Tag: Moral Hazard

De Moral Hazard en de zeepbel in de huizenmarkt

Moral Hazard (uit het Engels: moreel risico) is een economisch begrip dat verwijst naar veranderingen in het gedrag van partijen indien zij niet direct risico lopen voor hun hun daden. In tal van financiële transacties speelt moral hazard een rol,

Tagged with: , ,
Top