Huurder betaalt rekening bankencrisis

Door: Peter de Klerk

Rutte II hervormt de woningmarkt, maar iedere woningmarktdeskundige weet dat de getroffen maatregelen verkeerd zijn en de economische crisis verdiept hebben. Het werkelijke doel van het kabinet is daarom ook niet het hervormen van de woningmarkt, maar het oplossen van de bankencrisis. Zo hebben het kabinet en de gedogende partijen de rekening voor het wanbeleid van de politiek en de banken bij de Nederlandse huurders en de werkloze bouwvakkers gelegd.

De (banken)crisis begon in 2008. De waarde van de woningen daalde. Hypotheken kwamen ‘onder water’, waarmee de balansen van de banken verder verslechterden. De markt voor en de nieuwbouw van koopwoningen stortten volledig in. Maar gelukkig had Nederland een sterke en gezonde huursector. Al meer dan honderd jaar was het zo dat in tijden van recessie de productie van huurwoningen werd opgevoerd. De bouw was altijd een probaat middel om een recessie te verkorten en minder diep te laten zijn. Rutte II heeft dit bewust niet gedaan. Integendeel, de verhuurders moesten 2 miljard euro extra belasting gaan betalen waardoor de productie van nieuwbouwhuurwoningen ook instortte.

De huurder (met een middeninkomen) werd bestempeld tot de grote profiteur, de zo verguisde ‘scheefwoner’, die misbruik maakt van rijksubsidies en voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten. En alle media zijn dat verhaaltje nog gaan slikken ook. De werkelijkheid is zoveel anders. Sinds 1995 gaan er helemaal geen rijkssubsidies meer naar huurwoningen! Alleen de laagste inkomens kunnen een huurtoeslag ontvangen als hun inkomen ontoereikend is voor de huur. Daar is jaarlijks zo’n twee miljard euro mee gemoeid.

Ondanks die subsidie hebben de Nederlandse huurders (bron: EU-onderzoek, CBS en RIGO) de hoogste woonlasten van Europa. De gemiddelde huurder van een corporatiewoning is 38% van zijn inkomen aan woonlasten kwijt. De laagste inkomens zelfs 50%. Door de maatregelen van het kabinet – de verhuurdersheffing – stijgen die lasten nog verder. Zodoende betaalt iedere Nederlandse huurder ieder jaar weer twee maanden huur die door de verhuurder rechtstreeks wordt doorgesluisd naar de schatkist. Gevolg is dat vele Nederlandse huurders onder de armoedegrens leven en aangewezen zijn op voedselbanken. Tegelijk groeien de wachtlijsten voor huurwoningen. Maar wie kan zich nog een huurwoning veroorloven …?

De behandeling van eigenaren-bewoners staat daarmee in schril contrast. Jaarlijks gaat meer dan tien miljard euro als gevolg van de fiscale renteaftrek naar (vooral) midden en hoge inkomens voor soms dure huizen. Daar zitten de werkelijke ‘profiteurs’ en ‘scheefwoners’ (ikzelf ook). Natuurlijk is er als gevolg van de crisis ook armoede onder eigenaren-bewoners. Maar gemiddeld zit de Nederlandse eigenaar-bewoner op veel lagere woonlasten dan de huurder; en dat voor veel mooiere en grotere woningen. Natuurlijk, het kabinet heeft ook maatregelen getroffen om het gebruik van de fiscale renteaftrek te begrenzen. Mondjesmaat.

Het geheel overziende kun je maar tot één conclusie komen. Het kabinet wil de woningmarkt helemaal niet hervormen. Ze maken huren bewust onaantrekkelijker door het ongebreideld verhogen van de huren. Zodoende wil straks iedereen weer kopen. En laat dat nu precies de bedoeling zijn, want alleen dan gaan de woningprijzen weer snel omhoog en verbeteren de balansen van de banken. Zo wordt het broze herstel van de economie geschraagd. Heel logisch en waarschijnlijk ook effectief (alleen uitkijken dat er niet weer een vastgoedbubbel gaat ontstaan). Wel jammer dat huurders en werkeloze bouwvakkers zo de rekening betalen voor de fouten die door de banken en de politiek gemaakt zijn. Hoe legt de PvdA dit uit aan de weinige resterende kiezers …..? Samsom zei het pas al na de verloren gemeenteraadsverkiezingen: “Het herstel laat langer op zich wachten dan gedacht”.

bron: Corporatieforum

Share Button
Tagged with: ,
120 comments on “Huurder betaalt rekening bankencrisis
 1. Wie says:

  Mooi artikel. Wat een wanbeleid van onze huidige regering.

 2. Maria says:

  Zeer goed stuk, brengt mij weer tot mijn oorspronkelijke kreet:

  “Ban the Banksters”!

 3. mafketell says:

  Plutocratie …… de politiek is gegijzeld door de banken ( zij en wij hebben verloren ) …. want de staatsschuld moet ook nog worden terugbetaald 🙂 is die staatsschuld per direct invorderbaar ? , zomaar een vraagje …….

  Was nog bezig met ‘onze’ studenten, als die inkomsten hebben tot 5500.- ( is een baantje van 458.- per maand bruto ) , is ALLE betaalde belasting ( 2043,- ) terug te vorderen ….. zó heerlijk is dat belastingprogramma……..

 4. Marjon says:

  Right-on!

 5. mafketell says:

  Nog eentje voor ‘onze’ studenten …….baantje van 750 per maand bruto ( per jaar 9000 ) , je betaalt 3329.- per jaar aan inkomstenbelasting en premies enzo , maar dat is veel te veel, je hebt recht op een teruggave van 2192.- Je betaalt teveel 182 per maand ( halve huur? ) ……. maar daar moet je wel wat voor doen….. en dat nu precies het probleem hier in de NL, ze maken het wel erg moeilijk voor je ….. 🙂

 6. Viq says:

  Dit is het beleid waar de kiezer actief en bewust voor heeft gekozen: de Nederlander (koper en huurder) moeten zo hoog mogelijke woonlasten hebben. Speerpunt van de laatste 8 gekozen kabinetten, hebben ze nooit een geheim van gemaakt, sterker nog, het is altijd een “main issue” geweest bij verkiezingen.
  Dus geef niet het kabinet de schuld, maar de kiezers die hardnekkig blijven stemmen op PvdA, CDA, VVD en D’66.
  We zijn een volk dat de democratie gebruikt om zo hoog mogelijke woonlasten te hebben.
  Ergo, we krijgen de kabinetten die we verdienen.

 7. schwefhuurder says:

  en onderwijl wordt van alles en nog wat afgebouwd. sociale zekerheid, zorg. het is een asociale partij de vvd. we nivelleren naar euro standaarden en hebben nog steeds een extreem hige belastingdruk en 1 van de hoogste woonkosten in europa.

 8. elimineerdeparasiten says:

  Hallo allemaal we doen er toch niets aan we kijken met een scheef oog naar de parasiterende huurder, zo wordt een oudere huurder dus bekeken die in een oud huurhuis woond waar de woningvereniging de minimale wettelijke onderhoud aan doet die door bevriende relaties uitlaatvoeren om zijn huursverhoging waar tekunnen maken.
  ja dat zijn dus de scheefhuurders die jaren lang een woning mooi ingericht hebben met badkamers en mooie keukens die ze zelf hebben laten plaatsen en betaald de simpele plafonds en muren mooi hebben laten stucen en nette tuinen hebben aangelegd .
  Alles wat op de wand zit moeten ze voor eigen kosten laten maken zoals stukken de kranen wandcontacten/schakelaars etc.
  NEEN de echte scheefwoners zijn deze die wonen in een woning die ze alleen kunnen betalen als de gemeenschap meebetaald via huursubsidie en hypotheek rente aftrek waarom wordt dat niet gezien.

 9. Apekool says:

  Alle subsidies zouden in principe afgeschaft moeten worden. En als je dan toch een subsidie geeft: altijd met een relatief korte tijdsduur en annuïtair dalend.
  Voor de startende huizenkoper is er dan een paar jaar subsidie op de rente, dat past mooi bij een startende carrière. Na (zeg) 5 jaar is dat voorbij. Kan je mooi nog wat andere verplichtingen aanhangen (aflossen, minimaal 10jaar vaste rente).

  Voor de huursector vergelijkbaar: zorg dat er werkelijk goedkope woningen beschikbaar zijn, en huursubsidie is een aflopende zaak. Dat geeft iemand die in problemen raakt enige tijd om die op te lossen, of te verhuizen naar een huis dat wel past bij de inkomsten.

 10. mafketell says:

  On topic

  Uit een pdf-je uit n.b. 1998

  Financiering met derivaten ….

  Aan gebruik van derivaten zijn naast externe ook interne risico’s die beheerst moeten worden ( hoor wie het zegt ) ….. want ‘de geldstromen ervan’ kunnen pas laat worden opgemerkt in de boekhouding, want ze staan off-balance

  De financiële afhandeling vindt pas plaats aan het einde van afgesproken termijn ( behalve als er tussentijdse afschrijvingen plaatsvinden natuurlijk zoals nu 🙂 )

  Daarnaast zijn derivaten complexe instrumenten met een hefboomwerking, een kleine verandering in de onderliggende waarde kan tot een groot verlies of winst leiden ……

  Tjonge en we schrijven 1998 BNG ( Bank Nederlandse Gemeenten) ………

  BNG is gestopt met derivatencontracten aan klanten in 2013 behalve in uitzonderlijke gevallen …….

  Vraag me af hoeveel stadhuizen, musea, winkelcentra, grondaankopen en weet ik veel wat hier nog meer gefinancierd kan zijn ….. en nu komt dan de rekening ……

 11. Plato says:

  Dat de eigenaren/bewoners de grote profiteurs zijn is echt onzin. Als er over de ontvangen rente (door de kredietverleners) wel belasting betaald moet worden en de rente die betaald wordt door de kredietnemers niet af getrokken mag worden is het een scheve toestand. De mensen met vermogen betalen 30% belasting over hun “fictieve” opbrengst. Belasting moet geheven worden over toegevoegde waarde anders worden we alleen maar armer.

 12. Ikke says:

  Daar ben ik het helemaal mee eens elimineerdeparasiten.
  Ik ben het spuugzat, woon zelf in een huurhuis, alles opgeknapt tot zelfs een nieuwe voortuin en achtertuin, tot aan de zolder en een nieuwe keuken, een houtkachel.
  Echt duizenden euro s. We kunnen dit huis kopen, we zijn wel de laatste kanshebbers
  Want de woningbouwvereniging wil alleen nog maar huurders. Gek he onze huur valt vanaf juli boven de grens van 699,00, we zijn dan vrije vogels.
  We zijn naar de bank geweest en hebben groen licht, dus we gaan kopen, voor 550,00
  Per maand mogen we hier blijven wonen, in plaats van 715,00 vanaf 1 juli.
  We hebben het jaren uitgesteld, maar ik ga toch voor de koopoptie. En alle kosten voor onderhoud die waren toch al voor ons en dat gaat ons prima af.
  Dit is voor ons gezin de beste optie, we lenen op 1 inkomen en ruim daaronder, dus ik ben niet bang, maar huren dat durf ik niet meer.

 13. Maria says:

  Zou Steffie Blok op de koffie zijn geweest bij Pietje Moerland?

  Het hele scenario wat Piet een aantal jaren geleden geschetst heeft wordt ten uitvoer gebracht!

  Huurders betalen nu, middels huurverhogingen, voor de banken, de rest wordt aangevuld door de pensioenfondsen.

  Al gehoord dat bankmensen salaris moesten inleveren?

 14. mafketell says:

  Huurinkomsten 12 miljard
  HRA kosten 12 miljard

  Het magische getal 12 miljard, zomaar wat getalletjes 🙂

 15. mafketell says:

  Maria,

  Heb je de brief nog ? 🙂

 16. mafketell says:

  En nog meer huurders die de rekening niet meer kunnen betalen …. video leegstand winkelcentrum parade Nootdorp ….

  http://www.omroepwest.nl/nieuws/31-05-2014/leegstand-winkelcentrum-de-parade-nootdorp

  Huren moeten 25 tot 30% dalen …….. maar kunnen dat niet, zitten die huren soms vast aan een derivatencontact ? Proest …..

 17. Dawg says:

  Plato: Als er over de ontvangen rente (door de kredietverleners) wel belasting betaald moet worden en de rente die betaald wordt door de kredietnemers niet af getrokken mag worden is het een scheve toestand.

  Waarom zou dat scheef zijn? ‘k Betaal over mijn loon ook inkomstenbelasting, maar toch mag ik de loonkosten van de loodgieter, de accountant of wie dan ook niet aftrekken. Rente is, net als ontvangen loon, winst of huur, inkomen en daar moet je nu eenmaal inkomstenbelasting voor betalen. Betekent nog niet dat je dan ook alles wat je als particulier aan deze vormen van inkomen betaalt zou kunnen aftrekken van de IB. Als je dat wel wil kun je de inkomstenbelasting beter meteen afschaffen; zelfde opbrengst (namelijk nul) maar minder bureaucratie.

  Voor ondernemingen zijn het betaalde lonen en de rente kostenposten. Dat die aftrekbaar zijn van de over het inkomen van de onderneming (de winst) te betalen belasting is dus wel logisch. Aftrekbaarheid van op hypothecaire leningen betaalde rente is dat niet. ‘t Is een vreemde uitzondering op de systematiek van de IB. Je zou met hetzelfde recht huuraftrek of renteaftrek op je met geleend geld betaalde verzameling zeldzame antieke auto’s kunnen claimen.

 18. doemdenker says:

  Ikke,

  Wat gebeurt er boven de 699 euro?
  Is het dan geen sociale huurwoning meer en wat dan?

  Ben wel nieuwsgierig hoe het dan verder gaat.

 19. Mr Buitenzuur says:

  VV(D)Staat die D voor deportatie?

  Bruto 15000 minder dit jaar en zit nog gewoon op een terras.
  Wel in mijn huurtuin van 150 meter door groen omgeven.
  Lach me de ballen uit mijn broek als ik die tenminste aan heb.

  Scheve ogen van kopers hier met hun stadstuin die onder water staat.
  Ze hebben plaats voor een Kliko en een fiets (geen Bakfiets) past niet in tuin.

  En kopen kan altijd nog er zullen meer en meer mensen gaan participeren in een koophuis de mensen zijn creatief genoeg om dat te doorzien.

  Gr Mr buitenzuur in de rozentuin.

 20. Dawg says:

  Keurige man overigens, die Piet Moerland. Weet, zo te zien donders goed dat de prijzen op de koopmarkt zijn opgeblazen door uit de hand gelopen kredietverlening. Heeft er tegelijkertijd geen probleem mee om huurders uit hun woning te pesten (pardon: ‘zetje te geven’ om ‘stapje te doen’) richting koopmarkt. Om daar even onder een vallend mes te gaan staan. Nogmaals, fijne man.

 21. Hans- says:

  Maria, +10!! al die jaren ban je top!!

 22. Van Haren says:

  Ikke,

  Triest dat u gedwongen wordt om te kopen.

  Is die maandlast van EUR 550,- bruto of netto?

  Voor EUR 150.000,- is er elders toch ook aardig wat te koop:

  http://www.funda.nl/koop/heel-nederland/0-150000/

 23. Van Haren says:

  Zeker ook met betrekking tot boven de 150 m2.

  http://www.funda.nl/koop/heel-nederland/0-150000/150+woonopp/

 24. Ikke says:

  Nou gedwongen, ik laat me niet dwingen, maar we hebben een groot huis met 5 slaapkamers, en omdat we vier kinderen hebben is dat wel heel erg prettig.
  We wonen heerlijk groen en vlakbij Utrecht, met de trein ben je er zo.
  Mijn man fietst in 5 minuten naar zijn werk, ideaal dus.
  Over die 699,00 nou dat gaat zo want we hebben in de straat de verhogingsbrieven van elkaar gelezen. Onze huur mag nu tot 911,00 stijgen volgens de puntentelling, en onze buren die nog onder de 699,00 huren zijn nu beschermt voor 3 jaar dat de huur niet hoger kan worden. Er moet toch gewoond worden, ik moet toch een dak boven mijn hoofd en we moeten zorgen dat onze kinderen die nu gaan studeren dit zonder schulden kunnen doen.
  We willen helemaal niet weg, we zijn hier heel gelukkig.
  Vrijdag zijn we naar de bank geweest en ja die 550,00 is netto, als de hra aftrek eraf gaat dan betalen we net zoveel als nu. Dikke piemel ik leef maar een keer, ben nu oud en wijs genoeg, heb het hele verhaal bij de bank gedaan ook over die vreselijke huurverhoging, en over hoe mensen in de hoek worden gedrukt, maar ik ga er maar voor lang leve de subsidie
  Pot.

 25. Juan belmonte says:

  @ artikel

  Juan is voor de aanpak van scheefhuur.
  Dat is langer dan noodzakelijk gebruik maken van sociale subsidies.
  De oplossing is eenvoudig, definieer voor iedere sociale huurwoning een sociale huurprijs en een huurprijs als niet aan de condities wordt voldaan en toets ieder kalenderjaar en pas de juiste huurprijs toe.

  Tegelijkertijd is het belachelijk dat huurders van woningbouwverenigingen een belasting moeten ophoesten van 1,7 miljard. Dat treft immers niet alleen scheefhuurders maar alle huurders van woco’s en kan daarom ook alleen uitgelegd worden als een Hogehuizenprijsminnende maatregel.
  Precies zoals hierboven staat verwoord.

  Kortom ondanks het rapport Kosten Koper gaat de politiek doodleuk door met oud beleid.
  Een druppel op een gloeiende plaat

 26. Juan belmonte says:

  Ikke,

  Met 258.000 woningen op funda is er keuze genoeg.

  Veel succes en pas op dat de bank u niet drie maanden laat wachten… 🙂

 27. Juan belmonte says:

  Ikke,

  Als u in de buurt van Utrecht een huis met 5 slaapkamers vindt
  En u heeft slechts 147000 euro hypotheek nodig
  (Hiervan zijn de maandlasten netto 550 euro)
  Dan wil Juan u zeker feliciteren met uw keuzes want dan heeft u de nodige eigen middelen achter de hand.

  Keuze zat, nogmaals huizen met 5 slaapkamers rond Utrecht.
  Let u vooral ook op de schrootjes en groene badkamers, zeer authentiek, karaktervol en getuigend van een prima smaak.

 28. Juan belmonte says:

  mafketell:
  Plutocratie …… de politiek is gegijzeld door de banken ( zij en wij hebben verloren)…. want de staatsschuld moet ook nog worden terugbetaald is die staatsschuld per direct invorderbaar ? , zomaar een vraagje …….

  Was nog bezig met ‘onze’ studenten, als die inkomsten hebben tot 5500.- ( is een baantje van 458.- per maand bruto ) , is ALLE betaalde belasting( 2043,-) terug te vorderen ….. zó heerlijk is dat belastingprogramma……..

  Het is terecht opgemerkt dat banken en accountants een veel te grote greep op de samenleving hebben.
  Accountants daar hebben we weinig aan want die hebben de crisis niet voorspeld en voegen daarmee per saldo weinig waarde toe want zijn alleen een extra kostenpost. Als ze hun waarde niet tonen, waardeloos.
  Banken zouden de rol van betrokken lokale spelers moeten zijn, die voor de juiste groeikansen in hun gekoesterde gemeenschappen ondersteunen maar nemen in de huidige praktijk alleen maar meer afstand van de dorpseconomie.

  Accountants. En banken zijn secundair, de echte toegevoegde waarde zit bij de bron.
  Hoeveel industrie experts ze ook hebben ze staan langs de zijlijn en ondernemen niet zelf.

  Maar Juan zal ook nu wel weer een hele ouderwetse zienswijze hebben 🙂

 29. Juan belmonte says:

  Juan belmonte:
  Ikke,

  Als u in de buurt van Utrecht een huis met 5 slaapkamers vindt
  En u heeft slechts 147000 euro hypotheek nodig
  (Hiervan zijn de maandlasten netto 550 euro)
  Dan wil Juan u zeker feliciteren met uw keuzes want dan heeft u de nodige eigen middelen achter de hand.

  Keuze zat, nogmaals huizen met 5 slaapkamers rond Utrecht.
  Let u vooral ook op de schrootjes en groene badkamers, zeer authentiek, karaktervol en getuigend van een prima smaak.

  Oh er zijn ook mogelijkheden zonder spaargeld

  http://www.funda.nl/koop/utrecht/huis-48624696-spuistraat-45/

  Heerlijk wonen met zijn zessen op 62m2 🙂

 30. Frans says:

  Alles staat in dienst van de rat faced banksters.
  Huurders daar worden ze niet beter van, kopers, eigenaars, lees hypotheken wel.

  Global bankster occupation: wen er maar aan!
  Maximalisatie van schuld is the name of the game, en alles wat nodig is om het rendement op de schulden in stand te houden.
  Alles moet wijken voor het belang van de rat faced banksters, die batuurlijk de regering volledig in hun macht hebben.
  Overigens een zeer plesant en goed artikel! (ook al houd ik ervan om de uiterste consequentie en simpele diepere waarheid (n.m.i.) weer te geven, oftwel de bottom line.)

 31. Latida says:

  Al zolang ik me kan herinneren heeft de regering de mond vol van bezuinigen, en zolang als dat is geeft de regering ieder jaar weer meer uit en verhoogt het de lasten voor de burger. Steeds meer betalen voor steeds minder dus. Ook in de huizen, huur of koop, komt dat tot uiting. De strijstok moet inmiddels tot epische proporties zijn gegroeid. Dat gaat nooit meer goedkomen.

 32. kanttekening says:

  De hra afschaffen terwijl 1,4 miljoen huizen onder water staan, vele huizenbezitters een aflossingsvrije hypotheek hebben en de werkloosheid torenhoog is, is geen optie.
  Dan gaan er te veel Nederlanders failliet. Beetje bij beetje afbouwen van de hra is de enige oplossing. Straks bij het nieuwe belastingstelsel van commissie Dijkhuizen nog maar 37% aftrekken, belasting over opgebouwd stenen vermogen, enz.

 33. Adamus says:

  Wel eens gedacht aan minder werken? Zoveel mogelijk zelf doen? De supermarkt laten voor wat die is? Autoootje? Etc…..

 34. Adamus says:

  kanttekening,

  Blij met aflossingsvrij…….gaan er berekeningen losgelaten worden op fictieve aflossingen voor box3? Een zwijnenstal 😉

 35. Adamus says:

  Nico de Geit:
  Tijdens het schoonspuiten van de betontegels naar het gehuurde pad naar mijn schuur kon ik mooi even nadenken:

  – De eigen woning gaat naar box 3.

  – 1,2% van 3 ton is 3600 euro – dat is meer dan 3 maanden huur!

  – Zalig is hij die zijn woning niet en nooit aflost – maar dat mag niet meer bij een nieuwe hypotheek.

  – De mensen die straks hun huis netjes hebben afgelost zijn de klos.

  Dan zit ik hier relatief toch heel voordelig met slechts 1000 euro huur voor een huis met een verkoopwaarde van 330k.

  Misschien moet ik ook maar wat minder gaan werken – wat moet je met het geld? Als je geld verdient word je gepakt, als je het uitgeeft word je gepakt, als je het op de bank laat staan, aandelen koopt of er een huis van koopt word je gepakt.

  Plan:

  – Extra lang slapen
  – Geen wekker
  – Hele ochtend ontbijten
  – ‘s Middags het mos tussen het huurgras verticuteren
  – Agenda zit vol, geen tijd om te werken

  Wat ik zeg! 🙂

 36. bankschroef says:

  en ‘wat ik ook zeg’, nog beter zelfs haha.
  Mooi artikel hoor, gaat over de VOC mentaliteit, Balkenende zal trots zijn dat onze kolonie Nederland zo’n goede graaischuur is.
  90% woonlasten, kan best, geef iedereen een gratis smartphone (“spiegeltje”) en je hoort ze niet.
  Misschien kan er alvast wat kringloop meubilair geïmporteerd worden, of in ieder geval de export van kringloop naar het Oosten verbieden, want de hele avond thuis moeten staan is misschien onmenselijk. En demente bejaarden moeten langer thuis blijven wonen, dus de doorstroom naar de kringloop stagneert ook nog eens; bij elkaar mooie punten voor onze slimme 2e kamer.
  Ben ook benieuwd wat Marie Le Pen straks gaat doen, alle buitenlandse huizenbezitters in de Franse box X; lekker over de grens kaalplukken.

 37. hj says:

  Plan:

  – Extra lang slapen
  – Geen wekker
  – Hele ochtend ontbijten
  – ‘s Middags het mos tussen het huurgras verticuteren
  – Agenda zit vol, geen tijd om te werken

  doe ik al jaren, en met mooi weer, zoals zondag gistermiddag lekker op een terrasje met veel bier

  m’n overleden pa: je weet van voren niet dat je van achteren leeft

 38. hj says:

  ook interessant voor dit blog

  even buitenhof van zondag terugkijken

  met die PvdA-ert over wonen:

  http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1422382

  (Adri Duivesteijn), vanaf 19.25

 39. Stan says:

  Goed stuk, spijker op zijn kop.

  Samsom en ik vermoed het gros van alle andere politici in Den Haag, wonen in een koopwoning. Als je huis opeens in waarde daalt komt dat wel dichtbij in de glazen stolp. Niemand is graag dief van zijn eigen beurs.

 40. mafketell says:

  Proest http://www.renderoactueel.com/content/media/k2/items/cache/52a1a12ad7897ab6e2b704a59e1d84a3_XL.jpg

  Nikx aan de hand hoor 🙂 , uw woning houdt de waarde, ( totdat ie slooprijk is uiteraard, maar dat staat natuurlijk niet in het rapport ) berekend volgens de bla, bla ….. de casametrie methode , door …… Prof.Dr.M.Francke, jawel daar is ie weer ……. heb wat technische moeite met de link doorgeven, daarom maar zo ……… een Rijksoverheidsstuk op een kamervraag, je blijft lachen in dit land …….

  De waardeontwikkeling op de woningmarkt in aardbevingsgevoelige gebieden rond het Groningenveld

  Deze publicatie wordt niet als webpagina beschikbaar gesteld,
  u kunt de authentieke versie (pdf) downloaden.

 41. mafketell says:

  Hier kan je hem vinden …….. hoop ik, waarom zo goed verstopt ?

  https://www.democratieindebat.com/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vj6rnb1odezv toets op BLG326557

 42. mafketell says:

  Voor de Ayn Rand liefhebbers 🙂

  Wij kapitalisten houden van mensen Trouw

  http://www.trouw.nl/tr/nl/4504/Economie/article/detail/3664655/2014/06/01/Wij-kapitalisten-houden-van-mensen.dhtml

 43. Ontwikkelaar says:

  Als die socialistische bestuurders bij de verzelfstandiging van de woningbouwverenigingen eens wat beter met het geld van hun huurders waren omgesprongen, ipv. in allerlei exotische projecten te stoppen, dan had de huursector er heel wat gezonder bij gestaan!

  En maar klagen, wijzen naar anderen en wachten tot het wordt opgelost.

  Wel eens afgevraagd waarom er in Nederland zoveel sociale woningen zijn tov. omringende landen en de huurquote toch zo hoog is?

  Net als schulden met schulden oplossen, sociale-/ starterswoningen bouwen om het probleem aan de huuronderkant op te lossen.

  Iedereen in een sociale-/starterswoning!

  En als over 10 jaar eindelijk de huurders die helemaal niet in die sociale woningen thuis horen zijn uitgerookt je afvragen waar die naar toe moeten.

  Daar gaan we dan beleid voor maken!

  Misschien toch eens over de grens kijken.

  Volgens Adri Duivesteijn zouden huurders hun eigen complex in een cooperatie moeten kunnen kopen.

  Probleem in Nederland is dat Nederlanders dat helemaal niet kunnen.

  Die zijn gewend dat anderen alles regelen, bouwen en beheren.

  En maar kankeren als het niet naar het zin gaat.

  Regel het dan zelf!

 44. king says:

  Ontwikkelaar,

  Zelf regelen lost niks op als de grondprijs op 800 euro de vierkante meter blijft hangen.
  Daar zit de grootste pijn.

  Als we die 800 gewoon betalen aan de gemeente en je zet op 150 m2 een huisje neer. Begin je al met 120.000 af te tikken en heb je nog geen steen gemetseld.

  Als ik het zelf mocht regelen zou ik de grond eerst van een boer kopen (10.000 m2) en dan voordelig natuurlijk. Dan voor 80k een huis erop in het collectief. Maar je snapt wel dat dat met deze overheid niet kan.
  “we gaan de grond niet weggeven natuurlijk”……

 45. Apekool says:

  Ontwikkelaar:
  Regel het dan zelf!

  Zelf regelen klinkt leuk, hierbij een linkje naar de 24 pagina’s regels en voorschriften om een eigen woning te bouwen in Waalre, dit gaat om precies 1 bouwkavel
  http://www.waalre.nl/document.php?fileid=18611&m=1&f=a765fe3c3b54fff5e4e1c615514c3ed9&attachment=1&c=20789

  Uiteraard is alvast voor jou vastgesteld op welk deel van het kavel de woning komt en wat de afmetingen ongeveer zullen zijn. Dit alles om te voorkomen dat je daarin domme beslissingen neemt nadat je EUR 525000 ex. BTW hebt neergeteld voor een stukje grond.

 46. Nico de Geit says:

  Die ‘groene badkamers’ dat is jade, niet ordinair groen. Kan best mooi zijn.

  Ik ken een aantal vrouwen die in de sociale huur woont. met een uitkering natuurlijk. Ze willen niks met mij want ik ben te laag of zo. Eigenlijk willen ze met niemand, anders hadden ze de ware al lang gevonden. Ze willen alleen de overheid als partner.

  Ik heb nooit iets met ze gehad maar ik moet dus wel een soort alimentatie betalen, in de vorm van belasting.

  Naast die vrouwen zijn er meer dan een miljoen mensen die als asielzoeker of gastarbeider naar Ons Land kwamen, en daar in een uitkeringssituatie terecht kwamen.

  Bovenstaande is eigenlijk het antwoord op de vraag: waarom is het wonen in Nederland zo duur? Wonen in Nederland is niet voor iedereen duur, alleen voor de werkenden en mensen met vermogen.

  Leven van een uitkering en wonen in de sociale huur, daar word je ook niet vrolijk van. Het is best een triest en onveilig land aan het worden.

 47. Nico de Geit says:

  Stel: je bent oud, 67+. Je hebt altijd hard gewerkt en geld gespaard. Met dat geld koop je een woning, want dan hoef je geen huur meer te betalen.

  Je kunt net rondkomen maar het houdt niet over. Je bent 67 maar je kunt wel 100 worden. 33 jaar te gaan. De overheid knabbelt aan je AOW – die verandert mogelijk in een soort bijstand, alleen voor mensen zonder vermogen.

  Over je eigen huis betaal je 1,2% VRH – maar wat als je dat geld helemaal niet hebt? Moet je dan een lening afsluiten of zo? Welke bank wil een gepensioneerde geld lenen om zijn belasting te betalen? En dan nog, met het huis als onderpand.

  Voor je 100e ben je volledig geplunderd en kom je alsnog op straat terecht. Dat lijkt het doel: iedereen arm.

  Wie heeft het eigenlijk bedacht om gepensioneerden te plunderen? Van je 67e tot je 100e is een heel eind.

 48. Adamus says:

  mafketell:
  Proestrenderoactueel.com…704a59e1d84a3_XL.jpg

  Nikx aan de hand hoor, uw woning houdt de waarde, ( totdat ie slooprijk is uiteraard, maar dat staat natuurlijk niet in het rapport ) berekend volgens de bla, bla ….. de casametrie methode ,door …… Prof.Dr.M.Francke, jawel daar is ie weer ……. heb wat technische moeite met de link doorgeven, daarom maar zo ……… een Rijksoverheidsstuk op een kamervraag, je blijft lachen in dit land …….

  De waardeontwikkeling op de woningmarkt in aardbevingsgevoelige gebieden rond het Groningenveld

  Deze publicatie wordt niet als webpagina beschikbaar gesteld,
  u kunt de authentieke versie (pdf) downloaden.

  Ik zie op groningerveld wel mogelijkheid tot flexibel wonen: op rubber banden.

 49. Adamus says:

  Vestia/Staal heeft dus hand overspeeld. Nounounou.

 50. Ontwikkelaar says:

  47. Apekool

  Het volk krijgt de regering die het verdient, incl. regels.

 51. Adamus says:

  Almere: ‘500 gezinnen wonen nu betaalbaar met een normale lening en een normale rente’
  Blablabla. Leg dat maar eens naast het Trouw-interview.

 52. Nico de Geit says:

  hj: Plan:

  – Extra lang slapen
  – Geen wekker
  – Hele ochtend ontbijten
  – ‘s Middags het mos tussen het huurgras verticuteren
  – Agenda zit vol, geen tijd om te werken

  Maar wel tijd om te denken en de koers uit te zetten. En dat doen de meeste mensen niet.

  1. Ik vraag me af of het wel slim is in Nederland te blijven als je overal je geld kunt verdienen.

  2. Leven in relatieve armoede in je Eigen Land kan natuurlijk, maar of je daar zin in hebt? Ik niet in ieder geval.

  Voor professionals die overal kunnen wonen en werken zijn betere plaatsen beschikbaar. Wat achterblijft zijn de mensen die vast zitten aan Nederland. Ouderen, werklozen, zieken, gastarbeiders, kansarme immigranten, enz.

  Huisartsen gaan staken omdat ze door de zorgverzekeraars worden uitgeknepen. Iedereen in dit land wordt uitgeknepen. Werkgevers durven geen personeel meer aan te nemen, enz. Dit land takelt langzaam maar zeker af.

  In de grote steden van Nederland is meer dan de helft van de jeugd afkomstig uit derdewereldlanden. Daar zijn heel soms wat problemen van geringe omvang, de overheid wil dat oplossen door de schooldwang op te voeren tot het 23e jaar.

  De overheid denkt dat als je mensen lang naar school stuurt je vanzelf een land vol professionals krijgt. Ik denk dat dat een foute aanname is. Wat ik van dichtbij zie is dat professionals voorop lopen – daar is geen opleiding voor. De opleiding komt pas jaren later, maar dan is die kennis al weer verouderd.

  De overheid denkt dat ze van kansarme immigranten uit de derde wereld succesvolle professionals kan maken. Dat is natuurlijk heel triest voor die mensen uit de derde wereld. Voor relatief succes is talent, ontwikkeling van dat talent, doorzettingsvermogen en dus het juiste karakter nodig. Maar misschien heb ik ongelijk.

 53. Nico de Geit says:

  Nico de Geit: Stel: je bent oud, 67+. Je hebt altijd hard gewerkt en geld gespaard. Met dat geld koop je een woning, want dan hoef je geen huur meer te betalen.

  Je kunt net rondkomen maar het houdt niet over. Je bent 67 maar je kunt wel 100 worden. 33 jaar te gaan.

  Hoe kun je die 33 jaar overbruggen als de overheid je aan alle kanten besteelt? Van de overheid moet dat dus blijkbaar leven in ‘gelijke armoede’. Die 1,2% VRH over je eigen betaalde woning moet je blijkbaar ophoesten van je AOW, als je die nog krijgt, want je bent immers vermogend.

  Misschien komt er straks wel een verplichte opeet-constructie voor gepensioneerden. Eerst alles opeten voordat je AOW krijgt. ‘Eerlijk delen’ noemen ze dat.

 54. Nico de Geit says:

  Nico de Geit: Misschien komt er straks wel een verplichte opeet-constructie voor gepensioneerden.

  Mensen die nu een huis kopen met een hypotheek moeten binnen 30 jaar aflossen. Tegen die tijd zijn ze oud en versleten en moeten ze misschien eerst hun opgebouwde vermogen opeten. Daar hebben ze dan altijd krom voor gelegen.

  Een huiseigenaar (met vermogen) is een sitting duck voor de overheid. En van kale kippen kun je nu eenmaal niet plukken, dus is de overheid min of meer gedwongen de werkende spaarzame burger te pakken.

 55. Cartoonist says:

  @ artikel “Huurder betaalt rekening bankencrisis”

  Ja mee eens, de huurder betaalt direct maar ….
  de huurder is niet de enige die voor de bankencrisis betaalt, ook de huiseigenaar betaalt de rekening indirect via een jarenlange huizen- en bouwgrond- prijsdaling (Japanscenario = 25 jaar dalende onroerend goed prijzen).
  Evenals iedere (on)geboren nederlander die, zonder diens instemming, opgezadeld wordt met 30- a 40- duizend euro staatsschuld.

  De enige die NIET betalen voor de bankencrisis zijn de (onnatuurlijke rechtspersonen) BANKEN.

  Wie de banksters gelooft dat de huizenprijzen binnenkort weer gaan stijgen die noem ik kinderlijk naief of geestelijk gehandicapt. Veel beloven en weinig geven, doet de zotten in vreugde leven.

  Betekenis: Je kunt normale mensen niet aan het lijntje houden door hun voortdurend iets te beloven en de belofte nooit daadwerkelijk in te lossen; uiteindelijk zullen alleen gekken je beloftes nog voor waar aannemen.

 56. Francois van Fleppesteijn says:

  Wat een zak die Duijvestijn,

  Dat hele woningcorporatiedrama in Nederland komt door de liberalisering van de huurmarkt; kortom naast de VVD zijn CDA, PVDA en SP ook neo liberale partijen.

  Die lul van een Staal heeft op een gegeven moment het aas gepakt van een bank en is vastgehaakt.

  In een neo liberale samenleving wint de bank altijd.

  Nu gaan we de problemen oplossen door minister Blok door nog meer liberalisering toe te passen.

  Probleem is dat externe investeerders pas investeren als de bodem is bereikt (dat zou iedere liberaal moeten weten).

  Dus grijpt Blok toch maar naar communistische middelen door te gaan graaien in de pensioenen.

 57. Cartoonist says:

  king: als de grondprijs op 800 euro de vierkante meter blijft hangen.
  Daar zit de grootste pijn.

  Het kost niet overal 800 euro. Buiten de randstad is een prijs van 250 euro ‘normaal’, dat is de grond die even eerder voor een boer 25000 euro/hectare waard was ( 2,5 euro/meter)

  “we gaan de grond niet weggeven natuurlijk”……

  Dat is het beleid van het establishment. Stef Blok noemt dat netjes ‘een restrictief bouwlocatie beleid’.

 58. Cartoonist says:

  Grond scenario:……
  Stap 1:
  Veel grond wordt in het kader van allerlei milieu propaganda in natuurgebied omgevormd. Boeren krijgen een minimumprijs voor hun grond die wordt onteigend. De overheid wordt (via stichtingen) eigenaar van deze grond.
  Stap 2:
  De overheid raakt diep in de schuld bij de banksters en die beginnen hun vorderingen op te eisen. (zie Griekenland/knoflooklanden). De staat wordt verplicht alle natuurgebieden over te dragen aan de banken.
  Stap3:
  De rijke aandeelhouders v/d banken kunnen deze natuurgebieden voor een prikkie opkopen en daar hun paleizen opzetten.

  Neo-feodale tijden komen er aan als we de banksters hun gang laten gaan.

 59. Francois van Fleppesteijn says:

  Cartoonist:

  Neo-feodale tijden komen er aan als we de banksters hun gang laten gaan.

  Nog erger! De geestelijkheid is nu tamelijk uitgeschakeld 🙂

 60. Cynicus economicus says:

  mafketell: Voor de Ayn Rand liefhebbers 🙂

  Wij kapitalisten houden van mensen

  Winstgevend zaakje, die exploitatie van de nalatenschap van A.R.. Al die gefrustreerde lieden, die de ontplooiing van hun onmetelijke kwaliteiten gehinderd weten door de overheid.

  Overigens, als we er met A.R. van uit gaan, dat de overgrote meerderheid van de mensen inferieur is, kunnen we de grote populariteit van haar romans dan verklaren uit het feit dat inferieure types bij voorkeur inferieure boeken lezen?

 61. king says:

  Cartoonist,

  Eens. 800 euro was maar een voorbeeld.
  In mijn eigen regio eindhoven zal het misschien 450 euro zijn. Maar dan nog. Belachelijke prijzen in mijn ogen.

  Bovendien is het maar de vraag of we bij moeten bouwen terwijl we al zoveel leegstand hebben. Het probleem is niet datde huizen er niet zijn voor de jongeren, maar dat de prijzen nog te hoog liggen. Dus zakken maar zou ik zeggen.

 62. Flipper says:

  Francois van Fleppesteijn: Nog erger! De geestelijkheid is nu tamelijk uitgeschakeld

  Alleen in ons klotelandje en omgeving.
  In de rest van de wereld speelt de geestelijkheid (niet aleen de Roomse geestelijkheid!)nog een belangrijke rol.

 63. Flipper says:

  Cartoonist: uiteindelijk zullen alleen gekken je beloftes nog voor waar aannemen.

  Het barst van de gekken!
  Kijk alleen hier maar even rond.

 64. Flipper says:

  Nico de Geit: Een huiseigenaar (met vermogen) is een sitting duck voor de overheid.

  Beter, een sitting duck te zijn, dan een kale kip!

 65. Flipper says:

  Nico de Geit: Leven in relatieve armoede in je Eigen Land kan natuurlijk, maar of je daar zin in hebt? Ik niet in ieder geval.

  Al tickets gekocht? 🙂

 66. Nico de Geit says:

  Flipper: Al tickets gekocht?

  Dat niet, maar ik zit in ieder geval niet vast in een huis dat onder water staat. Als ik weg wil kan ik weg. Dat gevoel alleen is me al heel wat waard.

 67. Nico de Geit says:

  Latida:
  De Nederlandse burger van de toekomst?

  4.bp.blogspot.com/…+kip+%25283%2529.jpg

  Uitgeknepen door banken en overheid:

  http://bobbiblogger.files.wordpress.com/2012/02/banking.jpg

 68. mafketell says:

  Lol …….. De zeepbel ……10 maart 2012 vermogen is gehalveerd
  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/10-03-2012/vermogen-huishoudens-in-4-jaar-gehalveerd/

  CBS vandaag, meer dan TWEE JAAR LATER vermogen is gehalveerd
  http://www.nrc.nl/nieuws/2014/06/02/vermogen-nederlandse-huishoudens-in-vier-jaar-gehalveerd/

  Nieuwe vermogen vandaag de dag is 0, maar dat mogen we pas over 2 of 3 jaartjes weten ……. 🙂

 69. king says:

  Nico de Geit,

  “Als ik weg wil kan ik weg.”

  En gelijk heb je Nico.
  Vrijheid is goud waard. Niet in geld uit te drukken.

 70. Adamus says:

  Bovendien is het maar de vraag of we bij moeten bouwen terwijl we al zoveel leegstand hebben. Het probleem is niet datde huizen er niet zijn voor de jongeren, maar dat de prijzen nog te hoog liggen. Dus zakken maar zou ik zeggen.

  Jongeren moeten de straat op! Ze moeten op de kaart van Opstelten 😉

 71. Adamus says:

  Francois van Fleppesteijn:
  Wat een zak die Duijvestijn,

  Dat hele woningcorporatiedrama in Nederland komt door de liberalisering van de huurmarkt; kortom naast de VVD zijn CDA, PVDA en SP ook neo liberale partijen.

  Die lul van een Staal heeft op een gegeven moment het aas gepakt van een bank en is vastgehaakt.

  In een neo liberale samenleving wint de bank altijd.

  Nu gaan we de problemen oplossen door minister Blok door nog meer liberalisering toe te passen.

  Probleem is dat externe investeerders pas investeren als de bodem is bereikt (dat zou iedere liberaal moeten weten).

  Dus grijpt Blok toch maar naar communistische middelen door te gaan graaien in de pensioenen.

  Heb je ‘kapitalisme’ niet vergeten?

 72. huizenhyper says:

  Flipper: Flipper Zegt:
  2 June 2014 om 3:38 pm (Quote) (Reply)

  Cartoonist: uiteindelijk zullen alleen gekken je beloftes nog voor waar aannemen.

  Het barst van de gekken!
  Kijk alleen hier maar even rond.

  Ik zou willen dat er eens een stuk of 10 van die “gekken” van dit forum in de tweede kamer zouden zitten… Dan was er nog hoop voor dit land.
  De voorspellingen voor de toekomst van Nederland en de huizenmarkt (kuch… markt) waren op dit forum zeer accuraat. Tevens heb ik hier hele nette en uitgewerkte oplossingen gelezen waar ik echt van versteld stond. Daar kan Peter Boelhouwer nog een puntje aan zuigen.

  Van de politiek daarentegen heb ik de laatste 6 jaar
  nog nooit zoveel flauwekul, absolute waanzin, onzinverhalen en klinkklare leugens gehoord.

  Dus als je mij vraagt waar de echte gekken zich bevinden kun je mijn antwoord wel raden.

 73. Juan belmonte says:

  mafketell,

  We leven in tijden
  Waarin mafketels beter kunnen uitleggen
  Hoe de wereld werkt
  Dan weledelzeerhooggeleerde dames en heeren

  …… CPB incluis

 74. Juan belmonte says:

  mafketell,

  Nee maar
  Zelfs de Makelleugenaar
  Begint het te snappen NU

  Begin 2012 hadden huishoudens door de bank genomen zo’n 27.000 euro aan bezittingen. Dat is bijna de helft minder dan in januari 2008. De doorsnee-waarde van huizen nam in de periode 2008-2012 af van 256.000 euro naar 231.0000 euro.

  http://www.nvm.nl/actual/juni%202014/forse_vermogensdaling_sinds_2008.aspx

  Ze hebben zich vergist
  …..
  Het was NIET huis KOPEN in 2011 SLIMME Z
  ….
  Maar wel huis VERKOPEN in 2011 SLIMME Z 🙂

  Foutje, bedankt 🙂

 75. Flipper says:

  huizenhyper: Ik zou willen dat er eens een stuk of 10 van die “gekken” van dit forum in de tweede kamer zouden zitten… Dan was er nog hoop voor dit land.

  Ik zei: het barst van de gekken hier.

  Niet allemaal dus. De wijzen mogen in de kamer.
  De levensgevaarlijken niet. 🙂

  Wel goed en begrijpend lezen en niet met tekst manipuleren, idiootje!

 76. hj says:

  gouden handel:

  http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1422409

  vanaf 11.30

  16 miljoen vierkante meter kantoorruimte

  ombouwen tot woningen (voor één eurootje)

 77. Steven says:

  Flipper: Wel goed en begrijpend lezen en niet met tekst manipuleren, idiootje!

  Ik ben dan misschien zo’ n gek.. maar wel heb ik al 6 jaar gelijk. Dan ben ik liever gek dan een normale looser.

 78. Steven says:

  hoe vervelend de lener het ook vindt: we gaan naar dit grafiekje:

  (wel wat opgeschoven in tijd uiteraard)

  http://2.bp.blogspot.com/-OZ-mGABorZw/TyhjjG_fALI/AAAAAAAAExY/n8-LdLpX2PE/s1600/HousePricesRealNov2011.jpg

 79. Frans says:

  Bill Still, attack on cash.
  http://www.youtube.com/watch?v=1DJKcqp7fbg

 80. Frans says:

  Extreem interessant inteview met Catherine Austin Fits!
  http://www.youtube.com/watch?v=DHpCiygY2GU

 81. azijnseikerT says:

  Volgens mij moet dit De Belastingbetaler zijn.

 82. Keesje says:

  Juan belmonte,

  Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Je moet wel ergens wonen en huren kost ook geld. Verder loop je het risico op moeten verhuizen wanneer jij het niet wilt als je particulier huurt….

 83. Keesje says:

  Flipper: Beter, een sitting duck te zijn, dan een kale kip!

  Zodra de overheid van een sitting duck meer geld probeert te halen over vermogen in huis, spaargeld of erfenis dan verkopen vooral de babyboomers hun grote huis pijlsnel om te gaan huren en de rest in de tuin of cash onder de dakpannen te verstoppen….

 84. Keesje says:

  king:
  Cartoonist,

  Eens. 800 euro was maar een voorbeeld.
  In mijn eigen regio eindhoven zal het misschien 450 euro zijn. Maar dan nog. Belachelijke prijzen in mijn ogen.

  Bovendien is het maar de vraag of we bij moeten bouwen terwijl we al zoveel leegstand hebben. Het probleem is niet datde huizen er niet zijn voor de jongeren, maar dat de prijzen nog te hoog liggen. Dus zakken maar zou ik zeggen.

  Hier in de buurt van de randstad als je belt met projectontwikkelaar over gewilde lokaties nieuwe projecten worden die vertraagd omdat de minder gewilde lokaties nog niet goed genoeg verkocht hebben en wordt je naar die lokaties doorverwezen, zijn ook gewilde projecten hoor…….whahaha how low can you go? Daarom verwijs jij me er ook naar natuurlijk….

 85. Keesje says:

  Nico de Geit: Maar wel tijd om te denken en de koers uit te zetten. En dat doen de meeste mensen niet.

  1. Ik vraag me af of het wel slim is in Nederland te blijven als je overal je geld kunt verdienen.

  2. Leven in relatieve armoede in je Eigen Land kan natuurlijk, maar of je daar zin in hebt? Ik niet in ieder geval.

  Voor professionals die overal kunnen wonenen werken zijn betere plaatsen beschikbaar. Wat achterblijft zijn de mensen die vast zitten aan Nederland. Ouderen, werklozen, zieken, gastarbeiders, kansarme immigranten, enz.

  Huisartsen gaan staken omdat ze door de zorgverzekeraars worden uitgeknepen. Iedereen in dit land wordt uitgeknepen. Werkgevers durven geen personeel meer aan te nemen, enz. Dit land takelt langzaam maar zeker af.

  In de grote steden van Nederland is meer dan de helft van de jeugd afkomstig uit derdewereldlanden. Daar zijn heel soms wat problemen van geringe omvang, de overheid wil dat oplossen door de schooldwang op te voeren tot het 23e jaar.

  De overheid denkt dat als je mensen lang naar school stuurt je vanzelf een land vol professionals krijgt. Ik denk dat dat een foute aanname is. Wat ik van dichtbij zie is dat professionals voorop lopen – daar is geen opleiding voor. De opleiding komt pas jaren later, maar dan is die kennis al weer verouderd.

  De overheid denkt dat ze van kansarme immigranten uit de derde wereld succesvolle professionals kan maken. Dat is natuurlijk heel triest voor die mensen uit de derde wereld. Voor relatief succes is talent, ontwikkeling van dat talent, doorzettingsvermogen en dus het juiste karakter nodig. Maar misschien heb ik ongelijk.

  Kun je nagaan…..en dan is de werkeloosheid in de meeste Euro landen nog een stuk hoger dan hier……waar moet je dan heen verhuizen? Allemaal de grens over naar Duitsland? Mittagsruhe? Mini jobs? Einden rijden naar faciliteiten waar die in Nederland meestal wel dichtbij zijn?

 86. Keesje says:

  Nico de Geit:
  Stel: je bent oud, 67+. Je hebt altijd hard gewerkt en geld gespaard. Met dat geld koop je een woning, want dan hoef je geen huur meer te betalen.

  Je kunt net rondkomen maar het houdt niet over. Je bent 67 maar je kunt wel 100 worden. 33 jaar te gaan. De overheid knabbelt aan je AOW – die verandert mogelijk in een soort bijstand, alleen voor mensen zonder vermogen.

  Over je eigen huis betaal je 1,2% VRH – maar wat als je dat geld helemaal niet hebt? Moet je dan een lening afsluiten of zo? Welke bank wil een gepensioneerde geld lenen om zijn belasting te betalen? En dan nog, met het huis als onderpand.

  Voor je 100e ben je volledig geplunderd en kom je alsnog op straat terecht. Dat lijkt het doel: iedereen arm.

  Wie heeft het eigenlijk bedacht om gepensioneerden te plunderen? Van je 67e tot je 100e is een heel eind.

  Die kant gaan we op inderdaad…..daarom ook: kinderen moeten gaan mantelzorgen, in laten wonen, en anders moeten de buren dat onderling maar gaan doen…..Roemeense plattelandstaferelen anno 2030-2040 in Nederland…..

  Misschien worden ouderen dan verbannen naar goedkope huisboerderijen in verlaten dorpjes met als enige wetkenden verplegets en dokters, liefst uit de Filipijnen of Polen of zo, want de nederlandstaligen moeten hard aan het werk in en om de Randstad……werk zat daar, als je onder de 70 bent….

 87. Keesje says:

  Nico de Geit,

  Misschien moet je ze eens op de koffie vragen of vrijwilligerswerk gaan doen? Zijn genoeg alleenstaande vrouwen die zeker wel een partner willen. En wel deo, schone kleding en netjes geknipt haar! En taart van de bakker, niet uit de diepvries van de supermarkt graag……verder: benader gewone vrouwen en niet alleen die hele knappe jonge meiden, neem je eigen leeftijd en looks….

 88. Keesje says:

  king,

  Als dat kon, was de landbouwgrond morgen “op” in Nederland 🙂

 89. Keesje says:

  Ikke,

  Goedkoop! Denk dat het een goede keuze is, is maar kleine hypotheek. Met erfenisje ben je zo nog minder geld er aan kwijt.

 90. lorenzo says:

  Frans: Extreem interessant inteview met Catherine Austin Fits!
  http://www.youtube.com/watch?v=DHpCiygY2GU

  36.48 minuten , dat is een niet nader te benoemen inkomsten derving voor lorenzo,in dit kader en wellicht kun je in het kort benoemen de algemene boodschap van deze meneer ?

 91. Adamus says:

  Keesje: Zodra de overheid van een sitting duckmeer geld probeert te halen over vermogen in huis, spaargeld of erfenis dan verkopen vooral de babyboomers hun grote huis pijlsnel omte gaan huren en de rest in de tuin of cash onder de dakpannen te verstoppen….

  Aflossen loont http://www.parool.nl/parool/nl/7/MISDAAD/article/detail/3665434/2014/06/02/Schrijfster-is-een-half-uur-van-huis-80-000-euro-weggehaald.dhtml#.U4xo6MJtoLU.twitter

 92. lorenzo says:

  Adamus: peakprosperity.com…rkets-darkening-data

  The US Housing Market’s Darkening Data

  wil jij ook omwille van mijn tijd een samenvatting geven ?

 93. lorenzo says:

  Adamus: Aflossen loont parool.nl/parool/n….U4xo6MJtoLU.twitter

  1 . bank vertrouwen is in deze niet van belang .
  2. mist toch enige rente
  3. diefstal (..) , maar vooral brand kan een dissonant zijn .

  Ergo , wellicht is de melkboer / buurman die mevrouw beter niet kan vertrouwen ,altans de statistieken wijzen dat uit .

 94. Adamus says:

  Adamus: Of omzetten in plastic
  ftm.nl/exclusive/1…verdachte-euros-fiu/

  Donderdag a.s. rente negatief.(?)

 95. lorenzo says:

  lorenzo: 1 . bank vertrouwen is in deze niet van belang .
  2. mist toch enige rente
  3. diefstal (..) , maar vooral brand kan een dissonant zijn .

  Ergo ,wellicht is de melkboer / buurman die mevrouw beter niet kan vertrouwen ,altans de statistieken wijzen dat uit .

  4. bewijslast problemen met de verzekering , u stelt € 80.000 kwijt te zijn …..

  Emoties + mens = (geld)crisis.

 96. luisindepels says:

  Zitten jullie te slapen? Ik had al een polonaise hier verwacht.

  Verder zou worden overwogen om de hypotheekrenteaftrek versneld af te bouwen.

  ‘Kabinet stopt alle meevallers in werkgelegenheid’

  Het kabinet is naar verluidt van plan na de zomer de belasting op arbeid te verlagen.

  Dit moet nieuwe banen opleveren, schrijft het Financieele Dagblad (FD) dinsdag op basis van bronnen rond het kabinet.

  Wanneer er financiële meevallers zijn, zullen die volgens het FD door het kabinet worden gebruikt om via lagere belastingen de werkgelegenheid te verbeteren.

  Het kabinet wil het met name gemakkelijker en goedkoper maken voor ondernemers om mensen aan te nemen, meldt de krant. De regeringspartijen zijn volgens de bronnen niet van plan het hele belastingsysteem op de schop te gooien om lagere belastingen mogelijk te maken. Wel zou het systeem eenvoudiger moeten worden.

  Na de zomer zou het kabinet zich vooral gaan richten op het creëren van banen. De regeringspartijen zijn naar verluidt nog bezig met het uitwerken van de plannen; welke maatregelen er precies zullen woren doorgevoerd is nog onderwerp van discussie.

  Europa

  Vorige week pleitte minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem al voor het gecoördineerd verlagen van belastingen op arbeid in Europa, om zo meer banen te creëren.

  Het kabinet van PvdA en VVD zou onder meer werken aan het schrappen van aftrekposten en het omlaag brengen van het aantal huishoudens dat toeslagen krijgt. Verder zou worden overwogen om de hypotheekrenteaftrek versneld af te bouwen.

  Daarvoor pleitte de Europese Commissie maandag ook in haar landenspecifieke aanbeveling voor Nederland. De maatregelen zouden moeten worden gecompenseerd door de belastingtarieven omlaag te gooien.

  Volgens het FD trekken de twee regeringspartijen het initiatief weer naar zich toe, door te kiezen voor meer banen. In de afgelopen maanden werden de meevallers juist uitgegeven door de bevriende oppositiepartijen, die nodig zijn voor een meerderheid in de Eerste Kamer.

  Door: NU.nl/Novum

 97. luisindepels says:

  Oh, niet te vroeg juichen:

  ‘Afbouw renteaftrek levert knelpunten huurmarkt op’

  Als huishoudens langer moeten sparen om een huis te kunnen kopen door de afbouw van de hypotheekrenteaftrek, kan dat voor knelpunten zorgen op de huurmarkt.

  Daarvoor waarschuwt het Financieel Stabiliteitscomité, waarin het ministerie van Financiën, De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten zitting hebben.

  Volgens het comité kunnen strengere voorwaarden voor de hypotheekrenteaftrek zorgen voor een stabielere ontwikkeling van de huizenprijzen en kredietverlening. Dat zou een stabielere economische cyclus kunnen opleveren.

  De financiële huishouding van gezinnen zou bovendien ook gezonder worden.

  Huurwoningen

  De verandering van de renteaftrek kan echter ook negatieve gevolgen hebben, zo waarschuwt het comité.

  “Wanneer huishoudens enkele jaren moeten sparen voordat ze een huis kunnen kopen, neemt de vraag naar huurwoningen toe”, schrijft het comité. “Dit kan tot knelpunten leiden wanneer het aanbod van huurwoningen hier niet snel genoeg op reageert.”

  De beperking brengt verder zowel baten als lasten met zich mee voor huishoudens. “Huishoudens zijn bij een lagere hypotheekschuld weliswaar minder kwetsbaar, maar worden ook beperkt in de mogelijkheid om een huis te kopen op het door hen gewenste moment.”

  Risico’s

  DNB en het Centraal Planbureau gaan nu de risico’s van een verdere beperking van de hypotheekrenteaftrek beter in kaart brengen, is in het comité besloten. Het ministerie van Binnenlandse Zaken, het departement van minister voor Wonen Stef Blok (VVD), is verder gevraagd de effecten van het beleid op het middensegment op de huurmarkt te schetsen.

  Het kabinet werkt momenteel aan plannen voor een verdere beperking van de renteaftrek, meldde Het Financieele Dagblad dinsdagochtend op basis van bronnen. Dat moet dan onderdeel worden van een eenvoudiger belastingsysteem. Het geld dat dit oplevert zou volledig moeten gaan naar de werkgelegenheid, schreef de zakenkrant.

  Door: Novum

 98. mafketell says:

  ‘ De vijf rijkste families van Nederland hebben bijna evenveel vermogen als de 3,2 miljoen armste Nederlanders samen ‘ Oxfam Novib in NRC

  http://www.nrc.nl/nieuws/2014/06/03/rapport-oxfam-novib-verdeling-welvaart-steeds-oneerlijker/

 99. Adamus says:

  De 5 miljardairs hebben dan ook niks, behalve schulden (=geld op de bank)

 100. hra aanpassing says:

  hra aanpassingen worden nu onderzocht. In ieder geval stap in de goede richting. Jammer dat ze niet gewoon de huurmarkt groter willen laten worden. Mensen zijn met huren toch veel flexibeler, wat prettig is als je jong bent. Dan koop je gewoon pas als je ouder bent en gespaard hebt een huis.
  http://www.nu.nl/geldzaken/3792352/afbouw-renteaftrek-levert-knelpunten-huurmarkt-op.html

 101. mafketell says:

  Ah hij komt net binnen ……. Het onderzoek http://www.afm.nl/nl/nieuws/2014/juni/fsc-stabiele-hypotheekmarkt.aspx

 102. mafketell says:

  Verkeerde draadje Onderzoek AFM, DNB en financiële zaken naar hypotheekmarkt 80% LTV, jawel 80% 🙂

 103. Latida says:

  http://www.rtlnieuws.nl/economie/home/dnb-wil-lagere-hypotheken-ten-opzichte-van-waarde-huis

  ..”waar komt de noodzaak vandaan”

  ..”Het is misschien een bankenprobleem”

  Dat kun je wel op twee vingers natellen inmiddels. Ik vermoed dat er nu door DNB verregaande toezeggingen moeten worden gedaan aan de toezichthouder in Brussel omdat er hier ten lande met de banken veel meer aan de hand is dan er op het nieuws wordt verteld.

  Leegstand van kantoren en woningen, onrealistische waarderingen, overcreditering, en mogelijk gerommel met de boeken? Was het niet zo dat er stresstests zouden worden uitgevoerd?

 104. Latida says:

  http://www.telegraaf.nl/overgeld/huis-hypotheek/22696596/__WIF_verkoopt_huurhuizen__.html

  “Het Wooninvesteringsfonds (WIF) in Zeist verkoopt noodgedwongen een pakket van 3848 huurwoningen om zelf het hoofd boven water te kunnen houden.

  Het WIF, in 2005 opgericht om vastgoed op te kopen van noodlijdende woningcorporaties, verkoopt de woningcomplexen om per 2015 zichzelf te kunnen herfinancieren. Het fonds zit dringend om nieuw kapitaal verlegen.”

 105. Cartoonist says:

  luisindepels: Zitten jullie te slapen? Ik had al een polonaise hier verwacht.

  Lagere belastingen op arbeid ?

  Deflatie in werking, ergo , dit zal voor de mensen die van jaarcontract naar jaarcontract hoppen betekenen dat ze bruto minder gaan verdienen zodat er netto hetzelfde (of iets minder overblijft). Luis.i.d.p. je gelooft toch niet dat het establishment het zal toestaan dat de koopkracht van het plebs (de gewone mensen) toeneemt ? Of wel soms ?

 106. Philippulus says:
 107. Cartoonist says:

  Philippulus: Kabinet wil renteaftrek niet verder beperken

  “De woningmarkt moet zich nu eerst herstellen”, zei Dijsselbloem.”

  Hahahaha volgens de NOS, het CPB, de NVM, diverse politici en banken is de crisis allang over en zijn de huizenprijzen al weer aan het stijgen . . . . . . . . of toch niet ?

 108. Pinball says:

  Philippulus,

  Dijsselbloem staat te vertellen dat Nederland de volste hervormingsagenda heeft in Europa, flauwekul, dat is Griekenland.

  En onze PVDA’er gaat liever de ouderenzorg naar het Walhalla helpen, dan de hypotheekrente aanpakken.

  Ach ja, de bankmannetjes hebben die bonus dubbel en dwars verdiend, er is geen enkele bedrijfstak die de politiek zo in een houtgreep heeft.

  Het electoraat betaald, de banken ontvangen en de politiek is het middel.

 109. Adamus says:

  Philippulus:
  Kabinet wil renteaftrek niet verder beperken

  nu.nl/economie/379…verder-beperken.html

  Wordt direct afgeschaft als NL een EU commissaris mag leveren.

 110. Keesje says:

  Latida:
  telegraaf.nl/overg…pt_huurhuizen__.html

  “Het Wooninvesteringsfonds (WIF) in Zeist verkoopt noodgedwongen een pakket van 3848 huurwoningen om zelf het hoofd boven water te kunnen houden.

  Het WIF, in 2005 opgericht om vastgoed op te kopen van noodlijdende woningcorporaties, verkoopt de woningcomplexen om per 2015 zichzelf te kunnen herfinancieren. Het fonds zit dringend om nieuw kapitaal verlegen.”

  Ze verwachten dat een buitenlandse partij alles wil kopen. Hmmmm zeker met de belofte dat het om allemaal doorbetalende nederlandse gezinnen (not) gaat en dat de huurgrens flink omhoog nog geschroefd gaat worden……

 111. Adamus says:

  Latida:
  telegraaf.nl/overg…pt_huurhuizen__.html

  “Het Wooninvesteringsfonds (WIF) in Zeist verkoopt noodgedwongen een pakket van 3848 huurwoningen om zelf het hoofd boven water te kunnen houden.

  Het WIF, in 2005 opgericht om vastgoed op te kopen van noodlijdende woningcorporaties, verkoopt de woningcomplexen om per 2015 zichzelf te kunnen herfinancieren. Het fonds zit dringend om nieuw kapitaal verlegen.”

  Laat de dollars Eu maar binnenstromen. Pensioenfondsen moeten eerst hun USA OG verkopen, dan de centen hier naartoe halen…….maar zorg&welzijn/pggm zitten om de hoek.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*