Onroerendgoedzeepbel

Door

De onroerendgoedsector in het westen is de afgelopen 20 jaar enorm gestegen, terwijl de salarissen veel minder omhoog zijn gegaan, wat tot gevolg heeft dat laagbetaalden de hypotheek en renteaflossing niet meer kunnen betalen. Hierdoor stagneert de huizenmarkt, omdat de huizenketen in feite stopt. Met huizenketen wordt de keten bedoeld dat elk nieuw duurder huis pas gekocht kan worden als een voorgaand goedkoper huis wordt verkocht door de aspirant-koper.

Bijna de gehele onroerendgoedmarkt functioneert op dit niveau. Elke breuk in de keten leidt tot stopzetting van de huizenmarkt. Dankzij de enorme kredietexpansie die heeft plaatsgevonden over de afgelopen twee decennia konden veel mensen zich een koophuis veroorloven en vanwege de gemanipuleerde lage rente en de verlaagde kredieteisen van de bancaire sector was het animo om te kopen enorm. Met dien verstande dat gemiddeld meer dan de helft van de westerse bevolking in koophuizen woont. Dit is natuurlijk grotendeels afgedekt met hypotheken, oftewel langetermijnkrediet. Wanneer de huizenmarkt stagneert dan zitten deze huizenkopers in de val. Want verdere verhuizing of ‘doorsluizing’ naar een duurder segment is dan onmogelijk geworden, terwijl de prijzen zich naar beneden zullen bijstellen naar aanleiding van de afgenomen interesse.

De Oostenrijkse econoom Kurt Richebächer beschreef dit fenomeen aldus: ,,onroerend goed zal teruggaan naar het gemiddelde net als al het andere, op de een of andere manier zal de huizenprijs teruggaan waar het altijd geweest is”. Ook schrijf hij het volgende over de huidige huizenzeepbel: ,,alle economieën met huizenzeepbellen hebben de zelfde overeenkomsten die in het verleden werden geassocieerd met kwakkelende economieën. Deze zijn ingezakte spaarsaldi, gigantische schuldquota, chronische handelstekorten en een hausse in residentiële investeringen, maar zwakke bedrijfsinvesteringen.”

Hierbij doelt hij met name op de inherrente economische zwakte van de Verenigde Staten, want wanneer deze zeepbel uiteenspat dit alle andere economieën zal treffen.

Het is als het ware een dominoeffect dat zich zal kenmerken als eerst een stagnatie in de huizensector, dan een geleidelijke prijsafname, waarna de laatste kopers, die op het hoogste niveau hebben gekocht allereerst de dupe worden. Vaak hebben zij de prijs met 100% schuld afgedekt, waardoor er geen buffer is ontstaan om deze prijsafname op te vangen. In dat geval zijn zij als eerste gedwongen om te verkopen, omdat de financiële instelling het risico wil afdekken met een tweede lening of een bijstorting van kapitaal. Wanneer de prijsafname zich verder ontwikkelt zullen ook andere huizenbezitters worden getroffen, want ook zij moeten hun schuld afdekken met een tweede lening of extra bijstorting en naarmate de prijs steeds verder zakt dit steeds meer koophuisbezitters zal treffen. Veel van hen hebben in het recente verleden steeds meer van hun ‘overwaarde’ liquide gemaakt en hebben dit geld besteed aan luxe zoals grote auto’s, dure vakantiereizen, vakantiehuizen of verbouwing van hun huizen. Dit herbergt volgens Richebächer een groot gevaar in zich en dat is dat de liquidering van deze ‘bezittingen’ enorm zal zijn en een potentiële grote depressie met zich mee zou kunnen brengen. Dit laatste komt doordat huizen doorgaans een dure aanschaf zijn en zoals eerder opgemerkt, meer dan 50% van de bevolking is hierbij betrokken.

Een aandelenkrach kan men nog gemakkelijk te boven komen, omdat de meeste mensen hier niet in belegd hebben en er zelfs na zo’n krach behoorlijke liquiditeit in het aan- en verkoopsysteem zitten, in casu de beurzen, zodat zelfs tijdens en na een krach de aandelen verhandelbaar zijn. Dit is echter niet het geval met de onroerendgoedsector is en wel om drie redenen:

 1.  Een huis is een grote aankoop, bij de meesten de grootste van hun leven, die niet zo gemakkelijk te verkopen valt. Er is geen huizenbeurs, dus alle verkopen vinden plaats via een lang onderhandelingsproces, dat soms vele maanden in beslag kan nemen.
 2.  In een dalende huizenmarkt zijn er veel verkopers en weinig kopers, omdat deze laatsten worden afgeschrikt door de dalende tendens van wat wordt gezien als een zeer kostbare aankoop. Deze aspirant kopers zullen tevens niet langer bereid zijn om langetermijnverplichtingen aan te gaan, in casu hypotheken af te sluiten voor 20 à 30 jaar.
 3.  De leeninstellingen zoals banken en andere kredietverschaffers zullen of moeten hun leenbeleid aanpassen, waardoor het moeilijker wordt om aan hypotheken of leningen voor lange termijn te komen, zonder daarvoor de noodzakelijke waarde of onderpand als borgstelling te bezitten.

Door deze problemen en gedwongen faillissementen zal het huizenaanbod de vraag verre overtreffen, wat weer als gevolg heeft dat er een verdere druk op de onroerendgoedprijzen zal ontstaan.

Deze redenen geven aan dat een huizenkrach grote gevolgen kan hebben voor de rest van de economie.

Lees het gehele artikel op de site van Vrijspreker

Share Button
Tagged with: ,
132 comments on “Onroerendgoedzeepbel
 1. Floor says:

  @Anybody
  Wie zou er over onderstaand rapport zijn licht eens willen laten schijnen.
  http://www.bcg.com/documents/file87307.pdf

  Deze onderzoekers gaan ervan uit dat er niet alleen naar de overheidsschuld t.o.v. bbp gekeken moet worden, maar naar de totale schulden van een land t.o.v. bbp, dus incl. schulden van huishoudens!! en bedrijven.
  Om vervolgens te stellen dat alle 3 niet meer dan 60% (totaal 180%) van het bbp mogen zijn.
  En alles daarboven moet weggewerkt worden, volgens hun strategie ‘afgeboekt’ worden dus.

  Ook hebben zij het over een eenmalige belasting op vermogen/bezittingen boven de 100.000 euro van 34%.
  Toevallig kwam ik vanochtend ook dit artikel tegen, http://www.compact-magazin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=316
  over hetzelfde onderwerp.

 2. Pipo says:

  Het artikel op de website is uit 2007, dus al vijf jaar oud! Lijkt mij leuk om te lezen wat de toekomstige scenario’s zijn, waarbij de theorie gecombineerd wordt met de huidige wereld.

  Iets van:
  -Scenario 1: Huizenprijzen blijven in Nederland zakken totdat de prijzen in de verenigde staten zijn gestabiliseerd.
  -Scenario 2: De hoeveelheid geld uitgegeven door de Europese Centrale Bank neemt spectaculair toe, waardoor allerlei prijzen beginnen te stijgen en de daling van de huizenprijzen versneld tot stilstand komt.
  -Scenario 3: de euro ploft, banktegoeden zijn niets meer waard en bestaande hypotheken worden hergewaardeerd, net als de pensioenen. Vele mensen werkend in de financiele dienstvelening zijn werkloos en zoeken een nieuw beroep.

  Misschien staat het wel ergens op de website van de Vrijspreker, toch eens wat meer hier lezen.

 3. Janzonderhuis says:

  Scenario 2 (zie pipo): inflatie, sterke geldontwaarding Euro resulteert in verminderde schulden. (inc. hypotheken)
  Koopkracht verminderd tenzij salarissen gecompenseerd worden ipv loonmatigingen.
  Scenario 4: Nederland vereenvoudigd wederom de verstrekking van krediet. Iedereen leent weer 4.5x zijn bruto loon en men koopt weer massaal huizen.

 4. De Markies says:

  Sprak onlangs iemand die aangaf dat z’n appartement niet verkocht wordt, omdat er in de flat makelaars zo te werk gaan, dat ze huizen voor 20/30 procent minder opkopen, er enkele goedkope Poolse of Bulgaarse klussers in stallen die de woning pimpen tot een soort luxe-appartement. Op zich niets nieuws onder de zon, maar zolang er wel hoge leningen worden verstrekt aan klanten die die appartementen kunnen betalen houden ze zo wel de marktprijs kunstmatig hoog, omdat weinig kopers zich met eigen geld verbouwingen kunnen veroorloven en veel kopers op zoek zijn naar kant- en klare woningen.

 5. Dawg says:

  Floor,

  Rapport verscheen als ik me ‘t goed herinner in september vorig jaar. Ik heb ‘t destijds gelezen omdat ik wel eens wilde weten hoe een schuldsanering aangepakt zou moeten worden in een systeem waarin alles en iedereen met elkaar verknoopt is. ‘k Vond ‘t wel de moeit waard en heb ‘t zelfs opgeslagen om ‘t nog eens te kunnen herlezen.

  Als antwoord op je vraag. Als ik het me nog allemaal een beetje herinner gaat het in het rapport om het bereiken van schuldniveau’s die weer houdbaar zijn zonder allerlei kunst en vliegwerk. Houdbaar betekent in dit geval dat de (groei van) schuld ten opzichte van het inkomen niet uit de hand gaat lopen. Het percentage van 60% van het bbp (kennen we ook van de maximaal toegestane omvang van de staatsschuld voor de lidstaten van de EMU) berust (klaarblijkelijk) op bepaalde veronderstellingen over de jaarlijkse groeitempo’s van schuld en bbp. Als je bbp jaarlijks met 5% van het bbp groeit (bijv. 2% inflatie en 3% echte groei) en je schuld neemt met 3% van het bbp toe, dan zal de schuld zich gaan stabiliseren op een omvang van 60% van het bbp. Wat concreter: Het Nederlandse bbp is nu 600 miljard euro, Als dat bbp de komende 25 jaar met 5% per jaar groeit en de toename van de staatsschuld (= financieringstekort) is elk jaar 3% van het bbp, dan zal het nationaal inkomen in 2037 ongeveer 2.000 miljard euro zijn en de staatsschuld daar 60% (= 0,03 ; 0,05)van zijn, dus 1200 miljard euro. Waarom dit allemaal zo is heeft meer te maken met de manier waarop meetkundige reeksen (2, 4, 8, 16 etc) zich ontwikkelen dan met economische theorie). ‘t Is dus een kwestie van tamelijk onbetwistbare wiskundige kennis, niet van een of andere aanvechtbaar economisch verhaaltje. Mede op grond van dit soort berekeningen kon je bijvoorbeeld al meer dan twee jaar geleden tamemelijk objectief vaststellen dat Griekenland de pisang was.

  Zestig procent schuld is dus houdbaar MITS je veronderstellingen over de groei van financieringstekort en bbp juist blijken. Zou de schuldgroei (financieringstekort) bijvoorbeeld niet 3 maar 4 procent per jaar zijn bij 2% groei van het bbp, dan stabiliseert de staatsschuld zich pas op 0,04 :0,02 = 2 maal (200%) de omvang van het bbp.

  Dat de BCG niet alleen naar de overheidschuld kijkt maar ook de schulden van andere sectoren ligt wel voor de hand. Denk alleen maar aan de de manier waarop onhoudbare hypotheekschuld bij gezinnen de bankensector en vevolgens de overheid mee omver trekt in Ierland of Spanje.

 6. tufkaj says:

  Ik heb me ff uitgesloofd voor een nieuw stukje proza. Ben benieuwd naar jullie mening: http://woningmarktcijfers.staanhier.nl/blog/2012/08/05/er-is-beweging-op-de-woningmarkt/

 7. Floor says:

  @Dawg
  Thanks, zou niet weten wat ik zonder je moest.

 8. ll says:

  Adamus, ik dacht dat jij dit wel zou posten 🙂

  Armstrong spreekt weer, een lang stuk

  We-are-on-the-verge-of-a-very-profound-systemic-global-meltdown.

  ” Governments are out of control. This is the worst possible outcome we face globally. The United States has lowered the $10,000 reporting on the movement of cash to $3,000.”

  http://armstrongeconomics.com/693-2/2012-2/we-are-on-the-verge-of-a-very-profound-systemic-global-meltdown/

 9. Steven says:

  aan Tufkai

  ja mooi bedankt! en dat zinnetje “Volgend bericht stond op pagina 3 van een krant die nota bene ruimte op de voorpagina over had om over de dure thee in de bedrijfskantine van de PTT te berichten” geeft maar weer aan dat men meestal penny wise is and pound stupid.

  Sprak gisteren iemand wiens huis voor 6 ton te koop staat en een blok aan zijn been is. Ik heb maar niet gezegd er gewoon een ton af te halen, want dat soort adviezen worden in de regel niet bepaald leuk gevonden… 🙂

 10. tufkaj says:

  Steven,

  thx 🙂

  Intussen in Weesp: er is meer behoefte aan duurdere koopwoningen. proest!
  http://www.weespernieuws.nl/Lees/21490/horseling-betere-balans-woningvoorraad-is-nodig

 11. Floor says:

  ll: armstrongeconomics…mic-global-meltdown/

  Let me guess, they sell gold?

 12. Adamus says:

  ll:
  Adamus, ik dacht dat jij dit wel zou posten

  Armstrong spreekt weer, een lang stuk

  We-are-on-the-verge-of-a-very-profound-systemic-global-meltdown.

  ” Governments are out of control. This is the worst possible outcome we face globally. The United States has lowered the $10,000 reporting on the movement of cash to $3,000.”

  armstrongeconomics…mic-global-meltdown/

  Maak daar geen gewoonte van. Soms, om bijvoorbeeld Frans moreel te ondersteunen. ‘k heb wel een trigger nodig hé.

 13. duufbier says:

  tufkaj: Ik heb me ff uitgesloofd voor een nieuw stukje proza. Ben benieuwd naar jullie mening: woningmarktcijfers…g-op-de-woningmarkt/

  Leuk stukje.
  Een punt van kritiek: het zal veel langer duren voordat het aanbod de vraag volgt, omdat banken geen restschuld financieren. Het zal dus die tijd duren die het kost voor de aanbieders om het gat richting markt bij elkaar te sparen (of af te lossen).

 14. Dawg says:

  Floor,

  Graag gedaan. ‘k Heb ‘t rapport nog eens gelezen. Afschrijven tot schuldniveaus op 60% betekende o.a. dat de banken en verzekeraars geherkapitaliseerd moeten worden, te financieren met een eenmalige aanslag vermogensbelasting die over de hele EU 30% van het financiele vermogen van de burgers zou opslokken. Je zou bijna willen dat ‘t zover kwam om gluipers als Pechtold of dombo’s als JKdJ openlijk hun laatste restje geloofwaardigheid te zien verliezen.

 15. Dawg says:

  ll,

  Ik kan Armstrong met geen mogelijkheid pruimen, maar ik zit toevallig nog eens een artikel van Daniel Amerman uit, alweer, 2009 te herlezen. Die schrijft o.a.:

  “….what the Great Depression of the 20th century in the United States historically proves is not the unstoppable power of deflation, but the opposite: that a sufficiently determined government can smash deflation at will, virtually instantly, even in the midst of depression, and replace it with inflation…”

  Roosevelt kreeg dat in 1933 voor elkaar door de dollar te devalueren ten opzichte van goud. Zo wist ie in minder dan een maand na drie jaar deflatie waarin de prijzen met 30% waren gedaald de inflatie naar 10% om te buigen.

  Wie weet welk konijn de EU/ECB nog uit de hoed gaat toveren als de deflationaire druk een beetje al te groot wordt. Ze kunnen altijd nog de printmachine echt aanzetten en goud gaan kopen op de open markt. Anders dan de US heeft de ECB niet zo veel moeite met het MTM beprijzen van haar goud. Dat maakt de zakken van de ECB misschien niet oneindig, maar wel heel erg diep.

 16. ll says:

  Over huizenbubbel gesproken 🙂

  Herinneren we ons Ordos ( China ) nog ?

  Even verderop is nog een spookstad ontstaan, Kangbashi…..

  http://www.youtube.com/watch?v=sLnR2JIW3pA&feature=fvwrel

 17. ll says:

  Kapitaalvlucht uit Europa, Shell is moving 15 miljard aan cash……

 18. ll says:

  Bas Jacobs oekoenoom ( en, hij die de crisis NIET zag aankomen } maakt zich grote zorgen om de politiek ( die de crisis ook NIET zagen aankomen } 😉

  http://www.ftm.nl/followleader/helemaal-niets.aspx

 19. Adamus says:

  ll:
  Kapitaalvlucht uit Europa, Shell is moving 15 miljard aan cash……

  Kopen ze daar militaire protectie van USA mee?

 20. Adamus says:

  tufkaj:
  Ik heb me ff uitgesloofd voor een nieuw stukje proza. Ben benieuwd naar jullie mening: woningmarktcijfers…g-op-de-woningmarkt/

  ” Veel stellen hebben een appartement gekocht met de verwachting deze te verkopen zodra ze aan kinderen toe waren”

  In den Haag: appartement van 250K v.o.n. nu in de strijd gooien voor 150K. De stad uit voor oud huis “wat tenminste zijn waarde behoudt”. Mijn weekend nieuws hoor ik tussen de 30 jarigen 🙂 eigenlijk moet de droom gewoon doorgaan. Wij zijn wij om die af te pakken….

 21. Floor says:

  ll: Bas Jacobs oekoenoom ( en, hij die de crisis NIET zag aankomen } maakt zich grote zorgen om de politiek ( die de crisis ook NIET zagen aankomen }

  Let me guess again, D66?

 22. ll says:

  INLEVEREN salaris 10%, tenminste als u uw baantje wilt houden Bron: BNR, maar ze zijn een beetje laat met een linkje 😉 door baas ABNAMRO Ireland.

  Als dat geen deflatie betekent weet ik het ook niet meer, in elk geval géén looninflatie, laten we het positief houden 🙂

  Arme aflossingsvrijen …….

 23. Keesje says:

  Grappig over die chinese steden. In de randatad wordt volgens makelaars voornamelijk aan buitenlanders nog verkocht. Je ziet in Amsterdam en Amstelveen daarom veel makelaars hun advertenties in het Engels onder het Nexerlands opstellen….verder worden er hier veel woningen verhuurd, in advertenties worden veel verhuurmakelaars gevraagd. Blijkbaar opkopers van huizen die verhuren….

 24. Keesje says:

  Er wordt ergens in 2013 verwacht dat je met het verhuren van woningen volgens de leegstandswet geen maximum huur meer opgelegd krijgt door de gemeente. Gaat vrijgelaten worden. Dus….lekkere winsten voor verhuurmakelaars en eigenaren, als ze het kapitaal bezitten om woningen goedkoop op te kopen….

 25. Floor says:

  Keesje,

  Moet je die huizen wel eerst zien te verhuren tegen die te hoge prijzen.
  Huurmarkt zit net zo vast als de koop/verkoopmarkt, indien mensen zich geen hypotheek kunnen veroorloven van 1500 euro netto, kunnen ze zich ook geen huurwoning van 1500 euro permitteren.

 26. Adamus says:

  Keesje:
  Er wordt ergens in 2013 verwacht dat je met het verhuren van woningen volgens de leegstandswet geen maximum huur meer opgelegd krijgt door de gemeente. Gaat vrijgelaten worden. Dus….lekkere winsten voor verhuurmakelaars en eigenaren, als ze het kapitaal bezitten om woningen goedkoop op te kopen….

  En volgend jaar mogen “kantoren” ook bewoond gaan worden….wat dan? Alles wordt uit de kast gehaald en de kans om iin eigen voet te schieten wordt steeds groter. Niemand hoeft zich nog rijk te rekenen.

 27. ll says:

  Juan, het kan toch niet waar zijn 😉

  Hoogehuizenprijsminnend Olland wil nu het casametriemodel van Prof.Dr.M.Francke overboord kieperen ……

  http://www.vastgoedmarkt.nl/nieuws/2012/08/06/Modelmatig-waarderen-grote-strop-voor-woningmarkt

 28. duif says:

  ll: ll Zegt:

  Nee joh, die is aan het lobbyen om het verdienmodel van de makelaars aan het opkrikken door taxatie raportjes te proberen verkopen.

 29. Dawg says:

  ll,

  Het M.F.-model blijkt opeens een Model to Fantasy Model-te zijn. ‘k Ken het model niet, maar ik vermoed dat de parameters ervan geschat zijn met datamateriaal dat 25 jaar ongebreidelde kredietgroei weerspiegelt. Zo’n model voorspelt natuurlijk gewoon dat de huizenprijzen de komende jaren keurig met 5% of meer per jaar stijgen.

  Maar gelukkig wordt nu de terugkeer van de makelaar bepleit: de kenner van vraag- en aanbodverhoudingen op de markt. Toch?

 30. Adamus says:

  ll:
  Juan, het kan toch niet waar zijn

  Hoogehuizenprijsminnend Olland wil nu het casametriemodel van Prof.Dr.M.Francke overboord kieperen ……

  vastgoedmarkt.nl/n…rop-voor-woningmarkt

  Ik las “castratiemodel”. ….

 31. philippulus says:

  Was deze: http://blog.makelaarsland.nl/1468/makelaarsland-verkoopt-kleinste-woning-van-nederland/
  hier een week geleden ook niet langsgekomen?
  Volgens mij vroeg men daar ook een aardige puist geld voor, verkocht-aan-de-persoon-met-het-kleinste-brein?

 32. tufkaj says:

  Gennep gaat weer van start met starterslening: http://www.nima.nu/site/Regio/Nieuws/Lening-starters-Gennep.html

  Nobel zeg!

  Vandaag ook in het nieuws; Gennep dreigt failliet te gaan door verlies op grondbedrijf: http://www.propertynl.com/producten-old/nieuwsbrief/default.asp?id=35951

 33. tufkaj says:

  philippulus,

  Ik heb het al eerder gezegd. Makelaars cheerleaden de markt omhoog zolang dat werkt. Heeeeel langzaam komt het besef dat we de andere kant op moeten. Weldra beginnen ze de markt omlaag te cheerleaden. Dan zijn wij hier ineens de roze brillen 🙂

 34. Adamus says:

  http://www.quotenet.nl/biz/curator-scheringas-dsb-is-de-grootste-rentestunter.php

  En dat allemaal onder de paraplu van de overheid. Welke banken volgen?

 35. Marion says:

  Adamus zou je geen berichten meer willen plaatsen die van twee jaar oud zijn?

 36. Frans says:

  ff een kopy (zo uitspreken, expres verkeerd geschreven) van voorgaand topic die ik heb gepost:
  KariZ: Fiat heeft ervoor gezorgd dat we als maatschappij een ongekend welvaartsniveau hebben bereikt
  In ieder geval geleende welvaart.
  Het is maar zeer de vraag of die doctrine zoals ik het zou willen noemen wel zo waar is.
  In economische welvaart wordt niet verrekend het effect op het milieu, op de grondstoffen en energie voorraad, op het leven ten koste van anderen op de wereld.
  In de laatste 150 jaar heeft het zich bovendien zo explosief kunnen ontwikkelen door de (bijna) gratis energie van olie.
  Ondertussen zitten we in een wereld die fascistisch is, waar enkele zeer rijke en machtige mensen het bewind voeren, en waar bijna elke bank, elke staat in het westen bankroet is, schulden as far as the eye can see.
  We leven in een wereld waar we worden gehersenspoeld door de media, een westerse geneeskunde waar de belangen van de pharmaceutische bedrijven de boventoon voeren, voedsel wat die naam niet mag dragen, explosief toenemde gevallen van kanker, en zo kan ik doorgaan.
  Er zijn stabiele systemen geweest op het gebied van Fiat en onstabiele systemen gebaseerd op goud en zilver.

 37. Frans says:

  Frans: KariZ: Fiat heeft ervoor gezorgd dat we als maatschappij een ongekend welvaartsniveau hebben bereikt

  Dit was dus de quote: is door knippen en plakken verlorn gegaan.

 38. Frans says:

  O ja, is onze welvaart dat nu mensen en masse in de problemen komen met hun huizen, en dat er 50% jeugdwerkloosheid is in Spanje en Griekenland, dat er miljoenen en miljoenen mensen worden vermoord voor economische belangen, dat dieren zonder enig respect en zelfs wreed worden behandeld voor de consumptie??
  Kijk verder, denk dieper.

 39. Adamus says:

  Marion:
  Adamus zou je geen berichten meer willen plaatsen die van twee jaar oud zijn?

  Moddy, het is nog erger!

 40. Adamus says:

  Laughing all the way to the bank…..”zalmsnipjes”

  http://www.zerohedge.com/news/guest-post-tbtf-banks-laughing-all-way-home-thanks-harp

 41. Kees says:

  Hoe verkoop je een huis, tip van jaap.nl (goede site voor de rest, maar ik denk dat hier een foutje is gemaakt 😉 ) :

  – Presenteer u huis optimaal. Zorg voor een goede omschrijving van de woning. Vul hierbij alle voordelen van de woning in zodat de woning steeds aantrekkelijker wordt voor de koper. Daarnaast is het ook belangrijk ONDUIDELIJKE FOTO’S te plaatsen en eventueel een leuke video toe te voegen. Voor meer producten die u kunnen helpen bij de verkoop van uw huis kunt u kijken in onze shop!

  http://blog.jaap.nl/3610-2

 42. Kees says:

  Hoorde dat er in Amerika veel onderwater hypotheken huizen verkocht worden aan bedrijven waarvan de inwoners het weer terughuren voor een veel lager maandbedrag. Schijnt massaal de trend te zijn, lekker lagere maandlasten. Maar wat voor rotzooi zal daar over een paar jaar weer uitkomen, als de huren harder zullen stijgen omdat de investeringsmaatschappijen (waarschijnlijk dochterbedrijven van banken…..) vinden dat dat kan vanwege verbeterd economisch herstel? Die huizenmarkt is wel een enorme melkkoe voor banken geworden, het mogen uitlenen op papier van meer geld dan de bank zelf in bezit heeft, zou veeeel flinker aan banden gelegd moeten worden, zo blijven banken toch bezig met “winst”proberen te maken.

 43. Juan Belmonte says:

  ll: Juan, het kan toch niet waar zijn 😉

  Hoogehuizenprijsminnend Olland wil nu het casametriemodel van Prof.Dr.M.Francke overboord kieperen ……

  Klopt en mooie link.

  Watti (de auteur) niet schrijft is de achtergronden:
  1) Hogehuizenprijsminnend NL gaat VÀN gesubsidieerd (100% HRA) leasen (100% aflossingsvrij lenen) van woningen NAAR gewoon EERST sparen en DAN gewoon (ongesubsidieerd) lenen en terugbetalen (géén aflossingsvrij meer). De Hollandse Hypotheekschuldexplosie is de eerste verklaring voor vastgoedzeepbel op de woning-“markt”.
  2) de VINEX operatie heeft de vierkantemeterprijzen opgeblazen. Alle Hollanders dolgelukkig hutjemutje op een plak langs de snelweg met been Ikea om de hoek, het nieuwe genieten 🙂
  Grondprijzen stegen langdurig 10 maal harder dan bouwkosten. Maar het overwaarderen van de VINEX-postzegels betekent niet dat dan ALLE HUIZEN dan op langere termijn soortgelijk (en blijvend) in waarde stijgen.

  Maar het kan natuurlijk zijn dat Juan het allemaal verkeerd ziet, teveel zon van de zon genoten 🙂

 44. lorenzo says:

  Kees: Hoe verkoop je een huis, tip van jaap.nl (goede site voor de rest, maar ik denk dat hier een foutje is gemaakt ) :- Presenteer u huis optimaal. Zorg voor een goede omschrijving van de woning. Vul hierbij alle voordelen van de woning in zodat de woning steeds aantrekkelijker wordt voor de koper. Daarnaast is het ook belangrijk ONDUIDELIJKE FOTO’S te plaatsen en eventueel een leuke video toe te voegen. Voor meer producten die u kunnen helpen bij de verkoop van uw huis kunt u kijken in onze shop!http://blog.jaap.nl/3610-2

  Jaap moet daarbij niet vergeten het conformiteitsbeginsel te waarborgen , daarbij niet alleen de voordelen. Een gevaarlijk spelletje .

 45. lorenzo says:

  ….het is rustig op straat , allen op vakantie . Wat hebben we het toch goed he , lekker genieten ..

 46. lorenzo says:

  kijken of we na de zomer de 10.000.000.000 roodstand hebben kunnen overtreffen…:), dat moet wel lukken .

 47. Juan Belmonte says:

  Casametrie: De kunst van het modelleren en het voorspellen van de marktwaarde van Woningen.
  http://books.google.nl/books?id=k5JQuqCjEwIC&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0

  EENS.

  Het is kunst, want wie als hoogleraar vastgoed-FINANCIERING vergeet dat de hypotheekschuld-explosie ook een keertje kan ophouden,
  die doet aan KUNST.

 48. Juan Belmonte says:

  Maar geen oekoenoom of journalist die zich daar aan waagt.

  De kunstenaars
  de de waan van hun tijdsgeest overzien
  zijn schaars

 49. Juan Belmonte says:

  En daarom raadt de NVM alle Kamikazekopers van harte aan om bij de huidige Hogehuizenprijzen zich nog een eens flink een STROP-FINANCIERING te laten aanpraten:

  NVM: leencapaciteit niet beperken
  “De woningmarkt bevindt zich momenteel rond de bodem.
  http://www.nvm.nl/actual/augustus_2012/nvm_leencapaciteit_niet_beperken.aspx

  Ahaaaa 🙂

  Welnu, wederom een voorspelling van de makelleugenaars die ons allemaal in 2011 nog een SLIMME Z wilden aanpraten…..

  Prof.Dr.Ir. Hugo Priemus: “Wij moeten rekening houden -ondanks ongetwijffeld weer wat lichtpunten die b.v. makelaars weer weten te bedenken- dat er nog een aantal jaren een min zal zijn in de prijsontwikkeling.”
  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/25-03-2010/hugo-priemus-de-huizenprijzen-zullen-waarschijnlijk-jaren-blijven-dalen/#comment-33842

  Referentie
  Juli 2012: NVM geeft aan dat een huis kopen in 2011 toch niet zo’n Slimme Z was
  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/12-07-2012/huizenprijzen-dalen-63/#comment-108893

  Wie nu nog steeds rekent met 100% HRA over 1,5,10,20,30 jaar
  is een Kamikazekoper
  of eigenlijk
  … kan uberhaupt maar beter maar blijven/gaan huren

 50. Wilbert says:

  Wat in het artikel niet genoemd wordt en wat ik eigenlijk nergens lees is dat de Nederlandse huishoudens zwaar overbought zijn in vastgoed.

  In 1993 hadden de Nederlandse huishoudens samen 358 mld netto vermogen, waarvan 280 mld in vastgoed (261 mld in eigen woning).

  http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=03725svh&D1=2&D2=0,8-9&D3=0&D4=0&HDR=T&STB=G1,G2,G3&VW=T

  In 1993 werd dus 78 mld van het vermogen buiten vastgoed aangehouden, waarmee destijds 33% van de bestaande eigen woningen kon worden opgekocht.

  In 2011 hadden de Nederlandse huishoudens samen 1.196,4 mld netto vermogen, waarvan 1.327,3 mld in vastgoed (1.156,7 mld in eigen woning).

  http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=80056ned&D1=2&D2=0&D3=0,8-9&D4=l&HDR=G1,T,G3&STB=G2&VW=T

  In 2011 was er dus 130,9 mld schuld buiten het vastgoed, we hebben 111% van ons vermogen in vastgoed zitten.

  Aandeel vastgoed als percentage van netto en bruto vermogen over tijd:
  1993 78,2% 56,2%
  1994 79,0% 57,0%
  1995 83,1% 59,7%
  1996 83,6% 59,2%
  1997 85,2% 60,1%
  1998 87,3% 60,6%
  1999 90,1% 60,6%
  2000 90,4% 60,6%
  — geen CBS data —
  2006 103,9% 68,5%
  2007 103,8% 68,6%
  2008 106,1% 70,0%
  2009 111,7% 71,5%
  2010 110,3% 68,6%
  2011 110,9% 68,0%

  Bruto stijgt minder hard door de forse groei van de schulden. Netto vermogen is het bruto vermogen (assets) minus schulden (liabilities).

  Hier ligt in mijn ogen een enorm risico. Er ligt geen solide bodem onder de markt. Er zijn amper huishoudens met vrij vermogen om in te springen op een daling in de huizenmarkt. Bijna iedereen zit vol geinvesteerd in iets dat de afgelopen jaren het hoogste rendement opleverde.

  Wie gaat er kopen? Wie kan er kopen? Wie durft er te kopen? Beschikbaar geld is geleend geld met vastgoed als onderpand. Vastgoed kopen terwijl het daalt in waarde, dat is een soort verliesverdubbelaar.

  Het is dat de banken om dit moment zouden omvallen als de huizenmarkt crasht. Banken hebben er dus alle belang bij om die crash te voorkomen. De banken schijnen achter de schermen echter bezig te zijn met het omzetten van een ‘bad bank’. Zodra banken hun slechte hypotheken daar hebben gedumpt en er dus geen belang meer hebben om de huizenmarkt overeind te houden, dan kon het wel eens heel hard gaan.

 51. ll says:

  Wilbert: 1.156,7 mld in eigen woning).

  Klopt niet helemaal? , er zijn 4.2 miljoen huishoudens met eigen woning, x 237.000 = 995 miljard….in 2011

  http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=37610&LA=NL

  Hypotheekschulden, het best bewaarde geheim van Olland 🙂

 52. Dawg says:

  Wilbert,

  Je cijfers spreken (weer) boekdelen. Veel Nederlandse gezinnen zijn klaarblijkelijk een soort hedgefondje geworden. Heel veel lenen en dat dan beleggen in bakstenen en (voor 2000)op de beurs. Zo lang die bubbel nog werden opgeblazen begonnen de balansen van die fondsjes er steeds mooier uit te zien met steeds meer bezit ten opzichte van de schulden. Dit is de tijd dat duidelijk wordt dat er her en der het één en ander aan inconvenient truth op de balans van de hedgefondjes staat

 53. ll says:

  @ Wilbert, Ernst en Young is het ook helemaal met u eens 🙂

  Olland sub-prime land ?

  http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Presentaties_Vastgoed_Update_EY_PROVADA/$FILE/Presentaties%20Vastgoed%20Update%20EY%20PROVADA.pdf

  Eerste bovenste PROVADA aanklikken, vanaf pagina 58

  N.b. in de berekening van de waarde woningen zitten alle woningen, óók die van de woningbouwverenigingen 🙂

 54. ll says:

  Leuk he Dawg, kinderlijk eenvoudig uitgelegd door Wilbert, 3x hoera 🙂

 55. Juan Belmonte says:

  ll: Leuk he Dawg, kinderlijk eenvoudig uitgelegd door Wilbert, 3x hoera

  Helder

  Wilbert maakt op deze blog regelmatig heldere opmerkingen, met cijfers onderbouwd:

  STATLINE van Wilbert:
  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/22-10-2010/rabobank-roept-op-tot-sloop-van-woningen-in-krimpgebieden/#comment-54561
  Gemiddeld 65% hypotheek: 181 keuro op gemiddelde woningwaarde van 280 keuro.

  Wilbert rekent af met het idee dat ouderen geen hypotheek hebben (briljante analyse) en toont zelfs aan dat er niet afgelost wordt !
  2000:35-45 jaar 162 mld 87 mld 53,7%
  2010:45-55 jaar 289,5 mld 164,7 mld 56,9%
  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/10-10-2011/nederlandse-hypotheken-steeds-moeilijker-te-funden/#comment-89144

  Chapeau !

 56. Wilbert says:

  Juan Belmonte,

  Dankje Juan. Ik moet elke keer weer lachen als ik in een van jouw reacties een link naar een van mijn oudere postings aantref. Een paar keer ben ik niets vermoedend begonnen met lezen om dan na een paar regels te denken: ‘dit ken ik al, had ik zelf geschreven kunnen hebben’ 😉

 57. Juan Belmonte says:

  Wilbert: ‘dit ken ik al, had ik zelf geschreven kunnen hebben’

  Dat heeft Juan ook wel eens.
  Maar omdatti zo’n beperkt geheugen heeft, beleeft-i het meestal opnieuw, herhaling is de de kracht van reclame en hernieuwde herkenning is een feest voor de vergeetachtigen 🙂

 58. Tufkaj says:

  Wilbert rekent af met het idee dat ouderen geen hypotheek hebben (briljante analyse) en toont zelfs aan dat er niet afgelost wordt !
  2000:35-45 jaar 162 mld 87 mld 53,7%
  2010:45-55 jaar 289,5 mld 164,7 mld 56,9%
  huizenmarkt-zeepbe…unden/#comment-89144

  Chapeau !

  Ha, dat is een fraaie ja 🙂

 59. renren says:

  Een verlaging van 16% per jaar vanaf de aanvang van de “crisis” zou gepast zijn.

 60. renren says:

  Gaat hier over:
  Bonusverbod bankiers leidt tot hogere salarissen

 61. Dawg says:

  renren,

  Misschien is er wel schaarste aan getalenteerde en integere bankiers, omdat er inmiddels zoveel zijn veroordeeld en opgesloten wegens fraude en diefstal.

 62. Adamus says:

  Frans:
  Allemaal afschieten? (er is toch een overschot)
  rtl.nl/components/…ogere-salarissen.xml

  Blijft aanjongen, hun biotoop verandert niet en geen natuurlijke vijanden. Zie de jager maar als de politici: schijnbeheersing.

 63. Adamus says:

  Dawg:
  renren,

  Misschien is erwel schaarste aan getalenteerde en integere bankiers, omdat er inmiddels zoveel zijn veroordeeld en opgesloten wegens fraude en diefstal.

  Is daar een lijstje van?

 64. Adamus says:

  Btw, mises is ook wel erg lang van het toneel af………

 65. ll says:

  Voor de thuisblijvers…….. Sight Seeing, met het trammetje door Hongkong 🙂

  http://www.youtube.com/watch?v=93PfWD4eVAA&feature=fvst

 66. ll says:

  Adamus: Btw, mises is ook wel erg lang van het toneel af…

  Blog misschien een maatje te klein?

  Mises nu expert macro-oekoenomie 🙂

 67. Juan Belmonte says:

  Off-topic.

  Gedeputeerde Antoine Janssen: “Dit is veel geld waarmee niet alleen de starters geholpen worden maar de hele woningmarkt een impuls krijgt. Als starters woningen kunnen kopen is dat ook goed voor allen die een woning willen verkopen. Bovendien, de starters krijgen het geld niet cadeau. Het zijn leningen (met sociale voorwaarden) die zij uiteindelijk zelf terug moeten betalen.”
  http://sittard-geleen.nieuws.nl/dossiers/122/53810

  Anders verwoord:
  – Starters zijn door Hogehuizenprijzen niet in staat zelfstandig een huis te kopen (gewoon te duur)
  – door aanscherpen van de bizar ruime leenvoorwaarden in de Hollandse Polder (> 100% van de aankoopwaarde kunnen lenen, destijds 100% aflossingsvrij) zijn de huidige prijsniveaus helemaal onfinancierbaar
  – Provincie Limburg regelt extra financiering – die goed is voor

  Kortom (zoals in het artikel verwoord):
  – Starterssubsidies zijn vooral goed voor allen die een woning willen vèrkopen want het houdt de prijzen langer kunstmatig hoog.

  Het zijn de aanbieders/eigenaren/leascontracthouders die de sleutel tot realistische transcatieprijzen in handen hebben (voorbeeld vertaling uit Hogehuizenprijsminnends in Hilversum):
  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/27-01-2012/ing-drie-op-de-tien-hypotheekbezitters-onder-water/#comment-96582
  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/27-01-2012/ing-drie-op-de-tien-hypotheekbezitters-onder-water/#comment-96585

  De sleutel voor het vlottrekken van de woningmarkt ligt bij de verkoper:
  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/31-01-2012/betty-de-boer-vvd-het-kabinet-kan-weinig-doen-om-de-woningmarkt-weer-op-gang-te-krijgen/#comment-96787

  Ha hier staat gewoon dat DE SLEUTEL VAN DE WONINGMARKT DUS NIET BIJ DE STARTER LIGT !
  De Overwaardespiraal op de huizen-”markt” weer met nóg méér Kunstgrepen op gang helpen is met de huidige uitgangspositie van Hogehuizenprijzen en HogeHypotheken volstrekt KANSLOOS.
  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/06-04-2012/vathorst-kan-gemeente-47-miljoen-euro-kosten/#comment-102657

  ‘Alleen verdere prijsdaling kan woningmarkt nog vlottrekken’
  De sleutel van de woningmarkt gaat langzaam over Dankzij de Hogehuizenprijsminners Van de STARTER (arme Kamikazkoper) naar de VERKOPER (die vaak jarenlange exorbitantie huizenprijsstijgingen achter de rug heeft)
  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/10-06-2012/alleen-verdere-prijsdaling-kan-woningmarkt-nog-vlottrekken/#comment-106933

  Het is komkommertjd 🙂

 68. sven says:

  @ 73

  En Niek alias NHZ dan ?

 69. Adamus says:

  sven:
  @73

  En Niek alias NHZ dan ?

  Toch niet achter slot en grendel?

 70. Adamus says:

  ll: Blog misschien een maatje te klein?

  Mises nu expert macro-oekoenomie

  IEX koffietafel misschien 🙂
  (Het onderwerp was water en brood voor bankiers?)

 71. ll says:

  Voor admin 🙂

  Analyse Hendrik Oude Nijhuis

  ‘Maar hier hebben de huishoudens – vanwege onze HUIZENMARKTZEEPBEL – juist enorme schulden’

  http://www.z24.nl/analyse/artikel_370874.z24/Hendrik_Oude_Nijhuis__schuldprobleem_gaat_verder_dan_overheid.html

 72. renren says:

  sven:
  @73

  En Niek alias NHZ dan ?

  Misschien is ie op vakantie in Zuid-Amerika?

 73. TP says:

  Weet iemand op dit forum waarom ik op internet explorer 9 dit forum niet meer kan volgen,ik ben daar niet de enige in.
  Bij internet explorer 9 volgt dan de volgende mededing:

  This account has been suspended.
  Either the domain has been overused, or the reseller ran out of resources.

  In Firefox doet de site het wel.

 74. renren says:

  Misschien de browsergeschiedenis eens wissen:
  internetopties/verwijderen

 75. lapje says:

  @TP

  Ctrl-F5

 76. TP says:

  lapje,

  Dank je, die werkt!

 77. arendsoog says:

  Er is ook een huizenprijszeepbel in Frankrijk. Lees hier een uitstekend rapport hierover:
  http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/france-house-price-2012_cle01f5a6.pdf

 78. Juan Belmonte says:

  arendsoog,

  Page 29:
  2000-2010: households’ outstanding mortgage
  debt doubles with respect to their income

  Nee maar, lage rentes en banken maken de financieringsvoorwaarden losser ?
  Zie ook Page 77.
  Zie ook page 84. Schuldexplosie in de tijd, zowel van huishoudens anls van overheidsschuld.

  Page 31:
  •Compared to 2000, cash transfer
  •From net buyers to net sellers
  •From (not too) poor to rich
  •From younger than 56 years to older than 56 years

  Herkenbaar 🙂

 79. Juan Belmonte says:

  Page 88:
  Households’ mortgage debt as a % of their disposable income:

  USA 100% ?
  De polder gaat hier nog overheen !

  Leve HRA
  Leve Aflossingsvrij Financieren
  Leve gesubsidieerd woonconsumptie leasen ! 🙂

  Wie nú nog steeds rekent met 100% HRA
  over 1,5,10,20,30 jaar
  is een Kamikazekoper
  Bereken eens wat een financiering kost ZONDER HRA subsidie

 80. arendsoog says:

  Juan @85

  Maar toch aardig dat het een overheidsinstelling is, die hier zomaar onverbloemd meldt dat er een zeepbel is en dat prijzen waarschijnlijk (relatief) snel gaan dalen (“scenario A” aan het eind van het rapport).

 81. Juan Belmonte says:

  arendsoog: Maar toch aardig dat het een overheidsinstelling is, die hier zomaar onverbloemd meldt dat er een zeepbel is en dat prijzen waarschijnlijk (relatief) snel gaan dalen (“scenario A” aan het eind van het rapport).

  Helemaal eens.
  Feitelijk staat er: correctie nodig op Franse woningmarkt
  – via of a) “crash”
  – of via b) “japan” = deflatie

  Het wachten is op de eerste Polder-OEKOENOOM die ook hardop denkt dat:
  – als hypotheekschulden 1990-2008 maal ZES gaan
  – als inkomens 1900-2008 maal 1,7 gaan
  dit ONHOUDBAAR is. Kortom die gewoon hardop zegt dat de bizarre huizenprijsstijgingen van de laatste 20 jaar komen door een hypotheekschuldexplosie die ten oipzichte van de inkomensgroei onhoudbaar is.
  Simple comme bonjour = “doodeenvoudig” in de poldertaal.

  Nota bene: in de polder is deze situatie sterker dan in Frankrijk en alle hollandse journalisten en overige casametristen komen maar niet tot die analyse dat er ook in Holland (met de hoogste hypotheekschulden op aarde géén sprake is van eigenhuisoverwaardering door de 56+-ers) ….
  Sterker nog in 2011 sprak de NVM (Nederlandse Vereniging van Makelleugenaars) nog van huizenmarktcondities die nog niet zo slecht waren: NVM en VGH VEH riepen anno mei 2011 dat de condities voor de NL huizenmarkt zo slecht nog zijn waren:
  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/24-05-2011/banken-strenger-voor-hypotheken/#comment-76311
  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/17-06-2011/rutte-niet-blij-met-hypotheekvoorstel-rabobank/#comment-78986

  Maar er is al het nodige veranderd.
  Immers in mei 2011 sprak Drs Rob “Aflossen is onwenselijk” Mulder van de VGH nog van Aflossen als onwensenlijk en nu is-i vol van iets dat Wonen 4.0 heet en daar lossen de polderbewoners wèl gewoon af net als de rest van de bewoners van deze Aardkloot.

  En uiteindelijk zijn àl die Kunstgrepen (incluis de Makelleugenaardij) een keertje uitgewerkt.

  Kijk het is de tijd
  die langszij komt
  bij de hijgerigheid

  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/05-12-2011/huizenprijzen-dalen-sneller-dan-in-buitenland/#comment-92966

 82. tufkaj says:

  * This demographic interpretation may be reversed: increase
  in the % of households older than 56, threshold beyond which
  households become net sellers

  pagina 31 van dat rapport.
  grafiekje NL: http://woningmarktcijfers.staanhier.nl/blog/wp-content/uploads/start_vs_uit.png

 83. Juan Belmonte says:

  sven: En Niek alias NHZ dan ?

  Tsja waar is Niek gebleven ? Zeker op vakantie (buiten Zeeland) ?

 84. Juan Belmonte says:

  tufkaj: grafiekje NL: woningmarktcijfers…ads/start_vs_uit.png

  Tsja j,

  Men kan er allerlei verhalen over houden
  Maar per saldo heeft de jeugd de schuld
  van de overwaardering van vastgoed van de generatie wereldverbeteraars alias Kabouters
  ….
  🙂

 85. Hugo says:

  TP: Weet iemand op dit forum waarom ik op internet explorer 9 dit forum niet meer kan volgen,ik ben daar niet de enige in.

  Ik kom er met firefox en IE niet op de site. Idem de melding;

  ”This account has been suspended.
  Either the domain has been overused, or the reseller ran out of resources.”

  Met een proxy kom ik er nu wel op. http://www.hidemyass.com/ is 1 van de velen.

  Die ctrl f5 is inderdaad een goede tip voor firefox.

 86. Oeps says:

  Juan Belmonte: Tsja waar is Niek gebleven ? Zeker op vakantie (buiten Zeeland) ?

  Ik had begrepen dat hij graag naar Nieuw-Zeeland wou .. 🙂

 87. Juan Belmonte says:

  Geef de Kamikazekopers
  nog een extra Kans
  via een EXTRA lening
  vanuit de Gemeentelijke Bancaire Instellingen
  ..
  immers de condities op de woning-“markt” zijn zo slecht nog niet


  We hebben de hoogste opleidingsgraad ooit maar wie denkt er nog gewoon na ?
  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/27-01-2012/ing-drie-op-de-tien-hypotheekbezitters-onder-water/#comment-96597

 88. Oeps says:

  In Spanje worden hypotheken beter afgelost dan in Nederland .. slechts 0.7% achterstand met betalingen vs. 1.2% in Olland ..

  😀

 89. tufkaj says:

  Juan Belmonte: Maar per saldo heeft de jeugd de schuld

  klopt. Aftrekbaar van de belasting wel. Totdat de laatste boomer geen rente meer betaalt 😉

 90. Dawg says:

  Juan Belmonte,

  “It is difficult to get a man to understand something, when his salary depends upon his not understanding it.”

  Schijnt gezegd te zijn door Upton Sinclaier.

 91. Hugo says:

  Juan Belmonte: We hebben de hoogste opleidingsgraad ooit

  Diplomainflatie 🙂

  Wat humor welke de situatie goed samenvat; http://www.youtube.com/watch?v=GXcLVDhS8fM (
  DEBT BOMB – The Global Financial Crisis Stripped Bare )

 92. Juan Belmonte says:

  Oeps: In Spanje worden hypotheken beter afgelost dan in Nederland .. slechts 0.7% achterstand met betalingen vs. 1.2% in Olland ..

  De wonderen zijn de wereld niet uit.
  Eerder meldden Spaanse kwaliteitsmedia van 300.000 hypothecaire executies…..

  Lange samenvatting situatie Spanje:
  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/27-06-2011/goudzoekers-doen-ze-het-nou-weer-risicovol-bankieren/#comment-79957

  Maar wie is Juan om anders te denken ?
  Juan noemt alleen maar zijn bronnen en denkt dan van :
  tsja het is niet vòlledig en volstrekt ònmogelijk.
  maar hoe het nu zit met de waarschijnlijkheid ….
  🙂

 93. tufkaj says:

  Juan Belmonte:
  Geef de Kamikazekopers
  nog een extra Kans
  via een EXTRA lening
  vanuit de Gemeentelijke Bancaire Instellingen
  ..
  immers de condities op de woning-”markt” zijn zo slecht nog niet


  We hebben de hoogste opleidingsgraad ooit maar wie denkt er nog gewoon na ?
  huizenmarkt-zeepbe…water/#comment-96597

  Gemeentelijk?
  https://twitter.com/Woningnieuws/status/232543956091674624/photo/1

 94. Juan Belmonte says:

  Hugo: DEBT BOMB – The Global Financial Crisis Stripped Bare )

  Die is leuk 🙂

 95. Juan Belmonte says:

  tufkaj: Gemeentelijk?
  twitter.com/Woning…956091674624/photo/1

  Goed punt.
  De toezichthouders (DNB en AFM en Politiek) hebben dan ook zeker en vast vrijwel niets uit te leggen.

  🙂

  In 2004 (in antwoord op kamervragen) was Totale NL hypotheekschuldquote volgens DNB al reeds 92%, sindsdien 45 miljard per jaar bijgekomen, zie
  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/kamervragen-over-de-verstrekkingvan-tophypotheken-door-banken/
  Het parlement wist al in 2004 dat hypotheekschulden in NL de pan uit gerezen waren:
  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/27-04-2012/vereniging-eigen-huis-tweedeling-renteaftrek-zet-rem-op-doorstroming/#comment-104398

 96. Juan Belmonte says:

  Dawg: “It is difficult to get a man to understand something, when his salary depends upon his not understanding it.”

  Sorry,
  Juan snapt het weer eens niet

  🙂

 97. Juan Belmonte says:

  buenas noches
  Juan

 98. Fanny says:

  overweeg een huis te kopen, ik denk/weet dat ik het goed commercieel kan verhuren, voor ongeveer 200 euro per dag aan toeristen in amsterdam (dat zal ik dan doen voor 45 dagen in een jaar. de prijzen zullen nog wel even dalen, maar een huis kopen en afbetalen levert ook een soort van winst op na 30 jaar, 425.000 euro namelijk want ik zou het geheel afbetalen, met een bankspaar tegen 4,6% voor 30 jaar vast..maar dit blog schrikt zo af, ik denk dat dit mijn vermogensopbouw zal helpen, en denk dat over lange termijn daling woningwaarde feit is maar dat mijn winsten en gespaarde vermogen en inflatie en loonstijging me toch op goed resultaat zal laten uitkomen, en ik vraag me af of als ik niet koop ik voldoende moraal heb om te sparen, of zoals ik lees te beleggen in goud enzo voor echte crisis, die prijzen gaan ook maar op en neer ipv een constante die ik zoek, graag jullie reflectie..

 99. Steven says:

  aan Juan Belmonte

  “It is difficult to get a man to understand something, when his salary depends upon his not understanding it.”

  Wat dacht je van een makelaar die mensen adviseert nu een huis te kopen? (die begrijpt er dus niets van zo lang de huizenprijzen dalen en als makelaar kan je dat beter niet begrijpen, want met een sip gezicht verkoop je niets) 🙂

 100. Adamus says:

  tufkaj: klopt. Aftrekbaar van de belasting wel. Totdat de laatste boomer geen rente meer betaalt

  Daar zijn andere ideeën over
  http://www.z24.nl/analyse/artikel_370874.z24/Hendrik_Oude_Nijhuis__schuldprobleem_gaat_verder_dan_overheid.html#.UCKNOudI-3w.twitter

 101. Oeps says:

  Weer wat nieuws?

  Een halal hypotheek:

  http://www.starters-en-hypotheek.nl/halal-hypotheek-voor-moslims/

  Ik had er nog nooit van gehoord .. weer van de Rabobank natuurlijk .. de bank van de generatie-hypotheek ..
  balletje moet wel blijven rollen natuurlijk!

 102. Adamus says:

  Oeps:
  Weer wat nieuws?

  Een halal hypotheek:

  starters-en-hypoth…otheek-voor-moslims/

  Ik had er nog nooit van gehoord .. weer van de Rabobank natuurlijk .. de bank van de generatie-hypotheek ..
  balletje moet wel blijven rollen natuurlijk!

  De bank van de megastallen/bioindustrie. “het mes op de strot hypotheek”

 103. Dawg says:

  Oeps:
  Weer wat nieuws?

  Een halal hypotheek:

  starters-en-hypoth…otheek-voor-moslims/

  Ik had er nog nooit van gehoord .. weer van de Rabobank natuurlijk .. de bank van de generatie-hypotheek ..
  balletje moet wel blijven rollen natuurlijk!

  De RABO bank is de bank die met U mee denkt…..eh gelooft.

  Vraag blijft: geen rente betalen, maar wel hypotheekrenteaftrek?

 104. De ontwikkelaar says:

  @109

  Dat wil ik ook.

  Hoe moet ik bewijzen dat ik moslim ben?

  Het lid op tafel?

 105. Oeps says:

  arendsoog,

  Frankrijk … ? Hoezo Frankrijk? Er zijn er nog zoveel meer:

  Engeland, Zwitserland, Belgie, Luxemburg, Oostenrijk, Denemarken, Zweden, Noorwegen, IJsland, Finland :

  http://www.thebubblebubble.com/european-housing-bubble/

  Maar wij staan op 1 !!! Ha !

  😀

 106. Hijdieandersnooitietszegt says:

  Was zo’n Halal-hypotheek niet zoiets als onverdoofd de stot insnijden en langzaam (maar zeker) laten doodbloeden…? Ik zie wel wat analogien, of haal ik nu ineens heel veel dingen door elkaar ?

  Oh nee, bij een wurg-hypo moet de klant nog wel blijven leven !

 107. arendsoog says:

  Oeps @111

  Je hebt gelijk, natuurlijk. Maar ik vond het een wonderlijk goede en eerlijke analyse en heb toen in mijn enthousiasme een demagogische slogan op de site geslingerd om zo veel mogelijk van jullie te bewegen haar ook te lezen… Het vlees is zwak.

 108. arendsoog says:

  Oeps @107

  In de beschrijving van deze besneden woningfinanciering staat dit:

  “Bij een halal hypotheek koopt bijvoorbeeld de geldverstrekker het huis. De bank verdient door de woning in termijnen aan de bewoners te verkopen met een bepaalde winstopslag. De verdiensten voor de bank en de kosten voor de bewoners van het huis zouden vergelijkbaar kunnen zijn met onze huidige constructie. Dit zou inhouden dat de netto maandlasten ongeveer overeen zouden komen met iemand met een vergelijkbare hypotheek met renteaftrek.”

  Wie betaald dan het gedeelte dat nu door de hypotheekrenteaftrek (en dus de belastingbetaler) wordt gedekt? Of vertelt de Rabo niet de héle waarheid en moet bij deze financieringsvorm evenredig langer worden “afbetaald”? Maar goed, je maandlasten zijn wél lekker laag.

  Cave emptor, oftewel “moslim, pas op”!

 109. De ontwikkelaar says:

  @111

  Hoezo NL op 1??

  Van ’95 tot 2011 heeft NL een stijging van 240% gehad.

  Londen 360%
  Frankrijk 180%, maar Parijs 250%
  Belgie 330%
  Denemarken 260%
  Zweden 305%
  Noorwegen 400%.

 110. Oeps says:

  De ontwikkelaar,

  En onze hypotheekschuld is zelfs 249% tov ons nationaal besteedbaar inkomen. En daarmee hebben we dus in Europa de grootste huizen-zeepbel …

  😯

 111. Adamus says:

  De ontwikkelaar:
  @111

  Hoezo NL op 1??

  Van ’95 tot 2011 heeft NL een stijging van 240% gehad.

  Londen 360%
  Frankrijk 180%, maar Parijs 250%
  Belgie 330%
  Denemarken 260%
  Zweden 305%
  Noorwegen 400%.

  Zegt toch niets over wat je beweert.

 112. Kees says:

  Alarmerend: mijn hoekbuurvrouw vertelde dat ze een brief had ontvangen van de Rabobank waarin werd gevraagd werd wat haar nieuwe OZB van de gemeente was. Ik had deze brief NIET gekregen. Met het oog op clausules dat banken rentes verhogen bij een nieuwe rentevaste periode en/of vragen onderwaarde bij te storten, vond ik dit alarmerend nieuws!! Overigens had deze buurvrouw het huis al bijna in haar bezit, maar ja ik heb veeeel buren die zeker in onderwaarde zitten omdat ze het huis in de afgelopen 6 jaar of zo gekocht hebben. ALARMEREND!!! Wie nog meer zo’n brief gehad?

 113. ll says:

  Ook alarmerend……. vanmorgenvroeg gesproken met een vrachtwagenchauffeur, hij rijdt door het hele land, wij moesten beiden wachten op de opening van een winkel in hartje Stad, en hij vertelde dat de winkels nu met bosjes omvallen.

  Het geld = op.

  De crisis is begonnen…….

 114. duufbier says:

  In dit rapport uit mei (misschien is het hier al eerder gepost, maar las het net pas) wordt een aantal toekomstscenario’s voor de huizenmarkt onderscheiden. Te weten: Spiraal omhoog (kans daarop is klein), spiraal omlaag, Japanscenario en acute vertrouwenscrisis ala 2008.

  Na het rapport doorgeakkerd te hebben, en met de kennis van de maanden ná het verschijnen van het rapport, kun je wel stellen dat we in een acute vertrouwenscrisis terecht zijn gekomen.

  Daarvan stellen de auteurs dat dit een tijdelijk scenario is, dat zal overgaan in een neerwaartse spiraal of een Japanscenario. Uitgaande van de criteria zoals die in het rapport zelf worden gesteld, is op dit moment het Japanscenario de meest waarschijnlijke opvolger van de huidige cirsis. En we weten alleemaal wat dát betekent… 🙁

  http://t.co/ae0AkL3O?uid=307779487&iid=6dd53bc3-c130-4b5b-837b-54d716d696f9&nid=12+296+20120807

 115. maria says:

  Kees,

  Ik heb wel gehoord dat Obvion het verzoek heeft gedaan om extra aflossingen!

 116. De ontwikkelaar says:

  @119

  Het Japan-senario lijkt mij het meest waarschijnlijke.

  Als gevolg daarvan zal de emigratie (nog meer) toenemen.
  Als je wat wil en kan pak je je koffers.

  345 per dag.

  En neem van mij aan dat er meer belastingbetalenden emigreren dan immigreren.

  Met alle gevolgen van dien…….

 117. KoophuisXXL says:

  http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/nieuws/2012/32/ing-eind-2013-een-op-vier-huishoudens-onder-water.xml

  RTLZ vandaag.

  Gaat goed zo, niet verwonderlijk dat de Rabobank en anderen aan het inventariseren zijn..

 118. Adamus says:

  Daarvan stellen de auteurs dat dit een tijdelijk scenario is, dat zal overgaan in een neerwaartse spiraal of een Japanscenario. Uitgaande van de criteria zoals die in het rapport zelf worden gesteld, is op dit moment het Japanscenario de meest waarschijnlijke opvolger van de huidige cirsis. En we weten alleemaal wat dát betekent… <

  Dat we geen derdewereldland worden?

 119. Keesje says:

  @maria

  Wow! Heftig….. Wij hebben veeeeel nieuwe buren hier, hou mijn hart vast….

  maria:
  Kees,

  Ik heb wel gehoord dat Obvion het verzoek heeft gedaan om extra aflossingen!

 120. Nico de Geit says:

  Fanny: die prijzen gaan ook maar op en neer ipv een constante die ik zoek, graag jullie reflectie..

  Van alles wat dan maar?

 121. De Pessimist says:

  De ontwikkelaar: @119

  Het Japan-senario lijkt mij het meest waarschijnlijke.

  Als gevolg daarvan zal de emigratie (nog meer) toenemen.
  Als je wat wil en kan pak je je koffers.

  345 per dag.

  En neem van mij aan dat er meer belastingbetalenden emigreren dan immigreren.

  Met alle gevolgen van dien…….

  Ik denk dat we zouden mogen wensen dat het Japan scenario tot de mogelijkheden zou behoren maar onze cultuur lijkt mij er niet op ingericht .In Japan hebben familie bedrijven en overheid hun sociale verplichtingen genomen .In de verfijnde Japanse religieuze cultuur lijkt mij er een zeer grootte opoffering gezindheid om de pijn te delen en dat zie ik nergens terug in Europa laat staan de VS.

 122. Web Domains says:

  It’s impressive that you are getting ideas from this post as well as from our argument made at this place.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*