Tag: Rienk Kamer

Rienk Kamer over de huizen en hypotheekmarkt

Selfmade beleggingsgoeroe Rienk Kamer geeft zijn visie op de kredietcrisis en de gevolgen voor de economie. In 2003 zei hij al dat: De grootscheepse verplaatsing van productie van westerse landen naar zich nog ontwikkelende landen een deflatoire trend met zich

Tagged with: , ,
Top