‘Stimulering koophuis moet op de schop’

De Nederlandse bevolking wil in meerderheid kunnen kiezen tussen een koopwoning en een huurwoning. Dat willen zowel huurders als kopers. Voor drieëntachtig procent van de mensen zijn huren en kopen gelijkwaardige woonvormen.

79 Procent is voor een grote brede huursector, die niet alleen onderdak biedt aan de laagste inkomens. Dit blijkt uit onderzoek van de Woonbond naar het imago van huren en kopen. De uitkomsten ervan worden zaterdag bekend gemaakt op het 20 jarig jubileumfeest van de bond.

Volgens de Woonbond geven de uitkomsten van het onderzoek aan dat er zo snel mogelijk een eind moet worden gemaakt aan de ongelijke behandeling van huren en kopen. ‘Er zijn geen argumenten om kopen te bevoordelen boven huren’, aldus Woonbonddirecteur Ronald Paping. ‘Niet op grond van eventuele maatschappelijke voordelen van kopen ten opzichte van huren of omgekeerd en evenmin op grond van de publieke opinie.’

De stelling wordt bevestigd door zowel het (opinie)onderzoek naar het imago van huren en kopen dat de Woonbond heeft uitgevoerd in samenwerking met ADV Market Research, als door een literatuurstudie naar de bevindingen van eerder onderzoek over de voordelen van huren en kopen. Zo wordt In de literatuurstudie ook de Commissie Sociaal-Economische Deskundigen aangehaald, die onlangs tot de conclusie kwam dat er nauwelijks redenen zijn om ‘vanuit het publieke belang geredeneerd’ koop te bevoordelen boven huur of omgekeerd.

De laatste decennia doet zich duidelijk een verschuiving voor in het denken van de beleidsmakers, zonder dat daar rationele argumenten voor zijn aan te geven, of dat de Nederlandse kiezer erom vraagt. En ook de achterban van de drie grote partijen VVD, PvdA en PVV blijkt het in grote meerderheid eens te zijn met de stelling dat mensen moeten kunnen kiezen of ze in een koopwoning of in een huurwoning wonen.

Dat de overheid het kopen de laatste decennia sterk heeft gestimuleerd, heeft volgens onderzoeker Gerard Jager een ideologische basis. Hij wijst erop dat er twee ideologische stromingen zijn in het denken over de positie van huren ten opzichte van kopen in de woningmarkt. In het Angelsaksische model is de huurwoning vooral bedoeld om de laagste inkomensgroepen te huisvesten, de sociaal zwakkeren. In het Continentale model is er een grote huurmarkt waarbij de huurbescherming onderdeel is van een groter systeem van sociale zekerheid, wat een bepaald bestaansminimum moet garanderen.

bron: Woonbond

Share Button
73 comments on “‘Stimulering koophuis moet op de schop’
 1. Nico de Geit says:

  “Voor drieëntachtig procent van de mensen zijn huren en kopen gelijkwaardige woonvormen.”

  “In het Angelsaksische model is de huurwoning vooral bedoeld om de laagste inkomensgroepen te huisvesten, de sociaal zwakkeren.”

  Ik woon in een huurwoning en wordt daardoor nogal eens ingedeeld bij laatstgenoemde groep. Bij de massa bestaat het beeld dat een huurwoning voor mensen met een laag inkomen is.

 2. Jeroen says:

  @1: “Bij de massa bestaat het beeld dat een huurwoning voor mensen met een laag inkomen is.”

  Dat komt omdat we de laatste 20 jaar zijn geïndoctrineerd met het idee dat een eigen koopwoning het hoogst haalbare is in je leven, dat je daarmee op een bepaalde trede van de maatschappelijk ladder bent aangekomen, dat je daarmee kan laten zien een zeker financiële status te hebben bereikt, en meer van dat soort flauwekul.

  Dat de meeste woning’eigenaren’ gewoon van de bank huren durft natuurlijk niemand onder ogen te zien. We zijn zolangzamerhand inderdaad wel klaar voor een heel andere kijk op wonen, en hoe we tegen huren og kopen aan moeten kijken.

 3. Nico de Geit says:

  “Dat de meeste woning’eigenaren’ gewoon van de bank huren”

  Tegen deze gedachte moet ik toch bezwaar maken. Je huurt niet van de bank maar speculeert met geleend geld. Dat is heel iets anders.

 4. tinus says:

  Al zou 99% van de bevolking voor maatregelen zijn die huur en koop op gelijke voet brengen, dan nog gebeurt het niet.

  Zolang het verbond tussen de financiele wereld en de politieke elite stand houdt, blijven we de verhalen horen dat koop gelijk staat aan geluk.
  En komt er geen einde aan het doorsluizen van belastinggeld naar de banken. Want dat is ultimo de bedoeling van het hele spel.

 5. dalen says:

  @ 4

  Eens met je. Het is een eeuwenlange machtsstrijd tussen elite en plebs. De strijd is steeds sophisticater geworden. Ondanks dat het volk de laatste 100 jaar machtig is geworden, vallen ze nog steeds in de mijnenvelden die door de elite, met hulp van de politiek, gelegd worden.

 6. Nico de Geit says:

  Zonder geld kan je geen huis bouwen. Pensioenfondsen hebben geld zat, maar bouwen in Nederland vrijwel geen huizen. Al meer dan dertig jaar niet.

  De overheid bepaalt de huurprijs van een woning. En die is zo laag dat pensioenfondsen er geen brood in zien. Ze bouwen wel huizen in Duitsland, Canada, de VS en ze bouwen winkelcentra in Vietnam. Maar huizen bouwen in NL? Nee.

 7. Nico de Geit says:

  Weiland kost vijf euro per meter. Wil je er een huis op zetten dan moet je het kopen van de overheid voor 400 euro de meter. Feitelijk betaal je voor een vergunning. Dat geld wordt meestal geleend.

  Het geleende geld bedraagt nu al zo’n 1000 miljard euro. De overheid heeft het geld dat ze binnenkreeg voor al die vergunningen opgemaakt aan ontwikkelingshulp (200 miljard) en de multiculturele samenleving (+200 miljard)en andere linkse hobby’s.

 8. Okkie says:

  @7
  Je mag niet liegen, Nico de Geit, zoveel geld gaat er niet naar ontwikkelingshulp. Vergeet vooral rechtse hobbies zoals de JSF en de missie naar Afghanistan niet in je betoog.

 9. Nico de Geit says:

  @Okkie

  De islamitische wereld moet een beetje geremd worden in haar streven de hele wereld in te nemen, en die straaljagers konden inderdaad beter in Europa gekocht worden.

  Beiden zijn verbonden met de sterke Joodse lobby in de VS. Opmerkelijk dat ook Greenspan en Bernanke tot die lobby behoren. Wij zouden onze eigen koers uit moeten zetten en ons beleid niet moeten laten afhangen van opdringerige moslims of Joden.

 10. John says:

  @ Nico & Okkie,

  Het is een beetje populistisch om selectief uitgaven aan inkomsten te gaan koppelen.

  Ik kijk liever naar de inkomsten en uitgaven op het gebied van wonen. En dan zie je dat de overheid rijksoverheid hier meer aan uitgeeft dan er binnen komt en de lokale overheden meer inkomsten dan uitgaven hebben. Als we deze overheden bij elkaar voegen zal het er om hangen. Feit blijft dat het een onzinnig vorm van geld rondpompen is. Je zou kunnen zeggen dat dit nog niet zo erg is, afgezien van de overhead aan ambtenaren die dit systeem kost. Op individueel niveau zorgt dit systeem echter voor grote winnaars en verliezers en door gebrek aan transparantie: corruptie en machtsmisbruik.
  Ik ben geen liberaal pur sang; maar op het gebied van wonen denk ik dat de overheden zich beter zo veel mogelijk terug kunnen trekken. Niet te langzaam, maar wel op alle fronten tegelijkertijd.

 11. Nou, says:

  Huren en kopen zijn tegenwoordig ook gelijkwaardige woonvormen. En je kunt dus kiezen.

  Je kan namelijk uitrekenen dat huren in de vrije sector (waarschijnlijk) net zo duur is als kopen. Afgezien van de speculatieve eventuele winst dan.

  In die markt kun je sinds kort ook luxere panden huren en daarmee is huren niet meer alleen voor plebs.

 12. Nico de Geit says:

  @ John

  Feit blijft dat de overheid dure vergunningen heeft verkocht om te wonen middels extreem hoge grondprijzen. Ik betaal liever pacht voor de grond dan een veel te hoge prijs voor de vergunning. Als de overheid echt geld nodig heeft kun je alsnog pacht gaan betalen. Waar moeten ze anders geld vandaan halen?

  Door een vergunning te kopen met geleend geld zit je mooi vast voor de rest van je leven.

  Wie gaat die vergunning in de toekomst van je overnemen? De Nieuwe Nederlanders? Lees dit eens: “Britten in 2066 demografisch overschaduwd” http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=12467

 13. Juan Belmonte says:

  @artikel

  ‘Er zijn geen argumenten om kopen te bevoordelen boven huren’

  Welnu weer een argument vóór realisme over HRA.

  De Woonbond,

  maar ook de ANWB,
  de VEH,
  de NVM,
  de nog-steeds-bijna-opgerichte-Stichting-voor-het-Wonen,

  …..
  die zullen er allemaal een mening over hebben.

  HRA en het huis belastingvrij in box 1 is inderdaad duidelijk koop stimuleren boven huur en op zich was daar niet zoveel mis mee. Tot nu een gemiddeld koophuis 300.000 euro kost en deze daar niet voor verkocht wordt. Logisch 10 maal Jan Modaal kan gemiddeld niet geleend worden.

  Dus laten we één partij dan óók maar in het oog houden:
  – de markt 🙂

  En die denkt niet aan Kamikaze Kopen.

 14. Okkie says:

  @13 Juan Belmonte
  Ik vind wel dat er iets mis is met de stimulering van de koop. Het doet afbreuk aan mijn keuzevrijheid.

 15. Okkie says:

  @11 Nou,
  Ik woon in een flat waarvan de appartementen deels te koop en te huur staan. Hoewel ik fors betaal voor de huur en schuldenvrij ben, word ik toch door sommige huiseigenaren voor plebs aangezien. Het helpt niet dat mijn partner en ik niks geven om uiterlijk vertoon.

 16. W.Ooms says:

  Ik snap nog niet veel van de woningmarkt. Even de gegevens op een rij:

  – er is een aanbod
  – er is een vraag
  – de huizenmarkt zit op slot omdat niemand geld heeft.
  – verder gaat het slecht in de bouwsector omdat er bijna geen werk is.

  Is het misschien een idee om een ‘huizenbank’ te starten met een eigen ‘huis-munteenheid’? dat is toch waar banken voor bedoeld zijn?

 17. Juan Belmonte says:

  Inderdaad Okkie

  Juan -in alle bescheidenheid- heeft hier ook wel eens wat gezegd:
  – kunstmatig lage rentes
  – strophypotheken om de bonussen van banken -verpakt in woekerpolissen- veilig te stellen
  – HRA als schuldenstimulator
  – belastingvrije box 1

  – met als gevolg dat we elkaar aan het aanstaren zijn over de Hogehuizenprijzen er er maar weer wat starterssubsisies en generatiehypotheken tegenaangooien om het boeltje nog meer kunstmatig “op stand” te houden.

  ….ssst.. niet praten over HRA ..

  De Hollandse Huizen-markt 🙂

 18. Okkie says:

  @16
  Ik weet niet of de huizenmarkt alleen op slot zit omdat niemand geld heeft. Ik zal nooit een huis kopen zolang de vraagprijzen zo hoog blijven, want ik ben beter af in de vrije huur.

 19. Juan Belmonte says:

  – de huizenmarkt zit op slot omdat niemand geld heeft.

  De huizenmarkt zit op slot omdat iedereen zich realiseert dat de huizenprijzen onrealistisch hoog zijn, ze moet dalen.

  En dan geldt:
  wie het laatst liegt
  betaalt het gelag

  Wie wil nu de overwaarde van de vorige bewoner betalen en omzetten in schuld wetende dat huizenprijzen langdurig gaan dalen ?

  (zie evt artikel Dr. Ir. Maartje Martens en Prof Dr. Ir. Hugo Priemus)

 20. Juan Belmonte says:

  “Geen geld” is niet zozeer de oorzaak, zie Japan met zijn Sushi balansen gedurende 20 jaar en tevergeefse Keynessiaanse stimulatie.

  In Holland staat een huis
  Hier in Holland staat een huis. Hier in Holland staat -naast dat huis- ook een kanoor.
  Hier in Holland staat ook 8 miljoen vierkante meter kantoor (zeg 20% van het totaal) leeg.

  Waarom ?
  Kennlijk te duur om iets produktiefs mee te doen.

  Kantoren-markt 🙂

 21. Nico de Geit says:

  “Hier in Holland staat ook 8 miljoen vierkante meter kantoor (zeg 20% van het totaal) leeg.”

  Daar gaat de kenniseconomie.

 22. Juan Belmonte says:

  Hahahahahahaha

  7 redenen om NU te kopen.

  7 redenen om Kamikaze Koper -met NVM keurmerk- te worden

  🙂

 23. Juan Belmonte says:

  De spindocters hebben bedacht dat het het meest zacht bij het publiek landt als “Ierland een lening weigert”

  http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/8260097/__Stugge_Ieren_vinden_steun_nu__wenselijk___.html?p=39,1

  Kijken hoe lang ze het volhouden met de spookdorpjes, sushi balansen.
  Straks mogen WIJ blij zijn dat de Ieren accepteren dat Europa met een oplossing voor hen komt.

  Thank you Ireland for accepting our offer…

  Hahahahahahahaahaaaaaaaa.
  Ja, Juan zegt gratis cabaret 🙂

 24. Juan Belmonte says:

  Het is nu gebeurd in Griekenland, het staat te gebeuren in Ierland, in ieder geval zichtbaar voor iedereen.

  Straks volgt Spanje (se lo juro) en dan zien we wel weer verder:

  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/01-01-2010/europese-commissie-hoog-risico-op-financiele-ineenstorting-nederland-2010/

 25. nhz says:

  @6:
  “De overheid bepaalt de huurprijs van een woning. En die is zo laag dat pensioenfondsen er geen brood in zien.”
  die huurprijzen in NL zijn alleen maar laag vergeleken met de krankzinnig opgedreven huizenprijzen. Niet de huren zijn laag, het rendement op kapitaal dat je kunt halen. En dat komt dus omdat de huizen (en de grond) hier veel te duur zijn.

  @8:
  inderdaad, de rechts hobbies (HRA etc. kun je er m.i. ook onder rekenen, ook al denkt een deel van het linkse volk dat ze er dik van meeprofiteren) kosten véél meer geld.

  @9:
  was het nog niet bij je opgekomen dat die anti-islam hetze misschien afkomstig is uit bepaalde kringen die historisch een bloedhekel aan moslims hebben? Bepaalde kringen die momenteel overal in het westen de macht hebben, en die ook de hetze in o.a. Nederland financieel ondersteunen?

  @18:
  Het lijkt me inderdaad eerder dat de mensen die wél geld hebben begrijpen dat het voorlopig beter is om dat niet te besteden aan kopen van een huis, na een historisch ongekende prijsstijging en een prijs/inkomens verhouding die in 400 jaar niet zo hoog was. De enigen waarvoor kopen nu aantrekkelijk is dat is de groep die alle risico (en een deel van de kosten) kan afwentelen op de samenleving.

  @21:
  zoveel kennis wordt er niet geproduceerd in die Nederlandse kantoren; daar wordt eerder kennis vernietigd zou ik zeggen.

  @22:
  hier ook helemaal eens met van Dijn. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden, alleen met een gezonde rentestand krijg je een gezonde economie.

  @24,25:
  inderdaad: goed geld achter slecht geld aangooien, bodemloze put, totaal zinloze acties deze bailouts behalve dan voor de banksters die weer vele miljarden extra aan bonussen in hun zak kunnen steken en voor de politici die weer een paar maanden extra hebben om hun eigen zakken te vullen. Ongelooflijk wat een criminelen wij aan de top hebben in Europa. Wie dempt de bodemloze put die Europa heet, of gaan ze zelf een poging doen?

 26. Dawg says:

  @24 Juan

  Uit het Telegraaf artikel:

  “Volgens de voorzitter van de Ierse centrale bank, Patrick
  Honohan, zijn er tientallen miljarden nodig om de financiële markten te laten zien dat Ierland en zijn banken voldoende slagkracht hebben.

  Honohan verwacht dat de banken het geld niet echt gaan gebruiken, maar puur als buffer op de balans laten staan.”

  Merkwaardig en doorzichtig spelletje blufpoker wordt er gespeeld rond de Ierse schuldencrisis.De Ierse banken zijn insolvabel en liggen aan een liquiditeitsinfuus van de ECB, de Staat is zo’n beetje failliet.

  Zie bijvoorbeeld:

  http://www.ucd.ie/t4cms/wp09.32.pdf

 27. Goudbelegger says:

  @12 zo…….. Nico…. iemand die het heel goed ziet allemaal. Uiteindelijk zal de rest het ook zien maar dan is het te laat.

  Fascistisch/ socialisitisch afbraaksysteem leven we nu in, het Westen moet kapot en dat gaat heel goed.

 28. nhz says:

  @27:
  het ergste is dat alles er op wijst dat de Ieren die pakweg 100 miljard gaan krijgen zonder degelijke voorwaardes; blijkbaar hebben de EU kleptocraten niets geleerd van de ervaring met Griekenland die steeds openlijker de oorspronkelijke afspraken opschort of interpreteert op een manier die ze goed uitkomt. Over 1-2 jaar gaan ze alsnog failliet en is er geen cent terugbetaalt, maar wel weer tientallen miljarden terecht gekomen in de zakken van speculerende banken en de Griekse elite. In Ierland gaat precies hetzelfde gebeuren. EU politici zijn weekdieren die niet bereid zijn om harde politieke afspraken te maken; pappen en nathouden, we weten hoe dit gaat aflopen.

 29. floor says:

  @ 26
  Denk dat dat toch meer uit het volk zelf komt nhz.
  We worden hier in Nederland door onze overheden van de afgelopen decennia doorlopend belazerd.
  Een aardig percentage van dat volk is het zat en de rest gaat ongetwijfeld volgen.
  En door wie onze blonde vriend gesubsidieerd wordt, want ik neem aan dat je daar op doelde, interesseert me geen moer.

 30. Dawg says:

  @26 nzh

  Het structurele probleem is dat EMU bestaat uit een verzameling landen waarvan de economieen de afgelopen jaren onvoldoende geconvergeerd zijn om binnen een muntstelsel te kunnen blijven. Omdat er geen wisselkoers meer bestaat tussen de krijgen tekorten en overschotten op de lopende rekening van aangesloten lidstaten een structureel karakter. De overschotten doen zich voor in de Noordelijke lidstaten en daar hoopt zich het kapitaal op waarvoor geen binnenlandse bestemming is. De tekorten ontstaan in de PIIGS waar een immer toenemende vraag naar kapitaal ontstaat. En zo ontstaat een aanhoudende kapitaalstroom van Noord naar Zuid in de vorm van beleggingen en investeringen met een steeds slechter wordend risico-rendementsprofiel. Met Noordelijke banken en pensioenfondsen als pushers.
  En daar zit natuurlijk de pijn. De EU kan de PIIGS wel in hun eigen sop gaar laten koken, maar dan snijden we ons zelf lelijk in de vingers met een nieuwe bankencrisis. De Europese belastinbetaler gaat dus sowieso betalen. Of voor een bailout van de banken of voor een bailout van de PIIGS.

 31. floor says:

  Gewoon de banken laten ploffen Dawg en opnieuw beginnen.
  Het gaat er toch eens van komen, we hebben het al veel te lang door laten sudderen.
  Delay and pray, pretent and extent, need I say more.

 32. Nico de Geit says:

  @ Goudbelegger

  “Nico…. iemand die het heel goed ziet allemaal”

  Dank voor je compliment.

  Is grond in Nederland duur? Nee. Weiland kost 5 euro de meter, bosgrond 1 euro de meter.

  Is bouwgrond in Nederland duur? Ja. Bouwgrond kost al snel 350 tot 500 euro de meter.

  Waar betaal je precies voor? Je betaalt voor het recht om erop te mogen wonen. Een vergunning dus.

  Hoe betaalt de huizenkoper die vergunning? Met geleend geld. De overheid stimuleert het kopen van vergunningen. Er is in Nederland al 1000 miljard geleend voor die vergunningen.

  Wat heeft de overheid met dat geld gedaan? Dat hebben ze uitgegeven aan zielige mensen die de hele dag op hun reet zitten.

  Die 1000 miljard mag voor 75% bij de staatsschuld worden opgeteld. De waarde van een huis bestaat voor ca. 75% uit de waarde van de vergunning.

  Wie gaat rente en aflossing betalen van de staatsschuld? De belastingbetaler.

  Wat is zo’n vergunning in de toekomst waard? Wat een gek ervoor geeft. Als er naast die vergunning ook nog pacht betaald moet worden voor het bewonen van die grond zal de waarde van die vergunning dalen.

  Moet er in de toekomst pacht betaald worden voor het bewonen van een woning? Wie moet de overheid anders plukken? Die mensen die de hele dag op hun reet zitten? Zij hebben niets.

 33. Dawg says:

  @32 floor

  Delay and pray, pretent en extent. Inderdaad, meer is het niet. Maar hoe hou je een economie ook maar enigszins draaiend als je betalingsverkeer wordt lamgelegd?

 34. Duitser says:

  Mee eens ! Deze discussie had al lang jaaaren geleden moeten plaats vinden ! Het kan niet zijn dat mensen zich gedwongen voelen om wat moeten kopen. Zo van je mist de trein als je niet snel wat koopt !

  Ik woon al enkele jaren in Duitsland. In Duitsland heeft men niet die maatschappelijke druk om wat te moeten kopen. De mensen zijn eerder wat skeptisch. Ze noemen het dan ook immobilien (niet mobiel zijn). Het percentage per jaar wat je aflost (=overigens verplicht) en een lichte waardestijging zijn zelfverdiende centen. Maar dan moet je eerst je kosten koper er maar uit hebben. Met 5% hypotheekrente en een gemiddelde
  waardestijging van 1% ligt break-even-point ten op zichte van huren op circa 5 jaar. Door sondertilgungen (tussentijdse aflossingen) kun je dit versnellen. Maar niettemin blijft een woning kopen een meerjarenproject. En niet zoals in Nederland waar mensen continue verhuizen van het ene in het andere eigendom (lees: van de bank). Dit kon alleen maar fout gaan !

 35. Adamus says:

  Vrijspreker uit de lucht? :-))))))

 36. Adamus says:

  Kapitaal van corporaties is van huis uit belastinggeld, dus rendement halen op belastinggeld?

 37. Adamus says:

  Daar gaat de kenniseconomie.

  De kunstjeseconomie

  Hebben we gisteren bij Buitenhof de kennisman Rinnooy Kan nog zwakjes zien zijn?

 38. Adamus says:

  De overschotten doen zich voor in de Noordelijke lidstaten en daar hoopt zich het kapitaal op waarvoor geen binnenlandse bestemming is

  Maar voor een overschot is wel een oplossing hoor. Staat ook op de balans van ECB……

 39. Goudbelegger says:

  @33 bedoelde meer je opmerking aangaande islamisering. Je huizenverhaal klopt ook maar dat ziet bijna iedereen op deze discussies wel.

  @Floor, helemaal mee eens. Geert is hard nodig in dit land, hoe hij drijvende blijft interesseert me ook geen ene r$%t.

  We worden hier in Nederland door onze overheden van de afgelopen decennia doorlopend belazerd.
  Een aardig percentage van dat volk is het zat en de rest gaat ongetwijfeld volgen.
  En door wie onze blonde vriend gesubsidieerd wordt, want ik neem aan dat je daar op doelde, interesseert me geen moer.

 40. FT says:

  @10 (john)

  Ik kijk liever naar de inkomsten en uitgaven op het gebied van wonen. En dan zie je dat de overheid rijksoverheid hier meer aan uitgeeft dan er binnen komt en de lokale overheden meer inkomsten dan uitgaven hebben.

  Dat WAS waar.
  Maar in de toekomst niet meer.
  De Rijksinkomsten komen vnl uit de Overdrachtsbelasting en de gemeentelijke inkomsten vnl uit OZB en Grond-speculatie.

  De OZB zal wel gecompenseerd worden via een “lager waarde x hoger tarief” maar de Verhuisboete en Grondspeculatie niet.

  Maw sinds enkele jaren moet er geld bij.

 41. Goudbelegger says:

  Afvalstoffenheffing gaat hier in Amsterdam met 8% omhoog. Maar ik vind dat heel goed, de dienstverlening richting de burger met Islamitische feesten, cultuuruitingen in het algemeen, kliedersubsidie voor ‘kunstenaars’, festiviteiten, burgerwacht, IT projecten, reorganisaties, onroerend goed subsidies, CO2 reductieprojecten etc. etc. moet doorgaan. Dat sommigen dat niet snappen.. onbegrijpelijk..

 42. Adamus says:

  Geert, met zulk een spectakel drijf je allicht.

  Geert,de man die zijn hele werkende leven uit de overheidsruif heeft gegeten….schijnt een manier te zijn om te emanciperen.

 43. Adamus says:

  Geert gaat Limburg redden LOL

 44. nhz says:

  @43:
  en dan ook nog meeeten uit de ruif van een vreemde overheid, en moeilijk doen over dubbele paspoorten enzo. Hoe hypocriet kun je zijn. Die emancipatie is m.i. beperkt tot het gedoe met zijn haardos.

 45. Goudbelegger says:

  Daar hebben jullie wel gelijk in maar als er geen perfecte kandidaat is?

  Je zegt hopelijk ook niet tegen je dochter ‘wacht op de perfecte man’. Rammelende eierstok van 38..

 46. Pieter says:

  Prijs koopwoningen weer lager

  Verkochte bestaande koopwoningen waren in oktober gemiddeld 1,1 procent goedkoper dan in oktober 2009. De prijsdaling was groter dan de 0,4 procent in augustus en 0,6 procent in september. In de daaraan voorafgaande maanden was de prijsdaling juist geleidelijk aan kleiner geworden. Dit blijkt uit de ontwikkeling van de prijsindex bestaande koopwoningen van het CBS en het Kadaster.

  Vrijstaande woningen zijn in oktober het meeste in prijs gedaald. De verkoopprijzen hiervan lagen 1,8 procent lager dan in oktober 2009. Ook appartementen, tussenwoningen en twee-onder-een-kapwoningen waren goedkoper. Hoekwoningen waren nagenoeg even duur als een jaar eerder.

  Regionaal bezien zijn de verschillen in prijsontwikkeling groot. Alleen in Groningen, Friesland en Limburg waren de prijzen hoger dan een jaar eerder, in alle andere provincies waren ze lager. In Flevoland was de prijsdaling met 3,3 procent het grootst.

  Ten opzichte van september 2010 daalden de verkoopprijzen van bestaande koopwoningen met 0,5 procent. Dit is gelijk aan de prijsdaling in september ten opzichte van een maand eerder. Door deze dalingen is de prijs van verkochte woningen gezakt tot het prijspeil van oktober 2006.

  In oktober wisselden bijna 10 duizend bestaande woningen van eigenaar. Dat is bijna 13 procent minder dan in oktober 2009. Van alle woningtypen lag het aantal transacties lager dan een jaar eerder. De duurdere woningen deden het relatief het best. Er werden in de eerste tien maanden van 2010 vrijwel evenveel woningen verkocht als in dezelfde periode in 2009.

  http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bouwen-wonen/publicaties/artikelen/archief/2010/2010-11-22-m11.htm

 47. Martijn says:

  http://www.powned.tv/nieuws/binnenland/2010/11/huizenprijzen_verder_gedaald.html

  Jeetje….

  De HRA was toch veilig ofzoiets? Dan konden we toch weer up?

 48. Marketwatch says:

  Ter volledigheid het bericht van het kadaster:

  http://www.kadaster.nl/pdf/Vastgoedbericht_201010.pdf

 49. floor says:

  Last van hallucinaties Adamus?

 50. Claude says:

  Return to normal voorbij? http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/A792D31B-F167-4CF6-9F12-9F47796CCA01/0/20101122m11g1.gif Wat deze statistieken betreft zijn de NVM cijfers een goede indicator. Ben benieuwd hoe Q4 het gaat doen.

  Opvallend: http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLnl&PA=80330NED&LA=nl

  Amsterdam heeft een index van 121,5 tov 100 in 2005. Apeldoorn, Groningen en Maastricht bijvoorbeeld zitten tussen de 103 en 108. Een fors verschil.

  Nationaal staat het op 105,8, het laagste cijfer sinds oktober 2006.

 51. floor says:

  En jij wederom een slechte dag NHZ?

 52. Pieter says:

  Leuk om te zien dat de daling weer snelheid begint te krijgen.

  De “dead cat bounce” is voorbij en we gaan nu weer flink zakken de komenden maanden/jaren.

  Wat een chaos zal dit opleveren

  -nog steeds plannetjes in de media over de HRA (oa 1e Kamer)
  -strengere AFM regels voor de banken, waardoor het lastiger (zo niet onmogelijk) wordt voor starters om een huis aan te schaffen.
  -dalende huizenprijzen
  -Gemeentes die de grondopbrengst al hebben uitgegeven in hun plannen en begroting, terwijl er niets meer binnenkomt.
  -Gemeentes die een verlaagde WOZ waarde moet compenseren mer een hoger OZB tarief.
  -De wereldwijde crisis
  -De Euro crisis
  -Stijgende werkeloosheid. Het lijkt wel alsof we in NL een lage werkeloosheid hebben, maar we hebben dan ook vele regelingen: WW, WIA, WIA Jong, VUT, Bijstand, deeltijd WW, ZZP’ers die in de bijstand belanden of die ver onder hun normale uurloon werken. In andere landen betekend het gewoon geen baan = werkeloos. En niet proberen de statistieken te verbloemen.

  Ik ben er vast wel een paar vergeten, maar als men alles optelt wat er nu al gebeurd en nog aan zit te komen, dan wordt het chaos en spektakel te komende jaren.

  Echter zullen velen niet genieten van dit alles omdat ze er midden in zitten, veelal door eigen schuld en opgejaagd in de rat race.

 53. Claude says:

  @53 Eens. Je bent nog vergeten:

  – de stijgende rente als men gaat proberen om de helicoptergelden bij elkaar te dweilen (een hypotheekrente van 6,5% voor 5 jaar, wat niet eens heel spectaculair is historisch gezieen), verkleint het max. te lenen bedrag en vermindert de kooplust ook behoorlijk
  – de verborgen aanbod naast de 223,5k aan woningen die nu al op Funda staan (i.e. de woningen die nog niet te koop staan omdat de markt het zo slecht doet)
  – de discussies over de afschaffing van de overdrachtsbelasting

  Maar nogmaals, Amsterdam lijkt hiet allemaal vooralsnog niet zo veel last van te hebben. Terwijl er wel een boel te koop staat daar. Tegen nogal forse prijzen.

 54. Martijn says:

  @floor

  En door wie onze blonde vriend gesubsidieerd wordt, want ik neem aan dat je daar op doelde, interesseert me geen moer.

  Ligt nou niet een groot deel van het probleem van vandaag de dag bij slecht zichtbare geldstromen? Politici die vriendjes helpen, farmaceutische bedrijven met financiële vingers in de pap op andere vlakken etc?

 55. Claude says:

  O, maar nu… “Promovendus verwacht geen daling woningprijzen” http://www.vastgoedmarkt.nl/nieuws/2010/11/22/Promovendus-verwacht-geen-daling-woningprijzen

 56. Get a Life! says:

  Interessant dat de gemiddelde prijs nu op het niveau van 2006 ligt. Jammer dat er niet bij vermeld staat dat de betaalbaarheid van nu in de verste verte niet overeenkomt met die van 2006.

 57. Nou, says:

  De toekomst voorspellen is moeilijk. Maar ik voorspel dat er zometeen een nieuw draadje aan zit te komen:
  http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bouwen-wonen/publicaties/artikelen/archief/2010/2010-11-22-m11.htm

 58. nhz says:

  @48:
  sell the news …

  @52:
  hoezo? in ieder geval heb ik geen ‘bad hair day’ 🙂

  @53:
  ik denk niet dat we hard gaan zakken, alleen al vanwege de nieuwe bailout van Ierland en de komende bailouts van Portugal, Spanje en Italie. Dit is STERK inflatoir en zal zorgen dat de nominale prijzen hooguit licht gaan zakken. En omdat je zelfs in probleemlanden ziet dat de ambtenaren salarissen aardig op peil blijven denk ik dat de gemiddelde ambtenaar ook over een paar jaar nog riant kan scheeflenen voor een overprijsde polderwoning.

  @54:
  maar ze gaan helemaal niet dweilen, dat zijn alleen kletspraatjes voor de Buhne. Het plan is om steeds grotere bailouts te organiseren, tot uiteindelijk de pleuro met de dollar en vele andere currencies in een inflationair zwart gat verdwijnt. Het is voorlopig zeer de vraag of de rente gaat stijgen, de ECB gaat alles doen om ook hier de rente nabij nul te houden (en de effectieve rente zwaar negatief). Al ben ik het er mee eens dat de rente ‘ooit’ wel omhoog zal moeten.

  @55:
  en dan vooral de politieke belangen achter die gelstromen, want als het belangeloze sponsoring was dan zou ik er ook niet van wakker liggen.

  @56:
  contraindicator.

 59. Adamus says:

  Als vandaag in israël iemand met de ogen knippert ligt gisteren Geerts’ kop eraf. Die heeft zich helemaal overgeleverd. Hem rest niets anders dan emigreren naar transsylvanië.

 60. Adamus says:

  Floor ik stel voor dat de paddestoel weer mag en Geert de min.v.justitie op hoge tonen terugfluit.

  “u wilt dat wel niet, maar ik ga het in heel Nederland invoeren”. Wat een kletsmajoor, die Rotterdammer. Heeft ie ook nog die arme Marokkaan met de shit laten zitten.:-)

  Ik ga vandaag maar weer eens poolshoogte nemen in de prachtwijk (boefke/kariz)

 61. Adamus says:

  Rente stijgen met alle superschulden? Never.
  Ierland zou dan overgeleverd worden aan de IRA.
  Italië aan andere groepjes. En wij? Wij hebben geen IRA en maffia. Wij hebben bijv. De levenslange ambtenaar Geert, voormalige politieagenten, onderwijzers, ambtenaren sociale zaken en beroepsmilitairen die het voor ons opnemen. En Rinnooy die bang is voor een lynchpartij sic en dan ook een warm pleidooi houdt voor de SER.

 62. Adamus says:

  – de verborgen aanbod naast de 223,5k aan woningen die nu al op Funda staan (i.e. de woningen die nog niet te koop staan omdat de markt het zo slecht doet

  Inderdaad laat een makelaar maar eens zoeken, dan komen er veel meer panden uit de mouw.

 63. Adamus says:

  Maar nogmaals, Amsterdam lijkt hiet allemaal vooralsnog niet zo veel last van te hebben. Terwijl er wel een boel te koop staat daar. Tegen nogal forse prijzen

  Ik mag aannemen dat de erfpacht wel voor een jaartje of dertig betaald is.

 64. Adamus says:

  Maarje Martens zal toch niet de promotor van de Vries zijn?

 65. Claude says:

  @65 Lijkt me niet.

  Dit ouder bericht van begin deze maand was mij ontschoten: http://www.vastgoedmarkt.nl/nieuws/2010/11/08/Kantorenmarkt-over-vijftien-jaar-procent-kleiner “Kantorenmarkt over vijftien jaar 70 procent kleiner”

  “In een tijdsbestek van vijftien jaar zal ongeveer 70 procent van het huidige verhuurde kantooroppervlak in Nederland zijn ‘verdwenen’. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat het bedrijfsleven het Nieuwe Werken massaal zal omarmen, de arbeidsmarkt krimpt en de servicekosten per vierkante meter kantoorruimte stijgen.”

  Ik zou aandelen sloopbedrijven gaan inkopen.

 66. FT says:

  @59-53 (nhz),

  Dat bailen kan niet goed blijven gaan. Je geeft het zelf ook al aan in @59-54.
  Als ik nu even mijn knopen tel, dan kom ik met 2 lullige economietjes op ruim 200 Miljard.
  We hebben (virtueel) 750 Miljard op de plank liggen. Portugal kunnen we nog wel hebben, maar als Spanje, Italie en Belgie erbij komen …. Dan is die 750 Miljard niet voldoende.

  En als de polderhuizenprijzen zo door gaan staat de Rabo binnen kort ook op de deur van de voorziening te kloppen.

 67. Adamus says:

  Je zegt hopelijk ook niet tegen je dochter ‘wacht op de perfecte man’. eierstok van 38

  Gb je kunt je altijd aanmelden voor de doelgroep….;-)

 68. Adamus says:

  66
  Zie dan ook wel eens een bord bij een logistiek bedrijf “de file zat, hier 1000m2 kantoorruimte te huur”.
  Tegen de tijd die jij schetst is ook die ha. begane grond niet meer nodig.

 69. Adamus says:

  67

  Ga er maar vanuit dat de Rabo niet meer solvabel is.

 70. FT says:

  @70,

  Jij zegt dat Rabo nu al moeilijk zit?
  Denk je dit?
  Weet je dit?
  Is er een bron?

 71. Adamus says:

  Kwestie van rekenen. Verder ken ik een regiodirecteur.
  Ze zitten echtnin hun maag met 60k per ha om ietsnte noemen.

 72. nhz says:

  @67:
  ik weet vrijwel zeker dat Portugal, Belgie en Spanje op korte termijn volgen; alleen Italie lijkt wat minder zeker. Die 750 miljard is daarmee helemaal op. Bijkomende probleem is dat onduidelijk is of die 750 miljard er ook echt is; steeds meer landen gaan weigeren om mee te betalen. Wie gelooft bijv. dat Portugal en Spanje straks nog meebetalen aan de bailout van Griekenland en Ierland als ze zelf vrijwel failiet zijn? Wishful thinking.

  Tegen de tijd dat Nederland aanklopt bij de EU voor een bailout van Rabo etc. wegens hun geklapte huizenbubble, dan zijn de Duitsers de enige die nog kunnen bijdragen. Dat gaat vies tegenvallen. Tegen die tijd valt Wallonie waarschijnlijk onder het Franse keizerrijk, en worden Vlaanderen en Holland weer gewoon van Duitsen bloed.

 73. FT says:

  We hebben nu 200 miljard uitgegeven aan 2 landen met een GPB van 400 miljard.
  De andere Belgie, Portugal, Spanje en Italie is een GPB van 3000 miljard.

  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_in_EU_by_GDP_(PPP)_per_capita

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*