Tag: VROM-Raad

Drastische hervorming woningmarkt kan funest zijn

De woningmarkt nu drastisch hervormen kan uiterst funest uitpakken voor de bouwnijverheid. Minister Van der Laan krijgt die waarschuwing van de VROM-Raad in het advies ‘Stap voor stap’. De raad vindt dat de crisis geen reden is om hervormingen op

Tagged with: ,
Top