AFM en DNB waarschuwen minister van Financiën voor te hoge hypotheken

AFM en DNB waarschuwen de minister van Financiën opnieuw voor te hoge hypotheken.

AFM en DNB achten een verruiming van de hypothecaire leennormen ongewenst. Vergroting van de leenruimte kan de verhouding tussen de hypotheekschuld en het inkomen, die in Nederland in vergelijking met andere landen nog steeds hoog is, verder doen toenemen. Deze hoge schuld maakt huishoudens kwetsbaar en versterkt de conjuncturele schommelingen. Met het oog op het risico van een toekomstige rentestijging of een huizenprijscorrectie is het van belang dat huishoudens beschikken over voldoende buffers. Hierdoor kunnen betaalrisico’s worden beperkt. Bovendien kenmerkt de situatie op de woningmarkt zich momenteel door forse prijsstijgingen en signalen van oververhitting in diverse regio’s. Het vergroten van de leenruimte van huishoudens versterkt deze ontwikkelingen en leidt tot verdere prijsstijgingen en daarmee tot een verslechtering van de betaalbaarheid.

AFM en DNB constateren dat de hypothecaire leenruimte bij onverkorte toepassing van de Nibud systematiek de komende jaren aanzienlijk zal worden verruimd. Vrijwel alle inkomensgroepen kunnen in 2019 meer lenen dan in 2018, zij het in de meeste gevallen beperkt. In de jaren daarna, wanneer de door het kabinet aangekondigde lastenverlichting wordt doorgevoerd, wordt een aanzienlijke verruiming van de leenruimte voorziet. De eerste ramingen van het Nibud wijzen erop dat de financieringspercentages in 2021, aan het eind van de de kabinetsperiode, voor de meeste inkomensgroepen substantieel toenemen ten opzichte van 2018. Dit vertaalt zich in sommige gevallen in een toename van de leenruimte van meer dan 10%. AFM en DNB achten deze verruiming onwenselijk en adviseren de extra bestedingsruimte die de komende jaren ontstaat te gebruiken om de buffers van huishoudens te vergroten in plaats van de leenruimte.

AFM en DNB stellen vast dat er ook volgend jaar aanvullende leenruimte beschikbaar is voor energiezuinige woningen en energiebesparende maatregelen. AFM en DNB onderschrijven de noodzaak van de verduurzaming van woningen , maar zijn daarbij van mening dat de ambities om de bebouwde omgeving versneld te verduurzamen niet ten koste mogen gaan van bescherming van consumenten tegen overkreditering. Op verduurzaming gerichte kredietverlening dient verantwoord en in het belang van de klant te zijn. Het is daarom cruciaal dat huishoudens die gebruik maken van de aanvullende leenruimte voor energiebesparende maatregelen ook daadwerkelijk op afzienbare termijn de veronderstelde besparing op hun energierekening realiseren. AFM en DNB constateren, mede naar aanleiding van de consultatie door het Nibud, dat dit echter allerminst zeker is. De voorgestelde wijziging om ook zonder het overleggen van een energieprestatiegarantie aanvullend te kunnen lenen, is dan ook een stap in de verkeerde richting. Het risico is groot dat gebruik van deze aanvullende leenruimte leidt tot overkreditering.

AFM en DNB hebben de afgelopen jaren herhaaldelijk hun fundamentele zorgen geuit over verschillende elementen van de LTI-systematiek. Deze zorgen zijn tot op heden onvoldoende geadresseerd. Zo is in de systematiek sprake van lage en soms zelfs negatieve buffers voor bepaalde typen huishoudens. Dit is mede het gevolg van de keuze in de LTI-systematiek voor een standaardhuishoudtype met relatief lage uitgaven. Huishoudens die afwijken van dit huishoudtype, vooral huishoudens met meerdere kinderen, houden bij het afsluiten van een maximale hypotheek nauwelijks buffers over. AFM en DNB pleiten daarom nogmaals voor het gebruik van een meer representatief standaardhuishoudtype, met als doel dat alle huishoudtypen voldoende zijn beschermd tegen betaalrisico’ s. Daarnaast gaat de huidige systematiek volledig voorbij aan de negatieve gevolgen van een grotere leenruimte of hogere huishoudschulden voor de woningmarkt, de financiële stabiliteit en de reële economie. Wij doen daarom een dringend beroep op de Minister om op korte termijn een bredere evaluatie van de LTI-systematiek te agenderen. AFM en DNB zijn graag bereid om een bijdrage te leveren aan deze evaluatie.

bron: internetconsultatie.nl

Share Button
Tagged with: , , , ,
226 comments on “AFM en DNB waarschuwen minister van Financiën voor te hoge hypotheken
 1. maff says:

  Hoort nog bij het vorige draadje 🙂

  Nationale studieschuldmeter staat nu op 20.5 miljard en nog wat

  http://www.nationalestudieschuld.nl/

 2. Steven says:

  maff,

  Wat ik dus zo “vreemd” vind is dat men weet dat we een hele goede economie hebben en op de top van ons kunnen staan. Internationaal gaat het ook best wel goed:

  Dus nu moet je sparen. Gebruik die inkomsten om buffers op te bouwen en je daardoor vrijer te voelen. Lenen voor het duidelijk te dure onroerend goed is ongeveer het laatste wat je als particulier moet doen. Waarom zo veel lenen als het zo goed met je gaat?

  Ik snap het wel, maar besef dat die cycli meestal ongeveer 7 jaar zijn of misschien maximaal 20. Het moet natuurlijk duidelijk zijn dat onhoudbare prijzen onhoudbaar zijn.

 3. maff says:

  Welke econoom begrijpt het wel? Marike Stellinga

  https://www.nrc.nl/nieuws/2018/09/01/welke-econoom-begrijpt-het-wel-a1614949

  ‘Waarom blijven de lonen achter? Waarom groeit de productiviteit minder hard? Waarom lijkt de macht van kapitaal zo toegenomen? Waarom, waarom, waarom.’

  In GDP we trust 😉

 4. Frans says:

  maff: elke econoom begrijpt het wel? Marike Stellinga

  nrc.nl/nieuws/2018…jpt-het-wel-a1614949

  ‘Waarom blijven de lonen achter? Waarom groeit de productiviteit minder hard? Waarom lijkt de macht van kapitaal zo toegenomen? Waarom, waarom, waarom.’

  In GDP we trust

  Tjesus! Wat moet ik met een Nobelprijs? Sinds Obama die voor de ” vrede” gewonnen heeft hoef ik het al helemaal niet meer.
  Anyway, zij begrijpt er dus helemaal niets van, kan ook niet anders als je op de klassieke voorgeprogrammeerde economische manier van (Keyniaans) denken aanhoud.

 5. Frans says:

  Oh, wait!….
  Het moet dus een econoom zijn die het moet verklaren… Nee, dat wordt nooit wat. Nou ja, Steven Keen komt denk ik redelijk in aanmerking. 🙂

 6. maff says:

  Vanavond op TV

  trailer …… de achtste dag

  https://www.youtube.com/watch?v=10R2hwKxMB4

 7. Nico de Geit says:

  Energiezuinige huizen leveren bij verkoop veel meer op dan vergelijkbare huizen waar niks aan is gedaan. Een energielabel van een stap hoger brengt bij een gemiddelde koopwoning al €6000 extra binnen.

  https://www.telegraaf.nl/financieel/2509885/energielabel-geld-waard-bij-huisverkoop

  En steeds wordt er vanuit gegaan dat je het hele huis warm stookt.

 8. Nico de Geit says:

  maff: ‘ Young Australians have given up on ever buying their own home ‘

  Waarom gaan ze dan eigenlijk nog werken?

 9. Hans- says:

  DNB en AFM kunnen klagen, maar het Binnenhof trek zich daar niets van aan. gebleken van de nodige waarschuwingen in het verleden. (o.a. top hypotheken )

 10. Nico de Geit says:

  Hans-: het Binnenhof trek zich daar niets van aan

  Ik heb begrepen dat het binnenhof direct wordt aangestuurd vanuit Washington.

 11. Voerman says:

  Nico de Geit: Ik heb begrepen dat het binnenhof direct wordt aangestuurd vanuit Washington.

  Liever Moskou dan?

 12. Nico de Geit says:

  Voerman: Liever Moskou dan?

  In Moskou leenden veel mensen tot wel 10 x hun jaarinkomen. Sommigen hebben een hypotheek in dollars of euro’s, en staan door de lage roebel inmiddels tot 20 x hun jaarinkomen in het krijt.

  Russen gaan er vanuit dat een schuld vroeg of laat wordt kwijtgescholden en dat hun munt altijd devalueert. Maar als Rusland vroeg of laat eist dat haar grondstoffen in roebels worden afgerekend dan blijkt de roebel opeens heel veel waard.

  Maar om terug te komen op je vraag: beter huren, zeker in Moskou. Dan weet je precies waar je aan toe bent. Dan blijf je flexibel en dynamisch.

  Je zou toch maar 20 x je jaarinkomen in het krijt staan en dan gaat de rente omhoog.

  Anderzijds: huiseigenaren in Moskou verwachten dat de huizenprijzen in Moskou gaan stijgen ‘want iedereen wil in Moskou wonen’.

  Ze doen maar. Ik huur. Precies wat en waar ik wil, niet meer en niet minder.

 13. Nico de Geit says:

  Beschermd wonen met 24-uurs dementiezorg

  Stepping Stones Home & Care biedt mensen met dementie een sfeervolle en vertrouwde woonomgeving. Het leveren van 24-uurs kwalitatief hoogstaande zorg is onze missie. Wij zijn gespecialiseerd in de zorg voor mensen met dementie.

  Onze zorgvilla’s kenmerken zich door hun kleinschalige en huiselijke opzet, waarbij elke villa zijn eigen sfeer, kenmerken en accenten heeft. De villa’s hebben een herkenbare en overzichtelijke indeling, wat zorgt voor een gevoel van veiligheid en geborgenheid.

  https://www.steppingstones.nl/

  ‘Afhankelijk van de grootte en ligging van het appartement, variëren de woonkosten van € 1.550 tot € 3.550 all-in per maand. Zowel de huur als de verblijfskosten zijn hierbij inbegrepen.’ (de zorg niet)

  Zoiets is alleen betaalbaar als je je woning hebt verkocht voor (vele) tonnen of een uitstekend pensioen hebt.

 14. Hans- says:

  Hoe lang blijft Amsterdam nog een aantrekkelijke stad, als duidelijk wordt, hoe ongezond wonen in Amsterdam is…
  Door o.a. verwarming, verkeer, en elke dag/nacht fijn stof douche van vliegtuigen. levens verwachting zou zomaar de komende jaren dramatisch naar beneden worden bijgesteld.Woon je in Amsterdam, geniet zoveel mogelijk, want het leven is daar kort(er).

 15. meelezer says:

  Nico de Geit:

  Ze doen maar. Ik huur. Precies wat en waar ik wil, niet meer en niet minder.

  Nog wel. Of woon je in een krimp regio? Dat er sowieso leegstand is en er altijd een huisje voor Geit leeg staat. Je woont duidelijk niet in de randstad of een andere groei regio, bv Eindhoven.
  Of je hebt gewoon niet zo veel eisen aan je omgeving. Maar dat geloof ik niet, gezien je uitspraken over buurten met social huurhuizen.

 16. Nico de Geit says:

  meelezer: en er altijd een huisje voor Geit leeg staat

  Ik ben in staat om iets meer te betalen. De meeste mensen hebben er moeite mee om (veel) geld weg te gooien aan huur.

  Ik wil graag downsizen maar zie de totale onmogelijkheid daarvan. De vraag naar ‘betaalbare woonruimte’ is astronomisch. Wonen is duur, accepteer het.

 17. Nico de Geit says:

  Nico de Geit: Ik huur. Precies wat en waar ik wil, niet meer en niet minder.

  En ook belangrijk: ik zeg de huur op wanneer het mij uitkomt.

  In Nederland huren is ideaal: ze kunnen je huur niet opeens verdubbelen of de huurovereenkomst beëindigen.

  In Rusland gaat dat anders: Je huurt bijvoorbeeld voor een jaar. Aan het eind van dat jaar, in de laatste paar dagen, krijg je opeens te horen dat ze je huur verdubbelen, vanwege ‘marktomstandigheden’. Het nieuwe contract tekenen of binnen drie dagen weg zijn. Waarbij Nederlanders in Rusland dan eigenlijk altijd voor het laatste kiezen, er is altijd een alternatief.

  Russen, vooral Russische gezinnen, krijgen hulp van de overheid als ze ‘buiten hun schuld’ met hun hypotheek in de problemen komen. Of beter: ze kunnen aankloppen voor hulp. Buitenlanders hoeven geen enkele hulp te verwachten. Mensen die een hypotheek in dollars of euro’s hebben afgesloten krijgen ook geen hulp. Zelfs alleenstaande moeders met een gehandicapt kind niet.

  De hypotheken in dollars en euro’s zijn in Rusland agressief verkocht met een mooi verhaal over ‘lage rente’. Er werd niet bij verteld dat als de roebel devalueert de mensen dan een probleem hebben. Dat probleem is dus dat ze nu tot wel 20 x hun bruto-jaarinkomen in het krijt staan. Uiteraard nog steeds tegen lage rente.

  Gisteren de rentetarieven voor hypotheken nog even bekeken – extreem laag. Gaat de rente ooit weer omhoog? Is het onmogelijke toch mogelijk?

 18. Nico de Geit says:

  meelezer: Je woont duidelijk niet in de randstad of een andere groei regio, bv Eindhoven.

  Wedden dat daar ook wat leuke dingetjes direct beschikbaar zijn? Het kost alleen wel geld.

 19. Nico de Geit says:

  Huren peperduur

  ’De woning is het helemaal niet waard’

  Voor een huurhuis moet in 2018 gemiddeld 2,3% meer worden betaald dan in 2017, blijkt uit CBS-cijfers. Daarmee stijgen de prijzen harder dan in 2016 en 2017. De Woonbond moppert. „Nu stijgen de huren wéér meer dan de inflatie. De huren moeten eens een keertje omlaag!”

  Achter betaalmuur: https://www.telegraaf.nl/nieuws/2519121/de-woning-is-het-helemaal-niet-waard

  ‘Gerry Tonnema woont voor haar inkomen in een te duur huis, maar in haar buurt goedkoper wonen is moeilijk.’

  Gelukkig kunnen ze altijd nog kopen, want geld lenen is nu goedkoper dan ooit.

 20. Nico de Geit says:

  Huizencrisis in provincie nog niet voorbij

  Voor woningeigenaren in de Randstad mag de crisis dan voorbij zijn, huizen in de provincie zijn gemiddeld nog altijd minder waard dan voor de val van Lehman Brothers, deze maand precies tien jaar geleden.

  https://www.telegraaf.nl/financieel/2517993/huizencrisis-in-provincie-nog-niet-voorbij

  Waarschijnlijk zijn ze de inflatie over de afgelopen tien jaar weer vergeten, 15-20%.

 21. Nico de Geit says:

  Nico de Geit: ’De woning is het helemaal niet waard’

  Dat zegt iets over de belevingswereld van bepaalde mensen. Als ze de woning de huur niet waard vindt moet ze de huur opzeggen.

 22. maff says:

  ‘ Klanten die meer dan €500.000 op hun betaalrekening of spaarrekening hebben staan moeten over het bedrag boven deze grens binnenkort 0,4% rente per jaar betalen ‘

  Negatieve rente bij Hamburger Sparkasse https://marketupdate.nl/nieuws/economie/kredietcrisis/negatieve-rente-bij-hamburger-sparkasse/

  Ps 🙂 https://sd.keepcalm-o-matic.co.uk/i/keep-calm-and-i-want-my-money-back.png

 23. maff says:

  Van de twittertjes

  California real estate is so expensive that families, retirees, and even tech workers are living in cars and vans

  https://www.msn.com/en-us/money/realestate/california-real-estate-is-so-expensive-that-families-retirees-and-even-tech-workers-are-living-in-cars-and-vans/ar-BBMfwgs?ocid=spartanntp

 24. maff says:

  ‘ Vorige week maakte het Waarborg Eigen Woningen (WEW) bekend dat de maximale koopsom voor de NHG per 2019 met 25.000 euro omhoog gaat naar 290.000 euro.’

  https://www.businessinsider.nl/de-grens-voor-een-nhg-hypotheek-gaat-omhoog-met-e25-000-maar-niet-iedereen-kan-daarop-wachten/

 25. maff says:

  ‘Stand van Nederland’ over de krankzinnige huizenmarkt woensdag 5 september om 20.25 uur op NPO 2.

  ‘ We breken record op record; de huizenmarkt is ontploft en aan prijsstijgingen komt voorlopig geen einde.’

  http://www.tv-visie.nl/inhoud/nederland/stand-van-nederland-begeeft-zich-op-de-huizenmarkt_90155/

 26. ps says:

  maff, 🙂

  In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps alright!…
  https://pbs.twimg.com/card_img/1037203674924236800/zQd7Narp?format=jpg&name=600×314

 27. Latida says:

  “In acht van de twaalf provincies liggen de huizenprijzen nog onder het niveau van het tweede kwartaal van 2008, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek vanochtend. ”

  https://www.telegraaf.nl/financieel/2517993/huizencrisis-in-provincie-nog-niet-voorbij

 28. Nico de Geit says:

  maff: ‘Stand van Nederland’

  Ze missen een aantal punten. Ten eerste de inflatie sinds 2008 – 15-20%. Het tiny house zal er wel ingegooid zijn omdat dat zo leuk is, een zogenaamd ‘alternatief’. Ze hadden ook in kunnen zoomen op de enorme groei van het aantal ‘daklozen’ die min of meer rondzwerven. Maar dat is minder leuk.

  maff: binnenkort 0,4% rente per jaar betalen

  Misschien wordt het tijd om te stoppen met geld verdienen. Maar als je die weg eenmaal bent ingeslagen is er vaak geen weg terug, dan laat je de boel de boel. Als geld verdienen zinloos is, waarom zou je het dan (nog langer) doen?

  Wat is geld nog waard? Een woning koop je met 100% geleend geld, de lening terug betalen wordt (straks) zwaar afgestraft, maar is wel verplicht.

  Lenen wordt beloond, werken en sparen wordt afgestraft. Hoe gaat dit verder? Het systeem raakt/is instabiel en ze gaan het repareren met het geld van de mensen die iets hebben. Die negatieve rente over spaartegoeden is daar onderdeel van.

 29. Nico de Geit says:

  ‘Huurverhoging kost mij m’n vakantie!’

  De huren stijgen opnieuw harder dan de inflatie, meldt het CBS. Marcel Trip van de Woonbond dringt aan op huurverláging.

  Filmpje: https://www.telegraaf.nl/video/2519647/huurverhoging-kost-mij-m-n-vakantie

  Begin september, raar moment om over stijgende huren te beginnen. Huren gaan doorgaans per 1 juli omhoog.

  Verder vreemd: geen woord over achterblijvende inkomens. Een huurverhoging is geen probleem als inkomens – lonen, uitkeringen en pensioenen – mee stijgen.

  Huren omhoog, btw op levensmiddelen omhoog, en inkomens blijven achter.

  Pluspuntje: er is enorme werkgelegenheid.

 30. Nico de Geit says:

  We zijn dus nu al een tijdje dronken door het goedkoop geleende geld. Het is normaal dat de kater veel langer duurt dan de dronkenschap, dus dat belooft wat.

 31. b says:

  Op amweb 3 sept 2018:
  Nieuwe hypotheekverstrekker Colibri begonnen met uitrol
  https://www.amweb.nl/financiele-planning/nieuws/2018/09/nieuwe-hypotheekverstrekker-colibri-begonnen-met-uitrol-101112404

  Colibri komt uit de hoed van Aegon, financier Stater.
  wanneer ik het goed begrijp doet Stater wel eens moeilijk bij het accepteren, en ben je 0,4% meer kwijt bij Colibri omdat je de eenmalige advieskosten niet betaalt en kans op alsnog naar een adviseur verwezen te worden.
  Overzetten van oude hypotheek(rechten) is niet altijd gunstig.

  De comments zijn lezenswaardig.

 32. b says:

  Amweb 4 sept 2018:
  NVB wil toetsrente voor rentevaste perioden korter dan 10 jaar gelijktrekken
  https://www.amweb.nl/financiele-planning/nieuws/2018/09/nvb-wil-toetsrente-voor-rentevaste-perioden-korter-dan-10-jaar-gelijktrekken-101112433

  Comment (Harry):
  30 jaar rentevast van 2,7% gelijk willen trekken met 5 jaar rentevast’….

  Kom je uit op 3,8% gemiddeld, voor korter EN langer dan 10 jaar toetsrente betalen volgens de NVB.

 33. Hans- says:

  deutsche-wirtschafts-nachrichten.de
  EZB hält Immobilien-Crash in Europa für möglich

 34. Arjan says:

  Nico de Geit: Dat zegt iets over de belevingswereld van bepaalde mensen. Als ze de woning de huur niet waard vindt moet ze de huur opzeggen.

  “Huizencrisis in provincie nog niet voorbij” kopt dit artikel. De huizenprijzen liggen namelijk nog maar een paar procent lager dan in 2008 en dus is er crisis!

 35. maff says:

  Pss ik kan persoonlijk de ING wel wurgen. Dochterlieff was maanden geleden ‘in between’ een huis verkopen in de UK en huis kopen in de NL en had daar (ff tijdelijk) een waarborgsom van 10% voor nodig. Dat geld is door familie gestort op haar ‘slapende’ ING rekening in de NL. Nou ik kan je vertellen dat geld staat er nog, ze krijgt het er niet meer af ! Internetbankieren aanvragen mislukte en een papieren overschrijving werd geweigerd ( nb. op een derdenrekening notaris !!! ) Met het huis in de NL is het goed gekomen. 😎 Nu het geld nog terug ….

 36. Nico de Geit says:

  maff:
  ‘Stand van Nederland’ over de krankzinnige huizenmarkt woensdag 5 september om 20.25 uur op NPO 2.

  ‘ We breken record op record; de huizenmarkt is ontploft en aan prijsstijgingen komt voorlopig geen einde.’

  tv-visie.nl/inhoud…e-huizenmarkt_90155/

  Kosten koper

  Gisteren 20:25 • WNL • 19 min

  Bestaande koopwoningen zijn duurder dan ooit en de gekte op de woningmarkt lijkt nog lang niet voorbij. We zien hoe beleggers huizen wegkapen en hoe mensen zoeken naar andere woonalternatieven.

  Uitzending: https://www.npostart.nl/stand-van-nederland/05-09-2018/POW_03907709

 37. Nico de Geit says:

  Nico de Geit: Kosten koper

  ‘De woningen zijn duurder dan ooit’ Niet dus.

  ‘Er wordt te weinig gebouwd, en dat is de oorzaak van de krapte.’ Niet dus: de autochtone bevolking krimpt. De zeepbel wordt op druk gehouden door instroom van immigranten.

  Er wordt aan voorbij gegaan dat wonen duur moet zijn. Mensen lenen gigantisch en dat geld komt in de economie terecht. Dat houdt de economie overeind. Dat is het systeem waar we in zitten.

  Dat gaat wereldwijd zo: lage rente veel lenen voor wonen. ook al is er plek zat, daar mag niet gebouwd worden, want wonen MOET duur zijn.

  Ooit gaat de rente omhoog. En dan kun je maar beter geen eigenaar zijn. Alles en iedereen is dronken geworden van het goedkoop geleende geld. Het is een feestje dat je niet als laatste moet verlaten.

  Na de dronkenschap volgt de kater. En meestal duurt de kater veel langer dan de dronkenschap.

  Opmerkelijk dat ze als basisjaar 2013 namen. Maar dat doen ze natuurlijk expres. Ze willen een opwaartse trend laten zien en geen golfbeweging.

 38. Nico de Geit says:

  Ook opmerkelijk dat ze niet in kaart brengen wat de risico’s zijn: een eind aan de lage rente. Wat dat teweeg brengt, namelijk een neerwaartse economische spiraal, schijnen niet veel mensen te snappen.

  Waarschijnlijk denken veel instappers nu dat ze hun woning duur kunnen verkopen als de rente oploopt. Of ze denken helemaal niet. Dat het gewoon een grijs gebied is in hun hoofd, te moeilijk. Kuddedieren.

  Niet nadenken: veel mensen hebben geen exit-strategie, dat vinden ze dom, overdreven, enz. ‘Man, als je daar aan moet gaan denken dan heb je geen leven meer’. Ze doen maar, doe er je voordeel mee.

 39. Arjan says:

  Nico de Geit: Ooit gaat de rente omhoog.

  Goed voor je bankrekening. 🙂

 40. huurderin2008 says:

  Het feest is pas een feest als de geit is geweest.
  Maar dat zal Nico niet meemaken.
  Inflatie gestegen naar 2,3% in augustus, dus zal de huur volgend jaar nog hoger uitvallen.
  Hogere inflatie verlaagt schuldenlast.

 41. Nico de Geit says:

  huurderin2008: Inflatie gestegen naar 2,3%

  Het is maar net hoe je meet.

  huurderin2008: Hogere inflatie verlaagt schuldenlast

  Onjuist: stijgende inkomens, dat verlaagt de schuldenlast. Maar het wil maar niet lukken de inkomens te laten stijgen.

  Ik zie belastingen omhoog gaan en prijzen van alle duurzame beleggingen omhoog gaan vanwege de extreem lage rente. Dat is niet positief voor de koopkracht: de vaste lasten nemen toe, er blijft steeds minder vrij besteedbaar over.

 42. Nico de Geit says:

  Weer flinke stijging consumentenprijzen

  https://www.telegraaf.nl/financieel/2523588/weer-flinke-stijging-consumentenprijzen

  Voedsel ging van 6 naar 9% btw. Belastingen omhoog.

  Het opmerkelijke is dat schuldslaven denken dat prijsstijgingen (inflatie) goed voor hen zijn, dat hun schuld krimpt. Alleen als je netto meer gaat verdienen kan je je schuld plus rente makkelijker aflossen. Maar dan moet de rente niet omhoog gaan.

  Schuldslaven genoeg die nauwelijks nog te eten hebben.

 43. Nico de Geit says:

  Het totale reëel beschikbaar inkomen van huishoudens is vorig jaar met 1,5 procent gestegen.

  https://www.nu.nl/geldzaken/5193671/inkomen-van-nederlandse-huishoudens-met-15-procent-omhoog.html

  Ondanks het aanjagen van de economie met goedkoop geleend geld. Hoe moet het dan als het goedkope geld iets duurder wordt?

  Vergrijzing, immigratie van kansarmen, het kost allemaal geld. Te verwachten is dat de overheid de belastingen verder verhoogt.

  Daar zit je dan in je duur, herstel: goedkoop geleende huis.

 44. Nico de Geit says:

  Rents Have Surged Too High in the USA. Have Prices Finally Peaked?

  Voor het eerst in zes jaar zijn de huren niet gestegen in de VS:

  https://www.youtube.com/watch?v=Tm2NjPvJAn8

 45. Steven says:

  Nico de Geit: Vergrijzing, immigratie van kansarmen,

  In dit geval kunnen babyboomers er natuurlijk niets aan doen, maar toch is het weer zo: https://www.nu.nl/economie/5449763/helft-van-alle-zorgkosten-gaat-65-plussers.html

 46. Steven says:

  Zou toch een keer leuk zijn als de 50+ partij solidair wordt met jongeren en wat meer zorgpremie willen betalen of opkomen voor hun kroost voor wat meer betaalbare woningen en zo, maar dat doen ze (uiteraard??) toch niet.

 47. Steven says:

  Steven: dat doen ze (uiteraard??) toch niet.

  Dat betalen laten ze liever over aan de patat generatie en zo.

 48. Steven says:

  Nico de Geit: Met deze caravan kun je ook varen

  Ja maar leg je hem ergens neer… dan betaal je een ton voor de ligplek. Eigenlijk raar dat we nog posten: de huizenbubble is zo duidelijk dat mensen misschien zelfs daardoor verblind worden en dan toch weer het foute doen. (nog steeds geen idee overigens hoe niet logische mensen denken)

 49. Nico de Geit says:

  Nederland gaat richting derdewereldland, zoals veel andere westerse landen. Door goedkoop geleend geld valt de teruggang niet zo op.

 50. Nico de Geit says:

  Halsema sluit brandweerkazernes na 22.00 uur wegens bezuinigingen. Kan nog wat worden met capuchon-jongeren.

  https://www.geenstijl.nl/5143765/wauw/

  Als je auto er zo uitziet ga je misschien nadenken over verhuizen: https://cdn.opendemocracy.net/files/stock1.png

 51. Nico de Geit says:

  Je krijgt wel gewoon een boete, die auto mag zo niet aan de weg staan:

  http://www.friatider.se/sites/default/files/bb86474a-1528-413e-b940-f16c83d1bdaa.jpg

 52. Nico de Geit says:

  Wat brandende auto’s met wonen te maken heeft? Nou, je wilt niet in zo’n wijk wonen lijkt me. Als ze je auto regelmatig in de fik steken wordt dat erg duur. Duizend auto’s per nacht was het toch in Parijs?

 53. Arjan says:

  Nico de Geit: het wil maar niet lukken de inkomens te laten stijgen

  In Geitenland zeker waar rijke Geiten in dure verpauperde huurwoningen wonen en het geld door de muppets aan ze geschonken wordt. 🙂

 54. Nico de Geit says:

  Arjan: In Geitenland zeker

  Het wordt nog wat als de eigen woning naar box 3 gaat en de AOW inkomensafhankelijk wordt. Geld dat rijkeren nu in de economie terecht laten komen wordt dan gekort of mogen ze meteen overmaken naar de belastingdienst. Voor zover er (dan) nog rijkeren zijn onder de generatie niks.

 55. meelezer says:

  Nico de Geit:
  Duizend auto’s per nacht was het toch in Parijs?

  Zoals zo vaak bij Geit.. berichten posten met halve waarheden..

 56. meelezer says:

  Nico de Geit: Het wordt nog wat als de eigen woning naar box 3 gaat en de AOW inkomensafhankelijk wordt.

  Je hebt de nieuwe plannen van de regering gelezen? Of schrijf je maar weer eens, zoals zo vaak, uit de losse pols op wat misschien kan gebeuren.

 57. meelezer says:

  Nico de Geit:
  Het totale reëel beschikbaar inkomen van huishoudens is vorig jaar met 1,5 procent gestegen.
  Vergrijzing, immigratie van kansarmen, het kost allemaal geld. Te verwachten is dat de overheid de belastingen verder verhoogt.

  Daar zit je dan in je duur, herstel: goedkoop geleende huis.

  En jouw belastingen zullen dan niet omhoog gaan? De rijke huurder wordt ontzien?
  Of voeg je eindelijk woord bij daad. Als huurder ben je lekker flexibel en vertrek je uit Nederland?

 58. Nico de Geit says:

  meelezer: Je hebt de nieuwe plannen van de regering gelezen?

  Wacht jij maar gewoon lekker tot het zover is. De huidige AOW kan eenvoudigweg niet gehandhaafd blijven. Het ziet er naar uit dat ze gaan korten en plukken waar het kan.

  meelezer: Als huurder ben je lekker flexibel en vertrek je uit Nederland?

  Alleen rijke huurders zijn lekker flexibel.

 59. Nico de Geit says:

  maff: Gaan we hyperen ?

  ‘Een onbekende weldoener heeft de afgelopen weken duizenden euro’s in brievenbussen gestopt in de Duitse stad Mannheim. De politie tast nog in het duister over de identiteit van de gulle gever, maar denkt dat het mogelijk gaat om iemand met een verstandelijke beperking.’

  https://www.telegraaf.nl/nieuws/2530175/gulle-gever-stopt-geld-in-duitse-brievenbussen

  Ik heb er ook wel eens over nagedacht mijn geld op straat uit te delen, wat er dan zou gebeuren. Of mensen het aan zouden pakken of dat er gedoe van komt.

  ‘Je zult het wel niet eerlijk verkregen hebben’ blijkt uit het artikel. Blijkbaar weten ze bij de politie niet wat helikoptergeld is.

  Ik zou het liever op straat uitdelen of ‘folderen’ dan aan een ‘goed doel’ geven.

  Kan iemand vele tonnen lenen bij de bank, onder belachelijke voorwaarden, nee, dat is heel normaal.

 60. huurderin2008 says:

  Nico de Geit: Het wordt nog wat als de eigen woning naar box 3 gaat en de AOW inkomensafhankelijk wordt.

  Al jaren herhaal je deze tekst, maar er verandert niets.
  Misschien een andere tekst bedenken.

 61. b says:

  Na Colibri heb je ook Jungo (beiden Aegon), de laatste is een crowdfundversie van een hypotheek:
  https://www.telegraaf.nl/financieel/2526477/hypotheek-crowdfunden-aantrekkelijk-voor-kopers-en-spaarders

  80% Aegon en de rest (20%) door investeerders via crowfunding. Deze investeerders vallen niet onder het depositogarantiestelsel.
  Na 8 jaar zijn de investeerders uitbetaald, mits de lener aan zijn betalingen voldoet.
  Mensen die hoger willen lenen dan de NHG.
  Wanneer mijn geheugen goed is kwam deze constructie een poos geleden ook al voorbij.
  Risico lijkt mij geheel bij de investeerderkant te zitten, die 80% zal de executiewaarde wel afdekken lijkt mij zo.

 62. maff says:

  ps: …kids zijn okay!

  🙂 Ondertussen in Venezuela https://www.youtube.com/watch?v=ehKnW3l24-o

 63. Latida says:

  “ensioen Pro magazine voorspelde recent dat alle genoemde aanbieders de komende jaren fors meer pensioenkapitaal zullen investeren in hypotheken. Op dit moment investeren pensioenfondsen met circa 2% tot 3% nog slechts een beperkt deel van hun totale vermogen in hypotheken.

  Eerder werd al bekend dat maar liefst vier nieuwe regiepartijen in 2018 zullen toetreden tot de hypotheekmarkt. Daarmee zal aan het eind van dit jaar de helft van alle actieve geldverstrekkers bestaan uit regiepartijen en pensioenfondsen. Hierdoor neemt de toch al stevige concurrentie verder toe, zeker op de lange rentevaste perioden als 20 en 30 jaar vast, en de hypotheken hoger dan 80% van de woningwaarde.”

  https://www.vbomakelaar.nl/actueel/pensioenfondsen-en-regiepartijen-worden-belangrijkste-geldverstrekkers-245

 64. Latida says:

  Iedereen schijnt het het nu over eens te zijn dat de redenen van prijsstijgingen gelegen zouden zijn in schaarste en ‘lage rente’. Dit is slechts ten dele waar.

  Niemand schijnt te beseffen dat woningprijzen sterk beinvloed worden door de de hoeveelheid geld dat beschikbaar is op de kapitaalmarkt voor het aangaan van nieuwe leningen.

  En dat door het toestaan van schaduwbanken in Nederland de hoeveelheid beschikbaar geld voor stenen gegroeid is door een wildgroei van deze schaduwbanken.

  In Nederland heten dit zgn. ‘regiepartijen’ te zijn, waarbij het enige dat geregisseerd wordt de opgaande lijn van de huizenprijsontwikkeling lijkt te zijn.

  Kijk maar eens naar de ontwikkeling van het marktaandeel van deze categorie aanbieders de afgelopen jaren.

  Nieuwe financieringspartijen die de facto de risico’s van een volgende flinke daling neerleggen bij pensioenfondsen en verzekeraars, in ieder geval niet meer bij banken.

  Een incomplete lijst van maar leifst 15 schaduwbanken actief in Nedeland, nieuwe spelers genaamd regiepartijen, waar men tegenwoordig een hypotheek bij kan afsluiten:

  – SyntrusAchmea
  – MUNT
  – Aegon
  – Vista
  – Tulip
  – Jungo
  – Hypotrust
  – HQ Hypotheken
  – Philips
  – ASR
  – bijBOuwe
  – NN
  – Argenta
  – Venn
  – Iqwoon

  Voeg daaraan toe de uitverkoop van sociale woningen aan (buitenlandse) investeerders, de verhuurdersheffing en de jaarlijkse huurverhogingen van rechtswege, en de conclusie dat het de blijkbaar licht autistische Blok als minister van wonen vooral te doen is geweest om woningprijzen zo hoog mogelijk op te drijven, teneinde de belangen van de verschillende banken te dienen met hun overgewaarde hypotheekportefeuilles, lijkt voor de hand te liggen.

  Tegelijkertijd lijkt dit de voornaamste reden te zijn waarom de VVD nog steeds in het zadel zit, ondanks de vele schandalen en het doorvoeren van de meest waanzinnige wijzigingen in de wet.

 65. Steven says:

  maff: . ‘De waarde van het vastgoed, niet inkomen is leidend bij onze financiering’

  Daar staat ook: .” Daarnaast is de locatie essentieel. “We willen financieren in gebieden met een gezonde waardeontwikkeling. Beleggers met verhuurde woningen in krimpgebieden willen wij niet financieren”

  Ze vinden Amsterdam waarschijnlijk een gezonde waarde-ontwikkeling hebben en Limburg niet. Mij lijkt het juist handiger om niet in Amsterdam te investeren maar wel in Limburg. Maar zoals nu wel bekend willen kopers graag iets op de top kopen.

 66. Nico de Geit says:

  Steven: financieren

  Misschien is het volgende van toepassing:

  Dat geld komt van een partij die erg veel geld heeft. Ze kopen de panden niet zelf. Ze lenen het geld uit aan veel minder vermogende partijen die met dat geld die panden kopen. Het geld moet terugbetaald worden met rente.

  De grote partij heeft die relatief waardevolle panden op waardevolle locaties als onderpand. De lenende veel kleinere partijen staan garant voor het krediet dat ze nemen inclusief de rente.

  Blijkbaar is dit de beste optie voor die grote partij met heel veel geld. Ze zullen er vast over nagedacht hebben. De bank die het geld verstrekt is slechts tussenpersoon, werkt voor de provisie die ze krijgen voor de transactie.

  Gaat het mis dan draaien de kleinere partijen voor de strop op – de grote partij parkeert dus een groot deel van het risico bij kleinere partijen, de speculanten.

  Steeds groter probleem voor mensen met geld: waar moet je het laten? Hoe meer geld je hebt, hoe groter het probleem.

  Toen ik werd gebeld door de makelaar die werkt voor het pensioenfonds van Voerman, van wie ik mijn woning huur, werd er min of meer een opmerking gemaakt over de eventuele financiering via de Rabobank.

  Het kan maar zo dat het pensioenfonds hun huidige huurders liever een hypotheeklening verstrekt dan dat ze zelf eigenaar blijven van de woningen. Misschien moet dat van de overheid, misschien parkeert het pensioenfonds het risico van de woning liever bij de huidige huurders.

  De grote vermogende partijen willen dus wel het pand als onderpand, maar ze willen geen eigenaar zijn.

  Eigenlijk logisch: als je huurt hebben ze alleen de zekerheid van het pand. Als ze je een lening geven hebben ze de zekerheid van het pand + het recht de hypotheekleningnemer helemaal leeg te trekken als de huizenmarkt in elkaar zakt.

  Het feit dat ze zelf geen eigenaar willen zijn geeft aan dat ze geen prijsstijging verwachten.

 67. Steven says:

  Willem Middelkoop legt bubbles uit:

  https://www.youtube.com/watch?v=0jP_AvVNdYo

 68. Nico de Geit says:

  Gesprek over de Canadese en Australische huizenmarkt en de financiering ervan: mogelijk gerommeld met voorwaarden van toelating, mogelijk zwaardere eisen, enz:

  https://www.youtube.com/watch?v=0lrdxpKPocY

 69. Steven says:

  Nico de Geit: voorwaarden van toelating, mogelijk zwaardere eisen,

  Mooi is dat hij ook zegt dat de waarde niet zoveel uitmaakt, maar wat men kan lenen. Kan men minder lenen dan gaat de prijs dus omlaag. (het dure brommer verhaal)

 70. ps says:

  maff,
  De ballenbak, maar dan anders 😉

  …over sparen, kinderen en…geiten:
  https://www.human.nl/brainwash/kijk/overzicht/brainwash-talks/9-september.html

 71. Nico de Geit says:

  Nico de Geit: de Canadese en Australische huizenmarkt en de financiering ervan

  Hij wil dus short gaan op de banken die die hypotheekleningen verstrekt hebben.

  Peter Schiff had het er ook al over, vrij vertaald: om het systeem te redden – een total implosie te voorkomen – kan het nodig zijn de rente te verhogen, en verhogen. Banken hebben geld uitgeleend voor bijvoorbeeld 2 of 3%, en tegen die tijd moeten ze dat geld lenen voor bijvoorbeeld 5 of 8%. Dan gaat het hard, hard achteruit.

  Banken kunnen failliet gaan. Banken gaan er alles aan doen om van hun goedkoop uitgeleende geld af te komen. In Nederland betekent dat dat slechte kredieten mogelijk worden ondergebracht bij pensioenfondsen. Ook mag de overheid met belastinggeld opdraven om de banken overeind te houden.

  Short gaan op banken kan heel veel geld opleveren, maar het kan allemaal wat anders lopen dan gepland. Je weet niet wanneer, en je weet ook niet of ze slechte leningen elders kunnen/mogen parkeren.

  Als banken genationaliseerd worden en je verdient gigantisch aan het leed van anderen, want zo wordt dat gezien, dan kan het maar zo zijn dat je je geld niet krijgt. Dat ze dat democratisch gaan bekijken of zo. Dat ze vinden dat je naar de gevangenis moet, alsof jij de crisis hebt veroorzaakt.

  ‘Vindt u dat speculanten die de huizencrisis hebben veroorzaakt moeten worden opgehangen, doodgeschoten of gekruisigd?’ Daar ga je dan.

  https://madgeniusclub.files.wordpress.com/2018/08/scapegoat.png

 72. Nico de Geit says:

  Nico de Geit: over de Canadese en Australische huizenmarkt en de financiering ervan

  Misschien wil hij zijn product verkopen: short gaan op bankaandelen.

  Ik durf de rente-ontwikkeling niet te voorspellen. En wanneer er iets gaat gebeuren ook niet. Maar ik ben er wel klaar voor.

  Short gaan op bankaandelen in de hoop dat de rente oploopt en de koers van de bankaandelen daalt, ik ga er maar eens een nachtje over slapen. Een beetje onvoorspelbaar wanneer wat gaat gebeuren – te onvoorspelbaar.

  Wie er aan verdient is degene die de provisie pakt. Maar misschien is er gemiddeld ook een redelijk rendement mee te halen als er wat schot in de zaak komt. Vergeet niet: we lopen nu al tien jaar te prutsen.

 73. Arjan says:

  Nico de Geit: Ik durf de rente-ontwikkeling niet te voorspellen. En wanneer er iets gaat gebeuren ook niet. Maar ik ben er wel klaar voor.

  Jezus, wat een vaag gelul weer!

 74. Arjan says:

  Nico de Geit: Ik durf de rente-ontwikkeling niet te voorspellen. En wanneer er iets gaat gebeuren ook niet. Maar ik ben er wel klaar voor.

  Jezus, wat een vaag gelul weer!!

 75. Arjan says:

  Geit: Ik durf de rente-ontwikkeling niet te voorspellen. En wanneer er iets gaat gebeuren ook niet. Maar ik ben er wel klaar voor.

  Jezus, wat een vaag gelul weer!

 76. Arjan says:

  Geit heeft zich voorbereid op de rentestijging in 2050, chapeau.

 77. Nico de Geit says:

  Arjan:
  Geit heeft zich voorbereid op de rentestijging in 2050, chapeau.

  Als de rente vanmiddag omhoog knalt kan ik dat ook aan. Veel mensen begrijpen de consequenties niet van oplopende rente: namelijk een neergaande economische spiraal.

  Veel mensen denken dat ze hun woning kunnen verkopen als de rente oploopt. Of dat ze extra kunnen gaan werken om de hogere rente te betalen. Die twee vallen tegen bij oplopende rente.

 78. maff says:

  Lakeman naar hof om vervolging ING-topman

  https://www.telegraaf.nl/financieel/2537473/lakeman-naar-hof-om-vervolging-ing-topman

  Ik was net met de familie bij de ING om het geld terug te krijgen, het was een puinhoop daar, vreselijk druk en veel boze mensen en het systeem werkte ook al niet, en aan de balie alleen engels sprekend personeel …….. Er gebeurt iets dudes … Het Lakeman effect ?

 79. Arjan says:

  Nico de Geit,

  Lekker vaag weer.

 80. Nico de Geit says:

  Arjan: Lekker vaag weer

  Het kan ook dat je te dom bent, dat is niet erg. Of misschien is het wel erg. Domme mensen zitten er meestal niet mee dat ze dom zijn.

 81. Arjan says:

  Nico de Geit,

  Inhoudsloos antwoord

 82. Nico de Geit says:

  Steven: We willen financieren in gebieden met een gezonde waardeontwikkeling

  En tegelijkertijd:

  Nico de Geit: Short gaan op bankaandelen in de hoop dat de rente oploopt en de koers van de bankaandelen daalt

 83. huurderin2008 says:

  Nico de Geit: Het kan ook dat je te dom bent, dat is niet erg. Of misschien is het wel erg. Domme mensen zitten er meestal niet mee dat ze dom zijn.

  Het verbaasd mij steeds weer dat de admin de reacties van de Geit nog accepteert.
  Menigeen, incl. mijzelf zijn eens geblokkeerd geweest bij reacties op Geit.
  Het zal toch niet zo zijn, dat Geit de admin is.

 84. Nico de Geit says:

  Arjan: Inhoudsloos antwoord

  Misschien past het gewoon niet in jouw hoofd. Niet iedereen is even slim. Vergeet niet dat ik al zeker 20 jaar gefrustreerd ben over de huizenprijzen. Een beetje te vergelijken met iemand die al 20 jaar bij de Jehovah’s zit, en heel actief is.

 85. Nico de Geit says:

  huurderin2008: Het verbaasd mij

  Het verbaast mij. Stam + t.

  Maak zelf eens een analyse van Arjan, onze gemiddelde huiseigenaar. Arjan zegt: ‘ik snap het niet’. Hoe zou dat nou toch komen?

  Zo gaan veel mensen door het leven: ze snappen er niks van. En dat gaat ook niet veranderen ook. Dus doe je voordeel ermee, als dat zo uitkomt.

  Van dichtbij gezien: vrouw met een mega-XL-keuken in haar te dure koophut, waar ze heel trots op was. En een stel van eind 50 die een veel te grote woning koopt, want dat wilden ze altijd al. Ze laten het geld wel lekker rollen natuurlijk.

  Even terug naar dat filmpje over sparen in Kenia: ze kunnen daar beter een piramidespel beginnen met huizen, dan komt er een beetje geld in de economie.

 86. meelezer says:

  Nico de Geit: Zo gaan veel mensen door het leven: ze snappen er niks van. En dat gaat ook niet veranderen ook.

  Tot nu toe ben jij de eerste die zich direct qualificeert voor je eigen uitspraak.

 87. Steven says:

  meelezer: Tot nu toe ben jij de eerste die zich direct qualificeert voor je eigen uitspraak.

  Het ging over stijgende rente en Arjan die zei: “Lekker vaag weer”

  Het is natuurlijk helemaal niet vaag: Als (ja als) de rente flink omhoog gaat, gaan de huizenprijzen flink omlaag.

  Zo vaag is dat toch niet? Het is puur logisch; dus aan Arjan om die logica te doorbreken met een interessant antwoord.

  Arjan: Lekker vaag weer.

  is geen duidelijk antwoord.

 88. Nico de Geit says:

  Steven: is geen duidelijk antwoord

  Misschien snapt hij het echt niet. Misschien snappen de meeste huiseigenaren het niet. Eigenlijk vrij logisch: als ze het spel zouden begrijpen zouden ze niet meespelen. Het is een piramidespel, en piramidespelen lopen nooit goed af.

  Verdienen aan de ineenstorting door short te gaan op de banken, ik denk dat Arjan dat soort filmpjes helemaal niet kijkt.

 89. Nico de Geit says:

  Te weinig besproken hier: de rol die vrouwen spreken op de huizenmarkt. De vrouw meent min of meer dat ze een koophuis nodig heeft om een kind te kunnen krijgen. Dat huis moet er komen, punt. En met ‘punt’ bedoel ik dan dat ze weg is als ze haar zin niet krijgt. Dan zoekt ze een man die wèl een huis wil kopen.

  Iedereen koopt een huis, dus wat kan er mis gaan?!

  Ze wil dat huis gewoon trots laten zien aan al haar vriendinnen en zo. Blijkbaar voelt ze zich op een of andere manier minderwaardig, anders zou er geen behoefte zijn zich zo te bewijzen.

  Vet in de schulden en dan een mega-XL keuken kopen. Of eind 50 doorstromen naar een veel te groot huis met mega onderhoud. Volgens mij zijn die mensen niet erg bezig met hun pensioen. Of ze denken dat het allemaal wel goed komt.

 90. Arjan says:

  Steven, het gaat om het wazige gewauwel van Geit over hoe hij om zal gaan met een stijgende rente. Altijd maar in vaagheden blijven hangen, nooit eens uit de kast komen. En zo vult hij z’n tijd op dit forum.

 91. Arjan says:

  huurderin2008: Het zal toch niet zo zijn, dat Geit de admin is.

  Ik vraag het me ook wel eens af, hoewel de admin in het verleden wel eens reageerde onder de naam Maarten of Mr. Marty. Waar is onze huistrol Latida eigenlijk gebleven?

 92. Nico de Geit says:

  Arjan: het gaat om het wazige gewauwel van Geit over hoe hij om zal gaan met een stijgende rente

  Hier dat filmpje nog een keer, met 30 minuten ‘wazig gewauwel’ over hoe iets te verdienen aan stijgende rente:

  https://www.youtube.com/watch?v=0lrdxpKPocY&t=3s

  Zou je rijk mee kunnen worden, als je handig genoeg bent.

  Verder, wazig gewauwel, oplopende rente zal een negatieve economische spiraal creëren. Lage rente stimuleert de economie, oplopende rente doet het tegendeel. En dan zitten we ook nog met een mega-XL-schuldenlast, worst ever.

  Nee, dat gaat niet goed aflopen. Ze doen er alles aan om het uit te stellen, maar ooit houdt het op.

  Arjan stelt de vraag: ‘wanneer dan?’ Ja Arjan, als we dat nou eens wisten. Dan zou het wat makkelijker zijn bij het short gaan op bankaandelen.

  Als er morgen een negatieve economische spiraal ontstaat zit ik daar niet mee. Het is jammer dat de geldstroom van muppets naar mijn geldpakhuis dan vermindert. Tegen die tijd moet ik mijn huur, biologisch fruit en mineraalwater betalen wat ze mij gaven in het verleden, toen ze dronken waren.

  En als het geld plots niks meer waard is, wat ik niet verwacht, dan ben ik gewoon weer een straatarme Geit. Dat is ook geen schande, en psychisch kan ik dat vast ook wel aan.

  ‘Het psychisch aan kunnen’ is echt een probleem voor veel mensen. Ze kunnen niet goed met tegenslag overweg. Psychiaters zullen het druk krijgen als de rente stijgt.

 93. Nico de Geit says:

  Nico de Geit: Te weinig besproken hier: de rol die vrouwen spreken op de huizenmarkt.

  Daar mag ik ook de mannetjes aan toe voegen die gedreven door teveel testosteron graag de held willen zijn. ‘Slimme constructies’ en zo, die even later toch niet zo slim bleken. Als je dacht dat je slim was en het blijkt niet zo, dan kan dat moeilijk te verteren zijn.

 94. maff says:

  Moedertje aarde onverklaarbaar door de mens bewoond 😉

  Tijd voor de grote verbouwing
  https://www.rtlz.nl/opinie/column/4412306/hervormingen-na-crisis-nodig

  Ps 🙂 Op de geologische tijdschaal bestaat de mens nog niet eens, lol !
  http://www.ias4sure.com/wp-content/uploads/2017/12/cna19.png

 95. rubje says:

  test

 96. rubje says:

  Nico de Geit:
  Te weinig besproken hier: de rol die vrouwen spreken op de huizenmarkt. De vrouw meent min of meer dat ze een koophuis nodig heeft om een kind te kunnen krijgen. Dat huis moet er komen, punt. En met ‘punt’ bedoel ik dan dat ze weg is als ze haar zin niet krijgt. Dan zoekt ze een man die wèl een huis wil kopen.

  Elke keer als ik de reacties van nico lees heb ik medelijden met hem. Hij lijkt toch een behoorlijk zielig gefrustreerd mannetje. Hoe hij over bijvoorbeeld vrouwen praat…..
  Blijkbaar komt hij zelf moeilijk aan de vrouw en geeft dan anderen de schuld zodat hij niet naar zichzelf hoeft te kijken.

 97. rubje says:

  Hetzelfde lijkt het met een huis kopen, een paar keer de boot gemist dus blijft hij maar lever zeuren over te hoge prijzen van huren en hoe slecht het is om een huis te kopen. Hoe dom de mensen zijn die wel een huis hebben gekocht of door teveel testosteron gedreven zijn… Misschien ben je wel de dom om het hele plaatje te zien en blijf je maar hangen in dezelfde waanideeën van de afgelopen 20 jaar. Waar andere mensen de afgelopen 20 jaar lekker van hun leven hebben genoten.

 98. rubje says:

  En zo wat, dan klapt de boel straks een keer? wanneer? over 10 jaar? of misschien begint het al over 5 jaar? Maar voelen de meesten het pas over 10 jaar? Dan heb je gewoon 30 jaar van je leven “verspeelt” door niet te leven maar te wachten totdat de boel knapt. En dan ga je emigreren? Ergens opnieuw beginnen als je een jaar of 60 bent? Welk land waar het leven beter is dan nu in Nederland zit dan nog op je te wachten? En wat ga je daar dan nog doen op je als je rond de 60 bent? Ga je daar dan ook weer beginnen met klagen dat de huisprijzen te hoog zijn?

 99. huurderin2008 says:

  Rubje , ik ben het met je eens, de geit verdoet zijn tijd aan denkbeelden, die maar niet uitkomen.

 100. Latida says:

  Roulette

  “De huizenmarkt is een gasthuis van koortslijders en zenuwpatiënten”

  “We voelden een onrustige middag aankomen met telefonades naar financieel adviseurs, nog meer makelaarsoverleg en de mogelijke vaststelling van een bod bij voorkeur ‘zonder voorbehoud van financiering’ dat binnen enkele dagen zou moeten worden voorgelegd.

  In deze roulette hebben we maanden geleden ook al eens meegedraaid, met een flink bod dat niet in de buurt bleek te komen van de uiteindelijke verkoopprijs. Ik weet niet zeker welk gevoel daarna overheerste: teleurstelling of opluchting.”

  https://www.trouw.nl/samenleving/de-huizenmarkt-is-een-gasthuis-van-koortslijders-en-zenuwpatienten~ad8454fd/

 101. Latida says:

  Waar blijft de tijd? En het salaris?

  f616,000,- gulden voor een starterswoning

  “De gemiddelde prijs voor een starterswoning ligt nog hoger, bijna € 280.000,-. Dit komt omdat starters steeds meer eigen geld moeten meenemen voor de aankoop, gemiddeld € 39.000,-. Een deel daarvan komt van ouders die helpen bij de hypotheek.”

  https://www.fx.nl/blog/meer-huizenbezitters-sluiten-over-starters-haken-af-op-de-huizenmarkt

  Ouders die moeten bijspringen om een starterswoning te financieren. Dat klinkt als armoe troef maar lijkt onderdeel van het zoveel mogelijk neerleggen van de financieringsrisico’s bij andere partijen dan de banken.

  Dit teneinde het buitengewoon hoge gemiddelde LTV in Nederland te doen dalen, dat schijnt nog niet erg te lukken.

 102. maff says:

  Er komen andere tijden …..

  ‘De economische groei in de eurozone zwakt af. De centrale banken gaan daarom rekening houden met de toekomst ‘

  https://www.bnr.nl/podcast/kees-de-kort/10353417/als-het-economisch-tij-keert

 103. Nico de Geit says:

  Latida: Ouders die moeten bijspringen om een starterswoning te financieren.

  Ze springen bij met hun overwaarde? De man in het filmpje over short gaan op bankaandelen had het over speculanten die al drie panden bezitten en van de overwaarde op die drie zwaar gefinancierde panden de aanbetaling doen op het vierde pand.

 104. meelezer says:

  maff:
  Er komen andere tijden …..

  ‘De economische groei in de eurozone zwakt af. De centrale banken gaan daarom rekening houden met de toekomst ‘

  bnr.nl/podcast/kee…economisch-tij-keert

  Cees de Kort, vermakelijke verhalen. Vaak met een negatieve insteek. Maar o zo vaak, mis.

 105. Nico de Geit says:

  huurderin2008: de geit verdoet zijn tijd aan denkbeelden, die maar niet uitkomen.

  De zeepbelgrafiek sluit nog steeds precies aan bij wat we in de ‘markt’ zien gebeuren. We zitten nu vrijwel zeker aan het eind van de fase ‘return to normal’.

  Wat steeds maar niet klopt, dat zijn de berichten in de massa-media. Daar hebben ze het over prijzen ‘hoger dan ooit’ maar ze zijn de inflatie vergeten. Expres?

  Ik hou me inderdaad erg vast aan historische grafieken, en voel me daar veilig bij. Laten we hopen dat die grafiek niet van toepassing zal zijn en dat het geld lekker blijft stromen.

  Same as it ever was: https://www.youtube.com/watch?v=5IsSpAOD6K8

 106. Arjan says:

  Nico de Geit: De zeepbelgrafiek sluit nog steeds precies aan bij wat we in de ‘markt’ zien gebeuren.

  Je bedoelt bitcoins?

 107. Arjan says:

  Latida: omdat starters steeds meer eigen geld moeten meenemen voor de aankoop, gemiddeld € 39.000,-.

  En dat sprak je een aantal weken geleden nog tegen!

 108. Steven says:

  meelezer: Cees de Kort, vermakelijke verhalen. Vaak met een negatieve insteek. Maar o zo vaak, mis.

  Hij is een macro econoom, maar snapt de uitwassen van de menselijke geest niet. Hij is geen speculant. (ik wel)

 109. Latida says:

  Luxe

  “Het gemiddelde bedrag aan financiering van een huis ligt bij Expat Mortgages op 420 duizend euro. Dat zegt echter nog niet alles over de prijs die wordt betaald voor de woning, waarschuwt Van Maasdijk. ‘Voor zo’n 40 procent van de gevallen wordt minder dan 90 procent van de aankoop gefinancierd met een lening. Expats steken vaak eigen geld in hun woning. Voor hen is 100 procent financieren een enorme luxe.’”

  https://www.volkskrant.nl/economie/huizenkoorts-onder-de-expats-huren-slaan-ze-liever-helemaal-over~bce455706/

 110. Latida says:

  “Eindhovense expats praten graag over de huizenmarkt, maar sinds begin zomer is daar nog een belangrijk gespreksonderwerp bijgekomen. Dat is niet het afschaffen van de dividendbelasting, maar de versobering van het fiscale voordeel voor expats. Nu wordt gedurende acht jaar slechts 70 procent van het loon belast. Het kabinet heeft aangekondigd die periode te beperken tot vijf jaar, ook voor hen die nu nog onder de regeling voor acht of zelfs tien jaar vallen.

  Het echtpaar Ting Hao en Yan Ren is nog steeds geschokt over het kabinetsvoornemen.”

 111. Latida says:

  Gelijke behandeling

  “Eindhovense expats praten graag over de huizenmarkt, maar sinds begin zomer is daar nog een belangrijk gespreksonderwerp bijgekomen. Dat is niet het afschaffen van de dividendbelasting, maar de versobering van het fiscale voordeel voor expats. Nu wordt gedurende acht jaar slechts 70 procent van het loon belast. Het kabinet heeft aangekondigd die periode te beperken tot vijf jaar, ook voor hen die nu nog onder de regeling voor acht of zelfs tien jaar vallen.

  Het echtpaar Ting Hao en Yan Ren is nog steeds geschokt over het kabinetsvoornemen.”

 112. Latida says:

  Tweede garnituur

  “De aankoopmakelaar is daar zo populair omdat die op de hoogte is van het nieuwste woningaanbod. Er zit vaak een paar weken tussen het moment dat de aankoopmakelaar de opdracht krijgt en dat de woning op Funda verschijnt. ,,In die periode brengen makelaars hun collega’s vaak alvast op de hoogte. Als wederdienst kregen zij de keer daarop weer de bal toegespeeld. Een makelaar kan de ene dag aankoopmakelaar zijn en de volgende verkoopmakelaar”, aldus André de la Porte.

  VEH noemt dit ‘onwenselijk’ omdat een deel van de markt afgeschermd blijft voor particulieren. De huizen die wel op Funda verschijnen, en ook nog daadwerkelijk te koop zijn, zijn volgens Vereniging Eigen Huis vaak van de tweede garnituur.”

  https://www.ad.nl/economie/huizenkoper-zonder-makelaar-vaak-buitengesloten~aade494c/

 113. Latida says:

  Arjan: En dat sprak je een aantal weken geleden nog tegen!

  Zo niet linksom dan rechtsom:

  FLASHBACK naar 2013:

  “De commissie onder leiding van oud-Rabobank-topman Herman Wijffels adviseert om op termijn de maximale ’loan to value’, de hoogte van de lening ten opzichte van de waarde van de woning, omlaag te brengen naar hooguit tachtig procent. Dat betekent dat Nederlanders twintig procent van het benodigde bedrag zelf moeten inbrengen. Om dat geld bij elkaar te sparen zouden jongeren tot 35 jaar de mogelijkheid moeten krijgen om hun pensioenpremies via ’bouwsparen’ fiscaalvriendelijk opzij te leggen als startkapitaal voor een woning, zo adviseert de commissie in haar rapport over de toekomst van de bankensector dat morgen wordt gepresenteerd.”

  https://www.telegraaf.nl/nieuws/1088791/huizenkoper-moet-sparen

 114. Latida says:

  Meerderheid minder

  “Een kleine meerderheid van de 35-jarigen van nu verdient minder dan zijn of haar ouders, toen die 35 jaar oud waren. Dat is voor het eerst in vele decennia, blijkt uit onderzoek van Tilburg University en het ministerie van Sociale Zaken.”

  https://www.telegraaf.nl/financieel/2537532/dertiger-van-nu-verdient-minder-dan-ouders-destijds

 115. Voerman says:

  Nico de Geit,

  Geit, Geit,

  Je bent al meer dan tien jaren bezig om je druk te maken over andermans huizen.

  Natuurlijk goed om bij tijd en wijle mee bezig te zijn, omdat het mogelijk wel eens kan helpen bij je eigen besluitvormingen, maar als het een levens vervulling wordt lijkt het Voerman uiterst frustrerend en jammer van je tijd.

 116. Nico de Geit says:

  Voerman: uiterst frustrerend

  Voerman, het is een complex spel dat gespeeld wordt. Ik speel zelf ook mee. Maar als de muziek stopt – als dat ooit gebeurt – is het slim om er dan goed verzorgd bij te zitten.

  Het spel stopt niet maar gaat gewoon door. Misschien wordt het ooit nog een keer druk dan hier, met gefrustreerde huiseigenaren die klem zitten in hun woning. Misschien gaan ze me wel uitschelden, dat ik een profiteur ben: wel de lusten maar niet de lasten van het piramidespel.

  En zeg nou zelf: hoe groot zijn de kansen op forse prijsstijgingen in de woningmarkt? Wanneer zijn de prijzen weer verdubbeld? Er was een tijd dat de prijzen om de paar jaar verdubbelden, maar ik zie dat voorlopig niet meer gebeuren.

  Het zal niet voor niets zijn dat jouw pensioenfonds maar door blijft zeiken of ik dit oude krot van ze wil kopen, voor verschrikkelijk veel geld. Als ze er vanaf willen dat zal er wel een reden voor zijn.

  De bewoners voor mij hebben meerdere malen gevraagd of ze het konden kopen. Dat was eind jaren ’90 en begin 2000. Dat kon absoluut niet. En nu vraagt het pensioenfonds heel regelmatig aan mij of ik het wil kopen.

  Als de rente omhoog gaat kan er wel eens heel veel te koop komen te staan.

 117. Voerman says:

  Nico de Geit,

  Als de rente snel stijgt zullen er nog minder mensen zijn, die kunnen lenen om een huis te kopen. Degenen die al een huis hebben, hebben de rente meestal voor veel jaren vast gezet. Het zal dan dus heel rustig worden op de huizenmarkt.

  Niks mis mee.

  Angst is overigens een slechte raadgever, Geit, evenals overdreven optimisme.

  Voerman kan uit ervaring zeggen, dat verstandig en matig leven uiteindelijk rust en brengt.

  Wie avontuur zoekt (geldt ook voor de woningmarkt) zal armoede vinden!

  Echter, de jonge mensen van deze tijd hebben niet geleerd om gedisciplineerd te leven. Dat is wel zorgelijk.

 118. Nico de Geit says:

  Voerman: Degenen die al een huis hebben, hebben de rente meestal voor veel jaren vast gezet.

  Velen hebben ook een flexibele rente of hebben vastgezet voor vijf of tien jaar – dat is zo om.

  Voor de banken kan het duur worden, ze lenen geld uit voor bijvoorbeeld 2%, terwijl ze het zelf tegen die tijd moeten lenen tegen een veel hoger percentage. Het zou dus zo maar kunnen dat ze tegen die tijd de contracten tegen het licht gaan houden, of ze er niet onderuit kunnen. Als er bijvoorbeeld is gefraudeerd om de lening te krijgen dan kunnen ze het contract openbreken.

  Hoeveel gevallen zijn er waarbij is gerommeld met het inkomen of de voorwaarden om de lening rond te krijgen? Het is allemaal geen probleem, tot het opeens wel een probleem is.

  We gaan het meemaken.

 119. Nico de Geit says:

  Erdogan verbiedt contract in euro’s of dollars

  Economen gissen nog naar de gevolgen en omvang van het decreet. Zo is er twijfel of het decreet wellicht met name voor koop- en huurcontracten van onroerend goed geldt.

  De organisatie van Turkse winkelcentra heeft al met ontzetting gereageerd. Eigenaren van Turkse winkelcentra hebben $15 miljard aan leningen afgesloten, terwijl 70% van de huurcontracten van hun winkeliers in buitenlandse valuta luidt. „Hoe moeten de schulden terugbetaald worden als die contracten omgezet worden naar lira’s?”

  https://www.telegraaf.nl/financieel/2550958/erdogan-verbiedt-contract-in-euro-s-of-dollars

 120. Nico de Geit says:

  En weer een off-shore gevalletje:

  Reijtenbagh, een arts uit Almelo, vergaarde een fortuin met risicovolle beleggingen. Officieel verhuisde hij midden jaren negentig naar Monaco, maar volgens justitie woonde en werkte hij jarenlang in België.

  https://www.telegraaf.nl/financieel/2550946/belgisch-om-laat-steenrijke-nederlander-diep-in-buidel-tasten

 121. Latida says:

  Een cultuur van gedogen

  “laten we eerlijk zijn: ING is echt niet de enige bank of het enige grootbedrijf of de enige organisatie waar ‘systemen’ tot ontwikkeling hebben kunnen komen die je steeds weer achteraf als corrupt kan bestempelen. Niet voor niets valt steeds ook de naam van Rabobank. Moeten we ons erover verbazen dat ook de politieke partij VVD voortdurend negatief in het nieuws is als het gaat om een cultuur van gedogen wat fundamenteel niet deugt?

  Wordt het niet tijd dat DNB de peilstok in haar eigen culturele systeem steekt? Dat EY en de andere accountants dat ook gaan doen? Dat alle systeembanken dat gaan doen. Wat zou er te zien zijn? Wat zouden de onderlinge verschillen zijn? Wie durft het van te voren te zeggen? Is dat de reden dat zo’n preventief onderzoek nooit gebeurt? Omdat iedereen bang is voor wat de spiegel laat zien?”

  http://www.riskcompliance.nl/news/de-ing-affaire-is-een-spiegel-van-de-samenleving/

 122. Arjan says:

  Nico de Geit: Velen hebben ook een flexibele rente of hebben vastgezet voor vijf of tien jaar – dat is zo om.

  Ik heb vastgezet voor tien jaar, ik ga toch niet teveel rente betalen? Dat is geld weggooien, dat is pas dom!

 123. Nico de Geit says:

  Arjan: Ik heb vastgezet voor tien jaar

  Misschien gaat de rente nog wel verder omlaag.

 124. huurderin2008 says:

  maff:
  ‘Het is niet de vraag óf maar wanneer nieuwe kredietcrisis uitbreekt’zegtWellink, toezichthouder Staatsbank China

  ad.nl/economie/het…-uitbreekt~a8594d34/

  Ps Monetair systems3.amazonaws.com/l…rs-rman16314_low.jpg

  Waar waren zij , Wellink en Bernanke, in 2008.
  Deze toezichthouders zaten te slapen.
  Zij hebben geen recht van spreken.

 125. svg says:

  Vanmorgen in trouw: “Wie een huis koopt, krijgt alleen een hypotheek als er een taxatierapport bij de bank is ingediend. Blijkt dat een woning minder waard is dan de koper heeft geboden, dan moet de potentiële nieuwe eigenaar het verschil zelf ophoesten om toch het huis te kunnen bemachtigen. Is de woning net zoveel waard als het geaccepteerde bod, dan hoeft de koper niet aan zijn eigen spaarcenten te komen; de bank financiert dan het complete aankoopbedrag.”
  Het is duidelijk; ze zijn knettergek!

 126. Nico de Geit says:

  huurderin2008: Zij hebben geen recht van spreken

  Peter Schiff wordt door sommigen kwalijk genomen dat hij voorstelt om Bernie Madoff baas van de Fed te maken. Madoff zou niet deskundig zijn. Schiff vindt juist dat Madoff een ultieme expert is inzake Ponzi-schemes.

 127. Voerman says:

  svg,

  Wat is daar gek aan?
  Heel normaal, als de hypotheek gedekt wordt door de waarde van het onderpand.

 128. Steven says:

  het blijft een gevecht tegen onzin. raar dat men het niet ziet.

 129. Arjan says:

  Nico de Geit: Hoeveel gevallen zijn er waarbij is gerommeld met het inkomen of de voorwaarden om de lening rond te krijgen?

  Dit is toch echt weer zo’n onzin he.

 130. Latida says:

  Meer mensen met meer schulden in de problemen

  “Nog nooit deden zo weinig mensen een beroep op de schuldsanering. Dat klinkt goed, maar dat is het niet. Het aantal mensen met schulden neemt namelijk wél toe en gemeenten helpen deze mensen onvoldoende, blijkt uit een rapport van de Nationale ombudsman.”

  en

  “Gemeenten zijn namelijk verplicht mensen met schulden te helpen.

  Van Zutphen schat dat 1,4 miljoen Nederlanders grote schulden hebben. Het lukt ze alleen niet om in de schuldsanering te komen als dat nodig is.”

  en

  “Het is niet zo dat rechters massaal een aanvraag tot schuldsanering afwijzen. Volgens Jungmann is het lastig om überhaupt al bij de rechter aan te kloppen. “In de wet staat dat je het eerst bij de gemeente moet proberen. Als je niet binnenkomt bij de gemeente, dan kom je niet bij de rechter.” De gemeente moet je namelijk doorverwijzen.

  Die verplichte gemeentelijke hulp heet de schuldhulpverlening. Het aantal mensen dat hiervoor aanklopt bij de gemeente is vorig jaar, ondanks de florerende economie, gegroeid.”

  en

  “Volgens Jungmann zitten gemeenten in hun maag met die grote groep mensen met schulden”

  en

  “Er zijn geen duidelijke regels wie er nu recht heeft op die gemeentelijke schuldhulpverlening en wie niet. ”

  en

  “Vroeger kon je je als individu door de rechter failliet laten verklaren.”

  Dat kan dus niet meer.

  https://www.rtlz.nl/life/personal-finance/artikel/4415716/gemeenten-schulden-schuldsanering-ombudsman

 131. Latida says:

  “‘Ongezond systeem’

  Het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI) zag het aantal taxatierapporten waarin de waarde van een woning te hoog was ingeschat de afgelopen twee jaar toenemen met 20 tot 25 procent.”

  https://www.rtlz.nl/life/personal-finance/artikel/4416306/makelaar-onder-druk-taxatie-koopwoning

 132. maff says:

  ps: Sausage cheese scenario

  🙂 ‘and British citizens living abroad could lose access to payments from their bank accounts’ Silly ticking clock

  https://i.pinimg.com/736x/8b/9e/86/8b9e863b493fe23878f2ac0ab7f8735e.jpg

 133. Steven says:

  ondertussen in Australië:

  https://www.news.com.au/finance/real-estate/buying/the-property-market-is-now-essentially-broken-one-third-of-aussies-priced-out-of-their-own-home/news-story/bea2d9478e0269e867ec7f7fc3876fc0

  “Over the last three decades, property prices have risen by 600 per cent, far outpacing growth in incomes”

  En dat in Australië… Ruimte zat daar toch? Wat zijn overheden en banken aan het doen? Echt onbegrijpelijk.

 134. Latida says:

  Air-BnB fraude met sociale huurwoningen

  https://youtu.be/JwAXWX0bVVY

 135. Latida says:

  “the game had nothing to do with whether or not the homeowner could pay. The homeowner was not the real mark. The real suckers were institutional customers like pensions, hedge funds and insurance companies, who invested in these mortgages.
  If you had a retirement fund and woke up one day in 2009 to see you’d lost 30 percent of your life savings, you were the mark. Ordinary Americans had their remaining cash in houses and retirement plans, and the subprime scheme was designed to suck the value out of both places, into the coffers of a few giant banks.”

  https://www.rollingstone.com/politics/politics-features/financial-crisis-ten-year-anniversary-723798/

 136. Havenplaats says:

  Havenplaats heeft zijn huis binnen een week verkocht tegen een nette prijs. Binnenkort naar een huurhuis om vervolgens de winter af te wachten…..Deze gekte zal niet lang meer standhouden verwacht ik. Deze zomer de nieuwste versie van “Deflatie in aantocht” gelezen. Er gaat heel wat op ons afkomen denk ik. De optimist van vandaag is de realist van morgen.

 137. Arjan says:

  Havenplaats,

  Besef wel dat huren zelden uit kan. Je kunt net zo goed al je spaargeld in bitcoin stoppen in de hoop op een forse stijging op korte termijn.

 138. Havenplaats says:

  Heb via vrienden een huurhuis gevonden in een stad dichtbij bij mijn huidige woonplaats. Een degelijke woning (prettige buurt) waarbij de woonlast vergelijkbaar is t.o.v. de hypotheeklasten. Heel relaxed wonen zonder zorgen over de woningmarkt. Stap wel weer in wanneer de tijd aantrekkelijk is. Er is een tijd van komen en een tijd van uitstappen. Ben nog relatief jong en heb een vast contract in een “veilige’ sector en eigen geld.

 139. Hans- says:

  De huizenmarkt is een top PONZI SCHEME systeem, en hoe houden we het intact, door de grenzen open te zetten, weinig te bouwen, en Hr Stef Blok met een verhaal over scheef huren, en hiermee de huren te verhogen. Maar opper meester Mario Draghi spant de kroon!!, manipulatie, rente laag, had in 2008 juist omhoog moeten gaan, vanwege risico, maar nee, we regelen het anders. En heel veel mensen denken nog in het oude patroon, schulden moet je hebben, die kan je eeuwig door schuiven!!! Immers we zitten heden ten dagen in het PONZI SCHEME systeem. Heden ten dage is, huren van de bank het goedkoopste, en na mijn dood, de zondvloed! DOORSCHUIVEN!!! En vergeet niet graaien waar je kan. Zo houden we het systeem in stand. En die sukkels die niet mee doen, werken tot ze dood gaan. Maar veel Nederlanders denken nog anno 1955!! We leven in een nieuw para digit, graaien als je kan, en niet denken dat het niet eerlijk is, de anderen doen het voor jou!!Schulden zijn niet meer op te lossen, door schuiven, als jij het niet doet, anderen doen het ook. De overheid doet al jaren niets anders! Sinds het begin van het aardgas in Nederland is de staatsschuld omhoog gegaan! Ja, precies, de gouden kip … het PONZI SCHEME systeem begin onder leiding van min. Pres. Joop den Uil duidelijk gestalte te krijgen. En nu printen we alle te korten.

 140. Nico de Geit says:

  Havenplaats: Deze gekte zal niet lang meer standhouden verwacht ik

  Als de boel echt op instorten staat kunnen ze altijd Bernie Madoff nog uit de gevangenis halen. Die man weet hoe je zolang mogelijk een piramidespel overeind kunt houden. Waar anderen geen mogelijkheden zien ziet Bernie ze wel. Nog een paar mooie jaren erbij?

  Banken speelden hetzelfde spel als Bernie. De banken werden gered met belastinggeld en Bernie zit in de gevangenis. Bernie’s klanten zijn hun geld kwijt, in tegenstelling tot de gemiddelde bankklant.

  Of je wordt aangemerkt als zwendelaar hangt er blijkbaar vanaf hoe groot je bent. En als alles ooit in elkaar klapt ‘hebben we het met zijn allen gedaan’. ‘Iedereen heeft geleend’, ‘Iedereen zit tot over zijn nek in de schulden’, enz.

 141. Nico de Geit says:

  Wie in de vrije sector een huis wilde huren in Noord-Holland, betaalde gemiddeld €15,53 per vierkante meter per maand. In Friesland is dit bijna de helft, €8,31.

  In Amsterdam is de huizenmarkt het meest overspannen. Toch vertaalt dat zich niet in een opvallende huurstijging. Volgens de makelaars komt dit omdat huurders hier simpelweg niet veel meer kunnen betalen; het plafond lijkt in zicht, zeker in het centrum. Huurders trekken daarom naar goedkopere wijken en buurten.

  Er blijft in Nederland een groot tekort aan huurwoningen in het middensegment. Gemiddeld kost zo’n huis nu 10,98 per vierkante meter, of €1031 per maand.

  https://www.telegraaf.nl/financieel/2551184/huren-in-randstad-twee-keer-zo-duur-als-in-provincie

 142. Nico de Geit says:

  Dalai Lama afgelopen week in Zweden: ‘Vluchtelingen moeten terug naar huis, om hun eigen land op te bouwen’. Geen woord erover in de MSM.

 143. Nico de Geit says:

  Nico de Geit: Vluchtelingen

  De vluchtelingen houden de zeepbel op druk. Dat past binnen het korte-termijn-denken van het Ponzi-Scheme. Verder kan het ook ideologisch gemotiveerd zijn.

 144. Arjan says:

  Nico de Geit,

  Ja, dat weten we nou wel es een keer…

 145. Latida says:

  “,Mijn zorg zit nu meer in schaduwbankieren”, zo verwijst Sorkin, de kredietverstrekking door niet-banken, die ook over landsgrenzen gaat en buiten toezicht valt. Waakhond De Nederlandsche Bank constateerde in 2012 al dat die sector „substantieel” is en maakt dat ,,de mogelijkheden voor effectief ingrijpen zijn verminderd”.”

  https://www.telegraaf.nl/financieel/2558871/lehman-auteur-overheid-veroorzaakt-volgende-crisis

 146. maff says:

  Parade van Pen: de vermogensverdeling in 2016
  22-2-2018

  Ralph Hamers van ING loopt als reus voorop in een stoet van dwergen

  https://www.baaz.nl/ralph-hamers-van-ing-loopt-als-reus-voorop-in-een-stoet-van-dwergen

 147. Nico de Geit says:

  Arjan:
  Nico de Geit,

  Ja, dat weten we nou wel es een keer…

  Wat de Dalai Lama zegt, dat zijn wijze woorden. “Dalai Lama is de leider van de Tibetaanse boeddhisten. Zijn titel betekent ‘een leraar wiens wijsheid zo diep is als de oceaan’. Men gelooft dat hij een menselijk verschijning is van de bodhisattva Avakoliteshvara.”

 148. maff says:

  Mismanagement ( bizar verhaal )
  Woningcorporatie faalt: kosten ruim 800 miljoen euro

  Nooit eerder werd zoveel geld op tafel gelegd om 4000 sociale huurwoningen te redden: twee ton per woning.

  https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/4414656/kosten-falend-bestuur-brabantse-woningcorporatie-kunnen-oplopen-tot

 149. maff says:

  Het Cassandra effect, waarom de zeepbellers altijd voor gek zullen worden verklaard 🙂

  ‘Stilte voor de cra$h’ Tegenlicht
  https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2018-2019/stilte-voor-de-crash.html

  Pssss 🙂 https://d1yhils6iwh5l5.cloudfront.net/charts/resized/27093/original/Saver03.21.2014.png

 150. maff says:

  De stand in pensioenenland 🙂
  1.7 biljoen, dit bedrag staat er nu in totaal bij de pensioenfondsen en verzekeraars ( 2016 ? )

  Voor Vadertje Staat een belastingheffing van 629 miljard

  Per gezinnetje in kas bruto 229k

  bye bye tension 🙂
  http://www.clipartbest.com/cliparts/9i4/pxK/9i4pxK44T.jpg

 151. Nico de Geit says:

  maff: Per gezinnetje in kas bruto 229k

  ’Gebruik pensioenpot om hypotheek af te lossen’

  https://www.telegraaf.nl/financieel/2565435/gebruik-pensioenpot-om-hypotheek-af-te-lossen

 152. Latida says:

  “We hebben nogal een pervers egalitair cultuurtje in Nederland” aldus Albert Jan Kruiter:

  https://www.brainwash.nl/bijdrage/hoe-doorgeslagen-bureaucratie-tot-willekeur-leidt

 153. Hans- says:

  Net in het acht uur journaal, de crisis is voorbij!

 154. Hans- says:

  Vraag, wat doen de mensen in turkije, als ze de hypotheek nu moeten verlengen?( nu de rente 24% is)Zijn ze daar nu op no return punt …dus griekenland

 155. Magnum says:

  Lang hier afwezig. Nu is het wel tijd voor een verse posting n.a.v. het belastingplan.

  Het afbouwen van de hypotheekaftrek an 0,5 per jaar naar 3% per jaar zet natuurlijk maar een paar polletjes gras en nog geen echte zoden aan de dijk in de op deelmarkten verhitte o.g. markt.

  Maar op een modaal huis met dito hypotheek mis je op jaarbasis toch maar zo een bedrag van pak hem beet de OZ belasting. Een soort negatieve dertiende maand…

 156. Latida says:

  “Young People Don’t Want Construction Jobs. That’s a Problem for the Housing Market.”

  https://www.wsj.com/articles/young-people-dont-want-construction-jobs-thats-a-problem-for-the-housing-market-1533029401

 157. maff says:

  Nieuw biedplatform gaat voor volle transparantie op de woningmarkt

  https://vastgoedjournaal.nl/news/37404/nieuw-biedplatform-gaat-voor-volle-transparantie-op-de-woningmarkt

  Volle transparantie? zekersss ( ff doorklicken op ‘toon details’ ) laat zien dat er veel eigen geld beschikbaar is

 158. huurderin2008 says:

  Nico de Geit:
  Kabinet zet bijl in hypotheekrenteaftrek

  telegraaf.nl/finan…hypotheekrenteaftrek

  Goede zaak, want nu gaan waarschijnlijk de hogere inkomens meer aflossen.
  Minder hypotheekschuld maakt de kans op crash kleiner.

 159. Nico de Geit says:

  huurderin2008: nu gaan waarschijnlijk de hogere inkomens meer aflossen

  Sommigen misschien. Het overgrote deel heeft gewoon een lagere aftrek en heeft netto minder te besteden.

  Het gaat met kleine beetjes. Ze zeggen steeds dat ‘we’ erop vooruit gaan. Maar als je 20, 30 jaar later kijkt dan is het een flinke achteruitgang. ‘We’ gaan richting derde-wereldland.

 160. Nico de Geit says:

  Nico de Geit: Het overgrote deel heeft gewoon een lagere aftrek en heeft netto minder te besteden.

  huurderin2008: Goede zaak, want nu gaan waarschijnlijk de hogere inkomens meer aflossen.

  Dus ze hebben netto minder te besteden, en zouden daarom meer gaan aflossen? Gaan ze hun vrouw vertellen dat haar auto weg moet? Of dat de vakantie niet doorgaat, want ze gaan aflossen?

  Je zou ook kunnen stellen: minder aftrek = netto minder te besteden en toch op dezelfde voet door willen leven = bijlenen en grotere schulden.

  Als ze van hun schulden af wilden hadden ze dat al lang gedaan. De meeste mensen mensen vinden goedkoop lenen wel makkelijk, en kiezen daarvoor.

 161. Wicked says:

  “Waarom is de woningmarkt totaal overspannen?

  “Het is code rood op de woningmarkt”

  https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/waarom-is-de-woningmarkt-totaal-overspannen

 162. Arjan says:

  huurderin2008,

  Lopen die hoge inkomens nou echt zoveel risico? Ik vraag het me af.

 163. maff says:

  Waarom is de woningmarkt totaal overspannen?

  https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/waarom-is-de-woningmarkt-totaal-overspannen

  Wat moet er gebeuren om dit op te lossen? ZEMBLA zoekt het uit. Daarom hebben we jouw verhaal nodig.

 164. maff says:

  Ondertussen in Detroit

  Detroit, de stad waar het hele systeem op de klippen liep

  https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/detroit-de-stad-waar-het-hele-systeem-op-de-klippen-liep~b046c84a/

 165. Nico de Geit says:

  maff: Detroit, de stad waar het hele systeem op de klippen liep

  En als ik de Volkskrant goed begrepen heb komt het allemaal omdat zwarten tot 1968 niet in blankenwijken mochten wonen. En de gemiddelde Volkskrant-lezer gelooft dat. En denkt dat als hij nou maar genoeg negers in zijn wijk uitnodigt het allemaal wèl goed komt. Mooi.

 166. maff says:

  En waar zijn de DNB mortgages gebleven ? 😉

  https://www.dnb.nl/werken-bij/arbeidsvoorwaarden/index.jsp

 167. Nico de Geit says:

  maff: Waarom is de woningmarkt totaal overspannen?

  Ook weer zo’n long read artikel waarin er totaal aan voorbij gegaan wordt dat schaarste gecreëerd is, van Australië tot Canada en alles ertussen. Tot op Paaseiland hebben ze deze ellende.

  Het is alsof je een slavensysteem hebt met dure hutten: slaven hebben graag een dak boven het hoofd en buiten slapen mag niet. Hutten moeten duur zijn zodat de slaven niks over houden. Erger: in het krijt staan, hun hele slavenleven lang.

  De slavenkranten praten dan over meer slavenhutten bijbouwen en zo. Mooi

 168. Nico de Geit says:

  ‘In heel Nederland hebben mensen woningstress. Woningen zijn te duur en er is te weinig aanbod. Wat moet er gebeuren om dit op te lossen?’

  Zie het filmpje van Café Weltschmerz met Willem Middelkoop: we mogen hopen dat dit systeem nog tien, twintig jaar overeind blijft, want ooit komt de totale collaps, en daar zit niemand op te wachten.

  Schulden, de totale schuldenlast, kan alleen maar groeien. Er is geen weg terug. Ooit ploft de boel, en dat loopt niet mooi af.

  Bij BNNVARA zijn ze natuurlijk weer op zoek naar een leuke, mooie oplossing. Ze zien de omvang van het probleem niet. Geven de schuld aan huisjesmelkers en makelaars.

 169. huurderin2008 says:

  Nico de Geit: En als ik de Volkskrant goed begrepen heb komt het allemaal omdat zwarten tot 1968 niet in blankenwijken mochten wonen. En de gemiddelde Volkskrant-lezer gelooft dat. En denkt dat als hij nou maar genoeg negers in zijn wijk uitnodigt het allemaal wèl goed komt. Mooi.

  Verzoek om deze discriminerende GEIT (vrouwen, negers, etc.) te verwijderen van dit forum.

 170. Nico de Geit says:

  “Ik vertrouw die makelaars niet meer”

  Huurprijzen in de vrije sector zijn niet begrensd door regels, waardoor de prijzen onbeperkt verhoogd kunnen worden. Dit betekent dat potentiële huurders tegen elkaar kunnen opbieden; een woning kan dan zomaar van 800 naar 1200 euro gaan. “Ik schrok er heel erg van dat makelaars hier open voor staan. Ik dacht altijd dat huurprijzen vast stonden.”

  “De overheid moet ingrijpen, want het kan zo niet langer”, vindt Floor.

  Ze heeft spijt dat ze überhaupt heeft geleend. “Vroeger werd een studielening gepromoot, ik ben nooit gewaarschuwd voor de consequenties ervan.”

  https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/met-studieschuld-een-huis-vinden-ik-begin-moedeloos-te-raken

  Spijt van haar studielening, maar nu wel tonnen willen lenen voor een woning.

 171. Nico de Geit says:

  In heel Nederland hebben mensen woningstress. Woningen zijn te duur en er is te weinig aanbod. Wat moet er gebeuren om dit op te lossen?

  De meeste mensen zitten uitstekend. Ze hebben gekocht met lage maandlasten, zitten in een voordelige sociale huurwoning of huren in de vrije sector. Het is een minderheid die gestrest is.

  Als de rente gaat stijgen, de economie wat minder wordt, ja, dan kan er stress komen.

 172. Marketwatch says:

  Rechtstreeks uit de nieuwe Miljoenennota:

  “Fiscale stimulering voor de eigen woning verstoort de markt en maakt de economie instabiel. De fiscale aftrekbaarheid van rente en kosten voor een eigenwoningschuld heeft kopen relatief aantrekkelijker gemaakt dan huren in de geliberaliseerde huursector. De overheid belast vermogen in de eigen woning veel minder dan vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting. Daarom kiezen Nederlanders er vaak voor om vermogen op te bouwen in de eigen woning, terwijl dat niet voor ieder huishouden de nuttigste manier is om kapitaal in te zetten. Het geld zit dan bovendien vast in stenen, waardoor het bij tegenslag minder gemakkelijk te gebruiken is. De fiscale stimulering heeft ook de hypotheekschulden opgestuwd. Die hoge schulden vormen een risico voor huishoudens en voor de financiële en macro-economische stabiliteit.”

  https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/begrotingen/2018/09/18/miljoenennota-2019/0%20Miljoenennota%202019.pdf

  Het lijkt erop dat men in Den Haag ook het licht hebben gezien. Versnelde afbouw HRA is vanuit de gezichtpunt dus ook logisch. What’s next, de uitzonderingspositie van het vermogen in stenen? Zou ook logisch zijn…

 173. Nico de Geit says:

  huurderin2008: deze discriminerende GEIT

  https://ejbron.files.wordpress.com/2018/08/screenshot_1710.png

  Ik discrimineer niet, maar loop gewoon weg. Ik heb geen plannen om straks te gaan vechten in de loopgraven-burgeroorlog of me af te laten slachten, of zelfs maar de minste overlast te incasseren.

  Pas een vrouw, werd aangevallen door een immigrant. Er waren twee blanke mannen, en die deden niets. De vrouw was boos op deze twee blanke mannen en wil dat ze opgespoord worden. Dus niet de immigrant die haar aanviel, maar de blanke mannen hebben het gedaan.

 174. Nico de Geit says:

  Ze betaalt nu € 780,– huur per maand en verdient € 5.800,– per maand. € 600,– gaat naar de studieschuld. Ze is echt in crisis – het kan zo niet langer.

  https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/met-studieschuld-een-huis-vinden-ik-begin-moedeloos-te-raken

 175. Nico de Geit says:
 176. Nico de Geit says:

  De beste manier om slaven voor de kar te houden is ze een huis verkopen, met een hypotheeklening zo hoog, dat ze hem nooit kunnen terugbetalen.

 177. Steven says:

  huurderin2008: Volgend jaar geen huurmatiging meer.

  Ik vraag me dan altijd af waar dat dan heen gaat.: Men kan straks zijn te dure huur niet meer betalen en gaat kopers beroven? Of men krijgt leningen om de huur te betalen? (zoals de kopers nu de hypotheken krijgen)

  Beter gewoon logisch blijven nadenken en ergens weten dat huizen- en huurprijzen ook kunnen zakken. Laat je niet leiden door het gedoe op een jaartje, maar kijk naar 10 jaar, 30 jaar.

 178. Steven says:

  huurderin2008,

  En daarom toch maar kopen? Koop en huurprijzen kunnen ook omlaag. (lijkt me voor iedereen een stuk relaxter dan allemaal echt gek worden)

 179. Arjan says:

  huurderin2008,

  Tja treurig dit Nico de Geit-blog. Beter is het om de site gewoon op te heffen. De admin kan toch al nauwelijks de eindjes nog aan elkaar knopen en er wordt voornamelijk onzin verspreid.

 180. Arjan says:

  Nico de Geit: het filmpje van Café Weltschmerz met Willem Middelkoop: we mogen hopen dat dit systeem nog tien, twintig jaar overeind blijft, want ooit komt de totale collaps, en daar zit niemand op te wachten.

  Al die voorspellingen ik ben er wel klaar mee. Je kunt onmogelijk voorzien hoe de wereld er over een paar decennia uitziet. Bij geit is het glas niet half leeg, maar helemaal leeg. Wat een triest leven leid je.

 181. Arjan says:

  Steven,

  Tja ook ik wil dat wel maar ik besteed de (lange) tussenliggende tijd liever in een mooie koopwoning waarin ik snel vermogen opbouw en weinig aan wonen uitgeef. 🙂 Kans is nihil dat ik van huren rijker en gelukkiger ga worden.

 182. Arjan says:

  Wat zaten ze er allemaal ontzettend naast, Willem Middelkoop, Klaas Knot, Eric Mecking, Maartje Martens, Jim Rogers en we kunnen nog wel even doorgaan. En de zeepbellers blijven zich jaar in jaar uit maar vastklampen aan dit soort onheilsprofeten alsof ze de Heere Jezus zelf zijn. Wat een geld weggegooid aan huur, wat een gemist woongenot, wat een verspilling van tijd!

 183. maff says:

  Voor de liefhebbers 🙂

  Hoeveel was geld vroeger waard? Leuke site!

  https://www.quest.nl/artikel/hoeveel-was-geld-vroeger-waard-leuke-site

 184. maff says:

  Koopwoningen ruim 9 procent duurder in augustus

  Met de groeten van het kadaster 🙂

 185. Nico de Geit says:

  maff: Hoeveel was geld vroeger waard?

  Inflatie is gegarandeerd op lange termijn. Maar binnen een mensenleven kan er ook sprake zijn van deflatie.

  Vraag: wat krijgen we nu eerst: inflatie of een oplopende rente en bijgevolg waardedaling van alle dingen waarin waarde wordt opgeslagen, zoals aandelen, OG, edelmetaal, etc?

  We gaan het meemaken. En dan de grote vraag: wanneer precies? Morgen, of over 30 jaar? Het maakt nog al wat uit.

 186. Nico de Geit says:

  Arjan: Wat een triest leven leid je.

  Arjan: de Heere Jezus zelf

  Zalig de armen van geest, de Heere zal jou bedoelen Arjan.

 187. Latida says:

  Arjan: Wat zaten ze er allemaal ontzettend naast, Willem Middelkoop, Klaas Knot, Eric Mecking, Maartje Martens, Jim Rogers en we kunnen nog wel even doorgaan.

  Gelukkig hebben we met Arjan een echte visionair die hier actief is, een ware ziener, waar zouden we toch zijn zonder de constructief opbouwende inzichten van deze woningmarkt expert?

  Zo gunde deze hondstrouwe huistrol, wiens verbeten frustratie met dit blog al jaren een bewijs is van haar brede historische relevantie, de lezers alhier slechts een kleine 2 jaar geleden nog een uniek kijkje in zijn briljante denkprocessen:

  “Zat me ff af te vragen als het echt buy-to-let is wat zo booming is, waarom is er dan zo’n gigantisch tekort aan huurwoningen en blijven de huurprijzen skyhigh gaan?
  Prijzen zijn uiteindelijk een kwestie van vraag en aanbod. Huurprijzen zouden moeten dalen, wanneer bijna alle koopwoningen gekocht worden voor verhuur.”

  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/07-11-2016/nieuwe-woningmarktbubbel-met-nieuwe-risicos-door-opkomst-buy-to-let/#comment-382798

  Je kunt dus veel beter naar Arjen luisteren dan Maartje Martens, want Arjan eet veel kaas. Of zoiets.

  http://housinganalysis.nl/Docs/StellingenOverDeNieuweBubbel.pdf

 188. Nico de Geit says:

  Huizenprijzen naar nieuw recordniveau

  De huizenprijzen in Nederland zijn in augustus verder opgelopen tot een nieuw recordniveau. De prijsstijging was iets groter dan in de voorgaande maanden, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In mei dit jaar doorbraken de prijzen voor het eerst het vroegere recordniveau van augustus 2008.

  https://www.telegraaf.nl/financieel/2583227/huizenprijzen-naar-nieuw-recordniveau

  En weer geen woord over de inflatie tussen 2008-2018, toch zo’n 15-20%. Bovenstaand bericht is daarmee fake news, propaganda en niet correct. Bij de domme huiseigenaren gaat het ‘goede nieuws’ er lekker in natuurlijk.

 189. johan045 says:

  Als de inflatie met 20% is gestegen, dan is het correct dat de woningprijzen stijgen.Dus is er geen sprake van een bubble.
  Huren stijgen ook boven de inflatie uit.
  Nu de lonen op een groot front gaan stijgen, is de woningprijs goed op te brengen.
  Als de inflatie verder gaat stijgen door een loongolf, zal de woningprijs niet dalen, ondanks dat de rente ook zal stijgen.
  Hierdoor wordt het geld minder waard en zullen schulden wegsmelten.

 190. huurderin2008 says:

  Als de inflatie met 20% is gestegen, dan is het correct dat de woningprijzen stijgen.Dus is er geen sprake van een bubble.
  Huren stijgen ook boven de inflatie uit.
  Nu de lonen op een groot front gaan stijgen, is de woningprijs goed op te brengen.
  Als de inflatie verder gaat stijgen door een loongolf, zal de woningprijs niet dalen, ondanks dat de rente ook zal stijgen.
  Hierdoor wordt het geld minder waard en zullen schulden wegsmelten.

 191. rubje says:

  En weer geen woord over de inflatie tussen 2008-2018, toch zo’n 15-20%. Bovenstaand bericht is daarmee fake news, propaganda en niet correct. Bij de domme huiseigenaren gaat het ‘goede nieuws’ er lekker in natuurlijk.

  Inflatie is een leuk woord voor in rapporten en voor de politiek. Maar heb het idee dat een gemiddelde burger het weinig uitmaakt.
  Je hebt een hypotheekschuld van 200.000, wie boeit het dat die 200.000 door inflatie nu 15% minder erg is dan toen je die 200.000 in 2008 had openstaan. Wat lekker is om te weten dat je nu je huis ook weer voor 200.000 kunt verkopen en niet voor 150.000 waardoor er nog 50.000 schuld overbleef.
  Want ook met die schuld van 50.000, boeit het de gemiddelde burger echt niet dat deze nu 15% minder erg is dan dat je die 50.000 schuld in 2008 zou hebben gehad.

 192. huizenhyper says:

  huurderin2008: Als de inflatie met 20% is gestegen, dan is het correct dat de woningprijzen stijgen.Dus is er geen sprake van een bubble.
  Huren stijgen ook boven de inflatie uit.
  Nu de lonen op een groot front gaan stijgen, is de woningprijs goed op te brengen.
  Als de inflatie verder gaat stijgen door een loongolf,

  Even een constatering van mij over de periode 2017-heden.
  Groente en fruit fors duurder geworden door verhoging van het btw tarief. Kapper duurder geworden, van ongeveer 18 naar 22 euro. Diesel duurder geworden. Waar ik 10 jaar terug naog 1000 euro aan rente kreeg, is dat bedrag nu negatief ivm de belastingen.
  Veel heffingen en kortingen op mijn belastingopgaaf verdwenen, of met een dusdanige voet dat ik er geen aanspraak op mag maken.
  Energie stukje duurder geworden.

  Allemaal dingen die duurder zijn geworden.

  Maar wat ik NIET heb gemerkt zijn loonstijgingen. ik zit al 5 jaar op de nul-lijn. Een keer 0.25% erbij gehad. Tja.
  Er wordt wel gepraat over hoe erg de lonen wel niet gaan stijgen. Klein detail, ik zie het niet.

  Ik denk dat ik maar veel ga praten over dat ik de lotto ga winnen volgend jaar. als ik er maar genoeg over praat tegen iedereen, dat MOET ik die lotto gewoon wel gaan winnen.

  Enfin.
  Stijgende kosten voor basisbehoeften.
  Huizenprijzen die elk jaar met 7-10% stijgen.
  Gelijkblijvende lonen.

  Ons kabinet praat altijd dat WE erop vooruitgaan.
  Met WE bedoelen deze figuren vaak hunzelf.

  Vond paar terug een poll over hoeveel nederlanders geloven dat ze erop voruitgaan in 2019.
  Slechts 19% geloofde dit. (ik vind die 19% nog hoog).

 193. meelezer says:

  Latida: Zo gunde deze hondstrouwe huistrol, wiens verbeten frustratie met dit blog al jaren een bewijs is van haar brede historische relevantie, de lezers alhier slechts een kleine 2 jaar geleden nog een uniek kijkje in zijn briljante denkprocessen:

  “Zat me ff af te vragen als het echt buy-to-let is wat zo booming is, waarom is er dan zo’n gigantisch tekort aan huurwoningen en blijven de huurprijzen skyhigh gaan?
  Prijzen zijn uiteindelijk een kwestie van vraag en aanbod. Huurprijzen zouden moeten dalen, wanneer bijna alle koopwoningen gekocht worden voor verhuur.”

  Hhahha, dat is inderdaad niet echt een bijster slimme opmerking. Zelfs Geit slaat de plank niet zo mis.

  En het is ook niet zo slim om iedereen op een hoop te gooien. Klaas Knot in zelfde potje als Mecking en Middelkoop te stoppen.

 194. Steven says:

  Het blijft over schulden gaan.. Ik huur en heb geen schulden.

  Ik kwam vandaag bij iemand thuis en ik zei mijn riedeltje dat het zo naar is voor jongeren om zo veel in de schulden te staan voor een klein appartement. Het bekende antwoord is dan natuurlijk: ja maar huren is per maand veel duurder.

  Het is steeds hetzelfde “moment” denken, maar niet doordenken.

  Dat we misschien wel nu op het moment dat ik dit tik weer op een absolute top van de huizenmarktprijzen zitten begrijpt vrijwel niemand. (bubble denkers zoals wij wel, maar dat zijn gekke negatieve doomdenkers)

 195. Nico de Geit says:

  Turkse vakantiehuizen in de uitverkoop

  De markt voor Turkse vakantiewoningen is al jaren beroerd, maar de duikelende lira en een onduidelijk valutadecreet drijven de prijzen verder omlaag. Zelfs wel tot minder dan de helft van de aanschafprijs.

  Achter betaalmuur: https://www.telegraaf.nl/financieel/2587117/turkse-vakantiehuizen-in-de-uitverkoop

 196. Nico de Geit says:

  Kant-en-klaar huis oplossing krappe woningmarkt

  Kant-en-klare woningen kunnen de vastgelopen huizenproductie vlottrekken. Dit wordt echter bemoeilijkt door een tekort aan nieuwe bouwlocaties bij gemeenten.

  Achter betaalmuur: https://www.telegraaf.nl/financieel/2586924/kant-en-klaar-huis-oplossing-krappe-woningmarkt

  Wonen in een Renault Kangoo Mini Camper, voorzien van alle luxe, zoals zachte kussens en een hete douche:

  https://www.youtube.com/watch?v=Wx20fr_J4PU

 197. Nico de Geit says:

  DGA’s die lenen uit hun B.V. – bijvoorbeeld voor hun woning, aangepakt:

  https://www.telegraaf.nl/financieel/2587235/analyse-voorman-vno-ncw-zit-klem-met-belasting-voor-dga-s

  Belastingdienst trekt 17 miljoen uit om off-shore constructies aan te pakken:

  https://www.telegraaf.nl/financieel/2586420/belastingdienst-op-miljoenenjacht

 198. Nico de Geit says:

  En een nieuwe draad.

 199. Nico de Geit says:

  Nico de Geit: bijvoorbeeld voor hun woning

  De eigen woning blijft vooralsnog uitgezonderd.

  https://www.elsevierweekblad.nl/belasting/achtergrond/2018/09/dga-rekening-courant-plots-belast-644841/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*