Prijsdaling koopwoningen iets groter

Verkochte bestaande koopwoningen waren in januari gemiddeld 1,1 procent goedkoper dan in januari 2010. Deze prijsdaling is iets groter dan in december, toen de verkoopprijzen 0,8 procent lager waren dan een jaar eerder. Dit blijkt uit de ontwikkeling van de prijsindex bestaande koopwoningen van het CBS en het Kadaster.

Alle woningtypen waren in januari goedkoper dan een jaar eerder. Tussenwoningen daalden met 1,8 procent het meest in prijs, hoekwoningen met 0,2 procent het minst.

In alle provincies daalden de prijzen, met uitzondering van Noord-Holland en Gelderland. In Friesland was de prijsdaling met 4,2 procent het grootst. In Noord-Holland stegen de prijzen met 1,3 procent, in Gelderland waren de woningen even duur als een jaar eerder.

Ook ten opzichte van december 2010 daalden de verkoopprijzen van bestaande koopwoningen. Met 0,2 procent was de daling even groot als die in december ten opzichte van november.

In januari wisselden ruim 8 duizend bestaande woningen van eigenaar. Dat is bijna 9 procent meer dan in januari 2010. Van alle woningtypen was het aantal verkopen groter dan een jaar eerder. Het aantal verkopen van twee-onder-een-kapwoningen steeg met 21 procent het meest, van appartementen met 4 procent het minst.

CBS

bron: CBS

Share Button
Tagged with: ,
14 comments on “Prijsdaling koopwoningen iets groter
 1. beurse beurs says:

  Alleen Amsterdam dus duurder….

 2. FT says:

  Mooi grafiekje 🙂
  stuiter … stuiter …

 3. xenobinol says:

  Dubbeldip 🙂

 4. Lemming says:

  Mijn oog viel op de volgende disclaimer onderaan het CBS persbericht:

  “Bij de berekeningen van het Prijsindexcijfer Bestaande Koopwoningen wordt gebruik gemaakt van de waarde van de huizen zoals deze in het kader van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) bepaald is. Met ingang van verslagmaand januari 2011 zijn de berekeningen gebaseerd op WOZ-data met peildatum 1 januari 2009.”

  Blijkbaar heeft het CBS haar methodes aangepast. Hoe moet ik dit lezen? Klopt het dat het CBS cijfer nu alleen veranderd als de WOZ waarde van de verkochte woningen veranderd ipv de echte transactiewaarde. Lijkt me dat je dan prijsdalingen (en stijgingen) aan het camoufleren bent. In ieder geval komen prijsbewegingen dan met een sterke vertraging door. Dit kan niet kloppen, wat lees ik verkeerd?

 5. nhz says:

  @4:
  het Ministry of Truth past de berekening aan als ze daarmee mooiere cijfertjes kunnen produceren. Michiel Vergeer is Ger Hukker op steroïden.

 6. djantje says:

  @4,

  Ja, dat vond ik ook wel gek opzich.

  Ik ben even gaan zoeken, ik kom dit tegen in het vastgoedbericht december 2010 van het kadaster:


  Het Prijsindexcijfer van Bestaande Koopwoningen (PBK) geeft maandelijks het prijsverloop weer van de door particulieren aangekochte woningen.
  De index is gebaseerd op de prijzen van alle verkochte bestaande woningen zoals die integraal door het Kadaster worden geregistreerd. Door rekening te houden met de WOZ-waarde is de index gecorrigeerd voor prijsveranderingen die alleen het gevolg zijn van kwaliteitsverschillen tussen de verkochte woningen.

  Bron (voetnoot 1, pagina 1)
  http://www.kadaster.nl/pdf/Vastgoedbericht_201012.pdf

 7. nhz says:

  @7:
  net zoiets als ‘hedonic adjustments’ bij de gewone consumentenprijzen. Een prijsstijging is dan geen inflatie meer, maar kwaliteits verbetering.

 8. Robald says:

  Wat het artikel niet vermeld is dat de gemiddelde koopsom in januari tov van een jaar gelden 0,1% is GESTEGEN.

 9. Robald says:

  De gemiddelde koopsom is wat mij betreft de enige echte indicator. Er worden gemiddeld tussen de 10.000-14.000 woningen verkocht dus dat is statitisch qua woningpakket redelijk met elkaar te vergelijken van maand op maand.

 10. Merijn Knibbe says:

  Ik heb even bij de CBS bouwkosten indices gekeken. Er is er een gebaseerd op loonhoogtes en prijzen van bouwmaterialen maar zonder grond. En er is er een gebaseerd op opleverprijzen, aangepast voor kwaliteit (kubieke meters, o.a.) inclusief grond.

  De eerste is min of meer gelijk gebleven, de tweede is sinds anderhalf jaar fors aan het dalen (-7%). Wat dus alleen maar kan komen doordat land-met-bouwvergunning goedkoper wordt en/of doordat winsten van bouwbedrijven lager worden. Vooral in het eerste geval: heel, heel goed nieuws (in Leeuwarden doen ze het overigens anders: daar halveren ze de bouwkavels…).

  Hoe dan ook: er is vanuit de nieuwbouw extra druk op de huizenprijs van bestaande huizen(m.i.: gelukkig).

  Volgens een architect met wie ik sprak zijn prijzen van grond vaak overigens nogal moeilijk omlaag te krijgen omdat de meerjarenbegrotingen van gemeentes nog steeds van de oude, hoge prijzen uitgaan en aanpassen van de prijzen betekent weliswaar dat je dit jaar misschien wel wat meer gaat verkopen, maar ook dat de meerjarenbegrotingen totaal onderuit worden gehaald en dat het beleid dus fors moet worden aangepast. Heel menselijk om de grondprijs dan nu maar niet te verlagen en te zien waar de wal het schip keert, maar niet verstandig.

  Dezelfde archtitect gaf wat cijfers over de werkgelegenheid bij architectenbureau’s. Kaalslag – mede dus omdat de prijzen van land nog volstrekt onvoldoende gedaald zijn (net als de huurprijzen van winkelpanden in binnensteden enzovoorts, maar dat is een ander verhaal).

  De huizenbouwmarkt is vooral naar beneden een erg langzame markt heb ik ondertussen gemerkt (‘loss aversion’ in economentaal, ‘je kop in het zand steken’ in gewone mensentaal. Zolang een verlies nog niet gerealiseerd is heb je het ook niet. Mensen die een huis geerfd hebben schijnen hier vooral veel last van te hebben). Maar lang verhaal kort: de marktwerking (lagere prijzen voor land, vooral) heeft hier wellich een overheidssteuntje in de rug nodig. ‘Politiek leiderschap’, daar heb ik nooit zo’n fiducie in en met minister Donner op dit gebied al helemaal niet. Dus het zal allemaal nog wel even duren. Mijn gok: ooit zal de Europese Centrale Bank de rente weer verhogen, daarna zal het sneller gaan.

  P.S. – de grondprijs moet dus ongeveer 150,– per meter omlaag, hoewel sommige regio’s misschien wel 200,– kunnen gebruiken.

 11. Adamus says:

  het Ministry of Truth past de berekening aan als ze daarmee mooiere cijfertjes kunnen produceren. Michiel Vergeer is Ger Hukker op steroïden

  Een redelijke statisticus kan de jokkebrokprijzen eruit halen, maar alle prijzen zijn leugenachtig.
  In de 300/500k klasse ken ikmhuizen die bij lange na niet de WOZ prijs opbrengen en opgebracht hebben.

  Moet erbij vermelden dat nieuwe kopers voor een tonnetje verbouwen en de woz waarde niet aanvechten. “dat verkoopt ooit beter” 🙂
  Inderdaad zelf minder betalen, maar de huizen worden altijd meer waard. Waard of duurder?

 12. nhz says:

  @11:
  “De huizenbouwmarkt is vooral naar beneden een erg langzame markt heb ik ondertussen gemerkt”

  dat was bij de crash van 1980 heel anders heb ik wel eens gehoord; misschien omdat de rentelasten van niet verkochte woningen toen zwaarder telden. De bakens werden snel verzet, er werd anders gebouwd en (kleinere bedrijven) probeerden zo snel mogelijk te verkopen, vaak met 50% of meer korting. De trage correctie die we nu zien wordt, net als bij de verkoop van tweedehands woningen, sterk bepaald door het gratis-geld-beleid van overheid en centrale banken.

  Wel jammer dat architecten zwaar de dupe zijn, want die zouden een goede rol kunnen spelen bij de broodnodige innovatie in de bouw.

  @12:
  met prive schulden erbij dus minstens 330% van BNP; daarmee staan we zonder twijfel aan kop in de wereld.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*