Dag pensioentje

De Commissie Structuur Nederlandse Banken wil de banken gaan redden met de Nederlandse pensioenbesparingen. De commissie schrijft:

Om de hypotheekmarkt op korte termijn vlot te trekken adviseert de commissie bestaande en nieuwe onder de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) gegarandeerde hypotheken over te hevelen van banken naar institutionele beleggers, inclusief Nederlandse pensioenfondsen en verzekeraars. Deze overheveling kan plaatsvinden via een nog op te richten Nationaal Hypotheek Instituut, in aansluiting op het plan dat is gepresenteerd door Van Dijkhuizen.10 Dit Instituut neemt NHG-hypotheken over van banken tegen een marktconforme garantiepremie, zodat geen sprake is van verboden staatsteun. Het Instituut geeft obligaties met een overheidsgarantie uit (die daardoor nagenoeg gelijk zijn aan staatsobligaties). De obligaties worden aangeboden aan (inter-) nationale institutionele beleggers, inclusief Nederlandse pensioenfondsen en verzekeraars.

De pensioenfondsen moeten de Nederlandse subprime-leningen(1) dus maar gaan opkopen. Hiervoor wordt een soort van ‘Fannie Mae‘ opgericht. Gisteren was er ook veel ophef over het feit dat de commissie zou adviseren de LTV te verlagen. Veel drukte om niets, het wordt weer gewoon op de lange baan geschoven:

Een verlaging van de LTV-ratio is in een dalende huizenmarkt niet eenvoudig te realiseren en ook niet gewenst. Deze verlaging zal geleidelijk dienen te geschieden en contra-cyclisch, pas als de huizenprijzen weer stijgen.

Aanpassing van de LTV-ratio zal bovendien geflankeerd moeten worden met gerichte hervormingen van de woningmarkt Om de opbouw van eigen vermogen voor de aankoop van een eigen huis te stimuleren – en zodoende een verlaging van de LTV-ratio te accommoderen – beveelt de commissie aan een vorm van bouwsparen in te voeren. Jongeren tot bijvoorbeeld 35 jaar/starters mogen dan (een deel van) hun pensioenopbouw inzetten voor de aanschaf van een woning.12 Voor zover zij geen woning kopen met inzet van pensioengeld, moeten pensioendeelnemers het kapitaal doorstorten naar hun pensioenfonds.

(1) Marktpartijen zijn kritisch overde LTV-ratios bij Nederlandse hypotheken, die veel hoger zijn dan wat elders in Europa gangbaar is.

bron: Rapport: Naar een Dienstbaar en Stabiel Bankwezen

Share Button
265 comments on “Dag pensioentje
 1. Mickel says:

  Naast alle financiele verhalen die veroorzaakt worden door emotie van de verkopers en kopers heb ik ook het idee dat men op het moment niet rond kijkt. Er zijn enorme kansen qua te kopen huizen. Daarnaast kun je ook mensen attenderen op kansen. Kijk aar eens naar http://www.huizentip.nl/news/4/129/Huizentip-nl-beloont-gouden-koperstip

 2. nhz says:

  “tegen een marktconforme garantiepremie”

  Waarschijnlijk net zo marktconform als bij de staatsobligatieopkoopacties van de ECB.

  Ik betwijfel overigens zeer of dit ten koste gaat van de pensioenfondsen. Voor hén is het equivalent aan staatsobligaties, alle risico wordt neergelegd bij de belastingbetalers. Schandalig voorstel dus, maar het was te verwachten.

  Nu nog een bad bank die alle restschulden van scheefleners overneemt om de huizenmarkt weer ‘vlot te trekken’, die kan dan later opgaan in dat Nationaal Hypotheek Instituut. Dijkhuizen heeft goed naar de VS gekeken, daar werkte deze truuk ook om de huizenprijzen een paar jaar omhoog te jagen. Maar ooit komt de afrekening, en de meeste potentiële huizenkopers zijn ook belastingbetalers (zeker als je straks 20% moet aanbetalen).

 3. Jeroen says:

  Welke mongool bedenkt dit? Als je de hypotheekmarkt wil vlottrekken moet je eerst de woningmarkt hervormen en gezond maken. Dan komen de hypotheekaanvragen vanzelf weer…

 4. Peter says:

  Na 30 jaar potverteren en bellen blazen is de rek er nu definitief uit, de trukendoos is leeg…voor de politieke baasjes is het moeilijk om openbaar te tonen dat ze met lege handen en een bek vol tanden staan….daarom lullen ze maar door…gewichtig en zogenaamd vol vertrouwen
  …..wachtend op de deus ex machina in de vorm van economisch herstel….omdat ze weten dat ze niets meer kunnen doen, praten ze de tijd vol, hopen en biddend….misschien zien we volgend jaar nog wat voorzichtig herstel…maar de neerwaartse trend is ingezet, we hebben na WO II veel economisch groei met af en toe een recessie gezien…nu krijgen we langdurige krimp met af en toe een kleine opleving…wen er maar aan…het gaat wel een tijdje duren…..

 5. snorkel says:

  Heb het al eerder gezegd:

  Hoge huizenprijzen of hoge pensioenen

  Pick one… En dan moet je nog geluk hebben als je die ene krijgt…

 6. Draaikont says:

  snorkel:
  Heb het al eerder gezegd:

  Hoge huizenprijzen of hoge pensioenen

  Pick one… En dan moet je nog geluk hebben als je die ene krijgt…

  Ik schat in: geen van beide.

 7. snorkel says:

  Draaikont,

  De komende 20 jaar niet… vrees ik ook. Daarna misschien wel weer één van beide

 8. ll says:

  Dag pensioentje …….

  Doet me denken aan mijn dochter hier rollend die over de vloer lag te brullen van het lachen, waar heb je het in hemelsnaam over …….. pensioen ?

 9. De Pessimist says:

  Jeroen: . Dan komen de hypotheekaanvragen vanzelf weer…

  Dat is nog maar de vraag de banken hebben en houden nog jaren lang last van wat ze in het verleden hebben gedaan en moeten eerst nog 400 miljard aan de economie onttrekken voordat ze eigenlijk weer wat kunnen uitlenen .

 10. ll says:

  De Pessimist,

  Gek hé, eerst moest en zou er een grote financiële sector komen in de NL, want dat was goed voor de oekoenomie, zelfs het HFC werd er voor opgericht en de Zuidas er voor aangelegd met station en all? , en nu is de financiële sector ineens pardoes zelf het grootste risico geworden, dat alles omlaag haalt………. de oekoenomie, de huizenmarkt, de retail alles, vreemd

 11. De Pessimist says:

  ll,

  Als je jaren te veel exporteert heb je grootte banken nodig om dat overschot te kunnen wegzetten maar helaas begon deze parasiet zich ook tegen zijn gastheer te keren .Dubbel op in problemen extern een bubbel intern een bubbel .Misschien moesten we ons maar uit de crisis importeren dus toch maar die pensioenen terug halen bubbles tegen elkaar afstrepen

 12. Voerman says:

  ll: Doet me denken aan mijn dochter hier rollend die over de vloer lag te brullen van het lachen, waar heb je het in hemelsnaam over …….. pensioen ?

  Het lachen zal haar wel vergaan als zij in de toekomst gratis mantelzorger voor jou mag spelen omdat jij geen geld hebt om zorg in te kopen!
  = Klok bijna een eeuw terugzetten.

  Voerman vindt het erg, dat jonge en een klein beetje ouder als jonge mensen geen vertrouwen kunnen hebben in een periode van betrekkelijk geluk alvorens er definitief tussenuit te knijpen.

 13. Jeroen says:

  De Pessimist: Dat is nog maar de vraag de banken hebben en houden nog jaren lang last van wat ze in het verleden hebben gedaan en moeten eerst nog 400 miljard aan de economie onttrekken voordat ze eigenlijk weer wat kunnen uitlenen .

  Absoluut waar. Maar dat maakt het alleen des te belachelijker dat men nu de hypotheekmarkt weer op gang wil helpen. Als er nu nauwelijks vraag is, dan is dat een zinloze operatie. Eerst de vraag op gang helpen (hervormen woningmarkt), dan komen de aanvragen vanzelf, en als die aanvragen niet gehonoreerd kunnen worden dan wordt het tijd voor plan B. Blijkbaar willen ze nu al met plan B beginnen…. Paard …. achter… wagen

 14. Voerman says:

  Jeroen: Eerst de vraag op gang helpen (hervormen woningmarkt), dan komen de aanvragen vanzelf, en als die aanvragen niet gehonoreerd kunnen worden dan wordt het tijd voor plan B. Blijkbaar willen ze nu al met plan B beginnen…. Paard …. achter… wagen

  Ach, de hele woningmarkt is een wezen niets meer dan een winkel net als alle andere winkels, alleen groter.

  Idere winkel die iets verkoopt wat niemend wil of onbetaalbaar is gaat failliet, zo simpel is dat.

 15. Dawg says:

  Jeroen,

  My guess. Banken moeten hun kapitaalratio’s opvijzelen. Kunnen ze doen door nieuw aandelenvermogen te plaatsen (maar dan gaan de koersen onderuit)of ze kunnen hun kredietverlening beperken (maar dan gaan de huizenprijzen onderuit). Tenzij een andere partij die kredietverlening overneemt.

 16. De Pessimist says:

  snorkel,

  Er staat altijd wel een mannetje op die de woede van het volk gebruikt om de oude garde aan lantaren palen op te hangen om zelf de macht te kunnen grijpen en als dat helemaal fout gaat is het weer 70 jaar voorspoed.
  Psychopaten verdrijf je met psychopaten .

 17. Voerman says:

  Jeroen: Welke mongool bedenkt dit?

  Het is zaak, te weten wat je in bepaalde situaties aanricht met bepaald taalgebruik.
  Bewust beledigen, dicrimineren, onbewust pijn doen, allemaal een kwestie van weten wat gewoon menselijk gezien fatsoenlijk is. Is bijna altijd “pakken” in hun zwakheid van kwetsbare mensen. Meestal weinig moed voor nodig en je scoort allen bij mensen die dit ook allemaal niet zo belangrijk vinden.

 18. Voerman says:

  De Pessimist: Er staat altijd wel een mannetje op die de woede van het volk gebruikt om de oude garde aan lantaren palen op te hangen om zelf de macht te kunnen grijpen en als dat helemaal fout gaat is het weer 70 jaar voorspoed.

  Als dat de huidige standaard denkwijze is, dan verklaart dat, waarom de wereld met een noodgang aan het verworden is!

 19. Claude says:

  Brief van Blok vandaag: “Momenteel werk ik nog verschillende maatregelen uit het regeer- en woonakkoord uit die
  van belang zijn voor de woningmarkt en de samenhang in het woonbeleid. Deze
  maatregelen zullen bij de aanbieding van de begroting voor 2014 hun beslag krijgen. Op
  Prinsjesdag zal ik u het fiscale pakket woningmarktmaatregelen toesturen, waarin een
  voorstel is opgenomen voor de uitwerking van de verhuurderheffing en de aanpassing
  van de hypotheekrenteaftrek. Op dat moment is het ook mogelijk om een compleet
  beeld te geven van de samenhang in het woonbeleid. Daarom zal ik u dan mijn brief ter
  zake doen toekomen.”

  On-topic: dag hypotheekrente-aftrek. Tenminste, deels dan. Gelukkig hoeven we nog maar bijna drie maanden te wachten wat er gaat gebeuren.

 20. Frans says:

  nhz: Waarschijnlijk net zo marktconform als bij de staatsobligatieopkoopacties van de ECB.

  haha! 🙂

 21. Frans says:

  George Carlin (RIP) heeft hier al jaaaaaren geleden het volgende over gezegd: “and then they come for your pensions, they want it, they want it all…

 22. Claude says:

  Claude: On-topic: dag hypotheekrente-aftrek. Tenminste, deels dan. Gelukkig hoeven we nog maar bijna drie maanden te wachten wat er gaat gebeuren.

  Maar ik heb twee woorden die dit keer wel gaan vallen: bestaande gevallen. Manmanman, je zult maar in december op de valreep gekocht hebben.

 23. De Pessimist says:

  Frans,

  Vermogen wat je niet kan beschermen heb je niet .

 24. snorkel says:

  Claude: On-topic: dag hypotheekrente-aftrek. Tenminste, deels dan. Gelukkig hoeven we nog maar bijna drie maanden te wachten wat er gaat gebeuren.

  Whoooohooo! 3 maanden feest… Voel me als een kind in een snoepwinkel. You’ve made my day Claude 😉 Hahahaha

  Neehoor, grapje… Zo erg is het nou ook weer niet met me. Ik gun iedereen van harte belastingverlaging. Geef wat mij betreft iedere Nederlander een door het NIBUD bepaalde ‘levenskostenaftrek”. Maar regel het aub NIET op de scheve, oneerlijke, averechtse en ronduit scha(n)delijke HRA-manier. Goede zaak dat daar eindelijk eens écht iets aan gedaan gaat worden!

 25. De Pessimist says:

  http://www.nu.nl/politiek/3513086/kabinet-vermindert-kantoorruimte-overheid-met-derde.html
  Mooi opvang kantoren voor schuldenaren zonder dak boven hun hoofd en boven dien mooie werkgelegenheid om om te bouwen

 26. snorkel says:

  Claude: Maar ik heb twee woorden die dit keer wel gaan vallen: bestaande gevallen.

  Terwijl je ook een heel goed argument hebt als je de HRA juist voor “bestaande gevallen” inperkt. Zeg, iedereen die vóór ±2005 gekocht heeft. Die zitten lang niet zo klem als de mensen die tussen 2005 en nu hebben gekocht, lijkt me.

 27. Steven says:

  Ik zei het laatst nog voor de gein. Kieper het geld van de pensioenen in de hypotheken en het probleem is opgelost.

  Dat ze het nog gaan uitvoeren ook (misschien) is natuurlijk achterlijk. Kan je net zo goed het pensioengeld steken in de oude Twentse Textiel industrie of de NDSM dat naar de kl.ten ging.

  Het pensioengeld moet beheert worden door goede investeerders en beleggers en is er niet voor uiteraard om gaten te dicht te gooien.

 28. Frans says:

  Af en toe gewoon nodig om te kijken: fantastische rant van Gerald Celente, onder andere over de banken en de Anglo tapes. Wordt steeds beter naar het einde toe: kijken!
  http://www.youtube.com/watch?v=dkCdYwaxKko

 29. Frans says:

  De RABO bank heeft weer een nieuwe hersenspoeling op de markt uitgebracht!
  “Volgens de Rabobank moet niet alleen de huurmarkt drastisch op de schop. Ook onze ideeen over het kopen van een huis moeten veranderen. Een koopwoning moeten we niet langer zien als een investering in de komende 5 a 10 jaar, maar eentje die geldt voor de rest van ons leven.”

 30. Frans says:

  Maar verder gaat alles goed, en al het geld wat wordt bespaard komt natuurlijk direct de huizenmarkt ten goede!
  ‘2013 slechtste jaar autobranche sinds 1969’
  http://www.rtlnieuws.nl/economie/home/2013-slechtste-jaar-autobranche-sinds-1969-0

 31. ll says:

  Frans: De RABO bank heeft weer een nieuwe hersenspoeling op de markt uitgebracht!

  Wat ze ook zeggen, het is marketing, welke huizen willen nu het eerst verkopen ? 😉

  Er moet ergens een tsunami aan onverkoopbare huizenvoorraad liggen ……….

 32. Voerman says:

  Steven: Het pensioengeld moet beheert worden door goede investeerders en beleggers en is er niet voor uiteraard om gaten te dicht te gooien.

  Juist!
  Voor Voerman maakt het zoveel niet meer uit, maar voor de jongeren en een beetje ouderen maakt het met zekerheid een groot verschil.

 33. Claude says:

  snorkel: Ik gun iedereen van harte belastingverlaging.

  Ja, nou, volgens mij gaat deze verdere HRA-hervorming niet per se leiden tot een belastingverlaging. Maar ik ben dan ook wat cynisch.

  Ik was wel verbaasd dat ik het zo las. Het staat in een brief van Blok aan de eerste kamer. Ik had nog nergens bevestigd gezien dat er een verdere hervorming aankwam. Al lag het wel voor de hand natuurlijk, maar toch.

  Overigens vind ik als veel-betalende vrije sector huurder de HRA ronduit oneerlijk. En feest ik wel degelijk als deze wordt afgeschaft. Niemand pakt mij de rode feestneus af, Snorkel, NIEMAND! 😉

 34. Frans says:

  ll:
  Past wel in deze topic, een Hormannetje

  hypotheekvrij.blog…et-ook-b-zeggen.html

  Als iedereen dit gaat doen zou ik zeggen “we are fucked”, maar dat zijn we sowieso.
  Het bericht over de autobranche sluit hier bij aan.
  Er zijn teveel schulden die per definitie NOOIT kunnen worden afbetaald. Nu als eerste heftig gaan bezuinigen geeft het voordeel van de early adapter. Maar uiteindelijk is het integraal gezien bijna een zero sum game. (als iedereen dit doet stort de economie zeer hard in elkaar, aan de andere kant gaat dit toch gebeuren/ is aan het gebeuren.)

 35. Frans says:

  Voerman: Juist!
  Voor Voerman maakt het zoveel niet meer uit, maar voor de jongeren en een beetje ouderen maakt het met zekerheid een groot verschil.

  Ze stelen gewoon alles wat los en vast zit om het corrupte systeem in stand te houden. Corporate fascism bitchez…

 36. Claude says:

  Frans:
  Maar verder gaat alles goed, en al het geld wat wordt bespaard komt natuurlijk direct de huizenmarkt ten goede!
  ’2013 slechtste jaar autobranche sinds 1969′
  rtlnieuws.nl/econo…branche-sinds-1969-0

  Van de andere kant zijn mensen wellicht heel erg gezond aan het ontschulden, of aan het sparen. Lijkt me beter dan buitenlandse auto’s kopen waarvan wellicht 2% in Nederland blijft hangen voor loonkosten.

  Ik zie het allemaal nog veel meer als een mind-shift dat plaatsgevonden heeft. Schulden zijn naar, afbetalen is cool. Dat er dan veel minder en veel selectiever gespendeerd wordt is dan logisch. Maar veruit de meeste Nederlanders zit er nog warmpjes genoeg bij.

 37. snorkel says:

  Hahaha, Hans Stegeman wil ons allemaal als admin laten inloggen op de site van de Rabo…

  https://twitter.com/hanswstegeman/status/350582064606756864

  Uhm, misschien niet zo’n goed idee Hans 😉

 38. snorkel says:

  Claude: Ja, nou, volgens mij gaat deze verdere HRA-hervorming niet per se leiden tot een belastingverlaging.

  Oh, dat bedoelde ik ook zeker niet! HRA zélf is een belastingverlaging (want een aftrekpost)… en die gun ik iedereen! Maar dan ook iedereen, en niet een select groepje scheefleners zoals nu het geval is 😉

 39. RealisT says:

  Frans:
  Maar verder gaat alles goed, en al het geld wat wordt bespaard komt natuurlijk direct de huizenmarkt ten goede!
  ’2013 slechtste jaar autobranche sinds 1969′
  rtlnieuws.nl/econo…branche-sinds-1969-0

  En dan weet een groot deel van die steeds kleiner wordende groep kopers waarschijnlijk niet eens dat veel importeurs de afgeschafte BPM lekker in eigen zak steken:

  http://www.telegraaf.nl/autovisie/autovisie_nieuws/21689600/__Consumentenbond___Auto-importeurs_steken_BPM_in_eigen_zak___.html

 40. Voerman says:

  Claude: Van de andere kant zijn mensen wellicht heel erg gezond aan het ontschulden, of aan het sparen. Lijkt me beter dan buitenlandse auto’s kopen waarvan wellicht 2% in Nederland blijft hangen voor loonkosten.
  Ik zie het allemaal nog veel meer als een mind-shift dat plaatsgevonden heeft. Schulden zijn naar, afbetalen is cool. Dat er dan veel minder en veel selectiever gespendeerd wordt is dan logisch. Maar veruit de meeste Nederlanders zit er nog warmpjes genoeg bij.

  M.i. een juiste zienswijze.
  Op verjaardagen (bij een goede borrel maar verder weinig op tafel) geven mensen heden in het algemeen blijk, de situatie goed te begrijpen en zelfs te doorzien. Men praat gemakkelijk over wraakbesparingen zoals de krant opzeggen, in de supermarkt de frisdrank- en zoutjesrekken voorbijlopen, geen schenkingen aan goede doelen, nog lang geen nieuwe auto kopen, de najaarsgarderobe van vorig jaar nog een keer gebruiken, alle winkels die uitverkoop hebben voorbij lopen en nog tal van andere zaken. Heb het idee, dat het langzamerhand nationaal vermaak begint te worden. Het enige wat helpt, al is het maar voor de persoonlijke economie. En gewoon uit wrok geeft ook al voldoening. Probleem zit meestal in het her-opvoeden van de reeds verpeste puberende kinderen. 🙂
  Maar och, een hond op dieet zetten is ook niet zo moeilijk want je krijgt er zelf geen honger van! 🙂 🙂

 41. asd says:

  Alweer een staaltje bedenkelijk handelen van de bankensector om nieuwe financieringsbronnen aan te boren voor de overprijsde in het slop geraakte vastgoedmarkt: de pensioenfondsen, waaruit al eerder in de jaren negentig door de overheid voor miljarden is gegegraaid.

  De Commissie Structuur Nederlandse Banken wil met zijn rapport “Naar een dienstbaar en Stabiel Bankwezen” aldus de banken redden.

  Die naam alleen al:”Naar een dienstbaar en Stabiel Bankwezen” waarom niet “een Betrouwbaar Bankwezen”?
  Je moet wel de gore moed hebben met dit rapport feitelijke problemen, die oorzaak zijn van de bankencrisis, te negeren.

  Om dat op te lossen, ligt er een taak van “de politiek”, die echter nog steeds niet met grondige nationale hervormingen is gekomen en slechts wat onder de paraplu van Brussel roept. Papier is geduldig, ook weer met dit rapport.

  Nee, de kongsie van Den Haag en bepaalde politieke partijen met het bankwezen kan blijkbaar op de oude voet voortgaan en zal niet verstoord worden.

  Waartoe dat uiteindelijk leidt? Nou gewoon naar een pensioenomslagstelsel, zoals in de rest van Europa.

  Tja, als er dan niet genoeg pecunia is voor toekomstige generaties, die met pensioen gaan, doen we toch als staat of als bank een beroep op het ESM en de ECB? (Als die nog bestaan).

  Gouverner c’est prévoir, alors pas du tout!

 42. RealisT says:

  Voerman: Probleem zit meestal in het her-opvoeden van de reeds verpeste puberende kinderen.

  Mee eens! Maar het probleem zit ‘m lang niet altijd primair in die kinderen. Je schrikt je soms rot van de reacties van ouders n.a.v. het plan om de LTV naar 80% terug te brengen:

  Mijn zoon is net afgestudeerd en wil z’n eerste huis kopen, maar nu moet hij eerst een paar jaar gaan sparen? Waarvan? Belachelijk! Hij moet immers alles ook nog inrichten en een auto kopen.

  Met zulke ouders kun je de verwende kinderen misschien niet al te veel kwalijk nemen.

 43. Juan de Meeleezer says:

  snorkel: Hahaha, Hans Stegeman wil ons allemaal als admin laten inloggen op de site van de Rabo…

  Tsja, hoewel de Rabo tot een half jaar gelee redelijk realistisch was.
  ….
  waren de laatste berichten weer van het oude stempel (volstrekt onrealistisch)

  Juan pareert zienswijze Stegeman dat er geen sprake is van een grote bubbel:
  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/04-06-2013/bubbels-en-fundamenten/#comment-147102
  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/04-06-2013/bubbels-en-fundamenten/#comment-147104

 44. Voerman says:

  asd: Waartoe dat uiteindelijk leidt? Nou gewoon naar een pensioenomslagstelsel, zoals in de rest van Europa.

  Mooi!
  Door de bril van dit forum kijkend zie je niet altijd alles juister, maar wel veel scherper.:-)

 45. RealisT says:

  asd: De Commissie Structuur Nederlandse Banken wil met zijn rapport “Naar een dienstbaar en Stabiel Bankwezen” aldus de banken redden.

  Dienstbaar aan wie?

  Ik zag afgelopen week bankiers massaal één of andere nutteloze eed van integriteit afleggen; het leek wel op een sekte. Het feit alleen al dat ze zelf zo’n toneelstukje nodig vinden, spreekt boekdelen over hoe verrot de financiele wereld is.

 46. Voerman says:

  RealisT: Met zulke ouders kun je de verwende kinderen misschien niet al te veel kwalijk nemen.

  Gun ze de tijd! 🙂
  Met andere woorden: Laat ze hun eigen broek ophouden, dan hebben ze beide handen nodig en kunnen ondertussen weinig fouten maken. Hard maar nuttig.

  Uiteindelijk snapten zelfs Voerman’s kinderen dat. 🙂

 47. asd says:

  Voerman: Mooi!Door de bril van dit forum kijkend zie je niet altijd alles juister, maar wel veel scherper.:-)

  Nou Voerman, jij kan er ook wat van!

 48. asd says:

  RealisT: Dienstbaar aan wie?Ik zag afgelopen week bankiers massaal één of andere nutteloze eed van integriteit afleggen; het leek wel op een sekte. Het feit alleen al dat ze zelf zo’n toneelstukje nodig vinden, spreekt boekdelen over hoe verrot de financiele wereld is.

  Perfecte zienswijze. Heel noodzakelijk deze lieden in hun doen en laten op de voet te volgen en telkens te ontmaskeren!

 49. RealisT says:

  Voerman,

  Rabobank: huis wordt aanschaf voor het leven

  Dat er nu steeds minder mensen een nieuw huis kopen is geen trend van tijdelijke aard. Nederlanders zullen in de toekomst langer in hetzelfde koophuis blijven wonen en starters zullen vaker kiezen voor een huurhuis.

  http://www.telegraaf.nl/overgeld/hypotheken/21690201/__Rabobank__huis_wordt_aanschaf_voor_het_leven__.html

  Wat had dat gedacht?

  Uiteindelijk blijkt de woningmarkt helemaal niet vast te zitten. Er is sinds 2008 gewoon sprake van een trendbreuk tgv een mentaliteitsverandering 🙂

  Minder kopers (met 20% eigen geld) en meer huurders. Het moet wel heel raar lopen als dat vanaf 2014 geen opleving teweeg brengt…

 50. ll says:

  Ondertussen in de NL

  Helft huishoudens bezuinigt op dagelijkse boodschappen en ING zegt ……. afdingen op grote uitgaven ……….poeh het wordt nu wel heftig ….< Japanistan we komen eran ……, en het gaat nu allemaal veel te snel, dit tempo kan niemand meer bijbenen 😉

  http://www.rtlnieuws.nl/economie/beurs/ing-helft-huishoudens-bezuinigt-op-dagelijkse-boodschappen

 51. RealisT says:

  RealisT,

  Een huis voor het leven? Levenslang slaaf van de (Rabo)bank zulen ze bedoelen 🙂

 52. Stoelgang says:

  Mickel:
  Naast alle financiele verhalen die veroorzaakt worden door emotie van de verkopers en kopers heb ik ook het idee dat men op het moment niet rond kijkt. Er zijn enorme kansen qua te kopen huizen. Daarnaast kun je ook mensen attenderen op kansen. Kijk aar eens naar huizentip.nl/news/…ont-gouden-koperstip

  Wie wil er in godsnaam een huis in NL? Als je ervoor kiest om jezelf aard en nagelvast en financieel te verbinden met dat sterfhuis, is het leven dat je nog rest er eentje gekenmerkt door onder andere bittere armoede. Nog een aardigheidje: de warme golfstroom heeft ons zowel in weerkundige als economische zin verlaten, dus dat maakt het nog onaantrekkelijker.

  De reactie van Frans in het vorige topic raakte me overigens nogal.

  Frans:
  Ha Maria!

  En verder….
  Er gaat zo veel door mijn hoofd, de ontwikkelingen gaan bijna te snel om bij te houden, en alles, nou ja veel, wat ik hier de laatste tijd op dit blog lees mist de diepte en de breedte, niet dat ik de wijsheid in pacht heb.
  Een aantal MEGA ontwikkelingen die veel meer aandacht zouden moeten krijgen:
  1) De stijgende rente. Dit heeft MEGA invloed ook op de huizenmarkt. Kees de Kort vertelde vandaag in zijn column dat er 30% minder hypotheek aanvragen waren gedaan in deze maand.
  2) De bail in die ons gewoon door de strot wordt geduwd, ook een teken van de verder gaande onttakeling van de souvereiniteit van landen. (mega corporate fascism)
  3) De oprichting van de bond voor belastingbetalers: een teken aan de wand van de groeiende onvrede en een embryonaal stadium van de opstanden die straks ook in dit land gaan uitbreken.
  4) Alle factoren op economisch gebied opgeteld een zeer zwart scenario waarbij blijkbaar nog veel mensen geen FLAUWE NOTIE hebben wat er nu al in de sterren geschreven staat.
  5) De huppeldepup tapes: de tapes van telefoongesprekken van Ierse bankiers die openlijk bespreken hoe ze de UK en GER “hun rekening laten betalen”
  6) Snowden met zijn 4 laptops die uit de school klapt en die ze niet te pakken kunnen krijgen: gelooft u het zelf? Wat zit hier achter??
  7) In het groot gezien de totale oplichterij door de banken, die hun slag al hebben geslagen, en dankzij deze banken is er nu overal schuld en ra, ra? dit vaststellend weten ze toch het nog voor elkaar te krijgen dat ze worden gered door de door hunzelf verrichte verwoesting: ONBEGRIJPELIJK!
  8) De enorme deflatie piek veroorzaakt door Bernanke door het alleen maar suggereren van het terugdraaien van de 85 miljard steun (printen van geld) per maand, terwijl elk weldenkend mens weet dat dit nooit zal gebeuren.
  (inclusief de enorme teruggang van de prijzen van goud en zilver, maar dat is inherent)
  9) De TOTALE corruptie van ALLES, niemand die het ziet of wil zien, hoe we TOTAAL worden genaaid door de banken, en de politici die EN corrupt zijn, EN te dom om te zien hoe ze worden gebruikt en gemaipuleerd.
  10) Nog steeds mensen die niet zien dat de NATO een prive leger voor de elite is die gebruikt wordt voor hun financieele belangen, terwijl de burger er NIETS beter van wordt, integendeel.
  11) De krankzinnigheid van de gedachte dat de banken door kunnen gaan met hoge lonen, bonussen, manipulatie, uitkleden van de mensen, en dat als ze hierdoor zelf in de problemen komen 8% van het spaargeld van mensen kunnen achterover drukken.
  Dit alles totaal NIET DEMOCRATISCH tot stand gekomen.
  12) De krankzinnige lonen van EUR parlementariers, die nog steeds even gaan klokken in de ochtend om zo’n 284 Euro te innen, om vervolgens de biezen te pakken: gaat gewoon door, de pers die hier verslag van doet wordt uit het gebouw gezet, terwijl zij het RECHT hebben dit vast te leggen.
  13) Dit alles verlamt me en ik kan het niet eens opbrengen het fatsoendelijk te verwoorden: het is TE veel: the list goes on en on.

  Zie ik hier op dit blog grote trollen discussies die nergens over gaan: dat schiet lekker op!

  Dit is het gevoel wat nu overheerst. NL is voltooid verleden tijd en er is geen oplossing voor de gerezen problemen. Ik kan me levendig voorstellen dat mensen die het licht hebben gezien (zoals Frans) zich overmand voelen door een soort machteloosheid. Corruptie, leugens, zelfverrijking, het is aan de orde van de dag en NIEMAND lijkt er wat tegen te willen of kunnen doen.

  On topic: wanneer je in deze godverlaten wanorde die NL is geworden nog een huis koopt ben je te dom om voor de duvel te dansen, maar dansen zul je!

 53. snorkel says:

  Juan de Meeleezer: Tsja, hoewel de Rabo tot een half jaar gelee redelijk realistisch was.
  ….
  waren de laatste berichten weer van het oude stempel (volstrekt onrealistisch)

  Bankiers zijn eigenlijk een soort trollen van de (financiele) wereld!

 54. RealisT says:

  RealisT,

  De Rabobank-economen vinden daarom dat de overheid de komende jaren niet alleen de woningverkoop moet pushen. Het is volgens hen ook cruciaal om de particuliere huurmarkt te verbeteren zodat consumenten aan de hand van hun situatie kunnen kiezen voor kopen of huren.

  Rutte: koop huur dat nieuwe huis nou toch!

 55. nhz says:

  Peter: …..wachtend op de deus ex machina in de vorm van economisch herstel….omdat ze weten dat ze niets meer kunnen doen, praten ze de tijd vol, hopen en biddend….

  cargocult …misschien moeten onze politici eens een kijkje nemen op Paaseiland, zouden ze nog wat van kunnen leren (jammer dat politici helemaal niet tot leren in staat zijn …).

  ll: Gek hé, eerst moest en zou er een grote financiële sector komen in de NL, want dat was goed voor de oekoenomie

  het was ook goed voor de oenconomie, die bloeit nog steeds zeker als je naar de bonussen en salarissen in die sector kijkt; wel jammer dat de gewone economie inmiddels is overleden 😎

  De Pessimist: Als je jaren te veel exporteert heb je grootte banken nodig

  teveel exporteert?? Bedoel je misschien al dat geld dat via Nederland naar belastingparadijzen gesluisd werd? Want echte productie doen we hier nauwelijks meer, hooguit ‘doorvoer’.

  Jeroen: Als er nu nauwelijks vraag is, dan is dat een zinloze operatie.

  het is sowieso een zinloze operatie want teveel schuld verstikt de economie; ook al willen bij alle oenconomen (Paul Krugman en de Bernank voorop) ons het tegenovergestelde doen geloven.

  Claude: On-topic: dag hypotheekrente-aftrek. Tenminste, deels dan.

  onder een VVD bewindsman? in your dreams …

  De Pessimist: nu.nl/politiek/351…rheid-met-derde.html
  Mooi opvang kantoren voor schuldenaren zonder dak boven hun hoofd en boven dien mooie werkgelegenheid om om te bouwen

  ik wed dat in de meeste van die gebouwen ombouw naar betaalbare woonruimte duurder is dan nieuwbouw. Wel fijn om te lezen dat maffiabaas van Rey toch zijn zin krijgt t.a.v. het Belastingkantoor in Venlo.

  Frans: Een koopwoning moeten we niet langer zien als een investering in de komende 5 a 10 jaar, maar eentje die geldt voor de rest van ons leven.”

  valt mee dat ze niet gelijk pushen dat die woning ook voor de kinderen is, vanwege de generatiehypotheek (kabinet wilde toch hypotheken van 40 jaar, met aftrek?).

  asd: Nee, de kongsie van Den Haag en bepaalde politieke partijen met het bankwezen kan blijkbaar op de oude voet voortgaan en zal niet verstoord worden.

  pas op hoor, er is nu een bankster eed; dus voortaan zijn ze 100% eerlijk en betrouwbaar, echt waar 😎

  RealisT: Mijn zoon is net afgestudeerd en wil z’n eerste huis kopen, maar nu moet hij eerst een paar jaar gaan sparen? Waarvan? Belachelijk! Hij moet immers alles ook nog inrichten en een auto kopen.

  correctie: ‘Mijn zoon is net gaan studeren en …’

 56. Stoelgang says:

  De Pessimist: Dat is nog maar de vraag de banken hebben en houden nog jaren lang last van wat ze in het verleden hebben gedaan en moeten eerst nog 400 miljard aan de economie onttrekken voordat ze eigenlijk weer wat kunnen uitlenen .

  Daar gaan wel een paar generaties overheen. De geschiedenis wijst uit dat de mensheid minimaal een stuk of vier generaties nodig heeft om de fouten uit het verleden te vergeten en weer dezelfde stommiteiten te begaan…

 57. nhz says:

  RealisT: Het is volgens hen ook cruciaal om de particuliere huurmarkt te verbeteren

  met dat verbeteren bedoelt Rabo dan het upgraden van de huurprijs 😉

 58. Stoelgang says:

  ll:
  De Pessimist,

  Gek hé, eerst moest en zou er een grote financiële sector komen in de NL, want dat was goed voor de oekoenomie, zelfs het HFC werd er voor opgericht en de Zuidas er voor aangelegd met station en all? , en nu is de financiële sector ineens pardoes zelf het grootste risico geworden, dat alles omlaag haalt………. de oekoenomie, de huizenmarkt, de retail alles, vreemd

  Natuurwetten liegen NOOIT.

  What goes up, MUST come down.

  Vallende objecten bereiken weer het niveau het moment van het begin van de stijging, of wat dieper als de ondergrond zacht is. De ondergrond van de NL woning’markt’ is drijfzand. You do the math.

  Geen oekoenoom of andere hoogopgeleide snel afgeleide flapdrol voor nodig 😀

 59. Stoelgang says:

  Voerman: Als dat de huidige standaard denkwijze is, dan verklaart dat, waarom de wereld met een noodgang aan het verworden is!

  Had je iets anders verwacht dan? Helaas lijkt er geen vreedzame oplossing meer mogelijk voor de huidige puinhoop. Ken je geschiedenis. Helaas.

 60. RealisT says:

  nhz: met dat verbeteren bedoelt Rabo dan het upgraden van de huurprijs

  Ja, en die Rabo bouwbedrijfjes allemaal druk aan het werk om huurwoningen te bouwen. Hebben we over 20 jaar een huurbubbel 😉

 61. Stoelgang says:

  snorkel: Terwijl je ook een heel goed argument hebt als je de HRA juist voor “bestaande gevallen” inperkt. Zeg, iedereen die vóór ±2005 gekocht heeft. Die zitten lang niet zo klem als de mensen die tussen 2005 en nu hebben gekocht, lijkt me.

  Ik hoop van harte dat bestaande gevallen nu de volle aandacht gaan krijgen, maar Snorkel, ben niet verbaasd als er weer een kunstgreep wordt verzonnen om de zaak koste wat kost in stand te houden. Ik houd mijn hart vast. De trucendoos is net als de wanhoop en het lobbygeweld van de belanghebbenden achter de schermen GROOT, zeer GROOT 🙁

 62. diesel says:

  Ik huur en mijn pensioen DAN

 63. Voerman says:

  Stoelgang: Had je iets anders verwacht dan?

  Gehoopt misschien.
  Nou ja, het genoegen wat je beleeft aan een positieve levenshouding tot nu toe is groter en duurt langer dan een mogelijke teleurstelling na vandaag. 🙂

 64. ll says:

  Plain Vanilla, zwaar geschut in stelling brengen…., zegt S&P, deflatie in aantocht ……

  http://www.beurs.nl/nieuws/buitenland/3201361/sps-hoofdeconoom-ecb-moet-zwaar-geschut-in-stelling-brengen

 65. Stoelgang says:

  RealisT:
  RealisT,

  De Rabobank-economen vinden daarom dat de overheid de komende jaren niet alleen de woningverkoop moet pushen. Het is volgens hen ook cruciaal om de particuliere huurmarkt te verbeteren zodat consumenten aan de hand van hun situatie kunnen kiezen voor kopen of huren.

  Rutte: koop huur dat nieuwe huis nou toch!

  …vermijd toch dat beetje risico 😉

 66. ll says:

  Nog 10 jaar deflation en stagnation in Europa zegt S&P, post komt niet door……

  Zö jammer ……

 67. snorkel says:

  Stoelgang,

  We shall see… Ik verbaas me nergens meer over ondertussen. Het aantal konijnen en hoge hoeden lijkt inderdaad oneindig te zijn… Maar eens moeten ze toch op zijn zou je zeggen 😉

 68. nhz says:

  de Fabeltjeskrant:
  “tot begin jaren ’70 was een aanbetaling heel normaal”

  zeg maar gerust tot begin jaren ’90 …

  Hoorde ik de Fabeltjeskrant het woord ‘onvermijdelijke correctie’ in de mond nemen? Dan bedoelen ze vermoedelijk de correctie die we nu gehad hebben.

  Even checken bij de vastgoed professors en makelleugenaars: jawel, de huizenprijzen gaan volgende maand weer stijgen! Kortom, het plan Wijffels voor 20% aanbetalen kan direct van start 🙂

 69. tufkaj says:

  Damn, een heel topic gemist en nu deze al weer 🙁 Wel goed bezig admin 🙂

 70. Claude says:

  Hier overigens de brief van Blok aan de Eerste Kamer: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-235010.pdf

 71. tufkaj says:

  snorkel: akket woningmarktmaatregelen toesturen, waarin een
  voorstel is opgenomen voor de uitwerking van de verhuurderheffing en de aanpassing
  van de hypotheekrenteaftrek.

  als we kiezen kunnen we er 1 krijgen. Kiezen we niet, krijgen we niets.

  Zelf had ik het verwoord als:
  – hoge huizenprijzen
  – lage maandlasten
  – houdbare begroting

  pick two. Maar in beide gevallen wordt niet gekozen en krijgen we niets. Als een been ligt te wachten op twee honden, wordt de welvaartsstaat ontbonden 😉

 72. tufkaj says:

  Claude,

  als ik me niet vergis had de eerste kamer een integrale visie van Blok geëist begin juni. Dit krijgt een staartje want hij is te laat met zeggen dat hij te laat is. Volgens mij is men accoord gegaan met de verhuurdersheffing onder voorwaarden dat er een integraal plan kwam.

 73. Claude says:

  tufkaj, dit is de uitstelbrief precies daarvoor. De Eerste Kamer maande hem van: waar blijf je nou. En op dezelfde dag schrijft hij terug dat het een onderdeel van Prinsjesdag gaat uitmaken. Maar in deze uitstelbrief schrijft hij wel dat de hypotheekrenteaftrek aangepast gaat worden. En dat laatste is opvallend. Want, zover ik weet heeft hij dit tot nu toe nog nooit hardop gezegd. We vermoeden het hier wel al lang, maar toch.

  En nu ga je natuurlijk nadenken: wat gaan ze doen. Een uniform fictief annuïtair schema voor een ieder en in plaats van 51,5% in 2014 naar 49%? Of wat ook geld oplevert: het maximum IB-tarief naar 49% (wat al de planning was voor dit jaar, wat direct inhoudt dat je HRA omlaag gaat) met een max HRA van 45%? Of zelfs lager?

  Box 3 is coming!

 74. Claude says:

  Box 3 is coming: http://i.qkme.me/3v0dov.jpg

 75. tufkaj says:

  Wanneer is eigenlijk voor het laatst een poging gedaan tot een woningmarkt-borrel?

  Zondag in Amsterdam, iemand?

 76. tufkaj says:

  Claude: Maar in deze uitstelbrief schrijft hij wel dat de hypotheekrenteaftrek aangepast gaat worden.

  is dat zo? heeft hij het niet over het verplichte aflossen sinds 1 januari?

  (Als er over 3 maanden idd aantoonbaar een wijziging aankomt is dat wel een mooie ‘balansboodschap’ voor het ‘kopenkopenkopen’, hoewel nogsteeds iedereen een aanpassing lijkt op te vatten als koopsignaal…

 77. De Pessimist says:

  Stoelgang: vermijd toch dat beetje risico

  Zullen we risico’s nemen weer aan bedrijven overlaten en niet de risico’s bij gezinnen neerleggen.

 78. snorkel says:

  tufkaj:
  Wanneer is eigenlijk voor het laatst een poging gedaan tot een woningmarkt-borrel?

  Zondag in Amsterdam, iemand?

  Ik ben er wel bij… Zou wel mooi zijn als het ook nog eens terrasweer wordt 😉

 79. De Pessimist says:

  ll: Nog 10 jaar deflation en stagnation in Europa zegt S&P

  Die zeggen wel meer.
  Tien jaar voorspellen terwijl er politiek hele gekke dingen aan het gebeuren zijn en het niet eens zeker is of de Euro en zelfs de EU dit gedonder wel overleeft en zelfs wat China doet is van toepassing .Tiens jaar voorspelling in 1932 had ook geen zin
  Amsterdam leuk maar kan ik met Erik troll meerijden
  anders fiets ik wel

 80. De Pessimist says:

  Steven: Het pensioengeld moet beheert worden door goede investeerders en beleggers en is er niet voor uiteraard om gaten te dicht te gooien.

  Op zich bestaan er geen goede beleggers over het algemeen is het rendement iets lager dan de economische groei eigenlijk kan het ook nooit hoger zijn nu is alleen de vraag hoe veel hebben de fondsen in bubbels zitten is het misschien niet beter om een dure lening met stilstaand geld af te lossen?
  Pensioenfondsen gebruiken steeds het plan om te doen als of hun beleggingen beter zijn dan de Nederlandse zeepbel en dat betwijfel ik wel ,behalve de Nederlandse staats obligaties dan.Lenen en sparen tegelijk is vrij dom en help je alleen maar wat stropdassen mee naar de wintersport .Mijn bezwaar tegen het plan is dat rokers en drinkers en mensen met obesitas vooraan in de rij staan om hun centjes terug te pakken waar ze zelf anders nooit gebruik van zouden maken .Pensioen heeft iets met ongelijke informatie

 81. Steven says:

  tufkaj,

  leuk! (ik woon ook in Amsterdam)

 82. nhz says:

  De Pessimist: Zullen we risico’s nemen weer aan bedrijven overlaten en niet de risico’s bij gezinnen neerleggen.

  bedoel je dat mensen domme dingen moeten kunnen (blijven) doen zoals een veel te duur huis kopen, en dat de bedrijven (banken?) daar dan voor opdraaien? Lijkt me een heel slecht idee.

 83. De Pessimist says:

  nhz: bedoel je dat mensen domme dingen moeten kunnen (blijven) doen zoals een veel te duur huis kopen, en dat de bedrijven (banken?) daar dan voor opdraaien? Lijkt me een heel slecht idee.

  Ja dat bedoel ik moet je als bedrijf maar weten wat je doet en niet de samenleving er voor laten opdraaien als het fout loopt want daar draait het nu op uit eerst wordt de persoon een poot uitgedraaid en daarna mag de samenleving puin ruimen. bedrijven moeten zich maar indekken tegen domme klanten .aanbetaling eigen geld en dat soort dingen .

 84. Voerman says:

  Truste allemaal.

 85. TP says:

  Nu om 23.15 uur Wellink bij Knevel en van de Brink over de kwestie 20% aanbetaling op een eigen huis.

 86. Dawg says:

  nhz: Bedoel je misschien al dat geld dat via Nederland naar belastingparadijzen gesluisd werd?

  Lijkt me sterk. Dat soort transacties leidt niet tot productie en inkoemn in Nedeland en komt ook niet als zoudanig in de boeken.

  nhz: Want echte productie doen we hier nauwelijks meer, hooguit ‘doorvoer’.

  Dat is echt volslagen onjuist. Nederland heeft inderdaad een relatief grote wederuitvoer waar we maar weinig mee verdienen, maar daarnaast voert Nederland voor circa 250 miljard aan spullen van hoofdzakelijk Nederlandse makelij uit, waarmee in Nederland 150 miljard euro wordt verdiend.

  http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/internationale-handel/publicaties/artikelen/archief/2012/2012-3561-wm.htm

 87. Frans says:

  nhz: het was ook goed voor de oenconomie, die bloeit nog steeds zeker als je naar de bonussen en salarissen in die sector kijkt; wel jammer dat de gewone economie inmiddels is overleden

  hahahaha! LOL! 🙂

 88. Dawg says:

  De Pessimist: Pensioenfondsen gebruiken steeds het plan om te doen als of hun beleggingen beter zijn dan de Nederlandse zeepbel en dat betwijfel ik wel ,behalve de Nederlandse staats obligaties dan.Lenen en sparen tegelijk is vrij dom en help je alleen maar wat strop
  dassen mee naar de wintersport .

  Ik deel die twijfels. Die Nederlandse pensioenbesparingen zijn uiteindelijk niet meer dan papieren beloften waarvan de waarde meedeint op de eb en vloed van de internationale kapitaalmarkten. En op die markten staan inmiddels heel wat zeepbellen op klappen. En om dat te voorkomen blazen zo’n beetje alle centrale banken de ultieme bubbel; die in fiat geld. ‘All paper will burn’ wordt ‘t in bepaalde kringen genoemd. Als je voor die tijd die papieren betalingsbeloften heb kunnen gebruiken om je hypotheekschulden te verminderen ben je misschien inderdaad beter af.

 89. Frans says:

  ll:
  Plain Vanilla, zwaar geschut in stelling brengen…., zegt S&P, deflatie in aantocht ……

  beurs.nl/nieuws/bu…-in-stelling-brengen

  Goh! Wat een verassing!!! 🙂
  Dat had werkelijk niemand zien aankomen!!
  Die banksters toch, je moet ze het nageven: “innovatief” todat iedereen en alles 100% beroofd is.

 90. bosa says:

  Mensen. Laten we gewoon doen of als er niets aan de hand is. Aub. Er is geen crisis. De huizenprijzen dalen niet. En degene die zegt: ‘het zit tegen’. Verklaren we gewoon voor gek. Een eigen huis is het beste wat je kan overkomen. En je huis wordt altijd maar meer waard. Huren is voor de dommen. Den Haag durft de hypotheekrente niet af te bouwen. Sky is the limit. Je woont toch om te leven! De oplossing is ‘marktwerking’. En je leeft vandaag en niet morgen. Het komt heus wel weer een keer goed.

  Ik denk zoals nhz zei: ‘DE ECOMIE IS OVERLEDEN’

 91. erik(trol) says:

  Wat zal je een leuk verjaardagsfeestje krijgen als je het gros van de aanwezigen hier bij elkaar op de borrel zet. Zal me toch een depressief zooitje worden.

 92. ll says:

  De oekoenomie is niet dood, zij leeft,
  maar is in staking ……… 🙂

  Gatsie, vergeten, de Tour begint vandaag op Corsica, ( mijn lievelingseiland ), had er zó graag bij willen zijn…… en is het ook nog te koud voor mijn gele Tour-T-shirt, zo jammer …….

 93. ll says:

  Ondertussen in de NL

  Allemaal Donald Duck huizen met een Mickey Mouse WOZ waarde ………

  Dag CBS …………

 94. Henk 6 says:

  Frans:
  De RABO bank heeft weer een nieuwe hersenspoeling op de markt uitgebracht!
  “Volgens de Rabobank moet niet alleen de huurmarkt drastisch op de schop. Ook onze ideeen over het kopen van een huis moeten veranderen. Een koopwoning moeten we niet langer zien als een investering in de komende 5 a 10 jaar, maar eentje die geldt voor de rest van ons leven.”

  Fijn hè heb je net een starters woning (appartement van 70 meter2) gekocht op advies van de staat die ook nog een starterslening gaf. Woning staat onderwater nu door de slechte markt.

  Je blijft dus altijd starter, er is vanaf nu geen markt meer voor starters woningen, en bedankt!

 95. ll says:

  Alle veranderingen per 1 juli op een rij, btw leegstandswet is ook veranderd……

  Opletten 10 maatregelen die uw portemonnee raken.

  http://www.telegraaf.nl/overgeld/21686504/__Opletten_op_1_juli__10_maatregelen_die_uw_portemonnee_raken__.html

 96. ll says:

  Huizenprijzen dalen nog 15% zakenbank Nomura ziet nog geen keerpunt op NL huizenmarkt Japan ? lol, nou die zullen het wel weten 😉

  In het blad dat niet genoemd mag worden …….

 97. ll says:

  ll,

  Moeten we nu voor onze eigenste huizenmarkt info naar de Japanse banken ? Dat is toch zó gek ……

  Onze ‘eigen’ zombiebanken hebben nu toch een zwijgmoratorium ?

  Nou ja, één ding is een waarheid als een koe, in Japan daar zitten de ‘echte’ ervaringsdeskundigen 🙂

  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/images/japanse_vastgoed_van_1980_tot_2008.jpg

 98. ll says:

  Tip voor NHZ ? Het boek Zand in Opmars, woestijnvorming als toekomstbeeld….., bijna nergens meer te krijgen zag ik …….

  Vond er toch nog eentje :-), goed bedoeld hoor …….

  http://www.boekwinkeltjes.nl/singleorder.php?id=131897357

 99. Apekool says:

  De PessimistLenen en sparen tegelijk is vrij dom en help je alleen maar wat stropdassen mee naar de wintersport

  En dat is nu juist de kern van de HRA! Het mag wel dom zijn, maar netto leverde het geld op, dus lenen maar…

 100. ll says:

  Niet alleen de huisjes zijn goedkoper net over de grens, de accijnzen zijn het ook 😉

  Gulpen bier betaalt hier volgend jaar 3.7 miljoen aan accijnzen, over de grens zou het 6 ton zijn ……

  Is dat niet gek ?

 101. nhz says:

  De Pessimist: Ja dat bedoel ik moet je als bedrijf maar weten wat je doet en niet de samenleving er voor laten opdraaien als het fout loopt want daar draait het nu op uit eerst wordt de persoon een poot uitgedraaid en daarna mag de samenleving puin ruimen. bedrijven moeten zich maar indekken tegen domme klanten .aanbetaling eigen geld en dat soort dingen .

  Buitengewoon kortzichtig en dom standpunt. Diezelfde consumenten hebben gestemd voor politici die konstant bezig zijn om alle vormen van ‘indekken’ door bedrijven (we praten hier over de banken) onmogelijk te maken of op het bordje van medeburgers te schuiven. Het totaal elimineren van eigen verantwoordelijkheid, DAT is de oorzaak van deze bubble, niet het beleid van de bedrijven zelf.

  Dawg: Lijkt me sterk. Dat soort transacties leidt niet tot productie en inkoemn in Nedeland en komt ook niet als zoudanig in de boeken.

  dat bedoelde ik ook.

  Dawg: maar daarnaast voert Nederland voor circa 250 miljard aan spullen van hoofdzakelijk Nederlandse makelij uit, waarmee in Nederland 150 miljard euro wordt verdiend.

  ik geloof er helemaal niks van, 60% marge op je verkoop kan alleen bij het Ministry of Truth (maar vermoedelijk lees je de cijfers niet goed). Zelfs Duitsland met zijn vele unieke luxe producten komt daar bij lange na niet in de buurt.

  ll: Dat zeg ik, meer CO2 de lucht in …… 😉

  principia-scientif…ools-atmosphere.html

  dat is geen wetenschappelijke bron maar een privé lobby organisatie van een paar mensen uit de olie industrie die die met zijn propaganda probeert alle maatregelen om climate change te beperken tegen te gaan (o.a. via verkoop van een boek dat climate change ontkent). Helaas zijn er talloze van zulke ‘onafhankelijke wetenschappelijke’ instellingen, ze krijgen miljarden aan subsidies van de grote energieviespeuken en vaak ook nog uit ons belastinggeld. En helaas worden ze hier op het forum regelmatig geciteerd. Leugen en bedrog, beter negeren.

  ll: Tip voor NHZ ? Het boek Zand in Opmars, woestijnvorming als toekomstbeeld….., bijna nergens meer te krijgen zag ik ……

  voor Spanje en omgeving is dat zeker van toepassing. Voor Nederland en omringende landen voorlopig niet, hier zal het eerder een stuk natter worden.

 102. lorenzo says:

  goedemorgen allemaal (lekker geslapen) , ik moet weer aan het werk.

 103. snorkel says:

  lorenzo,

  Ik ook! 🙁

 104. Stoelgang says:

  bosa:
  Mensen. Laten we gewoon doen of als er niets aan de hand is. Aub. Er is geen crisis. De huizenprijzen dalen niet. En degene die zegt: ‘het zit tegen’. Verklaren we gewoon voor gek. Een eigen huis is het beste wat je kan overkomen. En je huis wordt altijd maar meer waard. Huren is voor de dommen. Den Haag durft de hypotheekrente niet af te bouwen. Sky is the limit. Je woont toch om te leven! De oplossing is ‘marktwerking’. En je leeft vandaag en niet morgen. Het komt heus wel weer een keer goed.

  Ik denk zoals nhz zei: ‘DE ECOMIE IS OVERLEDEN’

  Je moet niet vergeten dat er ook een modus bestaat waarin het overlijden van het huidige systeem als positief wordt ervaren. Dan zit het dus niet tegen, maar is de ‘return to normal’ gelukkig zojuist in al haar hevigheid begonnen. Dat geldt bijvoorbeeld ook zo voor die achterlijk hoge huizenprijzen in de polder: herstellen betekent naar 3/4 keer modaal. De spiraal naar beneden gaat steeds sneller nu en de panieksignalen beginnen nu steeds frequenter op te spelen. Nog even en het is echt niet meer te verbloemen dat de ineenstorting out of control is 🙂

  De wal keert het schip!

 105. Stoelgang says:

  ll:
  Dat zeg ik, meer CO2 de lucht in ……

  principia-scientif…ools-atmosphere.html

  Zou je dat met die CO2 wel doen IL? Het is al koud genoeg zo. Ik heb net het raampje boven de deur dichtgedaan, het stond op een kiertje, maar het wordt nu serieus koel hier binnen hoewel het HOOG ZOMER is! Warme golfstroom, o warme golfstroom, waar bent gij…waarom hebt gij ons verlaten en volgt gij het Kondratieff-patroon? 😉

  Winter is coming!

 106. Stoelgang says:

  lorenzo:
  goedemorgen allemaal (lekker geslapen) , ik moet weer aan het werk.

  Dan ben je te beklagen, het is weekend. Druk druk druk als een klein baasje, dingen noteren, dingen opschrijven, notities maken… hahahaha 😀

 107. Juan de Meeleezer says:

  @ video

  De heer Dr Nout Wellink is aan het becommentariëren dat Holland gesubsidieerd huizen is gaan leasen.

  Kunstgrepen om de huizenprijzen op te pompen
  door de maandlasten
  – op korte termijn-
  laag te houden.

  Slimme Z ?

  Op korte termijn wel
  op lange termijn (grote kans op onderwaarde) niet.

  Holland keert terug naar oude waarden en normen.

 108. Juan de Meeleezer says:

  @ pensienfondsdiscussie.

  Nog maar een jaar gelee stond het nieuws bol van de pensioenfondsen die allemaal in problemen zaten.

  En u worden de pensioenfondsen “verplicht” om de zeepbel in de Hollandse huizen-“markt” in stand te houden ????

  DE POLITIEK GAAT NIET OVER HET BELEGGINGBELEID
  VAN PARTICULIERE BELEGGINGSFONDSEN

  Handen AF van de pensioenen !

 109. Juan de Meeleezer says:

  @ radio fragment

  de heer Prof Dr Boot beaamt de visie van Juan:

  er is géén woningmarkt in NL
  er is enkel een woning-“markt”

  De Kunstgrepen van de oekoenomen vieren nog steeds hoogtij.

  … maar langzaam gaan we naar een normalere situatie

 110. snorkel says:

  Juan de Meeleezer: er is géén woningmarkt in NL
  er is enkel een woning-”markt”

  En een woningMARK… Rutte heet ‘ie van achteren en hij maant ons allen om dat beetje risico te nemen en de woningMARK, de autoMARK en de mediaMARK in beweging te bewegen

  Vreemd genoeg blijft ‘ie zelf mooi stilzitten waar ‘ie stilzit.

 111. lorenzo says:

  snorkel: lorenzo,
  Ik ook!

  Dat behoeft toch enige uitleg , immers ik was en ben al lang in de veronderstelling dat ik iets fout doe in het leven , ergo mijn verlangen naar ook eens een baas toenam de laatste tijd.

 112. lorenzo says:

  Stoelgang: Dan ben je te beklagen, het is weekend. Druk druk druk als een klein baasje, dingen noteren, dingen opschrijven, notities maken… hahahaha

  ..vergeet daarbij de Rimeester Moods of de zwarte Al Capone light niet ,als onderbreking .. ondertussen mijmerent of ik niet te veel mensen aan het eten houd.

 113. snorkel says:

  lorenzo: Dat behoeft toch enige uitleg

  Nou, wat wil je weten? ;-(

 114. lorenzo says:

  snorkel: Nou, wat wil je weten? ;-(

  inkomen , fiscaal nummer en werkgever : adres en datum indiensttreding .

 115. Juan de Meeleezer says:

  Hèhè

  Eindelijk een bankier die hardop zegt:
  80% is maximaal LTV,
  EERST SPAREN
  DAN LENEN en weer terugbetalen

  Het lijkt wel alsof ze meeleezen op de Blog.

  Holland gaat
  – vàn gesubsidieerd (100% HRA) huizen leasen (100% aflossingsvrij is leasen)
  naar gewoon
  – éérst sparen
  – dan lenen en terugbetalen

  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/25-07-2012/hypotheek-aflossen-de-wet-van-parkinson-helpt/#comment-109819

 116. Juan de Meeleezer says:

  De reactie van de Vereniging Geleased Huys op het rapport van een echte bankier:

  Door het ontbreken van een helder en samenhangend woonbeleid van het kabinet buitelen verschillende commissies en deskundigen over elkaar heen met gevraagde en ongevraagde adviezen. Dit zegt Vereniging Eigen Huis in reactie op het vandaag gepresenteerde rapport ‘Naar een dienstbaar en stabiel bankwezen’ van de commissie Wijffels.

  Rob Mulder, directeur van Vereniging Eigen Huis: “Je ziet door de hoeveelheid adviezen het beleid bijna niet meer en dit zorgt iedere keer voor onduidelijkheid en onrust onder burgers”.
  http://www.nvm.nl/actual/juni_2013/adviezen_woningmarkt_buitelen_over_elkaar.aspx

  Juan de Meeleezer hierover :
  de heer Drs Rob “Aflossen is onwenselijk” Mulder van de Vereniging Geleased Huys

  ZIET HET NOG STEEDS NIET.

  Holland gaat
  – vàn gesubsidieerd (100% HRA) huizen leasen (100% aflossingsvrij is leasen)
  naar gewoon
  – éérst sparen
  – dan lenen en terugbetalen

  En dat is géén
  ontbreken van een helder en samenhangend woonbeleid van het kabinet

  Dat is WEL:
  gewoon de werkelijkheid na jááren van Kunstgrepen op de woning-“markt”.

  BACK to NORMAL.

  En ja dan komt de lucht die -oa de Vereniging Geleased Huys- erin gepompt heeft er ook gewoon weer uit.

 117. Juan de Meeleezer says:

  snorkel: En een woningMARK… Rutte heet ‘ie van achteren en hij maant ons allen om dat beetje risico te nemen en de woningMARK, de autoMARK en de mediaMARK in beweging te bewegen

  U kunt veel zeggen over het beleid van het huidige kabinet.

  Maar
  – adviseurs moeten nu betaald worden door de klant
  – het is nu wel afgelopen met leasen / 100% aflossingsvrij
  – HRA gaat eraan (komt eraan)

  De meeste Hollanders zullen dat pas zien
  over een jaar of tien

 118. Juan de Meeleezer says:

  Waar tot 2 jaar gelee de polder regeerde.
  Zit er nu wel richting in: we gaan naar een AFBOUW van KUNSTGREPEN die op korte termijn Hogehuizenprijsminnend en op lange termijn een zeepbel veroorzaakten.
  Dat taboe is er inmiddels wel af
  – de woordvoerder van het CDA de heer Sander de Rouwe, dáár gelaten.
  De heer Sander de Rouwe (CDA) licht nog even toe dat het CDA zo heerlijk voorspelbaar en consequent heeft bijgedragen aan het opblazen van de zeepbel.
  Juan verwijt het CDA Hogehuizenprijsminnend (consequent) WANBELEID.
  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/20-06-2013/kees-de-kort-de-huizenprijzen-zullen-gewoon-blijven-dalen-2/#comment-149400
  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/20-06-2013/kees-de-kort-de-huizenprijzen-zullen-gewoon-blijven-dalen-2/#comment-149401

  HOE WAS HET:
  Polderaars (NVM, ERA, VEH Bouwend NL) aan het roer Politici, Gewetenrijke Wetenschappers en serieuze Toezichtshouder stilletjes op de achterbank: Zet de hypotheekschuld-hekken maar weer eens ouderwets Wagenwijd open
  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/04-01-2013/hugo-priemus-ga-huren/#comment-125808

  HOE WORDT HET:
  – een echte bankier zegt gewoon dat net als in de rest van Europa 80% LTV verstandiger is.

  HOE WAS HET:
  De VGH (VEH) geeft zelf toe dat ze stropfinancieringen nastreven en dat zal Juan ze nog wel nadragen:
  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/17-06-2011/rutte-niet-blij-met-hypotheekvoorstel-rabobank/#comment-78966
  Rob Mulder raaskalt en denkt dat HIJ bepaalt welke risico’s banken (=anderen) nemen: http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/17-06-2011/rutte-niet-blij-met-hypotheekvoorstel-rabobank/#comment-78969
  Ultieme kritiek op ROb Mulder (Zork):
  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/06-10-2011/dolf-van-den-brink-huizenprijzen-20-tot-25-procent-te-hoog/#comment-88978

 119. Juan de Meeleezer says:

  Zo, tot dusver
  De toestand op de Hollandse huizen-“markt”

  door GBJ Meeleezer

  buen fin de semana
  Juan

 120. snorkel says:

  lorenzo: inkomen , fiscaal nummer en werkgever : adres en datum indiensttreding .

  Genoeg om te leven én te sparen, 0123456789, ikzelf, vooral op locatie en soms thuis, begin 2012 😉 Maar dat weekend-werken deed ik ook al toen ik nog een baas had hoor.

 121. snorkel says:

  Juan de Meeleezer: U kunt veel zeggen over het beleid van het huidige kabinet.

  Maar
  – adviseurs moeten nu betaald worden door de klant
  – het is nu wel afgelopen met leasen / 100% aflossingsvrij
  – HRA gaat eraan (komt eraan)

  Fair point. Mag ook wel eens gezegd worden inderdaad

 122. nhz says:

  Juan de Meeleezer: Nog maar een jaar gelee stond het nieuws bol van de pensioenfondsen die allemaal in problemen zaten.

  En u worden de pensioenfondsen “verplicht” om de zeepbel in de Hollandse huizen-”markt” in stand te houden ????

  gewoon een maandje of wat wachten, dan staan de pensioenfondsen weer op 90% dekkingsgraad of nog veel minder en waait het vanzelf over. Ze juichen nu even allemaal hoe fantastisch ze belegd hebben, en de vakbonden zijn druk bezig al die winst voor de boomers te incasseren. Maar straks zal blijken dat die goede prestaties van afgelopen jaar net zo’n luchtbel zijn als de huizenmarkt; 100% fake winsten.

  Juan de Meeleezer: een echte bankier zegt gewoon dat net als in de rest van Europa 80% LTV verstandiger is.

  Je kunt je wel afvragen of Wijffels een echte bankier is. Ik ben het niet altijd met hem eens, maar voor een bankier heeft hij al jaren een redelijke, nuchtere visie ook op zaken als de financiële sector en de consumptie maatschappij. Misschien stukje Zeeuwse erfenis 😉

 123. bosa says:

  Stoelgang,

  Ik denk net zoals als jij en ben het volledig met je eens.

 124. ll says:

  Juan de Meeleezer: Hèhè

  Eindelijk een bankier die hardop zegt:
  80% is maximaal LTV,
  EERST SPAREN
  DAN LENEN en weer terugbetalen

  Juan, vergeet niet dat Wijffels ook een bankmannetje is, ALLES IN HET BELANG VOOR DE BANK.

  Inclusief het alles bij elkaar houdende ‘groupthink ‘

  Vandaag op Radio 1

  Voorbeeldje, eigen vermogen van de banken kan niet op 10% omdat er dan honderden miljarden te kort zijn, en dat geld is er niet ……..

  Nog een voorbeeldje, ook over eigen vermogen van de banken, er kan geen vast percentage worden vastgesteld, omdat de rekenmethode’s op de wereld verschillen ……( bedoelt ie off-balance mee, zeker en vast 🙂 )

  Met deze groupthink veranderen de bankmannetjes gewoon de regeltjes, en staat iedereen weer buiten spel. ( Pessimist weet hier vast meer van 🙂 )

  Hij was net op radio 1, toch wel schattig 😉 …… Zegt ie, we zitten nu in een monetaire implosie, samen met een uitputting van de grondstoffen ( op BEIDEN zijn kredieten genomen op de toekomst )……. Toen was de vraag, heeft de politiek hier een antwoord op ? zegt ie …….nee

  ( Maar wat ie dan weer NIET zegt is, we hebben ze lekker allemaal weer buitenspel gezet …….)

 125. Voerman says:

  snorkel: en de vakbonden zijn druk bezig al die winst voor de boomers te incasseren

  Goede zaak! 🙂
  Doen ze over een jaartje of 35 hopelijk voor de meeste zeepbellers van nu.

 126. Voerman says:

  Voerman: Goede zaak!
  Doen ze over een jaartje of 35 hopelijk voor de meeste zeepbellers van nu.

  Sorry, snorkel.
  Was natuurlijk bij nhz gequote!

 127. ll says:

  Wijffels ? ….een nadenkertje, je vermogen aanpassen aan het geld dat er is ……… 🙂

 128. nhz says:

  ll: Voorbeeldje, eigen vermogen van de banken kan niet op 10% omdat er dan honderden miljarden te kort zijn, en dat geld is er niet ……..

  Nog een voorbeeldje, ook over eigen vermogen van de banken, er kan geen vast percentage worden vastgesteld, omdat de rekenmethode’s op de wereld verschillen ……( bedoelt ie off-balance mee, zeker en vast 🙂 )

  Blijkbaar was dat niet de mening van Wijffels zelf, maar is dat onder grote druk van anderen in het rapport gestopt. Het is al heel wat dat o.a. die 80% LTV er in staat en nee, dat is binnen het huidige systeem helemaal niet zo aantrekkelijk voor de banken want die kunnen hun verliezen nu verregaand afwentelen op de belastingbetalers en spaarders. Dit soort commissies levert altijd een compromis op, vanwege al het witte boorden schorriemorrie dat er in zit, en de zware politieke druk op de achtergrond.

  Voerman: Doen ze over een jaartje of 35 hopelijk voor de meeste zeepbellers van nu.

  dat geloof je zelf zeker? 😎

 129. nhz says:

  OT: en alweer een corruptieschandaal van een VVD kopstuk, ditmaal het asfaltmeisje. Gelukkig voor MediaMark en zijn club begint nu de vakantie, gewoon zeggen dat er ‘niks aan de hand’ is en over twee maanden als vanouds verdergaan met ongegeneerd graaien uit de overheidsruif. Misschien dat tegen die tijd Jos van Rey ook weer gewoon hoop op de kieslijst mag? Dat zou wel een duidelijk signaal zijn, misschien trekt het zelfs wel extra kiezers uit PVV kring ;-(

 130. Voerman says:

  nhz: dat geloof je zelf zeker?

  Voerman gebruikte met opzet al een vervoeging van het zn “hoop”. 🙂
  Wie weet, misschien komt eens alles toch nog ooit goed!

 131. De Pessimist says:

  ll,

  Hoe laat was dat dan kan ik terug luisteren?

 132. De Pessimist says:

  ll: Vandaag op Radio 1

  Hoe laat was dat?

 133. tufkaj says:

  snorkel,

  Steven,

  Uurtje of drie, nieuwmarkt oid?

 134. hj says:

  yep, we’re fucked, wajong weg, niks meer, weg hier, ws naar Hongarije (goekoopste), iemand beter idee?

 135. Dawg says:

  nhz: ik geloof er helemaal niks van, 60% marge op je verkoop kan alleen bij het Ministry of Truth (maar vermoedelijk lees je de cijfers niet goed). Zelfs Duitsland met zijn vele unieke luxe producten komt daar bij lange na niet in de buurt.

  Die 60% is geen marge, maar het verschil tussen de exportwaarde en de invoer die nodig is om die exportwaarde te realiseren. Dat verschil is gelijk aan de toegevoegde waarde (en dus het primaire inkomen in de vorm van loon, winst e.d.)dat in Nederland verdiend wordt aan de export.

 136. hj says:

  Je.Gelooft.Het.Niet

  http://www.marketingtribune.nl/nieuws/sire-tegen-stigmatisering/

  huis is 1 en leven dan?

  of is leven 1 en dan pas huis?

  het is allemaal even belangrijk

  OT

  kutland, kutmensen

 137. hj says:

  laat al die hoeren maar verzuipen

 138. Steven says:

  tufkaj,

  Ja is goed, maar hoe herkennen we elkaar? Ik heb een in Italiaanse kleuren gespoten Piaggio Liberty scooter. (overigens niet zelf gedaan hoor, maar de vorige eigenaar
  🙂

 139. Nico de Geit says:

  Euroshopper bier wordt AH Basic bier. Niks is heilig en ik ben natuurlijk weer de laatste die het weet.

  жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

  “Oud-wielrenster Leontien van Moorsel en haar man Michael hebben hun luxe villa in Nieuwerkerk aan den IJssel te koop gezet voor een bedrag van 1.190.000 euro. Leontien en haar man kochten de villa in januari 2006 voor een bedrag van 830.000 euro en zij lieten er een hypotheek op vestigen van 750.000 euro.’

  http://www.telegraaf.nl/prive/21692093/__Leontien_wil_van_luxe_villa_af__.html

 140. Dawg says:

  OT

  Iedereen is 4 juli a.s. van harte welkom op de bbq op het Binnenhof.

 141. Voerman says:

  hj: yep, we’re fucked, wajong weg, niks meer, weg hier, ws naar Hongarije (goekoopste), iemand beter idee?

  Je leeft hier op een van de meest welvarende landen ter wereld. Dat is al honderden jaren zo.
  Voerman vraagt zichzelf af, welke collectieve eigenschap in de Hollanders gevaren is om zichzelf alles zo gemakkelijk af te laten pakken door – en weg te geven aan halve ontwikkelingslanden en meer primitieve volken.
  Gebrek aan vechtlust? Luiheid? Weinig verstand heden?
  Weinig respect voor de erfenis van je ouders en grootouders? Angst voor alles wat hoger is dan een grasspriet? Degeneratie? Zelfvernietigingsdrang?

  Voerman hoeft zelf het antwoord niet meer te geven, maar velen van U allen……?
  Drukte om een stapel stenen, dat wel!

 142. tufkaj says:

  Steven:
  tufkaj,

  Ja is goed, maar hoe herkennen we elkaar? Ik heb een in Italiaanse kleuren gespoten Piaggio Liberty scooter. (overigens niet zelf gedaan hoor, maar de vorige eigenaar:)

  Doe ik mijn felgroene capuchontrui aan 🙂 Politiebureau = meetingpoint? Snorkel ook ook? Claude, jij woonde ook in Amsterdam toch?

 143. snorkel says:

  tufkaj,

  prima!

 144. Steven says:

  Bij het politiebureau met (te snelle)scooter en foute trui? Dan liever bij de ingang van de Albert Heijn : kan je ook op de trap zitten wachten.

 145. Steven says:

  Ok?

 146. Steven says:

  Ik bedoel dus de grote Albert Heijn bij het waterlooplein (niet die kleine op de Nieuwmarkt)

 147. tufkaj says:

  Steven,

  ok, ook prima 🙂 Snorkel, heb jij ook een duikbril of herkennen we je alleen aan je snorkel?

 148. Steven says:

  tufkaj,

  Thanks.

 149. Nico de Geit says:
 150. De Pessimist says:

  Voerman: Je leeft hier op een van de meest welvarende landen ter wereld. Dat is al honderden jaren zo.

  Dat is maar geheel in welke kringen je geboren bent hoe welvarend je land is of leencapaciteit is gelijk aan welvaart.
  in de jaren dertig was Nederland ronduit arm ook in vergelijking met andere landen het is dat de Duitsers een nieuwe economische infra structuur hier hebben opgezet anders waren we nu nog steeds het Bangladesh aan de Noordzee .

 151. De Pessimist says:

  Dawg:
  linkje:
  burgerforum-eu.nl/…nt-van-harte-welkom/

  Ik kom wel een vorkje mee prikken ,Ik zal mijn eigen bestek wel meenemen

 152. Nico de Geit says:

  Je kunt in Nederland gaan wonen tussen de buitenlanders of in het buitenland gaan wonen tussen de buitenlanders. Het Nederland van vroeger is verleden tijd.

  Misschien kun je straks in een enclave gaan wonen met hekken. Maar ook die zullen overvallen worden. Een paar bewakers doen niets tegen honderden wilden.

  Misschien is Singapore toch niet zo’n slechte optie. Je kunt er in ieder geval veilig over straat. Het Singapore-systeem in Nederland invoeren zou het mooiste zijn. Dan kan iedereen blijven.

  Nederlanders willen ‘vrijheid blijheid’ en geen strak systeem.

 153. nhz says:

  hj: yep, we’re fucked, wajong weg, niks meer, weg hier, ws naar Hongarije (goekoopste), iemand beter idee?

  hoezo, heb je tot nu toe geparasiteerd op een wajong uitkering? Heel goed dat hier eindelijk wat aan gedaan gaat worden, het is één en al fraude. Jammer voor de mensen die écht geen mogelijkheid hebben om te werken, maar voor de meesten is het gewoon een superriante bijstandsregeling zonder verplichtingen.
  Het zou trouwens ook goed zijn om gemeentes die buitensporig veel wajongers hebben (dankzij jarenlang pervers beleid) een paar jaar zelf voor die uitkeringen te laten opdraaien; maar ja, de verantwoordelijke politici verdienen er geen cent minder om dus helaas niet uitvoerbaar.

 154. nhz says:

  Nico de Geit: Je kunt in Nederland gaan wonen tussen de buitenlanders of in het buitenland gaan wonen tussen de buitenlanders. Het Nederland van vroeger is verleden tijd.

  wat een onzin; Nederland is al eeuwenlang een immigratieland en dat heeft het land geen windeieren gelegd. Helaas is het nu zo dat men tegenwoordig vooral de meest kansarme immigranten binnenhaalt (plus high potentials die hun inkomen elders laten uitbetalen), maar de geschiedenis laat zien dat veel ‘buitenlanders’ helemaal niet verkeerd is. Maar ja, vooral fabeltjes blijven verspreiden dat Nederland tot voor kort een net, blank, joods/christelijk land was en dat met de komst van ‘andere mensen’ de neergang is ingezet …

 155. Voerman says:

  Nico de Geit: Nederlanders willen ‘vrijheid blijheid’ en geen strak systeem.

  Ik kan de Nederlandse chaos van dit moment geen “strak systeem” noemen.
  Dank zij ons “losse systeem” heeft een bepaald aantal mensen “vrijheid”.
  Die vrijheid wordt gebruikt om te stelen en te graaien. Wou je dat dan?

 156. Voerman says:

  De Pessimist: Dat is maar geheel in welke kringen je geboren bent hoe welvarend je land is of leencapaciteit is gelijk aan welvaart.

  Dat is een universele vaststelling, zoals van “het is nu een keer zoals het is”.
  Niet erg oplossingsgericht! 🙂

 157. snorkel says:

  tufkaj:
  Steven,

  ok, ook prima Snorkel, heb jij ook een duikbril of herkennen we je alleen aan je snorkel?

  En zwemvliezen! 😉 Nee, ik doe m’n rood/blauwe retro Adidas jack wel aan

 158. Voerman says:

  Nico de Geit: Misschien is Singapore toch niet zo’n slechte optie. Je kunt er in ieder geval veilig over straat.

  Weinig mensen beschikken over het vermogen om in een ander land met een andere cultuur een succesvol leven te leiden. In Nederland is dat eenvoudiger voor vreemdelingen, maar dat ligt niet aan de kwaliteit van die vreemdelingen, maar aan de alhier heersende knuffelcultuur die tot de ondergang van niet alleen Nederland, maar op den duur ook tot de o0ndergang van dit hele landschap zal leiden.

 159. De Pessimist says:

  Nico de Geit: Misschien is Singapore toch niet zo’n slechte optie. Je kunt er in ieder geval veilig over straat. Het Singapore-systeem in Nederland invoeren zou het mooiste zijn. Dan kan iedereen blijven.

  Is wel multy culty land (stad)op de zeven deugden gebaseerd. Groot Bangkok is al drie keer zo groot en heeft ongeveer bevolkingsomvang van Nederland en heeft veel meer criminaliteit dan Nederland maar mensen zijn lang niet zo bang .Wel vinden ze immigratie het grootste probleem daar zullen ze ook wel Europeanen mee bedoelen die ze over het algemeen bot en asociaal vinden

 160. tufkaj says:

  snorkel: En zwemvliezen! ;-)Nee, ik doe m’n rood/blauwe retro Adidas jack wel aan

  en jij denkt daarmee op te vallen bij het waterlooplein 😀

 161. snorkel says:

  tufkaj: en jij denkt daarmee op te vallen bij het waterlooplein

  Blauw/goud/wit geruit overhemd met capuchon dan? Ik ga gewoon m’n hele garderobe af hoor 😉

 162. Steven says:

  tufkaj,

  Ach een in Italiaanse vlag kleuren scooter een felgroene capuchontrui en blauw-rood adidas vlak voor de ingang van Albert Heijn om drie uur zou toch moeten lukken?

 163. Nico de Geit says:

  Voerman: Ik kan de Nederlandse chaos van dit moment geen “strak systeem” noemen.
  Dank zij ons “losse systeem” heeft een bepaald aantal mensen “vrijheid”.
  Die vrijheid wordt gebruikt om te stelen en te graaien. Wou je dat dan?

  Als ik moet kiezen tussen vrijheid of zekerheid/veiligheid dan kies ik voor het laatste. Veel mensen kunnen de vrijheid niet aan, dat is onderhand wel duidelijk.

 164. Nico de Geit says:

  De Pessimist: Wel vinden ze immigratie het grootste probleem daar zullen ze ook wel Europeanen mee bedoelen die ze over het algemeen bot en asociaal vinden

  Je moet je wel aanpassen natuurlijk. De meeste Europeanen zijn oppervlakkig, materialistisch en egoïstisch. Maar dat is een ziekte waarvan je kunt genezen. 🙂

  In het centrum van Singapore sterft het van de toeristen, en die gedragen zich zoals ze dat thuis doen. Sommigen overtreden de regels en dan komen ze erachter dat het allemaal heel strak geregeld is en dat de boetes en straffen hoog zijn.

  Appartementen gekeken in Singapore: 800 euro/per maand voor een kamertje van 20m2. Dat soort prijzen. Als je er niets te zoeken hebt moet je er dus niet naartoe. Bovendien stinkt de airco.

 165. Nico de Geit says:

  De Pessimist: Is wel multy culty land

  Je kunt je afvragen of multicul onmogelijk is of dat het westerse systeem gewoon niet werkt. Ik denk dat het laatste het geval is.

  In Singapore kun je zo in- en uitreizen zonder visum. Vriendelijke en correcte mensen. Maar als je er niets te zoeken hebt dan moet je er niet komen. Ik weet niet wat ze doen met kansloze gelukzoekers, maar daar hebben ze ongetwijfeld al heel lang ervaring mee. Het wordt in ieder geval niet of nauwelijks getolereerd.

  Kanslozen zullen wel een boete krijgen of zo.

 166. tufkaj says:

  Volgens mij kwam hij hier laatst ook langs, maar voor wie toen niiet als ik niet de tijd had te kijken; alsnog ff doen! Dirk Bezemer over schulden http://ineteconomics.org/institute-blog-0/dirk-bezemer-debt-good-bad-and-ugly

  Uiteraard wel veel bekende kost voor velen hier. Maar het is een mooi stukje om naar te verwijzen als je mensen niet het hele verhaal wilt uitleggen.

 167. De Pessimist says:

  tufkaj: Uiteraard wel veel bekende kost voor velen hier. Maar het is een mooi stukje om naar te verwijzen als je mensen niet het hele verhaal wilt uitleggen.

  Het heeft mij geweldig geholpen om uit te leggen waarom ik startersleningen niet verstandig vond voor Leiden en al helemaal niet bij het gedachte goed van mijn partij vond horen .maar ik denk dat het bij geen een partij hoort .

 168. Steven says:

  tufkaj,

  ha ha ha. zoiets dacht ik ook aan…

 169. Steven says:

  snorkel,

  Bij biflatie zakt alles waar veel voor geleend wordt/werd in prijs en alles wat nodig is stijgt..

  Dat die kids/stuff zo stijgt is denk ik maar tijdelijk: als het geld echt op is daalt dat ook.

 170. snorkel says:

  Steven,

  Yup, denk ‘t ook!

 171. Maria says:

  tufkaj:
  Steven,

  brommert, trainingsjack, felgroen. Moet lukken
  omroepbrabant.nl/G…ds_Turbo!_732587.jpg

  Jammer, dat er geen meiden bijpassen en dat even A’dam doen niet past, anders….!
  Veel plezier morgen!!

 172. Maria says:

  Net foto’s gekeken van de Veteranendag en Boele Staal lacht er zijn “dure” tanden bloot.

  Iemand enig idee waarom??

 173. Maria says:

  Onze MP mag trouwens best een nieuw pak voor zo’n gelegenheid, zullen we voor het arme ding niet een keer rond gaan met de pet?

  Mocht een nieuw outfit er niet aan zitten (kan ik me ook nog voorstellen 🙂 ), zou het wellicht verstandig zijn om het huidige een keer naar de stomerij te brengen! Krijg je weer een nieuwe, mooie vouw in de broek!

 174. Steven says:

  Maria,

  Hoezo passen er geen meiden bij? Je bent van harte welkom! (kort rokje met witte klompjes?)

 175. Maria says:

  Steven:
  Maria,

  Hoezo passen er geen meiden bij? Je bent van harte welkom! (kort rokje met witte klompjes?)

  Oke, doe ik, volgende keer als er afgesproken wordt!!

 176. Frans says:

  nhz: wat een onzin; Nederland is al eeuwenlang een immigratieland en dat heeft het land geen windeieren gelegd. Helaas is het nu zo dat men tegenwoordig vooral de meest kansarme immigranten binnenhaalt (plus high potentials die hun inkomen elders laten uitbetalen), maar de geschiedenis laat zien dat veel ‘buitenlanders’ helemaal niet verkeerd is. Maar ja, vooral fabeltjes blijven verspreiden dat Nederland tot voor kort een net, blank, joods/christelijk land was en dat met de komst van ‘andere mensen’ de neergang is ingezet …

  +1000

 177. ll says:

  Vond ergens een mooi gezegde, ‘onze’ bestuurders besturen nu een auto, maar ze zien de weg niet ……

  Wij worden bestuurd door gefragmenteerde vak-idioten, en dan vooral dan die gekke oekoenomen, die zitten compleet vastgeroest in hun eigen denken, net zoals de politiek trouwens……, maar de huidige situatie vergt een ander en een nieuw soort van denken, en dat is er niet, nog niet, nergens ? ……., nou ja, uitgezonderd op dit blog dan ….. ;),
  wijsneuzen en gekken …..

  Het intellect zit gefragmenteerd vastgeroest, en heeft nu TOTAAL geen overzicht meer, en dat is niet goed……….., chaos zal nu gaan volgen, op zich is dit wel weer grappig …. maar je moet er wel tegenkunnen, dat dan weer wel …….., en hou vooral overzicht op je eigen situatie, en handel daar dan ook naar …..

  Je kan er geen pannekoek ( foute spelling ) meer van bakken, ga voor jezelf denken, als dat nog lukt ……. 😉

  Stoelgang, warme golfstroom, waarom heeft gy ons verlaten ? Hoe kom je erbij 😉 , wij hebben de warme golfstroom verlaten, move your lazy ass ….. 🙂

 178. tufkaj says:

  Leuk speeltje met grondprijzen, prijzen voor appartementen en huizen in Belgïe:
  http://trends.knack.be/nl/economie/nieuws/immo/heatmaps/

  De aan Bergeijk grenzende gemeente lommel vraagt 131 eur/m2 bouwgrond. Bergeijk heeft het met pijn en moeite van 325 naar 265 gebracht onlangs.

 179. TulipManIA says:

  nhz: wat een onzin; Nederland is al eeuwenlang een immigratieland en dat heeft het land geen windeieren gelegd. Helaas is het nu zo dat men tegenwoordig vooral de meest kansarme immigranten binnenhaalt (plus high potentials die hun inkomen elders laten uitbetalen), maar de geschiedenis laat zien dat veel ‘buitenlanders’ helemaal niet verkeerd is. Maar ja, vooral fabeltjes blijven verspreiden dat Nederland tot voor kort een net, blank, joods/christelijk land was en dat met de komst van ‘andere mensen’ de neergang is ingezet …

  Wijze woorden NHZ. Zo is het maar net.

 180. Nico de Geit says:

  nhz: de geschiedenis laat zien dat veel ‘buitenlanders’ helemaal niet verkeerd is. Maar ja, vooral fabeltjes blijven verspreiden dat Nederland tot voor kort een net, blank, joods/christelijk land was en dat met de komst van ‘andere mensen’ de neergang is ingezet …

  Dan leven we toch in een andere wereld. Hier wordt de ene na de andere wijk onleefbaar vanwege ‘veel buitenlanders’. Vroeger waren dat inderdaad ‘nette Joods-christelijke’ wijken.

  Ik geloof echt dat met de komst van ‘de andere mensen’ de neergang definitief is ingezet. Ik kan en wil in ieder geval niet met die mensen samen wonen of werken en ik wil ook niet voor ze betalen omdat ze niet mee kunnen komen.

  Nederland geeft ieder jaar 12 miljard uit aan uitkeringen en huursubsidie voor ‘andere mensen’. Ik wil daar niet aan mee betalen.

 181. Stoelgang says:

  Steven:
  Bij het politiebureau met (te snelle)scooter en foute trui? Dan liever bij de ingang van de Albert Heijn : kan je ook op de trap zitten wachten.

  Codewoord: Euroshopper

 182. Stoelgang says:

  ll:
  Vond ergens een mooi gezegde, ‘onze’ bestuurders besturen nu een auto, maar ze zien de weg niet ……

  Wij worden bestuurd door gefragmenteerde vak-idioten, en dan vooral dan die gekke oekoenomen, die zitten compleet vastgeroest in hun eigen denken, net zoals de politiek trouwens……, maar de huidige situatie vergt een ander en een nieuw soort van denken, en dat is er niet, nog niet, nergens ?……., nou ja,uitgezonderd op dit blog dan ….. ,
  wijsneuzen en gekken …..

  Het intellect zit gefragmenteerd vastgeroest, en heeft nu TOTAAL geen overzicht meer, en dat is niet goed……….., chaos zal nu gaan volgen, op zich is dit wel weer grappig …. maar je moet er wel tegenkunnen, dat dan weer wel …….., en hou vooral overzicht op je eigen situatie, en handel daar dan ook naar …..

  Je kan er geen pannekoek( foute spelling ) meer van bakken, ga voor jezelf denken, als dat nog lukt …….

  Stoelgang, warme golfstroom, waarom heeft gy ons verlaten ?Hoe kom je erbij , wij hebben de warme golfstroom verlaten, move your lazy ass …..

  🙂 Het was ook maar overdrachtelijk bedoeld Il, denk maar niet dat ik in NL ga zitten afwachten hoor 😉

 183. Henk 6 says:

  ll: L

  ++

 184. Nico de Geit says:

  Stoelgang: Codewoord: Euroshopper

  Je loopt achter Stoelgang. Ik dacht dat ik altijd de laatste was die dingen te horen krijgt maar dat is dus niet zo.

  Euro shopper wordt binnenkort AH Basic. Euro shopper bier is dus binnenkort voorgoed verleden tijd. Niets is heilig in dit land.

  Het betekent iets als je een blikje euro shopper bier onder je jas verborgen houdt.

 185. maarten says:

  De blikken euroshopper kidney beans van 50 cent zijn ook niet meer verkrijgbaar, alleen de eigen merk blikken van meer dan een euro

 186. Nico de Geit says:

  nhz: high potentials

  Die high potentials willen echt niet wonen in een wijk vol verloedering, criminaliteit, armoede, islamisering en rottigheid.

  Blijkbaar is in Nederland de denkfout gemaakt dat iedere kansarme gelukzoekers kan veranderen in een high potential. Sommigen wachten totdat de multicul in bloei gaat staan. Waar zij voorspoed en geluk verwachten verwacht ik een hoop ellende waar ik niet bij wil zijn.

 187. tufkaj says:

  Net de optie toegevoegd om op langlopend gemiddelde te indexeren bij de internationale indexen: http://woningmarktcijfers.staanhier.nl/blog/internationale-prijsontwikkelingen/?tabellen=FED_RHPI&landen%5B%5D=Netherlands&indexQ=1990%3AQ1&indexeach=1&breedte=800

  Dit is volgens mij ook ongeveer wat economist doet in hun grafiek, en wanneer ze zeggen dat we nog 30% te duur zijn. Merk vervolgens op dat de 100 maar nét onder de piek van 1978 ligt en je zou kunnen betwisten dat de cijfers van economist wat rooskleurig zijn…

 188. snorkel says:

  tufkaj,

  1978 was ook al bijna 2x (!) het lang-langjarig gemiddelde 😉

  http://s22.postimg.org/vsn5mw41t/Screen_Shot_2013_06_30_at_2_13_54_PM.png

 189. De Pessimist says:

  Nico de Geit: Die high potentials willen echt niet wonen in een wijk vol verloedering,

  Die bestaan helemaal niet,
  high potentials alleen maar een kreet om leencapiciteit aan te praten .De echte high potentials is de allochtoon met een supermarket en 100K onder zijn matras en bedrijfjes in binnen en buitenland .

 190. Remko says:

  De woningmarkt zit op slot. Verhuizen kan bijna niet want restschuld is niet mee te nemen. Brandstof en reiskosten zijn nergens zo hoog als in Nederland (althans ik weet in ieder geval dat Nederland bij de hoogste zit).

  Dan lijkt me dat flexibiliseren van de arbeidsmarkt nu niet aan de orde kan zijn, want je kan niet flexibel zijn als je op je woonplek zit vastgespijkerd.

  Volgens mij is dus een gevolg van deze woningmarkt dat het (op zich goede) idee om de arbeidsmarkt flexibeler te maken nu gedoemd is te mislukken.

  Tenzij je die betere baan om de hoek kan krijgen kun je hem toch niet nemen.

  Die relatie woonmarkt/arbeidsmarkt wordt m.i. te weinig gelegd. Worden teveel als onafhankelijke zaken gezien, maar denk dat ze dat maar voor een klein deel zijn.

  Kijk maar naar de vs waar men juist heel vaak verhuist voor een net iets betere baan 300km verderop.

 191. Remko says:

  Men zegt wel eens : werkelozen zijn lui want daar en daar (in nl) zijn nu wel banen.

  Maar je moet erwel naartoe kunnen verhuizen op zo’n manier dat je nog van het salaris kan leven.

  Voor een flexibele arbeidsmarkt heb je een flexibele woningmarkt nodig. Anders blijf je met meer werkelozen en onvervulde vacatures zitten.

 192. De Pessimist says:

  Remko,

  Hoe flexibeler alles is hoe meer mensen gaan sparen hoe minder ze gaan consumeren hoe minder werk er is hoe minder ze willen uitgeven aan wonen hoe wat lagere huizenprijzen oplevert hoe moeilijker het is te verhuizen voor de schuldenaren .Maakt ook geen moer uit of mensen niet kunnen verhuizen voor hun werk aangezien er helemaal geen vraag is naar werknemers .Er is overvloed aan alles ook aan arbeid

 193. De Pessimist says:

  Remko,

  Bij mij hier in de supermarkt die gerund wordt door high potentionals die al drie jaar zijn afgestudeerd maar nog steeds op hun studentenkamertje wonen en hun kassa baantje hebben om te kunnen overleven .Bij een totale vraag uitval en investering stop moet je niet eens denken dat er arbeids schaarste enigste reden voor flexibeler maken op het moment is om goedkoop te kunnen lozen van overtallig personeel

 194. Stoelgang says:

  Nico de Geit: Je loopt achter Stoelgang. Ik dacht dat ik altijd de laatste was die dingen te horen krijgt maar dat is dus niet zo.

  Euro shopper wordt binnenkort AH Basic. Euro shopper bier is dus binnenkort voorgoed verleden tijd. Niets is heilig in dit land.

  Het betekent iets als je een blikje euro shopper bier onder je jas verborgen houdt.

  Ik loop niet achter, ik doe alleen een voorstel voor een codewoord. AH Basic was me reeds bekend. Zou AH voorkennis hebben over de teloorgang van de Euro, omdat ze afstand doen van het merkje Euroshopper 😉

  De naam AH Basic past overigens goed in de low-budget strategie van AH onder welke vlag ze ronduit TROEP aan mensen verkopen. Moet je voor de grap eens kijken op de ingrediëntenoverzichtjes van de diverse Euroshopper / AH Basic producten. Je schrikt je ziek, één doffe ellende, je kan beter nadenken voordat je besluit “voedsel” te kopen bij die ziekte veroorzakende doorgeefluiken van de voedselindustrie.

 195. Stoelgang says:

  snorkel:
  tufkaj,

  1978 was ook al bijna 2x (!) het lang-langjarig gemiddelde

  s22.postimg.org/vs…30_at_2_13_54_PM.png

  Snorkel, vrij pijnlijk voor de huizenleasers dat er door de jaren heen in het grafiekje meer onder de mediaan van 100 te den was dan erboven, enkele “piekjes” daargelaten, waarvan we nu middenin de allergrootste zitten 😉

  Nu kopen bij kunstmatig lage rente en kunstmatig hoge prijzen is kamikazekoperschap (vri naar Juan).

 196. Stoelgang says:

  Stoelgang: Snorkel, vrij pijnlijk voor de huizenleasers dat er door de jaren heen in het grafiekje meer onder de mediaan van 100 te den was dan erboven, enkele “piekjes” daargelaten, waarvan we nu middenin de allergrootste zitten

  Nu kopen bij kunstmatig lage rente en kunstmatig hoge prijzen is kamikazekoperschap (vri naar Juan).

  De Pessimist: Die bestaan helemaal niet,
  high potentials alleen maar een kreet om leencapiciteit aan te praten .De echte high potentials is de allochtoon met een supermarket en 100K onder zijn matras en bedrijfjes in binnen en buitenland .

  Inderdaad, het gaat zeer zeker niet om de diplomageile hoog opgeleide snel afgeleide polderbewonende hypotheekgever met een leasebak voor de geleasde deur die – omdat ‘ie zo goed kan studeren – opgehemeld is door een bank om een zo groot mogelijke strophypotheek uit te zoeken 😀 NL en vooral het dagelijks bestuur ervan hangt aan elkaar van dat soort lieden.

  De wal keert het schip.

 197. Stoelgang says:

  De laatste posting was per ongeluk dubbel, lijkt wel zo’n befaamde nzh-multi-post-reactie 😀

 198. snorkel says:

  Stoelgang: Snorkel, vrij pijnlijk voor de huizenleasers dat er door de jaren heen in het grafiekje meer onder de mediaan van 100 te den was dan erboven, enkele “piekjes” daargelaten, waarvan we nu middenin de allergrootste zitten

  Nu kopen bij kunstmatig lage rente en kunstmatig hoge prijzen is kamikazekoperschap (vri naar Juan).

  Was mij ook opgevallen inderdaad 😉

  Eerste editie van de traditionele zeepbelborrel was – hoe kan het ook anders – een doorslaand succes!

 199. Long Time Lurker says:

  House Prices In The Netherlands Are Now At 1999 Levels Adjusted For Inflation

  http://dobododo.wordpress.com/2013/06/30/house-prices-in-the-netherlands-are-now-at-1999-levels-adjusted-for-inflation/

 200. Steven says:

  snorkel: Eerste editie van de traditionele zeepbelborrel was – hoe kan het ook anders – een doorslaand succes!

  Is je ook opgevallen dat we precies de zon meepakten! Ja was wel weer fijn terrasje pakken. Echt felle discussies waren er tussen ons uiteraard niet, maar dat had ik ook niet verwacht tussen ons natuurlijk. Heb overigens op de terugtocht naar huis 10 minuten gereden met knipperlicht aan.. : drank en rijden gaat gewoon niet goed samen.

 201. Steven says:

  Stoelgang,

  In Japan gingen de huizen prijzen een factor 5 naar beneden en dat klopt ook mooi met die grafiek.

  250 naar 50?

 202. ll says:

  De doodsteek van de de huizenmarkt is ……. Wijffels.

  Regering en kamers opkrassen.

  http://www.telegraaf.nl/overgeld/experts/peterbeszelsen/21689753/__Regering_en_Kamers_opkrassen__.html

 203. ll says:

  ll: De doodsteek van de de huizenmarkt is ……. Wijffels.

  Waarom zou ie dit hebben gedaan ? Iemand ? Past totaal niet in de strategie van ‘een georkesteerde crash’ ( copyright Nothus ) 😉

  Foutje dan ?

 204. snorkel says:

  ll: Waarom zou ie dit hebben gedaan ? Iemand ? Past totaal niet in de strategie van ‘een georkesteerde crash’ ( copyright Nothus )

  Foutje dan ?

  Ik heb geen idee, maar een “foutje, bedankt” lijkt me nog de minst waarschijnlijke verklaring 😉 Ik heb zo maar het vermoeden dat er de komende tijd nog wel meer “doodsteken” zullen volgen…

 205. gast123 says:

  even een vraagje.
  als een bank voor slechts (bijv) 60% vd aankoopwaarde een hypotheeklening verstrekt, wat is dan een juiste risicoopslag? Ik schat het risico gemakshalve even gelijk aan NL staat (want: als huizenprijzen nog eens 40% dalen in Nederland dan wil je ook geen staatsobligatie NL in je bezit hebben…). Dus een juiste rente zou zo’n 1.9% voor 10j vast zijn.

  De meeste banken rekeningen met 10j vaste hypotheekleningen (100% van aankoopwaarde gefinacieerd) momenteel met zo’n 5% rente. Laten we dat 3.1% verschil met NL staat nu eens verdelen tussen 2% risico opslag is en 1.1% de kosten vd bank (+winstmarge).

  Dus als je 60% leent is de risicoopslag 0%, maar bij 100% is die 2% (over de volledige 100%, dus voor 40% extra eigenlijk 5% risicopremie).

  Wat ik nu wil zeggen is productinnovatie:
  Als particuliier (of groep van particulieren) ga deze tranches apart afsluiten: die 60% leen je voor 2.9% en de overige 40% voor 8.15% (dat is hetzelfde als 5% voor gehele 100%).
  En vervolgens ga je de dure lening zsm aflossen. waardoor je vaste lasten veel sneller omlaag gaan dan wanneer je hetzelfde aflost bij 1 lening a 5%.

 206. gast123 says:

  mijn vraag is nu. wat vinden andere forumbezoekers hiervan?

  natuurlijk is dit als particulier moeilijk te arrangeren dus het moet als financiele innovatie door een instelling / bank aangeboden worden. De traditionele banken zullen dat niet doen want die snijden in hun profitmodel, maar juist hier zouden nieuwe toetreders zich snel populair kunnen maken?

 207. snorkel says:

  Wow, Steve Keen is nu de video’tjes van Dirk Bezemer aan het re-tweeten 😉 https://twitter.com/ProfSteveKeen

 208. tufkaj says:

  Steven: Is je ook opgevallen dat we precies de zon meepakten! Ja was wel weer fijn terrasje pakken. Echt felle discussies waren er tussen ons uiteraard niet, maar dat had ik ook niet verwacht tussen ons natuurlijk. Heb overigens op de terugtocht naar huis 10 minuten gereden met knipperlicht aan.. : drank en rijden gaat gewoon niet goed samen.

  Geeft niks, ik heb ook tot oost met uitgestoken hand gefietst. Oh nee, dat zou wel heel raar zijn 😉

  maar was zeker geslaagd. En met 25% vrouwelijke bezoekers nog best een redelijke vertegenwoordiging namens de dames.

 209. Floor says:

  snorkel,

  Al dan niet tijdelijk uit de euro en geen 1:1 overhevelen van euro naar nieuwe Nederlandse munt?
  Duitsers kunnen 1:1 gaan, wisselkoers was 1,96xxx meen ik zo uit het hoofd.
  Oh nee, ff opgezocht, 1,95583, verschilletje van bijna 9% t.o.v. Nederland dus.
  Dan wordt die gemiddelde huidige woningwaarde van 204.000 euro meen ik ineens nog maar 183.600 euro en als ze nog ff wachten met die voorlopige uittreding zelfs nog minder zonder dat het meer pijn doet.
  Duitsland stapt eruit jongens, take it or leave it, enige manier om die enorme gaten bij de ECB te dichten.

 210. Floor says:

  Floor,

  En daarna gaan we verder met de algehele mondiale shit.

 211. Steven says:

  tufkaj,

  Grafiek van Snorkel… Toch nog maar effe wachten toch?

  http://s22.postimg.org/vsn5mw41t/Screen_Shot_2013_06_30_at_2_13_54_PM.png

 212. Voerman says:

  gast123: mijn vraag is nu. wat vinden andere forumbezoekers hiervan?

  Een softe aanpak die met zekerheid voortzetting inclusief een paar nieuwe kloteverschijnselen extra tot gevolg zal hebben.

  Tijd voor een vuist in dit land en die zal er vanzelf komen als het zo nog even doorgaat.

 213. Floor says:

  Oh ja en die vergat ik nog, indien volgeladen met spaarcenten, in euro’s wel te verstaan, om t.z.t. dat huis te kopen, misschien een goed idee om de boel ff in dollars om te zetten.
  Nogmaals 80% van de schuld in de wereld luidt in dollars en die schuld gaat de komende decennia ingelost worden.

 214. Maria says:

  tufkaj: Geeft niks, ik heb ook tot oost met uitgestoken hand gefietst. Oh nee, dat zou wel heel raar zijn

  maar was zeker geslaagd. En met 25% vrouwelijke bezoekers nog best een redelijke vertegenwoordiging namens de dames.

  ???

 215. snorkel says:

  Nog even over menselijk het vermogen jezelf voor de gek te kunnen houden:

  Eigen illusies kunnen de perceptie van de werkelijkheid vertekenen, ongeacht de daadwerkelijke werkelijkheid. http://www.nu.nl/wetenschap/3513331/inbeelding-kan-zintuigen-overstemmen.html

 216. tufkaj says:

  Steven:
  tufkaj,

  Grafiek van Snorkel… Toch nog maar effe wachten toch?

  s22.postimg.org/vs…30_at_2_13_54_PM.png

  Ik ken de grafiek. En probeer alles zo lang mogelijk te rekken. Maar gun mijn zoontje ook wel weer een leuke lagere school-omgeving 😉

  Net nog ff uitgerekend wat het effect is als je annuïteitenhypotheek neemt van 30 jaar op 250k of eentje van 29jr op 250/1,05 (of eigenlijk wat er met je maandlasten gebeurt als je wacht en toch op dezelfde leeftijd volledig eigenaar wil zijn.) Is wachten dus echt wel voordelig. Ik probeer er wel een mooi grafiekje van te maken eerdaags 🙂

 217. eric406 says:

  Voerman: Een softe aanpak die met zekerheid voortzetting inclusief een paar nieuwe kloteverschijnselen extra tot gevolg zal hebben.

  Tijd voor een vuist in dit land en die zal er vanzelf komen als het zo nog even doorgaat.

  Ik krijg sterk de indruk dat Voerman een beetje aan het radicaliseren is 🙂

 218. eric406 says:

  tufkaj: Ik ken de grafiek. En probeer alles zo lang mogelijk te rekken. Maar gun mijn zoontje ook wel weer een leuke lagere school-omgeving

  Net nog ff uitgerekend wat het effect is als je annuïteitenhypotheek neemt van 30 jaar op 250k of eentje van 29jr op 250/1,05 (of eigenlijk wat er met je maandlasten gebeurt als je wacht en toch op dezelfde leeftijd volledig eigenaar wil zijn.) Is wachten dus echt wel voordelig. Ik probeer er wel een mooi grafiekje van te maken eerdaags

  Dan moet je gaan rekenen met een kortere hypotheek. 20 of 30 jaar, scheelt niet zo heel veel per maand.

 219. Steven says:

  tufkaj,

  Als alles verloopt volgens de zogenaamde bell curve (kijk maar op google) dan zou ik de versnelling down even lekker meepakken en op 20 procent van de bodem kopen en dan de rente vastzetten voor zo lang mogelijk (als ik dat tegen die tijd ook kan, doe ik dat dus ook)

  gewoon lekker technisch bekijken die bubble..

  http://www.economicshelp.org/images/micro/normalcurve.jpg

 220. Steven says:

  Voerman: Tijd voor een vuist in dit land en die zal er vanzelf komen als het zo nog even doorgaat.

  Wat gaat die vuist dan doen? Mensen met veel te hoge hypotheken de boel af laten betalen die ze met “volle” verstand geleend hebben of?? (moet er weer een pamper-maatregel komen?)

 221. Voerman says:

  eric406: Ik krijg sterk de indruk dat Voerman een beetje aan het radicaliseren is

  Voerman zelf radicaliseert niet.
  Voerman konstateert wel, dat de sfeer bij de mensen in dit landschap een beetje grimmiger wordt. Men keert zich langzamerhand af van de gevestigde orde (kijk even naar de politieke prognoses) zonder een echte oplossing te zien. Dat moet leiden tot een moeilijk kontroleerbare situatie die termijn scherpere tegenstellingen oproept met alle risico’s van escalatie. Dat is zorgelijk te noemen en dat ziet Voerman duidelijk.
  Dat is iets anders als radicaliseren.

 222. tokkert says:

  Vorige week gevraagd naar de “Eigenkapitaldecke” van

  een “Volksbank” ergens in N.R.W..(Duitsland)

  Het eigen vermogen van deze bank is: 13,9 %.

  Zeer rustgevend.

  De “Haftung” is “unbegrenzt.

  eure Tokkert

 223. Floor says:

  Voerman,

  De stand vandaag, 29% van het volk staat nog achter het huidige kabinet.

 224. De Pessimist says:

  snorkel,

  GVD Leiden heeft geen grote economie anders had ik ..

 225. Voerman says:

  Floor: De stand vandaag, 29% van het volk staat nog achter het huidige kabinet.

  Floor ziet het volgens Voerman ook!

 226. De Pessimist says:

  snorkel,

  toch niet te geloven dat juist deze man wegens bezuinigingen op straat komt te staan 🙂
  Ik hoorde het van de week all en dacht ja zo loopt het leven

 227. Voerman says:

  Steven: Wat gaat die vuist dan doen? Mensen met veel te hoge hypotheken de boel af laten betalen die ze met “volle” verstand geleend hebben of?? (moet er weer een pamper-maatregel komen?)

  Van die niet, steven.
  Dat zijn de angsthazen die in hun hoekje zitten te bibberen.
  Vuisten worden gemaakt door mensen die echt niets te verliezen hebben. Die zijn harder en meedogenlozer.

 228. De Pessimist says:

  Voerman: Vuisten worden gemaakt door mensen die echt niets te verliezen hebben. Die zijn harder en meedogenlozer.

  Vuisten worden gebruikt door wie hun kansen ruiken.
  Ik ben te oud en te zwak anders rook ik wel een kans.\
  Het zij altijd dezelfden die regeren.

 229. De Pessimist says:

  Steven:
  tufkaj,

  Grafiek van Snorkel… Toch nog maar effe wachten toch?

  s22.postimg.org/vs…30_at_2_13_54_PM.png

  Een leven duurt te kort om te kunnen beleggen ,dat zei keynes tenminste .een huis kopen of huren doe je om te wonen en werken doe je om geld te verdienen en als je goed verdient beleg je als je verstandig bent in renderende goederen waar je zicht op hebt dus geen aandelen met ongelijke informatie, kijk met andere woorden gewoon wat de ondernemende allochtoon doen .houd dingen simpel en probeer niet rijk te worden ten koste van maar met behulp van .

 230. De Pessimist says:
 231. Remko says:

  Pessimist,

  Er is niet in alle sectoren overvloed aan arbeid! Sommige mensen zijn lastig te krijgen en worden zelfs nog uit het buitenland gehaald.

  Mijn punt is, dat zelfs als die mensen er wel zouden zijn in nederland ze nu niet kunnen verhuizen om die baan op te vullen.

  Flexibele arbeidsmarkt is echt uitstekend, kun je de juiste mensen op de juiste plek zetten en snel inspelen op nieuwe ontwikkelingen. De vs is er groot mee geworden. (die zorgen ook wel dat zelf in dalende huizenmarkt mensen wel flexibel kunnen blijven verhuizen)

  Echter, zonder flexibele woningmarkt is een flexibele arbeidsmarkt ondenkbaar.

  Stel: je verliest je baan in Amsterdam maar kan iets krijgen in groningen. (normaal modaal salaris oid). Maar je huis in Amsterdam staat 40.000 onderwater. Wat doe je dan?

  Of minder dramatisch, je werkt in amsterdam maar kan in eindhoven een betere baan krijgen. echter je huis staat zwaar onderwater…

  Op die manier verhinderd de huizenmarkt dus doorstroming op de arbeidsmarkt. En dat lijkt me een absolute must in een kenniseconomie.

 232. ll says:

  Floor: De stand vandaag, 29% van het volk staat nog achter het huidige kabinet

  Zal het wat uitmaken wie er nu achter het stuur zit ? , dacht het niet, chaos komt……..

  The Revenge of the Minsky ( goede spelling 😉 ) Moment.

 233. Juan de Meeleezer says:

  Remko: Op die manier verhinderd de huizenmarkt dus doorstroming op de arbeidsmarkt. En dat lijkt me een absolute must in een kenniseconomie.
  ll Zegt:

  Snel afboeken dus, die 30%-40% Onrealistische Overwaardelucht in de Hollandse Huizen-“markt”.
  Die stinkt namelijk.
  Niet langer taboe.
  Niet langer met Kunstgrepen Hogehuizenprijsminnen.

  Met het statement van de heer Prof Dr Herman Wijffels
  80% LTV is het nieuwe maximum
  worden
  – de huizenleasers
  van
  – de realisten
  gescheiden.

 234. Juan de Meeleezer says:

  NIET AFBOEKEN kan ook

  (vraag de accountants die de Balansen met onverhuurde BOG de afgelopen 7 jaar goedkeurden hoe dat werkt 🙂 )

  Het alternatief is dan:

  Stilstand mèt Hogehuizenprijzen is de nieuwe vooruitgang

  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/19-11-2011/wat-het-kabinet-ook-doet-de-huizenbubbel-loopt-leeg/#comment-91938

 235. Juan de Meeleezer says:

  Voor wie een kort memorie heeft
  (zoals Juan 🙂 )
  een herinnering wat dat dan betekent structureel langdurig SUSHI op balansen goedkeuren die onderwijl gewoon doorrot.

  Op termijn komt de aap toch uit de mouw.
  Ofwel de rottevislucht uit de ONbalans

  De Uni-invest portefeuille met B-klasse kantoren is 65% afgeboekt:
  “De verkoopprijs van €358 mln loog er niet om en impliceert een korting van 65% op de oorspronkelijke hoofdsom en we hebben het dan dus nog niet eens over het al verdampte eigen vermogen.”
  http://www.beurs.nl/opinie/advies-en-analyse/3152962/uni-invest-schrikt-kantorenmarkt-wakker
  http://testa.huizenmarkt-zeepbel.nl/04-05-2012/hugo-priemuswoningmarkt-nog-slechter-af-door-wandelgangenaccoord/#comment-1102

 236. Juan de Meeleezer says:

  Kennelijk mag eerlijk zijn over huizen niet
  maar inmiddels mag eerlijk zijn over bedrijfspanden weer wèl:

  (Juan snapt er geen snars van)

  Het is wel een vrij ingewikkeld vak, hoor dat makelliegen…
  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/27-02-2012/rabo-huizen-10-te-duur-in-nederland/#comment-99293

 237. Juan de Meeleezer says:

  Casametrie:

  De kunst van het modelleren en het voorspellen van de marktwaarde van Woningen

  Het is inderdaad een vorm van Moderne Kunst, bizonder abstract.

  Het zal de liefhebber aanspreken.

  🙂

 238. Juan de Meeleezer says:

  Voerman: Vuisten worden gemaakt door mensen die echt niets te verliezen hebben. Die zijn harder en meedogenlozer.

  Wellicht vergeet u een categorie 🙂

 239. Juan de Meeleezer says:

  ll: Waarom zou ie dit hebben gedaan ? Iemand ? Past totaal niet in de strategie van ‘een georkesteerde crash’ ( copyright Nothus )

  Omdat het één van de weinige echte bankiers is en ver genoeg afstaat van de materie om dat te kunnen roepen.
  En omdat het goed is voor Nederland.

  En omdat met dit taboe
  “NL is dus NIET anders”
  Ook NL moet gewoon lenen en weer terugbetalen
  ipv gesubsidieerd huizen leasen op twee inkomens met een LTV van (160% van welke woningwaarde dan ook (quote Dr Wellink))
  en dus omdat er zonder het taboe over dalende hypotheken…
  er nu wel RICHTING zit in de financieringshoogte.

  Met alle respect maar van de heer Ir Piet Moerland (topman Rabo) is een dergelijke boodschap niet te verwachten. Dat kan die beste man wel denken (en hij lijkt realistisch genoeg om dat te doen) maar vanuit zijn positie kan hij dat statement niet maken, druist in tegen het belang waar hij voor staat.

 240. Juan de Meeleezer says:

  Het volgende taboe is het vergelijk met de huizencrisis begin jaren ’80.

  Die discussie is nu nog niet rijp omdat de noodzaak om te verkopen nog onvoldoende aanwezig is.

  De Commissie Verhoeven stelde iets van er is wel een BOUWPOLDER en er is wel een zeepbel maar dan een kleintje

  Hier ins wellicht nog wel aan nieuw inzicht te komen.

  Vergelijk met huizencrisis van begin jaren ’80 gaat J.i. niet op omdat de risico’s nu veel groter zijn (“parallellen te over”):
  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/21-02-2012/rabobank-en-ing-somber-over-woningmarkt/#comment-98559
  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/29-02-2012/twee-keer-dezelfde-steen/#comment-99598

 241. Juan de Meeleezer says:

  buenos días
  Juan

 242. Juan de Meeleezer says:

  ll: De doodsteek van de de huizenmarkt is ……. Wijffels.

  Regering en kamers opkrassen.

  telegraaf.nl/overg…ers_opkrassen__.html

  Als
  VOLSTREKT GANGBARE LEENREGELS
  (lees: in het overig deel van de EU normale leenregels)
  de doodsteek zouden zijn voor de NL woning-“markt”

  HOE OPGEBLAZEN is die woning-“markt” dan wel niet ?
  (42% volgens Redevco)

  Het is om moedeloos van te worden. Regerend Den Haag is het spoor nu volledig bijster. Alsof het allemaal nog niet erg genoeg is, laat financieel icoon Wijffels een geheim rapport uitlekken, waarin de doodsteek voor de woningmarkt wordt geadviseerd. Daar wordt 80 procent van de waarde als maximale hypothecaire lening gepropageerd, net als in andere landen van Europa (Wat een gewéldig voorbeeld); de rest moet je eerst sparen.

  Wat een pessimist die man, hij schrijft het nota bene zèlf 🙂

 243. king says:

  Piet Moerland roept ook dat er geen Schaliegas gewonnen mag worden.
  Dat is uiteraard ook niet in het belang van die boeren dorpen die dan meteen een aardbeving voor de kiezen krijgen.

  Hier moet ik Piet wel gelijk geven trouwens.

 244. ll says:

  Juan de Meeleezer: Omdat het één van de weinige echte bankiers is en ver genoeg afstaat van de materie om dat te kunnen roepen

  Hé, gelukkig maar, dan is nog hoop 🙂

 245. ll says:

  Maare Juan, die 80% LTV van Wijffels komt pas over 15-20 jaar, zegt ie, en het grote afboeken op de heilige huisjes bij de Banken gaat NET zolang duren, 20 jaar ( zie de boekhoudtruc die de gemeenten nu ook gaan hanteren ) ….. een bankier denkt in die grootte van het aantal jaren, van Mises geleerd …… 🙂

  Maar over 10-20 jaar begint ook weer de nieuwe kredietcyclus ( met een LTV van 80%, van de over nu nog steeds dalende huizenprijzen, hoeveel ? ), de nieuwe Lente, hoera en volgt alles weer precies weer de Kondratieff golf……, nikx nieuws onder de zon duzzzzzz…….

  Zo voorspelbaar ………. Wijffels bevestigt eigenlijk de Kondratieff Wave met een LTV van 80% over 10-20 jaar…….., nu eerst nog even de Winter zien te overleven 😉

 246. snorkel says:

  De Pessimist:
  snorkel,

  toch niet te geloven dat juist deze man wegens bezuinigingen op straat komt te staan
  Ik hoorde het van de week all en dacht ja zo loopt het leven

  Miscshien eens met de pat rondgaan en ‘m uitnodigen voor een seminar? Kaartjes verkopen, betaalde lunch, etc – Met een beetje crowdsourcing moet dat best lukken. Hij zal geen 100k vragen zoals Krugman 😉

 247. snorkel says:

  Voor de pensioen-zeepbellers: Vanavond op TV:

  Zwarte Zwanen
  Cees Grimbergen onderzoekt de Nederlandse pensioenindustrie. In zijn zoektocht ontrafelt hij geheimen die voor de gemiddelde pensioenpremiebetaler geen weet van heeft.

  Dagelijks worden miljarden euro’s verhandeld en belegd om een zo hoog mogelijk rendement te maken. Grimbergen kreeg een exclusief kijkje in de wereld van pensioenbeleggers.

  In de documentaire Zwarte Zwanen ziet u interviews met topmensen uit de pensioenwereld en beelden uit de London City-dealingroom van PIMCO (de grootste obligatiebelegger van de wereld) en de APG-handelsvloer in het Amsterdamse Symphonygebouw. Ook beleggers van PGGM in Zeist -140 miljard- komen aan het woord.

  Uitzending
  maandag 1 juli 2013 20:25 uur, Nederland 2

  Herhalingen (hh)
  donderdag 4 juli 2013 14:05 uur, Nederland 2

  En hat zal ook wel op Uitzending Gemist komen

 248. Frans says:

  Maria: Net foto’s gekeken van de Veteranendag en Boele Staal lacht er zijn “dure” tanden bloot.
  Iemand enig idee waarom??

  De banksters hebben goed verdient aan de oorlogen.

 249. Remko says:

  Juan de Meeleezer,

  Ja 80% ltv lijkt me het absolute maximum. Volgens mij geldt voor veel beleggingen (aandelen etc) zelfs een ltv van 70%.

  hypotheekrente aftrek zie ik geen kwaad in (voor wat betreft bubbel) want was er al een eeuw.

  maar…nhg moet natuurlijk weg. Je kan een bank toch niet kwalijk nemen belachelijke leningen te verstrekken als wij het risico overnemen?

  Het niet betalen van een lening moet het risico van de bank zijn en blijven. Die zijn ervoor en gaan erover. Niet de staat. Die nemen toch ook niet het betalingsrisico over van upc als ik die niet meer kan betalen?

  Ik snap het principe van de nhg wel. Je betaald een premie en die nemen het risico over. Dat zou werken in een volmaakt platte markt (geen daling en stijging) waar sommige mensen door externe faktoren in de problemen komen. Maar dan kun je dat dus ook aan echte verzekeraars overlaten!

  Waarom moeten er nu soms werkkrachten uit het buitenland gehaald worden terwijl er zoveel werkelozen zijn? Simpel. Als die werkelozen niet in de buurt wonen en kunnen verhuizen heb je er niets aan.

 250. Remko says:

  ps nhg als bubbel veroorzaker..

  Gedachte experiment.

  Als de overheid zegt: wehkamp mag onbeperkt op krediet leveren, kan de klant het niet betalen betalen wij wehkamp.

  Wat voor effect zou dat hebben? (de nwg, nationale wehkamp garantie)

 251. De Pessimist says:

  snorkel,

  Met Lauren Lyster lok je hem eerder dan met geld

 252. Jaap Visser says:

  Nieuw fenomeen? Onder de vraagprijs het kortingsbedrag vermelden. Als dit standaard word zie ik over z’n geheel wel een prijsstijging in huizenland.

  http://www.funda.nl/koop/nieuw-vennep/appartement-84972009-habanera-59/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*