‘Verdere subsidiëring woningmarkt’

Geschreven door Peter (pberends)

De verlaging van de overdrachtsbelasting van 6 naar 2 procent zorgt per saldo voor een nog verdere subsidiëring van de woningmarkt. Hiervoor waarschuwt de Tilburgse hoogleraar economie Lans Bovenberg zondag in een woningmarktanalyse in de Volkskrant.

Door het sterk verlagen van de overdrachtsbelasting wordt ook het aanpassen van bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek nog moeilijker. Bovenberg: “Hét probleem van de woningmarkt is de enorme overheidssubsidiëring. Daar komt nu nog eens 1,2 miljard euro bij. De overdrachtsbelasting was altijd het wisselgeld waarmee de regering bij een integrale hervorming van de woningmarkt politiek gevoelige maatregelen als het geleidelijk afschaffen van de hypotheekrenteaftrek kon terugbetalen. Nu is dat wisselgeld op.”

Bezitsbelasting
De Amsterdamse hoogleraar woningmarkt Johan Conijn beweert echter wat anders. Hij heeft goede hoop dat de verlaging volgend jaar binnen het budget van de woningmarkt gefinancierd kan worden: “Zo zou er een bezitsbelasting kunnen komen. Dat is iets dat je niet onder grote tijdsdruk invoert, maar het kabinet heeft er nu een jaar de tijd voor.”

Conijn bevestigde daarnaast het vermoeden van politiek verslaggever Frits Wester dat de lagere overdrachtsbelasting permanent is, en niet voor slechts één jaar. Hij kan zich niet voorstellen dat het kabinet de overdrachtsbelasting volgend jaar weer verhoogt: “Politici kunnen nu natuurlijk niet zeggen dat dit permanent is, maar het zou dramatisch zijn als ze de belasting volgens jaar weer verhogen. Politiek is dat amper te verkopen.”

Starters-alternatief benadeelde rijken
De Volkskrant-woningmarktanalyse legt ook uit waarom het kabinet niet alleen de overdrachtsbelasting voor starters heeft aangepakt. “Te ingewikkeld. Wat doe je bijvoorbeeld met mensen die gescheiden zijn en met een nieuwe partner een huis kopen?”, zei VVD-premier Mark Rutte.

Een andere, goedkopere, optie om de eerste 100.000 euro vrij te stellen, werd afgeschoten omdat het kabinet vindt dat dat rijken relatief benadeelt.

Share Button
Tagged with:
75 comments on “‘Verdere subsidiëring woningmarkt’
 1. Mike says:

  Subsidiëring; het magische woord waar in nederland ieder probleem mee wordt “opgelost”.

 2. Libertango says:

  Die overdrachtsbelasting, naar verluidt een reliek van Napoleon, had er nooit moeten zijn. Maar feit is dat men die nu verlaagt om de huizenmarkt te “stimuleren”, wat gewoon betekent: de zeepbel weer willen opblazen.

 3. Emigrant says:

  Op lange duur kan dit nog slechter worden voor de Nederlandse huizenmarkt en maatschappij!

  Na de HRA, verlaging BTW verbouwtarieven was dit hele stelsel al veelste teveel overgesubsidieerd!! Nu kan er alleen nog verder gespaard worden op onderwijs, verpleging en cultuur. Dat maakt Nederland nog onaantrekkelijker om zich te vestigen als dat het nu al is. De hoogopgeleide immigranten zullen ook wegblijven. Die zijn dankzij de PVV toch al niet welkom! Dit in combinatie met een vergrijzing zullen er enorme krimpregio’s ontstaan.

  Landen als bijvoorbeeld Duitsland hebben uit het verleden geleerd en vechten nu om deze hoogopgeleide (Nederlandse?) immigranten. Wie de jeugd krijgt heeft namelijk de toekomst!

  Begrijp me niet verkeerd. Ik heb altijd met plezier in Nederland gewoond, maar een flinke politische ruk naar rechts heeft Nederland echt negatief veranderd. Niet alleen voor een Nederlandse insider, maar ook mensen in mijn omgeving herkennen Nederland al lang niet meer als dat tolerante en cultuurrijke land maar eerder als een hebberige en faschistische staat! Wie verhuist daar nog graag naartoe ?

  http://www.mejudice.nl/artikel/99/ik-vertrek-maar-waarom-de-emigratie-van-nederlanders

 4. Fjodor says:

  Vóór de overdrachtsbelasting pleit:

  Kost voor overheid weinig om uit te voeren.

  Ontmoedigt speuculatie remt bubbelvorming. Zie VK wat gebeurt zonder ovedrachtsbelasting. Zonder kraakdreiging en overdrachtsbelasting is leegstand weinig problematisch.

  Afschaffen heeft m.i. dus nog meer nadelen, dan dat het meer geld in de bubbel pompen is.

 5. dr.t says:

  Roemenen, Bulgaren, Polen, Albanezen, want zij hebben het nu al net zo beroerd als wij het gaan krijgen.
  Discriminatie is op het moment van emigratie voor hen een onderwerp waar anderen zich druk om mogen maken, want in essentie is het een luxeprobleem. Daar hebben zij dus geen last van. Maar wie weet gaan dan de huizenprijzen weer om hoog. Of mag je met je nieuwe buren gezamelijk het toilet gebruiken.

 6. Emigrant says:

  @5 Dr. T

  Polen kunnen sinds 1 mei 2011 ook legaal in Duitsland werken. Het zijn hoogopgeleide en ijverige werknemers. Als werkgever kan ik alleen maar zeggen: Liever 1 Pool dan 3 Nederlanders of Duitsers. Net zoals Slowaken, Tsjechen en uit de Baltische staten trouwens. Zij komen hier in Duitsland ook makkelijk aan woonruimte en voelen zich hier welkom. Dat is in Nederland op dit moment wel even anders. Dan slaap je in een caravan en moet je van langsfietsende jeugd laten uitschelden voor hoer. Nou in dat land ben ik niet geboren.

 7. dr.t says:

  OK helder!

 8. Bob says:

  Grappig was gisteren op een feestje.
  Ik kreeg de indruk dat starters de tijdelijke verlaging van de OVB juist zien als een bevestiging dat de woningprijzen verder gaan dalen.
  Ze gaan dus gewoon verwachten. Starters hebben zich in de woningmarkt verdiept en hebben hier geen vertrouwen meer in.

  Enkele uitspraken: als een verkoper zijn prijs nu verhoogd komt er geen enkele kijker / koper meer.

  Dit is een mooi moment voor de verkopers om in prijs te zakken. Dit in combinatie van de lagere OVB. Kan er voor zorgen dat de prijzen intressant worden en er transacties plaatsvinden. Een slimme verkoper speelt hier nu op in voor dat de boel echt crasht……….en zijn huis niets meer waard is

 9. Piet says:

  AFM Schuldnorm
  Naast het inkomen zal er voortaan ook rekening worden gehouden met de hoogte van de hypotheek in verhouding tot de waarde van de woning. De hypotheek mag maximaal 110 procent (104 plus overdrachtsbelasting) van de waarde van het huis bedragen. Daarnaast mag maximaal 50 procent van de waarde van de woning worden gefinancierd met een hypotheek waarbij vooraf geen vaste afspraken zijn gemaakt over de aflossing (aflossingsvrij). Tot op heden was er geen maximum voor de hoogte van de hypotheek ten opzichte van de waarde van de woning.
  Dus gaat vanaf augustus prijzen verde zakken daar de betaalbaarheid dan met ruim 4 omlaag gaat

 10. dr.t says:

  9.
  Bijna goed er verandert niets aan de financierbaarheid van een woning. Aankooprijs plus belasting blijft gelijk bij dalende OZB, tenzij de OZB een negatieve waarde krijgt (komt er misschien ook nog eens van).

  Wat verandert is dat een koper niet meteen 6% kwijt is maar 2%.
  Indien men dan meent dat de prijzen daarom kunnen stijgen dan heeft men er niets van begrepen.

  Inderdaad is het handig om te zakken in prijs.
  Bijvoorbeeld twee procent. Dan speelt de koper quitte, als hij daar zin in heeft.

 11. dr.t says:

  9.

  Maar wat betreft het tweede deel van je betoog heb je weer helemaal gelijk. De financierbaarheid van een woning neemt af door het deels verdwijnen van de aflossingsvrije variant en het stellen van een maximum.

  Slotsom?
  1. Verlaging overdrachtsbelasing komt te laat om het verschil te maken. Nu kopen plus 4 weken erbij maakt later dan 1 augustus.
  2. De prijs van een woning verhogen betekent een woning niet kunnen verkopen.
  3. Alleen degenen met een restschuld zullen daartoe genegen zijn.
  4. De meest kwetsbare (en/of domme) groep onder de huizen bezitters betaalt de prijs.
  5. Er verandert dus in het gunstigste geval helemaal niets.
  6 Het zal hoogstens maar een maand duren voordat men dat door heeft.

 12. Diederik says:

  Uiteindelijk zullen de banken de rentes op hun producten weer verhogen, om de benodigde 2,3 miljard euro voor de verlaagde overdrachtsbelasting welke betaald moet worden van de bankenheffing weer te compenseren.
  Dus de lener die denkt een voordeel te hebben van de verlaging betaald deze dubbel en dwars terug de komende jaren. Dus ook nadat de regel over een jaar weer terug gedraaid wordt.

 13. dr.t says:

  Dan wordt het wel weer interessant voor buitenlandse banken om in te stappen, want die hebben daar geen last van.

 14. Aagje says:

  Verdere subsidiering van de woningmarkt ten koste van de verstandige burger die binnen zijn beschikbare budget blijft. Ik vind dat de overheid met de financiering van de overdrachtsbelasting een totaal verkeerd signaal afgeeft. Deze wordt immers ook gefinancierd door het eerder afschaffen van het spaarloon! Juist de VVD zou de financiering binnen de woningmarkt zelf hebben moeten zoeken! En niet door de groep sparende burgers dit ‘voordeeltje’ voor die ‘arme’ 3ton plus kopende burger te laten ophoesten. Was die verlaging alleen nog voor de eerste 100.000 euro of de laagste tree van de woningmarkt geweest, had ik het sociaal en moreel wel te verantwoorden gevonden. Maar waarom ook voor het hogere segment? Deze groep profiteert naar rato ook nog ‘s vele malen meer van de nieuwe regeling!
  En met bezitsbelasting lost natuurlijk nooit meer iemand nog maar 1 cent af op zijn hypotheek! Zo’n belasting nodigt uit tot maximering van de schuld. Iedereen slaaf van de bank! Wat is er toch mis met gewoon aflossen via lineaire of annuitaire hypotheek?

 15. Dawg says:

  @3 Emigrant

  Immigratie is geen oplosssing voor het vergrijzingsprobleem van Nederland. Zou je de verhouding tussen het aantal 65-plussers en de het aantal personen in de leeftijd 15 -64 op het huidige niveau in stand willen houden dan moeten er jaarlijks zoveel immigranten naar Nederland komen dat er aan het eind van deze eeuw tegen de 100 miljoen inwoners in Nederlamd wonen. waarna het vergrijzingsprobleem weer terugkeert op een veel hoger niveau, want ook immigranten worden ouder.

  Overigens, en paradoxaal genoeg, moeten de gevolgen van die vergrijzing niet overdreven worden. Nederland zal in 2040 naar verwachting nog altijd zo rond de 16 miljoen inwoners tellen met in het ongunstigste geval een beroepsgeschikte bevolking die hooguit 700 tot 800.000 kleiner is.

  Kritiek op de (opgedrongen) multicurele samenleving is niet iets exclusiefs voor Nederland, maar een Europees verschijnsel.
  Overal in Europa zijn tegenbewegingen ontstaan in de politiek die die kritiek verwoorden. Dat gaat niet gepaard met geweld of oproepen daartoe, maar gewoon netjes via debat en politieke instituties zoals dat hoort in een democratie.

 16. dr.t says:

  Voor degenen die het nog niet doorhebben: ik ben om.

  Moet alleen oppassen dat ik met mijn levendige fantasie niet doorsla naar de andere kant.

  Het meest zwarte scenario.
  Het systeem gaat totaal failliet door pensioenluchtbel, euroluchtbel, de huizenluchtbel en de chinese vergrijzingsluchtbel.

  Wat dan? Euro’s zijn minder waard dan het papier waarop het gedrukt is. Goud, daar kun je niet van eten.
  Huizen niet meer dan een stapel bakstenen meer waarbinnen je honger hebt.
  Misschien een Yer kopen en autarkisch gaan leven, met een machinegeweer in je hand.
  Samen met 12 miljard anderen.

 17. Claude says:

  Piet (@9) heeft gelijk. Je krijgt vanaf 1 augustus (in theorie, maar ik neem aan dat het AFM het wel naleeft voor een keer) de verkoopprijs + 4% kosten koper + 2% overdrachtsbelasting. De NHG-regels worden waarschijnlijk hetzelfde, omdat banken de soms strengere regels op basis van de gedragscode waarschijnlijk ook gaan toepassen voor de NHG.

  De verlaging van de overdrachtsbelasting is dan feitelijk niets anders dan een manier om de LTV te verlagen. Aangezien de LTV nu al gemiddeld hoger is dan 100, lenen de meeste mensen maximaal. Deze mensen kunnen geen euro extra bieden voor een woning vanaf 1 augustus.

  Naast een verlaging van de LTV zorgt de bankenbelasting en andere bezuinigingen er wel voor dat er een lastenverzwaring komt voor de burger.

  De overdrachtsbelasting wordt weleens goedgepraat omdat het speculatie zou voorkomen. Nou, dat is dan niet bepaald gelukt. Fjador (@4) refereert nog naar de UK waar er zonder overdrachtsbelasting een bubbel is ontstaan. Nou, die hebben wij ook en misschien nog veel groter ook nog. De overdrachtsbelasting heeft ervoor gezorgd dat mensen op z’n minst de hoge kosten koper wilde ‘terugverdienen’. Het probleem is natuurlijk geweest ‘easy credit’ plus een minimale terugbetalingsverplichting die ongekend is in de wereld.

  De regering zou zinspelen op een soort bezitsbelasting. Het zou me niets verbazen dat er een verzwaring van het EWF aankomt per 1 januari 2012. Makkelijke manier om de HRA te offsetten. Alleen dat nieuws past nog niet in de goed-nieuws-show nu.

 18. dr.t says:

  Overal in Europa zijn tegenbewegingen ontstaan in de politiek die die kritiek verwoorden. Dat gaat niet gepaard met geweld of oproepen daartoe, maar gewoon netjes via debat en politieke instituties zoals dat hoort in een democratie.

  Omdat het goed uitkomt dat het volk zich drukker maakt om moslims dan om oplichters.

 19. Claude says:

  @11 (Dr. T) “De meest kwetsbare (en/of domme) groep onder de huizen bezitters betaalt de prijs.” Tja, genoeg van mijn generatiegenoten betalen de prijs omdat ze de laatste vijf jaar een woning hebben gekocht en er binnenkort vanaf willen omdat ze niet meer op 70m2 willen zitten met een of twee kiddo’s. In sommige situaties, ons beiden bekende Amsterdam, had je maar verdomd weinig keus als je hier wilde wonen. Vrije sector wonen in deze grootte bestaat pas sinds kort en je betaalt nog steeds de hoofdprijs. Als je dan een woning(kje) koopt waarvoor je vervolgens door fiscale subsidiëring 1/3de betaalt dan voor vrije sector wonen, dan was helaas voor velen de keus snel gemaakt. Onze generatie is gepakt door de vorige generaties door het pyramidespel van de huizenmarkt.

  @14 (Aagje) Ligt er aan hoe die bezitsbelasting vormgegeven gaat worden. Als die niet kijkt naar hypotheekschuld maakt het niet uit. Ook als ik een volledig gefinancierde auto koop moet ik allerlei belastingen betalen.

 20. Dawg says:

  Misschien moet je dat ene regeltje eerst maar eens toelichten want het is, hoe kort ook, onbegrijpelijk tegen de achtergrond van mijn comment.

 21. pepe says:

  Jaja Daling OVB is bedoeld om de daling van de huizenprijs in het gareel te houden. Als dit niet zou gebeuren dan zou de daling heel snel en heel hard gaan. Wat ze nu proberen is de daling gewoon op de 5% per jaar te houden. Rustig de zeepbel laten leeglopen en daar hebben ze we geld voor over dan heel snel laten leeglopen en problemen krijgen net als in spanje en vs en ierland etc.

  Verder proberen ze met loze dreigingen de mensen in een koopwoning te jagen en niet te laten huren terwijl alle toekomstige verhogingen van de huur echt lulkoek is.

 22. Ralph says:

  @15; Maak daar maar meer dan 17 miljoen inwoners van. De bevolking zal niet krimpen tot 2040. De vergrijzing piekt al veel eerder en is tegen die tijd al geen probleem meer.

  @20; Waar haal je die onzin vandaan? Welke zeepbel? Zelfs het IMF de grootste tegenstander van de HRA erkent dat er geen bubbelvorming in Nederland is.

 23. Emigrant says:

  @15 Dawg

  Klopt, immigranten worden ook ouder. Maar het is wetenschappelijk bewezen dat op dit moment immigranten het demografische overschot in Nederland maken. Zij krijgen bijvoorbeeld meer kinderen als een doorsnee Nederlands paar. Zonder hen zou Nederland al lang niet meer groeien en zelfs krimpen. Dus als er geen groei meer is in de bevolking wordt de vraag ook kleiner naar woonruimte. Kijk maar naar andere krimpgebieden in Europa. Daar krijg je voor een appel en een ei een huis. Nederlanders kennen deze situatie niet, want in Nederland was schijnbaar zo dichtbevolkt en steeds groeiend. Maar dergelijke gebieden kunnen ook hier ontstaan. Nordrhein-Westfalen (23 miljoen inwoners, ongeveer zelfde groote NL) heeft dit ook ervaren. Vroeger kloppend hart van de Duitse economie, nu slechts een verlaten industrie terrein met veel leegstaande huizen.

  De kritiek op het Nederlands immigratiebeleid is op dit moment wel het allerluidst ! Voor Pim Fortuyn was het taboe om kritisch t.o.v. immigranten te spreken en nu heeft iedereen wel een mening (meestal negatief). Je hoort al jaren berekeningen van de Nederlandse bevolking (groei tot 18 miljoen in 2020 enzo). Maar deze cijfers zijn nog van voor dit kabinet. Wie zegt dat deze immigranten nog (willen) kommen ???? Ik geloof niet meer in dat sprookje!

 24. Dawg says:

  @22 Emigrant

  Nederland kent momenteel een immigratieoverschot, dat bovendien aan het toenemen is:

  http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/2CC7756C-508C-48D2-9B74-F6FAA86807E3/0/pb11n007.pdf

  En wat is het probleem dat de Nederlandse bevolking een mening over de voor- en nadelen van immigratie heeft? De politiek is decennia lang gewend geweest die bevolking op dit punt toe te spreken. Nu spreekt die bevolking terug. Da’s even wennen voor de politiek.

  En over verdraagzaamheid gesproken. Kijk eens op je gemak naar dit feitenrelaas en vraag je dan vervolgens af wie uit Nederland wil emigreren en waarom wellicht:

  http://www.nieuwreligieuspeil.net/

 25. dr.t says:

  Ralph je plaats me in een positie die omgekeerd is dan een korte tijd geleden, dus dat is even wennen.

  Maar ik ga proberen uit te leggen wat voor mij de omslag veroorzaakte.
  Stel dat de aanname klopt dat de huizenprijs grotendeels stabiel blijft door ons pensioenstelsel, immers
  ook ouderen kunnen nu een hypotheek blijven aflossen of hoeven niet te verkopen, dan staat en valt de huizenmarkt daar mee.
  Als dan nu het ene stelsel op termijn omvalt (door de nieuwe regels, fondsen mogen meer risico’s inrekenen en daardoor wordt kunstmatig de dekkingsgraad opgekrikt) dan heeft dat consequentie voor de woningmarkt op het moment dat de vergrijzing grotendeels achter de rug is.
  Dan blijft er voor de oudere jongeren van nu niets meer over en omdat de bestedingsruimte wegvalt op grote schaal komen van woningen vrij.
  Als je daar dan weer de griekse saneringsproblematiek optelt (geld daar in pompen is een doekje voor het bloeden) plus het feit dat in China de motor van de econonische groei door de een kind politie ook enorme problemen ontstaan, dan kun je omdat alles samen hangt met leeftijd een situatie krijgen dat alles maar dan ook alles in elkaar dondert.

 26. dr.t says:

  dawg nu begrijp ik je weer niet, maar dat kan aan mij liggen, help me eens een eindje op weg.

 27. dr.t says:

  Overigens blijft die Kees de Korte me tegenstaan …

 28. dr.t says:

  24
  Nu begrijp ik je wel Dawg. Het probleem is dat het een schijnprobleem is, het gaat om iets heel anders, maar dat kan ik je niet wijs maken zolang je het zelf niet kunt bedenken.

  Toch tegen beter weten in een pging.
  Een betoog over Duitsland hier: kansrijke jongere polen etc trekken daar naar toe, omdat ze er meer kunnen verdienen.
  Ze trekken dus daar naar toe waar de koek groot genoeg is om te verdelen.
  En denk niet dat je blij bent met wat er over blijft. Migratie is de enige oplossing voor vergrijzing.

  Bedenk ook dat economisch geïnspireerde migranten slimmer zijn dan hun achterblijvers.

  Griekenland loopt nu leeg omdat jongeren massaal wegtrekken.

  Nu heeft men in NL wel weer de fout gemaakt, hpoe kan het anders, om buitenlanders die onder de noemer van gezinsvorming of hereniging binnen te komen te bevoordelen (zijnde 80% van de populatie), want men wilde geen economische vluchtelingen.
  Hoe dom kun je zijn….

  De overheid kiest alleen een goede oplossing als ze daar toe wordt gedwongen.
  Een politicus is integer als hij de partij trouw blijft die hem om heeft gekocht.

 29. Emigrant says:

  Even een paar zinnen die ik uit het verslag haalde:

  Emigratie sterker toegenomen dan immigratie

  Minder geboorten, meer sterfgevallen

  De afname van het aantal geboorten is toe te schrijven aan de daling van het aantal twintigers en dertigers.

  Dat zijn al de eerste tekens van een afname. En dat al ver voor dit (anti-immigratie) kabinet. Nou dat beloofd nog wat ! Ik zie de koppen al in de Telegraaf staan: NEDERLAND KRIMPT ! Dat zal harder aankomen als elke genomen maatregel op de huizenmarkt.

  In Berlijn jaren ’90 was men ook zo positief. Er zouden na 25 jaar hereniging 8 miljoen mensen wonen (nu 3,5 miljoen). De prijzen stegen ook erg extreem. De eerste jaren na de hereniging bevolking nam deze bevolking ook toe, maar daarna nam hij ook weer snel af (met de huizenprijzen).
  Ik kom zelf oorspronkelijk uit Leeuwarden. In de jaren ’60 dacht men dat er in 2000 meer als 250.000 mensen zouden wonen. Daar zaten ze toch 150.000 naast in hun schatting.

  Zulke schattingen moet je niet teveel vertrouwen. Mensen zijn mobiel en verhuizen toch waar ze willen wonen.
  Deze verwachtingen zijn een onderdeel van het happy-huizenmarkt-spel!

 30. dr.t says:

  Emigrant,

  In Raalte denkt men er anders over. Men noemt dat structuurvisie, echt waar.

  Raalte krimpt maar moet wel meer huizen bouwen

  1 juli 2011 – Bron: destentor.nl

  Dat is één van de opgaven die de gemeente zichzelf stelt in de ‘Structuurvisie Raalte 2025+’. Volgens ramingen lijkt de vraag naar woningen de komende veertien jaar nog flink te groeien. Weliswaar zal tot 2025 het bevolkingsaantal in de gemeente Raalte licht dalen, met 240 tot 630 inwoners naar een totaal van 36.260 tot 36.770. Maar het aantal huishoudens zal stijgen, als gevolg van een verwachte daling van de gemiddelde woningbezetting van circa 2,5 persoon per woning naar 2,3. Raalte heeft met de provincie afspraken gemaakt over woningbouw die zijn gebaseerd op de zogeheten Primos-cijfers. Meer »

 31. Emigrant says:

  Er staan ook vele single huishoudens te popelen om naar Raalte te verhuizen. Het is ook opmerkelijk dat de meeste bouwprojecten zich richten op 2-verdieners of families. Ik dacht dat huishoudens kleiner werden ? Waar zijn die single woningen ????? Of krijgen wij singles een 4 kamer huis ter beschikking ???

 32. dr.t says:

  Ik durf het je niet te zeggen, maar ik zou Brabant en dan nog wel in de buurt van Helmond je niet aanraden.

  Van Ralph horen we gek genoeg niet veel meer, is dat een goed teken denk je?

 33. Dow Jones says:

  @20 (pepe)…

  Jaja Daling OVB is bedoeld om de daling van de huizenprijs in het gareel te houden. Als dit niet zou gebeuren dan zou de daling heel snel en heel hard gaan. Wat ze nu proberen is de daling gewoon op de 5% per jaar te houden. Rustig de zeepbel laten leeglopen en daar hebben ze we geld voor over dan heel snel laten leeglopen en problemen krijgen net als in Spanje en de VS en Ierland etc. Verder proberen ze met loze dreigingen de mensen in een koopwoning te jagen en niet te laten huren terwijl alle toekomstige verhogingen van de huur echt lulkoek is.

  Inderdaad, goed gezien. Er wordt gewoon een paar miljard besteed om de daling van de huizenprijzen “ordentelijk” te laten verlopen voor de financiële bühne. Denk je eens in wat Standard & Poor’s, Fitch en Moody’s (credit rating agencies) er van zouden denken als de Nederlandse huizenprijzen ook ineens (markt-conform) zo’n tien procent zouden zakken dit jaar? Die daling moet dus volgens politiek Den Haag binnen de perken worden gehouden omdat anders de rente op Nederlandse staatsleningen zich in de richting van de Ierse en Griekse gaat begeven – en dat zou directe gevolgen voor de begroting hebben, het enige waar politici naar kijken. Dat de huizenprijzen blijven zakken lijkt me dus duidelijk, en bovendien is de trukendoos van Den Haag nu ook wel leeg. Men kan nu in ieder geval niet nog meer belastingen verlagen.

  Omdat het nieuwe OB-tarief trouwens in ieder geval tot volgend jaar geldt, is iedereen die nu meteen een huis gaat kopen echt volkomen achterlijk. Je zou namelijk in ieder geval nog elf maanden moeten wachten met kopen, want dan pak je die vier procent belastingverlaging mee én nog minstens zo’n vijf procent daling van de huizenprijs (waarschijnlijk meer). Waarschijnlijk gaat die verlaging echter veel langer gelden, want denk je eens in wat er met de huizenprijzen gaat gebeuren als de OB over een jaar weer van twee procent naar zes procent gaat…

  Ik heb een en ander even doorgerekend, en dat is eigenlijk mijn plan: ik wacht gewoon tot de OB weer naar zes procent gaat. Hahaha, ziet u het gebeuren?

  😉

  Cheerio,

  Dow Jones

 34. Dawg says:

  @29 Emigrant

  Bijzondere omstandigheden daargelaten zijn nationale bevolkingsprojecties omperkelijk stabiel in de tijd. Niet verwonderlijk, want vruchtbaarheids- en sterftecijfers veranderen slechts geleidelijk. Met die krimp van Nederland zal het dus voorlopig wel loslopen. wat natuurlijk niet wegneemt dat er regionale pockets kunnen zijn waar die krimp zich wel voordoet.

  Maar zelfs al zou die bevolking gaan krimpen, dan nog is de vergrijzing geen doorslaggevend argument om dan maar immigratie te zien als oplossing voor dit probleem. Zie bijvoorbeleld:

  http://vorige.nrc.nl/krant/article1854312.ece/Arbeidsmarkt_en_vergrijzing_Los_zelf_problemen_op

 35. Dawg says:

  @29 Emigrant

  Toevoeging

  Ik had nog even deze tabel mee moeten sturen:

  http://www.hoesnel.nl/demografie_nederland/bevolkingsprognose-2050.html

 36. Dow Jones says:

  @29 (Emigrant) en 34 (Dawg)…

  http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/nieuws/2011/26/juncker_soevereiniteit-griekenland-inperken.xml

  Wees niet verbaasd als we over een jaar of vijf weer net zoals vroeger gezellig gastarbeiders uit Zuid-Europa mogen verwelkomen; Grieken bijvoorbeeld. Lees bovenstaand stukje maar eens. Duitsland kon de problemen destijds netjes zelf oplossen, maar waar gaan al die Grieken straks werken als na de grote saneringen en privatiseringen een kwart zijn baan kwijt is?

  Ach, ik vind het allemaal prachtig, een beetje meer variatie in de genenpoel is sowieso goed tegen inteelt, en Nederland kan dus wel een flinke dosis buitenlandse genen gebruiken. Het is toch grappig als je je realiseert dat zo’n xenofobe PVV’er straks zijn blonde dochter met een Griek ziet thuiskomen (“Hallo, Kostas?”). Eén ding heeft Het Leven wel: gevoel voor humor…

  Cheerio,

  Dow Jones

 37. Rob says:

  @bob

  Ik was gisteren ook op een feestje. Algemene opinie was daar juist positief, verlaging van de overdrachtsbelasting, alleen liever helemaal naar nul !
  Nu word het nog interessanter om een woning te kopen: een goede onderhandelingspositie en minder belasting betalen. Een goede zet van de overheid. Bravo voor Rutte !!

 38. Dawg says:

  @35 Dow Jones,

  Laten we het punt van de genetische variatie maar buiten deze discussie houden. Allemaal niet zo relevant. Bovendien is je voorbeeld nogal eh…. ongelukkig gekozen:
  http://vorige.nrc.nl/dossiers/genetische_revolutie/geneeskunde/article1570300.ece/Inteelt

 39. nhz says:

  @9:
  mooi voor al die mensen die met 120% hypotheek begonnen dat zijn al ‘binnen’ zijn, daar gaat de AFM dus niks aan doen ook niet als straks hun hypotheek 200% van de woningwaarde is 😉

  @11:
  er verandert wél iets: er wodt 1.5 miljard (per jaar) geplukt van spaarders en huurders voor een nutteloze regeling.

  @12:
  gezien de ervaring in de afgelopen jaren denk ik dat de banken eerder de spaarrente verder omlaag doen. Voor je het weet heb je engelse toestanden: 5.4% inflatie en minder dan 1% spaarrente; met een depositie garantie die feitelijk niks waard is.

  @15:
  er is wél een probleem, wat Dawg blijft ontkennen, namelijk dat de verhouding tussen werkenden en mensen met een pensioen DRAMATISCH verandert in de loop va één generatie. Praten over ‘800.000 minder beroepsgeschikte bevolking’ is het probleem bagatelliseren.

  @16:
  heeft iemand de alias dr.t gekaapt?

  @19(Claude):
  reken maar dat die bezitsbelasting alle hypotheeklasten van de woningwaarde aftrekt!

  @22(Ralph):
  het IMF erkende dat alleen met een pistool tegen het hoofd; eerst hadden ze namelijk iets heel anders gezegd, en in vele rapporten beargumenteerd.

  @29:
  de daling van het aantal geboorten schijnt ook te maken te hebben met economische achteruitgang; dat is een verschijnsel dat momenteel in vele landen zichtbaar is. Kon nog wel eens een tijdje doorzetten …

  @31(Emigrant):
  inderdaad, en hetzelfde geldt voor heel Nederland. Er is volop vraag naar kleine, betaalbare woningen. Maar er wordt gebouwd, met giga overheidssteun, voor grote gezinnen met veel keer modaal. Door alle overheissubsidies is er geen marktwerking, en worden dus de foute woningen gebouwd. Slechter woningbouwbeleid kun je je niet voorstellen. Het gaat niet om bouwen naar behoefte, het gaat om het aan de gang houden van een pyramidespel.

  @32(dr.t):
  ja, er zijn volop grapjes over huizen in Helmond, o.a. over hoe makkelijk je daar vanaf komt 😉

  @35:
  tja, zou de Goldman misschien kunnen regelen dat onze blonde god de Acropolis als stek krijgt? Hopelijk bevalt het dan zo goed dat hij hier nooit meer terug komt.

  @36(Rob):
  Ik was gisteren ook op een feestje. Algemene opinie was daar juist positief, verlaging van de overdrachtsbelasting, alleen liever helemaal naar nul !
  Nu word het nog interessanter om een woning te verkopen: een goede onderhandelingspositie en minder belasting betalen. Een goede zet van de overheid. Bravo voor Rutte !!

  @37(Dawg):
  ik heb ernstige twijfels bij het stukje dat je hier gebruikt. De inzichten op dit gebied zijn de laatste jaren nogal veranderd, en ik denk dat het oogkleppen onderzoek is, en dat de problemen die ze signalen een andere oorzaak hebben (bijv. ongezond werk, sociale achterstanden, vele andere factoren denkbaar waar je niet makkelijk voor kunt corrigeren).In het algemeen ben ik het helemaal met Dow Jones eens: instroom van nieuwe genen is prima, van hoe verder weg hoe beter. Leve de koffiekleurtjes en al die andere mengels, genetisch prima!

 40. mmm says:

  waarom is het eventueel een goede maatregel..degenen die nu nog niet hun huis kunnen verkopen krijgen een wake up call..wake up leidt tot verkoop of blijven zitten waar je zit..die huizen verdwijnen van de markt of worden simpelweg nooit verkocht..interesse in wat je koopt aan kwaliteit en echte waarde neemt toe..nieuwe initiatieven ontstaan..alles wat wel verkocht wordt drijft onze economie denk eens aan allen die baat hebben bij “doorstroming”..feit blijft dat de afgelopen jaren lonen minder zijn gestegen dan de huizenprijzen..een correctie is op zijn plaats..hoe wil je corrigeren..simpelweg zo voorzichtig mogelijk en zonder paniek..het enige dat de politiek kan doen is paniek voorkomen en daarnaast beetje beslissen wie het meeste voordeel krijgt (arm of rijk), denk maar niet dat hra massaal wordt afgeschaft..to much panik..zelfs links zal het uitsmeren over 20 jaar..heel geleidelijk..en wat doe je dan als potentieel koper..wetende dat je nog even ervan kunt profiteren..maar blijven hopen op de crash..terwijl de rente rustig stijgt en de banken straks daarmee overheid kunnen steunen in nieuwe maatregelen om de paniek te voorkomen?

  Ik hoop dat binnenkort duidelijk is waar de ondergrens ligt…weten we allemaal weer waar we ana toe zijn en kunnen we onze tijd weer beter gebruiken…hoewel dat best een gemis zal zijn..

 41. nhz says:

  @40:
  wakeup call: de overheid komt altijd te hulp. Duh …

  “alles wat wel verkocht wordt drijft onze economie denk eens aan allen die baat hebben bij “doorstroming”..”

  denk eens aan wat een productief land Nederland zou worden als niet een groot deel van het nationaal inkomen op zou gaan aan krankzinnig dure huizen bouwen, maar aan het maken van zaken die echt waarde hebben buiten de grenzen.

  “hoe wil je corrigeren..simpelweg zo voorzichtig mogelijk en zonder paniek..”

  zachte heelmeesters maken stinkende wonden.

  “en wat doe je dan als potentieel koper..wetende dat je nog even ervan kunt profiteren..”

  steek je nek in de maximale hypotheekstrop zolang het nog kan!!

  “maar blijven hopen op de crash..terwijl de rente rustig stijgt en de banken straks daarmee overheid kunnen steunen in nieuwe maatregelen om de paniek te voorkomen?”

  Uh … dat gaat met boven de pet denk ik, banken die de overheid helpen????? Jij komt zeker van een andere planeet?

  clueless reactie …

 42. Aagje says:

  @39 (nhz)/@19 (claude)
  In proefballonetjes over bezitsbelasting heb ik tot nu toe steeds gelezen dat er sussend werd gesproken dat de hypotheekschuld hiervan af zou gaan.
  Krijg je straks de situatie dat je bij 1.000.000 woningwaarde + tophypo geen bezitsbelasting hoeft te betalen, terwijl bij een woning getaxeerd op pak m beet 3 ton, met nog een hele kleine hypotheek of geen hypotheek je je scheel gaat betalen aan bezitsbelasting. Want reken maar dat ook de WOZwaardes verlopig nog kunstmatig hoog worden gehouden. Terwijl je er zelf eigenlijk ook niks aan kunt doen dat je woning zo overgewaardeerd is geraakt, zeker als je er al langer woont, en ook nog eens verstandig hebt gefinancieerd, zonder speculaties en mét aflossing. Het zou me eigenlijk niet eens meer verbazen als de bezitbelasting op deze manier zou worden ingevoerd – dus dat op deze manier de grote graaiers gespaard blijven en de kleine verstandige spaarders het gelach betalen. Ik ben benieuwd wat er met de Wet Hillen gaat gebeuren.

 43. wesley says:

  Bezitsbelasting. Die is echt goed. Alleen de naam al. Volgens mij ben ik de regering nog een hoop kontekrabbelasting verschuldigd, alleen moet die belasting nog met terugwerkende kracht ingevoerd worden.

 44. Dawg says:

  @39 nzh

  De verhoudingen actieven / inactieven was in 1970 net zo hoog als ie rond 2040 zal zijn. Toen waren er relatief veel kinderen, straks veel bejaarden. That’s all. Paniek om niks.

  Ik tracht m’n standpunten altijd van argumenten, cijfers en bronnen te voorzien. Bij jou moeten we altijd doen met een meninkje wat zo eventjes uit de losse pols wordt gedropt. Is me een beetje te gemakzuchtig. Datzelfde geldt voor het te onpas gebruiken van woorden als xenofobie.

 45. Emigrant says:

  @Dawg,

  We wonen in een een Europa zonder grenzen en mocht er ergens een crisis of oorlog uitbreken dan komen er altijd verschuivingen. Maar je kunt er niet van uitgaan dat dit de komende decennia Nederland niet betreft. De hele crisis rond de huur- en koopsector is bijvoorbeeld ook een goede reden je koffer te pakken.

  Maar misschien een nog grotere zorg:

  Onze rijkdom hebben we voor een grootste deel aan het aardgas in Slochteren te danken. Maar wat als er alternatieve brandstoffen worden ontdekt? In Duitsland is het verwarmen met aardwarmte heel er in trek. Ook worden de meeste huizen ingepakt met damwand waardoor ze nauwelijks verwarmd hoeven te worden. Wat als er nauwelijks of geen vraag meer naar aardgas is ? Kun je mij dan nog garanderen dat Nederland financieel gezien nog net zo aantrekkelijk is om te wonen in 2040 ? Van welke exportprodukten zullen die 18 miljoen mensen dan van leven ? Van de tomaten en tulpen ? De grote fabrieken zitten namelijk al lang in China. Zelfs over de tomaten en tulpen kun je je zorgen maken, want er is in Duitsland een gigantische Bio hype aan de gang. Nederlandse tomaten die 600 km met vrachtwagens worden vervoerd zijn namelijk niet bepaald Biologisch verantwoord.

  NIEMAND kan in een glazen bol kijken en zeggen dat Nederland in 2040 zoveel inwoners heeft (ook het CBS niet). Daar komen teveel externe factoren bij kijken.

 46. Dow Jones says:

  @38 (Dawg)…

  Bedankt voor die link. Sociologisch gezien is dat interessant leesvoer, zullen we maar zeggen. Bovendien bewijst dat – enigszins tendentieuze – artikel mijn stelling dat genetische variatie van levensbelang is. Het is alleen wel jammer dat men er niet meteen op wijst dat dezelfde problematiek altijd bij besloten gemeenschappen (Urk, Zeeuwse eilanden, de Orkneys, IJsland et cetera) optreedt. Ik begrijp dus ook niet helemaal waarom mijn voorbeeld “ongelukkig gekozen” zou zijn.

  Vanuit Freudiaans opzicht is het volgende trouwens ook grappig: ik had het over Grieken en niet over Turken of Marokannen, maar waarschijnlijk is alles wat niet Nederlands is volgens jou zo’n beetje hetzelfde. Gooi maar weer een paar argumenten of quasi-wetenschappelijke artikelen van de “wetenschappelijke” redactie van het NRC mijn kant op. Ik ben er nogal zeker van dat ik de eugenetische misvattingen van de crypto-racisten bij het NRC met gemak kan pareren met empirisch toetsbare wetenschappelijke feiten.

  Cheerio,

  Dow Jones

 47. Dow Jones says:

  @38 (Dawg)…

  Uit het door jou geciteerde artikel:

  Bij wet is in Nederland een huwelijk slechts verboden tussen ouders en kinderen en tussen broers en zussen. Voor huwelijken van neven en nichten gelden geen juridische beperkingen.

  Misschien zou het kabinet ook daar eens iets aan kunnen doen? Wellicht raakt men dan alleen wel de gedoogsteun van de SGP kwijt. Hoe noemt men dat ook alweer? Pragmatisch populistisch?

  Cheerio,

  Dow Jones

 48. dr.t says:

  heeft iemand de alias dr.t gekaapt?

  Nee NHZ ik vrees dat ik me voor wat de lange termijn visie betreft volledig heb bekeerd en aangezien dat terug werkt ook voor de korte termijn visie.

  Hoe irritant dat ook is voor me.

  Ik moet er dus aan een beetje wennen.

  Zie het als een beloning, al zou ik op mijn beurt jou graag wat vrolijker zien, zoals de muzikanten op de Titanic.

  Misschien moet ik net als Juan nog een rondje gaan lopen.

  Of zoiets.

 49. Dawg says:

  @45 Emigrant

  So what? Ik beweer toch ook nergens dat de Nederlandse welvaart van eeuwigheid tot amen gegarandeerd is. Het enige
  wat ik stel is dat immigratie geen oplossing is voor het vergrijzingsprobleem en dat we dat vergrijzingsprobleem niet moeten overdrijven.

 50. Dawg says:

  @47 Dow Jones

  In Nederland gold tot 1970 een verbod op het huwelijk tussen neef en nicht, maar inmiddels zijn de burgers in dit land zelf tot het inzicht gekomen dat aan dit soort verbintenissen de nodige bezwaren kleven. Het betreffende wetsartikel is daardoor niet meer van kracht.

  Kijk dat is, ondanks alles, nou een van die mooie dingetjes van Nederland: alles mag, wat niet is verboden.

 51. Dawg says:

  @46 Dow Jones

  Ik verwees naar een artikel over neef-nicht huwelijken onder Turken en Marokkanen omdat we in Nederland met die bevolkingsgroepen te maken hebben. Dat zijn trouwens ook de bevolkingsgroepen waar Wilders en z’n PVV het over hebben: migranten afkomstig uit landen met een islamitische cultuur. Daar vallen dus de Grieken buiten. Die heb ik er dan ook niet bijgehaald. Volgens mij deed je dat zelf.

 52. Ain says:

  Als je een geld hebt, waar moet je dat dan tegenwoordig in investeren naar jullie mening? Geen huizen, rente op spaarrekening is te laag, zijn banken en overheden wel te vertrouwen en wat hebben de bedrijven te doen als de huizen/overheden onderuit zakken?

 53. Dow Jones says:

  @48 (dr t)…

  Heeft iemand de alias dr.t gekaapt? Nee NHZ ik vrees dat ik me voor wat de lange termijn visie betreft volledig heb bekeerd en aangezien dat terug werkt ook voor de korte termijn visie.

  Ik heb daar respect voor, dr T. Alleen een groot man zal bij voortschrijdend inzicht zijn ideeën bijstellen. Dat is niet alle mensen gegeven (lees de laatste posts maar eens terug voor een mooi voorbeeld van “willing ignorance”). Kudos!

  Cheerio,

  Dow Jones

 54. Emigrant says:

  @Dawg,

  Ik respecteer jouw mening. Ik denk daar echter anders over. Geen stad, streek of land heeft namelijk in tot de eeuwigheid van rijkdom geleefd. Er zijn bij die het lang vol hebben gehouden bijvoorbeeld het Romeinse rijk, maar ook zij zijn door laat-romijnse geldverkwisting ten onder gegaan (spätrömische dekadenz).
  Je kunt het geld wat de Nederlandse staat in de huizenprijs pompt ook als een verkwisting zien, die ergens anders veel beter terecht zou komen (bijv.: onderwijs of groene energie). Deze investeringen zijn op lange duur veel beter rendabeler.

 55. nhz says:

  @42(Aagje):
  ik denk ook dat ze het zo gaan doen helaas; het slimme geld zorgt allang dat er niets te halen valt: alles leasen, verpanden of verhypotheken en zorgen dat je altijd meer geld gebruikt dan er binnenkomt. Dan profiteer je maximaal, en als het even tegenzit ga je gewoon naar de sociale dienst om te helpen met hypotheek betalen en allerlei andere zaken. In noodgevallen is er ook nog de WSNP om lachend van al je schulden af te komen, op kosten van al die mensen die zo dom waren om te sparen.

  @45:
  “Wat als er nauwelijks of geen vraag meer naar aardgas is ? ”

  het aardgas uit NL is op lang voordat er serieus geinvesteerd is in energiebesparende bouw (zeker in Nederland …). Geen probleem want Nederland wordt rijk met elkaar steeds duurdere huizen verkopen (o nee, nu even niet) en financiële dienstverlening (de wereld smult al weer van onze herverpakte subprime hypotheken!). Overigens denk ik dat het Nederlands vlees eerder tegen een harde muur oploopt dan de Nederlandse groente, maar wie weet; ze wedijveren wie het minst gezond is (behalve voor mensen die extra antibiotica, hormonen, landbouwgif en allerlei enge AB-resistente bacteriën als een verrijking zien – misschien tijd dat het Ministry of Truth deze ‘kwaliteitsverbetering’ meeneemt in de inflatiecijfers?)

  @46:
  tja, ik kan de NRC zelden betrappen op wetenschappelijk correcte artikelen op mijn vakgebied, meestal is het politiek geïnspireerde pseudo-wetenschap. Komt overigens niet alleen door NRC, ik zie dezelfde dom rechts geïnspireerde ‘wetenschap’ ook langskomen bij VPRO Tegenlicht en diverse andere ‘verlichte’ kanalen. Rechtstreeks overgeschreven van conservatief wetenschappelijke (technocratische) kanalen zoals New Scientist, Scientific American etc. of gewoon direct van de marketing afdelingen van de farma of agrobusiness maffia. Zelf nadenken of onderzoek doen is er al lang niet meer bij.

  @47:
  los van de politieke vraag, er is genetisch geen reden om huwelijken tussen neven en nichten te verbieden. Dit is de afgelopen jaren goed onderzocht en buiten de ‘eerste graad’ is het risico te verwaarlozen in een maatschappij zoals wij die hebben. Er is veel meer reden om bijvoorbeeld IVF, eicellen invriezen voor later en allerlei andere moderne voortplantings flauwekul te verbieden maar dat mag wel, sterker nog het wordt aan alle kanten gestimuleerd door het gratis aan te bieden.

  @48:
  interessant, ik ga de ontwikkelingen volgen 😉

  @51:
  alles van waarde is weerloos, zeker nu politici wereldwijd op een ongekende plundertocht zijn om al het laatste geld in de wereld naar de banksters toe te schuiven. Ik gok op goud, omdat dat al meer dan 5000 jaar als een goede bescherming wordt gezien tegen dit soort slechte tijden. Aandelen of obligaties moet je ook niet hebben inderdaad, al is dat zolang het huidige (hyper)inflatoire beleid doorgaat wel veiliger dan cash. Het beste is meestal investeren in jezelf of in je eigen onderneming; maar dat is niet voor iedereen weggelegd.

 56. Dow Jones says:

  @51 (Ain)…

  Je zou kunnen denken aan private equity in bijvoorbeeld een voedselproducent. Dat kan echter in de praktijk meestal niet omdat dat vaak grote beursgenoteerde ondernemingen zijn. Aandelen voedselproduktie kunnen natuurlijk ook. Een van mijn vrienden werkt bij Syngenta, en die aandelen hebben het de afgelopen jaren vrij goed gedaan. Long gaan in olie is ook een mogelijkheid, maar dan moet je er wel vertrouwen in hebben dat het Midden Oosten niet dermate onrustig wordt dat de olieproduktie helemaal stil komt te liggen. Ook is er nog best onroerend goed te vinden dat niet – zoals in Nederland – dertig procent is overgewaardeerd. Ik denk dan aan Canada, Duitsland, Polen, Tsjechië et cetera.

  Toch is sparen zo gek nog niet. Laat je niet gek maken door de op het moment nog vrij lage spaarrentes; de laagste rentestand aller tijden hebben we nu wel gehad. Op donderdag zal de ECB het tarief wederom met 25 basispunten verhogen en die verhoging zal op korte termijn ook weer zichtbaar worden in de spaarrentes. We ontvangen nog steeds te weinig spaarrente om de inflatie + vermogensbelasting volledig te verslaan, maar houd je hoofd koel. Misschien ken je de verhalen wel van beleggers die failliet zijn gegaan omdat ze short in edelmetaal zaten en via een optie speculeerden op een daling terwijl de markt op de korte termijn andere plannen had, of van de beleggers die zwaar inzetten op goud aan het begin van de jaren tachtig en vervolgens een verlies van 80% kregen te verwerken binnen een paar maanden? Het is heel vreemd, maar je hoort nooit dat iemand failliet is gegaan omdat hij te liquide was, ofwel omdat hij teveel spaargeld op de bank had staan…

  Ik weet dat ons vertrouwen in het financiële systeem – en in de soms enigszins inerte bestuurders in die sector – de afgelopen tijd zwaar op de proef is gesteld, maar het is niet raadzaam om te geloven dat men van zins is het hele systeem maar in elkaar te laten klappen. Er komen gewoon jaren aan van “austerity”, dus vrij zware bezuinigingen. Je kent de retoriek: de broekriem aanhalen et cetera. In zo’n scenario is bovenmatige inflatie volstrekt ondenkbaar, hoewel de centrale banken hun mandaat wel maximaal zullen willen gebruiken. Reken dus in ieder geval op een inflatie in de eurozone van net onder de twee procent voor de middellange termijn. Ik weet dat het niet spectaculair klinkt, maar het is wel realistisch. Wij in West Europa zullen moeten bezuinigen en de Grieken en de Portugezen zullen naar een meer geprivatiseerd economisch systeem toe moeten. Dat gaat pijn doen, maar het is wel noodzakelijk om die landen economisch weer gezond te maken.

  Cheerio,

  Dow Jones

 57. Emigrant says:

  @Dawg,

  Voorbeeld: Het Ruhrgebiet, bakermat van de Duitse industrie. Eerst kwam er een alternatief voor steenkool, en later was Duits staal is te duur in vergelijking met Chinees staal. Het is de grote krimpregio in Duitsland! Limburg is het trouwens niet anders vergaan.

  En de wereld anno nu is nog globaler als 50 jaar geleden. Een handelaar kan nu veel sneller zien wat Nederlands of Russisch aardgas kost. En verhuizen binnen de EU gaat ook makkelijker als toen. Zulke factoren worden nooit in deze berekeningen meegenomen. Maar deze factoren moet je zeker niet onderschatten.

 58. Dawg says:

  @54 & 57 Emigrant

  Nogmaals, ik beweer nergens dat de welvaart van Nederland een onveranderlijk gegeven is. Verandering is de enige constante zou je misschien zelfs kunnen zeggen. Dus niemand kan met zekerheid zeggen hoe de wereld er over veertig jaar uit ziet. Ik bestrijd allleen dat (massa-) immigratie de oplossing gaat worden voor de vergrijzing van onze bevolking. En zeker niet als dat migranten betreft die in mentaal en cultureel opzicht nog in een tijd leven die wij in dit land al een tijdje geleden achter ons hebben gelaten.

 59. nhz says:

  @56:
  “Het is heel vreemd, maar je hoort nooit dat iemand failliet is gegaan omdat hij te liquide was, ofwel omdat hij teveel spaargeld op de bank had staan…”

  maar de kans daarop is m.i. nu wel groter dan ooit.

  Ik geloof ook helemaal niks van dat ‘broekriem aanhalen’. Het beleid is nu overal hetzelfde: ‘kicking the can down the road’, proberen de Grote Afrekening uit te stellen met steeds absurder maatregelen die het probleem op termijn alleen maar erger maken. Broekriem aanhalen voor huiseigenaars of staten met veel te grote schulden? Ik zie het niet gebeuren, men zal het geld eerst halen bij burgers die nog wél (spaar)geld hebben, want die zijn een makkelijke prooi. Net als in Griekenland waar de gewone burgers nog wat extra worden uitgeknepen om de financiële elite en allerlei ambtenaren met superriante regelingen nog langer te kunnen ontzien. Kijk wat er het laatste jaar in Engeland gebeurde, reële rente -4% (vóór belasting) en het wordt misschien nog erger. Ik denk dat we ditzelfde gaan zien in de VS (geruchten over ‘interest rate caps’ door de FED, voor minstens de komende paar jaar – oftewel de spaarrente zal blijvend op nul staan waardoor je gegarandeerd ieder jaar geld kwijtraakt plus ook nog het risico hebt dat ineens alles weg is) en in Europa (met een Europa-belasting om de kleine en grote speculanten te spekken, en een spaarrente die door de banken omlaag gedrukt wordt terwijl de echte inflatie flink uit de hand loopt).

 60. Ain says:

  @Nhz en Dow Jones, bedankt voor jullie antwoorden…

  In ieder geval blijf ik goed opletten wat er gebeurt. Het is in ieder geval een leerzame tijd, zeker hier op het forum.
  Een erfenis die ik deel met broer/zus staat tot nu toe bij de staatsbank en via die bank is een deel belegd in aandelen en obligaties. Echter dit jaar is het resultaat niet zo best..en is de helft van de winst van vorig jaar verdwenen.
  Hoe kan je nu anticiperen op zaken die vooral in achterkamertjes worden besproken of die zo complex zijn dat menig politicus het niet begrijpt? Daarvoor heb ik te weinig levenservaring ben ik bang (begin 30 zonder financiele achtergrond). Ik probeer me zoveel mogelijk te verdiepen en goed op te letten, maar soms word je wel een beetje moedeloos van de berichten en wie of wat te vertrouwen (er wordt immers ook aan mij verdiend).
  Ik heb soms het idee dat hier op het forum meer ‘de waarheid’ wordt gesproken dan erbuiten. Ik hoop met die informatie vooral de juiste keuzes te maken. En ik hoef er niet zozeer aan te verdienen, maar ik heb ook geen zin om hele domme keuzes te maken.

  Soms heb ik de neiging om gewoon ergens een huisje te kopen op het platteland van frankrijk of zweden ofzo en een heerlijk eenvoudige en zelfvoorzienend leven te leiden. Lekker overzichtelijk en een gezond leven!

  Ik blijf jullie dus volgen! En nogmaals bedankt.

 61. Dawg says:

  @57 Emigrant

  Toevallig net een videootje op Me Judice waarin hij stelt dat de gangbare mening onder economen al jarenlang is dat de emigratie Nederland per saldo meer kost dan oplevert.

  http://www.z24.nl/economie/artikel_227416.z24/_Economen_zwegen_over_kosten_immigratie_.html

 62. nhz says:

  @60:
  inderdaad, de hele beurs en alles er omheen is doorgestoken kaart. Zaken stijgen meestal omdat ze omhoog gemanipuleerd worden door het beleid van de FED en andere centrale banken, die natuurlijk eerst hun handlangers ingeseind hebben over wat komen gaat. Daar kun je nooit tegenop, maar het is al winst als je het spel door hebt.

  Zo’n huisje op het platteland ver weg lijkt me geen slecht idee als je nog jong bent en geen behoefte hebt aan het consumptieparadijs dat Nederland geworden is. Zweden en Frankrijk staan beide wel bekend om een overheid die diep kan ingrijpen in je leven (Frankrijk vooral voor buitenlanders, geloof ik).

  Wat betreft beleggen: ik kijk momenteel naar de RICI commoditie fondsen van Jim Rogers om opnieuw in te stappen, na een jaar aan de zijlijn gestaan te hebben (te vroeg uitgestapt, helaas – ik had QE2 onderschat). Daarmee kun je beleggen in energie, agri commodities, metalen etc. Zaken die de centrale bank niet echt kan manipuleren. Het risico is wel dat de handel erin straks onmogelijk gemaakt zou kunnen worden voor kleine beleggers, ‘omdat speculatie de prijzen opdrijft’ (maar m.i. geldt dat alleen voor grote beleggers die bijv. massaal olie opkopen als de US overheid hebt dumpt, het voor een paar maanden opslaan in tankers en dan weer duur aan de staat terug verkopen). Zolang je zelf weinig kijk hebt op de kansen en risico’s kun je denk ik, zoals Dow Jones eigenlijk al zegt, beter aan de zijlijn blijven en proberen wat te leren.

 63. nhz says:

  @61:
  ik denk dat je bedoelde dat immigratie meer kost dan het oplevert? Maar hoe kun je daar nou in zijn algemeenheid wat over zeggen? Het is zeker zeer onrendabel als je vooral de parasieten binnenhaalt die komen voor het uitkeringsparadijs, gratis een huis en gratis dure medische behandelingen, enz. Maar als je veelbelovende mensen binnenhaalt die de handen uit de mouwen willen steken, en die kans dan ook krijgen, dan weet ik zeker dat het rendabel is, ook in relatief dichtbevolkte landen. Er zijn voldoende voorbeelden van landen die enorm geprofiteerd hebben (en nog steeds profiteren) van immigratie, denk aan Australië, Nieuw-Zeeland en Canada. Maar die hebben dan ook een iets ander immigratiebeleid dan Nederland …

 64. Dawg says:

  @63 nzh

  Eensch. Met de nuancering dat het ruimteaspect voor Nederland als relatief dichtbevolkt land wat zwaarder weegt. Een verstandig migratiebeleid is selectief.

  Vooral het begin van het videootje is daarom interessant omdat Den Hartog onomwonden stelt dat economen het lef niet hadden zich uit te spreken over de voors en tegens van massaimmigratie uit angst in de xenofobe hoek geplaatst te worden. Daardoor kon de discussie en de besluitvorming gemonopoliseerd worden vertegenwoordigers van de zieligheidsindustrie. (Waar kom ik die neiging toch vaker tegen?)

 65. nhz says:

  @64:
  economen: wiens brood men eet, diens woord met spreekt.

  en voor de goede orde: een goed immigratiebeleid is nog maar de helft, want daar heb je weinig aan als je eigen high potentials door de achterdeur het land verlaten. Wegens belachelijk hoge huizenprijzen, veel te veel regeltjes, steeds slechter onderwijs, weinig carrière mogelijkheden (zittenblijvende boomers, vooral bij de overheid).

 66. Risp says:

  Bezitsbelasting… Dus als je spaart krijg je nog een boete ook. Dit stimuleert alleen maar dat mensen hun schulden hoog houden. Dat was/is juist 1 van de groote problemen in onze economie, een economie gebaseerd op lenen lenen en nog eens lenen.

 67. Risp says:

  maar goei… Obama is het schuldenplafond van de Amerikanen eruit aan het slopen onder het motto… als je niet meer kan lenen ben je niet meer credietwaardig. Ik weet niet waar hij zijn cursus gesprekstechnieken heeft gevolgd. Dan gaat ik even naar de bank om een paar miljoen te lenen om ook credietwaardiger te zijn… en als het fout gaat natuurlijk de schuldsanering in.

 68. Risp says:

  Trouwens,wat die verlaging van de overdrachtsbelasting betreft. Ik las een verhaal van een huisje… vraagprijs was 200.000 euro en ze waren al gezakt naar de 180.000 euro. Door de verlaging van de ODB kwamen der weer kopers die tegen elkaar op gingen bieden… is het huis toch weer voor 200.000 euro verkocht. Huizen en warme broodjes… het is ook bijna hetzelfde.

 69. martino says:

  Alle huurders moeten NU naar richter stappen en op straat, NU!!!
  We worden niet regeert door een kabinet, maar door graaiende huizenbezitters !!!

 70. Simon says:

  @69 Martino

  Eens !!! Verbaast me dat dit niet allang is gebeurt!

 71. Kullervo says:

  Ik ben het er mee eens dat het verlagen van de overdrachtsbelasting niets verandert aan de betaalbaarheid van een woning en dus geen prijseffect zou moeten hebben.

  Het verandert echter wel iets anders: de horizon die je moet hebben om kopen tegen huren af te wegen wordt hiermee verkort met 1 jaar (is grofweg gelijk aan 4% netto kosten aan een huis, dit is inclusief hypotheek, stukje aflossing, verzekeringen, ozb, eigenwoningforfait, onderhoud).

  Nu had ik al als stelregel dat ik pas koop als ik van plan ben minimaal 7 jaar ergens te gaan wonen. Nu wordt dat dus 6 jaar.

  Bovendien kunnen sommige mensen die wel wat gespaard hebben (op dit forum lopen daar best veel van rond) nu met een iets solidere LTV-ratio instappen mochten ze dat willen. Huren blijft natuurlijk een put-optie waar je behalve flexibiliteit en huurgenot ook tijdwaarde voor betaalt.

 72. Ronfin says:

  @71
  Dat soort stelregels kunnen wel eens erg weinig waard zijn als de huizenprijzen 20 tot 30% in waarde kelderen

  en @68
  sukkels zijn er altijd

  Wat de RABO zegt als het gaat om aanpassingen vwb hypotheken is zeer reëel:
  als om allerlei partij politieke belangen niet besloten kan worden om de HRA te beperken/ af te schaffen
  Dit jaar annuiteiten hypotheek
  en daarmee het HRA probleem al zo 10 tot 20% kleiner.
  Volgend jaar alleen nog maar Lineaire hypotheken en terug naar 50% van het probleem, daarna in twee of drie jaar gewoon helemaal afschaffen.
  Dat kunnen we allemaal niet leuk vinden maar beter dan een crash. -als we dat nog kunnen voorkomen.

 73. Kullervo says:

  @ronfin

  Ik hoop ook van harte dat niet aflossen niet meer fiscaal bevoordeeld wordt en het Rabo-plan klonk dan ook goed. Inderdaad een bittere pil voor de bestaande huizenbezitters maar een zegen voor de mensen die nog niet gekocht hebben en daardoor minder hard slaaf van de bank hoeven te worden mits ze willen kopen.

  Toch zie ik een 20-30% crash nominaal niet heel snel gebeuren. Met het Rabo-plan daalt het leenvermogen met bijna 20%, maar ook in Europa zal ook genoeg gedevalueerd worden zodat de inflatie een deel goed gaat maken.

  Ik heb geen glazen bol maar trek een parallel met de jaren ’30. Toen besloten de meeste landen ook hun munten te devalueren om de spaarders de rekening te laten betalen van de crisis. Slechts Nederland & Zwitserland hielden vol totdat ook daar het deflatieleed zo groot was dat ze alsnog overstag gingen eind jaren ’30. Kort daarna gooide de oorlog alles overhoop.

 74. Ronfin says:

  Kullervo
  @73
  Euro devalueren zie ik niet gebeuren, dan is de hek van de € dam.
  20-30% crash nominaal: denk echt dat dat wel zal gebeuren, het leenvermogen daalt nl. niet alleen door het Rabo-plan, maar ook door het nnodgedwongen niet devaluren, werkloosheid door de bezuinigingen (ergste komt nog)
  Uiteindelijk heb je gelijk en zal ook nu gedevalueerd worden maar dan door het depressie leed.
  Negatief? ja ik zie geen oplossing, daar zijn wereldwijd bij de bepalende economieen de problemen te groot. Voorlopig houdt Duitsland ons op de rit…

 75. Dow Jones says:

  @73 (Kullervo)…

  Ik heb geen glazen bol maar trek een parallel met de jaren ’30. Toen besloten de meeste landen ook hun munten te devalueren om de spaarders de rekening te laten betalen van de crisis. Slechts Nederland & Zwitserland hielden vol totdat ook daar het deflatieleed zo groot was dat ze alsnog overstag gingen eind jaren ’30. Kort daarna gooide de oorlog alles overhoop.

  De geschiedenis is nuttig om de toekomst te voorspellen, maar je weet dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor de toekomst…

  Ik roep op dit forum al een tijdje dat ik denk dat de demografische ontwikkelingen de doorslag gaan geven en gaan zorgen voor een laag inflatoire of zelfs af en toe licht deflatoire trend. Ik ken vrij veel baby boomers die al een tijdje met pensioen zijn; ik ken zelfs mensen die geboren zijn in 1948 die al een jaar of vijf met pensioen zijn. Vergis je dus niet: de komende tien jaar gaat een hele grote groep baby boomers nog met een hele mooie regeling vervroegd uittreden. Ze hebben hun huis natuurlijk al een tijdje verkocht en gaan nu fijn een luxe appartement huren van de opbrengst, het rendement op hun vermogen en hun pensioen. Het is dus wel belangrijk dat dat pensioen zijn koopkracht behoudt en niet langzaam – of snel – verdampt door hoge inflatie zonder indexering. Dat is wat ik om me heen zie gebeuren: een grote groep krijgt steeds minder belang bij hoge inflatie en zal in de toekomst alleen op behoud van koopkracht gaan letten. Dit geldt trouwens niet alleen voor Nederland, maar voor de hele westerse wereld. Ik zou zeggen: wees realistisch en kijk naar de samenstelling van de bevolking; die geeft in een democratie namelijk altijd de doorslag…

  En nog even dit citaat:

  “If Americans ever allow banks to control the issue of their currency, first by inflation and then by deflation, the banks will deprive the people of all property until their children will wake up homeless.”

  door: Thomas Jefferson

  Dit soort paradigmaverschuivingen is verraderlijk. De verschuiving van buitensporige inflatie naar meer gematigde inflatie is al in voorbereiding sinds het Verdrag van Maastricht en kwam pas duidelijk aan het licht in 2008. Net als bij het afremmen van een mammoettanker duurt het echter even voor een en ander duidelijk zichtbaar wordt. We zullen het gaan zien. Maar: baby boomers die hun pensioenen zien wegsmelten? Ik geloof er niets van…

  Cheerio,

  Dow Jones

1 Pings/Trackbacks for "‘Verdere subsidiëring woningmarkt’"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*