Hoe groot is de totale Nederlandse hypotheekschuld?

Beste DNB en Kadaster,

U bent één van de organisatie tot wie ik een verzoek richt om te helpen helderheid te krijgen omtrent de totale Nederlandse hypotheekschuld.

Redenen om u te verzoeken te helpen zijn:
1) dat ik een aantal berichten in de pers niet met elkaar kan rijmen;
2) interpretatie van die berichten voor u als professional waarschijnlijk makkelijker te doen is dan dan voor mij;
3) als het zo zou zijn dat er gerede twijffels gezet kunnen worden bij de grootte van de Nederlandse hypotheekschuld, is het mijns inziens nu de hoogste tijd om een onderbouwd verzoek tot opheldering te doen.
Daarom wil ik uw hulp vragen bij het vaststellen of dergelijke twijffels redelijk zijn.

Huidige beeldvorming
Het beeld leeft dat alle koophuizen in Nederland nu een waarde vertegenwoordigen van ongeveer 1400 miljard euro. Hierop rust een hypotheekschuld van 603 miljard euro.

Tegelijkertijd bestaat een aantal signalen als zou dit niet het volledige beeld zijn. In essentie draait het om de volgende vragen:
1) hoe kan het dat in 2005 door de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer een totale hypotheekschuld ultimo 2004 gerapporteerd werd van 92% van het Bruto Nationaal Product (BNP), terwijl deze volgens de Nederlandse Bank (DNB) ultimo 2009 99% van BNP is ?
Met een veronderstelde netto groei van 45 Miljard euro per jaar, ongeveer 8% van BNP is de verwachting: 92% + 5*8% = 132%. Hier wordt een gat van 33% van BNP aan schuld op huizen geconstateerd en gezocht.
Mijn vraag aan u is of mijn beeld klopt en of u met een verklaring kunt komen voor het gat?

2) Vaststelling: het Kadaster voert de bronregistratie op vastgoed en hypotheken die hierop rusten.
Vraag: Hoe kan het dat Kadaster en CBS op 13/10/2008 in diverse media rapporteren dat de totale hypotheekschuld 1004 Miljard is. Het Kadaster geeft aan op haar website niet een cijfer te kunnen geven voor de totale hypotheekschuld en geeft “een voorbeeld” van méér dan 815 Miljard euro.
Constatering is dat “het voorbeeld van het Kadaster” veel groter is dan de opgave van DNB van 603 miljard euro.
Mijn vraag aan u is of mijn beeld klopt en of u met een verklaring kunt komen ?

3) Vaststellingen:
– DNB stelde vóór de zomer 2009 niet expliciet dat er andere schulden van (significante) invloed zijn op de totale grootte van de hypotheekschuld
– in DNB -Statistisch Bulletin juni 2009 komt DNB “opeens” met 180 miljard euro extra op de proppen komt (ultimo 2008).
– in een DNB publicatie “Het actuele getal: EUR 347 miljard” herziet DNB deze cijfers en komt tot 320 miljard euro (ultimo 2008) en 347 miljard euro per Q1 2010.
Mijn vraag aan u is of mijn beeld klopt en of u met een verklaring kunt komen: betekenen deze nieuwe inzichten 180, 320 en 347 Milard euro extra schuld voor de hypoteekschuld op de particuliere woningmarkt?

4) Vaststelling: er bestaat onduidelijkheid over de grootte van de Nationale Nederlandse hypotheekschuld. Zie vragen 1,2 en 3.
Vraag: hoe groot is deze nu per einde Q4 2008 en en einde Q4 2009 en einde Q2 2010 ?

5) Vaststelling 18% van de woningen is hypotheek-vrij, dan heeft 82% wel een hypotheek.
Vraag: hoeveel is de totale woningwaarde van woningen met hypotheek? Immers bij een risico inschatting van de huizenmarkt mogen hypotheekvrij huizen buiten de beschouwing gelaten worden. Publiceert het Kadaster hier over, ik kan het niet vinden ?

met vriendelijke groet en met bij voordaat dank voor uw medewerking,
Juan Belmonte
blogger op http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl

Bronnen
Bronnen huidige beeldvorming
Totale woningwaarde van 1343 Miljard euro: Sociaaleconomische trends, 4e kwartaal 2009 pagina 39 (Overwaarde en koerswinsten waren jarenlang bron voor extra consumptie door huishoudens, Melanie Koymans en Jan Ramaker)
603 Miljard euro statistics.dnb.nl/…ang=nl&todo=Huis (open de Excel sheet kijk bij totaal woninghypotheken 2009)
Bronnen bij vraag 1)
92% BNP schuld per 2004: Vragen van de tweede kamer leden Heemskerk en Crone aan de minister van Financiën over de verstrekking van tophypotheken door banken. (Ingezonden 2 juni 2005) Antwoord van minister Zalm (Financiën), mede namens de staatssecretaris van Financiën. (Ontvangen 5 juli 2005). Zie vraag 4.
99% BNP schuld per 2009: 603 Miljard (zie bronnen huidige beeldvorming)
Bronnen bij vraag 2)
1004 Miljard: trouw.nl/krantenar…ro_in_het_krijt.html
voorbeeld van méér dan 815 Miljard: kadaster.nl/partic…ier/default_faq.html (type in als vraag totale hypotheekschuld en klik op
“Welke beperkingen zitten er aan de cijfers totale hypotheekschuld en totaal aantal hypotheken in Nederland?”
Bronnen bij vraag 3)
180 Miljard euro: dnb.nl/binaries/sb…009_tcm46-219070.pdf (pagina 11)
347 Miljard euro: dnb.nl/nieuws-en-p…r-2010/dnb236577.jsp
Bronnen bij vraag 5
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bouwen-wonen/publicaties/artikelen/archief/2010/2010-020-pb.htm

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Comments to this post