Tag: gevaar

Hoe kwestbaar zijn banken voor dalende huizenprijzen?

Naast huishoudens hebben ook banken een groot belang in de huizenmarkt. Woninghypotheken beslaan meer dan 20% van hun geconsolideerde balans. In essentie bestaan er vier factoren die de kwetsbaarheid van het bankwezen voor huizenprijsontwikkelingen bepalen. het wanbetalingrisico op hypotheken de

Tagged with: , , ,

Waarschuwingslabels voor leen- en kredietproducten

Het Ministerie van Financien wilt waarschuwingslabels gaan introduceren voor leen- en kredietproducten. Net als op het pakje sigaretten, alleen dan met triggers als “Kunt u deze lening wel aan?”. Vorig jaar startte een andere campagne, op www.blijfpositief.nl worden mensen gewaarschuwd

Tagged with: , , , , , ,
Top