Tag: woningbouw

De markt giert naar beneden: gemeente Amsterdam stopt volledig met nieuwbouw

De gemeente Amsterdam heeft besloten honderden plannen voor nieuwbouwprojecten in de stad stop te zetten. Het gaat daarbij zowel om de bouw van woningen als die van kantoren. Crisis Aanleiding daarvoor is de kredietcrisis en het instorten van de kantorenmarkt.

Tagged with: ,

“We gaan projecten helemaal stilleggen”

In 2009 zijn slechts 2273 woningen in aanbouw genomen en de verwachtingen voor 2010 zijn niet beter. “Het is ongekend wat we nu meemaken,” zegt woningbouwregisseur Bob van der Zande. Daarbij staat de gemeente voor bezuinigingen van historische omvang. Amsterdam

Tagged with: ,

Speelt Harderwijk hoog spel met woningbouw?

De economische groei van Harderwijk kan nog verder worden versterkt door hoger opgeleiden naar deze gemeente te halen. Met die uitspraak speelt wethouder Rob Daamen al flink in op het verkiezingsprogramma van zijn partij de VVD, die de beter gesitueerden

Tagged with:

Opheffing Garantie Instituut Woningbouw (GIW)

Vanaf 1 januari 2010 houdt het Garantie Instituut Woningbouw op te bestaan. Dat betekent dat er vanaf die datum geen GIW-waarborgcertificaten meer op nieuwbouwkoopwoningen worden afgegeven. Althans niet in de vertrouwde vorm zoals het GIW sinds 1975 aanbiedt. Wel blijft

Tagged with:

Woningbouw in vrije val

De markt voor nieuwbouw is in een vrije val beland. In het laatste kwartaal van 2008 hebben in de regio Haaglanden slechts 307 mensen een nieuw huis gekocht. In dezelfde periode van 2007 stond de teller van verkochte nieuwbouwhuizen op

Tagged with:

Bouw krijgt komende jaren harde klappen

De bouw van nieuwbouwwoningen zal de komende twee jaar met bijna 20 procent afnemen. Dat stelt het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) maandag in een tussentijdse raming. Normaliter treedt het instituut niet naar buiten met tussentijdse ramingen. ‘We hebben

Tagged with:

Kredietcrisis dwarsboomt woningbouw

De productie van nieuwe woningen dreigt de komende jaren met 20.000 woningen op jaarbasis terug te vallen, onder meer omdat banken terughoudend zijn met het lenen van geld en consumenten huiverig zijn grote uitgaven te doen. Dat zei voorzitter Peter

Tagged with: ,
Top