Pensioenspaarpot in bodemloze put?

De twee grootste pensioenbeleggers van Nederland, APG en PGGM, zijn bereid grootschalig in hypotheken te stappen. Zij pleiten voor de oprichting van een “Nationale Hypotheek Bank”. Deze bank zou door de overheid moeten worden gesteund. Die kan voor tientallen miljarden aan hypotheken overnemen van banken, zodat die weer lucht krijgen. Mocht dit doorgaan gaat het  waarschijnlijk nog jaren duren om de plannen om te zetten naar actieve hypotheekverstrekking.

zie ook: Pensioenbeleggers: geld in Nationale Hypotheekbank

Daaaaag pensioengeld…..

Share Button
Tagged with:
354 comments on “Pensioenspaarpot in bodemloze put?
 1. Scheefhuurder says:

  Verwerpelijk. Als dat ervan komt wordt het tijd voor grote massademonstraties.

 2. Ruben says:

  Dit geeft wel aan hoe enorm hoog de wanhoop is. Banken staan weer op omvallen, door de dalende vastgoed prijzen. Waar moeten ze het geld anders vandaan halen?
  En beleggen in goud is verboden voor de pensioenfondsen, want dat wordt als risicovol gezien. Dit systeem loopt op haar laatste benen…

 3. Istrilyin says:

  Lijkt me ook wel wat, investeren in iets en eventuele verliezen op de belastingbetaler kunnen dumpen.

 4. Henk 6 says:

  Vandaag in het fd pagina 7, over dit onderwerp.
  Minister kamp stelt dat als de werkgevers zo graag willen dat de pensioenfondsen deelnemen in de opkoop van de hypotheken, ze dat maar zelf moeten regelen. Hun mensen zitten tenslotte zelf in het bestuur van de pensioenfondsen.

  Zo werkt het dus!

 5. Joachim says:

  Gelukkig kennen bankdirecteuren, pensioenfondsbestuurders en politici elkaar niet persoonlijk, hebben ze niet bij elkaar op school gezeten en schuiven ze elkaar geen baantjes en bonusregelingen toe,
  anders zou ik bijna belangenverstrengeling en vriendjespolitiek gaan vermoeden.
  Prettig weekend allemaal.

 6. lorenzo says:

  wetende maar vooral beseffende dat gelijk zonder bulten is en ongelijk met bulten heb ik al eens gememoreerd dat de woningeigenaren gewoon even op zijn of haar vuisjes moet blijven zitten.

 7. Dawg says:

  Dit verhaal stinkt wel zo als een bunzing dat ik me genoodzaakt voel m’n comment uit de vorige draad te reposten.

  ll: We are done.Dit was dus de missie van Knot bij de ECB, de oprichting van een BAD-BANK van onze pensioengelden.nos.nl/artikel/444…-hypotheek-bank.html

  …. de grootste zwendelpartij uit de geschiedenis gaat nog even in een hogere versnelling.
  Eerst worden wat ballonnetjes opgelaten, dan volgen ontkenningen, geruststellende woorden of zelfs stoere taal, maar al die tegenwerpingen zijn alleen maar om de schijn op te houden.

  “‘We zijn niet doof voor onze maatschappelijke rol. We willen best helpen, zodat de banken weer kredieten kunnen verlenen en de economie weer op gang kan komen’, zegt een woordvoerder van de fondsen. Volgens hen is het kabinet nu aan zet.”

  volkskrant.nl/vk/n…-Hypotheekbank.dhtml

  Schokkend om te moeten lezen dat de pensioenfondsregenten kritiekloos meegaan in het door de Nederlandse bankboeven en hun lakeien uit de economische professie opgehangen LULverhaal dat er een funding gap zou zijn omdat de fondsen teveel spaargeld weg trekken bij de banken. Er IS helemaal geen funding gap. Tenminste, niet vanwege het pensioenstelsel. Banken hebben hun balansen gewoon veel te ver opgeblazen.

  “Allereerst is af te lezen dat de spaartegoeden van Nederlandse consumenten bij banken op een gemiddeld niveau ligt. Volgens de gegevens van Eurostat lagen de spaartegoeden bij banken van Nederlandse consumenten in 2007 bijvoorbeeld op 61% van het BBP, terwijl deze in Duitsland op 67%, in Frankrijk op 56% en in Italië op 64% lagen [2]. Ten tweede toont de grafiek aan dat er geen verband te ontdekken is tussen het vermogen bij pensioenfondsen enerzijds en de spaartegoeden van consumenten bij banken anderzijds. De stelling dat erbij Nederlandse banken minder wordt gespaard dan bij andere Europese banken als gevolg van de grote vermogens bij pensioenfondsen is daardoor lastig hard te maken.”

  mejudice.nl/artike…e-van-spaartegoeden-

  “Daarom willen APG en PGGM alleen veilige hypotheken die nu onder de Nationale Hypotheekgarantie vallen.”

  volkskrant.nl/vk/n…-Hypotheekbank.dhtml

  Yeah right. Veilige hypotheken. Vandaar die NHG natuurlijk. Inderdaad ll, we zijn op dit moment getuige van de oprichting van een bad bank waar banken hun rotzooi kunnen lozen. En voor de rest niks.

 8. De ontwikkelaar says:

  Kan iemand mij uitleggen hoe het kan dat de pensioenpot in Duitsland slechts 5% is van die van ons, er 8x zoveel mensen wonen en er niet gekort hoeft te worden?

 9. Marketwatch says:

  Een grof schandaal dit! Nu weet je dus ook precies als werknemer waarom een stelsel van vrijwillige deelname aan, of keuze van een pensioenfonds in NL nooit zal en mag plaatsvinden. Niet te geloven hoe ver men bereid is om de illusie in stand te houden…

 10. Dawg says:

  De ontwikkelaar,

  Zal wel verband houden met een verschil in de manier waarop de oudedagsvoorzieningen worden gefinancierd.
  Dat kan via een omslagsysteem (dus via de via de begroting uit de lopende inkomsten) of door kapitaaldekking ( sparen via een fondsen die beleggen) of door een combinatie van beide systemen. In Nederland doen we beiden (de AOW, wordt via een omslagsysteem betaald), maar ligt een relatief zwaar accent op kapitaaldekking via de aanvullende pensioenen. Omslag- en kapitaaldekking hebben elk hun voors- en tegens. Omslagssystemen zijn gevoelig voor een vergrijzende bevolking, kapitaaldekkingsstelsel voor diefstal.

 11. Bor de Wolf says:

  Misschien kunnen er ook nog wat Griekse obligaties in die hypotheekbank, die zijn toch ook gegarandeerd?

 12. Adamus says:

  De redding voor de failliete pensioenfonsen? Die willen ook wel wat herschikken en diffuser maken. Kicking the can down the road. Het ziet er naar uit dat de “burger” nog steeds vertrouwen heeft in het papieren fiat systeem.
  Straks veel rente betalen en extra belastingen om de zaak overeind te houden en de productie in NL op peil houden. Woord groei valt zelfs 🙂

 13. Marketwatch says:

  Ondertussen beginnen enkele gemeentes ook nattigheid te voelen en draaien ze oude regelingen nu snel weer terug:

  “De verkoopgarantieregeling, waar kopers van een nieuwbouwwoning gebruik van kunnen maken, wordt in de gemeente Hardenberg tijdelijk stopgezet…

  …De verkoopgarantieregeling werd in 2010 van kracht en houdt in dat kopers van een nieuwbouwwoning in de gemeente Hardenberg de garantie krijgen dat hun huidige woning wordt verkocht tegen minimaal negentig procent van de getaxeerde waarde. De gedachte achter de regeling is om de woningmarkt een duwtje te geven.

  Sinds de start van de regeling zijn er zo’n tien aanvragen in behandeling genomen. Het merendeel van de aanvragers heeft echter de woning in de tussentijd zelf verkocht en dus zijn deze woningen niet aangekocht met de regeling”, aldus een gemeentelijk woordvoerster. In de afgelopen periode is er 1 woning met deze regeling aangekocht en er zijn momenteel twee aanvragen in behandeling.

  Op basis van de meest recente evaluatie hebben de partijen besloten de verkoopgarantieregeling tijdelijk stop te zetten. “Reden is de aanhoudende onzekere situatie op de woningmarkt en de verder dalende huizenprijzen. Ook is niet duidelijk wat de uitwerking van het regeerakkoord is.” Het op dit moment voortzetten van de regeling brengt volgens de partijen te grote financiële risico’s met zich mee”

  http://www.destentor.nl/regio/hardenberg/12074862/Garantie-bij-verkoop-ligt-tijdelijk-stil.ece

  Die gemeente weet ook wel dat die 90% taxatiewaarde niks zegt over de huidige marktwaarde van een object, sterker nog ik denk dat ze zelf ook wel weten dat deze nog een stuk lager ligt en daarom snel stoppen met deze regeling want anders wil iedere verkoper daar natuurlijk wel verkopen voor een gegarandeerde 90% van de taxatiewaarde…

 14. Oeps says:

  Dawg: Omslagssystemen zijn gevoelig voor een vergrijzende bevolking, kapitaaldekkingsstelsel voor diefstal.

  En wij hebben last van beide ..
  Je was trouwens nog een deel van je vorige commentaar vergeten:

  Dawg Zegt:
  24 November 2012 om 10:21 am (Quote) (Reply)

  Vergat ik nog: GODVERDOMME.

 15. Claude says:

  Ieder leest hier natuurlijk het zijne in. Maar ik zie het maar zo: lagere hypotheekrente voor NHG-klanten, meer ruimte voor de aflossing die ze toch al moeten doen en de risico wordt grotendeels gedragen door degenen die ook het meest geprofiteerd hebben van de huizenbubble. Ik vind er wel een vorm van ironie in zitten.

  Verder wordt er een groep expliciet geslachtofferd hier: degenen die de afgelopen 12 jaar hebben gekocht zonder NHG. De steeds verder dalende NHG-grens gaat steeds belangrijker worden.

  Verder vind ik het dus een prima plan en ziet scheefhuurder me ook niet op het Malieveld. Ik ging toch al niet uit van een pensioen. Bovendien denk ik niet dat dit de huizenmarkt gaat redden. In ieder geval niet het segment waar ik naar kijk.

  Cheerio! 🙂

 16. Bor de Wolf says:

  Claude:
  Ieder leest hier natuurlijk het zijne in. Maar ik zie het maar zo: lagere hypotheekrente voor NHG-klanten, meer ruimte voor de aflossing die ze toch al moeten doen en de risico wordt grotendeels gedragen door degenen die ook het meest geprofiteerd hebben van de huizenbubble. Ik vind er wel een vorm van ironie in zitten.

  Maar het risico komt niet te zitten bij degenen die het meest hebben geprofiteerd van de bubble; het risico komt te zitten bij de huidige en toekomstige pensioeninleggers. Want de huidige gepensioneerden zullen als laatste worden gekort, dat is wel af te lezen aan alle maatregelen die al getroffen zijn (denk aan het aanpassen van de rekenrente, bijvoorbeeld).

 17. Dawg says:

  Oeps,

  Ja, GODVERDOMME.

 18. Claude says:

  Bor de Wolf, de profiterende pensionado’s moeten nog een jaar of 20. Die komen wel aan de beurt. Lullig voor de Voermannetjes van de wereld, geen ramp voor de 40 minners.

  Ik heb ook al een naam voor de bank: Steffie Mac, vrij naar onze ziener op het Ministerie van Wonen (hallo DDR!)

 19. Philippulus says:

  ‘Beleggen in hypotheken te riskant voor pensioenfondsen’

  Thomas van Belzen |

  Nijmegen – Pensioenfondsen kunnen de bouwsector niet redden, omdat beleggen in hypotheken te riskant is.

  Dat stellen de Pensioenfederatie, de koepelvereniging van honderden pensioenfondsen, en Mark Heemskerk, hoogleraar pensioenrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij reageren op uitspraken van Bernard Wientjes van VNO-NCW en Ed Nijpels van NLingenieurs. Beide voormannen riepen het kabinet vrijdag op om de bouw te redden via pensioenfondsen die hypotheken moeten overnemen van banken.

  Heemskerk denkt dat er “een revolutie nodig is” voordat pensioenfondsen massaal geld steken in hypotheken.

  http://www.cobouw.nl/nieuws/algemeen/2012/11/23/beleggen-in-hypotheken-te-riskant-voor-pensioenfondsen

 20. Oeps says:

  Claude: Verder wordt er een groep expliciet geslachtofferd hier: degenen die de afgelopen 12 jaar hebben gekocht zonder NHG. De steeds verder dalende NHG-grens gaat steeds belangrijker worden.

  Het is nog maar een voorstel, en banken zelf zien dit ook eigenlijk nog niet als de oplossing. NHG hypotheken kunnen ze zelf ook nog wel financieren. Het gaat hen meer om de risicovolle hypotheken boven de NHG grens. We moeten dus nog maar eens zien hoe de regeling er uiteindelijk uit gaat zien. Heerlijk toch hoe Nederland ligt te slapen .. geen idee wat ze overkomt .. geen interesse ..

  Claude: Ik ging toch al niet uit van een pensioen.

  Hopelijk maken ze kantoren in de toekomst wat rollator vriendelijker. Los daarvan zullen er toch nog mensen zijn die wel denken dat ze ooit met pensioen kunnen ..

  Claude: Bovendien denk ik niet dat dit de huizenmarkt gaat redden.

  Banken zullen nog steeds proberen hun geld terug te krijgen, maar kunnen wellicht wat makkelijker gaan saneren in hun portfolio zonder meteen onderuit te gaan. De huizenmarkt zal op z’n hele eigen wijze nog wel onderuit gaan, maar nu misschien wat sneller .. nu banken wat minder genoodzaakt zullen zijn het balleteje hoog te houden?

 21. maarten says:

  Claude,

  Leuke naam, maar de initialen moeten altijd FM, F(inancial)M(arkets) luiden, als lekkere mindfuck voor de hulpeloze conspiracy denkers. De slachtoffers

 22. maarten says:

  Gaan we naast de bad bank ook meteen een gunstig gezind rating agency oprichten dan? lijkt me een goed idee, samen met Duitsland, Frankrijk, Italie enz.

 23. Dawg says:

  Claude,

  Even wat verder doordenken voorbij het wel heel smal begrepen eigenbelang Claude. Eens die Nederlandse pensioenfondsen zichzelf hebben opgezadeld met een door de NHG gegarandeerde wrakke hypotheekportefeuille hebben degenen die van Nederland het liefst een zo duur mogelijk woonland maken er een heel grote bondgenoot bijgekregen. Een partij die er vanaf dat moment geen enkel belang bij heeft dat huizenprijzen verder dalen.

 24. Juan Belmonte says:

  @artikel

  Even kijken of Juan het nog snapt.

  Tientallenjarenlang steeg de hypotheekschuld structureel véél harder dan de inkomens.
  Dankzij dit GroteGeldScheppen (bij zeer lage rentes) waanden mensen zich rijker dan ooit en gaven méer uit dan ze zich eigenlijk konden veroorloven men leefde op een grote schuldvoet (ze gingen huizen leasen, auto’s leasen, vakanties leasen, alles op de pof en liefst aflossingsvrij met HRA subsidie op de rente).
  Vanwege die enorme Hypotheek-explosie verschoven banken Tientallenjarenlang HUN hypotheken van HUN klanten naar andere partijen -beleggers- via off-balance constructies. Zonder dergelijke financiële innovaties waren hypotheken en daarmee huizenprijzen nooit zo gestegen.

  Er zijn diverse banken omgevallen en door andere banken gered dan wel genationaliseerd.

  Inmiddels is de Hogehuizenprijsminnende spiraal omgedraaid in een onderwaardespiraal waarbij 25% een hypotheek heeft die hoger is dan de “markt”-waarde. Immers de hypotheken blijven staan maar de huizenprijzen gaan ooit weer naar een evenwicht met de inkomens.

  Er bestaat een fonds NHG om de restschulden op te vangen.

  Nu zijn we zó ver in het proces dat de pensioengelden nodig zijn

  in combinatie met (wederom) steun vanuit de overheid

  En doodleuk stellen de makelleugenaars dat
  de Nederlandse huizenmarkt over de algemeen behoudend gefinancierd is

  Welnu als die huizen zo behoudend gefinancierd zouden zijn,

  WAAROM hebben we dan
  – de hoogste Hypotheekschuld op aarde
  en WAAROM hebben we nodig:
  – startersleningen
  – stichting Starter
  – NHG
  – casametristen die voorspelden dat einde 2011 de huizenprijzen weer op niveau 2008 zouden zijn
  – makelleugenaars die in 2010 een nieuwbouwprijsexplosie voorspelden
  – Generatiehypotheken
  – aftrekbaarheid HRA dubbel bij twee huizen

  en daarbovenop NU DUS EXTRA

  Een inzet van pensioenfondsen die
  -op voorwaarde dat de overheid deelt in eventuele verliezen-
  zich bereid verklaart om het off-balance proces weer nieuw leven in te blazen.

  Wat zegt dat over de huidige huizenprijzen ?
  ZEEPBEL !

 25. Dawg says:

  Hell, ik ga zelf nog eens een keertje blij worden van jaarlijkse huurverhogingen van 10% of meer: goed voor m’n pensioenfonds.

 26. Claude says:

  Oeps: Banken zullen nog steeds proberen hun geld terug te krijgen, maar kunnen wellicht wat makkelijker gaan saneren in hun portfolio zonder meteen onderuit te gaan. De huizenmarkt zal op z’n hele eigen wijze nog wel onderuit gaan, maar nu misschien wat sneller .. nu banken wat minder genoodzaakt zullen zijn het balleteje hoog te houden?

  Ik denk dat het aanbel-moment alleen maar vervroegt. Met het aanbel-moment bedoel ik het moment dat de taxateur van de bank op jouw kosten jouw woning gaat taxeren, erachter komt dat er toch een klein hiaat is in de zekerstelling en daarna samen met je gaat zitten hoe dit op te lossen. En dan refereer ik vooral naar niet-NHG-hyptoheken die ook nog eens aflossingsvrij zijn. Tring tring.

  Mensen met een NHG lossen af, zij het heel langzaam. Heb je gekocht in 2005 dan heb je over een jaar of 8 toch al zo’n 30% afgelost. Verhuizen in de tussentijd daarentegen, dat zit er niet meer in. De NHG-voorwaarden zijn best wel voor meerderlei uitleg vatbaar. Als je de rente en kleine aflossing kunt betalen terwijl je boven het bijstandsminimum zit, dan krijg je geen uitkering. Wil je dus gaan verhuizen, dan moet je daarvoor sparen.

 27. Claude says:

  Bovendien wordt het risico van defaulten natuurlijk minder als de rente laag staat. Stel een NHG hypotheek krijgt een rente van 3,0% bij een pensioenfonds. Dan krijgt je brakke appartement in een flat een netto maandlast van 335 euro. Voeg daarbij een verplicht extra aflosschema van 165 euro en hoppa: weer een stap verder richting oplossing. En het kost je maar 500 euro per maand. En uiteindelijk ook nog een stap dichterbij dat je je brakke appartement verkoopt voor zeg 40% minder.

  Ik vraag me wel af wat er met Kareltje Schiffer gaat gebeuren. Denk niet dat er plek voor hem is bij de NHB.

 28. Henk 6 says:

  Er is grote paniek in banken land.

  1) SNS is kapot en hinkt als een mank eendje door het gras wachtend op het naderende einde. Er is geen enkele nl bank die de SNS kan redden. Voor de kerst is er hulp nodig.
  2) Abnamro geeft aan dat 15-20% van de mkb klanten bij bijzonder beheer lopen. Ik zie dat nog niet terug in de stroppen pot voorzieningen?
  3) Rabobank heeft de grootste hypotheek portefeuille van nl, 30% daarvan staat onderwater!
  4) ING heeft 36 miljard uitstaan aan Spaanse leningen, deze zijn allemaal zo goed dat er niet afgeschreven hoeft te worden, geloven we dat?

  Wanneer gaan mensen doorkrijgen dat hun geld ook veiliger belegd kan worden dan de spaarrekening?

 29. Tsjaa says:

  De ontwikkelaar,

  http://www.telegraph.co.uk/finance/personalfinance/pensions/9503844/German-pensioners-forced-to-keep-working.html

  In Nederland zouden dat ongeveer 100.000 gepensioneerden zijn die aan het werk zijn om rond te komen, ze hebben het lekker voor elkaar. Dat getal zal met de vergijzing gaan toenemen, aangezien de ‘Dependancy Ratio’ alleen maar omhoog gaat, en zal de uitkering gaan dalen. Daarnaast moeten ze half Europa op sleptouw nemen en dat zal ook zijn gevolgen hebben. Duitsers zijn daarnaast nog wat tammer/gedweeër dan de Nederlanders, maar misschien dat ze in de toekomst weer gaan marcheren en berg je dan maar.

 30. Dawg says:

  Claude,

  En die lage rente gaat natuurlijk lekker helpen bij het omlaagkrijgen van de huizenprijzen?

 31. Frans says:

  Hmmm….
  Ze komer er niet uit hoe de huizenbubbel in stand moet worden gehouden, en vragen nu de pensioenfondsen hun steentje bij te dragen.
  logisch: in een omgeving waarin levensmiddelen en energie duurder worden, en huizen minder waard worden, ga je in de hypotheek markt stappen…
  Daar waar door marktwerking de zaak vast loopt ga je kijken hoe je buiten deze marktwerking om hulptroepen kunt oproepen.
  En natuurlijk ga je als een pensioefonds (vand de galsindustrie) in goud willen beleggen in een zinnig percentage dit door een rechtszaak van de DNB aangespannen, tegenhouden.
  Het geld is immers nodig om de huidige macht-structuren in stand te houden.
  Dit is gewoon een voortzetting van de too big to fail banken politiek.
  Als je de video bekijkt denk je: laat alstjeblieft de hele zaak in elkaar storten! Maar hee! Dat denk ik eigenlijk altijd. 🙂

 32. Frans says:

  van de glasindustrie

 33. Frans says:

  Met de lage rente en grote spread: wat kan er misgaan?
  Precies: het onderpand wordt steeds minder waard.
  Bij (sterke) inflatie is het spel uit: de rente kan niet omhoog vanwege de hoge schulden, vandaar dat deze al tijden kunstmatig laag wordt gehouden. Dit door manipulatie van de financieele wereld.
  Kortom: het is een uitstekend plan om ons allemaal tot schuldslaaf te maken, en de souvereiniteit uit handen te geven. Dit is immers wat er al aan de gang is. De schulden gaan naar “hogere instanties” in de financieele piramide, en daarmee ook de macht.
  Ik heb overigens nog geen een keer een reactie mogen ontvangen over dit laatste punt, terwijl het zo essentieel is….

 34. Steven says:

  ik koop gewoon langzaam maar zeker steeds zilveren munten. Als ik ze op de grond zou gooien dan hoor ik tingghhh (klinkende munten). Mijn pensioenaanspraken zijn wat cijfertjes op papier.. : heb ik al jaren geen vertrouwen in. (je betaalt vooral de beheerders en straks dus ook de scheefleners?). Hoe kunnen ze dat nou doen? ja Godverdomme Dawg.
  Wat ik afgelopen week binnen kreeg was een papiertje van Delta Loyd: als ik oud ben dan krijg ik XXXX : zal best, maar wat dat waard is dat zien we dan wel weer. De stijging van edelmetaal valt me eigenlijk nog mee met wat er nu gaande is.

 35. ulrich says:

  De pensioenfondsen willen alleen voor de hypotheken met NHG garanties. Dit geeft aan hoe giftig de markt is. Alleen met staatgarantie (u en ik) willen ze beleggen. Hoe ziek is de markt dan.

  De overige hypotheken zijn zo wie zo afgeschreven. Snel nog even een aflossingsvrije hypotheek afsluiten nu het nog kan! Het gif wordt nog steeds geproduceerd.

  De volgende klap komt als erfernissen massaal geweigerd worden, omdat de woning met rest hypotheek te risico vol is. Ik weet niet of dit in kaart wordt gebracht. Maar het zal een forse strop betekenen voor de banken en de belastingdienst.

 36. Claude says:

  Dawg, nee, maar strengere financieringseisen wel. De hogere rente heeft in het verleden de stijging ook niet tegengehouden. It’s all about the multiplier.

 37. ulrich says:

  @Frans
  Het spel is toch duidelijk. De VVD is een partij voor mannetjesmakers. Ministerie van Financieen, AFM bankwezen zijn verknoopt. Als je veel wil verdienen ga je bij de VVD. Kan je lobbien en politiek bedrijven tegelijk (Sjef Blok,Hooijmakers, etc) en als je stopt heb je een mooie carierre in het bankwezen: Gerrit Zalm, Nijpels, Linschoten.
  Heb je een politicus ook iets horen roepen met betrekking tot het opbouwen van Nederland, behalve VOC mentaliteit.

 38. Claude says:

  ulrich:
  De overige hypotheken zijn zo wie zo afgeschreven. Snel nog even een aflossingsvrije hypotheek afsluiten nu het nog kan! Het gif wordt nog steeds geproduceerd.

  Is dat zo? Ik heb niet de cijfers van de banken, maar ik kan me zo maar eens voorstellen dat je daar voor een niet-NHG hypotheek niet zomaar 100% aflossingsvrij krijgt.

  ulrich:
  De volgende klap komt als erfernissen massaal geweigerd worden, omdat de woning met rest hypotheek te risico vol is. Ik weet niet of dit in kaart wordt gebracht. Maar het zal een forse strop betekenen voor de banken en de belastingdienst.

  Het overgrote deel van die woningen is afgelost of er zit een marginale hypotheek op. Dus er zit wel winst op. Het nare voor de erfgenaam is wel dat de rente niet aftrekbaar is, of dat het lang kan duren voordat het verkocht wordt. Daarom zullen die woningen tegen afbraakprijzen (wat grappig is, want het pand verkeert vaak ook in die staat) de deur (nog een hihi) uitgaan.

  Bij de woningen waar wel een te hoge schuld op zit is dat anders, maar het effect hetzelfde (banken verkopen tegen afbraakprijzen). Ik geloof dat er plannen zijn om beneficiair aanvaarden de norm te maken. Tot die tijd, uitkijken wat je aanneemt.

  Ik vraag me trouwens wel af of je beneficiair kunt aanvaarden, en de maanden voor het overlijden toch giften kunt krijgen. Ik geloof dat er een regel is dat een gift vijf jaar voor de dood gezien kan worden als een erfenis. Maar wat nu als je een gift krijgt en vervolgens de giftige erfenis verwerpt. Moet je die gift dan terugbetalen als een soort actio pauliana bij faillissementen of kan dat? In ieder geval de fotoboeken en dergelijke al meenemen voor het overlijden, dat zal geen kwaad moeten kunnen. Erna wellicht wel.

 39. Patrick says:

  Ik heb een alternatief plan:

  Dwing de pensioenfondsen om al hun gammele bankaandelen te verkopen en de opbrengst te investeren in fysiek goud.

  DNB heeft nog wel kluisruimte te huur.

 40. henk 6 says:

  ulrich:
  De pensioenfondsen willen alleen voor de hypotheken met NHG garanties. Dit geeft aan hoe giftig de markt is. Alleen met staatgarantie (u en ik) willen ze beleggen. Hoe ziek is de markt dan.

  De overige hypotheken zijn zo wie zo afgeschreven. Snel nog even een aflossingsvrije hypotheek afsluiten nu het nog kan! Het gif wordt nog steeds geproduceerd.

  De volgende klap komt als erfernissen massaal geweigerd worden, omdat de woning met rest hypotheek te risico vol is. Ik weet niet of dit in kaart wordt gebracht. Maar het zal een forse strop betekenen voor de banken en de belastingdienst.

  Ik heb eerlijk gezegd moeite (lees geen zin) om solidair te zijn met alle scheefleners. Zijn er manieren om te ontsnappen, zodat ik niet de rekening van anderen op mijn bord krijg. Zit te denken aan Duitsland, Canada of Australia, iemand tips?

 41. Nico Weezenbeek says:

  De polderlobby draait kennelijk overuren. Binnen de old boys networken zijn de neuzen dezelfde kant uitgedraaid. Ik weet nog niet hoe ik dit voorstel moet kwalificeren. Als voorstel voor de oprichting van een soort Fannie Mae, maar dan zoals in de eerste 30 jaar van bestaan tussen 1938-en 1970. Of toch als de heimelijke creatie van een ”bad bank”. Opschonen van de bankbalansen door afwenteling op de staat (lees: de belastingbetaler)

 42. Libano says:

  We nemen steeds meer afscheid van het capitalisme en de vrije markt. Deze vorm van gelegaliseerde pensioenenroof heeft trekken van een totalitair systeem. Ik word er bang van.

 43. Mieke says:

  Een volgende Fanny May en Freddy Drek systeem

  Uitstel v executie

  Hypotheek / schuldencrisis gaat nog 20 jaar duren. Prijzen nominaal gem. 70% v top 2008

  Niets zal dat tegen kunnen houden…u bent of wordt slaaf van de bankdieten

 44. Mieke says:

  70% down !

 45. Tsjaa says:

  Mieke wie, Rutte?

 46. Dawg says:

  Claude:
  Dawg, nee, maar strengere financieringseisen wel. De hogere rente heeft in het verleden de stijging ook niet tegengehouden. It’s all about the multiplier.

  Dat strengere financieringseisen een neerwaartse druk op de prijzen uitoefenen zal niemand willen bestrijden, ‘t punt is dat het opsluiten van pensioenvermogen in de woningmarkt precies ‘t omgekeerde doet, bijvoorbeeld via een lagere rente. ‘t Is gewoon een stap op weg naar het Japan scenario: schulden heel houden. Daar kopen de pensioenfondsen staatsschuld, hier hypotheekschuld.

 47. x says:

  Je vraagt je af waarom de hypotheekportefeuilles daadwerkelijk moeten worden overgenomen en waarom de banken de pensioenfondsen niet gewoon vragen om financiering in de vorm van obligaties o.i.d., als de funding daadwerkelijk het probleem is. (Of is dat bij Rabo etc. te risicovol?)

 48. henk 6 says:

  x:
  Je vraagt je af waarom de hypotheekportefeuilles daadwerkelijk moeten worden overgenomen en waarom de banken de pensioenfondsen niet gewoon vragen om financiering in de vorm van obligaties o.i.d., als de funding daadwerkelijk het probleem is. (Of is dat bij Rabo etc. te risicovol?)

  Waarom gebruiken we het geld van de pensioenfondsen niet om een nieuwe volksbank op te zetten die de kredietverlening van de huidige banken kan overnemen.

  Deze volksbank kan dan profiteren van het gat dat de huidige banken laten vallen door gebrek aan krediet. De kredieten van deze volksbank is gebaseerd op een lager risico profiel (max hypotheek 90% van huiswaarde en 100% aflossen van hypotheek)

  De bestaande banken worden sterfhuis constructies, a la het huidige DSB. Je houdt 20% van het personeel over om het betaalverkeer en kredieten langzaam af te bouwen, de rest ontsla je of neem je over voor minder salaris bij de volksbank, men mag kiezen.

  Voordeel is dat het pensioengeld goed besteed is en de pijn daar komt te liggen waar het hoort, bij de bestaande banken.

 49. lorenzo says:

  Dawg: De ontwikkelaar, Zal wel verband houden met een verschil in de manier waarop de oudedagsvoorzieningen worden gefinancierd.Dat kan via een omslagsysteem (dus via de via de begroting uit de lopende inkomsten) of door kapitaaldekking ( sparen via een fondsen die beleggen) of door een combinatie van beide systemen. In Nederland doen we beiden (de AOW, wordt via een omslagsysteem betaald), maar ligt een relatief zwaar accent op kapitaaldekking via de aanvullende pensioenen. Omslag- en kapitaaldekking hebben elk hun voors- en tegens. Omslagssystemen zijn gevoelig voor een vergrijzende bevolking, kapitaaldekkingsstelsel voor diefstal.

  Een mens kan ook zijn eigen pensioen ,in eigen beheer derhalve, kunnen opbouwen . Dat gaan we namelijk vanaf nu leren.

 50. Frans says:

  ulrich:
  @Frans
  Het spel is toch duidelijk. De VVD is een partij voor mannetjesmakers. Ministerie van Financieen, AFM bankwezen zijn verknoopt. Als je veel wil verdienen ga je bij de VVD. Kan je lobbien en politiek bedrijven tegelijk (Sjef Blok,Hooijmakers, etc) en als je stopt heb je een mooie carierre in het bankwezen: Gerrit Zalm, Nijpels, Linschoten.
  Heb je een politicus ook iets horen roepen met betrekking tot het opbouwen van Nederland, behalve VOC mentaliteit.

  Helemaal mee eens!
  Nu ik er zo over nadenk is het idealisme een dekmantel geworden voor egocentrische belangen!
  In het geval van de VVD is zelfs de dekmantel Liberaal(-isme) niet tot nauwelijks bruikbaar meer voor de huizenmarkt of de bankensector, de EUR, enzovoorts…
  What a fucking joke!

 51. asd says:

  Het blijft in dit land met een veel te grote financiële sector altijd uitkijken geblazen, wie er nu weer eens wordt gepakt om een groot probleem als bijvoorbeeld de instortende huizenmarkt op te lossen.

  Jacobsen en Van Es hebben met ondersteuning van Beun de Haas daartoe een lumineus idee ontwikkeld: we pakken een paar pensioenpotten om de overwegend afgeschreven ouwe huizenmeuk(met dank aan “Bouwend NL” van Elco Brinkman c.s.)financiëel “op peil te houden” via NHG en de belastingen. Energielabel, asbestverklaring, paal- en betonrot (gauw enkele tienduizenden Euro’s verborgen kosten)laten we effe zitten. Komt later wel.

  Iedereen kan raden waar dat mogelijk op uitloopt. Niettemin een geweldige idee na eerder gedane grepen uit een aantal pensioenpotten. Wie en wat volgt?

 52. Tony Montana says:

  Dit gaat wel heel erg vervelende trekjes krijgen.
  Het pensioensgeld van vele hardwerkende Nederlanders gaat ten grabbel.

  Ik heb al in een paar reakties “Duitsland” voorbij zien komen op dit blog.
  Omdat ik zelf sinds 9 jaar in Duitsland woon, wilde ik toch een keer reageren en wat ervaringen delen.

  Reken maar dat de Duitsers niet achterlijk zijn op het financiele vlak.
  Kort voor de 2e Wereldoorlog was er in Duitsland hyperinflatie, in Duitsland
  is er nog besef van wat FIAT geld betekent. Dit zit diep in het colectief geheugen.

  In Duitsland zijn financieringen van huizen van 100% of meer uit den boze. Een Duitse Bank verwacht ongeveer 30% eigen geld bij een hypotheek aanvraag. Een andere hypotheek als een annuiteitenhypotheek kent men hier in Duitsland helemaal niet. Ook is het zo, dat een huis pas na 10 Jaar weer verkocht mag worden met winst. Als je het eerder met winst wilt verkopen, profiteerd de overheid flink mee, er moet dan een flink stuk belasting over de winst worden betaald. Huren is altijd voor velen heel normaal geweest, ook voor goedverdieners.

  Er zijn steeds meer Duitsers, die maandelijks naar de munthandelaar gaan en goud en zilver kopen. Voor grote edelmetaal beurzen staan ze hier uren in de rij om naar binnen te kunnen. Opa en Oma zeggen tegen hun kinderen en kleinkinderen “je weet maar nooit”. In Nederland kregen we van oudere generaties allen het volgende mee “huizen zijn altijd meer waard geworden jongen, zorg dat je iets koopt in je leven”

  In Nederland hebben veel mensen gewoon geslapen de laatste 10 a 15 jaar.
  Ze dachten allemaal dromend rijk te worden…..
  Veel stelletjes van begin 30 staken zich vol trots in de schulden. 250.000 Euro voor een rijtjeshuis uit de 70er jaren en al lang afgeschreven. Daarvoor krijg je in DE een nieuwbouw woning (2 onder 1 kap) met een leuk stukje grond met aardwarmte en zonnepanelen… (natuurlijk niet in de grote steden waar nu ook heel langzaam een beetje lucht in het duitse vastgoed begint te komen)

  In Nederland blijkt de schulden valkuil goed te werken. De vele huizenprijs afhankelijke burgers, hebben de VVD gekozen tot de grootste partij. Die in plaats van de pijn nu te nemen, ervoor kiest om de ellende door te schuiven naar de toekomst en daarmee de toekomstige machteloosheid alleen maar groter maakt.
  Ik hoop dat de markt zijn werk kan doen (vroeger eigenlijk een typisch VVD thema). Maar het kiesgedrag voorspeld daar niet veel goeds.
  Geen zin in 5 tot 10 jaar ellende (of met de VVD aan het roer nog veel veel langer)…. dan zou ik u ten sterkste aanraden eens rond te kijken over de grens…
  werk genoeg en plaats genoeg voor iedereen.

  Duitsland is niet alles, maar je kunt zeggen wat je wilt. Hun financiele zaakjes hebben ze goed op orde. Ze hebben goed begrepen, dat geld macht is en het hebben van schulden machteloosheid betekend.

 53. ll says:

  Raar…… paniekvoetbal ? , monetair spelletje ? chaostheorie ? bang voor concurrentie ?

  Banken wijzen hypotheekplan af.

  http://nos.nl/artikel/444191-banken-wijzen-hypotheekplan-af.html

 54. Dawg says:

  ll,

  “…We zijn niet voor het uitbreiden van staatsgaranties en dit voorstel neigt daartoe”, zegt een woordvoerder van de NVB.”

  Hoe spel je “hypocriet”?

 55. beurse beurs says:

  Het stelt allemaal niets voor. Ze willen alleen NHG hypotheken, en die willen de banken juist niet kwijt.

 56. Bor de Wolf says:

  beurse beurs,

  Inderdaad, dat is het. Voor de banken zou alleen de onderwater markt overblijven.

  Voorpagina NRC gezien vandaag? Het begint een beetje op een paniekfase te lijken.

 57. Adamus says:

  “De verkoopgarantieregeling, waar kopers van een nieuwbouwwoning gebruik van kunnen maken, wordt in de gemeente Hardenberg tijdelijk stopgezet…

  De gemeente die het hele gehucht Ganzedijk (groningen) wel integraal in de kaartenbak van de sociale dienst wilde opnemen?

  Hoe waarderen we onroerende zaken? Zo lang mogelijk fictief natuurlijk.

 58. jim says:

  Linksom of rechtsom. Vroeger ging je naar de bank om geld, nu komt de bank bij jou om geld. Alle omwegen zijn geoorloofd. A world upside down.
  Als securitisaties niet meer werken. Ze hadden het geld namelijk helemaal niet, deden alsof. Luister naar de Pauzemuziek, de film is op de helft. Even ademhalen bij ‘n versnapering.
  http://www.youtube.com/watch?v=LshXgoF_Psk
  Daarna kijken we weer verder naar het volgende deel van ‘doen alsof’.

 59. Adamus says:

  Philippulus:
  ‘Beleggen in hypotheken te riskant voor pensioenfondsen’

  Ze kunnen niet het totale gat van 300 miljard dichten heb ik gehoord (Mevr.Kemna), maar kunnen ver komen als de staat er tussen zit…..de pensioenpremiebetaler staat borg voor de eigen uitkering 😉

 60. Adamus says:

  Dawg:
  Hell, ik ga zelf nog eens een keertje blij worden van jaarlijkse huurverhogingen van 10% of meer: goed voor m’n pensioenfonds.

  Perpetuum mobile 😉

 61. Adamus says:

  Frans,

  Hayek “road to serfdom”

 62. Adamus says:

  ulrich:
  @Frans
  Het spel is toch duidelijk. De VVD is een partij voor mannetjesmakers. Ministerie van Financieen, AFM bankwezen zijn verknoopt. Als je veel wil verdienen ga je bij de VVD. Kan je lobbien en politiek bedrijven tegelijk (Sjef Blok,Hooijmakers, etc) en als je stopt heb je een mooie carierre in het bankwezen: Gerrit Zalm, Nijpels, Linschoten.
  Heb je een politicus ook iets horen roepen met betrekking tot het opbouwen van Nederland, behalve VOC mentaliteit.

  “We are all latino’s” W.A. Van Buuren?

 63. wiek says:

  Dawg:
  Hell, ik ga zelf nog eens een keertje blij worden van jaarlijkse huurverhogingen van 10% of meer: goed voor m’n pensioenfonds.

  Kan het niet zo zijn dat de pensioenfondsen huurverlagingen op hun woningvooraad zien afstormen?
  Door hypoverstrekking stimuleerd men de huizenprijs waardoor huur en onderliggende waarde van het bezit minder hard zal dalen

 64. martijnB says:

  En het financieel enginere gaat gewoon door,meer rook optrekken meer schuiven met geld precies dat zijn de dingen waar mee de parasieten van de samenleving hun geld mee verdienen .Dit is toch lulkoek oplossing

 65. tufkaj says:

  Het meest kortzichtige van het geheel is wel de suggestie dat het probleem zich voor doet onder de NHG grens. Juist daar is nog wél financiering.

  Bas Jacobs heeft meer tijd genomen eea goed te verwoorden: http://www.economie.nl/weblog/economische-kronkels-van-wientjes

 66. Dawg says:

  tufkaj,

  Maybe, just maybe, zien die banken een probleempje met die NHG aankomen:

  “De verantwoordelijkheid voor de verstrekking van NHG-hypotheken ligt bij de banken. Pas wanneer er daadwerkelijk moet worden uitgekeerd door het WEW bepaalt deze of de hypotheek voldoet aan de NHG normen. Opnieuw wordt er dus vertrouwd op de zelfregulering van de financiële sector en ook de resultaten zijn niet indrukwekkend. Uit onderzoek van de kredietbeoordelaar Fitch blijkt dat in 2008 er bij maar liefst 25% van de NHG-hypotheken wordt geweigerd om uit te betalen, dit omdat de hypotheek niet is verstrekt conform de NHG normen, in euro’s was dit percentage zelfs 35% van het totaal aan claims. Dit heeft voor hypotheekverstrekkers geen verdere gevolgen, behalve dat ze hun geld niet krijgen uitgekeerd.”

  http://www.luxetveritas.nl/blog/?m=201008

 67. asd says:

  @52 (Tony Montana),

  Goed verhaal! Door intensieve contacten in Duitsland mij volledig bekend.

  Wat een wereld van verschil met hetgeen ik in @51 heb geschetst, een NL-wereld waarin het nodige nog dient te gebeuren.

  Als dàt maar lukt met onze onuitroeibare VOC-mentaliteit van elkaar een poot uitdraaien, waarbij de makelmannetjes, de banksters en de overheid voorop lopen.

 68. Diotavelli says:

  Geen mooier vermaak dan leedvermaak. Zie dit boek. “Achter m’n gat vergaat de wereld”, van iemand die het hele drama vanuit Canada heeft gezien:

  http://shop.boekenbent.com/product_info.php?products_id=657

 69. BoosBasje says:

  Wat is het toch moeilijk echt niet laat de huuders het opknapen.
  Iedere huuuuuuder laat je 1 netto weekloon per maand betalen en dat 10 of 15 jaar lang.
  Huuder eigenaar van huurhuis na die jaren dan is per saldo het probleem opgelost en je hebt de banken niet nodig geld gaat immers in een fons voor inwoners van Nederland dus niet de Unie.
  nu gaan ze kattesprongen maken.
  Als dit niet opgelost wordt Breekt de 2deling uit.
  De mensen (ARBEIDERS) met een HYPOTHEEK of huuders Hebben niets meer te verliezen.
  De gedachte zel zijn onze ouders hebben de OOLOG meegemaakt daar hebben wij ook recht op.

 70. Frans says:

  Adamus: Is die al vergoed?

  Het laatste wat ik gehoord heb is dat de glasfabriek het proces tegen DNB heeft gewonnen, en dat de schade vergoed wordt: maakt niet zo veel uit wanneer, de uitspraak ligt er.

 71. Frans says:

  Diotavelli: Geen mooier vermaak dan leedvermaak. Zie dit boek. “Achter m’n gat vergaat de wereld”, van iemand die het hele drama vanuit Canada heeft gezien:
  shop.boekenbent.co….php?products_id=657

  Canada komt nog aan de beurt….

 72. Frans says:

  asd: @52 (Tony Montana),
  Goed verhaal!

  Helemaal mee eens: geweldige bijdrage aan dit blog! 🙂

 73. Frans says:

  Het artikel, en de ontwikkelingen die zich hier rondom afspelen kunnen we samenvatten met een uitspraak van George Carlin: and now they are coming for the pension funds. They want it all…
  Ik hoop dat mensen begrijpen dat dit een stepping stone is op een pad wat al lang geleden is uitegezet, en weer een bevestiging dat het gewoon doorgaat.
  ER IS GEEN OPLOSSING! Uiteindelijk het enige wat helpt is een organische destructie van het kwaad, het kwaad wat aan zichzelf ten onder gaat.
  Mijn mening is dat het uiteindelijk allemaal goed komt, maar dat het een zeer roerige en moeilijke tijd zal worden. Ik denk niet dat de NWO uiteindelijk gestand zal doen.

 74. Diotavelli says:

  Frans,

  Zonder twijfel! Al in gang gezet.

 75. Expat says:

  In 2004 is de overheid begonnen met de bijleenregeling. Een zeer begrijpelijke en goede maatregel voor zowel overheid als burger. Mensen lenen hierdoor minder en de overheid verdient er aan d.m.v. minder HRA. Mocht deze maatregel er niet geweest zijn dan was het financiële leed nog veel groter geweest op de woningmarkt (meer mensen onder water). Nu, 8 jaar later, maakt deze regeling “plaats” voor de restschuldregeling (10 jaar aftrek van de restschuld bij verkoop).
  De verdiensten uit de bijleenregeling worden dus weer besteed aan de restschuldregeling.

  De Nederlandse overheid maakt geen beleid, maar reageert uitsluitend op “markten” die worden beheerst door banken.

  Na het lezen van dit topic over de pensioenen kan ik maar tot drie conclusies komen:

  De Nederlandse overheid heeft gefaald.
  De Nederlandse overheid faalt nog steeds.
  De Nederlandse overheid gaat falen.

  Tijd om je biezen te pakken.

 76. ll says:

  Expat, nog iemand die het helemaal met je eens is 🙂

  Een hap-snap overheid, zonder basis, daar worden mensen angstig van.

  http://www.welingelichtekringen.nl/mootz/94958/rutte-ll-zit-fundamenteel-fout.html

 77. ll says:

  Land onteigenen mag niet meer in China, nieuwe property law, en daarom staat er nu een huis midden op de snelweg 🙂

  http://www.independent.ie/world-news/asia-pacific/elderly-chinese-couple-refuse-to-sell-land-to-government-so-motorway-built-around-their-house-3302670.html

 78. ll says:

  En jawel hoor, steeds meer mensen zien het licht 🙂

  http://forum.beursbox.nl/2012/11/24/een-andere-visie-op-de-huizenmarkt-hendrik-oude-nijhuis/

  Een andere visie op de huizenmarkt.

 79. afbetaalde huiseigenaar says:

  ll:
  En jawel hoor, steeds meer mensen zien het licht

  forum.beursbox.nl/…endrik-oude-nijhuis/

  Een andere visie op de huizenmarkt.

  helemaal mijn visie 🙂
  vooral dat stukje dat het a-sociaal is om de prijzen kunstmatig hoog te houden t.o.v. de starter die er tot veroordeeld wordt de rekening te betalen..

 80. Wilbert says:

  Lijkt me een vrij kansloos plan. Als er iets is wat we niet nodig hebben dan is het wel meer hypotheekschuld.

  In het buitenland kijkt men op dit moment al met de nodige argwaan naar onze hypotheekschuld en met name die schuld t.o.v. ons BBP.

  Per jaar BBP (mld euro, CBS), hypotheekschuld huishoudens (mld euro, CBS), hyp.schuld als %BBP
  2006 540,2 516,4 95,6%
  2007 571,8 553,4 96,8%
  2008 594,5 596,9 100,4%
  2009 573,2 618,7 107,9%
  2010 588,7 640,1 108,7%
  2011 602,0 652,3 108,4%

  Gezien de crisis zal ons BBP de komende jaren niet echt van zijn plek komen. Om de verhouding dus niet te laten oplopen kan er helemaal niet meer aan hypotheken verstrekt worden, zelfs al zouden banken dat willen. Er kan per jaar ruwweg worden uitgeleend wat er in hetzelfde jaar wordt afgelost en met alle bestaande aflossingsvrije-, beleggings-, spaarhypotheken is dat niet veel.

  Opvallend hoe ‘mooi’ de schuld als percentage BBP rond 108% blijft hangen. Lijkt haast alsof er op dit cijfer gestuurd wordt.

  DNB zal deze verhouding ook volgen en het zou me niet eens verbazen als zij op dit moment banken opleggen hoeveel hypotheek deze mogen verstrekken. Als de hyp.schuld/BBP verhouding naar 115-120% stijgt dan is het zeer waarschijnlijk dat we de derde A van onze AAA rating kwijt zijn voor je hem uitgesproken krijgt en mogelijk gelijk in EEn moeite door die tweede A ook.

  Lagere rating, duurder lenen voor de staat, meer bezuinigen want jaarlijks meer kwijt aan rente op schulden…

  Het is dus balanceren tussen twee scenarios die eng dicht bij elkaar liggen.
  1) Verstrek geen/amper hypotheken meer en je woningmarkt gaat op slot en op termijn door het putje, daarbij de huishoudens waarvan het vermogen voor ruim 100% uit vastgoed bestaat voor een groot deel meetrekkend.
  2) Blijf hypotheken geven en je kredietwaardigheid als land gaat eraan en daarmee je economie die drijft op goedkoop krediet.

  Leuk koppijndossier, vooral omdat er mogelijk niet eens een veilige middenweg is. Sterker nog, met een beetje pech komen in het midden beide scenario’s uit.

 81. Adamus says:

  Expat,

  Hoe komt het toch dat ik geen geld in een oude sok kan stoppen zonder koopkracht te verliezen? Ik hoef helemaal geen rendement en al helemaal geen negatief rendement.
  Nog geen politieke prutser heeft antwoord gegeven op de vraag waarom onze papiertjes in koopkracht achteruit gaan.

  BTW we hebben inmiddels 225 kamerleden?

 82. Buddy says:

  Herhaling:

  Definitie/profiling “starter” anno 2013

  – 65+
  – alleenstaand
  – gekort aanvullend pensioen

  Bouwend Nederland maakt reeds reclame om vooral voor dit “NIEUW” ontdekte segment van de woningmarkt 1-persoonswoningen te gaan bouwen.

  En juist het laatste initiatief – beste forumbezoekers – ontsluit de woningmarkt. Hierdoor zal er beweging ontstaan maar tegelijkertijd dreigt een enorme prijscorrectie (> 40%) op de woningvoorraad.

  ABP/PGGM (vooral belangenbehartigers van gepensioneerden) gaan dit mogelijk maken door de Funding Gap enigzins te verkleinen.

  Banken en Bouwers krijgen even lucht uit nood geboren door “der demografische wandel”

  Toegevoegd:
  Natuurlijk moet het pensioenvermogen niet naar de banken vloeien om off-balance-sht rommelhypotheken over te nemen. In de praktijk is dat een gemaskeerde BAD Bank.

  Beter is om ABP/PGGM direct een bankvergunning te verlenen idem Leaseplanbank (leaseauto’s) zodat deze nieuwe entiteit de financiering van 1-persoonswoningen-markt kan faciliteren. Bestaande partijen (ABN-AMRO, Rabobank, e.a.) kunnen en/of willen dit momenteel niet ondanks het feit dat ze daarmee een belangrijke maatschappelijke functie vervullen.

  ABP/PGGM kunnen het komende decennium circa 800000 1-persoonswoningen (50 – 60m2) – Trend is your friend: individualisering en vergrijzing – bouwen waarop een hoger rendement zal worden gemaakt dan op investeringen in staatsobligaties.

 83. maarten says:

  Buddy,

  zeg Buddy wat maak jij nou,

  ik, 34 jaar, ben starter, geen 65 plussers: kom op zeg!
  Die oude mensen moeten gewoon lekker gaan genieten van hun geld en zeker niet investeren in stenen.

 84. Juan Belmonte says:

  Bor de Wolf: Voorpagina NRC gezien vandaag? Het begint een beetje op een paniekfase te lijken.

  Een Villa’s in Wassenaar is 3,75 miljoen in vraagprijs gedaald (van 9 naar 5,75) in 5 jaar.
  Da’s 41% ofwel -63.000 euro per maand. (60 maanden)

  Maar die daling is nog niet zo spectaculair als de stijging.

  Gekocht 1996 voor 1,5 miljoen euro
  Vraaprijs 2007 9 miljoen.
  Da’s 600% ofwel 56.000 euro per maand (maar dan wel gedurende 132 maanden).

  Maar het beeld klopt, het èchte nieuws over de woning-“markt” is in het topsegment, hier waren de stijgingen het meest bizar en zullen dus ook de correcties aanzienlijk zijn.

  In plaats van de financiering van STARTERS, PRIJZEN van het TOPSEGEMENT, daar zit het nieuws. (beroepsdeformatie van journalisten)
  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/20-08-2012/sociale-huurwoning-20-procent-duurder/#comment-111230

 85. Juan Belmonte says:

  Maar Hogehuizenprijsminnend NL heeft naast de bestaande Kunstgrepen weer nieuwe in petto, de pensioenfondsen worden ingezet om banken te ontlasten (alles off-balance, de bank neemt zo de functie van De Hypotheker over en wordt een verkoopkanaal) en daarmee de mensen te voorzien van Nieuwe Schulden.

  Vraag is alléén of al die mensen nog willen meedoen met stevigeschuldenscheppen.

  NVM: Huis kopen in 2011 ? Slimme Z !
  eind 2012: -15% te voorzien sinds 2011
  Juan: even Geduld: SLIMME R 🙂

  het hele aanpassingsproces zal dus nog wel wat langer duren, wellicht najaar 2013, kan ook 2014 worden.

  Geduld,
  komt u in 2015 maar eens kijken.

 86. Frank says:

  voor diegenen die zeggen dat Duitsland haar financiën op orde heeft:
  – zijn jullie de Target2 vorderingen op de periferische landen van de eurozone vergeten? Denk maar niet dat je daar nog veel van terugziet. Het gaat daar toch even om rond de 1000 miljard euro, en nog steeds groeiende. Dat is geen kattepis!
  – het sluiten van je kerncentrales en massaal gaan investeren in zonne- en wind-energie is ongeveer het domste wat je kan doen, financieel gezien dan. Wat ontbreekt er in het lijstje: Duitsland en zonne-energie? Juist, de zon! Deze verspilling kost jaarlijks ook honderden miljarden euro’s, opgehoest door de energiegebruikers. Inmiddels kost een KWh in Duitsland al iets van 0.25 euro, en gaat nog steeds omhoog. Daarnaast moet Duitland ook allemaal kolencentrales bouwen omdat je niet op zon en wind kan vertrouwen voor een stabiele energietoevoer. maw. ook milieutechnisch is het een domme zet!

  PS. als je denkt dat je in Canada veilig zit, zoals een andere reactie poste, dan kom je ook bedrogen uit. Canada heeft net als Nederland ook een soort van NHG waar verliezen op hypotheken op de staat worden afgewend. Daarnaast hebben ze ook een gigantische huizenbubbel daar (kijk voor de grap maar eens naar de prijsontwikkeling in bijv. Vancouver). Het grootste voordeel van Canada is dat het relatief dunbevolkt is, en dat er relatief veel grondstoffen zitten. Komt nog enigszins goed dus op lange termijn, zolang de overheid hun eigen soevereiniteit kan waarborgen (ik betwijfel het, politiek gezien zijn ze te zeer verbonden met de VS).

 87. Juan Belmonte says:

  Overigens zien we in Wassenaar dus feitelijk al de theorie van mevrouw Dr Ir Maartje Martens:
  – de implosie van een woningmarkt (zie artikel deze site).

  De Casametristen (o.a. Prof Dr Marc Francke) riepen in koor: einde 2011 zitten de woningprijzen weer op (top-)niveau van 2008.
  De makelleugenaars riepen hetzelfde en verwachtten zelfs een prijsexplosie in nieuwbouw in 2010. Getuigt van vakkennis 🙂
  De banken kwamen laat maar in ieder geval al weer een tijdje met meer realistische inzichten.

  De werkelijkheid was wat anders.

  Maar mwij schrijven november 2012, inmiddels hebben ook de journalisten wèl ontdekt dat het nieuws over de hollandse woning-“markt” zich in het topsegment afspeelt en dat die de beweging (omlaag) geeft.

  Hoe lang duurt het nog tot diezelfde journalisten de voorspellingen van de makelleugenaars nog eens op een kritisch rijtje zetten en dan meteen de voorspellingen van Mevrouw Dr Ir Maartje Martens herontdekken ?

  Dat zal wel 2014/2015 worden, die huisuitzettingen in Spanje (vanaf 2008) staan ook pas sinds recent hier -als herontdekking- in de kijker.

 88. Juan Belmonte says:

  Wilbert: Opvallend hoe ‘mooi’ de schuld als percentage BBP rond 108% blijft hangen. Lijkt haast alsof er op dit cijfer gestuurd wordt.

  Eens, Juan had hier eerder ook vraagtekens bij geplaatst (op basis van 2004-2009 overigens), als aflossingsvrij de norm wordt dan tiert de hypotheekgroei welig.
  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/04-09-2010/economie-en-vastgoed-terug-naar-1982/#comment-54762

  Maar het im frage stellen van offiële cijfers heeft J.i. weinig zin als die cijfers op zich al bizar zijn en duidelijke maatregelen vergen
  (die deels ook genomen zijn:
  aflossingsvrij (leasen)

  is er niet meer bij)

 89. Expat says:

  maarten:
  Buddy,

  Die oude mensen moeten gewoon lekker gaan genieten van hun geld en zeker niet investeren in stenen.

  Oude mensen moeten zeker genieten, maar een van de problemen is dat AOW en pensioen niet “hun” geld is. AOW wordt betaald door het werkende deel van de bevolking en is door de vergrijzing dus niet meer te betalen. Pensioenfondsen hebben de premies van hun klanten niet goed geinvesteerd waardoor de dekkingsgraat al rond de 95% ligt. Mensen staren zich blind op het daadwerkelijke vermogen wat pensioenfondsen hebben maar alles draait om de dekkingsgraat. Door de rekenrente aan te passen kun je de dekkingsgraat omhoog schroeven en hoeft er niet gekort te worden op de huidige pensioenen. In de huidige crisis is dit pure oplichterij. De rekening wordt volledig bij jongere generaties gelegd.

  Pensioenfondsen die gaan beleggen in Nederlandse hypotheken is waanzin. Ik denk dat er op dit moment geen slechtere investering bestaat dan een investering in Nederlandse hypotheken. Ongelooflijk hoe banken het voor elkaar krijgen dat zulke voorstellen besproken worden. Het lijkt er op dat alle politici in Nederland trekpoppen van de banken zijn.

 90. maarten says:

  Expat,

  Voor exorbitante eindloon regelingen in de toppen van organisaties en dergelijke (zie Vestia directeur etc): ja aanpakken.
  Voor gemiddelde pensioenregelingen waarbij mensen in combinatie met AOW op een inkomen rond modaal uitkomen: afblijven van pensioenen!
  Lekker makkelijke groep om aan te pakken de ouderen. Maar de belangen van generaties zijn volledig met elkaar verwoven.

 91. Juan Belmonte says:

  Off/topic:
  Voor de record nog even het advies van de makelleugenaars hier delen.

  21 november 2012
  Huizenkoper op de valreep in actie

  Mensen die toch al van plan zijn om een huis te kopen, kunnen dat maar beter nog dit jaar doen en de koopakte uiterlijk op 31 december tekenen. Volgend jaar kan er niet meer geprofiteerd worden van de huidige fiscale voordelen en gaan de maandlasten aanzienlijk omhoog.
  http://www.nvm.nl/Actual/November_2012/Huizenkoper_op_de_valreep_in_actie.aspx

  Rabo: verwachting prijzen huis in 2013 -7%

  Dus ondanks een FORSE verwachte PRIJS-CORRECTIE raden de makelleugenaars KOPERS aan om NU een huis te kopen.

  Vakmanschap
  is
  Meesterschap 🙂

 92. Expat says:

  Mensen die toch al van plan zijn om een huis te kopen, kunnen dat maar beter nog dit jaar doen en de koopakte uiterlijk op 31 december tekenen. Volgend jaar kan er niet meer geprofiteerd worden van de huidige fiscale voordelen en gaan de maandlasten aanzienlijk omhoog.

  Juan,

  Er is altijd een groep mensen die moet verhuizen binnen afzienbare tijd (laten we zeggen 6 maanden). Denk aan expats die terugkomen vanuit het buitenland, verandering van baan, echtscheidingen. Aangezien er in Nederland een zeer kleine particuliere huurmarkt is die qua prijs ook al niet concurreert met de koopmarkt zal er toch gekocht moeten worden. Ondanks de slechte investering.

  Iemand die niet hoeft te verhuizen en door bovenstaande toch verhuisd heeft het niet helemaal op een rijtje en is kennelijk ook niet op de hoogte van dit forum. Ik hoop dat slechts een klein deel van de verkopen in het laatste kwartaal van 2012 tot deze groep behoort, maar ja…..Nederland.

 93. Adamus says:

  )

  Maar die daling is nog niet zo spectaculair als de stijging.

  Gekocht 1996 voor 1,5 miljoen euro
  Vraaprijs 2007 9 miljoen.
  Da’s 600% ofwel 56.000 euro per maand (maar dan wel gedurende 132 maanden).

  Maar het beeld klopt, het èchte nieuws over de woning-”markt” is in het topsegment, hier waren de stijgingen het meest bizar en zullen dus ook de correcties aanzienlijk zijn.

  Heel mooi plaatje Juan. De wereld die toegang had tot de grote kredieten en eigen hypotheek BV.

 94. Expat says:

  Kleine aanpassing

  Iemand die niet hoeft te kopen en door bovenstaande toch koopt heeft het niet helemaal op een rijtje en is kennelijk ook niet op de hoogte van dit forum. Ik hoop dat slechts een klein deel van de verkopen in het laatste kwartaal van 2012 tot deze groep behoort, maar ja…..Nederland.

 95. Expat says:

  Helaas moeten we steeds vaker een keuze maken voor hetgeen dat het minste verlies oplevert.

  “je verlies nemen”

  Wen er maar vast aan. Spreuk van de toekomst.

 96. Adamus says:

  Buddy,

  Pensioenfondsen en bankergunning? DNB schrijft voor hoe de ingelegde premie wordt belegd. Verder worden de PFen geleid door werkgevers en werknemers en die zie ik niet bankieren. Uitbesteden? ……

 97. Juan Belmonte says:

  Adamus: De wereld die toegang had tot de grote kredieten en eigen hypotheek BV.

  Wie het zou kunnen, zou hetzelfde doen.

  Van uw eigen BV uw woonhuis via een 100% aflossingvrije lening gesubsidieerd (HRA) leasen is een prachtoplossing, dat zijn de weinigen die ondanks lease toch nog een een EIGEN huis wonen 🙂

  Maar een stel onverlaten heeft bedacht dat Holland niet langer (als enige op aarde) zijn huisjes gesubsidieerd kan blijven doorleasen 🙂

  De fiscalist moet ook betaald 🙂

 98. Juan Belmonte says:

  Expat: angezien er in Nederland een zeer kleine particuliere huurmarkt is die qua prijs ook al niet concurreert met de koopmarkt zal er toch gekocht moeten worden.

  Voor de verkoopkant geldt niet hetzelfde:
  – dubbele HRA lijkt nu wel eeuwig aftrekbaar te blijven
  – volgens de notarissen blijft het aantal gedwongen verkopen (veiling) ver achter bij vergelijkbare situaties:
  Notaris Vic van Heeswijk: begin jaren ’80 veilden we 6000 à 7000 hypotheekveilingen op 2 miljoen koophuizen. Nu 2000 per jaar, als je dat projecteert verwacht je 13.000 – 14.000 hypotheekveilingen per jaar.
  Als je het koopt loop je het risico dat je 1) geen financiering krijgt 2) het huis totaal anders aantreft dan je dacht dat het was: er is een risico dat het gestript, aan puin geslagen, of afgebrand is terwijl het onverzekerd was of dat de oorspronkelijke bewoners er nog in zitten.
  Één Vandaag 24-10-2011

  Het einde lijkt nog niet zin zicht. In het Parool meldde de Rotterdamse notaris Vic van Heeswijk, zelf betrokken bij 30 procent van alle executieveilingen, dat banken bij 200.000 hypotheken kampen met betalingsproblemen. Daarvan is 10 procent ‘alarmerend’. Deze koopwoningen worden nog niet executoriaal geveild, omdat de banken niet bereid zijn om 50.000 euro per woning af te schrijven, dat is het gemiddelde verlies bij een gedwongen verkoop ter veiling.[3]
  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/nationale-hypotheekgarantie-nhg-steunpilaar-onder-woningprijzen-wankelt/

  Kortom: de zeepbel staat nog vol op spanning.

 99. Juan Belmonte says:

  Maar dit hangt al sinds 2009 in de lucht
  dus waarom zou de bel in 2012 barsten ?

  Nee het wordt vast 2014 wellicht 2015.

 100. Juan Belmonte says:

  Off-topic

  Krediet-KRIMP in Spanje 9% (sept 2012 tov sept 2011)

  El saldo vivo hipotecario se reduce un 9%
  El saldo vivo del crédito hipotecario se situó en 924.128 millones de euros en septiembre, lo que supone un descenso del 9% con respecto al mismo mes de 2011, según ha informado la Asociación Hipotecaria Española (AHE).
  http://www.elmundo.es/elmundo/2012/11/21/suvivienda/1353499038.html

 101. HNK says:

  Wist iemand al dat er plannen waren voor maximaal 100% financiering en lager op hypotheken? Coen Teulings Directeur van het Centraal Planbureau had het hierover vandaag in Buitenhof.

  Vanaf 20:30 gaat het over de huizenmarkt.

  http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1308352

 102. Juan Belmonte says:

  HNK: Vanaf 20:30 gaat het over de huizenmarkt.

  Weinig nieuws.
  We zijn in dit land bezig met Loan to value ratio’s en dat beleid gaat te hard
  Hallo, daaro, in Duitsland is Vastgoed GEMIDDELD een factor TWEE minder beleend.

  Hogehuizenprijsminnend NL wil het mogelijk blijven maken dat men zich maximaal in de schulden steekt om in een dalende huizenmarkt in te stappen.

  Daar worden zèlfs de pensioenfondsen aan opgeofferd.

  Prachtig bedacht (om die huizenprijzen maar kunstmatig hoog te houden)
  maar

  welke Kamikazekoper koopt er nu nog een huis ?

  Voorspellingen voor 2013 zijn -7% en de praktijk leert dat het dan nog wel wat harder kan gaan.
  (zie the good old Tombola Top Tienduizend, voor wie wat langer meediscussiert)

 103. Dawg says:

  Buddy,

  Pensioenfondsen moeten m.i. vooral geen bankvergunning krijgen. Juist niet, zou ik zeggen. De fondsen beheren het kapitaal van hun deelnemers en zijn daarom gebaat bij een zo’n hoog mogelijke rente. Fractioneel bankieren drijft de rente alleen maar omlaag. Dat gaat rechtsstreeks in tegen de belangen van hun deelnemers. Wie wil lenen betaalt maar netjes een normale rente, zou ik zeggen.

 104. Tony Montana says:

  @ frank (bijdrage 88)

  Het is duidelijk dat de komende jaren overal in de westerse wereld problemen zullen opduiken (Nederland, Duitsland en Canada inclusief) en dat de heftigheid van de problemen zullen gaan toenemen (we kunnen niet eindeloos het ene gat met het andere blijven dichten). Maar niet overal zullen de lasten even zwaar zijn.

  Mijn stelling is dan ook, dat het er niet zo zeer om gaat of het ergens ideaal zal zijn de komende jaren. Mij gaat het om het volgende, als je een keuze hebt uit meerdere slechte opties, welke optie is dan het minst slecht….. en welke keuze maak jij persoonlijk als mens…..voor welke waarden ga jij persoonlijk staan!?

  De vorderingen die Duitsland uit heeft staan t.o.v. de periferische landen lopen steeds hoger op, dat klopt helemaal. Maar hoe komt dit en wat betekent dit? Naar mijn mening heeft het sterk te maken met het fijt dat Duitsland zijn exportproducten wilde blijven slijten, beter een vordering met een machtpositie, dan een stagnerende export.
  De Spanjaarden, Italianen en de Grieken staan nu allemaal dik in het krijt bij de Duitsers
  (deze landen consumeerde meer dan ze eigenlijk konden). Die vorderingen laten ze in Duitsland echt niet zomaar varen. Waar het niet anders meer gaat, komt daarvoor zeggenschap in de plaats. Vergelijk het maar met de Chinezen (export natie) en de VS (consumptie natie). Die bergen dollarbiljetten die bij de Chinezen liggen zijn ook verdampende vorderingen aan de VS. Dit weten de chinezen donders goed. Maar wat kopen ze ervoor? Niets….? nee natuurlijk kopen ze er wel wat voor. Ze bouwen macht en zeggenschap op in de wereld! Ze investeren in grondstoffen (Afrika en zuid Amerika) en zonnepanelen (die worden sterk gesubsidieerd in China). Waarom…. tja… onafhankelijkheid opbouwen natuurlijk.

  Een grijze dag met een beetje zonnestroom in Duitsland, levert nog altijd meer energie op als een papieren contract met een olie-, kolen- of uraniumleverancier, die besluit ineens niet meer te leveren. Of alleen nog maar tegen absurde prijzen. Ook de decentralisatie functie van groene energie valt niet te onderschatten.

  De echte kosten van kernenergie kennen we nog maar nauwelijks. Het ontmantelen van een kern centrale duurt ongeveer 20 tot 30 jaar. De kosten liggen in de miljarden. Wie betaald dit? De belasting betaler natuurlijk. Of dacht je dat jouw energie leverancier, dit netjes in de Kwh prijs heeft door berekend? Nee, deze heren zijn niet anders als onze bankiers. Winsten privatiseren en schulden met elkaar delen. Een instelling van “Na mij de zondvloed”.

  Mijn ideologie ligt dichter bij steeds meer onafhankelijkheid van Olie en Kernenergie.
  Een begin moet ergens worden gemaakt en Duitsland is men daarmee zeer goed op weg.
  Morren en het laatste spaargeld van de natie (de pensioenen van anderen) uitgeven aan oude afgeschreven huizen met zijn allen, zie ik niet als een goede investering in een economisch lastige toekomst. Daarom kan ik persoonlijk ook niet achter de actuele keuzes van de NL regering staan. Heel jammer om te zien wat er gebeurd. Ik had graag gezien dat NL andere keuzes had durven maken. Juist nu, Nu het er om gaat!

 105. Juan Belmonte says:

  Dawg: Pensioenfondsen moeten m.i. vooral geen bankvergunning krijgen

  Klopt !

  Wie had er in het verleden géén bankvergunning moeten hebben:
  – Vestia (derivaten)
  – diverse gemeenten (grondposities op de pof)
  – alle scheefleners (hypotheken > huizenwaarde)

  Iedereen Bankier 🙂

 106. king says:

  Ik kan me best voorstellen dat er eens een nieuwe bank wordt opgericht die niet belast is met vuile hypotheken.
  Deze kan toch heel erg slagvaardig in de markt stappen. Zelfs als er behoudend zou worden uitgeleend met een ratio rond de 1:5, dan zal “mijn” pensioenfonds een net rendement kunnen maken.

  Je moet de pensioenfondsen niet opzadelen met rotzooi. Da’s niet eerlijk t.o.v. de beleggende partij (lees: werknemers en werkgevers)

  Of

  Dan liever gelijk een staatshypotheek tegen 3% (zonder renteaftrek natuurlijk)tegen 30 jaar vast.
  Dan weet iedereen waar ie aan toe is.

 107. jim says:

  Tony Montana,
  Èèn kanttekening:

  Uit een onderzoek op verzoek van de kamer onlangs gepubliceerd bleek dat convenanten en subsidies in de praktijk niet werken om de energie’markt’ te vergroenen om zo klimaatdoelen te halen.
  http://www.energieoverheid.nl/2012/11/23/energiesubsidies-werken-averechts/
  M.a.w., vuile energie belasten helpt wèl. Gaan ze dat advies nu opvolgen denk je?

  Waarom komt dat verschijnsel mij toch zo bekend voor, ik betaal immers ook nog meer voor mijn groene stroom dan mijn buurman voor zijn vuile…

 108. jim says:

  De Nederlandse bedrijven die in zonne-energie technologie opereren klaagden hier overigens al veel eerder over!

 109. Juan Belmonte says:

  Off-topic
  En de Vereniging Geleased Huys komt nog met een reden
  -naast vermogensverlies-
  om te huren ipv te kopen.

  In 2013 daalt de WOZ-waarde van woningen voor het derde jaar op rij terwijl de OZB-aanslag onverminderd doorstijgt. Woningen werden in drie jaar gemiddeld 10% minder waard, terwijl de OZB-aanslagen in deze periode juist met 10% stijgen.
  http://www.eigenhuis.nl/actueel/pers/2012/365053-hogere-OZB-in-2013/

  Kamikazekopen is een keuze 🙂

 110. jim says:

  Tot zover de kenniseconomie.

  UK house property prices to slump for 17 years:
  http://www.youtube.com/watch?v=40iyYo-IHpU&feature=plcp

 111. Huren says:

  Vroeger had de Vereniging Eigen Huis prominent de “Marktindicator” op de website staan, tegenwoordig is deze niet meer te vinden op de website. Alleen als je er gericht op googled vindt je hem nog. Zal wel zijn om potentiële koopkandidaten niet af te schrikken. Hier het linkje: http://www.eigenhuis.nl/tools/marktindicator/

 112. Juan Belmonte says:

  Huren,

  En de grote correctie moet nog komen in 2014 …

  SLUIT NOG SNEL
  EEN 50% AFLOSSINGSVRIJE HYPOTHEEK AF
  OP EEN 30-40% OVERGEWAARDEERD HUIS

  Snel, tot 31 december 2012
  – de Jazeker Hypotheken
  en
  – de makelleugenaars NVM
  – en zelfs het Staatsjournaal
  zeggen ook dat je die kans niet moet laten lopen

  En die kunnen het weten 🙂

 113. Frank says:

  Tony Montana,

  ik deel je mening over energie-onafhankelijkheid. Helaas is zonne-energie in Duitsland daarvoor compleet de verkeerde oplossing! Niets minder dan een vorm van kapitaalvernietiging…

  Je kan veel beter geld steken in het verbeteren van efficiëntie van je technologie, gebouwen en infrastructuur (bijv. meer spoorwegen en trams), en kernenergie doorontwikkelen (huidige generatie gebruikt maar een zeer klein deel van de beschikbare energie in de splijtstof). De ontwikkeling in Duitsland is puur gedreven op emoties (o.a. door Die Grünen), die weinig basis hebben in de realiteit.
  Zonne-energie is gewoon grotendeels weggegooid geld in een land als Duitsland. Je moet pragmatisch blijven. Zonneboilers in mediterraans gebied? JA! Photovoltaische cellen in Noord-Europa? NEE

  En verder: die vorderingen zijn allemaal leuk en aardig, maar leiden vooral tot een slaaf/meester verhouding. Zeer giftig, en kan aanleiding geven tot grote conflicten. De reden waarom de Euro zo’n puinhoop is, is al voor een substantieel deel aan Duitsland te danken omdat die al jaren aan vendor-financing deden middels het kopen van staatsobligaties van perifere landen voor veel te lage rentes. Nu met het plaatsen van de onbalans naar Target2 wordt dat heus niet beter.

 114. maarten says:

  http://www.youtube.com/watch?v=nqp0AJe38Ec

  het is geen strijd tussen landen, maar een strijd tussen ideeen. Neoliberalisme heeft afgedaan

 115. jim says:

  Frank,

  Ben het in dit opzicht volstrekt met je oneens Frans.
  Nederland was ooit voorloper op het gebied van windtechnologie. Die voorsprong hebben we weggegeven, alle hier opgebouwde expertise ten spijt heeft de Deense economie daar de vruchten van geplukt. Tav Duitsland geldt voor zonne energie technologie ongeveer hetzelfde voor Nederland. En wat kernenergie aangaat wil je komende generaties nog meer schuld in hun schuiven? Frankrijk krijgt binnen kort een enorm probleem met verouderde kerncentrales nog afgezien van de problemen met het afval ervan. Het ergste vergif dat er bestaat. Daar kun je nooit mee onderhandelen. Dus je vergist je hier. Slecht plan!
  De vervuiler betaalt, de vervuiler als schuldige aangewezen. Enige eerlijke duurzame oplossing. Of we daarmee op tijd zijn is de vraag. Hoe eerder je fundamentele oplossingen inzet echter hoe minder het op termijn kost. Ook ‘n vorm van verlies nemen.
  Er zijn zoveel paralellen…

 116. jim says:

  Oh, sorry! Frank geen Frans 🙁

 117. maarten says:

  Frank,

  Zonnecellen in Griekenland lijkt me een mooi groeiscenario

 118. ll says:

  Het gaat goed op de hypothekenmarkt Juan, ze willen gewoon niet luisteren, nou ja dan maar voelen, of kopen met 50% korting, dat zou ook nog kunnen. 😉

  Run op hypotheken. DvhN

  http://www.dvhn.nl/nieuws/groningen/article9574281.ece/Run-op-hypotheken

 119. jim says:

  maarten:
  Frank,

  Zonnecellen in Griekenland lijkt me een mooi groeiscenario

  Groeiscenario? Om groene stroom stroom te exporteren?
  Maar als zelfvoorziening, goed plan!

 120. Juan Belmonte says:

  ll,

  Rabo: -7% verwacht in 2013.
  Dan is te verwachten dat men aankopen met geduld doet…

  MAAR Diezelfde Rabo:
  Hypotheken om NU nog een woning te kopen (met deels aflossingsvrij als voordeeltje) niet aan te slepen.

  ‘t is toch een raar volkje die Hollanders,
  het hapt op iedere spin van Hogehuizenprijsminnend NL

  en verkiest Funda tot website van het jaar

  Niet te filmen
  wat een konijnen 🙂

 121. Juan Belmonte says:

  Spanje in 1 jaar KRIMP totale kredieten met bijna 10%
  Holland -met not bene een hogere schuldgraad dan Spanje-
  doet er doodleuk nog een Schepje Schuld bovenop

 122. jim says:

  ll:
  Het gaat goed op de hypothekenmarkt Juan, ze willen gewoon niet luisteren, nou ja dan maar voelen, of kopen met 50% korting, dat zou ook nog kunnen.

  Run op hypotheken. DvhN

  dvhn.nl/nieuws/gro…ce/Run-op-hypotheken

  Dat kan ook gewoon spin zijn hè.
  Dit soort berichten de wereld in sturen zodat mensen gaan denken dat, als ze niet meedoen ze straks achter het net vissen. Mensen meetrekken in het piramidespel.

  Mensen die denken nog even snel te profiteren zien het echte net niet. Ook niet dat het al te laat is. Denken dat ze er mee weg komen. Waarschijnlijk te druk met werken om zich goed in de materie te verdiepen en dan is er, als men toch al moe is vrijwel altijd wel iemand in de krant of op tv die je wel wilt geloven…

  Onbegrijpelijk.

 123. Juan Bemonte says:

  jim: Dat kan ook gewoon spin zijn hè.

  Één en al spin.

  Net als de gedachte als zou de NL woning-markt over het algemeen behoudend gefinancierd zou zijn.

  Hukker: De Nederlandse huizenmarkt is over het algemeen behoudend gefinancierd
  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/07-09-2012/vereniging-eigen-huis-opent-de-aanval-op-de-vvd/#comment-112903

  Hahaha: gratis cabaret 🙂

  buenas tardes
  Juan

 124. jim says:

  Wilbert:
  Lijkt me een vrij kansloos plan. Als er iets is wat we niet nodig hebben dan is het wel meer hypotheekschuld. […]

  Opvallend hoe ‘mooi’ de schuld als percentage BBP rond 108% blijft hangen. Lijkt haast alsof er op dit cijfer gestuurd wordt.

  DNB zal deze verhouding ook volgen en het zou me niet eens verbazen als zij op dit moment banken opleggen hoeveel hypotheek deze mogen verstrekken. Als de hyp.schuld/BBP verhouding naar 115-120% stijgt dan is het zeer waarschijnlijk dat we de derde A van onze AAA rating kwijt zijn voor je hem uitgesproken krijgt en mogelijk gelijk in EEn moeite door die tweede A ook.

  Lagere rating, duurder lenen voor de staat, meer bezuinigen want jaarlijks meer kwijt aan rente […]

  Leuk koppijndossier,[…]

  Koppijndossier inderdaad.

  De ratings van 5 Nederlandse banken zijn de laatste paar maanden immers al verlaagd:
  https://docs.google.com/viewer?url=http://media.rtl.nl/media/rtlz/1506afgewaardeerdebanken.pdf&chrome=true
  SNS onlangs zelfs opnieuw!
  50,5 miljard euro aan woonhypotheken snap je.
  http://nos.nl/artikel/443383-lagere-rating-dreigt-voor-sns.html

 125. ll says:

  Wilbert: de huishoudens waarvan het vermogen voor ruim 100% uit vastgoed bestaat voor een groot deel meetrekkend.

  Oh Wilbert, dat waren we bijna vergeten 🙂

  Als je hele vermogen in de stenen zit, kun je niet vrij over je geld beschikken.

  Wat heb je dan aan je vermogen ? Je kan er helemaal nikx mee, net zoals met die pensioenpotten. Vroeger 😉 wel, toen kon je de overwaarde nog opnemen, en je rijk voelen. Het overwaardegeluksgevoel 🙂

  Maar nu ? De ( aankomende ) onderwaardedepressie.

  Niet best……….

 126. jim says:

  ll,

  Die vermogenden met grote huizen, grote auto’s, en grote vakanties die niet hoefden te sparen omdat ze slimmer waren…
  😉

 127. ll says:

  jim: SNS onlangs zelfs opnieuw!
  50,5 miljard euro aan woonhypotheken snap je.

  Maar die krijgt nog een leuk kerstcadeautje van ons allemaal 😉

 128. asd says:

  @107 (Tony Montana),

  Perfect verhaal, zo zit het helemaal. Om er een enkel element uit te lichten:

  De nieuwe energiepolitiek van de Bondsregering kan de toets der kritiek zeer zeker wèl doorstaan. Weliswaar zijn de Grünen gangmakers, maar iedereen van links t/m rechts weet inmiddels welke groeipotentie er voor een “maakland” als Duitsland in deze veelbelovende sector zit.

  Ondanks een niet al te fraaie begroting van Bund, Länder en Gemeinde zijn voor een produktieland als Duitsland de vooruitzichten en de afzetmogelijkheden in de wereld gunstig te noemen.

  Een land als China bijvoorbeeld wil zijn eigen troep niet en koopt als het enigszins mogelijk is “zijn spullen” in de Westerse wereld, van wijngaarden, mode, piano’s, vleugels, autofabrieken, Volvo’s t/m dikke Mercedessen aan toe. En de kracht van Duitsland is dan om met grote inzet, betrouwbaarheid en kwaliteitsbewustzijn in de vraag van klanten te voorzien.

  Maar als het land blijvend wordt uitgemolken – deels door chantage – na de gigantische herstelbetalingen, de hulp aan Oost-Duitsland, de Derde Wereld, Oost-Europa, Israël, de Zuidelijke landen en de EU, zijn de vooruitzichten niet best en dan gaan we er op den duur allemaal aan in dit werelddeel.

  De bevolking is daarom terecht aan het morren en begint zich af te wenden van de gevestigde politiek in de Bundestag.

  De geweldige jurist, econoom en ondernemer Stefan Wehrhahn heeft zich in dit verband al uit de CDU teruggetrokken om met de z.g. “Freie Wähler” een nieuwe beweging te beginnen. Veelbelovend!

 129. nhz says:

  Istrilyin: Lijkt me ook wel wat, investeren in iets en eventuele verliezen op de belastingbetaler kunnen dumpen.

  +1

  blijft de vraag of het zelfs dan aantrekkelijk is: de bedoeling zal ook zijn om de hypotheekrente super laag te houden, de vette 7-8% waar veel pensioenfondsen op rekenen is bij voorbaat uitgesloten. En 4% rendement is meer dan je als spaarder kunt vangen, maar daarvoor zit je dan wel aan alle kanten vast (denk ook aan ‘haircuts’ als het misgaat aan het eind van de etappe en de overheid zelf zonder geld zit …).

  Dawg: …. de grootste zwendelpartij uit de geschiedenis gaat nog even in een hogere versnelling.

  yes, de enige manier om de grootste Ponzi uit de geschiedenis te redden is een nog grotere Ponzi te organiseren. Zoiets kun je politici, bankiers en vakbondsbaasjes wel toevertrouwen 😎

  Dawg: Volgens de gegevens van Eurostat lagen de spaartegoeden bij banken van Nederlandse consumenten in 2007 bijvoorbeeld op 61% van het BBP, terwijl deze in Duitsland op 67%, in Frankrijk op 56% en in Italië op 64% lagen [2].

  maar hoeveel van die 61% is tegenwaarde voor tophypotheken? Moeilijk vergelijken met het buitenland …

  Marketwatch: Die gemeente weet ook wel dat die 90% taxatiewaarde niks zegt over de huidige marktwaarde van een object, sterker nog ik denk dat ze zelf ook wel weten dat deze nog een stuk lager ligt en daarom snel stoppen met deze regeling want anders wil iedere verkoper daar natuurlijk wel verkopen voor een gegarandeerde 90% van de taxatiewaarde…

  goede zaak dat ze stoppen, veel gemeentes gaan vast extra hard door met deze grandioze regeling om huizen van politieke vriendjes voor veel te hoge prijzen op de gemeentebalans te zetten.

  Claude: Ieder leest hier natuurlijk het zijne in. Maar ik zie het maar zo: lagere hypotheekrente voor NHG-klanten, meer ruimte voor de aflossing die ze toch al moeten doen en de risico wordt grotendeels gedragen door degenen die ook het meest geprofiteerd hebben van de huizenbubble. Ik vind er wel een vorm van ironie in zitten.

  klopt niks van; het risico blijft liggen bij de belastingbetaler, en scheefleners profiteren van lage rente op kosten van mensen met een toekomstig pensioen die een lege pot gaan vinden omdat deze belegging een negatief rendement zal blijken te hebben.

  Bor de Wolf: Maar het risico komt niet te zitten bij degenen die het meest hebben geprofiteerd van de bubble; het risico komt te zitten bij de huidige en toekomstige pensioeninleggers

  NEE, het grote risico komt bij de belastingbetalers. Het risico voor de pensioeninleggers is dat ze belazerd worden met een belegging die gegarandeerd weinig rendement oplevert.

  Claude: Stel een NHG hypotheek krijgt een rente van 3,0% bij een pensioenfonds.

  kortom, na aftrek van directe kosten vangt het pensioenfonds dan evenveel als de inflatie. Geen enkele reserve voor calamiteiten, en van ‘beleggen’ is al helemaal geen sprake bij zulke belachelijk lage rentes. Onzin voorstel dus.

  Henk 6: Wanneer gaan mensen doorkrijgen dat hun geld ook veiliger belegd kan worden dan de spaarrekening?

  geef eens een tip voor veilig beleggen 🙂

  Steven: Wat ik afgelopen week binnen kreeg was een papiertje van Delta Loyd: als ik oud ben dan krijg ik XXXX : zal best, maar wat dat waard is dat zien we dan wel weer

  zulke papiertjes kreeg ik vroeger ook van diverse pensioenoplichters; inmiddels is het bedrag ongeveer 100x lager dan aanvankelijk beloofd werd. Maar aan voorspelde rendementen kun je geen claim ontlenen (die kleine lettertjes stonder er vroeger niet eens bij …).

  ulrich: De volgende klap komt als erfernissen massaal geweigerd worden, omdat de woning met rest hypotheek te risico vol is. Ik weet niet of dit in kaart wordt gebracht. Maar het zal een forse strop betekenen voor de banken en de belastingdienst

  en dan maar hopen dat het niet om NHG hypotheken gaat, want dan kost het uiteindelijk de belastingbetaler klauwen vol geld.

  ulrich: Heb je een politicus ook iets horen roepen met betrekking tot het opbouwen van Nederland, behalve VOC mentaliteit.

  politici willen liever WIC mentaliteit: dik verdienen aan slavenarbeid.

  Patrick: Ik heb een alternatief plan:

  Dwing de pensioenfondsen om al hun gammele bankaandelen te verkopen en de opbrengst te investeren in fysiek goud.

  DNB heeft nog wel kluisruimte te huur.

  sterker nog, ik denk dat er bij de diverse centrale banken heel veel lege goudkluizen beschikbaar zijn.

 130. jim says:

  Off topic:

  Een avondje uit werken. Gelukkig kwam alles goed.:)

  [cite]
  Mijn eigen afsluiter vanmiddag zou je bijna symbolisch kunnen noemen: Free The Mind. Twee soldaten die niet lang geleden uit de oorlog terugkeerden, en een angstig en onrustig kind met het stempel ADHD worden gevolgd. Ze worden ieder behandeld middels ademhalingstherapieën en meditatie. De Amerikaanse wetenschapper Richard Davidson experimenteert met de mogelijkheden hiervan voor verschillende problemen die in het brein kunnen optreden.

  De resultaten zijn verbluffend. Dat maakt dat de film niet alleen de extreme gevolgen van oorlog toont, maar vooral de mogelijkheden die er buiten de apotheek om zijn voor mentale problemen. Hoe complex en ongrijpbaar de werking van het brein ook is, dit zorgt toch voor een rustgevende finale van IDFA. Op naar de 26ste.[/cite]
  http://www.nrc.nl/breedbeeld/2012/11/25/de-eindsprint-van-idfa-eindelijk-een-schaterlach/

  Altijd wat te beleven!
  Doorgaan met ademhalen en mediteren (doet ie ‘t of doet ie ‘t niet) voor collumnisten.
  Lachen is gezond 🙁

 131. nhz says:

  henk 6: Ik heb eerlijk gezegd moeite (lees geen zin) om solidair te zijn met alle scheefleners. Zijn er manieren om te ontsnappen, zodat ik niet de rekening van anderen op mijn bord krijg. Zit te denken aan Duitsland, Canada of Australia, iemand tips?

  tip nr. 1: doe het snel, voordat Nederland net zoals o.a. de VS invoert dat je nog 25 jaar lang moet betalen vanwege het feit dat je ooit belastingplichtige was. Je toekomstige bijdrage is al helemaal ingeboekt hoor 😎

  Mieke: 70% down !

  eens, en tijdelijk -80% zou ook best kunnen.

  Dawg: ‘t Is gewoon een stap op weg naar het Japan scenario: schulden heel houden. Daar kopen de pensioenfondsen staatsschuld, hier hypotheekschuld.

  +1

  lorenzo: Een mens kan ook zijn eigen pensioen ,in eigen beheer derhalve, kunnen opbouwen . Dat gaan we namelijk vanaf nu leren.

  ja … beleggen (jaarlijks -10%) of banksparen (krijg je ongeveer de helft van de inflatie aan rente). Dat wordt een vorstelijk pension 😎 Dat geld kun je beter gelijk opmaken, in het huidige monetaire klimaat.

  asd: Iedereen kan raden waar dat mogelijk op uitloopt. Niettemin een geweldige idee na eerder gedane grepen uit een aantal pensioenpotten. Wie en wat volgt?

  Ja spannend, ik ben nu al benieuwd wat het volgende plannetje wordt 😎

  Dawg: “…We zijn niet voor het uitbreiden van staatsgaranties en dit voorstel neigt daartoe”, zegt een woordvoerder van de NVB.”

  Hoe spel je “hypocriet”?

  tja, staatsgaranties zijn er alleen voor banken; ze willen geen concurrentie 🙂

  Frank: het sluiten van je kerncentrales en massaal gaan investeren in zonne- en wind-energie is ongeveer het domste wat je kan doen, financieel gezien dan. Wat ontbreekt er in het lijstje: Duitsland en zonne-energie? Juist, de zon! Deze verspilling kost jaarlijks ook honderden miljarden euro’s, opgehoest door de energiegebruikers.

  beperkt je commentaar s.v.p. tot zaken waar je verstand van hebt …

  Expat: Door de rekenrente aan te passen kun je de dekkingsgraat omhoog schroeven en hoeft er niet gekort te worden op de huidige pensioenen. In de huidige crisis is dit pure oplichterij. De rekening wordt volledig bij jongere generaties gelegd.

  inderdaad, helemaal als politici straks eisen dat die pensioenfondsen hypotheken verstrekken tegen 3-4% rente (ik las net dat de vakbond in Zweden ook een permanent lage rente eist voor geld lenen …).

  Adamus: Uitbesteden? ……

  uitbesteden aan Goldman $ucks en consorten, in de praktijk.

  Dawg: De fondsen beheren het kapitaal van hun deelnemers en zijn daarom gebaat bij een zo’n hoog mogelijke rente. Fractioneel bankieren drijft de rente alleen maar omlaag. Dat gaat rechtsstreeks in tegen de belangen van hun deelnemers. Wie wil lenen betaalt maar netjes een normale rente, zou ik zeggen.

  +1

  Maar zoals op veel terreinen is de politiek bezig om allerlei belangen tegen elkaar uit te spelen. De koek groeit niet meer, dus het is niet meer zo dat iedereen automatisch steeds wat extra krijgt – het gaat er nu om de pijn te verdelen.

  Tony Montana: De echte kosten van kernenergie kennen we nog maar nauwelijks. Het ontmantelen van een kern centrale duurt ongeveer 20 tot 30 jaar. De kosten liggen in de miljarden. Wie betaald dit? De belasting betaler natuurlijk. Of dacht je dat jouw energie leverancier, dit netjes in de Kwh prijs heeft door berekend? Nee, deze heren zijn niet anders als onze bankiers. Winsten privatiseren en schulden met elkaar delen. Een instelling van “Na mij de zondvloed”.

  bij de kerncentrale Borssele is dit netjes geregeld hoor. Ze hebben een ontmantelingsfonds waar ooit pakweg 10 miljoen euro in gestopt is, en dat beleggen ze dan tegen een verwacht rendement van 20% per jaar zodat er over 50 jaar (lang nadat alle directeuren en andere profiteurs op het kerkhof terecht gekomen zijn) pakweg 50 miljard beschikbaar is, wat als het meezit tegen die tijd de ontmantelingskosten zijn (als de inflatie niet tegenzit). Maar het is aannemelijker dat lang voor de tijd de pleuro of Delta al geploft zijn, dus no worries 😎

  Tony Montana: Mijn ideologie ligt dichter bij steeds meer onafhankelijkheid van Olie en Kernenergie.
  Een begin moet ergens worden gemaakt en Duitsland is men daarmee zeer goed op weg.

  inderdaad, ze zijn misschien iets te haastig geweest maar doen het onvergelijkbaar veel beter dan o.a. NL. Energievoorziening moet kleinschalig, lokaal en divers zijn. Mega-kern/kolencentrales, zoals onze Frans blijkbaar voorstaat, is het allerslechtste wat je kunt hebben. Overigens zouden de meeste van deze centrales zonder de megasubsidies op kernenergie, kolen en olie niet eens bestaan (wereldwijd jaarlijks ongeveer 60x meer subsidie dan voor schone energie!!).

  king: Ik kan me best voorstellen dat er eens een nieuwe bank wordt opgericht die niet belast is met vuile hypotheken.
  Deze kan toch heel erg slagvaardig in de markt stappen. Zelfs als er behoudend zou worden uitgeleend met een ratio rond de 1:5, dan zal “mijn” pensioenfonds een net rendement kunnen maken.

  DNB ziet je al aankomen 😉
  banken willen geen concurrentie.

  Frank: en kernenergie doorontwikkelen (huidige generatie gebruikt maar een zeer klein deel van de beschikbare energie in de splijtstof).

  precies, gewoon laten ploffen die centrales dan haal je een veel hoger rendement uit je splijtstof 😎
  ga eens wat lezen op een degelijke site, en niet op die oerconservatieve, neo-con, klimaatfraude etc. websites …

 132. nhz says:

  nhz: Mega-kern/kolencentrales, zoals onze Frans blijkbaar voorstaat,

  correctie, het ging om Frank

 133. Tony Montana says:

  @ Frank (bijdrage 116)

  Het is inderdaad een probleem dat er een slaaf/meester verhouding is ontstaan in europa tussen de verschillende landen. In dat gedeelte van je tekst ben ik het geheel met je eens. Dit is zeer onwenselijk. Maar helaas is het nu de realiteit.
  Dat de banken het volk en de politiek in een wurggreep hebben (ook een slaaf/ meester verhouding) is ook erg onwenselijk. Maar ook dat is de realiteit.

  Hoe gaan we met die realiteit om, waar we met zijn allen mee geconfronteerd worden vandaag de dag? Dit zou hier toch het onderwerp van discussie moeten zijn. Sinds 2008 zien de meeste mensen, dat ons hele westerse systeem is opgebouwd als een Hollywood set. Van voren geloofwaardig en reëel, maar van achter van rotzooi aan elkaar getimmerd met wat goedkope papier-maché!

  Ik vind het persoonlijk belangrijk dat we investeren in dingen die echt de toekomst hebben. Dat we in europa onze onafhankelijkheid waarborgen en vooral, dat we niet leven ten koste van komende generaties en het milieu. Ook is het ongelofelijk dat we het met elkaar toelaten, dat het verschil tussen arm en rijk zo ver heeft kunnen komen
  (de verschillen zijn vergelijkbaar met de periode kort voor de 2e wereldoorlog).
  Het is absurd dat mensen die maar een hele beperkte toegevoegde waarde leveren aan het systeem zoveel verdienen als nu gebeurd (bankiers).
  En als de gladde jongens genoeg verdiend hebben en het gaat weer mis….. ach ja dan moet het pensioen van de normale hardwerkende man er maar aan geloven.
  En als het dan te laat is, dan geven we toch gewoon elkaar in europa allemaal de schuld van alle ellende. We laten ons verleiden tot vingerwijzend gedrag. De echte schuldigen lachen in hun vuistje.

  Het is tijd voor “power to the people”. Met elkaar in europa, voor elkaar. Decentralisatie is hierbij een zeer wenselijk iets. Groene stroom (wind, zonnestroom, biogas etc.) neemt de machtige heren flink wat wind uit de zijlen. Zelfvoorzienend, duurzaam en ecologisch richting de toekomst. Op zoek naar andere vormen van waarde als het bedrieglijke FIAT geld.

 134. asd says:

  @132 (nhz),

  Na lange afwezigheid op dit blog heb ik weer eens genoten van je amendementen op diverse standpunten.

  Zo wordt tenminste het gezonde NL-verstand uit de mottenballenkast gehaald. Dat is de weg, die we met z’n allen in Europa moeten gaan.

  En dat zou ook “Den Haag” moeten gebeuren. Alleen zijn ze daar nog niet zover.

 135. Tony Montana says:

  @ asd (bijdrage 131)

  Bedankt.
  Zeer goede aanvulligen ook!

 136. jim says:

  Tony Montana,

  Je hebt gelijk maar mensen willen geen revolutie.
  http://www.youtube.com/watch?v=guUN-5Xpdt0&feature=plcp
  Ze willen opgevrolijkt worden.
  Daar is een industrie voor. Die werkt.

 137. jim says:

  Politics is the entertainment branch of industry – Frank Zappa

 138. Frans says:

  Tony Montana: Van voren geloofwaardig en reëel, maar van achter van rotzooi aan elkaar getimmerd met wat goedkope papier-maché!

  Nee, het is andersom: van de voorkant papier mache, het zijn de mensen die gehersenspoeld zijn die dit niet zien, de mensen die niet voor zelf nadenken en te lui en of te dom zijn om te kijken hoe de wereld echt in elkaar zit. Achter deze papier mache zit dus de echte wereld die op een satanische manier goed doortimmerd is.
  Het heeft geen zin aan de machine te willen sleutelen als je niet weet hoe de machine in elkaar zit.
  Om deze machine te begrijpen moet je bereid zijn veel onderzoek te doen, en het onwaarschijnlijke niet bij voorbaat te verwerpen.
  De standaard manier om de werkelijkheid achter de facade te ontkrachten is om het samenzweringsdenken of ALU hoedje te noemen. Dit is erg gemakkelijk.
  Vanuit het begrip wat ik meen te hebben zeg ik: ER IS GEEN OPLOSSING! Dit is moeilijk te accepteren voor een mens in het algemeen. Een mens wil altijd denken in oorzaak en gevolg, en hoe de werkelijkheid om zich heen te veranderen.
  Uiteindelijk is er wel een oplossing dat is de bewustwording van de mens. Als iedereen ziet dat de keizer geen kleren heeft is het gedaan met de keizer.

 139. Frans says:

  Tony Montana: Het is tijd voor “power to the people”.

  Ja, daar is het al erg lang te tijd voor. De feiten zijn dat de beweging voorlopig nog precies de andere kant op is.

 140. nhz says:

  Tony Montana: Het is absurd dat mensen die maar een hele beperkte toegevoegde waarde leveren aan het systeem zoveel verdienen als nu gebeurd (bankiers).

  beperkte toegevoegde waarde? dat is vriendelijk uitgedrukt, de meesten hebben een maatschappelijk rendement dat gigantisch is, in negatieve zin 🙁

  Tony Montana: Het is tijd voor “power to the people”. Met elkaar in europa, voor elkaar. Decentralisatie is hierbij een zeer wenselijk iets. Groene stroom (wind, zonnestroom, biogas etc.) neemt de machtige heren flink wat wind uit de zijlen.

  helemaal eens; en daarom zijn de machtige heren ook fel gekant tegen decentrale vormen van energievoorziening. Stel je voor dat mensen hun eigen energie gaan opwekken, hun eigen voedsel telen, of geld gewoon in de buurt lenen in plaats van van een megabank aan de andere kant van de wereld … het moest verboden worden en het zál verboden worden als het aan de politici ligt. En daarom wordt er allerlei propaganda praatjes uitgestrooid om energiebronnen die geschikt zijn voor kleinschalige, lokale produktie zwart te maken. Wat dan door schaapjes als Frank weer enthousiast gelezen en verder verspreid wordt 🙁

  Tony Montana: Op zoek naar andere vormen van waarde als het bedrieglijke FIAT geld.

  ik hoop op iets zoals Bitcoin, de centrale banken zijn er bang van dus dat is alvast een teken dat ze de goede richting op gaan (maar nog een lange weg te gaan …).

  asd: Zo wordt tenminste het gezonde NL-verstand uit de mottenballenkast gehaald. Dat is de weg, die we met z’n allen in Europa moeten gaan.

  voor het moment lijkt het gezonde Duitse verstand een betrouwbaarder richting 😉

 141. Frans says:

  Expat: Helaas moeten we steeds vaker een keuze maken voor hetgeen dat het minste verlies oplevert.
  “je verlies nemen”
  Wen er maar vast aan. Spreuk van de toekomst.

  Hmmm… Ik heb het probleem wanneer ik winst moet nemen: 60% op goud en 100% op zilver een een aantal jaren. Moeilijk, moeilijk, moeilijk. Maar….
  Ik verwacht een top in 2015: dan dit barrel van een huis waar ik in woon maar eens kopen denk ik…
  (ook al denk ik dat langer wachten nog beter zou zijn, het is geen garantie. 100% winst nemen en daarvan een huis tegen meer dan 30% minder kopen is zo gek nog niet)

 142. Tony Montana says:

  @ Jim (bijdrage 138)

  Dat klopt.
  Mensen willen geen revolutie.

  Ik ben wel benieuwd, wat de gewone man kan uithouden. Waar ligt de grens? Kijk maar eens naar de Spanjaarden, Portugezen en de Grieken. Die zijn al uit de luie stoel…. Als ze alles van je afpakken komt er een moment, wanneer de afstandbediening het raam uit vliegt. Wacht maar af…..

  Als ik de ontwikkelingen in NL volg, komt dit moment ook in NL langzaam maar zeker dichter bij. Als de huizenprijzen echt beginnen te vallen (misschien al in 2013 2014), de werkeloosheid snel omhoog schiet en de banken zekerheid gaan vragen voor de steeds grotere onderwaarde van de huizen, steeds meer mensen op straat komen te staan, dan weet je maar nooit…..

  P.S. je link kon ik in DE helaas niet bekijken (wie zou daar achter zitten?)

 143. jim says:

  jim:
  Tony Montana,

  Je hebt gelijk maar mensen willen geen revolutie.
  youtube.com/watch?…t0&feature=plcp
  Ze willen opgevrolijkt worden.
  Daar is een industrie voor. Die werkt.

  revolutie= (hier eigenlijk bedoeld als) hervorming.
  Of wat daar voor doorgaat.

  Dat is wat anders dan eindeloos aanpassingen bedenken met als enig motief de goegemeente op ‘t verkeerde been te zetten.

  Met ‘opvrolijken’ refereer ik ook nog aan het hier vaak gebezigde begrip ‘cabaret’ om het sarcasme en de ironie van lui die er zich hier al jarenlang kapot aan ergeren een knipoog te geven. Het is tenslotte geen grap!

  Men is verslaafd of gewend geraakt aan, zoals de columnist in ‘t NRC zei, ‘een geruststellende finale’.
  Hoever kun je er naast zitten en maak je jezelf ongeloofwaardig en belachelijk! Dat komt nog. En daar is feitelijk niets grappig aan.

  Er zijn heel wat profeten hier. Want god bestaat. De god van de ironie. Daarom zijn er documentairemakers die blikken terug. Hindsight, vooruit kijken en leren van ‘t verleden.
  Kun je je voordeel mee doen.

 144. nhz says:

  asd: Als dàt maar lukt met onze onuitroeibare VOC-mentaliteit van elkaar een poot uitdraaien, waarbij de makelmannetjes, de banksters en de overheid voorop lopen.

  ik hoorde de Fabeltjeskrant net enthousiast kakelen over de geest van Michiel de Ruyter en kansen voor het leveren van oorlogsschepen aan India (wat moeten die daar mee? vast niet alleen om kleine piratenbootjes op te pakken … volgende pitstop van onze ondernemers en politici in Pakistan?). Het onderscheid tussen goed koopmanschap en minder nette vormen van rijk worden daar hebben ze hier altijd al een beetje moeite mee gehad …

 145. Tony Montana says:

  @ Frans en Nhz (bijdrage 140, 141, 142)

  Voortreffelijk!
  Dank voor deze prachtige aanvullingen.

 146. jim says:

  jim,

  Bedankt voor het vermelden.
  Staat in mijn channel en snap niet waarom, maar…
  http://www.youtube.com/watch?v=guUN-5Xpdt0
  Nu wel? ( skipped channel info )

  Wees er maar van overtuigd dat de huizenprijzen nog 2 jaar zullen dalen. Misschien langer.

 147. Frans says:

  Wel Zeeeeeeeeeeeer aanbevolen voor de nodige inspiratie en verbreding van inzicht en gespreksstof voor dit blog:
  http://www.youtube.com/watch?v=kTxY-oZuxB4&feature=player_embedded

 148. jim says:

  Tony Montana,

  Nou, jij mag er ook zijn. Voortreffelijk!

 149. jim says:

  Mooi woord trouwens 🙂

 150. jim says:

  Tony Montana,

  Deze was natuurlijk voor jou bedoeld, niet goed opgelet verkeerd gequote:

  jim:
  jim,

  Bedankt voor het vermelden.
  Staat in mijn channel en snap niet waarom, maar…
  http://www.youtube.com/watch?v=guUN-5Xpdt0
  Nu wel? ( skipped channel info )

  Wees er maar van overtuigd dat de huizenprijzen nog 2 jaar zullen dalen. Misschien langer.

 151. jim says:

  Frans,

  Heet recht op stelen? Daar hebben we het toch doorlopend over.
  Schulden maken loont, niet meedoen en sparen is sabotage. Wil je een eerlijke wereld of zo 😉

 152. jim says:

  heet=het
  warm zeg maar.

 153. jim says:

  Sparen zodat je je iets kunt veroorloven doe je met alles behalve huizen.
  Logisch toch!

 154. jim says:

  Sorry voor ‘t heersen, ik wil ‘t niet, ik kan niet anders ik zit klem 🙂 🙂 🙂

 155. Adamus says:

  maarten:
  http://www.youtube.com/watch?v=nqp0AJe38Ec

  het is geen strijd tussen landen, maar een strijd tussen ideeen. Neoliberalisme heeft afgedaan

  Als mensen willen raaskallen nemen ze het woord “neoliberalisme” in de mond.

 156. jim says:

  Adamus: Als mensen willen raaskallen nemen ze het woord “neoliberalisme” in de mond.

  Ideologieën hebben afgedaan we hebben nu de tv voor thuis na het werk. Geruststellend. Maar er valt gerust meer over te zeggen. Ga ik niet doen.

 157. asd says:

  @144 (nhz), tja, die is weer raak!

 158. maarten says:

  Adamus,

  je hebt gelijk…
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Neoliberalisme

  en ik maar denken dat ik mee kan praten aan de stamtafel en dan zulke versprekingen doen 😉 hehe
  In de kroeg juich ik ook altijd bij de herhalingen van de doelpunten

 159. Frans says:

  jim: Heet recht op stelen? Daar hebben we het toch doorlopend over.
  Schulden maken loont, niet meedoen en sparen is sabotage. Wil je een eerlijke wereld of zo

  Ja, het recht van stelen door de banksters geholpen door de overheid.
  Een eerlijke wereld is een utopie, maar ik wil wel een wereld die niet gedomineerd wordt door duistere krachten achter de coulissen.

 160. maarten says:

  mijn betoog is dan ook: “Let people fail”. 😉

 161. Frans says:

  Let banks fail!!! 🙂
  Let the Euro faiL!!! 🙂

 162. asd says:

  @144(nhz),

  …en dan te bedenken, dat, hoewel die goudgerande klep van de marine in de fabeltjeskrant van vanavond hoog van de historische NL-handels- en marinegeest opgeeft, hij gewoon niet weet, dat dat oorlogsschip en ander oorlogsmateriaal uiteindelijk van zijn NL-belastingcenten worden betaald. Humor, zou Youp van ‘t Hek zeggen.

  India en Pakistan hebben namelijk miljarden aan NL ontwikkelingshulpgeld ontvangen, waarmee ze nu NL oorlogsmaterieel kunnen aanschaffen om elkaar binnenkort te lijf gaan.

  Tenzij die marineklep zo intelligent is, dat ie zich realiseert, dat dat ook de bedoeling is van onze aloude VOC- en marinementaliteit om hedendaags afzetgebied voor af te danken oorlogsmateriaal te creëren.

 163. Adamus says:

  Frank,

  Waar wordt dat Duitse uranium gedolven?

 164. Adamus says:

  Frans:
  Let banks fail!!!
  Let the Euro faiL!!!

  Je hebt je duidelijk nooit in het concept euro verdiept. “Severed from the nation state and gold”. Euro gaat niet onderuit.

 165. nhz says:

  Adamus: Waar wordt dat Duitse uranium gedolven

  o.a. diep onder Gorleben; maar als je handig bent kun je het ook wel uit het grondwater filteren, alle beetjes helpen en dan hoef je niet zo diep te graven 😎

 166. Adamus says:

  nhz,

  USA schaliegas: zijn over 20 jaar exporteur LOL

 167. nhz says:

  nhz: o.a. diep onder Gorleben;

  correctie, in Gorleben hoef je niet diep te graven voor Uranium; in Morsleben en Remlingen wél (voor wie durft).

  Adamus: USA schaliegas: zijn over 20 jaar exporteur LOL

  vooral exporteur via de lucht als ik de laatste analyses goed begrepen heb 🙁

 168. Adamus says:

  nhz: o.a. diep onder Gorleben; maar als je handig bent kun je het ook wel uit het grondwater filteren, alle beetjes helpen en dan hoef je niet zo diep te graven

  Mini reactor in de tuin?

 169. ll says:

  Gatsie, stukje weer verdwenen

  In het kort komt hier op neer, waarom zouden de pensioenfondsen die gesecuritiseerde sub-prime NHG troep willen kopen, die niemand wil hebben ?

  Die nu liggen te roesten bij de ECB of buiten de balansen van de banken ? 😉

  Wat is de trigger van Wientjes om de pensioenfondsen om te krijgen ? Bejaarden OG volgens Buddy, maar heeft ie dan een ( tover ) stokje om ze de deur uit te meppen ?

 170. Adamus says:

  ll:
  Gatsie, stukje weer verdwenen

  In het kort komt hier op neer, waarom zouden de pensioenfondsen die gesecuritiseerde sub-prime NHG troep willen kopen, die niemand wil hebben ?

  Die nu liggen te roesten bij de ECB of buiten de balansen van de banken ?

  Wat is de trigger van Wientjes om de pensioenfondsen om te krijgen ?Bejaarden OG volgens Buddy, maar heeft ie dan een ( tover ) stokje om ze de deur uit te meppen ?

  Wientjes heeft net als de politici geen enkel idee hoe het $IMFS in elkaar steekt.
  http://fofoa.blogspot.nl/2010/11/thanksgiving-week-open-forum.html hier eens kijken?

 171. ll says:

  Adamus: Wientjes heeft net als de politici geen enkel idee hoe het $IMFS in elkaar steekt.

  Dat vermoeden had ik al 😎 , zal later even lezen……

 172. Adamus says:

  ll:
  America exporteert inflatie, en China exporteert deflatie, leuk stukje

  businessspectator.….ULI07sg9fsA.twitter

  Onder de streep houden we steeds meer over. Woonlasten omlaag, ziektekosten minder, aurorijden ook weer goedkoper. Laat de winter maar komen: enige manier om te besparen is de cv op 15 graden zetten denk ik.

 173. Frank says:

  nhz,

  Blijkbaar is het sentiment hier sterk anti-kernenergie. Prima, maar baseer je wel op de feiten. Om mensen met een andere visie gelijk ‘schaapjes’ te noemen vind ik wel erg neigen naar intellectuele armoede (nhz).

  Zoals Frans al zegt dat er geen ‘simpele oplossing’ is voor de huidige problemen, geldt dat net zo goed voor de energieproblematiek. Er is géén simpele oplossing om olie en nucleaire energie te vervangen! En dan zeker geen photovoltaïsche cellen in een noordelijk land als Duitsland.

  Misschien wil je mij niet geloven, lees dan op zijn minst dit artikel in de redelijk kritische (maar zeker niet heilige) Der Spiegel:
  http://www.spiegel.de/international/germany/solar-subsidy-sinkhole-re-evaluating-germany-s-blind-faith-in-the-sun-a-809439-2.html

  Nog een andere reden waarom zonne- en wind-energie geen vervanging is van kolen, gas en nucleaire energie:
  http://www.ceskapozice.cz/en/news/politics-policy/german-chancellor-merkel-and-czech-pm-necas-paper-over-cracks-relationship

  Ik voorspel dat als energie problematiek echt de kop op gaat steken, dat populair sentiment rap pro-kernenergie zal gaan. Zoals genoemd heeft Frankrijk heeft inderdaad, als ze niet snel beginnen met de uitrol van nieuwe centrales, over een jaar of 10-15 een groot probleem met verouderde centrales. Hopelijk gaat dat dan ook gebeuren.

 174. xenobinol says:

  @Frank:

  Nucleaire energie moet gewoon verbannen worden, is gewoon een enorme bedreiging voor al het leven op aarde.

  CO2 is gewoon een inert gas dat door plantjes omgezet kan worden in zuurstof en organische stofjes. Dat valt niet te zeggen van de vreselijke radioactieve isotopen die vrijkomen bij kernsplitsing en nog vele tienduizenden jaren een zeer, zeer ernstig probleem zullen vormen voor de samenleving. Met nucleaire energie zadelen wij onze nakomelingen voor vrijwel de eeuwigheid op met onze rotzooi. Moeten we gewoon niet doen!

  Ik vind het stukje m.b.t. solar energy erg negatief, je vergeet dat het naast energie ook nog eens een hele hoop werkgelegenheid opgeleverd heeft. Ik noem dat een behoorlijke zinvolle besteding van tijd, energie en grondstoffen. Wat ik wel goed vind aan het stukje dat het benoemd dat je ook nog zinvolle investeringen kan doen in het verbeteren van de energieprestaties van woningen. Helaas is er mede dankzij de bubble in vastgoed weinig ruimte meer om te investeren in dit soort verbeteringen. Alle poen moet immers naar speculanten en de banken.

 175. nhz says:

  Frank: Er is géén simpele oplossing om olie en nucleaire energie te vervangen!

  ach kom, nucleair is maar een paar % van de totale energievoorziening in de wereld; en daarvoor zadel je wel duizenden generaties met een enorm probleem op. Als de wereld een heel klein beetje efficiënter met energie omgaat kunnen al die kerncentrales zo dicht. En olie is nú onmisbaar, maar als we nu serieus werk gaan maken van besparing – in plaats van een vette premie te zetten op energieverspilling door het land vol te zetten met overbodige kern- en kolencentrales – dan is er genoeg tijd om over te schakelen op schone energie, inclusief o.a. biofuel uit algen en vergelijkbare bronnen. Zelfs in het ‘koude en zonarme’ Duitsland zijn er inmiddels volop huizen die VOLLEDIG in hun eigen energie voorzien. Energievoorziening is geen technisch probleem, het is puur een politiek probleem.

  Wat mij betreft is er één acceptabel type kernenergie reactor: een exemplaar dat al zeker 5 miljard jaar betrouwbaar werkt, op een veilige afstand van 150 miljoen kilometer staat, geen afval of atoombommen produceert en niet gevoelig is voor slecht onderhoud of terroristische aanslagen. Maar ja, die reactor is gratis voor iedereen beschikbaar (na investeren in PV of zonnecollectors) en dat is het laatste wat de energiemaffia wil.

  Frank: Ik voorspel dat als energie problematiek echt de kop op gaat steken, dat populair sentiment rap pro-kernenergie zal gaan.

  De kernenergie industrie is op sterven na dood; ze bestaan alleen nog dankzij hun belang voor de kernbommen produktie en dankzij de onwil van politici om koers te wijzigen. Als de producenten verplicht worden te betalen voor ongelukken en hun eigen afval, dan wordt er geen kerncentrale meer gebouwd in de wereld. Maar in de praktijk zal er waarschijnlijk een nog grotere ramp dan Fukushima nodig zijn om deze verderfelijke industrie de doodsteek toe te brengen. Ook van Fukushima hebben de meeste politici, en sommige schaapjes, blijkbaar nog niks geleerd.

 176. Frank says:

  xenobinol:
  @Frank:

  Nucleaire energie moet gewoon verbannen worden, is gewooneen enorme bedreiging voor al het leven op aarde.

  CO2 is gewoon een inert gas dat door plantjes omgezet kan worden in zuurstof en organische stofjes. Dat valt niet te zeggen van de vreselijke radioactieve isotopen die vrijkomen bij kernsplitsing en nog vele tienduizenden jaren een zeer, zeer ernstig probleem zullen vormen voor de samenleving. Met nucleaire energie zadelen wij onze nakomelingen voor vrijwel de eeuwigheid op met onze rotzooi. Moeten we gewoon niet doen!

  Ik vind het stukje m.b.t. solar energy erg negatief, je vergeet dat het naast energie ook nog eens een hele hoop werkgelegenheid opgeleverd heeft. Ik noem dat een behoorlijke zinvolle besteding van tijd, energie en grondstoffen. Wat ik wel goed vind aan het stukje dat het benoemd dat je ook nog zinvolle investeringen kan doen in het verbeteren van de energieprestaties van woningen. Helaas is er mede dankzij de bubble in vastgoed weinig ruimte meer om te investeren in dit soort verbeteringen. Alle poen moet immers naar speculanten en de banken.

  Het stuk belicht juist dat de ‘schepping van werkgelegenheid’ dmv. subsidies weggegooid geld is. Duitsland is niet in staat met China te concurreren, en de meeste subsidie gaat rechtstreeks naar China.

  Kernafval is mijns inziens geen groot probleem, gezien de hoeveelheid energie die nog bruikbaar is in het ‘afval’. Een groter gevaar zijn organisaties zoals Greenpeace die transporten tegenhouden, met als gevolg dat er een prikkel is om de verbruikte splijtstaven in de spent nuclear fuel pool te plaatsen, boven het reactorvat. Dat is veel gevaarlijker dan ze op een daarvoor ingerichte locatie te bewaren (zie Fukushima)! Komende generaties breeder plants kunnen materiaal in de gebruikte splijtstofstaven prima gebruiken om veel energie op te wekken. En wat denk je dat er behalve CO2 bij verbranding van kolen vrijkomt?

  Dat is heus niet zo vriendelijk als het lijkt. Bij kerncentrales is het veel makkelijker om het restmateriaal te verzamelen dan bij kolencentrales, waar het verbrand wordt.

  Ik ben helemaal niet anti-alternatieve energie, maar wel tegen het weggooien van geld. Zolang je energie niet met een hoog rendement en capaciteit kunt opslaan, is zonne- en wind-energie zeer insignificant als oplossing voor de energieproblematiek. Verder moet je zonnepanelen plaatsen op plekken waar zon schijnt, NIET in noord-europa, en al HELEMAAL niet op landbouwgrond (gebeurt veel in Bayern).

 177. Frank says:

  nhz,

  jammer dat je wederom vervalt in termen als ‘schaapjes’. Je sluit jezelf op deze manier uit van het voeren van een zinnig debat.

 178. Mastah says:

  Frank: Verder moet je zonnepanelen plaatsen op plekken waar zon schijnt, NIET in noord-europa, en al HELEMAAL niet op landbouwgrond (gebeurt veel in Bayern).

  Natuurlijk is het beter om zonnepanelen te plaatsen daar waar de meeste zonne-uren zijn. Maar zelfs zonder direct zonlicht is het rendement van zonnepanelen prima, ook in Noord-Europa dus.

  Wat daarnaast ook erg belangrijk aspect is (en misschien wel mede bijdraagt aan de vaak beperkte welwillendheid van onze huidige politici) is dat alternatieve energiebronnen de regels van het ‘spel’ gaan veranderen. Daar waar wij nu gewend zijn aan centrale opwekking, centraal geregelde distributie en gecentraliseerde macht rondom de energiepolitiek is bij alternatieve-energie de opwekking juist decentraal mogelijk en kunnen mensen zich cooperatief organiseren om zo goed mogelijk met hun energie om te gaan en zoveel moeilijk zekerheden te krijgen voor een goede prijs. Dat haalt macht weg bij degenen die op het moment juist veel macht hebben, en geeft die macht terug aan de mensen zelf. Kijk naar het Deense eiland van Tegenlicht een maandje terug ofzo waar de bewoners gezamenlijk hun energie gingen opwekken. De onafhankelijkheid die ze daarmee kregen, en de economische slagkracht door succesvol de overtollige energie te exporteren gaf hun gemeenschap de mogelijkheid samen cooperatief voorzieningen op te zetten zonder hun ziel te moeten verkopen aan gladde politici.

  Alternatieve energiebronnen zijn net zoals het internet een democratiserende toepassing. En dan heb ik het niet over ‘democratie’ in de zin van politiek. Maar over dat mensen samen wat kunnen ondernemen.
  Dat wij hier samen op dit forum elkaar kunnen treffen en gezamenlijk voor ons ieder een betere toekomst (door geen schuld-molensteen om onze nek te leggen) te bewerkstelligen, dat was bijna niet mogelijk geweest zonder het internet. Diezelfe mogelijkheid komt nu voor energie, met een zelf te vormen/kiezen groep kan je samen voor ieder deelnemend individu een betere toekomst verzorgen.

  Zet dus straks niet alle zonnepanelen of windmolens op 1 plek in de wereld neer, zet het juist zo dicht mogelijk bij je eigen gemeenschappen neer (maak daarbij natuurlijk wel een slimme keus *welke* alternatieve energiebron op die locatie het beste zal renderen). En neem het terug in eigen hand.

  En voor dit laatste zijn de huidige politici en de huidige energiebazen bang, want dan kunnen we het straks ook zonder hen af.

 179. jim says:

  Frank:
  nhz,

  Blijkbaar is het sentiment hier sterk anti-kernenergie. Prima, maar baseer je wel op de feiten. Om mensen met een andere visie gelijk ‘schaapjes’ te noemen vind ik wel erg neigen naar intellectuele armoede (nhz).

  Zoals Frans al zegt dat er geen ‘simpele oplossing’ is voor de huidige problemen, geldt dat net zo goed voor de energieproblematiek. Er is géén simpele oplossing om olie en nucleaire energie te vervangen! En dan zeker geen photovoltaïsche cellen in een noordelijk land als Duitsland.

  Misschien wil je mij niet geloven, lees dan op zijn minst dit artikel in de redelijk kritische (maar zeker niet heilige) Der Spiegel:
  spiegel.de/interna…-sun-a-809439-2.html

  Nog een andere reden waarom zonne- en wind-energie geen vervanging is van kolen, gas en nucleaire energie:
  ceskapozice.cz/en/…-cracks-relationship

  Ik voorspel dat als energie problematiek echt de kop op gaat steken, dat populair sentiment rap pro-kernenergie zal gaan. Zoals genoemd heeft Frankrijk heeft inderdaad, als ze niet snel beginnen met de uitrol van nieuwe centrales, over een jaar of 10-15 een groot probleem met verouderde centrales. Hopelijk gaat dat dan ook gebeuren.

  Bedankt voor de links Frank. Het artikel in Der Spiegel gaat vooral over de subsidie component daarnaast reppen ze over biomassa alsof het hier groene energie betreft waar het in praktijk vaak greenwashing is. Verder is er ook nog andere duurzame energie als aardwarmte en getijden-waterkracht. De industrie in die pv sector is zeker niet onverdeeld blij met subsidieregelingen maar zouden veel liever zien – terecht in mijn optiek – dat de ecologische footprint van de vervuilende industrie doorberekend wordt in de prijs!
  http://www.installatie.nl/nieuws/id386-subsidie-zonnepanelen-werkt-averechts.html

  Kerosine is de goedkoopste vorm van brandstof en daarnaast een geweldig vervuilende industrie. Komt door de subsidie, geen belasting!

  Dat is maar èèn voorbeeld. In het algemeen geldt nog steeds dat hoewel wetenschappers al decennia waarschuwen voor grenzen ad groei en wijzen op eindige fossiele grondstoffen er bar weinig fundamenteel gebeurt om ‘n catastrofe te voorkomen.

  Een paleontoog aan het woord:
  http://dissidentvoice.org/2012/09/from-start-to-finish-why-we-won-and-how-we-are-losing/

  En dan had ik het nog niet gehad over de kwetsbaarheid van de bevolking als er kerncentrales staan en er breekt een wereldbrand uit. Wat opgaat voor pistolen gaat ook hier op: Het is bedoeld om je te kunnen verdedigen maar je kunt er ook als agressor gebruik van maken. Een ongeluk zit in ‘n klein hoekje, de gevolgen zijn inmens. En het afval daar hoor ik je ook niet over.

 180. jim says:

  Mastah,

  Eens! En het geeft wat mij betreft dan ook geen pas mensen met een hoge hypotheek te laten profiteren van subsidie op pv panelen als het ze er slechts om te doen is een lagere energierekening te bekomen om maximaal te kunnen consumeren voor een lager tarief. Dat zet geen zoden ad dijk. Dubbele beglazing daarvan zijn ook lang niet alle huizen hier voorzien. Wel de gesubsidieerde huizen. Hoe komt dat toch.

 181. Expat says:

  Frank,

  Begrijp dat deelnemers als nhz en frans, ofschoon behoorlijk intelligent, respectievelijk verbitterd en sociaal geisoleerd zijn, wat een objectieve discussievoering niet ten goede komt…

 182. jim says:

  @Expat

  Individualisering en uitsluiting?
  Ik snap die verbitterdheid wel!

 183. Steven says:

  ach dat gaat wel de goede kant op (en we zullen wel moeten want olie wordt gewoon minder)

  http://en.wikipedia.org/wiki/Renewable_energy_in_Brazil

  En er zijn zo veel andere dingen te bedenken. Mestoverschotten verbranden, Zeewater in de sahara pompen voor afkoeling en meer groen. Inderdaad gewoon standaard daken voorzien van zonnepanelen. Dan dus electrische auto’s en geen vieze diesels. Windmolens, getijde systemen, snelwegen die bestaan uit (nu nog niet mogelijk misschien, maar straks vast wel) zonnepanelen en direct de energie afgeven aan je auto enz. Als je een dag brainstormt vind je al bijna wel iets nieuws. De zon straalt namelijk gratis elke dag een belachelijke hoeveelheid energie en die kan je op tig manieren opvangen en eventueel opslaan. Het wordt pas lastig als de zon niet mee schijnt, maar dat is pas over miljarden jaren.

 184. Steven says:

  de grootste kernreactor zie je op een zonnige dag. (niet nodig om die dan ook hier op aarde neer te moeten zetten)

 185. Expat says:

  jim,

  Ik snap het ook wel. Maar die eindeloze verbitterde reacties en generalisaties jegens de we want it now generatie, de porsche cayenne profiteurs of de schaapjes wordt wel vervelend.

  De sociale isolatie geldt overigens puur voor frans. Zijn denkprocessen worden te weinig bijgestuurd door een omgeving en teveel gevoed door internet.

 186. lorenzo says:

  Steven: Dan dus electrische auto’s en geen vieze diesels

  oh ?
  diesels hebben de laagste co2 uitstoot en in combinatie met een Nox kat de beste waarden voor verbrandingsmotoren . Een electrische motor (auto) moeten extern worden voorzien van stroom ( hoe ? ), waarbij het fabrikage proeces , heeft kortgeleden uitgewezen, veel co2 vergt .
  Het totaalplaatje resulteert erin dat een diesel(op dit moment ) is op dit moment milieu technisch de beste keus.

  ps. electrische autos zijn in de wederverkoop ook een probleem mede ivm de accus , nog een negatieve co2 post op termijn.

 187. Frank says:

  jim,

  ik meen toch in mijn reactie #175 het afval enigszins toe te lichten. Mijn punt is dat windenergie zonder opslagcapaciteit geen substantiële bijdrage kan leveren in het oplossen van de energieproblematiek. En zonne-energie is, ik herhaal, onrendabel in Noordelijk Europa.

  Natuurlijk worden fossiele brandstoffen ook gesubsidieerd, maar laten we even kijken naar bijvoorbeeld zonne-energie in Duitsland:
  http://www.bnr.nl/programma/bnrduurzaam/260903-1201/recordcapaciteit-zonnepanelen-duitsland-2011
  lees: in 2011 is 7.5 GW aan capaciteit van photovoltaïsche cellen bijgeplaatst. Dit heeft kost aan subsidie:
  http://www.spiegel.de/international/germany/solar-subsidy-sinkhole-re-evaluating-germany-s-blind-faith-in-the-sun-a-809439.html
  lees: aan subsidie! dus exclusief de aanschaf en plaatsingskosten van de zonnecellen, exclusief de investeringen aan de energie-infrastructuur die nodig zijn omdat zonnecellen geen constante energie opwekken, etc.
  Dus 10 miljard voor 7.5 GW aan capaciteit. In totaal heeft Duitsland eind 2011 een capaciteit aan zonnecellen van 25 GW. Wat levert die 25 GW aan energie in 2011? 18 TWh.
  Nemen we voor het gemak aan dat de eerder geplaatste capaciteit met dezelfde subsidie is geplaatst (is niet het geval, want de subsidie is al eerder omlaag geschroefd), dan komen we op ~33 miljard euro SUBSIDIE (dus niet totale kostprijs).

  Wat levert 2.5GW kerncentrale (2-3 turbines) aan energie per jaar? ongeveer diezelfde 18 TWh. Nu is er inderdaad subsidie op fossiele brandstoffen zoals kernenergie, maar toch echt niet met dezelfde factor als bij zonne-energie.

  En gaat die subsidie naar bedrijven in Duitsland? Nee, voornamelijk naar China (die hun eigen industrie verder subsidieert zodat de alle productiecapaciteit naar zich toe kunnen halen, net als bijvoorbeeld met de delving van ‘zeldzame’ aardmetalen is gebeurd). Duitse bedrijven gaan dus ondanks die subsidie, failliet:
  http://www.presseurop.eu/nl/content/article/1742642-voor-zonnepanelen-gaat-het-licht-langzaam-uit

  Waarom zijn bedrijven als Siemens pro-alternatieve energie? Juist omdat het geen vervanging is voor andere opwekking. Voor elke X KW aan zonne- en wind-energie moet er extra capaciteit bijgeplaatst worden aan kolen- en/of gas-centrales. Wie leveren die centrales? Juist, Siemens onder andere… Duitsland is inmiddels bezig om flink wat kolencentrales bij te bouwen.

  Is dit geheel een alternatief voor kerncentrales? Niet in mijn optiek (financieel en ecologisch gezien).

  Kijk, alternatieve energie is allemaal fijn en prima, maar blijf wel realistisch! stop het overheidsgeld in onderzoek naar efficiëntere vormen van energie opwekken en opslag (vooral dat laatste!!!), leg efficiëntie doelen op aan de industrie (zuinigere verbrandingsmoteren, consumenten-elektronica, gebouwen), efficiënter vervoer (tram, metro, trein), meer nadruk op recyclen.

  Gooi geen geld weg, want als de nood aan de man is, heb je elke cent dubbel nodig!

 188. Mastah says:

  Expat: teveel gevoed door internet.

  Iets waar we allemaal voor op moeten letten. Heb er zelf als lurker op dit forum ook altijd een beetje vervelend gevoel bij, dat ik niet meer weet hoe ‘gekleurd’ mijn brilletje op de wereld wordt door misschien (te?) veel te lezen van gelijkgestemden.

  Zo bijvoorbeeld ook de nieuwsberichten die in de media komen over dat nu bijvoorbeeld velen zich nu naar de Hypotheker haasten om nog snel een woning te kopen. Hier wordt zo’n bericht direct als ‘spin’ van de makelaars betiteld. Maar is dat dan ook echt zo? Of wordt er dan teveel complot gezien?
  Het is af en toe lastig de bewuste desinformatie van de NVM (zoals de Slimme Z-campagne) te scheiden van de nieuwsfeiten die niet per se onwaar zijn.

 189. Steven says:

  aan Lorenzo

  Klopt allemaal. Ze moeten ook nog veel verbeteren, maar als ze dat geld wat ze nu gebruiken voor diepzeeboringen bij. eens steken in betere accu’s en zo dan zijn we er zo.

 190. jim says:

  lorenzo,

  Daar is wat voor te zeggen. Ik heb er zelf ook nog heel veel meer over te zeggen maar daar is dit niet de plek voor en niet geheel de bedoeling.
  Laten we de discussie weer verleggen naar de huizen’markt’ en er nu niet over door blijven discussiëren. Ook al zijn er veel paralellen.

 191. Steven says:

  Aan Lorenzo

  bij. is bijv. (bijvoorbeeld). (las het weer eens niet na). Feit is dat er genoeg zonne energie is. Nu effe goed uitzoeken hoe dat optimaal te benutten en klaar. (wel geboortebeperking natuurlijk: a.u.b geen 100 miljard mensen…)

 192. jim says:

  Mastah: Iets waar we allemaal voor op moeten letten. Heb er zelf als lurker op dit forum ook altijd een beetje vervelend gevoel bij, dat ik niet meer weet hoe ‘gekleurd’ mijn brilletje op de wereld wordt door misschien (te?) veel te lezen van gelijkgestemden.

  Zo bijvoorbeeld ook de nieuwsberichten die in de media komen over dat nu bijvoorbeeld velen zich nu naar de Hypotheker haasten om nog snel een woning te kopen. Hier wordt zo’n bericht direct als ‘spin’ van de makelaars betiteld. Maar is dat dan ook echt zo? Of wordt er dan teveel complot gezien?
  Het is af en toe lastig de bewuste desinformatie van de NVM (zoals de Slimme Z-campagne) te scheiden van de nieuwsfeiten die niet per se onwaar zijn.

  Werden er in dat nieuwsbericht dan cijfers geproduceerd? Waar is die onderbouwing dan? Die ‘spin’ ligt toch ook geheel in lijn met wat de lobby beoogt keer op keer.
  Niet zo moeilijk. Voorspelbaar eigenlijk.

 193. xenobinol says:

  @Frank:

  Ik ben het met je eens dat de subsidies ertoe leiden dat de markten niet optimaal werken maar vergeet niet dat we feitelijk fossiele brandstoffen en kernenergie ook subsidiëren door de gevolgschade niet te laten bekostigen door de veroorzaker!!!

  Daarnaast ben ik zo huiverig voor kernenergie omdat we geen technische mogelijkheden hebben om onze rotzooi op te ruimen in geval het mis gaat. Ik weet ook wel dat bij de verbranding van fossiele brandstoffen er enorme hoeveelheden radioactieve stoffen in de atmosfeer terecht komen, daarom ben ik ook geen voorstander van kolencentrales.

  nhz heeft wel degelijk een goed punt, de decentralisatie van de energieopwekking is een doorn in het oog van de energiemaffia. Liever houden ze je verslaafd aan het net waar zij de controle over hebben.

  Dat de kernindustrie hun ‘zorgen’ kan afschuiven op organisaties als Greenpeace vind ik een heel zwak argument. In geval van Fukushima is die centrale zo ontzettend slecht ontworpen dat men totaal geen backup mechanisme heeft ingebouwd om de fuel pool te legen dan wel beter afgeschermd te houden. Lekker makkelijk om het gevaar daarvan af te wentelen op organisaties die juist terecht wijzen op de misstanden binnen de industrie.

  Zonnepanelen boven landbouwgrond? Lijkt mij nog altijd minder erg dan voedsel in de benzinetank stoppen. Zolang je geen voedsel verbouwd put je die grond namelijk ook niet uit 🙂

 194. Steven says:

  aa Mastah en Jim

  Ik zocht voor de gein op huizen onder de ton in Almere… bijna allemaal onder voorbehoud verkocht. echt kijk maar: http://www.funda.nl/koop/almere/0-100000/

  lekker dom blind een ton in de schuld voor iets lulligs: ze doen het zo als de bank het toestaat (vandaar onder voorbehoud)

 195. Nothus says:

  Mastah: Iets waar we allemaal voor op moeten letten. Heb er zelf als lurker op dit forum ook altijd een beetje vervelend gevoel bij, dat ik niet meer weet hoe ‘gekleurd’ mijn brilletje op de wereld wordt door misschien (te?) veel te lezen van gelijkgestemden.

  Let vooral op moeilijk te vervalsen statistieken: aantallen verkochte huizen, aantal huizen op funda, verstrekte nieuwe hypotheken, onderwater huizen. En dan nog met een korrel zout.

  Funda staat erg hoog, verkochte huizen dalen nog steeds flink y/y, verstrekte nieuwe hypotheken ook. Steeds meer onderwater huizen. Uit de eerste hand: banken hebben het rete-druk met hypotheek-aanvragen (zegt deze anonieme internetter). We zullen zien wat het doet met daadwerkelijke verkopen. (nog geen hosanna gehoord van NVM).

 196. Mastah says:

  jim: Werden er in dat nieuwsbericht dan cijfers geproduceerd? Waar is die onderbouwing dan? Die ‘spin’ ligt toch ook geheel in lijn met wat de lobby beoogt keer op keer.
  Niet zo moeilijk. Voorspelbaar eigenlijk.

  Kijk, ik weet wat het belang van de lobby is, ik zie ook dat er geen cijfers in het nieuwsbericht staan (of lekker vaag en moeilijk controleerbaar zoals “duizenden e-mails”).
  En ik ga die makelaars ga ik niet op hun blauwe ogen geloven natuurlijk 😉

  Maar we weten ook niet of er nu bijvoorbeeld juist minder mensen aan het informeren zijn, daar hebben we geen cijfers van. Degenen die hier op het forum zitten zullen sowieso nog even wachten, maar zijn niet een goede peer-group om te kijken wat anderen doen. Dit forum is namelijk niet representatief voor de gemiddelde potentiële huizenkoper.

  De waarheid over hoeveel mensen nu daadwerkelijk nu nog snel rusht om een huis te kopen onder de oude regels is mij dus onbekend. Maar ik kan moeilijk het bericht van de makelaartjes (ondanks hun eigenbelang) direct diskwalificeren.

  Ik en mijn vriendin zijn beiden nog vrij jong en WO-opgeleid (ikzelf technisch, zij gamma) en net aan het werk. Wij hebben het regelmatig over de economie en de woningmarkt en zullen voorlopig nog wel even blijven huren. Maar in mijn omgeving van voornamelijk ook hogeropgeleiden hebben afgelopen half jaar toch een aantal stelletjes gekocht en een aantal zijn zoekend en overwegen om nu te kopen. Ik weet niet wat het staatsjournaal-promo met hun doet, maar ik ben er niet 100% gerust op dat die zo slim zijn zich niet op te laten jagen. Bedenkende dat dit een groep is die toch niet de domsten uit de samenleving zijn weet ik niet of de NVM daadwerkelijk het spinnetje volledig heeft moeten verzinnen voor het nieuwsbericht :-S

 197. Mastah says:

  Nothus: Let vooral op moeilijk te vervalsen statistieken: aantallen verkochte huizen, aantal huizen op funda, verstrekte nieuwe hypotheken, onderwater huizen. En dan nog met een korrel zout.

  Je hebt helemaal gelijk. Die getallen en informatie zijn idd de enige echte zekerheden op dit moment.
  Nadeel is wel dat ze natuurlijk ietsje achterlopen, maar misschien dat het evt ook mogelijk is een makkelijke check van nieuwsberichten te checken? Dus dat van ieder ‘nieuwtje’ van de NVM etc we een 1 of 2 maanden kunnen bestempelen of de berichten ronduit gelogen waren of dat het een simpele spin bij de cijfers betrof.

 198. jim says:

  @Steven

  (Link werkt niet bij mij.)

  Maar afgezien daarvan, als iemand nu nog de illusie heeft ‘spekkoper’ te zijn heeft diezelfde iemand niet begrepen waarom de banken ( de hypotheek-verstrekkers of godbetere de pensioensfondsen! ) hypotheken verlenen terwijl ze zelf meer ‘spek op de botten moeten krijgen!

  Die worden gered met belastinggeld. Die koper blijft zitten met vertrouwen dat achetaf niets waard bleek.
  Kon ie niet weten…

 199. papo says:

  Pensioen-gelden gebruiken om de brakke hypotheek-portefeuille over te nemen lijkt mij op dit moment een zeer slechte investering voor de pensioenfondsen. Kees de kort van het goed samen in onderstaand kommentaar (op de plannen van Piet M.)

  http://www.youtube.com/watch?v=31fQxdQ5r6Y

 200. Deutsche Mark says:

  asd:
  @52 (Tony Montana),

  Goed verhaal! Door intensieve contacten in Duitsland mij volledig bekend.

  O sorry, maar ik vond #52 eigenlijk vol staan met zoveel verkeerde informatie, dat mijn nekharen ervan overeind gingen staan.

  Omdat ik zelf al ~20 jaar in Duitsland leef (woon, werk, scholing geniet, in besturen zit enz.enz.) heb ik geen intensieve contacten nodig om de situatie te kennen.

  Ik zal er in mijn volgende reactie(s) op reageren en hoop dat de boel snel geplaatst wordt en niet een halve dag blijft hangen.

 201. dalen says:

  @ 193

  “Kijk, ik weet wat het belang van de lobby is, ik zie ook dat er geen cijfers in het nieuwsbericht staan (of lekker vaag en moeilijk controleerbaar zoals “duizenden e-mails”).”

  Niet te snel oordelen

  Pieter Kalbflesich en Hans Westenberg, de twee oud-rechters die werden verdacht van het plegen van meineed, zijn vrijgesproken bij gebrek aan bewijs.

  •Vrijspraak oud-rechters in meineedzaak (Rechtspraak.nl)
  •LJN: BY4038, Rechtbank Utrecht 23/11/2012 (Rechtspraak.nl)
  •LJN: BY4036, Rechtbank Utrecht 23/11/2012 (Rechtspraak.nl)
  •Oud-rechters Chipshol-zaak vrijgesproken van meineed (NRC)

 202. Nothus says:

  Mastah:
  Nadeel is wel dat ze natuurlijk ietsje achterlopen

  Paar maanden maakt niet zoveel uit, huizenmarkt is relatief traag. Gemiddeld duurt een daling van de huizenmarkt 6-8 jaar, met optimistisch het begin in 2007 gelegd. Verder ligt de bodem bij een gemiddelde huizenprijs van ongeveer 3-3,5x modaal inkomen, danwel modaal huishoudinkomen. Dat laatste is ook nog wel een stukje.
  Ook is er echte paniek op de bodem, met heel veel zielige gevallen: bloed op straat. Zijn we nog niet.

 203. Mastah says:

  Nothus: Paar maanden maakt niet zoveel uit, huizenmarkt is relatief traag.

  Het gaat mij niet om het punt van wanneer zelf te kopen voor een goede prijs. Ik zou graag ter controle van de ‘kleur’ van mijn bril in staat zijn om de nieuwsberichten van de clubs te kunnen verifiëren. Zodat er gecheckt kan worden wanneer ze ronduit liegen, en wanneer ze wel de feitjes geven, maar enkel met een leuke spin.

 204. jim says:

  Mastah,

  Er zijn al heel cijfers die geen ‘nieuws’ zijn.
  Het zal eventueel wel weer als conspiracy theorie uitgelegd worden maar de forbes 400 vanaf 1982 bijgehouden geeft aan dat waar voorheen ‘manufacturing’ de industrie was waar het meest werd verdiend dat nu de ‘financials zijn met, ook nieuw, de media op de tweede plaats. Dat zijn feiten en harde cijfers. Redacteuren en journalisten bij de massamedia hebben ook hypotheken en zijn dus zeker niet per definitie onbevooroordeeld.

  En verder geven ‘n hoog IQ en goede opleiding geen garantie voor rendabele resultaten in de toekomst natuurlijk. Druk, druk, druk.
  We zullen zien hoe heet de soep gegeten gaat worden.

 205. nhz says:

  Frank: jammer dat je wederom vervalt in termen als ‘schaapjes’. Je sluit jezelf op deze manier uit van het voeren van een zinnig debat.

  ik heb ook geen behoefte aan debat met de kernenergie gelovigen, want ondanks dertig jaar debat (‘Brede Maatschappelijke Discussie en andere volksverlakkerij) dendert de atoomlobby gewoon door, oostindisch doof voor alle kritiek.

  Mastah: Wat daarnaast ook erg belangrijk aspect is (en misschien wel mede bijdraagt aan de vaak beperkte welwillendheid van onze huidige politici) is dat alternatieve energiebronnen de regels van het ‘spel’ gaan veranderen.

  precies! en overigens, zonne-energie omzetten in bijv. waterstof of biodiesel via installaties in Sahara of Midden-Oosten (en dan niet in landen die nu volledig onder de Amerikaanse laars vallen) zou ook de regels van het spel kunnen veranderen.

  jim: De industrie in die pv sector is zeker niet onverdeeld blij met subsidieregelingen maar zouden veel liever zien – terecht in mijn optiek – dat de ecologische footprint van de vervuilende industrie doorberekend wordt in de prijs!

  gewoon de mega-subsidies op olie, kolen en kernenergie stoppen, én de vervuiler echt zelf laten betalen, en deze achterlijke technologieën worden in no time uitgefaseerd.

  lorenzo: Het totaalplaatje resulteert erin dat een diesel(op dit moment ) is op dit moment milieu technisch de beste keus.

  hoewel de argumenten die je noemt terecht zijn denk ik dat je conclusie – ook nu al – niet klopt. Een bekend probleem van diesels is dat de kat al binnen een jaar slecht werkt, en dat ze dus hardstikke vies zijn. En wat betreft de stroom voor EV’s: Tesla laat zien hoe het moet, als je in hun nieuwere auto’s rijdt kun je gratis tanken met energie die is opgewekt via zonnepanelen. Er zijn inmiddels andere EV firma’s die iets vergelijkbaars gaan doen met windenergie. Als straks de EV ook als ‘accu’ voor het huishouden gebruikt kan worden en zonnepanelen gemeengoed worden (bijv. op de garage of carport) wordt electrisch rijden relatief schoon. Je moet ergens beginnen … al zou ik liever auto’s met brandstofcellen zien, of met schone biofuels (nog zeker 10 jaar in de toekomst).

  Het belangrijkste is ook hier dat de auto vele malen zuiniger kan: gemiddeld is in Europa misschien 1:10, terwijl 1: 100 al mogelijk is. En in de VS is het gemiddelde nog ver onder de 1:10 …

  En daarmee zijn we wat mij betreft weer terug bij de huizenmarkt: het is tijd voor visie, geen hap-snap beleid maar nadenken over hoe het beter kan. Huizen kunnen ook véél zuiniger worden, o.a. door geen overmaatse betondozen ver weg aan de snelweg te zetten en te zorgen dat huizen (grotendeels) in hun eigen energie voorzien. Er is zat werk te doen voor bouwvakkers, maar dan moeten de bouwbedrijven wel willen innoveren en dat willen ze niet dankzij tientallen jaren aan het gratis geld infuus (net als de auto industrie, energie industrie, etc.).

 206. jim says:

  Deutsche Mark,

  Kom er maar in alstublieft!

 207. Frank says:

  nhz: ik heb ook geen behoefte aan debat met de kernenergie gelovigen, want ondanks dertig jaar debat (‘Brede Maatschappelijke Discussie en andere volksverlakkerij) dendert de atoomlobby gewoon door, oostindisch doof voor alle kritiek.

  Ironisch dat je het hebt over ‘gelovigen’ en vervolgens een schoolvoorbeeld van dogmatisch handelen aanhaalt. Maar jij je zin, ik zal niet langer op je posts reageren.

 208. asd says:

  @196(Deutsche Mark),

  Heb de stukjes van Tony Montana er nog eens op na gelezen en geconstateerd, dat hij volstrekt gelijk heeft. Trouwens in het verleden heb ik jouw stukjes ook veelal met instemming gelezen.

  Je beoordeling van Tony Montana verbaast mij danook ten zeerste.

  Wil direct aannemen, dat jij op jouw manier flink geïncorporeerd bent in de Duitse samenleving, een manier, die je visie bepaalt.

  Maar dat geldt ook voor mij!

  Nu maar inderdaad hopen, dat deze berichtjes zonder al teveel vertraging overkomen.

 209. Deutsche Mark says:

  Tony Montana:
  In Duitsland zijn financieringen van huizen van 100% of meer uit den boze. Een Duitse Bank verwacht ongeveer 30% eigen geld bij een hypotheek aanvraag. Een andere hypotheek als een annuiteitenhypotheek kent men hier in Duitsland helemaal niet. Ook is het zo, dat een huis pas na 10 Jaar weer verkocht mag worden met winst. Als je het eerder met winst wilt verkopen, profiteerd de overheid flink mee, er moet dan een flink stuk belasting over de winst worden betaald.

  …. in de grote steden waar nu ook heel langzaam een beetje lucht in het duitse vastgoed begint te komen

  Duitsland is niet alles, maar je kunt zeggen wat je wilt. Hun financiele zaakjes hebben ze goed op orde. Ze hebben goed begrepen, dat geld macht is en hethebben van schulden machteloosheid betekend.

  Zo, daar gaan we dan:

  – 100% financieringen bestaan in Duitsland wel. Geen gemeengoed zoals in NL, maar zeker niet uit den boze.

  – met veel minder dan 30% eigen geld kun je makkelijk een hypotheek krijgen (had zelf iets meer dan 10% bij m’n eigen hypotheek).

  – in Dld. zijn er wel zeker andere hypotheekvormen dan de ann.hyp., zoals de bauspaarleningen met voorgefinancierde bauspaarcontracten. Hier wordt het bauspaarcontract zonder aflossing voorgefinanceerd en er afzondelijk een spaartegoed opgebouwd om gedeeltelijk af te lossen en gelijktijdig een aansluitende lening te verkrijgen met vooraf vastgestelde rentevoet.
  Deze financieringsvorm is erg in trek en alle kenners zijn het erover eens dat het rotzooi is. Enkel goed voor de bauspaarverkoper die meer provisie krijgt dan voor een ann.hypotheek.

  – voor zelfbewoonde huizen die binnen 10 jaar verkocht worden gelden andere regels (§23 EStG) als voor verhuurd vastgoed, namelijk een veel kortere bewoning (~3jaar) voldoet om winstbelastingvrij te verkopen.

  – in sommige duitse stedelijke gebieden is “een beetje lucht” wat mij betreft een onpassend understatement. Er zijn enkele flinke regionale zeepbellen die al behoorlijk opgepompt zijn.

  – Dat we onze fin. zaakjes op orde hebben mag voor veel individuele personen kloppen, maar vadertje staat maakt/maakte er bij ons ook een potje van. Daarom zitten we europees gezien nu zo in een “Zwickmühle” en komt de regering niet verder dan pappen en nathouden. Elke oplossing gaat ons pijn doen.

  De rest van het verhaal vond ik ok, en de op gang gebrachte discussie bevatte daarna meer prima materiaal, ook van Tony Montana die in zijn verdere reacties beter uit de verf kwam.
  In zijn #52 speelde hem de preciese kennis van zaken helaas parten.

 210. lorenzo says:

  NHZ , je bent een vermoeiend personage maar ik schets de huidige situatie , en ja een e-auto en een diesel kunnen stuk gaan . Soms is zwijgen gewoon goud.

 211. Deutsche Mark says:

  asd:

  Nu maar inderdaad hopen, dat deze berichtjes zonder al teveel vertraging overkomen.

  Ik geloof dat ie er is?!
  (heb het in 1 bericht geplaatst)

 212. jim says:

  Deutsche Mark,

  Soms heb ik dat ook wel eens, dat je enorm je best doet op ‘n stukkie schrijven, vergeet de text te kopiëren en op enter drukt om vervolgens te constateren dat het verdwenen is, je hele geploeterde verhaal…

  Technisch helpt ‘t soms de browser af te sluiten en de cache leeg te maken en opnieuw in te loggen.

  Zomaar ‘n suggestie als huishoudelijke mededeling.

 213. Deutsch Mark says:

  Deutsche Mark: Ik geloof dat ie er is?!
  (heb het in 1 bericht geplaatst)

  Helaas pindakaas, de quote+mijn tekst is toch weer te lang geweest…….
  Dat is echt vervelend hier op het blog. Ik hoop dat de admin hier wat aan kan/wil/gaat verbeteren.

  Dan moet iedereen wat geduld hebben en later nog even hoog scrollen. Is niet anders.

 214. jim says:

  Deutsch Mark,

  Soms helpt ‘t als je de quote text vervangt door de html ‘cite’ instructie. Syntax is wel belangrijk, ik vergis mij er wel eens in door php code gebruik op andere blogs. Misschien te technisch?.. hoe dan ook, wellicht heb je iets aan deze link:
  http://wpbtips.wordpress.com/2010/05/23/html-allowed-in-comments-2/http://wpbtips.wordpress.com/2010/05/23/html-allowed-in-comments-2/

 215. Deutsch Mark says:

  Nee Jim, mijn reactie komt echt wel.
  Die is niet volledig verdwenen.

  In het kort dan alvast:
  – 100% financiering hebben wij ook.
  – minder dan 30% eigen geld is mogelijk (ikzelf ~10%)
  – voorgefinancierde bauspaarleningen zijn heel wat naders dan een ann.hyp. en tamelijk geliefd/veel verkocht.
  – zelfbewoonde huizen zijn ver voor de 10 jaar winstbelastingvrij te verkopen (~3 jaar, zie §23 EStG)
  – huizenzeepbellen zijn er in bepaalde stedelijke gebieden bij ons ook, en ik vind ze best groot. (iig meer dan “een beetje lucht”)
  – individuele personen hebben hun fin.zaakjes idd. aardig op orde, de duitse staat helaas stukken minder.

  Meer uitleg in mijn gestrande reactie.

 216. Deutsch Mark says:

  @221 naders = anders

  Nu zie ik mijn 1e reactie onder @214.
  En jullie?

 217. jim says:

  Deutsch Mark,

  Yep!

  in plaats van te schrijven @214 kun je ook drukken op (reply) Staat erachter 😉

 218. Adamus says:

  Frank:
  nhz,

  jammer dat je wederom vervalt in termen als ‘schaapjes’. Je sluit jezelf op deze manier uit van het voeren van een zinnig debat.

  Nhz heeft “sheeple” toegankelijk gemaakt 😉

 219. Frank says:

  xenobinol,

  Subsidie ben ik in mijn vorige lange reactie dieper op ingegaan, maar het staat als een huis dat op alle energie inderdaad subsidie zit.

  Mijn punt qua alternatieve energie is, dat het dus geen alternatief is omdat je alsnog extra kolen- en gas-centrales moet bouwen omdat de daadwerkelijke productie te klein is en veel plots varieert in de tijd. Omdat efficiënte en substantiële energie-opslag nog niet mogelijk is, heb je er weinig aan behalve qua prestige of imago. En om dan bakken subsidie naar China te sturen om dit mogelijk te maken is een vorm van zelf-vernietiging van de Duitse economie.

  De-centralisatie van opwekking is prima, maar dan wel in vormen die nuttig zijn (maw. constante behoefte kunnen voorzien). Als jij zonnepanelen op je dak hebt, en je zit niet op het stroom-net, dan heb je een groot probleem zonder een fikse lading batterijen in je huis. Als je die meeneemt in de ecologische footprint dan is zonne-energie opeens helemaal niet zo aantrekkelijk meer.

  Let ook op dat ik Fukushima niet afschuif op Greenpeace. Ik schuif organisaties zoals Greenpeace in de schoenen dat ze verantwoord omgaan met verbruikte splijtstofstaven tegenwerken. Fukushima is slechts een voorbeeld hoe verkeerd het is om een gigantische voorraad verbruikte splijtstofstaven boven het reactorvat te bewaren.

  Qua landbouwgrond: kijk eens wat het tegenhouden van zonlicht doet met je laag vruchtbare grond. Dat is niet prettig. En ik ben het geheel met je eens dat voedsel in de benzinetank zo niet nog dommer is dan zonnepanelen op landbouwgrond.

 220. Steven says:

  aan Jim

  zoek dan maar eens op funda op huizen onder een ton in Almere.. (vrijwel allemaal onder voorbehoud verkocht)
  Geeft voor mij aan dat de gekte er nog steeds is. (in het Gooi begrijpen ze nu wel dat het daalt)

 221. jim says:

  lorenzo,

  Soms is spreken de silver lining.
  Blij mee. Je bek houden doen er al genoeg.

 222. jim says:

  Frank,

  Ik wil er wat over zeggen. Ik doe het niet meer. Niet hier!

 223. jim says:

  Steven,

  Ik was duidelijk toch?

 224. Steven says:

  aan Jim

  ha ha ok. maar doe nou eens.. echt allemaal onder voorbehoud verkocht.

 225. jim says:

  Deutsche Mark,

  Bedankt!
  Wat ken ik de Duitse situatie toch slecht.
  Altijd fijn nuanceringen van expats!
  Niet ironisch bedoeld!

 226. Frank says:

  jim,
  Deense industrie en windenergie (#118)? Alsof je het over de duivel hebt:
  http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/nieuws/2012/48/banken-schieten-vestas-te-hulp-met-lening.xml

  overigens kan je me per mail bereiken op blaterblater at hotmail.com als je via mail je discussie wil voortzetten 😀

 227. Deutsche Mark says:

  Ben benieuwd bij hoeveel van die onder voorbehoud verkochte “huizen” de aanvraag afgewezen gaat worden.
  Ik denk dat een flink aantal kooplustigen net voor de feestdagen het slechte nieuws gaan krijgen. Vooral te laat voor een 2e poging elders.

 228. Adamus says:

  Mastah: Iets waar we allemaal voor op moeten letten. Heb er zelf als lurker op dit forum ook altijd een beetje vervelend gevoel bij, dat ik niet meer weet hoe ‘gekleurd’ mijn brilletje op de wereld wordt door misschien (te?) veel te lezen van gelijkgestemden.

  Zo bijvoorbeeld ook de nieuwsberichten die in de media komen over dat nu bijvoorbeeld velen zich nu naar de Hypotheker haasten om nog snel een woning te kopen. Hier wordt zo’n bericht direct als ‘spin’ van de makelaars betiteld. Maar is dat dan ook echt zo? Of wordt er dan teveel complot gezien?
  Het is af en toe lastig de bewuste desinformatie van de NVM (zoals de Slimme Z-campagne) te scheiden van de nieuwsfeiten die niet per se onwaar zijn.

  Gewoon een paar avondjes nieuwsuur, 1vandaag, nosjournaal kijken ……

 229. jim says:

  Steven,

  Ik geloof je best.
  Uiteindelijk draait het allemaal om het grote verhaal.
  En die link wekte niet… en dan vraag je mij…
  Schiet niet op Steven. Geeft niet hoor zonder je te willen betuttelen, hoop dat je het begrijpt.

 230. Tsjaa.. says:

  Frank,

  Frank, bedankt voor je berichten, zeer interessant. Ik ben zelf ook van het kritisch en objectief proberen na te denken.

 231. Bor de Wolf says:

  Deutsche Mark,

  Mijn vermoeden is dat makelaars en verkopers doorhebben dat deze huizen sowieso niet meer onder de oude voorwaarden weg te zetten zijn, en ze nu van de markt halen om over korte tijd met fikse korting als `nieuw’ weer op te voeren.

 232. Adamus says:

  Steven:
  aan Jim

  ha ha ok. maar doe nou eens.. echt allemaal onder voorbehoud verkocht.

  Wrijf het er maar in. Leuk voor de sociaal geïsoleerden, die zich weer verder kunnen verkneukelen 🙂
  De rest kan weer aanleggen voor een avondje avro (of max) .

 233. Mastah says:

  Frank: Omdat efficiënte en substantiële energie-opslag nog niet mogelijk is

  Die is er al wel, zelfs al voor langere tijd. Helaas is het op moment nog wel een ‘gecentraliseerde’ oplossing, namelijk stuwmeren 🙂
  Tijdens overtollige stroomproductie tov de vraag wordt er water naar boven gepompt. Als er meer vraag is dan productie wek je de energie weer op in de dam.
  Dit werkt al tijden prima in Noorwegen en Zwitersland. Er wordt zelfs massaal fraude meegepleegd doordat de overtollige energie vaak grijs is voor het omhoogpompen. En de opgewekte energie krijgt een ‘groene-energie’ label. Het Nederlands landschap leent zich niet voor de natuurlijke stuwmeren. Maar er wordt al onderzocht of er niet een reverse-stuwmeer in de zee of het IJsselmeer gebouwd kan worden. Daar bouw je namelijk dijken in het water, en pomp je het water er juist uit tijdens overschot van energie, en je laat het er weer instromen als er energiebehoefte is. Erg schoon, redelijk efficient en geen gevaar voor overstromingen in onze eigen polders.

  Frank: De-centralisatie van opwekking is prima, maar dan wel in vormen die nuttig zijn (maw. constante behoefte kunnen voorzien). Als jij zonnepanelen op je dak hebt, en je zit niet op het stroom-net, dan heb je een groot probleem zonder een fikse lading batterijen in je huis.

  Dat is iets te kort door de bocht. Ja, je moet verbruik en opwekking zien te balanceren. Maar de oplossing daarvoor is niet enkel batterijen in je eigen huis neerzetten. Je kan in cooperatie al veel onbalans opvangen, maar de hele toekomst zit in zogenaamde smart-grids. Waarin verbruik wordt afgestemd op de productie. Je laat het netwerk van je cooperatie zo slim mogelijk werken om grootverbruikers van stroom in te laten schakelen als die stroom beschikbaar is, en zich juist uit te laten schakelen als die niet voorhanden is.
  Ook kan je ipv ‘losse’ accu installaties in je huis apparaten die toch soiewso een batterij/accu dienen te hebben (zoals een electrische auto) slim mee laten doen in het netwerk. Heb er op de universiteit wel wat onderzoek voor gedaan aan de ICT- en wiskunde-kant. Maar toepassing in NL blijft helaas achter bij het buitenland met het vermarkten van de kennis.

 234. jim says:

  Frank,

  Heb wat mij betreft voldoende argumenten aangedragen. Beperk mij tot waar dit blog over dient te gaan. Maar bedankt voor de invite. Ga er hier niet meer inhoudelijk op in dus, al ben ik al redelijk lang goed op de hoogte. Huizen Frank en wonen, daar kun je over meepraten. Doet iedereen. Lang niet altijd hier. Jij wel, waarvoor dank.

 235. jim says:

  Zoveel kennis, zoveel verspilde energie, sigh.

 236. Steven says:

  aan Adamus

  de laagst betaalden willen dus wel degelijk nog effe snel 100.000 in de min staan voor een lelijke flat. Waarom? al sla je me dood.

 237. Deutsche Mark says:

  Frank,

  Vestas is al een jaartje of 10 “noodlijdend”. Die firma is al sinds het instorten van de aandelenmarkt kort na 2000 een brekebeentje. Wat daar gebeurt (is) zegt niets over de windenergiebranche op zich.

  Ik ben persoonlijk tegen kernenergie, omdat ik vind dat ik volgende generaties mensen op aarde niet mag opzadelen met de lange-termijn-nadelen ervan.
  Testcentrales bouwen om de mogelijkheden verder te onderzoeken vind ik prima, maar dat er honderden van die akelige dingen zijn neergezet, die gewoonweg levensgevaarlijke risoco’s in zich bergen, is misdadig.

  Duitsland schaft ze stapsgewijs allemaal af overigens.
  Uit kostenoogpunt stonden er al meerdere ter discussie, zodat Merkel na Fukushima eenvoudig kon scoren met een snelle maatregel in deze.
  Dat er dan in Frankrijk flink kernenergie gekocht wordt is dan natuurlijk wel weer hypocriet.
  En in NL wordt door de overschotten regeneratieve energie bij ons de stroom goedkoper, terwijl wij meer moeten betalen om de subsidies op te hoesten. Tsja, zo gaan die dingen…..

 238. Frank says:

  Mastah,

  Graag zou ik in willen gaan op de aangehaalde punten, maar ben het wel met jim eens dat ik te ver afdwaal van de inhoud van dit weblog.

  Mocht je interesse hebben om middels email de discussie voort te zetten, stuur me een mail op het adres wat ik eerder noemde.

 239. Mastah says:

  Adamus: Gewoon een paar avondjes nieuwsuur, 1vandaag, nosjournaal kijken ……

  Zal het stof even van mijn TVtje afhalen, kijken of ie het nog doet 😉
  Is trouwens het je-moet-nu-kopen-in-de-polder verhaal enkel voorbehouden aan de publieke omroep?

 240. Frank says:

  …overigens zou het fantastisch zijn als de eigenaar van het weblog de mogelijkheid zou hebben om een wat meer ‘forum’-achtige software omgeving op te zetten.

  Dan kunnen er privé berichten gestuurd kunnen worden en eventueel ook threads worden gestart met off-topic onderwerpen die dan gescheiden blijven van de huizen-gerelateerde discussies.

 241. jim says:

  Mastah,

  Natuurlijk niet! RTL is ook ‘n trendsetter en ik heb al bijna dertig jaar geen tv meer.
  Hoe ik op de hoogte blijf? Mijn eigen situatie doorgronden in ‘n digitaal tijdperk, als ouwe lul.

 242. Adamus says:

  Mastah: Zal het stof even van mijn TVtje afhalen, kijken of ie het nog doet
  Is trouwens het je-moet-nu-kopen-in-de-polder verhaal enkel voorbehouden aan de publieke omroep?

  Rtl journaal heeft wel ongeveer dezelfde onderwerpen plus: het weerbericht is uitgebreider 😉
  Iedereen heeft toch tv? Aan de abo’s die de internetproviders aanbieden maak ik op dat er alleen nog “alles in 1” wordt verkocht. Hier kabel, adsl, glasvezel, maar prijzen lijken elkaar niet te ontlopen.

 243. jim says:

  Overigens, zonder (noemenswaardig) pensioen.
  Soms heb je geen keus 😉 🙂

 244. jim says:

  jim gaat even afstand nemen. Beetje te nadrukkelijk aanwezig. Niet de bedoeling.

 245. Steven says:

  aan Jim

  maakt niet uit Jim. iedereen die op een gegeven moment de “waarheid” ziet moet het even uiten… : heb/had er ook last van….(kan best dat ik het ook mis heb uiteraard)

 246. Adamus says:

  Mastah,

  http://www.lievense.com/nl/pers/In+de+Media/Dertig+jaar+Plan+Lievense

  Past wel niet in mijn idee over Ijsselmeer bloembollenteeltrijp te maken
  (Ver.behoud ijsselmeer)

 247. Mastah says:

  Adamus: lievense.com/nl/pe…g+jaar+Plan+Lievense

  Dat plan is een voorloper 🙂

  Daar wilden ze hoge dijken met daarbinnen juist het water (dus een regulier stuwmeer). Het plan waar ik het over heb ging dus om precies het omgekeerde. Het water er uit 🙂 Dat zou ook het plan minder moeilijk en gevaarlijk maken (het originele plan had de grote fout dat als een van die superhoge dijken zou doorbreken de hele randstad onder water zou komen te staan).

 248. Mastah says:

  Adamus,

  Ik moet trouwens even toevoegen, want ik schiet nu tekort. Het opvolger-plan waar ik het over heb is ook van Bureau Lievense en KEMA. En gelanceerd in 2007.
  In de beschrijving op de gegeven link stond echter het originele plan beschreven. Verderop in hun website staat wel het omgekeerd stuwmeer plan. Er staan ook een paar woorden op wikipedia hieraan gewijd: http://nl.wikipedia.org/wiki/Plan_Lievense#Omgekeerd_stuwmeer

 249. Expat says:

  En wederom gebruikte iemand de naam Expat om te reageren. Hoe moeilijk is het om zelf iets te verzinnen.
  By the way,

  Ging dit topic niet over pensioenen……..

 250. Mastah says:

  Expat: Ging dit topic niet over pensioenen……..

  Was het niet regel dat we altijd off-topic moesten eindigen bij NWO, Alu-hoedjes, banksters, het groenere gras bij de Duitse buren, het nieuwe huis van erik. En dat bij 300+ posts we een nieuw topic met nieuwe kansen kregen? 😉

 251. Expat says:

  Wat klets je nou. Ik gebruik deze naam al jaren op dit forum en van alle posters toendertijd kwam Rexpat nog het dichtste bij.

 252. Steven says:

  ach over pensioen gesproken.

  ik koop gewoon zilver.

  net weer een mail terug: “Beste Steven geld is binnen ik breng het pakket met de houten box nu naar ons postagentschap om aangetekend aan je te laten verzenden.

  Ik moet je vertellen dat ik waarschijnlijk met inpakken iets te onhandig ben geweest er schoot een palletje uit 1 van de 2 scharniertjes aan de achterkant , ik probeerde dat er in te drukken maar ben niet echt handig misschien jij handiger bent.Als compensatie heb ik een zilverbaartje van 10 gram puur zilver tussen het plastic ingepakt,hoop dat je daar tevreden mee bent.

  Bijgaand weer de vertrouwde foto , graag tot volgende maand.Mvrgr

 253. lorenzo says:

  jim: lorenzo, Daar is wat voor te zeggen. Ik heb er zelf ook nog heel veel meer over te zeggen maar daar is dit niet de plek voor en niet geheel de bedoeling.Laten we de discussie weer verleggen naar de huizen’markt’ en er nu niet over door blijven discussiëren. Ook al zijn er veel paralellen.

  Geeft niets, kan gewoon hier . Een nieuw topictitel is veelal het teken dat de stamkroeg weer open is.

 254. Steven says:

  en ik zie echt geen reden meer in FIAT geld te sparen. (debiel zijn is misschien een reden)

 255. Frans says:

  Ik heb een goed idee: laat de DNB zich maar even bemoeien met de plannen om pensioengelden te gebruiken voor investeren in hypotheken: ze waren er immers als de kippen bij toen het pensioenfonds van de glasblazers (glasindustrie) een klein percentage aan goud in de portfolio stopte: TE RISKANT! haha!
  Wat nu echt riskant is om de burgers nog meer afhankelijk te laten zijn van de huizenmarkt: Immers deze afhankelijkheid is al zo groot omdat de banken overeind worden gehouden door de burgers. Nu moeten de burgers ook nog de hypotheken van pensioenfondsen overeind houden (want daar komt het op neer bij staatsgarantie)

  Overigens de NHG is natuurlijk rechtstreekse steun aan de banken: money for nothing! (and the girls, well…)
  De DNB zal voor zijn clientele (de banken) dit voorrecht natuurlijk sowieso willen behouden.
  De banken gaan wel in overleg met de pensioenfondsen. Ja, ja….. Dek je dan maar.
  Volkomen hypocriet hoe de banken reageren op het voorstel van de pensioenfondsen.

 256. lorenzo says:

  Wie weet trouwens of Boer zoekt Vrouw gisteren nog on-line was ?
  De vraag geeft al aan dat ik niet keek, studeerde weer om bij de 15 % financieel geletterden te blijven horen , maar wilde het gewoon even weten …..

 257. Frans says:

  Frank: …overigens zou het fantastisch zijn als de eigenaar van het weblog de mogelijkheid zou hebben om een wat meer ‘forum’-achtige software omgeving op te zetten.

  Mijn idee.. In ieder geval de mogelijkheid om achteraf te editen: taalfoutjes eruit en zo.

 258. Frans says:

  Dr is trouwens een veel veiligere vorm van kernenergie, zonder het gevaar van een melt-down. Was met Thorium volgens mij.

  http://climategate.nl/2011/06/13/thorium-kernenergie-zonder-de-nadelen/

 259. lorenzo says:

  Steven: en ik zie echt geen reden meer in FIAT geld te sparen. (debiel zijn is misschien een reden)

  terwijl Fiat nu wel , gemiddeld genomen, de co2 laagste emissies heeft van alle bolides, om maar eens on-topic te blijven .

 260. NRW says:

  Wat ik uit de voorgaande reacties kan opmaken is deze blog blijkbaar toch niet gecensureerd ( een paar weken terug probeerde ik een reactie te plaatsen over antimonetair handelen/denken en het creeren van een eigen monetair systeem ).

  Tav systemen zoals bitcoin waar je dmv “mining” ook zelf geld kan creeren heeft de ECB recentelijk een rapport gepubliceerd:

  http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf

  Is essentie maakt Bitcoin alle monetaire operators zoals centrale banken, clearing houses, banken etc. overbodig.

 261. Mastah says:

  NRW,

  En in bitcoins of equivalent gaan we dan eindelijk ook eens deflatie krijgen waar we als mensheid recht op hebben. Zodat productiviteitsgroei er gewoon voor gaat zorgen dat je voortaan meer welvaart zal krijgen voor minder geld.
  En dan zal hopelijk ook de verarming van de onderklasse stoppen, en de verslaving aan de sociale zekerheid door een gedeelte van de bevolking gestopt worden, doordat banen met een laag salaris ook netto voldoende koopkracht kunnen opleveren.

 262. Deutsche Mark says:

  Mastah,

  Dan leg ik met het groenere duitse gras de link naar de pensioenen:
  Elk half uur op de radionieuwsuitzending in de auto (was net onderweg) werd melding gemaakt van evt. met 8,5% stijgende pensioenen tot 2016.
  Zo heeft een instituut het iig berekend onder de momenteel voorhandene omstandigheden.
  Of ze blij gemaakt worden met een dode mus???
  Ben er bang voor.

 263. cartoonist says:

  huizenmarkt-zeepbel.nl is nu echt mainstream geworden. Aan de ene kant jammer voor de oudgedienden zoals ikzelf die hier al jarenlang zitten. Ik heb b.v. onder de naam Spongebob lange tijd over huizenveiling, opbrengsten en kosten hier gerapporteerd. Mijn doel was transparantie te scheppen en de ‘psychologische’ prijsspiraal omlaag voedsel te geven. Ook jammer dat, nu we mainstream zijn geworden, er posters komen die onder het mom van ‘zinnige diskussie’ kritiek op het systeem proberen te smoren met MSM feitjes. Veel onderbouwde kritiek wordt simpelweg als conspiracy betiteld en weggezwaaid. De feiten uit de MSM worden als belangrijk ervaren en men doet daarom alsof het nieuws wat bewust niet in de MSM verschijnt onbelangrijk is.

  Laat dit blog bovenal een alternatieve informatiebron blijven en laat de zgn. zinnige diskussies vooral in de MSM plaatsvinden. Ieder moet voor zichzelf maar bepalen wat de waarde van de hier geboden informatie voor hem/haar betekent. Onze hele systeem is gebaseerd op zgn. zinnige diskussies maar in de praktijk is het systeem gegijzeld door belangengroepen en worden diskussies op alle niveaus gestuurd door spinners en lobbyisten. Dit blog moet vooral over het grote geheel gaan. Het grote geheel waarin overheid, banken en makelaars zo’n essentiele rol hebben.

 264. renren says:

  lorenzo:
  Wie weet trouwens of Boer zoekt Vrouw gisteren nog on-line was ?
  De vraag geeft al aan dat ik niet keek, studeerde weer om bij de 15 % financieel geletterden te blijven horen , maar wilde het gewoon even weten …..

  Nou ja; je haalt boer zoekt vrouw zovaak aan dat je wel een grote fan moet zijn. Misschien stiekem mee aan het kijken tijdens je studie?

 265. Expatter says:

  Expat,

  Mijn excuses, dat heb ik niet geweten. De laatste 3 weken post ik onder Expat omdat ik dacht dat die niet werd gebruikt.

  Oplossing is daar.

 266. nhz says:

  Frank: Ironisch dat je het hebt over ‘gelovigen’ en vervolgens een schoolvoorbeeld van dogmatisch handelen aanhaalt

  Voor een discussie moeten er twee partijen zijn die willen luisteren, het is overduidelijk dat de kernenergie gelovigen daartoe niet in staat zijn; dus na tientallen jaren discussie verspil ik daar recentelijk geen energie meer aan. Maar wel wil ik graag het soort apert onjuiste informatie dat je hier verspreidt tegengaan, voordat goedgelovige mensen gaan denken dat er met Frank een betrouwbaar deskundige aan het woord is.

  lorenzo: NHZ , je bent een vermoeiend personage maar ik schets de huidige situatie , en ja een e-auto en een diesel kunnen stuk gaan .

  Ik ben niet perse tegen diesels hoor, maar als de katalysators blijkbaar massaal dienst weigeren dan laat de oplossing te wensen over. Het gaat erom dat vervoer zuiniger en schoner wordt, daar zijn meerdere mogelijkheden voor.

  Mastah: Maar de oplossing daarvoor is niet enkel batterijen in je eigen huis neerzetten. Je kan in cooperatie al veel onbalans opvangen, maar de hele toekomst zit in zogenaamde smart-grids. Waarin verbruik wordt afgestemd op de productie.

  Bovendien, verreweg het grootste verbruik in een huis is warmte behoefte, even er van uitgaande dat mensen geen totaal overbodige stroomslurpers aanschaffen. Warmte kun je prima opslaan, zowel op de korte termijn (zonneboiler, bouwmateriaal) als lange termijn (warmtepomp). En over 5-10 jaar kunnen EV’s en brandstofcellen een belangrijke rol spelen bij die smart grids (nu al experimenteel in gebruik in Japan).

  Het beste is gewoon zorgen dat je weinig energie nodig hebt; de energiebehoefte kan misschien wel 90% omlaag met behoud van welvaart (en met minder vervuiling, dus schoner milieu). Helaas is de hele struktuur van de energiemarkt nu zo dat er een premie is op verspilling; hoe meer je gebruikt, hoe minder je betaalt per eenheid, en van alle subsidies komt het overgrote deel bij de grote energie viespeuken terecht.

  Expat: Ging dit topic niet over pensioenen……..

  het heeft wel een en ander met elkaar te maken hoor; de woningmarkt is in de eerste wereld de grootste verbruiker van energie en grondstoffen (bouw, sloop, verwarmen, airco etc.), en heel veel ellende waar we nu mee te maken hebben in de woningmarkt heeft dezelfde oorzaken als de aankomende problemen rond energie en klimaat. Kortzichtigheid van beleidsmakers alleen gericht op eigen belang (of de achterban), totaal gebrek aan inzicht en lange termijn visie, alles alleen vanuit de financiële kant benaderen, het hele beleid wordt geschreven door lobbyisten van multinationals, enz.

  Frans: Dr is trouwens een veel veiligere vorm van kernenergie, zonder het gevaar van een melt-down.

  Thorium lijkt inderdaad een betere oplossing dan uranium, maar ja … je kunt er geen kernbommen mee maken dus de VS is tegen. En VS heeft de meeste patenten op uranium centrales, die zitten niet te wachten op goedkope thorium reactors uit bijv. China of India. Overigens blijft er een afvalprobleem, alleen minder groot dan bij uranium reactors.

  Deutsche Mark: Elk half uur op de radionieuwsuitzending in de auto (was net onderweg) werd melding gemaakt van evt. met 8,5% stijgende pensioenen tot 2016.

  de boomers gaan versneld de pensioenpotten leeglepelen dankzij een kunstmatige rekenrente en ander financieel kunst- en vliegwerk.

 267. Mastah says:

  Deutsche Mark: Of ze blij gemaakt worden met een dode mus???
  Ben er bang voor.

  Iedereen die nu iets positiefs met zekerheid beloofd (en vooral 8.5%) voor 2016 is sowieso een optimist met een kristallenbol. Weet niet of er iemand nog in gelooft, maar degenen die dat nog doen krijgen inderdaad een dood musje.

  cartoonist,

  Ik lurk hier inmiddels ongeveer 3 jaar, heel veel gelezen, heel veel te weten gekomen. Tijdje niet meer gelezen, toen weer teruggekomen om weer wat meer te lezen. Toen haalde FD alles offline, maar kwam het blog gelukkig weer terug. Lees iedere post en comment. Pas sinds recentelijk toch maar ook beetje commentaar.

  Ik heb zelf de indruk dat vroeger niet zozeer de man achter het gordijn benoemd werd. Maar meer dat de ‘waarheden’ rondom huizen, waarde en geld waar velen in geloofden werden onderzocht en op een economisch degelijke manier onderuit gehaald. Dat er groepen zijn met belangen rondom die ‘waarheden’ is ons wel bekend. En dat veel zaken met elkaar samenhangen is ook logisch.
  Maar als je wilt voorkomen dat stellingen worden weggezet als conspiracy-theorie moeten deze goed worden onderbouwd. Omdat niet iedereen die de irreëele huizenprijzen en het doen en laten van de makelaars &co bekritiseert direct een ALU-hoedje op heeft (gelukkig). En is het belangrijk niet terug te schieten in reflexen als ‘de MSM vertelt niet het verhaal, maar ik zal het je vertellen…’ aan de ene kant en de ‘jij hebt een ALU-hoedje en bent gek’ aan de andere kant.

  Iemand als Kees de Kort komt bijvoorbeeld wel in de MSM, geen ALU-hoedje, maar zou wel op dit forum kunnen rondlopen 😛

  Hoop dat je snapt wat ik bedoel. Maar het lijkt mij onwenselijk om de 2 groepen commenters (en lurkers) uit elkaar te drijven.

 268. maria says:

  http://www.luxetveritas.nl/blog/

  Merijn heeft een oplossing!!!!

 269. asd says:

  @264 (cartoonist, spongebob)

  Effe terugfluiten, goed gedaan jochie. Ook wat het vaak abominabele taalgebruik betreft, as ‘t ken. Faine avond.

 270. ll says:

  cartoonist: huizenmarkt-zeepbel.nl is nu echt mainstream geworden

  Wel alle holografische gehaktballen met filosofische gedachten, was jij dat Spongebob ? 🙂

  Ondertussen in Olland, onze rente’s zijn te hoog, en Merijn Knibbe heeft ook een mooie naam gevonden voor ‘onze’ zeepbel en wel de ‘Ricardiaanse onverdiende grondrente-inkomens, gebaseerd op gesubsidieerde prijzen)’

  http://www.luxetveritas.nl/blog/?p=2707

 271. tufkaj says:

  cartoonist: huizenmarkt-zeepbel.nl is nu echt mainstream geworden.

  Hier op HZL hadden we altijd al gelijk. Nu we MSM worden is het kwestie ook gelijk te krijgen 😉

  En helaas moet je dan MSM feitjes weer gaan weerleggen. Vind ik ook weleens vermoeiend. Is ook de reden dat ik het hier ontspannener vind dan op meeste fora. Maar kies je oorlog, je hoeft niet overal op te reageren 😉 Denk wel dat ik een overzicht mis van alle linkjes die op een dag worden gepost want ik kan er steeds minder tegenop lezen 🙂

 272. tufkaj says:

  Stef Blok verklaarde vorige week nog dat er 700K mensen onder water staan. Baseerde zich ongetwijfeld op cijfers banken.

  Vandaag kwam CBS met een rekenopgavetje:

  Op de woningen van bijna 3,5 miljoen van deze eigenaren rustte een hypotheek. Van deze groep had circa 30 procent een potentiële restschuld, omdat hun hypotheek hoger was dan de woningwaarde.

  Niet heel moeilijk uit te rekenen dat er dus 1.050.000 huishoudens een restschuld hebben. Maar dit wordt dus achter een sommetje verstopt…
  http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bouwen-wonen/publicaties/artikelen/archief/2012/2012-tweeverdieners-met-koopwoning-lopen-groot-risico-op-restschul-pub.htm

 273. NRW says:

  Eigenlijk zouden de verschillen in hypotheekrente tussen Duitsland en Nederland nog groter moeten gezien de verschillende LTV-ratios … De hypotheekrentes zou in Nederland meer differentie moeten hebben: lagere rentes voor hypotheken met LTV 100%.
  Daarbij is de “value” ook nog eens een betrekkelijk begrip.

 274. NRW says:

  Er valt een regel weg. er moet staan:

  Lagere rentes voor LTV 100%

 275. NRW says:

  Lagere rentes voor LTV kleiner dan 80%
  Veel hogere rente voor LTV meer dan 100%
  Het groter dan of kleiner dan teken lukt niet …

 276. Tsjaa.. says:

  http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/nieuws/2012/48/herstel-op-de-woningmarkt-is-geblokkeerd.xml

  En wie is er nou gekke Gerritje?

  Zoals ik het nu zie, heeft dus het annuïtair aflossen dus weinig zin om de totale hypotheekschuld te verlagen. De schulden zijn al veel te hoog in verhouding tot de inkomens, dus de prijzen moeten nog veel meer naar beneden en dan heb ik het niet over die 30% van de top, maar eerder over 30% van de top.

 277. jim says:

  NRW:
  Lagere rentes voor LTV kleiner dan 80%
  Veel hogere rente voor LTV meer dan 100%
  Het groter dan of kleiner dan teken lukt niet …

  alsjeblieft 🙂

 278. jim says:

  Tsjaa..,

  🙁 je hebt gelijk, lukt niet.

 279. NRW says:

  De schuldenberg van hypotheken in Nederland tot 2025 nog eens met 250 miljard verhogen ? Het inpompen van steeds meer vers kapitaal is de enige manier om het Ponzi-scheme in stand te houden.

 280. tufkaj says:

  ll: Nog meer schulden ? Waar is het NVM in hemelsnaam mee bezig ?

  Daarbij, hoe definiëren zij herstel van de woningmarkt? Dat lijkt me de sleutel tot het snappen van de kronkel in je kop die je moet hebben om te zeggen dat er 250 miljard extra schuld nodig is 🙂

  en ja, het is een retorische vraag.

 281. ll says:

  tufkaj: r 250 miljard extra schuld nodig is

  Maar die hebben we al als schuld. Al 1004 miljard.

  Tufkaj kan jij een screenshot maken ?

  Als je ja zegt ga ik ff zoeken 🙂

 282. snorkel says:

  Heb een schurfthekel aan GeenStijl, maar toch een linkje naar ze: Beroemdheden krijgen hun huizen niet verkocht – http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2012/11/beroemdheden_krijgen_hun_huize.html

 283. ll says:

  Tufkaj laat maar is weg :-), verschwunden……..

 284. tufkaj says:

  ll:
  Tufkaj laat maar is weg , verschwunden……..

  Huh, waar moest ik een screenshotje van maken dan?

 285. tufkaj says:

  snorkel:
  Heb een schurfthekel aan GeenStijl, maar toch een linkje naar ze: Beroemdheden krijgen hun huizen niet verkocht – geenstijl.nl/mt/ar…ijgen_hun_huize.html

  Och, ik ben niet voor- of tegen ze. Hebben soms leuke artikelen. En levert mijn site hoop verkeer op 😛 Een deze dagen ook een linkje naar mijn ongelukken website btw 🙂

 286. asd says:

  @269 (ll),

  Wat hebben we in dit kader aan Ricardo en zijn grondrente?

  De man is al talloze keren in de geschiedenis met zijn theorieën achterhaald.

  Ik weet niet wat ik met hem aan moet.Geen wonder, hij is een echte kluif voor economisten, zeker in de huidige crisis ,zo je een link met hem zou willen leggen.

  Maar ik begrijp het wel, het gaat om een spitsvondig grapje van Merijn Kribbe (whoever he is), die jij aanhaalt.

  Blijf ik toch zitten met de vraag of het ten tonele voeren van Ricardo iets bijdraagt aan verduidelijking van de NL-huizenmarkt in de huidige tijd.

  Hoewel ik iedereen een faine avond had toegewenst, inclusief mijzelf, ga ik over de spitsvondigheid van Merijn Kribbe toch maar eens mijn hersentjes painigen.

 287. jim says:

  tufkaj:
  Stef Blok verklaarde vorige week nog dat er 700K mensen onder water staan. Baseerde zich ongetwijfeld op cijfers banken.

  Vandaag kwam CBS met een rekenopgavetje:

  Niet heel moeilijk uit te rekenen dat er dus 1.050.000 huishoudens een restschuld hebben. Maar dit wordt dus achter een sommetje verstopt…
  cbs.nl/nl-NL/menu/…op-restschul-pub.htm

  Sodepipo, als de donder een huis kopen nu! En ‘n beetje vlug! We hebben niet de hele tijd kansen, nu of nooit!

 288. Tony Montana says:

  @ Deutsche Mark (bijdrage 214)

  Dank, voor de verdere verdieping van de vergelijking tussen de Nederlandse en Duitse huizenmarkt.

  Ja klopt, 20 jaar in DE zijn er duidelijk meer als 9 jaar in mijn geval. Aan uw gedetailleerde reactie, valt te merken dat die 11 jaar langer in DE, ook tot een zeer precieze kennis van zaken hebben gevoerd.

  Hoofdzakelijk, wilde ik een statement maken over de verschillen tussen de manier waarop Duitsland met de Huizenmarkt is omgegaan en welke politieke keuzes het land de laatste 10/15 jaar heeft gemaakt, in vergelijking met Nederland.

  Daarbij vond ik het erg belangrijk de grootste verschillen duidelijk en krachtig te verwoorden. Dat de verschillen zeer groot zijn met Nederland en dat veel politieke keuzes duidelijk anders gemaakt zijn in Duitsland staat dus buiten kijf. Zo een enorm probleem met de huizenmarkt al NL nu heeft, is in Duitsland zeker niet te verwachten de komende jaren. Daar hebben ze hun financiële zaakjes gewoon veel beter op orde gehouden (en de boel niet zo mateloos uit de hand laten lopen). Uw aanvullende voorbeelden zijn in Duitland inderdaad mogelijk, dat klopt, maar eerder uitzondering als gemeengoed (kent u van de verschillende hypotheek vormen de procentuele taart punten in heel DE? En Hoeveel eigengeld word er gemiddeld meegebracht bij koop in DE?). In Nederland zijn de laatste 15 jaar enorm veel aflossingsvrije hypotheken verstekt en er staat een heel veel vastgoed flink financieel onder water. Een financiële tikkende tijdbom dus. Hiervan is in de Duitse huizenmarkt voorlopig zeker geen sprake.

  De duidelijke keuze in het stimuleren van groene energie, vind ik persoonlijk een slimme zet van de Duitsers. Beter dan in NL waar veel van het belasting geld gaat naar afgeschreven 70ger jaren woningen via de hypotheekrente aftrek. Om nog maar te zwijgen van de miljoenen panden, die tevens in aanmerking komen voor de herverdeling van het NL belastinggeld. Waardoor de rijken onevenredig profiteren, wat gewoonweg belachelijk is. Daarvoor kunnen we dan nog wat op kunst en cultuur bezuinigen….

  Jammer dat gedeeltes van mijn bijdrage uw nekharen in beweging hebben doen zetten.

  Dat Duitsland ook niet alles is, heb ik ook geschreven. Maar op het moment naar mijn mening helaas een beter alternatief dan Nederland.
  (ook voor Henk6 zie bijdrage 40)

 289. Buddy says:

  Linkedin wordt zelfs misbruikt om een woning aan de man te brengen.

  Die woning begint steeds meer op een oude vrijster te lijken.

 290. nhz says:

  ll: Ondertussen in Olland, onze rente’s zijn te hoog, en Merijn Knibbe heeft ook een mooie naam gevonden voor ‘onze’ zeepbel en wel de ‘Ricardiaanse onverdiende grondrente-inkomens, gebaseerd op gesubsidieerde prijzen)’

  Pff, wat een bizar stukje. Merijn wil gratis geld voor iedereen, de hypotheekrentesubsidie vervangen door kunstmatig-lage-rente subsidie? Lijkt met hét middel om een nog veel grotere bel te blazen. En volgens mij ziet Merijn ook helemaal over het hoofd dat tot 2008, vooral dankzij jarenlang geld pompen van centrale banken, niemand meer oog had voor risico. Na 2008 is dat een beetje veranderd, en geheel terecht.

  NRW: Eigenlijk zouden de verschillen in hypotheekrente tussen Duitsland en Nederland nog groter moeten gezien de verschillende LTV-ratios … De hypotheekrentes zou in Nederland meer differentie moeten hebben: lagere rentes voor hypotheken met LTV lager dan 80%.
  Daarbij is de “value” ook nog eens een betrekkelijk begrip.

  helemaal eens, er zijn allerlei redenen voor het bestaande verschil in hypotheekrente. Haalt de staatsgaranties (NHG etc.) weg en de hypotheekrente in de polder zal nog véél hoger moeten worden. Geen bank die op eigen risico dit soort leningen gaat verstrekken … en maar klagen over hoge rente, die scheefleners en andere sukkels 🙁

 291. Adamus says:

  Mastah: Dat plan is een voorloper

  Daar wilden ze hoge dijken met daarbinnen juist het water (dus een regulier stuwmeer). Het plan waar ik het over heb ging dus om precies het omgekeerde. Het water er uit Dat zou ook het plan minder moeilijk en gevaarlijk maken (het originele plan had de grote fout dat als een van die superhoge dijken zou doorbreken de hele randstad onder water zou komen te staan).

  Niet verder gezocht, maar er schiet me nog een plan te binnen van Lievense: om de betuwelijn in de rivier (bedding?) te leggen. Die man moet al erg oud zijn 🙂

 292. Dawg says:

  ll: nvm.nl/actual/nove…oor_woningmarkt.aspxNog meer schulden ? Waar is het NVM in hemelsnaam mee bezig ? slimbeleggen.net/w…chuldenlast-2011.jpg

  Die aflossingvrije hypotheken zijn natuurlijk de echte oorzaak van het fundinggap bij de banken. Exploderende huizenprijzen in combinatie met (en als gevolg van) aflossingsvrije hypotheken veroorzaken een eveneens exploderende hypotheekschuld. Tsja, hoe stop je een Ponzi? De banken zouden wel willen, maar dan donderen de huizenprijzen in elkaar. Vandaar dat nu dus die druk op pensioenfondsen om mee te financieren.

 293. xenobinol says:

  Frank:
  …overigens zou het fantastisch zijn als de eigenaar van het weblog de mogelijkheid zou hebben om een wat meer ‘forum’-achtige software omgeving op te zetten.

  Dan kunnen er privé berichten gestuurd kunnen worden en eventueel ook threads worden gestart met off-topic onderwerpen die dan gescheiden blijven van de huizen-gerelateerde discussies.

  Gewoon een accountje aanmaken op forum.fok.nl niet zeggen dat je van zeepbel.nl komt want dat ligt daar voor de rest een beetje gevoelig 🙂

 294. xenobinol says:

  maria:
  http://www.luxetveritas.nl/blog/

  Merijn heeft een oplossing!!!!

  Ik snap alleen niet hoe ze “en tegelijkertijd de restschulden eerlijk verdelen tussen debiteur en crediteur”.

  Dat kan toch helemaal niet! De crediteur levert immers niets en alles moet betaald worden door de debiteur. De debiteur betaald dus alles. Niet meer betalen betekend gewoon per direct een kwijtschelding van schuld. Lijkt mij dat scheeflenen niet beloont mag worden met gratis geld. De partij die het geld uitgeleend heeft o.a. de spaarder, krijgt deze dan ook nog wat compensatie voor zijn verloren koopkracht? Verdienen die niet een forse deflatie?

 295. tufkaj says:

  xenobinol,

  ik kwam altijd van tweakers als ik daar kwam, nu van hier. Maar kan niet alles bij houden, blijf dus lekker hier hangen 🙂

 296. Adamus says:

  Expat:
  En wederom gebruikte iemand de naam Expat om te reageren. Hoe moeilijk is het om zelf iets te verzinnen.
  By the way,

  Ging dit topic niet over pensioenen……..

  Er is nou eenmaal geen lijstje met nicks hier op de site. Expat is ook redelijk voor de hand liggend hoor 😉

 297. Adamus says:

  cartoonist,

  Waar is Hugo?

 298. Adamus says:

  Frans: Mijn idee.. In ieder geval de mogelijkheid om achteraf te editen: taalfoutjes eruit en zo.

  Misschien benaderen op twitter?

 299. tufkaj says:

  Adamus: Misschien benaderen op twitter?

  kan. Of:

  Heeft u tips of opmerkingen? mail: info@huizenmarkt-zeepbel.nl

 300. nhz says:

  xenobinol: Lijkt mij dat scheeflenen niet beloont mag worden met gratis geld. De partij die het geld uitgeleend heeft o.a. de spaarder, krijgt deze dan ook nog wat compensatie voor zijn verloren koopkracht? Verdienen die niet een forse deflatie?

  zou me niks verbazen als dat toch de bedoeling van de schrijver is, ik zie op die website wel eens vaker artikelen met die teneur. Net zoiets als sommige posters hier die de huizenbubble wel zien maar tegelijk pleiten voor gratis geld en volledige staatsgaranties voor hun eigen starterswoning – erg hypocriet.

 301. xenobinol says:

  tufkaj:
  xenobinol,

  ik kwam altijd van tweakers als ik daar kwam, nu van hier. Maar kan niet alles bij houden, blijf dus lekker hier hangen

  GoT gaf mij een permban wegens ‘een kritische kijk’ op de huizenmarkt en het wangedrag van banksters en scheefleners, komt hier gelukkig niet voor 😉

 302. Frans says:

  Ja hoor…
  http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/nieuws/2012/48/herstel-op-de-woningmarkt-is-geblokkeerd.xml

  Of waarom voor herstel van de huizenmarkt in 2025 911 miljard Euro schuld nodig is.
  En wat denk je? Ze gaan kijken hoe ze dit voor elkaar kunnen krijgen, ergo de pensioenfondsen o.a. inschakelen.
  Het is toch Q@_(+|Q(E$ +#)E$( helemaal van de gekke!

 303. xenobinol says:

  nhz: zou me niks verbazen als dat toch de bedoeling van de schrijver is, ik zie op die website wel eens vaker artikelen met die teneur. Net zoiets als sommige posters hier die de huizenbubble wel zien maar tegelijk pleiten voor gratis geld en volledige staatsgaranties voor hun eigen starterswoning – erg hypocriet.

  Vraag is natuurlijk wat er moet gebeuren als er heel veel mensen in de problemen komen. Moet de bank die mensen op straat zetten? Gaan de banken die woningen dan zelf opkopen en verhuren aan de huidige bewoners? Banken als de woningcorporaties van de toekomst? Met overheidssubsidie?

  Een ‘debt jubilee’ waarbij je schulden worden kwijtgescholden en je gewoon in je paleisje mag blijven wonen. Het kan er zomaar van komen als je het mij vraagt. De vraag aan de pensioenfondsen om het mes te vangen vind ik eigenlijk al een beetje een stap in die richting. Niet zo raar dat er dan nog mensen zijn die zich nog even maximaal in de schulden willen steken, ieder voor zich en de belastingbetalers voor ons allen.

 304. xenobinol says:

  Frans:
  Ja hoor…
  rtl.nl/components/…t-is-geblokkeerd.xml

  Of waarom voor herstel van de huizenmarkt in 2025 911 miljard Euro schuld nodig is.
  En wat denk je? Ze gaan kijken hoe ze dit voor elkaar kunnen krijgen, ergo de pensioenfondsen o.a. inschakelen.
  Het is toch Q@_(+|Q(E$ +#)E$(helemaal van de gekke!

  Je kan het ook als volgt zien, opa’s en oma’s krijgen een leuke uitkering en hun kinderen moeten daarvoor betalen door de hoofdprijs te betalen voor een stapel stenen op een postzegel. Solidariteit tussen de generaties heet dat dan 🙂

  Feitelijk mag je dus lekker duur wonen zodat je straks als je zelf oud en versleten bent je kinderen onder dezelfde slavernij mag laten lijden. Wie hier het meeste baat bij hebben? Dat zijn uiteraard die verderfelijke banksters in hun ivoren torens. Als we nu eerst eens afrekenen met deze geldwisselaars en hun piramidespelletjes, misschien dat onze kinderen dan ooit verlost raken van de slavernij en werkelijk kunnen kiezen waar ze hun geld aan willen besteden. Bijvoorbeeld aan zinvolle en duurzame oplossingen en mogelijk zelfs ooit de verkenning van het universum ver, ver buiten de regionen van ons kleine aardkloot 😉

 305. Dawg says:

  Frans:
  Ja hoor…
  rtl.nl/components/…t-is-geblokkeerd.xml

  Of waarom voor herstel van de huizenmarkt in 2025 911 miljard Euro schuld nodig is.
  En wat denk je? Ze gaan kijken hoe ze dit voor elkaar kunnen krijgen, ergo de pensioenfondsen o.a. inschakelen.
  Het is toch Q@_(+|Q(E$ +#)E$(helemaal van de gekke!

  Je kon er op wachten. Vanaf het moment dat de eerste proefbalonnetjes zijn opgelaten.

  Eens het moment daar is dat de pensioenfondsen dik in de hypotheekschuld hebben belegd kan het afschrijven op de schuld beginnen. Komt de overheid ook goed uit. Hoeft die niet bij te springen bij de NHG. Dat zal ook de rechtvaardiging zijn voor de bail out van de scheefleners.

 306. Frans says:

  Dawg: Je kon er op wachten. Vanaf het moment dat de eerste proefbalonnetjes zijn opgelaten.

  Inderdaad. zum kotzen overigens: laten we de schulden hoger maken om de schuldencrisis op te lossen.
  Als ik het artikel lees krijg ik gewoon kortsluiting in mijn hoofd.
  Je weet inderdaad precies hoe het werkt: het besluit is al genomen, nu word het zorgvuldig in stappen gelanceerd via publicaties, op een manier waarop je denkt dat het op een organische manier via positieve creativiteit is ontstaan.
  Ik kan me er toch weer kwaad over maken, ook al weet ik hoe de wereld zo’n beetje functioneerd: dit is toch wel erg brutaal.

 307. Frans says:

  xenobinol: Als we nu eerst eens afrekenen met deze geldwisselaars en hun piramidespelletjes, misschien dat onze kinderen dan ooit verlost raken van de slavernij en werkelijk kunnen kiezen waar ze hun geld aan willen besteden.

  Dat is inderdaad wat moet gebeuren. Aangezien de banken het machtsmiddel van de elite, oftewel de illuminati is, zal dit niet vanzelf gebeuren.
  Ik ga ervan uit dat ze uiteindelijk niet hun zin krijgen en dat er een betere tijd komt: de overgangsfase zal gepaard gaan met grote chaos, lijden en destructie vrees ik…

 308. Frans says:

  Ligt het aan mij, of wordt er nu veel meer het verband gezien tussen de huizenmarkt, de banken en de machtselite haha? 🙂
  De beweging om de pensioenfondsen te beroven is natuurlijk zo blatant dat je het wel moet gaan zien.
  Door de kennis over de huizenmarkt van de bloggers is het natuurlijk 1 + 1 = 2 hoe de gelden van de pensioenfondsen worden misbruikt.
  We weten allemaal dat dit NIET in het belang van de bevolking is, maar WEL in het belang van de heersende elite, de banksters en de loopjongens daarvan: de regering.

 309. cartoonist says:

  Adamus: Waar is Hugo?

  Ik weet het niet, kan slechts gissen :
  Hij heeft het te druk met lezen, BofO van Skinner ofzoiets.

 310. cartoonist says:

  xenobinol: GoT gaf mij een permban wegens ‘een kritische kijk’ op de huizenmarkt en het wangedrag van banksters en scheefleners, komt hier gelukkig niet voor 😉

  Tweakers hebben niet veel inzicht op economisch terrein. Lees maar eens wat voor soort reakties ze gemiddeld geven op een onderwerp zoals huizenveilingen, 90% van de tweakers heeft geen notie hoe ‘het systeem’ werkt.

  http://tweakers.net/nieuws/85697/overheid-laat-particulieren-via-internet-meebieden-bij-executieveiling.html

 311. cartoonist says:

  99% 🙂

 312. cartoonist says:

  xenobinol: Een ‘debt jubilee’ waarbij je schulden worden kwijtgescholden en je gewoon in je paleisje mag blijven wonen. Het kan er zomaar van komen als je het mij vraagt.

  Ik zie wel vaker een pleidooi voor een debt jubilee en vaak wordt dan naar de geschiedenis gewezen.

  Het is een misverstand om te denken dat er in de oudheid partikuliere schulden werden kwijtgescholden.
  De enige schulden die zo nu en dan door een vorst werden kwijtgescholden waren schulden aan de koning, zeg maar belastingschulden. Hammurabi heeft in zijn lange regeerperiode maar liefst tweemaat een (belasting) debt-jubilee gegeven.

  Partikuliere schulden moesten in de oudheid altijd worden terugbetaald, desnoods door vrouw en kinderen gedurende drie jaar te laten werken als slaaf voor de schuldeiser.

  Bankschulden zijn partikuliere schulden !

  De hypotheekgevers krijgen nu ieder jaar een debt jubilee in de vorm van HRA en daar bovenop nu extra 4 jaar dubbele HRA aftrek als ze 2 huizen hebben.

 313. cartoonist says:

  tweemaat is natuurlijk tweemaal

 314. Belletje says:

  Drie jaar slavernij en daarna een Jubilee lijkt wel een beetje op de schuldsanering.

 315. Steven says:

  Ddoe

  Frans: Het is toch Q@_(+|Q(E$ +#)E$( helemaal van de gekke!

  denk gewoon een stapje verder en spaar edelmetaal. doe je geloof ik al, maar nu nog meer: is in elk land zonder probleem inwisselbaar.

 316. Steven says:

  Ddoe? ha ha. geen idee hoe dat er op kwam. en geen idee waarom ik nog wakker ben. Tot morgen. en laat je pensioen niet regelen door een bank.

 317. ll says:

  Frans: Of waarom voor herstel van de huizenmarkt in 2025 911 miljard Euro schuld nodig is.

  Maar die schuld staat allang uit. Meer zelfs. 1004 miljard. 😉

  Oude e-mail maar weer eens van stal gehaald. 🙂

  ‘Via deze mail wil ik graag reageren op uw vraag.

  Nederlanders staan voor om en nabij 1 biljoen euro (1030 miljard) in het krijt bij banken en instellingen die geld uitlenen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster. De grootste nationale schuld betreft de hypotheken. Daaraan hebben we rond 1 biljoen euro (1004 miljard euro) uitstaan.

  Ik hoop dat wij hiermee antwoord op uw vraag hebben gegeven.

  Met vriendelijke groet, / Best regards,
  Vanessa Peeters | Project Manager | Marketing & Communications
  Ernst & Young LLP ‘

 318. ll says:

  De overheid wil het geld ( aantal miljarden ) dat in het DGS zit confisqueren en hiermee de staatsschuld omlaag brengen.

  Vandaag in het blad dat niet genoemd mag worden 🙂

  Zeg maar dag, tegen het depositogarantiestelsel……., u wordt bediend vanuit een schuld als het fout gaat………, raar landje wordt Olland.

  Gossie toch, het begint een beetje te lijken op de paniekfase.

 319. ll says:

  Dawg: Die aflossingvrije hypotheken zijn natuurlijk de echte oorzaak van het fundinggap bij de banken.

  In mijn herinnering ( moet ergens staan op google onder ‘mises zegt’ huizenmarkt-zeepbel) gaat het om de korte en de lange rente.
  Correct me when I’m wrong.

  De korte rente looptijden 1,5,7 jaar tot 10 is de korte rente, en die hoeft niet geleend te worden op de kapitaalmarkt, maar kan zo worden gecreeërd uit het nikx

  De lange rente 10 jaar en meer moeten wel geleend worden op de kapitaalmarkt.

 320. ll says:

  Afboeken maar 70 miljoen per jaar uit de staatskas, 14 jaren lang ………..

  http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/21111815/__Akkoord_over_Griekse_schuldenpositie__.html

 321. ll says:

  Trouwens….. egi’s ( elektronisch geldinstellingen ) vallen niet onder het depositogarantiestelsel, was dat al bekend ?

 322. maria says:

  ll:
  Trouwens….. egi’s ( elektronisch geldinstellingen ) vallen niet onder het depositogarantiestelsel, was dat al bekend ?

  En dat zijn als voorbeeld?

 323. Frank says:

  xenobinol: Gewoon een accountje aanmaken op forum.fok.nl niet zeggen dat je van zeepbel.nl komt want dat ligt daar voor de rest een beetje gevoelig

  Niet om je aan te vallen, maar fok ben ik toch wel ontgroeid na de pubertijd. Ik snijd liever mijn vingers eraf dan dat ik daar ga posten.

  überhaupt vind ik het posten op een Nederlandstalig forum/site een vorm van navelstaren, maar voor de huizenmarkt maak ik een uitzondering omdat buiten Nederland het mensen bar weinig interesseert wat voor potje de Nederlanders ervan maken.

  admin:
  Test forum: http://forum.huizenmarkt-zeepbel.nl/

  Fantastisch! Veel dank!

 324. ll says:

  maria: En dat zijn als voorbeeld?

  Geen idee, ik zag het toevallig op de site van DNB , stond er daarvoor niet op voor zover ik weet, later toegevoegd ?

 325. Frank says:

  ll:
  Trouwens….. egi’s ( elektronisch geldinstellingen ) vallen niet onder het depositogarantiestelsel, was dat al bekend ?

  Voor diegenen die net als ik denken: EGI? Wat is dat?

  definitie:
  http://www.toezicht.dnb.nl/2/50-201846.jsp

  en lijst van EGI’s in NL:
  http://www.dnb.nl/binaries/Register%20Elektronischgeldinstellingen_tcm46-267931.pdf

 326. Ruront says:

  Goed initiatief.

  admin,

  (Compliment van een trouwe Lurker)

 327. Ruront says:

  En Nog een keer!

  Dit is een goed initiatief!

  admin:
  Test forum: http://forum.huizenmarkt-zeepbel.nl/

 328. xenobinol says:

  Frank: Niet om je aan te vallen, maar fok ben ik toch wel ontgroeid na de pubertijd. Ik snijd liever mijn vingers eraf dan dat ik daar ga posten.

  Ach… je bent zo jong als dat je je voelt 🙂

 329. jodha says:

  Om de mensen van hun laatste spaarcenten te ontdoen. Straks zit iedereen aan de bonnen om brood te kopen. Geld is verzonnen, gedrukt door een paar megalomane idioten die nu de zaak gaan oprollen. NL loopt wat betreft onderwerpen van de bevolking wat voor op de VS onder de fed. Daarom, hypothese is dat de amsbergs wel meer doen dan lintjes knippen: immers wie anders kan dit boven de electorale overheid organiseren? Het is de drukker van het geld die de banken inzet om credit te verspreiden. Het zijn die banken die mensen onder valse voorwendselen arm maken.
  Kids leren nu op school dat er arme landen zijn. De landen die ze aanwijzen hebben allemaal een verwaarloosbare schuld vergeleken bij de kleuters in NL. Het laatste wat ze je kunnen afnemen is je waardigheid, daarvoor nemen ze je de toegang tot gezondheid en veiligheid af en dat gebeurt nu.
  Vreemd dat weinigen het zien aankomen? In de aanloop naar wo2 wist ook niemand dat IBM een systeem ontwikkelde om de joden te registreren, en niemand dacht eraan dat de ster gebruikt zou worden om ze uit hun huis te halen, en mensen dachten echt dat de royale familie overhaast vertrok terwijl hun visum voor de UK reeds 13 november 1939 is afgegeven. Nu zien weinigen dat de mensen echt enkel voor rente en belasting werken.

 330. ll says:

  @ jodha.

  Nikx nieuws onder de zon 🙂

  Interview met Prof Dolf van den Brink over de Kondratieff golf.

  http://managementscope.nl/magazine/artikel/617-dolf-van-den-brink-kondratieff

 331. asd says:

  Alles en iedereen hier heeft met zijn bijdragen groot
  gelijk. De beer is los.
  Valt gewoon niet op te reageren, want dan ben je wel effe bezig.

 332. asd says:

  @ 341 correctie: “bijdragen” zonder “n”.

 333. lorenzo says:

  asd: Alles en iedereen hier heeft met zijn bijdragen grootgelijk. De beer is los.Valt gewoon niet op te reageren, want dan ben je wel effe bezig.

  gelijk is zonder bulten en ongelijk is met bulten.

 334. Bor de Wolf says:

  Er is nu een genie opgestaan die wel weet hoe het moet:

  Hypotheken in pakketjes stapelen, opknippen, doorverkopen en terugverzekeren. Dan zullen de Nederlandse banken wel weer geld op kunnen halen. Want de Nederlandse hypotheken zijn wel veilig, i.t.t. die Amerikaanse subprime meuk van 4 jaar terug.

  Dit genie, Dennis Vink, is hoogleraar. Je zou er om moeten schaterlachen als het niet zo treurig was. O wacht, hij is hoogleraar op Nijenrode, dat is natuurlijk niet serieus te nemen, en dat blijkt dus ook.

  Zie http://www.z24.nl/analyse/artikel_396822.z24/_We_moeten_weer_hypotheekpakketjes_gaan_maken_.html

 335. asd says:

  343 (lorenzo),
  Ik lach mij dan ook een bult.

 336. maria says:

  Bor de Wolf:
  Er is nu een genie opgestaan die wel weet hoe het moet:

  Hypotheken in pakketjes stapelen, opknippen, doorverkopen en terugverzekeren. Dan zullen de Nederlandse banken wel weer geld op kunnen halen. Want de Nederlandse hypotheken zijn wel veilig, i.t.t. die Amerikaanse subprime meuk van 4 jaar terug.

  Dit genie, Dennis Vink, is hoogleraar. Je zou er om moeten schaterlachen als het niet zo treurig was. O wacht, hij is hoogleraar op Nijenrode, dat is natuurlijk niet serieus te nemen, en dat blijkt dus ook.

  Zie z24.nl/analyse/art…jes_gaan_maken_.html

  Hmmm, knap menneke, maar is hij niet wat jong om hoogleraar te zijn?

  Ah, gekochte stoel bedoelt u!!

 337. Ma Ling says:

  Frans: Ja hoor…
  rtl.nl/components/…t-is-geblokkeerd.xml
  Of waarom voor herstel van de huizenmarkt in 2025 911 miljard Euro schuld nodig is.
  En wat denk je? Ze gaan kijken hoe ze dit voor elkaar kunnen krijgen, ergo de pensioenfondsen o.a. inschakelen.
  Het is toch Q@_(+|Q(E$ +#)E$( helemaal van de gekke!

  prima analyse/onderzoek van de ASRE; het probleem is helder gemaakt, zelfs gekwantificeerd. Vervolgens mogen de onderzoekers oplossingen aandragen en daar gaat het fout en wordt listig ingespeeld op de roep om pensioengelden.
  Het verboden woord blijft nog steeds ‘huizenprijsverlaging’

 338. asd says:

  Nou, daar gaat ie dan: 3/4 miljard alleen al vanuit NL naar Griekenland de komende jaren dankzij de autist
  Rutte, die daarmee zijn bankvriendjes en de Griekse reders op Cyprus een plezier doet.

  Immers Griekenland blijft zo een goudmijn voor agressieve investeerders en hedgefunds. Als er maar beweging in de markt zit.

  Jaha, wij moeten dan wel bezuinigen op muziekonderwijs, kunst, cultuur, onderwijs, medische zorg.

  Zie je al die autistische koppen van Rutte, Halbe Zijlstra en de rest van de VVD met in hun kielzog de huidige P.v.d.A-hotemetoten, die daar verantwoordelijk voor zijn?

  Kortom, niet tegen op te boksen: na Griekenland, komen vervolgens Spanje, Italië en Portugal aan de beurt.

  De rollen in de wereld zullen worden omgedraaid: in onze contreien voortgaande schuldenopbouw, in de Derde Wereld verdere schuldenafbouw.

  Immers met een bevolking, jong en steeds beter opgeleid, die van alles nodig heeft en zijn grondstoffen in toenemende mate exporteert, komt een economie wel in beweging.

  Misschien, dat er dan voor de autisten van de VVD meer scope zit in Afrika, dan in Europa. Kunnen ze daar de lakens uitdelen, als ze de kans krijgen.

  Ik zie ze graag met hun handlangers en de feuten van hun jongerenpartij (het zijn net oude mannetjes en vrouwtjes, vaak al in sigarenrook gehuld zoals hun grote voorbeelden) vertrekken.

  Zeker geen geld weghalen bij pensioenfondsen(In Duitsland gaan de “Renten” met 8 1/2% tot 11% omhoog!)
  om de miserabele NL huizenmarkt “op peil” te houden, maar gewoon de Griekse reders met hun vele illegale miljarden aan te spreken.

  Mark Rutte, doe dat nou eens en help niet het hele “culturele en sociale ecosysteem” – pijlers van de beschaving – om zeep. Wees eens een vent!

 339. cartoonist says:

  Bor de Wolf : Hypotheken in pakketjes stapelen, opknippen, doorverkopen en terugverzekeren. Dan zullen de Nederlandse banken wel weer geld op kunnen halen. Want de Nederlandse hypotheken zijn wel veilig, i.t.t. die Amerikaanse subprime meuk van 4 jaar terug.

  Dit genie, Dennis Vink, is hoogleraar. Je zou er om moeten schaterlachen als het niet zo treurig was. O wacht, hij is hoogleraar op Nijenrode, dat is natuurlijk niet serieus te nemen, en dat blijkt dus ook.

  Vast staat dat het pensioenfondsgeld naar de banken gaat. !

  Het plan van de banken is om hun NL-rommelhypo’s te lozen en om de huizenprijzen-crash vooruit te schuiven. Pensioenfondsen mogen niet zelf bankieren dus moeten ze hun geld via de banken in de zeepbel stoppen. De banken kunnen b.v. obligaties aan de PF’s verkopen. Obligaties is niet wat de banken willen leveren, veel te transparant en het risico blijft bij de banken. Banken willen hun slechte niet-NHG onder water hypotheken kwijt door ze in stukjes te hakken, in een pakketje met aan de buitenkant als een dun laagje goud een paar degelijke hypotheken en deze gesucuritiseerde rommel aan de PF’s verkopen. Natuurlijk doet heel de financiele wereld en politiek hier aan mee want kostte wat het kost moet de schijn van degelijke banken die we kunnen vertrouwen worden uitgestraald en in stand gehouden. Dus zal men de banken zijn gang laten gaan.
  Met instemming van de politiek, werkgevers en vakbonden. Het is een grote corrupte bende alleen zien de meeste deelnemers aan dit drama dat zelf niet in. Laat die PF’s maar zo snel mogelijk ploffen, dat is toch wat eerst moet gebeuren voordat NL wakker wordt.

 340. jodha says:

  Sorry voor de vergelijking even eerder, maar het is toch ook diep triest. Euros worden over en paar jaar voor veel mensen voedselbonnen, en we doen net alsof we het niet zien aankomen.
  Enkele jaren geleden heb ik mij ingezet voor de bouw van een school, incl programma voor de kids. Nooit geld gegeven want dat zou toch opgaan en hun plezier in het leven verpesten. Vervolgens kwamen er charities huizen bouwen een jaar later was de gem schuld per hoofd 300 USD. Debt enforcement? Maxima van Amsberg smeert toch ook micro-credit aan bij boertjes in landen die wij als ‘arm’ bestempelen? Mensen worden arm door de charities van de gelddrukkers en hun PR-dames als maxima. Alles dat nodig is om kwaad te laten zegevieren is dat het goede niets doet. Niemand is arm als zonder schulden, in een regio zonder regels die ieder sole judgement right ontnemen met een fiscale saus waarin het opperhoofd via tax en rente alle waarde naar zich toe harkt. Geen jurist die rome, lisbon, esm, ebf en andere draconisch treaties leest of zich afvraagt wie in vredesnaam die EU president daar heeft neergezet om ze aan de lopende band goed te keuren. Juristen zijn allemaal ofwel te druk ergens onder het functionele niveau van wetgeving of ze hebben het lef niet ertegen te ageren. Mooie boel, na zelfgenoegzaamheid komt ellende.

 341. aleksandar says:

  Dames en Heren, we moeten gewoon inleveren. Dat de pensioengelden naar de hypomarkt gaan is gewoon iets dat je mag verwachten en daar kunnen we niks over doen (alleen praten) in dit land. Is al besloten. Het kan gewoon niet anders.

  Toch staan we beter voor dan in andere landen waar het welvaart niveau terug naar degene van de jaren 70 al is gegaan. Daar zijn geen pensioenen meer.

  Als je verstandig doet loop je geen gevaar in onze toekomstige situatie. Ik erger me aan de kinderlijke opmerkingen over de politici dat ze niks kunnen doen en beloften breken – ze kunnen niks anders, ze zijn machteloos! Is het niet al duidelijk dat ze aan het improviseren zijn? Inclusief Geert. Er zit geen inhoud meer al lang in de politiek.

  De waarheid is dat ze bezig zijn om een oplossing te vinden voor de nabije toekomst (1 jaar of zo), er wordt niet meer vooruit gepland zoals vroeger. Wen er maar aan zou ik zeggen.

  Ik verwacht regeltjes die het verlies proberen te balanceren links en rechts en van visie en beleid mag je dag zeggen. Die komt niet meer terug voorlopig.

 342. lorenzo says:

  We hebben het veel te goed gehad en nu is iedereen slachtoffer .

 343. Deutsche Mark says:

  Helaas hebben “we” het niet allemaal evenveel “te goed” gehad. En degenen die het “het beste” hadden jammeren nu het hardst om meer van hetzelfde. En degenen die weinig goeds gezien hebben mogen er voor dokken.

  Omdat de profiteurs door hun profiteren ook de macht hebben verkregen (geld=macht) gaat hun plan waarschijnlijk lukken. En de profiteurs die een appeltje voor de dorst hebben bewaard zijn nu helemaal geen slachtoffer. Ze kunnen door deflatie bij dure goederen zoals vastgoed zelfs nog eens opnieuw profiteren. De smeerlappen.

  Dat noemt men toch solidariteit?……
  Ik noem het criminaliteit.

 344. anna says:

  hello,

  Bent u behoefte van de lening? u kunt uw problemen op te lossen wanneer
  je loopt naar hem toe. Am Mevrouw, Anna. Vanuit Nederland, vorige week maandag,
  Ik was op zoek naar lening te betalen voor mijn rekeningen, dus ik krijg mezelf in de
  de hand van verschillende oplichting en ik was oplichting door verschillende geldschieter, Als niet
  voor mevrouw, Sadaih wie is mijn goede vriend mij voorstellen aan mevrouw Maria Lisa
  (CEO) Mary Lisa Lening Thuis, en hij me helpen met een lening van € 200,000
  zonder stress. Dus mijn goede mensen van Nederland, kunt u contact met hem opnemen
  via E-mail: mrsmarylisaloanhome@gmail.com En vergeet niet te vertellen
  hem, dat ik u kennismaken met zijn Bedrijf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*