Broos herstel van de woningmarkt

De woningmarkt lijkt weer in de lift te zitten. Maar dit fragiele herstel wordt bedreigd.

Eindelijk, de woningmarkt klimt uit het dal. Na zeven jaar kommer en kwel stijgen de huizenprijzen sinds de zomer weer en neemt het aantal woningverkopen toe. Geen wonder dat de hosannaberichten van makelaars en banken je om de oren vliegen. Daarmee groeit ook het vertrouwen van de huizenkoper. Maar is die jubel-stemming wel terecht?

Wie kun je geloven?

Veel huizen bezitters vragen zich af welke voorspelling ze nog kunnen geloven als het om de woningmarkt gaat. Er lijkt weinig lijn in te zitten. Zo juichte Klaas Knot, directeur van De Nederlandsche Bank (DNB), al in maart 2013 dat het ergste leed achter de rug was. Maar nog geen paar maanden later voorspelde hij een daling van de huizenprijzen van 10%. Dat is niet de enige reden om voorzichtig te zijn. Woningmarktcijfers komen vaak uit de verdachte hoek van makelaars en banken, die belang hebben bij positieve berichten . Goed nieuws versterkt het consumentenvertrouwen en wordt daarmee een zichzelf waarmakende voorspelling. Maar later kan toch weer blijken dat het tegenvalt.

Onafhankelijke onderzoekers wagen zich niet graag aan een voorspelling. ‘Dit wordt een heel spannend jaar voor de woningmarkt. Ik verwacht nu eigenlijk dat het broze herstel zich doorzet. Maar garantie tot aan de deur’, zegt Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft. Onafhankelijk woningmarktdeskundige en onderzoekster Maartje Martens is minder optimistisch. ‘De huizenprijzen hebben de bodem nog lang niet bereikt.’ Beide wetenschappers zijn het er wel over eens dat er grote bedreigingen op de loer liggen voor de woningmarkt.

nvm

Bedreiging

De belangrijkste bedreiging is dat lenen steeds lastiger wordt. Het Nibud, dat bepaalt welke lening verantwoord is bij welk inkomen, is van mening dat huizenkopers meer geld achter de hand moeten houden voor onvoorziene uitgaven. Dit jaar kunnen consumenten daarom op basis van hetzelfde jaarsalaris een veel lagere hypotheek krijgen dan vorig jaar. Vooral huizen kopers met een laag inkomen -vaak starters -mogen minder lenen. Een eenverdiener met een brutojaarinkomen van €25.000 kon vorig jaar nog een hypotheek krijgen van ruim €121.000 bij een rentevaste periode van tien jaar tegen 3% rente. Dit jaar kan hij nog maar €106.241 lenen. Dat is 12,25% minder.

Bovendien lenen banken nog maar maximaal 103% van de marktwaarde van de woning uit. Dat percentage wordt jaarlijks met 1% afgebouwd naar 100% in 2018. Onderzoekster Martens vreest dat het percentage daarna nog verder daalt. ‘Ik denk dat mensen op termijn nog maar 80% van de taxatiewaarde kunnen lenen. Daar wordt achter de schermen door banken, toezichthouders en de overheid al uitgebreid over gesproken.’ Zo adviseerde een commissie onder leiding van Herman Wijffels het ministerie van Financiën in 2013 alom de maximale hypotheek te verlagen naar 80%. En ook het Financieel Stabiliteitscomité, waarin vertegenwoordigers van DNB, AFM en het ministerie van Financiën zitten, onderzoekt de mogelijkheden de leenmogelijkheden verder in te perken na 2018.

Volgens Martens hangen deze plannen als een zwaard van Damocles boven de woningmarkt. ‘Als mensen minder kunnen lenen, zullen de huizenprijzen
ongetwijfeld flink gaan dalen.’ Hoogleraar Boelhouwer is het met Martens eens. ‘Als die plannen werkelijk worden uitgevoerd, is dat funest voor het herstel van de woningmarkt.’

Onder Water

Ook de forse restschulden van veel Nederlanders houden verbetering van de woningmarkt tegen. Bij ongeveer eenderde van de huishoudens is de woningwaarde lager dan de hypotheek. Hoogleraar woningmarkt Johan Conijn stelde vorig jaar in een interview met nu.nl dat dit een rem op het aantal woningverkopen zet. Deze huizenbezitters kunnen niet onder water doorstromen naar een volgende woning. Volgens Conijn is de schuld die ze meenemen namelijk vaak zo hoog dat ze een nieuw huis niet kunnen financieren. De verkoop uitstellen en ondertussen aflossen is voor deze mensen het beste advies.

Einde steunmaatregelen

Er zijn meer zaken die het broze herstel bedreigen. De afgelopen jaren probeerde de overheid de woningmarkt een slinger te geven door allerlei steunmaatregelen. Maar wanneer zo’n maatregel wordt beëindigd, kan dat juist weer een negatieve invloed hebben op de woningmarkt. Ook kan het eindigen van de verruimde schenkingsvrijstelling een klap betekenen voor de huizenmarkt. Sinds oktober 2013 mocht je belastingvrij een ton schenken aan wie je maar wilde. De ontvanger moest het geld gebruiken voor bijvoorbeeld de koop van een nieuw huis of een verbouwing. Hoeveel Nederlanders precies van deze maatregel gebruik hebben gemaakt, is niet duidelijk. Schattingen liggen tussen 50.000 en 100.000 mensen.

Daarnaast is de bodem van de pot met startersleningen bereikt. Den Haag trok de afgelopen jaren €50 miljoen uit om starters te helpen bij het kopen van een huis, maar stopt daar nu mee. Daardoor wordt het voor starters weer lastiger een huis te kopen. Sommige gemeenten blijven de starterslening wel aanbieden. Voor starters die geen steun meer kunnen krijgen, kan de Starters Renteregeling een alternatief zijn. Deze regeling wordt aangeboden door een groep woningbouwcorporaties die een deel van hun woningen verkopen. Zij schieten ten minste tien jaar lang maandelijks 20 % van de rente voor. Koper moeten het voorschot bij verkoop alleen terugbetalen als ze winst maken op het huis. Doordat de maandlasten lager uitvallen, kunnen de kopers een hogere hypotheek krijgen.

 Luchtbel

Martens is pessimistisch over de ontwikkeling van de Nederlandse woningmarkt op langere termijn, omdat de huizenprijzen volgens haar nog steeds kunstmatig hoog zijn. Ondanks de forse daling zitten huizenbezitters nog steeds op een luchtbel, zo stelt Martens. ‘De huizenprijzen zijn gebaseerd op de hoogte van het bedrag dat mensen kunnen lenen, en niet op de werkelijke waarde van de stenen en de grond. Die zijn een stuk minder duur. Zo zie je de laatste jaren dat nieuwbouw steeds goedkoper wordt en de prijzen van bestaande woningen daarin meeneemt.’

Volgens Boelhouwer is dat echter geen probleem. ‘In Nederland is er een schaarste aan woningen en dat zal voorlopig zo blijven. Sterker nog, de schaarste wordt alleen maar groter, omdat er steeds minder bouwvergunningen worden afgegeven. Die schaarste drijft de prijzen op. Zolang er een tekort aan huizen is in Nederland, zullen de huizenprijzen hoger liggen dan sec de prijzen van de stenen en de grond. Tenzij je straks geen cent meer kunt lenen dan die waarde. Dan komt het anders te liggen.’huizenprijzen-inflatie

bron: consumentenbond.nl (Hier kunt u het gehele artikel lezen)

 

Share Button
Tagged with: ,
241 comments on “Broos herstel van de woningmarkt
 1. Arendsoog says:

  “Een eenverdiener met een brutojaarinkomen van 825.000” Typefoutje?

 2. argon says:

  Die Boelhouwer zit er totaal naast voor wat betreft schaarste op de woningmarkt. Voor de crisis werden de huishoudens kleiner omdat het relatief aantrekkelijk was om een nieuw 1 persoons-huishouden te stichten. Tegenwoordig is het onbetaalbaar om met 1 persoon een nieuw huishouden te stichten.

  Er wordt onterecht gedacht dat de “individualisering” een sociaal fenomeen is. Ik denk dat dit een economisch fenomeen is. Tegenwoordig neemt het aantal personen per huishoudens niet meer af en komen er bijna geen nieuwe huishoudens meer bij. Daarom is er geen schaarste aan woningen meer.

 3. Joke says:

  in oost Groningen word de huizen markt vastgezet door de provincie.
  Een huis slopen dan pas een huisnummer afgifte voor een nieuw huis.
  Hoe houd je de ontwikkeling van oost Groningen tegen?

  Weer de verschrikkelijke overheids invloed.

  Joke

 4. Firestartert says:

  “Deze huizenbezitters kunnen niet onder water doorstromen naar een volgende woning.”

  Prachtige zin! 🙂 Wie had dat ooit gedacht?

 5. Steven says:

  argon,

  Die Boelhouwer is de slechtste wetenschapper van de eeuw. Hij wil ons allemaal in een 4 bij 4 kamer en torenhoge huizenprijzen. Dat ziet hij als herstel. (En let op zijn domme Delftse accent). Zoek de filmpjes maar op op youtube. : hij wil duurdere huizen..: ik zie hem echt als clown.

 6. maff says:

  Grondmarkt in crisistijd …. EIB
  http://www.eib.nl/pdf/grondmarkt_in_crisistijd.pdf

  En waar blijft Fakton ? 🙂

 7. Ed says:

  Lekker duur huren, succes! Komende zomer weer inflatie + extra verhoging voor de kiezen.
  Ik betaal ieder jaar juist minder. Gewoon voor langere termijn kopen en rustig aflossen. Creatie van overwaarde en steeds lagere maandlasten is een feit.

  Een zonnige toekomst!

 8. Steven says:

  Ed,

  Een huis van 300.000 in 2008 is nu 240000. Door niet te kopen dus een winst van 60 duizend. (is 10.000 per jaar). Meningen zijn welkom, maar feiten zijn interessanter.

 9. László says:

  Strengere normen, maar kijk eens naar het aantal offerteaavragen voor een hypotheek volgens HDN.
  http://www.hdn.nl/grafieken

  En wie ziet hier het verlagen van de NHG grens terug?
  http://woningmarktcijfers.staanhier.nl/blog/grafieken-aanbod/?soort=verkocht&gegeven%5B%5D=bestaande-bouw&breedte=800

  En dan natuurlijk Maartje Martens, luister het hele verhaal nou eens af, een crisis op de woningmarkt duurt internationaal ongeveer 6 jaar en als de daling van de huizenprijzen tot staan gekomen is, dan gaan de mensen weer kopen.

  Is de crisis en de pijn dan voorbij? Nee!
  Nog steeds ongeveer 1 mln hypotheken onder water (niet 1.5!!!). Het aantal werklozen zou ook zo maar eens met 10k kunnen stijgen. Daarentegen stijgt het aantal huishoudens volgens het CBS tot 2025 nog met 50k per jaar, of er ook zoveel gebouwd wordt weet ik niet.

  Oh ja, die leegstand gaat niet over leegstaande huizen maar huizen waar volgend de GBA niemand woont, dat is heel wat anders. En dan ook nog voormnamelijk huurhuizen. Lees het hele artikel eens.

 10. John says:

  Gezonde woningmarkt = stijgende prijzen.

  Ik blijf het vreemd vinden dat geen enkele journalist hier dieper op ingaat.

  Wat was ook alweer 1 van de oorzaken van de crisis in VS, Ierland en Spanje?
  (En binnenkort China)

 11. maff says:

  2013* 3 573 47,9 684,7 CBS Statline

  Hypotheekschuld 684 = 195k gemiddeld
  op een gemiddelde huizenprijs van 190k

  Hiernaast’

  Gecorrigeerd voor inflatie is de gem. huizenprijs nu 190.000EUR’

  Zie je nu wel ganzzz NL staat onder water …..

 12. Steven says:

  maff,

  Ha ha.. wat een lief beestje.. (het heeft zin in hapjes)

 13. maff says:

  Het lijkt erop dat de hypotheekschuld in 2014 op 700 miljard komt te staan …….. 😉 2011 653Miljard naar 2013 684Miljard, stijging 15Miljard per jaar

  http://amweb.nl/financiele-planning-724354/hypotheekomzet-bijna-eenderde-gestegen-in-2014

  Minsky voorbij …… De mother of all collapses zal des te harder zijn

  Nou ja de hypotheekschulden staan blijkbaar nog steeds off-balance, en wat je niet ziet is er niet

 14. Ed says:

  Steven,

  Steven,

  Je spreekt in dat geval niet van winst, maar goed.
  Met mijn spaarhypotheek dekt alleen al de jaarlijkse rente deze waardedaling grotendeels. En die rente wordt ieder jaar meer dankzij het cumulatieve rente effect. Zoals Einstein het ook al het Achtste Wereldwonder noemde: http://www.telegraph.co.uk/sponsored/finance/premier-asset-management/11257819/compound-interest-investment.html

  Dus ‘onder water’ staan is maar heel tijdelijk, hooguit de eerste jaren van een hypotheek waarop afgelost wordt.

  Met de jaarlijkse huurstijging staat je huis niet onder water, maar de kraan gaat wel steeds meer open…

 15. László says:

  maff: Voor ps, een oudje

  Vertel maar wanneer je een link hebt naar iets dat gebasseerd is op informatie na 2010.

  Al twee jaar nieuwe hypotheken op basis van annuïtaire aflossing en een dalende LTV.

  Welkom in 2015.

 16. maff says:

  László,

  Zó leuk ff terug te kijken 🙂

  ‘ Houses in the Netherlands not overvalued CPB ‘

  Press release | 22‑04‑2008

  BIS 2010 ( bank der banken ) ‘In other words, currently the Dutch housing market is overvalued by around 100%.’

 17. Steven says:

  Ed,

  Die jaarlijkse huurstijging kan gewoon niet doorgaan. Mensen zoals ik die prima Duits spreken vluchten op een gegeven moment gewoon weg. De oplossing van het huizenprobleem is niet de huren verhogen. (Voor jou misschien wel, maar..: vul zelf maar in.

  In Spanje, Usa, Ierland en zo zijn de huizenprijzen wel netjes met 50 procent gezakt.Alleen duurt het bij die koppige Nederlanders wat langer blijkbaar. :;

 18. László says:

  maff: BIS 2010 ( bank der banken ) ‘In other words, currently the Dutch housing market is overvalued by around 100%.’

  Die quote is niet van BIS. Staat wel op hun web site maar is van een gefipte financieel expert. Ik heb al een keer naar zijn te koop staande kantoor/huis verwezen in Friesland meen ik.

  Leer nou eens lezen en probeer anderen niet bang te maken omdat je het zelf bent.

 19. Steven says:

  Even iets micro/macro? economisch… Het lenen van huizen, auto’s, zwembaden etc. levert niets op als ze minder waard worden..: het kost alleen maar belasting en onderhoud.

  Het is zo logisch als wat, maar men wil het gewoon nog niet zien. En als je iets koopt/leent maak het dan energie neutraal door zonnepanelen of zo. Een appartement lenen voor 300.000 in een stad levert alleen geld op voor de bank en de meubelboulevard.. Maar misschien denk ik wel te simpel en moet ook naar de bank rennen voor een hypotheek..

 20. László says:

  Steven: Die jaarlijkse huurstijging kan gewoon niet doorgaan.

  Oh?

  Steven: Mensen zoals ik die prima Duits spreken vluchten op een gegeven moment gewoon weg.

  Oh en hoeveel mensen vinden dat ze prima Duits spreken, volgens zichzelf natuurlijk.

  De emigratie is de afgelopen 3 jaren gelijk gebleven (sinds de verhuurdersheffing). Voor jou geldt het misschien maar voor veel anderen niet.
  http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/gezondheid-welzijn/publicaties/artikelen/archief/2015/bijna-73-duizend-mensen-erbij-in-2014-meer-immigranten-meer-babyshtm.htm

 21. Steven says:

  László,

  Ik heb voor een Duitse helpdesk gewerkt. Mijn moeder is Duits en heb het geleerd op het gymnasium. Je bent het toch hopelijk wel met me eens dat het verhogen van huren geen oplossing is in Nederland?

 22. banarchie says:

  Geinig, “aftermovie Woningmakelaars-award 2014”
  De lezing van ‘onafhankelijk” deskundige, sociaal geograaf, Peter Boelhouwer, (geen Ewald Engelen), staat er helaas niet op. Maar hij geeft er dus acte de présence. Wat het schuift is geheel duister.

  Goed boeren begint natuurlijk met vruchtbare grond te ontginnen, bemesten en uiteindelijk is het te incasseren behaalde bedrijfsresultaat doorslaggevend, zoveel is zeker. Hoe je de subsidieindustrie aan kunt wenden doet Peter hier uit de doeken dat is ook wel zeker. Anders was hij natuurlijk nooit uitgenodigd op dit feestje. Als zzp’er doe je op congressen en vieringen van de industrie, vaak ook nog belangrijke netwerkcontacten op. Boel zoekt rendement denk ik dan.

  Voor de geïnteresseerde, lees zijn proefschrift uit ’83 eens, en dan met name pagina 102 & 103, copy paste is uitgeschakeld, over de verkoop van woningwetwoningen.
  http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEQQFjAG&url=http%3A%2F%2Frepository.tudelft.nl%2Fassets%2Fuuid%3A18a45d2d-8ac1-48a0-b508-ff94c464f8a2%2F878271.pdf&ei=CLDYVJ-NKJfzas75glA&usg=AFQjCNFT19PZks3s6iJ1dFGUxeJTIdA-aw&bvm=bv.85464276,d.d2s

  Vooral de dialectiek van, een toen nog onervaren, sociaal geograaf als Peter Boelhouwer viel mij op: “Samenvattend kan er gesteld worden dat de effekten van de verkoop van woningwetwoningen er niet aan toe hebben bijgedragen dat er bij de beheerders een koncentratie op de hulpverlening (mijn vet, Banarchie) van de zwakste groepen heeft plaatsgevonden”.

  Geinig, toch? Makelaars helpen…

 23. László says:

  Steven,
  Je geeft zelf aan hoe uitzonderlijk je situatie is. Dat geldt niet voor de grote massa huurders, dus die verhoging komt er (er zijn WoCo’s die niet verhogen trouwens) en kan niet door iedereen ontweken worden.
  Een oplossing is de huurverhoging niet, maar ik geloof ook niet dat er iemand is die dat zegt. Het omzetten van de verhuurdersheffing (overheid heeft geld nodig) in een huurverhoging is een raar circus.
  Het verjagen van scheefhuurders zou eigenlijk vast moeten liggen bij het aangaan van het sociale huurcontract.

  De huren in NL stijgen, dat was zo, is zo en zal zo blijven. De problemen die daardoor ontstaan lossen we in NL op met huurtoeslag (gedeeltelijk), niet efficient, maar in NL pompen we nu eenmaal graag geld rond. Ook dat zie ik niet gauw veranderen.

 24. Wilbert says:

  argon:
  Die Boelhouwer zit er totaal naast voor wat betreft schaarste op de woningmarkt. Voor de crisis werden de huishoudens kleiner omdat het relatief aantrekkelijk was om een nieuw 1 persoons-huishouden te stichten. Tegenwoordig is het onbetaalbaar om met 1 persoon een nieuw huishouden te stichten.

  Er wordt onterecht gedacht dat de “individualisering” een sociaal fenomeen is. Ik denk dat dit een economisch fenomeen is. Tegenwoordig neemt het aantal personen per huishoudens niet meer af en komen er bijna geen nieuwe huishoudens meer bij. Daarom is er geen schaarste aan woningen meer.

  Sluit ik mij volledig bij aan. Laat ik het nog een keer onderbouwen met CBS cijfers:

  http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=37975&D1=0-2&D2=0&D3=a&VW=T

  In de periode 1995-2013 (peildatum 1 januari) steeg het aantal huishoudens met gemiddeld 61,1k per jaar. Binnen de bandbreedte 41,7k (laagste punt:2004) en 89,5k (hoogste punt:1998). In 2013 (1-1-2013 tot 1-1-2014) steeg het aantal huishoudens met nog slechts 20,9k, ruim buiten deze bandbreedte.

  De groei van het aantal alleenstaanden was een belangrijke kurk waarop zeker de laatste jaren de groei van het aantal huishoudens dreef. Over de gegeven periode steeg het aantal eenpersoonshuishoudens met gemiddelde 38,5k per jaar, binnen de bandbreedte 14,6k (laagste punt:1995) en 53,5k (hoogste punt:2011). In 2013 viel de groei van het aantal alleenstaanden bijna geheel weg, er kwamen nog slechts 1,7k alleenstaanden bij.

  De alleenstaanden zijn als de spreekwoordelijke kanarie in de kolenmijn, het is de zwakste groep, de groep met gemiddeld de laagste inkomens en de laagste vermogens. Te hoge lasten gekoppeld aan achterblijvende inkomens zal binnen deze groep de eerste en de meeste slachtoffers maken. Daar zijn we nu getuige van.

  Die kanarie ligt inmiddels al een tijdje stuiptrekkend onderin het kooitje, maar lieden als Boelhouwer en Blok zijn met oogkleppen op bezig met het verwezenlijken van hun eigen korte termijndoelen.

 25. Tijl says:

  László: Vertel maar wanneer je een link hebt naar iets dat gebasseerd is op informatie na 2010.

  Al twee jaar nieuwe hypotheken op basis van annuïtaire aflossing en een dalende LTV.

  Welkom in 2015.

  En waar hebben we het dan precies over? Hoeveel hypotheken zijn er afgesloten in 2013 en 2014 onder de nieuwe regels, en welk percentage van het totaal aantal hypotheken is dat dan?

  Hoeveel oversluitingen zitten hier bij? Want:

  “Hebt u een hypotheek of lening afgesloten voor 1 januari 2013, en gaat u deze oversluiten? Dan gelden tot het bedrag van uw eigenwoningschuld op 31 december 2012 de oude regels, en bent u dus niet verplicht om af te lossen.”

  Misschien over 10 jaar ofzo begin je effect te merken, niet na 2 jaar.

 26. Steven says:

  László,

  Ja helaas.. maar het houdt wiskundig gewoon een keer op. Je kan simpelweg de huren niet steeds verhogen boven inflatie.

 27. László says:

  Tijl,

  Als je puur naar Euro’s kijkt heb je gelijk, alhoewel ook in de crisisjaren 2009 t/m 2012 de totale NL hypotheek schuld nog toenam en dat is nu gestopt.
  Mensen raken weer langzaam gewend aan het aflossen van een hypotheek en zo hoort het ook zo

 28. lorenzo says:

  Steven: In Spanje, Usa, Ierland en zo zijn de huizenprijzen wel netjes met 50 procent gezakt.Alleen duurt het bij die koppige Nederlanders wat langer blijkbaar. :;

  Die vergelijking gaat scheef , vandaar niet de dezelfde uitkomst ( een bilateraaltje met Juan is aan te bevelen in deze )

 29. lorenzo says:

  László: Het omzetten van de verhuurdersheffing (overheid heeft geld nodig) in een huurverhoging is een raar circus.

  Corporaties hebben in een paar jaar tijd het vermogen weer eens verdubbelt (..) 1.7 miljard lijkt me dan redelijk , zelfs aan de lage kant .

 30. banarchie says:

  Steven:
  László,

  Ja helaas.. maar het houdt wiskundig gewoon een keer op. Je kan simpelweg de huren niet steeds verhogen boven inflatie.

  Dat kan blijkbaar wel. Het gaat erom dat je het volgt voorstelt: Het is niet eerlijk dat je een huis kocht dat later minder waard werd. Dat rechtvaardigt alle subsidie, afgezien van die van huurders.

  Vergeet dat je een koophut ook kunt verhuren, met name in Amsterdam. Studenten zijn een goudmijn, ouders kopen een huis, kopen de bewoners uit, hokken het vervolgens op, speculerend op stijgende huizenprijzen. Aan de orde van de dag. Is niet van vandaag maar wel heel veel gemakkelijker gemaakt. Het alternatief is zo onaantrekkelijk tenslotte, als kraakwacht (een enorme industrie) geniet je geen huurbescherming. Wat blijft erover dan te accepteren dat het een gegeven betreft? Gunnen?

 31. lorenzo says:

  ‘Zolang er een tekort aan huizen is in Nederland, zullen de huizenprijzen hoger liggen dan sec de prijzen van de stenen en de grond. Tenzij je straks geen cent meer kunt lenen dan die waarde. Dan komt het anders te liggen.’ Aldus reclamezuil Boelhouwer.

  Omdat een huis geen waarde kent , zal een huis moeten gaan kosten de leenquote van Henk en Ingrid .
  Nu Europa nog laten toestaan de grondprijzen te verlagen…

 32. Steven says:

  lorenzo,

  Buiten je aparte Nederlands..ga ik er net als jij vanuit dat als de grondprijzen dalen ook de huizenprijzen zakken. Maar dat is toch niet iets wat Europa toestaat? Het gebeurt gewoon een keer (Spanje, Ierland)

 33. banarchie says:

  lorenzo: Nu Europa nog laten toestaan de grondprijzen te verlagen…

  Een optrekje in Genève? 🙂 Ook nog lekker zwem en zeil- water, het weer echter kan er heel erg plotseling omslaan. Dan moet je als de bliksem zien weg te komen.

  Boelhouwer heeft nooit iets anders gedaan dan te anticiperen op de onweersbuien, en dat was, en is nog steeds, zijn bedoeling! Neemt niet weg dat hij hier in de polder nog steeds als een autoriteit zijn absurde onzin mag verkopen die er in gaat als koek. Hij had het goed gezien. De wereld is een koek en en happen gaat op verzoek.

 34. László says:

  lorenzo,

  Steven,

  Onzin. Prijzen mogen gewoon verlaagd worden. Alleen niet na het sluiten van de deal. Van alle grond die nu te koop staat mag de prijs verlaagd worden. Hoe komen jullie aan die onzin?

 35. banarchie says:

  László,

  Toch een beetje raar. De grond, onze grond, is uitbesteedt aan ‘marktpartijen’. Over ‘marktwerking’ gesproken… De edelen in de middeleeuwen hielden er ook zo’n idee op na. Vruchtrecht, belast!

 36. Eek-a-mouse says:

  Hoewel ik zelf huizen”bezitter” ben sinds 2008 vind ik de huizenprijzen nog steeds te hoog. Het verplicht aflossen is m.i. nog steeds niet helemaal verwerkt in het huidige prijspeil van de voorraad te koop staande huizen. Wat is beter voor de reële economie; lage prijzen met een hoge omloopsnelheid of (te) hoge prijzen met een lage omloopsnelheid, zegt u het maar..?

  De hypotheekrente langdurig duurzaam omlaag, HRA afschaffen, belastingen drastisch verlagen, overdrachtsbelasting afschaffen (dit remt de omloopsnelheid 🙁 )

 37. Nico de Geit says:

  Steven: Een huis van 300.000 in 2008 is nu 240000. Door niet te kopen dus een winst van 60 duizend. (is 10.000 per jaar).

  Daar kwam in 2008 zo’n 10% kosten koper bij. Dat is 30k. Komen we op 15k per jaar. Bij huren is het onderhoud en de afschrijving inclusief.

 38. Nico de Geit says:

  Ed: Dus ‘onder water’ staan is maar heel tijdelijk, hooguit de eerste jaren van een hypotheek waarop afgelost wordt.

  De eerste hoeveel jaren precies?

 39. Nico de Geit says:

  Ed: Met de jaarlijkse huurstijging staat je huis niet onder water, maar de kraan gaat wel steeds meer open

  Zeker weer 15 euro er bovenop. Vergelijk dat met tienduizenden euro’s onder water staan.

 40. Nico de Geit says:

  Tijl: verplicht om af te lossen

  De mensen die ik ken zitten allemaal aflossingsvrij, staan heftig onder water, ontkennen dat en sparen niks.

 41. Nico de Geit says:

  Steven: Je kan simpelweg de huren niet steeds verhogen boven inflatie.

  Je bedoelt: ‘Je kan simpelweg de huren niet steeds verhogen als mensen niet meer gaan verdienen maar juist minder.’ ?

 42. lorenzo says:

  Steven: Maar dat is toch niet iets wat Europa toestaat? Het gebeurt gewoon een keer (Spanje, Ierland)

  Een 5 tal redenen te noemen waarom de grondprijzen niet verlaagd zullen worden (op korte termijn ) , eentje ervan dus Europa .
  Onverlet of er nu wel prijzen verlaagd worden , lazlo , immers iets niet weten staat niet stante pede gelijk aan de typering ‘onzin’.

 43. lorenzo says:

  banarchie: Een optrekje in Genève? Ook nog lekker zwem en zeil- water, het weer echter kan er heel erg plotseling omslaan. Dan moet je als de bliksem zien weg te komen.

  Weg komen kan dan in het optrekje waarbij Zwitserland best interessant kan zijn , een bepaald gedeelte heeft een mild belastingklimaat . Federer heeft er laatst ook een optrekje laten bouwen , is er zelfs belastingplichtig , dus niet een keer monaco is een openbaring.

 44. lorenzo says:

  Nico de Geit: De mensen die ik ken zitten allemaal aflossingsvrij, staan heftig onder water, ontkennen dat en sparen niks.

  Vakantie dan ?

 45. László says:

  banarchie,

  Mij hoor je ook niet zeggen dat het eerlijk, helder en open geregeld is, maar dat de EU het verlagen van de grondprijzen niet toe zou staan is gewoon onzin.

 46. László says:

  lorenzo: eentje ervan dus Europa

  Niet waar!!!!!

 47. László says:

  Nico de Geit: De mensen die ik ken zitten allemaal aflossingsvrij, staan heftig onder water, ontkennen dat en sparen niks.

  Hoe goed ken je ze? Meestal zijn mensen niet echt open over hun financiele situatie. En je zou ze de kost moeten geven die rekenen op een erfenis als een plan B. Voor de hele hypotheek niet voldoende waarschijnlijk maar wel voor de onderwaarde. Wel zuinig zijn op je relatie en je baan natuurlijk. En gezond eten natuurlijk.

 48. László says:

  lorenzo: immers iets niet weten staat niet stante pede gelijk aan de typering ‘onzin’.

  Man wat ben jij ijdel, geef nou gewoon toe dat je ook wel eens een fout maakt. Dat de EU prijsverlaging van grond niet toestaat is gewoon onzin, typisch geval van niet goed lezen.

 49. Juan belmonte says:

  @ artikel

  Prima artikel.

  Wat ontbreekt zijn de gebruikelijke zaken.

  Holland gaat van aflossingsvrij financieren naar aflossen.
  80% ltv max staat er wel in
  De explosie in woz waarden ontbreekt:

  Prachtige post van Claude die aantoont dat het aantal huizen met WOZ tussen 500.000 en 1.000.000 gestegen is met maal 100 (10.000%): van 3000 in 1999 naar 300.000 in 2009.
  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/10-04-2012/jeroen-pauw-woningmarktexpert/#comment-103010

  Wat ontbreekt is opblazen van vastgoed door kunstmatig lage rente (prof dr dolf van den Brink)

  Verders wordt naast prof dr Peter “Leen je Lek” Boelhouwer ook een alternatief in beeld gebracht.

  Nee maar DAT IS ZELDZAAM, de lezer wordt zo waar de mogelijkheid geboden om zelf een oordeel te veel uit verschillende zienswijzen.
  Das niet alleen journalistiek ethisch
  Das ook nog eens echt vernieuwend.

  Kortom: hulde !

 50. Juan belmonte says:

  Veel = vellen

 51. Nico de Geit says:

  lorenzo: Vakantie dan ?

  Niet echt, het geld gaat op aan normale dingen. Dat wordt nog wat als ze af moeten lossen.

 52. Juan belmonte says:

  maff:
  Lol,speciaal voor Juan

  leavonomics.files.…1-21-2015_normal.png

  In een enkel woord:

  Cojonudo !

 53. Nico de Geit says:

  László: Hoe goed ken je ze?

  Er zitten mensen bij – 55+ – die al jaren werkloos zijn. Ze hopen dat het straks beter gaat. Aflossingsvrij en zwaar onder water.

 54. lorenzo says:

  László: Man wat ben jij ijdel, geef nou gewoon toe dat je ook wel eens een fout maakt. Dat de EU prijsverlaging van grond niet toestaat is gewoon onzin, typisch geval van niet goed lezen.

  Nou ja , indien het een generieke verlaging betreft zal een daarvoor gecertificeerde taxateur op zijn merities beoordeelt worden . 10 % verlaging , indien uiteindelijk goedgekeurt zal een 3 % lagere huisprijs opleveren.
  De Europese Commissie heeft in deze al veel plannen gefrustreerd ( publieke sector)

 55. Juan belmonte says:

  Believe Mario

  iT Will be enough.

  Alles uit de kast om de wereld op zijn kop door derivaten
  Te overspoelen met cash
  Zal het ook baten
  En voor wie
  ………
  Alles is toegestaan in naam der oekoenomie 🙂

 56. Juan belmonte says:

  Firestartert:
  “Deze huizenbezitters kunnen niet onder water doorstromen naar een volgende woning.”

  Prachtige zin! Wie had dat ooit gedacht?

  Pure polderpoezie !

 57. Juan belmonte says:

  Eek-a-mouse:
  Hoewel ik zelf huizen”bezitter” ben sinds 2008 vind ik de huizenprijzen nog steeds te hoog. Het verplicht aflossen is m.i. nog steeds niet helemaal verwerkt in het huidige prijspeil van de voorraad te koop staande huizen. Wat is beter voor de reële economie; lage prijzen met een hoge omloopsnelheid of (te) hoge prijzen met een lage omloopsnelheid, zegt u het maar..?

  De hypotheekrente langdurig duurzaam omlaag, HRA afschaffen, belastingen drastisch verlagen, overdrachtsbelasting afschaffen (dit remt de omloopsnelheid )

  Goed punten.
  Punten !

 58. Juan belmonte says:

  lorenzo:
  ‘Zolang er een tekort aan huizen is in Nederland, zullen de huizenprijzen hoger liggen dan sec de prijzen van de stenen en de grond. Tenzij je straks geen cent meer kunt lenen dan die waarde. Dan komt het anders te liggen.’ Aldus reclamezuil Boelhouwer.

  Omdat een huis geen waarde kent , zal een huis moeten gaan kosten de leenquote van Henk en Ingrid .
  Nu Europa nog laten toestaan de grondprijzen te verlagen…

  Leg het nog ff uit aan al die woningeigenaren buiten randstad
  die door de helft moeten om verkocht te raken.

  ……..

  De tombolatoptienduizend is inmiddels wel gevuld 🙂

 59. Juan belmonte says:

  Heerlen
  300k+ segment.

  Hier staat TIEN JAAR woningverkopen in de aanbieding
  En stadsgenoten concluderen dat huizenprijzen STIJGEN in alle segmenten.

  Juan draagt Dr. T.B.P.M. Tjin-A-Tsoi, directeur van het CBS
  voor voor de Leidsche Cabaretprijs 2015

 60. Juan belmonte says:

  En wat gebeurt als de rentes reëel gaan worden
  Dwz een afspiegeling worden van werkelijk risico ?

  Dan is er nog steeds woningnood en stijgen prijzen.

  Yeah, right, het sprookje van de eeuwige woningnood is inmiddels wel uitgewerkt.

 61. lorenzo says:

  Nou ,wel met enige tegenzin : de verdenking is namelijk dat ik al zoveel moet uitleggen in dit theater maar hier komt ie dan :
  8.5 versus 4.5

 62. lorenzo says:

  Juan belmonte: En wat gebeurt als de rentes reëel gaan worden

  1 % stijging is enkele miljarden meer uitgaven voor de overheid. Op jaarbasis.

 63. Juan belmonte says:

  lorenzo,

  Met recht
  Een sterke post

  Bijna overtuigd 🙂

 64. László says:

  lorenzo: Nou ,wel met enige tegenzin : de verdenking is namelijk dat ik al zoveel moet uitleggen in dit theater maar hier komt ie dan :
  8.5 versus 4.5

  Ijdel en nog slecht Nederlands ook. En de interpunctie van een brugklasser.

  Wie krijgt eigenlijk waar antwoord op, want een uitleg kun je dit toch niet noemen.

  En als je denkt dat je grappig bent zet er dan een smiley bij, dan is het voor de anderen ook duidelijk.

 65. Steven says:

  Al 2 uur geen post? Dan maar weer een gouwe ouwe: http://m.youtube.com/watch?v=jh2rBgkBQuM

 66. Eek-a-mouse says:

  Weet iemand wat de gevolgen zijn van een hypotheekrentestijging van het huidige 1-jaars van 2% naar 4%, oftewel een verdubbeling / 100% stijging van de hypotheekrente?

  Toen ik mijn nieuwbouwhuis destijds kocht in Tilburg in 2008 zeiden verschillende familieleden dat mijn huis wel 250.000 Euro waard was inclusief kosten was dat ook het bedrag dat ik feitelijk gezien had betaald; nu jaren later zit ik op een waarde van 180.000-190.000 Euro.

  Met nieuwbouw zit je altijd ” save” mmmmmmm

  Vorige huurwoning waar ik woonde in 2007 (WOZ-waarde was toen 170.000 Euro volgens het aanslagbiljet voor de Waterschapsbelasting), nu worden exact dezelfde appartementen verkocht voor 107.000 Euro; dit betekent een inflatie gecorrigeerde reële daling van let wel 37%
  Bovenstaande in de stad Tilburg in een acceptabele wijk.

  Hoe komt die meneer Huk. in hemelsnaam aan slechts 17% waardedaling tijdens de crisis….??

 67. László says:

  Tot volgende week met de nieuwe offerteaamvraagaamtallen van HDN.

 68. Steven says:

  Ik durf zelfs te beweren dat ons pensioenstelsel een Ponzi scheme is.
  De babyboomers met de eerste inleggelden krijgen netjes hun geld terug met rendement, maar de generatie er na betaalt het hard gelach. (Wij dus). Heb weer wat veel gedronken, maar helaas komen mijn overpeinzingen vaak uit.

 69. Steven says:

  Hard gelach moet hard gelaG zijn (weer wat geleerd van google)

 70. Juan belmonte says:

  László:
  Tot volgende week met de nieuwe offerteaamvraagaamtallen van HDN.

  Die gaan inderdaad de situatie in Heerlen veranderen 🙂

 71. Juan belmonte says:

  En nog een keertje prof dr Peter “Leen je Lek” Boelhouwer in perspectief plaatsen….

  Volgens Boelhouwer is dat echter geen probleem. ‘In Nederland is er een schaarste aan woningen en dat zal voorlopig zo blijven. Sterker nog, de schaarste wordt alleen maar groter, omdat er steeds minder bouwvergunningen worden afgegeven. Die schaarste drijft de prijzen op. Zolang er een tekort aan huizen is in Nederland, zullen de huizenprijzen hoger liggen dan sec de prijzen van de stenen en de grond. Tenzij je straks geen cent meer kunt lenen dan die waarde. Dan komt het anders te liggen.’

  De verkopers in het 300k segment in Heerlen, die tien jaar woningverkopen om zich heen in de aanbieding zien staan, zullen deze schaarste als plezierig ervaren 🙂

 72. Juan belmonte says:

  Steven:
  Hard gelach moet hard gelaG zijn (weer wat geleerd van google)

  Uit de oude doos:

  Wie het laatst liegt
  Betaalt het gelag

  Wie het laatst liegt
  Betaalt het gelach

  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/02-07-2010/nederlander-durft-geen-huis-te-kopen/#comment-43309

 73. maff says:

  Steven,

  Thankxxxx Steven 🙂 Deze video had ik nog niet gehoord …..

  Hypotheekschulden, het BEST bewaarde GEHEIM van Nederland

  Ondertussen gaat het hele land gebukt onder deze schulden en wordt het nu pas zichtbaar …… en de schulden stijgen nog steeds …. niet te geloven 😉

  @ winkels ( n.a.v. huurverlaging V&D )
  de jaarlijkse huurverlaging al gekregen ?

  #allesdoordehelft

 74. maff says:

  maff,

  Correctie nog meer dan #allesdoordehelft 🙂

  http://daskapital.nl/2015/02/jeuj_vd_is_gered_soort_van.html

 75. Zilversmid says:

  Steven: Door niet te kopen dus een winst van 60 duizend. (is 10.000 per jaar).

  Geef je deze winst ook aan bij de Belastingdienst?

 76. a says:

  Nico de Geit: De eerste hoeveel jaren precies?

  Als de waarde van het onderpand gelijk blijft, heb je volgens annuïtair schema na ongeveer 7 jaar je kosten koper afgelost (en sta je dus niet meer onder water). Bij een dalende waarde van het onderpand ziet het verhaal er natuurlijk een stuk minder gunstig uit.

  Vuistregel bij annuïtair aflossingsschema (uitgaande van 4% rente): na 10 jaar heb je éénvijfde afgelost, na 15 jaar heb je éénderde afgelost, na 20 jaar heb je de helft afgelost en na 25 jaar heb je driekwart afgelost. Aflossen gaat dus met name de laatste 10 jaar hard. Let op dat deze percentages niet t.o.v. de waarde van het onderpand zijn, maar t.o.v. de initiële geldlening. Bij volledige financiering, een waardedaling van 20% en kosten koper van 10% heb je dus ongeveer 12/13 jaar nodig voordat je weer boven water staat… let wel, je hebt dan dus nog steeds geen euro vermogen opgebouwd in je eigen huis en wel al die tijd forse maandlasten gehad t.o.v. huur. De hypotheeklasten zullen in veel gevallen hetzelfde of lager zijn dan de huur, maar incl. onderhoud/verzekeringen/belastingen woon je echt wel duur dan. Het verhaal wordt een stuk gunstiger voor de koper als je grotendeels cash kan kopen, omdat dan de vermogensbelasting, de lage maandlasten en het lage rendement wat je op je vermogen kan maken een belangrijkere rol gaan spelen.

  Voorbeeld: als je een huis van 2 ton cash kan aftikken dan spaar je daarmee een huur uit van 1000 euro in de maand, hoef je geen vermogensrendementsheffing te betalen van 2400 euro per jaar, zit je geld veilig in stenen en maak je dus een brutorendement op je vermogen van ongeveer 7% (14.400 van 200.000). Haal daar wat onderhoud, belasting en verzekering van af en je houdt een nette 5% netto rendement over. Niet slecht in deze barre tijden. Nadeel is dat je geld vastzit en dat je mogelijk waardedaling tegemoet ziet, maar als je het geld kan missen dan zijn die argumenten niet zo relevant.

 77. lorenzo says:

  Eek-a-mouse: Weet iemand wat de gevolgen zijn van een hypotheekrentestijging van het huidige 1-jaars van 2% naar 4%,

  Hierboven aangegeven , althans voor de overheid , dat betekent u .

 78. lorenzo says:

  Eek-a-mouse: in 2008 zeiden verschillende familieleden dat mijn huis wel 250.000 Euro waard was

  Toen was de crisis ( voor de goegemeente) toch uitgebroken ?
  Ik stel voor met familie in het vervolg te gaan klaverjassen , bowlen of familiefotos te bekijken .

 79. svg says:

  Er gaat op den duur nog 30% van de huizenprijs af,zal gewoon gebeuren, ontkennen zal niet helpen.

  “you can deny gravity for a short time…. but in the end it always wins”

 80. Zilversmid says:

  svg: Er gaat op den duur nog 30% van de huizenprijs af,zal gewoon gebeuren, ontkennen zal niet helpen.

  OK, bedankt voor de tip! Weten we dat ook weer, Nostradamus.

 81. ML says:

  László: Onzin. Prijzen mogen gewoon verlaagd worden. Alleen niet na het sluiten van de deal. Van alle grond die nu te koop staat mag de prijs verlaagd worden. Hoe komen jullie aan die onzin?

  True. Echter alle grondboeren (gemeenten voorop) wijzen altijd naar casus Voorburg (!?) en interpreteren iedere vorm van grondprijsverlaging als staatssteun met als doel de grondprijzen als fixed te laten overkomen.

  Steven: Al 2 uur geen post?

  Om de leegte te vullen nog 2 overdenkingen: Waarom plaatst NVM magazine een andere foto van Boelhouwer (nl zn RTL-gezicht) dan de NVM-site (aan het begin van bubblecareer)?

  En heeft iemand die radioreclame van VEH gehoord? beetje afgeven op energiereuzen en vervolgens de boodschap brengen dat je je bij de VEH-energiereus kunt aansluiten. Overigens start de radiospot weer bijzonder komisch: “wie aan de woningbezitter komt, krijgt met VEH te maken…” hahaha. Voor wie zeiden ze ook alweer allemaal op te komen, ook starters?

 82. lorenzo says:

  ML: True. Echter alle grondboeren (gemeenten voorop) wijzen altijd naar casus Voorburg (!?) en interpreteren iedere vorm van grondprijsverlaging als staatssteun met als doel de grondprijzen als fixed te laten overkomen.

  Alsof vigerende partijen geen baat hebben bij een verlaging ….
  Voorburg is hierin al niet meer exemplarisch , publieke partijen moet egeltjes vrijen nu, van een substantiele verlaging is derhalve geen sprake ondanks de wil veelal .

 83. Tijl says:

  Zilversmid: Geef je deze winst ook aan bij de Belastingdienst?

  Sinds wanneer moet dat?

 84. Steven says:

  lorenzo,

  Lijkt soms alsof je een Spaanse tekst door google translate hebt gehaald.. (moet egeltjes vrijen nu?) 🙂

  Als de grondprijzen niet meer betaald kunnen worden (door leningen meestal) gaan de prijzen toch gewoon omlaag? Zo moeilijk is het toch allemaal niet?

 85. azijnseikerT says:

  Waar ik me altijd zo over verbaas is dat niemand een huis afschrijft. Huis van 1913 zie ik gewoon voor 279K staan. Dat huis heeft totaal geen waarde meer. WTF is dat toch. Ja, je kunt er in wonen. Maar voor hoe lang? Je moet er steeds meer in investeren om het nog een beetje leefbaar te houden.

 86. Bug says:

  azijnseikerT:
  Waar ik me altijd zo over verbaas is dat niemand een huis afschrijft. Huis van 1913 zie ik gewoon voor 279K staan. Dat huis heeft totaal geen waarde meer. WTF is dat toch. Ja, je kunt er in wonen. Maar voor hoe lang? Je moet er steeds meer in investeren om het nog een beetje leefbaar te houden.

  Jij zegt het. Ik schrijf hem toch echt af en wel 1,2% per jaar.

 87. lorenzo says:

  azijnseikerT:
  Waar ik me altijd zo over verbaas is dat niemand een huis afschrijft. Huis van 1913 zie ik gewoon voor 279K staan. Dat huis heeft totaal geen waarde meer. WTF is dat toch. Ja, je kunt er in wonen. Maar voor hoe lang? Je moet er steeds meer in investeren om het nog een beetje leefbaar te houden.

  Eigen perceptie aan de kant schuiven .
  Fictief : 600 m2 grond keer prijs m2 , is €… Apeldoorn , Utrecht ?
  Vaak een prachtige ligging indien dat bouwjaar dus voor noppes een huis .
  Casus gesloten .

 88. Nico de Geit says:

  Doe op tijd iets aan uw schuldenberg!

  Naar schatting heeft een miljoen Nederlandse huishoudens te kampen met problematische schulden. Maar lang niet iedereen trekt op tijd aan de bel. Uit schaamte. Of uit angst. Mensen die rekeningen niet meer kunnen betalen, durven vaak hun post niet meer te openen. Zo wordt de schuldenberg alleen maar groter. Daarom vijf tips.

  http://www.telegraaf.nl/dft/geld/23664583/__Doe_op_tijd_iets_aan_uw_schuldenberg___.html

 89. Wijnand van de Beek says:

  Beetje eenzijdig beeld in dit artikel.
  1) Je kunt vanwege de gedaalde prijzen nu meer huis kopen voor hetzelfde geld. Dus je hoeft ook minder te lenen
  2) De rente staat zo laag dat mensen bij hetzelfde inkomen nu meer kunnen lenen ondanks de beperkte verkrapping door het NIBUD

  Dus volgens mij niks funest voor het prille herstel.

 90. Wijnand van de Beek says:

  Sorry nog 1 punt vergeten over 1/3 van de huizen die onder water staat. Als je meer dan 100% kunt lenen sta je al onder water als je je lening afsluit. Voor de groep die net voor 2008 gekocht heeft is het heel vervelend dat zij een fors vermogensverlies hebben geleden. Maar het overgrote deel van de huizen onder water heeft nooit boven water gezeten. Daarom is het ook goed om de LTV naar reële proporties terug te brengen.

 91. Eek-a-mouse says:

  lorenzo: Toen was de crisis ( voor de goegemeente) toch uitgebroken ?
  Ik stel voor met familie in het vervolg te gaan klaverjassen , bowlen of familiefotos te bekijken .

  In 2008 (eind) was de crisis inderdaad uitgebroken.

  Alleen met zwaar verlies kan ik nog van mijn koopwoning af.

  Mijn beste maat zit er met zijn koopappartementje nog zwaarder in die moet gaan rekenen op een feitelijke halvering van zijn woningwaarde welke door hem was aangekocht destijds in 2007, notabene nieuwbouw!

  Nu moet ik eerlijk bekennen dat de gemiddelde huizenprijsdaling van 40% van mevrouw Maartje Martens ik wel een realistische inschatting vind, gemiddeld betekent m.i. feitelijk tussen de 30-50% prijsdaling in, iemand..?

  Gewild versus niet gewild, 30-50% eraf vanaf de top.

  Weet iemand of de inflatie-correctie daarin is meegenomen in de berekening van Maartje Martens?

  Zo niet dan moet er vanaf nu nog 20% van de gemiddelde huizenprijs af?

  De huren worden ook hier monsterlijk verhoogd om de koopwoningmarkt van “nieuwe” financiële impulsen te voorzien 🙁

  Ik zit er aan te denken om kleiner en goedkoper te gaan wonen, deze koopwoning kost mij bergen geld en een flinke dosis stress hetgeen ook nog eens slecht voor je rikketik is!

  Als de grondprijzen gerekend vanaf 2008 20-40% gaan dalen zullen bestaande woningen nog meer verliezen moeten nemen ben ik bang.

  Straks zijn koopwoningen alleen nog maar weg gelegd voor de rijkere bovenlaag van de bevolking, is dat waar we met zijn alleen heen willen gaan in de toekomst?

  Betaalbaar wonen voor zowel koop als huur lijkt mij een nobel streven maar ja wie ben ik 😉

 92. koophuis xxl says:

  azijnseikerT,

  In een huis uit de 17e eeuw kun je nog steeds prima wonen en buitengewoon leefbaar en waardevast. Ondanks investeringen voor upgrades.

  Weet jij wel wat afschrijven is?

 93. Nico de Geit says:

  Eek-a-mouse: Straks zijn koopwoningen alleen nog maar weg gelegd voor de rijkere bovenlaag van de bevolking, is dat waar we met zijn alleen heen willen gaan in de toekomst?

  Of de prijs gaat omlaag.

  koophuis xxl: In een huis uit de 17e eeuw kun je nog steeds prima wonen

  Beweer je nu dat al die ouwe zooi van de babyboomers eeuwig zal blijven staan? Die groen tegels in badkamer zijn echt wel afgeschreven.

  Plafonds, stucwerk, elektra, verwarming het moet allemaal onderhouden of vervangen worden.

  Een 17e eeuws pand is nou niet bepaald voordelig in onderhoud.

 94. Nico de Geit says:

  Ik wilde een lamp aansluiten in mijn huurhuis. Lasdoos in het plafond opengemaakt, lampfitting aan zwarte draad en blauwe draad. Er gebeurde niks. Geen idee waar die zwarte draad naartoe gaat.

  Lasdozen opengemaakt – en dan kom je erachter wat een ouwe zooi het is. Allemaal lasdozen uit 1955 met te kort afgeknipte draden, enz. De schoefjes waarmee de contactdozen horen vast te zitten zijn reeds decennia afgebroken. Ze zitten (half)vast met schroefjes die erin geklungeld worden.

  Als ik hier weg ga wordt de woning verkocht – dan is dit dus een koopwoning. De woning is stervenskoud, de plafonds zien er niet uit, de keuken en badkamer zijn uit 2006, enz.

  Wordt het niet een keer tijd om nieuwbouw te plegen?

 95. Eek-a-mouse says:
 96. lorenzo says:

  Nico de Geit: In een huis uit de 17e eeuw kun je nog steeds prima wonen

  Beweer je nu dat al die ouwe zooi van de babyboomers eeuwig zal blijven staan? Die groen tegels in badkamer zijn echt wel afgeschreven.

  Lorenzo ziet de nuance , ook nu weer , als een ver object in dit theater van het sentiment. .
  Er zijn ook auto’s van 50 jaar oud, in prima staat en prachtig rijdbaar .
  Hoe ouder hoe meer de kans dat er iets aan gedaan is , hetgeen ook geldt voor huizen , zeker indien de 17 de eeuw .
  Maar , we zijn rijk , kopen nieuw en betalen dezelfde prijs als voor een resale ( vreemd toch ? )

  ps Eek-a-mouse : respect voor je genuanceerde verhaal , ook naar jezelf toe.
  Voor de rikketik het volgende nog : magnesium citraat , k2 , vitamine D en ook B12 , in zuigtablet .

 97. dr.t says:

  koophuis xxl:
  azijnseikerT,

  In een huis uit de 17e eeuw kun je nog steeds prima wonen en buitengewoon leefbaar en waardevast. Ondanks investeringen voor upgrades.

  Weet jij wel wat afschrijven is?

  Jawel Nico schrijft iedere maand 1000 euro aan huur af van zijn bankrekening.

 98. argon says:

  Recent heb ik ook weer zo’n woning uit 1965 bezichtigd. bah bah. vochtplekken, asbest, enkel glas, muffe schimmellucht, bruin timmerwerk, gashaard, dichte keuken etc etc.
  Er is sinds 1965 niets aan gedaan en het enige dat uit 2007 stamt is de vraagprijs.

  Ik heb ook wel eens in een woning van 400 jaar oud gewoond. Prima te doen. alles op fietsafstand, hoge plafonds. Als het gas op is kun je gewoon weer hout of turf gaan stoken.

 99. Juan belmonte says:

  Wijnand van de Beek:
  Sorry nog 1 punt vergeten over 1/3 van de huizen die onder water staat. Als je meer dan 100% kunt lenen sta je al onder water als je je lening afsluit. Voor de groep die net voor 2008 gekocht heeft is het heel vervelend dat zij een fors vermogensverlies hebben geleden. Maar het overgrote deel van de huizen onder water heeft nooit boven water gezeten. Daarom is het ook goed om de LTV naar reële proporties terug te brengen.

  Eens

  En dat is niet alles.

  De rente dient een afspiegeling te zijn van de prijs van lenen.
  Hoogste tijd dat dat ook gaat gebeuren en dat betekent nogal wat voor alles met een ltv >80%

  Kamikazekopers.

 100. Juan belmonte says:

  dr.t: Jawel Nico schrijft iedere maand 1000 euro aan huur af van zijn bankrekening.

  Das de prijs van twee kamers is Amsterdam.

  Dus menig stel dat net gaat werken gaat met een gemeenschappelijke huur van 1000 er op voorruit
  Onder de aanname dat samenwonen en samenleven een genot is 🙂

 101. Juan belmonte says:

  Nico de Geit,

  Oppassen met bruine draden 🙂

 102. Quentor says:

  Wijnand van de Beek:
  Beetje eenzijdig beeld in dit artikel.
  1) Je kunt vanwege de gedaalde prijzen nu meer huis kopen voor hetzelfde geld. Dus je hoeft ook minder te lenen
  2) De rente staat zo laag dat mensen bij hetzelfde inkomen nu meer kunnen lenen ondanks de beperkte verkrapping door het NIBUD

  Dus volgens mij niks funest voor het prille herstel.

  1) Natuurlijk waar, maar het lijkt me niet dat daar de huizenprijzen dan van gaan stijgen of de transactieaantallen van omhoog zullen gaan. Hooguit gelijkblijven.

  2) Ik weet niet wat je hiermee precies bedoelt, maar bij een gelijkblijvend LAAG rentepercentage is het verschil aanzienlijk. Bij een gelijkblijvend HOOG (mwao, laten we het middel noemen) percentage is het verschil verwaarloosbaar. Alleen als de rente nog heel veel verder zakt in 2015 wordt de leencapaciteit ruimer. Staat hier: http://www.nibud.nl/over-het-nibud/actueel/nieuws/artikel/nibud-hypotheeknormen-2015-lager-dan-2014.html

  Ik verwacht voor 2015 weinig echte verbetering ten opzichte van 2014. Ook geen verslechtering trouwens, er is teveel aan gelegen. En ik vind het ook wel wat stemmingmakerij van het artikel om dan weer dat voorbeeld van bruto 25.000 euro erbij te nemen. Lijkt me niet dat we daar de echte huizenkopers vinden of zouden moeten vinden.

 103. Juan belmonte says:

  ML,

  Goed punt.

  De VGH is een bank, hypotheekadviseur, energiereus en ook nog een vertegenwoordiger van huizenbezitters ineen.

  Daarom ook noemt Juan vaak de VEH
  De Vereniging Geleased Huys.

  Immers, directeur belangenbehartiging Drs Rob “Aflossen is onwenselijk” Mulder
  noemde in 2012 nog aflossen als onwenselijk.
  Starten met aflossen
  Ofwel als enige in Europa eindigen met aflossingsvrij financieren alias leasen
  Zou namelijk wel eens kunnen leiden tot LAGERE huizenprijzen.

  En daar houden ze niet van in Amersfoort 🙂

 104. Nico de Geit says:

  Juan belmonte:
  Nico de Geit,

  Oppassen met bruine draden

  Doe zijn wel nieuw hoor, in 1955 was de fasedraad rood. Nieuwe draden, nieuwe opbouwschakelaars, maar het blijft oude troep.

  De waarde is nul als je het los moet verkopen. Ook een oldtimer waar alle schroefjes van verprutst zijn is niet veel waard.

  Zoals eens eerder door mij verteld: je betaalt voor de vergunning, het recht om daar te mogen wonen. Niemand garandeert dat je die vergunning ooit weer duur door kan verkopen.

 105. Juan belmonte says:

  Wij schrijven februari 2015
  For the record
  Pour les archives
  En mogen concluderen
  Dat de mejudice weledelzeerhooggeleerde dames en heeren
  Nog steeds dr ir Maartje Martens nog niet hebben ontdekt !!!

  Wetenschap en eenzijdigheid gaan al jaaaaaaaaaren hand in hand
  Als het de hollandsche woningmarkt betreft

  Chapeau 🙂

 106. Juan belmonte says:

  Nico de Geit,

  Ah

  Rood werd bruin
  Tref je rood
  Heb je puin.

  Aardlekschakelaar is zeker ook nieuwigheid ?

 107. Nico de Geit says:

  In Nederland is het heel gewoon om heel veel geld te betalen voor een woning die er technisch belabberd aan toe is.

 108. Juan belmonte says:

  Nico de Geit,

  Draden vervangen
  Op een gegeven moment gaan ze ze fungeren
  als verwarmingselement
  ……..
  Ook als het niet koud is

 109. Juan belmonte says:

  Nico de Geit:
  In Nederland is het heel gewoon om heel veel geld te betalen voor een woning die er technisch belabberd aan toe is.

  Daar kan de verening eigen huis wel iets toevoegen:
  Bouwtechnische keuring

 110. Nico de Geit says:

  Juan belmonte: Rood werd bruin

  Ik vergis me: rood werd lichtblauw, groen werd bruin, rond 1970:

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Installatiedraad

 111. Juan belmonte says:

  Nico de Geit: Ik vergis me: rood werd lichtblauw, groen werd bruin, rond 1970:

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Installatiedraad

  Goed dattu aan bronvermelding doet.

  Juan vergist zich regelmatig
  Haalt steevast debet en credit
  En ook links en rechts door elkaar
  Maar echt vervelend is dat electriciteitsdraden 🙂

 112. Hans- says:

  Hier in mijn wijk, anno 1930 zijn 50% van de huizen enkel glas.In Oostenrijk gaf men subsidie op ramen met kozijnen van dubbel naar triple glas.
  Hier is dat geen item, want voor de overheid komt het gas gratis uit de grond.(nog)Dus inkomsten. Je gaat de gouden kip toch niet schachten!

 113. Eek-a-mouse says:

  @Lorenzo and others,

  Tanks voor de tip in comment 102, daar kan ik tenminste wat mee 😉

  Persoonlijk ben ik van mening dat de huizen prijsdaling van Maartje Martens inclusief inflatie is aangezien ik niet verwacht dat er nog een keer 20 brute procenten vanaf zullen gaan, daar is de hypotheekrente ook veel te laag voor en worden de huren ook veel te drastisch voor verhoogd….

  Ik denk eerder aan nog 10-12 procenten prijsdaling verspreid over de komende jaren inclusief inflatie kom je dan alles bij elkaar opgeteld op een halvering tot -60% uit vanaf de top eind 2008, dan krijgt Eric Mecking weer gelijk 😉

  Mocht de HRA worden afgeschaft, dan is er dus geen dempend effect meer, dan kan het m.i. zomaar meer daling worden.

  Vaste goedbetaalde banen zijn schaars en de ontslaggolf lijkt maar niet op te houden.

  Zonder structureel herstel van de arbeidsmarkt zal de woningmarkt ook niet kunnen herstellen, Kees de Kort heeft dit ook al terecht meerdere malen aangegeven in zijn prognose over de toekomst van onze huizenmarkt.

  I.p.v. HRA zou ik liever korting willen zien op de hoogte van de te betalen hypotheekrente bij de (nationale?)hypotheekinstelling waarbij het percentage van de gegeven korting verplicht wordt afgelost op de uitstaande hypotheeksom, een soort Duits model zal ik maar zeggen.

  Praktisch voorbeeld nieuwbouwflat kostte in 2006 160.000 Euro, exact dezelfde appartementen worden nu verkocht met een vraagprijs van 100.000 Euro, dit is nog net geen halvering maar het komt er wel “aardig” (gevaarlijk!) dicht bij in de buurt 🙁

  Bovenstaande in ogenschouw nemende denk ik niet dat de huizenprijzen vanaf nu nog heel veel verder door gaan zakken.

 114. Eek-a-mouse says:

  Heeft Jaap van Duijn (en het IMF!) het over 30% absolute waardedaling en reëel gezien ongeveer -50%?

 115. Adamus says:

  Nico de Geit:
  Ik wilde een lamp aansluiten in mijn huurhuis. Lasdoos in het plafond opengemaakt, lampfitting aan zwarte draad en blauwe draad. Er gebeurde niks. Geen idee waar die zwarte draad naartoe gaat.

  Lasdozen opengemaakt – en dan kom je erachter wat een ouwe zooi het is. Allemaal lasdozen uit 1955 met te kort afgeknipte draden, enz. De schoefjes waarmee de contactdozen horen vast te zitten zijn reeds decennia afgebroken. Ze zitten (half)vast met schroefjes die erin geklungeld worden.

  Als ik hier weg ga wordt de woning verkocht – dan is dit dus een koopwoning. De woning is stervenskoud, de plafonds zien er niet uit, de keuken en badkamer zijn uit 2006, enz.

  Wordt het niet een keer tijd om nieuwbouw te plegen?

  http://nl.m.wikipedia.org/wiki/Installatiedraad

  Geen forumtaal:

  Schakeldraadje 😉

 116. Adamus says:

  Nico de Geit:
  In Nederland is het heel gewoon om heel veel geld te betalen voor een woning die er technisch belabberd aan toe is.

  Gelukkig is installatie elektra wel het goedkoopste onderdeel.

 117. Juan belmonte says:

  Adamus: http://nl.m.wikipedia.org/wiki/Installatiedraad

  Geen forumtaal:

  Schakeldraadje

  Beter dan een blok-kwoot 🙂

 118. Juan belmonte says:
 119. Eek-a-mouse says:

  “Liberalen en de hypotheekrenteaftrek (VVD en D’66)”

  Bron: https://www.youtube.com/watch?v=j07-FgoPYtY

 120. Frans says:

  Nico de Geit: de keuken en badkamer zijn uit 2006, enz.

  Wat is daar mis mee? Ik heb onlangs (in mijn huurhuis!)zelf een nieuwe keuken laten zetten en nieuw douche en toilet. Het voorgaande was denk ik zo’n 20 jaa

 121. Frans says:

  he, ongelukje: ik bedoelde voorgaande was ongeveer zo’n 30 jaa

 122. Frans says:

  r oud. (zie je tenminste de vooruitgang goed haha!)

 123. Frans says:

  Broos herstel huizenmarkt: gaat vast stevig doorzetten!
  Baltic dry index op een all time low, banken die zeggen dat ze geen behoefte meer aan spaargeld hebben, een dreigende Grexit wat ALS het gebeurt straks alles op zijn kop zet, en eigenlijk teveel om op te noemen qua geo politieke ontwikkelingen en currency wars.
  De grote gebeurtenissen op deze genoemde vlakken volgens steeds in groter tempo elkaar op: goede indicator voor de dreigende big bang die gaan volgen.
  De big bang betreft de onhoudbaarheid van staatsschulden. (staatsobligaties)
  Ik hoop dat mensen het grote plaatje willen mee betrekken bij beslissengen over al dan niet kopen.

 124. maff says:

  Hmmm hiernaast in de twittertjes, deflatieSCHOK in aantocht …… zo ?, dat is dan weer eens wat anders 🙂

  Deflatie is er al, en dat zal nog wel ff doorwerken, het gevolg ervan dan, zie hieronder, de praktijk van ‘hoe werkt een deflatiespiraal ?’

  Ondertussen in de NL

  #allesdoordehelft ( copyright wie ? )

  De HELFT van de projectontwikkelaars ligt aan infuus Byzonder Beheer …. oude projecten moeten eerst worden afgerekend …. ( hoe verzinnen ze het 😉 , is dit nieuwe oekoenomie ? ) en de QE dan ? Oh in de zakken van de banken natuurlijk ……

  En de HELFT minder nieuwbouw ………

  Nieuwbouw in het slop

  http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/23668840/__Nieuwbouw_in_het_slop__.html

 125. maff says:

  Tip voor de projectontwikkelaars, bouw eens wat vrolijkers …… 😉

  http://tanyamurova.com/tmurova/wp-content/flagallery/murova_art/schilderij-murova-018.jpg

 126. maff says:

  maff: Hmmm hiernaast in de twittertjes, deflatieSCHOK in aantocht

  Voor het archief …….

  ‘De meeste financiele deskundigen moeten, uit puur zelfbehoud, hun mond houden. Er breken hele zware tijden aan.’

  Een Schmulletje 🙂

  http://schmulladdertjeonderhetgras.blogspot.nl/2015/02/definancialisering-wordt-een-hele-kluif.html

 127. maff says:

  En waar blijft de NL ? Met die eeuwig durende huurverhogingen is er geen schot in te krijgen …….

  We hebben recht op deflatie 🙂

  http://www.tradingeconomics.com/charts/og.png?url=/euro-area/inflation-cpi

 128. maff says:

  Tufkaj er komt nog wat an 🙂

 129. Juan Belmonte says:

  FundTellet van 250.000 naar 2350.00
  Het gaat als een tierelier.

  Nu als extra stimulansmaatregel: flexwerkers zonder vaste baan wel hypotheek.

  http://www.eigenhuis.nl/actueel/nieuws/2015/569523-proef-flexwerkershypotheek-uitgebreid/

  Fundateller op naar de 195.000 !!!!

 130. Juan Belmonte says:

  maff:
  En waar blijft de NL ? Met die eeuwig durende huurverhogingen is er geen schot in te krijgen …….

  We hebben recht op deflatie

  tradingeconomics.c…o-area/inflation-cpi

  Jawel jawel

  Ondanks dit jaar wederom een huurverhoging van 4% boven inflatie….
  Kunnen de beleidsmakers het tij wel keren.

  Minister Drs Stef Blok gebruikte ook maatregelen de afgelopen jaren qua huurverhoging
  Type ” Believe Mario, iT Will be enough”

  En dat bleek, deflatie is grotendeels uitgebleven.

  Juan vergeet wel eens een 🙂 dezer dagen
  🙂

 131. Juan Belmonte says:

  Juan Belmonte:
  FundTellet van 250.000 naar 2350.00
  Het gaat als een tierelier.

  Nu als extra stimulansmaatregel: flexwerkers zonder vaste baan wel hypotheek.

  eigenhuis.nl/actue…ypotheek-uitgebreid/

  Fundateller op naar de 195.000 !!!!

  Uit de link

  De hypothekenbranche is nog steeds ouderwets’, zegt marketingmanager Cynthia Tulp van Obvion. ‘Banken werken sinds jaar en dag volgens dezelfde principes, terwijl de samenleving continu verandert. Met de perspectiefverklaring nemen we de consument als uitgangspunt. Wij vinden dat iedereen een huis moet kunnen kopen, ook als je geen vast arbeidscontract hebt.’

  Mevrouw Cynthia Tulp doet net alsof banken en consumenten al jaar en dag hetzelfde gedrag vertonen.

  Niets is minder waar, ze vergeet gemakshalve
  Dat heel Holland sinds jaren ’90 massaal is gaan gesubsidieerd leasen op twee inkomens
  En sinds 2012 weer WAT conservatiever is gaan lenen.

  Kennelijk weet deze mevrouw niet dat de branche gaat naar een max ltv van 80%.
  En dat dat vroeger in Nederland ook zo was in de rest van Europa nooit veranderd is.

  Grappig

 132. Juan Belmonte says:

  maff:

  ‘De meeste financiele deskundigen moeten, uit puur zelfbehoud, hun mond houden. Er breken hele zware tijden aan.

  Heel toepasselijk

 133. maff says:

  Juan Belmonte,

  NL fights deflation 😉 à la Draghi https://images.hedgeye.com/media_assets/0062/5449/Sisyphus_cartoon_01.22.2015_normal.png

  Ik ben bang dat de kosten van deze kunstmatig opgepompte ( huur ) inflatie heel groot zullen zijn, een eeuwig durende deflatiespiraal …. http://media.economist.com/images/20081115/D4608FN1.jpg

 134. Adamus says:

  Taaitaai

  http://youtu.be/iVxaTC7Qp44

  Yanis: ‘the crash of 2008 and the euro-zone crisis in historical perspective’

 135. Adamus says:

  Juan Belmonte:
  FundTellet van 250.000 naar 2350.00
  Het gaat als een tierelier.

  Nu als extra stimulansmaatregel: flexwerkers zonder vaste baan wel hypotheek.

  eigenhuis.nl/actue…ypotheek-uitgebreid/

  Fundateller op naar de 195.000 !!!!

  Gaat zzpwaarborgfonds voor komen?

 136. johan says:

  Laat de Euro maar vallen.
  Want in z’on situatie worden echte leiders geboren.
  Geen gelul, alles op nul.

 137. maff says:

  Frans: Baltic dry index op een all time low

  Hmmmm ? BDI doet eindelijk weer eens normaal, na al dat opgepompte ge-QE-gedrag 🙂

  http://thestatedtruth.com/wp-content/uploads/2013/08/Baltic-Dry-Index.jpg

 138. a says:

  Juan Belmonte: Uit de link

  De hypothekenbranche is nog steeds ouderwets’, zegt marketingmanager Cynthia Tulp van Obvion. ‘Banken werken sinds jaar en dag volgens dezelfde principes, terwijl de samenleving continu verandert. Met de perspectiefverklaring nemen we de consument als uitgangspunt. Wij vinden dat iedereen een huis moet kunnen kopen, ook als je geen vast arbeidscontract hebt.’

  Mevrouw Cynthia Tulp doet net alsof banken en consumenten al jaar en dag hetzelfde gedrag vertonen.

  Niets is minder waar, ze vergeet gemakshalve
  Dat heel Holland sinds jaren ’90 massaal is gaan gesubsidieerd leasen op twee inkomens
  En sinds 2012 weer WAT conservatiever is gaan lenen.

  Kennelijk weet deze mevrouw niet dat de branche gaat naar een max ltv van 80%.
  En dat dat vroeger in Nederland ook zo was in de rest van Europa nooit veranderd is.

  Grappig

  Op zich zit er wel wat in natuurlijk. Een vast contract is een raar en ouderwets criterium voor het wel of niet krijgen van een lening. Ik leen liever aan iemand zonder vast contract die goed is opgeleid en die overal aan de bak kan dan aan iemand die zijn “marktwaarde” alleen maar ontleent aan een vast contract. Wat wel van belang is, is dat we structureel naar lagere LTV’s gaan. Bij een LTV van 80% heeft de bank veel minder risico en kán ze dus ook verantwoorder geld verstrekken aan mensen zonder vast contract.

  Nu is het zo dat je met een vast contract bij de V&D tegen een salaris dat je elders op dit moment nergens kan verdienen gewoon een geldlening kan krijgen bij de bank met een LTV van boven de 100%. Tegelijkertijd kan iemand die hoog is opgeleid, de laatste 5 jaar altijd gewerkt heeft voor verschillende werkgevers en fors eigen geld inbrengt, geen euro hypotheek krijgen zonder vast contract. Dat is ouderwets en past niet bij een flexibele economie.

 139. maff says:

  Dit is weer zó gek ….

  De scanner van de belastingdienst ( papieren aangifte 2012 ) blijkt nu ( standaard ?, dit is geen toeval meer ) een alleenstaande ouderkorting te hebben gescanned op een NIET bestaand en op NOOIT opgestuurde formulieren ….. Tweede geval nu net binnengekregen ……

  Een scanner die dingen scanned die niet bestaan, hoe bestaat het ……

  #deopholgeslagenscanner

 140. Bug says:

  maff:
  Dit is weer zó gek ….

  De scanner van de belastingdienst ( papieren aangifte 2012) blijkt nu ( standaard ?, dit is geen toeval meer )een alleenstaande ouderkorting te hebben gescanned op een NIET bestaand en op NOOIT opgestuurdeformulieren ….. Tweede geval nu net binnengekregen ……

  Een scanner die dingen scanned die niet bestaan, hoe bestaat het ……

  #deopholgeslagenscanner

  suggestie: allesdoordehelft

 141. Nico de Geit says:

  ‘De bouw van nieuwe huizen komt maar niet van de grond. Dat komt omdat banken de geldkraan voor projectontwikkelaars dicht hebben gedraaid.’

  http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/23668840/__Nieuwbouw_in_het_slop__.html

 142. Nico de Geit says:

  Adamus: Gelukkig is installatie elektra wel het goedkoopste onderdeel.

  Het werkt natuurlijk nog wel allemaal. Maar om er een enorme waarde aan te hangen gaat mij veel te ver.

 143. Nico de Geit says:

  Frans: Wat is daar mis mee?

  Met een keuken en badkamer uit 2006 is niets mis. Verkopers vinden die investering vaak heel veel waard. Maar de waarde is vrijwel gelijk aan nul. Je kunt het gebruiken en dat is het. Het is gewoon oude zooi.

  De prijs is hoog door gecreëerde schaarste. Je krijgt niet echt waar voor je geld.

 144. Nico de Geit says:

  Ik vind overigens ook dat mensen te veel betalen voor gebruikte auto’s. Blijkbaar zien veel mensen niet goed het verschil tussen nieuw en 3/4 versleten.

 145. Nico de Geit says:
 146. Luisindepels says:

  svg: Er gaat op den duur nog 30% van de huizenprijs af

  Oh. Bedankt, hebben we eindelijk uitsluitsel. Mooi rond getal ook. Niet 29, niet 31 maar 30%.

  Voor de goede orde: even grof rekenen: een ‘gemiddelde’ woning (even los dat die niet bestaan) doet nu 225k. Dat wordt dus 157.5k. Met een hyporente van 4% en annuitair aflossen ben je netto circa 550 kwijt. En dan alles wat iets kleiner is dan ‘gemiddeld’ wordt dus nog goedkoper per maand. Kan je al bijna niet meer sociaal voor huren, zal wel druk worden bij de makelaars dan. 2x zoveel huis voor de prijs van een sociaal huurflatje. Ik denk ook dat het zover gaat komen ja.

 147. Luisindepels says:

  Juan belmonte: En wat gebeurt als de rentes reëel gaan worden
  Dwz een afspiegeling worden van werkelijk risico ?

  Dan gaan de rentes flink omlaag. Immers, het deel hypo onder nhg is 0 risico voor den bank. En ook op het niet NHG zijn de risico’s dusdanig laag. Nederlanders hebben een verdraaid goede betaalmoraal. Oftewel, rentes moeten ver omlaag, om de werkelijke risico’s van wanbetaling weer te geven. We zijn hier potdorrie niet Spanje, Ierland of de VS.

 148. ps says:

  maff, 🙂

  Laat het los en koop een camper met stopcontact!
  http://photos1.blogger.com/hello/101/3984/1024/HomeSweetHome.0.jpg

 149. Expat says:

  Luisindepels: Dan gaan de rentes flink omlaag. Immers, het deel hypo onder nhg is 0 risico voor den bank. En ook op het niet NHG zijn de risico’s dusdanig laag. Nederlanders hebben een verdraaid goede betaalmoraal. Oftewel, rentes moeten ver omlaag, om de werkelijke risico’s van wanbetaling weer te geven. We zijn hier potdorrie niet Spanje, Ierland of de VS.

  Hier ben ik het helemaal over eens met Luis.

 150. argon says:

  Voor een woning van 157.5k met een hypotheek(ex overdrachtsb) van 4% kom ik op
  Rentebetaling: 316 euro per maand netto
  Eigen woning forfait en brandverzekering 118 euro per maand
  OZB 22 euro/maand
  Onderhoud 200 euro/maand
  Aflossing lineair 455 euro per maand

  Dus totaal 1111 per maand

  Kun jij me misschien uitleggen waar ik een foutje maak in de berekening, want door deze berekening ben ik wat huiverig om een woning te kopen. dus hoop ik dat jouw berekening beter klopt.

 151. Keesje says:

  Steven:
  Ik durf zelfs te beweren dat ons pensioenstelsel een Ponzi scheme is.
  De babyboomers met de eerste inleggelden krijgen netjes hun geld terug met rendement, maar de generatie er na betaalt het hard gelach. (Wij dus).Heb weer wat veel gedronken, maar helaas komen mijn overpeinzingen vaak uit.

  Het is heel simpel: al die pensioenfondsen zitten vol aandelen en obligaties. Zodra er meer uitgekeerd moet gaan worden / er flink veel (miljarden, miljarden) verkocht moet gaan worden, wie wil dat dan kopen? En …. Bij zoveel uitverkoop, tegen welke prijs?

  Kan alleen maar flink omlaag gaan lijkt me, in een bejaardizering van de westerse wereld.

 152. Luisindepels says:

  argon: Rentebetaling: 316 euro per maand netto

  argon: Aflossing lineair 455 euro per maand

  Boefje. Bij lineaire aflossing blijft de netto rentelast niet 316 elke maand he(moet overigens 304 zijn (of bij 50% aftrek 261, maar dat terzijde) maar neemt ook lineair af. Maar verder heb je heus wel een puntje hoor. Wonen en voor jezelf zorgen kost geld (even los of dat 1100 is of 900). Overigens dien je wel 2 doelen (wonen en vermogen opbouwen), tov een huurder die alleen maar woont.

 153. Keesje says:

  Steven:
  Ed,

  Een huis van 300.000 in 2008 is nu 240000. Door niet te kopen dus een winst van 60 duizend. (is 10.000 per jaar). Meningen zijn welkom, maar feiten zijn interessanter.

  Dat ligt nogal aan de regio, het zijn gemiddelden. In Amsterdam en omstreken zijn de prijzen nu echt weer hoog door laag aanbod, ook omdat voorzieningen in steden blijven en in kleinere verder weggelegen gemeentes alleen maar achteruitgaan(winkels, scholen weg, zorg weg enz) wat moet je daar….

 154. Keesje says:

  azijnseikerT:
  Waar ik me altijd zo over verbaas is dat niemand een huis afschrijft. Huis van 1913 zie ik gewoon voor 279K staan. Dat huis heeft totaal geen waarde meer. WTF is dat toch. Ja, je kunt er in wonen. Maar voor hoe lang? Je moet er steeds meer in investeren om het nog een beetje leefbaar te houden.

  Lokatie, lokatie, lokatie. Het gaat om de plek!!

  Een goede lokatie geeft: rustige ligging, veilig, toch centraal bij alle voorzieningen(scholen, zorg, winkels, opvang), bovenal: veeeeel en divers werk te krijgen, weinig werkeloosheid. Verder is er weinig te koop zodat als er wat te koop komt, het snel verkocht zal worden.

 155. Keesje says:

  Nico de Geit,

  Wordt het niet een keer tijd iets nieuwers te betrekken / huren / kopen, aangezien investeren in jouw rotzooihuis niet wordt terugbetaald aangezien je huurt?

 156. Keesje says:

  dr.t: Jawel Nico schrijft iedere maand 1000 euro aan huur af van zijn bankrekening.

  Wow, waar staat dat pand van je? 3 hoog achter in Amsterdam West of zo? Waarom niet flink aflossen op je huis en dan nog maar paar honderd euro netto voor je koophut betalen?

 157. Bug says:

  argon:
  Voor een woning van 157.5k met een hypotheek(ex overdrachtsb) van 4% kom ik op
  Rentebetaling: 316 euro per maand netto
  Eigen woning forfait en brandverzekering 118 euro per maand
  OZB 22 euro/maand
  Onderhoud 200 euro/maand
  Aflossing lineair 455 euro per maand

  Dus totaal 1111 per maand

  Kun jij me misschien uitleggen waar ik een foutje maak in de berekening, want door deze berekening ben ik wat huiverig om een woning te kopen. dus hoop ik dat jouw berekening beter klopt.

  rente lasten (gemiddeld over 30 jaar) door bijna door de helft aangezien liniaire aflossing (forfait in achting genomen)

  verzekering is 25 euro

  forfait hoort al in netto rente berekening meegenomen zijn

  OZB=ok

  onderhoud aan hoge kant tov huurhuis = basic inrichting

  aflossing = 437,5

  Ik kom tot een kleine 900 euro gemiddeld over een periode van 30 jaar.

  Daarnaast in de 30 jaar heb je nog wat vermogen in bakstenen zitten die tegen de dan geldende marktwaarde 🙂 ingeruild kan worden. een leuk zakcentje voor als je met pensioen gaat.

  OF

  Na 30 jaar aanzienlijk lagere woon lasten. Wel fijn met het de huidige pensioen perikelen.

  Bij vervroegde aflossing dalende lasten.

  UIteraard alles bij huidige (belasting) regels.

  Overigens moet je dit stukje niet beschouwen als een promotie om een huis te kopen 🙂

 158. Expat says:

  Luisindepels: Dan gaan de rentes flink omlaag. Immers, het deel hypo onder nhg is 0 risico voor den bank. En ook op het niet NHG zijn de risico’s dusdanig laag. Nederlanders hebben een verdraaid goede betaalmoraal. Oftewel, rentes moeten ver omlaag, om de werkelijke risico’s van wanbetaling weer te geven. We zijn hier potdorrie niet Spanje, Ierland of de VS.

  Luisindepels: Boefje. Bij lineaire aflossing blijft de netto rentelast niet 316 elke maand he(moet overigens 304 zijn (of bij 50% aftrek 261, maar dat terzijde) maar neemt ook lineair af. Maar verder heb je heus wel een puntje hoor. Wonen en voor jezelf zorgen kost geld (even los of dat 1100 is of 900). Overigens dien je wel 2 doelen (wonen en vermogen opbouwen), tov een huurder die alleen maar woont.

  Wat een goede bijdragen van Luisindepels. Tijd voor een andere naam?

 159. Frans says:

  maff: Hmmmm ?BDI doet eindelijk weer eens normaal, na al dat opgepompte ge-QE-gedrag

  thestatedtruth.com…Baltic-Dry-Index.jpg

  Bedankt voor het grafiekje! 🙂
  Uit het grafiekje blijkt overigens dat de grote stijging en hoge waardes voor de QE was en dat QE dus niets geholpen heeft qua economie aanjagen.

 160. Frans says:

  Nico de Geit: Met een keuken en badkamer uit 2006 is niets mis. Verkopers vinden die investering vaak heel veel waard. Maar de waarde is vrijwel gelijk aan nul. Je kunt het gebruiken en dat is het. Het is gewoon oude zooi.

  Eens dat je de waarde van die investeringen (van bijna 10 jaar terug) nauwelijks tot niet terug te vragen zijn bij verkoop. Aan de andere kant als er echt oude meuk in zit dat gaat de prijs wel omlaag.

 161. ps says:

  maff,

  http://schmulladdertjeonderhetgras.blogspot.nl/2015/02/definancialisering-wordt-een-hele-kluif.html?showComment=1423656005314#c1050305387399311775

  Cash is King, vooral omdat sinds het begin van de financiële en economische crisis in 2007 schulden zijn blijven door stijgen.

 162. Expat says:

  Met de enorme schuldenberg in Nederland is bezit wel erg relatief. Ik vraag me af wie wat bezit als het monetaire systeem ten onder gaat.

 163. Luisindepels says:

  Expat: als het monetaire systeem ten onder gaat

  Dit is al een vaststaand feit? Dit gaat binnen 1-3-5 jaar gebeuren? Tijd om me maar eens voor te bereiden dan.

 164. Expat says:

  Luisindepels: Dit is al een vaststaand feit? Dit gaat binnen 1-3-5 jaar gebeuren? Tijd om me maar eens voor te bereiden dan.

  Ik denk dat ook.

 165. Luisindepels says:

  Expat: Ik denk dat ook.

  Je bent toch niet teleurgesteld als het feest niet doorgaat he?

 166. Nico de Geit says:

  Keesje:
  Nico de Geit,

  Wordt het niet een keer tijd iets nieuwers te betrekken / huren / kopen, aangezien investeren in jouw rotzooihuis niet wordt terugbetaald aangezien je huurt?

  Ik heb een vloerkleed gekocht voor onder mijn bureau, met drie dubbel dikke isolatie. Zit er nu warmpjes bij. Verder een uitstekende locatie, grote tuin en veel ruimte.

 167. Nico de Geit says:

  Keesje: Wow, waar staat dat pand van je? 3 hoog achter in Amsterdam West of zo? Waarom niet flink aflossen op je huis en dan nog maar paar honderd euro netto voor je koophut betalen?

  Ze willen het verkopen voor ca. 300k. Voor deze ouwe zooi. Ik betaal liever 1k huur per maand.

 168. Nico de Geit says:

  Keesje: Wow, waar staat dat pand van je? 3 hoog achter in Amsterdam West of zo? Waarom niet flink aflossen op je huis en dan nog maar paar honderd euro netto voor je koophut betalen?

  Ik kwam hier begin 2009, en toen deden deze woningen ca. 400k. De kosten koper waren tien 10%, dat is 40k.

  Als ik in 2009 had gekocht was ik nu 140k armer. En had al die tijd rente moeten betalen en onderhoud.

 169. Frans says:

  van de Martin Armstrong blog:
  “Part of BIG BANG is the collapse in pension funds, rise in taxes, civil unrest when people find the bubble-gum machine is empty, and a wave of defaults from Greece spreading like a contagion around the world. They are ALL broke – it’s just a question of when.”

 170. Eek-a-mouse says:

  De prijsdalingen die ik heb gezien en gevoeld zeggen mij dat er nog maximaal 10 procent af kan gaan in de loop van de jaren, dan kom ik uit op 30-50 relatieve daling, die 40% van mevr. M.M. is een gemiddelde zo lijkt mij je kunt een ongewild woon object niet vergelijken met een gewild woonobject…..

  2014 was volgens de NVM een prijsstijging ik las ook in een artikel dat er in 2014 een huizenprijsstijging was van slechts 0,9% als je hiermee de inflatie verrekent kom je uit op stabilisatie van de huizenprijzen met steunmaatregelen die toen nog wel golden maar nu niet meer.

  Ik denk dat stabilisatie blijft en zodra de rente met 1,5-2 % gaat stijgen gaat de rest er ook vanaf.

  Met inflatie zitten we nu gemiddeld op -25%, dat kan m.i. naar -40%…..

 171. Expat says:

  Luisindepels: Je bent toch niet teleurgesteld als het feest niet doorgaat he?

  Ik weet nog steeds niet wat beter zal zijn…

 172. argon says:

  Goeie comments, ik zal mn excl sheet weer aanpassen.
  Volgens de NVM kost de woning 561 euro.maand.
  http://www.funda.nl/hypotheek/?ref=48354741

  900 euro is denk ik dichter in de buurt, maar als je geen geld voor onderhoud besteed, dan woon je als je oud bent wel op de tocht.

 173. Bug says:

  argon:
  Goeie comments, ik zal mn excl sheet weer aanpassen.
  Volgens de NVM kost de woning 561 euro.maand.
  http://www.funda.nl/hypotheek/?ref=48354741

  900 euro is denk ik dichter in de buurt, maar als je geen geld voor onderhoud besteed, dan woon je als je oud bent wel op de tocht.

  900 euro is incl 200 euro onderhoud

 174. Bug says:

  Bug: 900 euro is incl 200 euro onderhoud

  gemiddeld over een periode van 30 jaar. Ofwel begint met 1100 euro en de laatste maand 700 euro.

 175. Juan Belmonte says:

  Luisindepels: Dan gaan de rentes flink omlaag. Immers, het deel hypo onder nhg is 0 risico voor den bank. En ook op het niet NHG zijn de risico’s dusdanig laag. Nederlanders hebben een verdraaid goede betaalmoraal. Oftewel, rentes moeten ver omlaag, om de werkelijke risico’s van wanbetaling weer te geven. We zijn hier potdorrie niet Spanje, Ierland of de VS.

  Ahaaaaa.

  Nu snapt Juan waarom u die grap over die Heerlense CBS cijferaars ondanks tien extra uitlegsessies van Juan maar niet kunt vatten.
  Gevalletje NBU.

 176. Keesje says:

  Nico de Geit: Met een keuken en badkamer uit 2006 is niets mis. Verkopers vinden die investering vaak heel veel waard. Maar de waarde is vrijwel gelijk aan nul. Je kunt het gebruiken en dat is het. Het is gewoon oude zooi.

  De prijs is hoog door gecreëerde schaarste. Je krijgt niet echt waar voor je geld.

  De waarde is geen nul. 8 jaar oud heeft meestal afwasmachine, normaal fornuis en bijdetijdse kranen en electrische oven. Het is meeer waard dan een keukenblokje uit 1950 met dito granieten vloertje…

 177. Keesje says:

  Nico de Geit: Ik kwam hier begin 2009, en toen deden deze woningen ca. 400k. De kosten koper waren tien 10%, dat is 40k.

  Als ik in 2009 had gekocht was ik nu 140k armer. En had al die tijd rente moeten betalen en onderhoud.

  In welke stad is dat?

 178. Nico de Geit says:

  Eek-a-mouse: De prijsdalingen die ik heb gezien en gevoeld zeggen mij dat er nog maximaal 10 procent af kan gaan in de loop van de jaren

  Goed onderbouwd ook.

 179. Nico de Geit says:

  Keesje: In welke stad is dat?

  Het is echt niet uniek hoor.

 180. Keesje says:

  Nico de Geit: Het is echt niet uniek hoor.

  Mijn punt is dat het regionaal enorm uit elkaar kan liggen.

 181. dr.t says:

  Keesje: Wow, waar staat dat pand van je? 3 hoog achter in Amsterdam West of zo? Waarom niet flink aflossen op je huis en dan nog maar paar honderd euro netto voor je koophut betalen?

  Adam west doet 15 euro huur per m2 , dus een kleine 70 m2 appartementje moet je wel daar kunnen krijgen voor 1000,-.

 182. Nico de Geit says:

  dr.t: Adam west doet 15 euro huur per m2 , dus een kleine 70 m2 appartementje moet je wel daar kunnen krijgen voor 1000,-.

  Maar als dat appartement 300k moet kosten kun je het beter huren voor 1k per maand. Zolang de prijzen dalen is huren voordeliger dan eigenaar zijn.

 183. Keesje says:

  Nico de Geit: Maar als dat appartement 300k moet kosten kun je het beter huren voor 1k per maand. Zolang de prijzen dalen is huren voordeliger dan eigenaar zijn.

  Misschien moet je eens na gaan denken op een minder gewilde Lokatie,Lokatie,Lokatie te wonen…..?

 184. Nico de Geit says:

  Keesje: Misschien moet je eens na gaan denken op een minder gewilde Lokatie,Lokatie,Lokatie te wonen…..?

  Waarom? Ik ga echt niet in een multiculturele wijk wonen. Wonen kost nu eenmaal geld. En wonen op een mooie locatie is gewild dus relatief duur.

 185. Eek-a-mouse says:

  Nico de Geit: Goed onderbouwd ook.

  @Nico de Geit and others,

  Grootste relatieve daler huizenprijzen Voerendaal -49%!!

  Hoe groot acht jij de kans dat vanaf nu nog eens z’on daling er achter aan komt?

  Bron: Huizenprijzen.prijsverloop:
  Relatieve waardedaling koopwoningen in Nederland 2008-2014
  http://huizenprijzen.prijsverloop.nl/grootste%20dalers%20nederland/

  In hoeverre mogen we de permanent verlaagde overdrachtsbelasting (van 8% naar 2%?) bijtellen bij de relatieve huizenprijsdaling tot zover, iemand?

 186. Latida says:

  Hoeveel mensen worden er ieder jaar in Nederland wel niet gegijzeld inmiddels en wat is dit voor een waanzin?

  http://www.stelling.nl/kleintje/actueel/BDQW1423555915.html

 187. maff says:

  Moody’s over onze huisjesmarkt, een afwaardering is het niet …… 😉

  Gek eigenlijk, ‘het beest dat zó groot is dat je niet meer ziet’ legt het hele land lam nu ……… http://media.boreme.com/post_media/2013/warren-buffet-womd.jpg

  Moody’s: Subdued recovery in Dutch housing market is credit negative for existing Dutch RMBS and covered bonds

  https://www.moodys.com/research/Moodys-Subdued-recovery-in-Dutch-housing-market-is-credit-negative–PR_316744

 188. Frans says:

  ps:
  Frans,

  BDI laat een all-time low zien:
  pbs.twimg.com/medi…uvIMAA26_u.png:large

  ah! 🙂 Dat is nu echt het plaatje wat erbij hoort! 🙂

 189. maff says:

  Frans,

  Ja hoor, de schepen zijn nu allemaal afgebouwd 🙂

 190. maff says:

  ps: Cash is King

  Lol, Yanis, van ander draadje ……

  en dan gaan ze uit target-2 gezet worden, dus dan kunnen ze niet meer handelen met europa via de banken, maar nog wel via cash, of via swift met ik noem maar een dwarsstraat rusland/sjina/rest vd wereld.
  en ze krijgen wel pegels binnen, via toerisme bijv. dat moet ook cash want met je pinpas kan je dan niks meer daaro, maar het voordeel is dat die cash in cash is, dus dan is er al helemaal geen controle meer, op niks niet.
  en de grootste giller? dat ‘t dan meteen beter gaat daaro.

  orca

 191. Juan Belmonte says:

  maff,

  De onderwaterdoorstroomlening, het nieuwe treintje 🙂

  Immers Hollands Huis is behoudend gefinancierd 🙂

 192. Juan Belmonte says:

  Nvm meldt ook dat de industrieprijzen afnemen
  Terwijl de consument vrolijk doorleent.

  Daarnaast zijn bedrijven nog steeds terughoudend met het aangaan van nieuwe financiële verplichtingen. Waar de opgeklaarde stemming onder consumenten zich al heeft vertaald in een stevig aantrekkende hypotheekproductie, blijft de vraag naar zakelijke kredieten zeer bescheiden. Daarbij speelt mee dat het Nederlandse bedrijfsleven al relatief hoge schulden heeft. “Het is niet zo dat wij strenger zijn geworden”, benadrukte Hamers.

  http://www.nvm.nl/actual/februari_2015/ing_herstel_nog_traag_en_ongelijk_verdeeld.aspx

  Het herstel van de woningmarkt,
  Dat is: hogere aantallen huizentransacties in met name de lagere segmenten in gebieden waar veel werk is,
  Komt dus doordat iedereen lekker doorgaat met zich lek lenen.

  Om de heer Trichet maar weer eens aan te halen:
  All that permits to avoid this overindebtedness of the households is certainly good

  Avoid 🙂

 193. Juan Belmonte says:

  Kortom banken zien wel overcapaciteit bij bedrijven en draaien duimschroeven aan
  -zie recente voorbeeld glastuinbouw Rabo, met toevalligerwijs een sanctie van Russische vrienden op een moment dat dat Nederland niet bijster best uitkomt (lijkt Sachalin wel)
  Maar de woningen, de motor van de oekoenomie, die zitten weer in de lift.

  Fundateller flink omlaag, de carnaval kan weer beginnen.

 194. Juan Belmonte says:

  “Over the past 12 months, the Dutch housing market showed clear signs of recovery, spurred on by the market for smaller houses and apartments in key urban areas that performed better as a result of increased transaction volume,” says Jeroen Heijdeman, a Moody’s Assistant Vice President – Analyst and author of the report.

  Moodys heeft de conclusie van het CBS
  Dat prijzen stegen in ALLE segmenten
  Niet overgenomen.

  Het is vanuit London Canary Warf gemakkelijker om uit het raam te kijken
  ……
  Dan in Heerlen 🙂

 195. maff says:

  Juan Belmonte: Het is vanuit London Canary Warf gemakkelijker om uit het raam te kijken

  Stunning vieuws 🙂 voor glazenwassers ook …..

  London Canary Wharf
  29th Floor, One Canada Square, Canary Wharf, London, E14 5DY

  http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2011/02/10/article-0-0D1DC838000005DC-80_634x398.jpg

 196. maff says:

  Rabo verwacht sterke terugval in woningverkopen 1e kwartaal een daling van 20%

  Uitval van stimulanzzzzzz ? 😉

  http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/23674699/___Terugval_in_woningverkopen_eerste_kwartaal___.html

 197. jodha says:

  maff: Moody’s: Subdued recovery in Dutch housing market is credit negative for existing Dutch RMBS and covered bonds

  moodys.com/researc…tive–PR_316744

  Als je dan een keer de kleuterpers in vernederland leest zie je dat V&D, KLM, Schoenenreus, post.nl, blokker etc niet helemaal lekker gaan en dat er een record aantal winkels in moeilijkheden verkeert. Neem daarbij de explosie van incasso’s en de grafiek van huizenprijzen sinds 1970 en je krijgt een fundamenteel beeld.
  Waar de statistieken van de NVM en kadaster de mist in gaan mbt huisprijs en indicatie voor de relevante economie:
  1) De gemiddelde waarde van een huis is in de gepresenteerde statistieken in werkelijkheid de gemiddelde waarde van een hypotheek (eigen huis -> eigen schuld). Het zegt niets over de waarde van een individueel huis: hoeveel meer huis je voor deze prijs krijgt.
  2) De groep mensen die nu een hypotheek koopt en deze gemiddelde ‘transactiewaarde’ neerzet, is qua inkomen niet meer de groep van voor 2008: ze heeft een hoger in te zetten actueel inkomen. Oplopende werkeloosheid en druk op salarissen wil je hierin meenemen.
  3) Door de rommel die vanuit de US over de wereld wordt uitgestort zijn er meer factoren buiten deze postzegel op de planeet die het econ weer hier sterk beinvloeden. Daarmee wordt de beta bij een huis kopen iets anders. Gezien de invloed van schulden op de beslissingen die je in je leven neemt, dien je hier terdege over na te denken.

  Fundateller en soortgelijke cijfers: confuse if you cannot convince.

 198. DenVrolijkeHuurder says:

  Ook leuk, Rabo verwacht een terugval in transacties met 20% voor het 1e kwartaal. Over het hele jaar verwachten ze echter dat 2015 > 2014.

  Dat betekent dus dat Q2, Q3, Q4 nog beter moeten lopen om de schade van Q1 in te halen. En dat zonder schenkingsvrijstelling van 100K, NHG naar 245K in juli en 103% LTV versus 104% LTV.

  Rarara, hoe gaat dit aflopen?

 199. erik(trolnogimmerhier) says:

  Goed, rente gaat nog verder naar beneden.

 200. erik(trolnogimmerhier) says:

  En o ja het is bijna tijd om de overdrachtsbelasting helemaal op 0 te zetten.

 201. Eek-a-mouse says:

  Aangezien ik een redelijk courant gewild koophuis heb, gaat er bij mij netto gezien met inflatie 30% vanaf gemeten vanaf de top eind 2008 (=van 250.000 naar 1750.000 Euro)

  Er zijn echter gemeentes in Nederland (Voerendaal bijvoorbeeld) die nu al! -49% daling kennen.

  Bovenstaande matcht precies met het gemiddelde van -40% van dr. ir. Maartje Martens.

  Bron: prijzenverloop.huizenprijzen / grootste dalers
  http://huizenprijzen.prijsverloop.nl/grootste%20dalers%20nederland/

  Volgens de grafiek van M.M. ligt het dal ergens 2016-2018, als ik het goed heb gelezen.

  Hoewel het dal in zicht is, denk ik dat een belangrijk punt veranderd is namelijk de (flexibele) grillige arbeidsmarkt….

  Als je zekerheid van werk hebt ook bij onverhoopt baanverlies en je kunt laag inkopen / shoppen, denk ik dat kopen goedkoper is als huren ook al zullen er nog wel wat procenten vanaf gaan de komende jaren bijvoorbeeld bij een stijgende hypotheekrente.

  -49% X 2 zie ik persoonlijk niet zo snel gebeuren.

  OP vallend dat meneer Hu. het telkens over ik meen -17% heeft, misschien kan hij dat ook eens uitleggen aan de inwoners van Voerendaal die net -49% verlies hebben genomen?

 202. Eek-a-mouse says:

  Een kennis van mij zit op 2007=160.000 Euro en nu bij verkoop 100.000 Euro= netto -37,5% waardedaling 2008-2014, ik geloof dat de bodem zo goed als bereikt is mijne heren / dames.

  @Comment212, 1750000=-0 😉

 203. Eek-a-mouse says:

  Hoe langer dat ge etter met die huizenprijsdalingen door blijft gaan des te meer jaren inflatie (inmiddels deflatie?), er in negatieve zin bij komt……

  Jaren 80 was een kortstondige heftige huizenprijsdaling 2008-crisis is een lang voort etterende huizenprijsdaling met alle gevolgen van dien, mevrouw M.M. heeft gelijk gekregen, misschien zou een baan als woningmarktdeskundige in onze regering haar niet misstaan…

  Zachte heelmeesters maken stikkende wonden, dit geldt m.i. ook voor de afschaffing van de H.R.A.

  Prof. Barbara Baarsma
  Bron:https://www.youtube.com/watch?v=P9gv0M3yM30

 204. Eek-a-mouse says:

  @214 k=n

 205. DenVrolijkeHuurder says:

  erik(trolnogimmerhier):
  Goed, rente gaat nog verder naar beneden.

  Dat wordt een tranendal indien die rente op een gegeven moment weer gaat stijgen. Kunstmatig lage rente is slechts uitstel van executie.

  Het is maar wat je ‘goed’ noemt. Lage rentes zijn bovendien een teken van achterblijvende economische groei. Maar jij verwacht dus dat in zo’n klimaat de transactieaantallen stijgen? Interessante oorzaak-gevolg relaties leg je dan.

 206. Eek-a-mouse says:

  DenVrolijkeHuurder: Dat wordt een tranendal indien die rente op een gegeven moment weer gaat stijgen. Kunstmatig lage rente is slechts uitstel van executie.

  Het is maar wat je ‘goed’ noemt. Lage rentes zijn bovendien een teken van achterblijvende economische groei. Maar jij verwacht dus dat in zo’n klimaat de transactieaantallen stijgen? Interessante oorzaak-gevolg relaties leg je dan.

  Doordat er meer geld vrijkomt om uit te lenen door banken dalen de rentes inderdaad volgens mij, er werd ook al gesproken over het gevaar van nieuwe zeepbellen in de huizenmarkt, ik meen mij te herinneren dat Klaas Knot hier een opmerking over had gemaakt…..

  Transactieaantallen zullen m.i. inderdaad toenemen maar of de prijzen stijgen dat betwijfel ik.

  Rente staat nu op 2 als deze naar 4 gaat zijn de rapen gaar.

  Uitstel van executie inderdaad.

 207. Tijl says:

  Als we nu op het dieptepunt zitten dan moeten de prijzen “tegen de stroom in” omhoog gaan.

  De LTV wordt namelijk verder afgebouwd naar 100%, en wellicht verder naar 80%. De HRA gaat uiteindelijk naar 35%. NHG grens gaat wellicht ook verder omlaag. Lonen gaan omlaag. Zorgkosten gaan omhoog.

  Tegen de stroom in zwemmen betekend dat je twee keer meer je best moet doen, anders redt je het niet.

 208. Eek-a-mouse says:

  De H.R.A., de 100% aflossingsvrije (top)hypotheek en 2e inkomen partner meetellen met de leencapaciteit en het creëren van schaarste op een primaire levensbehoefte als wonen hebben een monster gecreëerd op de woningmarkt, hetgeen onvergelijkbaar is met de crisis in de jaren 80, op de HRA na bestonden deze toch vooral negatieve elementen niet waardoor de woningmarkt in de jaren 80 naar verhouding gezonder was als in 2008 dat bent u toch wel met mij eens?

  In feite is het nog een achterstelling van singles ook door het 2e inkomen mee te laten tellen bij een hypotheekaanvraag….?

  35% HRA is nog te hoog 35% van 100.000=…..geef korting op de HRA en laat de korting verplicht aflossen dan gaat de algemene hypotheek schuld tenminste ook omlaag.

 209. dr.t says:

  Juan Belmonte,

  Beste Juan,

  Ik zie voor jou een goede carriere in het verschiet als medewerker bijzonder beheer bij een bank naar keuze. De kredietkraan dichtdraaien met een stapel argumenten lijkt goed bij je te passen…

 210. Adamus says:

  erik(trolnogimmerhier),

  Keesje: Misschien moet je eens na gaan denken op een minder gewilde Lokatie,Lokatie,Lokatie te wonen…..?

  Relatief duur.

 211. Juan Belmonte says:

  dr.t,

  Juan verwoordt slechts de tijdgeest
  Uitblinken in beheer zal Juan niet, laat staan bizonder beheer.
  Overigens wemelt het van de stierenvechters binnen banken, een grote arena.

 212. Juan Belmonte says:

  Eek-a-mouse:
  De H.R.A., de 100% aflossingsvrije (top)hypotheek en 2e inkomen partner meetellen met de leencapaciteit en het creëren van schaarste op een primaire levensbehoefte als wonen hebben een monster gecreëerd op de woningmarkt, hetgeen onvergelijkbaar is met de crisis in de jaren 80, op de HRA na bestonden deze toch vooral negatieve elementen niet waardoor de woningmarkt in de jaren 80 naar verhouding gezonder was als in 2008 dat bent u toch wel met mij eens?

  In feite is het nog een achterstelling van singles ook door het 2e inkomen mee te laten tellen bij een hypotheekaanvraag….?

  35% HRA is nog te hoog 35% van 100.000=…..geef korting op de HRA en laat de korting verplicht aflossen dan gaat de algemene hypotheek schuld tenminste ook omlaag.

  Eens
  De beleningsgraad is factoren hoger nu dan in de jaren ’80
  Toen werd er niet gefinancierd:
  – zonder eigen geld
  – obv twee inkomens
  – zonder af te lossen
  – tegen kunstmatig lage rentes.

  Kortom potentieel is de zeepbel in Holland, met een gemiddelde beleningsgraad van 2,5 maal het EU gemiddelde, veel groter dan begin jaren ’80.

  Gelukkig ziet de hele academische wereld die belangen heeft bij financiële instellingen
  En de NOS

  Dat volstrekt anders.
  Dat helpt 🙂

 213. Juan Belmonte says:

  En inderdaad begin jaren ’80 stond de HRA niet ter discussie

  MAARueh … Parallellen te over 🙂

 214. Juan Belmonte says:

  erik(trolnogimmerhier):
  En o ja het is bijna tijd om de overdrachtsbelasting helemaal op 0 te zetten.

  Goed plan

 215. Juan Belmonte says:

  erik(trolnogimmerhier):
  Goed, rente gaat nog verder naar beneden.

  Logisch, er bestaan immers geen risico’s meer op niet terugbetalen.

  Zeker niet met een miljoen huizen onder water
  Waarvan een groot gedeelte niet aflost en dus least.

  ( 🙂 voor de luis een smiley zodatti bij deze grap wat minder moeite heeft met lezen )

 216. Juan Belmonte says:

  Rente
  Was vroeger gewoon de prijs van geld.
  Ooit.

  Tegenwoordig een speeltje van centrale bankiers en politici
  Die gestopt zijn met pochen over grote Leden
  En nu pochen met negatieve rentes en kunstmatige geldinjecties

 217. Juan Belmonte says:

  maff,

  Haha, mooie plaat.

  DLR van LGC stopt er.
  Neemt u de Rotterdamse vlieger van 07:00 dan bent u op tijd op kantoor in de city.

 218. Juan Belmonte says:

  Que tenga
  Une buena noche

 219. Nico de Geit says:

  Juan Belmonte: Goed plan

  Overdrachtsbelasting en zo vervangen voor een maandelijkse heffing. De gemeentes hebben nu eenmaal geld nodig. Wat is er nu makkelijker te belasten dan een huis?

 220. Willem says:

  Nieuwbouwprijzen gaan omlaag? Hier in Amstelveen Centrum nog niet echt. 500 inschrijvingen op 25 woningen. Vraagprijs voor de grond van een tussenwoning: 235000 euro voor en kavel van maar liefst 150m2. De gelukkigen die ingeloot waren en nog met de centjes van pa voor 1 januari 2015 hebben gekocht, krijgen ook nog een lekker OZB aanslag van de gemeente op de koop toe. Lang leve de malaise op de huizenmarkt.

 221. Bug says:

  Nico de Geit: Overdrachtsbelasting en zo vervangen voor een maandelijkse heffing. De gemeentes hebben nu eenmaal geld nodig. Wat is er nu makkelijker te belasten dan een huis?

  gelukkig zal de huurder ontzien worden, not.

 222. maff says:

  En we volgen nog steeds het script van het boek der boeken 🙂 …….. we volgen zelfs de forecast

  http://www.tradingeconomics.com/charts/netherlands-inflation-cpi-forecast.png?s=necpiyoy&forecast=2

 223. maff says:

  Groningen huilt, gaat verdwijnen in een sinkhole

  https://www.youtube.com/watch?v=72fgZd174YQ

 224. Philippulus says:

  maff,

  Geen probleem toch?
  “en dat de bewoners uit het aardbevingsgebied in krimpregio’s elders in Nederland worden ondergebracht”

  http://www.nu.nl/groningen/3990471/kamerfractie-denk-wil-gaskraan-verder-opendraaien.html

 225. Philippulus says:

  Philippulus,

  Én het is een briljant plan om heel Funda leeg te trekken, want al die Groningers moeten toch érgens wonen.

 226. Nico de Geit says:

  Bug: gelukkig zal de huurder ontzien worden, not.

  De huurder kan wel makkelijk uitstappen.

 227. Keesje says:

  Philippulus:
  maff,

  Geen probleem toch?“en dat de bewoners uit het aardbevingsgebied in krimpregio’s elders in Nederland worden ondergebracht”

  nu.nl/groningen/39…der-opendraaien.html

  Het zijn geen dieren die je maar even kan verkassen naar waar jij wilt….

 228. Latida says:

  Juan Belmonte:
  Kortom banken zien wel overcapaciteit bij bedrijven en draaien duimschroeven aan
  -zie recente voorbeeld glastuinbouw Rabo, met toevalligerwijs een sanctie van Russische vrienden op een moment dat dat Nederland niet bijster best uitkomt (lijkt Sachalin wel)
  Maar de woningen, de motor van de oekoenomie, die zitten weer in de lift.

  Fundateller flink omlaag, de carnaval kan weer beginnen.

  Gezien het overstelpende goede nieuws over de recordaantallen transacties die zouden hebben plaatsgevonden, vind ik een daling van slechts 15,000 woningen op funda op een totaal van rond de 250,000 zeer magertjes, dat is namelijk maar een 6% daling.

  Daarbij vraag ik me af hoeveel huien er uit de verkoop gehaald zijn en in de private huur zijn gezet, nu dat de hogere huren en de schaarste op die markt een feit zijn.

  Zeepbellen en luchtkastelen, daar gaat het over.

 229. Latida says:

  DenVrolijkeHuurder:
  Ook leuk, Rabo verwacht een terugval in transacties met 20% voor het 1e kwartaal. Over het hele jaar verwachten ze echter dat 2015 > 2014.

  Dat betekent dus dat Q2, Q3, Q4 nog beter moeten lopen om de schade van Q1 in te halen. En dat zonder schenkingsvrijstelling van 100K, NHG naar 245K in juli en 103% LTV versus 104% LTV.

  Rarara, hoe gaat dit aflopen?

  De NHG is dan al vanaf 350,000 teruggegaan naar 245,000 niet minder dan 105,000 eraf.

  Dat zul je hoe dan ook op den duur in de prijzen terug gaan zien.

  Huizen van 250,000 zullen immers binnen die NHG grens willen vallen, en die van 260,000 misschien ook wel.

  En dan de terugtrekkende bewegingen van de hypotheekmarkt van de banken, die spreken boekdelen. Pensieonfondsen zouden dat gat moeten vullen, maar die worden straks misschien wel gewoon opgezadeld met een portie van de daling om de val te breken.

  Verder is de trend om meer, zelfs veel meer, af te lossen, al was het alleen maar om niet meer onderwater te staan, laat staan dat er wat overwaarde overblijft voor in het geval van een verhuizing.

  En dan een vrij grote groep ouderen die met een afbetaald huis de markt op gaan en hopen op een top prijs, die vervolgens ook naar beneden moet worden bijgesteld om een koper te vinden.

  Daar komt de neerwaarste druk van krimpgebieden en onverkoopbare huizen en slecht onderhoud dan nog bij.

  Verder moeten studenten nu en in de toekomst met een studielening en schuld de markt op gaan, en zullen de zogenaamde startersleningen tussen nu en over maximaal drie jaar toch echt afgelost moeten worden, met rente.

  Er zijn slooppremies. Er zijn duizenden huizen die met instortingsgevaar te kampen hebben, al dan niet vanwege aardbevingsgevaar.

  Er zijn innovaties in duurzaam bouwen. Er zijn ontwikkelingen in de techniek voor het gebruik van aardwarmte en zonnepanelen, maar ook voor goedkoper en sneller bouwen.

  Huizen die op de markt verschijnen die hiervan gebruik weten te maken (zonnige ligging, etc) zullen oudere huizen in vergelijking ook in waarde kunnen doen zakken.

  En ten slotte, is er de grondportefeuille’s van provincie, gemeente, projectontwikkelaar en bouwbedrijven, en de waarde waar ze thans voor in de boeken staan.

  Het effect van deze ontwikkelingen op de gemiddelde prijs van een woning in Nederland is uiteraard met geen mogelijkheid in te schatten, zeker niet gezien de onvoorspelbare acties van een zittend kabinet die hier bewezen zeer sterke invloed over uitoefeningen.

  De schenkingen. De aftrekbaarheid van betaalde rente over een tweede al dan niet overkoopbaar huis, de startersleningen, de slooppremies, de huurverhoginen, de renteverlagingen.

  De cornervlaggen van het veld worden steeds weer verzet, en zelfs de doelpalen zijn aan het wandelen geslagen.

 230. Philippulus says:

  Keesje,

  Ik hoop maar dat je niet het idee hebt dat ik serieus was met mijn reactie op dat idiote voorstel.

  Enniewee; De huizenmarkt kan alleen gezond worden met één regeling voor alle woningen.

  http://sargasso.nl/politiek-kwartier-een-regeling-voor-alle-woningen/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*