OESO: pak files en huizenmarkt aan

Files en de problemen op de huizenmarkt zijn een belemmering voor de groei van de Nederlandse stadsregio’s. Dat stelde de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) dinsdag.

Volgens de OESO kosten files in Nederland jaarlijks ongeveer 0,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Om de files tegen te gaan adviseert de denktank onder meer het gebruik van de weg te beprijzen. Daarnaast moeten delen van de tijdelijke crisiswet die snelle beslissingen over investeringen in infrastructuur mogelijk maakt, een permanent karakter krijgen.

Om de problemen op de huizenmarkt te bestrijden adviseert de OESO om naast de liberalisering van de huurmarkt ook de koopwoningen aan te pakken. De overheid zou hier de overdrachtsbelasting kunnen afschaffen en voordelen zoals de hypotheekrenteaftrek moeten afbouwen.

bron: AFN

Share Button
Tagged with:
62 comments on “OESO: pak files en huizenmarkt aan
 1. nhz says:

  ze zijn zo slim om er niet bij te zeggen wat de huizenbubbel jaarlijks kost, ongetwijfeld een veelvoud van de files. Maar ja, dat is politiek gevoelig om over te klagen, klagen over fileleed is geaccepteerd (zeker bij een rechts kabinet). Wordt het niet eens tijd om gebruik van huizen te beprijzen, in plaats van op alle mogelijke manieren te subsidieren?

  Zonder mega-huizenbubble gaan mensen misschien ook eerder wonen in de buurt van hun werk, in plaats van dat ze jarenlang gesubsidieerd met hun oude huis blijven leuren, met alle fileleed die daar bij hoort.

 2. Claude says:

  Ik kan het oorspronkelijke OECD-document trouwens niet zo snel vinden. Zo lijken het me open deuren.

 3. Claude says:

  Ab Klink zegt: PVV eruit of ik eruit. Als CDA de stekker eruit trekt, dan gaat de deur open voor een herziening van de HRA. Er gaat ook de deur open voor verdere immigratie, geld weggooien aan onnozele projecten enz. Maar, en on topic, herziening van de HRA is, as I type, dichterbij dan ooit.

 4. Dawg says:

  De voorspelbare riedel van de OESO. Liberalisering van de huurmarkt en rekeningrijden. Laat dat nou toevallig ook het beleid zijn waar het nieuwe kabinet op aan gaat sturen. Tuurlijk. De woonlasten van de laagst betaalden kunnen nog wel wat hoger dan de 47% die ze nu zijn. Voor de allerarmsten zal ongetwijfeld compensatie worden gezocht en gevonden, maar de rekening daarvan wordt onverbiddelijk doorgeschoven naar de lagere middeninkomens. Want zo werkt solidariteit in Nederland: samen arm. Is gelijk weer een reden voor de OESO om verlaging van de uitkeringen te bepleiten, want “werken in Nederland loont niet” vanwege de armoedeval.

  Rekeningrijden. Van iedere honderd Nederlanders die ‘s morgens naar hun werk gaan doe driekwart dat met de auto en een kwart met het openbaar vervoer.Voor zover er niet gefietst of gelopen wordt. Betekent dat als het aantal autobewegingen met 15% afneemt het gebruik van het openbaar vervoer met bijna de helft toeneemt. Alsof de capaciteit van het openbaar vervoer dat aankan. Betaald in de file staan is dus het voorspelbare gevolg.

  Misschien dat de OESO zich voor de verandering eens niet als roeptoeter voor Nederlandse politici zou kunnen laten gebruiken. Eens out of the box zou durven te denken. Bijvoorbeeld door het ter discussie stellen van ons sado maschistische ruimtelijke ordeningsbeleid. Daar komt namelijk de zeepbel op de Nederlandse huizenmarkt uit de grond. De hra blaast ‘m alleen verder op.
  http://www.nps.nl/nps/geweest/welcome.html?Gewest_archiefsep-dec2003.html~contentright

 5. Goudbelegger says:

  Persbericht OESO.

  Goudbelegger zegt; ‘pak het Oeso aan. Opheffen die oplichters’.

 6. Okkie says:

  @3
  Een aanpassing van de huurmarkt is noodzakelijk, maar alleen als de koopmarkt aangepakt worden.

  Veel Nederlanders kiezen er zelf voor om ver van hun werk te (blijven) wonen, meestal omdat ze elders een huis hebben gekocht. Een aanzienlijk deel van het autoverkeer heeft betrekking op korte afstanden. Waarom moet iemand die elke dag naar zijn werk fietst evenveel wegenbelasting betalen als iemand die geen zin heeft om te fietsen?

  Een ander punt is dat er steeds meer in benzineslurpende SUV’s en terreinwagens wordt rondgereden. Om van punt A naar punt B te komen kun je ook toe met een klein autootje. Het lijkt me duidelijk dat een meer vervuilende auto ook zwaarder belast moet worden en dus gebaseerd op de reële uitstoot.

 7. Dawg says:

  @5 Okkie,

  “Een aanzienlijk deel van het autoverkeer heeft betrekking op korte afstanden.”

  ‘t Is maar net wat je kort noemt. De gemiddelde woon-werk afstand van de forens is bijna 20 km.

  http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/verkeer-vervoer/publicaties/artikelen/archief/2004/2004-1393-wm.htm

  “Veel Nederlanders kiezen er zelf voor om ver van hun werk te (blijven) wonen, meestal omdat ze elders een huis hebben gekocht.”

  Die keuzevrijheid is heel betrekkelijk. Vaak moeten bij de keuze van de woonplaats allerlei zaken worden afgewogen.
  Naast de eigen woon-werkafstand bijvoorbeeld die van een eventuele partner. Of de afstand tot ouders en schoonouders die hulpbehoevend beginnen te worden.

  Daarnaast draagt ook de overheid zelf haar steentje bij aan de automobiliteit. Bijvoorbeeld door het in stand houden van de overdrachtsbelasting. Maar ook door een ruimtelijk ordeningsbeleid dat wonen en werken uit elkaar trekt.

  “Waarom moet iemand die elke dag naar zijn werk fietst evenveel wegenbelasting betalen als iemand die geen zin heeft om te fietsen?”

  Omdat de wegenbelasting het bezit van je auto belast. Het gebruik dat je er van maakt wordt via de accijns en btw op brandstof belast, die zoals je wellicht weet meer dan 70% van de benzineprijs uitmaakt. Zo beschouwd is er al sprake van rekeningrijden. Invoering van rekeningrijden voegt daarom niets toe aan de mogelijkheden om het autoverbruik terug te dringen. Temeer daar besloten is om, m.u.v. rondom Amsterdam, niet per traject te gaan differentieren met de tarieven.
  Blijft over een complex en dus duur registratie- en inningssysteem. Wel heel geschikt natuurlijk om even vast te leggen waar de hr Dawg zich op maandag 30 augustus 2010 tussen 17.12 en 17.58 u bevond.

  Overigens, de verhouding auto/trein is nog ongunstiger geworden dan ik meende te weten.
  Van de forensen reist 60% per auto, tegen 10% met het openbaar vervoer.

 8. Hugo says:

  OV gebruiker, dagelijks 100km per trein. Woon en werk paar minuten fietsen van de stations. Moet regelmatig eea lezen, voorbereiden etc voor den arbeid en dat kan in de intercity. Zit in 98% van de gevallen en weinig vertraging. Alleen als er ellende is (laatste keer voetbal’fans’ op het spoor) is het balen, 40 min omreizen en proppen. Heb ik er wel voor over. Auto is echt minder. Doe dit nu drie jaar en de NS wordt tevens steeds beter, schoner en punctueler. Aantal sporen wordt in de randstad wordt verdubbeld, men is al heel wat kilometers opgeschoten. Dan kunnen stoptreinen en intercities gescheiden rijden en zal hierdoor de capaciteit meer dan verdubbelen. Tevens hou ik er netto een paar euro per dag aan over. Ik moet eerlijk zeggen dat ik deze investeringen in spoorcapaciteit 1 van de weinige verstandige vind. Helaas betalen we er dankzij Elco en zijn maten er vanwege fraude veel te veel voor. Vergeleken bij de Noord Zuid lijn is het echter een koopje….

  Waar ik net zoals Dwag niet zo van ben gecharmeerd (understatement) is de toenemende ‘registratie drang’, binnen het verkeer, ook in het ov. Lekker chippen, scannen en registreren. Primeur in Rotterdam, gezichtsherkenning in de metro. Publiek / private samenwerking in ‘veiligheidsbeleid rondom het te beveiligen OV object’ zit me ook niet lekker. Wanneer krijgen stadswachten en private bewakers een knuppel, traangas, handboeien en het recht tot arresteren?

  Concurrentie tussen verschillende veiligheidsdiensten om zo loyaliteit af te dwingen, wiens idee was dat ook al weer?

 9. Okkie says:

  @Dawg
  Als de gemiddelde woon-werkafstand 20 km is, dan zal een aanzienlijk deel van de werknemers toch minder dan 10 km van zijn werk wonen. Ik ken heel wat mensen die dichter in de buurt wonen, maar toch met de auto komen bijvoorbeeld omdat ze bang zijn nat te worden.

  Ik ben het ermee eens dat het rekeningrijden weinig toevoegt aan de accijns op benzine als er niet naar traject en tijdstip gedifferentieerd wordt.

 10. Goudbelegger says:

  So what will happen, years to come?
  When CPI is on the run?
  We’ll see a bullish move in gold,
  And silver also will unfold.

  July a breakout came in wheat,
  Which maketh up the food we eat.
  And reader do not be forlorn.
  Another breakout looms in corm.

  All eyes are now on HUI,
  And we are not about to cry.
  Ascending triangle in place.
  Bernanke we are in your face.

  The price objective line stands tall.
  It rises fast; it does not fall.
  In span of 2 years I will cry,
  8,000 in the HUI.

  8,000 HUI comes soon.
  Gold stocks going to the moon.
  And then all gold bugs will be rich.
  But rest of country in the ditch.

  Ascending triangle in gear.
  Breakout looking very near.
  My guess, October or Novem,
  A breakout that will be a gem.

  One problem that doth folks perplex,
  Some action in CDNX.
  The junior golds, I’ll tell you how,
  Are acting better than the Dow.

  And when these junior golds get hot,
  Then you will be so glad you bought.
  They gather strength, and then they fly.
  And you’ll be glad that you did buy.

 11. Dawg says:

  @9 Okkie

  Die gemiddelde woon-werk afstand is berekend over al het woon-werk verkeer. Dus ook de voetgangers en de fietsers. Je mag verwachten dat die het gemiddelde behoorlijk omlaag halen. Daarnaast blijft een gemiddelde natuurlijk een maat waar spreiding om zit. Maar tegenover de automobilisten die onder het gemiddelde zitten staan degenen die er boven uit komen.

  ‘k Heb nog een CBS onderzoekje opgevist van het internet. Dat
  onderzoekje heeft ‘t over een gemiddelde reisafstand van 38 km voor forenzen die met de auto naar hun werk gaan.

  http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/verkeer-vervoer/publicaties/artikelen/archief/2001/2001-0826-wm.htm

  Andere bevinden:
  * Treinreizgers leggen gemiddeld de grootste woon-werk afstand per dag af, nl 72 km
  * Huurders zitten op een iets kortere afstand van hun werk dan kopers.

  Lijken me te verklaren en verwachten bevindingen. Minder logisch

  Minder logisch:

  ” Wanneer beide partners ver van hun woonplaats werken, kiezen zij er over het algemeen niet voor om in de buurt van het werk van een van de twee te gaan wonen.”

  Mogelijk heeft men een hekel aan boodschappen doen/koken en wil om die reden niet eerder thuis zijn dan de ander.

 12. adamus says:

  NL. werknemer woont gemiddeld een uur reizen van het werk.

  Wordt er een verkeersprobleempje opgelost, zoals bij Alkmaar, dan wordt HH.waard populairder, wordt daar de weg wat aangepast, gaat men richting Schagen. Texel is een brug tever.

 13. adamus says:

  brug te ver.

 14. adamus says:

  stadswachten en private bewakers een knuppel, traangas, handboeien en het recht tot arresteren?

  Stadswachten en andere zogeheten bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s) mogen vanaf 1 april handboeien bij zich dragen. Dat heeft minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin (CDA) laten weten in antwoord op Kamervragen van de VVD.

  Boa’s kunnen behalve handboeien ook de bevoegdheid krijgen om geweld te gebruiken. De organisatie waar zij in dienst zijn, moet wel eerst de noodzaak daarvan aantonen. De maatregelen zijn bedoeld om boa’s te beschermen tegen agressie en geweld. De VVD reageert met instemming op de antwoorden van de minister.

 15. Dawg says:

  @13 adamus

  Boa’s? Ik vond ze altijd al wurgend onverschillig.

 16. Frank says:

  Nederland straks uit de EU geknikkerd als ze niet uitkijken,kan je terug naar de gulden…dat wordt balen

 17. Dawg says:

  @15 Frank,

  The horror. Maar waarom, door wie en hoe?

 18. Dalen says:

  @2

  Rapport staat hier denk. Wat ouder dan het artikel beweert.

  http://www.oecd.org/document/56/0,3343,en_2649_34111_45424120_1_1_1_37443,00.html

  Zie hoofdstuk 4

  “Chapter 4. Improving the flexibility of the housing market

  The housing market figures among the main determinants of labour mobility, as households seldom make employment and housing decisions independently of each other. This interdependence is likely to strengthen as the cost of commuting increases, due to worsening road congestion or measures that would raise fuel prices, for example to counter global warming. The Dutch housing market is more rigid than in many other OECD countries, as the result of numerous government interventions. Boosting labour mobility by easing rigidities would improve labour resource utilisation, which will be especially important as the labour force contracts with ageing. The rental sector could be made more attractive and flexible by dismantling strict rent regulation and rigid allocation mechanisms in the social housing sector. Lowering tax incentives to homeowners would improve the allocation of scarce capital and reduce house prices. Easing strict land-use and zoning regulation would increase the supply of all types of housing, reducing prices and allowing the housing stock to adjust better to residents’ needs.”

 19. adamus says:

  @15 Frank,

  The horror. Maar waarom, door wie en hoe?

  what’s in a name: allemaal digits. Realtime wisselkoersen. Door digitalisering is de grote munt achterhaald? Zal de valutahandel er op tegen zijn?

 20. Claude says:

  @17 Thanks, van juni zo te zien. Ook lekker om het als nieuwtje te brengen.

  De woco’s zijn teleurgesteld dat een deel van hun (toekomstige) huurders worden geofferd voor de huizenmarkt: http://www.aedesnet.nl/content/artikelen/persberichten/2010/Aedes-en-Woonbond-zeer-teleurgesteld-in-Van-Middel.xml

 21. Claude says:

  Op de achtergrond is er qua vraagprijzen wel wat gaande, wellicht niet spectaculair, maar een duidelijke trend (in Amsterdam):

  http://www.huizenzoeker.nl/woningmarkt/noord-holland/amsterdam/amsterdam/

 22. nhz says:

  gelukkig snappen ze bij de vakbond hoe je een crisis moet opleveren: gewoon nog meer poen voor de vakbondsmannetjes en -vrouwtjes:

  FNV wil loonsverhoging boven inflatieniveau

  DEN HAAG (AFN) – De loonsverhogingen moeten volgend jaar boven het inflatieniveau uitkomen om consumenten aan te moedigen meer geld uit te geven. Dat zei Henk van der Kolk, voorzitter van FNV Bondgenoten woensdag.

  Het antwoord op de economische problemen is volgens hem niet een 0-lijn. ,,We hebben koopkrachtstijging nodig, dus een loonsverhoging iets boven het inflatieniveau zou mooi zijn”, aldus Van der Kolk. De looneis van de FNV wordt op Prinsjesdag officieel bekendgemaakt.

  Volgens Van der Kolk kunnen bedrijven een verhoging van de lonen makkelijk aan. ,,Bedrijven zijn over het algemeen financieel gezond, de ruimte om wat extra’s te doen met de lonen is er”.

  van loon-prijs spiraal hebben ze bij de vakbond blijkbaar nog nooit gehoord, nog even en ieder vakbondslid is multimiljonair 😉

 23. nhz says:

  correctie #21: “hoe je een crisis moet oplossen:”

 24. lorenzo says:

  Want waarom moet de massa , na te hebben auto gereden / stilgestaan, om 8.30 allemaal massaal de kompjoeter aanzetten ?

 25. nhz says:

  @19:
  tja, je vraagt je af waarom dat zo snel moet als ze al pakweg 30 jaar discussieren over aanpak van de HRA en daar nog steeds niks aan gedaan hebben, een onderwerp dat in economisch opzicht véél meer gewicht in de schaal legt.

 26. John says:

  @24 nhz
  Omdat het een lekker ondoorzichtige maatregel is die electoraal nauwelijks schade oplevert, en de huizenmarkt een positieve impuls geeft.

 27. adamus says:

  Want waarom moet de massa , na te hebben auto gereden / stilgestaan, om 8.30 allemaal massaal de kompjoeter aanzetten ?

  omdat we anders die extra kerncentrale niet nodig hebben.

 28. adamus says:

  1973 stond hra al ter discussie.

  waarom vakbond meer geld wil? Logisch, zij weten dat de echte inflatie hoger is dan het officiële cijfer.
  Dat weet nhz ook.

 29. adamus says:

  Geen enkele kritische vraag gehoord of gezien van het journaille. Opvallend.

 30. nhz says:

  @25:
  misschien een middel om nog iets langer druk op de prijzen te houden, maar aangezien het gros van die huurders tegen de huidige prijzen nooit kan/wil kopen zal het uiteindelijk niks uitmaken.

  @26:
  precies, je zou denken dat dankzij technische vooruitgang we ieder jaar minder energie nodig hebben, maar de planners denken het tegenovergestelde. Stel je voor dat mensen echt gaan nadenken over hun energieverbruik … daarom is het het beste om de bulk van de kosten in de basislast te stoppen (waar je als klant toch geen invloed op hebt) zodat je verbruik weinig uitmaakt. En natuurlijk hoge korting geven aan de grote viespeuken, zodat die enthousiast extra energie gebruiken. Ondertussen kun je voor energiebesparings adviezen gratis terecht bij Delta, de grootste pleitbezorger van een (liefst twee) nieuwe kerncentrales; voor de goedgelovigen onder ons 🙁

  mijn computer gebruikt trouwens 24 watt, geen 500 zoals het gangbare spul van vandaag de dag (nog even zo doorgaan en je kunt je computer als CV gebruiken).

 31. nhz says:

  @27:
  maar op deze manier is het gewoon stelen van spaarders en mensen met een pensioen. Want als de koek niet groeit en de vakbondsmannetjes krijgen meer, dan krijgt de rest minder. En de ervaring leert dat dit soort strategie binnen enkele jaren volledig uit de hand kan lopen.

 32. arendsoog says:

  waar, o waar is de nederlandse huizenmarkt op dit plaatje?

  http://www.ritholtz.com/blog/2010/08/psychological-stages-of-a-bubble-market/

 33. Goudbelegger says:

  @27 vind die inflatie wel meevallen. Bleu Band, 100 g. meer voor hetzelfde geld. Bij AH nu allemaal producten, 2 voor de prijs van 1. Verder is het overal aanbieding op aanbieding. Groenten en fruit wel heel duur maar dat lijkt me gewoon een prijsstijging.

  Verwacht wel inflatie in de nabije toekomst maar eerst wat deflatie, gebeurt nu ook. Als de deflatie straks echt doorzet wordt het een goed moment om je energierekening vast te zetten : )

  Imho..

 34. Goudbelegger says:

  @31 iets onder denial : )

 35. nhz says:

  @32:
  Nederland is op dat punt nogal een uitzondering door jarenlange supermarkt oorlog. Vergeet niet dat een deel van het voedsel gesubsidieerd wordt via de belasting …

  ik heb nog een leuk schriftje uit mijn studententijd begin jaren 80 waar ik zo allerlei prijzen van dagelijks produkten uit kan halen. Voor veel van de dagelijks boodschappen kun je zo de gulden van toen door de euro vervangen en dan klopt het redelijk. Oftewel, ruim 100% inflatie in bijna 30 jaar. Da’s gemiddeld 2.5% per jaar.
  Het venijn zit hem in al die andere posten waar je niets aan kunt doen: energie, allerlei verplichte belastingen en verzekeringen zoals ziektekosten, oftewel bijna alles wat je van overheid of semi-overheid afneemt. Daar was de inflatie veel hoger, vooral de afgelopen 10-15 jaar.

 36. adamus says:

  Want als de koek niet groeit en de vakbondsmannetjes krijgen meer, dan krijgt de rest minder.

  het gerucht gaat dat bedrijven ruim in hun contanten zitten. Die investeren ze niet, dus dat geld kan naar de werknemer. Nog even en ze komen met de vermogensaanwasdeling (VAD), het is immers niet eerlijk als je bij een armlastig bedrijf werkt of bij een klein zaakje waar de vakbond niets in de melk heeft te brokkelen. Vakbond gaat per definitie over grote groepen.

 37. adamus says:

  Bleu Band, 100 g. meer voor hetzelfde geld.

  meer wat? Nu meer water voor uw geld.

  groente/fruit? Kijk maar wat de boer er voor vangt.
  Zuivere inflatie.

 38. adamus says:

  GB, je hebt het over industriële voedselproducten.
  Ik zeg dan altijd: dat zijn geen levensmiddelen 😉

 39. adamus says:

  ftewel bijna alles wat je van overheid of semi-overheid afneemt. Daar was de inflatie veel hoger, vooral de afgelopen 10-15 jaar.

  Vermeend en van Boxtel die bij elkaar op schoot zitten…….en ze vinden het de gewoonste zaak van de wereld.

  Gisteren onze lollige robot van bouwend NL nog op tv gezien? 🙂

 40. R-KNOW says:

  VEH snapt het nog niet helemaal en zit nog in het sprookjesbos. Wie zet haar weer met beide voeten op de grond?

  http://peilinghypotheekrenteaftrek.blogspot.com/

 41. Okkie says:

  @lorenzo nr.24
  We zetten ‘s morgens de pc aan om de e-mail te lezen van iemand die 2 deuren verder zit.

 42. nhz says:

  @40:
  wanneer daagt het bij RTLZ dat we een nog veel grotere huizenbubble op eigen terrein hebben. Echt belachelijk stukje van Mathijs, zoals meestal. Allemaal spin daar.

  @41:
  laat me raden, heeft mevrouw Pernot economie gestudeerd? Te gek voor woorden dat een bestuurslid van zo’n grote pressiegroep geen ene bal van echte economie snapt …

  overigens: goed idee 3 miljoen betaalbare huizen a la Brazilie; wat zouden die kosten daar, misschien 15K euro per stuk inclusief grond? Ik las recent nog over een project in Mexico waar ze massaal woningen bouwen voor 8000 dollar. Het zal niet zo lux zijn als een 110% gesubsidieerd Vinex betonblok, maar het zou wel helpen om de woningmarkt in de polder gezond te maken.

 43. nhz says:

  ondertussen gaat de beurs weer eens uit zijn dak dankzij waanzinnig slechte cijfers (uitgezonderd goede Chinese cijfers, maar waarom moeten AEX en DJI dan feesten?). Waarschijnlijk gaat men er vanuit dat een lawine van helicoptermoney nu gegarandeerd is. Het blijft echt een casino …

 44. Goudbelegger says:

  @44 stemming is alles, nieuws doet er niet toe, als je nou de stemming van de mensen kan voorzien…. ; )

 45. nhz says:

  @45:
  de stemming is volgens mij manisch-depressief; het kan elk moment omslaan, vandaar misschien het hele debat over deflatie en hyperinflatie 😉

 46. Humpie fietsband says:

  @32 arendsoog..

  Tsja..
  The ride of broken dreams…
  http://www.youtube.com/watch?v=ruzRE2uztiM&feature=related

  Vele gingen je voor maar steeds staan de mensen weer in de rij..

  Zo maakten ze het de snelle jongens (makelaars) wel weer heel makkelijk..

 47. ll says:

  Appingedam heeft een nieuwe aanbieding, met verkoopgarantie oude huis.

  http://www.dvhn.nl/nieuws/groningen/article6357249.ece/College-Appingedam-wil-starterlening

 48. Juan Belmonte says:

  @Il

  Gegeven het CDA (schijn of beweging?) kunnen we altijd nog terugvallen op een zakenkabinet uit Appingedam om Hogehuizenprijs te blijven minnen.

  http://nos.nl/artikel/182120-klink-weigert-definitief-coalitie-met-pvv.html

  P.S. het wordt nu echt een lelijk woord.

 49. lorenzo says:

  Okkie : we zijn gewoonte diertjes , anders sterven we langzaam als een oude boom die je verplant.

 50. Juan Belmonte says:

  @41

  VEH voorzitter mevrouw Pernot:
  Gezien het economisch getij is het ondenkbaar dat er een Nederlandse miljardeninjectie komt in de woningmarkt. Ik en u mogen al blij zijn als een volgend kabinet de hypotheekrenteaftrek ongemoeid laat.

  Juan:
  Het zal de schrijvende mevrouw even ontgaan zijn dat de NL overheid met de scheefleensubsidie HRA jaarlijks zo’n 15 miljard in het creëeren van schuld steekt, waarmee dan huizen (vaak aflossingsvrij) worden gefinancierd.

  Zou dat de reden zijn om de werkelijke grootte van die hypotheekschuld in mist te doen verhullen ?

  Pernot:
  Daarom wens ik een overheid met een ‘Braziliaanse’ dadendrang. Een beetje samba in de polder, dus.

  Juan zegt: laten we beginnen met een gewoon kabinet dat de werkelijke cijfers onder ogen durft te zien en dit ook durft te publiceren.

  De overheid loopt een reëel risico te verworden tot een zeer onbetrouwbaar publiek gefinancierd orgaan.

  Betrouwbaar of samba, that is the question.

 51. adamus says:

  vlijtig marliesje reageert wel meer alsof ze in het glaasje heeft gekeken. Hoe diep kun je gaan?

 52. nhz says:

  @50:
  het is hier al tijden een bananenrepubliek als het om economisch beleid gaat; kan Suriname nog een puntje aan zuigen.

  Ik vind de voorstellen van mw Pernot echt ongehoord brutaal; haar achterban krijgt al 15 miljard perjaar en dan gaat ze nog stellen dat er minstens een paar miljard aan startersleningen bij moet (nog boven die 6 miljard voor de boefjes van Elco!). Makkelijker kunnen we het niet maken, brutaler wel blijkbaar. Ik zou zeggen: financier de startersleningen dan maar uit de HRA gelden voor het topsegment want daar kunnen ze dat best missen; kijken hoe lang het goed gaat.

 53. Juan Belmonte says:

  Waar gefeest wordt, wordt geproost 🙂

 54. Juan Belmonte says:

  Un Ricard, sinon rien

  Franse reclame van de anijsdrankproducent Ricard tegen o.a. Pernot.

 55. Goudbelegger says:

  @46 zoiets zou kunnen. Vind iedereen nog wel zeer optimistisch. Valt wellicht snel veel te verdienen.

 56. adamus says:

  Appingedam heeft een nieuwe aanbieding, met verkoopgarantie oude huis.

  heerlijk wonen en werken aan het Winschoterdiep.
  Moeten de mensen uit die regio niet naar het Meer of Blauwe stad?

 57. adamus says:

  Ik vind de voorstellen van mw Pernot echt ongehoord brutaal; haar achterban krijgt al 15 miljard perjaar en dan gaat ze nog stellen dat er minstens een paar miljard aan startersleningen bij moet (nog boven die 6 miljard voor de boefjes van Elco!).

  nhz,
  ze heeft het cda op haar hand en ook de anderen van de nieuwe en oude coalitie.
  Vanochtend op BNR: CDA doet er alles aan om de overheid terug te dringen, alles naar de familie en gemeenschap terug te brengen.

  En wat doet het CDA nu: hra, lasten verhogen, schulden maken. De gluiperds zorgen ervoor dat de lasten minstens hetzelfde blijven en we zelf aan de basis meer mogen opknappen. Hebben ze allemaal goed geregeld bij die partij met die fantastische (voor de dislect: niet fascistische) bestuursstructuur vanuit de basis.

 58. adamus says:

  Waar gefeest wordt, wordt geproost </i.

  prut

 59. adamus says:

  maar op deze manier is het gewoon stelen van spaarders en mensen met een pensioen.

  en dat gaat de gemeenschapp aan de basis oplossen 🙂

  of verwachten we dat bij decreet de vermogensrendementsheffing wordt afgeschaft?

 60. Ach Ja says:

  “Om de files tegen te gaan adviseert de denktank onder meer het gebruik van de weg te beprijzen.”

  En hoe zou het zijn, eindelijk meer snelwegen aan te leggen? Ik weet, ik moet gek zijn, zoiets buitengewoons voor te stellen…weet toch ieder (nederlands) kind, dat er geen ruimte is in Nederland … hetzelfde geldt natuurlijk ook voor huizen … geen ruimte … alleen ruimte voor banken, om te dure hypotheeken aan te bieden…. ach ja, niets aan te doen, nu gaat het alleen over Wilders of niet Wilders, makkeliljk voor de politiek, om niet over serieuse problemen nat te denken….

 61. nhz says:

  @57:
  geven ze dan ook verkoopgarantie op een huis of perceel in de Blauwe Stad dat je niet kwijt raakt. Misschien kan de gemeente Groningen dan naar Appingedam verhuizen, duur probleem simpel opgelost 😉

  @58:
  terug naar liefdadigheid, net als in het oer-gristelijke USA of America.

  @61:
  is simpelweg VVD gedachtengoed, heel Nederland asfalteren (op kosten van de belastingbetaler, natuurlijk) en wie dan nog een tuintje wil die mag het zelf uithakken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*