Meer en meer Nederlanders worden afhankelijk van banken

De Schulden van de Nederlandse bevolking blijken sinds 2008 sterk te zijn toegenomen. De totale Nederlandse hypotheekschuld bestaat op dit moment uit een schuld van € 630 miljard. Dit is meer dan het bruto nationaal product.

Meer en meer bewoners zullen afhankelijk worden van banken en hun negatief vermogen zien groeien. Zo stond in 2009 de groep van 10 procent minstvermogenden (717.000 huishoudens) voor een bedrag van 62,8 miljard  euro in het rood. In 2008 was dit nog slechts 36 miljard. Een toename met 74 procent. Iets meer dan de helft van deze minstvermogenden, 52 procent, heeft een eigen huis met een waarde van gemiddeld 223.000 euro, maar met een hypotheekschuld van gemiddeld 377.000 euro. Tegenover toename van het eigen woningbezit zal een toenemende afhankelijkheid van banken ontstaan. Banken hebben er belang bij dat burgers zo min mogelijk aflossen en zo lang mogelijk rente blijven betalen. Hierdoor zal de Nederlandse schuldeconomie alleen maar toenemen.

bron: Nicis

Share Button
Tagged with:
27 comments on “Meer en meer Nederlanders worden afhankelijk van banken
 1. Techneut says:

  Hypotheek 377k, waarde woning 223k, dan sta je niet meer onder water maar ben je inmiddels verdronken.

 2. dr.t says:

  Gelukkig wijzen de statistieken ook uit dat oudere huizenbezitters na een jaar of 30, het meerendeel van een schuld hebben afgelost (tot 70 procent).
  Een langlopende schuld uitdrukken in de jaaromzet van een land zegt ook niet zoveel, aangezien een huis tientallen jaren meegaat en niet een jaar.

  Maarja alles wat de hysterie op kan drijven is mooi meegenomen. nietwaar?

 3. MikeStrike says:

  Kloppen die getallen wel? 377k en 223k? Dit lijkt mij wel erg extreem. Heeft iemand een bron beschikbaar?

 4. ll says:

  Aedes, Marc Calon, de oudjes met alleen AOW, kunnen alleen nog in een container wonen 😉 Voor hun is er geen plek………

  http://www.aedesnet.nl/binaries/downloads/dossier-huur-en-verhuur/20110908_brief_aedes-aan_tk_cie_bzk_wijziging-op-h.pdf

 5. Double D says:

  Dit lijkt me wel een erg stug verhaal. Als ik het goed opmaak dan hebben dus 372.840 huishoudens (52% van 717.00) een huis van 223k en een schuld van 377k. Dat betekent dus nu al 57 miljard afschrijven door de banken…

 6. dr.t says:

  4 Triest genoeg, maar het subsidieren van de huurmarkt, woningen, is een oneigenlijk middel om dat te voorkomen, men kan dan beter iets aan de persoonsgebonden toeslagen veranderen.
  Eigenlijk hetzelfde verhaal als de HRA. Is ook beter om deze af te schaffen en met belastingmaatregelen compensatie te bieden.

 7. Stan says:

  @dr.t Het probleem is de leencultuur in Nederland in relatie tot het vrije markt denken. Eigen huizenbezitters hebben zich samen met banken en overheid, rijk gerekend. Immers was het geloof dat de huizenprijzen alleen maar kunnen stijgen. Het subsidieren van de huurmarkt waar op u doelt past ook in dat denken.
  Wij wonen in een wijk uit 1920. De huizen hier zijn al dubbel en dwars terugbetaald aan de woningbouw en belastingbetaler. Een betaalbaar alternatief is er voor veel mensen niet, dus kan de woningbouw vragen wat het wil. Dat heet dan vrije markt. Dat u vervolgens spreekt over subsidieren, geeft aan dat u (wellichtonbewust) een aanhanger bent van deze vrijemarktideologie.
  Mijn stelling, Nederlanders hebben in eigen land recht om betaalbaar wonen, het is een levensbehoefte. De totaal verziekte woningmarkt voorziet niet langer in deze behoefte door de ideologie van de vrijemarkt, gebaseerd op hebzucht.

 8. p.j.v.a. says:

  Een gem. waarde van 223 en gem. hyp. van 337 (70% boven de gem. waarde) kan met veel ouderen die het grootste deel hebben afgelost niet kloppen. Onzin dus!

 9. p.j.v.a. says:

  De 337 is 377. Tikfout. 70% blijft gelijk.

 10. Voorzichtig says:

  Dat verschil tussen die 223 k en 377 k kan best welleens kloppen als je bij de woning van de exececutiewaarde uitgaat en bij de hypo incl. meegefinancierde kk en in verleden opgenomen tweede hypotheken. Als je deze bedragen bijv. op de woningen en hypo’s in groeikern Almere projecteert komt het waarschijnlijk vrij redelijk overeen.

 11. Zeepsop says:

  Het hele artikel is een stuk beter te lezen dan de “samenvatting” van hierboven, die vind ik een beetje één richting op geschreven en niet echt objectief..

 12. Techneut says:

  Minstvermogend wil niet zeggen minstverdienend / minstkrijgend.

  Misschien is er wel een groep mensen die een paar jaar geleden op de top van de markt een tophypotheek van 140+% hebben genomen. Nu is de waarde van de woning inmiddels gedaald en is het verschil tussen hypotheek en woningwaarde alleen maar groter geworden.

  De verwachting was vanzelfsprekend dat de tophypotheek na een aantal jaren van huizenprijzen stijging geen tophypotheek meer zou zijn.

 13. Bug says:

  Dit zou betekenen dat de minst vermogenden (0,52*717.000*377.000)/630.000.000.000=22,2% van de totale geclaimde hypotheekschuld torst.

  Kortom lijkt me sterk. Anders wordt het rennen naar de uitgang.

 14. nhz says:

  @12:
  inderdaad, als je pakweg een ton schuld hebt dan ben je niet zielig maar een echte profiteur. Bedenk ook dat bij die vermogens allerlei zaken NIET worden meegeteld, misschien zelfs de waarde van de woning niet (CBS telt die doorgaans niet mee!).

  Juist deze groep profiteert momenteel buitensporig van HRA, ongekend lage rente en stevige inflatie die hun schuld op termijn laat verdwijnen. Vandaar dat de schuld in deze groep binnen een paar jaar bijna verdubbeld is: ze zien hoe goed het werkt, de overheid helpt je aan alle kanten om je nog dieper in de schulden te steken dus profiteren maar!!

 15. Techneut says:

  @13 Bug

  Misschien moeten we wel naar de uitgang rennen.

  @14 nhz

  Ik mag toch hopen dat bij het vermogen de woningwaarde minus de hypotheekschuld wel wordt meegeteld. Dit kan natuurlijk voor velen inmiddels een negatief vermogen opleveren.

 16. Jos de Man says:

  @Stan

  Op een écht vrije markt is het huidige geld-, subsidie- en schuldensysteem niet levensvatbaar.

 17. dr.t says:

  Stan, het probleem met de vrije markt is dat het niet vrij is.
  Door subsidies te koppelen aan personen ipv woningen is alles duurder aan het worden en loopt de markt vast.
  Men bedrijft inkomenspolitiek door huizen te subsidieren.
  Ik heb in dat kader ook over de afschaffing van de HRA in ruil voor verlaging van de beslastingdruk.
  Huursubside kan er ook af en inde plaats daarvan een toeslag voor degenen op basis van inkomen.

  Betaalbaar wonen begint met het opheffen van allerlei regels.
  Bijvoorbeeld haal de huurbescherming een keer er van af. Creeer zo de mogelijkheid een pand voor een, twee of vijf jaar te verhuren.

  Dan zal het aanbod van huurwoningen enorm toenemen, wat weer een daling oplevert van de huurprijs.

  Afschaffing HRA leidt tot lagere prijzen van woningen, maar door het verlagen van de belastingdruk neemt dan wel weer het besteedbaar inkomen toe.

  etc etc.

 18. ll says:

  Double D afboeken ? waarvan, het staat helemaal niet op de balans, keurig netjes afgevoerd naar off-balance 🙂

  Pas als de beleggers hun geld terug willen zien, wordt er afgeboekt, dat is nu net de truc.

  En zoals je weet heeft dit trucje in de US geleid tot een mondiale crisis.

 19. magnum says:

  Minst vermogenden kan heel wat anders zijn dan minstverdienenden.

  Dave van Ooijen moet het allemaal iets meer appeltje /eitjes voor een paar man zonder spreadsheet opschrijven misschien

  717.000 huishoudens

  Als ca. 52% (= 373.000) voor 154.000 onder water zit zit de bank er voor 57,4 miljd in het schip.

  Ze kunnen wel rente blijven bijboeken maar eens is het schuldsaneren beblazen.

  Maar goed terug naar de rest van die mistvermogenden 717k-374k=344.000 huishoudens zitten dus gemiddeld tegen € 15.500 schuld aan te hikken.

  Dat gemiddelde huishouden bestaat hier waarschijnlijk echt niet. Gok dat dé aantallen meer aan boven én onderkant zullen zitten.

  Kijk met een een paar man in de 800-1.200 regio´s die tegen een gaatje van 200-400k+ helpen een weer een paar in de 20-30k aan zo´n gemiddelde.

  Maar misschien heeft Dave wel een grafiekje. Wie stuurt er een mail?

 20. Harrie Nakker says:

  Goed lezen maakt duidelijk dat het verhaal klopt. Het gaat om de 10% mensen met de minste bezittingen, niet de 10% mensen met de minste inkomens. Dit zijn dus de mensen met het grootste negatieve bezit, dat natuurlijk het gevolg kan zijn van de aanschaf van een huis, maar ook van een studieschuld, faissement o.i.d. Door de kosten van een woningaanschaf beginnen deze mensen in het rood en de daling van de huizenprijs kolft hun bezit verder af, terwijl de schulden gelijk zijn gebleven.

  Een simpele rekensom maakt duidelijk dat dit heel snel gebeurd kan zijn: In 2008 net afgestudeerd en samen een huis gekocht. Beiden een leuke 25k studieschuld en kopen een ‘aardige starterswoning’ van 250k. Alle kosten meegefinacierd in de koop plus een kekke keuken erbij, dus een hypotheek van 125% woningwaarde. Hypotheekschuld dus van 312K. De goede oude DSB helpt hen de studieschuld in de hypotheek te moffelen tegen een keuke 8k waardoor deze dus naar 370k stijgt. Sinds 2008 is de woning met 10% gedaald, dus nu is de woningwaarde 225K.

  Kan de 10% minst bezitters er zo bij zitten? Ik denk het wel. Tel in deze groep ook mensen die hun baan verloren hebben en tot de nek gefinacierd waren, maar nog niet hun huis uit gezet zijn omdat ze een regeling hebben met de bank. Tel de mensen die gescheiden zijn, tel de mensen die via DSB achtige banken leuke vakanties in de hypotheek hebben gestopt. Dit zijn de 10% mensen die het meeste pech hebben gehad en zich het meest hebben laten pakken door de finaciele industrie. Bij deze wordt het plaatje duidelijk hoe het je vergaat bij flinke tegenslag in een wereld van maximale hypotheken, maximaal consumeren (direct nieuwe keukens, badkamers tuinen etc,) woekerpolissen, kredietverstrekking, herfinanciering van schulden enaandelenlease constructies.

 21. nhz says:

  dr.t:
  Betaalbaar wonen begint met het opheffen van allerlei regels.
  Bijvoorbeeld haal de huurbescherming een keer er van af. Creeer zo de mogelijkheid een pand voor een, twee of vijf jaar te verhuren.

  Dan zal het aanbod van huurwoningen enorm toenemen, wat weer een daling oplevert van de huurprijs.

  mee eens, maar het zet geen zoden aan de dijk zolang HRA blijft. Want door HRA is een recent gekocht huis (in eigendom van een particulier of kleine belegger, niet een WBV die overal megasubsidies vangt) 2x te duur om rendabel te verhuren, of anders gezegd is het onmogelijk om een acceptabel rendement te halen. Ik denk dat je momenteel in je handen mag klappen als je genoeg huurrendement kunt halen om de inflatie bij te houden, en dan praten we nog niet over leegstand of huurders die gewoon niet betalen of zelfs de boel slopen. Je ziet dit ook duidelijk bij de leegstand van onverkochte (2e) huizen, bij mij in de buurt een steeds opvallender fenomeen de laatste jaren. Verhuren is niet rendabel, als je het legaal doet. Wat wél verhuurd wordt zal over het algemeen fiscaal knoeiwerk zijn (huur niet opgeven en gewoon HRA vangen).
  Dus lekker laten leegstaan, de HRA zorgt dat de kosten te verwaarlozen zijn t.o.v. eventuele waardestijging, dus laat men het pand leeg staan totdat het weer met winst verkocht kan worden.

  Als de overheid nou eindelijk eens ophoudt met het subsidiëren van leegstand via o.a. die drie jaar belastingaftrek voor de tweede woning, dan krijgt de markt een prikkel om weer enigszins te functioneren.

 22. nhz says:

  Harrie Nakker:
  Goed lezen maakt duidelijk dat het verhaal klopt. Het gaat om de 10% mensen met de minste bezittingen, niet de 10% mensen met de minste inkomens.

  inderdaad, en globaal gesproken: als de bank je op 1-2 ton negatief vermogen laat komen, dan is er ofwel een fors inkomen beschikbaar, of er is ander vermogen dat voor de bank het risico dekt. Zoiets laten ze echt niet uit de hand lopen, niet voor een paar honderdduizend Nederlanders tegelijk. En de enige manier om aan zo’n hoge schuld te komen is via de hypotheek. Ik denk net als magnum dat het binnen deze groep ook nog heel scheef verdeeld is, dat (net als bij HRA in het algemeen) een klein deel een zeer grote schuld heeft om vooral geen belasting te hoeven betalen en maximaal te profiteren.

 23. Steven says:

  het gaat hier dus om 5 procent van de huishoudens. met het DSB gevoel in het hoofd zal het dus wel kloppen. Overigens ziet Trichet als enige oplossing een europa dat als een geheel opereert. Dan is het weg met de HRA. (want Brussel wil geld zien van de burgers). beursen knallen naarbeneden en alleen edel weet zich redelijk staande te houden: ik spaar niet voor niets zilveren munten.

 24. Wilbert says:

  Geen idee waar deze getallen vandaan komen. Een aantal van de gegeven getallen komt overeen met wat het CBS geeft, maar een deel lijkt er totaal niet op. Waarom er daarnaast naar 2008 en 2009 en niet naar 2010 wordt gekeken is me ook een raadsel.

  Gekeken naar de 10 procent minstvermogenden:

  Jaar, aantal huishoudens, totale schuld
  2008 717k -36,0 mld
  2009 724k -27,5 mld
  2010 730k -36,4 mld

  Gekeken naar huizenbezitters in deze groep.

  Jaar, deel met eigen woning, gem. waarde woning, gem. waarde hypotheek
  2008 42,5% 224k 327k
  2009 58,0% 229k 282k
  2010 85,5% 213k 265k

  Het aantal huizenbezitters onder de laagste vermogens neemt dus weliswaar hard toe, maar _gemiddeld_ is de situatie zelfs gunstiger aan het worden.

  De totale hypotheekschuld van deze groep neemt wel hard toe.
  2008 105,7 mld
  2009 123,5 mld
  2010 169,4 mld

  Maar de totale ‘onderwaarde’ van deze groep wijzigt amper.
  2008 37,4 mld
  2009 27,3 mld
  2010 36,3 mld

  http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=80056NED&D1=0,2,4,6&D2=155&D3=0,9,14&D4=2-4&HDR=G1,T&STB=G3,G2&VW=T

 25. Nico de Geit says:

  In een caravan wonen is ook niet echt een oplossing: voor de staplaats wordt al snel 3.000 euro per jaar betaald. Een beetje stacaravan kost 30.000 euro en gaat 10 tot 20 jaar mee. Tel maar uit.

  In Libië en andere socialistische landen is huisvesting gratis, filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=aJURNC0e6Ek

 26. Zeurgestie says:

  Wilbert, nogal andere cijfers dan in het artikel.

  Je ziet dat niet alle minstvermogenden een huis bezitten, hun totale schuld vergelijken met de waarde van hun woningen heeft dus niet zoveel zin, zoals in het artikel gebeurd. Dus de 377k is alle schulden, de huizenwaarde is de totale waarde maar niet iedereen heeft een huis dus dat bedrag lijkt gemiddeld klein.

  Beter was het geweest om de huizenwaarde te vergelijken met de schuld alleen voor die mensen met een huis. Zie Wilberts cijfers, en die zijn niet zo dramatisch.

 27. Adamus says:

  26

  En daar ook het spaar-beleggingsdeel bij optellen. Niets is veilig hé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*