Tag: geld is schuld

Niemand begrijpt het probleem van de kredietcrisis

Het systeem is instabiel, veroorzaakt een steeds grotere schuldenlast, leidt tot inflatie, draagt bij aan steeds schevere welvaartsverdeling en is niet duurzaam. Als econoom volg ik met stijgende verbazing de discussie over de kreditcrisis. De kern van het probleem komt

Tagged with:

Geldgroei (M3) eurozone blijft ver boven norm en zorgt voor inflatie

De kredietcrisis en de wereldwijde onbalans hadden zich niet voorgedaan als centrale banken meer aandacht hadden besteed aan traditionele indicatoren zoals geldschepping en kredietgroei. Ongebreidelde geldgroei leidt uiteindelijk tot ongecontroleerde kredietgroei en inflatie. Dit werd te laat opgemerkt, omdat centrale

Tagged with: , ,
Top