‘Woonbeleid moet op de schop’

Door achtereenvolgende overheidsmaatregelen heeft het woningmarktbeleid het karakter van een honderd keer geplakte fietsband.

zie ook:   Hugo Priemus: “De huizenprijzen zullen waarschijnlijk jaren blijven dalen”

Premier Rutte sprak over een boost van de woningmarkt. Met terugwerkende kracht is de overdrachtsbelasting verlaagd van 6 tot 2 procent. Burgers en belangengroepen reageerden positief. Sommige waarnemers konden hun ogen niet geloven: temidden van de grote reeks hardvochtige bezuinigingsmaatregelen was daar ineens het kabinetsbesluit om het geld te laten rollen: 1,2 miljard in een jaar = zes maal de bezuinigingen op cultuur.

Solide
De dekking van deze maatregel ziet er overigens allerminst solide uit: 340 miljoen voor het aanpakken van bedrijven die vennootschapsbelasting ontwijken, 300 miljoen bankbelasting, 500 miljoen voor het vervroegd afschaffen van de spaarloonregeling en 60 miljoen verhoging van de assurantiebelasting.

Sommigen verwachten wonderen van deze maatregel: het aantal van bijna 200.000 onverkochte woningen zal nu dalen, koopwoningen worden goedkoper, het aantal transacties zal weer stijgen en er zullen meer koopwoningen worden gebouwd. Dit is allemaal zeer de vraag.

Taboe
Binnenkort zullen de hypotheekeisen worden aangescherpt: nieuwe aflossingsvrije hypotheken zijn taboe: van nieuwe hypotheken moet tenminste 50 procent van de hoofdsom worden afgelost. Er mag voorts niet meer dan 110 procent van de woningwaarde worden geleend. Dit besluit is al genomen en zal vanaf 1 augustus 2011 de leencapaciteit van huishoudens aanzienlijk reduceren.

In dit verband moet de verlaging van de overdrachtsbelasting worden beschouwd als een EHBO-maatregel: de overheid probeert erger te voorkomen. Het aantal transacties zou zonder deze maatregel verder dalen. Dat betekent nog geen opleving van de koopwoningmarkt. De nieuwbouw van koopwoningen wordt niet gestimuleerd: de looptijd van één jaar is daarvoor te kort.

Misère
Bijna iedereen denkt dat dankzij de verlaging van de overdrachtsbelasting de prijzen op de koopwoningmarkt over de hele linie met 4 procent zullen dalen. Als uitsluitend kopers zouden profiteren, gaan de prijzen inderdaad met 4 procent omlaag. Het is echter ook denkbaar dat uitsluitend de verkopers profiteren. Dan blijven de prijzen op hetzelfde niveau. Waarschijnlijk zullen zowel kopers als verkopers profiteren en zullen de woningprijzen met gemiddeld circa 2 procent omlaag gaan. De afgelopen jaren hebben we een koopprijsdaling gezien in dezelfde orde van grootte. Die prijsdaling heeft de misère op de koopwoningmarkt niet kunnen voorkomen.

Een groot nadeel van de verlaging van de overdrachtsbelasting is dat het verschil in behandeling van huurders en bewoner-eigenaren verder wordt vergroot. Een eigendomsneutraal woningmarktbeleid verdwijnt verder uit het zicht. Bovendien wordt het wisselgeld voor een geleidelijke reductie van de hypotheekrenteaftrek al bij voorbaat opgesoupeerd. Het zal politiek moeilijk, zo niet onmogelijk worden om de overdrachtsbelasting op 1 juli 2012 weer te verhogen, wanneer de woningmarkt vermoedelijk nog steeds zal kwakkelen.

Het regeerakkoord van VVD en CDA en de op 1 juli 2011 haastig gelanceerde Woonvisie van minister Donner proclameren een hervorming van de huurmarkt en laten de koopsector goeddeels ongemoeid. Bezuinigingen worden uitsluitend in de huursector gezocht.

Lees verder volkskrant.nl

Share Button
16 comments on “‘Woonbeleid moet op de schop’
 1. ll says:

  Bij nader inzien is het kabinet er alleen voor de bezitters.

  De huurders kunnen stikken, sevvy 🙂

 2. ll says:

  Sevvy moet zijn savvy 🙂

 3. Rien says:

  “Waarschijnlijk zullen zowel kopers als verkopers profiteren en zullen de woningprijzen met gemiddeld circa 2 procent omlaag gaan.”

  Wat een optimisme. Ik vraag me af waar die op gestoeld is.

  (Nog even afgezien van het feit dat niet de woningprijzen door deze maatregel zullen dalen, maar alleen de overdrachtsbelasting)

  Vanochtend hoorde ik dat het aantal woningsbezichtigingen al met 25% gestegen was in de afgelopen week.
  Het lijkt er dus op dat de huizenkoper kudde zich blijft gedragen als koeien die graag gemolken willen worden. Die 4% zullen we met z’n allen moeten opbrengen, en vloeit in de zakken van de woningverkopers.

  Weer een prachtig voorbeeld hoe de overheid niets anders is dan een welvaart herverdelingsmachine!

 4. V says:

  Het was te verwachten dat er direct na deze maatregel een effect te zien zou zijn. Het zijn vooral de mensen die al aan het twijfelen waren en nu opeens 4% korting denken te pakken waarvoor ze er snel bij moeten zijn. Het effect zal tijdelijk zijn net als de euforie nu onder makelaars en andere belanghebbenden.

  Bouwend Nederland en gemeenten zullen hiervan balen. Nieuwbouw is nu relatief duurder. Die moeten nu echt hun prijzen gaan verlagen.

  Daarnaast is natuurlijk het financiëringsgat van doorstromers verkleind. Als je er van uit gaat dat doorstromers gemiddeld 1,5 zo duur huis kopen, dan kunnen ze theoretisch inderdaad de prijs van hun oude woning met 2% verlagen. Dat effect zal plaatsvinden nadat de meest courante woningen er de komende maand uit zijn in de euforische fase.

  Op de langere termijn zal er dus waarschijnlijk een prijsdaling plaatsvinden. Op dat moment zullen de krantekoppen roepen dat de het verlagen van de OB zinloos was en er 1,2 miljard over de balk was gesmeten.

  Dit plan is echt heel dom. Zoals GroenLinks al heeft opgemerkt vergooit het kabinet nu de kans voor een toekomstig kabinet om iets aan de HRA te doen zonder al te grote schokken en bovendien zal deze maatregel niet tijdelijk zijn want over een jaar wordt er door dezelfde makelaars die nu euforisch zijn moord en brand geschreeuwd als de regeling dreigt af te lopen. Gevolg is dat er netto nog meer subsidie naar de woningmarkt gaat. Laten we wel stellen dat het verlagen van de OB op zich een goed idee is, mits in combinatie van andere defiscalisatie van de woningmarkt. Maar het kabinet heeft zich klem gezet in zijn eigen dogma dat er niet aan de HRA mag worden getoornd en gaat voor oplossingen die anti-liberaal zijn. Zelfs bijna communistisch als je de financiëring van het plan ziet.

  Overigens ben ik er voor dat OB en notariskosten door de verkoper betaald worden en dat financiëring van dan op 100% wordt gesteld. Dit is veel logischer. Het zal per saldo niets uitmaken, maar het heeft een psychologische werking dat deze kosten een verliespost zijn voor de verkoper.

 5. Nico de Geit says:

  @ paul 99

  ‘huurflatje’

  Die huurflatjes worden allemaal afgebroken of verkocht. De weinige huurwoningen gaan naar asielzoekers en praktisch niet naar autochtonen.

  Commerciële verhuur van woningen is al 30 jaar niet meer renderend vanwege de overheidsregels. Ook daar geldt: wat vrij komt wordt verkocht.

 6. Bug says:

  Het Werkt!!!

  Todat ze zich bij de bank melden voor een tophypotheek!!!

 7. Nico de Geit says:

  Door het verlagen van de overdrachtsbelasting kunnen potentiële kopers over de streep getrokken worden. Bij iemand die gelooft dat de prijzen op de huizenmarkt begonnen zijn aan een langdurige daling zal die maatregel weinig effect hebben.

  Mijn verwachting: ieder jaar enkele procenten eraf.

 8. Dow Jones says:

  De business media zien in ieder geval al weer gouden bomen:

  http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/nieuws/2011/27/meer-bezichtigingen-door-belastingverlaging.xml

  Ik ben het er wel mee eens dat juli 2011 voor de makelaars een mooie maand gaat worden trouwens: verlaging van de OB, maar nog net geen strengere financieringseisen (die gaan immers pas over drie weken in). Wel een beetje dom alleen als je echt gelooft dat dit het grote keerpunt in de vastgoed-baisse is. Ik zie het zelf zo: die twee procent OB blijft nog wel een paar jaar op twee procent staan en die daling zet gewoon door tot de bubble helemaal is leeggelopen. De regering wilde de slechte cijfers van komend najaar gewoon voor zijn door de OB nu alvast te verlagen, en dat moest men misschien ook wel doen om onder de radar te blijven bij de credit rating agencies. Mijn verwachting voor juli 2012: -6% t.o.v. de huidige verkoopprijs. ECB rente in juli 2012: 2,5%.

  Cheerio,

  Dow Jones

 9. Dow Jones says:

  Het is trouwens opvallend dat de vrij stevige verlaging van de OB nu al lijkt te zijn ingeprijsd door de markt. Als dergelijke maatregelen nodig zijn om de verkoopprijzen van woningen op korte termijn te stabiliseren, dan lijkt een volledige afschaffing van de OB in de nabije toekomst ook een optie. In ieder geval zal een eventuele stijging van de OB de huizenprijzen nog sterker neerwaarts onder druk zetten.

  Cheerio,

  Dow Jones

 10. nhz says:

  @1:
  het is duidelijk dat er niet maar Primus geluisterd zal worden. Hij had zoiets moeten zeggen toen hij nog niet met pensioen (emeritaat) was. Zelfde verhaal als bijv. Jaap van Duijn van Robeco.

  Het kabinet gaat voorlopig eensgezind door met meer lucht in de bubble blazen. Desnoods bezuinigen ze heel Nederland kapot om deze historisch bubble overeind te houden. Maar als Donner zijn miljonairswoning te koop zet moet je gaan oppassen, misschien dat de verkoop van Edje Raketje een teken aan de wand is?

  @6:
  inderdaad, allemaal spin. Ik denk dat er hooguit voor 1 augustus nog wat subprime gevalletjes gaan proberen hun nek in de strop te steken, of eigenlijk de nek van de belastingbetaler in de strop steken (want bij hen valt er toch niks te halen).

  @7:
  ik ben benieuwd hoeveel mensen na de bezichtiging een extra 4% korting op de prijs gaan bedingen. En dan maar hopen dat het niet van die clueless kopers zijn die denken dat je in principe (minstens) moet bieden wat er gevraagd wordt …

  28:
  “Daar kun je dan de rest van je leven krom voor gaan liggen in een huurflatje in een gribusbuurt, als je daar al voor in aanmerking komt.”

  de rest van je leven kromliggen?? Was het maar waar … Voor dit soort gevalletjes is er NHG garantie, en voor wie geen NHG hypotheek heeft is er altijd nog de WSNP. In maximaal 3 jaar overal vanaf.

  @10:
  bij mij in de buurt gaan de asielzoekers niet bepaald in ‘afbraakwoningen’ maar worden ze juist gehuistvest in de mooiste huurwoningen van de stad. Alles op kosten van de belastingbetaler, dus heel slim van WBV en gemeente, risicoloos inkomen voor hen.

  Verder valt mij op dat bij mij in de regio zelfs de huizenmelkers pandjes nu massaal in de verkoop gaan, vaak per kamer (heet dan ‘appartement’). Als zelfs het schuim van de vastgoed sector het niet meer rendabel vindt dan weet je hoe laat het is.

 11. Nico de Geit says:

  @nhz

  ‘asielzoekers (…) worden gehuistvest in de mooiste huurwoningen van de stad’

  Zou daar nu een plan achter zitten? Iedereen dwingen een huis te kopen door huurhuizen van de markt te halen? Waarom niet de banken dwingen een hypotheek te verstrekken aan asielzoekers?

 12. Nico de Geit says:

  Waarom niet de banken dwingen een hypotheek te verstrekken aan asielzoekers?

  Als ze niet betalen is dat omdat ze geen baan hebben vanwege discriminatie. Oplossing: bedrijven dwingen hen aan te nemen.

 13. nhz says:

  @16:
  ik weet niet of het puur boze opzet is. Misschien zijn er wel helemaal geen gezinnen meer om die huizen te huren, omdat die allemaal de koopfuik ingelokt worden. Gezinnen zijn daar volgens mij veel gevoeliger voor dan alleenstaanden (nog even afgezien van het voordeel van 1.5 inkomens en superriante kinderopvang toelages).

  WBV’s zijn voorspelbaar, die zijn gewoon heel goed in slapende rijk worden – dus liefst alle huizen vol met mensen met een uitkering, dan krijgen ze de bulk van hun geld sowieso al van de overheid. De directeur heeft hier wel eens uitgelegd in de krant dat ze geen miljonairs in hun huurwoningen willen, veel te riskant: ‘stel je voor dat zo iemand naar het casino gaat en alles vergokt, dan kunnen ze de volgende maand ineens niet meer de huur betalen’ (en kan de WBV niet zomaar even vangen bij vadertje staat).

  @17:
  we weten hoe goed dat gewerkt heeft in de VS, dat was de feitelijke start van de US housing bubble. ‘Discriminatie’ op basis van ras of economische status mocht niet, ook een afro-amerikaan moest een miljonairswoning kunnen kopen en vol meedoen met de ‘American Dream’ (ook als ze geen cent eigen geld en geen baan hadden). Daar zijn toen allerlei overheidsinstanties en nieuwe wetten voor opgezet, we weten nu hoe zoiets afloopt.

 14. Juan Belmonte says:

  @artikel

  Priemus inter pares of destijds juist een eenling (niet: gelijken) die gewoon hardop nadacht ?

  credits: Claude
  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/04-07-2011/hypotheek-voorstel-rabo-topman-vooral-eigenbelang/#comment-81429

 15. Juan Belmonte says:

  Delft leads, oekoenomen durven nu te volgen, straks de politici 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*