Als iedereen remt, staat alles stil

U vraagt u zich ongetwijfeld wel eens af, waarom u in de file stond. Geen werk aan de weg, geen ongeluk gebeurd en toch staat er een file. Deze file ontstaat doordat één auto een beetje heeft geremd en de volgende ook weer wat.

Als reactie hierop gaat iedereen een beetje remmen en uiteindelijk staat men stil en ontstaat er een file. Lag het aan de eerste auto of was het de tweede? Waarschijnlijk hebben deze niet eens in de gaten gehad dat zij mede veroorzaker zijn van de file. Door de samenloop van alle acties ontstaat de file, want als iedereen een beetje remt, staat uiteindelijk alles stil.

Zo lijkt het ook met de hypotheekmarkt te gaan. In de laatste 3 maanden van 2008 is de hypotheekmarkt met bijna 6 miljard afgenomen ten opzichte van 2007. Een daling van ruim 20% en de woningmarkt lijkt volkomen op slot. Waar zit de rem erop?

Laten we beginnen bij de banken. Ondanks dat de banken ons anders willen laten geloven ervaart bijna 1 op de 3 woonconsumenten een daling in het maximaal te lenen hypotheekbedrag. Enerzijds wordt dit veroorzaakt door aanscherping van de acceptatieregels, zoals bijvoorbeeld de verscherping rondom overbruggingleningen en bepaling van toetsinkomen. Anderzijds zien we dat banken hun hypotheektarieven niet gelijkmatig verlagen met de ontwikkeling op de kapitaalmarkt, waardoor ze kunstmatig te hoog worden gehouden. Dit heeft direct tot gevolg dat de leencapaciteit van klanten wordt beperkt. Indirect doet de AFM er vervolgens een schepje bovenop door strikter te kijken naar overschrijdingen van de gedragscode hypothecaire financieringen, want banken terughoudender doet opstellen. Deze gedragscode staat ook bekend als het verantwoorde kredietmaximum, in de markt beter bekend dat men nog maximaal 4 tot 4,5 x het jaarinkomen kan lenen. De hoogte is ondermeer afhankelijk van de toetsrente.

En juist binnen de gedragscode hypothecaire financieringen zorgt de toetsrente voor een extra remming. De toetsrente wordt ieder kwartaal door de Nederlandse Vereniging van Banken vastgesteld en wordt bepaald door het rendement op staatsobligaties te verhogen met 1%. Medio december 2008 lag het rendement op staatsobligaties op ongeveer 3,6%. Verhoogd met de vaste verhoging van 1% zou dit moeten leiden tot een toetsrente van 4,6%. Toch hebben de gezamenlijke banken besloten om de toetsrente op 5,6% te stellen. Gevolg hiervan is dat klanten minder kunnen lenen dan dat volgens hun eigen normen verantwoord zou zijn.

Ook aan de kant van de consumenten wordt op dit moment niet veel gas gegeven. Woningbezitters willen liever eerst hun woning verkopen, alvorens men overgaat tot de aankoop van een nieuwe woning en dat vertraagt de markt. Daarnaast houden veel consumenten rekening met mogelijke economische teruggang en de kans op werkeloosheid. De terughoudendheid is verklaarbaar, maar zorgt ook voor vertraging.

Tot slot de politiek. Deze wil graag haar steentje bijdragen om de markt weer in beweging te krijgen. Zo opperde de ChristenUnie kortgeleden om de hypotheekrente per 2012 af te schaffen. Dit zou de mensen stimuleren om versneld een woning te kopen. Maar als u weet dat over 3 jaar uw hypotheeklasten, door het wegvallen van de renteaftrek, met minimaal 30 % zullen stijgen, is het dan niet reëler om te stellen dat dit soort berichtgeving eerder een remmend effect heeft, dan dat dit bijdrage aan het vlottrekken van de hypotheekmarkt?

Dus als we echt willen dat de hypotheekmarkt weer aantrekt, probeer dan te voorkomen dat de één de voet aan de rem houdt, de ander iets minder gas te gegeven en ten slotte de laatste de handrem er op houdt?

Toch lijkt het makkelijker gezegd dan gedaan. Bij het overheidsingrijpen bij ING bank heeft de Minister van Financiën bedongen dat ING extra moet investering in consumentenfinanciering en hypotheken. Des te opmerkelijk was het dan om de volgende dag in een perscommuniqué te lezen: “ING heeft haar beleid t.a.v. verstrekking van hypotheken niet aangepast n.a.v. recente ontwikkelingen. ING blijft hetzelfde acceptatiekader hanteren als voorheen. Er is geen aanleiding om daar nu verandering in aan te brengen”.

Het is goed dat we ons afvragen waarom de markt stagneert en wat we er aan zouden kunnen doen, maar laten we eerst beginnen de voet van de rem te halen!

bron: De Telegraaf

Share Button
Tagged with:
6 comments on “Als iedereen remt, staat alles stil
 1. Me says:

  Leuke analogie. Wel wordt vergeten dat er meer dan 200 km per uur werd gereden voor er voorzichtig op de rem werd getrapt.

 2. Scheefhuurder says:

  Nietszeggend artikel en bovendien gaat het helemaal niet om het vlottrekken van de hypotheekmarkt, maar om de betaalbaarheid van woningen. Ik ben blij dat onze “financiele dienstverleners” eindelijk de rem hebben gevonden: flink intrappen totdat consumenten hun (financiele) rijbewijs hebben gehaald en de consequenties van hun leengedrag kunnen overzien.

 3. Warrhoofd says:

  …nou ben ik verwarrd…het staat stil, maar de prijzen gaan nog steeds niet omlaag….hoe kan dat?

 4. sven says:

  Laten we het omdraaien.
  Wanneer iemand meer gas gaat geven en steeds maar weer het gaspedaal wat verder indrukt, rijdt de volgende wat sneller en degene achter deze persoon doet precies hetzelfde krijg je dus dat iedereen te snel gaat rijden.(dit is precies wat er op de woningmarkt gebeurd is, d’r waren geen snellere auto’s meer te krijgen dus de laatste in de rij moest het doen met een tragere auto en wat daarna gebeurt is iedereen bekend)

 5. sven says:

  De Telegraaf had dus beter mijn bovenstaand tekstje kunnen publiceren om uit te leggen waarom we nu dus een val krijgen van de huizenprijzen!!!!!!!!!!!!!

 6. Martin says:

  Ach, jij ook al Sven?

  Ik stuurde 2 reacties naar de krant van wakker Nederland.

  Een onder mijn eigen naam en een onder de naam “Een wakkere Nederlander”

  Onder mijn eigen naam, Martin uit Amsterdam, schreef ik:

  “Misschien moet mijnheer van Nunen zich eens afvragen waarom banken op hun geld zitten.

  Zou het wel eens zo kunnen zijn dat banken hun stroppenpot willen vergroten omdat ze tientallen miljarden hebben geinvesteerd in landen als Polen en Rusland?

  Het is verbijsterend te constateren dat iemand die over geld schrijft, helemaal niets begrijpt van de kredietcrisis.”

  Als “wakkere Nederlander” uit Musselkanaal schreef ik, vanachter een proxy: “Wij worden belazerd door Wouter Kabouter en de banken.”

  Driemaal raden welke reactie geplaatst werd. Nou ja, kijk zelf maar.

  God bewaar me als wakker Nederland het ooit voor het zeggen zou krijgen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*