‘Schaf hypotheekgarantie zo snel mogelijk af’

De Nationale Hypotheek Garantie, de NHG, moet zo snel mogelijk worden afgeschaft. Dat bepleiten economen die onderzoek deden in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

zie ook:  Regels overstelpen hypotheekmarkt

De garantieregeling voor huizenkopers heeft louter negatieve economische effecten, stellen de onderzoekers van SEO Economisch Onderzoek. Hij drijft de huizenprijs op en betekent dus voor de de belastingbetaler, die uiteindelijk garant staat voor de leningen, een enorm risico.

Verlies vergoed
Wie een huis koopt met NHG krijgt het verlies vergoed als hij zijn woning gedwongen met een restschuld moet verkopen. Medio 2009 werd onder invloed van de kredietcrisis de grens voor zulke hypotheken verhoogd van 265.000 naar 350.000 euro. Mede daardoor steeg het aantal NHG-hypotheken. Van alle hypotheken onder de 350.000 euro die vorig jaar werden afgesloten was 80 procent met ING.

‘De NHG schiet niet met scherp, zeker niet meer na de verhoging’, legt directeur Barbara Baarsma van SEO uit. ‘Hij was bedoeld als steuntje in de rug voor specifieke groepen die moeilijk een hypotheek konden krijgen, starters of mensen met een laag inkomen. Nu komt de koopgrens overeen met twee keer modaal. Dat werkt enorm marktverstorend. Kortom: NHG, weg ermee!’

Als het waarborgfonds dat achter de garantie zit onvoldoende blijkt, is het uiteindelijk de overheid die garant moet staan. Daardoor stimuleert de NHG banken en huiseigenaren tot het nemen van te grote risico’s, vinden de onderzoekers. De overheid krijgt bij de groei van het aantal NHG-hypotheken steeds meer van die risico’s op het bord. De Nederlandsche Bank waarschuwt regelmatig voor dit gevaar.

Onrust
Vorige week zei NHG-directeur Karel Schiffer nog in deze krant dat hij verwacht dat de regeling ook volgend jaar uitgebreid zal blijven tot 350.000 euro. ‘Pas als de onrust in de markt ten einde is, kan en moet de grens weer verlaagd worden.’

In reactie op het onderzoek van SEO zegt Schiffer dat de NHG juist een perfecte rol heeft gespeeld in het stabiliseren van de woningmarkt. ‘Kijk naar landen waar ze geen vergelijkbare garantieregeling hebben. Daar zijn de prijzen met 20 tot 25 procent gedaald en wordt er geen huis meer gebouwd of verkocht. Ook het aantal executieverkopen ligt daar hoger.’

De NVB gaat niet zo ver voor afschaffing van de NHG te pleiten. ‘Maar we vinden wel dat die terug moet naar wat de garantie was: een volkshuisvestingsinstrument’, zegt hoofd Consumentenzaken van de NVB, Edward Feitsma. ‘Het was bedoeld voor kopers die niet zonder hulp kunnen, maar het is een algemene financieringsmogelijkheid geworden.’

bron: vk.nl

Share Button
Tagged with: , ,
192 comments on “‘Schaf hypotheekgarantie zo snel mogelijk af’
 1. BalancedView says:

  Links of rechtsom: de onschuldigen gaan bloeden via de belastingen. De schuldigen kunnen simpelweg niet bloeden onder het mom van de kale kip…

 2. nhz says:

  opmerkelijk rapport, in opdracht van de NVB nog wel. Helemaal eens met deze economen. Karel Schiffer laat met zijn domme reactie weer eens blijken dat het bij NHG/WeW alleen om politiek draait, en dat gezond verstand daar ver te zoeken is.

  De reactie van de banken is ook dom: als de bedoeling van de NHG is om de financiële brekebeentjes aan een eigen huis te helpen, dan is dat duidelijk een keus voor een onbeperkte subprime hypotheekmarkt. Financiering mogelijk maken voor mensen die anders geen huis zouden kunnen betalen, zucht … Oftewel, NHG is de Nederlandse versie van subprime, zoals ik al jaren stel.

 3. BalancedView says:

  @2

  Inderdaad een opmerkelijk domme reactie. Aan de andere kant, ik had ook niet verwacht dat de NHG-DIRECTEUR zou gaan verklaren dat de NHG een gedrocht is dat het tegengestelde effect heeft van wat er mee beoogd werd.

  Ik ben sowieso tegen vrijwel iedere vorm van subsidie in het bijzonder op de huizenmarkt. Subsidie werkt per definitie marktverstorend en schakelt het zelfregulerend vermogen van marktwerking uit. Hierdoor worden excessen mogelijk. Een “mooier” voorbeeld dan de Nederlandse huizenmarkt is er wat dat betreft niet.

 4. Rien says:

  De NHG is een heel merkwaardige instelling. Want eigenlijk is in de hypotheek-rente al een opslag voor het risico dat de hypotheek niet kan worden afgelost. De NHG is dus helemaal niet nodig. Zelfs niet voor probleem gevallen.

 5. nhz says:

  @4:
  NHG is nodig voor al die gevallen die zonder NHG de betreffende (te hoge) hypotheek niet zouden krijgen, of niet willen betalen. Dat is inmiddels dus 85% van de woningmarkt, trek je conclusie.

 6. BalancedView says:

  @4

  In feite is de NHG een gevolg van een overheid die denkt het beter te weten dan de markt.
  Wat jij zegt is helemaal waar. Normaal gesproken beoordeelt de markt (cq. een bank) een geldlener en vertaalt dit in een maximaal leenbedrag en een rente-opslag (oftewel een risico-opslag). Nu zegt de overheid: wij weten het beter dan de markt. De mensen die niet kredietwaardig worden geacht door de markt gaan wij met kunst- en vliegwerk kredietwaardig maken d.m.v. een garantiestelling. Het risico wordt zo verlegd van verantwoordelijken (bank en geldlener) naar de gemeenschap en is dus gewoon een subsidie en zwaar marktverstorend. Een grof schandaal en regelrechte diefstal van de burger in mijn ogen.

 7. ll says:

  Nou ja, de buit is blijkbaar binnen voor de banken. Het afbouwen kan nu beginnen. 😉

  De markt staat bijna stil, en de belastingbetaler staat garant. Er valt verder niets meer te halen.

  Afgelopen, over en uit. Keerpunt, goede timing van de banken.

 8. FT says:

  In reactie op het onderzoek van SEO zegt Schiffer dat de NHG juist een perfecte rol heeft gespeeld in het stabiliseren van de woningmarkt. ‘Kijk naar landen waar ze geen vergelijkbare garantieregeling hebben. Daar zijn de prijzen met 20 tot 25 procent gedaald en wordt er geen huis meer gebouwd of verkocht. Ook het aantal executieverkopen ligt daar hoger.’

  In een aantal staten in Amerika hebben ze een nog veel betere regeling: Jingle mail.
  Daarvoor hoef je niet aan allerlei regeltjes te voldoen om zonder schuld van je huis af te komen. En ik begrijp dat daar hele stabiele prijzen zijn en nagenoeg geen executieverkopen?

 9. Jacques says:

  Vroeg of laat met of zonder NHG zakt de boel toch in. Wie een huisje kocht in 1994 betaalde daar 130000 gulden voor. Dat is ongeveer 60.000 Euro. Inflatie technisch zouden we van 60.000 euro in 1994 nu op ongeveer 85.000 euro zitten. De werkelijkheid is dat deze huizen met overwaarde worden aangeboden voor 250.000 euro. 190.000 euro meer dus. Je hoeft niet geleerd te zijn om in te zien dat dit deels gecompenseerd gaat worden. Een hogere NHG zal hooguit vertragend werken.

 10. FT says:

  @Jacques (9),

  Dat klopt niet helemaal. Jij gaat uit van een inflatie van ca 2-3%? Maar bij een inflatie van 8.5% kom je voor dat huis van 130000 gulden op een prijs van ca 250000 euro.
  Ik “ervaar” de laatste 10 jaar een inflatie van ca 7% dus zou 180-190k een reeele prijs moeten zijn.

 11. Claude says:

  @2 Ik had dit ook niet verwacht. En het is in principe uit onverwachte hoek. Wellicht dat ll gelijk heeft met dat de buit binnen is en dat het toch niet zo gek veel helpt, maar evenwel. Ik verwacht dat de NHG grens als gevolg hiervan per 1 januari weer naar het oude niveau gaat en dat er verder niet zo veel wijzigt.

  Op bladzijde 127/128 staat overigens een vrij interessant overzicht van betalingsachterstanden >90 dagen. Kennelijk heeft 0,6% een achterstand, 1,2% als je kijkt naar een andere sample-grootte (de uitleg bij de * houdt een beetje in het midden wat het echte percentage is; “In de analyse is dit niveauverschil van beperkt belang: het gaat om verschillen tussen de subgroepen binnen de classificerende variabelen”, aldus de onderzoekers…). De sample is genomen over de hypotheekproductie 1 januari 2008 tot en met 31 maart 2010. Ik vind een percentage van, zeg het midden, bijna 1% vrij veel voor mensen die recent een huis hebben gekocht.

  Verder: kennelijk staat 31% onder water van de huizenkopers sinds 1 januari 2008. Bij de LTV wordt gewerkt met ‘vrije verkoop’-waarde, whatever that may be, dus dat percentage zal naar verwachting nog wel een stukje hoger zijn.

  De LTI-ratio’s vallen mee over deze jaren. Slechts de helft een LTI van meer dan 4, 20% meer dan 5.

  Laatste opmerkingen. Het is opvallend dat bij de woningen >500.000 relatief de grootste betalingsachterstand bestaat en dat de explain-situaties (de hipo’s die een hogere hypotheek verdienen) het relatief ook een stuk slechter doen.

 12. RealisT says:

  “In reactie op het onderzoek van SEO zegt Schiffer dat de NHG juist een perfecte rol heeft gespeeld in het stabiliseren van de woningmarkt.”

  Stagnatie is ook een vorm van stabilisatie. Het handje onder iets houden wat eigenlijk al lang aan correctie of hervorming toe is, maakt de zaak alleen maar erger. Van uitstel komt deze keer geen afstel.

  @7

  Daar lijkt het wel op. Er is idd geen groeimarkt meer. Alle trucs zijn toegepast en hebben hun effect verloren. De slechte hypotheken zijn doorverkocht (bank heeft dus al gecashed) en de staat is via de NHG straks de sjaak.

  @1

  Ja, dat denk ik ook. En ik denk dat het niet alleen de spaarders zijn die gaan bloeden. Iedereen (lees: de middeninkomens) die een klein beetje vermogen heeft, zal straks op de één of andere wijze gaan meebetalen. Mede daarom is het kopen van een eigen woning in NL m.i. een steeds groter risico. Als je niet de dupe wordt van een fikse waardedaling, dan komt de staat wel met nieuwe belastingen op de proppen. Onder de noemer ‘solidariteit met de zwakkeren in de samenleving’.

 13. Claude says:

  Huizenprijs steeg 39,2 procent in tien jaar

  In Nederland is de gemiddelde koopsom van bestaande koopwoningen de afgelopen tien jaar gestegen van 172.000 euro naar 239.500 euro.

  Dat is een stijging van 39,2 procent. De inflatie over deze periode bedraagt 22,6 procent. Tussenwoningen (43 procent) en appartementen (53 procent) stegen het meest in prijs. Dit blijkt uit een analyse van de website Woningmarktcijfers.nl op basis van gegevens uit het Kadaster.

  De prijzen van goedkope woningtypen stegen bovengemiddeld. De sterke stijging bij de appartementen kwam echter vooral door een kwaliteitsverbetering. De laatste twintig jaar zijn meer grotere en duurdere appartementen aan de voorraad toegevoegd. Bij doorverkoop zorgen die voor een sterkere toename van de gemiddelde verkoopprijs. Bij de overige woningtypen is dat ook zo, maar in mindere mate.

  In de periode 1993-2010 nam de gemiddelde koopsom toe met 118 procent. De gemiddelde koopsom steeg in de provincie Zeeland tussen 2000 en 2010 met 67 procent. Daarmee is deze provincie koploper als het gaat om de prijsontwikkeling op de langere termijn. In Groningen en Friesland steeg de gemiddelde koopprijs eveneens bovengemiddeld met respectievelijk 59 procent en 55 procent. Samen met Limburg behoren deze provincies echter nog altijd tot de goedkoopste gebieden om een woning te kopen. In Limburg steeg de gemiddelde woningprijs met 24 procent. In Zeeland, Groningen en Friesland was sprake van een duidelijke inhaalslag. Groningen is met een gemiddelde koopsom van 178.000 euro nog altijd de goedkoopste provincie. In Utrecht kost een koopwoning gemiddeld 284.000 euro.

  In de eerste twee maanden van 2011 werden bijna 18.000 woningen verkocht, 8 procent meer dan in dezelfde periode van 2010. In Utrecht en Groningen steeg het aantal woningverkopen ongeveer 20 procent, in Flevoland werden 9 procent minder woningen verkocht. Ten opzichte van de eerste twee maanden van 2010 lag de gemiddelde woningprijs 0,2 procent hoger. Ten opzichte van heel 2010 gaat het om een daling van 0,8 procent tot 237.500 euro.

  Via: http://www.vastgoedmarkt.nl/nieuws/2011/03/30/huizenprijs-steeg-39.2-procent-in-tien-jaar

  Iemand dubbelchecken? Lijkt mij vrij weinig. Van de andere kant, was in 2001 niet net een dip na de belachelijke stijgingen in 1998/1999 van ruim 15% per jaar. Selectief kiezen in dat geval.

 14. dr.t says:

  10
  Precies, en interessant zou zijn te weten of het aandeel van de woonlasten gestegen is t.o.v. het inkomen in de loop der jaren.

  Vast wel, maar een overzicht zou handig zijn.
  Wie kan dat verstrekken?

  Het geestige van HRA en NHG is dat het nu precies voorkomt, wat velen hier zo graag willen: een forse daling van de woningwaarde.
  Pas als je daaraan gaat rommelen ontstaan een risico’s.

  Het idee dat de woningen c.p. fors zullen moeten dalen in waarde acht ik simpelweg niet bewezen.

  Wat ik verder over het algemeen een beetje vreemd vindt is dat HRA gezien wordt als een subsidieregeling.
  Bij mijn weten betreft is het een aftrekmogelijkheid op belasting.
  Dus de overheid geeft geen geld uit aan de burger, het zorgt ervoor dat de burger uiteindelijk wat minder belasting hoeft te betalen.

  Men verwart hier HRA met sociale woonsubsidies, waarvan de hoogte overigens in de buurt komt van de HRA.

 15. nhz says:

  @8:
  in de polder heet de overeenkomstige regeling ‘echtelijk conflict’.

  @11:
  bedenk ook dat een groot deel van die NHG hypotheken gesecuriseerd is, het beperkte risico wat er nog op zit komt in ieder geval niet bij de banken terecht.

  @13:
  “In de periode 1993-2010 nam de gemiddelde koopsom toe met 118 procent. De gemiddelde koopsom steeg in de provincie Zeeland tussen 2000 en 2010 met 67 procent.”

  Dat zijn gewoon keiharde (statistische) leugens. In mijn Zeeuwse woonplaats is de prijsstijging over de afgelopen 20 jaar echt vele malen groter dan de 100-200% die ze hier suggereren. Ik denk dat het gemiddeld ongeveer 800% is; stijgingen van minder dan 500% sinds 1990 zijn hoogst uitzonderlijk, stijgingen van 1000 of zelfs 1500% komen regelmatig voor, ik ken daarvan volop voorbeelden. De mediaan zal vermoedelijk tussen 600 en 700% liggen.

  Ik heb een groot aantal prijzen van begin jaren ’90 en van diverse postcodes de kadastergegevens sinds 1993; ik kan zo zien dat de cijfers van vastgoedmarkt helemaal nergens op slaan. Wat dus ook inhoudt dat de dalingen véél sterker zullen zijn dan de maximaal 10-15% waar de ‘deskundigen’ nu vanuit gaan.

 16. Henri says:

  @10
  “Ik “ervaar” de laatste 10 jaar een inflatie van ca 7%”
  Blijkbaar wijkt jouw uitgavenpatroon flink af van het ‘standaardpakket goederen en diensten’ dat het CBS aanhoudt.
  Het CBS komt daarmee namelijk op een veel lagere inflatie:
  http://www.homefinance.nl/economie/inflatie/inflatie-nederland-cpi.asp

 17. nhz says:

  @14:
  “Het geestige van HRA en NHG is dat het nu precies voorkomt, wat velen hier zo graag willen: een forse daling van de woningwaarde.
  Pas als je daaraan gaat rommelen ontstaan een risico’s.”

  Dat is net zulke kul als beweren dat risico’s van een kerncentrale pas ontstaan bij een extreme tsunami, dat het normaal 110% veilig is en dat we dus vooral door moeten gaan met kerncentrales bijbouwen.

  Het risico is er al, en hoe langer we doorgaan met deze idiote regeling, hoe groter het risico voor de belastingbetaler. Als het WeW ooit klapt dan ga ik alle mogelijke moeite doen om de verantwoordelijke ambtenaren, politici en spindocters zoals dr.t in privé voor de schade te laten opdraaien.

 18. nhz says:

  @16:
  gelukkig zijn er ook mensen die zelf kunnen nadenken en rekenen.

 19. RealisT says:

  @11

  “Het is opvallend dat bij de woningen >500.000 relatief de grootste betalingsachterstand bestaat en dat de explain-situaties (de hipo’s die een hogere hypotheek verdienen) het relatief ook een stuk slechter doen.”

  Eigenlijk verbaasd mij dat niet. Ik denk dat juist in deze groep veel cowboy-kopers zitten. Als ik alleen al in mijn eigen vakgebied (ICT) kijk, dan moet ik constateren dat er voor de crisis erg veel jonge lieden rondliepen die dachten dat voor hun de bomen tot in de hemel zouden groeien. Ze begonnen in loondienst, gingen binnen korte tijd snel meer verdienen (3-4x modaal) en kochten een duur huis. Sommigen werden kort daarna zzp-er om zo nog meer te kunnen verdienen. Zonder een greintje vet op de botten en ook geen sociaal vangnet.

  En toen kwam oktober 2008…

 20. ll says:

  Vergis je niet nhz, de gesecuritiseerde producten zijn door de bank geleverd aan beleggers met een bepaalde waarde van het onderpand.

  Als het onderpand in waarde zakt, moet de bank gaan toeleggen, of de producten weer op de balans zetten, met verlies.

  Het risico is en blijft voor de bank. 😉

 21. Dow Jones says:

  @14 (dr t)…

  Het idee dat de woningen c.p. fors zullen moeten dalen in waarde acht ik simpelweg niet bewezen.

  Dat is wel bewezen, in een stapel rapporten waar je een instortend gebouw mee zou kunnen stutten. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de nominale waarde van huizen hoeft te dalen. Die kan ook gelijk blijven, zodat bij gematigde inflatie de betaalbaarheid van Nederlandse woningen over vijftien à twintig jaar weer normaal is.

  Wat ik verder over het algemeen een beetje vreemd vindt [sic – doe eens wat aan die taalfouten, man…] is dat HRA gezien wordt als een subsidieregeling. Bij mijn weten betreft is het een aftrekmogelijkheid op belasting. Dus de overheid geeft geen geld uit aan de burger, het zorgt ervoor dat de burger uiteindelijk wat minder belasting hoeft te betalen.

  Semantiek.

  Het komt namelijk op hetzelfde neer: beleidsmatige sturing door herverdeling van belastinggeld. Lekker liberaal dus…

  Ik las trouwens vandaag in De Pers dat uw favoriete knuffelminister van plan is om kantoren om te laten bouwen tot woningen. Inderdaad, ik geloofde het zelf ook niet toen ik het las. Er zal nog wel een addertje onder het gras zitten. Maar goed, iedereen kan ten goede veranderen. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, zullen we maar zeggen…

  Cheerio,

  Dow Jones

 22. Claude says:

  @14 “Wat ik verder over het algemeen een beetje vreemd vindt is dat HRA gezien wordt als een subsidieregeling.”

  Casus 1: gezinsinkomen 100k, koopwoning, 20k hypotheekrente, belastbaar bedrag 80k
  Casus 2: gezinsinkomen 100k, vrije sector huurwoning, 20k huurlasten, belastbaar bedrag 100k

  Op welke wijze is dit geen subsidieregeling?

 23. Piet says:

  Uit het artikel:
  “Wie een huis koopt met NHG krijgt het verlies vergoed als hij zijn woning gedwongen met een restschuld moet verkopen.”

  In de eerste plaats is het DE BANK die de restschuld vergoed krijgt. Of de ongelukkige koper vervolgens schuldenvrij is, is maar zeer de vraag. Op dat punt zijn de NHG-voorwaarden veel en veel strenger.

  In de praktijk is NHG er niet om de koper te beschermen, ook niet om de koper een lager rentepercentage aan te bieden, maar om het risico van de geldlening bij de bank weg te nemen. Het is een perverse prikkel aan de banken om leningen te verstrekken aan personen die niet voldoende kredietwaardig zijn.

 24. nhz says:

  @19:
  ik ken zo iemand hier uit de provincie, maar dat speelde al eerder. Rond 2000 met beleggingshypotheek met maximale leverage (10x inkomen geloof ik, wel een stevige aanbetaling) een miljoenenhuis gekocht op Schouwen. De beleggingshypotheek bestond uitsluitend uit Ohra telecom en multimedia fondsen. Twee jaar later ging zijn IT bedrijf failliet, en rond die tijd was de waarde van de Ohra fondsen met meer dan 90% gedaald. Moest dus zijn huis uit, en vermoedelijk levenslang afbetalen aan de bank (want zonder NHG …).

  @20:
  maar het risico bij verkoop is voor NHG, dus de bank moet hooguit tijdelijk een correctie op de balans uitvoeren. En daar hebben we de ECB voor, die zorgt dat even wat bijlenen goedkoper dan gratis is (veel goedkoper dan inflatie %).

  @22:
  en bij oudere hypotheken is het belastbaar inkomen natuurlijk veel lager; ik ken gevallen waar mensen 70% van hun inkomen aan hypotheeklasten mochten besteden, dan is de effectieve belastingdruk vrijwel nul.

 25. RealisT says:

  @14

  “Wat ik verder over het algemeen een beetje vreemd vindt is dat HRA gezien wordt als een subsidieregeling.”

  Het is wel een subsidieregeling, net zoals vele andere subsidies die de overheid verstrekt middels korting op belastingafdracht. De regeling wordt te pas en te onpas door politici gebillijkt als een instrument om het bezit van een eigen huis te STIMULEREN. Ergo: subsidie.

  Tenslotte, de overheid stimuleert het inbrengen van eigen geld of aflossen niet. Dus vooral een subsidie om met geleend geld het bezit van een eigen huis te stimuleren. Dat in contrast met al die andere subsidieregelingen waarbij de overheid wel een eigen bijdrage verwacht.

 26. johanna says:

  Graag afschaffen, in ieder geval de staatsgarantie eraf.
  Met gevolgen voor de premie natuurlijk, partijen dienen hier zelf alle risico te dragen.

  De NHG diende vooal de financiële sector, die ermee een weinig kredietwaardig marktsegment kon bedienen, deze hypotheken profijtelijker kon secutariseren en de risico’s bij de overheid kon deponeren.

  De verhoging van de NHGgrens werd destijds kamerbreed aanvaard tegen het goed onderbouwde advies van economen in, deze zagen dezelfde bezwaren als in het SEO onderzoek.

  Een destijds qua misleiding fraai huzarenstukje door de fin. lobby, die, via de media, de kamer en de aanvankelijk tegenstribbelende Wellink en Bos onder druk zette.
  Een en ander met het onweerstaanbare motto “een ieder die dat wil moet een huis kunnen kopen” en de evergreen van de dreigende dalende omzetten, waarmee de sector al menige dubieuze regeling gehandhaafd of ingevoerd kreeg.

  Rutte ‘s “man die niet betutteld wil worden” moest ineens een “steuntje in de rug”
  krijgen.
  Volgens Mark mag dan wel “de staat niet langer geluksmachine zijn”, onze dappere ridder van de rake riposte wil dat duidelijk niet op de gesubsidieerde koopwoningmarkt toegepast zien.

  Bij verder dalende prijzen kan overigens het Ned. equivalent van de ‘strategic default’ (in de VS zo’n 20% )voor eigenaren onder NHG interessant worden, ( de condities ervoor, o.a. moeilijkheden in de persoonlijke sfeer zijn niet zo moeilijk te ensceneren ), al zal de OB dat hier wel remmen.

  De veranderende rol van het huis als onderpand voor de lening met NHG, de grotere risico’s bij partijen (de regels hiertegen werken onvoldoende, dat kon je wel aan de sector overlaten) en een groter beroep erop, zouden van die ‘stabiliserende’ rol van de NHG dan ook wel eens weinig heel kunnen laten.
  Hoorde dat ratingagencies de onder NHG verstrekte leningen al afwaardeerden.

 27. RealisT says:

  @20

  “Als het onderpand in waarde zakt, moet de bank gaan toeleggen, of de producten weer op de balans zetten, met verlies.”

  Dus gaat de bank naar de huiseigenaar die niet kan bijbetalen. Huisje veilen en het verlies wordt gedekt door de NHG.

  Volgens mij maakte juist die NHG het voor beleggers zo’n veilige investering. En de bankmannetjes cashten alvast hun bonus.

 28. nhz says:

  @25:
  ja, dat zeggen de US ratingsagencies ook expliciet. NHG hypo’s krijgen de hoogste rating omdat de NL staat er garant voor staat. Jammer dat er geen regeling is om bonussen van bankmannetjes, hypothekers etc. voor pakweg 20 jaar terug te klauwen, als straks blijkt dat ze ten onrechte zijn uitgekeerd.

 29. FT says:

  Henri dat heb je heel goed gezien. Ik gebruik geen pampers en olvarit. Maar ik denk dat 99,9% van de nederlanders niet in dat fictieve plaatje past.

  Doe mij het bijbehorende boodschappenlijstje maar eens. (dat lijste bestaat volgens mij helemaal niet)
  Wat er zeker niet in zit zijn alle zaken die nogal aan schommelingen onderhevig zijn, zaken als verse groenten, diesel etc. En wat er vooral wel in zit zijn electonica en witgoed, lekker voor de compensatie.

 30. ll says:

  Klein risico, grote gevolgen. 😉

  Moody’s over risico default WEW

  A further reason for risk on an NHG mortgage would be the credit risk of WEW itself. Although WEW is a private institution, it is closely related to the credit quality of the Dutch government thanks to backup arrangements, under which the Dutch governmentwould be obligated to step in, if the funds of WEW are not enough to cover all dueclaims.
  Moody’s believes that there is also some correlation between the defaults in the Dutchmortgage portfolios that WEW is guaranteeing and a default of WEW itself. Thiscorrelation, although small, increases the probability of a default of WEW in the severeloss scenario assumed in Moody’s Individual Loan Analysis (MILAN) approach.

 31. harde werker says:

  @ 20 toch heb ik het gevoel dat de NHG voor een groot deel het gelag gaat betalen omdat de banken geen vet meer op de botten heeft..

  @ 19 de geplande “overwaarde” is al verzilverd voor luxe reizen voordat de kinderen er zijn. En nu zzp’er zijn omdat 4dgn van 6uur niet geaccepteerd wordt door een IT bedrijf.. maar wel 40u moet werken van bank voor hypotheek!!

  Voor oktober 2008: toen hadden we nog een mevr Hetzenberger die hardop riep om je geld bij Icesave te zetten hahaha.

 32. R-KNOW says:

  Voor mij gevoel is de inflatie de laatste 10 jaar erg laag. Als je niet rookt, drinkt, je vol vreet en niet elke dag 100km in auto reist, heb je erg weinig last stijgende inflatie. Laatst was ik voor een nieuwe computer met veel meer mogelijkheden de helft minder kwijt dan wat ik 9 jaar geleden heb uitgegeven. Dat ondervond ik ook met mijn tv. In 10 jaar tijd is wel de benzineprijs gestegen van 1.10 euro naar 1.60 euro (grens regio). Maar als je weinig in de auto zit, merk je daar eigenlijk weinig van.

 33. Johan35 says:

  @5.nhz Zegt: NHG is nodig voor al die gevallen die zonder NHG de betreffende (te hoge) hypotheek niet zouden krijgen, of niet willen betalen. Dat is inmiddels dus 85% van de woningmarkt, trek je conclusie.

  Dit is onzin, met NHG kun je juist veel minder lenen dan zonder en zijn de regels vele malen strenger. Dus hoe meer mensen NHG gebruiken, hoe meer veilige hypotheken

 34. lorenzo says:

  —en geen centen op de bank hebt staan….

 35. R-KNOW says:

  weer een leuk stukje verontwaardiging op het VEH blog:

  http://peilinghypotheekrenteaftrek.blogspot.com/

 36. tinus says:

  R-KNOW,

  Gevoelsmatig denk ik dat de huren de laatste 10 jaar met pakweg 30% zijn gestegen.

  Zorg idem. Vroeger zat half Nederland in het Ziekenfonds. Kijk maar op de oude loonstroken hoe laag de werknemersbijdrage daarvoor was, en naar verhouding ook hoe laag de particuliere verzekering.
  De polis is vandaag de dag stukken duurder en dekt bovendien ook nog eens veel minder (ook dit is een vorm van inflatie: minder voor meer).

  Energie: zeker 50% duurder geworden in de laatste 10 jaren.

  Moest deze maand nog bijna 600 euro aftikken voor de wegenbelasting.
  Ook fors meer ten opzichte van 10 jaren terug.

  En last but not least, de kar met boodschappen bij de supermarkt.
  Wat vroeger 100 gulden kostte, doet nu gewoon 100 euro. Daar komt geen volvreten bij kijken, maar gewoon de basics: brood, vlees en groeten.

 37. dalen says:

  @ 35

  Dank je. Blijkt weer dat je “niet gehinderd door enige kennis”, alles kunt schrijven.

  Wat een oliedom stuk is dat.

 38. dr.t says:

  Dow Jones

  ‘Het komt namelijk op hetzelfde neer: beleidsmatige sturing door herverdeling van belastinggeld. Lekker liberaal dus…’

  Punt van verschil is wel dat het bij HRA gaat om geld dat ik eerst zelf heb verdiend, waarover ik belasting betaal en waarvan vervolgens een deel weer naar me terugkomt.
  Een ander hoeft daar voor niets maar dan ook niets voor bij te leggen.
  Ik vind dat een ander verhaal dan een uitkeringstrekker, die ook nog eens huursubsidie krijgt, want daar betalen anderen wel voor.

  Jij noemt dat een kwestie van semantiek. Ik noem dat het verschil tussen zelf iets verdienen of afhankelijk zijn van anderen.

 39. dr.t says:

  Dat brengt mij tot de stelling dat voor afschaffing zijn van HRA een verkapt leidooi is voor belastingverhoging.
  Tenzij dat direct gecompenseerd wordt door een equivalent bedrag aan belastingverlaging.
  Punt van aandacht is dat de HRA de enige maatregel is dat denivellerend werkt in ons progressieve belastingstelsel.
  En als liberaal vind ik dat dat stelsel met HRA al ver genoeg is doorgeslagen.

 40. jan says:

  Ik stel voor de nhg te verhogen naar 800.000euro . iedereen in de polder met eigen huis moet toch slapend mijonair kunnen worden. dat dit ten koste gaat van gehandicapten, huurders en sociaal zwakkeren mag geen probleem zijn . maar alle gekheid op een stokje . het grootste pyramidespel aller tijden zal binnenkort instorten

 41. Dawg says:

  @38 dr.t

  Afgekloven discussie. Jouw hra betekent dat een iemand met een zelfde inkomen als jij maar die toevallig huurt nu meer IB moet betalen. Als je nagaat dat de totale opbrengst van de IB 45 miljard per jaar bedraagt terwijl de fiscus zo’n 15 mld misloopt vanwege de hra dan snap je ook dat het hier niet omklein bier gaat.

 42. marianne says:

  @Piet 23
  Je hebt helemaal gelijk hoor, maar dat is hier tegen dovenmansoren gericht.
  Kan iedereen eens aanraden de kleine lettertjes betreffende NHG te gaan lezen, met een loep indien noodzakelijk.
  NHG is er voor de banken, niet voor de huiseigenaar, tegen de tijd dat die gedwongen wordt zn huis te verkopen met verlies heeft ie als “normaal reagerend mens” reeds alle regels uit de NHG overtreden. Echt waar.

 43. Claude says:

  @39 dr. t, de wereld zit wat ingewikkelder in elkaar dan huiseigenaren en sociale huurders. Zoals ik al optekende in post 22, werkt de HRA als subsidie in verder identieke gevallen waarbij persoon A zijn geld als rente betaalt, terwijl B zijn geld als vrije sector huur betaalt. Daar moet je het toch mee eens zijn, niet? Het is dus helemaal denivelerende maatregel an sich.

  Verder ben ik het met je eens dat het geld dat bespaart wordt met de (afbraak van de) HRA moet worden gebruikt voor de verlaging van de LB/IB. Aangezien de HRA iets van 13 miljard euri kost, terwijl de LB/IB iets van 43 miljard oplevert (zou dus anders iets van 56 miljard zijn), kan de LB/IB met 13/56ste omlaag. Ofwel zo’n beetje een kwart. Kun je van 52% 40% maken, van 42% 30% enz. Kunnen de werkenden in dit land tenminste onder dezelfde voorwaarden zelf uitkiezen of ze iets willen kopen ja of nee. En hoeft vadertje staat dat niet via subsidies te promoten. Het lijken verdikkieme wel zonnencellen!

 44. Dawg says:

  @39 dr. t

  “Punt van aandacht is dat de HRA de enige maatregel is dat denivellerend werkt in ons progressieve belastingstelsel.”

  Dat is dan een misverstandje. Van het totaal aan collectieve lasten misschien zo’n 20% geheven via de IB. De rest vande lasten wordt binnengeharkt via regelingen die een proportioneel tarief kennen (de BTW bijvoorbeeld) of een vast bedrag.

 45. ll says:

  Dr. t. die woningen zijn allang afgeschreven, en met subsidie’s verbouwd en nog eens met subsidie’s verbouwd. Het lijkt de jaren 30 wel.

  De mensen die erin wonen betalen alleen voor de grond.

  Zover is het nu al gekomen.

  De WBV’s zitten met een lading onverkoopbare, veel te dure woningen. Ze hebben verkeerd gegokt, en nu zijn de arme huurders de pisang.

  Waarom staat er 30% van de nieuwbouwwoningen van de wbv’s leeg……Huren is ook te duur, ze staan gewoon LEEG.

 46. RealisT says:

  @39

  “Dat brengt mij tot de stelling dat voor afschaffing zijn van HRA een verkapt leidooi is voor belastingverhoging.
  Tenzij dat direct gecompenseerd wordt door een equivalent bedrag aan belastingverlaging.”

  En daarmee ondergraaf je je eigen stelling dat de HRA geen subsidie aan hypotheeknemers is. Eenieder die geen huis koopt (of desnoods met eigen geld financiert), krijgt geen aftrek. En als je een dure auto koopt van geld dat je zelf verdient, krijg je ook geen korting van de belasting.

  Maar als de HRA zou wegvallen of beperkt, wil jij wel onmiddellijk gecompenseerd worden. Wat maakt jou als hypotheekeigenaar anders dan al die andere belastingbetalers?

  “Een ander hoeft daar voor niets maar dan ook niets voor bij te leggen.”

  Onzin. Jouw korting wordt gewoon ergens door iemand anders betaald, want de HRA is voor de overheid gewoon een kostenpost.

 47. RealisT says:

  @ 45/dawg

  “Van het totaal aan collectieve lasten misschien zo’n 20% geheven via de IB. De rest vande lasten wordt binnengeharkt via regelingen die een proportioneel tarief kennen (de BTW bijvoorbeeld) of een vast bedrag.”

  Dat relatief lage percentage aan IB is waarschijnlijk het gevolg van allerlei riante aftrekposten zoals de HRA?

  Zou een lage vlaktax icm met de BTW + accijnzen niet gewoon veel efficienter zijn? Geen ingewikkelde regelingen, geen hoge kosten om ze uit te voeren.

  De koopkracht voor iedereen met betaald werk neemt toe. Goed voor de (lokale) economie.
  En wie meer koopt, betaalt ook meer belasting. Wel zo eerlijk lijkt mij.

 48. Wilbert says:

  @13
  Er is inderdaad voor een ‘handig’ startjaar gekozen.

  Van 1995-2000 was de stijging 83,5%:

  1995 93 750
  2000 172 050
  2005 222 706
  2010 239 530

  http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=71533NED&D1=6&D2=0&D3=0&D4=16,33,50,67,84,101,118,135,152,169,186,203,220,237,254,271&HDR=G1,T&STB=G2,G3&VW=T

 49. marianne says:

  @46
  Deze meneer vergeet te melden waar ‘ie die andere ton+ de afgelopen jaren vandaan haalde, toen alles nog alleen maar “up” kon.
  Dat was uit de vrije sector en verkoop.
  Dus nu moeten deze lieden gewoon ff hun hoofd houden, van mij kunnen ze de middelvinger krijgen, zoals iemand hier ooit vermeldde, laat al die VBV’s maar lekker failliet gaan, krijgen nieuwe bedrijven tenminste een kans.
  Een grote bek hebben en graaien wanneer het goed gaat is niet zo moeilijk, kan iedere jan boerenlul.
  Reserven voor slechte tijden hadden ze toen aan moeten leggen en dat is niet gebeurd, dus van mij mogen al die lullen de ww in.

 50. Dawg says:

  @ 46 dr.t

  Ik dacht aan een huurder in de vrije sector. Iemand die circa € 45.000 per jaar verdient. Die betaalt circa 12.000 IB per jaar. Zou ie een koophut hebben van 2,5 tot 3 ton met bijbehorende hypotheek dan hoeft ie jaarlijks nog maar zo’n 7.500 aan IB af te tikken.

 51. Nothus says:

  Dit ruikt naar een voorzet uit de bankenwereld om de NHG in ieder geval niet nog een jaar op 350k te zetten.

  Het is raadselachtig, maar banken en overheid lijken gezamelijk hun uiterste best te doen de huizenmarkt om zeep te helpen. Apart.

 52. Dawg says:

  @59 Realist

  Is ook een gevolg van, mede in EU verband, bewust nagestreefd beleid om het relatieve belang van indirecte belastingen in het totaal van de collectieve ontvangsten groter te maken.

 53. Dawg says:

  @52 marianne

  Inderdaad, niet om aan te aan te horen, die jankverhalen van de wbv bobo’s. Een paar jaar geleden heette het nog dat het geld bij ze tegen de plinten klotste, maar dat ze niet konden bouwen omdat allerlei wettelijke procedures rond de bouw zo veel tijd vroegen.

 54. Nou says:

  Eindelijk weer een sprankje hoop!

  in de afgelopen 5 jaar zijn de huizenprijzen verdubbeld:

  http://www.powned.tv/nieuws/media/2011/03/tooske_wil_28_miljoen_voor_hui.html

 55. snorkel says:

  @14 dr. t

  vormen van subsidie zijn onder meer: achtergesteld krediet, [b]fiscale kortingen[/b], garanties en investeringspremies.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Subsidie

 56. Gwen says:

  @ 42 Dr. T.

  Nu breekt me de klomp. Directeur van Amsterdamse woningcoroporatie vindt huren te laag en zegt:

  ”Als onze financiële positie niet verbetert, kunnen wij niet langer de kwaliteit van de sociale huurwoning garanderen.” Hij denkt niet aan stoppen met de sociale huurwoning. ”Maar als er niets gebeurt, zal behalve soberder ook weer kleiner gebouwd worden voor lage inkomens.”

  SOBERDER EN KLEINER? Hier in Amsterdam is het gros van de huurwoningen (inclusief de mijne) niet groter dan 50 m2. Daar wonen mensen met z’n tweeën of meer in, en vaak is er geen CV in die huizen. Hoeveel soberder en kleiner wil je het nog maken. Volgens mij kom je dan uit bij containerwoningen. De ex-directeur van MIJN Amsterdamse woningbouwvereniging reed overigens rond in een Maserati met chauffeur, had een Spaanse villa (alles op kosten van ‘de zaak’) en is ontslagen wegens dubieuze vastgoedtransacties. Ironisch, niet.

  Vóórdat de woningbouwverenigingen daadwerkelijk overstappen op het verhuren van containerwoningen heeft minister Donner gelukkig een goede tussenoplossing om onze decadente sociale huurwoningen van 50m2 in Amsterdam rendabel te maken: een flinke huurverhoging. Because we’re worth it.

 57. dr.t says:

  Jouw korting wordt gewoon ergens door iemand anders betaalt.

  Geestig, dus toch een kwestie van semantiek.
  Als ik aan een instantie verplicht wordt gesteld geld af te dragen, en ik krijg daar iets van terug, dan moet ik dat als een korting zien. Betaald door anderen (wie dan).
  Ik krijg niets, ik sta alleen maar wat minder af.
  Ik zou me daar bijna dankbaar voor voelen met deze sigaar uit eigen doos.

  En dat terwijl een aanzienlijk deel van de huurders niet anders doet dan hun handje ophouden, niets verdient en niets wezenlijk in algemene zin bijdraagt aan de maatschappij.

 58. marianne says:

  @57
  Ja, al die bn’ers leven per definitie in een droomwereld zullen we maar zeggen.
  En dit enge stel, is net als de rest van dat zootje gewoon van de pot gerukt. Doe je niets aan, moeten ze gewoon ff gaan voelen.
  Maar…. ik ga er vanuit dat hun maatje de makelaar gewoon ff lekker hoog inzet zodat ze zonder hyptheekschuld er uit komen.

 59. marianne says:

  @dr t
  Vind het zo wel genoeg dr t.
  Wel netjes blijven.
  Op deze site zitten uitsluitend oudere huurders in de vrije sector en jongere die zo verstandig zijn nog ff te blijven zitten in de sociale sector.
  Beiden wachten op normale huizenprijzen, dat kan ik alleen maar verstandig vinden.
  Dat jij in de shit zit met een hok wat je niet kunt verkopen is niet onze schuld.

 60. snorkel says:

  @57, dat is over een half jaartje een mooie voor in de Tombola Top Tienduizend van Juan 😉

  overigens ken ik dat huis, daar betaal je echt geen 2,8M voor als je een klein beetje bij je goede verstand bent

 61. snorkel says:

  @60 dr. t

  Ja dat moet je inderdaad zien als korting, want vele anderen die net zo veel afdragen krijgen niks terug.
  De normale situatie is dat je x afdraagt, jij draagt (na teruggave) x-y af. Dus heb je korting gehad op het af te dragen bedrag. Lijkt me vrij simpel te volgen

 62. Daphne says:

  @ een post van dr.t bij het vorige bericht: je noemde jezelf daar liberaal die vindt dat de overheid zich moet bezinnen op zijn kerntaken. En volgens mij impliceerde je ook dat dat niet geldt voor de gemiddelde reaguurder op dit blog. Mijn inschatting is juist dat de gemiddelde poster hier is voor een kleine overheid, die gedegen economisch/financieel beleid voert en zich niet al te veel bezighoudt met meer sociale zaken als ‘de boel bij elkaar houden’. Volgens mij heb jij het idee dat de reaguurders hier tegen de HRA zijn omdat het slecht is voor de gelijke verdeling van rijkdom. Ik geloof absoluut niet dat dat de reden van reaguurders hier is om tegen de HRA te zijn. Juist bij het woningbeleid zou je als persoon die is voor een kleine overheid het huidige beleid moeten verafschuwen. Er is juist veel te veel inmenging! Het is inderdaad eigenlijk lachwekkend (gratis cabaret!) dat juist de politieke partijen die zich presenteren als economisch-liberaal, zo voor HRA, NHG, starterssubsidies, etc. zijn.

 63. nhz says:

  @59:
  “SOBERDER EN KLEINER? Hier in Amsterdam is het gros van de huurwoningen (inclusief de mijne) niet groter dan 50 m2. Daar wonen mensen met z’n tweeën of meer in, en vaak is er geen CV in die huizen.”

  Dat lijkt me niet maatgevend voor het land. WBV woningen van 50 m2 komen hier (prov. Zeeland) nauwelijks voor. Bij mij in de omgeving zijn er talloze voorbeelden van bijv. gescheiden vrouwen of BOM moeders die een komplete eensgezinswoning met 3-4 slaapkamers (ik schat minstens 120 m2 woonoppervlak) krijgen. Wachtlijsten zijn hier 3-4 jaar, of veel langer als je niet toevallig tot één van de vele favoriete doelgroepen van de WBV hoort (asielzoekers, ex-criminelen, 25-, 55+, enz.)
  Woningen zonder CV lijken me hier ook de spreekwoordelijke uitzondering, een flink deel heeft zelfs een luxe keuken, ligbad enz.

  Nee, van mij mag er VEEL soberder gebouwd worden voor de mensen die alles gratis krijgen. En voor degenen die de boel slopen of er anderszins een puinhoop van maken lijkt een containerwoning me prima.

  (eens kijken of dit doorkomt, laatste vier forumbijdrages geblokkeerd vandaag …)

 64. Flo Buher says:

  Dese oproep kan makkelijk verklaart worden:

  De kans op het verdwijnen van een (schijnbaar) lukratieve regeling zal een omzet verhogen effect hebben op de vraag. Mensen willen namelijk nog net voor het einde ergens van geprofiteerd hebben. Denk aan de strengere regels van begin 2011. Een verhoogde omzet eind 2010. Maar ook eind van de bonus voor het inruilen van je barrel resulteerde in een periodieke stijging in de auto verkopen. Ik ben er van overuigd dat deze boodschap een gelijk effect kan hebben. De vraag is alleen of dit ook de intentie was van het bericht of een bijkomend voordeel?

 65. nhz says:

  @46:
  “De gemiddelde huur voor een sociale woning in Amsterdam bedraagt 380 euro. Om rendabel te kunnen zijn, moet dat volgens de corporaties 480 euro zijn. En dan is al rekening gehouden met steunmaatregelen als de sociale grondprijs, een lage grondprijs, die geldt voor de bouw van sociale huurwoningen. ”

  tja, je mag hopen dat de Maseratie en het 300K plus salaris van de bestuurders dan ook al meegerekend is, want anders is zelfs 580 euro niet rendabel.

  Wie geloof deze onzin nou … Bij mij in de regio zijn de meeste WBV woningen gebouwd in de jaren 50/60, voor bedragen tussen 5000 en 18.000 gulden. Er is sindsdien aan opgeknapt (CV, nieuwe badkamer/keuken wellicht) maar de WBV heeft de kosten daarvan al vele malen terugverdiend.

  “Op elke sociale huurwoning van 200.000 euro, dat zijn bouw- en grondkosten”

  ik schat 150.000 euro grondkosten voor de megalomane gemeente Amsterdam (om leuke dingen te kunnen doen voor rijke binnenstadbewoners) en 50.000 euro bouwkosten voor de woning; hooguit.

  Die honderden euro’s huur per maand die ze nodig zeggen te hebben om quitte te draaien hebben NIETS te maken met de kosten van de woning, maar alles met royaal graaien.

 66. dr.t says:

  Marianne ik heb niemand willen beledigen.

  Wie wat bijdraagt aan de maatschappij daar kan ik niet over oordelen.

  Misschien kan ik je ter relativering verblijden met het volgende verhaal (off topic).

  Ik kende iemand die jarenlang vrijwilligerswerk verrichtte. Niemand die op verjaardagsfeestjes aandacht gaf aan wat ze deed, want het telde niet mee.
  Totdat haar vrijwilligerswerk werd omgezet naar een betaalde baan.
  Tijdens het daarop volgende feestje werd ze uiteraard uitgebreid gefeliciteerd met haar ‘nieuwe’ baan, ze werd gezien opeens…

  Dat gaf mijn inziens uitstekend aan hoe relatief de waarde is van het oordeel van anderen over wat je doet.

  En ik gun iedereen een betaalbare woning, en dat is inderdaad niet meer te vinden.

  Ik hoop mijn geluk in Italië te vinden, ik moet er niet aan denken in NL opnieuw nog iets te moeten kopen.

  Ik sla af en toe hier wat door, omdat ik vind dat de rekening wel erg gemakkelijk bij huizenbezitters wordt gelegd.
  Temeer omdat deze groep maar een klein aandeel heeft in het mechanisme dat leidt tot prijsverhogingen.
  Zij zijn de marionetten in een spel.
  Het is te makkelijk om te zeggen, je bent stom om een huis te kopen en draag er de gevolgen maar van, terwijl redelijk wonen een eerste levensbehoefte is.

 67. Daphne says:

  @Piet 23: Ik snap hem niet helemaal. Stel dat de bank de restschuld vergoed krijgt en de koper dus niet schuldenvrij wordt, aan wie moet je koper zijn schulden dan afbetalen? En in welke gevallen wordt de koper nou wel en niet schuldenvrij gesteld?

 68. nhz says:

  @69:
  “Zij zijn de marionetten in een spel.”

  maar met jouw eindeloze propaganda probeer je er wel meer van de maken, toch?

  @70:
  Op dat moment treedt de achtervang functie van het WeW in werking: de koper moet terugbetalen aan de overheid (tot voor kort gemeente, straks landelijke overheid) die dat probeert te regelen via korting op loon oid. Dus als het meezit krijgt de overheid ooit een deel van de schade (wat ze aan de bank moest betalen) terug.

  De praktijk is echter anders: mensen kunnen heel makkelijk onder betalen van de restschuld uitkomen, bijv. via conflict met de partner of de werkgever. Je bent dom als je meebetaalt aan verlies op je eigen via NHG gefinancierde huis; dat blijkt ook wel uit de cijfers. Tot nu toe waren de verliezen (dankzij nauwelijks dalende huizenprijzen) nog relatief beperkt, al zaten er al regelmatig zeer forse bedragen tussen (hypotheekfraude?). Mijn verwachting is dat de schade per geval straks enorm gaat oplopen, en dat steeds meer mensen elkaar gaan uitleggen hoe je de kleine NHG letterjes kunt gebruiken in eigen voordeel.

 69. Daphne says:

  @nhz: dank voor de uitleg.

 70. nhz says:

  @33:
  “Dit is onzin, met NHG kun je juist veel minder lenen dan zonder en zijn de regels vele malen strenger. Dus hoe meer mensen NHG gebruiken, hoe meer veilige hypotheken”

  leg mij eens uit waarom de hele vastgoed maffia dan een hogere NHG grens wil? En waarom is een overheidsgarantie nodig voor NHG als die hypotheken nog veel veiliger zijn dan niet-NHG hypotheken??? klets dus.

 71. marianne says:

  @dr.t
  Zo is het beter.
  Maar even nog één ding, vrije sector huurders, dat zijn degene die “genaaid” worden.
  De grote lijn is gewoon voor huiseigenaren dezelfde als die ik hier omschreef voor WBV’s.
  Het is jaren crescendo gegaan, nu niet huilen wanneer dat over is en verwachten dat anderen de rekening betalen, een verstandig mens heeft er rekening mee gehouden en dus geen probleem.

 72. dr.t says:

  De praktijk is echter anders: mensen kunnen heel makkelijk onder betalen van de restschuld uitkomen, bijv. via conflict met de partner of de werkgever. Je bent dom als je meebetaalt aan verlies op je eigen via NHG gefinancierde huis; dat blijkt ook wel uit de cijfers.

  Van wat ik er van begrepen heb ligt het subtieler. De garantie geldt voor de banken. De kopers blijven persoonlijk aansprakelijk voor de restschuld.

 73. marianne says:

  @nhz
  Mensen blijven mensen nhz.
  Die kleine regeltjes van de NHG houden onder andere in dat er geen andere aangegane schulden mogen zijn.
  Enig idee hoe de psychologie van de mens werkt wanneer ie z’n gezin niet meer te eten kan geven? Dan ga je lenen. Het laatste wat er gebeurd is dat men het dak boven het hoofd van de kids in de ramsch gooit.
  Echtscheiding moet ik zeggen zou inderdaad een grotere kostenpost voor de rest van de samenleving kunnen betekenen. Hier hebben we niet persé te maken met schulden.

 74. marianne says:

  Dus…… voor een ieder hier die gebruik wil maken van NHG, wees er op tijd bij, geen schulden, leningen aangaan die er bij afsluiten hypotheek al niet waren.

 75. dr.t says:

  74
  Ik denk echter dat er niet al te groot probleem is.
  Of zoals Dow Jones stelde daalt de huizenprijs gemiddeld met een procent of twee (de huidige situatie) gurende een jaar of tien.
  Of het gebeurd met een klap, bij afschaffing van de HRA.

  In beide scenario’s wordt uiteindelijk een bodem bereikt.

  Dan nog is het overigens de vraag of íedereen kan en wil instappen, net als een jaar of vijftien geleden, toen de prijzen nog op een ‘acceptabel’ niveau waren…

 76. dr.t says:

  sorry voor de spelfouten, ben moe en houd er mee op..

 77. marianne says:

  @78
  Jouw scenario geldt uitsluitend zolang als dat de economie overeind blijft.
  En dat is iets waar ik zwaar aan twijfel.

 78. RealisT says:

  @65/Daphne

  Ja het idd opmerkelijk dat ‘liberalen’ zich altijd zo nadrukkelijk uitspreken voor een kleinere overheid en minder bemoeienis (en dus ook meer zelfredzaamheid), maar mordicus tegen het afschaffen van allerlei subsidies en overheidsgaranties op de huizenmarkt zijn.

 79. nhz says:

  @76:
  ik denk dat we elkaar goed begrijpen maar dat je niet helemaal wil toegeven hoe het zit. Natuurlijk zijn er mensen die netjes proberen de restschuld te betalen; daar heb ik respect voor. Maar meestal is het geld op, en eindigt het hele verhaal met WSNP, helemaal niks meer te halen dus. Maar de meesten zijn gis genoeg om de ruime mogelijkheden om onder betaling uit te komen te misbruiken. Echtscheiding (gewoon op papier even apart gaan wonen) en verlies van baan (even ruzie maken me de baas) zijn voldoende reden om geen restschuld over te houden.
  Lees eens de statistieken van WeW zelf. Er is blijkbaar geen grotere risicofactor voor het krijgen van een echtscheiding dan het kopen van een huis met NHG hypotheek. Ik wed dat het WeW uiteindelijk hooguit een paar % van die restschulden terug kan halen, en dat weten ze zelf ook donders goed. Het is een puur politiek systeem, om huiseigenaars boven hun stand te laten wonen voor risico van de belastingbetaler.

  @77:
  ja, 20 jaar geleden werd je zo ongeveer voor gek verklaard als je een huis wilde kopen. Vooral door de makelmannetjes enzo.

 80. magnum says:

  Excuse le lap

  De plussen die vanaf begin jaren negentig de woning op druk begonnen te zetten.

  – versoberen studiefinanciering. Door einde van de twee fasen op universiteiten kwamen studerenden stilaan steeds sneller de arbeidsmarkt op. Kortom i.p.v de 27-45 jarigen moesten op de huizenmarkt ineens ook hele extra jaargangen jongere twingtigers op de huizenmarkt aan hun trekken zien te komen.

  – afschaffen dienstplicht. Ben ik nog niet vaak tegen gekomen. Opnieuw kwam 30-40% van een hele jaargang die eerst thuis of op de kazerne hingen een jaar eerder op de propvolle woningmarkt

  – Enorme demogragische prop van de jaargangen 60-64 kwam aldus versneld op de woningmarkt en vochten mekaar met overbieden de markt uit

  – eindeloze procedures voor goedkeuren nieuwbouw projecten en ergo magere productie.

  – constant dalende hypotheek rente tot historisch lage rente.

  – verruimen van kredietverlening door banken + breed aanbod Banken + verzekeraars en andere fin. instellingen (pensioenfondsen etc.)

  – Opkomst aflossingsvrije hypotheek en 125% hypo´s

  – factor 3.5 was minimum wie tot tien kon tellen mocht iedere woning bestellen.

  – Een-tweetjes tussen makelaars/hypotheek verstrekkers in een pand was niet ongewoon. Snelle beslissers

  – partners begonnen voor veel meer en veel langer mee te tellen.

  – Opkomst en gebruik van de kantonrechtersformule. Ik wil ze de kost niet geven die daarmee een paar jaar later de eerste stap hebben kunnen maken. Gratis geld voor disfuctioneren.

  – partners waren veel beter opgeleid dan vorige generatie en wilden en kregen ook betere banen = meer inkomen

  – Opkomst leasebak + veel koppels met auto’s 1 of 2 auto’s van de zaak die nog beperkt werden belast zodat netto besteedbaar flink de lucht in kon

  – NHG steeds verder en verder opgetrokken c.q. opgerekt.

  – sfeer van rijdende trein. Zo snel mogelijk zo groot mogelijk instappen en een rondje keuken en badkamer anders laat je geld liggen.

  De minnen hebben stilaan de overhand gekregen.

  – versoberen studiefinanciering. De effecten daarvan komende jaren alleen maar laten toenemen. Dus meer studieschulden en risico aversie bij de pas afgestudeerden. (en dat zal ook zo worden beoordeel door de banken)

  – Demografische prop is voorbij. Stopje gaat er nu uit. Jongere jaargangen zijn veel geringer in aantal ca 200k vs 250k voor ’62-’65. De volstrekt achterhaalde telling 18-65 blijft nog wel constant maar het grote aantallen zitten nu in de groep 45-65 i.p.v. in de groep shoppers 25-45

  – Demografische verschuiving tussen samenstelling (beroeps)bevolking (ook autoch/alloch). Waarom van belang.
  a. De groei beroepsbevolking is zero en voor autotochtone al een tijdje dalende.
  b. De autochtone bevolking heeft een eigen woning bezit van > 60%+ maar de niet-westerse allochtonen hebben veel en veel minder eigen woning bezit soms minder dan 10%. (zie CBS er maar op na)
  c. Het aandeel allochtonen in de qua omvang al kleinere jaargangen daalt ook nog. Anders gezegd: van een in aantal al dalende groep starters heeft een kleiner wordend % vanuit hun achtergrond de behoefte om te kopen.
  d. De toenemende groep allochtonen heeft gem. een veel lager inkomen en vermogen. Dus ook al zou het gedrag langzaamaan veranderen dan nog heeft men niet het inkomen en/of vermogen niet om op een gelijk laat staan hoger prijsniveau het stokje over te nemen.
  e. Door geringe eigen woning bezit oudere generatie van c + d betekend ook dat door ouders en familie in belangrijke mate minder vermogen kan worden overgeragen om het opstapje te kunnen maken.

  – Constant dalende hypo rente is over. Op z´n best blijft het constant maar stijging is er al door hogere risico spread v.d. kredietverstekkers en hogere basis rente ligt eveneens op de loer.

  – Rol van de AFM verschralen kredietverlening. Niet alleen in bedragen aantal maar ook qua voorwaarden.

  – idem – Dag factor 5 en hoger en hallo factor 3,5 !!

  – idem – max 50% aflossingsvrij en max 110% en de rest binnen x aantal jaren aflossen. Dit heeft een fikse aanslag op netto besteedbaar bedrag.

  – idem – beloningspraktijk tussenpersonen. Op zich positief maar uurtje factuurtje heeft wel een remmend effect op de kredietverlening (en pensioenadviezen)

  – Een-tweetjes makelaars en hypotheek verstrekkers is al een tijdje over. Hypotheek boeren gaan alleen aan de slag voor klanten die het nieuwe billing systeem kunnen handelen. Dus alles wat niet het volle tarief wil/kan betalen per uur vooraf met of zonder succes blijven aan de kant staan.

  – partners van koppels zijn steeds vaker zzp / tijdelijk- of 0-uren contract en tellen dus weer ouderwets niet of bijna niet meer mee voor krediet clubs.

  – Versoberen leasbak + privé kosten zijn voor (lease) rijder enorm gestegen. Verdere aantasting netto privé.

  – Studiekosten van 3.000 p.j. voor het kroost gaat de 30-40’ers voorzichtiger maken en eerder studiefondsen aanleggen.

  – Salarissen stijgen niet of nauwelijks

  – Onzekerheid over eigen fin. toekomst. Dus niet alles in het huis en pensioenfonds maar ook eigen beheer potjes opbouwen.

  – NHG zit al op 350.000 risco van verschraling ligt voor de hand.

  – Uitstel gedrag kopers doordat de sfeer omslaat om naar – never catch a falling knive – morgen is het goedkoper…dus waarom nu kopen.

  etc.. ben er vast nog wel een paar vergeten…

 81. Ralph says:

  @48 “Waarom staat er 30% van de nieuwbouwwoningen van de wbv’s leeg……Huren is ook te duur, ze staan gewoon LEEG.” Bron? De huur- EN koopwoning van de WBCs en zelfs de goedkopere huur- EN koopwoningen van Bouwfonds en dergelijke gaan als zoete broodjes over de toonbank. Blijkt ook wel uit de cijfers dat er in 2010 2x zoveel woningen zijn verkocht dan in 2009. Ik heb het dus over de goedkopere woningen, onder de 2 ton en 800 euro per maand.

 82. Juan Belmonte says:

  @artikel

  Tsja, wat zal Juan ervan zeggen ?

  Het lijkt erop dat HRA eindelijk aangepakt kan gaan worden.

  Briljant.

  un saludo,
  Juan

 83. marianne says:

  @nhz
  Nee, niemand koopt een huis omdat men er zonder problemen en restschuld uit kan stappen indien er niet genoeg geld meer binnen komt.
  En alleenstaanden gaan misschien zonder blikken of blozen de wsnp in, maar een echtpaar met kinderen ziet dat toch echt niet als de ultieme manier nhz.
  Bovendien heb je voor de wsnp naar ik vernomen heb tegenwoordig ook een behoorlijk schoon verleden nodig.
  Ben het verder gewoon met je eens dat ze die hele zooi zowiezo af moeten schaffen hoor, regels zijn er tegenwoordig om ontdoken te worden.
  Maar, het is niet zo vanzelf sprekend als dat jij het verteld.

 84. nhz says:

  @82:
  ben het niet met al je puntjes eens, maar best een mooi overzichtje zo.

  “de niet-westerse allochtonen hebben veel en veel minder eigen woning bezit soms minder dan 10%.”

  zouden die allochtonen dan toch slimmer zijn dan autochtone Nederlanders? Aan de inkomens kan het niet liggen, gezien de riante NHG subprime mogelijkheden.

  @83:
  je geloof het zelf zeker? Ik denk dat van de woningen die de WBV hier te koop heeft nog geen 1% verkocht is in de afgelopen twee jaar. Maar misschien ligt dat er aan dat een WBV hok uit de jaren 50 hier nog steeds meer dan 200-250K moet kosten (waarop je dan soms 25% korting krijgt).
  En van de WBV huurwoningen staat bij mij in de stad ook een flink deel leeg (in sommige wijken zeker 10%, soms meer dan een jaar), ondanks jarenlange wachtlijsten. Het kan zijn dat de logistiek bij WBV’s nog slechter is dan hun financieel beleid, maar ik denk eerder dat het bewuste prijsopdrijving is door het aanbod kunstmatig te beperken.

 85. nhz says:

  @85:
  “Bovendien heb je voor de wsnp naar ik vernomen heb tegenwoordig ook een behoorlijk schoon verleden nodig.”

  helemaal niet; er gaan momenteel zelfs volop mensen pro forma de WSNP in. Gewoon even tekenen en overal vanaf, niks drie jaar houtje bijten. Gewoon omdat er een giga wachtlijst is en de instanties het niet meer aan kunnen. En ik ken mensen (ook gezinnen) die lachend de WSNP doorgefietst zijn. Je mag al je LCD televisies en dure auto’s gewoon houden; inkomen moet je boven een bepaalde grens afstaan, maar het is ZOOO makkelijk om vooraf even een leuk bedrag ergens anders te parkeren, of bepaalde zaken op naam van een ander te zetten.

  Bovendien: na die drie jaar WSNP kun je gewoon weer een tophypotheek krijgen, volslagen krankzinnig!!!

 86. Nico de Geit says:

  In Chernobyl staan de goedkoopste huizen. Filmpje: http://rt.com/news/chernobyl-zone-radiation-pripyat/

  Ze hebben het over een straal van 50-60 km ronde de voormalige centrale. Wordt nog wat als Daffy er een paar op laat blazen.

  off topic, Libië

  Laatste nieuws van Paula Slier vanuit Tripoli: de rebellen zijn op de vlucht, Kadaffi-aanhang treedt op in kleine groepjes zodat vanuit de lucht het verschil niet zichtbaar is tussen tanks van Al Qaida rebellen en tanks van Kadaffi-aanhang. Er bevinden zich waarschijnlijk spionnen onder de Al- Qaida rebellen om informatie door te spelen. Beelden van een ziekenhuis getroffen door een Navo-bombardement, enz, enz. Filmpje:

  http://rt.com/news/rebels-retreat-city-sirt/

 87. marianne says:

  Alleen al het feit dat wanneer de huizenprijzen dalen, zoals in de afgelopen 2 jaar, de vrije sector gewoon 2x 5% huurverhoging voor zn bakkus krijgt, geeft al te denken natuurlijk. Volkomen onlogisch.
  Het hele systeem is terminaal ziek.

 88. marianne says:

  @Geit
  Heb niets met die Daffy van jou, maar van mij mag ‘ie ons (en de rest van Europa+ami’s) een lesje leren.
  Ik vind het een grof schandaal wat er gebeurd.

 89. RealisT says:

  @81 + 76

  “Echtscheiding (gewoon op papier even apart gaan wonen) en verlies van baan (even ruzie maken me de baas) zijn voldoende reden om geen restschuld over te houden.”

  Hoe makkelijk het precies gaat weet ik eerlijk gezegd niet, maar er zit denk ik zeker wel een kern van waarheid in wat je zegt.

  Uit mijn omgeving ken ik via-via een jong stel dat al 10 jaar samenwoonde, net voor crisis trouwde en een oud WBV huis met een vrij hoge NHG hypotheek kochten. Zgn om te verbouwen, maar zij wilde een beautysalon aan huis beginnen.

  Echter, de inkomsten vallen erg tegen en de hypotheeklasten zijn eigenlijk niet meer op te brengen. Volledig aflossingsvrij, dus ook geen enkele rek meer. Geprobeerd te verkopen, maar lukt niet zonder flinke restschuld.

  En nu gaan ze ineens tot ieders verbazing scheiden…

 90. Nico de Geit says:

  @ Marianne 90-91

  “de vrije sector gewoon 2x 5% huurverhoging”

  Als huizenprijzen gemiddeld 3-5% dalen is het verlies bij een eigen woning veel groter dan 5% extra huur.

  Over Daffy:

  Bekijk het filmpje van Chernobyl en zie wat een ramp dat kan zijn. ‘Onze’ leiders nemen dat risico. Ze weten dat Daffy gek is, gevaarlijk is en met zijn rug tegen de muur staat. En hij heeft geld om mensen in te huren.

  Tegoeden van Libië zijn in Nederland geblokkeerd. Het gaat om ruim drie miljard euro. Waarom dat geld is geblokkeerd is mij onduidelijk.

  Daffy treedt hard op tegen de burgerbevolking, maar dat is niet zo bijzonder. In Irak vermoordden de Amerikanen meer dan een miljoen mensen die hun aanwezigheid niet op prijs stelden.

  Ik maak me echt zorgen over mijn spaartegoed. Als de boel hier echt ontploft wil ik dat gespaarde geld gebruiken om elders opnieuw te beginnen. Ik denk er hard over een deel van dat spaargeld onder te brengen op een plek die niet geïnfecteerd is door het grote piramidespel, maar ik weet niet of dat wel kan.

 91. Juan Belmonte says:

  @87

  Tsja dat zou prima kunnen, wat was ook alweer het verschil tussen HRA en NHG ?

  Beide zijn middelen om de Hogehuizenprijzen instand te houden, maar wat wat precies is doet er wellicht ook minder toe ….

 92. Juan Belmonte says:

  Off-topic:

  Más de 350.000 familias perderán su vivienda en los próximos cinco años, según calcula la Asociación de Afectados por Embargos y Subastas (AFES) a partir de datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) publicados la semana pasada sobre ejecuciones hipotecarias.

  http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/30/suvivienda/1301486659.html

  In Spanje verwacht men dat bovenop de 300.000 execties van hypotheken de afgelopen 3 jaar, er een grote kans is dat er 350.000 hypothecaire executies in de komende 5 jaar zullen volgen.

  Maar met de banken in Spanje zit het wel snor, ze passeren welke stress-test dan ook.

  SUSHI, de ultieme tapas 🙂

 93. Claude says:

  @83 Keurig lijstje. Nooit bij stilgestaan dat er inderdaad een tijd een vervroeging van de intrede op de huizenmarkt is geweest.

  Afgelopen maandag was er een (of andere) vastgoedprofessor, naam ontschoten, op BNR. Die stelde dat de HRA beknot zou worden door de nieuwe regels (bedrag voor de 50% aflossen is niet aftrekbaar), net zoals gesteld werd door de eerste reactie van PvdA-politici. Hoewel De Jager dat ontkend heeft (banksparen is niet aflossen) erna en dat dit kennelijk geen beleid wordt hoef je geen visionair te zijn dat dit stap 2 wordt, wellicht nog zelfs tijdens deze kabinetsperiode of anders direct erna. Het geld op de spaar- of beleggingshypotheek zal worden gezien als aflossing en de rente kan slechts worden afgetrokken over het bedrag dat dan nog resteert.

  Ik denk: Annuïteiten-hypotheken gaan nog heel groot worden de komende jaren. Degelijk en eenvoudig. Uit te leggen aan de volledige achterban (starters volle aftrek, aftrek neemt af naar 50% na verloop van tijd, gelijk speelveld voor NHG en niet-NHG). Het levert direct geld op, al weet ik niet welk percentage van die ruim 600 miljard aan hypotheken (Juan hoor ik er niet meer over trouwens, dus ik neem aan dat het klopt) ergens op een beleggings- of spaarrekening staat. Stel dat het 15% dan heb je direct 15% x 15 miljard per jaar binnen. Stel dat vanuit duistere hoekjes dan dat bedrag verdubbeld wordt en je hebt op jaar basis 4,5 miljard euro binnen. En ik denk dat daar politiek draagvlak voor is. Zelfs met dit kabinet. En anders: CDA/VVD willen toch ooit een keer PVV lozen, dus voor een deel II gaan ze toch niet.

 94. xenobinol says:

  @Juan:

  Ik moest lachen 🙂

 95. Ralph says:

  Ik blijf NHZ grappig vinden. Bij hem is de afgelopen 5 jaar geen huis verkocht, wonen ambtenaren en leraren in kapitale villa’s en staan huurwoningen van wbv’s voor minimaal 10% leeg. Toch gek dat die gegevens nergens te vinden zijn voor welke stad in Nederland dan ook.

  @Marianne, wat is daar vreemd aan? De beleggers willen rendement. Als het indirecte rendement zakt compenseren zij dat met een huurverhoging. Als je dat niet pikt zoek je een andere woning. Heel simpel.

 96. spongebob says:

  In http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/28-03-2011/imf-%e2%80%99hypotheekrenteaftrek-risico-voor-economie%e2%80%99/#comment-68899 reageert dr.t op:

  De eventuele bezuinigingen die het beperken van de HRA oplevert wil hij terugsluizen naar diezelfde mensen die zo profiteren van de HRA.

  dr.t: “Ha ik had het over teruggeven aan de werkenden en daar vallen mensen met een lager inkomen ook onder. Dat maakt je verdere stellingname een tikje extreem.”

  In 39 om 5:44 pm zegt

  dr,t : “Dat brengt mij tot de stelling dat voor afschaffing zijn van HRA een verkapt leidooi is voor belastingverhoging.
  Tenzij dat direct gecompenseerd wordt door een equivalent bedrag aan belastingverlaging.”

  Dus is dus hetzelfde als ‘gewoon terugsluizen naar diezelfde mensen die zo profiteren van de HRA.’

  Degenen die de HRA gaan missen moeten door vlaktax dus direct gecompenseerd gaan worden. Als er dan ook nog mensen die geen HRA-subsidie krijgen door een vlaktax minder belasting gaan betalen dan gaat de balastingopbrengst als geheel achteruit. Dus zullen de begrotings-tekorten nog meer oplopen en zal de staatsschuld cumulatief steeds verder escaleren.
  Het gevolg van de toenemende begrotingstekorten zal zijn dat er nog meer poll-tax komt voor iedere stemgerechtigde die enkel door de lagere overheden geincasseerd gaat worden (niet inkomensafhankelijk).
  Dat deze poll-tax verhoudingsgewijs vooral de lagere en midden inkomens gaat treffen hoeft voor de echte nep-liberaal geen bezwaar te zijn, dat vind hij juist rechtvaardig, (Nep-liberalen werken blijkbaar veel harder en langer dan mensen met een (beneden-)-modaal inkomen)

  Naar mijn mening moeten belastinginkomsten uit afschaffen/beperken HRA niet teruggesluisd worden via een lage vlaktax maar direct aangewend worden om het begrotingstekort om te zetten in een begrotingsoverschot zodat na 60 jaar eindelijk eens begonnen wordt aan het aflossen van de staatsschuld.

  Blijkbaar dringt het tot de meesten nog niet door dat er na een tijd van lenen een tijd van terugbetalen komt.

 97. Nico de Geit says:

  @ 98

  “wonen ambtenaren en leraren in kapitale villa’s”

  Dat is ook iets dat ik constateer. Hypotheekverstrekkers beschouwen een dienstverband bij de overheid als ‘erg zeker’.

  En inderdaad: ambtenaren en mensen die bij een bank werken hebben regelmatig wel erg hoge hypotheken in verhouding tot hun inkomen.

  Het wordt allemaal zichtbaar als de tijden zwaarder worden.

 98. Dawg says:

  Volledig OT

  Via het “andere forum”.

  Sinds het begin van dit jaar neemt de geldhoeveelheid, gedefinieerd als Mo weer spectaclair toe. Die groei was vorig jaar tot staan gebracht en omgebogen in een lichte daling, maar de remmen lijken weer goed los.

  http://research.stlouisfed.org/fred2/series/BASE

  Wat is hier aan de hand?

 99. peetar says:

  Als de zeepbel echt goed knapt, is het heel snel gedaan met de zogenaamde garantie. Afwaardering van de hypotheken en het opofferen van sommige banken lijkt me de beste manier om van de schuldenbubbel af te komen.

 100. ll says:

  Dwag dank voor de M0 Fed, die link zocht ik, nu de ECB link nog. Het rare is dat de ECB over februari helemaal NIETS meer zegt, over de M1 M2 en M3, het ontbreekt gewoon, de gegevens. 0,0. Vroeg me ook al af, wat is er aan de hand. Zijn ze gestopt met de info ??? Kijk maar op het staatje, na Januari niets meer. Foutje ? 😉

  http://sdw.ecb.europa.eu/reports.do?node=100000141

  http://sdw.ecb.europa.eu/reports.do?node=100000141

 101. dalen says:

  @ 104

  Schandalig dit. Jan Kees kan in ieder geval rekenen op een mooie carriere in de bouwwereld.

  Neprom is wat blij met kruiwagens.

 102. rickysaint says:

  Volgens mij is er maar één oplossing en dat is emigreren. ziekelijk verpest is dit hele systeem.
  Aanmodderen in dit temperamentloze land, met de alleen praten zonder actie mentaliteit. En aangezien half nederland gedrogeerd is door overwaarde en hra zal zeker met een beetje regen de opkomst 2 paarden en een hondekop zijn op het binnenhof.

 103. Charlie says:

  @83, Magnum:
  Mooie lijst met nieuwe demografische argumenten!

 104. johanna says:

  @69 dr.T
  Naar Italie, de corrupte, failliete boedel van bendeleider Berlusconi?
  Lijkt dat niet een beetje een wonderlijke vlucht voor iemand die hier zo pretentieus poseerde?

  Als je wat in je mars hebt kun je hier nog steeds prima aan de slag, goedbetaald werk genoeg.
  Mijn beste programmeurs zijn zelfs Hongaarse wiskundigen, omdat ook talentvolle Nederlanders liever de bon- vivant uithangen in een
  modieuze pretstudie.

  Schouders eronder, HRA en NHG afschaffen (en de aimabele kwibus, die ermee de verkiezingen won) en aan het werk!

 105. dalen says:

  @ 107

  Inderdaad mooie opsomming. Voeg er nog aan toe de dagelijkse aandacht van kranten, IMF, domme uitspraken van politici en overige media dan moet je wel een struisvogel/schaap zijn om nu nog enige interesse aan te wenden om een huis te willen kopen.

  Dit waait niet zomaar over. Het zoet is voorbij en het bittere zuur dringt zich op.

 106. Martijn says:

  @94

  Ik maak me echt zorgen over mijn spaartegoed. Als de boel hier echt ontploft wil ik dat gespaarde geld gebruiken om elders opnieuw te beginnen. Ik denk er hard over een deel van dat spaargeld onder te brengen op een plek die niet geïnfecteerd is door het grote piramidespel, maar ik weet niet of dat wel kan.

  Goud is hier regelmatig besproken. Eventueel kan je het cash kopen. Risicovrij is niets, maar beter dan een spaarrekening lijkt het wel.

 107. lorenzo says:

  83 ,83.magnum : mooi land toch he , ken echt geen land waar we zo volgevreten zijn als hier 🙂

 108. Johan35 says:

  @73
  “leg mij eens uit waarom de hele vastgoed maffia dan een hogere NHG grens wil? En waarom is een overheidsgarantie nodig voor NHG als die hypotheken nog veel veiliger zijn dan niet-NHG hypotheken??? klets dus.”

  Geen idee, maar het is absoluut geen klets dat je als je een hypotheek met NHG garantie wilt je aan veel strengere eisen moet voldoen dan zonder NHG.

  Zonder NHG mocht bv. je 100% aflossingsvrij lenen, dat mag met NHG niet.

  Zonder NHG is het maximale leenbedrag vele malen hoger.

  Geen klets, je weet er blijkbaar niets van.

 109. Johan35 says:

  @93

  “Uit mijn omgeving ken ik via-via een jong stel dat al 10 jaar samenwoonde, net voor crisis trouwde en een oud WBV huis met een vrij hoge NHG hypotheek kochten.
  Echter, de inkomsten vallen erg tegen en de hypotheeklasten zijn eigenlijk niet meer op te brengen. Volledig aflossingsvrij, dus ook geen enkele rek meer.”

  Wat een onzin!!

  Uit de voorwaarden NHG:

  Het is mogelijk een deel van de lening aflossingsvrij af te sluiten. Dit deel mag maximaal 50% van de waarde van de woning zijn.

 110. BalancedView says:

  @110

  Met goud ben je te laat. Dat is net zo’n bubble als de huizenmarkt. Een klein beetje goud als hedge is prima, maar goud rendeert niet en is derhalve helemaal speculatief.

  Ikzelf ben sinds twee jaar bezig met het opbouwen van een aandelenportefeuille. Deels omdat het rendement in andere beleggingscategorieen beroerd is, deels inderdaad omdat ik zorgen heb over mijn spaartegoed. Ik vind momenteel het risico dat ik loop op mijn spaargeld groter dan het risico dat ik heb in grote multinationals (RD Shell, Arcelor, Philips). Die laatste zijn immers deels gedekt door assets, die eerste alleen door vertrouwen.

 111. Martijn says:

  Met goud ben je te laat.
  Dat zeggen mensen al tien jaar en jij zelf twee jaar terug (25k/kg) waarschijnlijk ook. Wie dat niet vinden zijn Turken, Chinezen, Indiërs en verschillende centrale banken.

  maar goud rendeert niet en is derhalve helemaal speculatief.
  Ook waanzin. Goud is waarde, en kan niet worden bijgedrukt. Speculatief is het juist als je moet gaan bepalen of en hoeveel iets rendeert.

  Ik vind momenteel het risico dat ik loop op mijn spaargeld groter dan het risico dat ik heb in grote multinationals (RD Shell, Arcelor, Philips). Die laatste zijn immers deels gedekt door assets, die eerste alleen door vertrouwen.
  Daar valt wat voor te zeggen, zeker in het TBTF-klimaat waarbij de overheid telkens bijspringt als het mis gaat met de grote jongens.

  Maar goed, Tepco is ook een multinational maar voorde, naar nu blijkt, toch geen al te rooskleurig beleid.

  Zo kunnen andere multinationals ook in de problemen komen.

 112. ll says:

  @ Johan 35. Nee hoor Johan 35, jij hebt het over nieuwe regels 50% aflossingsvrij, de oude regels waren 90% van de executiewaarde.

 113. ll says:

  Sorry, 100 % van de executiewaarde , wat ongeveer neerkwam op een hypotheek van 90 %, van de waarde van het huis.

 114. BalancedView says:

  @dr.t

  Je hebt gelijk wat betreft de HRA. Een afschaffing van de HRA moet, in ieder geval ten dele, worden gecompenseerd met een verlaging van de inkomstenbelasting. Zoniet dan is het gewoon een ordinaire belastingverhoging en zorgt het voor nog meer nivellering. Uit uitgebreid onderzoek is al gebleken dat nog meer nivellering de staat geld gaat kosten i.p.v. opbrengen door de uitstroom van kapitaal naar het buitenland en door lagere productiviteit. Veel vermogende mensen (=vaak ondernemers =werkgelegenheid) wonen alleen nog maar in NL vanwege het kunnen aftrekken van hun huis. Als dat zonder compensatie wordt afgeschaft, wordt het druk aan de Belgische en Duitse grenzen.

  Dat neemt niet weg dat de HRA een gedrocht is dat moet worden afgeschaft. Wat alleen jammer is, is dat de politiek en allerhande andere belanghebbend neigen naar het focussen op individuele regelingen zonder naar het integrale geheel te kijken. Als je echt wat wil doen dan ontkom je er niet aan om alles tegelijkertijd te hervormen. Dat betekent: huur- en koopmarkt allebei aanpakken, stimuleringen als HRA / NHG / starterssubsidies minimaliseren en dit compenseren met een belastingverlaging aan inkomenskant, (te) ruime financiering aan banden leggen, eigen vermogen eisen van kopers, enz. Uiteraard alles gefaseerd invoeren.

  En ja, dat gaat even pijn doen, en ja, starters zullen eerst moeten gaan sparen en kopers uit de periode 2003-2007 komen mogelijk met een restschuld te zitten, maar het is niet anders. Het is de enige manier om echt fundamenteel uit de shit te komen.

 115. BalancedView says:

  @115

  We zullen gaan zien wie gelijk heeft wat betreft goud. Ik ben sinds ruim een jaar negatief op goud, dus tot nu toe staat het gelijk aan jouw zijde. Als de economie aantrekt, zakt goud in de regel omdat andere investeringen (goud is niet echt een investering, meer een verzekering) beter renderen. Goudprijs drijft op angst, aandelen op hoop.

  En ja, als je investeert heb je risico’s. Daarom moet je je portefeuille ook spreiden. Neemt niet weg dat dit op de lange termijn veruit de beste manier is om vermogen op te bouwen en te behouden.

  Leuke aanrader voor je om te lezen: “Stocks for the long run”.

 116. Martijn says:

  Goudprijs drijft op angst, aandelen op hoop.

  Goud is gewoon waarde die niet afhankelijk is van schuld.

  En ja, zodra mensen inzien hoeveel schulden (claims op derden waar de waarde van afhankelijk is) er aan andere beleggingen kleven worden ze terecht bang.

  Daarmee draait goud niet zozeer op angst, als wel op gezond verstand.

  Mensen denken tegenwoordig dat het allemaal maar normaal is dat alles meerdere keren is beleend. Dat is het niet, en een beetje neerwaartse druk (wat heel normaal is) kan dit systeem niet aan.

  Moet meteen de overheid erin om met de drukpers al die gebarsten waardes weer te repareren.

  Ik vind dat een hoog-speculatief systeem en heb liever waarde zonder afhankelijkheden. Eens temeer omdat het schuldenprobleem op geen enkele manier structureel wordt aangepakt. Een papieren pleister uit de drukpers is de enige oplossing.

  Zegt niet dat alle aandelen waardeloos zijn, maar wel dat ik liever iets anders (goud) heb.

  En inderdaad. We kunnen weinig anders doen dan wachten om te zien wie het ‘juist zag’ (kan natuurlijk ook geluk zijn aan beider kant).

 117. dalen says:

  @ 118

  “Een afschaffing van de HRA moet, in ieder geval ten dele, worden gecompenseerd met een verlaging van de inkomstenbelasting.”

  Deze stelling is hier al meerdere malen betoogd.

  “Veel vermogende mensen (=vaak ondernemers =werkgelegenheid) wonen alleen nog maar in NL vanwege het kunnen aftrekken van hun huis.”

  Zolang je belastingplichtig bent in Nederland en bijvoorbeeld in Belgie of duitsland woont, kan je de hypotheekrente gewoon aftrekken. Het is dus helemaal niet nodig om in madurodamhuisje met een bloempotje als tuin in NL te blijven wonen.

 118. RealisT says:

  @118

  Goede bijdrage, maar aan figuren zoals dr. t. waarschijnlijk niet besteed. Hij gelooft, net zoals veel huizenbezitters, dat we slechts door een moeilijke periode heen moesten die nu aan z’n einde is gekomen. Binnenkort gaat het feest weer los, want de economie groeit weer. Als de banken vervolgens ook weer ruimhartig gaan lenen en de overheid overal z’n handje onder houdt, komt het helemaal goed.

  Tot het weer hopeloos fout gaat dan…

  Wat dat betreft is hij de perfecte kiezer voor het huidige kabinet van gemiste kansen.

 119. ll says:

  Tot het goed fout gaat, en dat gaat het, goed fout, in Spanje 😉

  Foutje van ongeveer 100 miljard.

  http://www.vastgoedwereld.nl/spaanse-banken-hebben-veel-meer-geld-nodig-werd-aangenomen/

 120. ll says:

  @ realisT, helaas denkt 90 % van de Ollanders als Dr.T, maar dat kan je ze ook niet kwalijk nemen. Het ging toch altijd goed, met zo af en toe een dipje. 😉

  Het is ook zo moeilijk om om te schakelen naar cyclisch denken, zoals Lozenzo dit mooie woord gebruikt.

  De mens denkt toch meestal lineair, en zo van ‘het kan alleen maar BETER worden.’

  De omslag komt als iedereen, maar dan ook iedereen dik in de schulden zit. Zelfs de overheden hebben het nog niet door, en maken steeds meer en meer schulden.

  Maar het besef begint nu heel langzaam te komen, gelukkig maar 🙂

 121. nhz says:

  @94:
  “Tegoeden van Libië zijn in Nederland geblokkeerd. Het gaat om ruim drie miljard euro. Waarom dat geld is geblokkeerd is mij onduidelijk. ”

  waarom nu pas, nadat er ver boven de tien miljard is weggesluisd, is nog onduidelijker. Of niet?

  en elders opnieuw beginnen … als ze in Japan zo doorgaan in ieder geval geen lokatie aan zee uitzoeken ;(

  @98:
  ik heb nergens beweerd dat er hier geen huis verkocht wordt; er is hier volgens de regionale NVM voorraad voor ruim 3 jaar verkoop (d.w.z. als er geen nieuw aanbod bij komt), dat lijkt mij een redelijke schatting en voldoende tekenend voor de situatie. En ja, de bulk van de kapitale monumentenpanden wordt hier bewoond door ambtenaren (villa’s zijn er hier niet zo veel, zeker niet in die prijsklasse).
  En hoe dacht je leegstaande huurwoningen van de WBV uit de statistiek te kunnen opsporen? Ze komen in geen enkele statistiek voor, als je ze belt zeggen ze keihard dat er geen huis leeg is. Ondertussen kun je in een gemiddelde wijk tientallen huizen langdurig leeg zien staan (tussen wél bewoonde rijtjeswoningen); soms zelfs met planken voor de ramen tegen vandalisme. Maar geloof vooral je eigen statistische leugentjes.

  @104:
  ik wed dat er ook een overheidsgarantie bijhoort. Want nu kan de bouwmaffia dus gewoon nieuwbouwwoningen verkopen aan klanten die geen cent te makken hebben; dit kan alleen maar eindigen met een grote schuld voor de kopers (aangezien de grote daling nog moet komen). En bij die kopers valt dus per definitie niets te halen.

  @108:
  dr.t gaat zijn gigantische Amsterdamse overwaarde waarschijnlijk spenderen aan bunga-bunga parties.

  @112:
  ‘geen idee’: vooral niet zelf nadenken hoor! Jan en alleman rolt over elkaar heen in Den Haag om een VOLSTREKT OVERBODIGE regeling in stand te houden. Logisch. Hoe dom kun je zijn …

  @113:
  alweer onjuist geinformeerd. Tot voor kort waren er volop NHG piggyback hypotheken. bijv. 80% aflossingsvrij (op 1 miljoen) en voor de laatste 20% een NHG hypotheek. Werd gewoon geaccepteerd, pas vorig jaar gingen ze daar op letten.

  @114:
  ach gut, denk je dat aandelen minder een bubble zijn dan goud? Laat me niet lachen …

  @115:
  inderdaad, hoe zat het ook alweer met die vette dividendstocks zoals BP, Tepco en vele vergelijkbare firma’s? Ik denk niet dat de investeerders van de laatste jaren nog gaan meemaken dat ze hun investering terugverdienen, laat staan dat ze winst maken.

  @118:
  “Veel vermogende mensen (=vaak ondernemers =werkgelegenheid) wonen alleen nog maar in NL vanwege het kunnen aftrekken van hun huis.”

  over wat voor ondernemers hebben we het dan, het slagerswinkeltje op de hoek zeker? Klets, voor een echt vermogend iemand is HRA helemaal niet interessant. Die zitten hier omdat er geen land ter wereld is waar je zo weinig vermogensbelasting betaalt (bijv. via SIV’s, 0.1-0.25% per jaar).

  @119:
  in the long run … w’re all dead. en soms al eerder, zie bijv. TEPCO.

 122. Nothus says:

  En nu wil Wellink ook al de HRA afbouwen (RTL7). Dag dag huizenprijs, de overheid en banken duwen zo hard als ze kunnen (omlaag).

 123. nhz says:

  @126:
  afbouwen zegt niks. En waar je dat ‘zo hard als ze kunnen’ vandaan haalt snap ik niet. volgens mij duwen ze zo zacht als ze kunnen: ze weten dat het onvermijdelijk is, maar zouden het liefste helemaal niks doen. Dus gaat het met muizestapjes, als het aan hen ligt heeft NL over 1 generatie nog steeds een HRA regeling die riant is vergeleken met wat we nu elders in de wereld hebben.

 124. Nothus says:

  Nope, Nothus ruikt bloed. Sinds eind 2010 maatregel op maatregel negatief voor huizenmarkt. Plus stijgende rente beloofd (ECB) en gesuggereerd (FED). “oeps, we did it again”. Bedenk dat niets per ongeluk gebeurt; FED trok zelf markt omver in 2008.

  Huizencrash onafwendbaar nu, en welbewust, samen met recessie in Q3.
  Exit goud (trade), en short AEX.

 125. nhz says:

  ondertussen:
  De inflatie bedroeg 2,6% in maart, waar door Dow Jones Newswires geraadpleegde economen 2,3% verwacht hadden. In februari steeg het gemiddeld prijspeil met 2,4% op jaarbasis.

  Ondanks alle gemekker van oecoenomen, bankiers en politici over ‘deflatie risico’ blijft de inflatie hard oplopen. Ik voorspel deze zomer een inflatie ruim boven de 3%, en ook dat de ECB desondanks vrijwel niets aan haar rentetarief gaat doen. Aan de spaarrente doen we lekker helemaal niks, zodat de effectieve rente lager dan ooit is. Stel je voor dat mensen gaan sparen en zich niet meer maximaal in de schulden steken!

 126. ll says:

  Komop nhz, niet zo somberen, inflatie, stagflatie, deflatie 🙂

 127. Johan35 says:

  @125

  Over dom gesproken!

  Jij stelt dat NHG geen strengere eisen stelt aan een hypotheek en dat is dus dom gezwets.

  Lees de voorwaarden eens na van de NHG.

 128. Johan35 says:

  @133

  Dat kan best maar feit blijft dat als je een hypotheek met NHG wilt de regels vele malen strenger zijn dan bij een hypotheek zonder NHG.

  NHZ vond dat klets in @73

  NHZ weet dus niks van NHG

 129. BalancedView says:

  @118

  Niet omdat ik denk dat ik je kan overtuigen (met je constateringen ben ik het overigens eens, niet met je conclusie t.o.v. goud), maar toch ff de volgende vraag:
  Als jij op een onbewoond eiland zit, wat heb je dan liever in je bezit: 10 kilo goud of 10 broden?

  Oftewel, van hoe groot belang is de asset goud voor je primaire levensbehoeften?

  @125

  Kleine ondernemers (5-50 FTE bijv.). Ik geloof dat je ten allen tijde het leven zo gemakkelijk mogelijk moet maken voor de mensen die je economie drijvende houden. Ondernemersschap is de basis van onze welvaart en als je dat niet beloont, berokken je daarmee heel veel schade.

  Ik ken overigens persoonlijk voorbeelden van mensen die niet zijn gaan ondernemen, omdat ze in loondienst met veel minder risico hetzelfde salaris konden binnen halen. Dat tast in mijn ogen het fundament van je economie aan.

  Oh, als het klopt wat jij zegt over die gunstige vermogensbelasting vraag ik me af waarom het hier net over de grens in Belgie stikt van de Nederlanders en ik dagelijks tussen de Belgische nummerplaten in de file sta op de A16. Andersom ken ik geen 1 Belg die net aan deze kant van de grens is komen wonen (ik woon in een grensstreek in het zuiden).

 130. nhz says:

  @134:
  je denkt blijkbaar als een ambtenaar, vooral niet zelf nadenken. JA, natuurlijk ken ik de NHG regeltjes. Zegt helemaal NIKS, die regeltjes zijn alleen voor de vorm. Haal het WeW (de staatsgarantie) weg en bijna al die NHG hypotheken zijn hardstikke subprime. Er is GEEN ENKELE bank die dit soort hypotheken zou verstrekken tegen deze tarieven zonder de staatsgarantie.

  @135:
  ik heb de indruk dat je onvoldoende onderscheid maakt tussen hoog inkomen en hoog vermogen. Met een hoog vermogen heb je NIKS aan HRA, want vermogen valt in box3 en inkomen in box1. HRA is interessant voor mensen met hoog inkomen (en vaak laag of negatief vermogen …).
  SIV’s zijn uit de tijd van Woutertje Bos; ik ken genoeg Nederbelgen die inmiddels weer fiscale amnestie in Nederland gevraag hebben. De tijd dat je met veel vermogen naar Belgie moest is al lang over, al zal het in individuele gevallen misschien nog steeds interessant zijn (vaak spelen zwart geld, erfbelasting en andere zaken ook een rol).

  @136:
  tja, 115 m2 in de aanbieding voor 557K euro. Misschien dat dr.t dat een koopje vindt, maar ik niet; wat mij betreft mag er nog minstens 75% vanaf.

 131. Martijn says:

  @135

  Als jij op een onbewoond eiland zit, wat heb je dan liever in je bezit: 10 kilo goud of 10 broden?

  Oftewel, van hoe groot belang is de asset goud voor je primaire levensbehoeften?

  Wat een onzinnige vraag.

  Als ik op een onbewoond eiland verwacht te eindigen koop ik daar wel spullen voor.

  Mocht ik mijn verwachting op aangaande dergelijke scenario’s voldoende gematched hebben met mijn bezit, dan zou het zomaar kunnen dat ik nog geld over houd.

  En juist daar gaat het om. Wat doe je met die waarde? Die sla ik gezien de staat van het financiële systeem bij voorkeur op in goud.

  Jij denkt meer aan aandelen (inclusief bijbehorende schulden en claims op/afhankelijkheden van derden) te hebben, maar ik neem aan dat je zelf ook wel inziet dat je er op een onbewoond eiland helemaal geen reet aan zult hebben?

  Als het jou niet weerhoudt, waarom mij in godsnaam dan wel?

 132. BalancedView says:

  @137

  Die vermogensbelasting fietst er tussendoor. Mijn punt was eigenlijk dat als je het laatste voordeeltje van de rijken afpakt (HRA – oftewel “belastingkorting”) zonder compensatie, dat de laatste incentive om in NL belasting af te dragen verdwijnt. Deze incentive is voor vermogende mensen al beperkt. Nu maken rijke mensen de afweging:
  voordeel vermogensbelasting < voordeel HRA = ik blijf in NL

  Wanneer je het voordeel HRA naar beneden gaat sleutelen slaat de balans steeds vaker over naar bijv. Belgie.

  Het laatste wat je wil is dat de rijkeren (de talenten, hoogopgeleiden, ondernemers, etc.) vertrekken. Dit kost je belastinggeld (afdracht elders) en werkgelegenheid (minder ondernemerschap).

 133. Patrick says:

  @135 Balancedview, wat een slimme redenering zeg, ik ga meteen al mijn spaargeld omzetten in broden.

  Ik hoop wel dat ik dan binnen vier dagen op dat eiland terecht kom, anders zijn al mijn broden beschimmeld.

  Je redenering past in dezelfde spreuk die ik vaak tegenkom op engelstalige “economie” blogs, namelijk “you cannot eat gold”.

  Ik heb daar weleens teruggepost “have you ever tried eating Treasury notes and stocks?” waarop ik helaas geen reply meer kreeg.

 134. BalancedView says:

  @139

  Daar heb je inderdaad een punt. Wij gaan allebei uit van de assumptie dat er nog een mate van economische activiteit is. Zowel aandelen als goud zijn waardeloos als je ze niet voor iets anders kan inruilen.

  Eigenlijk is het echte verschil dat ik probeer mijn waarde (zoals jij het zo mooi noemt) steek in iets wat produceert en activiteiten ontplooit (een bedrijf). Jij steekt het in goud en goud produceert niets. Jij hebt de veiligheid dat je altijd een asset houdt (in de meest fysieke zin van het woord), maar de waarde van die asset is evengoed onzeker. Net zoals de waarde van een bedrijf onzeker is.

 135. Johan35 says:

  @137
  “je denkt blijkbaar als een ambtenaar, vooral niet zelf nadenken.”

  Wat is dit voor gelul in de ruimte?

  @137
  “JA, natuurlijk ken ik de NHG regeltjes. Zegt helemaal NIKS, die regeltjes zijn alleen voor de vorm.”

  Ja en? Die regels zijn strenger dan zonder NHG. m.a.w. je krijgt makkelijker een hypotheek zonder NHG dan met, zeg maar wat ik dus vanaf het begin al zei je jij ontkent.

  “Haal het WeW (de staatsgarantie) weg en bijna al die NHG hypotheken zijn hardstikke subprime. Er is GEEN ENKELE bank die dit soort hypotheken zou verstrekken tegen deze tarieven zonder de staatsgarantie.”

  Dat heb ik ook nooit beweerd,
  als je de NHG regels zo goed kent dan weet je dus dat er strengere eisen aan een hypotheek met NHG zitten dan zonder.

  Dat is wat ik beweerde en jij ontkende.

  Maar goed, tegen zoveel eigenwijsheid valt niet op te typen.

  Veel geluk met mopperen!

 136. BalancedView says:

  @141

  Natuurlijk is het een flauw voorbeeld en is het ietwat simplistisch gesteld. Ik wil er alleen maar mee illustreren dat de waarde van goud ook niet heilig is. Die waarde wordt net zo goed bepaald door wat de gek er voor wil geven. 1 ding is zeker: goud gaat nooit renderen. Jouw kilo goud is over 100 jaar nog steeds 1 kilo goud en niet 1,5 kilo goud. Er is geen enkele garantie dat je die kilo goud over 100 jaar kan inruilen tegen meer bezit dan nu (en dan bedoel ik met bezit niet alleen valuta).

 137. Patrick says:

  @144 Dat is precies waar jij en ik (en Martijn denk ik) van fundamentele mening verschillen: ik denk namelijk dat de waarde van goud wel heilig is.

  De waarde van Goud wordt niet bepaald door “wat de gek ervoor geeft”. Dat doet geen recht aan het feit dat mensen worldwide al 5000 jaar bereid zijn hun waarde in goud te stoppen en hem ook al 5000 jaar weer ongeschonden uit goud kunnen halen.

  Aandelen hebben wat dat betreft een zéér belabberde geschiedenis.

  De komende paradigma omslag in de monetaire wereld gaat in mijn beleving erg veel pijn veroorzaken bij mensen als jij die hun waarde liefst in een stapeltje papieren beloftes stoppen.

  en “goud rendeert niet”? Ik weet niet waar jij afgelopen 20 jaar was maar als je toen goud had gekocht en 20 jaar niets had gedaan had je 20 jaar lang jaarlijks meer dan 10 procent aan fiat geld kunnen bijschrijven als resultaat.

  Niet echt slecht dunkt me, zeker in vergelijking met aandelen…

 138. spongebob says:

  Balanced view behoort tot die grote groep mensen die geloven dat QE en inflatie goed zijn voor de economie omdat die dan groeit.

  Dat de relatieve waarde van fiatgeld door dit soort maatregelen ondermijnt wordt begrijpen veel mensen niet. Of ze willen het niet begrijpen en gedragen zich als een struisvogel.

 139. Dirk says:

  Alleen als je nu tevreden woont en financieel in de slappe was zit kun je je aan dit circus onttrekken.
  Helaas behoor ik nu tot een groep die niet tevreden woont en ook niet ontzettend veel geld heeft. Het type huis wat ik zoek is niet voor een fatsoenlijk bedrag te huren. Ik zou het nu wel kunnen kopen, uiteraard met de bekende risico’s. NHG dekt die risico’s voor een groot deel in, wat eigenlijk al aangeeft waarom dit niet houdbaar is want ik zal niet de enige zijn.

  Als een paar jaar wachten met kopen en wat sparen me ontzettend zou helpen, dan heb ik het er voor over. Maar het moet geen 10 jaar worden. Daarnaast heb je ook nog de kans dat de hoge inflatie door gaat werken in loonstijgingen. In dat geval zou nu kopen misschien toch heel gunstig zijn als je een mooie prijs weet te bedingen en de rente nog redelijk laag vast kunt zetten.

  Ik weet het, het is een luxeprobleem en ik klink wat verwend. Dat is misschien ook wel zo, maar aan blijven huren en wachten op de echte val van de huizenmarkt zitten ook risico’s. Dan mag ik het bedrag wat ik nu probeer te sparen straks weer inleveren aan de belastingdienst om de val van NHG te bekostigen.

  Het vervelende is dat je eigenlijk al speculant bent op het moment dat je wel eens zou willen kopen, of je nu bewust koopt of afwacht.

 140. Kapotjeplov says:

  Wat veel mensen zich ook niet realiseren: goud (en in toenemende mate ook zilver) is gewoon een vorm van geld, met een wisselkoers tov het papiergeld. In tijden van onzekerheid gebruiken men dit goudgeld gewoon liever dan papier, omdat het niet bijgedrukt kan worden.

  Voorbeeld: in de VS zijn er 13 staten die de FED wantrouwen en goud en zilver weer als officieel betaalmiddel (naast de dollar) willen gaan invoeren. Utah is het verst, daar is alles al geregeld en als de (republikeinse) gouverneur geen veto uitspreekt wordt het binnenkort wet.

  Een heel artikel hierover op de site van “der Speigel”. Helaas alleen in het Duits: http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,753253,00.html

 141. Kapotjeplov says:

  Update: de wet is in werking getreden: Utah is terug op de goudstandaard:

  UTAH GOVERNOR SIGNS GOLD & SILVER LEGAL TENDER BILL!

  Constitutional Tender
  Monday, March 28, 2011

  UTAH GOVERNOR SIGNS GOLD & SILVER LEGAL TENDER BILL!
  Utah has now become the first State on our list to actually enact a sound money bill into law.

  On Friday, March 25th, Gov. Gary Herbert signed HB 317, the “Utah Legal Tender Act,” into law.

  The law recognizes gold and silver coins issued by the federal government as legal currency in the state. The coins do not replace the current paper currency, but may be used and accepted voluntarily as an alternative.

  http://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?noframes;read=200868

 142. Patrick says:

  @150 Ben wel benieuwd in welke vorm ze dat gaan doen. Als ze munten gaan slaan met een vaste dollarwaarde erop dan zijn ze binnenkort weer net zo ver van huis.

 143. Cinelux says:

  Zie hier en daar (o.a. RTLZ etc.) toch wel andere berichten verschijnen als een jaar geleden, toen was er een “tijdelijke stagnatie, maar de prijzen gingen het volgende jaar weer stijgen”.

  Als de NVM het al heeft over “dromers” begint het sentiment toch wel om te draaien.

  Begrijp me niet verkeerd, het is voorlopig totaal niet interessant om iets in Nederland te kopen, zelfs niet op executieveilingen (scheelt je met alle kosten erbij meestal 10% a 15%).

 144. Patrick says:

  @147 ik schat Balancedview vooralsnog wel ietsje hoger in.
  Hij denkt in ieder geval na over waarde opslag en zijn financiele toekomst.

  Hij lijdt alleen wel aan acute goud allergie zoals zovele paperbugs, maar dat slaan we er wel uit 😉

 145. Ricky says:

  @148 Helemaal mee eens. We hebben simpelweg geen keus.
  Bij mij is het precies hetzelfde. Woon nu scheef, zit goed, echter ben wel eens toe aan wat groters.

  Stel: ik koop een huis, deze zakt 20% in prijs . Tegen die tijd is je geld ook minder waard, dus op het eind van de rit is het verschil misschien niet eens zo groot.

  Als we kopje onder gaan dan is dat toch met zijn allen ,dus gewoon profiteren!
  Misschien dat een lading AK47´s dan het equivalent van goud is.

 146. Patrick says:

  @154 vooral ook de patronen niet vergeten 😉

 147. Ralph says:

  @152: “Begrijp me niet verkeerd, het is voorlopig totaal niet interessant om iets in Nederland te kopen, zelfs niet op executieveilingen (scheelt je met alle kosten erbij meestal 10% a 15%).” LOL!

 148. dalen says:

  Voor de liefhebber.

  Zonet door de EU een voorstel voor een EU-richtlijn mbt woningkredietovereenkomsten gepubliceerd.

  http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/credit/mortgage_en.htm

  Ik moet hem doorakkeren dus weet nog niet wat alle voorstellen zijn.

  Het gaat er in iedergeval om dat consumenten beter worden beschermd en de regels aangescherpt worden.

  Nog meer regels ………….

  Dr t en NVM ……1 reden om nu snel een huis te kopen. De (over)regulering is dadelijk dusdanig dat het niet meer kan.

  Mooie slogan voor Hukker…toch?

 149. BalancedView says:

  @153

  Overtuig me! 😉

  Kijk overigens ook even naar goud in de historie. Goud doet het goed tijdens crises en zakt daarna weer weg. Het is natuurlijk erg flauw om alleen naar de laatste 20 jaar te kijken omdat dat time frame je goed uitkomt. Durf dan ook naar de laatste 100 jaar te kijken en dan zie je dat aandelen goud outperformen.

  Op het moment dat iedereen zegt dat je goud moet hebben, is de top meestal niet ver weg.

  Ik ben geen fan van QE1&QE2, maar inflatie is wel goed. Sterker nog, daaraan hebben we onze huidige welvaart te danken. Het probleem zit hem in het maken van schulden (kunstmatig veel te goedkoop geld de markt in pompen).

  Overigens deel in het algemeen de heersende mening op dit forum. Ik ben aan het wachten op de huizendaling om te kopen en ben al tijden erg kritisch naar het monetair systeem toe. Ik heb zomer 2007 mijn aandelen de deur uitgedaan.

  Echter is een beetje realisme mag ook wel. De wereldeconomie groeit gewoon met 4% per jaar, aandelen zijn gigantisch afgestrafd en goud is enorm in waarde gestegen. Naar mijn mening al de genoemde negativiteit daar dus al meer dan in.

  Het systeem gaat niet omvallen, omdat overheden hun schulden kunnen “weginflateren”. In een breder perspectief betekent dat dat er een welvaartsverschuiving van het Westen naar de rest van de wereld zal plaatsvinden (dalende valuta door geldverruiming voor het Westen). Echter door aantrekkende vraag uit de rest van de wereld zal ook onze economie weer aantrekken en worden Westerse goederen weer concurrerender (want goedkoper). In die zin is het systeem een soort van equillibrium.

  Vergeet niet dat het gros van de kennis, assets, grote bedrijven, etc. nog steeds in het Westen zit. Met name de Amerikaanse economie zal sterk herstellen. Echter, we zullen er op termijn gelijkwaardige andere economische blokken langs moeten dulden.

 150. Kapotjeplov says:

  @150: De waarde van de munten wordt bepaald door de goud/zelverwaarde en niet door de dollarwaarde die er op staat.

  Dat laatste is altijd al het geval geweest. Je kon met gouden en zilveren Eagles betalen, maar wel tegen de (veel te lage) dollarwaarde die op de munt staat. Dat is in Utah nu anders. Niet de dollarwaarde telt, maar de metaalwaarde.

 151. Patrick says:

  @158, Nee, overtuig MIJ 🙂

  Stuur maar ns een grafiekje aandelen versus goud over de laatste honderd jaar, en oh, wel graag gecorrigeerd voor inflatie…

  Voor wat betreft dat mooie equilibrium van het financiele systeem: check eens wat artikelen over “hyperinflation through crashing confidence in fiat currency.”

  Leg me eens uit hoe wij onze welvaart danken aan inflatie, ik ben zeer benieuwd.

 152. Patrick says:

  @159 als dat inderdaad zo is implementeert Utah volgens mij een soort van “freegold” volgens Fofoa.

  Zou een goede ontwikkeling zijn, een store of value die vrij verhandeld wordt naast een currency for daily transactions.

  Dan kan de gemiddelde boerenburger zich tenminste een beetje beschermen tegen inflatie.

 153. Kapotjeplov says:

  @158:

  Goud is nog lang niet op zijn piek. Wie heeft er werkelijk fysiek goud in bezit? Bijna niemand. Voor zover de run op goud. Gecorrigeerd voor inflatie ligt de vorige piek in de goudkoers op $7000 / ounce. We staan nu op iets boven de $1400. Er is nog ruimte genoeg naar boven.

  Inderdaad, goud verliest ook weer aan waarde op het moment dat de crisis echt voorbij is. Dat moment is nog lang niet aangebroken, daarvoor zullen eerst heel veel schulden moeten worden afgeboekt.

  Inflatie is goed? Waarom zou inflatie goed moeten zijn? Inflatie is diefstal van de spaarders! Heb je schulden, moet je die gewoon aflossen, en dan niet ten koste van de spaarders door inflatie!!

 154. Martijn says:

  @144

  1 ding is zeker: goud gaat nooit renderen. Jouw kilo goud is over 100 jaar nog steeds 1 kilo goud en niet 1,5 kilo goud.

  Eén ander ding is ook zeker: aan mijn kilo goud kleven over honderd jaar exact evenveel schulden (claims van/op derden) als nu, namelijk zipzero.

  Papier is maar papier. Bedrijven, overheden en al de rest van de wereld zijn de afgelopen veertig jaar in record-tempo volgepropt met schulden (zoek er maar eens een grafiekje bij als je me niet gelooft).

  Dan kan je nog zoveel over productiviteit praten, maar inmiddels wordt het voor iedereen steeds lastiger om zijn schulden, en en vaak zelfs alleen al de rente erop, te betalen.

  Waarom denk je dat de drukpers de hele tijd aanstaat?

  In die omgeving begeef ik, en anderen met mij, me liever niet (oa ‘rich investors by gold by the tonne’ en centrale banken van Rusland, India, China, alsmede bijna 2mia Chinezen en Indiërs).

  Het is me er niet eens om te doen (behoud van waarde is genoeg), maar ik vermoed dat ik met mijn goud over tien jaar een stuk meer koop dan nu.

  Als er door al die schuldoverladen ‘productieve ondernemingen’ dan nog wat geproduceerd wordt natuurlijk.

 155. Martijn says:

  Jongens,

  Deze crisis is geen tijdelijk fenomeen.

  Dit is een schulden(!)crisis. Wij zien claims op anderen als waarde, en komen er nu achter dat die waarde er niet altijd is.

  Net als in de jaren ’70-’80 toen de gouddekking van de dollar werd losgelaten gaan we nu ook een paradigma-aanpassing meemaken.

  We horen toch al de hele tijd de grote landen over valuta- en monetaire oorlog roepen?

  Het is niet voor niets dat centrale banken nu weer netto-goudkopers geworden zijn.

  Die zien allemaal de verandering aankomen.

  Mensen die het hebben over dat je ‘goud niet kan eten’ pissen daar finaal naast.

  Dit – ik herhaal mezelf maar even – is geen crisis die overwaait, maar een schuldenprobleem dat geblust gaat worden met het enige schuldenvrije waardemiddel dat we kennen: goud.

  Het is niet moeilijk, het is gemakkelijk, maar je moet wel even goed rondkijken.

 156. Martijn says:

  Wellink stapt zeer binnenkort op en is dus – net als het IMF – in een prima positie om wat ‘externe druk’ te zetten zodat de kamer de schuld straks elders kan leggen als de aftrek eraan gaat.

  Zolang er met die HRA niets gebeurt gaat de onrust aanhouden.

 157. Martijn says:

  (En Wellink wil natuurlijk niet herinnerd worden als de man die nooit iets aan de HRA heeft proberen te doen.)

 158. nhz says:

  @158:
  “Op het moment dat iedereen zegt dat je goud moet hebben, is de top meestal niet ver weg.”

  wie zegt dat dan, behalve een paar bezoekers op dit blog? 95 van de 100 beleggers kunnen niet eens een goudmijn aandelen noemen, of weten hoe je in goud kunt beleggen. Laat staan de gemiddelde burger.

  Wel mee eens dat er voor alles goede en minder goede momenten zijn om er in te stappen, en dat extrapoleren (en erop vertrouwen dat het ook zo verder gaat) dom is, zeker bij beleggen.

  @167:
  wat Wellink zegt kun je uitleggen als een poging om rust te brengen op de huizenmarkt, dit zou dus in het belang van de huiseigenaars kunnen zijn. Hij vind dat ze NU moeten zeggen wat ze er aan gaan doen, bijv. over 10 of 20 jaar. Ik ben het niet eens met zijn insteek (ik vind dat er NU iets moet gebeuren, en niet nu iets gaan aankondigen dat over 10 of 20 jaar van kracht wordt – dan bestaat de ECB niet eens meer …). Maar als je rust wilt op de huizenmarkt lijkt het me beter dan dat de afschaffing van HRA als een zwaard van Damocles boven de markt blijft hangen totdat de politici in Den Haag er wél afspraken over durven maken.

 159. BalancedView says:

  @160

  Die grafiekjes heb ik gezien. Helaas in wetenschappelijke boeken. Ik ga zoeken op het internet voor een linkje.

  @160

  Onze welvaart en de economische groei heeft een enorme vlucht genomen door het loslaten van de goudstandaard. Tot dan aan toe was de beperkte voorraad goud ter wereld namelijk een rem op de economische groei. Omdat geld kon worden gecreeerd, werd het mogelijk om te investeren en dus te produceren. Heel veel bedrijven hadden nooit bestaan zonder kredietverlening (feitelijk geldverruiming met als gevolg inflatie). In principe werkt dit, totdat schulden niet meer in verhouding staan tot het onderpand en de waardecreatie van de onderliggende entiteit. Dit is dan ook precies wat er is gebeurd. Het ongebreideld aangaan van schulden aan debiteuren die niet kredietwaardig waren.

  @162

  Ik ben het met je eens dat we er nog lang niet zijn. Op termijn gaat goud down. Ik sluit niet uit dat dat nog 10 jaar duurt, maar ik acht 3-5 jaar realistischer.

  Nogmaals t.a.v. inflatie: als het goed is, word je gecompenseerd voor inflatie op je spaartegoed en zeker op je aandelen. Inflatie stimuleert inderdaad het aangaan van schulden, hetgeen resulteert in (a) meer economische activiteit (positief, mits er geleend wordt aan betrouwbare debiteuren) en (b) maakt het onaantrekkelijk om te sparen (wat niet rechtvaardig is, maar wel goed voor de economie en dus indirect ook voor de spaarder want: goede baan, hoog salaris etc).

  @164

  Alles is tijdelijk, ook deze crisis ;-).

  In een worst-case scenario defaulten we gewoon en beginnen we opnieuw :P.

 160. dr.t says:

  Goud lijkt alleen in waarde stijgen, omdat valuta-eenheden in waarde dalen, en andersom. Maar goed dat zal wel een open deur zijn hier.

  Zolang er geld vanuit VS wordt bijgedrukt en binnen Europa staten elkaar ‘garanties’ op schulden geven (=geldvermeerdering) lijkt het mij dat de vlucht in goud voorlopig nog geen einde zal kennen.

  Verder ben ik het met onderstaande stelling van B.W. het woord voor woord eens.

  “Het systeem gaat niet omvallen, omdat overheden hun schulden kunnen “weginflateren”. In een breder perspectief betekent dat dat er een welvaartsverschuiving van het Westen naar de rest van de wereld zal plaatsvinden (dalende valuta door geldverruiming voor het Westen). Echter door aantrekkende vraag uit de rest van de wereld zal ook onze economie weer aantrekken en worden Westerse goederen weer concurrerender (want goedkoper). In die zin is het systeem een soort van equillibrium.”

  Inflatie of waardevermindering van geld zorgt er dus voor dat we minder geld kunnen uitgeven en juist dat zorgt weer voor evenwicht (want we geven nu teveel geld uit).

 161. nhz says:

  @170:
  je bent wel heel erg verkeerd voorgelicht over krediet en goudstandaard; waar haal je die info vandaan? Onder een goudstandaard is er ook gewoon krediet hoor, en er zijn zelfs booms en busts. Alleen dat de zaken volstrekt uit de hand lopen zoals de laatste 25 jaar ofzo in het Westen, dat is onder een goudstandaard onmogelijk.

  “Nogmaals t.a.v. inflatie: als het goed is, word je gecompenseerd voor inflatie op je spaartegoed en zeker op je aandelen.”

  ga de boekjes en de grafieken er maar eens op nakijken, het klopt echt niet, van geen kant. Waarschijnlijk niet verder terug gekeken dan de laatste 20 jaar …

  *****

  voor de NHG-fans zoals Johan35: kijk eens wat er vandaag in Ierland speelt. Dat krijg je ervan als de overheid alles (vooral ‘veilige’ hypotheken en nog veiliger spaarrekeningen) onbeperkt garandeert. Rekening voor de belastingbetaler tot nu toe: 100 miljard euro en de teller blijft lopen.
  Gelukkig voor de Ieren was hun huizenbubble kwa omvang veel kleiner dan die van Nederland.

 162. Patrick says:

  @171 pffft, Dr T, alsjeblieft:

  “de overheid kan zijn schulden weginflateren”

  Wat denk je dat de wereldwijde houders van Treasury bonds (triljoenen dollars) gaan doen als de U.S. eventjes de schulden gaat weginflateren?

  Dan zegt de Treasury markt BOEM.

  En dan heb je pas echte diepe ellende.

  en “aantrekkende vraag uit de rest van de wereld”?

  Komop, de hele maakindustrie van het westen staat op dit moment al in “de rest van de wereld”. De rest van de wereld gaat dus mooi zorgen voor de produktie van zijn eigen spulletjes, en de U.S. en europa kunnen de hik krijgen.

  Ja, nou, we gaan wel weer spullen exporteren naar de rest van de wereld, maar pas als onze levensstandaard en bijbehorende lonen zijn gecorrigeerd naar 25% van die van hun.

 163. Patrick says:

  @170 In één van je voorspellingen kan ik me helemaal vinden: goud gaat op termijn down.

  Overigens gaan de werkeloosheid, de valuta, grondstoffen, olie allemaal op termijn down.

  We weten alleen niet wanneer he 😉

 164. Tessa says:

  @172 nhz,

  Sneue reactie.
  Je zat gewoon fout met je bewering over de NHG dus loop niet zo zielig te drammen man!

 165. Martijn says:

  Onze welvaart en de economische groei heeft een enorme vlucht genomen door het loslaten van de goudstandaard. Tot dan aan toe was de beperkte voorraad goud ter wereld namelijk een rem op de economische groei.

  Misschien je basisconcepten nog eens herwegen?

  Voorsprong wordt (primair) gecreëerd door technologische ontwikkelingen (van oa de productieve bedrijven waar jij aandelen van koopt).

  De afgelopen eeuw was daar (welvaartsstijging, innovatie) primair één bron voor: olie.

  En dan kan een geldsysteem inderdaad niet veel anders doen dan volgen/faciliteren.

  De dollar ging dan ook van de goudstandaard over op de oliestandaard.

  Momenteel lijkt (we zitten er nog middenin) IT (internet en computers etc.) een (de?) nieuwe welvaartsbron te worden, en we zien her en der al pogingen voor digitaal geld.

  Of dat er gaat komen is allemaal niet belangrijk (ik dwaal een beetje af).

  De goudstandaard is ook niet (meer) van belang.

  Het gaat om waarde!

  En op het moment dat schulden niet in verhouding staan tot onderpanden en ze niet meer kunnen worden terugbetaald, waar kan je dan nog waarde halen?

  Bij de spaarders…

  Vergeet die compensatie op je spaarrekening dus maar. De belasting pakt momenteel het gros van je rente, en als we zien hoe hard allerhande gemeentelijke- en overheidslasten omhoog schieten, om over voedsel en energie nog maar niet te spreken dan kan zelfs de stomste boer nog op zijn klompen aanvoelen wat er gaat gebeuren.

  Er lopen er hier (op dit blog) rond die dat al drie jaar of langer zien.

  Dus nogmaals: het financiële systeem kan een welvaartsgroei begeleiden/volgen/faciliteren, maar techniek is primair.

  Schuldgroei is het probleem, en schulden zorgen niet voor groei, in dit klimaat al helemaal niet.

  En daarom – ik herhaal mezelf nog maar eens – draait de drukpers ook nog steeds.

  Om met steeds minder waardevolle digits schulden heel te maken die in waarde niet gerepareerd kunnen worden.

  En in die omgeving is er echt niemand(!) over om jou een compensatie op je spaarcentjes te geven als je die uitleent aan de bank (want dat is een spaarrekening).

  Dr. T heeft het in grote lijnen niet eens heel onscherp in de kijker (de rest van de wereld gaat oplopend om een herweging van de machts- en welvaartsverdeling vragen), maar zoals Patrick terecht opmerkt is de dollar wel zo’n beetje op het einde aanbeland.

  We horen toch al steeds opzwellende praat over valuta-oorlogen, SDRs en een ‘nieuw financieel systeem’?

  Die praat is er niet omdat de zon altijd schijnt, de rol van de dollar onomstreden is en niemand een zorgje aan zijn hoofd heeft.

  De praat is er omdat men ziet dat er wat moet gebeuren.

  En de reden dat er wat moet gebeuren is de schuldenberg die niet meer gerepareerd kan worden.

 166. KariZ says:

  Koop zoveel goud als je begrijpen kunt.

  Niet snappie? Dan niet kopen!

 167. nhz says:

  @175:
  nog zo’n vastgoed domoor; leer eens lezen. De kleine lettertjes van NHG ontkrachten OP GEEN ENKELE MANIER wat ik over NHG zeg. Met of zonder kleine lettertjes voor ambtenaren, deze NHG hypotheken zijn zonder de overheids backstop NIET mogelijk en DUS te hoog.

 168. reactie says:

  Veel reacties zie ik op bericht dat nhg moet worden verlaagd/afgeschaft. Even feitelijk betekent dit voor veel van de wannabee huiseigenaren op dit forum dat ze i.i.g. de komende 2 jaar geconfronteerd zullen worden met nog hogere rentetarieven, dus nog minder ruimte om te kopen. Betekent nog harder hopen op een harde daling van de woningprijzen terwijl iedereen die een woning bezit in een populair gebied pas weer gaat verkopen als er meerdere gegadigden zijn voor zijn/haar huis. Ik vrees met grote vrezen dat het sturingsbeleid van de overheid de gewenste voordelen van 2% huizenprijzendalingen per jaar voorlopig zo zal afbuigen dat er nooit echt een ideaal koopmoment zal ontstaan de komende 15 jaar, zij die geleend hebben met hra zekerheid zullen niet worden verkracht. Dit betekent dat er ook nooit een ideaal in of uitstap moment is, er is enkel zoiets als een verdienende markt die dat eraan overhoudt wat de markt op dat moment te bieden heeft, slechts enkelen is het gegund om door danwel te blijven zitten (huur) danwel via te kopen iets te verdienen, de andere hoofdkostwinners die altijd al verdiend hebben aan woningmarktspeculatie (de staat, gemeenten, groindbedrijven, ontwikkelaars, corporaties zullen dat blijven doen ook in een slechte markt en proberen de niet slimmen domme aankopen te laten doen.

 169. nhz says:

  @181:
  beetje teveel naar spindocter t. geluisterd denk ik …

  Als de hypotheekrente dankzij afschaffing NHG extra stijgt (feitelijk teruggaat naar een normale vrije markt waarde), en mensen dankzij afschaffing HRA nog minder kunnen besteden aan de hypotheek (namelijk weer een bedrag wat in andere landen normaal zou zijn), en een nog veel lager multiple van hun inkomen mogen lenen (uiteindelijk gewoon weer 3-4x inkomen, net als in de rest van de wereld), én mensen eindelijk weer eens een aanbetaling zullen moeten gaan doen bij aankoop van een huis (zoals in alle andere landen op de wereld volstrekt normaal is), dan zullen DUS de huizenprijzen extra hard dalen. Als je denkt dat huiseigenaars ‘niet zullen verkopen met korting’ en prijzen dus nooit echt omlaag kunnen, dan leef je in een droomwereld die alleen in de sprookjes van VEH, dr.t en dat soort briljante denkers bestaat.

 170. MeMyselfAndI says:

  @182 NHZ

  ‘Als de hypotheekrente dankzij afschaffing NHG extra stijgt (feitelijk teruggaat naar een normale vrije markt waarde)’

  Extra stijgen om terug te gaan naar de normale vrije marktwaarde?

  Grapjas. Kijk eens naar de omringende landen, daar ligt de hypotheekrente veel lager.

 171. Johan35 says:

  @173
  “voor de NHG-fans zoals Johan35:”

  Hou toch op joh!

  Ik heb nergens gezegd dat ik NHG fan ben. Wel dat de regels voor een NHG hypotheek strenger zijn dan die zonder.

  Maar jij sleept er van alles bij…

  Haal die plaat eens voor je hoofd weg en leer eens lezen.

  Trouwens: Strenge hypotheek regels zijn inderdaad goed. Dus wat dat betreft beter meer hypotheken met NHG dan minder.

 172. nhz says:

  @183:
  en waarom ligt de hypotheekrente daar lager? o.a. omdat de risico’s voor de banken daar veel LAGER zijn, ondanks het ontbreken van overheidsgaranties.

  @184:
  het daagt nog steeds niet blijkbaar.

  NHG is helemaal GEEN strenge hypotheek, want vrijwel alle risico wordt afgewenteld op de belastingbetaler, om te zorgen dat de koper maximaal huis/hypotheek kan krijgen voor zijn centjes (veel meer dan zonder de staatsgarantie mogelijk zou zijn). Strenge regels hebben geen enkele betekenis als er geen sancties zijn. Dat is net zoiets als zeggen dat je niet harder mag rijden dan 100, maar dat te snel rijden niet beboet gaat worden.

  Meer NHG VERGROOT de risico’s voor de staat / de belastingbetaler. En dat denk ik niet alleen, dat zeggen ook onafhankelijke deskundigen, zie o.a.
  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/regels-overstelpen-hypotheekmarkt/

 173. Ralph says:

  @185; “en waarom ligt de hypotheekrente daar lager? o.a. omdat de risico’s voor de banken daar veel LAGER zijn, ondanks het ontbreken van overheidsgaranties.” Nu spreek je en jezelf tegen en heb je het alsnog fout. Bovendien zijn NHG hypotheken wél moeilijker om te krijgen.

 174. Johan35 says:

  @185

  NHG hypotheek IS strenger dan een hypotheek zonder NHG.

  De staat heeft het trouwens nog nooit iets gekost, het fonds is gevuld met een paar honderd miljoen en die groeit (ook nu) nog jaarlijks.

  Weet je waarom?

  Omdat de regels voor een NHG hypotheek zo streng zijn en je er ook nog eens voor betaalt. (0,55% van je hypotheeksom)

  In 2010 heeft het fonds maar liefst 30 miljoen uitgekeerd tegen meer dan 100 miljoen inkomsten.

  En… de staat bespaard ook want de lagere rente met NHG zorgt voor minder HRA.

  O ja:

  NHG hypotheek IS strenger dan een hypotheek zonder NHG.

  NHG hypotheek IS strenger dan een hypotheek zonder NHG.

  NHG hypotheek IS strenger dan een hypotheek zonder NHG.

  NHG hypotheek IS strenger dan een hypotheek zonder NHG.

  NHG hypotheek IS strenger dan een hypotheek zonder NHG.

 175. Patrick says:

  @185 NHz, laat maar, t landt niet.

 176. Patrick says:

  Martijn, Kariz, GB, kijk hier eens:

  http://www.lidl.de/de/Goldmuenzen

 177. Martijn says:

  NHz, laat maar, t landt niet.

  Het mooie is dat mensen soms simpelweg zo geïndoctrineerd zijn door allerhande propaganda dat ze stoppen met nadenken.

  Zo heb je ook mensen die zo heilig overtuigd zijn van de ‘zuiverende werking’ van ‘de vrije markt’ dat zeggen dat fraude niet kan bestaan etc.

  Het zijn altijd mensen met een over-tuiging die het hardst schreeuwen en het minst luisteren.

 178. MeMyselfAndI says:

  @185 Nhz:

  ‘NHG is helemaal GEEN strenge hypotheek, want vrijwel alle risico wordt afgewenteld op de belastingbetaler, om te zorgen dat de koper maximaal huis/hypotheek kan krijgen voor zijn centjes (veel meer dan zonder de staatsgarantie mogelijk zou zijn).’

  Onjuist. Je kunt juist meer lenen als je GEEN gebruik maakt van de NHG(!) Dus als je met NHG max 2 ton mag lenen, mag je zonder NHG wel 3 ton lenen. (Alleen wil de NHG niet garant staan voor zo’n bedrag gezien je inkomen.)

  Dus een hypotheek met NHG is per definitie veiliger dan een hypotheek die niet aan de NHG voorwaarden voldoet.

  En om aan die voorwaarden te voldoen moet je ook nog minimaal 50% aflossen.

  Dus met NHG: Strenge eisen, laag max leenbedrag + aflossing van minimaal 50%.

  Begint het nu eindelijk te dagen of wat?

 179. Patrick says:

  Ok, nog één poging dan.

  NHG=strenge eisen, laag max leenbedrag+aflossing min.50%.

  Dan zou je dus zeggen, niemand wil zo’n hypotheek want dat is alleen maar lastig.

  Maar de kopers willen WEL zo’n hypotheek met NHG.

  Waarom? Omdat ze dan minder rente betalen.

  Waarom hoeven ze minder rente te betalen? Omdat het risico dat de banken lopen in dat geval van de banken wordt overgenomen door het garantiefonds.

  Dat vinden de banken wel fijn: ze verdienen aan de hypotheek, praktisch zonder risico, en de klant is ook blij want die is goedkoper uit. Iedereen blij.

  Totdat het een keer misgaat de NHG hypotheken problemen gaan geven en er verlies genomen moet worden…

  Dan draaien wij, de belastingbetalers, voor de schade op. Het kapitaal dat in het fonds zit stelt namelijk helemaal niets voor als er echte ellende komt.

  En als je dan zegt: ” ja maar dat kan niet gebeuren want die hypotheken zijn zoooo veilig met al die extra eisen” Dan zeg ik:

  Waarom is er dan een garantie nodig die de banken van risico af helpt?

  Comprende?

  Wij nemen als belastingbetaler een risico van banken over als het misgaat. De verdiensten als het goed blijft gaan die gaan natuurlijk naar de banken.

  En dat allemaal onder het mom van “iedereen heeft toch recht op het kopen van een huis” a.k.a. “als je een kaartenhuis wil stutten moet je onderaan beginnen”

  Head: i win, Tail: you lose.

 180. MeMyselfAndI says:

  @191

  ‘Dan draaien wij, de belastingbetalers, voor de schade op. Het kapitaal dat in het fonds zit stelt namelijk helemaal niets voor als er echte ellende komt.’

  De overheid staat garant voor renteloze leningen. Verder niet.

  Momenteel valt voor 100 miljard aan hypotheken onder NHG. Dat wil dus zeggen dat hierover 0,5% minder rente wordt betaald. Dat is dus al 0,5 miljard die per jaar minder aan HRA aftrek plaatsvind. Dat levert de overheid dus honderden miljoenen per jaar op aan extra belastinginkomsten.

  Maar hoe dan ook: Juist de hypotheken MET NHG vormen het minste risico.

  Tenzij je ziende blind bent natuurlijk. Dan niet.

 181. Johan35 says:

  @191

  Laat maar joh, nhz wil het niet geloven, wat je ook schrijft.

 182. ll says:

  Zelfs Moody’s ziet risicootje in WEW

  A further reason for risk on an NHG mortgage would be the credit risk of WEW itself. Although WEW is a private institution, it is closely related to the credit quality of the Dutch government thanks to backup arrangements, under which the Dutch governmentwould be obligated to step in, if the funds of WEW are not enough to cover all dueclaims.
  Moody’s believes that there is also some correlation between the defaults in the Dutchmortgage portfolios that WEW is guaranteeing and a default of WEW itself. Thiscorrelation, although small, increases the probability of a default of WEW in the severeloss scenario assumed in Moody’s Individual Loan Analysis (MILAN) approach.

 183. MeMyselfAndI says:

  @194

  Geloven doet hij al. Begrijpen gaat alleen wat moeizaam…

 184. Ralph says:

  @195 Ach, Moody’s zijn dezelfde gasten die subprime mortgages en security swaps super veiling vonden en de hoogste ratings gaven.

 185. Bug says:

  triploid (MM+I),

  Meer hypotheek wil nog niet zeggen dat er sprake is van meer risico.

  Vaak zijn juist de mensen die onder het NHG (vaak financieel noodgedwongen) die weinig financiële reserves hebben. Vaak hebben die een lagere inkomen en dus ook minder toekomstige groei. Zodra de rente richting 8 % gaat vallen die als eerste om. Wie mag dat betalen ??? Jij mag het zeggen.

  Geloof me die 100erden miljoenen verdwijnen bij dit scenario als sneeuw voor de zon.

 186. lorenzo says:

  Laten we ophouden met het goud geleuter ,off-topic , massa denken , cylisch denken en dan kun je maar 1 ding doen , wegwezen uit het goud . Net als hier trouwens gezien de titel van dit blog.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*