Zet scheefwoners huis uit met Huurwet

Huurprijzen verhogen wordt onbegaanbare weg; uitzetten kan al ‘voor eigen gebruik’

Om scheefwonen aan te pakken wordt weer veel overhoop gehaald. Laat woningcorporaties gewoon de huizen vorderen voor ‘eigen gebruik’, zoals is bepaald in de statuten, bepleiten Casper Schouten en Merijn Veldman

Met enige scepsis hebben wij het nieuws gevolgd over een wetswijziging die het mogelijk zou moeten maken om de huurprijzen van woningen te verhogen. Scherper geformuleerd – woningcorporaties zouden de huurprijzen van sociale huurwoningen mogen laten stijgen met meer dan het inflatietempo voor huishoudens met een jaarinkomen van 43.000 euro of meer.

Het beleid beoogt, zo mag worden aangenomen, een probleem op te lossen. Dat probleem heet ‘scheefwonen’. Scheefwoners zijn huishoudens die een woning huren uit de sociale woningvoorraad, maar een relatief hoog inkomen hebbben. Zij willen – of kunnen – hun lage maandlasten niet opgeven, omdat de stap naar een huurwoning uit de vrije sector of een koopwoning – te – groot is. Doorstroming bestaat dus nauwelijks, waardoor goedkope huurwoningen schaarser worden.

De politiek probeert dit probleem al jaren aan te pakken, maar zonder succes. Wetsvoorstellen daartoe halen geen politieke meerderheid of worden – door een nieuwe politieke meerderheid – weer teruggedraaid. Ook nu weer worden verwachtingen omtrent het in te voeren beleid steeds bijgesteld. Wie durft nog te verwachten dat het daadwerkelijk zal lukken?

Wij vragen ons ook af of van een dergeljke maatregel niet te veel wordt verwacht. Een huurverhoging kan niet ertoe leiden dat de huurpijs komt te liggen boven de maximaal redelijke huurprijs-grens, zoals die geldt conform het Woningwaarderingsstelsel. Een ‘marktconforme’ huurpijs kan dus niet zomaar tot stand komen. Het is niet erg aannemlijk dat de maatregel tot gevolg zal hebben dat de scheefwoners massaal in beweging zullen komen en zullen besluiten door te stromen.

Het is goed om nog eens te kijken naar de mogelijkheden die de bestaande wet- en regelgeving nu al bieden. Een van die mogelijkheden is het recht van de verhuurder om de huurovereenkomst op te zeggen, omdat hij de woning dringend nodig heeft voor eigen gebruik.

Het beëindigen van de huurovereenkomst is natuurlijk een ingrijpende maatregel, ook voor de categorie huurders die wel degelijk de finaciële mogelijkheden heeft om door te stromen. Dit wordt gerechtvaardigd door de noodzaak om een klemmend, maatschappelijk probleem op te lossen. Dan ontstaat immers weer ruimte voor mensen die dat dringend nodig hebben – jongeren, beginnende ondernemers enzovoorts.

Het huurrrecht biedt een verhuurder de mogelijkheid om een huurovereenkomst op te zeggen, als de verhuurder aannemelijk maakt dat hij het gehuurde dringend nodig heeft voor eigen gebruik en bovendien blijkt dat de de huurder andere passende woonruimte kan verkrijgen. Dat hoeft geen soortgelijke woning te zijn. Het kan ook gaan om een koopwoning of een huurwoning met een aanmerkelijk hogere huurprijs. Voor de categorie huurders die voldoende financiële middelen heeft om in de vrije sector te huren of een woning te kopen, geldt: passende woonruimte is genoeg aanwezig.

Het dringende eigen gebruik is niet beperkt tot de situatie dat de verhuurder de woning zelf voor bewoning in gebruik wil nemen. Het eigen belang van de verhuurder kan ook een statuair of ideëel belang betreffen. Het ‘Besluit beheer sociale-huursector’, dat geldt voor woningcorporaties, bepaalt dat zij uitsluitend werkzaam zijn in het belang van de volkshuisvesting en dat zij bij het verhuren van haar woningen uit de sociale voorraad zoveel mogelijk voorrang geven aan huishoudens met een laag inkomen. Corporaties zouden met dat belang hun beroep op dringend eigen gebruik kunnen onderbouwen. Zij zouden daarmee de ergste scheefwoners kunnen bewegen tot doorstroming. Het grote voordeel is dan ook nog dat zij met het inzetten van dit instrument hun beleid zelf bepalen, zonder steeds hoopol te hoeven kijken naar de overheid.

Casper Schouten en Merijn Veldman zijn advocaten in Amsterdam

bron: NRC Handelsblad

Share Button
Tagged with: ,
78 comments on “Zet scheefwoners huis uit met Huurwet
 1. Jeroen says:

  “Dit wordt gerechtvaardigd door de noodzaak om een klemmend, maatschappelijk probleem op te lossen.”

  Als het daar om gaat, dan weet ik nog wel 10 veel betere maatregelen om mee te beginnen op de woningmarkt een het maatschappelijke probleem écht aan te pakken.

  Trouwens, de woningbouwcorporaties hebben zelf graag meegwerkt aan het tot stand brengen van het huidige probleem. De afgelopen 15 jaar hebben ze hun taak veronachtzaamd door veel te weinig goedkopere woningen te bouwen en in plaats daarvan mee te doen aan het winstgevende ‘duurdere segment’, daarmee ook hun bijdrage leverend aan de opgaande prijsspiraal. Dus nu niet huillie-huillie doen en kromme ‘oplossingen’ gaan aandragen.

 2. Hein says:

  Ik kan het alleen maar toejuichen.

  Het gaat mij niet om de woningcorporaties, maar om de jongeren en de sociaal zwakkeren.

  Het kan niet dat we de minder draagkrachtigen in de kou laten staan zodat mensen die twee keer modaal verdienen goedkoop kunnen wonen op kosten van de samenleving.

 3. Jasper says:

  “Dit wordt gerechtvaardigd door de noodzaak om een klemmend, maatschappelijk probleem op te lossen.”

  Er is maar 1 klemmend maatschappelijk probleem en dat zijn de opgeblazen huizenprijzen. Was het vastgoed in NL niet overgewaardeerd, dan zouden weinig mensen scheefwonen, want voor hetzelfde geld of iets meer zouden zij een huis kunnen kopen. De vraag rijst wat scheefwonen eigenlijk is. Een huishouden met twee keer modaal en een huis van 300.000 E vind ik persoonlijk meer scheef. Mensen die 2 jaar voor 2 huizen de hypotheekrente mogen aftrekken, dat is scheef (want houden tegen te hoge prijzen twee woningen bezet) en de [*onderbuikmodus aan*] miljonairs die de hypotheekrente van hun kapitale villa mogen aftrekken…. dat is niet scheef? Eens kijken wat we met dat geld kunnen doen voor jongeren en kansarmen. Hoezo ondersteuning voor hen die het echt nodig hebben…..?

 4. Hein says:

  Natuurlijk ben ik voor de afschaffing van de HRA.
  Maar two wrongs don’t make a right.

  En de scheefhuurders zijn de grootste aso’s in dit land.

  Als je naar de grote flats gaat in de slechtere buurten dan zie je daar vaak hele gezinnen met twee of meer kinderen die in een klein appartementje wonen.

  Eigenlijk zouden ze een eengezinswoning moeten krijgen in een betere buurt, maar die woningen zijn al jaren, decennia zelfs, bezet door de scheefhuurders.

  En dus krijg je ghetto’s, zoals de 730 appartementen in de flat waar ik woonde. Daar heb je 5 jaar wachttijd voor nodig en dat is het minste in de gehele provincie.
  Ik had buren met vijf (5) kinderen!.
  Ze hadden geen cent om te makken

  Voor de normale woningen heb je 20 jaar wachttijd nodig. Die komen pas vrij wanneer de scheefhuurders naar het verzorgingstehuis gaan.

  En dit in een gemeente waar woningcorporaties 30% van alle woningen in de sociale sector hadden.

  De sociale woningvoorraad in die gemeente was ruim groot genoeg om elke sociaal zwakkere te huisvesten. Waarschijnlijk genoeg zelfs om iedereen die beneden modaal inkomen had te huisvesten.

  En de reaguurders (Jeroen) hier vinden dat de overheid nog meer gesubsidieerde huizen moet bouwen.

  Overigen, andere buren in die flat zijn uiteindelijk gaan scheeflenen in een Vinexwijk.
  Het was de enige manier om hun kinderen in een iets betere buurt te kunnen laten opgroeien.

  Terwijl ze wel in aanmerking kwamen qua inkomen voor een sociale eengezinswoning.

  Kun je hen dat kwalijk nemen?

  Ik geef de scheefhuurders de schuld.

 5. AVE says:

  Wat is scheefwonen, is dat ook iemand die nog gezellig in zijn fijne Premie-A, B of C koopwoning van 1989 zit?

  Dat hele verhaal van die scheefwoners is alleen maar een luchtballonnetje van bouwend en huizenverkopend Nederland.

  Veronderstel dat huurders die in verhouding tot hun inkomen relatief weinig woonlasten betalen met succes aangepakt worden en de markt voor koopwoningen blijft toch “vastzitten”, wat dan?

  Worden dan eerste eigenaren van een premie koopwoning opgejaagd?

 6. Hein says:

  Scheefwonen bestaat niet, alleen scheefhuren.

  Scheefhuurders zijn rijke mensen die in huizen zitten die voor arme mensen gebouwd (en gesubsidieerd) zijn.

  De arme mensen zij hiervan het directe slachtoffer, want de scheefhuurders blijven 20+ jaar in de beste sociale huurwoningen zitten, terwijl de echte arme mensen 20 jaar wachttijd moeten opbouwen in onze moderne ghetto-flats.

  (Ghetto-flat: alle ellende van de straat in een handige beton verpakking.)

 7. Scheefwonen is pure propaganda. Wat is namelijk het alternatief voor huren? Juist, kopen. En waarom zou iemand moeten worden gedwongen om een overgewaardeerd huis te kopen? Lijkt me duidelijk dat dit weer een succesvol propagandapraatje is van de vastgoed lobby.

 8. Nou says:

  Als ik een scheefhuurder zou zijn, zou ik niet bang worden van Casper en Merijn.

 9. Okkie says:

  @Hein
  Er zijn nauwelijks huishoudens die 2x modaal (=90k) verdienen en in een sociale huurwoning zitten. Men zal dus mensen op basis van veel lagere inkomens eruit gaan gooien.

 10. TheRealJohn says:

  Inderdaad een goed idee.
  Alleen een heel groot probleem.
  Woningbouw verenigingen zitten hier NIET op te wachten.
  Het verhogen van huren voor scheefhuurders brengt geld in het laatje. Het vervangen van scheefhuurders door lagere inkomens kost ze geld.
  Theoretisch gezien hebben ze geen winstoogmerk maar de bovensporige salarissen moeten ook weer niet in gevaar komen.

 11. Jasper says:

  @ Hein

  “Eigenlijk zouden ze een eengezinswoning moeten krijgen in een betere buurt.” Waarom, vanwege meerdere kinderen? Dat is een wel heel kromme redenatie die totaal voorbijgaat aan de eigen verantwoordelijkheid van mensen.

  Two wrongs don’t make a right. Dat klopt, maar het ene (scheefhuren) aanpakken zonder het andere (Hra) aan te pakken klopt niet. Nu dwing je iedereen met een inkomen hoger dan 43k de koopmarkt op. Succes met je rechterbeen…. dat wordt een flatje in een “ghetto” (om in jouw woorden te spreken). De primaire oorzaak is de hra en de te hoge vastgoedprijzen, niet de scheefhuurders, die zijn een gevolg van.

  Overigens, de buren met 5 kinderen wekken bij mij geen meelij. Die hebben tijd gehad om na te denken voordat ze 5 kinderen namen zonder uitzicht op een grotere woning.

 12. tinus says:

  Hein,

  Heerlijk dat de de huizenmarkt mij ziet als een profiterende scheefhuurder.

  Pure afgunst.

  Ja, ik verdien (fors) bovenmodaal.
  Maar ik hou tenminste nergens mijn hand op.
  Betaal de volle mep aan belasting.
  Geen hypo aftrek.
  Geen huursubsidie.
  En betaal de WBV netjes elke maand de huur.
  En ik doe, al zeg ik het zelf, mijn best om de publieke ruimtes in onze flat netjes te houden, iets wat niet van alle huurders kan worden gezegd.

  Jaja, ik zou best willen kopen.
  Maar ja, die verkopers heh.
  Die hun huis in de jaren 80 met forse premie konden kopen.
  En er nu zonder blikken of bloen 320.000 euro voor vragen.
  Let wel, we hebben het gewoon over een tussenwoning van welgeteld 110 vierkante meters.

  De verkopers, die alle sociale voordeeltjes van de afgelopen drie decennia hebben meegepikt, en nu op de VVD stemmen, omdat ze denken dat het de huurders zijn die moeten worden aangepakt.

  Droom lekker verder. Ik betaal die huurstijging wel.
  En ik voer die juridische procedure wel als de WBV het in zijn hoofd haal om mij uit mijn woning te krijgen.

 13. Gwen says:

  Kan iemand mij vertellen wat er nu eigenlijk achter dit stuk zit? Dit voorstel van de twee advocaten Scouten en Veldman lijkt mij net zo min makkeljk uitvoerbaar als de huurverhogings-plannen voor ‘scheefhuurders’van het kabinet. en het lijkt me sterk dat deze twee advocaten echt met bloedend hart aanzien dat er zo weinig sociale huurwoningen zijn voor de lagere inkomens. Dus wat zit hier achter? De advocaten werken bij een groot advocatenkantoor in Amsterdam, toevallig de stad waar het meest scheefgehuurd wordt in Nederland. Zouden ze hun vrienden in de noodlijdende hoofdstedelijke makelaardij aan wat meer klanten willen helpen, door bovenmodale huurders uit hun huurwoningen te halen en de koopmarkt op te drijven?

 14. xenobinol says:

  @4 Hein:

  Het zijn juist de scheefleners die de grote asocialen zijn. Door de zeepbel te steunen en grote hoeveelheden goedkoop geld de markt in te brengen stelen zij waarde van het spaargeld van mensen die wel verantwoordelijk omgaan met de economie. De schuld afschuiven om mensen die geen behoefte hebben zich een kapitaal te lenen voor een overgewaardeerde stapel stenen op een postzegel is een onjuiste aantijging.

 15. Robald says:

  @10:
  2x modaal = €68.000

 16. Jacques says:

  En wat als iemand met een 2x modaal inkomen ontslag krijgt niet meer aan de bak komt
  en in de dure vrije sector moest gaan huren?
  Ik ben er in al die jaren wel achter gekomen dat vrijwel elke
  overheidsbemoeienis uiteindelijk gedoemd is te mislukken.
  Laat de vrije markt maar gewoon zijn werk doen en laat mensen zoveel mogelijk vrij in hun keuzes.

 17. Ralph says:

  @17; Eens, maar schaf dan ook gelijk de WBV en huursubsidies af.

 18. Bouke says:

  Wow, wat een slecht verhaal.

  Ten eerste: uitvoerbaarheid. Hoe komt de WBV erachter wie er scheefhuurder is? Daarvoor zal toch informatie over inkomen en vermogen van alle huurders beschikbaar moeten zijn. Dat is er niet en gaat er ook niet komen. De overheid zal WBVs niet zomaar het recht in handen geven om inkomens op te vragen, ten behoeve van te voeren rechtzaken. Dat is nog iets heel anders dan dat de overheid de WBVs datzelfde recht geeft om een wet uit te voeren (bijv: hogere inkomens moeten meer huur betalen).

  Ten tweede: gaan we mensen nu dwingen om een huis te kopen? Hebben die mensen dan ook recht op een eerlijke prijs?

  En het ergst vind ik nog wel, dat deze zogenaamde advocaten een hele zwakke juridische grond noemen. Het ‘dwingend eigen gebruik’ staat tegenover de reguliere huurbescherming. In de praktijk komt het erop neer, dat als je als particulier een huis verhuurt, dat je de huurder er uit kan zetten als je zelf op straat staat. De vertaling naar WBVs gaat dan ook helemaal mank.

  Kansloos op haalbaarheid en uitvoerbaarheid.

 19. Adamus says:

  Ralph, wbv’s zijn ontstaan uit lokaal particulier initiatief.
  Een dorp met een paar duizend inwoners had vaak niet meer dan een handvol huurwoningen voor een bepaalde categorie. Ook huurden veel mensen van particulieren.

 20. Adamus says:

  Kansloos op haalbaarheid en uitvoerbaarheid

  Iedere huurder verplichten aangifte IB te doen en de vraag “huurt U?” in te laten vullen……

 21. Adamus says:

  Scheefhuurders zijn rijke mensen die in huizen zitten die voor arme mensen gebouwd (en gesubsidieerd) zijn

  Nee, die zijn verhuisd naar Purmerend en Heerhugowaard 🙂

  Ik betaal €800 pmnd en mijn buren voor dezelfde soc.huurwoning €645. Verder hebben de buurtjes ook recht op huurtoeslag! Vertrekken de buurtjes dan komt er een goedkoop ligbad in en gooit het verhurende pensioenfonds de prijs omhoog naar €800. Woon ik nu scheef met een paar keer modaal?

 22. Hein says:

  Ach ik wist wel dat alle scheefhuurders hier zichzelf zouden proberen te rechtvaardigen,

  En dat jullie geen meelij met de echte armen hebben: logisch, daarvoor ben je een asociale scheefhuurder.

  Nee, laat de weduwen en wezen maar in de ghetto-flat als jij er maar warmpjes bij zit.

  (eerlijk gezegd ben ik enkel beniwued naar wat nhz te zeggen heeft, hij is wel een nuchtere en sociale Hollander in de beste zin des woords.)

  Maar jullie houden wel jullie handje uit en profiteren dik van sociale voorzieningen die niet voor jullie bedoeld zijn.

  Ik zal juichen als de scheefhuurders worden aangepakt.

  (En nee, het alternatief voor scheefhuren is niet kopen: je kunt ook op de vrije markt huren.
  Zoals ik dat nu doe.)

 23. xenobinol says:

  @23:

  Je trekt een volledig verkeerde conclusie. Juist de huizenmarkt zeepbel heeft de hele markt omhoog getrokken. Feitelijk zijn woningen in de vrije huursector ook te duur. Alleen al het bestaan van zoiets als huurtoeslag en HRA duidt aan dat er iets heel erg mis is. De schuld afschuiven op ‘scheefwoners’ is total bull shit. Het probleem is veroorzaakt door jarenlang te weinig bouwen en voor de verkeerde doelgroep, richt je frustraties daar eens op.

 24. nhz says:

  Ik stel voor dat we beginnen met Schouten en Veldman uit hun huis te zetten; en hun kantoor gelijk erbij graag. Of ze nu huiseigenaar of huurder zijn, er is vast een maas in de wet te vinden die dat mogelijk maakt 🙂

  Dat ‘dringend eigen gebruik’ is wel een briljante vondst. Eigen gebruik voor leegstand en claimen van slooppremie bijvoorbeeld?

  Ach ja, van het advocaten gilde kun je niets anders dan criminele voorstellen verwachten. Dit lost niks op, laat ze eens wat effectiefs bedenken om het probleem van de véél te hoge huizenprijzen op te lossen (anti-speculatie wetegeving etc.?), dat zet meer zoden aan de dijk voor beweging krijgen in de woningmarkt.

 25. Jasper says:

  @ Hein
  Je bedient jezelf van stevige retoriek: weduwen, wezen en asocialen. Echter, tot een discussie over de oorzaak van dit alles komt het niet. Nogmaals: scheefhuurders zijn de OORZAAK niet, zij zijn een gevolg (het is immers ook scheefgegroeid). De OORZAAK ligt elders, maar jij wil alleen maar de gevolgen bestrijden door weer extra overheidsbemoeienis. Ik heb altijd geleerd dat je de oorzaak van hetgeen ongewenst is, moet wegnemen.

 26. nhz says:

  @4:
  gutgut, wat ben jij gehersenspoeld. De bulk van die ‘scheefhuurders’ doen niks mis. Ik heb er ook een paar in mijn kennissenkring, die recent door de WBV als ‘scheefhuurder’ bestempeld zijn omdat hun pensioentjes samen net boven 43k uitkomen; de huur van hun 55 jaar oude woning waar ze al 25 jaar wonen gaat dus stevig verhoogd worden, om ze weg te pesten. In de vrije sector zouden ze in mijn omgeving 2x zoveel betalen, wat voor hen totaal onmogelijk is. Ze maken zich nu al grote zorgen. Sociaal?

  En hoeveel jongeren staan er nou eigenlijk in de kou? Is het sociaal om een BOM moeder met uitkering een eensgezinswoning met 4 slaapkamers toe te bedelen, gratis (op kosten van de gemeenschap) terwijl de ‘scheefhuurder’ tenminste nog flink huur betaalde?

  Ja, bij mij in de stad is de wachttijd bij de WBV ook 3-4 jaar als je tot een ‘doelgroep’ behoort, of anders nog veel langer. Maar er staat heel veel leeg, en allerlei zielige gevallen (ex-asielzoekers, BOM moeders, zielige werkelozen etc.) worden gelijk geholpen en dan vaak ook nog met een zeer riante woning, want daarvan staan er blijkbaar meer leeg.

  @6:
  scheefwonen bestaat wel. Waarom hebben miljonairs in een koopwoning giga woonsubsidie, en mag een miljonair niet in een huurwoning???

  @14:
  ik wed dat deze twee boeven straks tegen betaling van een paar miljoen een onderzoekje mogen doen naar de mogelijkheden om scheefhuren verder tegen te gaan, in opdracht van Den Haag, of andere delen van de vastgoed maffia.

  @19:
  ach ja, de meeste WBV’s weten niet eens wie er illegaal onderhuurt in hun woningen (ze willen het ook niet weten). Daarmee zijn grote bedragen gemoeid, in sommige steden is het naar schatting meer dan 20% en dit is véél schadelijker voor de huurmarkt dan het scheefhuren, wat voor de ernstige gevallen hooguit een paar % van het aantal huurders is (uitgezonderd Amsterdam wellicht, door eigen schuld). Maar illegale onderhuur daar doen we dus niks aan, de politiek kiest ervoor om de andere kant op te kijken. Als ze de verdeling van huurwoningen wat socialer willen maken kunnen ze daarmee beginnen. Een ambtenaar van de gemeente heeft mij recent uitgelegd waarom het daar NOOIT van gaat komen.

 27. TheRealJohn says:

  @27 NHZ
  BOM moeders hahahahaha,
  Die bestaan sinds de jaren 80 al niet meer. De laatste keer dat dat woord gebruikt is moet in de Jan Jans en de kinderen geweest zijn.

 28. beurse beurs says:

  Ik ben dus zo’n startende ondernemer en het gaat me na een paar jaar goed. Mijn inkomen is >43 K.

  Alleen kan ik geen hypotheek krijgen. Wil ik ook niet, want ik weet niet of ik nu -jaar in – jaar uit boven de 43 K blijft.

  Of mag ik dan weer terug bij wat mindere jaren?

  Wat een juridische kul dit verhaal!

 29. Gwen says:

  @ 5: ‘Dat hele verhaal van die scheefwoners is alleen maar een luchtballonnetje van bouwend en huizenverkopend Nederland.’

  @ 7: ‘Lijkt me duidelijk dat dit weer een succesvol propagandapraatje is van de vastgoed lobby.’

  En @ 27: ‘Ik wed dat deze twee boeven straks tegen betaling van een paar miljoen een onderzoekje mogen doen naar de mogelijkheden om scheefhuren verder tegen te gaan, in opdracht van Den Haag, of andere delen van de vastgoed maffia.’

  Dank voor jullie antwoorden. Als ik het goed begrijp dus inderdaad spreekbuizen van de vastgoedbranche, deze twee…

 30. Gwen says:

  ‘deze twee advocaten’, wilde ik zeggen.

 31. Piggelmee says:

  Een hypotheeklening van 180.000 euro, tegen 6%, kost 10800 per jaar, is 900 per maand, is 522 euro per maand na hypotheekrenteaftrek in de 42%-schaal.

  Een sociale huurwoning in die prijscategorie zal de maximale 650 euro per maand kosten.

  Is dit `asociaal’, beste Hein? Volgens mij niet. De huurder betaalt meer, maar heeft geen onderhoudskosten.

  De vrije-sector huur die jij betaalt, die is natuurlijk wel asociaal.

  Je moet die hoge huur zien als een tikje op de vingers van de overheid. Wat wel genoeg verdienen, en toch niet bereid zijn om je in al je openingen te laten financieren door een bank, dat kan natuurlijk niet. Er is namelijk één ding waar onze overheid echt een bloedhekel aan heeft, en dat zijn vrije, onafhankelijke burgers.

 32. Gwen says:

  Dat is waar het allemaal om draait dus, ik moet een eigen huis kopen zodat de vastgoedbranche en vooral de banken, van mij kunnen leven.

  Maar wat zou jij doen als je mij was? Ik woon in Amsterdam in een minuscuul huisje (46m2), in een buurt die vijftien jaar geleden nog als een getto beschouwd werd, en verdien iets meer dan modaal (overigens pas sinds enkele jaren). Voor het dubbele van wat ik nu betaal, kan ik bij mij in de buurt eenzelfde minuscuul huisje kopen als dat wat ik nu huur (maar dan zonder centrale verwarming). Duidelijk dat ik dat niet ga doen, ook al omdat mijn baan allesbehalve zeker is.

  Ik wil best honderd euro in de maand meer huur betalen voor mijn huisje – zoals het kabinet wil – maar niet meer dan dat, want dan wordt het verschil met mijn onderbuurvrouw (die, anders dan ik, niet werkt en huursubsidie krijgt) absurd.

  Ik zie de logica in de huidige situatie niet. Mensen zoals ik – iets boven modaal en hurend – kosten de overheid relatief weinig geld, we werken en betalen belasting maar maken geen aanspraak hypotheekrenteaftrek of huursubsidie. Als beloning wordt ons de toegang tot betaalbare woningen ontzegd.

  Ik vind mezelf niet zielig, ben blij dat ik een baan en een dak boven m’n hoofd heb, maar soms bekruipt me het gevoel dat Marvin Gaye zo mooi verwoord heeft in ‘Innercity Blues’: ‘Makes me want to holler, throw up both my hands… This ain’t living.’

 33. Stan says:

  Met 15 miljard per jaar worden de huizenbezitters vertroeteld. Alles wordt in het werk gesteld om dit vooral zo te houden, want je verlies nemen is er niet bij. Nu wordt al gedreigd met mensen op straat te gooien als ze huren. Waanzin, raar land aan het worden…

 34. nhz says:

  @28:
  ik bedoel het type dat werkloos is, kinderen heeft en strategisch apart woont van de vader (vanwege de uitkering, huursubsidie en alle andere financiele mogelijkheden). Misschien heet dat tegenwoordig anders …

  @29:
  ja, de eerste WBV die wil verhuren aan startende ondernemers moet ik nog tegenkomen. Zelfs als je al meer dan tien jaar bestaat en goed verdient wordt je met de nek aangekeken daar, er gaat blijkbaar niets boven iemand die voor 100% door de staat gefinancierd wordt.

  @33:
  ja, het liefst hebben ze iedereen in de tang, in de ‘debt prison’. Huurders zijn onbetrouwbare lieden, die zouden zomaar kunnen besluiten om op te stappen uit dit land en te stoppen met de belasting spekken enzo.

 35. Michel says:

  Mensen die minder dan 50k verdienen hebben eigenlijk maar 2 keuzes. Ofwel een sociale huurwoning ofwel een koopwoning. Een vrijesector woning is veelal onbetaaldbaar (in het bijzonder in de noordelijke randstad). Indien mensen dus uit hun huizen worden gezet is er maar 1 mogelijkheid en dat is een huis kopen. Een wel heel opzichtige manier om luchtbel op de koopmarkt in stand te houden. Totaal niet eerlijk bovendien aangezien huiseigenaren meer subsidie (direct of indirect) ontvangen dan een ‘scheef’huurder. Vergeet vooral de vrijstelling van de vermogensredementheffing niet.

 36. Okkie says:

  @16 Robald
  Ik heb het over het meest voorkomende gezinsinkomen volgens het CBS. Ik zie geen reden om van het modaal inkomen van de eenverdiener uit te gaan.

 37. Okkie says:

  @19
  Precies, ik denk niet dat iemand je kan verplichten je loongegevens aan de verhuurder te geven als die je er vervolgens uit kan werken.

 38. Okkie says:

  @23 Hein:
  Flauwekul, laat je opmerkingen over mijn huursituatie voor je als je niets inhoudelijks weet te melden. Ik woon al jaren op de vrije huurmarkt.

 39. Dawg says:

  Misschien moeten de WBV’s eerst eens kappen met het slopen van woningen. Misschien hadden de heren advocaten dit ook mee kunnen nemen in hun stukje.

 40. Scheefhuurder says:

  Even googlen op beide heren leert dat dit artikel een typisch stukje WC-eend proza betreft; wij van WC-eend… Voor dringend eigen gebruik een huurcontract beeindigen – met als reden de maatschappelijke behoefte aan betaalbare woningen voor de onderkant van de samenleving? Ik zie deze wet niet zo snel zo uitgelegd worden door de rechter. Even doorspoelen ajb 🙂

 41. Okkie says:

  @4
  Buren met 5 kinderen? Dat zijn gewoon aso’s. Ik vind het niet raar dat een flat verloedert met zulke bewoners.

 42. marianne says:

  nhz
  Een pensioen voor 2 personen a E 43.000 is zeer behoorlijk, dat noem ik scheefhuren en niet nu pas, dat doen ze dus al jaren.

 43. nhz says:

  @43:
  ik zeg pensioen, maar ik bedoel bruto huishoudinkomen, en het moest (ruim) 33K zijn en geen 43K ;(
  Ze zaten volgens de WBV net 500 euro per jaar boven de grens waarbij wegpesten mogelijk wordt.

 44. marianne says:

  Je was dus weer aan het overdrijven hè
  Wanneer deze lieden met een inkomen van ruim 33K, wat dus geen pensioen is als ik het goed begrijp, in een sociale huurwoning zitten momenteel, kunnen ze daar rustig blijven zitten.
  De huurverhoging van 5% bovenop inflatie begint pas bij een inkomen van E 43.000+
  Dus er wordt helemaal niets weg gepest in dit geval.
  En dat verhaal van die 5% boven de E 43.000 is nog niet akkoord, Donner zou proberen het voor juli voor elkaar te boksen.
  Het enige wat doorgang gevonden heeft per 1-1-2011 is dat je met een inkomen boven de E 32.xxx niet meer in aanmerking komt voor een sociale huurwoning.

 45. Juan Belmonte says:

  @artikel

  Dit kan Juan zich uit NRC van vorige week herinneren, maar wellicht was het ook deze week.

  Over scheefwonen is hier het meeste wel gezegd, het artikel lezende wordt de wortel van scheefwonen niet geraakt.

  Scheefwonen =
  1) scheefhuren (mensen die een subsidie ontgroeid zijn, complimenten zij zijn inmiddels zelfredzaam en hebben de kunstmatige hulp niet meer nodig)
  2) scheeflenen (mensen die onnodig of onverstandig veel lenen).

  Gemeenschappelijk hebben ze Hogehuizenprijsminnend NL, zonder kunstmatig hoge huizenprijzen verdwijnt een groot deel van de subsidie-noodzaak en daarmee van het ongewenste gebruik, dat geldt zowel voor onze Minister Donner, als voor veel scheefhuurders.

  Over onze minister die wel (een HELE FORSE) woonsubsidie ontvangt maar deze niet nodig heeft:
  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/08-01-2011/een-toneelstukje-met-piet-hein-donner-en-twee-journalisten/#comment-60292

  Over scheefhuurders die wel een woonsubsidie ontvangen maar deze evenmin nodig hebben:
  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/30-09-2010/huren-scheefwoners-stijgen-met-5-procent-boven-de-inflatie-per-jaar/#comment-52447

  Kortom: de hele huizen-“markt” discussie is aaneenreiging van overloos gezwets over de luxeproblemen van kunstmatig overheidsingrijpen in een markt van vraag en aanbod waarbij geen de de parijen de verkregen rechten wil opgeven.

  In Spanje was het wel anders: PATSBOEM, HRA vrijwel weg:
  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/25-01-2011/hans-de-geus-huizenprijs-bepalend-voor-welvaart/#comment-62441

  Waarmee gesteld
  Pas als de nood aan de man is verandert er echt iets, tot die tijd vullen de vergadertijgers hun agenda’s met luxeproblemen.
  🙂

  Ziezo
  Juan

 46. Juan Belmonte says:

  Off-topic

  >i>El precio de la vivienda en España continuará bajando en 2011, según el 75% de los directivos inmobiliarios encuestados por la consultora CB Richard Ellis para elaborar su estudio sobre las tendencias del sector durante este año.

  Om kort te gaan: de huizenprijzen in Spanje gaan in 2011 omlaag.

  La burbuja que no rie
  De bubbel die niet lacht

  http://www.elmundo.es/elmundo/2011/02/16/suvivienda/1297862893.html

 47. KArel says:

  @Gwen: ik zou me er niet zo druk over maken. De beide advocaten hebben een provocerend stukje geschreven, maar erg slecht onderbouwd en op drijfzand gebaseerd. Juridisch kul inderdaad. Zelfs een heel rechts kabinet gaat het vorderen ‘voor eigen gebruik’ en dan weer vrolijk verhuren echt niet toestaan. Theoretische nonsens.

 48. Bug says:

  Over dat scheefhuren zit me iets dwars.

  Mag iemand die in de loop van de tijd meer is gaan verdienen ajb in een huis blijven wonen waar hij/zij en eventuele kinderen het naar hun zin hebben. Of is een 200 euro woonvoordeel voldoende reden iemand zijn huis uit te jagen, vriendjes van kinderen,school en buren te ontnemen ?.

  Blijkbaar wel en gaat geld boven mensen.
  Ben blij dat ik een “koophuis” heb. Nee, ook geen scheeflener .

 49. marianne says:

  @ Bug lees even wat ik hierboven (45) geschreven heb, want de indianen verhalen vieren hoogtij.
  Tot nu toe zijn jongeren de klos, met de regel van niet meer voor een woning onder de E 652 in aanmerking komen indien het inkomen boven de E 32.6xx is. Die zullen dus bij pappie en mammie moeten blijven wonen indien alleenstaand.
  En dat verhaal van Donner over die E 43.000 en dan huurverhogingen van inflatie + 5% moet ik nog zien gebeuren.
  Is niet voor niets uitgesteld tot eind juni. Daar moeten wetjes voor veranderd worden.

 50. nhz says:

  @45,50:
  ik zal mijn kennis eens vragen of ik de brief van de WBV mag zien. Hun gezamenlijk inkomen is 33K (AOW + pensioentje), ze betalen iets van 600 euro huur en de WBV heeft aangekondigd dat vanwege hun te hoge inkomen ze de huur jaarlijks gaan verhogen. Dat was begin dit jaar, mijn moeder kreeg rond dezelfde tijd bericht dat ze niet meer in een huurwoning van de WBV mag vanwege haar inkomen (wat vrij hoog is, maar die woningen kosten 800 euro per maand dus ik snap het probleem niet). Ik neem aan dat ze vooruitlopen op de wetgeving die nog even uitgesteld is, maar misschien dat de WBV het ook misbruikt om huurders de duimschroeven aan te draaien en een koopwoning in te jagen (waarvan ze er nog heel veel leeg hebben staan).

 51. marianne says:

  Ik zou de WBV maar eens even bellen, want wanneer die woning 800 E kost, is er helemaal geen probleem.
  En nee, ze lopen niet vooruit op de wetgeving, want het niet meer in aanmerking komen voor een huurwoning onder de 652E bij een inkomen van 32.6xx E plus, is reeds per 1-1-2011 ingegaan.

 52. nhz says:

  @52:
  dat van die woning van 800 euro heb ik zwart op wit; misschien is het omdat die woningen ‘met subsidie gebouwd zijn’ zoals dat tegenwoordig heet.
  Wat het tweede punt betreft: het ging om mensen die al zeker 25 jaar in die woning wonen, dus het ‘niet meer in aanmerking komen’ is niet van toepassing en hun inkomen is ook al zeker vijf jaar stabiel. Het betrof een aangekondigde huurverhoging op basis van hun inkomen.

 53. opzoeknaareenappartementje says:

  Centrale vraag: wat is de oorzaak van scheefwonen?

  Veel sociale huurwoningen staan op A-lokaties. Als voorbeeld Amsterdam: bestaat uit m’n hoofd voor zo’n 60% (!!!) uit sociale huurwoningen.

  Zelf woon ik in Westerpark. Een sociale huurwoning kost zo’n 400-650 euro per maand. Indien een vergelijkbaar appartement gekocht zou moeten worden is men al gauw 900 euro per maand kwijt exclusief onderhoud. M.a.w. sociale woningbouw is in de praktijk een voorbeeld van asociale prijsdiscriminatie.

  Waarom worden deze woningen niet op goedkope lokaties gebouwd, wat dan ook de lage prijs zal rechtvaardigen?

  Zolang dit niet verandert is er geen incentive om de sociale huurwoning te verlaten.

 54. nhz says:

  @54:
  in werkelijkheid komt het verschil in kosten dat jij ziet vooral door de HRA en de vele andere factoren die de prijs van koopwoningen enorm opdrijven, terwijl ze weinig invloed hebben op de huren voor (oude) sociale huurwoningen. Overigens wordt hier vaak beweerd door bezoekers dat de hypotheeklasten een stuk lager zijn dan huren van een vergelijkbare woning (mag ook wel, gezien alle extra kosten). Blijkbaar is dat in Amsterdam dan niet het geval? Heeft wellicht te maken met het grondbeleid van de gemeente.

 55. opzoeknaareenappartementje says:

  @55
  Als kopen van een vergelijkbare woning wordt afgewogen tegen een sociale huurwoning, dan is de sociale huurwoning goedkoper.

  Als kopen van een vergelijkbare woning wordt afgewogen tegen een vrije sector huurwoning, dan is kopen goedkoper.

  Dan nog het meest tenenkrommende communisme van Amsterdam als men het eigen koophuis wilt verhuren.

  Indien een woning wordt gekocht dat volgens de Amsterdamse gemeente voldoet aan de sociale woningbouwnorm, wordt de eigenaar verplicht om een ‘sociale huur’ te vragen van maximaal 650 euro per maand.

 56. marianne says:

  @nhz, gewoon even bellen hoor, het gaat hier om sociale sector huurwoningen. En E 800 behoort niet tot de sociale sector, period.

 57. marianne says:

  @nhz
  Misschien is de kale huur onder de 652E?
  Zijn de rest servicekosten?

 58. ll says:

  @ marianne, net geleerd van mijn dochter is IT er, euroteken op compu is controll, alt en 5 tegelijk, zo dus €

 59. nhz says:

  @58:
  ja, misschien is een deel van de opgegeven huur servicekosten; wordt er niet bij gezegd, het gaat om een complex met appartementen voor ouderen dat nog niet eens gebouwd is.

 60. Okkie says:

  @54
  Omdat je dan getto’s krijgt, beter bekend als Vogelaarwijken of prachtwijken.

 61. Kees says:

  Je overwaarde verzilveren voor een vakantie of auto, dat noem ik scheefwonen. Heeft niets met wonen te maken maar het hebben van hoge schulden is de weg die Nederlandse staat wil gaan. Heb er genoeg van !!

 62. Loki says:

  Waarop baseert men toch dat sociale woningen gesubsidieerd worden? Woningcoöperaties verdienen gewoon geld en met dat geld worden salarissen betaald en worden nieuwe woningen gebouwd.

  Daarbij verhuren ze veel oude woningen waarbij de bouwkosten al meermalen zijn terugverdient.

  Als er veel vraag is naar goedkope sociale huurwoningen dan lijkt mij de oplossing om er meer te bouwen. Waarom dat niet gebeurt? Wie het weet mag het zeggen.

  De subsidie gaat vooral via huurtoeslag maar daar maken “scheefhuurders” nou juist geen gebruik van.

  Het uitzetten van scheefhuurders is een bizar voorstel. Alsof het zoeken naar een nieuwe woning niets voorstelt. Als ik scheefhuurder was zou ik serieus overwegen een dagje minder te gaan werken om zo lekker te kunnen blijven wonen.

 63. Trinus says:

  Wij huren al jaren scheef,maar alles wat scheef was/is in dat huis hebben wij recht gemaakt /maken wij recht.
  Onze buurvrouw heeft weinig inkomen en daardoor huursubsidie,maar wel een leuk vermogen op de bank. How about that??!

 64. ll says:

  @ trinus, alleen inkomenstoets, geen vermogenstoets, legaal dus

  http://huursubsidie.net/

 65. diesel says:

  Moet nu 50 netto uurlonen betalen voor de huur.
  straks 70?
  Laat de laagloners ook maar 15 uur meer werken voor de Huur dan ken een WBV meer woningen bouwen.

 66. Yara says:

  Scheefhuurders aanpakken …. dan ook de scheefkopers !!!

  Hoeveel koopwoningen zijn er in het verleden wel niet verkocht met Gemeenschapsgeld, worden de salarissen van deze scheefkopers dan ook getoetst of deze nog voldoen ? Deze scheefkopers profiteren ook nog van de winst van de stijging van de waarde van het huis.

  Zetten we dan ook de mensen de huurwoningen uit die de woningen toegewezen hebben gekregen op een bepaalde gezinssamenstelling.
  Kindertjes zijn groot en hebben het ouderlijk huis verlaten, ouders meteen ook de deur uit want deze voldoen niet meer aan de eisen van de huurwoning van de doelgroep waarvoor de woning bedoeld is.

  Gelijke monniken, gelijke kappen !

 67. Yara says:

  Over hoeveel scheefhuurders hebben we het nou daadwerkelijk ?
  Hoeveel denk je wel niet dat het kost aan mankracht om alle inkomens elk jaar te bekijken en de huren hierop aan te passen ?
  Denk je nou echt dat de schatkist hiermee gevuld wordt ?
  Deze maatregel kost meer !
  En denk je nou echt dat deze maatregel de woningmarkt van het slot haalt ?
  De scheefhuurders blijven terecht veilig zitten in hun huurhuisjes met deze onzekere koopmarkt.
  Dit is een lachertje !

 68. Sander says:

  Beetje domme en kortzichtige redenatie. “Eigen gebruik” is in mijn optiek nog altijd eigen gebruik en niet doorverpatsen aan een ander onder dezelfde voorwaarden. Als dit de definitie is dan kunnen we net zo goed huren gaan bepalen op basis van een veiling en de hoogste bieder “wint” en de huidige huurder wordt eruit gezet. Dat er iets aan het probleem gedaan moet worden is duidelijk, maar als het een diepgeworteld sociaal probleem is dat structurele aanpak vereist, waarom worden er niet meer sociale woningen gebouwd? Het dwingen van huurders om te gaan kopen is in deze tijd een ondoenlijk iets, gezien de huizenprijzen in Nederland (door de schuld van overheid, banken EN bovenal de consumenten) te hoog zijn gestegen. Om van een (zuiver financiële) investering te spreken als je op dit moment een huis koopt getuigt van een chronisch gebrek aan economisch inzicht en het is daarom niet verwonderlijk dat veel jongeren op dit moment nog gehuurd blijven wonen en niet vast willen zitten aan een jarenlange hypotheek.

 69. M74 says:

  Het is en blijft een lastig probleem. Maar ik denk wel dat mensen die een huis kunnen kopen dit in de regel wel doen. Je weet dan wel niet wat je huis in de toekomst waard zal zijn, maar je huurgeld ben je sowieso kwijt, daar zie je nooit meer wat van terug. Met goedkopere huizenprijzen zal er dus wel meer beweging in de huurmarkt komen. Als de tijd kon worden teruggedraaid dan had de hypotheekrente-aftrek en aflossingsvrij lenen er nooit mogen komen. Alleen slechts een koopsubsidie op goedkope woningen voor starters. De invoering van deze maatregelen heeft gelijdelijk aan voor een luchtbel gezorgd (maar ook de komst van de euro heeft invloed gehad). Afschaffen heeft echter direct grote gevolgen voor met name mensen die in de afgelopen paar jaren een huis hebben gekocht. Hoe kan je dat nu rechttrekken zonder dat er iemand de dupe van wordt? Onmogelijk.

 70. M74 says:

  Excuses voor eventuele taalfouten. Geleidelijk is natuurlijk met korte ‘ij’

 71. Buffel1967 says:

  Makkelijke maatregelen… Wat is scheefwonen? Een salaris van 2500 euro met een huur van 600 euro? Gaan we daar dan een gezin inzetten die 1400 euro verdient met huursubsidie?

  Daarnaast ziet een bank me al aankomen als freelancer met een nierziekte, kan ik een levensverzekering nemen voor 200 euro alleen voor mijn huis al en mijn woninglasten zien stijgen naar meer dan 1100 euro per maand en daarnaast aan het koopwoningen infuus liggen wat hypotheekrente aftrek heet. De regering mag blij zijn dat mensen nog wat consumeren en daarmee de economie nog een beetje op gang houden.

 72. caro says:

  ja hoor.
  Nou nog dwang ook?
  Hebben we geen respect voor redenen van mensen om scheef te huren?
  Voor hun redenen te blijven zitten?
  Bij de op handen zijnde boete voor scheefhuren wordt al niet gekeken hoeveel je scheef zit,een beetje scheef betekent NB een hogere boete dan enorm scheef.
  En of je nou alleen of met een groot gezin scheefhuurt,kijken ze niet naar.Terwijl je overige kosten toch wel erg verschillen.
  Verder zul je als gepensioneerde binnenkort minder verdienen en kun je dan nog terug in huur?Kopen is niet mogelijk als je op leeftijd bent.
  Er wordt wel erg met de botte bijl gehakt.
  Moeten de corporaties maar niet de huurwoningen verkopen-staan jaren leeg en huurders maar wachten.
  Maar een duurdere woning is meestal ook groter en wat moet je als oudere evt met een grotere woning?
  Die is toch hard nodig voor gezinnen?
  Ik ben absoluut tegen dwangmaatregelen,zowel in boete als in zgn uitzetting zoals hier voorgesteld.
  Zóveel scheefwoners zijn er helemaal niet.
  En als er tóch wordt ingegrepen dan ook de HRA afschaffen en wel meteen want dat is ook subsidie.

 73. Theo says:

  Als het kabinet deze maatregel doorvoert, heb ik hen al laten weten, dan ga ik namens de huurders aangifte doen van discriminatie en tweedeling zaaien in de maatschappij v.w.b. de woningmarkt, zowel in Nederland als in Brussel en bij het Europees (Gerechts)Hof. HRA was bedoeld voor mensen met een laag inkomen zodat zij een huis konden kopen. Nu profiteren alle kopers van de HRA. Bij kopers met een inkomen boven de 43.000 euro, dan ook 5% minder hypotheekrenteaftrek per maand, huishoudinkomen meetellen. Het is van de zotte dat mensen met hele hoge inkomens duizenden euro’s per maand HRA krijgen en nu huurders aan het wegpesten zijn. De staathypotheekschuld bedraagt inmiddels 660 miljard euro!!!!!
  Ook huurders hebben onderhoudskosten die niet voor rekening komen van de woningcorporatie. Woningnood is er al sinds de jaren 60, toen al wachttijden van 20 jaar. Werkenden werden uit de grote steden verbannen, moesten maar verkassen naar de groeikernen, met als gevolg een enorme toename van reistijd en reiskosten, vervolgens weer het gezeur over de enorme files en het milieu. Het op slot zitten van de woningmarkt is het gevolg van de enorme wanprestaties van de financiële instellingen, de woningcorporaties en de overheid.

 74. Patrick says:

  Scheefwonen is bullshit, ik bepaal zelf hoeveel ik uitgeef aan wonen. Kwestie van vraag en aanbod. Moe tik soms ook een Mercedes rijden omdat ik veel verdien? Of kaviaar eten? Ik begrijp niet dat mensen meegaan is dit soort onzin.

 75. Ton says:

  Wat ‘n idioot gelul van die mensen die deze site in de lucht hebben geholpen! Naar alle rapporten die ik via de Woonbond heb gelezen wordt het aantal “scheefwoners” sterk overdreven Men praat dan over 5 á 10% van alle huurders in sociale verhuur! De woningmarkt trek je echt niet vlot door mensen te verplichten hun woning te verlaten! Men kan ook niet zeggen dat je naar je inkomen ook ‘n dure auto moet rijden! Ik wordt niet goed van deze achterlijke site, men zou de hhurbeschermingswettten eens moeten lezen! Mensen die jaarlijks ‘n koopsubsidi vangen over ‘n hypotheek van boven de € 7ton, dat noem ik scheefwonen, want dat betalen diezelfde “scheefwoners: voor hen! Ziekelijke die redenatie die deze sitemakers erop na houden!

 76. Bob says:

  ‘Voor de categorie huurders die voldoende financiële middelen heeft om in de vrije sector te huren of een woning te kopen, geldt: passende woonruimte is genoeg aanwezig.’

  Bullshit! In gebieden als Amsterdam en Utrecht is helemaal niks te vinden voor de categorie € 33.000 – €55.000. Ik wil graag naar een duurdere woning, maar er is niks. Ja vanaf 1000 euro per maand maar dat is echt teveel geld. En voor alle woningen die er wel zijn met een huur tussen de 650 en 1000 euro per maand gelden belachelijk hoge inkomenseisen.
  Ja wat moeten wij dan? In een doos op straat gaan slapen???!!!

 77. Adamus says:

  Bob:
  ‘Voor de categorie huurders die voldoende financiële middelen heeft om in de vrije sector te huren of een woning te kopen, geldt: passende woonruimte is genoeg aanwezig.’

  Bullshit! In gebieden als Amsterdam en Utrecht is helemaal niks te vinden voor de categorie € 33.000 – €55.000. Ik wil graag naar een duurdere woning, maar er is niks. Ja vanaf 1000 euro per maand maar dat is echt teveel geld. En voor alle woningen die er wel zijn met een huur tussen de 650 en 1000 euro per maand gelden belachelijk hoge inkomenseisen.
  Ja wat moeten wij dan? In een doos op straat gaan slapen???!!!

  Kom je in -of all places- Maarssenbroek terecht. Een uur vanaf de Domtoren? Zevenaar bv. Allemaal bij Rebo verhuur. Apeldoorn ook e.e.a.

 78. Adamus says:

  Bob,

  Waar wel terecht kan? Voerman schreef ook al: de overheid is de monopolist die bepaalt wat wonen is.

1 Pings/Trackbacks for "Zet scheefwoners huis uit met Huurwet"
 1. […] Dit blogartikel was vermeld op Twitter door Urs Veltrop, margrietgeniek en Rutger, Sander van Lent. Sander van Lent heeft gezegd: Scheefwonen kan dus ook zo worden aangepakt! http://bit.ly/fJwrcd […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*