Woningverkoop geen cashcow corporaties

Het verkopen van sociale huurwoningen levert corporaties geen blijvende kasstroom op, waarschuwt het WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw). Dus moeten corporaties voorzichtig zijn met investeren.

Corporaties betalen nieuwbouw met de inkomsten uit verhuur (11 miljard euro, cijfers 2007) en het verkopen van woningen (2 miljard). Meer bouwen is meer verkopen, is de heersende gedachte. Fout, zegt een onderzoek van ABF Research in opdracht van het WSW nu. Na een paar jaar flink verkopen van sociale huurwoningen, is de markt verzadigd en moet worden gerekend op veel minder verkoopopbrengsten. Woningverkoop blijft geen cashcow, de kasstroom droogt een keer op. “Woningcorporaties moeten hun investeringen dus niet enten op het verkopen van woningen”, waarschuwt Erik Terheggen, manager beleid van het WSW. De komende jaren zullen de corporaties waarschijnlijk zo’n 19.000 huurwoningen per jaar verkopen. Bij een gemiddelde verkoopprijs van 140.000 euro levert dat volgens ABF Research 2,6 miljard euro op. Op termijn groeit deze inkomstenpost naar 2,9 miljard in 2015; de gemiddelde verkoopprijs per woning is dan gestegen naar 155.000 euro. Als corporaties de komende tijd fors meer woningen in de verkoop zetten, zouden ze ongeveer 27.000 woningen kunnen verkopen waardoor ze 3,8 miljard zouden kunnen binnenhalen, ruim 1 miljard extra.

Marktpotentie

Het opschroeven van de verkoop is mogelijk omdat koopwoningen nog steeds schaars zijn. Daarom is er volgens ABF een “forse marktpotentie voor de verkoop van corporatiewoningen op korte termijn”. De onderzoekers verwachten dat na 2009 de woningmarkt weer op gang komt. ABF keek onder meer naar demografische en inkomensontwikkelingen, bouwproductie van de afgelopen jaren en vraagontwikkeling. Op basis daarvan stelt ABF dat corporaties hun verkooppotentieel de afgelopen tijd onvoldoende benutten. Kortom: corporaties kunnen veel meer geld halen uit de verkoop van bestaande huurwoningen. In 2008 en 2009 hadden zij 50 procent meer huurwoningen kunnen verkopen.

bron: Cobouw.nl

Share Button
Tagged with:
One comment on “Woningverkoop geen cashcow corporaties
  1. bankschroef says:

    Beste Huurders met een beetje spaargeld: Blijf lekker zitten, laat u niet verleiden, pas op voor OZB, opstalverzekering, rioolheffing, eigenwoningforfait, niet aftrekbaar onderhoud, servicekosten, afgeschreven corporatiewoningen, aflossingsvrije hypotheken, overlijdensrisicoverzekeringen, nieuwe belastingen, isolatieverplichting en desnoods de stijgende zeespiege. Gewoon nog 5 jaar wachten. Laat ze maar spartelen en schreeuwen vanuit hun big bubble. Uw geld is veel waard, vooral in de winkel en voor de zorgverzekering, vervoer, en straks alle electrische inboedelspullen uit duurder Azië.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*