De huizenprijzen

In 25 jaar tijd zijn de woningprijzen in Nederland bijna vervijfvoudigd!
Circa 25 jaar geleden was de prijs van de gemiddelde Nederlandse woning slechts 120.000 gulden. Dat is niet meer dan zo’n 55.000 Euro! Hierbij dient vermeld te worden dat de Nederlandse huizenmarkt in 1982 in een crisis verkeerde en de huizenprijzen waren gekelderd. Toch is het bijna onwerkelijk dat de gemiddelde Nederlandse woning 25 geleden slechts 55.000 Euro kostte, terwijl de gemiddelde Nederlandse woning vandaag meer dan 250.000 Euro moet opbrengen! In 25 jaar tijd zijn de woningprijzen in Nederland dus bijna vervijfvoudigd!

Gemiddelde huizenprijzen de laatste 10 jaar

Prijsontwikkeling gemiddelde koopwoning

Prijsontwikkeling gemiddelde koopwoning 1974 - 2002

De Nederlandse huizenprijzen

huizenprijzen afgelopen 300 jaar

Share Button