Trichet heeft ferme kritiek op de hypotheekrente-aftrek

Jean Claude Trichet geeft in een exclusief interview met RTL Z tussen de regels door een advies aan VVD, CDA en PVV. Die partijen zouden er goed aan doen kritisch te kijken naar de hypotheekrenteaftrek. De drie partijen willen de aftrek juist ongemoeid laten.

,,In een klein land met weinig ruimte en veel mensen, moet je geen systeem hebben dat de prijzen nog verder opdrijft.”

bron:  RTL Z

Share Button
Tagged with: , , ,
45 comments on “Trichet heeft ferme kritiek op de hypotheekrente-aftrek
 1. Juan Belmonte says:

  Dat is hele heldere taal voor een centrale bankier en vanuit zijn rol ook terecht.

  De mooie dame leeft nog in een wereld waarin de NL hypotheekschuld =99% van BNP. Kennelijk heeft deze journaliste het bericht van 347 Miljard off-balance gerelateerde hypotheekschulde van DNB gemist of is ze niet op het idee gekomen om de 609 Miljard en de 347 Miljard op te tellen, dat zou een goede vervolgstap zijn.

  Goed dat dit interview is gedaan.

 2. Juan Belmonte says:

  What is sure, is that when you have redress the fiscal situation, it is always much better to diminish spendings than to embard into additional taxation ….

  Kortom, de baas van de euro geeft aan dat ook de polder maar eens moet stoppen met HRA. 🙂

  All that permits to avoid this overindebtedness of the households is certainly good.

 3. Juan Belmonte says:

  Het is (vanuit een inhoudelijk perspectief) krankzinnig dat de totale NL Hypotheekschuld niet in de HRA discussie betrokken is.

  Dus economie redacties van kranten dagbladen opinieweekbladen, vormt u eens rustig een mening over of de 347 Miljard die DNB recent publiceerde:
  1) kloppen (hoe verhoudt dit zich tot de eerder gepubliceerde 1004 miljard)
  2) opgeteld moeten worden bij de 609 Miljard Hypotheekschuld of niet (Juan kan zich vergissen).

  Tegelijkertijd met “de steun aan Wellink” geeft de heer Trichet wel een kritische noot aan één van de peilers van de huidige DNB president: niet komen aan de HRA.

 4. Japan Achterna? says:

  Zijn er 20ers in de zaal?

  What happens to a generation of young people when:

  * They are told to work hard and go to college, yet after graduating they find few permanent job opportunities?
  * Many of the jobs that are available are part-time, temporary or contract labor?
  * These insecure jobs pay one-third of what their fathers earned?
  * The low pay makes living at home the only viable option?
  * Poor economic conditions persist for 10, 15 and 20 years in a row?

  See full article from DailyFinance: http://www.dailyfinance.com/story/careers/japans-economic-stagnation-is-creating-a-nation-of-lost-youths/19580780

 5. Juan Belmonte says:

  Met dit soort berichtgeving (de heer Trichet is de baas van de euro, waarschuwingen van Brussel, OESO, IMF) kan niemand meer ontkennen dat:

  WIE NU nog rekent met HRA een Kamikaze Koper is

  HRA wordt AFGESCHAFT via een AFBOUW scenario.
  Is het niet nu, dan de volgende regering al dan niet in meerderheidsvorm.

  NVM: 7 redenen om nu een huis te kopen: zie NVM site

  Juan Belmonte: 3 redenen om Geduld te hebben :
  – prijsdaling die in het vat zit, huizen zijn overprijst: onbetaalbaar en inmiddels ook onfinancierbaar (mensen lossen niet meer af)
  – k.k. die eraan gaat
  – HRA die eraan gaat

  Voor inhoudelijke details:
  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/05-08-2010/made-in-china-de-echte-stress-test-huizenprijzen-50/#comment-46620

 6. Juan Belmonte says:

  Il faut pas jouer les riches quand on n’a pas les sous.

  Ces gens-la.
  Meesterwerkje van Jacques Brel

 7. Juan Belmonte says:

  Die ineenstorting van de huizenmarkt, die hebben wij nooit voorspeld en anderen wel en dat hebben we altijd apekool gevonden, Dr. W. Boonstra (Rabobank).

  Casametrie is ook zo gebouwd dat apekool vermeden wordt ?

  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/01-12-2009/rabobank-de-nederlandse-huizenmarkt-stabiliseert/

 8. Juan Belmonte says:

  Casametrie:

  De belangrijkste
  verklarende factoren zijn
  – het gezamenlijke looninkomen en het financiële vermogen per huishouden,
  – de hypotheekrente
  gecorrigeerd voor hypotheekrenteaftrek en
  – de verandering van het bruto binnenlands product.

  Schuldopbouw en wijze van financieren (aflossen of niet) speelt kennelijk geen rol voor deze Professor Doctor in de economie.

  Welnu voor de baas van de euro kennelijk wèl.

  http://nieuws.nvm.nl/~/media/NVMWebsite/Downloads/Pers/NVMagazine/Februari%202010.ashx

 9. nhz says:

  @8:
  ik ben ook benieuwd hoe lang Nederland kan blijven volhouden dat zij gewoon doorgaan met een opgeblazen pyramidespel en mega-subsidie op schuld, terwijl de rest van de EU (heel bescheiden) aan het afbouwen is. Nederland wordt steeds meer een buitenbeentje in de EU, en de huizenmarkt/schuld zal de molensteen om de nek van de poldereconomie blijken.

  Ik denk niet dat het komende kabinet hun voorgenomen beleid (HRA en andere woningmarkt subsidies ongemoeid laten, huurders uitknijpen) vier jaar kan volhouden zonder de hele economie te crashen. Maar ja, het zal ze worst wezen – als het maar mooie baantjes voor alle schurken op levert, en dat is bij voorbaat al gegarandeerd. Zeker zolang men geen standpunten inneemt die bij veel grote bedrijven (die net zo goed profiteren van al die subsidie op schuld) impopulair zijn.

 10. Okkie says:

  Niet alleen particuliere huizenbezitters zitten tot aan hun nek in de schulden, maar ook woningcorporaties blijkt uit het ‘verdienmodel’ van Aedes dat veel weg heeft van een Ponzi scheme.

 11. Janus says:

  @8

  Wellicht is het interessant om te bepalen waarom deze hoogleraar jouw punten niet meeneemt in zijn model?
  Het is toch evident dat de schuldenlast t.o.v. BNP in geen verhouding staan? Zou dit het, willens en wetens, verhullen van de waarheid zijn?

 12. Hugo says:

  Gutsie wordt de baas van de grootste ponzi (en veroorzaker van de grootste zeepbel) bang het zal klappen? Trichet vertrouwen is hetzelfde als vertrouwen dat je eerlijke kansen hebt bij balletje balletje.

 13. nhz says:

  @11:
  ik denk dat het vooral domheid, een kwestie van grote oogkleppen is. Komt heel veel voor bij academici, vooral als ze zelf financieel belang bij dit soort domheid hebben.

  @12:
  ja, da’s ook kenmerkend voor mensen die Ponzi schemes organiseren, dat ze bang zijn voor concurrentie en bij hoog en laag volhouden dat hun eigen spel géén oplichterij is. Stel je voor dat heel EU gaat meespelen in het balletje-balletje in de polder, waar alleen maar winnaars zijn. Dan heeft de ECB toch een probleem.

 14. Nico de Geit says:

  @ Juan Belmonte

  “Kennelijk heeft deze journaliste het bericht van 347 Miljard off-balance gerelateerde hypotheekschulde van DNB gemist”

  Ik heb het ook gemist. Heb je een link?

 15. Janus says:

  @13:

  Het is wel iets om moedeloos van te worden, wanneer onze ‘onderzoekers’ al geen schoten voor open doel meer in kunnen krijgen.

 16. nhz says:

  @15:
  één voordeel is wel dat dankzij het internet iedereen straks kan zien hoe goed hun analyse en voorspellingen waren. Als de huizenprijzen stevig gaan dalen kunnen we in één klap zo ongeveer alle academici die zich professioneel bezig houden met de huizenmarkt ontslaan, want ze voorspellen zonder uitzondering hooguit zeer kleine dalingen.

  Da’s dan weer een mooie bezuinigingspost, helemaal doordat het in de toekomst veel schade kan voorkomen.

 17. Hugo says:

  internet als collectief bewustzijn :). ‘Huizenmarkt adviseurs’ als goudadviseurs, dan is het tijd om te verkopen.

 18. adamus says:

  Dat is hele heldere taal voor een centrale bankier en vanuit zijn rol ook terecht.

  klinkt inmiddels als gesubsidiëerd toneel.

 19. adamus says:

  Trichet vertrouwen is hetzelfde als vertrouwen dat je eerlijke kansen hebt bij balletje balletje.

  zijn de mannen die ons gaan redden, maar wij mogen dat nog niet weten. Anderen zouden van hun loslippigheid misbruik kunnen maken. Jp, JK, de secretaris generaal van de Navo, Aivd, niemand mag iets zeggen. Ondertussen moeten wij gewoon letten op een fout geparkeerde prullenbak op het station. Terrorisme, weet je wel 🙂

 20. adamus says:

  Ook Arnout Boot is stil.

 21. Juan Belmonte says:

  @14 Nico de Geit

  Link naar overzicht verschillende versies NL hypotheekschuld vóórdat 347 op de proppen kwam:
  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/22-03-2010/schuldenberg-aan-hypotheken-belemmert-economisch-herstel-in-nederland/#comment-33314 (doorlinken)

  Stand zomer vorig jaar wordt gewezen op 180 Miljard als totale SPV Hypotheekschuld:
  Het aantal aan Nederlandse SPV’s verkochte hypotheken (‘true sales’), is de laatste jaren zeer sterk gegroeid (grafiek 1). Deze stijging is niet geheel afkomstig van de bancaire sector; ook andere financiële instellingen hebben via securitisaties hypotheken op de balans van SPV’s geplaatst. Sinds 2000 verdubbelde de stand op de balans van Nederlandse SPV’s elke drie jaar tot inmiddels ruim EUR 180 miljard.

  De link naar de bewuste 347 als SPV off-balance schuld:
  http://www.dnb.nl/nieuws-en-publicaties/nieuwsoverzicht-en-archief/het-actuele-getal/jaar-2010/dnb236577.jsp

  Uit de grafiek blijkt dat SPV schukld = 320 Miljard per zomer 2009.

  Voor de volledigheid: aanname is hierbij dat het bij de 347 Miljard om hypotheken gaat, staat er ook weer niet zo hard.

  Finale opmerking is dat we nog steeds niet optellen tot de 1004 Miljard euro, zoals door CBS/Kadaster genoemd.

 22. Juan Belmonte says:

  @11 Janus

  Goede vraag.

  Wetenschap staat toe dat er verschillen van mening zijn en gelukkig maar.

  Juan pretendeert overigens geen wetenschappelijke benadering te hebben, Juan is niet gepromoveerd in huizenwaarderingsmodellen, Juan wappert met rode lappen.

  Toch zegt Juan’s boerenverstand dat een overwaardespiraal op vastgoed waarbij het “terugbetalen van de sterk groeiende schulden die de spiraal voeden” in het geding komt, eindig moet zijn.

  Kern van Juan’s kritiek op casametrie staat hier:
  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/05-08-2010/made-in-china-de-echte-stress-test-huizenprijzen-50/#comment-46682
  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/07-08-2010/trichet-heeft-ferme-kritiek-op-de-hypotheekrente-aftrek/#comment-46759

  De tijden dat Japan zich bizarre grondprijzen kon veroorloven zijn immers ook voorbij:
  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/25-05-2010/bob-janjuah-ziet-grote-problemen/#comment-40055

  Dus iemand die dit soort zaken bestudeert moet zich van een kerende overwaardespiraal bewust zijn.
  In NL in de jaren ’80 keerde de overwaardespiraal ook om in een onderwaardespiraal.

  En als het model van de casametrie een daling van slechts 1,5% voorspelt (in het slechtste scenario) dan lijkt er kwalitatief wel e.e.a. op af te dingen te zijn.

 23. Juan Belmonte says:

  @20 adamus

  Prof Dr. Arnout Boot (UvA) is net zo stil als Dr.Ir. Maartje Martens(zzp), Prof.Dr.Ir. Hugo Priemus (TUD), Dr.W. Boonstra (Rabo), Prof.Dr.Dolf vd Brink (ex-ABN Amro) en Prof. Dr. W. Buiter.

  Waarschijnlijk allemaal op vakantie of net als Drs W. Bos volledig op gezinszaken gericht?

 24. bigD says:

  @nhz(16)
  Welnee, dan roep je toch gewoon: “ja, maar dat had niemand kunnen zien aankomen!”. Het is net zoals met hypotheken. Het maakt geen ruk uit of je iets doms doet, zolang de meerderheid ook maar doet. Vooralsnog worden de wijzen genaaid.

 25. ll says:

  Ja BigD, nog even en de wijzen gaan in staking, of zijn het al, als ze erachter komen dat ze genaaid zijn.

 26. ll says:

  Als de wijze hersenen in staking gaan, hou je een wereld over met plunderaars en graaiers en ego trippers en helaas, het begint er al aardig op te lijken.

 27. Ain says:

  @ 23 Angst voor het -down the drain- Lakeman effect?

 28. Nico de Geit says:

  Er was eens een schuldenaar die zei 600 miljard schuld te hebben. Later bleek die schuld groter, er kwam 350 miljard bij. Is dit het eind, of komt er nog meer?

  Het gaat om een junkiementaliteit. Junkies horen onder curatele.

 29. adamus says:

  Il, het einde gaat de last dragen; er kan nog heel veel vooruit worden geschoven.

  De komende jaren, voor de ineenstorting: cash is king.
  Ik volg het forum nu een jaar en eigenlijk is er niet veel veranderd, tenminste niet dramatisch.
  Ook mensen als Poetin gaan aan ons derivatenspel meedoen. Hij kan het verkochte (russische?) graan niet leveren…..

 30. adamus says:

  Junkies horen onder curatele.

  inderdaad, weg met de vrijheid. 😛

 31. KariZ says:

  In de VS wordt begin 2011 een rapport gepresenteerd over Fannie & Freddie en hoe alles zo heeft kunnen lopen:

  In a speech last week, Timothy F. Geithner, the Treasury secretary, told a New York audience that resolving the companies isn’t “rocket science.”

  But attaining genuine remedies for our housing finance system could actually be harder than rocket science. That’s because it would require an honest dialogue about the role the federal government should play in housing. It also requires a candid conversation about whether promoting homeownership through tax policy and other federal efforts remains a good idea, given the economic disaster we’ve just lived through.

  Altijd fijn zo’n elementaire discussie achteraf 😉

  http://www.nytimes.com/2010/08/08/business/08gret.html?_r=2&ref=business

 32. KariZ says:

  @29 ‘Ik volg het forum nu een jaar en eigenlijk is er niet veel veranderd, tenminste niet dramatisch.’

  Klopt, de perceptie is langzaam aan het veranderen en de overwaarde spiraal tot stilstand gekomen.

 33. Juan Belmonte says:

  Voortbordurend op post 23 een gedachte…

  Mocht Drs. Wouter Bos -naast zijn huidige activiteiten die gericht zijn op zijn familie- op enigerlei wijze betrokken zijn bij dit interview van de heer Trichet, dan positioneert hij zich -als hij weer een rol in het publieke leven zou ambieren- als een kandidaat voor opvolging van Dr Wellink. En wel die kandidaat die de HRA heeft willen aanpakken en daar de baas van de euro bij betrok, op het moment dat coalitie onderhandeling van partijen die HRA niet willen aanpakken plaatsvinden.

  Allemaal speculatie over een politus in ruste op een zomerse zondagmiddag natuurlijk. 🙂

 34. Juan Belmonte says:

  @29 adamus ‘Ik volg het forum nu een jaar en eigenlijk is er niet veel veranderd, tenminste niet dramatisch.’

  Klopt, verbazingwekkend:
  – we weten al sinds october 2008 dat Kadaster en CBS de NL hypotheek als véél groter (1004) zien dan DNB (609)
  – we weten al een jaar dat DNB met 180 miljard SPV’s op de proppen kwam
  – we weten sinds 13/7 dit jaar dat DNB met 347 miljard SPV’s op de proppen kwam
  – we weten wat er in USA/UK/IER/SP met huizenprijzen is gebeurd waarbij de financieringsgraad van vastgoed lager is dan in NL
  – we weten dat een directeur van NVB stelt dat NL grondprijzen met 30%-40% omlaag moeten
  – we weten dat de heer Trichet zich in niet mis verstane woorden heeft uitgesproken over schulden van huishoudens met in de context dat de NL hypotheken het grootste zijn in EU
  – we weten dat de economische wetenschap voornamelijk met huizenmarkt modellen op de proppen komt die slechts een lichte daling van huizenprijzen voor mogelijk houden –in het slechtste scenario.

  We weten ook (Juan heeft meermaals gevraagd, niemand van de 40 welbelezen actieve leden op dit forum kon artikelen aangeven waaruit dit bleek) dat tot nu toe geen enkele journalist van een kwaliteitsmedium (NRC, FD, Volkskrant, Trouw, VPRO) in deze verschillende versies van de totale NL hypotheekschuld gedoken is.

  de wetenschap is onafhankelijk, net als de journalistiek

  En die Juan die blijft maar verschillen constateren en vragen stellen….

  Het is dus onwaarschijnlijk dat naast deze 40 actieve forumleden er nog serieuze mensen die dit lezen.

  Het kan dan ook nog wel een jaartje of wat duren voordat de wollige watjes (journalisten) in beweging komen, immers die zijn eerst aan zet ?

  en attendant Godot

 35. Juan Belmonte says:

  En tot die tijd is er de gratis cabaret van de NVM en dus een hoop te lachen 🙂

 36. Juan Belmonte says:

  @31 KariZ

  Mooie post, merci, de Commissie Kees de Kort kan alvast wat vertalers in dienst nemen 🙂

 37. Ain says:

  @34 Ik zou zeggen probeer onderstaande eens, uw hulp wordt gevraagd: 😉

  Weggegooid geld?

  Kent u in uw omgeving typische voorbeelden van ‘weggegooid geld’?

  Een openbaar gebouw, een plein, een organisatie, een subsidie, een verkeerssituatie, of een ander project uit de openbare sector waar veel geld in is gestoken… zonder bevredigend resultaat?

  Er is gebouwd, gerenoveerd, nog meer subsidie aangevraagd, ingericht, nog een keer heringericht. Kortom: veel geld weggegooid. Mail ons uw verhaal!

  Uw reactie is welkom op het e-mailadres: geld(at)vara.nl Vergeet niet een telefoonnummer te vermelden waarop u overdag bereikbaar bent.

  http://omroep.vara.nl/Oproepdetail.4504.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=14059&tx_ttnews%5BbackPid%5D=172&cHash=14612f43f3f8c6719d431c3c4d5a832c

 38. Juan Belmonte says:

  @ Ain

  Merci het gaat hier niet om een openbaar werk, zoals b.v. een ongebruikt gebouw of hele (Blauwe) stad, maar om de wijze waarop NL Hogehuizenprijmint.

  Da’s toch even anders en misschien wel wat moeilijk om over de buhne te krijgen.

  Juan heeft eerder eens wat linkjes van deze forumdiscussie doorgestuurd naar de NRC economie redactie, VPRO Tegenlicht, geen interesse.

  Juan gaat weer een poging doen.

 39. nhz says:

  @28:
  niet alleen curatele, om te beginnen gedwongen afkicken. En daarna levenslang onder curatele, voor de financiele junkies – of een systeem ontwerpen waarin ze nooit meer met andermans geld kunnen spelen.

  @31:
  “Altijd fijn zo’n elementaire discussie achteraf ”

  vooral als het komt van één van de hoofdschuldigen in de hele crisis. Turbo Tax Timmy speelt al vele jaren mee in de hoogste regionen, één van de grootste debtpushers en pleitbezorgers van Wall Street.

  @34:
  de journalisten gaan onderzoek doen en publiceren als de bubble gebarsten is; wel zo veilig. Zelfs VPRO (Tegenlicht etc.) laat het vrijwel volledig afweten. Politiek te gevoelig denk ik, want moeilijk is het niet en er is genoeg materiaal voor een avondvullend programma (wat zeg ik, een hele serie …)

  @37:
  over weggegooid geld in de vorm van HRA etc. beginnen bij de VARA? Die zijn nog meer voorstander van HRA dan de PvdA zelf denk ik … de ‘arbeider’ leeft er goed van tenslotte.

 40. Ain says:

  @Juan,

  Ik weet dat je het elders wel eens geprobeerd hebt, maar wie weet..

  Blijf volhouden!

 41. Juan Belmonte says:

  Tja, die vragen over de NL hypotheekschuld worden ooit wel beantwoord, is het niet volgende week dan volgende maand en anders volgend jaar 🙂

  Geduld

 42. Claude says:

  “Nederlander koploper met hypotheekschuld” Waarschuwende woorden in de Volkskrant in 2003(!): http://www.volkskrant.nl/economie/article137947.ece/Nederlander_koploper_met_hypotheekschuld

 43. Juan Belmonte says:

  @42 Gracias Claude.

  Illustratief is wederom het cijfermatige beeld.

  In dit Volkskrant artikel uit 2003 staat dat de NL Hypotheekschuld 70% van BNP zou zijn.

  We weten uit kamervragen (antwoord van de heer Zalm, minister van Financiën op vragen van o.a. de heer Vendrik) dat per 2004 de NL hypotheekschuld zou zijn.
  Bron (punt 4 in):
  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/kamervragen-over-de-verstrekkingvan-tophypotheken-door-banken/

  Het blijft allemaal erg verschillen die 70% versus 92% een jaar later.

  We weten immers dat de NL hypotheekschuld met zo’n 40-50 Miljard per jaar netto (incl aflossingen) toenam, dat is zo’n 7-10% van BNP waarmee het verschil tussen 70% en 92% niet te verklaren lijkt.

  Uw punt dat er voor gewaarschuwt is, zij het incidenteel en niet overduidelijk met de mogelijk invloed(risico’s), deel ik. Helaas tevens met waarschijnlijk niet de werkelijke cijfers, of Juan moet het weer helemaal verkeerd begrepen hebben (met een oproep om het dan maar weer uit te leggen).

 44. Juan Belmonte says:

  Met meteen de opmerking dat niemand tot nu toe deze (toch forse, ook in 2004) verschillen in het oog had en ermee aan de bel trok.

 45. nhz says:

  @44:
  Where ignorance is bliss, ’tis folly to be wise.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*