Kwartaalbericht Woningmarkt van de Rabobank is erg onrealistisch

De Rabobank is vandaag weer met een nieuw kwartaalbericht woningmarkt gekomen. Men blijft uiterst positief over de Nederlandse huizenmarkt, er zijn wel wat zwarte wolken, maar zoals vrijwel iedereen weet kunnen bij de Rabobank de prijzen alleen stijgen, dus er is niets aan de hand. Opvallend is dat de Rabo-economen die commentaar geven bij RTLZ, na stevig doorvragen, veel minder positief zijn. Het volgende kwartaalbericht zal wel weer een stukje negatiever zijn en “Dit hadden wij niet verwacht” weer het excuus..

Conclusie van de Rabobank

Al met al verwachten we dat de gemiddelde huizenprijzen verder zullen stijgen.
Vooral door het sneller oplopen van de rentetarieven hebben we onze
verwachtingen voor de huizenprijsontwikkeling in beperkte mate naar beneden
bijgesteld. Zowel voor 2008 als voor 2009 voorzien wij een toename met 2½%.
Hiermee ligt de stijging van de huizenprijzen voor het eerst sinds 2003 lager dan
het inflatietempo.

Wat zegt men over de betaalbaarheid

De Rabobank-betaalbaarheidindex meet de betaalbaarheid van een gemiddelde
koopwoning voor een gezin met een gemiddeld huishoudinkomen in Nederland
(figuur 12). Deze index maakt onderscheid tussen de betaalbaarheid voor starters
(110% financiering) en doorstromers (70% financiering) bij de aanschaf
van een nieuwe woning. Heeft de index een waarde van 100, dan bedragen de
bruto maandlasten 30% van het bruto inkomen, waarbij wordt uitgegaan van de
aanschaf van een gemiddeld geprijsde woning en een huishouden met een
gemiddeld gezinsinkomen. Is de indexwaarde hoger dan 100, dan bedragen de
bruto maandlasten minder dan 30% van het bruto inkomen en vice versa.

Rabobank betaalbaarheidindex augustus 2008

De betaalbaarheid is dus lager dan eind jaren ’70 toen de laatste huizencrisis begon!

Dit schreef de Nederlandse Bank over de Amerikaanse subprime markt:

Voor subprime huishoudens liggen de woonlasten soms boven de 40 procent van het beschikbare inkomen, zonder dat daar spaargelden tegenover staan.

Wat zegt men bij de Rabobank over de groei van de economie

De Rabobank verwacht voorlopig geen economische recessie. Volgens de economische studie ‘De conjunctuur voorbij’, beleven we dit jaar en begin volgend wel iets minder economische groei. Maar volgens het rapport blijft de economie in 2009 en ook daarna de groeiende trend voortzetten. De economie zal tot 2014 met ongeveer 2 procent per jaar blijven groeien.

we dachten, we dachten….

Men gaat we er voor het gemak maar even van uit dat er geen grote conjuncturele verstoringen optreden en dat Nederland een productieland wordt..

Denkt iedereen bij de Rabobank er zo over?

Dat is zeker niet zo, intern wordt er heel anders gepraat. Maar zelfs Lex Hoogduin geeft nu toe dat bij een zwakkere economie de huizenprijzen zullen dalen.

bron: Kwartaalbericht Woningmarkt

Share Button
Tagged with: , , ,
2 comments on “Kwartaalbericht Woningmarkt van de Rabobank is erg onrealistisch
  1. cjortlist says:

    Jammer dat de vorige voorspellingen van de Rabo er niet bij worden gehaald. Ze zijn voortdurend te optimistisch. En nu hebben ze het niet over ‘prijsdaling’ maar over betere betaalbaarheid. Het lijkt de NVM wel. De makelaars slingeren ook altijd suggestieve berichten de markt in om mensen zand in de ogen te gooien. De huizenmarkt gaat onderuit, tenminste vijf jaar, wen er maar aan. Als het tegenzit gaat er net zoveel van de prijzen af als er is bijgekomen en dat is meer dan 40%.

  2. martin says:

    er vallen duizenden en duizenden ontslagen, bedrijven gaan om de haverklap en met grote toename failliet, maar de huizenprijzen blijven stijgen..ja, en er is ook leven op mars

3 Pings/Trackbacks for "Kwartaalbericht Woningmarkt van de Rabobank is erg onrealistisch"
  1. […] zie ook: kwartaalbericht woningmarkt van de rabobank is ergonrealistisch […]

  2. […] zie ook: Kwartaalbericht Woningmarkt van de Rabobank is erg onrealistisch […]

  3. […] zie ook: Kwartaalbericht Woningmarkt van de Rabobank is erg onrealistisch […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*