‘Overheid gaat miljarden weghalen bij corporaties’

Corporaties zullen de komende jaren voor miljarden euro’s gesnoeid worden. Dat blijkt uit een brief die Aedes-voorzitter Marc Calon onlangs aan corporaties heeft gestuurd. De corporaties zijn furieus.

In de brief geeft Calon aan dat het zeer waarschijnlijk is dat de overheid de corporaties niet zal sparen. “Het kabinet geeft duidelijk aan dat er ook naar de corporatievermogens wordt gekeken en dat er ettelijke miljarden per jaar bezuinigd moeten worden op het thema wonen”, schrijft de Aedes-voorzitter aan alle corporatiedirecteuren. “De betaalbaarheid, de huurtoeslag, de verwevenheid van koop- en huurmarkt en de sturing van de corporaties worden hier nadrukkelijk bij betrokken.” De kabinetsbezuinigingen kunnen volgens hem vergaande gevolgen hebben voor de sector. De bezuinigen zijn onderdeel van een grootschalig overheidsprogramma. Door de financiële crisis heeft het kabinet vele miljarden euro’s in banken en verzekeraars moeten pompen. Dat geld moet de komende jaren weer terugvloeien naar de staatskas. De bedoeling is dat jaarlijks 35 miljard euro wordt bespaard op overheidsuitgaven.

Hypotheekrente

Bronnen in de corporatiewereld verwachten dat in ieder geval de hypotheekrenteaftrek en het inflatievolgend huurbeleid aan de kant worden geschoven. De beleidsmakers zouden zich vooral bezig houden met de vraag hoe dit gecommuniceerd moet worden. Corporaties verwachten ook dat de huurtoeslag op het bordje van de corporaties komt te liggen. Nu betaalt de overheid deze toeslagen.

Uitkleden

Corporaties zijn geschrokken van de brief van Calon. “De volkshuisvesting staat in de brand”, reageert Piet de Vrije, directeur van woningcorporatie Patrimonium. Hij is faliekant tegen het verder uitkleden van de volkshuisvestingssector. “Wij laten onze huurders niet betalen voor de miljardenschuld die de staat heeft gemaakt om de bankencrisis op te lossen.” Calon is ook kritisch. Hij wil dat goed bekeken wordt wat de aankomende brede heroverweging van de woningmarkt voor effecten heeft, voordat eraan wordt gesleuteld. “Laat het korte termijn financieel gedreven bezuinigingsgebeuren niet de langetermijnvisie op de woningmarkt totaal verpesten”, waarschuwt hij.

bron: Cobouw.nl

Share Button
Tagged with: ,
155 comments on “‘Overheid gaat miljarden weghalen bij corporaties’
 1. kees says:

  jasper, koren op jouw molen 😉

 2. Peter says:

  lol 😉

 3. huizenhyper says:

  Bronnen in de corporatiewereld verwachten dat in ieder geval de hypotheekrenteaftrek en het inflatievolgend huurbeleid aan de kant worden geschoven.

  Vervang verwachten door HOPEN.
  Weer leuk om te zien dat allerlei belanghebbenden redeneren vanuit eigen wereldje.
  Zowel de imperking van de Hypotheekrenteaftrek als een correctie op het inflatievolgende huurbeleid heeft NEGATIEVE gevolgen voor de kaspositie van de corporaties.

  Zullen we de woningbezitters (of hypotheekbezitters) eens vragen of zij de hypotheekrenteaftrek afgeschaft willen zien?

 4. klaas says:

  Bronnen in de corporatiewereld verwachten dat in ieder geval de hypotheekrenteaftrek en het inflatievolgend huurbeleid aan de kant worden geschoven.

  Wat houdt dit nu in, gaat de afrek er af, of laten ze het bij het oude?

  http://www.huizenhype.nl doet het al een hele tijd niet meer, weet iemand de oorzaak hier van?

 5. bankschroef says:

  ook noodzakelijk, de scheefgroei in de gehele woningmarkt moet worden aangepakt, een snelle en grootschalige aanpak zonder al teveel politiek geleuter, de bezem moet er doorheen.

 6. starter says:

  dus die bezem erdoorheen door het stelsel op zijn kop te zetten. helaas zitten veel politici binnen de raad van bestuur van deze oraganisaties.

  Ach, met de vergrijzing gaan de meesten met pensioen op het hoogtepunt.. volgend jaar.

  Scheefhuurder, wat denk jij?

 7. bankschroef says:

  deze enorme scheefhuurder, zoals zovelen hier haha, denkt dat er geen andere weg is dan het hele stelsel cq sector in één keer aan te pakken, koop, huur, financiering, bankstelsel, taxatie etc etc. Ook ik zal uitgerookt worden, maar wat is het alternatief?

 8. bankschroef says:

  @7 natuurlijk zit dat erachter. De overheid probeert door een schuldige aan te wijzen het grote falen van het toezicht op ons (westerse) kredietsysteem in de schaduw te houden, vooral om de rust te bewaren, anders is er geen houden meer aan. Feitelijk zijn alle banken in de westerse wereld failliet.
  Sparen, inleveren en werken moeten we; niet zeuren en vooral niet massaal gaan pinnen. Dat is ook mijn dringende advies: HAAL UW GELD NIET WEG BIJ DE BANK, anders wordt het in één keer een enorme puinhoop met heel veel verliezers.

 9. Ludwig von Mises says:

  1: Jasper is niet verrast.

 10. bankschroef says:

  @10 heb je hem gesproken?

 11. Ludwig von Mises says:

  @ 11: Wie?

  Ik doelde op de zeer te voorspellen tendens de sociale huursector mee te laten betalen aan de rekening en het gegeven dat ook huren niet gevrijwaard zullen blijven van inflatie.

  Ik doelde op het gegeven dat ik hier al een half jaar de sofistische vraag neerleg:

  “brief met de jaarlijkse huurverlaging al ontvangen?”.

 12. bankschroef says:

  @12 Jasper OK, zijn ‘de rekening’ en inflatie van het in omloop zijnde geld voor consumptieve doeleinden hier wel hetzelfde? Forse huurverhogingen zonder loonstijging, is daar ruimte voor?

 13. kees says:

  ik woon nu voor een jaar voor bijna 800 en mijn buren voor 750 en voorzover ik de buur kan inschatten wonen er veel voor 300/400 na aftrek toeslag. Ik zie niet hoe die huren hier omhoog kunnen, meer toeslag? Hoewel ik snap niet waarom mensen met zulke lage inkomsten nog een autootje moeten rijden, iedere keurslager moeten eten. Zitten de hele dag thuis, dus fietsen en ns op 10 minuten lopen. Durft de pvda het aan?

  Knel, knel aan alle kanten.

 14. Ludwig von Mises says:

  13: de inflatie van de geldhoeveelheid is de rekening.

  Volgende vraag: hoeveel salarisverlagingen heb jij de komende 30 of zelf 3 jaar in gedachten voor jezelf?

  Zodat jouw baas de winsten uit de productie van compsumptieve doeleinden zelf volledig kan consumeren.

 15. Knospe says:

  Ludwig terug!

  /me heft gelijk het Io Vivat aan 🙂

 16. bankschroef says:

  @15 maar waar is dat geld dan? en vooral: wanneer komt het precies in omloop? lijkt mij geen geld dat de komende jaren al royaal uitgegeven gaat worden behalve aan het hoogstnoodzakelijke zoals ‘de dijken’ en het aan meest basale om als land cq economie te kunnen blijven voortbestaan.
  Ik heb voor mijzelf helaas meerdere relatieve salarisverlagingen in gedachte, hoewel belastingverlaging natuurlijk een poging kan zijn om de economie wat te stimuleren.
  Evengoed eens dat de fouten van het systeem uiteindelijk door iedereen gedragen gaan worden. Maar ik denk niet dat huurverhogingen de schuldenpositie van de hypotheekbezitter gaan verbeteren, de huizenprijzen op peil gaan houden of dat de huurverhogingen ten gunste komen van de verhuurder; het gaat allemaal naar bankier Wouter Bos.

 17. Okkie says:

  @bankschroef nr.9:
  Je hebt nogal lef om voor een ander uit te maken wat die met zijn zuur verdiende centen moet doen. Het ontgaat mij waarom mensen die niets met deze financiële wantoestanden te maken hebben, zich op zouden moeten offeren. Als je je geld op de bank laat staan, verdwijnt dit mogelijk als sneeuw voor de zon door de enorme geldcreatie die heeft plaatsgevonden of domweg omdat je buurman het eerder opneemt.

 18. bankschroef says:

  @18, nou ja, iedereen mag kan of moet het ook voor zichzelf uitmaken, maar wanneer we allemaal naar onze bank hollen zijn de rapen gaar, dat gold en geldt overigens altijd; banken kunnen niet bestaan zonder ons gezamelijk vertrouwen, geen enkele, nooit.
  Ik houd het voor mogelijk dat DSB morgen mag doorstarten nadat Wellink en Bos alsnog de gouden vullingen van Dirk op het Fredriksplein hebben mogen trekken. Beetje gezichtverlies beiderzijds, personeelsonrust bestreden en stilletjes saneren van de boekhouding, de banktop en de wanproducten, en dit laatste met veel tamtam vooral ook bij de andere banken. Allemaal politieke spelletjes, altijd.

 19. bankschroef says:

  en bestreden volksonrust natuurlijk.

 20. Okkie says:

  @bankschroef:
  De rapen zijn inderdaad gaar als iedereen zijn geld van de bank probeert af te halen, maar banken en met name de DNB hebben ons vertrouwen verspeelt. Wellink heeft een belangrijk aandeel gehad in de tweede bankrun bij DSB. Als de schikking met het Steunfonds had plaatsgevonden was de financiële pijn voor de DSB beperkt gebleven.

 21. Peter says:

  @18: Okkie,

  Wat zou jij roepen als je van plan ben als eerste je geld weg te halen…juist ja…niet doen mensen!

  Daarnaast hebben we allemaal wel een vingen in de pap, we zijn integraal onderdeel van het financiële systeem. Probleem is dat weinigen dit beseffen en denken dat de bank een soort kluis is waar je nog rente op krijgt ook.

  Een illusie die op meerdere manieren in stand gehouden wordt, maar zodra je geld stort is het niet jou geld meer, maar heb je een tegoed wat je kan vorderen volgens tussen de bank en jezelf geaccepteerde regels.

  In geval van een deposito kun je bijvoorbeeld voor een periode het geld niet terugvorderen, in ieder geval niet kosteloos. Zou het anders werken, dan zou de bank een belegger van jou geld zijn en jij de winst krijgen en zij bijvoorbeeld een commissie. Nu maakt het door de doorsnede man van de straat niet zo veel uit, zolang het goed gaat kan hij over “zijn” centen beschikken wanneer hij wil.

  In deze tijd komt echter pijnlijk naar voren hoeveel risico banken hebben genomen om meer winst te maken en nu zijn we allemaal gegijzeld. Als de massa al hun geld opnemen en in een bureaula stoppen is het dag dag met alle banken.

 22. allert says:

  Dit onderwerp verklaard waarom de plaatselijk wbv een behoorlijk investeringsprogramma aangekondigd heeft, men moet de kas leeg hebben.

 23. Okkie says:

  @Peter:
  Wat gebeurt er als alle mensen die 80% provisie hebben betaald een claim indienen? Niet alleen DSB maakte zich hieraan schuldig. Straks worden mensen voor de situatie gesteld dat ze hun recht niet mogen halen, omdat dit ons financieel stelsel ondermijnt.

 24. Scheefhuurder says:

  @Starter 6;
  Als notoire scheefhuurder tel ik mijn zegeningen. Tegen de tijd dat ik uitgerookt dreig te worden (zoals bankschroef dat plastisch zegt), ben ik alsnog weg en tijd zijn de prijzen nog wat verder gedaald. Dit is 1e speldeprik in de corporaties om te zien wat hun reactie is. Er zit daar veel vet op de botten. Waar het op neer zal komen: bezuinigingen op woningmarkt zonder visie/beleid. Verlang je dat wel van de overheid, dan volgt eerst een jarenlang studietraject door dure consultants.

  @Bankschroef 9: Sparen, inleveren en werken moeten we;
  Arbeidsetos in NL is tot vrijwel nul gereduceerd. Jonge garde is geen tegenslag gewend en ziet eigen huis nog steeds als geldautomaat. Oude garde ziet rijkhalzend uit naar pensioen, uiteraard nog onder oude regelingen. Zwitserleven gevoel overheerst. Wen er maar vast aan dat we weer gaan werken voor ons geld. Niets mis mee.

  Natuurlijk moeten we niet massaal geld op gaan nemen. Ik heb wat centjes bij DSB, heb dat laten staan uit principe en solidariteit met groep spaarders (100k+ en achtergestelde depos) die er nu niet goed vanaf komen. Oproep Lakeman was schandalig. Ik hoop niet dat daarmee een trend is gezet. Neemt niet weg dat DSBeerput is.

  @Klaas 4;
  Huizenhype is er wel vaker tijd uit geweest, maar laatste maanden was de fut er toch wel uit. Misschien stille dood gestorven, misschien binnenkort weer sterk terug.

  PS: terwijl ik dit schrijf keek naar “Dubbeltje op zijn kant”. Bevestigd mijn beeld van jonge garde: geld uitgeven, lenen, schulden op laten lopen, gemakzuchtig. Sparen: ho maar!En ondertussen krokodilletranen dat er geen geld is voor de kindertjes, maar wel koophuis en dikke auto onder de k…

 25. Riko says:

  @25,

  Niet mee eens. Ik zie juist dat de oude garde allerlij rechten claimt, nauwelijks wat presteert en over werkelijk alles loopt te zeiken en de problemen en enorme schulden op de volgende generaties afschuift.

  De jonge garde heeft bv al geaccepteerd dat ze tot hun 70ste zullen moeten werken als de aow dan uberhapt nog bestaat. De mentaliteit die een deel van de jongeren heeft is een direct resultaat van het voorbeelgedrag en opvoeding van de ouderen.

 26. Scheefhuurder says:

  @25
  Als je mijn reactie leest, zie je dat ik het ook niet zo op heb met de “oude garde”. Ik zit er overigens zelf tussenin en heb met beide groepen te maken, prive en in werk. Vandaag rekende groepje oudere collega’s uit hoe zij er toch met 62 uitkunnen, dat duurde uur in de baas zijn tijd….
  Dat jonge garde het geaccepteerd heeft dat ze tot 70e moeten werken, dat weet ik niet. Volgens mij zijn ze er niet mee bezig, nog te ver weg. Verder wil ik niet generaliseren, maar ageer wel tegen financiele ongeletterdheid en nochalance, en dat zie ik toch vooral bij jongeren. Onbegrijpelijk dat rekenen geen basisvaardigheid meer is. Voorbeeldgedrag van ouders speelt soms rol, maar je tekent wel voor je eigen lening. Dus ook maar op blaren zitten als het dan misgaat, en dat geldt voor jong en oud.

 27. Peter says:

  @24: Okkie.

  “@Peter:
  Wat gebeurt er als alle mensen die 80% provisie hebben betaald een claim indienen? Niet alleen DSB maakte zich hieraan schuldig. Straks worden mensen voor de situatie gesteld dat ze hun recht niet mogen halen, omdat dit ons financieel stelsel ondermijnt.”

  Ik denk dat we al aardig wat van dit soort schandalen achter de rug hebben en eerlijk gezegd komt het nooit van werkelijke compensatie. Mensen blijven hoe dan ook met schade achter.

  Waar je in goede tijden iedere jaar bijvoorbeeld automatisch een jaaroverzicht zal ontvangen bij een belegging pensioen, is er na een collectieve regeling ineens geen enkele correspondentie meer, een soort verstoppertje spelen dus. Dit zal met verzekeringen niet anders gaan, bij vele bedrijven zijn de enige afdelingen die efficiënt werken verkoop en incasso (meestal euforisch klanten service genoemd).

  Stel dat er deze keer een algehele compensatie regeling komt, dan denk ik dat die gewoon door ons allen gefinancierd gaat worden, ze vinder er wel wat op. Van een kale kip die bij ieder nieuw veertje door de financiële mannetjes gelijk weer kaalgeplukt wordt, kun je natuurlijk geen veren meer plukken als outsider.

 28. bankschroef says:

  @27 maar hoe kun je ageren tegen financiële ongeletterdheid wanneer producten welbewust ondoorzichtig worden gemaakt? Dat maakt nou net het verschil tussen vrije markt en diefstal.
  En hoe moet je je dan wapenen tegen ondoorzichtige producten vol leugens met een looptijd van 30 jaar. Dit is nog niet eerder voorgekomen, een hele generatie, een grote middenklassegroep financieel in een hoek gedreven. Daar komt strond van, het duurt nog even voordat er met klompen gegooid gaat worden.

  Terzijde: Iemand nog iets over die corporatiemiljarden, de sociale(bouw)sector, de startersmarkt?

 29. bankschroef says:

  @29 oh sorry, het is ‘stront’

 30. Scheefhuurder says:

  @29
  Gelukkig zijn er ook leningen en hypos met duidelijke voorwaarden. Die bedoel ik. Bank heeft zorgplicht, maar klant hoort zich erin te verdiepen. En als je het niet begrijpt: uitleg vragen, anders niet tekenen. Ingeval van woekerpolissen, bewuste misleiding en aggressieve verkoopmethoden, hebben we gelukkig de rechter. Maar nog voor het zover komt, verwacht ik pro-actieve rol van toezichthouder AFM. Deze faalt en leunt achterover, en als AFM toch met constructief voorstel komt (verbod tophypo’s) wordt zij door politiek teruggefloten. Bos stelt dat DSBeerput tot bodem moet worden uitgezocht en niemand te sparen. Aardige retoriek, maar ik kan de uitkomst al voorspellen: meer dan 1 kop gaat er niet rollen. Grave manifesteert zich als klokkenluider en is inmiddels al vrijgepleit, Zalm te belangrijk, Hoogervorst te onbelangrijk. Wellicht krijgt Lakeman hier gelijk en wordt Wellink geofferd (was toch al over zijn top en aan pensioen toe).

  @26
  Ik ben het weliswaar absoluut oneens met handelswijze Lakeman, maar hij is wel goed voorbeeld van oudere (67jr) die zich in zaak vastbijt en gewoon hard werkt. Dat vind ik dan wel weer respectabel.

 31. kees says:

  Terzijde: Startersmarkt bestaat niet. Huizen worden aan starters overgedaan bij de “gratie van”.

 32. kees says:

  Wat de banken gisteravond hebben gedaan is de schade afwentelen op de belastingbetaler. Dirk zat in het strafhokje vanaf 20.15 en de rest was over de buit aan het onderhandelen.

  Gaat Lakeman nu SNS en van Ls omhalen? Zijn info is tenslotte nog fris van de lever.

  Ken nog wel een paar voorbeeldjes van 200% hypotheek door van Lanschot verstrekt! Puur op cashlow die er nu niet meer is. 1000 klantjes x 1miljoen teveel = 1 miljard.

  Is er een mogelijkheid om je geld ergens giraal in bewaring te geven?

 33. kees says:

  Dat Zalm alles geprobeerd heeft om DSB te veranderen is onbelangrijk: immers geen systeembank. Weg met die man.

  Joop Wijn die bij de Rabo bekend stond om zijn kutterdekut grove taal en bij Rabo 0,0 heeft bijgedragen. Rabo het bedrijf voor echte mannen zegt mijn vrouw 😉

  Dit zijn de mannen waar Wouter zo van gecharmeerd is.

 34. kees says:

  En als je het niet begrijpt: uitleg vragen, anders niet tekenen.

  Gewoon niet kopen als je het etiket niet kunt “lezen”.
  Net als voedsel: groenten, fruit, basisspullen volle rijst, echte haver, dat soort dingen. Meer is niet nodig ook geen versneden en kantenklaar. 90% is humbug, zo ook met bankprodukten.

  Koopsompolissen: je verzekeringspremie tegen werkloosheid 30 jaar premie vooruit betalen:
  BELACHELIJK
  Verzekeren tegen werkloosheid? Als je dat moet doen gewoon geen huis kopen. De tussenpersoon vangt ook bij premie per jaar minstens 20% van de premie, ieder jaar weer!

  Maar wat maakt het uit. Iedereen in NL leeft van het tillen van de ander; onze dienstenmij die in luchthandel doet.

  Doorwerken tot 67 straks, terwijl heel veel werk gewoon nutteloos is. Ik ga voor de 28 urige werkweek tot 80.

 35. Martijn says:

  @Bankschroef (19)

  Wat jij propageert is verplicht vertrouwen. Ik vind dat een twijfelachtig begrip.

 36. kees says:

  hoe ziek de financiële wereld is:

  “Het is niet reëel dat DSB in de komende 24 uur wordt overgenomen. Dat zegt Toni van Hees, advocaat bij Stibbe tegen RTL Z.”

  advocaten gaan daar over, juristen.

 37. Marketwatch says:

  ‘Overheid gaat miljarden weghalen bij corporaties’

  En waar gaan deze corporaties dat geld weer weghalen? Mijn ziens bij de groep zogenaamde scheefhuurders. Dat is namelijke de enige groep waar wat te halen valt aangezien de rest van de bewoners van de sociale woningbouw al aan het huurtoeslaginfuus zit door de hoge huren en daar dus niks te halen valt.

  In mijn visie is het doel van deze mogelijke overheidsplannen proberen deze groep uit hun huurhuis te jagen en hierdoor wel “verplicht” de koopmarkt op moeten. Zodat de vraag aan de onderkant in stand blijft. Walgelijke praktijken…

 38. kees says:

  38
  corp. kunnen niet weten wie de scheefhuurder is.
  Privacy wetgeving.

  toeslagen gaan via belastingdienst.

  begin jaren 80 hebben ze van overheidswege wel van alles geprobeerd uitgesmeerd over een aantal jaren.

 39. Martijn says:

  Privacy wordt steeds meer met voeten getreden. Ook hier zo er best nog wat verzonnen kunnen worden.

 40. kees says:

  foei, 1 maand oude nieuws 🙁

  ingehaald door de tijd.

 41. Marketwatch says:

  Ben ik trouwens een “complotdenker” als ik vermoed dat het kraakverbod o.a. er nu doorgedrukt is om kraak van leegstaande nieuwbouwhuizen te voorkomen?

 42. kees says:

  43

  nee.
  zie ook mises

 43. kees says:

  net zoals niet op recreatieparken, bedrijvenparken,
  en tuinhuisjes gewoond mag worden.
  Er wordt wel eens beweerd omdat de centralisten, de simpelen van geest alle nutsvoorzieningen vanuit hun grote “centrale” geregeld willen hebben.

  De techniek staat voor niets in onze kennismij. dus dat doet geen opgeld meer.
  Gemeente kan bv. geen toeristenbelasting heffen als er permanente bewoning wordt toegestaan, bewoners mogen stemmen. Wil je deze verschuivingen.

 44. kees says:

  Complotdenker: daar komen dit jaar ook nog de huizen bij van DSB klanten die eruit gezet gaan worden. Paar duizend bij marktaandeel van 2%.
  Stel het is extreem bij dsb, deel het door 4; dan is het resultaat 25.000 komende 2 tot 3 jaar?

  De politiek en het grote geld zullen alles proberen om te voorkomen dat die huizen de markt op gaan.

 45. Martijn says:

  De politiek en het grote geld zullen alles proberen om te voorkomen dat die huizen de markt op gaan.

  Toch lijken ze er bewust voor gekozen te hebben DSB te laten vallen. De beste van twee kwaden?

 46. Martijn says:

  De Grave wil niet ingaan op zijn vertrekt bij DSB. “Ik wil de berichten daarover noch bevestigen noch ontkennen. Ik houd m’n verhaal voor me tot de onderzoeken die komen.”

  Er is nog niet duidelijk welk verhaal men gaat kiezen, eea moet nog worden uitgewerkt.

 47. kees says:

  Martijn,

  De Grave moet zijn waarheid nog bij elkaar jokken en het zou best kunnen gaan kloppen.

 48. bigD says:

  Het systeem van de jaarlijkse maximale huurverhoging in Nederland is ook zo’n kronkel die het systeem op slot heeft gegooid, m.n. in de Randstad. Huurders die al meer dan acht à tien jaar ergens zitten willen er niet meer uit, want hun huren zijn ver achtergebleven bij de huur in de “vrije” markt. Uiteraard zie je in Nederland dan geen huurprijs deflatie, want de oude huren liggen nog steeds te laag. In elk land waar de marktwerking wel vrij is, zie je dat wel: Amerika, Engeland, Hong Kong, Singapore om er maar een paar te noemen. Huurder wil niet verhuizen, want dan doet hij zichzelf tekort. Huizenbezitter wil niet tegen marktprijs verkopen. Tijd voor een vette schop onder de kont van de Nederlandse huizenbezitpolitiek. Ik geef het nog een kleine negen maanden als de belastingtegenvallers wel heel erg tegenvallen.

 49. kees says:

  @50

  de fiscaal compensabele verliezen gaan er ook nog aankomen. Belastingopbrengsten (neg) met terugwerkende kracht.

 50. bankschroef says:

  @36 wanneer men niet kiest voor het verplicht vertrouwen eindigt het banksysteem, eindigt het kredietsysteem, eindigt de mogelijkheid om te investeren. Goede kapitaalinvesteringen brengen welvaart.

 51. kees says:

  na secularisering nu de ontmythologisering van “hogerhand”.

 52. Victorino says:

  @24 Okkie Tja wat zal er gebeuren als blijkt dat er geen wet is die verbiedt om 80% marge te maken op producten, er zijn andere branches (exlusisieve mode, tasjes e.d.) die dat ook doen. Is iedereen heel blij mee. Oftewel -los van de morele verwerpelijkheid, eens- wat is de juridische basis voor een claim van de Lakeman, WFT artikelen over goed huisvaderschap? Interessant, dan mag je dus iemand die veel vermogen heft wel zo´n product verkopen zonder met de ogen te knipperen, voor echter de armereren onder ons is het verboden !
  Gucci and koopsommen: only for the real rich.

 53. Victorino says:

  @35 Kees: “onze dienstenmij die in luchthandel doet” : precies, als de grondstoffen straks duurder worden blijkt de toegevoegde waarde van de haptonoom van de recruiter van de psycholoog van de controller van de fysieke goederenproducent!

 54. bankschroef says:

  @55 precies, zeer exact.

 55. Victorino says:

  @56 Banschroef En dan te bedenken dat de huidige huizenprijzen gebaseerd zijn op oneindig werk voor alle dienstverleners, veelal tweeverdieners die niet denken aan aflossen want dat is voor de dommen (net als belasting betalen) !

 56. Martijn says:

  @52

  Als niet dan… Wederom die verplichting. Een eerlijk systeem groei vanzelf. Ooit een boom de zon horen chanteren (als je morgen niet schijnt dan..).

 57. kees says:

  @59
  Wat heeft Wouter Bos gisteravond allemaal gezegd bij Paauw en Witteman? De burger “moet”…….
  niet alleen langer doorwerken, maar…… etc.
  daar zijn we het over eens, want……en daarom moeten we……

 58. Peter says:

  Bij Wouter heb regelmatig het gevoel van en mooi verhaal waar je het wel mee eens moet zijn, en dan opeens rolt er een krankzinnige conclusie uit die alles op losse schroeven zet. En dan denk ik…waar haalt je het vandaan en hoe kan je zo denken?

 59. ZK says:

  In 5 jaar tijd gaan wij van rijkste G-20 land en geliefd gast bij deze club naar de bovenste regionen van ontwikkelingslanden. Wij hollen nu komende jaren achteruit, wij hebben teveel voorbeeld aan Amerika genomen, en geven uit voordat het verdiend is, en helpen banken die zouden moeten omvallen door te grote risico´s en helpen geen kleine banken met kleinere risico´s;
  het tij is alleen te keren als wij bijvoorbeeld 2 miljoen jongeren uit Turkije laten binnenstromen,dit kan de economie een boost geven en aow betaalbaar , maar wie houdt dit tegen , deze enigst mogelijke stap naar voorspoed. Ja, juist Wilders.

 60. Martijn says:

  @59

  Da’s waar, maar gelukkig hoeven we niet allemaal naar Wouter te luisteren.

  @60

  Wilders is het anders wel met je uitgangspunt eens; hij vroeg onlangs om een kosten/batenberekening van zo’n jongere.

 61. Riko says:

  @61,

  Als miljoenen turkse immigranten welvaart zouden kunnen opleveren zou Turkije zelf een van de welvarendste landen ter wereld zijn, maar dat zijn ze niet he….

 62. Riko says:

  @63,

  Deflatie in vastgoed (krediet) en inflatie in voedsel, commodities

 63. kees says:

  Peter, dat doet JP in het kwadraat.
  Dat leren ze bij de jongelingenclub van de gereformeerden. Ooit eens uitgelegd door Damen de scheepsbouwer bij Barend en van Dorp. Soort lullepotjes voor gereformeerden, maar er word je
  hoe dan ook een loer gedraaid.
  Westfries (ja,ja, scheringa) gezegde: ” van de fijne motregen word je altijd nat”; komt uiteraard uit de mond van een Roomsche.

 64. kees says:

  Martijn, uitkomst is bij Wilders al bekend dus kwestie van terugrekenen wat hij voor het = wil hebben.

 65. kees says:

  Deflatie is politiek onmogelijk. Linkom-rechtsom gaan we betalen. Ben verdorie ook al geen boomer.

  Zaak is om gewoon asociaal veel te gaan verdienen en schrapen, schrapen en halen. Niks solidair zijn.
  Voelen ze bij pvda achterban goed aan, die hebben ook kinderen die gepakt gaan worden.

 66. Martijn says:

  @67

  Als @61 gelijk heeft dan kan een andere partij hem inschieten inschieten op aangeven van Wilders.

 67. kees says:

  69
  als vvd’er was hij ook de de man van de “assist” en nu zomaar de topspits; ik geloof er niks van.
  Meer iets voor de onderafdeling.
  Politiek doet er niet toe, de bv DNB heeft de touwtjes in handen. Wouter en Zalm zullen nog aardig hun best moeten doen om zo’n club aan banden te leggen. Als aandeelhouder hebben de banken er niets meer te zoeken, ze zijn immers verpand aan de overheid/aan ons. Afstrepen die handel.

 68. Mike says:

  @61: natuurlijk, nog 2 miljoen mensen in dit overvolle land, terwijl er hier 2 miljoen mensen zijn met een uitkering die best kunnen werken maar dat niet willen/mogen…

 69. Martin says:

  Even kijken of het nog snap:
  De Nederlandse overheid heeft geweigerd het mes te zetten in de hypotheekrenteaftrek, zoals dat in vrijwel alle landen ter wereld is afgeschaft.
  Deze aftrek heeft de onroerdengoedprijzen tot ongekende hoogten opgejaagd, waardoor ook de huren steeds hoger werden.
  Daarnaast werden de corporaties steenrijk, immers zij hadden alleen maar veel geld gestoken in woningen, en die prijzen stegen fijn het dak uit.
  De corporaties verdienden miljarden in deze business, dankzij die opgejaagde prijzen, gewoon aan hun bezit.
  Nu gaat de overheid het geld weghalen bij de corporaties door ze op te laten draaien voor de uit de hand gelopen huren, die zo hoog zijn, omdat commerciele verhuurders zo veel inkomsten moeten hebben en de rentelasten zo enorm drukken.
  Wat voor volkje zit daar eigenlijk in Den Haag? Zo’n idee zou ik verwachten in een schoolopstel van een 11 jarige, niet uit de mond van een politicus.
  Het is zo dat de HRA geen functionele aftrek is, het is eigenlijk zo dat het bedrag dat door de overheid wordt gesponsord ongeveer gelijk staat aan de consumptie die er later mee wordt uitgevoerd.
  Eigenlijk is de volledige aftrek in wezen een gulle gift van de overheid aan de huizenbezittende helft van Nederland.
  Die 15 miljard euro (en stijgende, aantallen deelnemers en bedrag per deelnemer), zou gewoon terug moeten naar de staatskas, het systeem is gedoemd om vast te lopen zoals in de VS.
  Anders zit het met de huurtoeslag, dat is een sociale uitkering die gebonden wordt aan je woonkosten, dat is geen gulle gift van de overheid om er voor te zorgen dat je dure automobielen en vakanties kunt betalen, maar compensatie omdat je eigenlijk je boterhammen niet kunt betalen. Er wordt voor de redelijkheid gekeken naar je woonkosten omdat dit bij minimumontvangers toch al gauw 40-45% van het inkomen is.
  Erg fraai van de heren te Den Haag om de huurtoeslag/crisistoeslag gelijk te trekken aan de HRA/excessieve consumptievergoeding volkomen door elkaar te halen.
  Nu begrijp ik wel dat deze heren bang zijn voor hun eigen hachje, omdat het toch zeker zo is dat degene die er in Den Haag over beslist, veelal geen rijtjeswoning bewoont, maar direct beslist over de waarde van zijn rustieke grachtenpand, waarvan de tonnen waardestijging hem/haar de laatste 15 jaar om de oren zijn gevlogen.
  Dat hiervoor de minimumlijder bij de kladden wordt gegrepen om ze dan maar tot de woondoos te veroordelen, als er aan de waarde van hun grachtenpand wordt gemorreld, is wel erg dieptriest.
  In elk geval is de weg dan open naar de caravanparken, tentbewoners, boskampeerders, communities.
  Nederland glijdt af, Den Haag glijdt harder af.

 70. chantal says:

  de trukkendoos van tante politiek… you ain’t seen nothing yet

 71. leerling says:

  YES WE CAMP

 72. Wowly says:

  tststs,

  De laatste jaren daargelaten, zijn de woningbezitters ook een groep die de leefbaarheid, toonbaarheid en welstand van woongebieden behoorlijk hebben geholpen. Wie kent ze niet, de verpauperde huurwijken? Overigens, ik zeg dit nu zwart wit, maar zo is het natuurlijk niet! Desalniettemin is het lange tijd verstandig geweest om koop- en huurwoningen wat te mengen in een wijk, om zo de leefbaarheid te vergroten.

  Daarbij, mensen die hun hypotheek moeten betalen zullen een grotere druk ervaren om inkomen te genereren om aan hun verplichtingen te voldoen. Oftwel, gedwee werkvolk! Dat is wat iedere politicus toch wil????

  Daarom, ik begrijp de hypotheekrenteaftrek wel. Stimuleren dat werkvolk! Dat ze zeker blijven werken!!!

  Dat de laatste jaren iedereen zich hélémaal scheel leent om een huis te bouwen (top-aflossingvrij-etc etchypotheken)had voorkomen moeten worden, waardoor de excessen tegen werden gegaan. Iedereen is zich rijk gaan rekenen, zonder ervoor te werken.

  Wat de politiek daar aan had moeten doen? Meer toezicht eisen? Ik weet het niet. Ben wel blij dat excessen als de DSB bank de deur op hun neus krijgt. Hoop dat de andere banken wat meer ethiek gaan gebruiken, als ze dat niet deden…

  Wowly

 73. bankschroef says:

  @76 nee, dat deden ze niet, ze deden allemaal ongeveer hetzelfde, het mocht, het moest zelfs zei Wellink.
  Dirk is gewoon niet chique genoeg, te Volks, te amerikaans.
  Ook al gehoord van ‘jobless recovery’?
  Kraakverbod ook zinloos; zout in de wond, ‘dan de fik er maar in’, of zwervers en andere kale kippen, een jaartje in de bak is ook onderdak. Monumentenzorg was tegen.
  Kraakverbod en corporatiegelden zijn vingeroefeningen, het grote werk komt nog. HRA weg, uitvoering leegstandswetten, inkomenstoets, etc. Niet omdat kabinet Wilders het wil, die blijkt straks toch tandenloos met Pechtold ernaast, maar omdat de werkloze kinderen van de groothypotheekhoudende verwende middenklasse een beetje ongeduldig zullen worden.

 74. kees says:

  77
  cynisme zonder grenzen. Alleen Pechtold en Wilders daar kun je gelijk in hebben.

 75. Okkie says:

  @Peter nr.28:
  Het vooruitzicht van hoge claims is kennelijk genoeg om een bank te doen omvallen ook als slechts een klein deel aan de gedupeerden wordt uitgekeerd. Er wordt nu een morele chantage uitgeoefend op de bevolking om A: je geld op de bank te laten staan en B: geen claims in te dienen omdat dit de positie van ons financieel systeem in gevaar brengt.

 76. Victorino says:

  @80 “Het vooruitzicht van hoge claims”… Tja da´s niet fijn.
  Daarnaast speelde een waardering van de onderpanden.

  Minister van financiën Bos repte in P&W van vrijdag van een afwaardering van 1,8 miljard naar 1,1 miljard.

  Dat is minus 700 miljoen (toch best veel geld) en in % een daling van 38%. Zou het IMF dan toch gelijk gaan krijgen met een luchtbel in de NL huizenmarkt?
  We hebben nu een minister -absoluut geen volstrekte idioot-die dit soort afwaarderingen op de TV noemt ?

  Ik wilde het nog even nakijken maar de uitzending ontbreekt op uitzending gemist, heel jammer, je krijgt klikkend op de P&W uitzending van vrijdag, die van donderdag te zien. Ook op de site van P&W is dit fragment uit de samenvatting gelaten, terwijl dat nu juist een interessant stukje is.

  Heeft iemand anders dit gezien?

 77. Okkie says:

  @Victorino:
  Het is eigenaardig dat DSB eerst een fikse afwaardering toepast om vervolgens zelf om een noodregeling te verzoeken. Door het gekozen moment van deze afwaardering heeft DNB de DSB bewust een zet over de rand van de afgrond gegeven. Deze grap kunnen ze dus ook met andere banken aanhalen aangezien DSB niet de enige is waar sprake is van overkreditering.

 78. Victorino says:

  @81 Okkie U raakt een goed punt, wie deed die afwaardering, DSB zelf, minister Bos, of de 5 Nederlandse banken die tot twee maal toe een poging deden om DSB te redden ?
  DSB heeft niet zelf om de noodregeling gevraagd. Ik vermoed dat minister Bos op de 5 banken duidde, helaas kunnen we het fragment niet nog een keertje nazien op uitzending gmemist, wellicht heeft iemand zijn DVD recorder aangezet?

 79. Victorino says:

  @Okkie. Inderdaad. Als andere banken weinig tot geen last van verwachte dalingen van onderpanden zouden hebben, wat men mag verwachten uit de recente reserveringen voor slechte leningen (allemaal onder de 100 basispunten = 1%, behalve SNS, bron NRC) dan kunnen de banken de DSB toch wel overeind houden?

 80. indian says:

  bankschroef:
  je oproep gelezen, bij de andere banken NIET weg te halen.
  Wacht even, ik heb een beter idee:
  dat is de BSD methode, Beroep Solidariteit,Debiteuren.
  Iedereen haalt DIRECT, al zijn spaargeld weg bij ALLE banken, en bewaart het in een kluis.
  Dan belt IEDEREEN de bank , na 1 weekje, en zegt: ik wil die poen wel terugbrengen, maar dan moet je me 1000 euro provisie betalen.
  Wedden, dat ze dat betalen, afhankelijk van de grote van de som?
  Dan is het eindelijk eens omgekeerd: dan zijn de KLANTEN, de baas, en die verdienen er ook nog aan.
  Dan danst de BANK naar ONZE pijpen ipv al eeuwen andersom.
  Wie doet ermee?

 81. snorkel says:

  mooi plan! en onze woordvoerder noemen we Pieter Zakeman! 😉

 82. kees says:

  83
  De banken zijn failliet, hoe moeten ze DSB dan overeind houden? DSB moet gewoon snel failliet en in NL doorverkocht worden, liefst in combinatie met andere onderdelen, opdat de werkelijke waarde van het OG niet concreet tot uitdrukking komt.
  Het is allemaal flauwekul wat er dit weekeinde gebeurt, die paar dagen maakt niet uit.
  Wouter heeft getallen genoemd en de miljonairs P&W lieten blijken van cijfers geen sjoeche te hebben er ging ze geen lichtje branden, of: het gesprek was doorgenomen……..

 83. kees says:

  84/85
  dat geld is er niet, maar het zou leuk zijn als een “lakeman” die oproep zou doen.

 84. Victorino says:

  @86 Kees, tja raar toeval maar weer dat nèt dié uitzending van Paauw en Witteman met gevoelige cijfers NIET terug te zien is op http://www.uitzendinggemist.nl. Ik denk niet dat er opzet in het spel is, vast niet.

  Heb even gecontroleerd, het Kadaster toont overigens het stuk over het “voorbeeld” van 815 totale NL hypotheekschuld weer.

  Waarmee aangetoond dat Kadaster en DNB publiekelijk andere zaken roepen. Het is een complexe wereld 🙂

 85. Victorino says:

  My first smily !!!

 86. Victorino says:

  @84 Indian. Ik doe niet mee, helaas. Eerder noemde ik Lakeman´s oproep laakbaar, de uwe is in aard soortgelijk.

  Ik begrijp uw frustratie wel, deel die maar niet uw oplossing. Financiele stabiliteit is een groot goed en een collectief goed (van ons allemaal).

  Lakeman is een speler in het polderspel om DSB uberhaupt failliet te kunnen laten gaan. Ik hoop dat het daarbij blijft.

  Cessez-vos jeux, rien n´allait plus….

 87. Victorino says:

  Het “Scheringa-bashen” gaat door: “Scheringa haalde eigen rekening leeg”

  http://www.bnr.nl/artikel/13442896/scheringa-haalde-eigen-rekening-leeg

 88. kees says:

  Victorino Zegt:
  18 October 2009 om 7:16 pm
  My first smily !!!

  :-;

 89. kees says:

  😉

  🙁

 90. kees says:

  Het “Scheringa-bashen” gaat door

  voorkennis door DNB?

 91. Victorino says:

  Voorschennis: nieuw begrip :-;

 92. Victorino says:

  Bij Icesave en DSB zijn de grote spaarders het surplus boven 100.000 euro kwijt. Vertrouwen? Krijgt Von Mises toch nog gelijk…

  Volgende stap is volgens “Kees de Kort door de bocht” dat grote spaarders (die uit de beurs gestapt zijn) weg gaan bij banken en hun surplus op 100.000 euro stallen bij partijen die niet kunnen omvallen dan wel staatsleningen kopen.

  De politiek zal nog even wachten het HRA plannen, die komen pas “als mosterd”.:-P

 93. Victorino says:

  Blijft ingewikkeld hoor, die “smilies”, het moet het jaargetijde zijn !

 94. kees says:

  97 voor de zekerheid een spatie extra 😛
  beetje afstand nemen, maar wie beschuldig je nu van potloodventerij 🙂

 95. kees says:

  Vcit,

  er is een groot vertrouwen, kijk eens hoeveel banken er nog zijn. Klanten zouden toch massaal naar ABN moeten gaan indien/als.
  Zou bovendien een goed signaal naar …..wie ook al weer.

  Heeft DNB gedreigd Scheringa met geweld uit zijn Wognumse bedrijfspand te verwijderen?

 96. Victorino says:

  Kees, vertrouwen komt te voet en gaat te paard. U indt dat “er nog veel banken zijn” ?

  DSB is kennelijk al veel eerder door DNB benaderd om achter de schermen actie te nemen, dit is eindspel.

 97. kees says:

  Vict., aan wie had Scheringa die aandelen dan moeten verkopen of overdoen? Gaat Nout ons dat bij de parlementaire enquête vertellen?

 98. Victorino says:

  Goed punt, welke partij wil de DSB overnemen?

  De heer Wellink zal tijdens een enquete zeggen datti op tijd ingegrepen heeft en dat een faillissement niet te voorkomen was en dat dat ook nog eens aan de markt getoetst is. De heer Bos hetzelfde, hij sprak in algemene zin over een marge van “80%” als “totaal idioot”, hierbij niet specifiek op de situatie bij DSB doelende.
  De rechtbank zal zeggen het meermaals een kans te hebben gegeven en dat de procedures zorgvuldig en met besef voor maatschapleijke onrust gevolgd zijn.
  De heer Lakeman zal zeggen datti alles zag aankomen en voor ieders bestwil tijdig een signaal heeft gegeven en acteert vanuit een kale kip constructie (stichting). De RABO heeft zich er bij mijn weten itt. Icesave-failliet niet publiekelijk mee bemoeid, andere banken ook niet. Zij zullen zeggen geen marktwaarde in DSB te hebben gezien.

  Kortom er is geenszins sprake van een soap en de DSB is door eigen beleid, geheel los van kredietcrisis, gevallen over verontwaardiging over de wijze waarop de bank geld verdient.

 99. Victorino says:

  Excuses, zo´n smily vergeten 🙂

 100. Victorino says:

  🙁 voor de formalig fuintuinlijke DSB spaarder en achtergesteld deposito-houder

 101. Victorino says:

  Het lijkt een warme herfst te worden voor Onroerend Goed wereld:

  De Nederlandse Mededingautoriteit (NMa) is een grootschalig onderzoek begonnen naar mogelijke kartelafspraken bij executieveilingen met onroerend goed.

  http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/5096230/__Kartelafspraken_bij_veilingen__.html?p=23,1

 102. allert says:

  Vind wel frappant dat bos direct aangeeft dat de crisis niet de oorzaak van het vallen van DSB is. Natuurlijk niet de crisis is immers ontstaan door dergelijke banken.

  Die actie van al het spaargeld in 1x weghalen en dan aanbieden tegen provisie lijkt me wel wat maar ben bang dat er dan geen bank overblijft om provisie van te verlangen.

 103. kees says:

  106

  Banken bestaan niet meer en hebben het geld niet nodig. Worden voor de vorm overeind gehouden met ons andere geld, te weten belastingen.

 104. bankschroef says:

  @105 het zijn de brede bezems van Bos, DNB, NMa, AFM, met het IMF- en ECB mattenklopperkeurmerk.
  Ga zo door, uitmesten die handel. Plukse Wouter! Uitroken dat veilingshol. Het is hier geen Mexico of Italië. Lang leve de verzorgingsstaat op gebied van wonen. YES, ik zie het puntje van de schoorsteen van een betaalbaar huis aan de horizon. Nu nog even het vermogens erfrecht aanpakken qua vastgoed. OZB waarde kunstmatig naar beneden, vraagprijsrestricties, courtageplafonds, veilingplicht. Lekker veel overheidsbemoeienis. Ik ben optimistisch.

 105. kees says:

  108

  plus herstelbetalingen vanuit IJsland, plus 25 gratis vis. Om ze niet helemaal om zeep te helpen komt er ook een reddingsplan voor IJslanders: “fish for veggies”.

 106. kees says:

  Echt haal je geld weg bij ING! Die is niet door de overheid te redden. Gaat wij hier wel geld in stoppen: wij zijn dan IJsland 2.

 107. kees says:

  Dacht ik bij Triodos wel goed te zitten:

  http://www.triodos.nl/nl/who_we_finance/investments/listed_stock/shares/257681

  Vluchten kan niet meer.

 108. kees says:

  Huizenhype.nl is de afgelopen week een tijd lang down geweest. Hackers hebben gepoogd in te breken op onze servers en hebben hierbij bepaalde informatie beschadigd. Wij doen er alles aan om de website zo snel mogelijk weer up en running te krijgen.

 109. leerling says:

  Vanavond een kijkje in de toekomst. “Tegenlicht” over IJsland, alwaar iedere inwoner een schuld heeft van 4 miljoen Euro.

 110. kees says:

  leerling, afbetalen over 20 jaar. Gokken op inflatie en er blijft weinig van over.

 111. leerling says:

  En waar komt die inflatie dan vandaan ? Vissen vangen ?

 112. leerling says:

  L.v.M. zegt het ook, inflatie creeren, daar zijn de centrale banken nu mee bezig, maar het werkt niet. IJsland had trouwens al een rentepercentage van 12 % voor de ineenstorting.

 113. Martijn says:

  Huizenhype is weer up en lopend.

 114. Martijn says:

  Inflatie werkt niet? Onlangs nog een treinkaartje gekocht toevallig?

 115. Martijn says:

  DSB is kennelijk al veel eerder door DNB benaderd om achter de schermen actie te nemen, dit is eindspel. Bron?

 116. kees says:

  M,

  Nee, een PoloDiesel met NL kenteken. Jarenlang tegen mijn principes, maar nu een statement 😛
  Ging 25% van de veel te hoge prijs af.
  Is dat nu deflatie of was de prijs te hoog?

 117. kees says:

  120 M,

  DNB of de waarheid wordt samengesteld cq geantedateerd. Het is waarschijnlijk wel door iemand hardop gedacht.

  misschien dat max tijdens NL les de stukken hardop voorleest.

 118. Martijn says:

  @Kees 121

  We zien zowel in- als deflatie op het moment. Toch zou ik voorzichtig zijn met de stelling dat we absoluut geen inflatie kunnen verwachten. Goud, olie, overheidsdiensten en nog wat zaken meer signaleren momenteel eerder in- dan deflatie.

 119. kees says:

  Die spulletjes die jij noemt staan tegenover de $.
  $ wordt dus fors minder waard t.o.v. goud etc.
  Alles overheid waren de prijzen al fors opgeschroefd; denk ook aan grondprijzen.

  goud is voor mij geen item, is alleen op abstract niveau interessant.

  Overheidsdiensten: Leges opbrengsten dalen substantieel, hier wordt dus ook geen geld aan besteed maar in de zak gehouden (of niet geleend)
  Ook met OV zal minder gereisd gaan worden bij toenemende werkloosheid.
  Burgers gaan nu echt denken “krijg de tering”.

 120. kees says:

  Goud uiteindelijk een zaak van de overheid, let maar opeens de gewone sukkel over goud gaat praten. Hoe gaan we belasting heffen op goud in de bartering society?

 121. Martijn says:

  Goud is anders door Europa redelijk gesteund. Geen belasting op de aanschaf. Aandacht voor goud reserves bij invoering Euro die zelfs door Duisenberg werd gepresenteerd in de Amsterdamse goudkluis.

  Goud lijkt zijn waarde te hervinden. Dat uiteindelijk slechts bij voldoende draagkracht onder de vermogenden en later het volk.

  Waarde wordt uiteindelijk door mensen bepaald.

 122. kees says:

  M,

  dat was voor het plaatje, “kijk een hoe sterk de € is” : significant….. Goud was toch in 1971 al afgeschaft en Duisenberg pakt het weer op, daar geloof ik niets van. Goud wordt aangehouden om zich politiek in te dekken.
  Misschien heb ik wel liever 1 km koper pijp in voorraad.

 123. kees says:

  Ik geloof dat resultaten uit het verleden -goud aanhouden- geen garantie meer bieden voor de toekomst. Ik heb het zelfs nooit aan mijn oor of vinger willen hebben. Goud is voor kampers en tanden en kiezenvulling voor bepaalde groepen (geweest).

  Echte waarde willen we.

 124. Martijn says:

  Goud kent wel een lange historie van waarde. Dat het in ’71 werd afgeschaft was vooral dankzij de VS, die het destijds internationaal meer voor het zeggen hadden dan nu. Aanstaande wereldmacht China koopt is al enkele jaren zijn goudpositie aan het versterken. Ook in de financiële wereld neemt de aandacht voor het gele ijzer toe. Ik denk niet dat die ontwikkelingen gedreven worden door een toenemende invloed van kampers en mensen met een slecht gebit.

 125. kees says:

  M,

  “Ze” zijn de weg kwijt en wat heeft China nu te verliezen. Die inmiddels fascistoïde wereldmacht, het land van de 1 kind politiek, heeft blijkbaar liever iets dan niets. En misschien kunnen ze de hoer nummer zoveel van Mugabe erg blij maken met dit onder deel van spiegels en kraaltjes bij het opkopen van de hoogallergene melkpoedervoorraad.

  Als er landen zijn die willen ruilen met goud, prima, zeggen de Chinezen. Hoeveel goud hebben ze per hoofd van de bevolking? Een zandkorreltje?

 126. kees says:

  M,

  in Afghanistan hebben ze weer andere grondstoffen om te ruilen en krijgen ze ook wat ze willen hebben. Het is erg betrekkelijk.

  Hebben wij een handelsoverschot met China, dan ruilen we dat af met 16 miljoen iphones of zoiets.
  Staan we 31/12 weer gelijk.

  Gaat geld weer een lokale aangelegenheid worden? Lijkt me niet aan te ontkomen. Liefst denk ik daar niet aan, want ik wil niet meegaan in de SP/Wilders/Fortuin stroom.

 127. Victorino says:

  Dames, heren,

  Jammer dat niemand de draad heeft opgepikt van de 38% daling van onderpanden bij DSB.
  Zie post 80.

  Saillant detail: op http://www.uitzendinggemist.nl start nog steeds de uitzending van donderdag 15/10 wanneer je klikt op vrijdag 16/10.

  Wie heeft P&W van vrijdag opgenomen op harddisk en kan het fragment tonen waarin minister Bos de daling van 1,8 miljoen naar 1,1 miljoen euro noemt?

  Lijkt me namelijk een vrij politiek vreemde uitspraak als ik er uberhaupt nog iets van begrijp van deze non-soap 🙂

 128. Okkie says:

  @nr.132:
  Je doelt op de beruchte ‘haircut’. Dit is al in diverse media aan de orde geweest. De DNB heeft de afwaardering zelf bewerkstelligd.

 129. kees says:

  vict.

  Wat betreft de afwaardering van 1.8 naar 1.1 klopt, dat heet Bos gezegd. De .8 die DNB introk heeft werd ook in dit verband genoemd.
  Heb ik hier niet eerder gepost dat die afwaardering dan ook voor andere banken zou gelden, met name vanLanschot die 200% deed?

 130. kees says:

  132 dat was het draadje waar Wouter als lustkapper werd opgevoerd.

 131. bankschroef says:

  @victorino: gewoon http://pauwenwitteman.vara.nl en even zoeken en afspelen.

 132. leerling says:

  Die haircut was 800. miljoen op een hypotheekwaarde van 2.5 miljard, voor zover ik me herinner

 133. leerling says:

  Heb notitie hier nog staan, dus dat impliceert dat er van de 2.5 miljard meer dan de helft afgeboekt is. Mooier kunnen we het niet maken.

 134. Martijn says:

  Die haircut ligt momenteel voor iedere bank (in de VS) op de loer. Marked to market accounting is daar losgelaten en portefeuilles staan daar tegen fantasieprijzen op de balans. Wie niet verkoopt, lijdt echter geen schade. In de Europese regelgeving heb ik me niet verdiept, maar het is interessant dat Ome Boos de haircut meeneemt als argument om de bank te laten klappen terwijl er (op korte termijn) niet veel aan de hand had hoeven zijn; zonder faillissement had DSB volgens mij geen directe druk om te verkopen en dus ook niet om te verliezen te materialiseren.

 135. Victorino says:

  @137 Bankschroef: goede tip en inderdaad: http://pauwenwitteman.vara.nl/Archief-detail.113.0.html?&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=13050&tx_ttnews%5BbackPid%5D=111&cHash=18fe9360c6 zie tijdstip 14:14.

  De heer Bos noemt hier dat de DSB bank onderpanden in de boeken heeft ter eigen waarde van 1,8 miljard. DNB waardeerde die onderpanden voor 1,1 miljard. Da´s 38% omlaag !

  Goed onthouden dus ! De minister van Financien zegt dat een van de redennen van failliet DSN een 40% afwaardering op onderpanden was.

  DSB zal toch de onderkant van de huizenmarkt bedienen, procentueel zal in de kredietcrisis (het spatten van de kredietzeepbel in Nederland) die 40% de kleinste afwaardering zijn.

  Wat betekent dat voor het midden- en topsegment ?

 136. kees says:

  Wat betekent dat voor het midden- en topsegment ?

  dat die handel dood is. Er is geen prijsvorming.
  Die komt pas als van Lanschot failliet gaat en dat gaat niet gebeuren; zij hebben wel op de juiste club gezeten waarvan Scheringa het bestaan niet eens wist.
  Van Lanschot heeft het laatste jaar nog 150 miljoen opgehaald om maar even wat te noemen, weer eens wat anders dan je geld van de bank afhalen. Andere koek.

 137. S says:

  Bos probeert alleen zijn gezicht te redden. Met weer van die ‘mooie’ opmerkingen. Hij mag blij zijn dat hij ambtenaren heeft.

  We zijn er nog lang niet. Kon DSB zwemmen? Fortis, Aegon en ING in ieder geval niet. Dus wat gaat er op dit gebied nog gebeuren? Om het een beetje eerlijk te maken zou ik het van Lakeman bijzonder goed vinden als hij volgende maand Aegon aanpakt en zo het alfabet afgaat. Neem meteen AFM en DNB mee!

  Inflatie/deflatie? Wie gelooft de cijfers nog. Ging tot op een jaar niet alles omhoog, behalve zo ongeveer elektronica. Kwamen we mooi uit op een laag cijfertje… Of het feitelijk klopt, weet ik niet, maar gevoelsmatig in ieder geval niet. Gevoelsmatig moeten we nu deflatie krijgen…
  Al zou het alleen maar de woonlasten zijn 😉

  Bij deflatie en deze huizenmarkt wacht ik met kopen. Misschien wordt het nog een ‘self fulfilling prophecy’, ook goed.

 138. kees says:

  S van Sparen.

  Wachten met kopen en dan je eisen bijstellen, omhoog natuurlijk.

  Zag wel dat een woning, Woudlust in Bilthoven, een paar maanden te koop, nu verkocht is. Vrpr. 800K
  Zal mij benieuwen wat de opbrengst is geweest.
  Toch verrassend eerlijk gezegd.

 139. Martijn says:

  @Kees

  Op bepaalde niveaus zullen er altijd mensen blijven die gewoon niet in de problemen komen. Dan blijf je ook gewoon kopen. De conjunctuur draait en dat beinvloed een groot deel van de markt, maar niet alles.

  Net als dat je mensen hebt die al tien jaar huren omdat ze de woningmarkt niet vertrouwden heb je nu ook mensen die lekker gaan kopen.

 140. kees says:

  M, ik heb familie die hun hele leven huren en zullen huren, “want je weet maar nooit”. Op hun 45ste bloeddrukklachten, coach, jongeren die ze passeren in rang, alle geld naar ABN en op 51ste met wachtgeld vertrekken. En dat allemaal einde schaal 12, 4x9uur werken waarvan 1 dag thuis 😉
  zonder internet. Betreft Provincie, Justitie.
  Ik maak mezelf dan wijs als ik dat hoor dat geld geen waarde heeft.

 141. S says:

  Precies, wat is geld waard… Niets zolang je niet gelukkig bent.
  Maakt niet uit of je nu of later koopt, duurder of goedkoper etc, als je het maar kunt betalen en jezelf (en anderen) niet in de problemen brengt.

  Ik hoop nog op meer (voor mezelf), daarom wacht ik met kopen, wat ook risico’s heeft natuurlijk (niemand weet of zijn ideeën over de toekomst waar blijken te zijn), maar wel ingecalculeerd.

 142. kees says:

  We in onze huurwijk nogal ingebroken op klaarlichte dag; zie dat het een wereldwijde gewoonte gaat worden:

  “Bernanke vraagt om evenwichtiger wereldeconomie – Fed-voorzitter Ben Bernanke wil een stabielere wereldeconomie waarin internationale verschillen in handelsbalans, spaarquota en consumptie worden gladgestreken”

 143. kees says:

  S ik ken wel meer mensen die niets durven, maar het wachtgeld bij Robeco gebracht hebben…..

 144. Victorino says:

  @149 vriend Kees.

  Persoonlijk drama is er in alle lagen van de bevolking. Zie ook uitzending Tegenlicht VPRO IJsland. 2 Miljoen euro per Ijslander schuld, met menig persoonlijk drama. Nederland is niet de grootste schuldennatie, maar we zitten wel in de top. Het is verstandig om gematigd te leven en degenen die met een grote Nederlandse mond veel risico genomen hebben zullen de keerzijde van de medaille leren kennen. Net als de IJslanders.

  En dat is m.i. terecht want door de kunstmatig laag gehouden rente was die keerzijde van risico volledig uit het zicht verdwenen, we leefden in het walhalla waarin negatieve onaardige zaken niet genoemd mochten worden. Werkloosheid: bij ons niet, eigen huis: bij ons “iedereen” mede dankzij HRA.

  Ondertussen kochten de chinezen alle grondstoffen en werd alle industrie uit West-Europa naar Azie verplaatst. Wij maar meer Excel spreadsheet managers aanstellen.

  Wake up Nederland, waar was de journalistiek, waar was het parlement, waar was de regering, waar waren de toezichthouders, waar zijn de onafhankelijke denkers ???

  Hulde aan de VPRO voor het “tegenlicht”, een prima vervolg op “de waarheid en andere ongemakken”.

 145. Startertjes says:

  @ Kees 142,

  In 2007 haalde DSB 1.6 miljard spaargeld op; in 2008 nog eens 700 miljoen. De 150 miljoen van Van Lansschot is dus peanuts.

  Zeker na de val van DSB kan een beetje rook elke kleine/middelgrote bank doen omvallen, zeker bij een bank met veel klanten met > 100.000 euro.

 146. kees says:

  151
  werd bij DSB ook weer net zo snel weggehaald, iets wat ik bij Van Lanschot niet zo snel zie gebeuren door “ons soort mensen”. Dat is nou net het verschil tussen PVV en VVD 😉

 147. kees says:

  150

  alle bankmensen zijn geëmigreerd naar Scandinavië of waren expats. Dramatisch. IJsland gewoon laten voor wat het is niet bij EU, anders wordt het nog een strategische post van de Russen, daar zijn we natuurlijk bang voor.
  Gewoon als echte handelsmensen het verlies nemen. Kan misschien een overzeese gemeente worden van NL en wat Volendammers neerzetten die uitgevist zijn op het IJsselmeer.

  Wellink heeft gezegd dat ze DSB realtime konden volgen, icesave ook!

 148. kees says:

  IJsland is failliet.
  Of heeft een slimmerik de vorderingen “niet direkt opeisbaar” gemaakt.

  Er is toch geen reële kans op terugbetaling of liepen die deposito’s ook voor tientallen jaren? Nee , dus op de fles. DSB had ook nog 10 jaar door kunnen sudderen, wat inflatie erbij en klaar.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*