Financieel Stabiliteitscomité (FSC): Leennormen niet oprekken

Financiering van verduurzaming dient consistent te zijn met de geldende hypothecaire leennormen en dient gepaard te gaan met voldoende waarborgen ten aanzien van de gerealiseerde energiebesparing. Dat benadrukt het Financieel Stabiliteitscomité (FSC).

De bouwlobby, GroenLinks en D66 wilde voor de verduurzaming van de Nederlandse woningen financieren met een laagdrempelige financiering. Om ook armlastige en onwillige huiseigenaren ‘mee te krijgen’.

Banken en verzekeraars waren bezig speciale hypotheken te ontwikkelen: leningen die aan het huis gekoppeld zijn in plaats van aan de eigenaar. Huiseigenaren kunnen deze gebouwgebonden leningen straks ‘woonlastenneutraal’ aflossen, zo is de bedoeling. Dat houdt in dat de rente- en aflossingsbedragen niet hoger mogen zijn dan de energiekosten die de bewoner bespaart na de verduurzaming van zijn huis.

Leennormen niet oprekken via financieringsmogelijkheden verduurzaming

Het FSC doet niet mee met de klimaatlobby: “De hoge schulden van huishoudens vormen een belangrijke kwetsbaarheid, die dient te worden verminderd. De door het kabinet ingezette afbouw van de hypotheekrenteaftrek draagt hieraan bij. Daarnaast is van belang dat hypothecaire leennormen in elk geval niet worden verruimd. In dit kader vraagt het FSC aandacht voor de gevolgen voor de financiële stabiliteit van nieuwe financieringsmogelijkheden ten behoeve van de verduurzaming van woningen. Financiering van verduurzaming dient consistent te zijn met de geldende hypothecaire leennormen en dient gepaard te gaan met voldoende waarborgen ten aanzien van de gerealiseerde energiebesparing. Ook kan, naast de bestaande mogelijkheid om extra te lenen voor zeer energiezuinige woningen, aanpassing van de leennormen worden overwogen voor woningen die juist erg onzuinig zijn.”

De Volkskrant meldt dat de lobbypartijen het nu via “tijdelijke erfpacht” willen proberen. Alles wordt gedaan om de Nederlandse burger dieper in de schulden te helpen. Ik voorspel dat ze dit nooit gaat lukken.

bron: financieelstabiliteitscomite.nl

Share Button
Tagged with: ,
16 comments on “Financieel Stabiliteitscomité (FSC): Leennormen niet oprekken
 1. Nico de Geit says:
 2. Hans- says:
 3. maff says:
 4. maff says:
 5. maff says:
 6. Nico de Geit says:
 7. maff says:
 8. van huurdernaareigenaar says:
 9. David says:
 10. Nico de Geit says:
 11. Nico de Geit says:
 12. woningeigenaar says:
 13. Steven says:
 14. Steven says:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*