De spaarzame Nederlander bestaat al een tijdje niet meer

Het traditionele beeld van de spaarzame Nederlander moet op de schop. We leven al tien jaar op de pof, blijkt uit de statistieken van het CBS.

leenkneuzen

Nederland heet een spaarzaam volkje te zijn, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de op krediet levende Amerikanen. Maar ook in ons land blijken we al tien jaar meer uit te geven dan er binnenkomt, blijkt uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Lees hier verder

Share Button
Tagged with: ,
69 comments on “De spaarzame Nederlander bestaat al een tijdje niet meer
 1. Joselito says:

  Klopt. Nederland is kampioen lenen. Als als we het ondanks kunstmatige lage rente en HRA bij de gewone bank niet konden lenen, deden we het bij DSB, die telde zijn kosten/provisie gewoon bij de lening op. Risico’s bestonden niet ten tijde van de grote overwaardespiraal.

  En toen?

  DSB is nu failliet, afwaarderingen op vastgoed waren gemiddeld 38%. Het is een boekhouderstruc: DSB rekende zich even tijdelijk rijk en de afboekingen zijn een gevolg op onrealistische op opboekingen.

  Als het zo is dat een soortgelijke zeepbel-waardering in de huidige huizenmarkt zit, kunnen we onze borst nog nat maken. Hierin zeggen gemiddelden niet zoveel, het gaat om segmenten met daarin bepaalde risico’s.

  Opgemerkt dat de werkelijke hoogte van hypotheekschulden nog niet eens in dit stuk verwerkt is. Het wordt nog een interessant cijferseizoen….

 2. bigD says:

  Sparen is voor de domme, maar ik zal jullie een bedankje sturen wanneer jullie spaargeld aangewend gaat worden om mijn schulden af te lossen!

 3. Jeroen says:

  @2: dream on! Zelf al zou op het Binnenhof besloten worden dat dit moet gebeuren, dan nog zal het niet gebeuren…

  Spaarrekeningen kunnen zomaar verdwijnen, spaarders kunnen zomaar naar het buitenland verhuizen, legio oplossingen!

 4. chantal says:

  met een beetje inflatie en lage spaarintresten verdwijnen die spaarrekeningen wel vanzelf.
  Geen idee waarom in belgie niemand bij die walen wil gaan wonen, zelf al zijn de huizen daar goedkoper…

 5. Okkie says:

  Het is dankzij de spaarders die er nog zijn dat de economie niet volledig is ingestort.

 6. chantal says:

  Dat weet ik zo nog niet okkie :p
  Hadden ze wat minder gespaard en meer uitgegeven, dan was er nog meer geconsumeerd en was er misschien geen instorten geweest. 🙂

 7. johan says:

  die gespaard hebben kunnen nog geld uitgeven .
  die te veel schuld hebben niet meer

 8. chantal says:

  die dat gespaard hebben, kunnen dat wel, maar doen ze het ook?

 9. Bouke says:

  Ik heb het hele artikel gelezen in Sociaal Economische Trends (CBS). Was wel een eye-opener. De meest interessante conclusie die Koymans en Ramakers trekken, is dat er weliswaar is ingeteerd op spaartegoeden, maar dat het vermogen van huishoudens veel en veel meer is gestegen dan de ontsparing van 23 miljard euro sinds 2000. Alleen al de liquide middelen van huishoudens zijn tussen 1990 en 2008 met 230 mrd euro gestegen.
  Het eigen vermogen van huishoudens is zelfs gestegen van 811 naar 2152 mrd in die periode. Die 23 miljard ontsparing, waar hebben we het over?

  http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/200D3AD3-AF66-4CD8-BC86-BB9908CBB1D7/0/SET_20094_Pag3743.pdf

 10. Jeroen says:

  @9:
  Het eigen vermogen van huishoudens is zelfs gestegen van 811 naar 2152 mrd in die periode. Die 23 miljard ontsparing, waar hebben we het over?
  Het grootste deel van die stijging eigen vermogen zit in de zeepbel die we ‘woningmarkt’ noemen. Dat is dus een (bijna nietszeggende) waarde op papier en heeft niets met een stabiele langetermijntoename te maken.

 11. kees says:

  chantal, bekrompen geesten kom je aan beide kanten tegen.

 12. H says:

  @3
  Het Binnenhof hevelt al jaren veel geld over van de spaarders naar de leners via de belasting op vermogen > 20.000 enerzijds en en de hypotheekaftrek anderzijds…

  De Belastingdienst heeft inmiddels de jacht geopend op ´zwartspaarders´. Die zijn namelijk hard nodig om de leners-zeepbel in stand te houden.

  Het enige dat ze (nog?) niet is gelukt: creatie van (hyper)inflatie om de leningen gemakkelijk af te kunnen lossen (met als bijkomend effect geldontwaarding van spaargelden…).

  De historie van de afgelopen 100 jaar omtrent economische crises leert ons dat overheden in Europa tot nu toe als oplossing hadden:
  – Start een oorlog en beroof de buurlanden
  – Buit de kolonien nog eens extra uit
  – Als dat niet lukt (tot nu toe in alle gevallen): vernietig je economie en je volk in de gestarte oorlog.

  Deze oplossingen zijn vandaag de dag niet meer haalbaar(Alhoewel Wilders er wel toe neigt: maak alle buitenlandes arm en de Nederlanders worden weer rijk… (yeah right…).

  Dus moeten we tegenwoordig in eigen vlees snijden. Dat ging overigens tot nu toe prima:
  – Eindloonregeling pensioenen: ff lekker de laatste maand dat je in dienst bent 1.000 opslag. Gevolg: backservice van een paar ton. De premieverhogingen zijn voor de volgende generatie natuurlijk! 🙂
  – Piramidespel huizenmarkt: creeer een ruimtetekort via overregulering, creeer een woningentekort met medewerking van de Woningcorporaties en wordt vervolgens rijk over rug van de volgende generatie / de instappers 🙂

  Maar ja, die trucs lijken uitgewerkt. Alhoewel, Bos gaf al aan dat hij ‘t toch zal proberen: 160.000 schuld per kind noemde hij, inderdaad per KIND. Ik heb diep medelijden met de nu jonge generatie. Het ging hen tot nu toe misschien allemaal wat te veel voor de wind, maar ze gaan nu toch wel een verschikkelijk hoge prijs betalen voor de oudere generaties…

 13. Peter says:

  @5: Okkie,

  “Het is dankzij de spaarders die er nog zijn dat de economie niet volledig is ingestort.”

  Helemaal mee eens!

  Als er niemand spaart dan kun je alleen verwachte verdiensten uit de toekomst nu uitgeven (krediet). Alles draait dan op de aanname dat we het in de toekomst beter hebben zodat we dan niet hoeven te minderen, en dat er geen desinvesteringen worden gedaan om dat te bereiken. Verborgen hierachter is de aanname dat technologie alle toekomstige problemen oplost en wel versneld. Ook zit hierin de aanname verwerkt dat de aarde oneindige resources heeft om dit proces te ondersteunen.

  Een utopie dus, en precies de oorzaak waarom de grote schulden bel de economie nu in elkaar laat zakken…er is te veel fantasie welvaart. De fouten uit het verleden komen nu naar boven en de politiek doet zijn de pijn nog een beetje vooruit te schuiven, want niemand wil de pijn nemen op eigen kosten of electoraal verlies.

  Het zijn de spaarders die minder consumeren dan dat ze verdienen, die een potje opbouwen om klappen in de economie op te vangen. Dit geld gaat gewoonlijk naar een bank en die zet het weer uit bij ondernemers e.d. Het spaargeld zit dus niet in een oude sok, maar neemt actief deel in de economie.

  Maar met spaargeld ga je voorzichtig om en als het al fout gaat, dan is er geen claim op welvaart in de toekomst die niet bestaat zoals bij krediet het geval is.

  Het is het ultra goedkope geld van de ECB dat er nu voor zorgt dat het voor banken niet meer interessant is geld spaargeld aan te trekken (dus de spaar rente is heel laag nu). Ze financieren nu gewoon met gratis fantasie geld van de ECB, maar veel doen ze het niet omdat de risico’s in de economie gewoon groot zijn door alle desinvesteringen uit het verleden als gevolg van te gemakkelijk krediet (lage rente).

  Ik ken mensen met geld die nu van alles kopen (spaargeld onttrekken) omdat de banken geen zinnige rente meer bieden. Indirect (via via) worden van dit geld ergens schulden afgelost. Het spaargeld verdampt dus, alsmede een evenredig deel van de schulden. Als dit proces is afgerond dan wordt duidelijk hoeveel welvaart er in de toekomst moet worden ingeleverd.

  En ja een huis kopen voor een veel te hoge marktwaarde die in de toekomst niet anders kan zijn dan veel lager is hoe je het wend of keert in het totale systeem een desinvesteringen. De kredieten hadden ook in een producerend en/of innoverend bedrijf gestoken kunnen worden.

  Dus aan investeren in de toekomst denken vele al niet meer. Financieel overleven is voor vele de strategie nu, anderen gaan voor nog 1 x knallen….zoiets als om vakantie gaan met geleend geld, veel uitgeven en bij thuiskomst je schulden laten herstructureren ten koste ban anderen.

  Oorzaak ?:

  Het van bovenaf stimuleren van een economie die gigantisch complex is en waar ieder uit eigenbelang handelt. Een soortgelijk iets hebben ze in extremere vorm ook in de USSR geprobeerd, en dat liep niet goed af! Helaas is de westerse wereld behoorlijk socialistisch geworden wat betreft de economische gedachten gang. De overheden hebben veel individuele verantwoordelijkheiden overgeheveld naar zichzelf en proberen nu de uitgaven die een invividu niet meer kan/wil doen, vanwege een gewijzigde situatie, toch door te laten gaan d.m.v. stimulerings pakketten. Dit zorgt voor een grote collectieve schuld en lost niets van het probleem op…het laat enkel de droom nog een aantal jaar bestaan en dan KNAL…en dan gaan er vele dooien vallen!

  Leen lekekr verder Nederland!

 14. Okkie says:

  @Bouke:
  Depots voor spaar- en beleggingshypotheken worden ten onrechte als liquide aangemerkt ook al horen deze als positief vermogen op de balans. Ze zijn namelijk niet omzetbaar in contanten.

  Als er meer wordt uitgegeven dan er wordt verdiend, dan moet de vermogensgroei wel uit lucht bestaan. Het valt ook op dat het percentage verhypothekeerde woningen is toegenomen. “In
  2008 is de overwaarde bij vrijwel gelijkblijvende huizenwaarden, maar toegenomen hypotheken voor het eerst
  teruggelopen tot 656 miljard euro.”

  De overwaarde van de woningmarkt zal inmiddels lager zijn dan in dit document. De gemiddelde verkoopprijs is 5% gedaald volgens het Kadaster (nov. 09 vergeleken met nov. 08) wat suggereert dat er al 50 miljard is verdampt.

  @chantal:
  Consumeren is prima, zolang je het geld ook hebt. Mijn partner en ik geven in ieder geval net zo veel geld uit als voor de crisis. Gezien de verwachte inflatie is er ook geen reden om uitgaven te verminderen.

  @H:
  Ik ben wel bang dat de VS een (grootschaliger) oorlog start als de dollar valt.

 15. ll says:

  @ 14 Okkie. Depods voor spaar – en beleggingshypotheken liggen toch niet bij de banken, maar bij een verzekeringsmij ?

 16. Joselito says:

  @9 Bouke

  Interessant.

  Huizenbezit van 366 naar 1343 (maal 3,7).
  Gemiddeld inkomen van 22k naar 37k (maal 1.7). Hypotheken van 113 naar 687 (factor 6) waarbij eerder 1004 gepubliceerd is, dat is factor 8.9)

  Dus de totale NL hypotheekschuld is VIJF maal harder gegroeid dan de groei van het gemiddelde inkomen 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂
  Spanje staat bekend om zijn feesten, het boek “Spanje achter de schermen” beschrijft de Spaanse cultuur dan ook aan de hand van feesten en in Sapnje is een aardig overwaardefeest op vastgoed geweest. Se acabo la fiesta, einde feest.
  In Hogehuizenprijsminnend NL gebeurt er niets (-5%, ruis) heel Duyvis weet dat-er hier nog steeds een fuif-is…..

  Joselito rests his case, de factor VIJF is precies de zeepbel, we financieren met relatief veel minder inkomen veel meer “waarde”.
  Dankzij kunstmatig lage rente en enorme geldgroei en daarbovenop de “leensubsdie” HRA.
  Gevolg: er zit een boel “toekomstige opgepotte inflatie” in de huizenwaarderingen.

  Waarbij opgemerkt dat een deel van de inkomsgroei (via de overwaardespiraal) komt uit de hoge waarde. Dus inkomens stegen dor waardestijging.

  Verder zij deze cijfers niet zinvol voor een risico-analyse in de huizenmarkt, het bezit van huurders en van ouderen die hypotheekvrij in het topsegment vertoeven kan niet aan “het gemiddelde huishouden” toegeschreven worden.
  Alleen met cijfers die betrekking hebben op “huishoudens met een hypotheek” is een analyse voor de huizenmarkt zinvol.

 17. Ludwig von Mises says:

  Joselito

  Leg Mises eens uit hoe die rente zo kunstmatig laag werd?

 18. Joselito says:

  Alan Greenspan

 19. Joselito says:

  “kerninflatie”

 20. Joselito says:

  Als de rente de geldgroei niet in toom houdt en daarmee de risico’s op “niet terugbetalen” niet reëel weergeeft is-i kunstmatig laag

 21. Joselito says:

  Rente is de prijs van geld lenen. Die kent een risico component.
  Als de prijs niet de werkelijke risicos’weergeven, ontstaat er een schulden zeepbel. Dan gaan er zaken fout: zie kredietkrisis door…. niet kunnnen terugbetalen…door teveel krediet.. door te lage rente.

 22. Joselito says:

  De FED is niet voor niets gestopt met publicatie van $M3, ze wilden het niet weten, ze wilden liever ongestoord doorgaan met geld
  scheppen

 23. Ludwig von Mises says:

  Ah. 1 man die dit op zijn geweten heeft.

  “Als de rente de geldgroei niet in toom houdt en daarmee de risico’s op “niet terugbetalen” niet reëel weergeeft is-i kunstmatig laag”

  Zolang deze site nog volloopt me idioten die hun spaargeld tegen 1.5% op de bank zetten omdat ze in de krant lezen dat er deflatie is, zal de korte rente niet gaan stijgen.

  Zegt deze bankier.

 24. Joselito says:

  Als bankier Mises, hoe kijkt u aan tegen die hypothecaire schuldgroei van factor vijf MEER dan de inkomensgroei (post 16)?

  Wat zegt dat over de component “risico op niet terugbetalen”?

 25. Joselito says:

  Hint: bij DSB had men afwaardering orde grootte 38%

 26. Ludwig von Mises says:

  Collectieve gekte. Ik zou je willen wijzen op de irrational exuberance speech van greenspan. 1995 uit mijn hoofd.

  Dat werdt niet erg positief ontvangen door de meute die het nu alemaal beter weet.

 27. Ludwig von Mises says:

  Joselito

  Als ik jou dwing om binnen 1 dag al je schulden terug te betalen ga je ook nat.

  Probeer het grotere plaatje nu eens te bekijken.

  De FED is de ECB niet. De Dollar is de Euro niet.

  Jij bent schadelijk voor de nederlandse economie met je stelselmatige focus op huizenprijzen en hypotheekschuld zonder breder te analyseren.

 28. Joselito says:

  @23 Inspiratiebron = Greenspan.

  Heel hogehuizenprijsminnend NL deed graag mee.

  Als financiele stabiliteit geen eigenaar heeft is het makkelijk rijk rekenen (Joselito 2009)

 29. Joselito says:

  Jij bent schadelijk voor de nederlandse economie met je stelselmatige focus op huizenprijzen en hypotheekschuld zonder breder te analyseren.

  Wat is er dan mis met de analyses van Joselito, deze zijn feitelijk onderbouwd en hebben bronvermelding?

 30. Ludwig von Mises says:

  Jij wil meer regulering Joselito. Zeg het nou gewoon.

  Greenspan had iets moeten doen. Zeg, de chinezen verbieden treasuries te kopen zodat de rente laag is.

 31. Joselito says:

  U bedoelt wellicht dat politiek en journalistiek niet zo diep en feitelijk gaat in analyse als dat Joselito gaat, Joselito vult een gat in?

 32. Ludwig von Mises says:

  Niemand is zo slim als Joselito.

  Ole.

 33. Joselito says:

  Dank voor uw complimenten, wilt u ook inhoudelijk reageren op post 24 (details in post 16)

 34. Ludwig von Mises says:

  Ik zal mijn opmerking over jou schdelijkheid nader verklaren.

  Jij schreeuwt brand en help en paniek in een theater waar een smeulende peuk een brand op het balkon heeft veroorzaakt waardoor mensen elkaar vertrappenen terwijl Mises op een ordentelijke manier probeert de mensen naar buiten te begeleiden.

  Jouw analyse is onvolledig, deels incorrect en eenzijdig.

 35. Ludwig von Mises says:

  @ 24

  Dat zoals gewoonlijk de meerderheid waar ik jou toe reken ongelijk had.

  Het risico op niet terugbetalen was en is nul vanwege krediet garanties zoals ik je heb uigelegd.

  Wat mensen over het hoofd zien is dat dat INFLATIE oe geolg gaat hebben.

  Das geen probleem voor de boomers die zekerheid tot aan de dood willen liever dan rijk het graf in.

  En ook niet voor de chinezen en arabieren die nu een pistool tegen ons hofd aanhouden waarvan jij zegt: schiet maar.

  Maar wel voor de mensen die nu gaan huren omdat ze in de krant lezen over deflatie en denken dat een huis drie jaarsalarissen zou moeten kosten.

 36. Joselito says:

  Gelieve Joselito te helpen om een goed beeld te krijgen van de situatie op de NL huizenmarkt aan de hand van inhoudelijke correcties op de
  redernering.

  Joselito is open en doet aan bronvermelding. Paniek zaaien is niet de bedoeling, wel lijken sommige zaken een nieuwswaarde hebben zoals bijvoorbeeld die schuldgroei, daar leest men weinig over in de kranten.

  Het stoort Joselito dat de beeldvorming stelselmatig positief is en dat het “echte nieuws” op pagina 23 te vinden is (zoals Kees de Kort zei).

 37. Joselito says:

  @35 “Het risico op niet terugbetalen was en is nul vanwege krediet garanties zoals ik je heb uigelegd.”

  Situatie USA: miljarden dollars verdampt, grootste hypotheekbanken genationaliseerd en meer dan 100 failliet.

  Situatie NL: meerdere banken genationaliseerd, 1 failliet, meerdere aan de staatssteun

  Waar komt dat dan allemaal door, door een toekomstvaste geld- en schuldengroei en een rentebeleid waar de risico’s verantwoord in weerspiegeld zijn?

 38. kees says:

  peter,
  Het zijn de spaarders die minder consumeren dan dat ze verdienen, die een potje opbouwen om klappen in de economie op te vangen.

  sparen doet sparen doet is mijn persoonlijke ervaring.

 39. kees says:

  Dit zorgt voor een grote collectieve schuld en lost niets van het probleem op…het laat enkel de droom nog een aantal jaar bestaan en dan KNAL…en dan gaan er vele dooien vallen!

  Leen lekekr verder Nederland!

  Morituri te salutant

  “hun” die gaan sterven groeten Keynes.

 40. Joselito says:

  @39 Kees

  Een standbeeld voor Keynes is op zijn plaats met een tekst:

  “Vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.”

  Laten we constateren dat er een boel te vergeven is, NL heeft de hoogste hypothecaire schuld ter wereld. Zo groot dat de publicatie van CBS en Kadaster het niet een tweede keer in de Pers gehaald heeft. Macht, Inhoud en Mooie Mina.

  Kampioen huizenprijs-zeepbellen-blazen.

 41. kees says:

  Zolang deze site nog volloopt me idioten die hun spaargeld tegen 1.5% op de bank zetten omdat ze in de krant lezen dat er deflatie is, zal de korte rente niet gaan stijgen.

  ludwig,

  moeten deze mensen dan maar beter hun geld op “direct opeisbaar” zetten om enige druk uit te kunnen oefenen?

 42. kees says:

  jos,
  “Vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.”

  en verlos ons van het kwade……

 43. Ludwig von Mises says:

  Ik zou adviseren er grondstoffen goud en olie van te kopen.

  Vanwege de inflatie.

 44. ll says:

  Bij Mish zijn ook hevige discussies van de deflatie versus inflatie aanhangers.

  Ze denken het allemaal te weten.

  Maar als ik dan lees dat er bij de Centrale Banken totaal geen kennis is om de QE terug te draaien, is n.l. nog nooit eerder gebeurd, krijg ik het toch wel Spaans benauwd.

 45. Joselito says:

  @42 Kees, we hopen het
  @43 Joselito begint langzaam in goud te geloven
  @44 🙂 Spaans benauwd 🙂 laten we maar geen water in de polder laten lopen…..droge voeten

 46. Ludwig von Mises says:

  Il

  De QE is irreverible. He enige dat de BS kan doen is de inflatie voor zich uit schuiven door de aangekochte papier tegen lage prijzen te verkopen -> hoge rente die over de maturity van het papier wordt uitgekeerd.

  Dat betekent inflatie for years to come. Neem een lange lening en spaar goud.

 47. Ludwig von Mises says:

  Het enige dat de CB…

 48. ll says:

  @ 43 Ludwig, Olie hoe lang kan je dat bewaren … er liggen op zee schepen vol met olie met een totale lengte van 26 mijl te wachten op betere tijden.

 49. Ludwig von Mises says:

  @44

  Veel van die discussie lijden aan begripsverwaring.

  Ik spreek het liefste van krediet expansie of monetaire inflatie of prijsinflatie.

  Die drie begrippen worden allen inflatie genoemd. De volgorde is krediet expansie -> monetaire inflatie -> prijsinflatie.

 50. Ludwig von Mises says:

  48

  Ja, en die zijn allen in he bezit van speculanten. Je weet wel, mensen die hun huis prima kunnen betalen.

  Was in de jaren 70 niet anders. We weten wat er toen met de olieprijs is gebeurd.

 51. Ludwig von Mises says:

  Wat is jouw opinie over de Straat van Hormuz en de geopolitieke situatie in Iran?

 52. Joselito says:

  @49 Ludwig von Mises
  krediet expansie is toch per definitie monetaire expansie want banken scheppen nieuw geld bij uitgifte nieuwe hypotheken.

  Waarom dan nog een onderscheid tussen stap 1 krediet expansie
  en stap 2 monetaire inflatie ?

  Of haalt Joselito debet en credit of oorzaak en gevolg weer door elkaar?

 53. Ludwig von Mises says:

  “De consequenties van de olieboycot werden in Nederland algemeen als ernstig ervaren. Rotterdam voerde – voor de boycot – enorme hoeveelheden olie in. Deze olie was grondstof voor de Nederlandse raffinaderijen en petrochemische industrie. Stagneerde de olietoevoer naar de wereldhaven, dan waren de gevolgen rampzalig. ”

  Regeren is vooruitzien. Aangezien de regering er niet in slaagt doen mensen als ik het.

  Maar maak je geen zorgen, ik tik ieder jaar 1.2% af van alles wat ik bezit. Ik blijf het zeggen, liefdewerk oud papier.

 54. Ludwig von Mises says:

  Dat is wat ik bedoel. Je begrijpt het verschil tussen geld en krediet niet.

  MZM, M0, M1, M2, M3, true money supply.

  Je hebt wat te studeren, vriend.

  Inhoudelijk: Na de prijsinflatie gaan mensen weer geld lenen en investeren. Hetgeen prijsdeflatie tot gevolg heeft zodat we weer moeten QEen waarna er prijsinflatie optreed.

  There is reason to this maddness, aleen begrijpen de meesten dat niet.

 55. ll says:

  Maar Ludwig, als QE onomkeerbaar is, wisten de Centrale Banken dit, toe ze eraan begonnen ?

  Of dachten ze eerst de brand blussen, en dan zien we wel verder.

 56. Ludwig von Mises says:

  Het is net als lopen, Il. Lopen is een voortgaande valbeweging.

 57. Joselito says:

  Merci Ludwig von Mises

  Als ik het goed begrijp, aan de hand van voorbeeld in USA:
  – er wordt veel geld geschept en er ontstaat een zeepbel in vastgoed, overwaardespiraal. KREDIET EXPANSIE
  – Zeepbel knapt en de “opgepotte toekomstige inflatie” verdampt. Dan moeten banken hun balansen aanvullen. Dat lukt niet zonder gelddrukken, dus wordt er geld gedrukt. MONETAIRE INFLATIE.
  – Grondstofprijzen gaan omhoog, lonen gaan omhoog, loonspiraal.
  PRIJSINFLATIE

  Zoiets ?

 58. Ludwig von Mises says:

  er wordt veel geld geschept en er ontstaat een zeepbel in vastgoed, overwaardespiraal. KREDIET EXPANSIE

  moet zijn

  er wordt veel krediet geschept en er ontstaat een zeepbel in vastgoed, overwaardespiraal. KREDIET EXPANSIE

  – Zeepbel knapt en de “opgepotte toekomstige inflatie” verdampt. Dan moeten banken hun balansen aanvullen. Dat lukt niet zonder gelddrukken, dus wordt er geld gedrukt. MONETAIRE INFLATIE.

  moet zijn

  Het blijkt dat de kredieten (aanspraken op geld) niet terugbetaald worden. Dat kan een run op de banken verorzaken. Dan moeten banken hun balansen aanvullen. Dat lukt niet zonder gelddrukken, dus wordt er geld gedrukt. MONETAIRE INFLATIE.

  – Grondstofprijzen gaan omhoog, lonen gaan omhoog, loonspiraal.
  PRIJSINFLATIE

 59. Ludwig von Mises says:

  krediet is dus een aanspraak op geld.

  Geld is money zero maturity.

  Geld is een financieel symbool, een rekeneenheid met soms het karakted van betaalmiddel en soms het karakter van betaalmiddel waar geen verplichting tegenover staat.

  Geld is direct opneembare tegoeden op de bank of geld in een oude sok.

 60. Joselito says:

  MONETAIRE INFLATIE is nodig omdat de kredietwaardigheid van schuldenaars de kredietwaardigheid van het financieële systeem in gevaar brengt.

  Dus door meer geld te maken wordt het probleem kleiner ten opzichte van het geheel

 61. Ludwig von Mises says:

  Dusss wat we nu zien, is een run op de banken van de chinezen en boomers die starters uit hun woning willen lazeren omdat ze hun geld in een oude sok willen stoppen. Krijgen ze, maar het gaat minder waard worden. Koop goud.

 62. Ludwig von Mises says:

  60

  Yep. Enige punt is dat he geld als eerste door de bankiers uitgegeven wordt. Dat zou je als oneerlijk kunnen betitelen.

  Fiscale stimulatie werkt beter IMO – dat is ook wat keynes betoogde. Iedereen een cheque.

 63. Ludwig von Mises says:

  Er komt over een aantal jaar een boek op de markt getiteld “the wealth of generations”.

  Daar gaat Mises het allemaal uitleggen.

  Weten jullie wie ik was. Spannend he?

 64. Joselito says:

  @62 De bankiers en overheid beheren de financiele stabiliteit van ons allen.

  Als het mis gaat verdeelt men de rekening, een soort van vergeef on onze schulden, iedereen in NL zijn deel ?

 65. Joselito says:

  @63 komt er ook een Spaanse vertaling?

 66. ll says:

  Men is de burger vergeten, in dit hele verhaal.

  Die is blut, alleen weet ie het nog niet.

 67. Ludwig von Mises says:

  64

  Ik schrijf hoe het is, niet hoe het moe zijn. Dit is complexe materie.

  Ik bedoel, hoe kredietwaardig denk jij dat Dubai straks nog is als ze niet terugbetalen?

 68. Ludwig von Mises says:

  66

  Hmm. Het is hier de VS niet. We zijn zeker wat vermogen kwijt geraakt maar nog altijd erg rijk – als collectief.

 69. ll says:

  Een rekening op de bank is een ” investment in the bank ”

  Nooit geweten.

  Eigenlijk zijn we daarmee tot beleggers benoemnd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*