Meer hypotheekschuld leidt niet tot meer welvaart, maar hindert economisch herstel

Toeval of niet, opeens komen van verschillende kanten, Rabo econoom Van Dalen en Amsterdam School of Real Estate (ASRE), geluiden dat de loan-to-value (LTV) ratio van hypotheken niet veel lager moet worden dan het nu is. Beide bijdragen zijn te vinden als blog op de NVM website. Kennelijk gesterkt door deze berichten stuurden de makelaars zelf een brandbrief naar de regering over deze kwestie. “Het loopt de spuigaten uit wat betreft de verzwaringen van de hypotheeknormen voor woningconsumenten. Het cumulatieve effect van deze  maatregelen heeft niet alleen een negatief effect op prijzen en transacties, maar zorgt ook voor onrust.”

Inderdaad zullen woningprijzen naar alle waarschijnlijkheid dalen als de LTV ratio omlaag gaat. De rente kan nauwelijks verder naar beneden, waardoor het effect van lagere leenquotes snel voelbaar zal zijn. Makelaars vrezen dat woningprijsdalingen hun verkoopcijfers beïnvloeden, terwijl banken bang zijn dat de nominale tegenwaarde van hun tophypotheken afneemt. Het ASRE onderzoek spreekt daarnaast van welvaartsverlies omdat lagere LTV ratio’s koopstarters dwingen om meer eigen geld mee te nemen bij de aankoop van hun woning. Daarvoor zullen ze enige tijd moeten sparen vanuit een al dan niet zelfstandige huurwoning. Dit ‘gedwongen’ sparen legt, volgens ASRE, beperkingen op aan het consumptiepatroon van deze vaak jonge huishoudens hetgeen leidt tot welvaartsverlies. Deze redenering impliceert dat woningaankoop zonder eigen geld, dus met een tophypotheek, wel ruimte biedt voor welvaart. Staat welvaart dan gelijk aan schuld? Lijkt me niet want zodra je een handtekening zet onder koop- en tophypotheekakte heb je getekend voor meer schuld dan het huis waard is, ofwel een negatief vermogen. In andere landen heten dergelijke hypotheken overigens subprime. Het duurt tenminste vijf jaar voordat je weer een beetje boven water staat, tenminste als alles goed gaat qua aflossing en marktprijsontwikkeling. De aflossing van starterleningen duurt bijvoorbeeld langer en ook waar woningprijzen dalen blijft het vermogen op het huis langer negatief. Mogelijk beleven woningeigenaren met tophypotheken wel een zekere ‘welvaart’ qua consumptiepatroon, zoals het ASRE onderzoek het verwoordt, maar dat geldt vooralsnog niet voor het reëel vermogen.

Het onderscheid tussen consumptieve bestedingen en vermogen wordt pas actueel wanneer er ongunstige veranderingen plaatsvinden in het inkomen en/of de bestedingslasten van de woningeigenaar. Maar volgens Rabo-econoom Van Dalen zijn er ook dan geen onoverkomelijke problemen, omdat de Nederlandse huiseigenaar internationaal gezien uitzonderlijk trouw is met het aflossen van leningen. Dit argument wordt door Nederlandse banken en DNB regelmatig gebruikt, vooral richting toezichthouders als de ECB. Betrouwbare schuldenaren zijn belangrijk voor onze grootbanken aangezien de helft van hun portefeuilles uit hypotheken bestaat, waarvan bovendien een belangrijk deel doorverkocht moet worden aan investeerders in mortgage backed securities. Maar de Nederlandse betalingsmoraal verhult dat juist hoge hypotheekschulden een rem vormen op welvaartsgroei van zowel woningeigenaren als onze nationale economie.

Zeer lezenswaardig is in dit verband het McKinsey rapport Debt and (not much) deleveraging. Volgens dit onderzoek draagt de Nederlandse betalingsmoraal namelijk niet bij aan de broodnodige vermindering van de schuldenlast. Van een afbouw van particuliere schuld was na 2008 bijvoorbeeld wel sprake in de VS waar de zogenaamde non-recourse hypotheken gangbaar zijn. Dit zijn hypotheken waarbij de schuld alleen maar verhaald wordt op het vastgoed. Banken kunnen de schuldnemers niet dwingen om hun verlies te compenseren met spaartegoeden of ander vermogen van de hypotheekgever. “While nonrecourse loans have resulted in a wave of painful foreclosures for borrowers and losses for lenders, they enable rapid resolution of debt for borrowers who can no longer afford to service their debt.” (p 37) In piekjaar 2010 werd in de VS 9% van alle hypotheken per executie ontbonden. Dit was voor de crisis minder dan 1%. Executoire woningverkoop droeg in belangrijke mate bij aan de snelle afname van hypotheekschuld in de VS sinds de crisis en aan het beginnend herstel van de woningmarkt waarvan langzamerhand sprake lijkt te zijn.

Nederland kent (net als de meeste landen) de zogenaamde recourse leningen die banken in staat stellen om naast het huis zowel het vermogen als toekomstige inkomsten van de hypotheekgever toe te eigenen. Om dat te voorkomen zullen hypotheekgevers veel langer er alles aan doen om aan hun betalingsverplichtingen te voldoen. Het gevolg is dat woningeigenaren die in financiële nood verkeren andere uitgaven drastisch zullen inperken, hetgeen bijdraagt aan het verder verdiepen en verlengen van de recessie. Inmiddels zijn bijna 113.000 consumenten in de problemen met hypotheekbetaling, een verdrievoudiging ten opzichte van 2008. En dit betreft alleen de huishoudens met een officiële registratie bij de BKR, het topje van de ijsberg.

Volgens het McKinsey rapport is de kans groot dat juist hoge hypotheekschulden van huishoudens opnieuw een crisis gaan veroorzaken. Hoge private schulden zorgen er verder voor dat de recessie die er op volgt dieper is en langer duurt omdat huishoudens die tot hun nek in de schuld zitten geen toegang meer hebben tot nieuwe kredieten, moeite hebben met het terugbetalen van hun lening en zich gedwongen zien om hun consumptieve uitgaven te verminderen. Bovendien kijken velen tegen een negatieve woningwaarde aan ten opzichte van hun hypotheek. Huishoudens met hoge schulden zijn kwetsbaarder bij veranderingen in inkomen of werkloosheid en bij stijgende kosten voor bijvoorbeeld zorg, belastingen, wonen, pensioenopbouw en, niet te vergeten, rente. Zeven landen worden in het rapport met name genoemd. Het zijn landen waar de hoge hypotheekschuld van huishoudens momenteel om eerder genoemde redenen mogelijk als ‘unsustainable’, onhoudbaar wordt bestempeld. Bovenaan die lijst staat Nederland. Merk op dat de woningprijsdaling van de afgelopen periode (in exhibit 21, hieronder) als een positieve ontwikkeling wordt gezien. De nu voorzichtig stijgende woningprijzen maken het particuliere schuldprobleem In Nederland weer minder houdbaar. Toch een heel ander beeld dan Rabo en ASRE ons willen vertellen.
household-debt-600

Kicking the can noemen we beleid dat de problemen voor zich uitschuift. En dat is precies wat er gebeurt als de voorstellen om de LTV ratio’s voor koopstarters onverminderd hoog te houden, in beleid worden omgezet. Op de korte termijn worden met deze maatregel huizenprijzen gestut, maar op de lange termijn ondergraaft het handhaven van onze internationaal reeds uitzonderlijk hoge hypotheekschuld herstel van zowel de koopwoningmarkt als van de Nederlandse economie.

Wat dan wel? Alles op alles zetten om op grote schaal een gevarieerd aanbod aan huurwoningen te bouwen voor jonge huishoudens in het goedkope en middensegment. Daar ligt de reële woningvraag. De bouw van voldoende huurwoningen biedt een kans om een einde te maken aan het belasten van steeds weer een nieuwe lichting jonge huishoudens met torenhoge hypotheekschulden. De promotie van nieuwbouw in de huursector komt uiteindelijk ook de koopsector ten goede omdat het onderdak biedt aan potentiële huizenkopers die eerst willen sparen. De ironie is dat er geld genoeg is, beleggers staan te springen om mee te doen.

Maartje Martens_april 2015

bron: housinganalysis.nl

Share Button

826 Reacties

 1. Rogier van Heijnsbergen RMT Zegt:

  Een zeer goed en onderbouwd artikel, mijn complimenten. De onderkenning dat de 113.000 consumenten nog maar het topje van de ijsberg zijn ben ik erg blij mee.
  Lokale overheden en de rijksoverheid zouden deze column moeten lezen en beseffen dat inderdaad het bouwen van woningen met een huur tussen de 700 en 900 euro thans de hoogste prioriteit heeft. Ondersteun de (particuliere) belegger als overheid en merk dan dat er zeer veel geld beschikbaar voor is.

 2. Frans Zegt:

  Tja, voor de bouw van nieuwe huurwonigen in het goedkope en middensegment zijn de banken nodig.
  De banken (en dus de overheid) staan waarschijnlijk niet te springen hieraan mee te werken. Was het beleid niet juist huurprijzen te verhogen om het aantrekkelijker te maken om te kopen?
  Het zal de gemeentes wel als muziek in de oren klinken daarentegen.
  Hoe je het ook wendt of keert, dit plan zal een drukkende werking hebben op de bestaande bouw, dus nog meer huishoudens onder water.
  Kicking the can down the road: ja, maar een weg die wel doodloopt, die op een gegeven moment eindigt.
  ER IS GEEN OPLOSSING!
  Ben het echter wel met Maarjte eens: dit zou wel de weg moeten zijn, maar zal worden tegengehouden door de banksters en dus de overheid.
  Van de overheid moet je het hebben: NIET DUS! Die zitten in de houdgreep van de banken, ze zijn immers afhankelijk daarvan voor het verkopen van de staatsobligaties en de manipulatie van de rente.
  It is all fucked up, te laat om er nog iets aan te doen, we are all doomed! 🙂

 3. Frans Zegt:

  houtgreep reken ik ook goed…

 4. Frans Zegt:

  Het bejubelde magische panacee voor de woningmarkt: “de starter” wordt dus door het plan van Maartje aan een goede betaalbare nieuwe huurwoning geholpen…
  Niet moeilijk om in te zien dat de belangen van de banken daar niet mee worden gediend.

 5. johan Zegt:

  Wij verblijven in een financiele tsunami op het punt waar het water de laagste stand (extreem lage rente) heeft bereikt en spoedig gevolgd zal worden door een verwoestende rentegolf.

 6. ps Zegt:

  Juan Belmonte, 🙂

  Devlaaitie, ook in Heerlen (CBS).
  reclamewereld.blog…15/04/Hema-vlaai.png

 7. Frans Zegt:

  een link voor IEDEREEN om te bekijken! (niet alleen voor maf) gewoon-nieuws.nl/2…r-zijn/#.VTub55N0mT8

  En wat zien we? Inderdaad, roep ik hier al jaren, heb hier de term corporate fascism geplugd. Langzaam maar zeker komt men (zoals Joris) achter de FEITEN.

  Ik roep al tijden dat de overheid bankhoeren zijn.

  Ooit zal het mainstream worden hoe de macht satanisten zijn, hoe op systematische wijze kinderen worden verkracht, gemarteld en gedood door deze groep. (en opgegeten niet te vergeten)

  O.K. wat te geavanceerd voor een ieder hier vrees ik, maar ik kom er wel weer op terug als het meer gemeengoed is geworden. (ik heb me voorlopig weer even onmogelijk gemaakt op dit forum, maar dat zal me aan me r**t roesten.

 8. László Zegt:

  Hè hè, eindelijk weer een stukje van Maartje M, aangezien het niet over dalende huizenprijzen gaat zal die dus daling dus wel voorbij zijn. Inderdaad de prijzen stijgen langer dan 12 maanden en de crisis heeft 6 jaar geduurd. Die 40% daling heeft ze niet voorspeld, die hield ze alleen voor mogelijk, niet dus.

  Is dit wetenschappelijk?
  “Inmiddels zijn bijna 113.000 consumenten in de problemen met hypotheekbetaling, een verdrievoudiging ten opzichte van 2008. En dit betreft alleen de huishoudens met een officiële registratie bij de BKR, het topje van de ijsberg.”
  Als een hypotheekachterstand niet binnen 4 maanden is ingelopen wordt deez bij het BKR gemeld (niet een achterstand van vier maanden dus). Hoe komst ze er bij dat het het topje van de ijsberg is?

  Het vraagstuk “LTV onder de 100%” is keurig naar een toekomstige cabinetsperiode verschoven, daar hoeft pas in 2018 over besloten te worden. Er wordt gelobbyd, maar om dat nu voorstellen te noemen is wel wat voorbarig.

  “De ironie is dat er geld genoeg is, beleggers staan te springen om mee te doen.”
  Wat is de ironie hiervan? Waar blijkt dat uit? Nederlandse beleggers? De verkoop van sociale huurwoningen heeft geen NL beleggers kunnen trekken.

 9. László Zegt:

  Wat?

  Ze zegt het echt: “Om dat te voorkomen zullen hypotheeknemers veel langer er alles aan doen om aan hun betalingsverplichtingen te voldoen.”

  Hypotheekgever zal ze bedoelen!!!

 10. ps Zegt:

  Maartje Martens: duidelijk en wetenschappelijk!
  Daar steken de reacties van een handjevol trollen op dit blog armzalig tegen af!

 11. László Zegt:

  ps: wetenschappelijk

  Dat kun jij beoordelen?

 12. ps Zegt:
 13. László Zegt:

  Hoi admin,

  Kun je de link naar de brandbrief van de makelaars even fixen of bestaat die niet echt en is het een trollen actie?

 14. Voerman Zegt:

  johan: en spoedig gevolgd zal worden door een verwoestende rentegolf.

  Als dat zou kunnen………

 15. Voerman Zegt:

  johan: en spoedig gevolgd zal worden door een verwoestende rentegolf.

  Een golf van rente die betaald moet worden voor het lenen van waardeloos geld, te betalen met echt geld wat heel schaars is.
  M.a.w. echte armoede voor zij die schulden hebben.

 16. Voerman Zegt:

  László: Hoi admin,

  Kun je de link naar de brandbrief van de makelaars even fixen of bestaat die niet echt en is het een trollen actie?

  Dit log lijkt heden een beetje op een kerk zonder pastoor. 🙂

 17. eric406 Zegt:

  László:

  Kun je de link naar de brandbrief van de makelaars even fixen of bestaat die niet echt en is het een trollen actie?

  vastgoedjournaal.n…m-stuurt-brandbrief/

 18. eric406 Zegt:

  László:
  “De ironie is dat er geld genoeg is, beleggers staan te springen om mee te doen.”
  Wat is de ironie hiervan? Waar blijkt dat uit? Nederlandse beleggers? De verkoop van sociale huurwoningen heeft geen NL beleggers kunnen trekken.

  Dat zijn dan ook sociale huurwoningen. De uitgewoonde troep van de woco’s
  Ik zou mij zo maar voor kunnen stellen dat er pensioenfondsen zijn, die wel interesse hebben om op grote schaal vrije sector huurwoningen te bouwen. Al was het maar om hun geld weg te zetten. Ze zijn nu eest hun oude meuk aan het uitponden.

  google.nl/url?sa=t…BKdJm0G2GX25YVbHNsqw

  Institutionele beleggers In Nederland zijn er ca. vijftien grote institutionele beleggers zeer actief op de woningbeleggingsmarkt (denk aan Delta Lloyd, Syntrus Achmea, Amvest, Bouwinvest, et cetera). Institutionele beleggers beleggen geld van derden zoals pensioenfondsen en verzekeraars en hebben een duidelijke voorkeur voor nieuw te ontwikkelen of zeer recente woningcomplexen van minder dan vijf jaar oud in het middeldure huursegment (boven de liberalisatiegrens van € 710,68 tot ca. € 1.000).5

 19. Nico de Geit Zegt:

  eric406: De uitgewoonde troep van de woco’s

  Bewoners met een redelijk inkomen worden weggepest door steeds de huur te verhogen. Wat achterblijft zijn mensen die recht hebben op huurtoeslag, zoals werklozen, gehandicapten, ex-asielzoekers, mensen met psychische stoornissen, criminelen, ouderen, arbeidsongeschikten, gekken en mensen die hun woning gekocht hebben van de woningbouw.

 20. Juan Belmonte Zegt:

  ps:
  Juan Belmonte,

  Devlaaitie, ook in Heerlen (CBS).
  reclamewereld.blog…15/04/Hema-vlaai.png

  Haha

  Leuk gevonden, spits !

 21. Juan Belmonte Zegt:

  ps:
  Maartje Martens: duidelijk en wetenschappelijk!
  Daar steken de reacties van een handjevol trollen op dit blog armzalig tegen af!

  Ja we hadden al een situatie waarin de trollen gingen uitleggen hoe Dr Ir Maartje Martens het bedoeld had……
  Welnu, die steunt dus ook de gedachte dat er nog steeds een zeepbel bestaat.

 22. Juan Belmonte Zegt:

  eric406: vastgoedjournaal.n…m-stuurt-brandbrief/

  Hahahaha

  Het loopt de uitaten uit
  .

  HALLO
  Holland is een van de weinige landen met lmassal tv’s boven de 80%.

  De financiële sector ZELF (rapport Wijffels) geeft aan dat op termijn gestreefd moet worden naar een maximale ltv van 80% en dan zijn het nu NIET de consumenten (consumentenbond) maar de makelleugenaars die weer eens een brandbrief sturen terwijl de koe nog niet eens bij de horens gevat is (immers we zitten nu nog boven de 100% ltv).

  En dat terwijl de huizenverkopen en huizenprijzen volgens de officiële analen incluis vriendelijke vlaai-etende Limburgers stijgen.

  Kortom: urgentie nul.
  Kortom: weer een duw in de richting van
  BEHOUDEND GEFINANCIERD dus leen je lek.

  Komt binnenkort vast weer prof dr (geen ir) boelhouwer weer in beeld
  om ons uit te leggen
  dat NU het moment is
  Of beter OOK NU wederom opnieuwe nog steeds en nogmaals het moment is
  om te Kamikazekopen.

 23. ps Zegt:

  Juan Belmonte, spitsvondig geformuleerd! 🙂

 24. Maria Zegt:

  johan:
  Wij verblijven in een financiele tsunami op het punt waar het water de laagste stand (extreem lage rente) heeft bereikt en spoedig gevolgd zal worden door een verwoestende rentegolf.

  Dat is mooi geformuleerd!

 25. Juan Belmonte Zegt:

  ps,

  Doet Juan denken aan de tijd vlak na de verkiezing van de LPF
  En de moord op prof dr (geen ir) Pim Fortuin.

  Toe hadden we een hele volksstam die als beste wist hoe Pim het gewild had.

  Gelukkig doen Mr (geen advocaat) Bram Moskowitz en nog een aantal Trots op Nederland achtige figuren met de gave van het woord een poging de Herinneringen aan de LPF instand te houden.

  O,o,o, wat jammer dat Mat Herben en Bomhoff van de publieke radar verdwenen zijn en mevrouw Verdonk, Juan denkt ook terug aan Rolls van Heinsbroek, politieke historie van de bovenste plank. 🙂

 26. Nico de Geit Zegt:

  johan:
  Wij verblijven in een financiele tsunami op het punt waar het water de laagste stand (extreem lage rente) heeft bereikt en spoedig gevolgd zal worden door een verwoestende rentegolf.

  Mooi. Ik zit tot over mijn nek in de euro’s. Tot waar geef je garantie?

 27. Voerman Zegt:

  Nico de Geit: Mooi. Ik zit tot over mijn nek in de euro’s. Tot waar geef je garantie?

  Geit, als je er werkelijk zo warm voor zat, dan zou je niet zo moeilijk doen over het kopen van een huisje en snel gaan wonen op een comfortabele plek.

 28. ps Zegt:

  Juan Belmonte,

  Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana y Borrás:
  “Wie de geschiedenis niet kent is gedoemd ze te herhalen”

  Ik vrees het ergste voor het huidige NL, maar gelukkig hebben we nog Maartje Martens, Ewald Engelen, Joris Luyendijk, Kees de Kort e.v.a. die de samenleving goed gezind zijn. Evenals Juan Belmonte natuurlijk! 🙂

 29. Nico de Geit Zegt:

  Voerman: Geit, als je er werkelijk zo warm voor zat, dan zou je niet zo moeilijk doen over het kopen van een huisje en snel gaan wonen op een comfortabele plek.

  Mijn bureau staat bij de verwarming en ik zit op een vloerkleed met een isolerende mat eronder. Ik zit er dus lekker warm bij en mijn huurwoning staat op een uitstekende plek.

  Nu die euro’s nog even opwarmen…. Storm/tsunami op komst?

 30. Voerman Zegt:

  Nico de Geit: Nu die euro’s nog even opwarmen…. Storm/tsunami op komst?

  Gun het je graag, Nico!
  Voerman doet dan ook lekker mee.

 31. eric406 Zegt:

  Nico de Geit: Bewoners met een redelijk inkomen worden weggepest door steeds de huur te verhogen. Wat achterblijft zijn mensen die recht hebben op huurtoeslag, zoals werklozen, gehandicapten, ex-asielzoekers, mensen met psychische stoornissen, criminelen, ouderen, arbeidsongeschikten, gekken en mensen die hun woning gekocht hebben van de woningbouw.

  Vergeet de ZZPers niet.

 32. Hans- Zegt:

  Rente negatief….Ga geld lenen, en je loopt binnen.
  Doe mij maar en paar miljoen!
  Hoe was dat in begin 80er jaren, toen stond de spaar rente op ong. 8%, en de economie was boeming???
  Alles wordt gemanipuleerd,binnenkort weer een stijging verkeers- boetes, dat kan toch ook nog wel 50% omhoog!
  En dan die scheefhuurders, lijken wel hoerelopers!
  Die sociale huurwoningen zijn toch asielzoekers,niet voor mensen met een inkomen.

 33. Nico de Geit Zegt:

  eric406: Vergeet de ZZPers niet.

  Die vertrekken als het even kan naar de vrije sector huurwoningen omdat ze daar meer waar voor hun geld krijgen. Sociaal huren is alleen interessant als je recht hebt op huurtoeslag.

 34. ontwikkelaar Zegt:

  Maartje for president!

  Voor de kniesoor:
  Als eigenaar geef je hypotheek aan de bank en krijg je een lening.

 35. László Zegt:

  Juan Belmonte: Welnu, die steunt dus ook de gedachte dat er nog steeds een zeepbel bestaat.

  Oh, waar lees je dat?

 36. László Zegt:

  eric406,

  Dank je wel.

 37. László Zegt:

  eric406: Dat zijn dan ook sociale huurwoningen.

  Ook hier werd gesuggereerd dat dat binnen de kortste keren niet meer zo zou zijn. Dat hadden NL investeerders ook kunnen doen.
  Goed stuk van het regionaal huurders beraad, maar het is volgens mij voornamelijk theorie, waar staan nu die grote zakken met geld om huurhuizen te bouwen en wie houdt ze tegen. Het lijken me partijen die met de gemenentes over grondprijzen zouden kunnen onderhandelen.

 38. László Zegt:

  Hans-: Alles wordt gemanipuleerd

  Weer iemand die zijn eigen onkunde niet ziet. Maak je eigen plan en geef anderen niet de schuld van je eigen positie als die je niet bevalt.

 39. Voerman Zegt:

  László: Maak je eigen plan en geef anderen niet de schuld van je eigen positie als die je niet bevalt.

  Vindt Voerman ook.
  Hoewel, het bestaan van dit log is gebaseerd op onvermogen van personen om hun eigen leven succesvol in te richten.

 40. Juan Belmonte Zegt:

  László: Oh, waar lees je dat?

  Mooi om weer te mogen constateren dat u en Juan artikelen totaal anders lezen.

  Probeert u eens
  “Kicking the can noemen we beleid dat de problemen voor zich uitschuift.”

 41. Juan Belmonte Zegt:

  Voerman: Vindt Voerman ook.
  Hoewel, het bestaan van dit log is gebaseerd op onvermogen van personen om hun eigen leven succesvol in te richten.

  Hahahahaha, die is leuk 🙂

  Complimenten, Voerman

 42. Juan Belmonte Zegt:

  ps:
  Juan Belmonte,

  Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana y Borrás:
  “Wie de geschiedenis niet kent is gedoemd ze te herhalen”

  Ik vrees het ergste voor het huidige NL, maar gelukkig hebben we nog Maartje Martens, Ewald Engelen, Joris Luyendijk, Kees de Kort e.v.a. die de samenleving goed gezind zijn. Evenals Juan Belmonte natuurlijk!

  Zou dat dan de reden zijn dat Juan zo telkens in herhaling valt ???

  Straks komt het CDA nog aan de macht en zal Juan weer moeten gaan roepen
  SCHAF
  DE TWEEDE KAMER AF 🙂

 43. László Zegt:

  Juan Belmonte,

  En dan de volgende zin. Het stutten van de huizenprijzen, dat is wat anders dan het opblazen van een zeepbel.
  Als er niks klapt is het ook geen zeepbel.

  Ver gezochte oplossing voor jouw probleem. Het aantonen van een veronderstelde zeepbel.

 44. László Zegt:

  Juan Belmonte,

  De geschiedenis herhaald zich. De huizenprijzen stijgen weer.

  Goede nacht.

 45. eric406 Zegt:

  László: Ook hier werd gesuggereerd dat dat binnen de kortste keren niet meer zo zou zijn. Dat hadden NL investeerders ook kunnen doen.
  Goed stuk van het regionaal huurders beraad, maar het is volgens mij voornamelijk theorie, waar staan nu die grote zakken met geld om huurhuizen te bouwen en wie houdt ze tegen. Het lijken me partijen die met de gemenentes over grondprijzen zouden kunnen onderhandelen.

  Je hebt er blijkbaar geen woord van gelezen.

  Het is een document van platform 31, en heeft niets met een regionaal huurders beraad te maken. Het hele document gaat bijna over de partijen die geld hebben, en dat de gemeente met ze moet onderhandelen.

 46. Francois van Fleppesteijn Zegt:

  Die huizenmarkt lijkt trouwens zeer veel op de internationale drugshandel.

  Daar gaat ook zoveel geld in om. Alleen maar doordat alles juridisch gereguleerd is: verboden door middel van wetgeving.

  regeltjes regeltjes De drugs- en huizendealers en makelaars hebben de regeltjes hard nodig.

  Lees Dope Inc. er maar eens op na:

  http://lyndonlarouche.org/dope1.pdf

 47. Francois van Fleppesteijn Zegt:

  Hier heb je het boek compleet:

  exopolitics.blogs.…-drug-trade-1978.pdf

 48. Francois van Fleppesteijn Zegt:

  Maar uitstekend artikel inderdaad:

  ‘De promotie van nieuwbouw in de huursector komt uiteindelijk ook de koopsector ten goede omdat het onderdak biedt aan potentiële huizenkopers die eerst willen sparen.’

  Precies door de huren te verhogen zorg je ervoor dat de potentiële starter niet kan sparen en daarmee veroordeeld is tot de huursector en veroordeeld is om minder te gaan werken om in aanmerking te komen voor huursubsidie!

 49. maff Zegt:

  Het nieuwe Nederland is gestresst, meer dan 100.000 jonge ( tot 35 jaar ) werknemers zitten thuis met een burn-out

  nos.nl/nieuwsuur/a…onge-werknemers.html

 50. maff Zegt:

  Für Fransel ( niet boos worden, het is allemaal maar Spielerei 🙂 )

  War on cash

  zerohedge.com/news…migrates-switzerland

  omdatappel.nl/wp-c…1/03/ddtsunami-2.png

 51. maff Zegt:

  László: De geschiedenis herhaald zich. De huizenprijzen stijgen weer.

  Op deze site dalen ze toch echt …….. van 216k naar 211k eigenhuis.nl/wonin…jfers/huizenprijzen/ vreemd ……..

 52. maff Zegt:

  Voor ps 🙂 1.bp.blogspot.com/…1600/TMS+cartoon.jpg

  Negatieve rente en/of opslag cash ( in miljarden ), wat is voordeliger ?

  Goldman Sachs heeft het voor u uitgerekend, in het blad dat niet genoemd mag worden ……..

  En natuurlijk is een negatieve rente voordeliger 😉

 53. maff Zegt:

  Mislukt, sorry ps 🙂

 54. maff Zegt:

  Banken zijn op zoek naar een nieuw verdienmodel

  cash hoarding 😉

  s3.amazonaws.com/l…ns-gra111011_low.jpg

 55. maff Zegt:

  Het begin van de laatste fase …….. en we maken het hier allemaal live mee …….

  En ja hoor, daar is ie weer Willem Buiter ( kom maar op Adamus 🙂 )

  Largest bank in America joins war on cash

  wnd.com/2015/04/la…a-joins-war-on-cash/

  Banrunnen is zó leuk. Neem vooral het oudste plastic zakje mee dat je kunt vinden, om je cash in te vervoeren ………. werkt perfect 😉

 56. maff Zegt:

  upload.wikimedia.o…rukair2_PLW_edit.jpg

  Alweer een stuk naar boven geschoven ………

  Gek eigenlijk van boven erodeert het gebergte en van onderen wordt het weer naar boven gedrukt ……..

 57. maff Zegt:

  Topic

  ‘In de andere landen heten dergelijke hypotheken overigens subprime.’

  NL een sub-prime landje met de A status, hoe is het toch mogelijk ……..

  economics.rabobank…mortgage_figure4.png

  En dan die mortgage defaults ( vorige topic ) ……

  Rating A status 0.3 – 0.6 % wanbetaling
  Rating B is 2xA

  De NL-se hypotheekmarkt zit vol met raadsels …….

 58. Nico de Geit Zegt:

  Francois van Fleppesteijn: en veroordeeld is om minder te gaan werken om in aanmerking te komen voor huursubsidie!

  Als je weinig verdient en toch spaart verlies je de huurtoeslag zodra je 21.119 euro bijeen hebt gespaard.

 59. ps Zegt:

  maff, 🙂

  Maar we hebben Joris nog, die de Draghi verslaat:
  pohdc.files.wordpr…-and-the-dragon1.jpg
  en haar en passant ook:
  vkphotoprovider1.v…215;333/2908500.jpeg

 60. ps Zegt:

  “Bank moet klant helpen aan lagere rente”:
  volkskrant.nl/binn…gere-rente~a3981434/

 61. László Zegt:

  eric406: Je hebt er blijkbaar geen woord van gelezen.

  Pardon.

  Mijn vraag was waaruit zou moeten blijken en jij stuurt me in artikel waaruit blijkt dat de gemeentes welwillend zijn (ook mijn conclusie). En dan heb ik niet goed gelezen?

  En de URL die je stuurt is echt regionaalhuurdersberaad.nl, dat zal dan wel de opdrachtgever zijn en dat is net zo belangrijk als de naam van wie het onderzoek uitgevoerd heeft.

  Lezen en begrijpen, het zijn twee verschillende dingen.

 62. László Zegt:

  László: Mijn vraag was waaruit zou moeten blijken

  zou moeten blijken dat de investeerders staan te springen om in de vrije huursector te investeren.

 63. ps Zegt:
 64. László Zegt:

  ps: “Bank moet klant helpen aan lagere rente”:

  Voor de mensen die alleen de kop lezen zoals tufkaj in zijn tweets laat blijken. VEH is een lobbyclub en dit pakken ze goed aan.
  “Vereniging Eigen Huis stelt dat op dit moment alleen ING, Achmea, Obvion, SNS en Regiobank rentemiddeling aanbieden.”

  Gewoon de anderen nog even een zetje geven.

 65. László Zegt:

  Nico de Geit: Als je weinig verdient en toch spaart verlies je de huurtoeslag zodra je 21.119 euro bijeen hebt gespaard.

  En dat vind je onterecht?

 66. ps Zegt:
 67. luisindepels Zegt:

  Leuke tabel. Zouden de mensen in de Braziliaanse sloppenwijken zich wel realiseren hoeveel geluk ze hebben gehad? Voor hetzelfde geld had hun wiegje in een met schulden overladen Vinexwijk in Nederland, Denemarken of Noorwegen gestaan. Dan hadden ze het pas slecht gehad.

 68. Juan Belmonte Zegt:

  László:
  Juan Belmonte,

  En dan de volgende zin. Het stutten van de huizenprijzen,dat is wat anders dan het opblazen van een zeepbel.
  Als er niks klapt is het ook geen zeepbel.

  Ver gezochte oplossing voor jouw probleem. Het aantonen van een veronderstelde zeepbel.

  Kijkt u eens door de ogen van een stierenvechter
  Y encuentra la poesia 🙂

  Het (kunstmatig) stutten van huizenprijzen
  Door hervatting van het Hogehuizenprijsminnende beleid
  CDA kamerlid Sander de Rouwe kan dat als geen ander uitleggen
  Dus een terugkeer of deelterugkeer naar gesubsidieerd huizen leasen
  Is het kunstmatig stutten van huizenprijzen
  Is het instandhouden dan wel vergroten van een zeepbel.

  Ploffen doetti nog wel, m.n. als rentes stijgen.

  De heer Mr Ger Hukker houdt niet zo van zeepbellen
  En sprak eerder van het “luchtkussen langzaam leeg laten lopen.”
  En nu willi hem kennelijk het luchtkussen (politiek correct woord voor zeepbel) weer verder oppompen.

  Sin poesia
  No se puede torear

  Dat, beste Kanjer
  Is uw gebrek
  Le falta a usted la poesia.

 69. Juan Belmonte Zegt:

  De NVM vervolgt
  In volle glorie
  De kruistocht
  Op jacht naar de Kamikazekoper

  Het wachten is op de volgende campagne
  Leen je lek anno 2015
  Slimme Zet !!!!!!!!

 70. Tijl Zegt:

  László: Weer iemand die zijn eigen onkunde niet ziet. Maak je eigen plan en geef anderen niet de schuld van je eigen positie als die je niet bevalt.

  Jammer, je vergeet een ding namelijk: alles wordt gemanipuleerd.

 71. Cynicus economicus Zegt:

  luisindepels: Gezien dat je ook vaak strooit met citaten van economen en econometristen van de Erasmus, vermoed ik dat je in die hoek werkzaam bent. Dat zijn namelijk publicaties die 99% van de Nederlanders niet kent. Overigens ken ik die jongens wel persoonlijk, maar dat ter zijde

  De enige economen van de EUR (of zij, die daar korte tijd aan verbonden waren), die ik hier geciteerd heb gezien, waren Bas Jacobs, Mark Blaug en Julian Reiss, maar die werden niet door mij aangehaald.
  De jongens, die je daar persoonlijk kent, dat zijn toch niet toevallig types als Jan Vis? Die zijn (gelukkig) niet representatief voor het wetenschappelijke niveau van de EUR, maar dat terzijde.

  luisindepels: Risico inschatting blijft dan ook een theoretisch spelletje, waar de bureaus die dat regelmatig (moeten) doen dan ook mis zitten.

  Ik verwacht minimaal drie citaten van economen, filosofen en wiskundige in het antwoord!

  Mag ik nu dus concluderen dat je de voorkeur aan Fitch geeft, omdat die er op niet-amateuristische wijze naast zitten, of, in Keynes woorden, ‘are more precisely wrong’?

  Citaten? Nou vooruit dan maar, omdat jij het bent:

  “The purpose of studying economics is not to acquire a set of ready-made answers to economic questions, but to learn how to avoid being deceived by economists.”

  Joan Robinson

  “Economic theory is mathematical analysis, everything else is just pictures and talk.”

  Robert Lucas

  “Too large a proportion of recent mathematical economics are mere concoctions, as imprecise as the initial assumptions they rest on, which allow the author to lose sight of the complexities and interdependencies of the real world in a maze of pretentious and unhelpful symbols”.

  J.M.Keynes GT 298

  “Most mainstream macroeconomic theoretical innovations since the 1970….have turned out to be self-referential , inward-looking distractions at best.”

  Willem Buiter in “The unfortunate Uselessness of most State of the Art Monetary Economics”

  “Insofern sich die Lehrsatze der Mathematik auf die Wirklichkeit beziehen, sind sie nicht sicher und insofern sie sicher sind, beziehen sie sich nicht auf die Wirklichkeit”

  Albert Einstein.

  (Dit laatste geldt natuurlijk voor alle axiomatisch-deductieve systemen, niet enkel wiskundige. Zo ook bv. voor iets dat ‘praxeologie’ heet, een poging tot economische theorie; een ‘logisch’ systeem, dat met een pretentieus programma aan langdradig uitgewerkte logische tautologieën, wil verhullen dat het geen werkelijke substantie heeft.)

 72. Juan Belmonte Zegt:

  Maar beste Laszlo

  Juan kan zich best voorstellen
  Dat voor iemand die maar niet wil toegeven dat CBS een overheidsorgaan is
  Het heel moeilijk is om in te zien
  Dat mevrouw dr ir Maartje Martens hierboven toch echt een situatie beschrijft van grote onbalansen in de woningmarkt (alias zeepbel in prijzen als gevolg van kredietexplosie, zie ook haar eerdere artikelen).

  Toch succes gewenst.
  Want wie nieuw inzicht verkrijgt,
  Boekt winst vandaag tov gisteren.

  U heeft nog een hoop te winnen.

 73. László Zegt:

  Juan Belmonte: Dat voor iemand die maar niet wil toegeven dat CBS een overheidsorgaan is

  Leuk geprobeerd, maar waar zeg ik dat. Het is de minst slechte informatie die we hebben.
  Voor iemand die vraagprijs en verkoopprijs niet uit elkaar kan houden, is dat moeilijk te bevatten.
  Maartje M? Die hypotheekgever en -nemer door elkaar haalt, wat een afgang.
  Ze heeft het trouwens over al de LTV norm verruimd zou worden en daar is geen sprake van. Tot 2018 netjes naar 100%. Volgend cabinet mag de norm van mij naar 90% verlagen.

  Woorden verdraaien, wat een treurigheid.

 74. Juan Belmonte Zegt:

  László,

  U herinnert zich de dicscussie rondom het fragment van Drs Kees de Kort niet meer.
  Juan zal even zoeken om u te helpen.

  Das logisch voor iemand die in bovenstaand stuk van dr ir Maartje Martens het einde van een zeepbel in woningprijzen ziet, met als omgevingsfactoren:
  1 miljoen woningen onder water,
  de rente historisch laag en
  een hypotheekschuld van 2,5 maal EU gemiddelde.

  Want zo ziet u dat toch ?

 75. Luisindepels Zegt:

  Cynicus economicus,

  Volgens mij heb ik je ook wel eens werk van de Groot en Franses zien citeren hier.

  Mooie citaten. Misschien toch maar weer eens de oude boeken zoals History of economic thought uit de berging halen.

 76. Luisindepels Zegt:

  Francois van Fleppesteijn: uitstekend artikel

  Nou…

  Citaat 1:

  Inderdaad zullen woningprijzen naar alle waarschijnlijkheid dalen als de LTV ratio omlaag gaat. De rente kan nauwelijks verder naar beneden, waardoor het effect van lagere leenquotes snel voelbaar zal zijn.

  Dit mag ze even uitleggen? leenquotes van Nibud worden gebaseerd op rentestand, kosten van leven en inkomen, oftewel kan je de maandelijkse lasten dragen. LTV speelt hier (zover ik mij kan heugen) geen enkele rol in.

  Citaat 2:
  meer schuld dan het huis waard is, ofwel een negatief vermogen. In de andere landen heten dergelijke hypotheken overigens subprime.

  Oei. Kent de grote dr Martens niet de officiele (internationale gebruikte) definitie van subprime? Misschien moet ze maar eens googelen. In ieder geval, het woord ltv komt niet voor in die definitie (ook niet indirect).

  Later meer

 77. Francois van Fleppesteijn Zegt:

  Zo vroeg opgestaan vanmorgen? Ach ja sommige mensen hebben blijkbaar weinig slaap nodig.

  @ citaat 1: rentestand over een lagere lening resulteert natuurlijk in een lagere leenquote.

  Trouwens leenquote qoute sowieso en belachelijke economische parameter. Net als dat maandblad van Jort.

  @citaat 2: oké wat kort door de bocht van haar. Het moet zijn ltv + je baan kwijtraken / minder inkomsten hebben maar dat heeft iedereen bijna in een deflatie

 78. Francois van Fleppesteijn Zegt:

  o vroeg opgestaan vanmorgen? Ach ja sommige mensen hebben blijkbaar weinig slaap nodig.

  citaat 1: rentestand over een lagere lening resulteert natuurlijk in een lagere leenquote.

  Trouwens leenquote qoute sowieso en belachelijke economische parameter. Net als dat maandblad van Jort.

  citaat 2: oké wat kort door de bocht van haar. Het moet zijn ltv + je baan kwijtraken / minder inkomsten hebben maar dat heeft iedereen bijna in een deflatie

 79. László Zegt:

  Luisindepels: Oei. Kent de grote dr Martens niet de officiele (internationale gebruikte) definitie van subprime?

  Juan Belmonte,

  Hypotheken is niet haar ding, hypotheekgever en -nemer door elkaar halen. Auw!

 80. László Zegt:

  Juan Belmonte: Drs Kees de Kort niet meer.

  Dat is een clown, die zegt al anderhalf jaar dat je je aandelen moet verkopen.

 81. Juan Belmonte Zegt:

  László,

  Op uw verzoek.

  Laszlo denkt dat het CBS géén overheid is.
  huizenmarkt-zeepbe…-nep/#comment-313985

  Maar terug naar de hoofdzaak:
  ook in bovenstaand stuk van dr ir Maartje Martens ziet u het einde van een zeepbel in woningprijzen, met als omgevingsfactoren:
  1 miljoen woningen onder water,
  de rente historisch laag en
  een hypotheekschuld van 2,5 maal EU gemiddelde.

  Want zo ziet u dat toch ?

 82. Nico de Geit Zegt:

  László: En dat vind je onterecht?

  Het is dus het geld opmaken of je huursubsidie verliezen. Ik ben helemaal tegen huursubsidie omdat het oneerlijk is jegens spaarders.

 83. László Zegt:

  Juan Belmonte: 1 miljoen woningen onder water,
  de rente historisch laag en
  een hypotheekschuld van 2,5 maal EU gemiddelde.

  En de NHG/WEW pot maar groeien.

  LTV naar 100%
  LTI voor inkomen 50K op 22% (begrijpelijk maar absurd laag)
  Q1 2015 maar 1500 mensen met hypotheekachterstand er bij (volgens BKR normen)
  Volgens Maartje M ziet BKR alleen het topje van de ijsberg, onzin. Niet wetenschappelijk en zeepbel gestotter.

  Kicking the can! Als! de LTV voor starters verhoogd wordt en dat wordt die niet.
  Glazen bol met als.

  Dat er 1mjn huizen onder water staan heeft niks met een huidige zeepbel te maken maar met een correctie van de prijzen en te ruime leennormen in het verleden.
  Bij een verdubbeling van de hyporente (nu 2.5%) bij een annuitaire lening 10 jaar vast stijgt de bruto financieringslast met 25% over 10 jaar. Dat lijkt me te overzien. De leencapaciteit wordt al jaren verlaagd en maar blijven zeuren over een zeepbel, dan heb je het niet begrepen.

  En zo denk niet alleen ik erover.
  woningmarktcijfers…ouw&breedte=800

 84. László Zegt:

  Nico de Geit: Ik ben helemaal tegen huursubsidie omdat het oneerlijk is jegens spaarders.

  Subsidie is ook niet echt mijn ding (inclusief HRA). Als je 21K kan sparen dan heb je de subsidie blijkbaar niet nodig. Geld kan ook uit een erfenis of lotto komen, dan is het extra zuur.

 85. Nico de Geit Zegt:

  László: die zegt al anderhalf jaar dat je je aandelen moet verkopen

  Heb ik gedaan in april 2014 omdat ik er totaal geen vertrouwen meer in had. Nog steeds geen spijt van. Ben nog wel op zoek naar een nieuwe bestemming voor mijn vrijgekomen euro’s.

  Ze zeggen dat je niet (tijdig) uit de (knappende) zeepbel kunt komen. Ik heb in 2008 veel geld verloren en in 2009 veel terugverdiend. Je kunt beter instappen vlak na de crash. Misschien doe ik dat wel.

 86. Juan Belmonte Zegt:

  László: Juan Belmonte,

  Hypotheken is niet haar ding, hypotheekgever en -nemer door elkaar halen. Auw!

  Dat klopt, dat moet een vergissing zijn:
  Nederland kent (net als de meeste landen) de zogenaamde recourse leningen die banken in staat stelt om naast het huis zowel het vermogen als toekomstige inkomsten van de hypotheeknemer toe te eigenen. Om dat te voorkomen zullen hypotheeknemers veel langer er alles aan doen om aan hun betalingsverplichtingen te voldoen.

  Immers:
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Hypotheeknemer

  Doet aan de grote lijn niets af.

 87. Nico de Geit Zegt:

  Nico de Geit: Misschien doe ik dat wel.

  Ik vind het nadeel van aandelen(fondsen) dat je er totaal geen grip op hebt. De bank pakt iedere keer een procentje weg, of het nu daalt of stijgt.

 88. László Zegt:

  Nico de Geit: Heb ik gedaan in april 2014 omdat ik er totaal geen vertrouwen meer in had. Nog steeds geen spijt van.

  Je goed recht. Zoals je het beschrijft is dat niet op advies van Kees de K.
  Ooit eens een uitspraak gelezen/gehoord dat het % van je vermogen dat je in aandelen hebt niet meer moet zijn dan 86 min je leeftijd. Bij een stijgende beurs betekend dat dus reletief veel verkopen (elk jaar opnieuw). Bij een dalende beurs evt bijkopen.
  Risicospreiding. Stenen, aandelen, etc. Voor veel NL-ers voornamelijk stenen en daar hoor ik ook bij.

 89. Juan Belmonte Zegt:

  De Makellolbroeken sturen nu weer brandbrieven

  Om het volgende weer actueel is:
  huizenmarkt-zeepbe…-woningmarkt-is-nep/

  Tijd dus weer voor de notarissen om de makelleugenaars te corrigeren.

 90. Nico de Geit Zegt:

  Nico de Geit: De bank pakt iedere keer een procentje weg

  Geld heeft dan weer het nadeel van inflatie. Maar daarom krijg je ook rente over je spaargeld. Voorlopig hebben we deflatie en een negatieve rente.

 91. László Zegt:

  Juan Belmonte: Om het volgende weer actueel is:

  Oh ja, de markt zou weer instorten omdat de verruimde schenkingsregeling zou stoppen. Huilverhaal van de notarissen want daar verdiende ze dubbel aan. Dat je daar nog steeds in trapt.
  Je valt toch niet voor de academische graad van de notaris, want die hebben ze bij het CBS ook hoor. Makelaars niet.

  Kom nou eens met een inhoudelijk verhaal dat klopt en hout snijdt, hier heeft niemand wat aan.

 92. László Zegt:

  Nico de Geit: Voorlopig hebben we deflatie en een negatieve rente.

  Mijn stenen hebben dat de laatste jaren ook gehad, gaat nu weer wat beter.

 93. maff Zegt:

  Frank Knopers ( van Zerohedge ? ) ‘Pensioenfondsen Zwitserland binnen tien jaar bankroet”’ wegens negatieve rente

  Nu willen ze cash gaan hoarden, logisch lijkt me, want niemand wil failliet aan negatieve rente

  en nu dit, IS GEWEIGERD ‘ But the bank refused to allow it to withdraw the money in the form of physical cash.’

  forbes.com/sites/f…he-zero-lower-bound/

  Frances Coppola in Forbes

  Move your money mag wel, uit het systeem trekken niet,

  de laatste fase

  Ren nu het nog ken ……

 94. maff Zegt:

  “In the overall interests of Switzerland’s economy as a whole, the SNB may issue instructions to the banks.”

  En dan nu ons financiële noodwetje ……..

  st-ab.nl/wetten/02…nancieel_verkeer.htm

 95. Frans Zegt:

  Zelden een meer toegankelijk en helder interview gezien met Martin Armstrong.
  Must Watch!!!!!!!!!!!!!!!!!

  zdf.de/ZDFmediathe…%C3%B6ttliche-Formel

 96. ps Zegt:

  maff,

  En morgen moeten we zeker met het oranje vlaggetje langs de weg gaan staan zwaaien??

 97. László Zegt:

  ps: En morgen moeten we zeker met het oranje vlaggetje langs de weg gaan staan zwaaien??

  Hoeft niet hoor, het meeste moeten leg je jezelf op. Maak er iets moois van, ik houd het bij oranje bitter.

 98. Steven Zegt:

  Leve het koningshuis! (mmwaaghh). Maar a.u.b ook lagere huizenprijzen!
  Iedereen blij! : behalve wat bekrompen bezitters. 🙂

  Proost!

 99. Steven Zegt:

  Cynicus economicus,

  En verzin nu eens iets zelf? Of ben je daar te dom voor? 😉

 100. Steven Zegt:

  Als ik je simpel kan samenvatten staat er “sind sie nicht sicher”

  Ik heb wat meer overzicht: bij te dure huizenprijzen zullen ze met grote kans dalen.

 101. ps Zegt:

  Ja Frans, als die kak spat…(Zuid-Afrikaans gezegde). De crisis gaat zich verdiepen, ook voor “the fat and happy”.

  Banken moeten worden gered, bonussen moeten worden uitgekeerd. Hebben deze stagiaires even pech, evenals de bewoners:
  https://www.youtube.com/watch?v=TSE-aV7whTs

 102. Kapotjeplov Zegt:

  Het simpele feit dat “NVM profs” voluit zitten te lobbyen om vooral maar geen verre beperkingen in te voeren en zelfs de 50% aflossingsvrij met HRA weer mogelijk te maken geeft aan dat het allemaal niet zo super gaat, ondanks alle hoera verhalen. Intern weet men dat de huidige wind mee allemaal korte termijn werk is, mogelijk gemaakt door de ultra lage rente.

  Realiteit is dat niemand weet wat er gaat gebeuren de komende 10 jaar. De NVM niet, de banken niet, niemand. ING spreekt over gematigde prijsstijging van 2% per jaar gemiddeld over de volgende 10 jaar. Dat is niks meer dan een slag in de lucht. Wie weet moeten de Centrale Banken over 2 jaar ineens de rente boven de 5% zetten om als dat QE geld terug te halen. Wat blijft er dan over van zulke “voorspellingen”?

 103. eric406 Zegt:

  Kapotjeplov:

  Realiteit is dat niemand weet wat er gaat gebeuren de komende 10 jaar.

  Maar je hoeft geen raketgeleerde te zijn, om te zien dat we afstevenen op een crisis die wij nog niet eerder hebben meegemaakt.

  Dr.T mag graag uit Apocalypse Now quoten, ik heb er ook een.
  Get your people back and heads down, its gonna be a big one.

 104. László Zegt:

  eric406: Maar je hoeft geen raketgeleerde te zijn, om te zien dat we afstevenen op een crisis die wij nog niet eerder hebben meegemaakt.

  Inderdaad, een raketgeleerde doet aan wetenschap en jouw ramptheorie is koffiedikkijken van de bovenste plank.
  Heb jij wel eens een crisis meegemaakt?
  Hoe bepaal je de grootte van een crisis?

  Er zijn heel veel theorieën met een kern van waarheid, maar ze hebben allemaal een hoog gehalte aan: “Als dit, dan dat”.

  Kijk maar naar het bovenstaande artikel van Maartje M.
  Kicking the can down the road.
  Als de LTV voor starters verhoogd wordt gaat het mis.
  Die LTV wordt helemaal niet verhoogd! Er wordt om gelobbyd, goed dus dat er tegen in verweer gegaan wordt door Maartje M, maar ook het rampscenario blijft dan nog een theorie.

  Lees even wat er allemaal geschreven werd in november 2013 (LTV/LTI), mei 2013 (NHG) en november 2014 (LTV/LTI). Alle maal bijna raketgeleerden die uitlegden dat dat de doodsteek voor de NL huizenmarkt zou zijn.
  Verhaaltje dat Juan aanhaalt van de notarissen, help want het einde van de verruimde schenkingsregeling is de doodsteek voor de huizenmarkt.
  Volgens Juan zijn notarissen integer en zullen ze dus wel gelijk hebben. Niet dus, ze praten gewoon voor hun eigen portemonnee.

  Rampscenario’s, doe er wat mee, maar geloof er niet in.

 105. László Zegt:

  eric406: je hoeft geen raketgeleerde

  En dat ben je dan ook duidelijk niet. Kom nu eens met je linkedIn profiel zo dat we kunnen zien waar jij je onmetelijke kennis en intelligentie van macro economie en de NL huizenmarkt opgedaan hebt.
  Je mag ook een contact verzoek doen, ik ben niet zo flauw om dat hier te posten.

 106. Frans Zegt:

  ps:
  Ja Frans, als die kak spat…(Zuid-Afrikaans gezegde). De crisis gaat zich verdiepen, ook voor “the fat and happy”.

  Banken moeten worden gered, bonussen moeten worden uitgekeerd. Hebben deze stagiaires even pech, evenals de bewoners:
  https://www.youtube.com/watch?v=TSE-aV7whTs

  Ha! 🙂

 107. Voerman Zegt:

  Steven: Leve het koningshuis! (mmwaaghh).

  Niet zo dubieus, Steven!
  Je mag best blij zijn, dat dit door criminele plucheplakkers gekaapte landschap nog een koningshuis heeft wat symbool staat voor voor waarden die nog golden in onze jeugdjaren.
  Weet jij waar ook ter wereld een betere staatsvorm te vinden?

 108. Luisindepels Zegt:

  Nico de Geit: Heb ik gedaan in april 2014 omdat ik er totaal geen vertrouwen meer in had. Nog steeds geen spijt van.

  Je zou Geitje maar gevolgd hebben. Dan was je toch ff tegen een enorm verlies opgelopen, daar is die 18% op een huisje maar kruimel werk bij.

  AEX +30%, E/$ (en tegen andere valuta) -30%.

  Goede keus inderdaad, Geitje.

 109. Luisindepels Zegt:

  Rogier van Heijnsbergen RMT: De onderkenning dat de 113.000 consumenten nog maar het topje van de ijsberg zijn ben ik erg blij mee.

  Vooral de onderbouwing daarbij vind ik erg sterk!

 110. Luisindepels Zegt:

  Juan Belmonte: we hadden al een situatie waarin de trollen gingen uitleggen hoe Dr Ir Maartje Martens het bedoeld had……

  Waarvan jij de grootste bent. Ook jij begrijpt het werk van Martens niet zo goed hoor.

 111. Luisindepels Zegt:

  Francois van Fleppesteijn,

  O. Misschien moet jij eerst wat meer slapen en daarna als je uitgeslapen bent de materie eens wat beter bestuderen. Aan zelfbedachte definities hebben we niets he.

 112. Luisindepels Zegt:

  Juan Belmonte: 1 miljoen woningen onder water,
  de rente historisch laag en
  een hypotheekschuld van 2,5 maal EU gemiddelde.

  Ik merk dat je niet meer verder bent gegaan met je huiswerk opdracht, van een paar dagen geleden. ZOu ik toch echt eerst eens gaan doen, want nu kom je echt over als zo’n domme ongeletterde backbencher van de PVV die wel zijn ingestudeerde tekstje telkens opnieuw afspeelt, maar waarvan de rest van de tweede kamer weet dat het onzin is.

 113. Nico de Geit Zegt:

  Luisindepels: Je zou Geitje maar gevolgd hebben. Dan was je toch ff tegen een enorm verlies opgelopen, daar is die 18% op een huisje maar kruimel werk bij.

  AEX +30%, E/$ (en tegen andere valuta) -30%.

  Goede keus inderdaad, Geitje.

  Op tijd uitstappen is belangrijk. Ik had in 2008 flink verloren, in 2009 flink bijgekocht, en in 2014 winst genomen. Prima zo.

  Misschien stap ik wel weer in na een flinke crash, wacht de stijging af, en als het er mooi voor staat neem ik winst.

  Probleem met aandelen vind ik dat ik er te weinig inzicht in heb, het lijkt meer op gokken. Dat geldt natuurlijk voor alle beleggingen maar aandelen lenen zich uitstekend om particuliere beleggers te foppen.

 114. Nico de Geit Zegt:

  Nico de Geit: Misschien stap ik wel weer in na een flinke crash, wacht de stijging af, en als het er mooi voor staat neem ik winst.

  Maar misschien komt er geen stijging, zie Japan. Eigenlijk ben ik wel een beetje klaar met de aandelenmarkt omdat het een prima omgeving is voor oplichters en fraudeurs.

 115. Nico de Geit Zegt:

  Luisindepels: Je zou Geitje maar gevolgd hebben

  Als het water zich terugtrekt vlak voor een tsunami moet je niet naar het water rennen maar de andere kant op. Een heel lage rente, historisch lage rente, kan uiteindelijk alleen maar omhoog.

 116. Nico de Geit Zegt:

  Luisindepels: Dan was je toch ff tegen een enorm verlies opgelopen

  Met mijn euro’s kan ik veel kopen: boodschappen doen, mijn huur betalen, tanken en misschien een nieuwe auto of iets anders kopen. Prijzen gaan niet echt omhoog, dus hoezo ‘verlies’?

  Voor mij is vermogensbehoud belangrijker dan rendement.

 117. Nico de Geit Zegt:

  Zeg Luis, jij weet alles zo goed. Ik zit hier op een berg euro’s. Nog tips? Of ben je iemand die alleen achteraf alles beter wist?

  Ik weet ook wel dat als ik in januari roebels had gekocht en nu had verkocht dat ik 100% rendement had gemaakt. Binnen drie maanden! Maar zulke dingen laten zich niet voorspellen en herhalen zich nooit op precies dezelfde manier.

 118. László Zegt:

  Nico de Geit: Voor mij is vermogensbehoud belangrijker dan rendement.

  Luisindepels,

  Zelf bepalen wat je met je eigen geld doet, daar kan nooit wat mis mee zijn.

  Misgelopen mogelijke winst als verlies kwalificeren is onjuist. Net als de mensen die de ‘overwaarde’ van hun huis ‘verzilverden’ door hun hypotheek te verhogen in 2000-2008 en nu onderwater staan.

 119. Voerman Zegt:

  Nico de Geit: Voor mij is vermogensbehoud belangrijker dan rendement.

  Aankopen die je van je vermogen doet maken je vermogen kleiner. Aankopen die je van het rendement doet niet! 🙂

 120. johan Zegt:

  Telling bij het Kadaster van het aantal verkochte woningen is per 1 januari 2015 veranderd:
  Verandering methode
  Vóór 1 januari 2015 hanteerden we nog een andere methode bij het bepalen van de woningtypes. Dit heeft tot
  gevolg dat het woningtype van een bepaald adres gewijzigd kan zijn. De grootste verschuiving is te vinden in het
  woningtype appartement. Bij de oude methode vielen woningen boven winkels of andere bedrijfsruimtes onder
  het type “niet wonen” vanwege de bedrijfsmatigheid op de begane grond van het pand. Dit is in de methode die
  we nu hanteren gecorrigeerd. Hierdoor neemt het aandeel van “niet wonen” af. Ook zien we een verschuiving van
  aantallen tussen- en hoekwoningen die we nu typeren als vrijstaande woning. De reden hiervoor is dat de nieuwe
  methode er vanuit gaat dat aangrenzende panden een verblijfsobject moeten hebben. Een aangebouwde schuur
  of garage telt dus niet mee als verblijfsobject, wat in de oude situatie wel het geval was. Ook is een verschuiving
  te zien in het aantal tussenwoningen dat we nu als appartement typeren.

 121. Nico de Geit Zegt:

  Voerman: Aankopen die je van je vermogen doet maken je vermogen kleiner. Aankopen die je van het rendement doet niet!

  Het rendement op een stapel euro’s is een beetje raar momenteel vanwege deflatie: Morgen koop je meer voor je euro’s.

  Het is de bedoeling van de ECB om deflatie te keren maar het is nog maar de vraag of dat gaat lukken. Vooralsnog is het problematisch gebleken het door de ECB extra gemaakte geld in de economie te pompen.

  Ze wilden dat doen door staatsleningen op te kopen, maar veel institutionele beleggers weigerden te verkopen.

  Op zich interessant hoe de ECB de euro’s in de economie wil pompen, misschien willen ze ze direct op mijn rekening overmaken. Maar dan gebeurt er dus helemaal niets.

  Beste oplossing: geef die euro’s aan Erik, die geeft ze wel uit. Maar voorlopig is Erik ook op rantsoen gezet omdat er aflossingsproblemen voor Erik dreigen.

 122. Francois van Fleppesteijn Zegt:

  Op zich wel leuk dat de koning Dordrecht aandoet.

  Ik heb er nog gewoond voor een blauwe maandag bij het Oranjepark in een ver uit het lood staande woning van een Turkse Huisjesmelker (Dordtse waterschap is een tijdje creatief bezig geweest met het waterpeil).

  In die woning: studio, kon het raam niet open! Via Directwonen. Een huurmakelaar.

  Maar ik had een hamer en een touw klaar liggen mocht er brand uitbreken.

  2 keer ingebroken in mijn Toyota starlet door junks ze zagen waarschijnlijk zuignap afdruk en wilden mijn dashboadkastje inspecteren.

  Verder zuidelijk heb je wijken als Sterrenburg en Oud Crispijn.

  Daar had de koning ook wel een bezoekje aan mogen brengen. Voor een wat realistischer beeld van de stad.

 123. Van Harens Zegt:

  Op zich wel leuk dat de koning Dordrecht aandoet.

  Ik heb er nog gewoond voor een blauwe maandag bij het Oranjepark in een ver uit het lood staande woning van een Turkse Huisjesmelker (Dordtse waterschap is een tijdje creatief bezig geweest met het waterpeil).

  In die woning: studio, kon het raam niet open! Via Directwonen. Een huurmakelaar.

  Maar ik had een hamer en een touw klaar liggen mocht er brand uitbreken.

  2 keer ingebroken in mijn Toyota starlet door junks ze zagen waarschijnlijk zuignap afdruk en wilden mijn dashboadkastje inspecteren.

  Verder zuidelijk heb je wijken als Sterrenburg en Oud Crispijn.

  Daar had de koning ook wel een bezoekje aan mogen brengen. Voor een wat realistischer beeld van de stad.

 124. Van Harens Zegt:

  Ja op zich wel leuk dat de koning Dordrecht aandoet.

  Ik heb er nog gewoond voor een blauwe maandag bij het Oranjepark in een ver uit het lood staande woning van een Turkse Huisjesmelker (Dordtse waterschap is een tijdje creatief bezig geweest met het waterpeil).

  In die woning: studio, kon het raam niet open! Via Directwonen. Een huurmakelaar.

  Maar ik had een hamer en een touw klaar liggen mocht er brand uitbreken.

  2 keer ingebroken in mijn Toyota starlet door junks ze zagen waarschijnlijk zuignap afdruk en wilden mijn dashboadkastje inspecteren.

  Verder zuidelijk heb je wijken als Sterrenburg en Oud Crispijn.

  Daar had de koning ook wel een bezoekje aan mogen brengen. Voor een wat realistischer beeld van de stad.

 125. erik(trolnogimmerhier) Zegt:

  Binnen 3 jaar is de 50% aflossingsvrij terug. Er is geen andere oplossing dan Hypotheken verlengen+50% aflossingvrij terug en de LTV terug bouwen naar 80%.Case gesloten. En nou allemaal aan de borrel, er zijn immers belangrijkere zaken in de wereld……

 126. ps Zegt:
 127. Nico de Geit Zegt:

  erik(trolnogimmerhier): Binnen 3 jaar is de 50% aflossingsvrij terug

  Waarom niet 70% tot 90% aflossingsvrij? Dat mag momenteel wel, maar niet in combinatie met HRA.

  Als mensen onder water staan is dat een risico. Maar het risico van 70% aflossingsvrij is heel beperkt, mits tijdig bijstorting wordt verlangd als het onderpand in waarde daalt.

 128. Keesje Zegt:

  Nico de Geit: Waarom niet 70% tot 90% aflossingsvrij? Dat mag momenteel wel, maar niet in combinatie met HRA.

  Als mensen onder water staan is dat een risico. Maar het risico van 70% aflossingsvrij is heel beperkt, mits tijdig bijstorting wordt verlangd als het onderpand in waarde daalt.

  Zorgt ervoor dat huizenprijzen weer zullen stijgen, maar wat heeft de gemiddelde nederlander daar aan? Beter is alles af moeten lossen….

 129. Keesje Zegt:

  Nico de Geit: Op tijd uitstappen is belangrijk. Ik had in 2008 flink verloren, in 2009 flink bijgekocht, en in 2014 winst genomen. Prima zo.

  Misschien stap ik wel weer in na een flinke crash, wacht de stijging af, en als het er mooi voor staat neem ik winst.

  Probleem met aandelen vind ik dat ik er te weiniginzicht in heb, het lijkt meer op gokken. Dat geldt natuurlijk voor alle beleggingen maar aandelen lenen zich uitstekend om particuliere beleggers te foppen.

  Particuliere beleggers leggen het vrijwel altijd af tegen de geautomatiseerde gokcomputers die op de beurzen spelen……ze krijgen namelijk voorrang op het mogen verhandelen. Zo snel typen wij nooit en zo snel rekenen wij nooit.

 130. Keesje Zegt:

  Keesje: Particuliere beleggers leggen het vrijwel altijd af tegen de geautomatiseerde gokcomputers die op de beurzen spelen……ze krijgen namelijk voorrang op het mogen verhandelen. Zo snel typen wij nooit en zo snel rekenen wij nooit.

 131. eric406 Zegt:

  László: En dat ben je dan ook duidelijk niet. Kom nu eens met je linkedIn profiel zo dat we kunnen zien waar jij je onmetelijke kennis en intelligentie van macro economie en de NL huizenmarkt opgedaan hebt.
  Je mag ook een contact verzoek doen, ik ben niet zo flauw om dat hier te posten.

  LinkedIn is voor sukkels die aan de rest van de wereld willen laten zien hoe goed ze zijn. Je kunt net zo goed een briefje bij de supermarkt ophangen.
  Ik heb daar in ieder geval niets te zoeken.

 132. eric406 Zegt:

  László: Inderdaad, een raketgeleerde doet aan wetenschap en jouw ramptheorie is koffiedikkijken van de bovenste plank.
  Heb jij wel eens een crisis meegemaakt?
  Hoe bepaal je de grootte van een crisis?

  Er zijn heel veel theorieën met een kern van waarheid, maar ze hebben allemaal een hoog gehalte aan: “Als dit, dan dat”.

  Kijk maar naar het bovenstaande artikel van Maartje M.
  Kicking the can down the road.
  Als de LTV voor starters verhoogd wordt gaat het mis.
  Die LTV wordt helemaal niet verhoogd! Er wordt om gelobbyd, goed dus dat er tegen in verweer gegaan wordt door Maartje M, maar ook het rampscenario blijft dan nog een theorie.

  Lees even wat er allemaal geschreven werd in november 2013 (LTV/LTI), mei 2013 (NHG) en november 2014 (LTV/LTI). Alle maal bijna raketgeleerden die uitlegden dat dat de doodsteek voor de NL huizenmarkt zou zijn.
  Verhaaltje dat Juan aanhaalt van de notarissen, help want het einde van de verruimde schenkingsregeling is de doodsteek voor de huizenmarkt.
  Volgens Juan zijn notarissen integer en zullen ze dus wel gelijk hebben. Niet dus, ze praten gewoon voor hun eigen portemonnee.

  Rampscenario’s, doe er wat mee, maar geloof er niet in.

  Mijn schoonfamilie heeft een crisis meegemaakt in Peru, toen het failliet ging. Hoe bepaal je de grote van een crisis? Als ik me zorgen moet gaan maken over de gezondheid van mijn kind dan is dat voor mij een grote crisis. En ik zie dat we daar naar toe gaan. Al dan niet vergezeld door oorlog. En vraag me niet om dat uit te gaan leggen, want ik heb daar geen zin in. Het is het resultaat van jarenlang informatie tot me nemen. Er worden hier en op sites als zerohedge en dwn genoeg linkjes geplaatst om je een voorstelling te maken. Lees de stukjes van Schmull, en je hebt een heel goed beeld waar ik met mijn gedachte sta.
  Als jij dat allemaal in de wind wil slaan, prima.
  Ik geloof in een crisis niveau jaren 30, en jij denkt dat het allemaal bangmakerij is. Waarvan akte.

  Wat betreft de LTV LTI afbouw HRA, belangrijker is dat er straks geen greater fool meer te vinden is om je huis te kopen. De mensen moeten ergens wonen, maar dat kan op meer manieren dan alleenstaand. Nood breekt wet. Als het allemaal niet meer gaat, dan gaan er meer mensen bij elkaar wonen om kosten te delen. Je ziet het al aan de studenten; als de stufi verdwijnt, blijven er meer thuis wonen. En zo’n 15% gaat helemaal niet meer studeren.
  Ik denk dat we straks 2 soorten starters op de markt hebben. De ene helft leent wat er te lenen valt, en kan door de schulden geen hypotheek meer krijgen. De andere helft is zich veel meer bewust van geld, en is niet zo stom om zich voor een paar vierkante meter tot de nek in de schulden te steken. Maar dat blijft natuurlijk koffiedik dijken (of zoals mijn schoonmoeder cocabladeren)

 133. Frans Zegt:

  Nu kunnen we het helemaal schudden:
  rtlnieuws.nl/econo…nnovatie-nieuwsmedia

 134. ripoff Zegt:

  rtlnieuws.nl/econo…nnovatie-nieuwsmedia
  allemaal diep bukken en lang leve het sterretje!

 135. maff Zegt:

  Zo te zien op dit draadje hebben we hier in de NL ook een trollenfabriek ……

  lol met de troll

  De trolldefinitie …..

  De discussies op fora opzettelijk een andere wending geven, vaak met gebruik van meerdere verborgen identiteiten.

  En Joris Luyendijk constateert de gelatenheidsfase, zover zijn we al ?

  Het nieuwe Nederland ….

  Een volle boodschappenkar en dan nog chagrijnig kijken …….

 136. maff Zegt:

  Tufkaj ( als je nog meeleest ) het jaarverslag al ontvangen van de WEW ?

  amweb.nl/financiel…aker-in-woningbehoud

  Tot nu ( volgens CBS rekenmethode ) zo’n 300 miljard ‘behoudend’ overgecrediteerd ( en sub-prime duzzz )

  ‘Behoudend’ sub-prime hypotheken financieren, dat kan alleen maar in de NL ……

  Met de gratis cursus ‘ leer je verliesabsorptie vermogen te budgetteren ‘ …….

 137. maff Zegt:
 138. maff Zegt:

  Luisindepels: daar is die 18% op een huisje maar kruimel werk bij.

  – 37% Huize Maff …..

  zo heeft de WIZARD OF WOZ in al zijn wijsheid beslist

 139. maff Zegt:

  Rabo ‘Inflation will be negative this year’

  economics.rabobank…EQ201503-NL/Fig4.png

  Oef deflatie in 2015 ?
  En dat met AL die huurverhogingen ?

  We gaan het zien ……

 140. Nico de Geit Zegt:

  eric406: LinkedIn is voor sukkels die aan de rest van de wereld willen laten zien hoe goed ze zijn. Je kunt net zo goed een briefje bij de supermarkt ophangen.

  Ik snap dat ook niet. Als iemand druk bezet is is hij niet beschikbaar en wil niet lastiggevallen worden. Blijkbaar hebben al die mensen die op linkedIn staan niks te doen.

 141. Nico de Geit Zegt:

  Studenten afgezet voor kamer

  Driekwart van de studenten betaalt te veel huur voor een kamer in een studentenhuis of bij een hospita. Zelfstandig wonende studenten betalen zich helemaal blauw aan huur.

  telegraaf.nl/binne…et_voor_kamer__.html

 142. maff Zegt:

  Sharp fall in inflation in past months CBS

  Zowaar actueel ……

  Inflatie met en zonder huur ……….

  economics.rabobank…EQ201503-NL/Fig3.png

 143. maff Zegt:

  Van de derivatenpositie van ABN Amro krijgen wij een hartverzakking (niet van die schamele bonus)

  Van de twittertjes 🙂

  925.nl/archief/201…ing-boeie-die-bonus/

 144. ps Zegt:

  maff,

  Gelukkig is er de coach voor de Nl-ers:
  een.be/programmas/…-nederlandse-workout

 145. ps Zegt:
 146. ps Zegt:
 147. Keesje Zegt:

  Nico de Geit: Ik snap dat ook niet. Als iemand druk bezet is is hij niet beschikbaar en wil niet lastiggevallen worden. Blijkbaar hebben al die mensen die op linkedIn staan niks te doen.

  Linkedin is een manier voor bedrijven en werving en selectieburo’s om:
  – je geschiedenis te bewaren(!) en op een later tijdstip te kijken of je niet liegt over je werkverleden
  – je contacten te benaderen die waarschijnlijk zelfde soort doen als jij (concurrentie dus voor jou, gaan ze bij je ex-collega langs om hem of haar lastig te vallen)
  – je contacten te benaderen over jou als je resultaten als zijnde collega als jij werk zoekt
  – je heel veel lastig te vallen over eventuele nieuwe banen, vaak zelfs alleen gericht op zoekwoord, waardoor aangeboden vacature 90% van de tijd niet aansluit!
  – je te spammen of je een geschikte persoon vind voor hun vacature (hallo is jouw werk, niet mijn werk!)

 148. Keesje Zegt:

  Keesje,

  Het enige waar Linkedin wel goed voor is, is een bepaald beeld van jezelf neer te zetten als niet-dombo met veel werkervaring. Daar gebruiken veel Facebookers ook hun profiel voir, Het Beeld dat je graag wilt laten zien.

  Lastige is altijd wie je publiek is, je familie of je (toekomstige) collega’s / baas………zij kunnen in jouw gegeven beeld gaan geloven en je daarom juist wel of niet willen aannemen.

  Facebookprofiel dichtgooien en jezelf weggoogelen is daarom handig als je solliciteert met een unieke naam…….of natuurlijk 5 facebookprofielen aanmaken zodat het duidelijk is dat wat er ook op internet te vinden is, er minstens 5 personen met jouw unieke naam rond schijnen te wandelen 😇😝

 149. a Zegt:

  Keesje: Het enige waar Linkedin wel goed voor is, is een bepaald beeld van jezelf neer te zetten als niet-dombo met veel werkervaring.

  Ik zie LinkedIn meer als een soort permanente CV van jezelf, zodat potentiële werkgevers jou (al dan niet via een bekende) kunnen vinden. Stel dat je zelf op zoek bent naar werk in een bepaalde sector of richting dan kun je ook mooi van al je contacten zien wie je daarbij zouden kunnen helpen. LinkedIn is het enige social media profiel dat ik heb (en ooit gehad heb) omdat ik daar nog wel toegevoegde waarde in zie. Facebook etc. zie ik de toegevoegde waarde echt niet van. Privé is voor mij privé en dat zet ik niet op internet. Wel zo makkelijk, hoef je ook niet bang te zijn dat er niet geschikte dingen van je op internet staan.

 150. Steven Zegt:

  a,

  Ach facebook is ook best onschuldig. Je kunt zo’ n beetje alles afschermen. In het begin werd ik vaak “getagd” : dan zet iemand zijn foto op mijn timeline.. Tja die mogelijkheid kun/moet je dus ook uitzetten.

 151. Nico de Geit Zegt:

  Keesje: en je daarom juist wel of niet willen aannemen.

  Het gaat dus om werklozen.

 152. Nico de Geit Zegt:

  Nico de Geit: Het gaat dus om werklozen.

  Ik bedoel ‘werkzoekenden’, anders adverteer je jezelf niet.

 153. eek-a-mouse Zegt:

  De 20% waardedaling is niet de 40% die Maartje Martens voor mogelijk had gehouden. Met inflatie erbij opgeteld komen we gemiddeld op ongeveer -30% uit.

  50% aflossingsvrij toestaan i.c.m. HRA is terug naar af…….

  Waarom geen spaarregeling belastingvrij, waarmee al begonnen kan worden vanaf de geboorte, ik roep maar wat….

 154. eek-a-mouse Zegt:

  De grootste relatieve daling was gemeente Voerendaal met -49% als de minste daling -11% is kom je gemiddeld uit op -30%.

  In mijn situatie schat ik -20% vanaf 2008 in dat valt dus nog mee……hoewel ik toch reken op -30.000 tot -40.000 euri.

 155. Eek-a-mouse Zegt:

  De voorspelling van de ING betreffende een gemiddelde stijging van 2% voor het komende decennium vind ik wel realistisch en geen greep in de lucht zoals sommigen hier beweren.

  Randstad jaarlijks +4%, randgebieden van Nederland 0%, wat er tussen zit +2%..

  Over een decennium zullen wel de babyboomers van hun huis af moeten waardoor er weer een totaal nieuwe situatie ontstaat..

 156. a Zegt:

  Steven:
  a,

  Ach facebook is ook best onschuldig. Je kunt zo’ n beetje alles afschermen. In het begin werd ik vaak “getagd” : dan zet iemand zijn foto op mijn timeline.. Tja die mogelijkheid kun/moet je dus ook uitzetten.

  Ja is ook wel, maar bij veel mensen slokt het zeeën van tijd op (soms wel uren per dag) zonder dat het in mijn ogen toegevoegde waarde levert. Ik geef dan toch de voorkeur aan gewoon face-to-face afspreken met iemand. Bovendien is facebook ook heel vaak onzin, wie zit wanneer op welk terras of heeft een nieuwe broek gekocht of meer van dat soort flauwekul wat mij persoonlijk echt geen ene r**t interesseert. Ik werk 40 uur in de week, sport, heb vrouw en kind en ga graag ook iedere week nog eens iets doen met vrienden. Heb dus ook simpelweg de tijd niet om 1 of 2 uur per dag aan FB te spenderen of om er iets anders voor op te offeren. Ik zie FB en vergelijkbare netwerken vooral als leuk voor tieners / scholieren die zeeën van tijd hebben en zo lekker laagdrempelig vriendjes / vriendinnetjes kunnen versieren. Beetje wat MSN Messenger was in mijn tijd 😀

 157. a Zegt:

  Eek-a-mouse:
  De voorspelling van de ING betreffende een gemiddelde stijging van 2% voor het komende decennium vind ik wel realistisch en geen greep in de lucht zoals sommigen hier beweren.

  Randstad jaarlijks +4%, randgebieden van Nederland 0%, wat er tussen zit +2%..

  Over een decennium zullen wel de babyboomers van hun huis af moeten waardoor er weer een totaal nieuwe situatie ontstaat..

  Er spelen zoveel onzekerheden dat het bij voorbaat al een greep in de lucht is. Hetzelfde geldt overigens voor voorspellingen dat de prijzen 10 jaar lang 3% per jaar gaan dalen. Er worden zulke ingrijpende monetaire spelletjes gespeeld en er wordt zo grootschalig gemanipuleerd dat er geen zinnig woord over valt te zeggen. In een “normale en stabiele” situatie zijn voorspellingen over 10 jaar al waardeloos, laat staan nu.

 158. Kapotjeplov Zegt:

  Eek-a-mouse:
  De voorspelling van de ING betreffende een gemiddelde stijging van 2% voor het komende decennium vind ik wel realistisch en geen greep in de lucht zoals sommigen hier beweren.

  Randstad jaarlijks +4%, randgebieden van Nederland 0%, wat er tussen zit +2%..

  Over een decennium zullen wel de babyboomers van hun huis af moeten waardoor er weer een totaal nieuwe situatie ontstaat..

  Ik vind die 2% wel een slag in de lucht omdat het niks anders is als een extrapolatie van de huidige situatie. Maar de kans dat alles zo blijft als het nu is (rentebeleid ECB, HRA, max hypotheek) voor de volgende 10 jaar is erg klein. Dus klopt er van de voorspelling geen hout.

 159. László Zegt:

  eric406: LinkedIn is voor sukkels die aan de rest van de wereld willen laten zien hoe goed ze zijn. Je kunt net zo goed een briefje bij de supermarkt ophangen.
  Ik heb daar in ieder geval niets te zoeken.

  Je ontwijkt de vraag, LinkedIn was slechts een suggestie. Over de relevantie van LinkedIn heb je mij toch niks horen zeggen?

  Nergens blijkt enige relevante ervaring mbt huizenmarkt en/of macro-economie. Succes met je glazen bollen kijkers.

 160. László Zegt:

  maff: De discussies op fora opzettelijk een andere wending geven, vaak met gebruik van meerdere verborgen identiteiten.

  maff,
  Juan,
  lorenzo,
  Adamus,
  ps

 161. ps Zegt:
 162. Nico de Geit Zegt:

  De huurverhoging is binnen, +1,035%. Volgend jaar een daling?

 163. Voerman Zegt:

  Eek-a-mouse: Over een decennium zullen wel de babyboomers van hun huis af moeten waardoor er weer een totaal nieuwe situatie ontstaat..

  Voerman heeft al heel vaak gezegd, dat de loglieden alhier daar geen moer mee opschieten.
  Beter om te kijken naar zaken die vandaag invloed hebben.

 164. Nico de Geit Zegt:

  Steven: Ach facebook is ook best onschuldig

  Iemand veroorzaakte een ongeluk. Slachtoffer bekijkt zijn Facebook en ontdekt dat die persoon bij een verkeersveiligheidsorganisatie werkt. Slachtoffer gaat daar klagen, veroorzaker ongeluk is ontslagen.

 165. Nico de Geit Zegt:

  a: Ja is ook wel, maar bij veel mensen slokt het zeeën van tijd op (soms wel uren per dag) zonder dat het in mijn ogen toegevoegde waarde levert. Ik geef dan toch de voorkeur aan gewoon face-to-face afspreken met iemand. Bovendien is facebook ook heel vaak onzin

  De Facebookers vinden misschien dat wij onze tijd hier verdoen, soms wel uren per dag. Hoe getikt ben je als je iedere dag urenlang over dalende huizenprijzen praat?

 166. ps Zegt:

  Nico de Geit,

  Inderdaad, huren wordt steeds betaalbaarder:
  dichtbij.nl/almere…t-betaalbaarder.aspx

 167. Nico de Geit Zegt:

  Voerman: Voerman heeft al heel vaak gezegd, dat de loglieden alhier daar geen moer mee opschieten.
  Beter om te kijken naar zaken die vandaag invloed hebben.

  Vooral niet naar de toekomst kijken bij het aangaan van de zwaarste financiële verplichting van je leven.

 168. László Zegt:

  Nico de Geit: Vooral niet naar de toekomst kijken bij het aangaan van de zwaarste financiële verplichting van je leven.

  Een lening aangaan is het uitgeven van geld wat je in de toekomst denkt te verdienen.
  De risico’s die daarbij het grootst zijn: echtscheiding, wekloosheid en ziekte.
  De eerste wordt in hypotheekadviesgesprekken vermeden, voor de laatste twee werd nog wel geprobeerd een verzekering aan te smeren.
  Duur van het huwelijk/relatie is niet voor niks een parameter in de credit score berekening.

 169. Eek-a-mouse Zegt:

  Voerman: Voerman heeft al heel vaak gezegd, dat de loglieden alhier daar geen moer mee opschieten.
  Beter om te kijken naar zaken die vandaag invloed hebben.

  Aangezien de huizenprijzen weer stijgen, al 12 maanden opeenvolgend en het grootste deel van de poll ongelijk gaat krijgen betreffende 2015, is het aannemelijk dat de HRA met een nieuwe regering verder wordt afgebouwd omdat de stijging dit weer kan compenseren.

  Waarom de overdrachtsbelasting voor starters niet helemaal afschaffen, wij willen toch dynamiek op de woningmarkt…

  Ik houd verschillende huizen in de gaten die vast blijven houden aan het prijspeil van 2008, deze worden niet verkocht en als ze wel worden verkocht vraag ik mij af hoeveel deze onder de vraagprijs is weg gegaan, bepaalde regio’s zullen hierop een uitzondering zijn natuurlijk.

 170. László Zegt:

  ps,

  home not so home?

 171. dr.t Zegt:

  László: maff,
  Juan,
  lorenzo,
  Adamus,
  ps

  Het is inderdaad een pot nat, al springt voor mij Juan als creatie nog het beste er uit vanwege de humor en taalgevoeligheid,

 172. dr.t Zegt:

  Jammer dan wel van het stierenvechten, toch zielig voor zo’n dier en een ongelijke strijd.

 173. ps Zegt:

  Makeltrollen, je zal je maar door dit soort erin laten luizen!
  https://www.youtube.com/watch?v=HAeprWIOQqQ

 174. Cynicus economicus Zegt:

  Steven: Als ik je simpel kan samenvatten staat er “sind sie nicht sicher”

  Je mist de essentie.
  Einstein doelt hier (in een discussie met wetenschapsfilosoof Carnap) op het onzekere werkelijkheidsgehalte van theorieën, gebaseerd op een Kantiaans synthetisch a priori.

  Dit in tegenstelling tot een politiek econoom, die juist meent dat:
  “Die durch widerspruch- und fehlerfreies Denken gewonnenen Sätze der Praxeologie sind nicht nur volkommen sicher und unbestreitbar wie die Sätze der Mathematik…. Die Praxeologie vermittelt exactes Wissen von wirklichen Dingen” (LvM)

  Bij een eersteklas analyticus zou men dan ‘praxeologisch’ een tenminste logisch consistente theorie kunnen krijgen.
  Maar bij een tweederangs denker als Mises, die op een uitkering van Rockefeller en Volker, een berg aan banaliteiten mag baren, wordt het vooral een doctrinaire ideologie: de onsamenhangende uitwerking van de obsessieve vrees, dat de factor arbeid, “the inferior people”, een te groot aandeel in het economisch surplus zou kunnen opeisen.

  Overigens @Steven, probeer eens te wennen aan het feit, dat er hier mensen zijn, die na het gymnasium wel doorgestudeerd hebben.

  eek-a-mouse: De grootste relatieve daling was gemeente Voerendaal met -49% als de minste daling -11% is kom je gemiddeld uit op -30%.

  ?????
  De gemiddelde daling voor het geheel is niet gelijk aan het (ongewogen)gemiddelde van de per gemeente gemiddelde dalingen, aangezien de aantallen voor verschillende gemeenten kunnen verschillen.

 175. maff Zegt:

  Try out …..

  Interview met Joris 🙂

  Het amorele systeem waarin wij leven

  trouw.nl/tr/nl/449…arin-wij-leven.dhtml

 176. maff Zegt:

  Pas op voor de systemen ……..

  Voor ps 🙂 members.shaw.ca/rg…2_files/image003.gif

 177. maff Zegt:

  Lol, het systeem stopt weer, sorry ps 🙂

 178. maff Zegt:

  Huishoudschulden remmen consumptie …..

  Moody’s Aaa rating

  moodys.com/researc…ands–PR_323999

 179. maff Zegt:

  Het nieuwe Nederland

  Bouwen voor leegstand

  nos.nl/artikel/203…eegstand-groeit.html

 180. maff Zegt:

  Lach maar ! op een dag gaat u zelf ook failliet

  quotenet.nl/Nieuws…-ook-failliet-151723

 181. ps Zegt:

  maff, 🙂

  “Pappa, waarom zitten daar geen banksters en mafiakelaars?”
  scontent.cdninstag…e422000aaa088d_6.jpg

  Nou ja, dit is een beginnetje:
  quotenet.nl/Nieuws…-en-veterloos-151385

 182. maff Zegt:

  Mooie dag gewenst zeepbellers 🙂

  En blijven lachen …….

  Hoor net
  BAM is weer gered

  Schulden doorrollen en erbij blijven ……

 183. ps Zegt:

  maff,

  Jazekers! 🙂

  De schulden rollen we gewoon door naar deze dummies:
  https://0.s3.envato.com/files/3212561/Preview.jpg

 184. Adamus Zegt:

  Robin de LegoBouwer. Rondpompen of verzuipen of tot hoever staan we in het moeras:

  ftm.nl/column/de-v…8;utm_medium=twitter

 185. argon Zegt:

  Hoe ver?

  Zo ver dat zelfs Shrek zijn moerashut op funda knalt.
  Heb je nog een miljoen gulden?
  funda.nl/koop/lies…jk-12/fotos/#foto-25

 186. Tantalus Zegt:

  László: maff,
  Juan,
  lorenzo,
  Adamus,
  ps

  Je lijkt grote moeite te hebben met het feit dat velen hier niet onder eigen naam en toenaam reageren, maar, zo vraag ik mij af, de naam “László” hoe moet ik dat zien? zoals in “Madonna”, Rihanna of Prince?

  PS je mag trouwens nog je verontschuldigingen aanbieden aan Maff (voor het zogenaamd niet melden van haar nickname verandering van Mafketel naar Maff).

 187. lorenzo Zegt:

  Nico de Geit: De Facebookers vinden misschien dat wij onze tijd hier verdoen, soms wel uren per dag. Hoe getikt ben je als je iedere dag urenlang over dalende huizenprijzen praat?

  Ik noem dat welvaart .

 188. lorenzo Zegt:

  László: maff: De discussies op fora opzettelijk een andere wending geven, vaak met gebruik van meerdere verborgen identiteiten.

  maff,
  Juan,
  lorenzo,
  Adamus,
  ps

  Feiten kunnen inderdaad opzettelijk gebracht worden , m.i. daar nu eenmaal voor bedoelt .
  Wel spaarzaam gebracht door mij , het betreft hier immers een hobbyclub.

 189. lorenzo Zegt:

  ps: Makeltrollen, je zal je maar door dit soort erin laten luizen!
  https://www.youtube.com/watch?v=HAeprWIOQqQ

  Stap eens een supermarkt binnen , de mens krijgt namelijk wat ie vraagt uiteindelijk.

 190. Steven Zegt:

  Cynicus economicus,

  Ik ga toch gewoon uit van feiten en geschiedenis. Huizenprijzen zijn historisch hoog dus zullen ze waarschijnlijk zakken. Als ik niet meer op gewone logica kan vertrouwen, moet ik dan naar Lazlo luisteren of zo? Toen jij in de collegezalen zat maakte ik wereldreizen en werkte o.a op Tenerife: Tijd zat om over economie etc. te lezen.

 191. Nico de Geit Zegt:

  Aandelencrash: wachten op het onvermijdelijke

  De aandelenmarkten zijn de laatste jaren zo hard gestegen dat ze inmiddels weer in de bubbel-fase verkeren. Iedereen kan dit zien door alleen maar naar de grafieken te kijken. Helaas leren de meesten van ons niet van de geschiedenis.

  De meesten van ons willen geloven dat het dit keer anders is. Op de weg naar boven zijn er altijd duizend en één redenen te vinden waarom de koersen kunnen blijven stijgen. Maar het enige wat er nu anders is in vergelijking met voor de crash van 2007/2008, is dat de wereldeconomie nu in een veel slechtere staat verkeert.

  cfd-handel.nl/inde…-het-onvermijdelijke

 192. Francois van Fleppesteijn Zegt:

  Goedemiddag zeepbellers,

  Gedeeltelijk off topic,

  Weet iemand hier misschien wie de verschrikkelijke bouwstukken van Rem Kooshaas goedkeurt?

  quotenet.nl/Nieuws…ratie-vandaan-151752

  Na de verschrikkelijke blokkendoos de Rotterdam nu
  ook verschrikkelijke Raihotel?

  Ook daardoor wordt Nederland een onleefbaar land.

 193. Francois van Fleppesteijn Zegt:

  Koolhaas bedoel ik

 194. Francois van Fleppesteijn Zegt:
 195. Nico de Geit Zegt:

  Sonja Bakker levert in op verkoop villa

  Sonja Bakker heeft een flink verlies moeten slikken met de verkoop van haar riante villa in Hoorn. De dieetgoeroe verlaagde de vraagprijs van het landhuis, dat sinds augustus vorig jaar in de verkoop stond, in maart nog van 1.750.000 euro naar 1.500.000 euro. Voor een bedrag van ongeveer 1,4 miljoen euro is de woning nu van eigenaar gewisseld, meldt Bekendeburen.nl.
  Sonja betaalde in 2009 met haar ex-man Koen Lenting nog 1.660.000 euro voor het stulpje

  telegraaf.nl/prive…t_in_op_villa__.html

 196. Kapotjeplov Zegt:

  Adamus:
  Robin de LegoBouwer. Rondpompen of verzuipen of tot hoever staan we in het moeras:

  ftm.nl/column/de-v…8;utm_medium=twitter

  Robin de Legobouwer laat de grootste geldrondpompmachine in zijn artikel buiten beeld: de HRA!

 197. Keesje Zegt:

  argon:
  Hoe ver?

  Zo ver dat zelfs Shrek zijn moerashut op funda knalt.
  Heb je nog een miljoen gulden?
  funda.nl/koop/lies…jk-12/fotos/#foto-25

  Prachtig! Huis kan meteen op de monumentenlijst, schattig! Alleen onderhoud zal hier onbetaalbaar worden.

 198. Voerman Zegt:

  Niet bedoeld voor elke uitkeringstrekker of logloper.
  Er zijn mensen die dit echt kunnen – en willen betalen.
  Die hebben geen tijd om dit log te volgen.

 199. ps Zegt:

  maff, 🙂

  Voor het goede systeem moet je in Brabant zijn, maff!
  38.media.tumblr.co…0nL1s2yegdo1_400.gif

 200. László Zegt:

  Nico de Geit: Sonja betaalde in 2009 met haar ex-man Koen Lenting nog 1.660.000 euro voor het stulpje

  Ik ben blij ook jij nu ziet dat het de goede kant op gaat, zelfs in het topsegment.
  260k dalen op 1660k is 15.7%
  Dat is 2.8% per jaar (aangenomen dat het ongeveer in april 2009 aangekocht is)
  google.nl/webhp?so…F1660)%2F(2015-2009))

 201. Nico de Geit Zegt:

  László: 260k dalen op 1660k is 15.7%

  Maar wat heeft Sonja uitgegeven om het stulpje op te knappen?

 202. László Zegt:

  Nico de Geit: Maar wat heeft Sonja uitgegeven om het stulpje op te knappen?

  Geen idee, maar verbouwingen verdien je zelden terug. Het zou een bouwval geweest kunnen zijn, maar dan had het er bijgestaan denk ik om het leedvermaak te verhogen. Het kan ook zijn dat ze in 2009 gemazzelt heeft en al niet de hoofdprijs betaald heeft.

 203. László Zegt:

  Kapotjeplov: Robin de Legobouwer laat de grootste geldrondpompmachine in zijn artikel buiten beeld: de HRA!

  Die verlagen de loonkosten toch niet. Een werkgever houdt er geen rekening mee of je HRA hebt om te hoogte van je salaris te bepalen.
  Gelukkig snapt Robin het wel.

 204. László Zegt:

  Steven: Ik ga toch gewoon uit van feiten en geschiedenis. Huizenprijzen zijn historisch hoog dus zullen ze waarschijnlijk zakken.

  Ten opzichte van lonen en huren zijn de huizenprijzen niet hoog meer (gebasseerd op de stijging).
  Je hoeft van mij niet te kopen hoor, dat raad ik niemand aan.
  Ook al zijn de prijzen hoog, zijn ze dan te hoog?
  Als de huizenprijzen tzt dalen omdat de rente stijgt, is dat dan omdat de prijzen te hoog zijn of omdat de betaalbaarheid afneemt?
  En als de rente stijgt, is dat dan om de oververhitte economie te temperen?
  In de toekomst kijken, ik kan het niet.

 205. László Zegt:

  Tantalus: Je lijkt grote moeite te hebben met het feit dat velen hier niet onder eigen naam en toenaam reageren

  Nee, niet eens mijn grootste bezwaar. Het niets over je achtergrond willen prijsgeven (beroep/opleiding, relatie tot de woningmarkt, (krimp)regio) en vervolgens anderen de maat nemen.

 206. László Zegt:

  Nico de Geit: De aandelenmarkten zijn de laatste jaren zo hard gestegen dat ze inmiddels weer in de bubbel-fase verkeren. Iedereen kan dit zien door alleen maar naar de grafieken te kijken. Helaas leren de meesten van ons niet van de geschiedenis.

  QE maakt de bubbel op de aandelenmarkt nog groter. Particuliere beleggers staan er om bekend dat ze op het verkeerde moment instappen en uitstappen. Je kan gokken op uitstappen tot vlak voor de QE eindigt, maar het blijft gokken.
  Het voordeel van een huis is dat je er in kan wonen, een crash op de woningmarkt zou je dus minder moeten raken als je naar aflost naar nul. Flexibilteit bij onder water wonen is ook nul, daar moet je ook rekening mee houden.
  Het kan, maar het is niet geschikt voor de mensen met knikkende knieën (de beurs ook niet trouwens).

 207. László Zegt:

  Tijl: Jammer, je vergeet een ding namelijk: alles wordt gemanipuleerd.

  Dus jou treft geen enkele blaam, je kan altijd hogere machten (al of niet aards) de schuld geven.
  Zielig.
  Probeer eens iets van je leven te maken en wees daar trots op.

 208. László Zegt:

  Eek-a-mouse: als ze wel worden verkocht vraag ik mij af hoeveel deze onder de vraagprijs is weg gegaan,

  Kost 1.50, maar dan weet je het
  sms “koopsom postcode huisnr” naar 8118 en je weet het, ik wacht meestal een maandje na de overdracht.
  kadaster.nl/web/ar…oopsominformatie.htm

  Het staat er echt:
  Jonger dan 16? Vraag toestemming aan ouders of voogd.

 209. Nico de Geit Zegt:

  László: Het voordeel van een huis is dat je er in kan wonen

  In een gehuurd huis kun je ook wonen.

 210. László Zegt:

  johan: Vóór 1 januari 2015 hanteerden we nog een andere methode bij het bepalen van de woningtypes.

  De admin ziet dit als leugen van statistici.
  twitter.com/huizen…s/593392828664905728
  Is hij de weg kwijt?

 211. László Zegt:

  Tantalus: PS je mag trouwens nog je verontschuldigingen aanbieden aan Maff (voor het zogenaamd niet melden van haar nickname verandering van Mafketel naar Maff).

  klopt niet, ik was verbaasd over het wisselen van naam, staat los van het wel of niet melden.
  Op de uitleg van het gebruik van de schuilnaam heb ik positief gereageerd, als ik het mis heb moet je me het linkje even sturen.

 212. László Zegt:

  Juan Belmonte: De Makellolbroeken sturen nu weer brandbrieven

  Is er een voorbeeld in de geschiedenis waar een brandbrief van makelaars leidt tot een wetswijziging.
  De geschiedenis herhaalt zich, bij gevonden afwijzingen zal dat dus weer gebeuren. Net als bij de huilbrief van de notarissen.

 213. László Zegt:

  Nico de Geit: In een gehuurd huis kun je ook wonen.

  Maar na 30 jaar betaal je nog steeds huur. Je betaald voor de flexibiliteit, als je die nodig hebt of wilt is het goed besteed.

 214. László Zegt:

  Francois van Fleppesteijn: Ook daardoor wordt Nederland een onleefbaar land.

  Wie verplicht je naar Rotterdam te gaan, of verbiedt je er niet weg te gaan?
  Dat maakt NL een vrij land en een goed land om te leven. Je zou het niet zeggen als je dit blog leest maar NL schijnt een heel gelukkige bevolking te hebben.
  Ook dit blog is een voorbeeld van vrijheid, er zijn veel landen waar dit niet zou kunnen hoor.
  En hé, het is geen belastinggeld (waarschijnlijk je pensioengeld).

 215. Nico de Geit Zegt:

  László: Maar na 30 jaar betaal je nog steeds huur.

  Logisch. Maar hoe moet het als je aflossingsvrij hebt gekocht, onder water staat en je HRA loopt na 30 jaar af?

  Ik ben overigens niet van plan hier 30 jaar te blijven zitten, heb nog nooit ergens 30 jaar gewoond.

 216. László Zegt:

  Nico de Geit: Maar hoe moet het als je aflossingsvrij hebt gekocht, onder water staat en je HRA loopt na 30 jaar af?

  De hypotheekadvies software waaraan ik gewerkt heb en die ik gezien heb laten keurig zien af je dan nog geld over hebt om brood te kopen.
  Voor NHG is 50% aflossen sowieso altijd verplicht geweest en voor de mensen die boven de NHG grens konden kopen geld dat ze beter moeten weten (het inkomen suggereert dat tenminste, geen medelijden dus).
  Hoeveel mensen er daadwerkelijk een aflossingsvrije hypotheek hebben en onder water staan weet ik niet. Volgens het CBS zijn de jongeren slimmer dan hier gesuggereerd wordt (maar ja CBS is een overheidsinstelling en dus onbetrouwbaar volgens Juan).
  cbs.nl/nl-NL/menu/…013/2013-3840-wm.htm

  Als het tweede kind op komst is in een gezin. Dat is waarschijnlijk een goed moment om te overwegen om te kopen. De relatie heeft het eerste kind overleeft en de binding aan de woonplaats ivm school duurt wel een jaar of 20.
  Let wel, overwegen!

  Oh ja, ik heb nog steeds een vraag openstaan. LTV < 30%, aflossen of niet?

 217. Nico de Geit Zegt:

  László: Volgens het CBS zijn de jongeren slimmer dan hier gesuggereerd wordt

  Ik heb nooit gezegd dat Erik dom bezig is. Velen hier denken juist dat zuinig levende spaarders op zullen draaien voor de schulden van al die big spenders.

 218. László Zegt:

  Nico de Geit: Velen hier denken juist dat zuinig levende spaarders op zullen draaien voor de schulden van al die big spenders.

  Hoe dan?
  NHG pot leeg en dus de belastingbetaler die er voor opdraait? NHG leners zijn nu niet bepaald de big spenders.

  Het komt op mij meer over als afgunst voor mensen die wel een risico durven nemen, angst voor risico is een grote drijfveer hier. Zelfs als dat risico door anderen genomen wordt.

  Wie zijn billen brandt moet op de blaren zitten, dat mag dan voor de bankensector niet gegolden hebben, de particuliere lener moet gewoon terugbetalen. Ik ben er nog geen een tegengekomen die denkt dat die er mee weg komt.

 219. Francois van Fleppesteijn Zegt:

  László,

  Toen wij uit Rotterdam vertrokken, vertrokken wij uit
  Rotterdam…het is een wat surrealistische stad geworden

  http://www.youtube.com/watch?v=ZHCuV1eiLuM

  Klopt klopt maar ja ik voel me eigenlijk nergens lang thuis,

  Maar ja de Veluwe lijkt ook wel mooi, huisje in de bossen of de Amsterdamse waterleiding duinen, over surrealisme gesproken het internationaal ruimtestation is misschien ook wel wat…

 220. Francois van Fleppesteijn Zegt:

  Maar ja Laszlo,

  Maken wij ons zorgen dan, we hebben toch een rampenplan?

  http://www.youtube.com/watch?v=ZG2ApX2pvpU

 221. Nico de Geit Zegt:

  László: Hoe dan?

  Als je dat nu nog niet snapt ben je gewoon dom.

 222. László Zegt:

  Francois van Fleppesteijn: maar ja ik voel me eigenlijk nergens lang thuis,

  Wat een verademing, iemand die zijn eigen aandeel ziet.
  Als je dat van je zelf weet is een koopwoning niet voor de hand liggend. 10 jaar geleden leek dat wel zo (winst verzekerd) maar dat was een uitzondering.

  Francois van Fleppesteijn: Maar ja de Veluwe lijkt ook wel mooi, huisje in de bossen of de Amsterdamse waterleiding duinen

  Op zaterdag gaan we lopend naar het centrum om een haring te eten, zo heeft iedereen zijn woonwensen.

 223. László Zegt:

  Nico de Geit: Als je dat nu nog niet snapt ben je gewoon dom.

  Nee, ik geloof er niet in.

 224. Adamus Zegt:

  Nico de Geit: In een gehuurd huis kun je ook wonen.

  In een camper kun je ook wonen. Naast je grote schuur bijvoorbeeld. Nico denkt nu: ‘wat zal de afperspremie van de gemeente zijn om de kippen in de camper op stok te zetten en ik in de schuur mijn living?’

 225. Adamus Zegt:

  Keesje: Prachtig! Huis kan meteen op de monumentenlijst, schattig! Alleen onderhoud zal hier onbetaalbaar worden.

  Teruggeven aan de (nieuwe) natuur. Einde fysieke levensduur.

 226. Adamus Zegt:

  maff:
  Lol, het systeem stopt weer, sorry ps

  Atlas heeft wat smeermiddel nodig voordat er definitief gestaakt wordt.

 227. Adamus Zegt:

  Nico de Geit:
  Sonja Bakker levert in op verkoop villa

  Sonja Bakker heeft een flink verlies moeten slikken met de verkoop van haar riante villa in Hoorn. De dieetgoeroe verlaagde de vraagprijs van het landhuis, dat sinds augustus vorig jaar in de verkoop stond, in maart nog van 1.750.000 euro naar 1.500.000 euro. Voor een bedrag van ongeveer 1,4 miljoen euro is de woning nu van eigenaar gewisseld, meldt Bekendeburen.nl.
  Sonja betaalde in 2009 met haar ex-man Koen Lenting nog 1.660.000 euro voor het stulpje

  telegraaf.nl/prive…t_in_op_villa__.html

  Was een leuke stek daar bij ‘de Hulk’, maar verkracht door nieuwe rijken -maar niet rijk genoeg 🍅🍌🍓🍒🍉🍊🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟

 228. Adamus Zegt:

  Keesje: Linkedin is een manier voor bedrijven en werving en selectieburo’s om:
  – je geschiedenis te bewaren(!) en op een later tijdstip te kijken of je niet liegt over je werkverleden
  – je contacten te benaderen die waarschijnlijk zelfde soort doen als jij (concurrentie dus voor jou, gaan ze bij je ex-collega langs om hem of haar lastig te vallen)
  – je contacten te benaderen over jou als je resultaten als zijnde collega als jij werk zoekt
  – je heel veel lastig te vallen over eventuele nieuwe banen, vaak zelfs alleen gericht op zoekwoord, waardoor aangeboden vacature 90% van de tijd niet aansluit!
  – je te spammen of je een geschikte persoon vind voor hunvacature (hallo is jouw werk, niet mijn werk!)

  De rondpompende recruiters hebben geen eigen kaartenbak meer nodig. Wil je echt diep graven dan moet er wel betaald worden. Er is geloof ik wel het een en ander af te schermen.

 229. Adamus Zegt:

  Nico de Geit: Geld heeft dan weer het nadeel van inflatie. Maar daarom krijg je ook rente over je spaargeld. Voorlopig hebben we deflatie en een negatieve rente.

  Straks koop je zomaar 2 huizen voor hetzelfde geld.

 230. Adamus Zegt:

  maff:
  Van de derivatenpositie van ABN Amro krijgen wij een hartverzakking (niet van die schamele bonus)

  Van de twittertjes

  925.nl/archief/201…ing-boeie-die-bonus/

  De bank die naar de beurs gast heeft heel veel 10 tot 50 miljoen euro leninkjes lopen niet kunnen (of van staatswege gedwongen) worden afgeboekt. Denk aan zorgistellingen, ziekenhuizen en bedrijven die 99% van de omzet bij de overheid weghalen. Abn boekt alleen winst en verlies ligt in de kast. Ligt een schone taak voor de pensioenfondsen…..

 231. ps Zegt:

  Adamus,

  Ook schuren en stallen heeft men in het vizier:
  gelderlander.nl/re…ze-stoppen-1.4890207

 232. ps Zegt:

  Adamus,

  Hoe zou dat nou komen?
  Ewald Engelen kom er maar in:
  ewaldengelen.blogs…e-huizenzeepbel.html

 233. Nico de Geit Zegt:

  ‘Steeds meer huizen boven water’

  Het aantal huizen dat ‘onder water’ staat is aan het afnemen. Economen van de Rabobank schatten dat het afgelopen jaar circa 165.000 woningen weer ‘boven water’ zijn gekomen door de herstellende woningmarkt.

  telegraaf.nl/dft/g…_boven_water___.html

 234. maff Zegt:

  Kosten Koper

  Reconstructie van 20 jaar stijgende huizenprijzen

  Voor de liefhebbers …..
  Met plaatjes 🙂 ps , en een groet van de Tweede Kamer

  http://www.huizenprijzen.tweedekamer.nl/#step1

 235. ps Zegt:

  maff, 🙂

  Waar zijn bubbles goed voor?
  s3-ec.buzzfed.com/…956-1397588825-1.gif

 236. maff Zegt:
 237. ps Zegt:

  maff, 🙂

  “Waarom de economie moet blijven groeien volgens ‘oekoenomen'”:
  duurzaamnieuws.nl/…en-volgens-economen/

 238. Tantalus Zegt:

  László: klopt niet, ik was verbaasd over het wisselen van naam, staat los van het wel of niet melden.
  Op de uitleg van het gebruik van de schuilnaam heb ik positief gereageerd, als ik het mis heb moet je me het linkje even sturen.

  László,

  Hmmm, klopt niet, je reactie toen was “Anoniem van naam veranderen, zielig.”, nadat ik je een verwijzing gaf naar de melding van Maff over de naamsverandering kwam er van jouw kant geen reactie meer, maar als ik het mis heb moet je me het linkje even sturen.

 239. Francois van Fleppesteijn Zegt:

  Goedemiddag zeepbellers,

  Hierbij nog een aantal mugshots van aantal hogehuizenprijsminners: Nederlandsesecuritalisaties:

  dutchsecuritisatio…governance-structure

  Rob Koning has been working for 34 years in the banking industry

  Dat is te weinig, de man heeft te weinig ervaring!

  34 jaar geleden is het excessieve kredietverstrekking pas begonnen daarvoor was vele malen minder en was het veel meer more secure!

 240. Adamus Zegt:

  ps:
  Adamus,

  Ook schuren en stallen heeft men in het vizier:
  gelderlander.nl/re…ze-stoppen-1.4890207

  ilent.nl/Images/VI…jk_tcm334-321915.pdf De rood voor rood actie is er ook nog: slopen en vier bouwterreinen verkopen zodat uit de verkoop de sanering wordt betaald. Land (>€50.000ha)wordt nu verkocht aan melkende boeren. Melk is booming en nieuwe schuren geschikt voor 500koeien worden geplaatst om het geïmporteerde voer te verwerken. Mest blijft alhier en drijft de landprijs op.

 241. Adamus Zegt:

  Nico de Geit: Als je dat nu nog niet snapt ben je gewoon dom.

  Snappen wat je snapt. Een hele toer.

 242. Adamus Zegt:

  maff:
  Kosten Koper

  Reconstructie van 20 jaar stijgende huizenprijzen

  Voor de liefhebbers…..
  Met plaatjes ps , en een groet van de Tweede Kamer

  http://www.huizenprijzen.tweedekamer.nl/#step1

  Simpel: er moet meer worden gebouwd 🏠🏤🏩💒

 243. Adamus Zegt:

  Tantalus: László,

  Hmmm, klopt niet, je reactie toen was “Anoniem van naam veranderen, zielig.”, nadat ik je een verwijzing gaf naar de melding van Maff over de naamsverandering kwam er van jouw kant geen reactie meer, maar als ik het mis heb moet je me het linkje even sturen.

  Wie is L?

 244. Adamus Zegt:

  Niemands meester……Kousbroeklezing Tommy Wieringa

  de-gids.nl/artikel…ster-niemands-knecht

 245. Adamus Zegt:

  Nico de Geit:
  ‘Steeds meer huizen boven water’

  Het aantal huizen dat ‘onder water’ staat is aan het afnemen. Economen van de Rabobank schatten dat het afgelopen jaar circa 165.000 woningen weer ‘boven water’ zijn gekomen door de herstellende woningmarkt.

  telegraaf.nl/dft/g…_boven_water___.html

  Een praatje met de bank doet wonderen. Laat je ouders een tonnetje storten……

 246. a Zegt:

  Nico de Geit: Ik heb nooit gezegd dat Erik dom bezig is. Velen hier denken juist dat zuinig levende spaarders op zullen draaien voor de schulden van al die big spenders.

  Dat gebeurt al iedere dag. Faillissementen komen uiteindelijk ten laste van de maatschappij, in jouw zorgpremie zit een opslag voor oninbaarheid bij je buurman, banken die teveel schulden hadden zijn gered door ons als belastingbetaler, landen die “big spender” zijn worden overeind gehouden met jouw belastingcenten, mensen die hun huis niet (tegen hoofdprijs) verkocht krijgen mogen extra hypotheekrente aftrekken (gederfde belastinginkomsten voor ons allen), de spaarloonregeling (waar vele spaarders onder ons voordeel van hadden) is afgeschaft in ruil voor het verlagen van de overdrachtsbelasting (is indirecte subsidie voor huizenbezitters: lees in grote meerderheid schuldenaars), pensioenen (spaarders dus) worden al jaren drastisch gekort omdat Draghi de rente omlaag gemanipuleerd heeft ten gunste van schuldenaars, spaarders ontvangen om bovengenoemde reden nauwelijks meer rente… enz. enz. enz… Dus hoezo “zullen opdraaien voor”, ze draaien er al jaren keihard voor op. Minimaal honderden miljarden is via deze wegen binnen Europa al stilzwijgend overgeheveld van spaarders naar schuldenaars. En dan reken ik de schade die schuldenaars hebben berokkend aan de economie in de vorm van achtergebleven groei, werkloosheid, enz. nog niet eens mee.

  Overigens, ondanks bovengenoemde overhevelingen ben ik nog steeds blij dat ik tot de spaarders behoor en niet tot de schuldenaren.

 247. a Zegt:

  László: Hoe dan?
  NHG pot leeg en dus de belastingbetaler die er voor opdraait? NHG leners zijn nu niet bepaald de big spenders.

  Het komt op mij meer over als afgunst voor mensen die wel een risico durven nemen, angst voor risico is een grote drijfveer hier. Zelfs als dat risico door anderen genomen wordt.

  Wie zijn billen brandt moet op de blaren zitten, dat mag dan voor de bankensector niet gegolden hebben, de particuliere lener moet gewoon terugbetalen. Ik ben er nog geen een tegengekomen die denkt dat die er mee weg komt.

  Lees mijn comment hierboven anders even.

  En “mensen die wél een risico nemen” klinkt sympathiek en is ook sympathiek als je het over bijvoorbeeld een ondernemer hebt. Mensen die gokken met andermans geld en dus risico nemen voor rekening van een ander vind ik weinig lovenswaardig. Hierbij denk ik met name aan bankiers.

  Iemand die een huis koopt neemt weliswaar een risico, maar dat is geen risico waar de maatschappij iets aan heeft (zoals bij een ondernemer wél het geval is). Zélfs als die huizenkoper zijn huis zou kopen zonder HRA, NHG, starterslening, enz. dan nog kan dat leiden tot een risico voor de maatschappij. Immers: als vele huizenkopers zich tegelijkertijd diep in de schulden steken dan maken ze de economie daarmee macro-economisch gezien kwetsbaarder, een risico waar óók anderen last van kunnen krijgen in de vorm van bijv. werkloosheid, bezuinigingen, etc.

  Overigens ben ik het met je eens dat angst een slechte raadgever is, maar conservatief zijn bij het maken van grote financiële beslissingen is dat zeker niet.

 248. a Zegt:

  László: Oh ja, ik heb nog steeds een vraag openstaan. LTV < 30%, aflossen of niet?

  Hoeveel hypotheekrente betaal je?
  In welke IB schijf kun je die rente aftrekken?
  Wat is de hoogte van je uitstaande schuld én tot welk niveau moet je EWF betalen?
  Heb je vermogen in box 3 waar je VRH over betaald?
  Wat is het rendement dat je op je vermogen maakt?

  In mijn geval: ik betaal 2,35% hypotheekrente, trek af tegen het hoogste IB tarief en heb vermogen in box 3. Omdat ik o.a. beleg, crowdfund en deposito’s heb, reken ik nog wel met +/-2,5% rendement op mijn vermogen (is natuurlijk erg volatiel en dalende). Al met al betekent dit dat ik effectief ongeveer 1,2% rente betaal over mijn schuld en ongeveer hetzelfde ontvang (na aftrek belasting) op mijn vermogen boven de box 3 grens. In de praktijk betekent dit dat ik aan het eind van het jaar mijn vermogen boven de grens in de hypotheek afstort. Omdat we met zijn tweeën zijn, houden we voldoende liquide buffer over naar mijn mening.

  Belangrijk: wat veel mensen vergeten is dat je met name over het laatste stuk hypotheek effectief geen HRA meer ontvangt vanwege het EWF. Bij mij betekent dat, dat ongeveer de laatste 60k van de hypo mij gewoon “het volle pond” kost, omdat de HRA volledig wegvalt tegen het te betalen EWF. Dat maakt het juist voor dat laatste deel aantrekkelijker om af te lossen.

  Een nadeel van aflossen is dat je geld vast komt te zitten in stenen. Het kost dus flexibiliteit. Een voordeel is dat je geld veilig zit in stenen en dat je niks meer met de voorwaarden van de bank te maken hebt. Een ander voordeel wat voor mij persoonlijk zwaar weegt (maar geen valide argument is), is dat het gevoel van een afgelost huis een gevoel van vrijheid geeft. Bovendien: dat je geld vastzit in stenen is ook een voordeel, je geeft het minder makkelijk uit aan flauwekul (als mijn vermogen niet in mijn huis zat, maar op de bank zou staan dan zou ik toch een wat duurdere auto kiezen denk ik).

  Ik zou zeggen: reken je eigen situatie eens door, maar zorg er in iedere geval voor dat je altijd een behoorlijke buffer liquide houdt voor evt. tegenslagen (de box 3 grens vind ik daar wel geschikt voor).

 249. Philippulus Zegt:

  RTL Z Huizenindex: de huizenmarkt herstelt, toch?

  rtlnieuws.nl/econo…nmarkt-herstelt-toch

 250. László Zegt:

  Tantalus: Hmmm, klopt niet,

  Je hebt gelijk.

 251. László Zegt:

  Adamus: Nico denkt nu: ‘wat zal de afperspremie van de gemeente zijn om de kippen in de camper op stok te zetten en ik in de schuur mijn living?’

  Knap zeg, een glazen bol begrijpen en ook nog gedachten kunnen lezen.

 252. Steven Zegt:

  László,

  Lazlo.. zie je nou echt niet wat er gaande was? google.nl/search?q…men%252F%3B617%3B420

 253. Steven Zegt:

  We betalen allebei honderden euro’ s om te wonen (rente of huur). Ik heb gelukkig alleen die dikke schuld niet aan de bank.

 254. Juan Belmonte Zegt:

  Philippulus:
  RTL Z Huizenindex: de huizenmarkt herstelt, toch?

  rtlnieuws.nl/econo…nmarkt-herstelt-toch

  Prof dr Peter “Leen je Lek ” Boelhouwer legt uit dat:
  – Verkoopaantallen flink omhoog gaan (+19%) en de prijzen gematigd omhoog (+0,8%)
  ….
  En dat de OTB huizenindex OMLAAG gegaan is
  De interviewer snapt het gelukkig allemaal.

  – de betaalbaarheid van woningen OMLAAG gaat, terwijl ook de hypotheekrente flink omlaag gaat.
  “Logisch,” antwoord de interviewer, die de professor gelukkig nog steeds goed kan volgen.

  Leuk om dit fragment over een jaar of vier nog eens terug te kijken 🙂

 255. László Zegt:

  Steven: We betalen allebei honderden euro’ s om te wonen (rente of huur). Ik heb gelukkig alleen die dikke schuld niet aan de bank.

  Mijn huis is binnen 30 jaar afbetaald, daarna betaal ik niks meer aan de bank.

 256. László Zegt:

  Juan Belmonte: Leuk om dit fragment over een jaar of vier nog eens terug te kijken

  Mee eens, terugkijken naar de reacties uit november 2013 op deze site is ook leuk.

 257. Juan Belmonte Zegt:

  Gelukkig wordt het huidige kwartaal
  Een heel spannend kwartaal

  Juan is benieuwd of OTB ook cursussen logica geeft
  Naast Hogehuizenprijsminnen…….

  🙂

 258. Juan Belmonte Zegt:

  László: Mee eens, terugkijken naar de reacties uit november 2013 op deze site is ook leuk.

  Leuk he dat terugkijken ?

 259. László Zegt:

  László: zie je nou echt niet wat er gaande was?

  Grafiek even afmaken tot 2015 en de huren er bij tekenen. Tufkaj heeft op z’n site een artikel staan over huizenprijzen/inkomens en huren en de reltieve stijging. Ik kan het even niet vinden. Op basis van de huren waren de woningen 4% te hoog en op basis van de inkomens 14% (uit mijn hoofd). De daling van de huizenprijzen is daarna nog verder gegaan.
  Het zat inderdaad scheef, of dat nu nog zo is? Minder dan het was in elk geval.
  Je kan ook nog de vraag stellen of de woonquote door de tijd veranderd. Kan twee kanten op, kleinere gezinnen, meer geld over voor wonen of een kleiner huis nodig. Ik heb nog nooit een onderzoek over gezien.

 260. Juan Belmonte Zegt:

  Prof dr Peter “Leen je Lek” Boelhouwer
  Kijkt gelukkig ook vooruit
  En ziet zelfs
  Dat wanneer rentes weer naar normale nivos gaan
  Of zelfs daarboven
  De huizenprijzen zullen moeten gaan dalen.

  …. Dalen
  ……….Dalen
  ……………..Dalen

  Welnu
  Als ZELFS opperhogehuizenprijsminner prof dr Peter Boelhouwer
  Zinspeelt op lagere huizenprijzen…….

  Wie is Laszlo dan om dat te ontkennen ?

 261. Steven Zegt:

  We zullen het meemaken. Geef mij maar het Japan of Ierland scenario.

  Kwakkelen zal het wel worden..De vrijheid om weg te gaan staat altijd open. (Met 3 ton schuld bij een graai bank niet)

 262. László Zegt:

  László: Ik heb nog nooit een onderzoek over gezien.

  NHG suggereerd dat de gescheiden achterblijver een heel hoge LTI wil.

 263. Steven Zegt:

  Ook al dalen de prijzen niet.. Wat sommige kennissen betaalden voor een hutje vanaf 2008 grenst aan het belachelijke: 2000 euro per maand voor een vinex…

 264. Steven Zegt:

  Daar huur je in Indonesie 7 villa’ s voor bijvoorbeeld.

 265. Juan Belmonte Zegt:

  László: Is er een voorbeeld in de geschiedenis waar een brandbrief van makelaars leidt tot een wetswijziging.
  De geschiedenis herhaalt zich, bij gevonden afwijzingen zal dat dus weer gebeuren. Net als bij de huilbrief van de notarissen.

  Deze ?

  nd.nl/artikelen/20…uik-regels-voor-koop

 266. Juan Belmonte Zegt:

  Nvm is een van de sterkste lobbyisten om HRA maar niet aan te pakken.
  Dankzij NVM heeft nl een hypotheekexplosie ondergaan en is gesubsidieerd huizen leasen de norm geworden.

  Voorbeeldje van zo’n brandbrief…

  collectiefmakelaar…aftrek-uit-tot-2014/

 267. László Zegt:

  Juan Belmonte: Wie is Laszlo dan om dat te ontkennen ?

  Dat doe ik toch niet. Als de rente stijgt gaan de huizenprijzen dalen of minder hard stijgen of vallen. Zoals ze aangeven is het van belang wanneer en hoe hard de rente gaat stijgen.
  Kun jij aangeven wanneer en hoe snel en tot hoe hoog de rente gaat stijgen.
  Als je een van de drie goed hebt ben je een winnaar. Om er van te profiteren zul je ze alle drie goed moeten hebben.

  Voor mensen die nu een huis kopen en er 20 jaar kunnen blijven wonen maakt dat allemaal niet zo veel uit.

  Risico’s zijn dan relatie, werk en gezondheid.

 268. Steven Zegt:

  Maar ik mag van Lorenzo..etc. Nederland niet met andere landen (Spanje, Ierland) vergelijken. Maar waar dan wel mee? : met positieve gekken?

  (En ja ik heb weer gezopen)

 269. László Zegt:

  Juan Belmonte: Voorbeeldje van zo’n brandbrief

  Heb je een voorbeeld waaruit blijkt dat er naar geluisterd is? Mensen schrijven zoveel op internet of twitteren naar parlementariers.

 270. László Zegt:

  Steven: Maar waar dan wel mee?

  Waarom wil je het vergelijken. Maak een plan, mocht daar uit volgen dat je 20 op een plek zou kunnen/moeten blijven overweeg koop. Er is niks mis met huren.

  Al eerder geroepen, als het tweede kind op komst is, is kopen het overwegen waard. Dat geldt voor niemand hier geloof ik.

 271. Juan Belmonte Zegt:

  Mede door NVM is de NHG opgehoogd tot wel ELF maal Jan Modaal bruto

  De conclusie ondersteunt de roep vanuit de bouw- en woningmarkt richting het kabinet om de grens op te hogen tot boven euro 350.000. Deze roep is afgelopen december op initiatief van NVM verwoord in een gezamenlijke brandbrief en lijkt een steeds breder daagvlak te krijgen.
  dirkxmakelaardij.n…ie-helpt-woningmarkt

  Kortom plenty voorbeelden waarbij de politiek heft gedanst naar de pijpen van de polderaars….
  Zelfs de tweede kamers erkent dat in het rapport Kosten Koper.

 272. László Zegt:

  Juan Belmonte: Deze ?

  Heb je het gelezen?

 273. Juan Belmonte Zegt:

  László: Heb je een voorbeeld waaruit blijkt dat er naar geluisterd is? Mensen schrijven zoveel op internet of twitteren naar parlementariers.

  350.000 voorbeelden, ofwel 11 maal jan modaal bruto.
  Op voorspraak van de makelleugenaars, die de zwakke knieën van Drs Wouter Bos met angst hebben gevonden.

  De makelleugenaars hebben onder het mom van totale ineenstorting van de woningmarkt in 2008 2009 tot dergelijke maatregelen aangespoord.

  Ze maakten de minister BANG.
  dat moet voor u een bekend puntje zijn BANG.

  Krankzinnig.
  Gelukkig ook tijdig weer teruggedraaid door mensen die niet bang zijn om wel of niet te sturen.

 274. Juan Belmonte Zegt:

  László: Heb je het gelezen?

  Jazeker.

  Die is om u wat te plagen 🙂

  U was zo ontzettend lekker aan het doordraven dezer dagen….

 275. Juan Belmonte Zegt:

  Leuk he, terugkijken ?

 276. László Zegt:

  Juan Belmonte: lijkt een steeds breder daagvlak te krijgen.

  Juan Belmonte: waarbij de politiek heeft gedanst naar de pijpen van de polderaars

  breder draagvlak en naar de pijpen dansen spreken elkaar een beetje tegen.

 277. László Zegt:

  Juan Belmonte: Ze maakten de minister BANG.
  dat moet voor u een bekend puntje zijn BANG.

  Waarbij aangetoond is dat bangmaken geen goed idee is. Dat spreekt mij inderdaad erg aan.

 278. Juan Belmonte Zegt:

  László,

  Welnee.

  Polderaars (NVM, ERA, VEH Bouwend NL) aan het roer Politici, Gewetenrijke Wetenschappers en serieuze Toezichtshouder stilletjes op de achterbank: Zet de hypotheekschuld-hekken maar weer eens ouderwets Wagenwijd open.

  huizenmarkt-zeepbe…uren/#comment-125808

  De tweede kamer geeft in het rapport Kosten Koper zelf toe dat de politiek het heeft laten gebeuren…..

  Maar Juan en u lezen dezelfde teksten wel vaker TOTAAL anders (en gelukkig maar anders geen stierenvechten)

 279. László Zegt:

  Juan Belmonte: Gelukkig ook tijdig weer teruggedraaid door mensen die niet bang zijn om wel of niet te sturen.

  Applaus voor minister Stef Blok?

 280. Juan Belmonte Zegt:

  László: Waarbij aangetoond is dat bangmaken geen goed idee is. Dat spreekt mij inderdaad erg aan.

  Bangmaken heeft een functie
  Als bangmaken een erkenning is van een reëel ontkend probleem.

  Stadia: o.a.
  Ontkenning
  Woede
  Acceptatie
  (De fasen volgens Kübler-Ross)

 281. László Zegt:

  Juan Belmonte: Die is om u wat te plagen

  Door jezelf voor schut te zetten met de zoveelste link naar een stuk dat je verhaal niet onderbouwd? Dapper. Maar ja, anoniem natuurlijk.

 282. László Zegt:

  Juan Belmonte: Als bangmaken een erkenning is van een reëel ontkend probleem.

  Applaus voor de makelaars dus?

 283. Juan Belmonte Zegt:

  László: Applaus voor minister Stef Blok?

  Soms zeker
  Juan was m.n. In de beginperiode niet direct tegen de acties van de portefeilleloze minister.
  M.n. Erkenning en aanpak HRA.

  Leest u nog maar een goed terug, Juan heeft Blok ook vaak verdedigd.
  Niet inzake de hurverhogingen, die J.i buitensporig zijn geweest.

  Maar dat was wellicht nog voor uw tijd (Juan houdt niet alle Laszlo’s en ander vlooien, Luizen uit elkaar😎)

 284. Juan Belmonte Zegt:

  László: Applaus voor de makelaars dus?

  Nee,

  Nl heeft een ltv die ver boven EU gemiddelde ligt.

  Verkeerde brandbrief.

  De brandbrief had moeten zijn in 1998 tot en met nu:
  Hypotheekschuldexplosie gaat niet samen met loonmatigingspolitiek.

  Maar de Makelleugenaars kunnen niet een dergelijke brief sturen
  Makelaars wel.

  Zie ook de reactie van VBO in het eerste voorbeeld van makelleugenaars
  “Deze”

  Nvm makelleugenaars
  Vbo makelaars
  Een heel verschil

 285. Steven Zegt:

  Meer of minder betalen voor een woning?
  Dan zou iedereen minder moeten stemmen. Helaas is er nog steeds een grote schare dure woning liefhebbers.

  Maakt niet uit..: het proces duurt alleen langer.

 286. Juan Belmonte Zegt:

  László: Door jezelf voor schut te zetten met de zoveelste link naar een stuk dat je verhaal niet onderbouwd? Dapper. Maar ja, anoniem natuurlijk.

  Dank voor het compliment
  Daar gaat Juan maar moeilijk aan wennen, wilt u svp Juan niet nog eens voor iets heel lelijks uitmaken, dat past beter bij uw houding ?

 287. László Zegt:

  Juan Belmonte: M.n. Erkenning en aanpak HRA.

  Ontroerend, ik op een lijn met Blok en Juan.

 288. Juan Belmonte Zegt:

  Voorbeeld compliment aan de heer Drs Stef Blok

  Over de hele periode 1985–2007 stegen de gemiddelde huizenprijzen in Nederland met 228 procent, terwijl de inflatie over dezelfde periode 56 procent bedroeg

  Minister Drs Stef Blok in 2014: “Er is geen enkele reden waarom huisprijzen sneller zouden stijgen dan de inflatie.”

 289. László Zegt:

  Juan Belmonte: Nl heeft een ltv die ver boven EU gemiddelde ligt.

  Door die verduvelde HRA en daar wordt aan gewerkt, dat duurt alleen wat jaartjes.

 290. Juan Belmonte Zegt:
 291. Steven Zegt:

  Leuke is dat de dalende trend groot en sterk is. Gekwebbel van Laszlo helpt niets. We zien het resultaat over een paar jaar vanzelf. 🙂

 292. Juan Belmonte Zegt:

  László: Door die verduvelde HRA en daar wordt aan gewerkt, dat duurt alleen wat jaartjes.

  Eens, effect is dat overprijsdde huizen
  Zullen Dalen
  ………. Dalen
  ……………..Dalen
  In prijs

  Juan eens met prof dr Peter “Leen je Lek” Boelhouwer.

  Gekker moet het niet worden.

 293. László Zegt:

  Juan Belmonte: Nvm makelleugenaars
  Vbo makelaars
  Een heel verschil

  Voor mij zijn het verkopers. Hun dubbelrol van aankopend makelaar moet iedereen dubbel waakzaam maken.
  VBO boven NVM plaatsen zal wel een falilie dingetje zijn.

 294. Juan Belmonte Zegt:

  Steven:
  Leuke is dat de dalende trend groot en sterk is. Gekwebbel van Laszlo helpt niets. We zien het resultaat over een paar jaar vanzelf.

  Valt te bezien,
  Volgens CBS stijgen huizenprijzen weer.

  Credit aan Laszlo,
  Daar maakt Juan geen aanspraak op 🙂

 295. Juan Belmonte Zegt:

  László: Voor mij zijn het verkopers. Hun dubbelrol van aankopend makelaar moet iedereen dubbel waakzaam maken.
  VBO boven NVM plaatsen zal wel een falilie dingetje zijn.

  Vbo zijn ook verkopers

  Komen echter meer gedegen over.

  Blaten niet over SLIMME Z
  BEHOUDEND GEFINANCIERD.

  Staan dankzij NVM steevast achteraan op Funda.
  De klant is koning, maar NVM is keizer.

 296. Juan Belmonte Zegt:

  ….. Collega 🙂

 297. László Zegt:

  Juan Belmonte: overprijsde huizen

  Oh, alleen de overprijsde.

  Juan Belmonte: Zullen Dalen

  Als de rente stijgt.

  Beantwoord je de drie rente vragen nog even. Wanneer, hoe snel, hoe hoog?

 298. László Zegt:

  Juan Belmonte: BEHOUDEND GEFINANCIERD.

  Makelaar heeft niks met financiering te maken.

  Juan Belmonte: Staan dankzij NVM steevast achteraan op Funda.

  Ze mogen bij zijn dat ze op funda staan, NVM is eigenaar, als VBO meer betaalt mogen ze er vast tussen staan.

 299. Juan Belmonte Zegt:

  Nog een mooie quote van Juan:

  Complimenten voor de heer Blok, soortgelijk aan de complimenten voor de heer JC de Jager voor het (destijds en geleidelijk) aanpakken van de financiële adviseurs nu die door de klant betaald worden.
  huizenmarkt-zeepbe…pbel/#comment-128604

 300. László Zegt:

  Steven: Leuke is dat de dalende trend groot en sterk is.

  Proost.

 301. Juan Belmonte Zegt:

  László: Oh, alleen de overprijsde.

  Als de rente stijgt.

  Beantwoord je de drie rente vragen nog even. Wanneer, hoe snel, hoe hoog?

  Zelfde antwoord als prof dr Boelhouwer allen wat korter: OOIT.

 302. László Zegt:

  Juan Belmonte: Complimenten voor de heer Blok, soortgelijk aan de complimenten voor de heer JC de Jager voor het (destijds en geleidelijk) aanpakken van de financiële adviseurs nu die door de klant betaald worden.

  Mijn complimenten.

  Waarbij financiële adviseurs volgens mij erger waren dan de makelaars, aversie tegen hen zou ik beter begrijpen.

 303. Steven Zegt:

  Yep! Proost! Dalen met die hap.

 304. László Zegt:

  Juan Belmonte: Collega

  VBO?

 305. László Zegt:

  Juan Belmonte: Volgens CBS stijgen huizenprijzen weer.

  Credit aan Laszlo,

  Volgen mij dalen ze niet.

 306. László Zegt:

  Steven: Dalen met die hap.

  Waarom? Voor wie is dat goed? Stijgen hoeft van mij ook niet.

 307. Juan Belmonte Zegt:

  László: Makelaar heeft niks met financiering te maken.

  Ze mogen bij zijn dat ze op funda staan, NVM is eigenaar, als VBO meer betaalt mogen ze er vast tussen staan.

  Eens, laat de nvm zich dan ook. Iet met de financieringen bemoeien, net zo min als VEH.

  huizenmarkt-zeepbe…-hoog/#comment-88978

 308. Juan Belmonte Zegt:

  László: Waarom? Voor wie is dat goed? Stijgen hoeft van mij ook niet.

  Goed voor de realiteitszin voor eenieder die niet boven zijn stand wil leven.

  Het Hogehuizenprijsminnen van de afgelopen jaren heeft geleid tot een miljoen huizen onder water.

  Zeg dus maar als antwoord: goed voor watermanagement in de polder, ter voorkoming van dijkbreuken.

  Ja je hebt dealmakers en dealbrekers,
  bij gebrek aan die laatste hebben de lolbroeken vrij spel en gebeuren er ongelukken.

 309. Steven Zegt:

  László,

  In de wereld wordt in Nederland zo’ n beetje het meest uitgegeven aan wonen dus het dalen van prijzen zou prima zijn. (Gewoon logisch nadenken is makkelijk voor mij)

 310. Juan Belmonte Zegt:

  László: VBO?

  Geintje beste Laszlo, u bent gedold 🙂

  Juan zou met zijn bange houding toch nooit een verkoper kunnen zijn ?

 311. László Zegt:

  Juan Belmonte: Goed voor de realiteitszin voor eenieder die niet boven zijn stand wil leven.

  Met 1mjn huizen onder water staat iedereen wel weer met voeten in de modder lijkt me.
  Stijgende prijzen zijn nu niet goed, want dan vergeet men te snel, dalen lijkt me niet nodig.

 312. Juan Belmonte Zegt:

  László,

  Daarover kan alleen de markt een uitspraak doen

  Sin poesia
  No se puede torear 🙂

 313. Juan Belmonte Zegt:

  U bent wel een volhoudertje
  Beste Laslo
  Juan mag dat wel

  Groeten van een grijze Muis

  Muy buenas noches,
  Juan

 314. László Zegt:

  Steven: In de wereld wordt in Nederland zo’ n beetje het meest uitgegeven aan wonen dus het dalen van prijzen zou prima zijn.

  Als je nu 50k verdient mag je maar 22% aan woningfinanciering besteden volgens het nibud (wegens gevaar stijgende rente dus begrijpelijk), dat is niet veel.
  nibud.nl/wp-conten…es_2015_niet_AOW.pdf

 315. Steven Zegt:

  László,

  Kijk nou eens naar het onderwerp hier helemaal bovenaan (topic)..: hoe minder hoe beter.

 316. Nico de Geit Zegt:

  László: Mijn huis is binnen 30 jaar afbetaald, daarna betaal ik niks meer aan de bank.

  Misschien krijg je tegen die tijd een korting op je AOW omdat je geen huur hoeft te betalen. Belasting op het bezit van een woning is van alle tijden. De belastingdienst moet ergens geld vandaan halen. En omdat je van een kale kip niet kunt plukken moeten ze het halen bij mensen die wel iets hebben. Een woningeigenaar is een sitting duck.

 317. László Zegt:

  Nico de Geit: Misschien

  Tussen het einde van mijn hypotheek en mijn AOW zit meer dan 10 jaar, als de AOW dan nog bestaat. Nu betaal ik betaal ik al veel minder dan mijn huis aan huur op zou moeten brengen. Aan mijn woonplaats zit waarschijnlijk ik nog minstens 5 jaar vast.
  Allemaal besteedbaar inkomen geworden.
  Huren was voor mij veel duurder geweest, maar geen twee situaties zijn gelijk.

  Onderdeel van de huurprijs is flexibiliteit, als je daar geen gebruik van maakt ben je duurder uit. Los van het risico dat je met een koophuis loopt (of winst).

  Pas bij overlijden of opname in verpleegtehuis kun je zeggen: “Hij had beter kunnen huren.”
  Acheraf is alles makkelijk. Kopen is risico nemen, als dat je nachtrust kost moet je het niet doen.

  Nico de Geit: Een woningeigenaar is een sitting duck.

  Ook als ik (en mijn vrouw) de AOW leeftijd bereikt hebben zullen er constructies bestaan om daar onderuit te komen. Nog alle tijd om dat voor te bereiden. Je moet je in iedergeval niet hechten aan een hoop stenen, verkopen is een optie.

 318. László Zegt:

  Steven: hoe minder hoe beter.

  Als de prijzen dalen daalt de hypotheekschuld toch niet? Die schuld moet gewoon afbetaald worden.
  Het artikel gaat over het niet verder op laten lopen van de hypotheekschuld. LTV en LTI dus niet verruimen. LTV op den duur verder aanscherpen, volgend kabinet gaat dat hopelijk doen. Het is nu gewoon niet aan de orde, 100% in 2018, daarna zien we verder. Verkiezingen uiterlijk 15 maart 2017. Nog 2 prinjesdagen om de plannen te presenteren.

 319. Steven Zegt:

  László,

  Als de prijzen dalen daalt de hypotheekschuld juist wel. We zagen heel lang het omgekeerde.
  Bij lagere prijzen hoeft er minder geleend te worden voor een koper: zo moeilijk is het allemaal niet. (Als je al een hoge schuld hebt?: Tja…dat is wat anders)

 320. maff Zegt:

  Steeds meer realisten in het TINA kamp

  trouw.nl/tr/nl/450…eer-op-de-been.dhtml

 321. maff Zegt:

  En de stand in derivatenland

  http://www.bis.org/publ/otc_hy1504.htm

 322. maff Zegt:

  En Plan B ( Rabo ) voor de als de bom barst om de ( derivaten ) troep weer op te ruimen …….

  QE to ALL ……….

  Plan B: monetaire financiering
  economie.rabobank.…etaire-financiering/

 323. maff Zegt:
 324. maff Zegt:

  En ….. sorry hoor, maar what’s in a name 🙂

  http://www.qwantz.com/fanart/extended.png

 325. maff Zegt:

  We volgen nog steeds het script van het boek der boeken

  s.s-bol.com/imgbas…1001004002526821.jpg

 326. Nico de Geit Zegt:

  László: Je moet je in iedergeval niet hechten aan een hoop stenen, verkopen is een optie.

  Tja….

 327. Nico de Geit Zegt:

  László: Je moet je in iedergeval niet hechten aan een hoop stenen, verkopen is een optie.

  Zoek eens op ‘raakt huis niet kwijt’.

 328. László Zegt:

  Steven: Als je al een hoge schuld hebt?: Tja…dat is wat anders

  Dat heeft NL toch!

 329. László Zegt:

  Nico de Geit: Zoek eens op ‘raakt huis niet kwijt’.

  Zoek eens op verliesaversie. Een lange termijn planning in een krimpgebied lijkt me niet makkelijk. Alhoewel, zonnepanelen, isoleren en moestuin? Als het huis niks waard is dan valt de vermogensbelasting tzt ook wel mee.

 330. Steven Zegt:

  László,

  Het land zal minder hypotheekschuld krijgen uiteindelijk bij lagere huizenprijzen. Het individu dat veel geleend heeft, heeft dan wel pech gehad, maar voor bijv. sterters en huurders is het prima.

 331. ps Zegt:

  maff, 🙂

  Intussen in Hellas, om 11.00 uur het Europaconcert vanuit Athene. Als dat geen (politieke) humor is! 🙂
  digitalconcerthall…com/de/concert/20420

  Daar kunnen al die makeltrollen niet aan tippen!

 332. Keesje Zegt:

  Nico de Geit: Misschien krijg je tegen die tijd een korting op je AOW omdat je geen huur hoeft te betalen. Belasting op het bezit van een woning is van alle tijden. De belastingdienst moet ergens geld vandaan halen. En omdat je van een kale kip niet kunt plukken moeten ze het halen bij mensen die wel iets hebben. Een woningeigenaar is een sitting duck.

  Dat geld niet alleen voor wlningeigenaren, ook voor mensen met een vette bankrekening of veel windhandel bij de bank…..

 333. luisindepels Zegt:

  Steven: Het land zal minder hypotheekschuld krijgen uiteindelijk bij lagere huizenprijzen.

  Dat denk jij, maar de realiteit is dat mensen niet een zelfde huis voor 20% minder kopen, maar een groter huis, voor opnieuw de max aan hypotheek (dat ze van vadertje staat mogen lenen).

  Zie oa het rapport van de notarissen (schenking niet gebruikt om een lagere hypo te nemen, maar groter/duurder huis) en kadaster (instap/treintjes weg omdat men nu gelijk een gezinswoning/nieuwbouw kan kopen).

 334. luisindepels Zegt:

  Nico de Geit: Zoek eens op ‘raakt huis niet kwijt’.

  Het verschil tussen willen, kunnen en moeten verkopen nog steeds niet duidelijk?

 335. luisindepels Zegt:

  Steven: In de wereld wordt in Nederland zo’ n beetje het meest uitgegeven aan wonen

  Is een halve hoax he, paar weken terug plaatje van maf: Nl 1 procentpunt meer dan Duitsland. Oei.

 336. Nico de Geit Zegt:

  Keesje: Dat geld niet alleen voor wlningeigenaren, ook voor mensen met een vette bankrekening of veel windhandel bij de bank…..

  Het nadeel van een huis is dat het heel moeilijk te verplaatsen is. Wat levert een huis op als je de materialen verkoopt? Als het dan ook nog zwaar gefinancierd is zit je vast. Niemand weet wat de toekomst brengt en of het een goede keuze was om jezelf tot slaaf te maken. Ik ben liever vrij.

 337. Nico de Geit Zegt:

  luisindepels: Het verschil tussen willen, kunnen en moeten verkopen nog steeds niet duidelijk?

  Bij die ‘verkopers’ blijkbaar niet.

 338. luisindepels Zegt:

  Nico de Geit: Of ben je iemand die alleen achteraf alles beter wist?

  Nico de Geit: Maar zulke dingen laten zich niet voorspellen en herhalen zich nooit op precies dezelfde manier.

  Grappig. Jij vertelt graag anderen wat ze hadden moeten doen en wat voor fictieve verliezen en en winsten ze wel of niet hebben. Nu vind je het opeens niet grappig?

  Bovendien staptje jij uit omdat je weldegelijk dacht de grote crash te zien aankomen. Komt het niet uit, dan ga je opeens zielig doen dat het allemaal niet te voorspellen is. Soms blijkbaar wel, soms blijkbaar niet. Je eigen troebele glazen bol maakt dat je soms domme keuzes maakt. Geeft verder niet, maar doe er dan ook niet zo interessant over.

  En opeens is vermogensbehoud belangrijker? Haha, interen (opvreten) van niet renderend vermogen is inderdaad een erkende succesformule.

  Tips? Ik geloof niet eens dat jij uberhaupt een belegger bent (of een potentiele huizenkoper) daarvoor kijk jij te eenzijdig naar zaken.

  Als je echt een belegger met kennis bent, dan had je wel geweten dat er nog een hoop manieren zijn om portefeuilles te beschermen, ook in dalende markten. En als je een crash ook ziet als een kans, dan ben je zelfs daar niet bang voor, want voorbereid dat het een keer gebeurd (elk scenario heb je bekeken en je maatregelen voor genomen en klaarstaan). Hijgerig in en uitspringen is vaak niet de goede strategie.

  Gespreid portefeuille opbouwen, dividend vangen, beschermen van je aandelen door optieconstructies en niet op de waan van de dag reageren, dat leidt tot aardig rendement. En geen eenzijdige glazen bol. Ik ga nu uit van een rustig opwaarts kabbelende beurs rest van het jaar, tot circa 540/550. Maar ik weet ook dat er zwaarden boven de markt hangen, dus ik heb nu meer beveiliging voor een snelle neerwaartse markt dan een half jaar geleden (wat uiteraard weer ten koste gaat van rendement).

  En misschien doe ik wel weer een gokje op de aex, misschien raakt ie wel weer de 480 als er wat onduidelijkheid is over bijvoorbeeld Griekenland (zoals begin april) dan pik ik misschien (voor de gok!) wat aex calls op, die ik er boven 500 uitgooi. (net als in april, maar zo’n gok pakt vaker slecht uit dan goed, daarom noem ik het ook een gok).

 339. Nico de Geit Zegt:

  Bij een huis betaal je in belangrijke mate voor de locatie. Maar de demografische veranderingen gaan snel. Een huurder kan snel van zijn woning af. Ook makkelijk als je inkomen daalt.

 340. luisindepels Zegt:

  Alles met meer dan 2 zinnen blijft weer hangen. Dan alleen maar bijtende one liners vandaag/

 341. luisindepels Zegt:

  Nico de Geit: Een huurder kan snel van zijn woning af. Ook makkelijk als je inkomen daalt.

  Schijn flexibiliteit, je hebt weinig alternatieven waar je heen kan, zeker met een dalend inkomen. Op de wachtlijst van de sociale huur, of naar die particuliere huur waar ze geen eisen stellen aan borg en inkomen. Dat zijn inderdaad de pareltjes om te wonen.

 342. luisindepels Zegt:

  Nico de Geit: Bij die ‘verkopers’ blijkbaar niet.

  Want? Als ze echt moeten dan knallen ze (of de bank) die prijs heus wel omlaag. Soms kan het niet en veel vaker willen ze niet. Gelijk hebben ze. Uiteindelijk heeft een verkoper vaak veel meer tijd om te wachten dan een koper (niet hier onder de theoretische kopers, wel in de echte mensen wereld waar iemand met gezinsuitbreiding niet 10 jaar kan wachten in zijn tweekamer flatje).

 343. Steven Zegt:

  luisindepels,

  In de echte wereld gaat er gewoon 50 procent van de prijs af. Moet ik het rijtje landen weer noemen? Alleen in Nederland met de hogehuizenprijsliefhebbers duurt het wat Langer.

 344. Steven Zegt:

  luisindepels,

  En ALS je de moeite neemt het onderwerp hierboven helemaal door te lezen..: staat daar onderaan een oplossing.

 345. Frans Zegt:

  Ah! Wat wil je nog meer? Kwartaalrapportage Monitor Koopwoningmarkt (pdf, 49 pagina’s)
  EN nog eens een interview met iemand die ECHT verstand heeft van de huizenmarkt!! (In tengestelling tot velen waaronder ondergetekende)
  rtlnieuws.nl/econo…nmarkt-herstelt-toch

 346. luisindepels Zegt:

  Steven: staat daar onderaan een oplossing.

  Geen oplossing, maar open deur en populistisch gebrabbel.

  ALS het zo eenvoudig is om rendabel (lees met gezonde marge) goedkope huurwoningen (650-900/mnd?) neer te zetten, dan was dat al lang gedaan. Blijkbaar is het dus niet mogelijk om dat rendabel te doen en durft men ook niet omdat het grootste deel van de doelgroep nog in corporatiewoningen hangt en blijft hangen. En tegen corporaties valt gewoonweg niet te concurreren.

  En nu ga jij vast zeggen: dan moeten de gemeenten maar grond goedkoper maken en bouwers goedkoper bouwen. Als dat zo makkelijk was (en de oplossing) dan was dat ook al gebeurd.

 347. richard de koning Zegt:

  Een conclusie die we kunnen trekken uit de huizenmarkt is dat het nu stabiel is.

  Tot het moment de rentes of de ltv verder afgebouwd word. Een ltv van 80/90 procent gaat gevolgen hebben voor de markt net als een hogere hypotheekrente. Nu kopen is dus niet slim. Je gaat investeren in een dalende markt. Ik zou persoonlijk rond 2017 gaan kijken voor een koophuis, dan weet je wat de plannen worden van de regering.

 348. Steven Zegt:

  luisindepels,

  Blijkbaar dus helaas nog niet.

 349. maff Zegt:

  Dit is ook weer zó grappig, Arnoud Boot ( hij die de crisis NIET zag aankomen ) en Eric Mecking, die er een boek over schreef ( en toen voor gek werd verklaard )

  Arnoud Boot : er komt geen deflatie

  http://www.dailymotion.com/video/x2nzlb9 ( 5 minuten )

 350. Eek-a-mouse Zegt:

  richard de koning,

  “Huizenverkoop naar piek”

  Bron: telegraaf.nl/dft/g…oop_naar_piek__.html

  Een 100% afloshypotheek met een hypotheekrente van laten we zeggen 5% is straks niet meer te betalen voor Jan Modaal, als de robotisering straks massaal wordt ingezet zullen er hoe dan ook vaste banen verdwijnen en zullen er tijdelijke laagbetaalde banen voor terugkomen……

  Wie moeten die zee aan te koop staande huizen van ik meen 237.000 woningen op Funda allemaal gaan kopen dan? Nee er is nog lang geen sprake van een gezonde dynamische woningmarkt situatie; misschien dat minister Blok de huren nog wat verder kan verhogen om zodoende nog meer huurders ongeacht hun leeftijd en gezondheid uit hun huurwoning weg te jagen?

 351. luisindepels Zegt:

  Steven: Blijkbaar dus helaas nog niet.

  Er wordt nu wat gerommeld met corporatiewoningen met huurder en al aan investeerders te verkopen. Dan juridisch het stempel sociale huurwoning eraf halen en kijken wat er gebeurt. De mensen die nog echt recht hebben op sociale huur zullen wel met een urgentieverklaring snel wat anders krijgen. De ‘scheefhuurders’ zijn het haasje, want zitten opeens in een vrije sector woning van een commerciele wolf.

  Ik vermoed dat dit het strijdplan van de overheid gaat worden om de sociale huursector leeg te vegen (volgens de EC wonen er drie keer zoveel mensen in de sociale huursector dan volgens Europese normen zou mogen).

  Wie gaat er nieuwe huurhutten neerzetten, als je voor een prikkie een huurhut (vaak op een a-locatie) met betalende gevangenen kan kopen?

 352. maff Zegt:

  Klapjes voor de autoverkoopmarkt, en alweer 4% ERAF, eind vorig jaar zaten we al op het aantal verkopen die terug waren gevallen naar het jaar 1969 !

  Wat is een vervangingsmarkt nu zonder vervanging ? ……

  z24.nl/ondernemen/…mpuls-autorai-557176

 353. maff Zegt:

  Concurrerende devaluaties zijn heel gevaarlijk

  Een Schmulletje 🙂

  https://www.youtube.com/watch?v=PxgDayHybf4

 354. luisindepels Zegt:

  richard de koning: dan weet je wat de plannen worden van de regering

  Welke regering? Deze gaat in de aanloop naar de verkiezingen niks naars meer doen, alleen nog maar uitdelen. De overheidsfinanciën verbeteren sneller dan voorzien en de economie draait ook sneller dan voorzien, dus… Alleen maar extra meevallers die gebruikt gaan worden om het grote publiek te lijmen voor de verkiezingen.

  Daarnaast zijn we van het EC-strafbankje af, dus er is ook minder/geen noodzaak om radicale ingrepen te doen. Het belastingstelsel gaat aan de beurt komen, met waarschijnlijk een verdere inperking hra enerzijds en anderzijds lagere belasting op arbeid. Drie keer raden wie daar beter van worden: de tweeverdieners die 1x hra inleveren voor 2x belastingkorting.

  En gezien het versnipperde politieke landschap gaan we ook niet snel een sterk nieuw kabinet zien, noch radicale beloften/dreigementen.

  Nee hoor, ga jij maar wachten in de hoop dat je een betere deal kan gaan sluiten dan nu, maar de kans dat je een slechtere deal gaat krijgen (hogere aankoopprijs, hogere rente, lagere financiering, ongunstigere condities, meer eigen geld) is vele malen groter.

 355. maff Zegt:

  FEEST 😉

  De presentatie van de ALLEREERSTE

  SWAPLOZE RMBS ( ja, het gaat over uw hypotheek )
  Roadshow next week
  In dit theater

  globalcapital.com/…-swapless-rmbs-shelf

 356. maff Zegt:
 357. Adamus Zegt:

  Nico de Geit: Het nadeel van een huis is dat het heel moeilijk te verplaatsen is. Wat levert een huis op als je de materialen verkoopt? Als het dan ook nog zwaar gefinancierd is zit je vast. Niemand weet wat de toekomst brengt en of het een goede keuze was om jezelf tot slaaf te maken. Ik ben liever vrij.

  Hedge…….cash is beetje king nu. Liefst baar geld, dus geen digits.

 358. ps Zegt:

  maff, 🙂
  Ja, we hebben ze door!
  pbs.twimg.com/medi…HIW8AE4tej.jpg:large

 359. ps Zegt:

  Adamus,

  Van de niemands knechten moeten we het hebben in deze tijd van vazallen, komt er nog eentje:
  https://twitter.com/NiemandsKnegt

 360. Keesje Zegt:

  Eek-a-mouse:
  richard de koning,

  “Huizenverkoop naar piek”

  Bron: telegraaf.nl/dft/g…oop_naar_piek__.html

  Een 100% afloshypotheek met een hypotheekrente van laten we zeggen 5% is straks niet meer te betalen voor Jan Modaal, als de robotisering straks massaal wordt ingezet zullen er hoe dan ook vaste banen verdwijnen en zullen er tijdelijke laagbetaalde banen voor terugkomen……

  Wie moeten die zee aan te koop staande huizen van ik meen 237.000 woningen op Funda allemaal gaan kopen dan? Nee er is nog lang geen sprake van een gezonde dynamische woningmarkt situatie; misschien dat minister Blok de huren nog wat verder kan verhogen om zodoende nog meer huurders ongeacht hun leeftijd en gezondheid uit hun huurwoning weg te jagen?

  Je kunt als land wel alles laten robotiseren en vervolgens jezelf als land laten afpersen zo weinig mogelijk belasting door bedrijven te laten betalen, maar wie zijn dan de uiteindelijke consumenten? Due hebben geen werk en dus geen geld.

 361. Francois van Fleppesteijn Zegt:

  Waarom is een hypotheek niet meer betaalbaar?

  twitter.com/IlseSn…s/591867585651695617

  Leuk dat 2 verdienen…

 362. johan Zegt:

  luisindepels,

  Vergeet niet dat de woning belast gaat worden in box 3, zoals de commissie Dijkhuizen heeft voorgesteld als de woningmarkt stabiliseert.

 363. Nico de Geit Zegt:

  Adamus: cash is beetje king nu. Liefst baar geld, dus geen digits.

  Maar wit geld zwart wassen staat me ook een beetje tegen. Van alles wat dan maar.

 364. Nico de Geit Zegt:

  Net bij een jong persoon op bezoek: kamer gehuurd tussen de allochtonen, pand is volledig afgeschreven, uitgewoond, onveilig en rijp voor de sloop. ‘zelfstandige woonruimte’ met eigen toilet en douche, € 770,–. Ik vind dat gewoon schandalig. De overheid creëert deze misstanden.

 365. richard de koning Zegt:

  Het dwingen van jongen mensen naar een koophuis is gewoon een meester zet van stef blok. De markt gaat hierdoor weer lopen. Maar is het triest, zeker weten.

  Luisindepels doet me altijd denken aan peter boelhouwer.Ik Heb altijd het gevoel dat hij een makelaar is.(volg forum niet zo misschien heb je het ooit wel is gezegd.)

  Snap best dat je zo een hoog mogelijke prijs wil hebben voor de woning. Als je brood op de plank er van afhankelijk is. Maar mij ziet hij de komende jaren nog niet in zijn bedrijfspand staan,misschien over een paar jaar.

  Ik blijf erbij de markt loopt nu een beetje door de gunstige voorwaarden. Maar daar komt ooit een end aan en dan zetten we weer een daling in.

  De tijd zal leren wie gelijk heeft. Persoonlijk hoop ik dat de prijzen door de grond heen gaan. Zal dus lekkeur negatief iedereen aanraden niks te kopen. Eigen gewin, zeker weten!!

 366. maff Zegt:

  lorenzo: het betreft hier immers een hobbyclub.

  Zeg dat wel, maar best wel een leuk praatgroepje ……. Nog een gedachtenplaatje uit het verleden …… NL pensionfunds as lenders of last resort, tja, en dan lees je nu dit

  ECB gaat Grieks probleem oplossen met NL pensioengeld ………

  925.nl/archief/201…knot-moet-stil-zijn/

 367. maff Zegt:

  Dochterlieff zit nu 2 dagen in haar nieuwe huis ….. Southend-on-sea, het leek wel een sprookje, het huis zou helemaal kant en klaar zijn ……. en dan uit dat stinkende Londen

  De realiteit …… het huis ziet er mooi uit maar nikx werkt, het toilet zit verstopt, kranen van het bad werken niet, de schuttingdeur viel pardoes uit elkaar, de gasmeter is kapot, een radiator is geploft, etc . en wat nu ? Geld is op ( deposit 25k ) , en nu moet mams weer op komen draven ……. met liefde hoor 🙂

 368. maff Zegt:
 369. maff Zegt:

  Japanistan in vol ornaat …..

  de min of meer permanente economische crisis

 370. Nico de Geit Zegt:

  richard de koning: Het dwingen van jongen mensen naar een koophuis is gewoon een meester zet van stef blok.

  Die jonge mensen met hun ‘zelfstandige woonruimte’ voor 770 euro hebben helemaal geen geld en eigenlijk ook geen werk. De woonruimte moet betaald worden met studiefinanciering en wat er aan komt waaien. Dat soort mensen een huis verkopen is ECHT subprime.

 371. maff Zegt:
 372. maarten Zegt:

  richard de koning,

  Het is geen meesterzet van Blok, het is schadelijk parasitisme. Het zou hooguit uitstel van executie op kunnen leveren.
  De gevestigde belangen moeten eens verlies nemen, in plaats van laaghangend fruit te plukken bij mensen met weinig politieke macht

 373. Grondschrijver Zegt:

  luisindepels: En tegen corporaties valt gewoonweg niet te concurreren.

  Hier heb je een punt. Corporaties zullen altijd een voorsprong hebben t.o.v. vrije sector huur. Zij betalen relatief weinig rente over vreemd vermogen door garanties van het WSW (een fonds dat overigens gewoon door alle corporaties zelf wordt aangevuld zo gauw dit leeg dreigt te raken), en corporaties hoeven over het eigen vermogen slechts een zeer kleine rekenrente (=discontovoet) te hanteren om tot een rendabele huur te komen. Voor het berekenen van de rendabele huur wordt standaard de zogeheten discounted cash flow-methode gebruikt. Hier mag je de discontovoet voor het eigen vermogen – in principe – gelijkstellen aan de inflatie, dus zo’n 2%.

  Vergelijk dit eens met de vrije huursector waar met rendementen wordt gerekend van ten minste 7%.

  Daarnaast wordt de vrije huursector nog eens extra op achterstand gezet door koop gerelateerde subsidies op vreemd vermogen en andere instrumenten die de leencapaciteit verhogen, zoals de HRA, de NHG en startersleningen. Dit soort instrumenten hebben natuurlijk een sterk prijsopdrijvend effect op bouwgrond, wat op zijn beurt ook zijn weerslag heeft op de totale bouwkosten van huurhuizen. Met als gevolg: beleggershuurwoningen zijn ófwel te duur voor huurders zonder subsidie, ófwel niet rendabel voor beleggers (of misschien zelfs allebei).

  En juist daarom is het goed dat er zoiets bestaat als een sociale huursector waar opgekrikte grondprijzen niet volledig in rekening worden gebracht (de maximale ‘sociale grondprijs’ ligt rond de 20k). Dit is wel zo eerlijk. Huurders zouden anders, naast dat ze al te veel inkomstenbelasting betalen door de HRA, ook nog eens te veel betalen voor de grond (indirect via de huur).

  Sterker nog, ik ben er zelfs voorstander van dat er niet zozeer meer beleggershuurwoningen worden gebouwd, als wel corporatiewoningen. Corporatiewoningen kunnen natuurlijk net zo gemakkelijk voor alle prijsklassen en alle inkomensgroepen worden gebouwd. En waarom niet? Het kost de belastingbetaler vrijwel niets, …zeker als corporaties zich van het juk van vreemd vermogen (= schulden!) verlossen:

  Zie ook mijn reactie op FTM, waar ik hier al eens eerder naar verwees:

  ftm.nl/exclusive/s…/#comment-1871084522

  Ja oké, vrije markt-knuffelaars vinden dit vast een verschrikkelijk idee. Toch blijft de vraag: hebben zij bij deze constructie echt zoveel te klagen? De vrije markt doet tenslotte onverminderd zijn werk aan de aanbodzijde: concurrerende bouwbedrijven. En de vrije markt kan ook volledig worden losgelaten op de vraagzijde: marktprijzen (uiteraard wel binnen de kaders van de huurbescherming).

  Het enige onderdeel van de vrije markt dat door woningcorporaties écht aan banden wordt gelegd, is de vrijheid (of zo je wilt, de macht) van het grootkapitaal. Deze macht wordt tenslotte aan de ene kant beperkt doordat een woningcorporatie weinig (of het liefst zelfs helemaal geen) vreemd vermogen bezit, waarbij je het eigen vermogen als ‘maatschappelijk vermogen’ kan zien. En aan de andere wordt de macht van het kapitaal beperkt doordat corporaties een flinke concurrentie vormen voor de koopsector. Deze concurrentie zie ik zelf eerder als een voordeel dan een nadeel. Een huis is tenslotte in beginsel helemaal niet duur. Rekenvoorbeeld:

  Een gezinswoning wordt al voor 70k gebouwd (excl. btw). Dus inclusief bijkomende kosten van 10k en btw van 21% kom je uit op 97k. Bij een grondquote van 5% tot 20% kom je vervolgens uit op 102k resp. 121k. Als je hiervan slechts de helft leent, heb je je schuld snel afbetaald en betaal je (gedurende de loop van je leven) niet veel rente. Een bedrag van 50k of 60k is bij lage corporatiehuren in ieder geval snel bij elkaar gespaard. Kopen is hierdoor al bijna net zo voordelig als het huren van een gelijkwaardige corporatiewoning. En in de ogen van iemand die bezit belangrijker vindt dan bewegingsvrijheid, is het zelfs voordeliger.

  Kortom: het beperken van de macht van het grootkapitaal hoeft voor niemand een probleem te zijn, behalve natuurlijk voor de bezitters van dit kapitaal zelf. Want als je het (groot)kapitaal zonder rem loslaat op de woningmarkt, leidt het slechts tot hogere prijzen van bestaande huizen en bestaande bouwgrond. Daar schiet niemand echt iets mee op (gemiddeld in ieder geval niets). Dit kapitaal kan beter worden ingezet voor echte investeringen, zoals een nieuwe machine om chips te bakken voor ASML, of een nieuw GPS-systeem voor TomTom, of een innovatief bouwconcept waarmee je kwalitatief goede huizen bouwt die nóg goedkoper zijn, etc.

  Dus verlaag de maximale LTV en LTI maar flink, en bouw gewoon meer corporatiewoningen. Dit laatste kan in ieder geval bijzonder eenvoudig worden gerealiseerd en zelfs op zeer korte termijn, want:

  je hoeft hiervoor slechts de verhuurdersheffing af te schaffen 🙂

  Appeltje-eitje dus, lijkt me.

 374. tufkaj Zegt:

  maff:
  Tufkaj ( als je nog meeleest ) het jaarverslag al ontvangen van de WEW ?

  amweb.nl/financiel…aker-in-woningbehoud

  Tot nu ( volgens CBS rekenmethode ) zo’n 300 miljard ‘behoudend’ overgecrediteerd( en sub-prime duzzz )

  ‘Behoudend’ sub-prime hypotheken financieren, dat kan alleen maar in de NL ……

  Met de gratis cursus ‘ leer je verliesabsorptie vermogen te budgetteren ‘ …….

  Ik had hem al gevonden op hun site idd. Gelijk een vraag gesteld of ik mag weten hoe die 23% van het vermogen dat in financiële instellingen is belegd er precies uit ziet. Qua belangen vond ik dat een opvallende combinatie.

 375. László Zegt:

  maarten,

  richard de koning,

  Aandoenlijk weer.

  Het artikel gaat over het risico van het loslaten van de verstrengde normen. Blok (slechts uitvoerder btw) heeft tot nu geen krimp gegeven op de smeekbedes (ook niet van de hoog aangeschreven notarissen die zo moesten huilen).

  Hoe heeft Blok jongeren nu naar koopwoningen gedreven?
  LTV wordt verlaagd.
  LTI lage inkomens (jongeren?) sterk verlaagd.
  Steun aan starterslening gestopt (is gemeentelijk initiatief btw)

  Het verdrijven van scheefwoners (geen jongeren waarschijnlijk) is juist gunstig voor jongeren want op die manier is er meer ruimte voor jongeren in de sociale huursector. Dat is althans het doel van het beleid.

  Directe steun aan de woningmarkt waren verder verhoging van NHG grens naar 350k (niet voor jongeren dus) en verruiming schenkinsvrijstellen voor ouderen (boven de 40) en van 50k naar 100k. Niet een bedrag wat een vader/moeder van 50/60 aan hun kinderen 20 tot 40 makkelijk ophoesten. Meestal voor de oudere jongere dus.

  Het aanscherpen van de normen treft juist de jongeren, Blok jaagt ze dus juist weg van de koopmarkt.

 376. rmottae Zegt:

  Als je gelijk hebt heb je doorgaans veel te veel haast om je gelijk te halen.
  Zo ook op dit forum.
  “return to normal” (cyclus van een zeepbel) begint nu pas. “Fear” en “capitulation” moeten nog komen. Daar zijn we nog lang niet geweest!
  Uiteindelijk bleef het allemaal “business as usual” in de afgelopen “crisisjaren”.

 377. Nico de Geit Zegt:

  Arnhem wil verkoop Vestia-woningen blokkeren bij rechter

  De gemeente Arnhem stapt naar de rechter om de verkoop van 151 Arnhemse huurwoningen van corporatie Vestia aan het Duitse bedrijf Patrizia Wohnmodul tegen te houden.

  wethouder Gerrie Elfrink van Wonen vreest dat de huren van de 151 huizen straks zo hoog worden dat ze niet meer in de categorie ‘sociale huur’ vallen. Vestia is gedwongen bezit te verkopen door de enorme geldproblemen als gevolg van riskante financiële constructies.

  gelderlander.nl/re…ij-rechter-1.4895804

 378. László Zegt:

  rmottae: “return to normal”

  Was eind 2010, prijsdaling leek 0%

  rmottae: “capitulation”

  2011-2012

  Waarbij ik niet zeg dat er geen nieuwe prijsdalingen komen.
  Maar!
  Werkgelegenheid daalt niet;
  Koopkracht daalt niet.

  Het gaat nu om de rente. QE tot half 2016, daarna kan het spannend worden, we gaan het zien.

 379. László Zegt:

  Voor als je 20 of meer jaar in dezelfde woning blijft.
  ftm.nl/column/word…-allen-zonnepanelen/

 380. dr.t Zegt:

  Eek-a-mouse: wordt

  De huizenmarkt is juist zeer dynamisch, de lage rente stuwt de verkoop op, maar de prijzen worden door maatregelen gedrukt. Wat wil je nog meer.? Dat beetje voorraad aan woningen, wat is het nou eigenlijk en op de tien? Waarom zou je je daarover druk maken?
  Wees blij dat er wat te kiezen valt.

 381. dr.t Zegt:

  Kredietverlening doet de economische groei stagneren. Alsof admin, tufkai, ps, maff, nico en steven zouden juichen als de economie weer gaat aantrekken.
  Vanwaar de zorgen als anti kapitalist, als het beetje knarst hier en daar?
  Hoe zorg je ervoor dat het overvloed aan geld en kapitaal terecht komt bij bredere lagen in de bevolking, zodat de vraag naar producten weer op gang komt?
  De factor arbeid doet er steeds minder toe in een moderne maatschappij.
  Tegelijkertijd zijn het nog steeds de kansloze gezinnen die de meeste kinderen voortbrengen. Veel sociaal zwakkeren zijn overbodig geworden. Ze waren al geen plezier voor je zintuigen, maar ze voerden tenminste nog het werk uit, waar anderen hun neus voor ophaalden. Dat werk is er steeds minder en dat wat er is wordt steeds slechter betaald.

 382. eric406 Zegt:

  rmottae:
  Als je gelijk hebt heb je doorgaans veel te veel haast om je gelijk te halen.
  Zo ook op dit forum.
  “return to normal” (cyclus van een zeepbel) begint nu pas. “Fear” en “capitulation” moeten nog komen. Daar zijn we nog lang niet geweest!
  Uiteindelijk bleef het allemaal “business as usual” in de afgelopen “crisisjaren”.

  Mee eens. De crisis is nog niet eens begonnen. Wat we tot nu toe hebben gezien was een beetje spielerei. Als een kind dat je zijn favouriete speeltje afpakt. Zometeen heeft ie geen speelgoed meer.

 383. eric406 Zegt:

  dr.t: De huizenmarkt is juist zeer dynamisch, de lage rente stuwt de verkoop op, maar de prijzen worden door maatregelen gedrukt. Wat wil je nog meer.? Dat beetje voorraad aan woningen, wat is het nou eigenlijk en op de tien? Waarom zou je je daarover druk maken?
  Wees blij dat er wat te kiezen valt.

  Wat van maatregelen moet ik dan aan denken dr.t? De lage hypotheekrente, of de verlaging van de overdrachtsbelasting? De schofterige huurverhogingen wellicht?
  Nee, jij zult wel bedoelen dat de lti en ltv een zaak is tussen de bank en de financiële analfabeet, en dat de overheid zich daar niet mee moet bemoeien. Alleen als het misgaat, want dan zijn het in een keer zielige stumperds.
  Of het afschaffen van de schenkingsregeling en de starterslening? Het geld is op, wen er maar vast aan. Doet het straks niet zo`n pijn.

 384. dr.t Zegt:

  eric406: Mee eens. De crisis is nog niet eens begonnen. Wat we tot nu toe hebben gezien was een beetje spielerei. Als een kind dat je zijn favouriete speeltje afpakt. Zometeen heeft ie geen speelgoed meer.

  God geef mij ook zo’n glazen bol, dan had ik ook de waarheid in pacht. Knap hoor zoveel inzicht.

 385. Adamus Zegt:

  eric406: Mee eens. De crisis is nog niet eens begonnen. Wat we tot nu toe hebben gezien was een beetje spielerei. Als een kind dat je zijn favouriete speeltje afpakt. Zometeen heeft ie geen speelgoed meer.

  Laten we wachten tot de ecb/fed de echte (geconstrueerde)crisis laat losbarsten. Negatieve rente (die wij hier via box3 ook hebben) is nog maar een voorspelletje. Pure fraude van overheid/banken/ecb: contractbreuk -fiatgeld is immers een afspraak/social contract (duisenberg).

 386. Adamus Zegt:

  maarten:
  richard de koning,

  Het is geen meesterzet van Blok, het is schadelijk parasitisme. Het zou hooguit uitstel van executie op kunnen leveren.
  De gevestigde belangen moeten eens verlies nemen, in plaats van laaghangend fruit te plukken bij mensen met weinig politieke macht

  Ga er maar vanuit dat ‘blok’ wordt (aan)gestuurd. Wouter Bos weet wel ongeveer hoe de hazen lopen…..zelf isti de sloot overgesprongen 😉

 387. László Zegt:

  eric406: Mee eens. De crisis is nog niet eens begonnen. Wat we tot nu toe hebben gezien was een beetje spielerei. Als een kind dat je zijn favouriete speeltje afpakt. Zometeen heeft ie geen speelgoed meer.

  Volgens kenners duurt een crisis op de huizenmarkt tussen 5 en 7 jaar. Wat wil je nu?

  Je blaat al een jaar dat we nog niks gezien en dat het nog komt, wordt je gesposord of zo?

 388. László Zegt:

  László: gesposord

  = gesponsord

 389. Adamus Zegt:

  Adamus: Hedge…….cash is beetje king nu. Liefst baar geld, dus geen digits.

  In Zwitserland dacht een pensioenfonds ivm negatieve rente cash in de kluis te gaan opslaan: verboden…..niet in het belang van systeem. Pensioenfonds ‘glas’ dacht edelmetaal in de kluis te leggen….DNB: ‘niet in ons belang’. Zeg maar dag tegen je lijfrente/pensioenverzekering/pensioenfonds.

 390. Adamus Zegt:

  maff: Zeg dat wel, maar best wel een leuk praatgroepje ……. Nog een gedachtenplaatje uit het verleden…… NL pensionfunds as lenders of last resort, tja, en dan lees je nu dit

  ECB gaat Grieks probleem oplossen met NL pensioengeld ………

  925.nl/archief/201…knot-moet-stil-zijn/

  EU investeerd in infra istanbul. Highway to hell #ISIS. Er is genoeg geld voor politieke hobbies. We leveren Italië ook nog steeds 5 miljard kuub slochterens gas pjr (zal nu wel via Rusland gaan 😉 )

 391. László Zegt:

  László: wordt je

  Auw.

 392. Adamus Zegt:

  Nico de Geit,

  @arnhemVestia ligt nog 27ha braak aan bouwgrond. Lekker nieuwbouwen.

 393. Eek-a-mouse Zegt:

  richard de koning:
  Het dwingen van jongen mensen naar een koophuis is gewoon een meester zet van stef blok. De markt gaat hierdoor weer lopen. Maar is het triest, zeker weten.

  Luisindepels doet me altijd denken aan peter boelhouwer.Ik Heb altijd het gevoel dat hij een makelaar is.(volg forum niet zo misschien heb je het ooit wel is gezegd.)

  Snap best dat je zo een hoog mogelijke prijs wil hebben voor de woning. Als je brood op de plank er van afhankelijk is. Maar mij ziet hij de komende jaren nog niet in zijn bedrijfspand staan,misschien over een paar jaar.

  Ik blijf erbij de markt loopt nu een beetje door de gunstige voorwaarden. Maar daar komt ooit een end aan en dan zetten we weer een daling in.

  De tijd zal leren wie gelijk heeft. Persoonlijk hoop ik dat de prijzen door de grond heen gaan. Zal dus lekkeur negatief iedereen aanraden niks te kopen. Eigen gewin, zeker weten!!

  Van mij mogen de prijzen ook naar de grond dat is uiteindelijk beter voor de reële economie en dat geeft de jeugd van nu perspectief om later met een normale financiering een huis te kopen en dat zeg ik als huizenbezitter…

  Door de huren absurd te verhogen wordt de burger in een gewenst politiek-financieel systeem geperst waar men macht over de burger heeft!

  Bij ziekte en/of werkloosheid waar jezelf vaak niks aan kunt doen maar dat even ter zijde kan immense druk worden uitgeoefend op de burger met dreiging van uitzetting woning zodat je elk vrij voorkomend baantje moet accepteren ook al verdien je nog maar de helft als bij de vorige baan en heb je 5 verschillende banen nodig nodig (Amerikaans model) om je hypotheek te kunnen betalen.

  Bij ziekte dat is al erg genoeg, maar wel te hopen dat je een erkende ziekte krijgt anders zul je als een flipperkast bal alle hoeken in worden geslingerd met alle schadelijke gezondheidsrisico’s van dien.

  Wat leven we toch in een fijne maatschappij, enfin gelukkig zijn er wel miljarden beschikbaar voor het buitenland beschikbaar.

 394. Adamus Zegt:

  László: = gesponsord

  Door wie ben je gesponsord?

 395. László Zegt:

  Eek-a-mouse: Wat leven we toch in een fijne maatschappij, enfin gelukkig zijn er wel miljarden beschikbaar voor het buitenland beschikbaar.

  In welke landen leven ze volgens jouw sociale ideaal?

  Denken dat we het in NL slecht hebben, het moet niet gekker worden.

  Een huizenbezitter die groter wil gaan wonen is gebaat bij lage prijzen dus zo bijzonder is je openingszin niet. Waaruit maar weer blijkt dat je het niet echt snapt.

 396. László Zegt:

  Adamus: Door wie ben je gesponsord?

  Door jou onder andere.
  HRA en energiebelasting korting ivm zonnepanelen.

 397. Eek-a-mouse Zegt:

  László,

  We hebben het niet slecht Laszlo, echter denk ik dat lang niet voor iedereen een koopwoning is weggelegd en ook niet verantwoord is ook al denkt minister Blok dat er nog heel veel scheefhuurders in aanmerking komen voor een koopwoning, dat is het punt dat ik alleen wil maken 😉

  Ik denk dat betaalbaar wonen iedere burger ten goede zal komen, maar huren van 700-800 Euro is van de zotte.

  Laat burgers zelf kiezen, vrijheid blijheid toch…

  De bodem in de huizenmarkt is momenteel is kunstmatig, met name de lage inkomens met veel baanonzekerheid en flexwerk kunnen hard worden geraakt bij een stijgende rente. Hoog opgeleiden zullen makkelijker vast werk vinden eventueel is werk onder hun niveau mogelijk, die optie hebben laag opgeleiden helaas namelijk niet…

 398. eric406 Zegt:

  dr.t: God geef mij ook zo’n glazen bol, dan had ik ook de waarheid in pacht. Knap hoor zoveel inzicht.

  Jij roept god aan. Wie is er nou gek

 399. eric406 Zegt:

  László: Volgens kenners duurt een crisis op de huizenmarkt tussen 5 en 7 jaar. Wat wil je nu?

  Je blaat al een jaar dat we nog niks gezien en dat het nog komt, wordt je gesposord of zo?

  Door alle pampermaatregelen heeft de tijd enige tijd stilgestaan. Die tijd gaan we nog inlopen.

 400. eric406 Zegt:

  László: Door jou onder andere.
  HRA en energiebelasting korting ivm zonnepanelen.

  korting op energiebelasting? Wat je niet afneemt, daar hoef je geen belasting over te betalen. Heeft niets met sponsoring te maken.
  Zijn weer van die mooie verkoperspraatjes die je ook bij makelasrs veel hoort. Waar je mee omgaat….

 401. László Zegt:

  Eek-a-mouse: scheefhuurders

  Een scheefhuurder hoort niet in een sociale huurwoning. Dat zou bij het betrekken van die woning beter geregeld moeten worden, als je inkomen stijgt boven x dan exit in y maanden anders stijgt de huur z of zo iets.

  Het dalen van de huizenprijzen gaat jouw hoge huur probleem niet oplossen, dat heeft de daling tot nu toe ook niet gedaan.

  “huren van 700-800 Euro is van de zotte.”
  Subsidie heeft altijd ongewenste bijwerkingen. Bij sociale huur is dat een slecht prijsbesef mbt wonen. Gelukkig werken we hier dan nog met huurtoeslag, dat maakt het beeld iets reëler. De overstap uit de sociale huursector vertoebeld het wel. Bij een sociale woongrens van 700 past niet een vrije huurwoning van 701 die gelijkwaardig is. 800 komt dichter in de buurt.
  Een kenmerk van de vrije huursector is dat de overheid zich er niet mee bemoeid. In het artikel van Maartje M wordt gesuggereerd dat de beleggers staan te trappelen. Op mijn vraag waaruit dat zou moeten blijken heb ik niks zinnigs gehoord. Alleen eric406 kwam met een artikel waaruit zou blijken dat er geen probleem is, ambtenaren en investeerders moeten gewoon meer praten dan komt het allemaal goed.

  Mijn oplossing?
  Zorgen dat de sociale huursector gebruikt wordt voor wie die bedoeld is, nu waarschuwen dat de huur over 2 jaar met 20% per jaar om hoog kan gaan of zo iets.
  Dat achterlijke puntensysteem afschaffen. Een sociale huurwoning is een sociale huurwoning omdat het een sociale huurwoning is, niet vanwege het aantal punten. Het wordt de sociale huurders duidelijk dat ze gemazzeld worden.

  Op basis van de inkomensgroepen (beetje in de toekomst kijken) bepalen hoeveel sociale huurwoningen er nodig zijn. Dan houdt je er heel wat over, de huurprijs echt maken en je hebt vrije sector huurwoningen.

  Het zou al aan de gang kunnen zijn.

 402. László Zegt:

  eric406: korting op energiebelasting? Wat je niet afneemt, daar hoef je geen belasting over te betalen. Heeft niets met sponsoring te maken.

  Daar heb je ook al geen verstand van. Ik krijg 377,33 heffingskorting zonder dat ik netto energie afneem. Net als jouw vrouw heffingskorting krijgt zonder dat ze belasting betaald.

  Die 377 is ongeveer gelijk aan de netwerkkosten. Jij betaald dus voor mijn gratis batterij.

 403. László Zegt:

  eric406: Door alle pampermaatregelen heeft de tijd enige tijd stilgestaan. Die tijd gaan we nog inlopen.

  Hoe kom je aan die wijsheid?
  woningmarktcijfers…ouw&breedte=800

  Als die niet barst is het ook geen zeepbel.

 404. László Zegt:

  eric406: Waar je mee omgaat

  Bij jou vraag ik me dat inderdaad af, geen wonder dat je dat niet prijsgeeft.

 405. László Zegt:

  László: betaald

  Weer auw!
  = betaalt

 406. eric406 Zegt:

  László: Daar heb je ook al geen verstand van. Ik krijg 377,33 heffingskorting zonder dat ik netto energie afneem. Net als jouw vrouw heffingskorting krijgt zonder dat ze belasting betaald.

  Die 377 is ongeveer gelijk aan de netwerkkosten. Jij betaald dus voor mijn gratis batterij.

  Die heffingskorting krijgt iedereen die een electriciteits aansluiting met verblijfsfunctie heeft. Jouw voordeel is, dat je geen energiebelasting hoeft te betalen

 407. László Zegt:

  eric406: Jouw voordeel is, dat je geen energiebelasting hoeft te betalen

  Je snapt het echt niet hè.
  Ik betaal geen energiebelasting maar ik krijg wel 377 euro. Het heet wel korting maar dat is het niet.
  Net als je vrouw met haar niet betaalde belasting.

  Oh ja, en éénmalig 650 euro aanschafsubsidie.

  Nog bedankt trouwens.

  Dat maakt het wel risicovol btw, want een belastingvoordeel ben je zo kwijt. Ik houd wel van een beetje spanning.

  Gokje. PABO? (voordat de rekentoets ingevoerd werd natuurlijk)

 408. b Zegt:

  Off-topic
  Onderzoek SP: huur dreigt onbetaalbaar te worden
  http://woonbond.nl/nieuws/3738

  ‘De helft van de huurders besteedt zelfs 35 tot 50 procent aan huur. Het Nibud hanteert de norm dat huurders met lage inkomens 20 procent van hun inkomen kwijt mogen zijn aan huur. ‘

  Karabulut: ‘De verhalen die op ons meldpunt binnen zijn gekomen zijn schokkend. Zo zijn er mensen die moeten kiezen tussen het halen van medicijnen of huur betalen.’

 409. László Zegt:

  b: De helft van de huurders besteedt zelfs 35 tot 50 procent aan huur.

  Deze mensen een goedkopere en dus kleinere woning aanbieden zal wel niet de bedoeling zijn (mits beschikbaar). De oplossing zal wel weer gratis geld moeten zijn.

  Net als scheefhuurders aan de bovenkant heb je scheefhuurders aan de onderkant, ipv een oplossing met toeslag zou je ook mensen een zetje kunnen geven naar een goedkopere woning. Huurtoeslag langzaam afbouwen, net als bij de HRA.

 410. Maria Zegt:

  De huurtoeslag zorgt er op dit moment voor dat voornamelijk ondernemers die geen pensioen hebben opgebouwd een woning kopen tussen (in mijn gebied!!) de 100.000,= en 150.000,= euro, deze opknappen en verhuren net onder de huursubsidiegrens. Een vorm van particuliere, sociale woningbouw. Bewoners van deze woningen zijn veelal personen die gebruik maken van de huurtoeslag en de zorgtoeslag en de kindertoeslag en de…..toeslag.

  Net zoals de HRA-toeslag terecht komt bij de groep die het niet nodig heeft, vormt de huurtoeslag het pensioen voor mensen die hier al jaren geleden voor gespaard zouden moeten hebben maar liever een dikke auto wilden rijden en minimaal 5 keer per jaar vakantie genoten.

  De belastingbetaler doet zijn duit weer in de zak, helaas niet voor mensen die het echt nodig hebben en de ondernemer zonder pensioen maar met een verhuurd huis onder de huursubsidiegrens gaat voor de 5e keer op vakantie.

  Het wachten is op verhoging van de huursubsidiegrens.
  Slaapt nou echt iedereen in Den Haag?

 411. dr.t Zegt:

  Maria:
  De huurtoeslag zorgt er op dit moment voor dat voornamelijk ondernemers die geen pensioen hebben opgebouwd een woning kopen tussen (in mijn gebied!!) de 100.000,= en 150.000,= euro, deze opknappen en verhuren net onder de huursubsidiegrens. Een vorm van particuliere, sociale woningbouw. Bewoners van deze woningen zijn veelal personen die gebruik maken van de huurtoeslag en de zorgtoeslag en de kindertoeslag en de…..toeslag.

  Net zoals de HRA-toeslag terecht komt bij de groep die het niet nodig heeft, vormt de huurtoeslag het pensioen voor mensen die hier al jaren geleden voor gespaard zouden moeten hebben maar liever een dikke auto wilden rijden en minimaal 5 keer per jaar vakantie genoten.

  De belastingbetaler doet zijn duit weer in de zak, helaas niet voor mensen die het echt nodig hebben en de ondernemer zonder pensioen maar met een verhuurd huis onder de huursubsidiegrens gaat voor de 5e keer op vakantie.

  Het wachten is op verhoging van de huursubsidiegrens.
  Slaapt nou echt iedereen in Den Haag?

  Dus Maria iemand die iets ondernomen heeft verdient het niet en degene die niets onderneemt verdient het wel om gesubsidieerd te wonen.

 412. Maria Zegt:

  Overheidsgeld, geld waar anderen voor gewerkt hebben!!, dient alleen te dienen voor algemeen nut of voor personen die niet in staat zijn om aan hun levensbehoeften te voldoen.

  Het is verhaal dat iedereen kent en waar aan de borreltafel veelvuldig over gesproken wordt. Hij/zij die niets heeft wordt geholpen en hij/zij die wel iets heeft wordt tekort gedaan.

  Sinds het calvanisme zo ondertussen Nederland verlaten heeft lijkt het alsof de schuldenaar beloond wordt en de spaarder gekort wordt. Hoe gek kan het worden?

  Maar Dr. T, u hebt met uw stelling wel gelijk.
  Weg met alle toeslagen!!!

 413. dr.t Zegt:

  Maria ik ben voor een basisinkomen, waarbij iedereen mag bij verdienen zonder gekort te worden. Of een variant er op. Bijvoorbeeld in combinatie met het loslaten van het minimumloon.

  Het probleem is dat de techniek menselijke arbeid overbodig maakt. Tegelijkertijd is de economie wel afhankelijk van inkomensgroei in brede lagen van de bevolking.
  Daar moet iets op verzonnen worden.

  Ik ben het wel met je eens dat minderbedeelden beschermd moeten worden, zolang dat gevoel niet omslaat in afgunst van meer succesvolle types.

 414. eric406 Zegt:

  László: Hoe kom je aan die wijsheid?
  woningmarktcijfers…ouw&breedte=800

  Als die niet barst is het ook geen zeepbel.

  Dit noemen ze bij het WEW het naijleffect.
  Uit de jaarrekening 2014: het vermogen van het garantiefonds zal de komende jaren naar verwachting verder worden aangesproken als gevolg van de naar verwachting toenemende verliezen.

 415. László Zegt:

  eric406: Dit noemen ze bij het WEW het naijleffect.

  Naijleffect.

  Dan is het dus voorbij.

 416. b Zegt:

  off-topic
  Belastingboete niet betaald: beslag op woning
  rijksoverheid.nl/m…g-in-gelderland.html

 417. b Zegt:

  Maria,

  In een standaard Woco-contract staat dat je als huurder geen huis mag bezitten.
  Bovendien is 100-150k op de bank vermogen en kom je niet voor huurtoeslag in aanmerking,ongeacht een laag inkomen.
  Koop je een huis voor dat geld dan valt het in box 3 en is het plots geen vermogen meer voor de belasting en zou hij huurtoeslag aan kunnen vragen.
  Deze verhuurder moet in principe ook huurtoeslag betalen aan de huurder, met het risico van een wietkwekerij, feestjes ,vernielingen door de huurder,toegang tot jouw woning wordt moeilijk etc..
  Dan liever geen huurtoeslag. 🙂

 418. eric406 Zegt:

  economist.com/blog…/global-house-prices

  Leuk tooltje om te zien waar we staan. Bijgewerkt tot 2015 zo lijkt het. Het welbekende bubble plaatje krijgt gestalte.

 419. Steven Zegt:

  eric406,

  Ik probeer al jaren aan te tonen dat de huizenprijzen in Nederland extreem duur zijn en daarom zakken met duidelijke grafieken.
  Maar men leeft vaak in nog kleinere wereldjes:
  De Voerman wereld
  De Erik wereld
  De Lazlo wereld
  En uiteraard het leen-vinex wereldje van Luisindepels.
  🙂

 420. László Zegt:

  Steven: k probeer al jaren aan te tonen dat de huizenprijzen in Nederland extreem duur zijn

  Je toont iets aan of ontkracht iets.
  Aan proberen heb je niks. Dan is het slechts een theorie.
  Er zijn ook mensen die denken dat als de prijzen hoog zijn dat ze dan ook gaan dalen. Ook slechts een theorie. Ze noemen de prijzen te hoog, vaak gemeten vanuit hun eigen bestedingsruimte.

 421. Nico de Geit Zegt: