Postbank: het vertrouwen in de woningmarkt is verder gedaald

Logo PostbankHet totale vertrouwen in de woningmarkt is in het derde kwartaal van 2008 verder gedaald. Dit blijkt uit de resultaten van het Postbank WoonBericht. Het vertrouwen is gedaald met 5 punten ten opzichte van het tweede kwartaal, waarmee de Postbank WoonIndex eindigt op een stand van 89.

Tweederde van de ondervraagden verwacht een daling van de huizenverkoop. Potentiële starters zijn positiever gestemd over de woningmarkt dan huizenbezitters en bovendien optimischer ten aanzien van de huizenprijzen en de eigen financiële situatie.

Vertrouwen in woningmarkt hoger onder potentiële kopers
Potentiële starters zijn net als in het eerste en tweede kwartaal positiever gestemd over de woningmarkt dan koopwoningbezitters. Michiel Kwaaitaal, Directeur Marketing Hypotheken: “Bovendien zijn ze optimischer ten aanzien van de huizenprijzen en hun eigen financiële situatie. Zestig procent verwacht een verbetering van de eigen financiële situatie, tegenover 24% van de koopwoningbezitters.” Koopwoningbezitters en potentiële starters ontlopen elkaar niet veel in de verwachtingen dat de hypotheekrente gaat stijgen (70%) en hun mening dat het een ongunstige periode is om een huis te kopen (53%).

Starterssalarissen stijgen harder dan huizenprijzen
Het Postbank WoonBericht toont aan dat in het derde kwartaal van 2008 een toenemend aantal mensen verwacht dat de huizenprijzen gaan dalen (28% tegenover 20% in tweede kwartaal van 2008) terwijl nog altijd 52% van de ondervraagden een stijging van de huizenprijzen voorziet. Volgens het Postbank Economisch Bureau stijgen de huizenprijzen dit jaar met gemiddeld 2% en volgend jaar met 1%. De lonen zullen harder stijgen, zeker voor werkende starters die naast de CAO-loonstijging (ruim 3%) meestal ook een stapje in de salarisschaal maken van enkele procenten. “Dat brengt huizen financieel beter binnen bereik. Door de verslechterde economie zal de Europese Centrale Bank de rente verder verlagen. Dat drukt normaalgesproken ook de hypotheekrente. Dat zou dan een meevaller betekenen, want koopwoningbezitters en potentiële starters verwacht dat de hypotheekrente zal stijgen,” aldus Charles Kalshoven, hoofdeconoom van de Postbank.

Koopwoningbezitters en potentiële starters voorzichtiger, maar niet bezorgd
De meerderheid van de woningbezitters is het geheel of gedeeltelijk eens met de stelling dat men nu eerder dan een jaar geleden kiest voor de mogelijkheid van eerst verkoop en dan pas aankoop. Door die gedragsverandering neemt momenteel het aanbod van huizen op de markt toe. Hoe ouder de woningbezitter, hoe vaker men deze mening deelt. Eén op de twintig koopwoningbezitters overweegt een tweede woning aan te kopen om te profiteren van toekomstige huizenprijsstijgingen. Dit zijn met name 50-plussers.

69% koopwoningbezitters denkt huis binnen zes maanden te verkopen
Van alle koopwoningbezitters geeft 16% aan binnen twee jaar te willen verhuizen. De verkoop van de huidige woning zal volgens de meerderheid vlot verlopen; 55% verwacht het huis gemakkelijk te kunnen verkopen als dat nodig is (was 66% in Q2). Van de koopwoningbezitters denkt 69% de eigen woning binnen 6 maanden te kunnen verkopen (was 78% in tweede kwartaal).

Huizen tussen de twee en drie ton het populairst
Van de 16% die binnen twee jaar wil verhuizen ligt voor 54% de gewenste koopprijs onder de 300.000 euro. De huizen tussen de twee en drie ton zijn net als in vorige kwartalen het populairst: 33% geeft aan in deze prijsklasse te willen kopen. Bij potentiële starters blijft de voorkeur voor een huis onder de 3 ton gelijk (87%). Een meerderheid van de starters (51%) zoekt in de categorie tot 200.000 euro, 36% van de starters zoekt een huis tussen de 200.000 en 300.000 euro. – Einde bericht –

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Postbank N.V., Afdeling Public Relations, Stijn Wesselink

Telefoon: 020 – 652 2486. Email: stijn.wesselink@mail.ing.nl

Methodiek

Het Postbank WoonBericht bestaat uit drie onderdelen:
De Postbank WoonIndex: op basis van 5 terugkerende vragen wordt het vertrouwen in de woningmarkt gemeten. De WoonIndex loopt van 0 – zeer pessimistisch – tot 200 – zeer optimistisch. De vijf vragen betreffen de verwachtingen ten aanzien van:
Huizenprijzen (positieve bijdrage aan WoonIndex, score >100, d.w.z. meerderheid ondervraagden ziet stijging als positief) Hypotheekrente (stijging heeft negatieve bijdrage aan index) Aantal verkochte huizen (stijging heeft positieve bijdrage aan index) Persoonlijke financiële situatie Momentum voor aankoop huis (ongunstige/gunstige tijd om een huis te kopen) Terugkerende vragen met betrekking tot verwachtingen ten aanzien van wonen, verhuizen, kopen en financiering. Additionele, thematische vragen die per kwartaal wisselen. Onderzoeksverantwoording
Het veldwerk is uitgevoerd door TNS NIPO onder huurders met de intentie om binnen twee jaar een huis te kopen (potentiële starters) en onder koopwoningbezitters. Deze personen zijn afkomstig uit TNS NIPO base, een database van 200.000 personen in Nederland. De vragenlijst is door de respondenten ingevuld met behulp van een computer. In totaal zijn in het 3e kwartaal van 2008 (veldwerk 22 augustus t/m 6 september) 927 personen ondervraagd, waarvan 630 koopwoningbezitters en 297 personen wonend in een huurwoning met koopplannen binnen nu en 2 jaar.

Share Button
Tagged with: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*