CPB: Jongeren zien hun inkomen verdwijnen in pensioenpremies en hypotheken

In de beschouwingen bij de ramingen van de Nederlandse economie stelt het CPB dat het verplicht sparen in een pensioenregeling, de hypotheekrenteaftrek en het aflossen van de hypotheek, wat ongelukkig getimed zijn. “Veel huishoudens, en dan vooral die in de hogere inkomenscategorieën, zijn op jonge leeftijd een aanzienlijk deel van hun inkomen kwijt aan pensioenpremies en hun hypotheek. Deze timing lijkt onhandig in het licht van de verwachte stijging in hun toekomstige inkomen en de kosten van kinderen die vooral bij jongeren (zeg dertigers en veertigers) voor minder individuele consumptiemogelijkheden zorgen.”

Lees ook: Gaat de politiek straks je hypotheekvrije huis belasten als vermogen?

Naast het geld dat naar de hypotheekaflossing en pensioenopbouw gaat, zijn de jongeren vaak ook meer geld kwijt aan de zorg voor hun kleine kinderen. Het maakt dat het vooral vijftigers zijn die een hoger besteedbaar inkomen hebben. Door de eigen woning en de hypotheek over te hevelen naar box 3 zou dit probleem opgelost kunnen worden.

Ook geeft het CPB als suggestie om het pensioen en de eigen woning te verbinden: ” Zo kun je een vermindering van de pensioenopbouw mogelijk maken als er wordt afgelost op de hypotheek. Een dergelijke beleidsrichting zou de vorm kunnen krijgen van maatwerkpensioen, waarbij eigenwoningbezitters standaard minder pensioen opbouwen dan huurders. Uiteraard wordt de pensioenopbouw dan navenant aangepast.”

9-3-2016 10-45-14

Share Button
Tagged with: ,
103 comments on “CPB: Jongeren zien hun inkomen verdwijnen in pensioenpremies en hypotheken
 1. Latida says:

  Als er geen onderliggende problemen waren komt het CPB hier niet mee.

  “Maakt ons kwetsbaar”

  “Pensioenen richting hypotheekschulden dirigeren”

  “Onontkoombaar voor volgend kabinet om alles te herzien”

  “Lasten verschuiven”

  Als ingrijpende veranderingen ‘onontkoombaar’ zijn, dan is er in de huidige situatie een nijpend probleem.

  De run op de Nederlandse pensioenfondsen om de huizenprijzen te ondersteunen is begonnen.

  Pensioenen kleiner. Overwaarde belasten. Verplichte aflossing halveren. HRA afschaffen.
  Heerlijk die ‘rust’ op een ‘herstellende’ huizenmarkt.

 2. Expat says:

  Laat het woonhuis onbelast in box 1 en schaf zowel de HRA als het eigenwoningforfait af. Duitsland is een voorbeeld van een goed functionerende woningmarkt.

 3. Arjan says:

  Verkeerde oplossing voor de torenhoge woonlasten in dit landje. Woningen zijn absurd duur. 3 tot 4x zo duur als 20 jaar geleden. Om over de huren maar helemaal niet te spreken.

  De echte oplossing: huurmarkt volledig vrijgeven en laagste inkomens tegemoet komen met een toeslag, veel meer huurwoningen bouwen en de leenvoorwaarden voor hypotheken fors aanscherpen.

 4. Expat says:

  Arjan,

  Dit is geen oplossing voor torenhoge woonlasten. Dit is zoals Latida ook zegt een laatste redmiddel om de huizenprijzen te stutten. De pensioenen zijn nu aan de beurt.

  Door het verplaatsen van de woning naar box 3 gaat deze weer gebruikt worden als pinautomaat. Een woning bestempelen als puur vermogen slaat nergens op. Een dak boven je hoofd behoort tot de eerste levensbehoeften en zou geen melkkoe van de overheid moeten zijn. Deze dingen kunnen echt alleen in Nederland.

 5. Nico de Geit says:

  Ik hou er rekening mee dat er straks alleen nog AOW is voor hen die het echt nodig hebben’ – een soort bijstand dus. Heb je vermogen zoals een huis dan eet je dat eerst op, bijvoorbeeld met een opeet-hypotheek. Heb je andere inkomsten zoals pensioen, dan wordt dat gekort.

 6. Voerman says:

  Wel wel.
  Van geleide (macro)economie naar geleide (micro)economie.

 7. Nico de Geit says:

  Goede kans dat pensioenfondsen een negatief rendement gaan maken. En de waarde van het eigen huis zou ook weleens het Japan-scenario kunnen volgen: krimp, krimp, krimp. Daar staan ze dan iedere ochtend voor in de file.

 8. Voerman says:

  Nico de Geit: Ik hou er rekening mee dat er straks alleen nog AOW is voor hen die het echt nodig hebben

  Plan:
  Straks heeft niemand nog echt AOW nodig, want je werkt straks tot je er dood en berooid bij neervalt.

 9. Nico de Geit says:

  Planken voor in de kelder voor de voedselvoorraad: 75 euro. Voor dat geld kunnen heel veel potten en blikken overzichtelijk worden neergezet. En het is lekker koel in de kelder, dan blijft het voedsel nog langer goed.

  Een slimme Geit hamstert op tijd. Al was het alleen maar om maximaal in te slaan bij aanbiedingen.

 10. Latida says:

  Voerman: Plan:
  Straks heeft niemand nog echt AOW nodig, want je werkt straks tot je er dood en berooid bij neervalt.

  Als je werk hebt natuurlijk. Werkeloosheid onder 45+ is meer dan verdubbeld sinds 2003.

  “De gemiddelde vierkante meterprijs voor bouwkavels ligt nu al ruim 10 procent hoger dan aan het begin van de crisis. En dat terwijl de gemiddelde woningprijs van een nieuwbouwwoning nog zo’n 15 procent lager ligt dan bij de start van de crisis.”

  http://www.gemeente.nu/Leefomgeving/Nieuws-in-Leefomgeving/2016/3/Gemeenten-schroeven-grondprijzen-weer-op-2772276W/

  Oftewel boekwaardes grondportefeuilles gemeentes worden verder opgeblazen, waardoor minder huizen (kunnen) worden gebouwd.

  En dat terwijl er lange wachtlijsten zijn voor betaalbare huurwoningen.

  360,000 woningen staan administratief leeg. Er staan er nog steeds ruim 200,000 te koop. Sommigen daarvan zijn tweede woningen. Maar blijkbaar zijn deze niet betaalbaar, staan ze op de verkeerde lokatie, of hebben de huidige eigenaars elders al een huis.

  Blijkbaar is het doel in ieder geval niet om zorg te dragen voor voldoende betaalbare woonruimte, anders was er geen schaarste op de huurmarkt en overschot op de koopmarkt. Van een goede balans is geen sprake.

  Nederland kampt met een overschot aan woningen die men zich steeds vaker niet kan veroorloven, zelfs niet met een historisch lage rente, ook niet voor hen die wel toestemming krijgen van een steeds vaker door pensioenfondsen gespekte financier.

  En nu moet er straks dus alsnog noodgedwongen weer nog meer pensioengelden gebruikt gaan worden om de hypotheken af te lossen, om de grondprijzen te stutten, om de huizenprijzen in stand te houden.

 11. Juan Belmonte says:

  @ artikel

  Punt 1 is dat CPB een probleem signaleert dat hier al reeds ook vaker gesignaleerd is: huizenprijzen, m’n topsegement zijn een zeepbel die zichtbaar wordt bij normalere rentestanden en de overgang van gesubsidieerd leasen (100% HRA aflossingsvrij = gesubsidieerd leasen) van huizen verloopt via gesubsidieerd lenen (hra beperken maar instandhouden)
  CPB zegt eigenlijk dat huizenprijzen te hoog zijn voor inkomens, puntje dat Juan C.s. Ook wel eens gemaakt heeft. Mooie bevestiging door CPB.

  Punt. 2 is dat CPB de oplossing zoekt via de “vette kip methode”:
  zij die profiteerden van een forse overwaarde en die overwaarde buiten de belastingssfeer konden houden omdat deze in een eigen woning zat, zijn toch een keer wel aan de beurt om een duit in de zak te doen.
  Spaart diegenen die werken en kinderen opvoeden, met twee ouders die (al dan niet in deeltijd) werken en een kinderopvangskosten waar menig babyboomer van schrikt.

 12. maarten says:

  Dat wordt emigreren, naar de Bahamas

 13. maarten says:

  maarten,

  Schuldbaas boven schuldbaas

 14. Juan Belmonte says:

  Voerman:
  Wel wel.
  Van geleide (macro)economie naar geleide (micro)economie.

  U raakt een goed punt in de zin dat CPB gaat bepalen wie wel en wie niet pensioen “buitenshuis” moet gaan opbouwen.

  Raar want met zoveel zzp-res die gezien worden als ondernemer en daarom vrij weinig belasting betalen is per saldo de pensioenopbouw voor een groot gedeelte al bij het individu terechtgekomen.

  Waar in de jaren ’90 Holland collectief huizen gesubsidieerd is gaan leasen met ieder woonhuis als bv met winst en verliesrekening en een bijdrage aan het offbalancen van leningen/assets bij banken….
  Daar is een decennium later een groot gedeelte gaan ondernemen voor enkelt zichzelf.

  Het moet allemaal vast goed voor de oekoenomie zijn 🙂

 15. Anoniem says:

  Wat cpb compleet lijkt te vergeten is dat de nieuwe generatie met annuitaire hypo geen afnemende netto lasten maar toenemende netto lasten heeft. De oude generatie heeft dit niet. Met het invoeren van dit plan steun je de jonge generatie niet maar zet je er een extra last op. Zou het cpb dit nu echt niet snappen…

 16. Juan Belmonte says:

  Arjan,

  Oneens,

  CPB komt een aantal goede gedachten.

 17. Expat says:

  Juan Belmonte: Punt. 2 is dat CPB de oplossing zoekt via de “vette kip methode”:
  zij die profiteerden van een forse overwaarde en die overwaarde buiten de belastingssfeer konden houden omdat deze in een eigen woning zat, zijn toch een keer wel aan de beurt om een duit in de zak te doen.

  Je profiteert pas van een forse overwaarde als je goedkoper gaat wonen. Het cashen van overwaarde met behoud van HRA is iets uit een ver verleden. Overwaarde belasten in box 3 is zeer onrechtvaardig. Eerst wil de overheid dat je aflost in 30 jaar zodat ze minder HRA hoeven te betalen en dan doen ze de woning in box 3 om de belastinginkomsten te vergroten. Wat een slim plan om de om de overheidsbegroting te redden.

 18. Luisindepels says:

  Latida: Als er geen onderliggende problemen waren komt het CPB hier niet mee.

  Ik zou eens gaan kijken naar de onderzoekers van het CPB. Toevallig categorie 30-40, kinderen, huishoudinkomen richting 100k en die het zat zijn dat ze verplicht zijn aan allerlei zaken mee te moeten betalen, terwijl ze nergens aanspraak op kunnen maken in de toekomst? Minder verplicht pensioen sparen, minder verplicht aflossen, met het doel om de koopkracht van de 30-40 jarige hogere inkomens te bevorderen. Zou er een verband zijn?

 19. maarten says:

  Luisindepels,

  Die egoisten wel, en wij allemaal dociel in het gelid lopen zeker?

 20. Maria says:

  “Minder individuele consumptiemogelijkheden”, dat is de “trigger”.

  Consumptie, daarop draait ook het CPB op.

  Toen ik jong was (1963) verdween ons inkomen ook in hypotheek en pensioenpremies, daarna luiers en zelfgemaakte fruithapjes en vooral geen kinderopvang, daarvan maakte alleen de bijstandsmoeders gebruik die deze opvang vergoed kregen.

  Een simpel rekensommetje leerde toen al dat een slimme meid op haar toekomst was voorbereid en het rekenkundig beter was als ze niet zou werken en haar kinderen zelf zou opvoeden. “Boerenverstand”!

  Verder, mooie quote: “veel geld kwijt aan de zorg voor hun kleine kinderen”.

  Die kleine kinderen hebben we gehad, nu die grote, studerende kinderen.
  Vanaf hun 18 e levensjaar mogen ze bijdragen aan de woekerpolis die zorgbijdrage heet, bij 2 kinderen betekent dit dus € 250,= per maand.

  Studeren, collegegeld, op kamers, vooral niet veel te makken en ouders die graag hun kinderen zonder studieschulden zien opgroeien, ook omdat ze het daar zelf zo moeilijk mee hebben gehad.

  Wat zullen we zeggen, € 1500,= per maand?

  Pensioen, wat was dat?

  Vijftigers gemakkelijk?
  Mag ik de vakanties nog inhalen die 30e en 40e al hebben gehad?

  Dank!

  Vijftigers gemakkelijk?

 21. Voerman says:

  Juan Belmonte: Spaart diegenen die werken en kinderen opvoeden, met twee ouders die (al dan niet in deeltijd) werken en een kinderopvangskosten waar menig babyboomer van sch

  Wel, menigeen zou schrikken door zich te realiseren hoeveel babyboomers een groot deel van hun vrijheid en vermogen hebben ingeleverd door ‘gelegenheidsouder’te zijn voor hun kleinkinderen. De jongere generatie heeft alvast ‘beloofd’ dat nooit voor hun eigen kinderen te gaan doen. Menigeen realiseert zich ook niet, dat de babyboomers de schatbewaarders voor de toekomst zijn.
  Voor de jongeren: de babyboomers uitkleden betekent, dat jezelf in je blote kont komt te staan.
  Allemaal heel eenvoudig te bevatten, maar zo moeilijk te accepteren.

 22. Maria says:

  Robin Fransman, klinkt als Marike Stellinga!!

  Wie vraagt hem op?

 23. Latida says:

  Luisindepels: Ik zou eens gaan kijken naar de onderzoekers van het CPB. Toevallig categorie 30-40, kinderen, huishoudinkomen richting 100k en die het zat zijn dat ze verplicht zijn aan allerlei zaken mee te moeten betalen, terwijl ze nergens aanspraak op kunnen maken in de toekomst? Minder verplicht pensioen sparen, minder verplicht aflossen, met het doel om de koopkracht van de 30-40 jarige hogere inkomens te bevorderen. Zou er een verband zijn?

  Ook dat zijn onderliggende problemen. Onttrekking aan verplichte bijdrage pensioenfondsen betekent sneller dalende dekkingsgraden, op termijn einde nederlandse collectieve pensioensysteem, einde solidariteit tussen generaties, en ook minder hoge erfenissen als gevolg. Het is schieten in de eigen voet, de kater komt later. Altijd maar weer de werkelijke problemen vooruitschuiven. Symptoombestrijding zonder genezing.

  Die schuldverplichtingen die zijn aangegaan moeten betaald worden, het geld is er niet, en ineens blijkt ‘het beste pensioensysteem ter wereld’ een Blok (sic) aan het been te zijn..

 24. Adamus says:

  http://bit.ly/1UbHvVQ

  grondprijzen omhoog; gaan weer goede bron van inkomsten voor de gemeenten worden.

 25. Latida says:

  Voerman: Voor de jongeren: de babyboomers uitkleden betekent, dat jezelf in je blote kont komt te staan.

  Eens.

  Dat noemt men dan “ontlasten”, oftewel, wij zullen jullie wel even van je pensioen afhelpen om het in je huis te stoppen, en dan gaan we dat vervolgens belasten.

  Een orgie van gratis geld, gevolgd door de kater later.

  Oftewel, zuivere clusterfuck.

  “bungled or confused undertaking,” 1969, U.S. military slang, from cluster + fuck, probably in the “bungle” sense. Earlier the compound meant “orgy” (1966)”

  http://www.dictionary.com/browse/clusterfuck

  De problemen zijn zodanig dat het huidige kabinet er zich de afgelopen 4 jaar de vingers niet aan heeft durven branden, en onderwijl ‘herstel!’ roepend, het werkelijke probleem onopgelost doorschuift.

 26. Latida says:

  Uit het Cpb rapport:

  “Een derde invalshoek grijpt specifiek aan op de vereisten om in aanmerking te komen voor
  de aftrekbaarheid van de hypotheekrente. De vereiste aflossing van de hypotheek zou
  beperkt kunnen worden tot 50% (waarbij het tijdpad van de beperking van de
  hypotheekrenteaftrek blijft gehandhaafd en de omvang van de fiscale subsidie dus niet
  stijgt). In lijn met moderne gedrags‐economische benaderingen, wordt de ‘Blok‐hypotheek’
  getransformeerd van de (nu amper gebruikte) afwijking tot de standaardnorm. ”

  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/wp-content/uploads/2016/03/cpb-policy-brief-2016-03-raming-cep-2016.pdf

 27. Latida says:

  Eigen woning moet naar box 3 – datum: 18-06-2013

  “Als het aan de commissie Dijkhuizen ligt, gaan de eigen woning en de hypotheekrenteaftrek uiteindelijk naar box 3. ”

  “Omdat de huizenmarkt in zwaar vaarwater zit, stelt de commissie voor de overgang pas te doen, nadat de huizenmarkt is gestabiliseerd en de huizenprijzen en verhuismobiliteit weer stijgende zijn. ”

  http://www.homefinance.nl/algemeen/nieuws/eigen-woning-moet-naar-box-3-1371.asp

 28. Latida says:

  ” De economie staat op het punt van bezwijken onder de nog steeds groeiende berg schulden, met alle dramatische gevolgen van dien.”

  http://www.refdag.nl/opinie/het_ergste_voor_de_economie_moet_nog_komen_1_976849

 29. Latida says:

  Grappig dat het CPB de 30-ers en 40-ers aanhaalt. Dat zijn wellicht de grootste nettobetalers inderdaad. Maar als ze dan toch 25% van de pensioenen gaan ‘ombuigen’, dan zijn er ook andere mogelijkheden..

  Ze kunnen bijvoorbeeld ook op <25 jaar kunnen inzetten, die schreeuwend betaalbare woonruimte nodig hebben, en voldoende arbeidsmobiliteit en toekomstperspectief.

  Om de bestedingsruimte van de nieuwe generaties te stimuleren kun je namelijk ook met behoud van pensioen de HRA, Huurwaardeforfait, Huursubsidie en huurverhoginen en overdrachtsbelasting gewoon per direkt afschaffen.

  Men wil immers toch marktwerking & privatisering? Nou dan!

  Gewoon alle vormen van subsidie afschaffen nu de rente laag is, en de besparingen aanwenden om de troep op te ruimen en voldoende goedkope huurwoningen te bouwen.

  Dan heeft de jeugd onder de 25 jaar tenminste wel een toekomst. Wordt bouwgrond goedkoop, worden armen ontzien en kan de economie na de pijn genomen te hebben met een schone lei weer aan toekomstbestendige groei gaan denken zoals ijsland in plaats van het huidig japan scenario.

  Vallen er misschien wel 1 of meerdere banken om, maar er is ook een leven na de V&D.

 30. Arjan says:

  Expat,

  Juan Belmonte,

  Jij vindt het een goed idee om driekwart gebakken lucht met geld te financieren dat bedoeld is voor een welverdiende oudedagsvoorziening? Word toch eens wakker: de prijzen van woningen zijn veel te hoog. Dat heeft helemaal niets met pensioenen te maken. De banken krijgen gratis geld van de ECB, daar zit de scheefgroei.

 31. BBB says:

  Voerman: Wel, menigeen zou schrikken door zich te realiseren hoeveel babyboomers een groot deel van hun vrijheid en vermogen hebben ingeleverd door ‘gelegenheidsouder’te zijn voor hun kleinkinderen. De jongere generatie heeft alvast ‘beloofd’ dat nooit voor hun eigen kinderen te gaan doen. Menigeen realiseert zich ook niet, dat de babyboomers de schatbewaarders voor de toekomst zijn.
  Voor de jongeren: de babyboomers uitkleden betekent, dat jezelf in je blote kont komt te staan.
  Allemaal heel eenvoudig te bevatten, maar zo moeilijk te accepteren.

  Ik schrik juist van het lage aantal babyboomers dat “gelegenheidsouder” is en je mag mij uitleggen welk vermogen ze daarvoor hebben ingeleverd.

  De “ingeleverde vrijheid” is al gecompenseerd met verkregen VUT. Als men nu op hun dertigste kinderen neemt is men nog minstens 7 jaar aan het werk als men grootouder wordt. Hebben de kleinkinderen van Voerman hun opa ooit zien werken? De jongeren hebben niets beloofd maar het is ons opgedragen omdat de rekening van de babyboom nog betaald moet worden.

  Zowiezo is de eerste zin van Voerman een walgelijke babyboom opmerking. Het zorgen voor de kleinkinderen zou een toegevoegde waarde moeten geven maar past niet in het beeld van de egoïstische babyboomer die toch al geen goede band heeft met kind en kleinkind. De babyboomer praat liever in termen van vermogensverlies en vrijheid. Echt walgeljk.

  En dan de laatste opmerking over “schatbewaarders”. Om te kotsen.

  Lees je eigen stukje nog maar een keer Voerman je hebt immers vrijheid genoeg.

  Na mij de zondvloed

 32. Adamus says:

  Expat:
  Laat het woonhuis onbelast in box 1 en schaf zowel de HRA als het eigenwoningforfait af. Duitsland is een voorbeeld van een goed functionerende woningmarkt.

  klopt dat? Ik wil het niet over eerlijk hebben, maar huurprijzen stijgen wel mee met ‘waardevermeerdering’, inflatie.

 33. Expat says:

  Adamus,

  Een huurwoning is een belegging voor de verhuurder die moet renderen. De verhuurder loopt het risico op waardedaling. Een huurhuis zit in box 3 voor de particuliere verhuurder. Een waardestijging betekent meer kosten (forfaitaire belasting) en dus hogere huur om hetzelfde rendement te behalen. De verhuurder wordt beloond of gestraft voor het genomen risico bij verkoop van de huurwoning. Door slecht overheidsbeleid op de Nederlandse woningmarkt is het gat tussen kopen en huren zo groot dat mensen het risico op de koopmarkt voor lief nemen en er voor kiezen een slaaf van de bank te worden.

 34. Adamus says:

  Expat: Je profiteert pas van een forse overwaarde als je goedkoper gaat wonen. Het cashen van overwaarde met behoud van HRA is iets uit een ver verleden. Overwaarde belasten in box 3 is zeer onrechtvaardig. Eerst wil de overheid dat je aflost in 30 jaar zodat ze minder HRA hoeven te betalen en dan doen ze de woning in box 3 om de belastinginkomsten te vergroten. Wat een slim plan om de om de overheidsbegrotingte redden.

  wat ik onthouden heb van Marcel van Dam over subsidies van ‘dubbel glas’: de overheid haalt altijd terug -en anders breng ik ze wel op het idee 😉

 35. Adamus says:

  Adamus,

  we hebben nu dan energiebelasting.

 36. Nico de Geit says:

  Let er ook op dat de VRH in 2017 omhoog gaat naar 1,41% boven een ton, tot 1 miljoen. Dat maakt een duur huis nog veel duurder.

  Mooi plekje voor een tiny-house, maximaal twee tiny-houses:

  http://www.funda.nl/koop/velp-gld/huis-49753640-beekhuizenseweg-91/

  ‘De verkoop zal geschieden middels een inschrijving. Op het aangegeven tijdstip op 12 mei 2016 om 16:00 uur dient uw bieding dan in een gesloten envelop aangeboden te zijn bij het betrokken notariskantoor.’

  Als je weinig geld uit wilt geven moet je vechten voor een plaats in het getto. In het bos wonen is in Nederland heel duur. Waarom precies blijft onduidelijk. Want er is bos zat.

  Misschien wordt het tijd voor illegaal wonen. Een paar ton aftikken voor een plekje in het bos – gecreëerde schaarste – is gewoon belachelijk.

  Verderop van dat stukje bos staat een hele wijk babyboomhuizen van 500k+. Een supermarkt is er niet, allemaal oude vrekken bij wie de voorspoed naar het hoofd is gestegen. Die huizen komen straks allemaal in de verkoop.

 37. Nico de Geit says:

  Het zou je maar gebeuren: jarenlang voorspoed, huiseigenaar, voorspoed naar het hoofd gestegen. Opeens ontslag, niet aan zien komen. Vrouw heeft er geen zin meer in, vechtscheiding om geld dat er niet is.

  Vrienden laten niets meer van zich horen. Nieuwe voorspoed is er niet. En ook geen sociale huurwoning. Toenemende trend?

 38. Expat says:

  Door de lage hypotheekrente lijkt huren nog veel duurder te zijn geworden dan kopen. Maar kopen met vreemd vermogen (hypotheek) heeft ook zijn risico’s. Bij waardedaling kun je uiteindelijk duurder uit zijn dan huren maar veel belangeijker bij waardedaling is dat je vast kunt komen te zitten. Een onderwaterhuis is een gevangenis. De zeepbel is nog lang niet leeg. De zoveelste plijster is er op geplakt om de gaatjes te dichten maar hij gaat knappen. Tussen nu en 2035 is mijn voorspelling. Velen zullen dan in de gevangenis zitten. Niet mijn keuze. Een huis kopen in Nederland met vreemd vermogen is op dit moment geen goede zet.

 39. Nico de Geit says:

  Voor één maandhuur kun je een ongelooflijke hoeveelheid voedsel kopen. Altijd handig als de boel ontploft.

 40. Nico de Geit says:

  Ik snap best dat mensen iets van hun leven willen maken. Een mooi huis, een leuke auto. En werk natuurlijk. Maar de overheid graait zo enorm dat het niet leuk meer is. Je moet een roze bril ophebben al die verplichtingen aan te gaan.

  Je kunt je afvragen of je nog kinderen op de wereld kunt zetten in zo’n maatschappij. Zonder geld moet je vechten voor een plekje in het psycho-getto. Om je te ontworstelen aan het psycho-getto moet je helemaal kapot werken, met de overheid als vampier op je nek.

  Roze brillen zie je vaak bij jonge mensen, dat scheelt.

 41. ps says:

  Nico de Geit,

  Ook voor maff:

  “…de overheid als vampier op je nek.”:
  http://angellier.biblio.univ-lille3.fr/images/bcjohnnyhart.jpg

 42. Nico de Geit says:

  “Geef asielzoekers een beurs, vergelijkbaar met de studiebeurs. Nadat een asielzoeker is toegelaten in ons land gaat de meter lopen, zoals voor huisvesting, ziektekostenverzekering, zakgeld, advocaten etc., in afwachting van een verblijfsvisum”, oppert Ruud van der Linden. Net als bij een studiebeurs kunnen de gemaakte kosten later worden terugbetaald.

  “Laat ze ervoor tekenen dat deze kosten over een tijdvak van 35 jaar plus 1,5% rente moet worden terug betaald. Zoals de studenten in ons land ook hun lening moeten terugbetalen. ‘

  http://www.telegraaf.nl/watuzegt/25347185/___Maak_een_beurs_voor_asielzoekers___.html

  Vluchtelingen als nieuwe zeepbel/piramidespel. Geld wordt via vluchtelingen in de economie gepompt.

 43. Nico de Geit says:

  Naast spooksteden & spookwinkelcentra, is er nu ook de term “Spook Burger” – Nederland telt er een half miljoen en het aantal groeit.

 44. Marketwatch says:

  Begrijpbaar plan vanuit de economische gedacht dat we ons in een Liquidity trap bevinden waardoor we een (te) lage inflatie hebben.

  De consumptie moet dus aangejaagd worden, linksom of rechtsom. En juist de groep in NL die dit kan doen omdat zij vermogen hebben (de ouderen met een afbetaald huis en eindloon pensioen) consumeert (te) weinig. Dus gaat de overheid er via de fiscale weg wel voor zorgen dat dit vermogen wordt geactiveerd…

  In het kader van gelijke behandeling (van vermogens) ook nog verdedigbaar want waarom wordt vermogen op een spaarrekening wel belast met VRH en spaargeld in een huis niet?

 45. Adamus says:

  Nico de Geit:
  “Geef asielzoekers een beurs, vergelijkbaar met de studiebeurs. Nadat een asielzoeker is toegelaten in ons land gaat de meter lopen, zoals voor huisvesting, ziektekostenverzekering, zakgeld, advocaten etc., in afwachting van een verblijfsvisum”, oppert Ruud van der Linden. Net als bij een studiebeurs kunnen de gemaakte kosten later worden terugbetaald.

  “Laat ze ervoor tekenen dat deze kosten over een tijdvak van 35 jaar plus 1,5% rente moet worden terug betaald. Zoals de studenten in ons land ook hun lening moeten terugbetalen. ‘

  telegraaf.nl/watuz…asielzoekers___.html

  Vluchtelingen als nieuwe zeepbel/piramidespel. Geld wordt via vluchtelingen in de economie gepompt.

  lenen voor studie gebeurt in USA via de private partijen. Idee? Niet kunnen afbetalen kan een ‘carrière’ opleveren bij Blackwater -en zien ook nog iets van de wereld.

 46. maff says:

  https://slimbeleggen.net/wp-content/uploads/2016/03/vastgoedcrisis-huizenprijzen-vs-inkomen.png

  Mirror, mirror on the wall
  Who has
  the biggest bubble of them all ?

  ‘ Vastgoedbubbel in België en Nederland kan ieder moment uit elkaar spatten ‘

 47. maff says:

  Nico de Geit: “Geef asielzoekers een beurs, vergelijkbaar met de studiebeurs

  En gelijk securitiseren die hap 🙂 Het nieuwe verdienmodel …….

 48. Nico de Geit says:

  Huis met woz van 3,5 ton VRH € 4.172,00
  Huis met woz van 5 ton VRH € 6.283,00
  Huis met woz van 8 ton VRH € 10.504,00

  (voorlopige percentages VRH vanaf 2017)

 49. Nico de Geit says:

  ‘De nettowaarde van een eigen huis moet niet als inkomen, maar als vermogen worden belast. Oppositiepartij D66 ziet wel brood in dat voorstel van het Centraal Planbureau. Als de eigen woning inderdaad van box 1 naar box 3 van de belastingaangifte verhuist, is dat goed voor mensen die in verhouding tot hun inkomsten hoge hypotheeklasten hebben – in de praktijk dus jonge werknemers. ‘

  http://www.telegraaf.nl/dft/geld/huis-hypotheek/25344728/__D66__Eigen_huis_naar_box_3__.html

 50. TulipManIA says:

  Voerman: Wel, menigeen zou schrikken door zich te realiseren hoeveel babyboomers een groot deel van hun vrijheid en vermogen hebben ingeleverd door ‘gelegenheidsouder’te zijn voor hun kleinkinderen.

  Mag ik dit een heel vreemde opmerking vinden?

  Je moet wel een heel hardvochtig mens zijn – nogmaals mijn bescheiden opvatting – dat je het oppassen op je kleinkinderen na je werkzame leven afweegt tegen vrijheid en geld.

  Zegt Dagobert Duck je iets?

 51. Adamus says:

  Maria:
  Robin Fransman, klinkt als Marike Stellinga!!

  Wie vraagt hem op?

  Robin heeft ook een mooie hypotheeklening?

  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/16-11-2012/marike-stellinga-is-een-scheeflener/

 52. Adamus says:

  Nico de Geit:
  Voor één maandhuur kun je een ongelooflijke hoeveelheid voedsel kopen. Altijd handig als de boel ontploft.

  heel veel erwten en peulvruchten, grote zakken volle rijst, kweekbakken …..zal er nog een beetje water zijn tegen die door jouw geschetste tijd?

 53. Expat says:

  Het verplaatsen van de woning naar box 3 helpt jonge mensen niet. De Nederlander wordt er wederom ingeluisd.

  Een voorbeeld:

  We nemen een woning met woz waarde 200.000 euro.
  Het eigenwoning forfait is 0,75 % van de woz waarde.
  Dat is dus 1500 euro die we bij het inkomen moeten optellen. Daar betalen we in schjf 3 van de inkomensbelasting 42 % belasting over.
  De woning in box 1 kost ons dus 630 euro per jaar.
  Zodra we het huis naar box 3 verplaatsen betalen we 1,2 % vermogensheffing boven de vrijstelling. Zodra je de woning voor de helft hebt afgelost ga je netto meer betalen. De rest van je leven wel te verstaan. Afgelost betekent dit 1800 euro per jaar.

  Pure oplichterij van de overheid. Dit plan heeft niets te maken met jong of oud maar met het vullen van de schatkist.

 54. Voerman says:

  TulipManIA: Mag ik dit een heel vreemde opmerking vinden?

  Op jouw niveau wel. Voerman kan wel moeite doen om overbodige uitleg of toelichting te geven, maar dat is hopeloze tijdverspilling aan leden van het gilde waar jij met je maatjes alhier toe behoort. Genoeg weer tot zover! 🙂

 55. Voerman says:

  TulipManIA: Mag ik dit een heel vreemde opmerking vinden?

  Op jouw niveau wel. Voerman kan wel moeite doen om overbodige uitleg of toelichting te geven, maar dat is hopeloze tijdverspilling aan leden van het gilde waar jij met je maatjes alhier toe behoort. Genoeg weer tot zover! 🙂

 56. Voerman says:

  Automatisch dubbel gepost, misschien dat het dan begrepen wordt. 🙂

 57. TulipManIA says:

  “CPB: Jongeren zien hun inkomen verdwijnen in pensioenpremies en hypotheken”

  Mijn kort door de bocht analyse:
  We worden allemaal in het pak genaaid.

  Huurder, koper, jong, oud, werkende, niet werkende.

  We moeten op Europees niveau nivelleren, de Hollander moet immers even arm worden als de Roemeen, de Roemeen even rijk als de Hollander, en allemaal weer aan de leiband leren lopen van het grootkapitaal en de Europese betweters.

 58. Voerman says:

  Adamus: zal er nog een beetje water zijn tegen die door jouw geschetste tijd?

  Waarschijnlijk vind je dan alleen nog zeik, stront en braakballen.

 59. Voerman says:

  TulipManIA: Je moet wel een heel hardvochtig mens zijn – nogmaals mijn bescheiden opvatting – dat je het oppassen op je kleinkinderen na je werkzame leven afweegt tegen vrijheid en geld.

  Dat oppassen speelde overigens niet na maar tijdens het werkzame leven van Voerman en Voervrouw. 1e Generatie mantelzorg zeg maar. Met liefde gedaan.

 60. Tijl says:

  Nico de Geit:
  Huis met woz van 3,5 ton VRH € 4.172,00
  Huis met woz van 5 ton VRH € 6.283,00
  Huis met woz van 8 ton VRH € 10.504,00

  (voorlopige percentages VRH vanaf 2017)

  Er zijn zoveel redenen voor de belastingdienst om de WOZ waarde maar zo hoog mogelijk te houden, het is gewoon niet leuk meer.

 61. Voerman says:

  TulipManIA: We moeten op Europees niveau nivelleren, de Hollander moet immers even arm worden als de Roemeen, de Roemeen even rijk als de Hollander, en allemaal weer aan de leiband leren lopen van het grootkapitaal en de Europese betweters.

  Ik ben het er wel mee eens, dat het proces waarschijnlijk op die manier gaat verlopen. Dat is de zondvloed die na Voerman komt. Niet omdat Voerman daarvoor kiest, maar omdat mensen dat soort dingen uit hebzucht en afgunst nu eenmaal laten gebeuren.
  Misschien maakt zelfs Voerman daar nog een beetje van mee, want het is een snel accelererend proces met vooralsnog op andere locaties veel bloedvergieten en honger.

  Voor allen: geniet intussen van elke goede dag, want goede dagen worden schaars! 🙂

 62. TulipManIA says:

  Voerman: Op jouw niveau wel. Voerman kan wel moeite doen om overbodige uitleg of toelichting te geven, maar dat is hopeloze tijdverspilling aan leden van het gilde waar jij met je maatjes alhier toe behoort. Genoeg weer tot zover!

  Nou nou.

  Meneer is op de teentjes getrapt.

  “Op jouw niveau wel”
  Inderdaad heb ik mij misschien een standaard aangemeten waar het welzijn van mijn familie niet wordt verrekend met geld danwel (verloren?) tijd. Tja, Voerman, misschien ben ik in tegenstelling tot jou, wel een minderwaardig mens…

  “Voerman kan wel moeite doen om overbodige uitleg of toelichting te geven, maar dat is hopeloze tijdverspilling”
  Weer die tijdverspilling. Dat ik niet jouw moeite verdien valt te begrijpen. Je kinderen en kleinkinderen schijnbaar ook niet. Wie wel? Je tijd moet wel heel heel kostbaar zijn.

  “leden van het gilde waar jij met je maatjes alhier toe behoort”
  Schijnbaar behoor je tot een gilde indien je een andere mening dan Voerman bent toegedaan.

 63. BBB says:

  TulipManIA,

  Ik had dezelfde gedachte toen ik de post van Voerman las.

  BBB: Ik schrik juist van het lage aantal babyboomers dat “gelegenheidsouder” is en je mag mij uitleggen welk vermogen ze daarvoor hebben ingeleverd.

  De “ingeleverde vrijheid” is al gecompenseerd met verkregen VUT. Als men nu op hun dertigste kinderen neemt is men nog minstens 7 jaar aan het werk als men grootouder wordt. Hebben de kleinkinderen van Voerman hun opa ooit zien werken? De jongeren hebben niets beloofd maar het is ons opgedragen omdat de rekening van de babyboom nog betaald moet worden.

  Zowiezo is de eerste zin van Voerman een walgelijke babyboom opmerking. Het zorgen voor de kleinkinderen zou een toegevoegde waarde moeten geven maar past niet in het beeld van de egoïstische babyboomer die toch al geen goede band heeft met kind en kleinkind. De babyboomer praat liever in termen van vermogensverlies en vrijheid. Echt walgeljk.

  En dan de laatste opmerking over “schatbewaarders”. Om te kotsen.

  Lees je eigen stukje nog maar een keer Voerman je hebt immers vrijheid genoeg.

  Na mij de zondvloed

 64. BBB says:

  Admin is druk. Mijn posts blijven steeds langer in het filter hangen…

 65. Tijl says:

  Deze meneer heeft het in elk geval goed begrepen allemaal, daar valt ons geleuter over een paar huisjes in Nederland bij in het niet.

  http://www.counterpunch.org/2016/03/09/the-financial-system-is-a-larger-threat-than-terrorism/

  Waarschuwing voor Voerman, in het artikel wordt inderdaad “Military Industrial Complex” genoemd.

 66. TulipManIA says:

  Tijl,

  Inderdaad.

  De grote lijn IMHO is beperking individuele vrijheden (onder mom terrorisme bestrijding), oprukkende regulering (zuigkracht stofzuigers), toenemende afdrachten aan de staat (belastingen), verminderde baanzekerheid (ontslagrecht, duur contracten), toegenomen kosten levensonderhoud (zorgkosten, huur) en verminderde oudedagszekerheid (pensioenen).

  Waarom?

  Goede vraag.

 67. Nico de Geit says:

  Waar waren we, leningen voor de vluchtelingen. Het lijkt me handig die leningen te doen vanuit de pensioenfondsen. Zo kunnen de nieuwkomers iets opbouwen en profiteren de gepensioneerden daar straks van. Bovendien jagen al die uitgaven de economie aan.

 68. erik(trolnogimmerhier) says:

  Zoals al jaren geleden voorspeld….50% aflossingsvrij komt terug. Zie advies CPB.

 69. maff says:

  ‘Doorgaans wordt het monetaire beleid getoetst op drie punten: de noodzaak van een beslissing, de effectiviteit ervan, en de bijwerkingen. Maar die driehoek lijkt inmiddels een soort Bermuda-driehoek geworden, waarin geld, beleid en principes zomaar verdwijnen.’

  Met de groeten van de NOS

 70. maff says:

  En het linkje 🙂 ECB helpt economie geen zier

  http://nos.nl/artikel/2091718-ecb-helpt-economie-voor-geen-zier.html

 71. Latida says:

  “Werkgeversvereniging AWVN zegt in haar maandelijkse cao-bericht dat de lonen in de marktsector met gemiddeld 1,3% stijgen, tegen een toename van 2,9% bij de ambtenaren en in de gesubsidieerde sectoren. ”

  http://www.telegraaf.nl/dft/geld/werk-inkomen/25355169/__Loon_ambtenaren_maakt_inhaalslag__.html

 72. Adamus says:

  Latida:
  “Werkgeversvereniging AWVN zegt in haar maandelijkse cao-bericht dat de lonen in de marktsector met gemiddeld 1,3% stijgen, tegen een toename van 2,9% bij de ambtenaren en in de gesubsidieerde sectoren. ”

  telegraaf.nl/dft/g…kt_inhaalslag__.html

  dat moeten de werkgevers toch beter kunnen. De inlandse koopkracht interesseert ze niet? Klinkt als discriminatie.

 73. Luisindepels says:

  Latida: een toename van 2,9% bij de ambtenaren en in de gesubsidieerde sectoren.

  Prima toch? Ambtenaren zijn wat minder arbeidsmobiel, doorgaans vaste contracten en nu dikke loonsverhoging. Ideale kopers dus en dus goed voor de prijzen van koopwoningen!

 74. Luisindepels says:

  erik(trolnogimmerhier): Zoals al jaren geleden voorspeld….50% aflossingsvrij komt terug. Zie advies CPB.

  én ib omlaag én overdrachtsbelasting afgeschaft én minder verplichte pensioenopbouw én mogelijk inzet van pensioengeld voor koop of aflossing én huren omhoog. Zouden de huizenprijzen echt gaan dalen hierdoor???

  Al eerder voorspelt: voor 2023 zitten we (nominaal!) op het prijsniveau van 2008. Iets wat 90% van de bezoekers hier voor onmogelijk houdt, gaat gewoon gebeuren. En de aasgieren hier staan erbij en kijken ernaar en laten weer de boot in de verte verdwijnen (zoals de meesten al in jaren 80 en eerste helft 90 de boot vakkundig heeft laten vertrekken).

 75. Luisindepels says:

  Latida: en ook minder hoge erfenissen als gevolg.

  Juist niet slimmerik. Als je op je 63ste dood gaat, valt heel je inleg in je pensioen vrij aan het fonds. Leuk voor de andere deelnemers, niet voor je naasten. Als je die inleg van 40 jaar op een eigen beleggingsrekening had gezet, was dat een leuke erfenis voor je naasten.

 76. Frans says:

  maff:
  En het linkje ECB helpt economie geen zier

  nos.nl/artikel/209…-voor-geen-zier.html

  Heb ik meteen al gezegd toen het zover was: QE is niet bedoeld om de economie te stimuleren, maar om de banksters te redden.

 77. Frans says:

  CPB zijn bankhoeren, dat is duidelijk.

 78. Frans says:

  Banken spindokter Franssman Mengele wordt ook weer van stal gehaald! 🙂

 79. maff says:

  Frans: QE is niet bedoeld om de economie te stimuleren, maar om de banksters te redden.

  Yeah, ( vandaag weer ? )
  steeds meer erbij
  de banken weer heel blij
  en het volk is vogelvrij

  Pssss 🙂 lost https://s3.amazonaws.com/lowres.cartoonstock.com/money-banking-bankers-bank-credit-crunch-debt-cman222_low.jpg

 80. Expat says:

  TulipManIA:
  Tijl,

  Inderdaad.

  De grote lijn IMHO is beperking individuele vrijheden (onder mom terrorisme bestrijding), oprukkende regulering (zuigkracht stofzuigers), toenemende afdrachten aan de staat (belastingen), verminderde baanzekerheid (ontslagrecht, duur contracten), toegenomen kosten levensonderhoud (zorgkosten, huur) en verminderde oudedagszekerheid (pensioenen).

  Waarom?

  Goede vraag.

  Omdat het betalen van de rekening uit het verleden niet meer uitgesteld kan worden. We leven in een bankenunie. De banken zullen koste wat kost gered worden.

 81. maff says:

  Hmmmm …….

  Minsky Moment op 3x GDP ? lol, WE GROEIEN NIET MEER ( nou ja de schulden dan ) en de oekoenomie staat al 8 jaar stil ( Japanistan )

  Grow, grow, you little monster 😉

  http://mdbriefing.com/Netherlands-credit.png

 82. TulipManIA says:

  maff:
  Hmmmm …….

  Minsky Moment op 3x GDP ?lol, WE GROEIEN NIET MEER ( nou ja de schulden dan ) en de oekoenomie staat al 8 jaar stil ( Japanistan )

  Grow, grow, you little monster

  http://mdbriefing.com/Netherlands-credit.png

  Groei is ook niet heilig.

  Wat van belang moet zijn is welzijn.

  Twee verschillende concepten.

  De mens evolueert, leert, implementeert nieuwe technologieen. Dat zou ons ten goede moeten komen.

  Maarrr, plukken we de vruchten?

 83. maff says:

  Volhouden dudes nog maar 4 jaar 😉 Een echte onvervalste Eric Mecking ( boek der boeken )

  Het ergste moet nog komen …….

  http://alsgeldjeliefis.nl/deflatie-in-aantocht/ergste-economie-moet-nog-komen/

 84. Expat says:

  TulipManIA: Groei is ook niet heilig.

  Wat van belang moet zijn is welzijn.

  Daar wil ik aan toevoegen tevredenheid.

 85. ps says:

  maff: Yeah, ( vandaag weer ? )
  steeds meer erbij
  de banken weer heel blij
  en het volk is vogelvrij

  Pssss lost s3.amazonaws.com/l…debt-cman222_low.jpg

  🙂

  Don’t be a “sitting duck”:
  http://49.media.tumblr.com/033dcb10a0979b339e56df9c0f5449ae/tumblr_o333mrVfl71sqba70o1_400.gif

 86. Nico de Geit says:

  “En ja hoor, het zoveelste proefballonnetje om ouderen schrik aan jagen. De hypotheekvrije woning belasten. Van steen kun je niet eten! Het lijkt erop dat ze al onze centen willen hebben.”

  Eindelijk hebben we gespaard en daar moeten we nu onredelijk veel belasting over betalen. Waar hebben we eigenlijk voor gespaard: om de staatskas te spekken? Dit zou een prima idee zijn wanneer elke cent belastinggeld goed terecht zou komen, Maar helaas zien wij hier geen voorbeelden van.

  http://www.telegraaf.nl/watuzegt/25357517/___Oudere_kost_alleen_maar_geld___.html

 87. Nico de Geit says:

  Waar moeten die ouderen eigenlijk de VRH van betalen? Moeten ze een opeet-hypotheek daarvoor nemen? Waarom ook niet meteen de AOW zelf betalen uit die opeet-hypotheek?

 88. Nico de Geit says:

  De AOW was bedoeld om extreme armoede te voorkomen. Maar iemand die een vermogen heeft van tonnen is niet arm. Hij kan gewoon een opeet-hypotheek nemen of voldoende pensioen opbouwen om van te leven en alle belastingen van te voldoen.

  Dat vermogen moet enorm zijn als de overheid er ieder jaar stevig in graait. Ieder jaar 1,41% VRH (vanaf 2017) terwijl een eigen woning nou niet bepaald rendeert.

  Het in huis nemen van kostgangers – al dan niet vrijwillig – kan een oplossing zijn. Honderdduizenden vluchtelingen zoeken onderdak. Zij zitten in de kou terwijl veel ouderen in grote warme huizen zitten.

  Ouderen doen er ook goed aan een vluchteling een lening te verstrekken om een toekomst op te bouwen, eventueel via de pensioenfondsen.

  Ik zie zelf niets in bovenstaand model.

 89. Nico de Geit says:

  ps: sitting duck

  De overheid moet het ergens halen. Van een kale kip valt niet te plukken dus blijven alleen de welgestelden over.

 90. Nico de Geit says:

  Grappig om te lezen dat mensen denken dat het graaien van de overheid opgelost kan worden door op een andere partij te stemmen.

  Voerman gaat straks dus ook aan de opeet-hypotheek. En daarna wordt zijn AOW stopgezet, want die is alleen bestemd voor mensen die het echt nodig hebben. En niet voor mensen met tonnen vermogen, al dan niet in steen.

  En een paar vluchtelingen opnemen. Mooi. En als er onlusten uitbreken in Huize Voerman Voerman meteen oppakken voor racisme en huiselijk geweld. In de cel ermee. En zelf betalen die cel, van de opeet-hypotheek.

 91. Adamus says:

  Frans: Heb ik meteen al gezegd toen het zover was: QE is niet bedoeld om de economie te stimuleren, maar om de banksters te redden.

  ook hier zou eens een kop moeten rollen 😉 dat durven ze in Amsterdam dan weer niet ; stelletje lafbekken 😉

 92. Adamus says:

  Frans:
  Banken spindokter Franssman Mengele wordt ook weer van stal gehaald!

  mijn klenkinderen zjn beter in lego.

 93. László says:

  Maria: Vanaf hun 18 e levensjaar mogen ze bijdragen aan de woekerpolis die zorgbijdrage heet, bij 2 kinderen betekent dit dus € 250,= per maand.

  Geen zorgtoeslag?
  Bij mij wordt er verdiend aan de zorgpremie, toeslag is hoger dan premie met max eigen risico (waar ik dan garant voor sta).

 94. Adamus says:

  Latida:
  “Werkgeversvereniging AWVN zegt in haar maandelijkse cao-bericht dat de lonen in de marktsector met gemiddeld 1,3% stijgen, tegen een toename van 2,9% bij de ambtenaren en in de gesubsidieerde sectoren. ”

  telegraaf.nl/dft/g…kt_inhaalslag__.html

  in DDR werd ook niet gestaakt…..

 95. BBB says:

  Waarom niet HRA en huursubsidie tegelijk afschaffen. En eventuele winst of verliezen in BOX1 te belasten bij de eigenlijke verkoop van het huis.

  iedereen wordt verplicht hypotheek af te lossen. zoals deze clown met zichzelf conflicteerd door gratis wonen te adverteren en daarnaast BELASTING op jezelf lam aflossen. Snapt iemand hem nog? of is dit gewoon een promo voor de overheid om het uitdeel beleid naar grotere hoogtes te brengen.

 96. Eefje_1963 says:

  Heb deze site maar eens bezocht om te kijken wat men hier van dit snode ‘afbetaald huis in box 3’-plan vindt.

  Deze 50+-er is een hoogopgeleide werkloze. Solliciteert zich suf, maar nada. Bestaat ook niet in de werkloosheidsstatistieken want… geen recht op een uitkering, want ‘te veel vermogen’, door mijn eigen goede gedrag in het verleden.

  Gelukkig in het verleden redelijk succesvol geweest en daarnaast zeer voorzichtig en zuinig geleefd aangezien ik, in tegenstelling tot velen die menen dat ziekte, werkloosheid en echtscheiding alleen “de anderen” overkomt, wel degelijk rekening heb gehouden met ‘mindere tijden’.

  En dus heb ik mijn huis afbetaald, want ik krijg later ook maar een gering pensioen. Door lage woonlasten kan ik dus t.z.t. rondkomen met een lager inkomen. Dat lijkt mij alleen maar verstandig, maar… ineens komt hier de aap uit de mouw – ik mag straks VRH aftikken over mijn afbetaalde hut van 200K. Dat is dus zo’n 2300,= € per jaar extra belasting betalen, van… een AOW met een klein aanvullend pensioen. Waar ik dat van moet gaan betalen is me een raadsel.

  Verder het prettige gevoel gestraft te worden voor mijn eigen verstandige zuinigheid uit het verleden. Ik had dus beter al die aflossingen kunnen storten in prettige vakantiereisjes, dikke auto’s, nieuwe badkamers en keukens en dergelijke. Ja, precies díe goederen waar die ‘zielige’ 30- en 40-jarigen hun inkomens aan besteden, waardoor ze ‘zo weinig overhouden voor consumptie’.

  Vindt u het heel erg dat ik hier op moet kotsen? Waarom toch iedere keer verstandige mensen die hun eigen broek op willen houden, straffen?

 97. elf says:

  @Eefje. In grote lijnen zelfde situatie hier. Het is niet leuk meer om je eigen broek op te houden als je daarna kaalgeplukt wordt. Ik ben 57, echtgenoot is 59.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*