Category: securitiseren

Securitisatie of effectisering of vertiteling is een financiële techniek waarbij activa worden samengevoegd en verkocht als verhandelbare securities (effecten)

‘Verpakken lening door bank moet blijven’

Banken moeten in staat blijven om leningen in stukken te hakken, deze weer in andere vorm te bundelen en door te verkopen. Dit ondanks het feit dat dit zogeheten securitiseren een van de oorzaken is van de krediet- en financiële

Tagged with: ,

De invloed van securitisaties op de kredietverlening in Nederland

Securitiseren is kortweg het verhandelbaar maken en verkopen van (doorgaans langlopende) vorderingen. Daarbij zijn verschillende partijen betrokken. Allereerst maken banken bundels van activaposten die ze van de balans willen halen. Dit zijn, vooral in de Nederlandse situatie, voornamelijk woninghypotheken aan

Tagged with: , , ,

Banken spelen weer het oude spelletje

Het is het zelfde liedje met banken en verzekeraars. Weer mag de overheid opdraaien voor problemen. Serieus luchtballonnetje Het begon als een luchtballonnetje van ceo Heemskerk van de Rabobank. Hij wilde een nieuwe (door de staat gegarandeerde) hypotheekverzekering in het

Tagged with: ,

De Moral Hazard en de zeepbel in de huizenmarkt

Moral Hazard (uit het Engels: moreel risico) is een economisch begrip dat verwijst naar veranderingen in het gedrag van partijen indien zij niet direct risico lopen voor hun hun daden. In tal van financiële transacties speelt moral hazard een rol,

Tagged with: , ,

De rol van Fannie Mae en Freddie Mac in de Amerikaanse hypotheekmarkt

De Amerikaanse hypotheekmarkt en haar spelers worden steeds vaker genoemd als mogelijke bron van financiële instabiliteit. Een veelgenoemd risico betreft hun invloed op het niveau en de volatiliteit van de Amerikaanse obligatierente die vanwege haar dominante rol doorwerkt op de

Tagged with: , , , , ,
Top