Ingezonden vragen voor en antwoorden van dhr. Mecking, auteur van het boek ‘Deflatie in Aantocht’

21 februari 2009

Eric Mecking

Beste lezer, Onderstaand vindt u de selectie van vragen van onze lezers voor en uiteraard ook bijbehorende antwoorden van dhr. Mecking, auteur van het onlangs besproken boek ‘Deflatie in Aantocht’. De vragen zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:

 • Goud
 • Inflatie of deflatie?
 • Visie
 • Algemeen

Persoonlijk Veel leesplezier toegewenst! Met vriendelijke groet, Hendrik Oude Nijhuis WarrenBuffett.nl

Goud

[Inzender: Dhr. Sancy] “Wat is eigenlijk de toegevoegde waarde van goud is deze tijd? Lucht, water, voedsel en een hygiënische infrastructuur lijken mij waardevoller dan goud”.

U heeft helemaal gelijk: lucht, water, voedsel en een hygiënische infrastructuur zijn veel waardevoller dan goud. Goud is niet meer dan een metaal dat o.a. kan dienen voor mooie sieraden en als ruilmiddel.

[Inzender: Dhr. Bovy] “Ik heb vernomen dat goudstukken een goed hulpmiddel vormen tegen inflatie , maar wat zijn nu de voor‐ en nadelen van bouwgrond in deze financiële crisis ?”

Ik denk dat alle vastgoed en landbouwgrond in prijs zullen zakken omdat geld schaars wordt.

[Inzender: Dhr. Vermeirssen] “Bestaat er een grote kans dat men teruggaat naar het systeem dat geld moet ondersteund worden door goud?”

Ja die kans acht ik groot omdat dat de enige waarborg is dat men niet onbeperkt geld blijft drukken,zoals nu gebeurt en wat juist deze vertrouwenscrisis heeft veroorzaakt.

[Inzender: Dhr. Bruyneel] “Als we naar een deflatiescenario gaan, zal dan de prijs van het goud ook niet ‘deflateren’? Er wordt traditioneel van uit gegaan dat goud eerder inflatiebescherming biedt. Kan goud dan zowel bescherming bieden bij inflatie als bij deflatie?”

Uiteraard stijgt goud bij inflatie, maar ook bij deflatie omdat dan iedereen gaat twijfelen aan ons financiële systeem en valuta’s en goud wordt gezien als een soort van verzekering. Goud is namelijk in tegenstelling tot fiatgeld duurzaam en schaars en behoudt altijd een intrinsieke waarde.

[Inzender: Dhr. Bom] “Heeft het kopen van een turbo goud zin?”

Goud zal de komende jaren sterk in prijs stijgen. Dus heeft het kopen van een turbo wel zin. Alleen is het kritieke punt in deze de timing: en dat is wanneer de derde opwaartse golf in de Elliottwave aanbreekt.

[Inzender: Dhr. Vos] “Zolang het niet verboden wordt voor particulieren om goud aan te kopen zal er steeds meer goud door particulieren worden aangeschaft. Overal in de wereld en vooral in China gaat men over tot het meer aanschaffen van goud. Amerika, die kostte wat het kost, vanuit het Caribische d.m.v. hedge funds de goudmarkt probeert te manipuleren, probeert op deze manier de dollar te ondersteunen. Uiteindelijk zal dit niet lukken omdat de belangen van andere landen groter zullen zijn of zullen gaan worden dan die van Amerika. Mijn vraag in deze: In 1914, toen Engeland en Frankrijk hun munt loskoppelden van het goud (en dat na een periode van 250 jaar van bijna geen inflatie), werd besloten om de geldpersen te laten draaien. Een vergelijkbare situatie met het heden. Vervolgens begon in Duitsland de periode van hyperinflatie in 1923. Hoe kijkt de heer Mecking tegen deze periode aan en kan hij deze periode koppelen aan de huidige situatie en verder”.

Zie mijn boek, derde druk, p. 14–19. Ik verwacht eerst een periode van deflatie, maar de overheden zouden zo in paniek kunnen raken om deze deflatie tegen te gaan dat ze doelbewust hyperinflatie creëren waardoor ze echter wel het hele systeem zullen opblazen.

Inflatie of deflatie?

[Inzender: Dhr. Van Emmerik] “De westerse wereld is overladen met astronomische schulden. Juist om van die schulden af te komen, is het veel handiger om een grote inflatie te creëren, waardoor het geld in principe waardeloos wordt en die schulden gemakkelijk afbetaald kunnen worden. Gezien de geldpolitiek die nu gevolgd wordt, doet men er ook alles aan om juist dit inflatiescenario te bewerkstelligen. Waarom zou/kan dit niet lukken, en toch een depressie ontstaan volgens u?”

Ik verwacht eerst een periode van deflatie en depressie, maar de overheden zouden zo in paniek kunnen raken om deze deflatie tegen te gaan dat ze doelbewust hyperinflatie creëren waardoor ze echter wel het hele systeem zullen opblazen.

[Inzender: Dhr. Blaisse] “De fout die in vorige deflatie periodes is gemaakt is dat er geen geld werd bijgedrukt. Logisch want dat is de slechtste optie. Maar als er wereldwijd wordt besloten om van elke grote munt geld bij te maken in de juiste verhouding dan blijft de wisselwaarde m.i. hetzelfde. De geldhoeveelheid neemt toe waardoor de vraag naar producten weer toeneemt en de rente weer stijgt. Men creëert een behoefte aan geld. Hierdoor hebben de wereldleiders weer een keus, het rentewapen werkt weer en men kan kiezen om langzamerhand weer geld uit roulatie te nemen. Volgens mij is het niet zo ingewikkeld maar men moet er op tijd bij zijn en niet alles failliet laten gaan”.

Ook in vorige deflatieperiodes is geld bijgedrukt. Maar het probleem is dat de overheid minder machtig is dan de kapitaalmarkten. Er is alleen al in 2008 wereldwijd 30.000 miljard dollar verloren gegaan. Door het putje gespoeld. En deze gigantische kapitaalvernietiging gaat nog steeds door. De overheden kunnen daar weinig tegen doen. Zij kunnen met hun trage geregisseerde reddingsacties van enkele duizenden miljarden hooguit wat tegenwicht bieden aan deze kapitaalvernietiging en de pijn iets verzachten. Alle middelen van de overheden hebben intussen hun grens bereikt. De huizen– en aandelenmarkten zullen verder dalen en nog veel meer banken – vooral in de hoeveelheid kapitaal die afgeschreven moet worden – in hun val meesleuren. De wereldeconomie stort in elkaar en veroorzaakt zo een economische depressie.

[Inzender: Dhr. Schildt] “Onderstaande kwestie [red: de boekrecensie] is een zaak die mij op dit moment zeer bezighoudt. Ik sta nl. op het punt om een huis te kopen en zal dus mijn huidige (koop)huis moeten verkopen. Ik zit echter prima in mijn huidige huis. De reden dat ik een ander huis op het oog heb is dat ik momenteel nog kleine kinderen heb die echter groter worden. De grote vraag voor mij is nu: is dit een (redelijk) goed moment om een ander huis te kopen en mijzelf diep in de schulden te steken? “

Nee, en nog eens nee. Het laatste wat je bij deflatie moet
doen is schulden maken want die worden automatisch groter terwijl de waarde van het onderpand, het huis, minder wordt. Een dubbele strop dus.

“Cruciale punt voor mij is: gaan we naar deflatie wat de schrijver in uw mail verwacht, of gaat meneer Bernanke met de helikopter rondvliegen en dollars strooien en zo (hyper)inflatie veroorzaken? Dit laatste is nl. een punt dat hij na onderzoek van de grote depressie als oplossing heeft genoemd. En in dat geval zou het juist goed zijn om een flinke schuld te hebben. Hoe kun je een keerpunt in deze kwestie signaleren waarop je je plan kunt trekken en beslissingen kunt nemen? (Als zo’n keerpunt überhaupt al aan te wijzen is).”

U moet hierbij de langlopende obligaties in de gaten houden. Stijgen die in waarde dan volgt inflatie. Dalen ze sterk in waarde dan schatten beleggers deflatie in.

[Inzender: Dhr. Abasov] “Ik heb een vraag aan de heer Mecking m.b.t. inflatie. De prijzen zijn nu aan het dalen en op korte termijn verwacht ik geen veranderingen. Maar de Federal Bank, ECB en overheden blijven enorme bedragen injecteren. Wanneer de hoeveelheid geld in omloop stijgt, dan ontstaat er (hyper)inflatie. Gezien het tempo waarmee honderden miljarden dollars worden gecreëerd, zal deflatie over een (paar) jaar plaats moeten maken voor (hyper)inflatie. Dhr. Mecking, verwacht u hoge inflatie over een paar jaar?”

Ik verwacht eerst een periode van deflatie en depressie. Er is alleen al in 2008 wereldwijd 30.000 miljard dollar verloren gegaan. Door het putje gespoeld. En deze gigantische kapitaalvernietiging gaat nog steeds door. De overheden kunnen daar weinig tegen doen. Zij kunnen met hun trage geregisseerde reddingsacties van enkele duizenden miljarden hooguit wat tegenwicht bieden aan deze kapitaalvernietiging en de pijn iets verzachten. Alle middelen van de overheden hebben intussen hun grens bereikt. De huizen– en aandelenmarkten zullen verder dalen en nog veel meer banken – vooral in de hoeveelheid kapitaal die afgeschreven moet worden – in hun val meesleuren. De wereldeconomie stort in elkaar en veroorzaakt zo een economische depressie. Maar de overheden zouden zo in paniek kunnen raken om deze deflatie tegen te gaan dat ze doelbewust hyperinflatie creëren waardoor ze echter wel het hele systeem zullen opblazen.

Visie

[Inzender: Dhr. Verhoeven] “Ik wil weten of dhr. Mecking zijn visie sinds het verschijnen van zijn boek (afgelopen oktober) nog heeft bijgesteld, hoe u als aandelenbelegger het beste op een deflatiescenario inspeelt en of dhr. Mecking zijn eigen huis al verkocht heeft.”

Ik ben sinds oktober alleen nog maar pessimistischer geworden. De beste belegging komende jaren is het aanhouden van contant geld en goud en goudmijnaandelen. En mijn huis staat wel te koop. Maar geen kijkers, laat staan kopers.

[Inzender: Dhr. Kooi] “In hoeverre heeft meneer Mecking de nieuwe ontwikkelingen van een sterk opkomend Azië in zijn gedachtegang verwerkt?”

In Azië zal komende decennia de sterkste economische groei zijn. Vooral in China en India. In mijn boek besteed ik hieraan veel aandacht. De macht van de VS is tanende en China wordt de nieuwe wereldmacht.

[Inzender: Mevr. Van Dongen] “Heeft u bij uw ‘voorspellingen’ ook het aspect betrokken van de verstedelijking? Hiermee bedoel ik dat in deze tijd steeds meer mensen in steden wonen en daarmee meer afhankelijk zijn van specialisatie via werk en uitwisseling via geld, zonder dat zij kunnen uitwijken naar een familieachtige economische omgeving van samen doen om niet en/of zelf doen.”

Nee dat heb ik niet gedaan, maar door de verstedelijking zal de komende crisis erger worden dan in de jaren dertig toen nog veel mensen in de landbouw werkzaam waren. En zichzelf konden voeden al dan niet met hulp van familie.

“Een tweede vraag die hieruit volgt: Op welke manier beïnvloedt die verstedelijking volgens u de cyclus? Of is dit geen factor van betekenis?”

Verstedelijking is van ondergeschikt belang.

[Inzender: Dhr. Nortier] “Is het niet mogelijk dat de depressie wordt voorkomen en dat we alleen een diepe recessie krijgen? Want doordat de overheden meer samenwerken dan ooit is een jaren dertig scenario eigenlijk onmogelijk omdat er geen protectionistische maatregelen worden getroffen. En zou het niet slim zijn om de euro te gaan devalueren om de economie extra te stimuleren ‐ dit heeft een eerdere recessie ook al opgelost.”

Devaluatie is een vorm van protectionisme en dat is wat er in de jaren dertig gebeurde en dat is wel het laatste wat we moeten gaan doen.

[Inzender: Dhr. Tierens] “Hoe gaan de grondstoffen prijzen reageren op de depressie periode (zoals metalen, edelmetalen en landbouwgrondstoffen)?”. Alleen edelmetalen zullen in prijs stijgen als soort van verzekering tegen het fiatgeld wat we hebben.

[Inzender: Dhr. Lagendijk] “Hartelijk dank voor uw bericht over Deflatie in aantocht van dhr. Mecking. Inderdaad denk ik dat er ernstige aanwijzingen zijn voor een deflatoir tijdperk met alle ellende van dien. Als mogelijke aanbeveling zou goud en obligaties een middel zijn om de geldwaarde te behouden.”

Alleen edelmetalen zullen in prijs stijgen als soort van verzekering tegen het fiatgeld wat we hebben. Obligaties zullen alleen stijgen als de waarde van de munt niet keldert.

“Mijn vraag is: is een investering in kunst en antiek ook een evenwaardige mogelijkheid of zullen schilderijen, oude klokken en horloges wel in waarde dalen? Hoe ziet dhr. Mecking deze mogelijkheid? Laatst stond in één van de grote dagbladen een aanbeveling van een internationale kunstexpert om tot investeren in (uiteraard goede/gerenommeerde schilders) kunst over te gaan om de geld deflatie te bestrijden.”

Zeer fout advies. Alleen edelmetalen zullen in prijs stijgen als soort van verzekering tegen het fiatgeld wat we hebben. Als de waarde van de munt stand houdt is het aanhouden van contant geld ook zeer lonend omdat dit schaarser wordt bij deflatie.

[Inzender: Dhr. Van der Linde] “Mijn vraag is hoe het mogelijk is dat er herstel optreed in 2015 ‐ wat zorgt er voor dat er een einde aan deflatie komt?”

Zeer moeilijke vraag. Het verminderen van de schulden in combinatie met een nieuw geldstelsel zou dat kunnen bewerkstelligen.

[Inzender: Mevr. Pieters] “Heel ver kan ik helaas mee met dit scenario (hoewel ik dit echt niet hoop), maar een onderdeel wil ik graag toegelicht zien. De kredietverlening aan bedrijven en ook consumenten is naar mijn mening niet over de hele linie extreem. Opvallend aan deze tijd is de extreme kredietverlening/ uitstaande schulden bij 1 sector: de financiële sector. Kan deze ene sector (wel van groot belang) deze cyclus intact houden … of zal deze sneller doorbroken kunnen worden doordat we in een nieuw informatie tijdperk zitten (m.b.t. globalisering)?

Ik geloof van nature niet in het “simpel” doortrekken van cycli uit het verleden naar de toekomst. Alleen achteraf kunnen er bepaalde jaren aan een ontwikkeling worden toegewezen.”

Ik baseer mijn doemscenario op de
conjunctuurgolven van de Russische econoom Nikolai Dmitrievitsj Kondratieff (1892‐1938), die de goederenprijzen en het investeringsgedrag van de twee eeuwen daarvoor analyseerde en hierin een constante golfbeweging ontdekte. Deze cyclus van 50 à 60 jaar werd later onderverdeeld in vier perioden, ook wel seizoenen genoemd.

De lente wordt beschouwd als opbouwfase, de zomer als consolidatiefase, de herfst als plateau‐ of stabilisatiefase en tot slot de winter als liquidatie of afbraakfase. De lente wordt gekenmerkt door inflatie, de zomer door stagflatie, de herfst door desinflatie en de winter, ten slotte, door deflatie. Deflatie (‘uitblazen’) staat voor daling van het algemeen prijsniveau en daaraan gekoppeld waardevermeerdering van het geld en eventuele schulden.

Overeenkomsten tussen 1920‐1929 en 1980‐2000

De ontwikkelingen die in beide herfstseizoenen plaatsvonden vertoonden veel overeenkomsten. In beide perioden:

 • was aan het begin de inflatie zeer hoog, maar werd deze steeds minder en sprak men van desinflatie;
 • begon de rente stevig te dalen en konden centrale banken de geldhoeveelheid sterk verhogen;
 • ging het geld richting aandelen, obligaties en huizen, die sterk in prijs stegen, en niet langer naar goederen, waardoor de inflatie en rente almaar daalden
 • verlaagden overheden de belastingtarieven drastisch;
 • was de groei van de economie vooral afhankelijk van consumentenbestedingen;
 • namen de schulden van iedereen immens toe;
 • werden de inkomensverschillen steeds groter en ontstond er een kloof tussen rijk en arm
 • werd door massa’s mensen hevig gespeculeerd op de huizen– aandelenmarkten en bereikten deze absolute recordniveaus;
 • was er sprake van grootscheepse fraude, hoewel de meeste fraudegevallen pas jaren later bekend werden en zouden leiden tot grote financiële schandalen en ondermijning van het algemene vertrouwen.

De overeenkomsten tussen de herfstperioden in de Kondratieffgolf van 1920‐1929 en 1980‐1999 zijn talrijk en treffend. Op de herfstperiode volgt de winterperiode. Na de New Era van de jaren twintig volgde uiteindelijk de depressie van de jaren dertig. Na de Nieuwe Economie van de jaren negentig zal er ook gaandeweg een depressie volgen. Hoewel in 1929 de aandelenkoersen op Wall Street tuimelden gedurende fase 1, maakten zij in 1930 ongeveer 50 procent van het verlies goed in fase 2. Halverwege 1930 begon de depressie pas echt toen, tijdens fase 3, de aandelenkoersen weer daalden, 7 de economie wereldwijd inzakte, de Amerikaanse dollar en het Engelse pond circa veertig procent in waarde daalden, het protectionisme de kop opstak en in de VS 9000 van de 25000 banken failliet gingen. Hetzelfde proces voltrekt zich nu min of meer opnieuw.

In 2000 crashten de aandelenkoersen op de belangrijkste beurzen in de wereld. Net als in 1930 herstelden ze zich in fase 2. Dat het economische herstel veel langer duurde dan in 1930 kwam door de nooit eerder vertoonde wereldwijde krediet– en speculatiegolf. Die zorgde voor uitstel, maar geen afstel van executie. Integendeel zelfs. Hoe groter de zeepbel wordt opgeblazen, hoe meer lucht erin komt en des te meer lucht er ontsnapt als de bel knapt. Hoe groter de speculatiezucht, hoe groter de risico’s en hoe groter de verliezen. De centrale banken bestreden de diepe recessie door de rente naar absurd lage niveaus te verlagen. In Europa ging de rente naar 2 procent en in de VS zelfs naar 1 procent. Doordat het rentepercentage lager was dan de inflatie was er sprake van gratis geld lenen. De Amerikanen begonnen dan ook massaal op de pof te leven en van alles te kopen. De aandelenbeurzen herstelden evenals de economieën. Sterker nog. De geldgroei nam wereldwijd zulke grote vormen aan dat er sprake was van een tsunami aan krediet, dat zijn uitweg vond in aandelen, obligaties, huizen, grondstoffen en edelmetalen, die allemaal sterk in prijs stegen.

De derde fase: de liquidatie

Vanaf midden 2007 echter ging het mis toen de kredietcrisis uitbrak waarmee de laatste – allesverwoestende – derde fase begon. In de Verenigde Staten zakten de huizenprijzen gemiddeld 20 procent, wereldwijd daalden de aandelenkoersen met de helft, kelderden de grondstofprijzen – vooral die van olie – en moesten banken honderden miljarden afschrijven, wat velen de kop kostte. E zoals gezegd: er is alleen al in 2008 wereldwijd 30.000 miljard dollar verloren gegaan. Door het putje gespoeld. En deze gigantische kapitaalvernietiging gaat nog steeds door.

Algemeen

[Inzender: Dhr. Eggebeen] “Mijn idee is dat u de historie gebruikt om de huidige extreme ontwikkelingen te kunnen begrijpen. Bent u het met mij eens dat voorspellen van economische ontwikkelingen thuishoort in het vak psychologie?”

Goede vraag. In mijn optiek is economie 50 procent psychologie. De mens is de cruciale factor in de economie. En omdat economen die er niet in betrekken, kleunen zo ook zo vaak mis.

[Inzender: Dhr Joosen] “Denkt dhr Mecking dat onroerend goed ook in België sterk gaat dalen? De mensen hebben wel meer schulden dan vroeger, maar de situatie is toch veel beter dan in de VS. En wat met landbouwgronden, het gaat bij de landbouwers momenteel zeer slecht, zullen landbouwgronden ook sterk dalen?”

Ik denk dat alle vastgoed en ook landbouwgrond in prijs zullen zakken omdat geld schaars wordt.

[Inzender: Dhr. Last] “Kunt u mij uitleggen hoe het kan dat contant geld bij deflatie automatisch meer waard wordt?”

Omdat de prijzen van goederen dalen, wordt de koopkracht van het geld automatisch groter. Deflatie is dus het tegenovergesteld van inflatie.

[Inzender: Dhr. Hukshorn] “De geldhoeveelheid stijgt in Amerika en in Europa (M1 en M2). De stijging is groter dan de toename in de economische activiteit. Dat zou in theorie leiden tot inflatie. Waarom ontstaat er dan toch deflatie?”

Er is alleen al in 2008 wereldwijd 30.000 miljard dollar verloren gegaan. En deze gigantische kapitaalvernietiging gaat nog steeds door. De overheden kunnen daar weinig tegen doen. Zij kunnen met hun trage geregisseerde reddingsacties van enkele duizenden miljarden hooguit wat tegenwicht bieden aan deze kapitaalvernietiging en de pijn iets verzachten. Alle middelen van de overheden hebben intussen hun grens bereikt. De huizen– en aandelenmarkten zullen verder dalen en nog veel meer banken – vooral in de hoeveelheid kapitaal die afgeschreven moet worden – in hun val meesleuren. De
wereldeconomie stort in elkaar en veroorzaakt zo een economische depressie.

“Waarom leiden de schulden tot een terugval in de consumptieve vraag? Ik begrijp het verband niet. Temeer daar het merendeel van bijv. de Amerikaanse schulden in buitenlandse handen zijn, met name China. Dat lijkt mij geen invloed hebben op de binnenlandse Amerikaans en Europese vraag.”

Deze vraag begrijp ik niet goed. Het is nu toch al duidelijk te zien dat de vraag wereldwijd keldert. Neem alleen al de auto’s.

[Inzender: Dhr. Hoek] “Hierbij wil ik u wijzen op uw statement: “Wilt u weten of dhr. Mecking zijn visie sinds het verschijnen van zijn boek (afgelopen oktober) nog heeft bijgesteld, …..etc.”.

Ik heb sinds de 2005 uitgave, zijn boek als “bijbel” gehanteerd in mijn beleggingsuitvoering en dientengevolge geen verliezen opgelopen. Ook heb ik daardoor met veel spanning uitgekeken naar wat er allemaal in 2007 en 2008 heeft plaatsgevonden. Vooral omdat het ook bijna allemaal zijn scenario heeft gevolgd en ik er daardoor ook van overtuigd ben dat we er ‘nog lang niet zijn’ totdat we uiteindelijk de valutacrises hebben gehad (devaluatie van de dollar?).

In zijn 2008 uitgave blijkt er een nieuw hoofdstuk te zijn toegevoegd die met name de situatie van de twee‐drie jaar daarvoor beschrijft. Naast cash en fysiek goud in mijn kluis (aanbevolen door Mecking en ook anderen) ben ik in november 2008 ook alweer voorzichtig ‐ maar succesvol ‐ in wat beleggingsfondsen gestapt.”

Hartelijk dank voor uw compliment. Pas op met uw beleggingen. De aandelenmarkten zullen nog diep dalen en nieuwe bodems bereiken.

[Inzender: Dhr. Hertel] “Hoe ziet Dhr. Mecking de toekomst van de Euro in zijn scenario?”

Ik word steeds pessimistischer over de euro omdat de banken in Europa er een nog grotere puinzooi van hebben gemaakt dan in de VS.

9 [Inzender: Dhr. Buddingh] “Een groot deel van mijn (bescheiden) vermogen is belegd in zgn. perpetuele leningen van banken en verzekeraars. Onder andere zijn dit Deutsche Bank, Eureko, Fuersten ,Ing verz. ,Royal Bk of Scotland e.d.

Volgens mij min of meer betrouwbare instellingen. De koersen van deze goed rentende perpetuals zijn echter toch zeer sterk in waarde gedaald en ik begrijp dat bijv. de R.B.S. de rente‐uitkering gewoon een jaar overslaat. Is er volgens u een groot risico dat deze instellingen gevaar lopen failliet te gaan in welk geval mijn mooie perpetuals waardeloze documenten zullen zijn?”

Eerlijk gezegd weet ik niet of deze perpetuals onder de garantieregeling van de overheid vallen. Wat ik wel weet is dat banken de komende jaren grote kans lopen failliet te gaan. De overheid kan niet alles blijven steunen. Daarom zou ik uw vermogen wat meer spreiden door bijvoorbeeld goud te kopen.

[Inzender: Dhr. Bosch] “Een vraag die waarschijnlijk bij velen leeft: De overheden krijgen minder geld binnen en proberen de economie aan te jagen. Beide door de ‘geldkraan’ allesbehalve zuinig open te zetten. Daar de auteur deflatie niettemin in het vooruitzicht stelt, rijst de vraag of deze mogelijkheid van het ‘bijdrukken van geld’ dan begrensd is, en zo ja waardoor, en wanneer hij verwacht dat deflatie uiteindelijk de overhand zal krijgen binnen dit krachtenspel. De huidige terugval in de inflatie is grotendeels te wijten aan de extreme ontwikkeling van de olieprijs en van andere grondstoffen ‐ dit door productiebeperkingen, onder meer door de OPEC, door afname van investeringen in deze sectoren en ook vanwege het sluiten van mijnen ‐ welke vroeg of laat zal keren, met het omgekeerde effect op de inflatie als gevolg.”

Vanaf midden 2007 ging het mis toen de kredietcrisis uitbrak waarmee de laatste – allesverwoestende – derde fase begon. In de Verenigde Staten zakten de huizenprijzen gemiddeld 20 procent, wereldwijd daalden de aandelenkoersen met de helft, kelderden de grondstofprijzen – vooral die van olie – en moesten banken honderden miljarden afschrijven, wat velen de kop kostte.

Zoals eerder vermeld: er is alleen al in 2008 wereldwijd 30.000 miljard dollar verloren gegaan. En deze gigantische kapitaalvernietiging gaat nog steeds door. De overheden kunnen daar weinig tegen doen. Zij kunnen met hun trage geregisseerde reddingsacties van enkele duizenden miljarden hooguit wat tegenwicht bieden aan deze kapitaalvernietiging en de pijn iets verzachten. Alle middelen van de overheden hebben intussen hun grens bereikt. De huizen– en aandelenmarkten zullen verder dalen en nog veel meer banken – vooral in de hoeveelheid kapitaal die afgeschreven moet worden – in hun val meesleuren. De wereldeconomie stort in elkaar en veroorzaakt zo een economische depressie.

De angst regeert en iedereen houdt de hand op de knip. Burgers geven geen geld meer uit en bedrijven investeren niet meer. Speculeren is uit, sparen is in. Deze ontwikkeling heeft een verlammend effect op de economie. Want nog minder consumptie betekent nog minder productie, nog meer werkloosheid enzovoort. Daardoor slaat de desinflatie van de afgelopen decennia om in deflatie: het omgekeerde van inflatie. Alles wordt dan goedkoper: aandelen, grondstoffen, huizen en de consumentenprijzen. Geld wordt vanzelf meer waard en datzelfde gaat op voor schulden, die automatisch groter worden. En als prijzen zakken –wat wereldwijd in sneltreinvaart gebeurt– wachten mensen met aankopen doen, want alles wat ze vandaag kopen, zal morgen goedkoper zijn. Als dat bewustzijn, die negatieve spiraal, eenmaal in werking is getreden en het vertrouwen helemaal zoek is, helpt weinig meer, ook niet een verlaging van de rente. Zelfs niet tot nul procent.

“Een andere vraag die me bezighoudt is waarom ook goud in tijden van deflatie in waarde zal stijgen daar de rol die goud als belegging speelt vooralsnog ondergeschikt is, tenminste als we Jon Nadler mogen geloven:

‘Increasingly, the 2009 question shapes up as one that asks whether investment demand can offset slumping core demand and carry the day for gold prices going forward. For quick reference, please note that in 2007, some 2800 tonnes of bullion were absorbed by jewellery fabrication and industrial offtake. Investment demand ‐good as it was‐ took 933 tonnes from the market. No need to dwell on ratios, but it is clear that investment demand has some way to go before it becomes the dominant force in this little market.’ ( http://www.kitco.com/ind/nadler/jan162009B.html )

Daarnaast valt confiscatie van goud in privé‐bezit niet uit te sluiten in een later en heviger stadium van de economische (en daarmee ook sociale en politieke crises), zoals als ik mij niet vergis in 1933 reeds in de VS is gebeurd. M.b.t. de Kondratrieff‐cyclus van ongeveer een halve eeuw: 2000 minus 1929 is nog altijd 71 jaar, dit vraagt om enige verduidelijking.”

Goud stijgt bij deflatie omdat dan iedereen gaat twijfelen aan ons financiële systeem en valuta’s en goud wordt gezien als een soort van verzekering. Goud is namelijk in tegenstelling tot fiatgeld duurzaam en schaars en behoudt altijd een intrinsieke waarde. U heeft gelijk dat de overheid, net als in 1933 in de VS, dit bezit verbiedt. Daarom kunt u ook denken aan het kopen van goudmijnaandelen.

[Inzender: Dhr. Van Hoorn] “Als de
Kondratieffcyclus op waarheid berust, waarom hebben alle politici ter wereld deze golf dan niet aan zien komen om zodoende hun beleid hierop aan te passen?”

Omdat veruit de meeste politici niet eens weet hebben van de Kondratieffcyclus en politici per definitie nooit anticiperen op een situatie maar altijd reageren op iets. En vaak als mosterd na de maaltijd.

Persoonlijk

[Inzender: Dhr Teeler] “Ik ben inderdaad nieuwsgierig wat dhr. Mecking zelf van zijn adviezen heeft gedaan en of hij nog nieuwe raad heeft voor deze tijd. Overigens heb ik het boek al in 2005 gekocht! Was hij toen nog de bekende roepende in de woestijn?”

Ik heb mijn woning te koop staan en ga daarna een woning huren. Houd goud en contanten aan. Intussen ben ik geen roepende meer in de woestijn, hoewel die woestijn wel steeds droger wordt. De aandacht voor mijn boek, derde druk, wordt steeds groter. Zie verder:

http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/2694

http://www.nuzakelijk.nl/20090213/kredietcrisis/deflatie‐op‐de‐loer

http://video.google.com/videoplay?docid=889238667727597288 11Share Button
0 comments on “Ingezonden vragen voor en antwoorden van dhr. Mecking, auteur van het boek ‘Deflatie in Aantocht’
1 Pings/Trackbacks for "Ingezonden vragen voor en antwoorden van dhr. Mecking, auteur van het boek ‘Deflatie in Aantocht’"

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Comments to this post