprijs af.

  Een kwestie van tijd. Daar heeft Jaap gelijk in.

 111. Maria says:

  Welkom in Nederland!

  Je sluit een lening af om je hypotheek te dempen c.q. af te lossen. Scheelt dat wat in kosten, zie bovenstaande berekeningen.

  Voor wie is het dan voordelig? It’s the “Banksters”, you stupid.
  Kijk, we moeten af van die hoge hypotheekschuld in Nederland, Brussels regeltje, komen we niet onderuit.

  Onze bankiers willen natuurlijk wel inkomsten genereren.

  Het is toch simpel, je noemt het een lening en geen hypotheek!
  Brussel tevreden, Banksters tevreden!

  En het volk: ach, dat mort toch niet!

 112. dawg says:

  karel,

  “We hebben het allemaal gewild”, probeerde Wouter Bos al eens eerder.

 113. Claude says:

  Verbond van verzekeraars met vier punten ter bevordering van de woonmarkt http://www.findinet.nl/news/hypotheken/hypotheken-en-wonen/verbond-geef-10-subsidie-aan-mensen-die-sparen-voor-wonen/

  Interessantste quote echter: “Nederland heeft een hypotheekschuld van 650 miljard euro, maar in dat bedrag wordt niet rekening gehouden met het feit dat veel huizenbezitters via een kapitaalverzekering sparen om de schuld af te lossen. Dat spaarsaldo bedraagt momenteel zo’n 40 miljard euro, wat uiteindelijk verder oploopt tot 200 miljard als mensen hun hypotheek aflossen. ”

  Hier op het forum hebben we nog wel eens gediscussieerd hoeveel in de spaar- en beleggingshypotheek spaarpot zou zitten. Bedragen tot 150 miljard kwamen in die discussies voorbij. Kennelijk is het dus maar een schamele 40 miljard. Nog lang geen 10%.

 114. Wilbert says:

  Claude:

  Kennelijk is het dus maar een schamele 40 miljard. Nog lang geen 10%.

  Klopt, tijdje terug stond hier een documentje van ABN, met daarin een soortgelijk getal. Na even zoeken, deze:

  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/25-07-2012/abn-amro-huizenprijzen-dalen-8-in-2013/

  “DNB schat dat gezinnen een vermogen hebben opgebouwd in direct aan hypotheken gekoppelde producten van omstreeks 30-45 mld.”

 115. Claude says:

  Claude: Ik vraag me af of de wettekst omtrent 100% aflossen überhaupt gewijzigd gaat worden.

  Om mijn eigen vraag te beantwoorden: nee dus. “Dit leidt niet tot wijziging van de Wet IB 2001”, aldus de kamerbrief. Om de wassen neus te vervolmaken.

  erik: Wat een treurnis hier, heb toch al meerdere keren precies aangegeven wat er ging gebeuren. Maar nee, dat was volgens jullie allemaal helemaal niet mogelijk en ik werd voor gek,gestoord en van de pot gerukt uitgemaakt. inderdaad nu kan dit forum echt worden opgeheven.

  Er is dus helemaal niets gebeurd. Er is een leningvorm geopperd om je hypotheekbetalingen te financieren. Maar de wet hoeft daarvoor niet eens te worden gewijzigd. Dus, met andere woorden: jouw hete soep werd bevroren koud opgediend. Of nog anders: je had toch ongelijk.

 116. Voerman says:

  dawg: “We hebben het allemaal gewild”, probeerde Wouter Bos al eens eerder.

  Valt me tegen, dat je zo gemakkelijk aan de eigen verantwoordelijkheid van de mensen voorbijgaat.
  Iedereen heeft toch zelf zijn huis en hypotheek gekozen? Dat men zijn persoonlijke beperkingen niet kan accepteren, tja da’s dan dom, maar heeft dan ook zijn prijs. 😐

 117. Ik zou een heel stuk rustiger slapen als Jaap van Duijn minister was in plaats van Stef Blok

 118. Adamus says:

  Voor de niet aflossers alvast een korte uitleg.

  http://adbroere.nl/web/nl/columns/rente-en-geldschepping.php

 119. Adamus says:

  Voerman: Valt mee, bouwketen genoeg over na totale stilval van nieuwbouw.

  Moeten aan allerlei eisen voldoen. “Handhaving” heeft al te weinig werk bij veel gemeenten.

 120. Claude says:

  Wilbert, inderdaad. Goed teruggevonden. Goed om paraat te hebben. Wordt nog wel eens met een hoger bedrag gesmeten door belangenorganisaties.

 121. erik(trol) says:

  Claude: Straks ga je nog zeggen dat het nu moeilijker is om een hypotheek te krijgen dat met de oorspronkelijke plannen. En wat jullie nog steeds niet snappen is dat je wel kunnen dalen met die prijzen en dat leuk is voor nieuwe instappers, maar dat dat helemaal geen zin heeft omdat dan BV Nederland nog faillieter is dan het nu al is en dus meer dan 1,3 miljoen mensen hun lasten niet meer kunnen betalen, niet kunnen verhuizen, de banken allemaal failliet zijn, en de NHG helemaal moet worden volgestopt met belastinggeld. Mischien moet ik het anders uitleggen, DIT LAAT MEN NIET GEBEUREN, het is namelijk zinloos, de nieuwe starter profiteerd namelijk van een lagere huizenprijs maar al die afboekingen zullen bij hun gehaald gaan worden. Zij kunnen dus de rekening gaan betalen voor degene die naar de klote gaan, net zoals nu met de huurders, ouderen etc gebeurd. Zodra blijkt dat de woningmarkt niet genoeg aantrekt, gaan er nog vele registers open. Men is nu druk doende om geld vanuit pensioenfondsen te gaan gebruiken voor hypoticaire leningen, dit gaat er voor zorgen dat financiering makkelijker wordt en zo gaan er steeds meer trucendozen open.

 122. Voerman says:

  Adamus: Moeten aan allerlei eisen voldoen. “Handhaving” heeft al te weinig werk bij veel gemeenten.

  Handhaving moet geen dingen doen die geld kosten, maar dingen die geld opleveren, zoals foutparkeerders en wildplassers beboeten.

 123. RealisT says:

  Claude: Dit lijkt me dus een behoorlijk onverantwoord product. Hieruit blijkt ook gelijk de perversiteit van de HRA. Valt de renteaftrek weg, dan heb je direct geen enkele reden meer om dit soort zooi uit te halen.

  Kudos voor de berekening. Toont het gevaar van deze constructie mooi aan. Dat wordt helemaal een bloedbad als de HRA voortijdig sneuveld. De overheid lijkt zich hiermee eigenlijk helemaal klem te zetten om iets aan de aftrek te doen.

  En de kopers? Ach die kijken waarschijnlijk alleen naar het voordeel van gem. 2000 Euro per jaar. 30 jaar is immers nog zo ver weg.

 124. dawg says:

  Voerman: Valt me tegen, dat je zo gemakkelijk aan de eigen verantwoordelijkheid van de mensen voorbijgaat.Iedereen heeft toch zelf zijn huis en hypotheek gekozen? Dat men zijn persoonlijke beperkingen niet kan accepteren, tja da’s dan dom, maar heeft dan ook zijn prijs.

  Er was een tijd, tot ver in het afgelopen decennium, dat je in elk reclameblok tot vervelens toe geconfontreerd werd met die kudtspotjes van lenen.nl e.d. Banken deden soortgelijke dingetjes om huishoudingen er maar toe te bewegen de ‘overwaarde’ op hun huis op te nemen. Steeds opdringeriger, irritanter en grotesker. In plaats van de risico’s in het oog te houden lieten de banken HUN hebzucht prevaleren en verleenden alsmaar meer krediet. En de centrale banken accomodeerden (sorry, dat is nu eenmaal het woord dat ze hiervoor gebruiken) dit gedrag met een nog lagere rentestand. En ja, veel gezinnen weken inderdaad onder het propagandabombardement, maar wel omdat die keurige meneer van de bank zei dat ‘t allemaal wel snor zat, in plaats van ze op de risico’s te wijzen.

  Maar ‘t is waar. Niemand is met een pistool op z’n hoofd gedwongen tot het aangaan leningen die nu onverantwootrd hoog blijken. Ik ben dus ook niet voor het kwijtschelden van schulden. Dat zegt, denk ik, genoeg over hoe ik over eigen verantwoordelijkheid denk. Maar als we gaan moraliseren wijst mijn beschuldigende vingertje niet in de eerste plaats naar die sukkels die er instonken.

 125. lapje says:

  karel: Het ligt zeker niet aan de gewone man de miserie van nu.:-( Maar wat zullen veel oude(nieuwe) politiekers blij zijn met uw uitspraak.

  Ik ken geen enkele politicus die zich wat aantrekt van wat ik zeg. En mensen hier ook niet, overigens! 🙂

 126. Voerman says:

  RealisT: De overheid lijkt zich hiermee eigenlijk helemaal klem te zetten om iets aan de aftrek te doen.

  Waren ze ook al niet van plan en da’s maar het beste ook. Bij afschaffing HRA hoort aanpassing van IB schalen. Reken er dan op, dat iets soortgelijks, maar erger gebeurt als in laatste januari met o.a. de aanvullende pensioenen. Niet doen!

  Hoe eerder de uier leeg is, hoe eerder ze ophouden met melken! 🙂

 127. lapje says:

  dawg: “We hebben het allemaal gewild”, probeerde Wouter Bos al eens eerder.

  Zolang de meerderheid op de grote drie/vier partijen stemt, dan kan je wel van “allemaal” spreken. Democratie is de terreur van de meerderheid. In die lijn kan je wel stellen dat er sinds 2001 (opkomst LPF) er een onrustige grote minderheid is opgestaan. Maar ook nu zitten er maar twee partijen in de meerderheidscoalitie… what can I say?

 128. lapje says:

  Adamus:
  Voor de niet aflossers alvast een korte uitleg.

  adbroere.nl/web/nl…en-geldschepping.php

  Ik ben het er niet 100% mee eens. Het is hét bestaansrecht van banken om looptijdtransformatie te doen. Liquiditeitsratio’s zijn leuk voor korte termijnfinanciering als een schokdemper, maar uiteindelijk weten we inmiddels allemaal dat de centrale bank de laatste liquiditeitsverschaffer is wanneer het echt fout gaat. Het probleem is ook niet de bank run an sich. Het probleem is dat de banken niet genoeg kapitaal hebben. Dat wordt alleen maar zichtbaar bij een bank run, zoals Fortis, DSB en SNS aangetoond hebben. Dus als de politiek bang is voor een bankrun op de grote overgebleven drie, dan is het omdat deze banken negatief eigen vermogen hebben.

 129. Adamus says:

  Voerman: Handhaving moet geen dingen doen die geld kosten, maar dingen die geld opleveren, zoals foutparkeerders en wildplassers beboeten.

  Heb het over bouw-woningtoezicht. Mensen doen nu eenmaal onverantwoorde akties als de opperbazen niet streng toekijken 😉 nu de nieuwbouw stil ligt hebben de te hoog opgeleide ambtenaren weer tijd voor de carport en het te hoge konijnenhok. Was er in de tijd van het grote gemeentegraaien een beetje bij ingeschoten….

 130. Adamus says:

  Voerman: Waren ze ook al niet van plan en da’s maar het beste ook. Bij afschaffing HRA hoort aanpassing van IB schalen. Reken er dan op, dat iets soortgelijks, maar erger gebeurt als in laatste januari met o.a. de aanvullende pensioenen. Niet doen!

  Hoe eerder de uier leeg is, hoe eerder ze ophouden met melken!

  Staan de koetjes droog dan zijn er startertjes in de maak?

 131. Adamus says:

  Claude:
  Banken dubben over hypotheekproducten destentor.nl/2.254…kproducten-1.3668471

  “Producten” .

 132. Claude says:

  Z24 Starter schiet niets op met Blok’s Katerhypotheek
  http://www.z24.nl/analyse/artikel_414842.z24/Thijs_Peters__Starter_schiet_niets_op_met_Blok_s_katerhypotheek.html

  “Het idee is om met een extra lening, waarvan de rente niet aftrekbaar is, een deel van de aflossing op een annuïtaire hypotheek te betalen. Je moet als starter wel gek zijn om daar gebruik van te maken. Als je al niet gek bent, dan toch behoorlijk opportunistisch. ”

 133. Adamus says:

  Voerman,

  Zelfs kijkdagen bij failliete bouwbedrijven.

 134. Adamus says:

  snorkel: Na de TOPhypotheek, nu ook de STOPhypotheek? Als je met pensioen gaat kun je daarnaast nog een 2e lening afsluiten bij de bank met een looptijd van “bijvoorbeeld 35 jaar”. Of de bank dit ook gaat doen… Interesseert Mister Stef Blok Burns niet!

  Volgende wordt de STROPhypotheek: bij geboorte een lening afsluiten bij de bank om jouw eigen luiers, kinderopvang en opleiding van te betalen. Deze lening heeft een onbekende looptijd en een onbekende rente. Deze lening mag nooit worden afgelost en de rente is niet aftrekbaar.

  —-

  Update grafiekje “Blok-akkoord”: http://oi49.tinypic.com/bdnrk0.jpg

  Andere vorm van overwaarde opnemen. Zoals in GTST gezegd werd: oom Govert, moet ik nu mijn grond verkopen?” Voortslepen naar je graf. Zo ziet het er uit.

 135. Voerman says:

  Claude: Je moet als starter wel gek zijn om daar gebruik van te maken. Als je al niet gek bent, dan toch behoorlijk opportunistisch. ”

  De filosofie van dawg en ook karel volgende kunnen die domme starters ogenblikkelijk de “schuld” bij de regering neerleggen.
  De regering alleen en niet de individuele mens is verantwoordelijk voor alles wat in dit Landschap misgaat.
  Geen wonder, dat we zo gemakkelijk te onderdrukken zijn.

 136. dawg says:

  lapje: Democratie is de terreur van de meerderheid</blockquote

  Misschien van de meerderheid in het Parlement. Maar wie vertegenwoordigt die parlementaire meeerderheid?

  Tijdens het referendum over de Europe grondwet bleek 2/3 van de bevolking tegen, in het parlement was 80% voor.

 137. snorkel says:

  Aangezien volgens Erik Trollemans de vastgoedmarkt in Augustus weer op het niveau van 2008 staat: Een ieder die een carriere als vastgoedman / -vrouw wel ziet zitten lees hier hoe je succesvol wordt op de vastgoedmarkt! The 8 Traits Of A Successful Real Estate Mogul http://addicted2success.com/success-advice/the-8-traits-of-a-successful-real-estate-mogul/

 138. Voerman says:

  Voerman: De filosofie van dawg en ook karel volgende kunnen die domme starters ogenblikkelijk de “schuld” bij de regering neerleggen.

  Denk overigens, dat er weinig domme starters gaan komen, omdat het hele plan slechts verzonnen is om partijpolitieke redenen en verder omdat de banken er niet in trappen.

 139. lapje says:

  Alsof de kopers er nog intrappen. Je zou de reacties op De Telegraaf eens moeten lezen: ontkenningsfase zijn we echt voorbij, het is één en al woede richting de symboolpolitiek. Men ziet precies welke dooie mus hen gisteren is voorgeschoteld. Ik zie het de afgelopen weken ook om me heen. Vraagprijzen dalen van mensen die “nooit-en-te-nimmer-niet” zouden dalen. Dit wordt ook bevestigd op Funda op basis van een kleine selectie. Maar ook hen is niets typisch menselijks, ze verlagen de vraagprijs net zoveel als de “huizenmarkt” vorig jaar is gedaald. Ze lopen dus achter de feiten aan en kunnen over een jaar weer de vraagprijs kansloos verlagen. Ik heb slechts twee dalers gezien van meer dan 10% (van het dozijn aan dalingen dat langskwam). Bijna allemaal scheidingen of twee-huizen bezitters overigens.

 140. lapje says:

  kopers = huizenbezitters (Alsof de huizenbezitters er nog in trappen.)

 141. dawg says:

  Voerman: Denk overigens, dat er weinig domme starters gaan komen, omdat het hele plan slechts verzonnen is om partijpolitieke redenen en verder omdat de banken er niet in trappen.

  Heel vreemde ineterpretatie van hoe ik mijn opvattingen over eigen verantwoordelijkheid heb neergezet.

  Maar nu je er toch op doorgaat. Mochten er straks uit hun huurhuis en in een koophuis getreiterde ‘scheefhuurders’ zijn die Steef Blok cs aansprakelijk stellen voor eventuele restschulden dan zal ik, bij wijze van hoge uitzondering, op de hand van deze bijzondere categorie scheefleners zijn.

 142. karel says:

  Voerman,

  Ik wil enkel zeggen,de regering heeft vroeger de gewone werkmensen de pap in de mond gegeven,waarom zouden ze dan niet slikken.Dus de mensen van vroeger MOETEN ze volgens mij NIKS verwijten en als ze al iet te verwijtyen is,dan is het dat ze zich hebben laten……kloten,want hun huis ………word met de dag minder waart nu ze ouder worden.:-(

 143. afbetaalde huiseigenaar says:

  Voerman,

  Zieke en hulpbehoevende ouderen kunnen geen kant meer op. Voerman zou elke vitale oudere adviseren om te gaan consumeren als een idioot; kan niet luxe genoeg, ga op dure buitenlandse vakanties, koop een dure auto, zorg dat alles op is voor het gejat wordt.

  hoi voerman: hier in Dld waar we dus ook al genoeg altersarmut hebben: de oplossing: bij bakken verhuizen ze naar Turkye ( de nog zeer vitale) en de minder vitale naar Thailand waar dus in het binnenland o.a. zwitserse prive zorginstellingen landgoederen hebben opgekocht en daar door de lage lonen 1 op 1 zorg kunnen aanbieden aan (licht) demente of zieke bejaarden aanbied.. die daar door deze toewijdig ( 1 op 1) enorm opfleuren.
  of dit de oplossing is: ik ben blij dat het een optie is.. keuze is altijd beter als geen keuze.

 144. afbetaalde huiseigenaar says:

  grootgrondbezitter:
  Ik zou een heel stuk rustiger slapen als Jaap van Duijn minister was in plaats van Stef Blok

  +1

 145. Voerman says:

  Dawg: Ik vind dat je hier wat te makkelijk gemoraliseer in de plaats van analyse stelt.

  Lees je oorspronkelijke reactie nog eens terug dawg. Het is bepaald niet zo, dat je de eindverantwoordelijkheid bij de individuele mens schijnt te leggen. Verbaasde me al; blij dat ik het verkeerd gelezen heb.
  Die karel zal het ook wel niet zo bedoeld hebben.

 146. Voerman says:

  afbetaalde huiseigenaar: hoi voerman: hier in Dld waar we dus ook al genoeg altersarmut hebben: de oplossing: bij bakken verhuizen ze naar Turkye

  Doet me goed; als je de meningen over de Heimat op dit log veelal leest, zou je gaan denken, dat alles daar oké is.

 147. nhz says:

  Voerman: De regering alleen en niet de individuele mens is verantwoordelijk voor alles wat in dit Landschap misgaat.

  en vergeet niet: het individu is verantwoordelijk voora alles wat goed gaat 😉

  snorkel: Aangezien volgens Erik Trollemans de vastgoedmarkt in Augustus weer op het niveau van 2008 staat:

  ik las net dat ze in Amerika weer terug zijn op het nivo anno 1894 (gecorrigeerd voor inflatie). Nog een lange weg te gaan hier …

 148. Voerman says:

  karel: kloten,want hun huis ………word met de dag minder waart nu ze ouder worden.:-(

  De verstandige ouder interesseert het geen fuck, dat zijn huis minder waard wordt, tenminste niet als hij geen domme overwaarde heeft opgenomen. De waarde van het huis van de oudere zit hem in het feit, dat hij bijna gratis woont. Blijven wonen dus, tot de laatste zucht.

 149. Voerman says:

  Voerman: ouder

  ouder=oudere

 150. nhz says:

  afbetaalde huiseigenaar: hoi voerman: hier in Dld waar we dus ook al genoeg altersarmut hebben: de oplossing: bij bakken verhuizen ze naar Turkye ( de nog zeer vitale) en de minder vitale naar Thailand waar dus in het binnenland o.a. zwitserse prive zorginstellingen landgoederen hebben opgekocht en daar door de lage lonen 1 op 1 zorg kunnen aanbieden aan (licht) demente of zieke bejaarden aanbied.. die daar door deze toewijdig ( 1 op 1) enorm opfleuren.

  Ik heb ook wel eens gelezen over hele dorpen van Duitsers en Oostenrijkers in de Thaise binnenlanden, waar zeg maar een Duitse bouwvakker een Thaise vrouw plus een paar privé slaafjes uitzoekt voor een overzichtelijk bedragje, en daar dan de rest van zijn leven gaat doorbrengen als superkapitalist; met hetzelfde soort Freunde uit de Heimat om samen te zuipen en TV te kijken.
  Ik vermoed dat die goedkope 1:1 zorg voor Duitse bejaarden een onsmakelijke kant heeft.

 151. ll says:

  nhz: ik las net dat ze in Amerika weer terug zijn op het nivo anno 1894

  Precies de USA is ons voorland. Er gebeurt hier nou precies hetzelfde als daar, het begon met het instorten van de bouw, en werkt heel langzaam verder door………

  Dus is het kabinet zich nu aan het voorbereiden op een daling van 50% van de prijzen…..

  En daarom is nu het PL-etje geïntroduceerd bij de hypotheek, zo financier je nu je eigen restschuld 🙂

  Dubbele pret voor ons woekerkabinet……….

 152. Voerman says:

  nhz: ik las net dat ze in Amerika weer terug zijn op het nivo anno 1894

  Daar dragen de burgers al vanaf dat tijdstip (en nog steeds) een wapen. Goede zaak, afgezien van een ongelukje nu en dan, maar dat gebeurt hier, en nog wel zonder wapenvergunning ook.

 153. Stef says:

  Schaf die hypotheekrenteaftrek nou in 1 keer af, verlaag de IB en leg een potje aan voor de ernstigste scheefleners. Iedereen – behalve de jongens met een dikke hypotheek – gaat er elke maand honderden euro’s op vooruit.

  Waarom wordt Kees de Kort of Jaap van Duijn nooit eens tegenover een Hukker of Blok gezet?

 154. asd says:

  @130(Voerman),

  Vaak zeg je als gezonde Hollandse jongen wel zinnige dingen, maar nou kan ik je effe niet volgen. Tenzij je bedoelt, dat NL net zo crimineel is als de VS.

 155. svg says:

  Even mee gekeken met de stemmingen op politiek24 toen om 18;25 33 330, nr. 47 -de motie-Fritsma over afzien van alle huurverhogingen boven op de inflatie,…… en wat verwacht je dan van een christelijke partij , juist, dat ze voor stemt , ik heb het gezien, nee hoor alleen de PVV en de SP stemden voor , jammer.

 156. maarten says:

  erik,

  hoera erik de eerste tekenen zijn er!

 157. maarten says:

  maarten,

  die dekselse Blok, hoe krijgt ie het toch altijd weer allemaal voor elkaar, een zondagskind

 158. Adamus says:

  erik:
  omroepbrabant.nl/?…krabbelt+wat+op.aspx

  verkopen in brabant blijven toenemen………

  Openbare verkopen 🙂
  SpongeBob kan het niet meer bijhouden.

 159. Adamus says:

  Stef:
  Schaf die hypotheekrenteaftrek nou in 1 keer af, verlaag de IB en leg een potje aan voor de ernstigste scheefleners. Iedereen – behalve de jongens met een dikke hypotheek – gaat er elke maand honderden euro’s op vooruit.

  Waarom wordt Kees de Kort of Jaap van Duijn nooit eens tegenover een Hukker of Blok gezet?

  Dan komen ze niet.

 160. Patrick says:

  @Erik

  Ik wil je niet meteen teleurstellen, maar ik houd inmiddels al ruim vier jaar een lijst bij van ongeveer 230 huizen op Funda.

  In november en december zijn er uit die lijst een stuk of acht huizen veranderd van status in “verkocht onder voorbehoud”.

  Dat was duidelijk naar aanleiding van de grote bangmaak-machine t.a.v. de nieuwe hypotheeknormen, en was daardoor ongeveer evenveel als de rest van 2012 bij elkaar.

  Vanaf de jaarwisseling tot nu is er in mijn lijst niet één verandering van status geweest. Nul.

  December was dus een leuk ieniemienie-piekje (alhoewel nog steeds minder dan december 2011 volgens mij) en nu staat het gewoon weer stil. Er gebeurt niks.

 161. Adamus says:

  Voerman: De verstandige ouder interesseert het geen fuck, dat zijn huis minder waard wordt, tenminste niet als hij geen domme overwaarde heeft opgenomen. De waarde van het huis van de oudere zit hem in het feit, dat hij bijna gratis woont. Blijven wonen dus, tot de laatste zucht.

  Yep. Aantal jaren in geleden 2008 heeft bijna 80 jarige in mijn kring haar huis verkocht ver onder de prijs. Jaar te koop gestaan. Kinderen waren tegen maar de vr.pr. ging van >300 naar 225. Meteen verkocht. Tuintje bijhouden, kinderen die de schilder moesten regelen, gewoon geen zin meer in. Bij de kids, inmiddels ook 50+ valt het kwartje nu pas. Ze zitten vast aan eigen onderwaterhuis. Lastig als je van baan wilt of moet veranderen of gaat scheiden.

 162. Voerman says:

  asd: Tenzij je bedoelt, dat NL net zo crimineel is als de VS.

  De zware- en soms minder zware jongens in ons Landschap hebben echt wel een wapen. De normale eerzame burger, die misschien wel wat cash of bling-bling in huis heeft omdat hij dat langzamerhand niet meer aan de bank toevertrouwt zou zich met zo’n ding een stuk veiliger voelen denkt Voerman. Ook veiliger voor de mensen die geen wapen hebben, want je weet als boef maar nooit….
  Op verjaardagen wordt tegenwoordig toch ook wel gesproken over honkbalknuppels etc.
  Wie heeft er geen beveiligingssysteem tegenwoordig!
  Aantal woningovervallen neemt schrikbarend toe en gaat met steeds meer geweld gepaard.
  In VS krijgen leerkrachten zelfs soms al schietles.
  Kijk overigens dit linkje even! Als 25% waar is…
  http://www.truefork.org/Hajime/wapenmythes.htm

  Bedenk wel, dat Voerman een zeer vredelievend mens is!

 163. ll says:

  Ons Zwitserleven-syndroom is nog groter dan de Zwitsers……

  Homeowners sitting on a mountain of debt

  http://www.swissinfo.ch/eng/swiss_news/Homeowners_sitting_on_a_mountain_of_debt.html?cid=34957624

 164. Maria says:

  ll:
  Ons Zwitserleven-syndroom is nog groter dan de Zwitsers……

  Homeowners sitting on a mountain of debt

  swissinfo.ch/eng/s…bt.html?cid=34957624

  Gelukkig, we halen het Guiness Book of Records nog:

  “According to the Swiss National Bank, total mortgage credit reached a new high of SFr614,244 billion ($668,819 billion) last year, which represents 103.6 per cent of Switzerland’s Gross Domestic Product (GDP).

  It’s almost a world record. Only the Netherlands has a higher rate, at 107.1 per cent. Among the countries with significant mortgage debt are the United States (76.5 per cent) and Spain (64 per cent).”

 165. Voerman says:

  Stef: Iedereen – behalve de jongens met een dikke hypotheek – gaat er elke maand honderden euro’s op vooruit.

  Je snapt er geen bal van. De jongens die nu de dikke hypotheek hebben zijn de categorie die het voordeel van de IB verlaging zouden gaan krijgen. De middenmoot krijgt de rekening hiervoor gepresenteerd en aan de onderkant blijft het gelijk, want daar valt nix te halen.

  Afblijven van de HRA dus, alleen als dat niet tot belastingaanpassingen leidt mag het van Voerman.

 166. maarten says:

  ll,

  sywert van lienden heeft het altijd over Zwitserland, dat alles daar zo goed gaat

 167. a says:

  Kan iemand de juistheid van deze grafiekjes bevestigen of ontkrachten?

  http://www.z24.nl/z24geld/artikel_414648.z24/Dit_betekent_nieuw_woonakkoord_voor_je_hypotheek.html

  Mijn boerenverstand zegt dat hier een fout in zit.

 168. Maria says:

  Voerman: Afblijven van de HRA dus, alleen als dat niet tot belastingaanpassingen leidt mag het van Voerman

  Nee Voerman, alles afschaffen wat aan rare subsidies in Nederland rondhupt en IB verlaging toepassen. Kan ik zelf kiezen waar ik mijn geld aan uit geef!!

 169. maarten says:

  Voerman,

  Dat lijkt me niet te kloppen Voerman, loonbelasting staat verder los van Hypotheekrenteaftrek

 170. ll says:

  Property Prices in the Netherlands, Price History……

  http://www.globalpropertyguide.com/Europe/Netherlands/Price-History

 171. nhz says:

  Adamus: Ze zitten vast aan eigen onderwaterhuis. Lastig als je van baan wilt of moet veranderen of gaat scheiden.

  geen NHG hypotheek? Dom, dief van eigen portemonnee 😎

  ll: Ons Zwitserleven-syndroom is nog groter dan de Zwitsers……

  Homeowners sitting on a mountain of debt

  swissinfo.ch/eng/s…bt.html?cid=34957624

  hypotheekrente aftrek (wist niet dat ze dat daar ook hadden …), aflossingsvrije hypotheken en zeer soepele leenvoorwaarden, historisch lage rente en een centrale bank die het geld in het rond laat spuiten (jaarlijkse boete voor spaarders 1-2%). Klinkt bekend allemaal, vandaar waarschijnlijk dat ze NL op de hielen zitten kwa hypotheekbubble. Maar zo te zien is de totale hypotheekschuld in verhouding tot de woningwaarde daar nog een stuk lager dan in Nederland.

 172. tufkaj says:

  nhz: diverse goede kranten hebben online archieven die meer dan 100 jaar teruggaan hoor

  Sorry, ik bedoelde omgekeerd 🙂 van 1995 tot 1600 ofzo kun je vinden. Maar niks vanaf 1995.

 173. nhz says:

  Maria: Nee Voerman, alles afschaffen wat aan rare subsidies in Nederland rondhupt en IB verlaging toepassen. Kan ik zelf kiezen waar ik mijn geld aan uit geef!!

  eens

 174. Voerman says:

  maarten: Dat lijkt me niet te kloppen Voerman, loonbelasting staat verder los van Hypotheekrenteaftrek

  Loonbelasting is slechts een voorheffing op de IB.
  Dus is eigenlijk hetzelfde. Maarten, je wist dit toch wel hoopt die ouwe (bah) Voerman?

 175. nhz says:

  tufkaj: Sorry, ik bedoelde omgekeerd 🙂 van 1995 tot 1600 ofzo kun je vinden. Maar niks vanaf 1995.

  is dat zo? Ik vind regelmatig artikelen van eind jaren ’90 als ik in online kranten blader; maar misschien zijn dat de spreekwoordelijke uitzonderingen …

  Verder wel eens dat de ontwikkeling van internet zijn invloed heeft gehad op het kunnen terugvinden van data; ik merk zelf dat allerlei technische informatie uit pakweg eerste helft jaren ’90, de tijd dat het internet ontstond, onvindbaar is geworden.

 176. maarten says:

  a,

  dat lijkt me een wurgcontract

 177. Voerman says:

  Maria: Nee Voerman, alles afschaffen wat aan rare subsidies in Nederland rondhupt en IB verlaging toepassen. Kan ik zelf kiezen waar ik mijn geld aan uit geef!!

  nhz: eens

  Dus nog een keer mijn tekst:
  ————————————————-
  Je snapt er geen bal van. De jongens die nu de dikke hypotheek hebben zijn de categorie die het voordeel van de IB verlaging zouden gaan krijgen. De middenmoot krijgt de rekening hiervoor gepresenteerd en aan de onderkant blijft het gelijk, want daar valt nix te halen.
  —————————————————
  Maria en nzh zijn bepaald niet representatief dus voor de middenmoot 🙂

  Voerman is representatief voor niets en neutraal.

 178. tufkaj says:

  nhz: is dat zo? Ik vind regelmatig artikelen van eind jaren ’90 als ik in online kranten blader; maar misschien zijn dat de spreekwoordelijke uitzonderingen …

  Ik kijk vooral in het archief van de KB: http://kranten.kb.nl/

  Meer bronnen ken ik eigenlijk niet zo. Relevante info vinden was begin jaren 90 in mijn herinnering sowieso ondoenlijk, omdat je op allerlei irrelevante meuk uit kwam de hele tijd.

 179. Voerman says:

  Voerman: nzh

  nzh=nhz sorry!

 180. asd says:

  @168(Voerman),

  Dat geloof ik zeer zeker, dat Voerman een vredelevend mens is.

  Maarrr(1), de wereld, die hij beschrijft van bijvoorbeeld honkbalknuppels, is mij vreemd, hoewel ik toch niet van een andere planeet kom.

  Jouw standpunt wordt wellicht ingegeven door de stad of regio waar je woont, hetgeen niet wil zeggen, dat de rest van NL op den duur “buiten schot” kan blijven.

  Maarr(2), wat voor wapen kun je dan bijvoorbeeld inzetten tegen de NL witte boordencriminelen, die bijvoorbeeld met toestemming van de NL financiële autoriteiten, de bevolking rustig 1 à 1,5% meer hyptheekrente aftroggelen in vergelijking met de omringende landen?

  Ik weet het allemaal niet meer,Voerman,ik mis het gedegen en gezonde verstand “van vroeger”.

 181. snorkel says:

  nhz: hypotheekrente aftrek (wist niet dat ze dat daar ook hadden …)

  Er zijn stiekum mer landen die dat hebben hoor. De VS heeft grofweg dezelfde regeling als NL, maar dan bij veel lagere belastingtarieven en ik geloof tot max 2 miljoen ofzo, BE heeft een jaarlijkse bonus voor huizenbezitters (de eerste zoveel jaar geloof ik) en DE had (heeft? Dat weet Deutsche Mark vast) ook één of andere bonus. Maar nergens ter wereld kost het de belastingbetaler zo veel als in NL.

 182. ll says:

  Tufkaj, de kredietsluizen werden opengezet tussen 1995-2000

  Amsterdam
  Nederlandse huizenprijzen waren achteraf gezien duidelijk te hoog. Dit stelde voorzitter Ger Hukker van de Nederlandse Makelaarsvereniging (NVM) gisteren na afloop van de presentatie van NVM-kwartaalcijfers. Hij vindt het logisch dat de prijzen nu weer zakken.
  ‘We zijn volledig doorgeschoten’, geeft hij toe. ‘Met name tussen 1995 en 2000 werden de kredietsluizen opengezet, mensen konden wel tot zes keer hun jaarinkomen lenen. Als er iets zeker is, dan is het dat de huizenprijzen stijgen als de leencapaciteit omhooggaat. Dat moet dan een keer worden gecorrigeerd.’

  Het was gewoon een sub-prime beleid 🙂

 183. Voerman says:

  asd: Jouw standpunt wordt wellicht ingegeven door de stad of regio waar je woont,

  Mijn standpunt wordt ingegeven door het feit dat je lijf – en goed in dit landschap niet naar behoren beveiligd is door de mensen die daarvoor betaald worden.

  asd: Maarr(2), wat voor wapen kun je dan bijvoorbeeld inzetten tegen de NL witte boordencriminelen, die bijvoorbeeld met toestemming van de NL financiële autoriteiten, de bevolking rustig 1 à 1,5% meer hyptheekrente aftroggelen in vergelijking met de omringende landen?

  Als de sodemieter je hypotheek aflossen, heb je ook geen HRA meer nodig.

  asd: Ik weet het allemaal niet meer,Voerman,ik mis het gedegen en gezonde verstand “van vroeger”.

  Voerman zelf weet het allemaal nog wel en door deelname aan dit log steeds beter! 🙂

 184. Stef says:

  Voerman,

  Dat hangt af hoe je de IB verlaagt, in geval van een belastingvrije voet van 10.000 euro, gaat de gewone man er duidelijk op vooruit en de veelverdiener die HRA aftrek geniet op achteruit.

  Het ‘je snapt er geen bal van’ komt zeer aanmatigend over. Doe maar niet, voor je t weet gaan mensen je nog zien als de bejaarde, zelfingenomen kwal.

 185. Hugo says:

  Dawg: Ik betwijfel of die schulden een doel op zich vormen voor de boven ons gestelden. Ik zie die schulden eerder als een een noodzakelijke voorwaarden om het systeem draaiend te houden zolang in de lage lonen landen de binnenlandse koopkracht op een laag peil blijft.

  Je weet het mooier te zeggen dan ik deed. Het punt wat ik bedoelde te maken is dat zonder deze schuldtoename er geen afzetmarkt zou zijn geweest voor de multies welke naar lage lonen landen zijn vertrokken en er daar geen koopkracht is. Als die hier dan ook weg viel vanwege verdwijnen van de banen had globalisering nooit kunnen werken.

  De derde weg had zonder de schuldtoename, verder verlagen van rente, schuldpushen etc nooit zulke proporties kunnen aannemen.

  Dawg: Kok is voor mij eerlijk gezegd een mysterie, maar bij ‘derde weg’denk ik vooral aan Blair en dat staat voor mij voor fout tot de n-de graad.

  Hier wat achtergronden van Kok en zijn derde weg;

  De meest duidelijke;
  ”Clinton en ‘uitvinder van de Derde Weg’ Wim Kok, in 1995

  De president ontving premier Wim Kok tweemaal (1995 en 2000) in Washington en roemde hem als de grondlegger van ‘de Derde Weg’. ”
  http://www.elsevier.nl/Buitenland/nieuws/2007/10/Het-natuurtalent-van-Bill-Clinton-ELSEVIER141254W/

  ”Verschillende sociaaldemocratische en “paarse” coalities hebben hun beleid gebaseerd op Derde Weg-ideeën, waaronder de paarse kabinetten van Wim Kok in Nederland.”

  ”Vanaf medio jaren negentig heeft ook de Amerikaanse president Clinton zijn beleid grotendeels op deze ideeën gebaseerd. Hoewel hij hierdoor veel weerstand kreeg van zijn eigen Democratische achterban, wist hij zich hiermee wel van een tweede ambtstermijn te verzekeren. Ook de Engelse premier Blair heeft deze ideologie op instigatie op zijn adviseur Anthony Giddens als uitgangspunt genomen van zijn beleid, evenals de Duitse bondskanselier Gerhard Schröder.”

  ”Het eerste bekende gebruik van de term stamt uit 1920, toen Benito Mussolini zijn fascisme propageerde als derde weg, als alternatief naast socialisme en kapitalisme.”

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Derde_Weg

  ””Wim Kok, from the Neterlands, actually was doing all this before we were. He just didn’t know that – he just din’t have anybody (…) who could put a good label on it”. Zo introduceerde de Amerikaanse president Bill Clinton in april 1999 Wim Kok op een bijeenkomst over de Derde Weg [1]. ”
  http://www.ncpn.nl/manifest/2010/02/kok-veen.htm

  Het is dus niet Blair waar je op moet kosten maar Kok.

 186. Maria says:

  Voerman,

  Nog een keer mijn tekst:

  “Nee Voerman, alles afschaffen wat aan rare subsidies in Nederland rondhupt en IB verlaging toepassen. Kan ik zelf kiezen waar ik mijn geld aan uit geef!!”

  Zelfs voor de middenmoter interessant!!!

 187. Voerman says:

  ll,

  Voerman: Heel eenvoudig: Toen gaven hele hordes mensen teveel geld uit wat ze niet hadden. En die mensen hadden al lang geen luier meer aan.

  Zoals Voerman reeds zei.
  Dawg, kijk je ook even mee?

 188. Voerman says:

  Maria: Zelfs voor de middenmoter interessant!!!

  Neen, Maria, zo gaat dat niet werken.
  ——————————————-
  De jongens die nu de dikke hypotheek hebben zijn de categorie die het voordeel van de IB verlaging zouden gaan krijgen. De middenmoot krijgt de rekening hiervoor gepresenteerd en aan de onderkant blijft het gelijk, want daar valt nix te halen.

  Afblijven van de HRA dus, alleen als dat niet tot belastingaanpassingen leidt mag het van Voerman.
  ———————————————-
  Voerman vindt jou een zo slimme meid, dat Voerman dat niet in detail hoeft uit te leggen. 🙂

  Zelf je hypocr.. eh hypotheek aflossen helpt het beste.

 189. maarten says:

  Voerman,

  Zeg Voerman, ik hoop dat je zoiets als bah babyboomers als ironie herkent, want je moet zaken wel scherp kunnen blijven zien, met wat humor.
  Hypotheekrente heeft volgens mij verder totaal niets met loonbelasting te maken. De discussie wordt moedwillig vertroebelt door te stellen dat Hypotheekrente een soort goedmakertje is voor de grote belastingdruk. Maar das natuurlijk onzin he Voerman=

 190. maarten says:

  maarten,

  kijk maar naar huurders

 191. maarten says:

  die belastingdruk heeft er namelijk mee te maken dat het land er van bovenaf als een microchip uitziet en voor de helft onder de zeespiegel is gebouwd

 192. Voerman says:

  Stef: Dat hangt af hoe je de IB verlaagt

  En daar heeft Voerman na de laatste aanpassing van het IB systeem (pensioendiefstal) nu juist helemaal geen vertrouwen in!

  Stef: voor je t weet gaan mensen je nog zien als de bejaarde, zelfingenomen kwal.

  Doen ze toch al, raak je zelfs aan gehecht!

  Opmerking was niet onvriendelijk bedoeld, overigens.
  Excuses svp!
  Voerman wordt soms ook een beetje onheus bejegend alhier. Raakt daardoor nu en dan ook een beetje de weg kwijt in fatsoensland.

 193. maarten says:

  maarten,

  o, niet te vergeten, het koningshuis. Mag je dat zeggen eigenlijk?

 194. asd says:

  @191(Voerman),

  Geen speld tussen te krijgen. Nou “Den Haag” nog!
  Zou ook deel moeten nemen aan dit blog.

 195. maarten says:

  inkomstenbelasting, weer wat geleerd

 196. Voerman says:

  maarten: Zeg Voerman, ik hoop dat je zoiets als bah babyboomers als ironie herkent, want je moet zaken wel scherp kunnen blijven zien, met wat humor.

  Och, Maarten, Voerman is niet eens een boomer; zelfs te oud voor. Voerman is meer een fossiel, dat zegt jou meer! 🙂
  Maar de HRA is in oorsprong inderdaad een goedmakertje, meest voor vermogende mensen.
  Zie bijgaande link.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Hypotheekrenteaftrek_(Nederland)#Geschiedenis

 197. Maria says:

  Ach Voerman,

  Na jaren op dit blog leer ik, dat je sommige mensen geen wijsheid bij kunt brengen, zelfs niet dat een hypotheek uit het niets komt en terug gaat naar het niets.

  Zo kun je een groot aantal mensen niet bijbrengen dat ze nog steeds meer aan rente betalen dan dat ze terug krijgen van de HRA, tja!

  Laat staan dat je ze zou kunnen leren dat: als er geen HRA, huursubsidie, kinderopvangsubsidie, rollatersubsidie, opa en oma oppas subsidie, musea subsidie en verdere achterlijkheden die niets bijdragen aan de economische toestand
  van dit onnozele kleine land, zij meer geld over zouden kunnen houden om zelf zorg te dragen voor o.a. bovenstaand en er op een doelmatige manier geinvesteerd zou kunnen worden in alles wat de laatste 20 jaar is blijven liggen.

  Als onnozelaar die netjes zijn hypotheek heeft afbetaald zie ik, weet ik en hoor ik dat er jongens zijn met grote hypotheken die lenen tegen Euribor + 1 en de financien voor aflossing voor hun hypotheek allang op een andere rekening geparkeerd hebben voor het geval het er in de politiek (lees HRA)niet zo aan toe gaat zoals zij dachten. Kunnen zij morgen aflossen.

  Dus Voermannetje, afschaffen die HRA, nu!!
  Dat onze banken dan een probleem hebben met hun leverage, ach ja, betalen wij ook nog, nietwaar!

 198. Steven says:

  Dit is wel een mooi stukje. Vroeger kon je politici belachelijk maken, maar we moeten ook heel ergens anders naar kijken. http://www.nrc.nl/joris/2013/02/14/de-goldman-sachs-test/

 199. Steven says:

  Maria,

  We posten vrijwel gelijk, maar helemaal mee eens uiteraard. Wat ik gewoon ook van die regels allemaal zo maf vind is dat ze dus de huizenprijzen en de huren hoog willen houden. Je zou toch als volk liever lage huren en goedkope huizen willen hebben? Er zit dus bijna per definitie een foute lobby achter.

 200. Henk 6 says:

  Of topic?

  Vraag als de overheid de huren verhoogd, dan wordt het toch interessant om voor partijen om zelfstandig huurwoningen te bouwen, de opbrengst neemt alleen maar toe. Gereguleerde huur resulteerd in hogere waarderingen voor vastgoed. Wat is het probleem van Brinkman nu? Als de corporAtes geen geld meer hebben dan zullen andere partijen instappen?

  Er zal wel weer iets niet kloppen in mijn verhaal, maar wat?

 201. maarten says:

  wachtlijsten sociale huur amsterdam lopen op
  http://www.at5.nl/artikelen/96581/wachtlijsten-sociale-huurwoningen

 202. Maria says:

  Maria: Als onnozelaar die netjes zijn hypotheek heeft afbetaald zie ik, weet ik en hoor ik dat er jongens zijn met grote hypotheken die lenen tegen Euribor + 1 en de financien voor aflossing voor hun hypotheek allang op een andere rekening geparkeerd hebben voor het geval het er in de politiek (lees HRA)niet zo aan toe gaat zoals zij dachten. Kunnen zij morgen aflossen

  Goh, voor mijn rondje met de hond, valt me nog iets in.
  Er zwerft al een aantal maanden in de media (verbazend) rond dat de Nederlandse hyp. rente te hoog is.

  De jongens met die grote hypotheken hebben daar geen last van: Euribor + 1, voila!

  Je moet het wel pakken waar er de meeste van zijn, dat zijn de middenmoters!! En laat die nu net de hoogste hyp. rente betalen.

 203. Maria says:

  Henk 6:
  Of topic?

  Vraag als de overheid de huren verhoogd, dan wordt het toch interessant om voor partijen om zelfstandig huurwoningen te bouwen, de opbrengst neemt alleen maar toe. Gereguleerde huur resulteerd in hogere waarderingen voor vastgoed. Wat is het probleem van Brinkman nu? Als de corporAtes geen geld meer hebben dan zullen andere partijen instappen?

  Er zal wel weer iets niet kloppen in mijn verhaal, maar wat?

  Kan, net als deze:

  http://www.ftm.nl/followleader/microfinance-trekt-woningmarkt-vlot.aspx

  Ban the Banksters

 204. Dawg says:

  Hugo,

  Ik heb die aanduiding “Derde Weg” altijd een holle frase gevonden. Er was immers allang een derde weg, nl. de naoorlogse sociaaldemocratie als mainstream maatschappelijke stroming tussen hardcore communisme en kapitalisme.

  De Derde Weg van Kok/Blair/Clinton/Delors etc. heeft van die sociaaldemocratie een verzameling instituties gemaakt waar het vooral goed toeven is voor een managerskaste die je dan weer eens hier en dan weer eens daar tegenkomt. Zeker is dat sinds de tijd van Kok vakbonden als machtsfactor van betekenis (voor de werknemer dan)ophielden te bestaan. Ze verwerden tot een legitimatiemachine voor voorgenomen beleid. Dat veel (met name oudere) vakbondsleden Kok vooral als een verrader zien kan ik goed begrijpen.

  Overigens, jou bronnen als de NCPN aan zien halen: het moet niet gekker worden.

 205. tufkaj says:

  ll,

  maar een mooi lijstje maken van de leen normen per jaar is toch lastig volgens mij.

  Heb laatst wel een dodaarslaan-index samengesteld. Herengrachtindex was wat ver van mijn bed, wilde wel eens zien hoe de straat waar ik opgroeide zich ontwikkelde 🙂

  maar ook daar zit je met een gat ná 1995. Kadaster kun je niet alles opvragen en op gegeven moment stonden huizen-advertenties niet meer in de krant. Geloof dat mijn vader het huis kocht voor 82000 gulden (1973) en er onlangs eentje verkocht is voor 300.000 euro. De bakstenen hebben wel 40 jaar kunnen rijpen natuurlijk 😉

 206. Hugo says:

  Dawg: Overigens, jou bronnen als de NCPN aan zien halen: het moet niet gekker worden.

  🙂 zal ik je nog een geheimpje vertellen. Ik lees ook antigoud stukken en stukken waarom dit systeem zo goed is. Puur om te spiegelen en mijn eigen ideeen te toetsen. Een slim iemand stelde het mooi, je bezit je baggage niet, je baggage bezit jou.

 207. Hugo says:

  Dawg: Er was immers allang een derde weg, nl. de naoorlogse sociaaldemocratie als mainstream maatschappelijke stroming tussen hardcore communisme en kapitalisme.

  En is ook een vierde weg, vijfde etc. De derde weg past wel mooi in de hegeliaanse dialectiek. Gok dat die naam daarom is gekozen.

 208. Steven says:

  tufkaj,

  En waarschijnlijk moest daar ook een nieuw dak op en zo en moesten de bakstenen opnieuw gevoegd en en en. In Duitsland worden nu al zat huizen gebouwd die energie neutraal zijn door bijv. zonnepanelen uiteraard, maar er zijn zat andere mogelijkheden. Echt die rammelende vinex huizen gaan gewoon dik naar beneden in prijs terwijl er misschien 500 meter verderop leuke mooie energiezuinige projecten zullen komen. maar goed… Jammer dat we de remmende politiek en banken hebben.

 209. Dawg says:

  Steven: Maria, We posten vrijwel gelijk, maar helemaal mee eens uiteraard. Wat ik gewoon ook van die regels allemaal zo maf vind is dat ze dus de huizenprijzen en de huren hoog willen houden. Je zou toch als volk liever lage huren en goedkope huizen willen hebben? Er zit dus bijna per definitie een foute lobby achter.

  Je hebt volkomen gelijk Steven. We zouden veel beter af zijn als we niet een steeds groter deel van ons inkomen en vermogen zouden hoeven besteden aan een fatsoenlijk dak boven ons hoofd. Hadden we ook een groot deel van dat geldrondpompsysteem van “inkomensondersteunende” overheidsmaatregelen nodig.

  Degenen die gewild of ongewild van het systeem profiteren zijn de zgn. rentseekers: hou iets schaars en degenen die reeds in het bezit zijn van dat schaarse iets worden er rijk van zonder daar verder veel voor hoeven te doen. Grond waarop je huizen mag bouwen is in Nederland een voorbeeld van dat iets.

 210. Dawg says:

  niet nodig, bedoel ik uiteraard.

 211. Claude says:

  Die Erik de Vlieger toch: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/12404/Staat-nationaliseert-SNS-Reaal/article/detail/3394108/2013/02/14/Erik-de-Vlieger-Ook-de-Rabobank-is-niet-het-braafste-jongetje-van-de-klas.dhtml?utm_source=RSSReader&utm_medium=RSS

  Zekerheidsdepots bij vastgoedprojecten: “De cliënt die dus vijf miljoen leent, creëert eigenlijk zelf het spaargeld dat de Rabobank vervolgens aanwendt om te lenen.”

  Waar zit Jochem de Bruin?

 212. Voerman says:

  Maria: Goh, voor mijn rondje met de hond, valt me nog iets in.

  Neem een schepje en een zakje mee!
  Fijne avond verder.

  Truste allemaal want bij Voerman staat visite aan de deur.

 213. Steven says:

  Henk 6: Er zal wel weer iets niet kloppen in mijn verhaal, maar wat?

  Het begint al met de hoge grondprijzen en dan de vergunningen en weet ik veel wat meer..

 214. Maria says:

  Claude:
  Die Erik de Vlieger toch: volkskrant.nl/vk/n…&utm_medium=RSS

  Zekerheidsdepots bij vastgoedprojecten: “De cliënt die dus vijf miljoen leent, creëert eigenlijk zelf het spaargeld dat de Rabobank vervolgens aanwendt om te lenen.”

  Waar zit Jochem de Bruin?

  Volgens mij moet het zijn:

  Die Rabobank toch, was dat niet het braafste jongetje uit de klas? Die met die ledencertificaten en het hoogst aantal verstrekte hypotheken en de leider in het aangeven van de hoogte van de hypotheekrente omdat “onze” genationaliseerde banken dat niet mogen?

  Foei, Rabobank toch!

 215. Voerman says:

  Maria: Dus Voermannetje, afschaffen die HRA, nu!!

  Oh ja!
  Wij hebben er lekker ons deel van gehad, nietwaar!
  Van die HRA bedoel ik.

  Niet uitglijden!

 216. Maria says:

  Steven:
  Maria,

  We posten vrijwel gelijk, maar helemaal mee eens uiteraard. Wat ik gewoon ook van die regels allemaal zo maf vind is dat ze dus de huizenprijzen en de huren hoog willen houden. Je zou toch als volk liever lage huren en goedkope huizen willen hebben? Er zit dus bijna per definitie een foute lobby achter.

  Helemaal mee eens!

 217. Maria says:

  Voerman: Oh ja!
  Wij hebben er lekker ons deel van gehad, nietwaar!
  Van die HRA bedoel ik.

  Niet uitglijden!

  Ik, persoonlijk, 7 jaar, en dat mag iedereen mij nadoen, zijn we morgen uit de shit!

 218. cartoonist says:

  Ik denk dat de enige winnaar van dit nieuwe akkoord voor de woningmarkt de hypotkeekadviseurs zijn.
  Was het tot een paar dagen terug zo dat de adviseurs nauwelijks nog bestaansrecht hadden omdat je alleen kon kiezen uit annuitair of lineair heeft men nu een mogelijkheid geschapen voor slimme adviseurs om met ingewikkelde oplossingen te komen die een schijnvoordeel opleveren van gespreide kosten over een periode van 35 jaar of desgewenst nog langer.
  De nieuwe hypotheken gaan minstens 3000 en waarschijnlijk nog wel meer aan advies kosten omdat elke hypotheek nu weer een individueel geval is geworden wat vraagt om arbeidsintensief hoogstaand maatwerk.

  De starter is de grote verliezer maar die krijgt een prettige starterslening van 10.000 ofzo en denkt dat hij er op vooruit gaat. Van die starterslening kan de starter misschien net de hypotheekadviseur en de kosten-koper betalen.

  De adviseurs-sector kan trots zijn op zo’n minister, Blok heeft gewoon een aantal baantjes in de financiele sector veilig gesteld.

 219. Dawg says:

  Maria,

  Wat iedereen ooit op school heeft geleerd over geldschepping vertroebelt het zicht op de werkelijkheid meer dan dat het die verheldert. In ons geldsysteem is de geldhoeveelheid in essentie vraagbepaald: de vraag naar bancair krediet bepaalt in wezen hoeveel geld er in omloop is in een samenleving. Ja, er zijn wat eisen die gesteld worden aan de linker- en de rechterkant van een bankbalans. Zo moet een (heel) klein deel van het totale vermogen van een bank uit eigen vermogen bestaan en een (heel) klein deel van het het bankbezit moet in liquide vorm worden aangehouden, maar als er iemand is die wil lenen bij een bank en een bank staat ‘m die lening toe dan ontstaat aan de rechterkant van de bankbalans een giraal tegoed op naam van de lener en aan de linkerkant een schuld aan de bank op naam van diezelfde lener. That’s all.

 220. snorkel says:

  Steven: Je zou toch als volk liever lage huren en goedkope huizen willen hebben?

  Om één of andere reden die volledig langs mij heen gaat geldt voor élk product “goedkoop = goed koop”… behalve voor alles wat met wonen te maken heeft. We betalen het liefst zo veel mogelijk voor onze huizen, keukens, verbouwing, etc

 221. nhz says:

  snorkel: Maar nergens ter wereld kost het de belastingbetaler zo veel als in NL.

  ja, ik wist dat die landen ook HRA hebben maar dat is zo gekortwiekt dat het onvergelijkbaar is. Of het in Zwitserland net zo riant is als hier waag ik zeer te betwijfelen …

  ll: Tufkaj, de kredietsluizen werden opengezet tussen 1995-2000

  nee hoor, al vanaf 1990. Maar makelaars zijn niet zo opmerkzaam blijkbaar, kan zijn dat ze pas in 1995 doorkregen waarom iedereen de deur bij ze plat liep 😎

  Maria: Als onnozelaar die netjes zijn hypotheek heeft afbetaald zie ik, weet ik en hoor ik dat er jongens zijn met grote hypotheken die lenen tegen Euribor + 1 en de financien voor aflossing voor hun hypotheek allang op een andere rekening geparkeerd hebben

  dat lijkt me met de spaarrente van maximaal 1.7% bij een enigszins degelijke bank niet meer erg slim …

  Maria: De jongens met die grote hypotheken hebben daar geen last van: Euribor + 1, voila!

  en in Spanje hebben nog steeds hele volksstammen Euribor + 0.5%, aflossingsvrij …

  Dawg: Dat veel (met name oudere) vakbondsleden Kok vooral als een verrader zien kan ik goed begrijpen.

  heel veel vakbondsmannetjes en -vrouwtjes zagen vooral een uitgelezen kans om vet mee te profiteren, met Kok als lichtend voorbeeld.

  Steven: Echt die rammelende vinex huizen gaan gewoon dik naar beneden in prijs terwijl er misschien 500 meter verderop leuke mooie energiezuinige projecten zullen komen.

  vandaar dat de bouwproductie van dit kabinet omlaag moet en de bouw het voorlopig moet doen met reparatie/renovatie van bestaande woningen 😎

 222. cartoonist says:

  ll: Tufkaj, de kredietsluizen werden opengezet tussen 1995-2000

  nhz: nee hoor, al vanaf 1990. Maar makelaars zijn niet zo opmerkzaam blijkbaar, kan zijn dat ze pas in 1995 doorkregen waarom iedereen de deur bij ze plat liep

  Ik denk ook dat het in 1990 is begonnen. De Oort-belasting herziening gooide toen alle schijven in de IB om. De hoogste schijf ging van 72% naar 60 %. Dus de 4% topverdieners hadden toen ineens ca. 50% meer netto te besteden. De lagere schijven hadden ook allemaal ineens meer te besteden. Op die wijze kwam natuurlijk meer geld beschikbaar voor koophuizen. In 2001 ging de topschijf voor de IB nog eens omlaag van 60% naar 52% . Daarom zijn er nu ca. 100 keer zoveel huizen van boven 1 miljoen dan in 1995.

 223. cartoonist says:

  nhz: heel veel vakbondsmannetjes en -vrouwtjes zagen vooral een uitgelezen kans om vet mee te profiteren, met Kok als lichtend voorbeeld.

  Waarom moet ik nu ineens aan Agnes Jungerius denken ? 😎

 224. Dawg says:

  cartoonist,

  Hoe lager de tarieven, hoe minder het voordeel van de hra. Ik denk dat de huurstijgingen in de jaren ’90 en de opkomst van tweeverdiener de vraag naar koophuizen sterk hebben opgestuwd.

 225. Maria says:

  Maria: Er zit dus bijna per definitie een foute lobby achter.

  cartoonist: De starter is de grote verliezer maar die krijgt een prettige starterslening van 10.000 ofzo en denkt dat hij er op vooruit gaat. Van die starterslening kan de starter misschien net de hypotheekadviseur en de kosten-koper betalen.
  De adviseurs-sector kan trots zijn op zo’n minister, Blok heeft gewoon een aantal baantjes in de financiele sector veilig gesteld.

  Er zit dus per definitie een foute lobby achter!

  Als we binnenkort weer een keer naar de stembus moeten gaan, kunnen we dan met z’n allen stemmen op mensen zonder foute lobby of denk ik dan weer te idealistisch? (de vraag stellen is het antwoord geven!!)

 226. Frans says:

  grootgrondbezitter: Ik zou een heel stuk rustiger slapen als Jaap van Duijn minister was in plaats van Stef Blok

  Ik absoluut niet. Uit het interview blijkt dat het een lichtgewicht is. Hij is misschien van dat zooitje het beste paard in de lijmfabriek…

 227. Maria says:

  nhz: Tufkaj, de kredietsluizen werden opengezet tussen 1995-2000
  nee hoor, al vanaf 1990. Maar makelaars zijn niet zo opmerkzaam blijkbaar, kan zijn dat ze pas in 1995 doorkregen waarom iedereen de deur bij ze plat liep

  In 1990 werd het 2e inkomen bij de Rabobank maar voor 5 jaar meegeteld, vanaf ongeveer 1994 zijn de sluizen volop open gegaan.

 228. cartoonist says:

  Ik denk niet dat er een enkele oorzaak voor de overdreven prijsstijging van de jaren 1995-2000 is aan te wijzen. Het is een complex van factoren waarin ook het toegenomen netto besteedbaar inkomen een rol heeft gespeeld.
  Een psychologische rol:
  Door de toegenomen welvaart kregen de mensen het gevoel dat ze steeds rijker zouden worden en daarom waren de mensen bereid zich steeds dieper in de schulden te steken vermoed ik.

 229. Frans says:

  Adamus: Helemaal terecht wat je stelt! Niet alleen, dat de overheid de problemen op de bevolking afschuift, maar ook wordt de bevolking onderling daardoor tegen elkaar op gezet: bijvoorbeeld jong tegen oud.

  Dat is onderdeel van het plan. Divide and rule was dat niet het gezegde?

 230. Frans says:

  Maria: Er zit dus per definitie een foute lobby achter!

  Wordt ik nog gelezen??
  Frans schreef:
  “Als je het zo op een rijtje zet zijn de maatregelen alleen goed voor de banksters en de overheid & fuck het volk, dat is maar een bijzaak.
  Blok zal wel denken: geniaal! In een keer een paar zaken tegelijk opgelost: ondersteuning van de huizenmarkt, de banken, de bouwsector en de overheid middels de huurheffing.
  Dit is puur gedacht van het corporate fascism model, hetgeen we gewend zijn. De enige die hierbij verliest is de burger, as usual.
  Tijdens de boom kon het niet op voor de banken, de overheden (inclusief gemeentes), de bouwbedrijven.
  Nu de piramide aan het ineenstorten is wil men de problemen op het volk afschuiven: dit leid tot een grote verarming, en daarmee einde groei economie, verminderde belasting inkomsten.
  Het is een rekensom die gewoon niet klopend te maken is!
  De gekozen oplossing is dus kicking the can down the road. Er is geen andere oplossing dan de banken failliet laten gaan, de boel in elkaar laten storten, schuldsanering.”

 231. Maria says:

  nhz: dat lijkt me met de spaarrente van maximaal 1.7% bij een enigszins degelijke bank niet meer erg slim …

  Slim is weer een ander verhaal.
  Het is en het blijft het achterlijke idee dat als je iets terugkrijgt van de Belastingdienst, je bij voorbaat gewonnen hebt.
  De grote jongens zagen dat als eerste, de rest is er achteraan gesprongen, alle gevolgen van dien.

 232. Adamus says:

  Frans: Dat is onderdeel van het plan. Divide and rule was dat niet het gezegde?

  Van mij? 🙂

 233. Maria says:

  nhz: en in Spanje hebben nog steeds hele volksstammen Euribor + 0.5%, aflossingsvrij …

  Money for nothing!

 234. cartoonist says:

  @ Frans

  Frans: Dat is onderdeel van het plan. Divide and rule was dat niet het gezegde?

  Wat dacht je van de links-rechts splijtzwam.
  Hele volksstammen simplificeren alles tot een probleem dat is veroorzaakt door links, hoe simpel moet je zijn om zo’n eenvoudige leugen te geloven ?

  Ondertussen is het haast oorlog tussen het linkse en het rechtse kamp. Het zou lachwekkend zijn als het niet zo treurig is dat daardoor de aandacht van de echte problemen wordt afgeleid.

 235. Frans says:

  Adamus: Van mij?

  Weet niet precies waar je op doelt, maar ik bedoelde de illuminati, maar wie de schoen past trekke hem aan: dat spreekwoord klopt in ieder geval! 🙂

 236. Maria says:

  cartoonist,

  1995-2000, dit waren de laatste jaren van de alleen verdiener, moge hij/zij rusten in vrede!

 237. Maria says:

  Frans,

  Sorry, ik had je inderdaad moeten quoten!

 238. Frans says:

  cartoonist:
  @ Frans

  Wat dacht je van de links-rechts splijtzwam.
  Hele volksstammen simplificeren alles tot een probleem dat is veroorzaakt door links, hoe simpel moet je zijn om zo’n eenvoudige leugen te geloven ?

  Ondertussen is het haast oorlog tussen het linkse en het rechtse kamp. Het zou lachwekkend zijn als het niet zo treurig is dat daardoor de aandacht van de echte problemen wordt afgeleid.

  Helemaal mee eens. In de US ligt het wat duidelijker met het twee partijen systeem, in de UK ook, maar in Nederland is de politiek ook de dog en pony show.
  Uiteindelijk vallen alle beslissingen gunstig uit voor de banken, de grote bedrijven en de overheid. Dat is de reden dat ik niet meer stem. Wie nog gelooft dat we in een democratie leven is hopeloos naief.

 239. Constance says:

  Dawg: Ik betwijfel of die schulden een doel op zich vormen voor de boven ons gestelden. Ik zie die schulden eerder als een een noodzakelijke voorwaarden om het systeem draaiend te houden zolang in de lage lonen landen de binnenlandse koopkracht op een laag peil blijft.

  Na de Reagan/Thatcher ‘revolutie’, waarbij de verstarde sociaal-economische machtsverhoudingen zodanig gewijzigd werden dat (onbedoeld?)de basis werd gelegd voor de gijzeling van de economie door de financiële sector, ontstond er wel degelijk een noodzaak maar ook een intentie om zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk schuldafhankelijk te maken.

  Een evident voorbeeld was Thatcher’s ‘right to buy’ programma voor de woningmarkt, waarbij geprobeerd werd, door mensen (de illusie van) bezit te geven, hen te disciplineren en ontvankelijk te maken voor wat gesuggereerd werd een ‘bezittersideologie’ te zijn: het Thatcherisme. Een wonderlijk ratjetoe van monetarisme en Hayekianisme, dat Engeland niet alleen bevrijdde van z’n onrendabele industriën, maar eigenlijk z’n gehele industriële basis enorm verzwakte.

  De RtB was een in feite een toepassing van Hayek’s theorie van de dubbele waarheid, één waarheid voor de machtselite en één voor de massa.

  Hayek: “The elite should be tutored to understand the transgressive necessity of repressing democracy, while the masses would be regaled with ripping tales of rolling back the nanny state and being set free to choose.”

  Het ruim rondstrooien van het begrip ‘vrijheid’ in hun teksten moest daarbij verhullen dat de leiders een zo groot mogelijke mate van machts- en inkomensongelijkheid niet zagen als noodzakelijk functioneel kenmerk van hun politiek maar hoogstens als een onwelkom bijprodukt daarvan.

  Is voor economen van vrijwel alle gezindten onze financiering van de woningmarkt, met een glansrol voor de HRA, in de woorden van Buiter het ‘meest verknipte systeem ter wereld’ en zijn er genoeg voorbeelden van de spectaculaire problemen, die fiscaal gestimuleerde huizenprijsinflatie kan veroorzaken, historicus Rutte ziet hier geheel andere mogelijkheden.

  Van zo’n studie geschiedenis steekt een mens altijd wel iets op, naar men zegt, maar bij Mark vraag ik me vaak af…..

  Zo schmiert onze montere entertainer-premier er tijdens de verkiezingen voor een gretig publiek weer lustig op los: de HRA als “draagmuur van onze welvaart”, “prachtig instrument”, “in te voeren als hij niet zou bestaan”, “twee vliegen in een klap” (zgn. bevordering huizenbezit en lastenverlichting) etc., etc.

  Schaamteloos electoraal opportunisme, een minister (Ivo O.),die met pompeuze dictie de HRA heilig en eeuwig verklaarde, tal van prominente VVDers bij de DSB, die hielpen onnozele lieden in de ban te brengen van Dirk’s realistische kunsten, de huizenmarktportefeuille bij een B.de B. om duidelijk te maken dat men serieuze argumenten daar sowieso niet serieus zal nemen, altijd zeer onder de indruk van de argumenten van de bankenlobby; niets was bij de VVD te dol waar het er om ging mensen in het genot van een hypotheekschuld te stellen….

  Het is dan ook te verwachten dat vooral de VVD zich zal gaan profileren als struikelblok voor de zo nodige, meer voortvarende aanpak van de ontmanteling van de HRA, wat de conclusies van de commissie ook zullen zijn.

 240. Frans says:

  Maria:
  Frans,

  Sorry, ik had je inderdaad moeten quoten!

  Hee Maria: niets hoeft! 🙂
  Was gewoon wat aandacht trekkerij, samen met enige functionaliteit, omdat het toevallig op het onderwerp betrekking had…

 241. Dawg says:

  cartoonist,

  En ook, misschien wel vooral, dat gezinnen hadden geleerd dat je door inflatie en hra iets (veel) voor niets konden krijgen terwijl je bij sparen en huren vooral een dief van je eigen portemonnaie was.

  disclaimer: en door de illuminatie natuurlijk

 242. Frans says:

  Constance: Zo schmiert onze montere entertainer-premier er tijdens de verkiezingen voor een gretig publiek weer lustig op los: de HRA als “draagmuur van onze welvaart”, “prachtig instrument”, “in te voeren als hij niet zou bestaan”, “twee vliegen in een klap” (zgn. bevordering huizenbezit en lastenverlichting) etc., etc.

  Precies! De welbekende buzz woorden!
  Voeg daar systeembank nog maar aan toe als buzz woord.

  Erg goed geschreven stuk, en erg mee eens.
  Ik weet niet of Tatcher wel of niet bewust handelde naar de belangen van de illuminati, doet er feitelijk niet zoveel toe.
  Natuurlijk zijn de schulden bewust gecreerd.
  Mensen die dit ALU hoedjes werk vinden moeten inderdaad de geschiedenis eens goed bestuderen.

 243. Frans says:

  Constance: Het is dan ook te verwachten dat vooral de VVD zich zal gaan profileren als struikelblok voor de zo nodige, meer voortvarende aanpak van de ontmanteling van de HRA, wat de conclusies van de commissie ook zullen zijn.

  Natuurlijk, want de VVD is de partij van de bankhoeren par excellence!

 244. cartoonist says:

  Zo is het

  Constance: Het ruim rondstrooien van het begrip ‘vrijheid’ in hun teksten moest daarbij verhullen dat de leiders een zo groot mogelijke mate van machts- en inkomensongelijkheid niet zagen als noodzakelijk functioneel kenmerk van hun politiek maar hoogstens als een onwelkom bijprodukt daarvan.

 245. cartoonist says:

  Constance,

  Ik wou dat ik het zo mooi kon verwoorden als Constance hier deed, een genoegen om te lezen, zo duidelijk en zo waar.

 246. Dawg says:

  Constance,

  Schulden zijn misschien meer dan een noodzakelijk voorwaarde voor de globalisering. En misschien zelfs meer dan een zeer gewaardeerd bijproduct. Daar zat ik over na te denken toen ik m’n reply aan Hugo intypte.

  Hayek: “The elite should be tutored to understand the transgressive necessity of repressing democracy, while the masses would be regaled with ripping tales of rolling back the nanny state and being set free to choose.”

  Dat zet Hayek toch weer een beetje in een eh….ander daglicht.

  Iedeologie vermengt met wat economische theorie als legitimatie voor de machtselites. We zijn weer thuis!

 247. Frans says:

  cartoonist:
  Constance,

  Ik wou dat ik het zo mooi kon verwoorden als Constance hier deed, een genoegen om te lezen, zo duidelijk en zo waar.

  plus 1.

 248. Dawg says:

  Constance,

  Nog iets over Hayek’s dubbele waarheid in relatie met Thatcher. Aan Thatcher schijnt de uitspraak “There is no such thing as society” toegeschreven te kunnen worden. Daar moest ik aan denken toen ik beelden van haar zag terwijl ze een nummertje “Britain rules the wave” opvoerde toen ze de troepen uitwuifde die de destijds bezette Falklands moesten heroveren.

  Had ze dat niet even moeten zeggen tegen die jongens die op het punt stonden hun leven te riskeren en te verliezen voor een niet bestaand iets?

 249. Hugo says:

  Dawg: free to choose.

  Waar zien we die quote later ook al weer terug? Oh ja, Milton Friedman en zijn ”free to choose” Chicago Boys. Wat die hebben aangericht….

 250. Dawg says:

  Hugo,

  Friedman? Je ziet dat terug in ALLE mainstream economische theorie. Laat de markten (vrij, uiteraard) het werk doen en het resultaat zal zijn dat “what is, is right”. De enige slechterik in het stuk is de overheid. Die doorkruist dat mooie spel (mind the word) van markten alleen maar.

 251. Dawg says:

  Hugo,

  Achter al die elegante theorie natuurlijk een wat viezere werkelijkheid van overheden die worden omgekocht, markten die (als het moet met geweld) hele of halve monopolies zijn, kosten die worden afgewenteld op anderen of andere generaties (vervuiling/vergiftiging/uitputting) etc.

 252. afbetaalde huiseigenaar says:

  nhz: Ik heb ook wel eens gelezen over hele dorpen van Duitsers en Oostenrijkers in de Thaise binnenlanden, waar zeg maar een Duitse bouwvakker een Thaise vrouw plus een paar privé slaafjes uitzoekt voor een overzichtelijk bedragje, en daar dan de rest van zijn leven gaat doorbrengen als superkapitalist; met hetzelfde soort Freunde uit de Heimat om samen te zuipen en TV te kijken.
  Ik vermoed dat die goedkope 1:1 zorg voor Duitse bejaarden een onsmakelijke kant heeft.

  die zwarte schapen heb je zeker..
  geld echter niet dat je ze allemaal over 1 kam kan scheren

 253. afbetaalde huiseigenaar says:

  Maria: Nee Voerman, alles afschaffen wat aan rare subsidies in Nederland rondhupt en IB verlaging toepassen. Kan ik zelf kiezen waar ik mijn geld aan uit geef!!

  +1

 254. ll says:

  @ Tufkaj.

  Hier vind je alles ? wat je wilt weten, hoop ik

  Vanaf 1980 –

  Uva

  http://dare.uva.nl/document/131657

 255. ll says:

  Nou ja, als je alles even kort samenvat, komen we tot 2020 ? in het Japanistan scenario.

  En het is me nog steeds een raadsel waarom niemand ( behalve ‘onze’ Eric Mecking, en nog een paar andere helder denkende en niet geindoctrineerde geesten ) deze ‘toestand’ niet hebben zien aankomen.

  Mises zei het al lang geleden op dit blog ‘ leer je kinderen Mandarijn ‘ 🙂

 256. ll says:

  Volg de meteoriet 🙂

  Live tv, linkjes hiervoor te vinden op deze site NASA

  http://www.nasa.gov/multimedia/nasatv/iss_ustream.html

 257. Claude says:

  Deze tweede lening-grap kwam uit de koker van de banken? http://www.nu.nl/economie/3208887/hypotheekafspraak-starters-koker-van-bank.html

  Wonderlijk.

 258. Adamus says:

  dat lijkt me met de spaarrente van maximaal 1.7% bij een enigszins degelijke bank niet meer erg slim …

  Rabo vanaf 5miljoen 0,0 procent. Bij een zwitserse bank moet men bewaargeld betalen.

 259. snorkel says:

  Steven: Er zit dus bijna per definitie een foute lobby achter.

  Ik zei het ook al 😉 En je hebt gelijk Maria, want vandaag staat overal dat het plan voor de 2e lening gewoon rechstreeks bij ING vandaan komt

 260. Bor de Wolf says:

  Claude,

  Wow, dat is nog eens nieuws. En de politiek dacht, hee, een interessant Dirk Scheringa productje, laten we daar eens mee verder gaan… En nog een generatie in het haardvuur geflikkerd.

 261. Bor de Wolf says:

  Bor de Wolf,

  En even verassend: ik dacht dat ze risico’s wilden/moesten verkleinen, maar daar denken ze zelf anders over, blijkbaar. Misschien dat SNS ze nog eens te meer getoond heeft dat ze kunnen uitspoken wat ze willen, ze zijn onaantastbaar.

 262. lapje says:

  De nieuwe 50/50 hypotheek ga je niet vrijwillig aan. Alleen als de bank je ertoe dwingt. Bijv bij betalingsachterstand?

  Boekhoudtrucje om afschrijven verder uit te stellen, als je het mij vraagt.

 263. Bor de Wolf says:

  Nieuw: de Katerhypotheek van ING, speciaal aanbevolen door Stef Blok.

 264. lorenzo says:

  Maria: Het is toch simpel, je noemt het een lening en geen hypotheek!

  juridisch lastig (..) , de ene is een zekerheidsrecht en de ander niet . Moet een makelaar weten ….

 265. KariZ says:

  Adamus,

  Mijn werkgever wordt weggepest bij van Lanschot wegens te klein vermogen ( <500.000 ).

  Extra kosten per 3 mnd voor 'beheer' (digitale stalling van fiat????) en rekening + pasjes.

  Geen eigen accountmanager meer maar alles via het web. En dat voor iemand die het liefst nog een brief schrijft met de ganzenveer…hilarisch.

  Verloor 7000,- op aandelen SNS…gekocht op aanraden van? …jawel jongens van van Lanschot.

  Goud kopen? ho maar. Zelfs niet met korting 😉

 266. lorenzo says:

  nhz: en in Spanje hebben nog steeds hele volksstammen Euribor + 0.5%, aflossingsvrij …

  Nee .

 267. snorkel says:

  snorkel,

  Dat was dus een quote van Maria, niet van Steven… 😉

 268. Voerman says:

  Maria: Dus Voermannetje, afschaffen die HRA, nu!!

  Accoord, Marietje.
  Mits bijvoorbeeld de volgende aanpassing van de IB:

  Belastingvrije voet voor iedereen 33.000 euro.
  Al het inkomen daarboven niet progressief en met 70% belasten!
  Verder in het geheel geen aftrekposten meer.

  Hiermee tevreden?
  Everybody happy?

 269. lorenzo says:

  ll: Volg de meteoriet Live tv, linkjes hiervoor te vinden op deze site NASAnasa.gov/multimedi…atv/iss_ustream.html

  als het maar instort kenmerken heeft toch ? 🙂

 270. Mastah says:

  lapje: De nieuwe 50/50 hypotheek ga je niet vrijwillig aan. Alleen als de bank je ertoe dwingt. Bijv bij betalingsachterstand?

  Boekhoudtrucje om afschrijven verder uit te stellen, als je het mij vraagt.

  Ik denk dat je 100% gelijk hebt. Dit is idd de perfecte mogelijkheid om verplicht afboeken te voorkomen. Dat gecombineerd met het feit dat het ‘uit de koker vd banken’ kwam is 1+1=2.

 271. Mastah says:

  Voerman: Belastingvrije voet voor iedereen 33.000 euro.
  Al het inkomen daarboven niet progressief en met 70% belasten!
  Verder in het geheel geen aftrekposten meer.

  Ben het gedeeltelijk met je eens, gewoon grote belastingvrije voet en geen afrekposten. Maar ik zou boven de 33.000 een belastingtarief van 50% willen. Maar onderwijl een salariscap op alles en iedereen wat voor de (semi-)overheid werkt of door de overheid verplichte afname of gegunde monopolies (zoals zorgverzekeringen, waterbedrijf of vervoersbedrijven) op maximumsalaris van 3x modaal. Alles daarboven is 100% belast, of ze moeten er maar voor gaan kiezen in de commerciële sector te gaan werken. Mensen die dit maximum proberen te ontlopen via constructies beboeten met celstraffen.
  Onderwijl de BTW op producten fors omhoog en proberen te koppelen aan de gegeneerde milieu-voetafdruk. Dus producten die veel energiekosten, van ver moeten komen etc mogen fors belast worden.

 272. erik(trol) says:

  Wederom weer aardig wat huizen verkocht in de directe omgeving. Treintje loopt toch door als de starters kopen………Inmiddels 5000 huizen minder te koop in de eerste 6 weken van dit jaar.

  Onderstaand verkocht afgelopen 2 dagen……

  Norenburg 125 Bewaren
  Bewaren
  2591 AK ‘s-Gravenhage Verkocht
  145 m² / 235 m² · 7 kamers
  Röttgering NVM Makelaars
  € 295.000 k.k.

  14-2-2013 .
  Woutersstraat 19 Bewaren
  Bewaren
  2245 VL Wassenaar Verkocht
  130 m² / 121 m² · 5 kamers
  Frans Spendel Makelaardij
  € 299.000 k.k.

  14-2-2013 .
  Boekelermeerstraat 3 Bewaren
  Bewaren
  2493 XJ ‘s-Gravenhage Verkocht
  160 m² / 260 m² · 5 kamers
  Max Sedelaar Makelaars
  € 399.000 v.o.n.

  14-2-2013 ..
  Brilduikerstraat 22 Bewaren
  Bewaren
  2492 NX ‘s-Gravenhage Verkocht
  126 m² / 131 m² · 5 kamers
  Emil du Croix NVM Makelaardij
  € 236.000 k.k.

  14-2-2013 .
  Adelheidstraat 13 Bewaren
  Bewaren
  2595 EA ‘s-Gravenhage Verkocht
  250 m² / 264 m² · 8 kamers
  Estata Makelaars
  € 735.000 k.k.

  13-2-2013 .
  Populierendreef 916 Bewaren
  Bewaren
  2272 HT Voorburg Verkocht
  150 m² / 164 m² · 5 kamers
  Agterdenbosch NVM makelaars
  € 345.000 k.k.

  12-2-2013 .
  Westvlietweg 37 Bewaren
  Bewaren
  2491 EC ‘s-Gravenhage Verkocht
  140 m² / 110 m² · 5 kamers
  Hekking NVM Makelaardij
  € 299.500 k.k.

  12-2-2013 .
  Hanedoesstraat 60 Bewaren
  Bewaren
  2597 XH ‘s-Gravenhage Verkocht
  180 m² · 8 kamers
  Estata Makelaars
  € 330.000 k.k.

  12-2-2013 .
  Forelvijver 25 Bewaren
  Bewaren
  2492 MS ‘s-Gravenhage Verkocht
  155 m² / 232 m² · 5 kamers
  Van Lieshout Lammers Kruize nvm makelaars
  € 299.500 k.k.

  12-2-2013 .
  Fazantlaan 8 Bewaren
  Bewaren
  2289 ER Rijswijk Verkocht
  125 m² / 138 m² · 5 kamers
  Van Oosterom & Verhagen Ypenburg B.V.
  € 269.000 k.k.

  12-2-2013 .
  Van Baaklaan 142 Bewaren
  Bewaren
  2493 CH ‘s-Gravenhage Verkocht
  94 m² · 4 kamers
  Agterdenbosch NVM makelaar
  € 225.000 k.k.

  12-2-2013 .
  Offenberglaan 1 flat 15 Bewaren
  Bewaren
  2594 BM ‘s-Gravenhage Verkocht
  140 m² · 4 kamers
  Estata Makelaars
  € 335.000 k.k.

  11-2-2013 .
  Nieuw Westeinde bouwnummer 1 Bewaren
  Bewaren
  2275 AC Voorburg Verkocht
  153 m² · 4 kamers
  Makelaardij WVK

 273. erik(trol) says:

  Valt wel op dat sinds het funda tellertje naar beneden gaat, niemand hier het daar meer over heeft. Dit terwijl toen die nog dagelijks omhoog ging je dit in elke post zo ongveer 10x moest lezen……….

 274. Claude says:

  Mastah: Ik denk dat je 100% gelijk hebt. Dit is idd de perfecte mogelijkheid om verplicht afboeken te voorkomen. Dat gecombineerd met het feit dat het ‘uit de koker vd banken’ kwam is 1+1=2.

  Dit moet hem wel bijna zijn. An sich is dit niets voor banken (veel te veel risico lijkt me), maar in probleemgevallen zou dit wellicht soelaas kunnen bieden. Op de site van de SGP (wel voor zondag klikken) staat een goede grafiek hoeveel je extra kunt lenen ( http://www.sgp.nl/Actueel/Flexibele%20hypotheken.wli ). De berekening die hierbij staat komt min of meer overeen met wat ik hierboven al berekend had. De netto maandlasten verminderen marginaal (tussen de 16% en 11%). Daar zit het voordeel dus niet.

  Dan vraag ik me dus af, of deze lening ook met terugwerkende kracht kan. Stel je krijgt in jaar 7 problemen, kan ING dan een tweede hypothecaire lening nemen en je de helft van het geld lenen dat je afgelost hebt. En dit dan weer gebruiken om voor een jaar de rente te betalen. Voelt nog steeds niet erg lekker trouwens, want bij een ‘voordeel’ van zo’n 14% kun je met 7 jaar lenen slechts 1 jaar de lasten betalen.

  Laatste wat ik me kan voorstellen is dat de ING dit te berde bracht (“joh, kan dit eigenlijk?”). Blok c.s. toen zei van “volgens ons wel, en volgens ons mocht dit ook al lang”, en toen dacht: “eh, dit zou wel eens een schijnoplossing kunnen zijn voor die zeikerds van het CDA en CU”. Want laten we eerlijk zijn, de mogelijke lening is echt heel klein. Op 20 jaar, kun je pas 25% (50%*50%) van je afgeloste bedrag lenen. Na 15 jaar is dit 16% en op 10 jaar pas nog geen 10%. Na 5 jaar pas 4% van de totale som (12.500 euro op 3 ton hypotheek). Daar kun je 8 maanden lasten van betalen.

  Ik neig nog steeds meer naar een toevallige schijnoplossing dan naar een kwaad geniusplan, tenzij de bedoeling is dat je dit gaat aanwenden om mensen bij eventuele problemen met extra krediet op te zadelen, zodat je niet hoeft af te schrijven. Maar dit kan via de NHG al en een stuk substantiëler dan die magere euro’s aflossing die je voor de helft aanwendt.

 275. Claude says:

  erik(trol), dikke lol Erik.

  Al die woningen zijn in 2012 verkocht:

  Norenburg 125 – Verkocht 27 december 2012
  Woutersstraat 19 – Verkocht 15 december 2012
  Boekelermeerstraat 3 – Verkocht 14 december 2012
  Brilduikerstraat 22 – Verkocht 27 december 2012
  Adelheidstraat 13 – Verkocht 21 december 2012
  Populierendreef 916 – Verkocht 28 december 2012
  Westvlietweg 37 – Verkocht 19 december 2012
  Hanedoesstraat 60 – Verkocht 12 december 2012
  Forelvijver 25 – Verkocht 28 december 2012
  Fazantlaan 8 – Verkocht 24 december 2012
  Van Baaklaan 142 – Verkocht 21 december 2012

 276. Claude says:

  erik(trol), dat zijn onttrekkingen. Niet te verwarren met verkopen. En als het verkopen zijn, dan is het achterstallig onderhoud van de makelaar voor de december-bonanza. Erik, de woningmarkt is op dit moment dood. Er wordt nu nauwelijks verkocht.

 277. bhaal says:

  erik(trol),

  Leg mij eens uit erik trol, hoe kan het dat de werkloosheid stijgt en er toch plotseling mensen zijn die dan denken god ik ga nu kopen? al die cijfers op funda en cbs.nl worden gemanipuleerd. Ik als starter trap er echt niet in om 100.000 schuld op me te nemen. Ik emigreer liever al heb ik een goede baan. Dat kan ik ook krijgen in het buitenland en hoef ik ook niet voor de vergrijzing te betalen. Denk dat mijn leeftijdsgenoten rond de 25 t/m 30 jaar die nog vrij zijn er ook zo over denken. Nu jij weer.

 278. Voerman says:

  erik(trol):
  Valt wel op dat sinds het funda tellertje naar beneden gaat, niemand hier het daar meer over heeft. Dit terwijl toen die nog dagelijks omhoog ging je dit in elke post zo ongveer 10x moest lezen……….

  Tja Eric.
  Wishful thinking en hopen op het effect van self fulfilling prophecy.

  Menselijke eigenschappen toch?
  Op dit log zolangzamerhand bij menigeen bovenmodaal ontwikkeld. 🙂

 279. Mastah says:

  Claude: Ik neig nog steeds meer naar een toevallige schijnoplossing dan naar een kwaad geniusplan, tenzij de bedoeling is dat je dit gaat aanwenden om mensen bij eventuele problemen met extra krediet op te zadelen, zodat je niet hoeft af te schrijven. Maar dit kan via de NHG al en een stuk substantiëler dan die magere euro’s aflossing die je voor de helft aanwendt.

  Ja, ik denk ook dat deze schijnoplossing precies de juiste illusie wekt die de christenen kon plezieren. Want het leeft de koper helemaal niks op, en het geeft de banken juist een escape tov afboeken.

  Claude: Maar dit kan via de NHG al en een stuk substantiëler dan die magere euro’s aflossing die je voor de helft aanwendt.

  Kijk, de staat heeft natuurlijk liever dat individuele personen zich volladen met schuld, dan dat het op het bordje van de staat terecht komt. A la studiefinancieringsstelsel, als persoon die wat kan wordt je geacht vol te laden met schuld en vooral geen beroep te doen op de (eigenlijk veel ruimere) sociale voorzieningen. En het voordeel dat het biedt tov de NHG, zijn denk ik als volgt:
  -NHG lijkt nog steeds goed gevuld en weinig aangesproken te worden. Geeft nog iets aan vertrouwen aan de NL’se hypotheken die worden verhandeld.
  -Staat als uiteindelijke garant staande partij voor NHG lijkt minder risico te lopen, AAA en lagere rente op staatsleningen
  -De cijfers over de hoeveelheid hypotheken die zullen defaulten bij Nederlandse banken zullen laag blijven. Dit houdt de schijn op dat de banken nog solvent zijn ipv dat ze ook op de overige (nog wel betalende) hypotheken niet rekening hoeven te houden met grote afboekingen

 280. Mastah says:

  Whoops, foutjes in mijn tekst:

  Mastah: leeft

  *levert

  Mastah: hypotheken niet rekening

  *juist eigenlijk WEL rekening moeten houden met grote afboekingen

 281. erik(trol) says:

  Claude, Waar heb je het in hemelsnaam over. De woningen zijn bij mij pas verkocht als ze afgemeld zijn. Dit zijn gewoon verkopen weliswaar met de regels van vorig jaar, dat is dus een duidelijk teken aan de wand dat er markt zat is. Heeft geen moer met ontrekkingen te maken. Blijkt gewoon ook al uit het FEIT dat er momenteel minder aanbod bij komt dan dat er verkocht wordt. Dit gaat straks doorzetten nu de nieuwe regels er zijn(kan nog heel even duren), maar daarna gaat het balletje rollen, niet hard maar het gaat rollen. Bhaal: Jij mischien niet maar voor jou staan er duizenden andere klaar, die nu zeggen verrot maar met je sociale huurmarkt en vrije sector ik ga kopen, en emigreren klinkt leuk, maar kan echt tig voorbeelden opnoemen van vrienden en kennissen die als makke schapen terug kwamen na paar jaar buitenland(zo goed als blut), wel bruin dat dan weer wel.

 282. Voerman says:

  bhaal: hoef ik ook niet voor de vergrijzing te betalen

  Fout!
  De grijzen hebben tot nu toe voor jou betaald!
  In het buitenland zijn overigens ook grijzen. Geen probleem, gaan allemaal dood en vervolgens ben jij zelf grijs.
  🙂

 283. snorkel says:

  erik(trol),

  Wow, Erik! Je hebt hier gewoon het hele probleem op de huizenmarkt in 1 klap opgelost! Als de strengere regels (verplicht aflossen per 1 jan 2013) tot meer verkopen leiden, dan ligt de oplossing vor de hand: de regels nóg meer aanscherpen en de markt komt weer lekker op stoom!

 284. erik(trol) says:

  Whahahhhahah

 285. erik(trol) says:

  Snorkel: Snap je het nou niet of wil je het niet snappen?

  Vraag nou is aan willekeurig 10 mensen op straat:

  Wat voor hypotheek heeft u?

  Wedden dat je in 7 van de 10 gevallen hoort, ja dat weet ik echt niet hoor, ben toen bij zo een adviseur geweest en die heeft dat geregeld.

  Straks komt starter bij adviseur: Mooi u komt precies op tijd. U kunt nu toch uw droomhuis kopen, u betaald in het begin lekker weinig, dit wordt wel wat meer later maar daar hoeft u zich geen zorgen om te maken, door inflatie merkt u dat tegen die tijd helemaal niet.

  U kunt hier tekenen.

 286. Claude says:

  erik(trol), nou Erik, in het echt zijn ze verkocht als de koopakte is getekend en zijn ze geleverd als ze langs de notaris zijn gegaan. Als je even doorklikt op al die woningen dan zie je dat ook staan: bijvoorbeeld Norenburg 125 ( http://www.funda.nl/koop/verkocht/s-gravenhage/huis-48674606-norenburg-125/ ), afmelddatum 14 februari, verkoopdatum 27 december. De laatste datum is natuurlijk de belangrijkste.

  Die verkopen dus die je ziet zijn niet van dit jaar, maar van vorig jaar december. Dat je het weet.

  Er zijn 17.000 woningen verkocht in december 2012. Evenveel als in december 2008, net na de start van de implosie, 1400 meer als in december 2009 en een kleine 3000 meer als in december 2010. Dus het valt wel mee hoe geweldig goed december 2012 was als je
  het bekijkt vanuit een langer perspectief.

  erik(trol): Blijkt gewoon ook al uit het FEIT dat er momenteel minder aanbod bij komt dan dat er verkocht wordt

  Dit blijkt helemaal nergens uit. Het aantal intrekkingen over 2012 was al 56.000 woningen. Deze woningen komen ooit weer terug. Daarnaast heb je een gigantisch latent aanbod. Dit zijn woningen die nog op de markt moeten komen die uitgesteld worden. Ik maak nog nergens uit op, dat de echte voorraad afneemt.

 287. erik(trol) says:

  En Snorkel, De markt komt op gang omdat er voor veel mensen geen ander alternatief is en ook niet komt.

 288. maarten says:

  erik(trol),

  jij krijgt nog eens last van je karma. anything that goes around comes around

 289. snorkel says:

  erik(trol),

  En nu even serieus; je begrijpt toch zelf ook wel dat verkopen die nog met de regels van 2012 zijn rondgemaakt (of in 2013 rondgemaakt, maar geantedateerd door de makelaar) en pas in 2013 van Funda af worden gehaald niet echt veel goeds beloven voor de rest van 2013? Elke januari daalt het aantal tijdelijk (zie http://www.floris.nu/funda/), maar daarna knalt het gewoon weer omhoog. Zou best dit jaar eens minder omhoog kunnen knallen, omdat verkopers ten einde raad hun huis maar uit de verkoop halen, maar wees gerust, dat gaat niet zorgen voor hogere prijzen zolang elke potentiële koper nog de keuze heeft uit 15 huizen en bovendien geen fatsoenlijke hypotheek meer kan krijgen. En bovendien daalt het aantal potentiële kopers met de dag.

 290. Claude says:

  erik(trol):
  En Snorkel, De markt komt op gang omdat er voor veel mensen geen ander alternatief is en ook niet komt.

  Vrije huursector grote winnaar woningmarkt in 2012. 2012 werden 72.731 woningen verhuurd in de vrije sector, een forse stijging van 48% ten opzichte van 2011. http://www.pararius.nl/nederlands/nieuws.php?name=Vrije_huursector_grote_winnaar+woningmarkt_2012

  Vrije sector huur is goedkoper zolang de huizen met een procent of 4 dalen per jaar. En dan heb ik het nog niet eens over de kosten koper (6%, of wel bijna twee jaar ‘gratis’ huren)/kosten verkoper (2%), eventuele dubbele woonlasten bij aankoop of verkoop (2%?) of onderhoudskosten (1% per jaar). Of belastingen. Alternatieven genoeg dus.

 291. Claude says:

  En met goedkoper bedoel ik dat je gratis woont in vergelijking met kopen. Ik neem niet eens rentelasten mee.

 292. erik(trol) says:

  Claude: Een groot gedeelte van deze intrekkingen komt voorlopig helemaal niet terug omdat de prijzen niet gaan stijgen, eerder nog iets zullen dalen. Deze mensen kunnen hun huis dus niet verkopen. Zij kiezen er dus voor om er te blijven wonen(en mischien nog wat te verbouwen met spaargeld). Het totale aanbod neemt dus af en dit jaar gaan er nog vele intrekkingen volgen, wat overblijft is een aanbod met prijzen die marktconform zijn. Dit zijn woningen die dus wel verkocht kunnen worden. Dit zijn er echter veel minder dan de huidige 260.000. Hierdoor gaat er een nieuwe bodem in de markt ontstaan en de vervuiling gaat er uit. Je hebt wel gelijk mijn zin had moeten zijn: Er komt minder aanbod bij dat dat er afgaat door vekopen EN intrekkingen.

 293. HappyHuurder says:

  erik(trol): Het totale aanbod neemt dus af en dit jaar gaan er nog vele intrekkingen volgen,

  Dat is dus precies waarom er ook minder potentiële kopers zullen zijn…

  …raakt iemand zijn huis niet kwijt, koopt ie ook geen nieuwe!

 294. HNK says:

  Valt wel op dat sinds het funda tellertje naar beneden gaat, niemand hier het daar meer over heeft.

  Een daling van de teller lag in de lijn der verwachtingen door de idioterie in december. Waar de meeste mensen hier wel naar uit zullen kijken zijn de verkoopcijfers over het eerste en het tweede kwartaal van dit jaar. De funda teller maakt wel vaker rare periodieke sprongen, zo stond de teller ook een tijdje helemaal stil voor enkele weken vorig jaar.

 295. erik(trol) says:

  Claude: Zodra de prijzen stabiliseren, gaan dezelfde mensen die nu vrije sector huren als een raket kopen. Bij de vrije sector markt is evenwicht met kopen veel sneller bereikt dan bij de sociale huurmarkt(dit duurt nog jaar of 3 a 4), de vrije sector heeft alleen voordelen bij dalende huizenprijzen, en dit duurt niet lang meer.

 296. snorkel says:

  erik(trol),

  Alternatieven zat.
  – Jongeren blijven langer bij de ouders wonen. Ook lekker voor ouders die minder goed ter been zijn; “Help jij mee met de zware klussen jongen, dan hoef je geen huur te betalen… ons huis is toch al afgelost”.
  – Samenwonen met vrienden ipv als alleenstaande een huis kopen. Ik ken echt heel veel jongeren die tot hun 30e gewoon met vrienden samen een huis huren, een soort van luxe studentenhuis. Is prima te doen, gezellig (helemaal gezien alle huisgenoten geld zat hebben), en een huis kopen met je liefdespartner kan altijd nog als de relatie een jaartje of 5 stand heeft gehouden.
  – Gewoon geliberaliseerd huren. Niet goedkoop, maarja een huis kopen is ook maar geld weggooien. Je zou wel dief van je eigen portemonnee zijn om een een huis te kopen
  – En dan nog de geluksvogels: Anti-kraak / huren bij een pensioenfonds / (zwart) huren van een familielid of kennis die zijn huis niet verkocht krijgt
  – Of gewoon lekker blijven zitten in de sociale huurwoning en de huurverhoging voor lief nemen. Het alternatief (verhuizen) kost ook geld, en verhuizen naar een koophuis nog veel meer. Ik denk dat, als er één groep is waarvoor er geen beter alternatief is, zelfs nu niet, dat het de scheefhuurders zijn

 297. erik(trol) says:

  Happy huurder: Dit wordt opgevangen door nieuwe aanwas die straks de keuze heeft tussen vrije sector of kopen. (Sociale huur is uitgeschakeld door de inkomens grenzen). Daardoor gaan mensen met bijvoorbeeld een inkomen van 50.0000 euro niet meer de sociale sector in zoals vroeger, maar kopen.

 298. snorkel says:

  erik(trol),

  Niemand, en zeker niet in deze tijden, begint op de woningmarkt met een inkomen van €50.000. Daar groei je langzaam naar toe in een jaartje of 5 (en dan doe je het verdomde goed!) tot 10. Met de huidige regels groeit je huur dus langzaam mee (want ze kunnen je er nog steeds niet gewoon uitgooien) en is het dus helemaal geen kwestie tussen; of een huizenhoge huur of nú kopen. Het is een keuze tussen; accepteer ik die paar tientjes huurverhoging of gooi ik elke maand duizend euro over de balk? Die afweging gaat pas massaal de koopkant op vallen als de waardedaling gestopt is en dat gaat nog wel even duren in dit tempo. Gelukkig maar dat het tempo gaat versnellen, want dan komt er tenminste ooit weer eens beweging in 😉

 299. HappyHuurder says:

  erik(trol): Dit wordt opgevangen door nieuwe aanwas die straks de keuze heeft tussen vrije sector of kopen.

  Dus volgens jou heeft alle nieuwe aanwas per definitie een inkomen boven modaal? Dream on…

  erik(trol): Daardoor gaan mensen met bijvoorbeeld een inkomen van 50.0000 euro niet meer de sociale sector in zoals vroeger, maar kopen.

  Zeker waar, maar nu nog even niet. Ik val zelf in die categorie maar wacht (samen met vele anderen)nog even rustig af.

  Voel me nog altijd happy huurder!!

 300. VSH says:

  Zo bezien lijkt de het erop dat Den Haag/VEH/NVM en Erik nog steeds aan het nadenken zijn over een aanpassing die ervoor moet zorgen dat een piramide spel wel gaat werken. Echt waar, het kan echt…..!

  Ondertussen komen de banken met een oplossing die gedeeltlijk tegemoed komt aan de wensen van al die mensen die net tot 10 kunnen tellen.

  Deze oplossing pakt voor de bank wel goed uit natuurlijk. I.e. extra renteinkomsten, icm meer schapen lokken met lagere maandlasten en nog een stukje hypotheek over aan het einde van rit.

 301. erik(trol) says:

  Snorkel: Zelfs met een inkomen vanaf 28.000 euro is de sociale huur sector al niet meer interesant. Je krijgt dan namelijk geen huursubsidie en het gros van de woningen wordt niet meer verhuurd aan inkomens boven de 34.000 euro. Dus het potentieel van kopers tussen de 34.000 euro en 55.000 euro(vroegere grens van sociale huurwoningen), gaat enorm toenemen, bij zoals gezegd GEEN ALTERNATIEF.

 302. snorkel says:

  erik(trol),

  Verkijk je niet zo op huurtoeslag (huursubsidie bestaat al jaren niet meer), dat krijgt geen enkele starter met een baan. Nu niet, maar afgelopen jaar ook al niet. 2/3 van de huurders krijgt helemaal geen huurtoeslag en zal dit ook niet krijgen als ze hun baan behouden (en zalf dan moet je vaak eerst je spaargeld opmaken). Sommige studenten krijgen huurtoeslag, maar die valt direct weg zodra je een eerste half fatsoenlijke baan vindt.

  Het punt is dat zelfs zonder ooit huurtoeslag te krijgen kopen gewoon geen reëel alternatief is zo lang je nog elke maand meer dan €1000 door de plee spoelt aan waardeverlies van je koophuis. Op dit blog is er voor zover ik weet niemand actief die huurtoeslag krijgt, en toch kopen we niet massaal. Sterker nog, ik ken in mijn hele omgeving maar één iemand die huurtoeslag krijgt en voor die persoon is kopen al helemaal geen alternatief want die kan dat gewoon nooit en te nimmer betalen. Die krijgt niet eens een hypotheek!

  De sociale huursector, daar kom je in als je weinig verdient. Op een gegeven moment ga je meer verdienen en dan ben je scheefhuurder. Het is niet zo dat je er voor kunt kiezen om morgen scheefhuurder te worden (uitzonderingen daargelaten, de geluksvogels zoals ik hierboven beschreef). Maar er zijn meer alternatieven voor kopen dan alleen sociale huur. Al deze alternatieven zijn goedkoper, omdat je niet maandelijks meer dan €1000 door de plee spoelt!

 303. Voerman says:

  erik(trol): Snorkel: Zelfs met een inkomen vanaf 28.000 euro is de sociale huur sector al niet meer interesant.

  Sociale huurwoningen spelen denk ik nauwelijks een rol in keuzemogelijkheden. Bij mij in de buurt maak je daarop geen kans. Niet alleen vanwege inkomensfactoren, maar domweg omdat ze allemaal bezet zijn. (meest immigranten van allerlei signatuur en ouderen die er al heel lang wonen)
  Er wordt niets bijgebouwd in de sociale sfeer.
  Kan zo niet doorgaan en kopen is niet voor iedereen mogelijk/verstandig. We hadden het toch over containerwoningen?

 304. snorkel says:

  Voerman,

  Precies! Voerman zegt het goed 😉

 305. Mastah says:

  erik(trol),

  Er is wel degelijk een alternatief. Zoals ik al vaker heb aangedragen, en er zijn zat particuliere verhuurders die voor ‘sociale huur’-prijzen verhuren. Doe ik zelf, en mijn verhuurder durft echt geen huurverhoging te vragen, want dan verkassen we gewoon naar het appartement hiernaast 😛

  En volgens mij was het laatst ook in het nieuws dat bij Pararius de deur platgelopen wordt door particuliere verhuurders en jonge huurders (potentiele ‘starters’). Woningbouwverenigingen met hun regeltjes qua inkomensgrenzen vallen volledig buiten dit systeem.

 306. erik(trol) says:

  Snorkel:

  1 Wat zijn die alternatieven dan?
  2 Waar haal je het vandaan dat je bij een koopwoning 1000 euro per maand door de plee spoelt?
  3 Wat is de reeele waardedaling van huizen dan in de afgelopen 50 jaar?
  4 Wat is de reeele waardedaling van woningen de afgelopen 3 maanden?

  Die 1000 euro, waar jij het over hebt is totaal uit de lucht gegrepen en puur gebaseerd op de waarde daling van de top van 2008 en dan alleen voor de duurdere woningen.

  Maar het is net zo als op de beurs. Daar stappen particulieren ook niet in een dalende markt. Wat vaak het verstandigste moment is overigens. LEF!

 307. bhaal says:

  Voerman: Fout!
  De grijzen hebben tot nu toe voor jou betaald!
  In het buitenland zijn overigens ook grijzen. Geen probleem, gaan allemaal dood en vervolgens ben jij zelf grijs.

  Beste Voerman,

  Ben ik het niet mee eens, de babyboomers betalen bijna niets in verhouding met wat ze tot nu toe mooi bij elkaar hebben gesprokkeld (dikke pensioenen eerder met pensioen etc. , en als ze 2 maanden langer door moeten klagen ze heel erg terwijl een ander gewoon door moeten werken t/m hun 67ste). Nog iets onbegrijpelijks als het aan mij lag had ik iedereen die eerder met pensioen is gegaan het pensioen terug laten vorderen indien het terug betaald kan worden. Dan heb je pas gelijke koeien. Dus als ze echt willen bezuinigen moeten ze alleen die oudere babyboom generatie etc maar eens leegplukken en niet de jongeren tenminste (want de ouderen willen toch dat de jongeren kopen)…
  N.b. heb genoeg oudere collega’s (50+) die vragen waarom koop je niet. en dan vraag ik waarom kopen jullie niet vast voor jullie kinderen, na die retorische vraag hoor ik ze er niet meer over. Maar wel mij proberen te stimuleren om te kopen, maar zelf wijzen ze hun kinderen het af. (dus eric, hier heb je ook gelijk de ware reden waarom niemand koopt). Beste reclame is mond tot mond en iedereen weet hoe slecht het gaat. Je kan manipuleren wat je wilt, maar uiteindelijk kan het spel toch niet zo doorgaan.

 308. erik(trol) says:

  Mastah: Geef mij 1 verhuuder in de regio Den Haag, die woningen aanbied(en dan niet een kamer van 20m2) onder de 700 euro huur. Zijn er niet!

 309. Claude says:

  erik(trol): euro, waar jij het over hebt is totaal uit de lucht gegrepen en puur gebaseerd op de waarde daling van de top van 2008 en dan alleen voor de duurdere woningen.

  1000 euro per maand is slechts 4% per jaar voor een woning getaxeerd op 3 ton. En dat is dan exclusief specifieke huiseigenaarslasten (onderhoud, VVE) en belastingen, die een huurder niet hoeft te betalen. Zet je die op zeg 200 euro per maand, dan houd je nog 800 euro over, ofwel 9600 per jaar, ofwel 3,2% daling.

  En zoals ik hierboven aangaf, daarnaast moet je natuurlijk ook rente betalen. De jaarlijkse huizenprijsdaling is al groter dan de huur bij woningen ~3 ton. Daar komt nog een heleboel bovenop. Heb ik het niet eens over de aan- en verkoopkosten en eventuele dubbele lasten bij aanvang en einde koop.

 310. Mastah says:

  erik(trol): N.b. heb genoeg oudere collega’s (50+) die vragen waarom koop je niet. en dan vraag ik waarom kopen jullie niet vast voor jullie kinderen, na die retorische vraag hoor ik ze er niet meer over. Maar wel mij proberen te stimuleren om te kopen, maar zelf wijzen ze hun kinderen het af. (dus eric, hier heb je ook gelijk de ware reden waarom niemand koopt). Beste reclame is mond tot mond en iedereen weet hoe slecht het gaat. Je kan manipuleren wat je wilt, maar uiteindelijk kan het spel toch niet zo doorgaan.

  Ik woon zelf in Den Haag. Ik betaal 650 voor 70m2 inclusief stoffering (recentelijk helemaal verbouwd, mooie keuken etc). Mijn verhuurder voldoet dus precies aan het eisen lijstje 😛

  Maar kijk gewoon eens op sites van huur-makelaars, zijn er zat in DH die goede woningen en prijzen in de aanbieding hebben.

 311. Mastah says:

  Mastah,

  Verkeerde stuk gequote, moest zijn.

  erik(trol): Mastah: Geef mij 1 verhuuder in de regio Den Haag, die woningen aanbied(en dan niet een kamer van 20m2) onder de 700 euro huur. Zijn er niet!

 312. erik(trol) says:

  Claude: Ook alleen vanuit het perspectief vanaf de top gerekend. En 300.000 euro voor een huis vind ik al heel veel geld!

 313. erik(trol) says:

  En vanuit jullie perspectief kan je natuurlijk ook zeggen ik koop nu een woning voor 225.000 euro, dat heeft me dan 60.000 euro bespaard ten opzichte van 5 jaar geleden. SMILE!

 314. erik(trol) says:

  Overigens acht ik de kans dat een zelfde waarde daling of meer de komende 5 jaar gaat plaats vinden gelijk aan nihil.

 315. Willem Nass says:

  Voerman: Komt natuurlijk door de regering, de banken en de makelaars.

  Vergeet ook de woco’s niet. De woco’s hebben massaal betaalbare huurwoningen gesloopt om woningzoekenden te dwingen enorme bedragen te lenen om te kunnen instappen in het piramidespel van de huzienmarkt. Inderdaad, ook de politiek is hiervoor medeverantwoordelijk. Zie bijvoorbeeld http://www.brusselsjournal.com/node/2277 Al dit moois was nooit mogelijk geweest als de banken het niet met enorme leningen hadden gefinancierd
  Voerman heeft dus gelijk als hij zegt dat het komt door de regering en de banken, maar hij slaat de woco’s over. Schijnt gebruikelijk te zijn.

 316. Voerman says:

  bhaal: Ben ik het niet mee eens, de babyboomers betalen bijna niets in verhouding met wat ze tot nu toe mooi bij elkaar hebben gesprokkeld (dikke pensioenen eerder met pensioen etc. , en als ze 2 maanden langer door moeten klagen ze heel erg terwijl een ander gewoon door moeten werken t/m hun 67ste).

  Oei, zo’n mens, daar is geen beginnen aan voor een Voerman. 🙂

  Geef jezelf eerst maar een paar jaartjes in de voorwas en als je dan enige nuance in je denken ontwikkeld hebt en je radicale denkwijze hebt afgespoeld praten we verder.

 317. Adamus says:

  Bor de Wolf:
  Nieuw: de Katerhypotheek van ING, speciaal aanbevolen door Stef Blok.

  Zal stef ooit de RvB gaan bemannen? Als filiaalhouder was i nooit zover gekomen 😉

 318. Willem Nass says:

  Voerman: Vroeger lag het aan de kerk en de burgemeester.

  Nu zou ik liever spreken over de VVD-wethouder, de PvdA-wethouder en vaak ook de Groenlinkswethouder.
  http://www.youtube.com/watch?v=HhQrScqS7aA&list=UUgiAKw4d7Atck9MeuUGTFug&index=10

 319. erik(trol) says:

  Mastah: Met alle respect 650 euro voor 70m2 vind ik echt een boel centen. Ik zie mezelf met mijn gezin trouwens niet op 70m2 wonen, dat terzijde. Ben je alleen of met twee is het te doen, dan is het inderdaad wijs om nog even te wachten met kopen. Maar mochten er kids komen, begint dat tuintje toch in je kop te zitten………..

 320. snorkel says:

  erik(trol),

  1) Een aantal heb ik hier genoemd. Maar anderen hebben ook nog meer alternatieven genoemd.
  Mastah bijvoorbeeld
  Claude ook.

  2) Waardedaling is op dit moment zo’n (ruime genomen omdat ik niet weer hoeveel jouw huis heeft gekost) €1000 tot €2000 per maand. Reken maar uit; 7% per jaar van 250k is ongeveer €1500 per maand. Let op; ik zeg niet dat dit de komende 50 jaar zo blijft dalen, maar het is nú wel zo. Een huurder kan dus rustig afwachten totdat die daling stopt. Tot die tijd heb jij al zoveel verloren dat het nog wel een jaartje of 10 (of 5 of 15) gaat duren voordat je dat weer goed gemaakt hebt. Die huurder heeft daarmee dus 10 (of 5 of 15) jaar voorsprong op jou en aan het einde van de rit heeft hij dat dus verdiend tov jou. Helemaal als hij hierbij nog wat kan sparen en zodoende een minder dure hypotheek hoeft te nemen.

  3) Is niet bekend, want het wordt pas op de huidige manier bijgehouden sinds (ik geloof) de jaren 90. Maar het staat vast dat iemand die op de top koopt minder reeële waardestijging heeft dan iemand die op de bodem koopt. Ik neem aan dat het de herengrachtindex kent? Die gaat nog veel maar dan 59 jaar terug en daar kun je duidelijk zien dat huizenprijzen, zelfs van de meest gewilde panden, ook wel degelijk omlaag kunnen. Ik zou niet graag een huis gekocht hebben op één van die pieken. Ik kan het overigens weten, want mijn ouders hebben dat gedaan en die moesten het huis 3 jaar later met een mega-verlies verkopen. Wat ze daarmee aan spaargeld hebben verloren (letterlijk verloren dus) was op zich genoeg geweest om een middelgroot appartementje in het centrum van Amsterdam te kopen of zelfs een vrijstaand huis in de provincie. Maar zij moeten zo nodig een veel te grote woonboerderij kopen en poef… weg was het geld!

  4) Je kunt toch zelf ook de cijfers van het CBS/Kadaster erbij pakken? Zie http://oi50.tinypic.com/1el5dt.jpg – Jij denk blijkbaar dat de tijdelijke opleving (je kunt het niet eens een opleving noemen, meer een tijdelijk plateau) het keerpunt is. Je ziet niet dat er de afgelopen jaren al vaker geprobeerd is om het tij te keren door ‘maatregelen’ in het vooruitzicht te stellen. Dat zorgt dan even voor een kentering van de trend, maar daarna gaat het gewoon weer door naar beneden. Zie je het |hupje” halverwege 2012? Een maand later volledig teniet gedaan! Heb je het artikel van Maartje Martens gelezen? Daar staat een mooie grafiek in die precies aangeeft hoe ver de prijzen nog gaan zakken. Totdat ze op dat moment zijn gaan ze niet meer structureel stijgen. http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/images/2008-2013.png – Wanneer en hoe snel dit precies gaat gebeuren dat wet niemand, maar het is duidelijk dat het gaat gebeuren.

  het wil er bij jou maar niet in dat er goede tijden zijn om in te stappen, maar ook verkeerde tijden. Nu is zo’n verkeerde tijd. Daarmee zegt niemand dat het altijd een verkeerde tijd is, maar nú is het dat zeker wel! Als jij je daarvan bewust bent en toch ingestapt bent is dat prima en dat is verder jouw probleem (waar ik wel aan meebetaal, maar goed). Maar laat anderen aub zelf de keuze of ze achter jou aan het ravijn in springen of niet 😉

 321. erik(trol) says:

  Betaal nu bruto 780 hypotheek voor 130m2 met tuin van 50m2. Dat is netto stuk minder dan jij betaald en ik zie mijn woning niet in waarde dalen op dit moment, sterker nog ik heb duizenden euro’s overwaarde……..heb ik niks voor hoeven doen.

 322. Adamus says:

  erik(trol):
  Valt wel op dat sinds het funda tellertje naar beneden gaat, niemand hier het daar meer over heeft. Dit terwijl toen die nog dagelijks omhoog ging je dit in elke post zo ongveer 10x moest lezen……….

  Funda? Ik heb mijn eigen teller: kijk om me heen.

 323. bhaal says:

  Voerman: Oei, zo’n mens, daar is geen beginnen aan voor een Voerman.

  Geef jezelf eerst maar een paar jaartjes in de voorwas en als je dan enige nuance in je denken ontwikkeld hebt en je radicale denkwijze hebt afgespoeld praten we verder.

  Oei Voerman, wat is dit nu ? de discussie uit de weg lopen?

  Is het eerlijk als bijv. 3 miljoen mensen voor 1 miljoen mensen moeten betalen 10 jaartjes lang en daarna vraag je aan die 1 miljoen mensen of zij hetzelfde willen doen maar dan voor 3 miljoen mensen. Dit zijn ongelijke verhoudingen en dus is dit krom recht. Dit krom recht willen ze gaan uitvoeren, maar ik denk dat er veel van die 1 miljoen zullen wegvluchten naar betere oorden (en ik kan al 3 jongeren die dit hebben gedaan (jongeren in dit geval zijn stelletjes rond de 30). Btw het is daar veel beter dan hier.

 324. Adamus says:

  erik(trol):
  Betaal nu bruto 780 hypotheek voor 130m2 met tuin van 50m2. Dat is netto stuk minder dan jij betaald en ik zie mijn woning niet in waarde dalen op dit moment, sterker nog ik heb duizenden euro’s overwaarde……..heb ik niks voor hoeven doen.

  ….dus straks verkoop je de toko en kun je twee zulke huizen terugkopen 😉

 325. Claude says:

  erik(trol):
  Claude: Ook alleen vanuit het perspectief vanaf de top gerekend. En 300.000 euro voor een huis vind ik al heel veel geld!

  Erik, ik ook! Maar de huizen die ik voor 3 ton teurgkrijg vind ik wat klein. Bedenk trouwens wel dat hier op het forum verschillende mensen komen. Deels zoekt naar huizen die nu in de prijscategorie tot zeg 2,5 ton vallen. Een ander deel daar tot fors boven. Die discussies lopen soms door elkaar heen. We zitten dus niet allemaal te zoeken naar de woningen die nu te koop staan voor zeg 2 ton.

  In de hogere prijsklasses is de vraaguitval gigantisch en het aanbod nog steeds groot. Daar daalt het meeste en ziet het er het somberste uit.

  erik(trol): En vanuit jullie perspectief kan je natuurlijk ook zeggen ik koop nu een woning voor 225.000 euro, dat heeft me dan 60.000 euro bespaard ten opzichte van 5 jaar geleden. SMILE!

  En daar heb je helemaal gelijk in. Niemand weet wanneer de prijzen weer gaan stijgen. De meesten hier denken echter nog dat er nog een boel vanaf moet. Vanuit dat oogpunt is huren vaak nog steeds beter dan kopen. In een individueel geval kan dat anders zijn. Ik heb jouw omstandigheden gelezen en denk niet per se dat je een slechte keuze gemaakt hebt, alleen dat geldt naar mijn bescheiden mening voor de meeste kopers nu niet.

  Let trouwens wel: we hebben over de jaren heen een boel Erik’s langsgehad die min of meer naar bevestiging zochten dat de woningmarkt weer ging skyhighen. Ze verdwenen allemaal weer na een paar maanden.

 326. erik(trol) says:

  Snorkel: Ik herhaal mijn vraag nog even.

  Wat is de waardedaling van huizen de afgelopen 4 maanden?

 327. Mastah says:

  erik(trol),

  Het is ook redelijk wat centen, maar wonen in NL is op het moment ook gewoon veel te duur. Is het niet via te hoge huren, dan is het wel via de waardedaling+rente bij kopen.
  Met een gezin is 70m2 waarschijnlijk ook niet relaxt, 1 kleintje zou nog kunnen. Maar goed, wij zijn met zijn 2’en en willen nog lekker flexibel zijn (begin vd carrière) en kunnen nog mooi de waardedaling afwachten. Maar zoals ik al een keer eerder aangaf (toen vond je mij ‘te aardig’ begreep ik :P) zal iedereen in een andere situatie zitten en een andere afweging maken. Als jij zeker weet dat je blijft waar je nu hebt gekocht, en de ruimte goed kan gebruiken zal je een goed afgewogen beslissing gemaakt hebben. Voor mij is het iig overduidelijk dat *niet* nu kopen veruit de goedkoopste optie is. Dan maar die 650 iedere maand aftikken. Trouwens, die 650 had ik natuurlijk lager kunnen krijgen door inschakelen van huurcommissie. Maar ik ‘break the balls’ nu al van mijn verhuurder. Want hij komt echt niet uit de kosten met die 650. Die zit met een te hoge hypotheek bij de bank en kan geen kant op. Ik betaal dan liever een paar tientjes meer huur per maand en we goed door 1 deur kunnen en hij netjes zijn onderhoud doet zonder te morren.

 328. erik(trol) says:

  Claude: Zoals eerder aangegeven, duurdere woningen zijn screwed for life. Maar er gaat zeker vraag ontstaan naar goede woningen tot circa 250k op de juiste locatie’s. Daar kan je mijns inziens nu prima instappen mits de price right is.

 329. erik(trol) says:

  Ik heb die drang om nog groter te wonen overigens nooit zo begrepen. Ik ben 1.93cm lang, heb twee kids en een vrouw. Wij passen toch echt prima in de woonkamer en de slaapkamers zijn ruim zat, wat te doen met al die extra ruimte(en maandelijkse extra lasten) die dat met zich meebrengt……..

  Volgens mij is dat nou juist het “‘ kijk is Pa” heb ik gekocht mooi he!

 330. Claude says:

  erik(trol), die antwoord ik wel. Reageer je voor de rest wel op Snorkel zijn punten?

  In juni 2012 was in Den Haag (jouw gemeente) de prijsindex 102,2. 6 maanden later was dit 95,5. Ofwel 6,5% lager. Als je in juni 2012 een woning had gekocht voor 2,5 ton, dan ben je in december 2012 16.400 euro kwijt. Vergeleken met een jaar eerder meer dan 20.000. En twee jaar daarvoor 32.000. Dat maakt voor een normale woning van 2,5 ton je verlies 1333 euro per maand (exclusief overige koperslasten)

 331. asd says:

  @85(nhz),

  Inderdaad, dat is Den Haag. Was eigenlijk altijd al het geval. Maar niet zo duidelijk als tegenwoordig, waarbij partijen hun principes verloochenen.

  In Zwitserland kwam ik de de slogan tegen: bescherm u geld tegen politici en bankiers. Nota bene: Zwitserland!(Zag nu pas je post, die blijkbaar later is doorgekomen)

  @242(Constance),

  Ben het volkomen eens met je analyse van de “toustanden in Den Haag”.

  Maar zijn die terug te voeren op de Anglo-amerikaanse varianten met Hayek/Keynes, (Schumpeter?) of is er sprake van een Ruttiaanse versie, die best eens over honderd jaar beroemd zou kunnen worden?

 332. nhz says:

  cartoonist: Ik denk ook dat het in 1990 is begonnen. De Oort-belasting herziening gooide toen alle schijven in de IB om. De hoogste schijf ging van 72% naar 60 %.

  daarmee werd HRA dus minder aantrekkelijk 😉
  Ik denk dat het vooral aan ‘easy money’ lag, een sterke versoepeling van de hypotheekvoorwaarden, verder aangejaagd door een dalende (omlaag gemanipuleerde) rente. Dat begon rond 1990 voor handige jongens, en was een paar jaar later gemeengoed.

  Maria: kunnen we dan met z’n allen stemmen op mensen zonder foute lobby

  die komen zelden op een stembiljet …

  Frans: Uit het interview blijkt dat het een lichtgewicht is.

  oneens, volg zijn vele colums in de loop der jaren en je ziet dat hij een veel beter zicht op de zaak heeft dan 99% van de politici en topambtenaren. Wat hij nu bij de commissie zegt lijkt gekuist om niet teveel opschudding te veroorzaken bij al die lieden met een roze bril.

  cartoonist: Wat dacht je van de links-rechts splijtzwam.

  of een rijk-arm splijtzwam, of huurders-huiseigenaars, en zo zijn er nog meer. inderdaad aandacht afleiden en ‘divide et impera’ zodat de ware schuldigen buiten schot blijven.

  Dawg: Iedeologie vermengt met wat economische theorie als legitimatie voor de machtselites. We zijn weer thuis!

  Constance = Johanna?

  ll: En het is me nog steeds een raadsel waarom niemand ( behalve ‘onze’ Eric Mecking, en nog een paar andere helder denkende en niet geindoctrineerde geesten ) deze ‘toestand’ niet hebben zien aankomen.

  die heeft de huidige situatie helemaal niet zien aankomen en van deflatie is ook helemaal geen sprake, klinkklare onzin.

 333. snorkel says:

  erik(trol),

  Wat ben jij een vervelend mannetje zeg.. Ik heb nota bene het plaatje van het Kadaster voor je gepost, terwijl je dat heel goed zelf had kunnen opzoeken! Dat is een heel volledig en correct antwoord lijkt me. Ook heb ik daarbij gemeld dat er nu een soort plateau is ingetreden en dat dit wat mij betreft tijdelijk is. We zitten sinds deze maand officieel weer in een recessie, voor het geval je het nieuws niet volgt. Of twijfel jij aan de juistheid van de cijfers van het Kadaster? Dat is dan niet mijn probleem

  En op álle andere antwoorden ga je bovendien gewoon niet in.

 334. trawler says:

  http://www.pararius.nl/huurwoningen/Den-Haag/straal-10/0-700/100m2/lvl1-1/houseSort-0/

  Via pararius: 8 huizen in “Den Haag +10 km” van onder de 700 euro en meer dan 100 m2

 335. nhz says:

  Claude: Wonderlijk.

  wonderlijk dat dat zo snel bekend wordt misschien …
  politici laten weer duidelijk zien dat ze loopjongens van de bankenmaffia zijn; en dus niet alleen bij de VVD.

  Adamus: Bij een zwitserse bank moet men bewaargeld betalen.

  bewaargeld … dat zal een onkostenvergoeding zijn voor gijzeling van Zwitserse bankbeambten door de Amerikaanse justitie, i.v.m. zwart geld van mensen die de juiste politieke connecties missen 😉

  lorenzo: Nee .

  ja, maar misschien niet aan de Costa waar lorenzo blijkbaar zijn informatie bijeen sprokkelt. Bijna alle nieuwe agglomeraties in het binnenland drijven op dit soort hypotheken, en de ECB weet er alles van.

  erik(trol): De woningen zijn bij mij pas verkocht als ze afgemeld zijn.

  deze trol is makelaar als ik het goed begrijp? hoe kun je anders zien dat die woningen echt verkrocht zijn?

  erik(trol): Deze mensen kunnen hun huis dus niet verkopen. Zij kiezen er dus voor om er te blijven wonen(en mischien nog wat te verbouwen met spaargeld).

  briljant, ze kunnen niet verkopen maar hebben wel geld voor een verbouwing. Je bent vermoedelijk ook hypotheekadviseur?

  erik(trol): Daar stappen particulieren ook niet in een dalende markt. Wat vaak het verstandigste moment is overigens. LEF!

  een dalende markt kan nog veel verder dalen; maar dat moet jij eerst nog aan den lijve ondervinden voordat je het echt snapt.

  Claude: En zoals ik hierboven aangaf, daarnaast moet je natuurlijk ook rente betalen. De jaarlijkse huizenprijsdaling is al groter dan de huur bij woningen ~3 ton. Daar komt nog een heleboel bovenop. Heb ik het niet eens over de aan- en verkoopkosten en eventuele dubbele lasten bij aanvang en einde koop.

  precies, in het vrije sector appartement (prijs 300K officieel) dat ik huur ben ik al goedkoper uit als ik alleen de huur vergelijk met de hypotheeklasten. Alle andere kosten die de eigenaar betaalt (onderhoud, belasting, hoge VVE lasten enz.) en de waardedaling is dan niet eens meegerekend. De waardedaling voor appartementen is zeker meer dan 5% per jaar geweest, de afgelopen jaren en gezien de absoluut minimale verkopen in dit segment moet er nog véél meer van de prijs af. Er worden hier veel meer appartementen uit de verkoop gehaald dan dat er verkocht worden.

 336. erik(trol) says:

  Trawler: Je hebt gelijk, ik bedoel echter woningen waar je zonder kogelwerende ramen kan wonen.

 337. erik(trol) says:

  alternatieven genoemd.
  Mastah bijvoorbeeld
  Claude ook.

  2) Waardedaling is op dit moment zo’n (ruime genomen omdat ik niet weer hoeveel jouw huis heeft gekost) €1000 tot €2000 per maand. Reken maar uit; 7% per jaar van 250k is ongeveer €1500 per maand. Let op; ik zeg niet dat dit de komende 50 jaar zo blijft dalen, maar het is nú wel zo. Een huurder kan dus rustig afwachten totdat die daling stopt. Tot die tijd heb jij al zoveel verloren dat het nog wel een jaartje of 10 (of 5 of 15) gaat duren voordat je dat weer goed gemaakt hebt. Die huurder heeft daarmee dus 10 (of 5 of 15) jaar voorsprong op jou en aan het einde van de rit heeft hij dat dus verdiend tov jou. Helemaal als hij hierbij nog wat kan sparen en zodoende een minder dure hypotheek hoeft te nemen.

  Die waardedaling van 7%(wat het trouwens niet gaat worden dit jaar) is gebaseerd op alle verkopen en dus vooral geldig voor de duurdere woningen. Omdat ik door een zeer gunstige regeling een hypotheekrente korting krijg van 1,8% geldt die waarde daling voor mij maar in beperkte mate, zeker als je rekening houd dat ik die korting voor 10 jaar heb gekregen.

  3) Is niet bekend, want het wordt pas op de huidige manier bijgehouden sinds (ik geloof) de jaren 90. Maar het staat vast dat iemand die op de top koopt minder reeële waardestijging heeft dan iemand die op de bodem koopt. Ik neem aan dat het de herengrachtindex kent? Die gaat nog veel maar dan 59 jaar terug en daar kun je duidelijk zien dat huizenprijzen, zelfs van de meest gewilde panden, ook wel degelijk omlaag kunnen. Ik zou niet graag een huis gekocht hebben op één van die pieken. Ik kan het overigens weten, want mijn ouders hebben dat gedaan en die moesten het huis 3 jaar later met een mega-verlies verkopen. Wat ze daarmee aan spaargeld hebben verloren (letterlijk verloren dus) was op zich genoeg geweest om een middelgroot appartementje in het centrum van Amsterdam te kopen of zelfs een vrijstaand huis in de provincie. Maar zij moeten zo nodig een veel te grote woonboerderij kopen en poef… weg was het geld!

  4) Je kunt toch zelf ook de cijfers van het CBS/Kadaster erbij pakken? Zie http://oi50.tinypic.com/1el5dt.jpg – Jij denk blijkbaar dat de tijdelijke opleving (je kunt het niet eens een opleving noemen, meer een tijdelijk plateau) het keerpunt is. Je ziet niet dat er de afgelopen jaren al vaker geprobeerd is om het tij te keren door ‘maatregelen’ in het vooruitzicht te stellen. Dat zorgt dan even voor een kentering van de trend, maar daarna gaat het gewoon weer door naar beneden. Zie je het |hupje” halverwege 2012? Een maand later volledig teniet gedaan! Heb je het artikel van Maartje Martens gelezen? Daar staat een mooie grafiek in die precies aangeeft hoe ver de prijzen nog gaan zakken. Totdat ze op dat moment zijn gaan ze niet meer structureel stijgen. huizenmarkt-zeepbe…images/2008-2013.png – Wanneer en hoe snel dit precies gaat gebeuren dat wet niemand, maar het is duidelijk dat het gaat gebeuren.

  Ik zeg niet het een keerpunt is. Lees me posts nog maar is goed. Ik geef alleen aan dat het zeker niet altijd verkeerd hoeft te zijn om te kopen, afhankelijk van je eigen omstandigheden.

  het wil er bij jou maar niet in dat er goede tijden zijn om in te stappen, maar ook verkeerde tijden. Nu is zo’n verkeerde tijd. Daarmee zegt niemand dat het altijd een verkeerde tijd is, maar nú is het dat zeker wel! Als jij je daarvan bewust bent en toch ingestapt bent is dat prima en dat is verder jouw probleem (waar ik wel aan meebetaal, maar goed). Maar laat anderen aub zelf de keuze of ze achter jou aan het ravijn in springen of niet

  Je hebt mij nergens horen zeggen dat mensen MOETEN kopen. Ik weerleg alleen dat de markt tot 250k nog heel veel verder zal dalen, in elk geval zie ik daar bij mij in de omgeving helemaal niks van terug.

 338. HNK says:

  erik(trol): Dit wordt opgevangen door nieuwe aanwas

  Nieuwe aanwas zonder vast contract, en veelal met enorme studie schulden, zonder de mogelijkheid om de overwaarde van hun ouders te gebruiken voor hun financiering.

 339. snorkel says:

  nhz: een dalende markt kan nog veel verder dalen; maar dat moet jij eerst nog aan den lijve ondervinden voordat je het echt snapt.

  En dat geldt vooral voor Giffen- en Veblen-goederen, zoals huizen. Die dalen omdat ze dalen, net zoals ze twee decennia lang zijn gestegen omdat ze stegen (versterkt door allerlei andere factoren die hier besproken worden)

 340. Kapotjeplov says:

  erik(trol):
  Snorkel: Ik herhaal mijn vraag nog even.

  Wat is de waardedaling van huizen de afgelopen 4 maanden?

  Ik zal deze vraag even beantwoorden. De waardedaling afgelopen 4 maanden was vrij gering. Dat komt natuurlijk door het effect van de oude regels, dat vooral in december voor flink meer omzet heeft gezorgd en de prijsval tijdelijk heeft stilgezet.

  Het gaat dan ook niet zozeer om de specifieke cijfertjes per maand, maar over de richting van de beweging. Die is duidelijk omlaag. Natuurlijk zijn er tijdelijke oplevingen, het gaat nooit in 1 streep naar onder. De richting over langere termijn is echter naar beneden.

 341. Mastah says:

  erik(trol):
  Trawler: Je hebt gelijk, ik bedoel echter woningen waar je zonder kogelwerende ramen kan wonen.

  Leyenburg is toch niet onleefbaar ofzo? Dat is een beetje volkse wijk met veel ouderen. En in Rijswijk is het eigenlijk allemaal prima.
  Allen die woning in Laakkwartier of Transvaal zou ik bij voorbaat afwijzen op basis vd wijk.

 342. erik(trol) says:

  Kapotjeplov. Juist.

  Waarom zou de prijsval tijdelijk zijn stopgezet? Immers als er al een kans was om je huis te verkopen was het eind vorig jaar. Ik zou dus zeggen je huis zo scherp mogelijk neerzetten en verkopen als je er van af wilt. Waarom is de prijsval dan niet aanwezig?

  Antwoord: Simpel omdat men niet verder kan zakken, en dat is precies de reden dat in het segment tot 250k er een bodem aan het onstaan is.

 343. erik(trol) says:

  Rijswijk prima?????? Heb er 5 jaar een winkel gehad in het oude centrum, wat een volk. Elke dag de hondenschijt voor me deur moeten weghalen.

 344. Claude says:

  erik(trol): Antwoord: Simpel omdat men niet verder kan zakken, en dat is precies de reden dat in het segment tot 250k er een bodem aan het onstaan is.

  Nederland toch uniek! Beloof je alsjeblieft dat je op het einde van dit jaar hier nog steeds bent? Ah, toe!

 345. Claude says:

  Ondanks de waanzinnige krapte: Deventer geeft 15% korting op kavels ( http://www.deventercentraal.nl/article.php?action=showarticle&id=14169 ).

 346. erik(trol) says:

  Mastah: En nog maar niet te spreken over de gewapende overvallen in de straat 40% van de winkeliers overvallen in 2 jaar…………..

 347. erik(trol) says:

  Claude: Geloof mij maar, ik ben hier. Zit al op diverse fora jaren dus deze kan er ook wel bij. Als winnaar of looser, zo ben ik dan ook wel weer, al kan je dat natuurlijk eigenlijk pas na 30 jaar zeggen.

 348. Mastah says:

  erik(trol): Rijswijk prima?????? Heb er 5 jaar een winkel gehad in het oude centrum, wat een volk. Elke dag de hondenschijt voor me deur moeten weghalen.

  Overal is (helaas) ook slecht volk. Maar als je op de http://leefbaarometer.geodan.nl/ kijkt, dan zie je dat Rijswijk over de gehele gemeente positief scoort. Het is geen Statenkwartier ofzo, maar daar is de prijs dan ook naar, he 😉

 349. snorkel says:

  erik(trol): Die waardedaling van 7%(wat het trouwens niet gaat worden dit jaar) is gebaseerd op alle verkopen en dus vooral geldig voor de duurdere woningen. Omdat ik door een zeer gunstige regeling een hypotheekrente korting krijg van 1,8% geldt die waarde daling voor mij maar in beperkte mate, zeker als je rekening houd dat ik die korting voor 10 jaar heb gekregen.

  Maar de hele markt zit niet in jouw prijsklasse Erik! En de hele markt heeft al helemaal niet het geluk dat ze een lekkere mega-korting op de hypotheekrente kunnen bemachtigen. En daar hebben we het hier over; de gehele markt, niet over jouw persoonlijke situatie. Het kan zelfs best zijn dat onder jouw huis morgen een goudader gevonden wordt en jouw huis ineens tien miljoen waard is. Fijn voor jou, maar dat maakt voor de gehele markt geen zak uit. De gemiddelde NLer zal 0,niks profiteren van jouw waardestijging zoals ze ook o,niks profiteren van jouw lekkere lage rente.. Hoe krijg je het trouwens voor elkaar om zo’n idioot goedkope lening af te sluiten? Dat zal geen enkele Jan Modaal lukken 😉

  Ik wil wel verder typen, maar volgens mij verval ik dan in herhaling. Het is hier vaak genoeg gezegd dat voor individuele gevallen zaken anders kunnen liggen dan voor de gehele markt. Maar dat individuele geval is niet representatief voor de gehele markt en je kunt dus jouw hoop dat de prijzen weer gaan stijgen niet projecteren als zekerheidje voor de gehele markt. Nogmaals; we hebben het hier over de “huizenmarkt” want de site heet “huizenmarkt-zeepbel” niet “Erik Trollemans-zeepbel”. Wat jij doet is, in een tijd van miuizenschaarste, als tijger tegen de huiskatten zeggen dat er genoeg te eten is; ze moeten gewoon een zebra vangen! Maar je begrijpt maar niet dat een gemiddelde huiskat helemaal geen zebra kan vellen, en als het al zou lukken dat ‘ie dan nog niet weet wat ie er mee aan moet. Oftewel; je bekijkt de wereld alleen vanuit je eigen perspectief, maar bent niet in staat je in te leven in de omstandigheden van anderen. Ik ken je niet, maar dat komt over als is een serieus gebrek Erik.

  Verder moet je echt eens leren lezen: Ik bevestig herhaaldelijk dat het niet per definitie áltijd een slecht moment is om te kopen. Er zijn tijden geweest dat een huis een prima investering was (einde van de crash van begin jaren 80 bv), en die komen ook ooit weer terug. Maar voor de gemiddelde NLer die niet een fantastische (bijna onwerkelijke, in jouw geval) deal kan maken (en dat kan 99% van de huizenkopers dus niet) is nú geen goede tijd. De markt gaat gewoon lekker verder dalen omdat het voor 99% van de mensen nu geen goede tijd is. Nogmaals, we zitten officieel weer in een recessie en dan gaan huizenprijzen echt niet stijgen hoor. Jij hebt blijkbaar geluk (of je lult maar wat, maar daar ga ik niet van uit), maar daarmee is alles dan ook gezegd.

 350. Pipo says:

  Het enige waar Erik gelijk in heeft is dat een betaalbare huurwoning vinden, lastig is met een modaal inkomen of hoger.

  Zeker met een modaal inkomen ben je de sjaak:
  -Sociale huur is zeer lastig, omdat je net boven de inkomenseis zit en je bovendien jaren ingeschreven moet staan.
  -Vrije sector huren is zeer lastig, omdat je maar 1/4 van je maandelijkse inkomen = 650 euro aan huur mag kwijt zijn.
  -Kopen is zeer lastig, omdat je maar 4x je jaarinkomen mag lenen = 133.000

  In Zuid-europa lossen ze dit op door een woning te delen met ouders of andere mensen. Voor alle starters met een modaal inkomen: sterkte!

 351. snorkel says:

  snorkel,

  Vul mezelf meteen maar even aan: De markt gaat weer massaal in beweging komen als iedereen zo’n fantastische deal kan maken! Dat kan bijv doordat de prijzen nog veel lager liggen dan nu, of als iedereen 1,8%-punt (ik neem aan dat je 1,8%-punt bedoelt en niet 1.8% want dan heb je je blij laten maken met een dode mus) rentekorting krijgt. Alleen fantastische deals gaan de markt weer leven inblazen. Zo niet, dan blijven huidige eigenaren lekker zitten met hun dubbele lasten of veel te groot huis. Dat ze dan weer goedkoop gaan verhuren aan mensen die lekker afwachten tot er een fantastiche deal voorbij komt. 😉

 352. Claude says:

  erik(trol): Claude: Geloof mij maar, ik ben hier. Zit al op diverse fora jaren dus deze kan er ook wel bij. Als winnaar of looser, zo ben ik dan ook wel weer, al kan je dat natuurlijk eigenlijk pas na 30 jaar zeggen.

  Ook al daalt het nog met 20%, dan nog ben je niet per se een verliezer op de huizenmarkt. Dat hangt van het geval af. En dan op het eind nog: het is maar geld.

 353. tufkaj says:

  Claude,

  Is maar ‘tijdelijk’ he 😉

 354. Marketwatch says:

  Op de site FTM staat een column met de volgende interessante info:

  “…Een korte terugblik op de maand januari: volgens het Kadaster zijn er in januari jl. slechts 3.500 verkochte woningen geregistreerd. Dit is een daling van iets meer dan 50 procent ten opzichte van januari 2012 (7.082). Vergeleken met december 2012 is er sprake van een daling van 80 procent. Het Kadaster registreerde toen 17.364 verkochte woningen.”

  http://www.ftm.nl/followleader/microfinance-trekt-woningmarkt-vlot.aspx

  Ik weet niet hoe deze columniste al aan deze cijfers over januari komt maar het toont wel dat het hele zaakje compleet vast loopt. De wal gaat het schip keren…

 355. erik(trol) says:

  Pipo: Blij te horen dat ik nog ergen gelijk in heb, hahah

 356. erik(trol) says:

  Pipo: Heb nog even gekeken in een omtrek van 15km van mijn huis 2500 woningen met vraagprijzen tot 125.000 euro, waarvan 50 met een oppervlakte van 100m2 of groter.

 357. tufkaj says:

  erik(trol):
  Claude: Zoals eerder aangegeven, duurdere woningen zijn screwed for life. Maar er gaat zeker vraag ontstaan naar goede woningen tot circa 250k op de juiste locatie’s. Daar kan je mijns inziens nu prima instappen mits de price right is.

  Sterker, die goedkope woningen worden door de schaarste ENORM DUUR!

  Net zoals in ’93 door je collega’s voorzien werd dat goedkope huizen goedkoper zouden worden, omdat iedereen voortaan meer kon lenen en dus een duur huis zou willen:
  http://woningmarktcijfers.staanhier.nl/blog/wp-content/uploads/juli93-1.png
  http://woningmarktcijfers.staanhier.nl/blog/wp-content/uploads/juli93-2.png
  (onderaan deel 2)

 358. haasje says:

  Ik krijg steeds meer de indruk dat Erik(trol) beroepshalve lucht in de zeepbel probeert te blijven blazen. Een soort belangenbehartiging stijl Boelhouwer, zodat niet teveel mensen door deze site hun kooplust verliezen. Ook als niemand op Erik(trol) reageert zal hij blijven posten zodat er om de zoveel posts een optimistisch pro-koop-nu geluid te lezen zal zijn.

  Maar dat maakt helemaal niet uit voor het verdere verloop van de zeepbel. Het belang van deze site voor mij is het signaleren van alle belangwekkende berichten betreffende de woningmarkt, met bijbehorende analyses. Het verdere verloop van de zeepbel wordt bepaald door macro-economische en mondiale kapitaalmarkt feitelijkheden. Voorlopig staan alle signalen op “leeglopen”.

 359. tufkaj says:

  erik(trol):
  Valt wel op dat sinds het funda tellertje naar beneden gaat, niemand hier het daar meer over heeft. Dit terwijl toen die nog dagelijks omhoog ging je dit in elke post zo ongveer 10x moest lezen……….

  Heb het er nog regelmatig over hoor. Vandaag nog, dat het aanbod onder de 2 ton alweer steeg en onder de twee ton alweer een flinke tijd: http://woningmarktcijfers.staanhier.nl/blog/grafieken-aanbod/?soort=koop&alle=on&gegeven%5B%5D=heel-nederland%2F0-100000&gegeven%5B%5D=heel-nederland%2F100000-200000&gegeven%5B%5D=heel-nederland%2F200000-300000&gegeven%5B%5D=heel-nederland%2F300000-400000&gegeven%5B%5D=heel-nederland%2F400000-500000&gegeven%5B%5D=heel-nederland%2F500000-750000&gegeven%5B%5D=heel-nederland%2F750000-1000000&gegeven%5B%5D=heel-nederland%2F1000000%2B&index=on&breedte=800

  En heb je al eerder uitgelegd dat de teller in zijn geheel weer omhoog schiet zodra de volgende openhuizen dag er is. 9 april dacht ik.

 360. tufkaj says:

  tufkaj: en onder de twee ton alweer

  herstel: en onder de ton.

 361. Mastah says:

  Pipo: Vrije sector huren is zeer lastig, omdat je maar 1/4 van je maandelijkse inkomen = 650 euro aan huur mag kwijt zijn.

  Vaak rekenen ze met een 1/3e, en op basis van perspectief kan je vaak ook nog wel in de marges klooien. Maar überhaupt zoveel van je inkomen kwijt zijn aan wonen is natuurlijk ronduit vervelend (en mogelijk onverstandig).

  Pipo: In Zuid-europa lossen ze dit op door een woning te delen met ouders of andere mensen. Voor alle starters met een modaal inkomen: sterkte!

  Niet alleen Zuid-Europa hoor. Zo gaat het praktisch overal in de wereld, daar vindt je vaak meer generaties in 1 huis, of dat koppels/vrienden samen iets huren om de kosten wat te drukken.
  Op zich ook niet per se iets mis mee, vind ik, alleen in NL vinden we dat iedereen op jonge leeftijd blijkbaar direct een geheel zelfstandige woning moet hebben.

  Claude: Ook al daalt het nog met 20%, dan nog ben je niet per se een verliezer op de huizenmarkt. Dat hangt van het geval af. En dan op het eind nog: het is maar geld.

  Helemaal waar. Hangt allemaal af van de ‘what-ifs’. Als Erik de rest van zijn wonen blijft wonen waar hij nu woont, niet gaat scheiden, de wijk op orde blijft, na afloop van de rentevaste periode die niet te hoog is bij het vaststellen van de nieuwe rente, de 50%-aflossingsvrij in reële termen door inflatie daadwerkelijk verdampt (en mogelijk nog meer dingen die ik heb gemist) dan kan zijn huidige keuze achteraf prima zijn.
  Mocht er iets gebeuren dat niet voorzien (of volgens plan) is, dan misschien weer niet. Dat weten we allemaal niet.

  Trouwens, iemand kan ook winner+verliezer tegelijk zijn. Voorbeeldje: Je wint de loterij (winner!), verkoopt het huidige huis met verlies (loser!) en koopt een mooie villa (winner!) 😛

 362. tufkaj says:

  erik(trol),

  Heb de eerste vier ff gecheckt, allemaal eind vorig jaar verkocht (of ge-antidateerd) en pas net geregistreerd. De eindejaarsrush is voorbij en dat begint zichtbaar te worden in het aantal verkopen op funda. Komende week zakt de boel weer.

 363. tufkaj says:

  ll,

  thx, ik zag dat hij al in mijn bookmarks stond. Dit weekend even kijken of ik hem al had gelezen ook 🙂

 364. tufkaj says:

  snorkel: Jij denk blijkbaar dat de tijdelijke opleving (je kunt het niet eens een opleving noemen, meer een tijdelijk plateau) het keerpunt is. Je ziet niet dat er de afgelopen jaren al vaker geprobeerd is om het tij te keren door ‘maatregelen’ in het vooruitzicht te stellen.

  Bij de run op ‘aflopende’ 2% OVB zag je het zelfde:
  http://woningmarktcijfers.staanhier.nl/blog/wp-content/uploads/haast.png

  Deze run duurt iets langer, maar we keren vanzelf terug op de onderliggende trend lijkt me. Ik verwacht misschien deze maand nog iets stijgende prijzen. Donderdag weten we het 🙂

 365. tufkaj says:

  tufkaj: antidateerd

  antedateerd. Damnit, wanneer leer ik dat nu eens 😛

 366. nhz says:

  erik(trol): Omdat ik door een zeer gunstige regeling een hypotheekrente korting krijg van 1,8% geldt die waarde daling voor mij maar in beperkte mate, zeker als je rekening houd dat ik die korting voor 10 jaar heb gekregen.

  interessant, dus jouw huis daalt minder in waarde omdat je een lagere hypotheekrente hebt? Ik leer elke dag wat nieuws hier …

  erik(trol): Je hebt mij nergens horen zeggen dat mensen MOETEN kopen. Ik weerleg alleen dat de markt tot 250k nog heel veel verder zal dalen, in elk geval zie ik daar bij mij in de omgeving helemaal niks van terug.

  de echte daling in dat segment komt pas als de markt weer functioneert en de overheid noodgedwongen stopt het handje eronder te houden, bijv. als het WeW failliet gaat of buitenlandse investeerders onze subsubprime-NHG-hypotheken niet meer blieven omdat ze twijfels hebben over de kredietwaardigheid van BV Nederland. Kwestie van geduld, dat gaat zeker komen.

  erik(trol): Elke dag de hondenschijt voor me deur moeten weghalen.

  dat moet je op AAA+ lokaties net zo goed hoor, kan ik je uit eigen ervaring garanderen. Of dacht je dat de gemeente het daar komt opruimen, of dat nette mensen allemaal met zo’n zakje de hond uitlaten??

  Pipo: -Vrije sector huren is zeer lastig, omdat je maar 1/4 van je maandelijkse inkomen = 650 euro aan huur mag kwijt zijn.

  Uh? wie bepaalt in de vrije sector dat je maar 25% van je inkomen aan huur mag betalen? Ik heb geen inkomen en ik betaal 815 euro huur, en ik heb nog nooit iemand horen klagen … Domme regeltjes voor domme mensen; goed voor instanties zoals WBV’s die iemand zoals ik een ‘riskante huurder’ vinden en liever al hun woningen vol stoppen met hopeloze gevallen met maximale subsidie.

  haasje: Ook als niemand op Erik(trol) reageert zal hij blijven posten zodat er om de zoveel posts een optimistisch pro-koop-nu geluid te lezen zal zijn.

  nomen est omen 🙂

 367. Pipo says:

  erik(trol),
  Als je in Den Haag of Eindhoven kijkt naar koopwoningen tot 125.000 van boven de 100m2 krijg je 12 (Den Haag) respectievelijk 0 (Eindhoven) resultaten. Als je vervolgens filtert op echte woonhuizen krijg je 1 respectievelijk 0 resultaten.

  Conclusie: met een modaal inkomen kun je in de wat grotere steden, als je geluk hebt een oud (1960~70) appartement kopen. Daar kun je meteen fijn op gaan afschrijven. Een huis in een normale buurt zit er niet in.

 368. snorkel says:

  tufkaj,

  Antidateren mag ook, dat is de Franse versie 😉

  Dat “hupje” halverwege 2012 had ik Erik ook al op gewezen, maar daar reageert hij niet op.

 369. Pipo says:

  Uh? wie bepaalt in de vrije sector dat je maar 25% van je inkomen aan huur mag betalen? Ik heb geen inkomen en ik betaal 815 euro huur, en ik heb nog nooit iemand horen klagen

  In de vrije sector kom je de regel 25% van je inkomen als maximum huur, zeer regelmatig tegen. Vaak ook variaties op de formule. Uiteraard zijn er ook gevallen waar de regel niet voorkomt.

  Punt wat ik wil maken is dat als je modaal verdient, je zeer lastig aan een woning komt. Of dit nu koop of huur is. Gelukkig lost een flinke prijsdaling dit probleem vanzelf op.

  Zo hardnekkig als Erik blijft volhouden dat kopen het beste is, zo hardnekkig houden sommige hier vol dat de huren op de vrije markt zoals eenvoudig is. Beide is (nog) een illusie.

 370. tufkaj says:

  snorkel:
  tufkaj,

  Antidateren mag ook, dat is de Franse versie ;-)

  Dat “hupje” halverwege 2012 had ik Erik ook al op gewezen, maar daar reageert hij niet op.

  Blijven volhouden, hij paste ook pas na 20 keer uitleggen over de sociale-huurgrens zijn verhaal aan dat zijn sociale huurwoning 1000 euro per maand kostte.

 371. Pipo says:

  dat de huren op de vrije markt zoals eenvoudig is.

  *dat huren op de vrije markt zo eenvoudig is*

 372. erik(trol) says:

  Haasje: Geen enkele belangen beroepshalve, uiteraard zie ik liever een stabilisatie van prijzen nu ik een koopwoning heb, net zoals jij graag een prijsverlaging ziet als je geen koopwoning(leased of bezit).

 373. erik(trol) says:

  Tufkaj, geen leugens verspreiden doe ik ook niet. Laat mij maar 1 post zien dat ik gezegd zou hebben dat ik 1000 euro sociale huur betaal. Gelul van de bovenste plank, ik heb aangegeven dat ik de max aan sociale huur betaalde mischien dat ik paar euro naast zat omdat ik geen zin had om het precies uit te zoeken.

 374. snorkel says:

  erik(trol),

  Erik, even voor de duidelijkheid; naast het feit dat lagere prijzen altijd fijn zijn, gaat het mij (mij persoonlijk) niet om daling van de huizenprijzen an sich. Als de huizenprijzen nu beschaafd zouden zijn dan zouden ze van mij niet verder omlaag hoeven. Maar de huizenprijzen zijn nú gewoon onbeschoft hoog en dat is alleen maar nadelig voor iedereen (behalve die paar partijen die al dat geld naar zich toe hebben weten te harken in de afgelopen decennia)! Ons hele land dreigt failliet te gaan aan dit piramidespelletje!

  Zeg nou eerlijk, als jij hetzelfde huis voor de helft had kunnen kopen omdat alle huizen en huren de helft goedkoper waren, dan had je dat toch met veel meer gemoedsrust gedaan dan nu? Had je die hele rentekorting ook niet eens nodig gehad 😉

 375. Lex says:

  Wilbert: Ongelofelijk.
  BESPARING DIE JE HEBT OMDAT JE GEEN AFLOSSING BETAALT!

  Een besparing omdat je geleend geld niet terugbetaalt!
  🙂 Dat is diefstal waarbij je het gestolene laat betalen door een ander. De belastingbetalende medelandschapper, je buurman, Voerman, je zus.

  Ja triest he. Maar ja, met die jarenlange bezuinigingen op onderwijs en mensen die voor de klas staan die niet kunnen hoofdrekenen en logisch kunnen redeneren en alleen maar kunnen Googl’n en kunnen zingen met de kids, kunnen we toch ook niet beter verwachten???

 376. snorkel says:

  Ik lees nu trouwens dat we er een bank bij gaan krijgen! Jaja, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Het Zweedse, oer-conservatieve Handelsbanken gaat 15 filialen openen in NL. Ben benieuwd of ze 105% LTV hypotheken aandurven 😉

  Meer over Handelsbanken: http://www.bloomberg.com/news/2013-02-14/handelsbanken-exports-vintage-banking-to-win-european-business.html

 377. snorkel says:

  snorkel,

  Oh, ik kan niet vinden of ze wel diensten aan consumenten aanbieden. Kan dus tegenvallen met de competitie op de hypothekenmarkt 😉

 378. nhz says:

  Pipo: Punt wat ik wil maken is dat als je modaal verdient, je zeer lastig aan een woning komt. Of dit nu koop of huur is. Gelukkig lost een flinke prijsdaling dit probleem vanzelf op.

  dat is de vraag, als er te weinig huizen zijn voor de bestaande vraag dan zal een prijsdaling weinig oplossen. Helemaal als die vraag door de prijsdaling nog groter wordt (dat zou je verwachten als mensen huizen kopen om in te wonen, en niet om slapende rijk mee te worden – blijft raden hoe dat in de polder zit).

  Met je eens dat wonen in Nederland naar verhouding veel te duur is, maar dat is bewust zo georganiseerd door de maffia in Den Haag. Ik zeg niet dat huren in de vrije sector simpel is, je zult compromissen moeten accepteren (dus niet een riante eengezinswoning met tuin voor weinig geld verlangen), maar als je dat doet zijn er op dit moment evidente voordelen vergeleken met kopen.

  snorkel: Ben benieuwd of ze 105% LTV hypotheken aandurven

  misschien als ze mee mogen doen met NHG? Als ze zelf voor het risico opdraaien doen ze 100% zeker niet mee, net als alle buitenlandse banken. Daar is geen enkele twijfel over en dat is ook de voornaamste reden dat de hypotheekrente hier hoger is dan in het buitenland. Deze markt is doodziek en zeer riskant voor banken, alleen hebben velen dat niet in de gaten omdat de politiek alle risico wegtovert.

 379. asd says:

  Hoe begrijpelijk ook de deining is over de NL-huizenprijzen met de daarbij behorende speculaties en financieringsperikelen, het is niets vergeleken bij andere maatschappelijke verschijnselen, waarin echt veel geld om gaat.

  Neem George Soros met zijn hedgefunds. Die gaat met zijn kornuiten rustig door met speculeren op de afgang van landen, zoals op de Japanse Yen.

  Daarmee heeft hij zojuist alweer miljarden verdiend. Waar blijft dat geld, wat doet ie er mee? Weer opnieuw investeren in de carrousel, die roofdierkapitalisme heet en waar de VVD in dit land geen enkele moeite mee heeft?

  Zolang deze echte grote financiële spelers – die de belastingen meestal weten te omzeilen – niet worden uitgeroeid, zal het er uiteindelijk voor de burger met zijn onder water staande huisje niet leuker op worden.(Zo ook voor de gemiddelde belastingbetaler)

  De huidige VVD-getinte regering is danook druk bezig de rekening van de hypotheekmisère bij de samenleving te leggen in plaats van bij de veroorzakers,politici, bankers, hedgefunds, secutarisatieboosdoeners en meer van dat tuig. Op dit punt zou de buitenlandse politiek actiever moeten zijn.

  Hedgefunds en banken gaan rustig door en lachen zich een kriek om het fragmentarische geneuzel in NL.

  Ook Soros gaat steeds een stapje verder en adviseert -gevraagd en ongevraagd – de politiek.

  Zo is hij van mening, dat Duitsland beter uit de EU kan stappen. Het kan niet anders, dan dat hij daar mee nieuwe kansen ziet voor zijn praktijken en die van zijn kornuiten. Er wordt rekening met zijn successtory gehouden.

  Geloof maar niet, dat hij dat advies aan NL geeft, dat blijkbaar tot de FISH-landen met grote onderliggende structurele problemen is gaan behoren.

  Een verslechtering, waardoor wij geen vuist meer kunnen maken. Uit de EU stappen? Dat kunnen we ons niet meer veroorloven.

  Huizenmarktproblematiek, begrotingstekort van meer dan 3%, Groeiende staatsschuld? Geen “maakeconomie”, alleen maar financiële mannetjes en een “diensteneconomie”, waarmee je de oorlog zou moeten winnen? Vergeet het maar. In NL nauwelijks op te lossen.

  De tijd, dat de NL-economie dreef op het verkwanselen van de “overwaarde” (dat begrip kennen ze niet eens in het buitenland!) is voorbij.

  Helaas wordt grootgeldverdieners nog steeds geen strobreed in de weg gelegd. Maar voor hoelang?

 380. de markies says:

  @ erik:

  Het kan zo zijn dat in het segment to 250k de daling minder sterk zal zijn en dat de vraag daar op een bepaald moment toeneemt, maar als ik naar appartementen in grote steden in de randstad kijk, is het aanbod daar zooooo groot dat er toch veel van de prijs af te halen valt (wat nog iets anders is dan afwachten met kopen natuurlijk). Daarnaast zie ik genoeg woningen onder de 250k met 20.000 euro in prijs zakken in het afgelopen jaar. Wachten loont dus ook in dat segment nog steeds voor veel huurders (de meeste van die woningen zijn nog steeds niet verkocht!).

 381. snorkel says:

  nhz: Deze markt is doodziek en zeer riskant voor banken, alleen hebben velen dat niet in de gaten omdat de politiek alle risico wegtovert.

  Ben ik het helemaal mee eens; de aandacht wordt veel te gemakkelijk afgeleid door de volkswoede over “die stoute banken die te hoge renteopslag rekenen”. Dat móéten ze wel om zich in te dekken, maar dat is blijkbaar nogal moeilijk voor het NLse volk! 😉

 382. Claude says:

  snorkel, inderdaad. Ik vind het nogal wiedes dat de marge van banken voor de hypotheekrente in Nederland hoger is dan omliggende landen. Het is de LTV/LTI/risico op waardedalingen, stupid. Ben blij dat ze het doen. Elk jaar wat extra eigen vermogen.

 383. Frans says:

  erik(trol): Daar stappen particulieren ook niet in een dalende markt. Wat vaak het verstandigste moment is overigens. LEF!

  Een bekend beursspreekwoord zegt: don’t catch a falling knive!
  Op het moment dat er zelfs een VERSNELLING van de daling is, zoals in de huizenmarkt het geval is, is het helemaal onverstandig om te kopen.

 384. mosske says:

  ik geloof dat mensen werkzaam in de banksector een korting krijgen eric?
  maar goed eenieder die voor zijn gezin het beste voor heeft wens ik het allerbeste.
  en ieder ander trouwens ook.

 385. nhz says:

  asd: Neem George Soros met zijn hedgefunds. Die gaat met zijn kornuiten rustig door met speculeren op de afgang van landen, zoals op de Japanse Yen.

  maar waarom speculeert hij tegen de Japanse Yen? Ze vragen er om, ze doen alles om hun currency de grond in te boren omdat je zo ‘economische groei’ krijgt. Volkomen logisch wat Soros doet, hij krijgt het geld op een presenteerblaadje aangeboden. Het enige wat hypocriet is is dat hij niet hetzelfde met de US$ doet. Maar ja, spelen tegen de eigenaars van het wereldwijde Casino is niet slim, en dat snapt hij blijkbaar.

  asd: Zolang deze echte grote financiële spelers – die de belastingen meestal weten te omzeilen – niet worden uitgeroeid, zal het er uiteindelijk voor de burger met zijn onder water staande huisje niet leuker op worden

  niet mee eens, speculanten hebben een zeer nuttige functie in de economie – zolang ze hun verliezen maar niet kunnen afwentelen op de burgers (ik weet niet in hoeverre Soros TBTF is, hij is géén Warren Buffett die 100% aan het overheidsinfuus hangt).
  Een speculant krijgt niks gedaan als er geen bestaande grote onevenwichtigheid is. Voor de goede orde, ik spreek nu niet over ‘speculanten’ die zelf de regels maken of er boven staan, zoals Goldman $ucks.

  asd: Geloof maar niet, dat hij dat advies aan NL geeft, dat blijkbaar tot de FISH-landen met grote onderliggende structurele problemen is gaan behoren.

  afwachten tot hij Nederland adviseert de HRA en NHG te schrappen, dan weet je zeker dat hij een manier gevonden heeft om daarmee rijk te worden (is niet zo simpel namelijk …), dan kan de bubble eindelijk leeg lopen.

  snorkel: Dat móéten ze wel om zich in te dekken, maar dat is blijkbaar nogal moeilijk voor het NLse volk! 😉

  het volk heeft blijkbaar liever dat de bank failliet gaat door alle scheefleners die onder water komen, en dat er weer een bailout van tientallen miljarden met bijbehorende bezuinigingen nodig is … uiteindelijk krijgt men wat men verdient vrees ik.

 386. tufkaj says:

  erik(trol):
  Tufkaj, geen leugens verspreiden doe ik ook niet. Laat mij maar 1 post zien dat ik gezegd zou hebben dat ik 1000 euro sociale huur betaal. Gelul van de bovenste plank, ik heb aangegeven dat ik de max aan sociale huur betaalde mischien dat ik paar euro naast zat omdat ik geen zin had om het precies uit te zoeken.

  Je zat er flink naast en hoefde het niet uit te zoeken omdat ik je er meermaals op wees.
  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/10-01-2013/op-zoek-naar-huizenkoper/#comment-126583
  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/10-01-2013/op-zoek-naar-huizenkoper/#comment-126636
  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/01-01-2013/rabobank-schroeft-de-hypotheek-kraan-langzaam-dicht/#comment-125183
  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/28-08-2012/helft-hypotheekrenteaftrek-is-voor-hoogste-inkomens/#comment-112225
  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/28-08-2012/helft-hypotheekrenteaftrek-is-voor-hoogste-inkomens/#comment-112377
  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/26-08-2012/lakeman-kraakt-rabo-plan-pensioenen-af/#comment-112281
  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/09-08-2012/80-jongeren-koopt-zeker-geen-huis/#comment-110474
  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/09-08-2012/80-jongeren-koopt-zeker-geen-huis/#comment-110567
  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/09-08-2012/ing-eind-2013-een-op-vier-huishoudens-onder-water/#comment-110462
  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/01-09-2012/rutte-zorgt-voor-stijgende-huizenprijzen/#comment-112754

  kan nog wel ff doorgaan, maar niet zo’n zin in.

  http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/vraag-en-antwoord/wat-is-een-sociale-huurwoning-en-wanneer-kom-ik-daarvoor-in-aanmerking.html

 387. HNK says:

  tufkaj: kan nog wel ff doorgaan, maar niet zo’n zin in.

  rijksoverheid.nl/o…r-in-aanmerking.html

  Hoe zit dat eigenlijk met de huurtoetsing van geliberaliseerde contracten, ik heb het wel eens vaker gelezen maar het klinkt zo vaag. Betekend het dat als je een huis van laten we zeggen 1000 euro p/m accepteert en je brengt het binnen 6 maanden voor de huurcommissie dat de huurprijs verlaagd kan worden.

  Het is voor mij onduidelijk wat er dat als redelijk beschouwd kan worden.

 388. Adamus says:

  Frans: Een bekend beursspreekwoord zegt: don’t catch a falling knive!
  Op het moment dat er zelfs een VERSNELLING van de daling is, zoals in de huizenmarkt het geval is, is het helemaal onverstandig om te kopen.

  Instappen doe je in een stijgende markt.

 389. haasje says:

  erik(trol),

  Mijn situatie is die van een wachtende doorstromer, halfweg tussen starter en pensioen. Punt is dat ik een pensioen wil en probeer te voorkomen dat ik straks mijn spaar-pensioen kan gaan wegstrepen tegen de woningrestschuld(-rente en aflossing). Ik incasseer nu dus prijsdalingen, maar beduidend minder dan in het geval ik op de top opnieuw was overgestapt naar een woning die volgens de hypothekers/banksters in dit land in mijn bereik lag. Nu verkopen en overstappen naar de vrije huurmarkt levert ook niet zo heel veel op omdat ik nu weinig verwoon. Vermogensverlies minus extra huurkosten vrije marktwoning met tuin op een leuke plek levert niet zoveel op dat ik de moeite neem een paar jaar in een huurwoning te gaan zitten.

  Bovendien ben ik geen speculant maar een bewoner, eentje die zijn (pensioens)verstand erbij probeert te houden. Dus is flink sparen en wachten tot de bodem in zicht is om dan over te stappen het handigst.

  Tot nu toe loont het zeker. De concurrentie van aflossingsvrije hypotheeknemers is verdwenen, de concurrentie van half-half hypotheeknemers is nu ook weg. De enige echte concurrentie die overblijft zijn hypotheeknemers die in 30 jaar ipv 20 jaar kunnen aflossen, maar zo is het leven. Dank zij het mondiale kapitaal, de kredietcrisis, banken, en ja, ook de politiek is de correctie van de overmoedsjaren in volle gang. De mondiale kapitaal/bank/politieke bewustwording is de reden dat de idiote “concurrentie” van de aflossingsvrijen verdwenen is.

  Nu nog even wachten totdat de verkopers hun prijzen bij deze nieuwe realiteit hebben aangepast. En hopen dat politiek en banken hun rug recht houden. Blok in ieder geval wel, gezien zijn toegeven aan de Brinkmannen en Boelhouwers slechts een wassen neus is. Daar verdient hij wel een compliment voor.

  En Erik, niemand gaat gered worden, velen gaan op de (pensioen/onderwater)blaren zitten. Er is nu eenmaal geen pot van 100-200 miljard vrij beschikbaar. Onze pensioenpotten zijn geen graaien-maar instellingen maar zijn verplicht een fatsoenlijk rendement te realiseren. De overheid moet de miljarden tellen in eenheden en tientallen, om geloofwaardig te blijven. De banken hebben het eigen vermogen daartoe niet. Dit betekent dat we moeten ontschulden, met zo’n 10 miljard of meer per jaar. Tot nu toe zijn we enkel bezig het systeem zo om te buigen dat we niet nog verder verschulden. Het op nationaal niveau ontschulden moet nog beginnen. Het break-even point mbt de hypotheekschuldenberg was in november bereikt, in december weer verlaten maar hopelijk ligt dat in het eerste kwartaal 2013 definitief achter ons. Zodat het hypotheekberg-verkleiningsproces kan beginnen.

  Aflossing, minder verkopen en vermindering van de overwaarde bij verkoop zijn de drie factoren die de daling van de hypo-berg bepalen. Zolang er nog veel overwaarde geïncasseerd wordt bij verkoop van woningen neemt netto de hypotheekschuldenberg toe. Welke trends zien we in Nederland: mensen die kunnen zijn extra gaan aflossen; er wordt nog steeds jaar op jaar minder verkocht; de prijzen dalen dus ook de overwaarde bij verkoop. En waar zijn we nu aanbeland: zo ongeveer bij het break-evenpoint. Nog een jaar of twee en we zitten in een financieel gezonde ontwikkeling, een nog te bereiken situatie die we dan jaren, 5 à 10, dienen vol te houden voordat er weer ruimte komt voor een nieuwe weg omhoog.

  Dit zal met veel individueel huishoudpijn gepaard gaan, dat is macro-economisch onvermijdelijk. Micro-economisch probeer ik zo goed mogelijk tussen die klippen door te laveren, met als doel een goed leven nu, een goed woongenot nu en later en een redelijk pensioensvooruitzicht (= geen héle domme dingen doen).

 390. asd says:

  @394(nhz),

  1.je zegt het zelf al: om er aan te verdienen, maar ook om hun invloed in de (internationale) politiek te vergroten. Hij en zijn soort zijn geen misdienaartjes.
  (Misschien wel geweest…);

  2. De invloed van speculanten is schadelijk voor de samenleving. Zij zullen niet aarzelen ten koste van alles en iedereen naar winstmaximalisatie te streven;
  Zit hem in de psychologie van dat slag mensen, waarvan ik er meer ken, dan mij lief is;

  3. Ik denk allereerst, dat de regering niet zal ingaan op zo’n eventueel advies van Soros, Buffet of Goldman Sachs en vervolgens, dat deze lieden hun aandacht zeker niet in eerste instantie op NL zullen richten.

  Alhoewel, nhz, ieder nadeel (in mijn optiek dan) heb z´n voordeel: als onverhoopt door toedoen van één van deze boeven de huizenbubble in NL leeg zou lopen, is `dat mooi meegenomen`. Het doel heiligt de middelen, zou je kunnen zeggen.

  Blijft over, dat grote onevenwichtigheden, waar de speculanten het van moeten hebben, mede de oorzaak is van de systeemcrisis, welk systeem, vanaf 1971, niet meer houdbaar is.

 391. nhz says:

  haasje: De mondiale kapitaal/bank/politieke bewustwording is de reden dat de idiote “concurrentie” van de aflossingsvrijen verdwenen is.

  het wordt pas echt leuk als de mensen die zonder een cent op zak een huis kunnen kopen (dat is nu 95% van de kopers) uit de roulatie gehaald worden 🙂
  Aangezien je in bijna ieder normaal land minimaal 10-20% moet aanbetalen op een woning zal dat hier ooit ook terugkomen. Wie dan wil kopen en flink gespaard heeft kan flink onderhandelen.

  asd: 2. De invloed van speculanten is schadelijk voor de samenleving. Zij zullen niet aarzelen ten koste van alles en iedereen naar winstmaximalisatie te streven;
  Zit hem in de psychologie van dat slag mensen, waarvan ik er meer ken, dan mij lief is;

  Speculanten en hedgefunds zijn de predators die het financiële ecosysteem gezond houden. Met motieven heeft dat niets te maken. Zijn leeuwen en tijgers ‘schadelijk voor de natuur’? Misschien wel als je een antilope bent, maar volgens mij niet …
  Het probleem zit niet bij de hedgies, maar bij de politiek die ze onbeperkt van voer voorziet.

  asd: Ik denk allereerst, dat de regering niet zal ingaan op zo’n eventueel advies van Soros, Buffet of Goldman Sachs en vervolgens, dat deze lieden hun aandacht zeker niet in eerste instantie op NL zullen richten.

  onze regering wordt UITGEBREID geadviseerd door Goldman Sachs, op vele terreinen. Sommige wetgeving wordt vermoedelijk grotendeels voorgekookt bij die firma … En daarnaast krijgen we nog de nodige bindende adviezen via andere G$ coryfeen zoals meneer Draghi c.s.
  Ik denk ook niet dat het veel uitmaakt wat de regering wel of niet doet op advies van Soros, alleen al het feit dat hij ergens de aandacht op vestigt is soms genoeg.

  asd: Blijft over, dat grote onevenwichtigheden, waar de speculanten het van moeten hebben, mede de oorzaak is van de systeemcrisis, welk systeem, vanaf 1971, niet meer houdbaar is.

  De speculanten bestaan DOOR die onevenwichtigheden, zonder dat zouden ze geen bestaansrecht hebben. Ze zijn een symptoom, niet een oorzaak; vandaar ook dat dit fenomeen pas ontstond nadat Greenspan de geldpers uitgebreid aan het rollen bracht (LTCM etc.).

  Hedgefunds, speculanten short sellers etc. maken de kans op een crisis kleiner (in tegenstelling tot wat politici vaak beweren), ze beperken excessen voordat er een echte crash ontstaat. Een nuttige functie, mits ze geen voorwetenschap hebben of een onbeperkte putoptie vanuit de politiek die het speelveld manipuleert in hun voordeel (dat zal soms helaas het geval zijn).

  Je hebt gelijk dat er een ander probleem is nl. dat deze groepen weinig belasting betalen, maar ook dat is een probleem waar de politiek verregaand zelf schuldig aan is, met Nederland in de voorhoede (o.a. Woutertje Bos met zijn SIV’s etc.). Dat probleem heeft inmiddels internationaal wel aandacht, maar niemand in de politiek is bereid er echt wat aan te doen (natuurlijk niet, aangezien veel ex-politici zoals Blair, Kok, Clinton etc. een vermogen verdienen als ‘adviseur’ van een groot hedgefund).

 392. Steven says:

  pff spelling. las het weer niet na..

 393. Steven says:

  admin: pff haal deze laatste 2 berichten dan ook maar weg: boodschap is duidelijk. ik zal het er niet meer over hebben.

 394. asd says:

  @401(nhz),

  Ohhh, had dat dan eerder gezegd! Ik begrijp wel wat je bedoelt, maar we zullen zien, waarheen het gaat.

 395. Beurse Beurs says:

  ik herinner me nog zo’n reclame van ING dat je zelfs kon verdienen aan je huis, als je maar een beleggingshypotheek nam. Reclame van ergens eind jaren 90.

  Zou je ook een archief van moeten hebben….

 396. nhz says:

  asd: Ohhh, had dat dan eerder gezegd! Ik begrijp wel wat je bedoelt, maar we zullen zien, waarheen het gaat.

  🙂

  We zullen zien ja, ik heb ook geen idee waar dit heen gaat en ik denk veel van de hedgefunds en politici evenmin. Hedgefunds doen het gemiddeld heel slecht de laatste tijd, hoe kan het ook anders in een economie die volledig bepaald wordt door de grillen van centrale bankiers en politici. Kwestie van tijd en we gaan daar ook een kaalslag zien, zoiets als de J-curve in de ecologie 😉

  Beurse Beurs: ik herinner me nog zo’n reclame van ING dat je zelfs kon verdienen aan je huis, als je maar een beleggingshypotheek nam.

  ach, volgens VEH kon je zelfs vorig jaar nog goed verdienen aan je huis onafhankelijk van het type hypotheek; liefst wel een maximale volgens voorman Rob, waarschijnlijk omdat je dan nog meer leverage hebt 😎

 397. Maria says:

  Maria: Ik, persoonlijk, 7 jaar, en dat mag iedereen mij nadoen, zijn we morgen uit de shit!

  Voerman,

  Als je nu op dit item had gepost, hadden we verder kunnen praten.

 398. Tim says:

  Zaterdagochtend, kopje koffie erbij en eindelijk even tijd om naar Jaap luisteren. Jaap vat een hoop samen wat ik de afgelopen 3 jaar drie jaar hier op dit weblog heb gelezen over ontwikkeling van huizenprijzen. Laten we hopen dat dit iets losmaakt. Jaap, bedankt 🙂

 399. Olijfhout says:

  Waarom iedereen Erik ineens aanvalt is mij onduidelijk.
  De vele huurders zullen wel veel geld op de bank hebben.
  In afwachting om hun slag te slaan. Wonen en leven kost geld. Hopelijk voor alle huurders kunnen ze snel een huis kopen met kosten lager dan de voormalige huur. Superfabeltastisch! Toch huurders? Niets zo mooi dan voor een koopje uw eigen huis kopen.
  Veel posts hier bevatten berekeningen voor kopers over 30 jaar. Echter mis ik de berekeingen van de posters over hun eigen huur. Erik gaf aan dat hij het kan betalen. U Huurders toch ook, prima dan.

 400. Olijfhout says:

  Zelf heb ik geen voorkeur voor huren of kopen. Beiden heb ik gedaan. Leef naar je inkomsten. Voerman vind ik een topper op dit forum! Voor mij mag de HRA er morgen af.
  Groet, huiskoper. 🙂

 401. Voerman says:

  Olijfhout: Zelf heb ik geen voorkeur voor huren of kopen. Beiden heb ik gedaan. Leef naar je inkomsten. Voerman vind ik een topper op dit forum! Voor mij mag de HRA er morgen af.

  Dank je, Voerman vindt de HRA echter wel een item waar genuanceerd over gedacht en besloten moet worden.

 402. Olijfhout says:

  Voerman,

  Genuanceerd gezegd afschaffen. Of in delen afschaffen. Is de kopersmarkt er klaar voor? Deze koper wel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*