Vertrouwen in woningmarkt weer verder gedaald

Het vertrouwen van de consument in de woningmarkt is verder gedaald. De Nederlandse woningbezitter is pessimistisch over de internationale situatie op de financiële markten.

Tweederde van de ondervraagden vreest dat de internationale kredietcrisis verder zal doorzetten. Driekwart meent dat ons land zich niet aan de gevolgen daarvan kan onttrekken. Dit blijkt uit de Marktindicator van de Vereniging Eigen Huis.

Geen paniek
Het vertrouwen in woningmarkt is niet geheel verdwenen. Ongeveer de helft van de geënquêteerden verwacht zelfs nog dat hun woning het komende jaar in waarde zal stijgen. Bijna 40 procent denkt dat die waarde gelijk blijft.

Nederlanders en hypotheeklasten
De meeste Nederlanders (59 procent) zien de Nederlandse woningmarkt de komende tijd niet instorten. Iets meer dan een kwart van de woningbezitters houdt daar wél rekening mee. Weer een kwart denkt dat de eigen hypotheeklasten in de komende twaalf maanden enigszins zullen stijgen. Een ruime meerderheid van de Nederlandse woningbezitters (85 procent) maakt zich dan ook geen zorgen over de betaling van de maandelijkse hypotheeklasten.

Ongunstig moment om huis te kopen
Nagenoeg de helft van de Nederlanders vindt het op dit moment een (zeer) ongunstige tijd om een woning te kopen. Nog maar een half jaar geleden was slechts eenderde van de Nederlanders deze mening toegedaan. Slechts één op de tien is van mening dat het een gúnstige tijd is om een woning te kopen.

Inkomens onder druk
De belangrijkste reden die Nederlanders geven waarom het op dit moment een ongunstige tijd is om een woning te kopen, is dat de inkomens onder druk staan. Twee andere – vaak genoemde – redenen zijn de huidige ongunstige economische situatie en het feit dat koopwoningen slechter betaalbaar zijn.

bron: eigenhuis.nl

Share Button
Tagged with: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*