Raad van State: Donners maatregelen tegen scheefwonen onevenwichtig en eenzijdig

De Raad van State is zeer kritisch over een onlangs voorgestelde wijziging van de huurprijzenwet. De maatregel houdt in dat sociale huurders met een inkomen boven de 43.000 een extra huurverhoging krijgen. Het kabinet laat daarmee een structurele hervorming van het woonbeleid achterwege, aldus de Afdeling.

Het wetsvoorstel is nog ingediend door Piet Hein Donner, destijds Minister van Binnenlandse Zaken maar inmiddels benoemd tot vice-president van de Raad van State.

De Afdeling advisering van de Raad van State constateert dat het wetsvoorstel slechts een deelprobleem van het bredere probleem van het disfunctioneren van de woningmarkt aanpakt. De Raad wijst erop dat de problemen in de woningmarkt niet aan één bepaalde partij of aan één bepaalde factor kunnen worden toegerekend.

De raad adviseert dan ook:

het probleem van het scheefwonen te plaatsen in de context van het bredere disfunctioneren van de woningmarkt en in de toelichting te motiveren hoe de voorgestelde aanpak van de problematiek van scheefwonen past in een aanpak van die meeromvattende problematiek. Daarbij dient aangegeven te worden welke redenen er zijn om prioriteit te geven aan de aanpak van het scheefwonen en op welke wijze deze aanpak bijdraagt aan de oplossing van die problematiek. Gegeven het vereiste van een evenwichtige verdeling van de lusten en lasten dient daarbij gemotiveerd te worden, waarom de regering alleen dit deelprobleem in de huursector aanpakt en niet andere problemen in de woningmarkt, onder meer in de koopsector.

Ook heeft de de Raad van State voorgesteld het wetsvoorstel aan te passen zodat het inkomen van minder-of meerderjarige kinderen bij het berekenen van dat inkomen buiten beschouwing kan worden gelaten. De Minister stelt in antwoord daarop dat het niet meer dan redelijk is dat dit inkomen juist wel meetelt.

Een door de Raad voorgestelde hardheidsclausule is volgens de Minister eveneens niet wenselijk. “Om vast te kunnen stellen of de voorgestelde huurverhoging wel of niet redelijk is moet er zo min mogelijk discussie zijn over het gehanteerde huishoudinkomen, en moet het vooraf voor huurder en verhuurder duidelijk zijn welk jaarinkomen bepalend is voor de maximale huurverhoging.”

bron: Vrom Totaal

Share Button
Tagged with: , ,
195 comments on “Raad van State: Donners maatregelen tegen scheefwonen onevenwichtig en eenzijdig
 1. Scheefwoner says:

  Goeie binnenkomer daar voor Piet Parasiet, ben benieuwd wie er op andere gedachten gebracht gaat worden. Goed argument van de Raad van State om het in een bredere context te bekijken. Piet Parasiet heeft zelf een hypotheek van meer dan 1 miljoen en parasiteert er via de HRA lustig op los. Ik wil met alle liefde meer huur betalen maar dan ook de HRA op de schop. Gelijke monniken, gelijke kappen.

 2. dr.t says:

  Over welke problemen heeft men het?
  Aantal wanbetalers extreem laag. Itt de huurders in Amsterdam, waarvan er 5000 hun woning zijn uitgezet wegens illegale praktijken.
  Extreme daling van de huizenprijzen, tja daat is het nog ‘even’ op wachten.
  Disbalans tussen uitstaande hypotheekschuld en waarde van woningen, niet aanwezig wel een vette plus.
  Dat banken te makkelijk hypotheken verstrekken? De vraag stellen is het antwoord geven.

  Tja er zal een correctie plaatsvinden, so what? Huiseigenaren kunnen tegen een stootje, gezioen de overwaarde, hoeven niets te verkopen tegen een prijs die ze niet bevallen en wie kan vertellen hoe de situatie er over een jaar of tien voorstaat?

  En ja de HRA bevoordeelt huisiegenaren, maar kies dan voor belastingmaatregelen die’woningneutraal’ zijn ter compensatie van de hoge belastingdruk.
  Maar dat zijn over het algemeen degenen die 90% van de belastinginkomsten voor hun rekening nemen.

 3. dr.t says:

  dat moet zijn huiseigenaren

 4. dalen says:

  dr.t

  “Aantal wanbetalers extreem laag. Itt de huurders in Amsterdam, waarvan er 5000 hun woning zijn uitgezet wegens illegale praktijken.”

  Ik zie het verband niet. M.i. een drogreden die je noemt.

  “Huiseigenaren kunnen tegen een stootje, gezioen de overwaarde, hoeven niets te verkopen tegen een prijs die ze niet bevallen en wie kan vertellen hoe de situatie er over een jaar of tien voorstaat?”

  Alleen diegenen die voor het piramidespel hebben gekocht hoeven niet te verkopen en zelfs dat is nog de vraag gezien het idiote consumptiegedrag van velen.

  Ik ken zat families die door scheiding, geen werk enz. moeten verkopen maar niet kunnen ivm de enorme restschuld. Zij wachten lijdzaam tot het mes op de hun keel wordt gezet door de bank en de curator. Geen benijdenswaardige positie.

  We zullen zien in januari.

  PS Is het van belang hoe het er over 10 jaar uitziet?

 5. Dawg says:

  dr.t,

  De Raad van State heeft het over dit probleem:

  http://www.z24.nl/economie/artikel_253729.z24?service=slideshow&imgID=7

  Ofwel: de door een kredietbubble opgeblazen huizen- en grondprijzen in Nederland. Is een groot macroeconomisch risico voor ons land en daarnaast ook een probleem voor individuele burgers. Zo heeft de starter met een modaalinkomen inmiddels niets meer te zoeken op de huizenmarkt te zoeken, want te duur. Die modale huurder wordt nu door Donner toch die koopmarkt op geschopt.

 6. dr.t says:

  Aantal wanbetalers extreem laag. Itt de huurders in Amsterdam, waarvan er 5000 hun woning zijn uitgezet wegens illegale praktijken.”

  Het verband is dat de positie van huiseigenaren wordt geproblematiseerd terwijl problemen in de huursector worden onkent dan wl gemarginaliseerd. Dat zegt iets over de gekleurde bril die mensen opzetten wanneer het gaat over bezit, banken en politiek.
  En het artikel refefereert er aan.

 7. asd says:

  Donnerwetter! (m’n fiets is gestolen)

  Typisch NL-geleuter en gerommel in de marge bedacht door goed betaalde ambtenaren van Donner, in dit geval middels een wetsontwerp over scheefwonen. Of dat scheve wonen nou komt door te weinig huur betalen of door de veengrond in het westen van het land, geeft niet: scheef is scheef.
  Maar met zo’n fragmentarische aanpak schiet je niet veel op. Zoals met veel andere zaken, die in dit land worden “behandeld”.

  De R.v.S. getuigt met zijn kritiek op het wetsontwerp, nog net voor de komst van Donner, over meer inzicht.
  Wat moet het worden met die R.v.S. wanneer Donner als VP binnenkort zijn stempel op de Raad gaat drukken? Hebben we dan de wijsheid van H.M. nodig om hem in voorkomend geval terug te fluiten? Kan niet, hè?

  Juist wanneer het credo van dit weblog: “gelooft u de overheid, de banken en de makelaars (en de media) nog?” meer en meer op zal gaan?

  Is er niet meer behoefte aan een radicaal omdenken, te realiseren door meer creativiteit van parlement, WRR, R.v.S. etc. en een “goed” ambtenarenapparaat (zonder de onhebbelijke NL gewoontes) waarmede een stimulerende, initiërende invloed kan worden uitgeoefend op alle thema’s, die de komende tientallen jaren de samenleving aangaan?

  Wat dat betreft gaat de Berlijnse wetenschapper Ulrich Thielemann ons voor met zijn Think Tank MeM (“Menschliche Marktwirtschaft”), “Denkfabrik für Wirtschaftsethik”, naar wiens mening alle gangbare denkverboden moeten worden genegeerd, wanneer hij stelt:

  – Wanneer we marode banken en staten met ons belastinggeld voor het bankroet beschermen om “tijd te winnen”, winnen we dan werkelijk tijd?
  – Klopt het credo, dat de economie een lage interestvoet benodigt?
  – Is het juist, dat de rijken de armen slechts banen kunnen verschaffen, wanneer ze zelf zo weinig mogelijk belasting betalen?
  – Zijn de ijzeren sociale spaarprogramma’s inderdaad hervormingen, die ons tot welvaart brengen?
  – Is het ons economisch gezien inderdaad tot nut, wanneer we met alle geweld concurrerender proberen te worden?

  In de vragen liggen de antwoorden besloten.
  Zolang er over scheefwonen wordt geneuzeld (op hoge kosten van “de belastingbetaler”) zal het in dit land nooit wat worden.

 8. dalen says:

  dr.t

  Ik lees nergens het woord “wanbetalers”. Mischien lees ik er over heen maar ook in de memorie van toelichting en in het advies van de Raad van State niet.

  “En het artikel refefereert er aan.”

  Lees je het soms in de zinsnede “disfunctioneren van de woningmarkt”. Volgens de MvT wordt hier iets anders meebedoeld.

  PS ook al refereert het artikel er aan, kan het nog een drogreden zijn.

 9. Scheefwoner says:

  dr.t

  Het artikel gaat wel over scheefwoners en wist je dat van alle huurders juist die groep tot de beste betalers van het land behoort. Die groep waar jij het over hebt zijn de echte tokkies. Ik zou makkelijk een huis kunnen kopen maar waarom zou ik dat doen als ik minimaal het dubbele kwijt zou zijn aan woonlasten?

  Kun je nagaan wat er gebeurt als de woco’s 75% van de woningen moeten aanbieden aan de huurders. De scheefwoners zijn dan de enigen die kunnen kopen en de woco’s houden dan een leuk tokkiebetalersbestand over. Scheefwoners moeten gekoesterd worden en de woco’s weten dat.

 10. Hans- says:

  Ben ik naïef….Ik dacht altijd dat de WBC er voor de tokkies zijn.
  Misschien ben ik te oud, Den Uil heeft het er in gehamerd, schulden,… en nog eens schulden.
  Dat was het motto van die tijd!
  Want dan had je aftrek posten, en afbetaald…..dat was voor die tijd van Den Uil!!

 11. Hans2 says:

  Hi allemaal,

  Zojuist lees ik op “The Automatic Earth” volgende

  quote

  A bit more Europe. I’m spending some time in Holland, and wrote down the following over Christmas:

  Holland has already officially confirmed it is in recession. And this at a point in time when its gigantic housing bubble hasn’t even started popping yet. With mortgage debt at anywhere between €650 billion (official government number) and €1 trillion (Ernst & Young, unconfirmed by me) for its 16.7 million citizens, and taking into account that only an estimated 50% of Dutch are homeowners to begin with, it should be obvious that a “mere” 10% or 20% drop in prices would be devastating.

  If 9 million (well over that 50%) Dutch men, women and children bear that €650 billion debt, each and everyone of them carries over €72,000. A typical family of 4 is then €288,000 ($375,000) in debt. On average! The huge popularity of interest-only mortgages has undoubtedly contributed strongly to this debt proliferation. And most will still feel fine, because the inevitable fall in prices hasn’t materialized yet. And, admittedly, there are substantial savings.

  Any drop in prices beyond 20% would mean unmitigated disaster. A huge part of private savings would be wiped out, and the banks that hold the mortgages would be pushed further into their already bankrupt status. Given the near inevitability of one or more countries leaving the Eurozone, even after trillions of euros were spent to prevent just this from happening, it’s hard to see what the government could do to stave off widespread financial mayhem.

  That same government did launch one idea last week: it seeks to force the country’s “home-building corporations”, a left-over from post-WWII state building projects aimed at offering affordable rental homes to everyone, to sell 75% of their rental homes to present occupants (at “reasonable” prices…). That’s a lot more potential debt slaves in one fell swoop. Whether or not a government, any government, should aim for just that is quite another matter.

  This is one of Europe’s richest countries. Or so everyone seems to think. Europe is rotten at the core too, not just the periphery.

  unquote

  Alsjemenou……

 12. Ralph says:

  @11 Die persoon heeft niet door dat daar A) Waarde tegen over staat B) Spaargeld tegenover staat C) Een deel van de totale schuld al is afgelost via de spaarhypotheek

 13. Adamus says:

  Waar was de RvS in de jaren negentig????

 14. Adamus says:

  Ralph:
  @11 Die persoon heeft niet door dat daar A) Waarde tegen over staat B) Spaargeld tegenover staat C) Een deel van de totale schuld al is afgelost via de spaarhypotheek

  Mhh, mijn spaargeld is jouw schuld en niet mijn schuld is mijn spaargeld.

  Straks zijn de spaarhypotheekpotjes ook leeg cfr pensioenfondsen keren minder uit.

 15. Jos says:

  Citaat raad van State:
  “In dit verband wijst de Afdeling er tevens op dat de Europese Commissie in haar beschikking over staatssteun en de woningcorporaties de doelgroep die maatschappelijke ondersteuning behoeft, omschrijft als personen met een inkomen van ten hoogste € 33.614” (bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33129/kst-33129-4?resultIndex=3&sorttype=1&sortorder=4)

  Is dit ook de doelgroep die maatschappelijke ondersteuning behoeft bij het financieren van een koopwoning? Waarom zou de Raad van state anders vermelden dat de woningmarkt integraal moet worden opgepakt!

 16. Maarten Post says:

  Ralph,

  a) Die “waarde” daalt, is goeddeels lucht.
  b) Spaargeld volstaat amper voor de enorme schulden, bovendien is dat geld ook voor andere doeleinden nodig (pensioen, dure aankopen).
  c) Bij meer aflossen, consumeert men minder (verstandig), ontstaat een recessie (= inzakkende consumptiebubbel) en valt er minder te sparen en af te lossen. Dalende huizenprijzen, recessie, gedwongen verkopen: een recept dat jouw optimisme tenietdoet.

 17. flapdrol says:

  En een eengezinswoning voor je drie kinderen kun je in en rond de grote steden natuurlijk makkelijk kopen als je 43k+ verdient. Zeker wanneer dat een gezamenlijk inkomen is van twee (of drie) gezinsleden, liefst allen met een tijdelijk contract. De bank stelt zich dan namelijk extra toegeeflijk op in dat soort gevallen. En als je een hypotheek afsluit krijg je natuurlijk ook elk jaar, zoals het hoort, een inflatiecorrectie. We willen namelijk het maken van schulden natuurlijk niet teveel stimuleren door deze weg te inflateren (dat gebeurt helaas volledig per ongeluk). En ja, als je meer gaat verdienen moet je ook uit je koophuis verhuizen, want huizen tot 250k zijn namelijk niet bedoeld voor mensen die meer dan 60k verdienen. En kom op, de WOCO’s leveren over het algemeen topkwaliteit en hebben zelf natuurlijk ZEER hoge hypotheeklasten. Dan toch volkomen terecht dat mensen die wat meer kunnen dragen dan ook wat meer betalen? U zegt dat u juist wat meer wil sparen met die lage lasten nu? Dat snap ik niet….

  Het is heel simpel. Het Nibud adviseert dat u ongeveer 30% van uw inkomen aan wonen besteedt. Het pure liberalisme dicteert dan dat we er vanuit de regering voor zorgen dat iedereen (=huurders) precies 30% van zijn inkomen aan wonen besteedt. Ja?

 18. Scheefwoner:
  dr.t

  Het artikel gaat wel over scheefwoners en wist je dat van alle huurders juist die groep tot de beste betalers van het land behoort. Die groep waar jij het over hebt zijn de echte tokkies. Ik zou makkelijk een huis kunnen kopen maar waarom zou ik dat doen als ik minimaal het dubbele kwijt zou zijn aan woonlasten?

  Kun je nagaan wat er gebeurt als de woco’s 75% van de woningen moeten aanbieden aan de huurders. De scheefwoners zijn dan de enigen die kunnen kopen en de woco’s houden dan een leuk tokkiebetalersbestand over. Scheefwoners moeten gekoesterd worden en de woco’s weten dat.

  Jij bent dus eigenlijk de échte parasiet, die voorwendt zogenaamd sociaal te zijn, maar ondertussen misbruik maakt van alle regels.

  Laat ze de scheefwoon-wet maar invoeren. Speciaal voor jou! Het liefst hebben we dat JIJ 50 procent meer betaald.
  Misschien kom scheefwoner wel tot bezinning en denkt dan: “goh misschien hebben we die welvaart ook op kosten van de gemeenschap, belastingbetaler!”

 19. Frans says:

  dr t hoe er het over tien jaar bijstaat?
  Over tien jaar denkt dr t: wat had ik het mis tien jaar geleden met mijn ideeen over de huizenmarkt!

  Anyway: dr t et all: een voorspoedig 2012. (Al gaat dat financieel voor een ieder lastig worden haha!)

 20. Frans says:

  Hier aardige informatie over de problematiek van de sociale woningbouw door woningcorporaties.
  http://www.vidomes.nl/Samenwerking/nieuws/Pages/Geldverdwijntuitsocialevolkshuisvesting.aspx

 21. Gerson says:

  Rutte: ‘De aftrek is een heel goed instrument. Eén: het corrigeert de veel te hoge belastingen in Nederland. Twee: het stimuleert de bezitsvorming. En over die vermeende schulden: ja, wacht eens even, het gaat niet om vakanties. Onder die schulden liggen stenen, grond – een huis dat gewoon waarde heeft… Bovendien staan tegenover die schulden onze pensioenpotten met 700 miljard. Er is geen land ter wereld met zoveel spaargeld.’

  1) Verlaag dan de belastingen. Wie is hier de premier?
  2) HRA stimuleert het bezit van schuld, niet van vermogensopbouw.
  3) De pensioenpotten zijn grotendeels van de mensen die al veel overwaarde hebben op hun huis. De jongeren met een koophuis staan onder water en hebben nog helemaal geen pensioen opgebouwd. Een kulargument dus.
  4) Dat spaargeld, dat is van mij. Niet van iemand met een huis dat onder water staat. Je kunt dat niet zo maar wegstrepen, Mark Rutte.

 22. Frans says:

  @ Gerson: het bekende gel*l van de VVD & Rutte.
  Ik heb hier al eens uitvoerig op gereageerd op deze site.
  Als je een geheime agenda hebt en niet de waarheid wilt/kunt vertellen, dan krijg je dergelijke nonsense uitspraken die kant nog wal treffen.
  Rutte zegt over verlaging van belasting: Daar is geen concensus over te krijgen…. Wat? geen concensus? Is ie er wel dan voor de HRA?
  Mijn belasting wordt !(P*@Y@#$Y#$ niet gecorrigeerd omdat ik huur en bovendien geen huursubsidie ontvang.
  Ik kan zo wel even doorgaan, maar laat maar, verpest ik nog het staartje 2011 what’s left.

 23. Vedder says:

  dr.t

  ‘Huiseigenaren kunnen tegen een stootje, gezien de overwaarde’

  Hoe vaak moeten we dit nog herhalen voordat het muntje valt: de overwaarde is zeer ongelijk verdeeld. Waar een grote groep idd geprofiteerd heeft en een stootje kan verdragen is er ook een flinke groep die flink verlies zal moeten nemen.

  Verder moet me van het hart dat ik het principieel onjuist vind dat scheefwonen als een op zichzelf staand probleem wordt geschetst. Het is een symptoom van de verrotte situatie op de woonmarkt in zijn geheel. Er is dus kennelijk vraag naar goedkopere woningen, wat is het probleem zolang de huurder geen subsidie ontvangt? Daarbij is het toch principieel een vrije keus hoeveel ik aan wonen wil uitgeven, we leven toch verdomme niet in een communistische staat waar ze bepalen hoeveel brood ik krijg toegewezen en wat voor een woning voor mij geschikt is. Iemand die drie keer modaal verdient kan je toch zeker ook niet verbieden een auto onder de 50 mille te rijden?! De autobranche zou er ongetwijfeld gelukkig mee zijn. Overigens huur ik zelf in de vrije sector.

  Rest me verder jullie te bedanken voor de interessante bijdragen vh afgelopen jaar!

  Prettige jaarwisseling en een gelukkig nieuwjaar!

 24. Scheefwoner says:

  Jij bent dus eigenlijk de échte parasiet, die voorwendt zogenaamd sociaal te zijn, maar ondertussen misbruik maakt van alle regels.

  Laat ze de scheefwoon-wet maar invoeren. Speciaal voor jou! Het liefst hebben we dat JIJ 50 procent meer betaald.
  Misschien kom scheefwoner wel tot bezinning en denkt dan: “goh misschien hebben we die welvaart ook op kosten van de gemeenschap, belastingbetaler!”

  Haha, wat een lachertje. Hier druipt het desperate vanaf. Sta je al ver onder water?

  Kun je mij vertellen van welke regels ik misbruik maak? Ik huur al 20 jaar zonder huursubsidie en ieder jaar huurverhoging. Het enige wat je mij zou kunnen verwijten is dat ik een woning bezet hou voor iemand die minder verdient dan 33000 euro. Verder betaal ik netjes al mijn belastingen/vermogensrendementsheffing en heb nooit aanspraak op een uitkering/subsidie gemaakt. Eigenlijk een voorbeeldig burger die niet in het pyramidespel is gestapt. Ook heb ik nooit beweerd sociaal te zijn want dat is een utopie in deze huidige samenleving.

  Verder zeg je: het liefst hebben we dat jij 50% meer betaalt. Kun je me laten weten wie “we” is?

  Misschien bedoel je de groep die op de top met aflossingvrije hypotheek heeft gekocht en die ieder jaar verder onder water komt te staan? Nou die kan scheefwoner zelfs door 50% meer huur te gaan betalen niet meer redden.

  En voor jouw informatie: scheefwoner komt niet tot bezinning en zal niet denken dat we de welvaart hebben op kosten van de belastingbetaler. De welvaart die ik heb is door hard werken en spaarzaam leven gecreëerd en niet gebaseerd op lenen en uitgeven.

  De welvaart die jij gehad hebt, is on a lend and spend basis but unfortunately for you: It’s pay back time!

  Fijne jaarwisseling en een welvarend 2012.

 25. Peter2 says:

  @Splinter-balk,

  Wanneer is er bepaald dat alles wat je verdient en niet uitgeeft op moet aan wonen? Sinds wanneer is dit de maatstaf om te bepalen wie scheefwonen zijn en wie niet?

  Als ik 5 ton per jaar verdien en ik vind een goedkope auto prima voor mij en geef liever geld aan andere zaken uit. Of ik spaar zodat bedrijven gemakkelijker aan krediet kunnen komen voor productieve ontwikkelingen in onze maatschappij.

  Dan ben ik volgens jou dus een scheefrijder en de ultieme uitvreter van onze samenleving. Ik kan gemakkelijk de auto en het onderhoud betalen, dus is het volgens jou gerechtvaardigd in mijn geval de prijs met 505 te verhogen.

  Het schijnt zo te zijn dat slavernij verboden is bij de grondwet, maar je doet alsof slavernij het grootste goed is om iedereen evenveel over te laten houden aan het einde van de maand!

  1 woord: Communist!

 26. ll says:

  4. Netherlands – 376.6% – External debt (as % of GDP): 376.6% – Gross external debt: $2.46 trillion (2009 Q3) – 2009 GDP (est): $654.9 billion

  Dat was dus 2009, ondertussen wel gestegen de externe schuldenpositie van ons geliefde Olland……naar 3.7 triljoen, met dank aan foreigner 🙂 http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=94&c=nl&l=en

  Het CBS maakte vandaag bekend dat Nederlandse bezittingen een waarde vertegenwoordigen in 2008 van 3.500.000.000.000 Euro (3.5 biljoen) Het gaat hier dus om alle woningen, voorraden, wegen, dijken, vervoermiddelen, landbouwgrond e.d.

  Als je dit omslaat per inwoner in Nederland kom je uit op meer dan 200.000euro per Nederlandse inwoner.

  Olland bestaat echt niet meer ? 😉

  Of schulden afbetalen of in handen van de foreigners…..

  Allemaal een schuldloos Nieuwjaar toegewenst…. 🙂

 27. philippulus says:

  ‘early warning system’

  LOL

 28. tufkaj says:

  philippulus: ‘early warning system’

  tsja, veel politici zitten echt om de vingers van de NVM gewonden. Zo’n betty de boer bijvoorbeeld is echt een spreekbuis van de NVM in de 2e kamer.

  Allemaal een goede jaarwisseling en een goed 2012!

 29. Jacques says:

  Als dit voorstel er door komt ga ik gewoon minder werken. Want ik ben niet van plan mijn geld in de ftuitautmaat van Donner te gooien.

 30. Dow Jones says:

  In de wollige wereld van de politiek moet je uitspraken soms vertalen om ze duidelijk te begrijpen…

  Vandaag zei Rutte weer eens iets wat NU.nl als volgt samenvat: “Rutte blijft aftrek beschermen”

  Vrij vertaald: “Rutte spoort banken aan hun hypotheekactiviteiten in Nederland te staken.”

  http://www.nu.nl/economie/2704925/rutte-blijft-aftrek-beschermen.html

  Cheerio,

  Dow Jones

 31. Dawg says:

  ll: 4. Netherlands – 376.6% – External debt (as % of GDP): 376.6% – Gross external debt: $2.46 trillion (2009 Q3) – 2009 GDP (est): $654.9 billionDat was dus 2009, ondertussen wel gestegen de externe schuldenpositie van ons geliefde Olland……naar 3.7 triljoen, met dank aan foreigner indexmundi.com/g/g…&c=nl&l=enHet CBS maakte vandaag bekend dat Nederlandse bezittingen een waarde vertegenwoordigen in 2008 van 3.500.000.000.000 Euro (3.5 biljoen) Het gaat hier dus om alle woningen, voorraden, wegen, dijken, vervoermiddelen, landbouwgrond e.d.Als je dit omslaat per inwoner in Nederland kom je uit op meer dan 200.000euro per Nederlandse inwoner.Olland bestaat echt niet meer ? Of schulden afbetalen of in handen van de foreigners…..Allemaal een schuldloos Nieuwjaar toegewenst….

  Je suggereert met je cijfers weer eens een financiele
  apocalyps van Nederland (schijn je op te kicken), maar je hebt klaarblijkelijk geen idee wat het begrip externe schuld inhoudt.

  Afgaande op gegevens van de De Nederlandsche Bank bedroeg de bruto externe schuld van Nederland aan het eind van het derde kwartaal 2011 1.918,2 miljard ofwel 1,9182 biljoen en aan het eind van 2009 1,6577 biljoen. Let wl: het gaat hier dus om getallen die sowieso een factor 2000 lager liggen dan jij met die 3,7 triljoen suggereert.

  http://www.statistics.dnb.nl/popup.cgi?/usr/statistics/excel/t12.12nk.xls

  De bruto externe schuld van Nederland is een overzicht van de uitstaande verplichtingen van Nederlandse ingezetenen ten opzichte van het buitenland. Net zo goed als dat Nederlandse ingezetenen verplichtingen hebben aan het buitenland heeft het buitenland verplichtingen aan Nederlandse ingezetenen. Saldeer je die wederzijdse vorderinegn en verplichtingen dan vind je het zogenaamde externe vermogen. En dan blijkt volgens tabel 12.14 (onderste regel)dat Nederland aan het eind van kwartaal 3 van 2011 een positief extern vermogen van 206,022 miljard euro heeft. Nederlandse bedrijven, gezinnen, de overheid en financiele instellingen hebben dus op dit moment welliswaar in totaal een schuld van ruim 1.900 miljard aan het buitenland, maar diezelfde huishoudingen hebben per saldo een vordering op het buitenland die totaal 200 mijard euro hoger is.

  http://www.statistics.dnb.nl/popup.cgi?/usr/statistics/excel/t12.14nk.xls

  Mischien vind je het jamer, maar als collectief zijn “we” dus nog niet failliet. Wel is onze internationale vermogenspositie enorm kwetsbaar voor wisselkoersveranderingen.

 32. Peter2 says:

  @Dawg,

  Mijn bijdrage 🙂

  Als een deel van de vorderingen niet inbaar is, dan veranderd alles. Verder kunnen we niet zo heel veel met de cijfers, omdat jouw bezittingen niet gevorderd kunnen worden als ik mijn verplichting aan een buitenlander niet kan voldoen…enzovoort.

  Zowel interne als externe wettelijke onmogelijkheden maken een inhoudelijke discussie op basis van de cijfers onmogelijk. Zelfs de volgorde van het uitoefenen van uitstaande claims in de wereld kan het plaatje drastisch veranderen en dat is gewoon niet in totalen te vatten!

  De conclusie moet zijn dat de cijfers op geaggregeerd niveau heel weinig zeggen en onbruikbaar zijn voor bijna iedere discussie of conclusie. Enkel als een land alleen verplichtingen heeft en helemaal geen vorderingen is er enige zekerheid te verbinden aan de cijfers, maar zelfs dan kan het nog zinloos zijn. Zo kunnen privé personen alle schulden, waarvan de meeste gewoon nooit te innen zijn.

 33. Dawg says:

  Peter2,

  Leestip:

  http://overons.rabobank.com/content/images/sparen_tcm64-74188.pdf

  Geeft wat meer inzicht in de vraag voor welke type vraagstukken / discussies het begrip extern vermogen van belang kan zijn.

 34. maria says:

  De beste wensen voor 2012!!!

  Lieve groet,

  Maria.

 35. Juan Belmonte says:

  ll: Dat was dus 2009, ondertussen wel gestegen de externe schuldenpositie van ons geliefde Olland……naar 3.7 triljoen, met dank aan foreigner 🙂 indexmundi.com/g/g…&c=nl&l=en

  Allereerst de beste wensen voor 2012 !

  Het Surrealisme is een prachtige kunstvorm
  maar het Surrealisme van de HuidigeHogeHuizenprijzen
  is gebaseerd op de kunstmatigheid waarmee de boel nu vastzit: gesubsidieerd (HRA) huizen leasen (aflossingsvrij) om die prijzen maar hoog te houden.
  Niet te schilderen 🙂

  Géén Kamikazekoper stapt nog in want:

  Wie het laatst liegt,
  betaalt het gelag

  Dus op naar meer realistische Huizenprijzen !

  HET PROBLEEM OP DE HOLLANDSE HUIZEN-“MARKT”
  is gewoon dat de PRIJZEN TE HOOG ZIJN.

  Hoe moeilijk kan het zijn ?
  Al het andere (oproep tot NHG naar 5.000.000, bankierende provincies) is tijdelijk gelul in de ruimte.

  Kortom:
  – zet de mouw open
  – laat de aap maar uit de mouw komen.

  Maar even terug naar de reactie.
  Dus ll als Juan het goed begrijpt:
  External debt NL 3,7 triljoen voor 17 miljoen inwoners
  External debt Duitsland 5,2 triljoen voor 82 miljoen inwoners.

  Kortom: NL heeft grofweg 4 maal méér external debt dan Duitsland.

  Zou dat iets te maken hebben met de Hogehuizenprijzen, in Duitsland kost een woning gemiddeld een ton minder !!!

 36. lorenzo says:

  Juan Belmonte: , in Duitsland kost een woning gemiddeld een ton minder !!!

  ik heb dan wel een rekenapparaat van de Hema …nou ja bekijk zelf maar , een voorbeeld in een mooie courante omgeving in Duitsland :

  http://www.tweedewoning.eu/woningen/toon/2513847

 37. Juan Belmonte says:

  lorenzo,

  Merci Lorenzo, inderdaad een dergelijke woning doet in NL op een courante plek gerust het drie-dubbele.

 38. Suzanne says:

  Juan Belmonte: Merci Lorenzo, inderdaad een dergelijke woning doet in NL op een courante plek gerust het drie-dubbele

  Hier een berichtje uit het hoge Noorden. Assen is weliswaar niet courant, maar een dergelijk huis is hier voor een tonnetje of drie wel ‘zu haben’.

  http://www.funda.nl/koop/assen/huis-47987335-dwarsbree-9/

  Eerlijkheid gebiedt mij hier wel iets aan toe te voegen. De recessie heeft hier in Assen al keihard toegeslagen. Als je door de binnenstad loopt, zie je overal leegstaande kantoorpanden, lege winkelpanden. Alleen op de A-locaties met de landelijke ketens lijkt er nog niets aan de hand. Maar ga je even een zijstraatje in, dan staat het ene winkelpand leeg naast het andere, en de rest houdt opheffingsuitverkoop. Heel triest.

  Werkgelegenheid loop hier dan ook schrikbarend terug. De kazerne heeft een hele divisie verloren (de tankdivisie). De NAM heeft de hele IT afdeling naar Amsterdam verhuisd en de HR afdeling naar Den Haag. Dat zijn slechts twee voorbeelden van grote Assense werkgevers die hier met of zonder stille trom aan het wegtrekken zijn. En dat zijn allemaal echte banen en echte gezinnen die hier nu niet meer kunnen werken of wonen. De gemeente hoopt nog altijd op een groei van de bevolking, maar ik vermoed dat de Assense bevolking de komende jaren zal krimpen. Met alle gevolgen voor de huizenmarkt van dien.

  Als straks half Assen leeg komt te staan, is het nog maar de vraag hoeveel een huis in Assen nog ‘waard’ mag zijn. Misschien is iedere euro teveel. Je kunt nu eenmaal niet voorspellen welke wijken in tijden van krimp en leegloop blijven staan en welke niet.

 39. henk says:

  Allen de beste wensen voor 2012

  @Suzanne

  Persoonlijk heb ik een heel ander beeld bij de krimpgebieden. De huizenprijzen zullen in krimpgebieden zeker dalen, maar als ze laag genoeg zijn t.o.v. de randstad zal de vraag weer toenemen en dan zal de randstad verder in prijs gaan dalen. (Arbeid zal ook wel weer zijn weg vinden naar plaatsen waar meer aanbod is.)

  Je ziet dit verschijnsel ook op micro niveau terug. In de plaast waar wij een huis zoeken zien we dat in minder populaire wijken wordt eerst niets verkocht, daarna daalt de prijs daar sterk en zie je dat in de populaire wijken de verkopen stokken, daarna dalen ook daar de prijzen.

  Zelfs in 1 straat zie je dit verschijnsel al. Huizen met een tuin op het noorden staan lang te koop, dalen daarna hard in prijs en daarna volgen de huizen met tuin op het zuiden.

  De overheid wil doen geloven dat er krimp gebieden zijn in Nederland(misschien Delfzijl uitgezonderd) in plaats te stellen dat dit een normale prijsaanpassingsspiraal is bij uitval van vraag.

 40. lorenzo says:

  Juan Belmonte: lorenzo, Merci Lorenzo, inderdaad een dergelijke woning doet in NL op een courante plek gerust het drie-dubbele.

  Maar beste Juan , wil je me ook in 2012 niet iedere keer zoveel werk bezorgen , de (buitenland) missers blijven zich maar opstapelen !?
  Aan de andere kant : ben graag behulpzaam , keer op keer.

 41. nhz says:

  dr.t: Itt de huurders in Amsterdam, waarvan er 5000 hun woning zijn uitgezet wegens illegale praktijken.

  stelt niks voor vergeleken bij de illegale verhuurders, die massaal hun tweede, met belastinggeld gesubsidieerde, koopwoning verhuren en toch de HRA claimen. Maar in dit geval heeft de politiek besloten dat de Belastingdienst deze massale fraude systematisch negeert. Zo weten we weer waar de prioriteiten liggen in Nederland, en bij dr.t.

  dr.t: Huiseigenaren kunnen tegen een stootje, gezioen de overwaarde,

  nogmaals, de mensen die nog overwaarde hebben (dat begint een uitstervend ras te worden) zijn irrelevant. De enigen die van belang zijn dat is de sterk groeiende groep met grote onderwaarde.

  dr.t: En ja de HRA bevoordeelt huisiegenaren, maar kies dan voor belastingmaatregelen die’woningneutraal’ zijn ter compensatie van de hoge belastingdruk.

  ik kan je garanderen dat woningneutrale maatregelen negatief uitpakken voor de topinkomens. Die betalen nu effectief soms maar 10% IB, op voorwaarde dat ze bijna al hun inkomen aan een woning besteden (waar je het later belastingvrij weer uit kunt halen). Een vlaktaks is voor deze groep nadelig, maar voordelig voor mensen die nu huren in de vrije sector, of in een WBV woning met minimale subsidie (dat is een groot deel van het bestand).

  een mooi nieuwjaar gewenst dr.t, met wellicht wat meer wijsheid 😉

  asd: Is er niet meer behoefte aan een radicaal omdenken, te realiseren door meer creativiteit van parlement, WRR, R.v.S. etc. en een “goed” ambtenarenapparaat (zonder de onhebbelijke NL gewoontes) waarmede een stimulerende, initiërende invloed kan worden uitgeoefend op alle thema’s, die de komende tientallen jaren de samenleving aangaan?

  tja, dat gaat dus never nooit niet gebeuren in de polder. Ikke, ikke, ikke, te beginnen met het kleptocraten en topambtenaren gilde en hun bazen (de banksters en multinationals).

  Ralph: @11 Die persoon heeft niet door dat daar A) Waarde tegen over staat B) Spaargeld tegenover staat C) Een deel van de totale schuld al is afgelost via de spaarhypotheek

  en Ralph wil niet doorkrijgen dat de waarde, schuld en spaargeld bij heel verschillende personen zitten. Je bent toch geen crypto-communist, Ralph?

  Peter2: 1 woord: Communist!

  tja, en er zijn er nog meer hier op het forum; de grap is dat ze zichzelf meestal liberaal noemen 😎

  philippulus: Wij maken deel uit van de vrije sector, waar vraag en aanbod regeren. We zitten niet op steun te wachten.

  gratis CABARET van de makelmannetjes en -vrouwtjes; misschien kunnen ze vastgoedmagnaat Youp opvolgen.

  Juan Belmonte: Kortom: NL heeft grofweg 4 maal méér external debt dan Duitsland.

  Zou dat iets te maken hebben met de Hogehuizenprijzen, in Duitsland kost een woning gemiddeld een ton minder !!!

  het lijkt me eerder gerelateerd aan een financiële sector als een waterhoofd, wat indirect natuurlijk weer samenhangt met een ongekende huizenbubble.

  henk: De huizenprijzen zullen in krimpgebieden zeker dalen, maar als ze laag genoeg zijn t.o.v. de randstad zal de vraag weer toenemen en dan zal de randstad verder in prijs gaan dalen. (Arbeid zal ook wel weer zijn weg vinden naar plaatsen waar meer aanbod is.)

  wat mij opvalt is dat in (o.a.?) Zeeland de prijzen nog steeds vrijwel niet gedaald zijn, terwijl ze in de afgelopen 20 jaar gigantisch gestegen zijn, van (terecht) véél goedkoper dan de Randstad tot nu vergelijkbaar met de Randstad in de middelgrote steden. Het verschil met bijv. Drente begint opmerkelijk te worden, terwijl er hier in Zeeland nauwelijks goedbetaalde banen zijn en een uittocht van enkele grote Rijksdiensten dreigt (de ambtenarij lijkt de laatste steunpilaar van de huizenhoge prijzen in het zeeuwse).
  Er is een bekend model over het verloop van huizenbubbles (ooit o.a. te lezen op itulip.com) en hoe die zich verspreiden van centrum naar periferie en weer terug tijdens een bubble. Tot nu toe lijkt dit in NL niet echt op te gaan (in veel andere landen wel!), maar wellicht komt dit gewoon omdat onze overheid veel meer dan elders de marktwerking gesaboteerd heeft.

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  bij deze alle bezoekers een voorspoedig nieuwjaar gewenst, met een broodnodige harde sanering van de huizenmarkt, zodat Nederland weer een beetje gezond de toekomst tegemoet kan treden (al zie ik het er nog niet van komen; maar het bovenstaande commentaar van de RvS lijkt me een aanzet in de goede richting).

 42. Suzanne says:

  henk,

  Helaas, Henk, dit is niet te vergelijken met het verplaatsen van interesse van de ene wijk naar de andere. Als hier de werkgelegenheid wegtrekt, komt het definitief niet meer terug. Reistijden naar het westen zijn te lang om heen en weer te kunnen reizen. Drenthe wordt gemarginaliseerd tot bejaardenoord en plaats om de Randstedelijke ‘undesirables’ naartoe te sturen (criminele junks met psychiatrische klachten stuurt men bijv. naar Beilen).
  Nee, ik geloof niet dat dit een trend is die nog te keren valt. Want mét de bedrijven trekken ook goedopgeleide jongeren weg, en dan wordt het voor bedrijven wel heel onaantrekkelijk om hier ooit nog weer terug te komen.
  Het is gewoon een onderdeel van de wereldwijde trend van urbanisatie.
  Overigens vallen daar mijns inziens ook de veelgeprezen Duitse huizen vaak onder. Als je door Duitsland rijdt, kom je hele spookdorpen tegen, waar niets meer te doen is en waar men dus ook niet meer met goed fatsoen kan wonen. Nogal logisch dat de huizen daar geen stuiver meer kosten….

 43. Okkie says:

  dr.t,

  Er is niet voor niets zoveel paniek vanwege het mogelijk aanpakken van de HRA. Mensen weten dat hun huizen veelal minder waard zijn dan de hypotheek.

 44. Steven says:

  aan Suzanne

  Is het echt zo erg in Drenthe? Ik moest laatst naar Beilen en in dat dorp ligt een knoert van een Friesland Campina fabriek (daar moest ik dus heen). De huisjes er omheen zagen er allemaal leuk uit. Daar valt het nog wel mee. Maar als je een bepaalde tendens ziet, zie je dus ook de toekomst: zou zo maar kunnen inderdaad. Drenthe half leeg met bejaarden en criminele junks: mooie combinatie..

 45. Suzanne says:

  Steven,

  Ik kom ook regelmatig in Beilen. Het is er echt heel erg. Die opvang voor criminele psychiatrische junks is vrij bepalend voor het dorp (dealende junks in de dorpsstraat).
  Er is een hele nieuwe wijk (De nagtegael), gebouwd in 2006-2010). Ziet er prachtig uit, maar veel bewoners zijn er ernstig in de problemen. Hebben daar hun huis op de piek gekocht en komen er nu achter dat het niet zo goed toeven is in dat stukje Drenthe (geen werk meer, maar ook: junks en andere problemen). Komt niet meer goed daar. Je ziet het niet aan de buitenkant, want ik vind het nog steeds een van de fraaiste nieuwbouwwijken van Nederland, maar geloof me, de problemen zijn heel structureel.

 46. dalen says:

  @ Suzanne

  Ik heb een paar jaar geleden nog een huisje gekocht in Kloosterveen, Assen. Maar mijn perceptie is dat er wel steeds meer te koop staat, maar dat het met de werkloosheid wel meevalt. Ik kom er niet heel veel en lees ook de plaatselijk kranten niet maar naar wat ik hoor, is de reden dat huizen veel te koop staan dat er veel scheidingen zijn. Dat is denk overal zo.

  Met de kerst nog gegeten bij Van der Valk in Assen en daar zaten alle zalen propvol, zoals altijd trouwens.

  Anyway, ik weet niet precies wat er leeft onder de bevolking maar voor het oog gaat het wel goed. Dat zal dan wel ogenschijnlijk zo zijn?

  PS iedereen een goed en gezond 2012

 47. henk says:

  @suzanne

  Het is een interessant thema. Ik ken de situatie in assen niet.

  Vrienden van mij wonen in Friesland en werken in de randstad. Met name de rust en de ruimte deed hun besluiten om te vertrekken. iedere kenniswerker kan 2 dagen per week thuis werken. Voor hen woog het woongenot op tegen de reistijd. Des te groter het prijsverschil des te meer mensen die stap maken.

  Wat wel vervelend is is dat werk terug gaat naar de randstad. Dit kan deels verklaart worden door de overmaat aan lege kantoorruimtes hier in de randstad, die het voor bedrijven aantrekkelijk maakt om activiteiten te centreren, kost toch niks. Persoonlijk vind ik dat deze kantoren gesloopt dienen te worden of omgebouwd naar woningen. Het kan niet zo zijn dat er weer extra druk komt op de woningmarkt in de randstad terwijl de rest leegloopt.

 48. Juan Belmonte says:

  lorenzo: Maar beste Juan , wil je me ook in 2012 niet iedere keer zoveel werk bezorgen

  In 2012 komt Spanje vanzelf in beeld. Met of zonder veel werk voor Lorenzo, het gaat gebeuren.

  Ook de regie op de NL huizenmarkt, dossier HRA zal duidelijker zichtbaar zijn. Met de geleidelijke afbouw van de tijdelijk tot bizarre hoogte (11 JanMo) opgehoogde Nationale LaatdeHuizenNooitinPrijsDalen Garantie NHG is hier al een begin gemaakt.

  In de zomer 2012 moét (bij wet) een financieel consumentenadviseur betaald worden door degene die hij zou moeten dienen: de consument, iets wat de Polder de afgelopen 20 jaar glad(jes) is vergeten en wat nogal wat woekerpolissen in het nadeel van diezelfde consument heeft opgeleverd.

  HRA gaat eraan,
  – in 2011 in Spanje
  – in 2012 in Holland
  want wie nu nog rekent met 100% HRA over 0..30 jaar is een Kamikazekoper.

  Diverse hoogleraren verwachten een huizenprijsval van 25% in de komende tijd, een enkele NVM makelaar in het topsegment geeft aan dat dit gaande is, de leiding van NVM is opvallend stil.

  Denkt Juan dan, maar wie liever NVM/VGH retoriek gelooft (b.v. 64% van de NL-ers denkt dat de huizenprijzen in 2010 niet dalen) is daar natuurlijk vrij in.

  Dalen is het woord voor 2012:
  – vrijwel niemand betaalt de huidige prijsniveau’s (dat kan ook niet de totale hypotheekschuld neemt niet met 40 miljard per jaar toe zoals in het recente verleden)
  – banken trekken zich op de huidige prijsniveau’s ook terug: teveel risico op niet-terugbetalen.

  Happy Holland House Leasing
  word gewoon mèt boerenverstand
  Lenen èn terugbetalen

  en dat brengt de Surrealistische Huizenprijzen richting Realisme.

 49. Juan Belmonte says:

  Suzanne,

  Klein maar fijn: een vrijstaande woning in Assen voor 11 maal Jan Modaal bruto = 350.000 euro = 800.000 oude guldens.

  Holland heeft zoveel vertrouwen in het instandhouden van de huidige prijsniveaus dat NHG voor dergelijke vrijstaande woningen geldt.
  De vraag is dan meteen waarom de Staat BORG moet staan voor een dergelijk vrijstaand huis.

  Juan probeert dit in het Spaans te vertalen om het uit te kunnen leggen aan de druivenplukmachineonderhoudsmonteur die in Spanje van zijn stoel valt als-i dit hoort.

  En Holanda el gobierno da garantias hasta 350.000 euros …

  Blijft bizar, hoezo woning-“markt”, dit is een fabeltjesland.

 50. Juan Belmonte says:

  henk: Het kan niet zo zijn dat er weer extra druk komt op de woningmarkt in de randstad terwijl de rest leegloopt.

  Henk, in een markt is er een PRIJS-mechanisme.

  Als de Friezen en Limburgers flink zakken in prijzen, valt de bevolkingskrimp mee. Als ze collectief besluiten hun huizen vanaf nu steeds duurder op de “markt” te zetten, ontnemen ze volgende generaties de mogelijkheid om zelfstandig te wonen en ontvolkt het helemaal.

  Moderne technieken maken afstandswerken mogelijk, zo verdwijnt vrij veel werk naar India, China, niet omdat ze daar zo dicht bij de randstad zitten maar vanwege uurloon en dito huizenprijzen.

 51. Steven says:

  Juan Belmonte,

  Binnen twee jaar heb je de kosten er al uit als je koopt met “Nationale Hypo Garantie”. welke idioot heeft dit eigenlijk verzonnen?? En helemaal bizar is dat het mogelijk was in 2006. Voorzag de staat dat het ook kan zakken en dachten ze: daar gaan wij wel even garant voor staan voor een symbolisch bedrag van éénmalig een half procent kosten… bizar

 52. Steven says:

  “Binnen twee jaar heb je de kosten er al uit als je koopt met “Nationale Hypo Garantie”. komt natuurlijk door de rentekorting. Overigens is NHG natuurlijk ontstaan uit het huwelijk van banken en regering. Na de politiek kan je altijd nog een leuk commissariaatje krijgen bij één van de bedelbanken.

 53. Juan Belmonte says:

  Steven,

  Zelf zeggen ze:
  “NHG is van maatschappelijk belang omdat het de drempel voor het eigenwoningbezit verlaagt.”
  http://www.nhg.nl/

  De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) is op 10 november 1993 opgericht door het Ministerie van VROM en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Achtergrond hiervan was de wens van het Rijk en de gemeenten om te komen tot verzelfstandiging van het instrument gemeentegarantie met rijksdeelneming. Per 1 januari 1995 was deze verzelfstandiging een feit met de introductie van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

  Juan denkt daar wat anders over, NHG verhoogt de drempel door huizenprijzen langer kunstmatig hoog te houden.

  Zie de huidige transactievolumes: de markt zit op slot en NHG wordt (toch) getrapt afgebouwd.
  De roep om starters kunstmatig (via startersleningen, starterscafés, starters-watdanook) aan het Kamikazekopen te helpen is nu al vijf jaar aan de gang…

  Wáárom moet de Staat (=alle burgers) garant staan voor die vrijstaande woning van 350.000 in Assen, een plaats waar als we Suzanne mogen geloven de werkgelegenheid zichtbaar daalt.
  En waarom dan niet voor die Villa in Bosch en Duin van 5.000.000 euro. Dat is toch niet solidair ?

 54. Juan Belmonte says:

  ll,

  ll

  Juan snapt het niet
  Gezinnen met huurtoeslag in problemen
  Gezinnen met een vader, moeder en twee kinderen komen nu nog in aanmerking voor huurtoeslag wanneer zij niet meer spaargeld hebben dan 41.570 euro,

  Dat zijn dus allemaal gezinnen met meer dan 40.000 euro spaargeld.

  WAAROM MOETEN ALLE HOLLANDSE BURGERS
  >b>huursubsidie
  verlenen aan gezinnen met 40.000 euro vermogen ????

  Kan dan niémand meer gewoon zijn eigen wonen betalen en hoe zou dat dan komen ?

  Kijk: steunmaatregelen als subsidies zijn toch bedoeld vanuit een noodzakelijkheidsbegindsel, niet kunnen zonder.

  In de polder heeft iedereen recht op zijn eigen subsidie die we allemaal niet nodig hebben:
  – de rijken hebben HRA aftrek dan mogen
  de gezinnen met 40.000 euro spaargeld wèl huursubsidie krijgen.

  Juan probeert dat uit te leggen aan die druivenplukmachineonderhoudsmonteur, laten we hem Joaquin noemen, ….

  En Holanda el gobierno….
  tssssssss

 55. Juan Belmonte says:

  In Holland zijn gezinnen met 40.000 euro vermogen in de problemen omdat de huursubsidie vervalt.

  Journalisten hebben ook een prima opleiding genoten als ze een dergelijk verhaal opschrijven op de wijze zoals in het artikel verwoord.

  GRATIS CABARET ! 🙂

 56. Juan Belmonte says:

  Hoe kunnen gezinnen met 40.000 euro vermogen nu in de problemen komen, en als dat zo is, waarom is die huursubsidie dan (kennelijk) zo hoog dat ze niet zonder zouden kunnen ?

  Juan snapt het allemaal weer eens niet en dat op de eerste dag van het nieuwe jaar, het belooft een bewogen jaar te worden zo.

 57. nhz says:

  Suzanne: Drenthe wordt gemarginaliseerd tot bejaardenoord en plaats om de Randstedelijke ‘undesirables’ naartoe te sturen

  iets dergelijks probeert de lokale elite in Zeeland ook: Zeeland veranderen in het nationale vuilnisvat, waar alles kan wat elders niet gewenst is (zoals kerncentrales en andere vieze of energieslurpende bedrijven), daar kun je als politicus vet aan verdienen. Tegelijk wordt de provincie dan graag gepresenteerd als ideale vakantiebestemming (die kerncentrales ruik je toch niet) en ‘het Florida van Europa’, waarbij vermoedelijk alleen bejaarden met veel poen of een groot subsidiebudget welkom zijn. De undesirables zoals asielzoekers, junks en andere ontspoorde types: zouden die bewust in de provincie gestopt worden, of vallen ze tussen de nuchtere provinciebewoners eerder op dan tussen de gemiddelde ADHD Randstad bewoner? Laat Laren het maar niet horen, voor je het weet gaan ze hun eigen contingent ontspoorde zielen (inclusief subsidie) claimen.

  Ik denk dat dit trends zijn die op zijn eind lopen: de Randstad draait op allerlei onhoudbare trends, zoals de scheefgroei rondom financiële dienstverlening in het algemeen, en een consumptie economie (via de havens etc.) die uitgaat van onbegrensde groei en lak heeft aan natuur en milieu. Als de fixatie op blind geld verdienen ophoudt, dan worden ‘achterlijke’ gebieden zoals Drenthe misschien wel waardevol, al was het maar omdat er nog voedsel geproduceerd kan worden of je er met wat moeite rust en natuur kunt vinden die ze in de Randstad volledig om zeep geholpen hebben. Alleen naar de economische kant kijken is op lange termijn een doodlopend spoor.

  Suzanne: Je ziet het niet aan de buitenkant, want ik vind het nog steeds een van de fraaiste nieuwbouwwijken van Nederland, maar geloof me, de problemen zijn heel structureel.

  dat is toch in heel Nederland? zijn er nog wijken waar geen junks rondhangen? Hooguit het uiterlijk van de junks en hun ‘status’ verschilt (coke en andere prijziger drugs in de Amsterdamse grachtengordel, het Gooi etc.; wiet en andere goedkoper alternatieven in de provincie?).

  Steven: daar gaan wij wel even garant voor staan voor een symbolisch bedrag van éénmalig een half procent kosten…

  het wordt straks 0.7%, en ik voorspel dat het na nog 1-2 noodzakelijke verhogingen voor niemand meer interessant zal zijn (al zou het marktconforme tarief 4-5% zijn, dus daar zitten we nog lang niet). Als ze over een paar jaar noodgedwongen ook de voorwaarden voor de NHG dekking van verlies bij verkoop aanscherpen, dan kan dit onzalige idee permanent in de prullenbak van de geschiedenis verdwijnen waar het thuishoort.

 58. Steven says:

  Een NAG (nationale Auto garantie) kunnen ze ook invoeren. Als het gezin met slechts 40.000 eigen vermogen in de problemen komt omdat de huursubsidie wegvalt kunnen ze toch blijven rijden in een dure auto. (kost éénmalig een half procent van de aanschafprijs) 🙂

 59. nhz says:

  Juan Belmonte: In de polder heeft iedereen recht op zijn eigen subsidie die we allemaal niet nodig hebben:
  – de rijken hebben HRA aftrek dan mogen
  de gezinnen met 40.000 euro spaargeld wèl huursubsidie krijgen.

  er is wel een opmerkelijk verschil tussen deze groepen: de huursubsidie komt vooral terecht bij de armste gezinnen, en de koopsubsidie vooral bij de rijkste gezinnen. Logica ver te zoeken, dus het zal wel met politieke belangen te maken hebben.

  Juan Belmonte: Hoe kunnen gezinnen met 40.000 euro vermogen nu in de problemen komen, en als dat zo is, waarom is die huursubsidie dan (kennelijk) zo hoog dat ze niet zonder zouden kunnen ?

  uit het verhaal is duidelijk dat het om uitzonderlijke privileges voor gezinnen gaat; het CDA schreeuwt moord en brand omdat één van de favoriete fokpremies (want het meest voordelig voor de grootste gezinnen) een beetje minder riant wordt. Blijkbaar ziet deze partij haar enige basis tegenwoordig nog bij gristelijke gezinnen uit o.a. Zeeland en Staphorst, en bij de vele grote moslim gezinnen die hun politieke steun en toeverlaat liefst direct het land uit zou zetten. Het CDA klinkt wanhopig; gelukkig werken fokpremies met een flinke vertraging door in de verkiezingen, dus hopelijk is deze partij definitief weg voordat ze het resultaat kunnen verzilveren.

 60. ll says:

  Klopt ook niet Juan, over die huurtoeslag, die mensen moeten uit een sociale huurwoning.

  Als je ook maar 1 cent inkomen hebt uit Box 3, dus boven die 40.000 heb je geen recht op een soc.huurwoning.

  Maakt inkomen ook niets meer uit, weet nhz alles van……

 61. nhz says:

  Steven: Een NAG (nationale Auto garantie) kunnen ze ook invoeren.

  misschien gelijk een Nationale Belasting Garantie erbij, die de belasting voor jou betaalt als je die toevallig even niet kunt betalen. Lijkt me vooral interessant voor de elite, dan kunnen ze doen of ze belasting betalen terwijl het ze nooit een cent kost (gewoon zorgen dat je op de betaaldatum even rood staat en de NBG regelt de rest).

 62. Juan Belmonte says:

  nhz: dus het zal wel met politieke belangen te maken hebben.

  Precies.
  Daarom is het geen woningmarkt maar een woning-“markt”: allemaal subsidies die grotendeels niet stoelen op het noodzakelijkheidsbeginsel van men kan zonder helemaal niks en bovendien met slechte bijwerkingen: HRA is een schuldenstimulator.

  En dus pompen we jaarlijks tientallen miljarden rond, iedereen heeft recht op zijn polderwoonsubsidie, want als hij profiteert dan ik minimaal ook.

  Bizarre gedachte.

 63. Frans says:

  Dat we in 2012 vooral de liefde mogen voelen, en ondanks alle negatieve ontwikkelingen ons niet laten verleiden tot negativisme en scheldpartijen!
  By the way: that freaking bankster cunt George Provopoulos zegt dat Griekse terugkeer naar de Drachme een hel is: hij zou moeten worden opgehangen wegens hoogverraad!
  http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/nieuws/2011/52/griekse-terugkeer-naar-drachme-is-de-hel.xml

 64. Frans says:

  Obama, Hitler and Schmitt: “It is Already Happening,” Warns Former CIA Officer
  http://larouchepac.com/node/21035

 65. Frans says:

  Wie zich breder wil orienteren en meer van de wereld wil begrijpen kan hier zijn hart ophalen:
  http://www.bobchapmanradio.com/xl.html
  Vooral aanbevolen Bob Chapman en Webster Tarpley!

 66. Buddy says:

  @ 50

  dat de staat der Nederlanden ueberhaupt borg moet staan is al een veeg teken aan de wand.

  Hierbij mijn favoriete top 3 van actoren op dit weblog in 2011.
  1. Juan Belmonte
  2. Dalen
  3. nhz (tip: klink minder zuur dan stijg je in 2012 met stip naar de . plaats)
  Dank voor al het leesvoer!!!

  Op de skipistes en de apres-ski bespeurde ik afgelopen week een duidelijk minder uitbundige stemming onder vooral kleine zelfstandigen, zzp-ers, … dan het afgelopen seizoen.
  De meesten zien de bui (recessie 2012) al hangen en weten dat de broekriem aangehaald zal moeten worden.

  Anyway, iedereen een Gelukkig en Gezond 2012

 67. gekke gerritje says:

  Juan Belmonte,

  Geloof me er zijn genoeg zelfstandig ondernemers die de boekjes zo laten kloppen dat er huursubsidie en andere vormen van subsidie worden genoten (avondje uit,kinder toeslag,studie toeslag,zorgtoeslag )betalen wij toch ook met zn allen.
  Heb er zelfs één gesproken die zegt ik betaal toch ook voor al die villa’s die er staan ben wel gek ik leef er lekker van!
  Belachelijk dat dit mogelijk is in nederland.
  Wij werken als echtpaar eerlijk en vallen voor al de toeslagen buiten de boot,maar ja eerlijk duurt het langst.
  Ik zou niet lekker slapen als ik zo zou leven en dan bedenk dat er mensen in nederland wonen die echt niet veel te makken hebben.

 68. Frans says:

  Misschien beter direct naar http://tarpley.net/ voor Webster Tarpley

 69. nhz says:

  Juan Belmonte: En dus pompen we jaarlijks tientallen miljarden rond, iedereen heeft recht op zijn polderwoonsubsidie, want als hij profiteert dan ik minimaal ook.

  Bizarre gedachte.

  of niet: iedere politicus heeft recht op zijn eigen favoriete subsidie potjes, om te verdelen onder het stemvee. Geen land waar dit zo geperfectioneerd is als Nederland. Het is dat geitenfokverenigingen uit de tijd zijn, anders had het CDA er vast ook een breekpunt van gemaakt bij de verkiezingen (tip voor Boer Bleker?).

  Frans: Dat we in 2012 vooral de liefde mogen voelen, en ondanks alle negatieve ontwikkelingen ons niet laten verleiden tot negativisme en scheldpartijen!

  dat duurde maar een fractie van een seconde geloof ik ;(

  OT: ik lees net dat – oud en vertrouwd – de adviezen van banken t.a.v. aandelen gemiddeld ook het afgelopen jaar weer véél te optimistisch waren, en dat u – ook weer gemiddeld gesproken – beter uw geld gewoon in een oude sok had kunnen stoppen. Aan kop voor de slechtste adviezen staat (opnieuw) ING. Kortom, ik wed dat we ING spindokter Valentijn nog vaak in de Fabeltjeskrant gaan tegenkomen, om de kleuters uit te leggen hoe het (niet) ervoor staat met de economie, de beurs en de huizenmarkt.

 70. Suzanne says:

  dalen: Ik heb een paar jaar geleden nog een huisje gekocht in Kloosterveen, Assen. Maar mijn perceptie is dat er wel steeds meer te koop staat, maar dat het met de werkloosheid wel meevalt. Ik kom er niet heel veel en lees ook de plaatselijk kranten niet maar naar wat ik hoor, is de reden dat huizen veel te koop staan dat er veel scheidingen zijn. Dat is denk overal zo.

  Nee, de reden waarom huizen er lang te koop staan, is vooral omdat mensen ze echt niet meer kunnen betalen. Er is in Assen maar een handjevol bedrijven dat mensen in dienst heeft voor meer dan een of tweemaal modaal. Juist die bedrijven trekken weg of reduceren hun activiteiten in de regio. Huizen van rond de 150 k. doen het nog prima in Assen, maar zodra je boven de 250 k. komt, valt de vraag uit. Misschien is dat wel het grote verschil van Drenthe en de rest van Nederland: hier is er domweg een gebrek aan mensen die meer dan modaal verdient. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat er een ‘braindrain’ plaatsvindt. Je merkt dus niet direct een nijpend werkloosheidsprobleem, wel een kwalitatief arbeidsprobleem.

  Ik vrees dat juist Kloosterveen het hardst getroffen wordt door deze trend: deze wijk is het nieuwst en er is dus geen ruimte voor verkopers om te zakken (geen overwaarde), wat wel het geval is in de oudere wijken van Assen.

 71. nhz says:

  Buddy: De meesten zien de bui (recessie 2012) al hangen en weten dat de broekriem aangehaald zal moeten worden.

  ik konstateerde ook zoiets tijdens de nieuwjaarsborrel op de lokale regenpiste. De gebruikelijke cheerleaders van de huizenmarkt hadden het blijkbaar druk (en dat op zondag!), ze moesten snel weer weg zodat de fantastische vooruitzichten van de huizenmarkt in het water vielen 🙂

  gekke gerritje: Geloof me er zijn genoeg zelfstandig ondernemers die de boekjes zo laten kloppen dat er huursubsidie en andere vormen van subsidie worden genoten (avondje uit,kinder toeslag,studie toeslag,zorgtoeslag )betalen wij toch ook met zn allen.

  ze bestaan vast, maar dan ben je ofwel een heel erg marginale ondernemer of een fraudeur. Want de gemiddelde ondernemer heeft een dusdanige bedrijfsbalans dat je nooit voor zulke zaken in aanmerking komt.

  gekke gerritje: Ik zou niet lekker slapen als ik zo zou leven en dan bedenk dat er mensen in nederland wonen die echt niet veel te makken hebben.

  precies, dat lijkt me ook belangrijker. Plus gewoon het idee dat je zelf je broek ophoudt en niet afhankelijk bent van een onbetrouwbare overheid.

 72. Suzanne says:

  nhz: Als de fixatie op blind geld verdienen ophoudt, dan worden ‘achterlijke’ gebieden zoals Drenthe misschien wel waardevol, al was het maar omdat er nog voedsel geproduceerd kan worden of je er met wat moeite rust en natuur kunt vinden die ze in de Randstad volledig om zeep geholpen hebben.

  Als ik echt hier in Drenthe zou willen blijven, is dat waar ik op zou hopen en op zou inzetten. Ik zou en mooie woonboerderij kopen met een klein flapje grond, waar ik een eigen groentetuin zou kunnen beginnen en waar ik genoeg dakoppervlak had om stroom op te wekken.

  Zoiets
  http://www.funda.nl/koop/hooghalen/huis-47828607-laaghalerveen-29/

  Maar ik vrees dat dat een droom blijft…

 73. nhz says:

  Suzanne: Misschien is dat wel het grote verschil van Drenthe en de rest van Nederland: hier is er domweg een gebrek aan mensen die meer dan modaal verdient.

  de grote verdieners zitten m.i. tegenwoordig vooral bij overheid en semi-overheid. Die paar mensen bij het bedrijfsleven die topsalarissen verdienen, daar kan een provincie nooit op draaien. Als ik in mijn provincie kijk dan zit de bulk van de hoge inkomens (laten we zeggen meer dan 5x modaal) bij het management van ziekenhuizen en hogescholen, nutsbedrijven, allerlei kunst/cultuur instellingen (!), medisch specialisten en hogere ambtenaren van vooral de provincie en sommige rijksdiensten. Kortom, bijna allemaal mensen die uit de subsidieruif leven. Een deel daarvan is in Drenthe ook vast te vinden. De echte topinkomens zitten inderdaad bij de ‘ondernemers’, maar het aantal dat meer dan pakweg een half miljoen per jaar verdient is beperkt, dat heeft m.i. geen serieuze invloed op de huizenprijzen.

 74. Steven says:

  Frans:
  Dat we in 2012 vooral de liefde mogen voelen, en ondanks alle negatieve ontwikkelingen ons niet laten verleiden tot negativisme en scheldpartijen!
  By the way: that freaking bankster cunt George Provopoulos zegt dat Griekse terugkeer naar de Drachme een hel is: hij zou moeten worden opgehangen wegens hoogverraad!
  rtl.nl/components/…rachme-is-de-hel.xml

  Ha ha. eerst de goede voornemens, maar dan toch ook een bankman ophangen. Overigens blijft het fiat geldsysteem idioot. De alchemisten hebben eindelijk uitgevonden hoe je goud kan maken. Je drukt gewoon geld of je zet een bedrag in een computer en de bevolking betaalt er ook nog rente over. Dit gebeurt al minstens 50 jaar en pas nu begint men het een beetje raar te vinden. Klopt inderdaad dat je het pas ziet als je net als jij je er een tijd in verdiept hebt. Kennedy begon overigens al tegen dit systeem zie bijv. http://www.john-f-kennedy.net/thefederalreserve.htm

 75. nhz says:

  Suzanne: Zoiets
  funda.nl/koop/hoog…07-laaghalerveen-29/

  niet helemaal mijn smaak, maar lijkt me mooie prijs voor het gebodene; bij ons in Zeeland is zoiets vele malen duurder. Misschien interessant voor ‘als de bom barst’; want dan kun je maar beter zo ver mogelijk van de Randstad (en de kerncentrale) zitten. Al denk ik dat je je dan beter gelijk buiten de EU kunt vestigen. Ik lees veel over energievriendelijk bouwen, zelfvoorziening enz. maar heb geen enkele ervaring met ‘boeren’, en denk dat ik het wat dat betreft niet ver zou brengen 🙁

 76. Juan Belmonte says:

  Buddy,

  Dank,

  Juan ziet het volgende top drie:
  1) Dr t (mooie taurus)
  2) nhz (altijd reactie)
  3) ll (beste off-topics die relevant zijn)

  Niet vergeten: Okkie, Bug, Dow Jones, R-KNOW, tufkaj, Martijn, Goudbelegger, Scheefwoner, KariZ, Snorkel, Dalen, adamus, Buddy, Bankschroef, Claude, Xenobinol, Frans, FT (tombola Top Tienduizend input !) Maria, Lorenzo, Pinball, Merijn Knibbe, Steven, Jeroen,

  … en uw weet dat Juan Friesland en Groningen door elkaar haalt en dus allerlei “lui en gading” vergeten zal zijn en daarvoor meteen excuses gevraagd.

  Jammer dat M, Ludwig von Mises en Joselito de boel de boel hebben gelaten maar het is een mooi forum waar veelal op inhoud en met bronvermelding discussie plaatsvindt,
  met zoo waar
  een interactie
  zoo hier en daar 🙂

  Merci admin.

 77. hugo says:

  voor Juan,

  Spain says deficit bigger than expected, hikes taxes

  ”the centre-right government said the public deficit for 2011 would come in at 8 percent of gross domestic product, well above an official target of 6 percent.”

  http://news.yahoo.com/spain-set-fire-opening-salvos-austerity-drive-094555112.html

 78. Peter2 says:

  Dawg: Peter2

  Ik lees daarin enkel bevestiging van hetgeen ik schreef.

 79. Juan Belmonte says:

  hugo,

  “This is just the beginning … We’re facing an extraordinary and unexpected situation, forcing us to take extraordinary and unexpected measures,” Deputy Prime Minister Soraya Saenz de Santamaria said.

  Juan Belmonte de Holanda dacht al zoiets:
  In 2012 komt Spanje vanzelf in beeld. Met of zonder veel werk voor Lorenzo, het gaat gebeuren.
  (zie boven)
  Spanje is El Gordo van de Euro 8)

 80. Scheefwoner says:

  Beste wensen voor 2012

  Prognose nyfer uit 2008:

  De gemiddelde woningprijs stijgt dan van ruim €245.000 in 2007 tot bijna €278.000 in 2012.
  (zie pagina 9/98)

  Aantal aflossingsvrije hypotheken 2006: 1.067.000
  (zie pagina 43/98)

  http://www.nyfer.nl/documents/Wiezijnhuisbouwtopzand….pdf

 81. Juan Belmonte says:

  There is very little that the Rajoy government can do on its own to bring down Spain’s borrowing costs significantly, not least as its fiscal policies are going to depress growth further. The real challenge in Spain is to get the economy moving,” said Spiro Sovereign Strategy’s Nicholas Spiro.

  Vervolg op 82.

  Juan denkt:
  The real challenge in Spain is to get the SUSHI asap back on the balances and written off.

  Spanje heeft een Huizenkater en geeft dat ook toe dat heet Resaca. Numero uno.
  Holland heeft een verborgen huizenmarkt-zeepbel. Binnensmonds wordt het genoemd. Numero dos.

  Het lijkt wel futbol 🙂

 82. Patrick says:

  Ik begin steeds meer te vermoeden dat de US en EU op een mooi verrassingsmoment tegelijk gaan devalueren.

 83. Juan Belmonte says:

  Scheefwoner: Aantal aflossingsvrije hypotheken 2006: 1.067.000

  Dat feest is doorgegaan tot in midden 2011.
  In 2006 1 miljoen HUIZENLEASE contracten en dat op 4 miljoen koopwoningen.

  Holanda, numéro dos, se lo juro.

 84. Juan Belmonte says:

  Patrick: Ik begin steeds meer te vermoeden dat de US en EU op een mooi verrassingsmoment tegelijk gaan devalueren.

  Exact

 85. Juan Belmonte says:

  Patrick: Ik begin steeds meer te vermoeden dat de US en EU op een mooi verrassingsmoment tegelijk gaan devalueren.

  Maar de sleutel ligt in het Oosten, zie VPRO Tegenlicht documentaire De Dag dat de dollar valt met Drs Maarten Schinkel (NRC journalist).

 86. Frans says:

  @nhz: “een paar seconden” dat was ook zo bedoeld natuurlijk.
  @ hugo Webster Tarpley: vooral inderdaad niet naar zijn economische ideeen luisteren: ik ben hetzelf vaak kompleet niet eens met Webster. Het gaat mij om de geopolitiek bij Webster.

 87. floor says:

  Moeten we nu het nog kan dan maar vastgoed aanschaffen in Azië?
  Happy New Year trouwens allemaal.

 88. Scheefwoner says:

  Juan Belmonte: Dat feest is doorgegaan tot in midden 2011.
  In 2006 1 miljoen HUIZENLEASE contracten en dat op 4 miljoen koopwoningen.

  Holanda, numéro dos, se lo juro.

  Juan,

  Daar staat wel een waarde tegenover, zeg maar een blub blub waarde.

  Para los ninos

  http://www.youtube.com/watch?v=MbEFLpxMAdw

  Kinderlijk eenvoudig toch?

 89. nhz says:

  Scheefwoner: Prognose nyfer uit 2008:

  Nyfer: wiens brood men eet, diens woord met spreekt. Niet naar luisteren dus (net als de meeste andere ‘deskundigen’ wat betreft economie en woningmarkt).

  floor: Moeten we nu het nog kan dan maar vastgoed aanschaffen in Azië?

  de daling is ook daar al begonnen, maar je kunt vast nog een leuke rit omlaag meemaken 🙂

  Scheefwoner: Daar staat wel een waarde tegenover, zeg maar een blub blub waarde.

  de luchtkastelen van drs. Mark Rutte; dat gaat nog hard wakker worden binnenkort.

 90. Juan Belmonte says:

  Scheefwoner: Daar staat wel een waarde tegenover, zeg maar een blub blub waarde.

  Als Patricks punt van gezamelijke $ en € gezamelijke devaluatie een gaat gaan slaan in reële inkomsten, HRA afschaffing door de laatste twee ontbrekende schakels erkend wordt, de rente omhoog gaat,

  dan kan Blub Blub wel eens de juiste terminologie zijn….


  Casametrie
  of de Blub blub theorie
  Wie het wist
  mocht het zeggen 🙂

 91. Steven says:

  Kees de Kort heeft gewoon weer gelijk.

  “- Opmerkelijk blijft altijd de hotemetoten-fobie met betrekking tot deflatie. Wij kennen alleen maar mensen die lage/dalende prijzen/kortingen etc prettig vinden, maar in hotemetoten-land wordt alles uit de kast getrokken om dit te verhinderen. Het lijkt er sterk op dat er daar alleen oog is voor mensen met veel schulden, maar er zou wel meer aandacht mogen zijn voor de ‘brave’ burgers die geen gekke dingen gedaan hebben.”

  payback time!!

  en zoals Juan Belmonte ook elke keer aanhaalt: een huizenprijs van 10 keer modaal is gewoon te veel! En dan hebben we het dus over bruto. Een huis van 300.000 is wel 15 keer een modaal netto salaris: stel je het eens gewoon voor; 15 jaar je hele salaris inleveren voor een huis en daar ook nog rente over moeten betalen??!!

 92. floor says:

  Nee Juan, gaat nooit gezamenlijk tegelijkertijd.

  @ NHZ, dat was een m’n eerste sarcastische opmerking van het jaar over dat vastgoed in Azië, woningen met het confort zoals hier in Nederland en dan bedoel ik slechts met airco ipv verwarming bijv., is in die ontwikkelingslanden net zo duur als hier, schiet je geen bal mee op.

 93. floor says:

  @Steven
  Jawel en inclusief rente is dat 2x

 94. Juan Belmonte says:

  floor: Nee Juan, gaat nooit gezamenlijk tegelijkertijd.

  OK dollar first.

  ‘t net als met kunstmatig lage rente, de heer dr Alan Greenspan heeft een enorme invloed op de euro-knoflooklanden gehad,
  gracias por la bebida,
  lo siento por la resaca

  bedankt voor de drankjes
  jammer van de kater
  🙂

 95. Dawg says:

  Peter2: Ik lees daarin enkel bevestiging van hetgeen ik schreef.

  Omze staat heeft een schuld van om en nabij de 400 miljard euro, Nederlandse gezinnen hebben een hypotheekschuld van 600 miljard en op de balansen van Nederlandse bedrijven en financiele instellingen tref je nog eens voor vele honderden miljarden euro’s aan schuld aan. Doet het er bij de beoordeling van die schulden iets toe of die schulden gefinancierd worden vanuit Nederland dan wel via kapitaalimport uit het buitenland? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom wel?

 96. Juan Belmonte says:

  Off-topic

  Voor wie krom wil liggen van het lachen, de nieuwste leus van de makel-leugenaartjes van de NVM.

  http://www.nujij.nl/overig/ga-je-ook-een-huis-kopen-in-2011.10860162.lynkx#axzz1iEu3AvcL

  Of rechtreeks op youtube:
  http://www.youtube.com/watch?v=dhWQjKqTDqQ&feature=autoplay&list=UUTBADu720YhmLE_bff9NLsg&lf=plcp&playnext=1

  Juan is errug benieuwd waar de heer Mr G. Hukker in 2012 mee gaat komen. Gratis cabaret 🙂

  Hihi, ‘t wordt vast weer erg leuk.

 97. Juan Belmonte says:

  Niet vergeten: begin 2011 was er nog 6% k.k. en de daling van de

  Zeg maar dat Kamikazekopers er in januari 2011 er gemiddeld zo’n 10% bij in geschoten zijn tov januari 2012.

  Wie het laatst loog
  betaalde het gelach
  van de gratis cabaret
  van alle polderhulpsinterklazen

 98. Juan Belmonte says:

  Jammer dat Mises dit niet ziet
  (hij zag het eerder ook niet)

  Sommige stieren
  zijn toch beter af
  met een brilletje
  maar uit estetische overwegingen
  moeten we dat plan maar laten rusten

  Wie ontwikkelt er lenzen voor stieren
  (en natuurlijk OOK voor koeien, daar waar wetenschappers er in zouden slagen om het rodelap-reageer-gen te isoleren en toe te passen op koeien zodat we kunnen gaan koeien-vechten, we zijn immers allen gelijk en gelijk zijn we allen.)

  buenas noches
  Juan

 99. Patrick says:

  Juan, ik denk dat Hukker druk bezig is een ander intern praatje te verkondigen: beweeg de verkopers tot het aanpassen van de vraagprijs en je kunt alsnog een transactie doen.

  Het is hier al vaker gesteld: de makelaardij leeft van transacties, niet van hoge vraagprijzen.

  Hukker gaat ons helpen in 2012, hoe gek t ook klinkt.

 100. Juan Belmonte says:

  Patrick: Hukker gaat ons helpen in 2012, hoe gek t ook klinkt.

  ‘t is net als met koeien-brillen:
  – eerst geloven
  – dan zien 🙂

 101. Patrick says:

  Juan, makelaars worden net zo gek als wij van verkopers die al vijf jaar de hoofdprijs vragen.

  Even geleden loonde het de NVM nog om überpositief te zijn en alle risico’s te bagatelliseren. (zie slimme zet campagne)

  De makelaars schuiven langzaam maar zeker van de zijde van de verkopers naar de zijde van de kopers. Makelaars doen wat ze geld oplevert. Een verkoper blijven steunen in het vragen van een absurde prijs levert geen cent op.

  Makelaars zijn natuurlijk wel immorele honden 😉 maar ze zijn niet dom!

 102. Juan Belmonte says:

  Patrick: Makelaars zijn natuurlijk wel immorele honden 😉 maar ze zijn niet dom!

  Met een omzet anno 2011 die 50% van die van 2007 is is dat een statement voor uw rekening.

  Juan snapt er niks van dat meneer Mr G HUkker de NVM nog steeds bestiert, zo slim zijn ze J.i. niet want als die beste man op TV komt, dan valt half Nederland schaterlachend van de bank 🙂

  Hahahaaaa, daar heb je die Slimme Z 8)

 103. Juan Belmonte says:

  Kijk Juan snapt wel meer niet

  Laatst op BNR Nieuwsradio een dame:
  – authenticiteit is de nieuwe trend

  Maar dan is trendy toch passé ?
  Immers als iedereen gewoon zichzelf is dan heb je geen trends meer nodig.

  Maar ja Juan gaat nu wel erg diep, voor zover-i zichzelf nog snapt 🙂

 104. Dawg says:

  Patrick: Ik begin steeds meer te vermoeden dat de US en EU op een mooi verrassingsmoment tegelijk gaan devalueren.

  Hoe zouden ze dat dan voor elkaar moeten krijgen (en nog op hetzelfde moment ook). Het zijn toch de markten die de hoogte van je wisselkoers bepalen?

 105. Steven says:

  aan Juan Belmonte

  ha ha leuk goedkoop filmpje met een soort porno muziekje op de achtergrond… (maar misschien zie ik het zo door wat te veel nieuwjaarsdrankjes op)

  youtube.com/watch?…plcp&playnext=1 ha ha,

 106. Juan Belmonte says:

  Juan is eigenlijk stierenvechter en trendwatcher.

  En in beide professies de allerslechtste 8)

 107. Juan Belmonte says:

  http://www.youtube.com/watch?v=V-eKIlb-n90&feature=related

  Nog leuker:
  Het kopen en verkopen van een woning is echt een vertrouwenszaak

  Huizenprijzen januari 2012
  10% goedkoper dan januari 2011.

  Vertrouwenszaak
  Slimme Z
  als kreet voor AANKOPENDE PARTIJEN.

  Juan haalt Drenthe en Groningen weer eens door elkaar 🙂

 108. Juan Belmonte says:

  Uber jeztzt isst es wirklich schluss
  hasta la proxima
  Juan

 109. Patrick says:

  Dawg, das niet moeilijk:

  Methode 1: Samen QE4 aankondigen en zeggen dat je allebei met enorme bedragen gaat “stimuleren”.

  Methode 2: Je kondigt op een mooie maandagochtend aan dat de FED en de ECB per direct goud waarderen op 3000 dollar en 2400 euro, en dat ze beide een markt creëren door op die prijs te kopen wat wordt aangeboden.

 110. Patrick says:

  @103 Let maar op Juan, Hukker heeft zich al eerder laten ontvallen dat een groot deel van de vraagprijzen veel te hoog is.

  2 jaar geleden hadden de andere NVM-ers voor zo’n uitspraak een paardenkop in zijn bed gelegd 🙂

 111. Frans says:

  Steven:
  Kees de Kort heeft gewoon weer gelijk.

  “- Opmerkelijk blijft altijd de hotemetoten-fobie met betrekking tot deflatie. Wij kennen alleen maar mensen die lage/dalende prijzen/kortingen etc prettig vinden, maar in hotemetoten-land wordt alles uit de kast getrokken om dit te verhinderen. Het lijkt er sterk op dat er daar alleen oog is voor mensen met veel schulden, maar er zou wel meer aandacht mogen zijn voor de ‘brave’ burgers die geen gekke dingen gedaan hebben.”

  Die hotemoten-fobie is wel te verklaren: deflatie, en dan veel hypotheken onder water komen te staan. probleem voor de banken. Dat is nu het probleem van een huizenbubbel oftewel een piramidespel: als deze instort, dus deflatie, dan is het inderdaad payback time, alhoewel is dit laatste een erg slecht gekozen term haha!

 112. Frans says:

  oef, Frans moet voortaan beter opletten!
  lees: omdat er dan veel hypotheken onder water komen te staan.

 113. Frans says:

  Overigens een ieder VAN HARTE GEFELICITEERD met de 10-JARIGE VERJAARDAG VAN DE EURO!!!
  Welk een feestelijke aangelegenheid!!

 114. ll says:

  ” Goud is het geld van de Koningen, zilver is het geld van de heren, en schuld is het geld van de slaven……”

  Citaatje zonder bronvermelding 😉

 115. Alexander says:

  “Uber jeztzt isst es wirklich schluss”

  Met dubbel s betekent dit

  Nu eet het werkelijk het einde

  Met 1 s betekent het wat ws bedoeld werd

  Nu is het werkelijk het einde

 116. lorenzo says:

  Juan Belmonte: In 2012 komt Spanje vanzelf in beeld. Met of zonder veel werk voor Lorenzo, het gaat gebeuren.

  Wat gaat er gebeuren dan ?
  Terzijde : op 1 januari om 7 uur smorgens wederom met de huisjes bezig zijn….als dat maar goed gaat , MY GOD !

 117. nhz says:

  floor: woningen met het confort zoals hier in Nederland en dan bedoel ik slechts met airco ipv verwarming bijv., is in die ontwikkelingslanden net zo duur als hier, schiet je geen bal mee op.

  volgens mij niet hoor, al ben ik het met je eens dat het prijsvoordeel overschat wordt. Ik ken wel mensen die in bijv. Thailand een mooie bungalow hebben laten bouwen voor 20K euro, inclusief de grond; maar dat is dan niet in de regio’s waar de gemiddelde westerling ‘investeert’. Dichterbij huis zoals uithoeken van de Balkan zijn zulke prijzen ook nog steeds normaal.

  Juan Belmonte: en natuurlijk OOK voor koeien, daar waar wetenschappers er in zouden slagen om het rodelap-reageer-gen te isoleren en toe te passen op koeien zodat we kunnen gaan koeien-vechten, we zijn immers allen gelijk en gelijk zijn we allen.

  ik vrees dat de koeien zich dan niet meer als zodanig zouden gedragen, en het met de kalfjes ook bergafwaarts gaat. Wat niet uitsluit dat de knutselaars het gaan proberen …

  Patrick: Juan, makelaars worden net zo gek als wij van verkopers die al vijf jaar de hoofdprijs vragen.

  net als bij de verkopers zelf verschilt dat sterk. Ik ken in mijn omgeving makelaars die systematisch gigantisch overvragen (bijv. minstens 3x de prijs van 2005 of 2x de prijs van 2008). Die ontlenen daar blijkbaar een bepaalde clientele aan; ze zullen vast ook bemiddelings contracten opmaken die bij intrekken van de verkoopopdracht een mooi resultaat voor de makelaar garanderen.

  Dawg: Hoe zouden ze dat dan voor elkaar moeten krijgen (en nog op hetzelfde moment ook). Het zijn toch de markten die de hoogte van je wisselkoers bepalen?

  devalueren t.o.v. goud en commodities, bijvoorbeeld. Of ten opzichte van de weinige currencies die niet direct gemanipuleerd worden door het bankenkartel, zoals de AU en NZ$. Maar die zijn al zover gestegen in de afgelopen 3 jaar dat daar vermoedelijk weinig rek meer in zit.

  Frans: probleem voor de banken.

  en een probleem voor de nieuwe elite, zoals politici en graaiers bij de overheid. In tegenstelling tot ‘oud geld’ heeft deze groep vaak weinig buffer omdat ze systematisch meer uitgeven dan er binnenkomt, en zitten ze vermoedelijk met maximale leverage in speculatieve aandelen, vastgoed etc. Na 2000 werd een flink deel van de nieuwe IT-elite weggevaagd, dat moet nu zijn de ambtenaren- en vastgoed elite aan de beurt.

 118. dalen says:

  @ 121

  “Terzijde : op 1 januari om 7 uur smorgens wederom met de huisjes bezig zijn….als dat maar goed gaat , MY GOD !”

  7 uur PM

  Misschien beter lezen ipv afkraken

 119. dalen says:

  OT

  Ook in Belgie, waar het nu nog koek en ei lijkt, zal het gaan veranderen met de maatregelen van de nieuwe regering.

  Bijvoorbeeld, bewoners krijgen van hun villa dikwijls het vruchtgebruik van het bedrijfspand met woning, dat als bedrijf stond ingeschrven Voor een woning in Brasschaat scheelt dat 25.OOO euro. Met de nieuwe maatregelen komt dit echter bij het inkomen en wordt het nog eens vermenigvuldigd met een zekere factor, hetgeen uiteindelijk neerkomt op een extra belastingaanslag van 15.000 euro voor een woning van 800.000.

  De duurdere woningen zullen mijns inziens zeker gaan zakken in prijs want de ouderen kunnen dit niet ophoesten.

 120. Boefke says:

  Geïnteresseerd in een andere kijk op Alan Greenspan? Heb een post op mijn blog eraan gewijd. http://endotworldasweknowit.blogspot.com/

 121. Boefke says:

  @119 Frans.

  Dezelfde wensen terug. Er komt vanzelf een dag dat iedereen de importantie zal zien van de invoering van de Euro.

 122. tufkaj says:

  Suzanne: Maar ik vrees dat dat een droom blijft…

  OT: Filmpje om bij weg te dromen van mijn held Les Stroud (survivorman, discovery) die “off the grid” gaat leven:
  http://video.google.com/videoplay?docid=-7740441619915152822

 123. ll says:

  Vraagje…….. Wat heeft de uitkering van een pensioenfonds te maken met de ontwikkeling op de huizenmarkt ? 😉

  ”Bij de vijf grootste fondsen gaat het nog slechter. Daar ligt een verlaging van 7,9 procent in het verschiet. Het ABP benadrukt dat het fonds probeert pensioenen met de gelijke tred te houden met ontwikkelingen op de huizenmarkt.”

  http://www.beurs.nl/nieuws/zakelijk-en-economie/3138193/abp-nog-niet-speculeren-over-korten-pensioenen

 124. Steve says:

  lorenzo,

  “… rather than the 6% promised under the Spanish stability programme, the country’s deficit in 2011 is going to be something like 8%. ”
  http://fistfulofeuros.net/afoe/the-rain-in-spain-falls-mainly-on-the-journalists-it-seems/#more-9345

  Spain Banks Face 43% Price Fall on Repossessed Homes, Fitch Says:
  http://www.businessweek.com/news/2011-12-16/spain-banks-face-43-price-fall-on-repossessed-homes-fitch-says.html

  Spanje zou wel weer eens wat dichter richting Italie kunnen kruipen qua rente op de staatsschuld.

 125. Suzanne says:

  tufkaj,

  Dank voor het filmpje. Heb nog geen tijd gehad om het helemaal te kijken.
  Dat is idd ook mijn ideaal, alleen mijn ervaring met Les Strouds avonturen is dat iemand hem na zes dagen halfverhongerd met een helicopter moet komen redden… 😉

 126. Peter2 says:

  Dawg: Omze staat heeft een schuld van om en nabij de 400 miljard euro, Nederlandse gezinnen hebben een hypotheekschuld van 600 miljard en op de balansen van Nederlandse bedrijven en financiele instellingen tref je nog eens voor vele honderden miljarden euro’s aan schuld aan. Doet het er bij de beoordeling van die schulden iets toe of die schulden gefinancierd worden vanuit Nederland dan wel via kapitaalimport uit het buitenland? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom wel?

  Dubbel antwoord wordt het.

  Vanuit het oogpunt en de beschikbare informatie geredeneerd maakt het niets uit. Waar het om gaat in die beschouwing is of de schulden invorderbaar zijn en welke schuld verbindingen er tussen individuele partijen zijn. Zoals ik eerder aangaf is jou geld, mijn geld niet en dat allemaal op een hoop schuiven vertegenwoordigd een verlies aan essentiële informatie om nog iets met de cijfers te kunnen doen. Daarom is enkel naar de overheidsschuld en daarvan beoordelen of die indien nodig het snel kan aflossen duidelijker. Een overheid kan immers belastingen verhogen en je kunt een inschatting maken of dat gaat werken gezien de private bezittingen. In de meeste gevallen gaat dat niet zomaar, omdat veel van de bezittingen virtueel zijn en de prijzen meteen zullen reageren op welke beslissing de overheid ook neemt.

  Komen we bij het 2e antwoord op dezelfde vraag en dat is een veel kleinere ja. Geredeneerd vanuit een heel ander perspectief. Als alle de schulden extern gefinancierd zijn dan heb je duidelijk een geval van 100% vreemd geld/schuld in de economie pompen. Zijn ze intern gefinancierd dan kan dat percentage veel milder zijn en bestaat er voor het land als geheel i.i.g. een balans…..in theorie althans.

  Ook hier weer kan het op micro niveau bekeken al wee heel anders uitpakken, gewoon omdat jouw bezit/schuld de mijne niet is. Er is dus wel een verschil, maar alleen in extreme gevallen waarbij de schuldstromen slechts 1 kant uitgaan zou ik er conclusies aan durven verbinden!

 127. lorenzo says:

  128 , Steve : ook dat feit zal wel weer veel te rooskleurig zijn , net zomin de prijsdalingen op de woningmarkt van gemiddeld 25 % hoor ik hier.
  Een mooi land met taps , terassen , zon, geen files , manana en meer… maar niet te optimistisch iedere keer 🙂

 128. Suzanne says:

  nhz: Kortom, bijna allemaal mensen die uit de subsidieruif leven. Een deel daarvan is in Drenthe ook vast te vinden.

  Vijfmaal modaal is hier in Drenthe nauwelijks te vinden. Als je hier in het noorden goed verdient, wijk je uit naar Haren / Glimmen (Groningen). Je blijft zeer zeker niet in Assen hangen. De enige mensen die hier nog wel eens een huis kochten van een ton of vier, vijf, waren gerepatrieerde Shellers of expats. Maar daar komen er ook steeds minder van.
  Heb wel eens gelezen dat bij jullie veel Porsche Cayennes te zien zijn (of dat dat inmiddels ook weer passé is). Geloof me, die rijden hier niet. Hier zie je vooral veel oude Renault Scenics, of Dacia Logans met met 7 stoelen. Veel grote gezinnen met 1 kostwinner. Niks mis mee, maar het ligt hier echt wel anders dan in Zeeland. Veenhuizen is slechts 10 km hiervandaan, en die instelling pas 28 jaar geleden gesloten. Drenthe heeft sinds die tijd een mooie bloei doorgemaakt, maar het laagje welvaart is flinterdun. De armoede eronder begint er weer doorheen te schijnen…

 129. Steve says:

  Self fulfilling prophecy?

  “… buitenlandse investeerders Nederlandse hypotheken de laatste maanden als extra riskant gaan beschouwen en eisen meer onderpand of een hogere risicopremie. Nederlandse banken betalen daarom sinds kort meer rente over leningen die zijn gedekt door Nederlandse hypotheken. Die hogere financieringskosten rekenen de banken door aan de Nederlandse woningeigenaren.”

  http://www.vastgoedmarkt.nl/nieuws/2012/01/02/Nederlandse-hypotheken-extra-riskant

 130. Dawg says:

  Peter2,

  Ik denk dat we het in grote lijnen volslagen oneens zijn. Hoe particuliere en overheidschulden gefinancierd zijn, dus binnenlands of door kapitaalimport, is m.i.van zeer groot belang bij de beoordeling van die schulden.

  Via de rente- en aflossingverplichtingen leggen schulden een claim op toekomstig inkomen van de schuldenaren. Naarmate een land dus een groter deel van zijn schulden met buitenlands kapitaal heeft gefinancierd zal in de toekomst een groter deel van het in dat land verdiende inkomen de grens over gaan via de inkomens- en de kapitaalrekening van de betalingsbalans van dat land. Dat betekent niets anders dan nationale verarming, want dat inkomen is nu niet langer beschikbaar voor binnenlandse besteding door hetzij particulieren hetzij de overheid. Omgekeerd impliceert kredietverlening aan buitenlandse huishoudingen een claim op toekomstig inkomen uit het buitenland voor de particuliere sctor en (via de belastingen) de overheid.

  Zomaar in het wilde weg schulden bij elkaar optellen zonder na te gaan of die schulden binnenlands of buitenlands gefinancierd zijn en zonder na te gaan of binnenlandse sectoren wellicht ook het buitenland financieren (en daar kwamen mijn opmerkingen aan ll uit voort) geven m.i. een volkomen scheef beeld van het schuldenprobleem van een land. Vandaar het belang van een begrip als “extern vermogen”. In wezen niks anders dan een boekhoudkundige saldogrootheid die meet hoe groot de nettovorderingen van alle ingezetenen van een land gezamelijk op het buitenland zijn. Dat die nettovordering in de toekomst wel eens niet gerealiseerd zou kunnen worden omdat niet alle vorderingen/schulden betaald gaan worden is een heel ander probleem.(wel heel reeel overigens), maar dat ontslaat je niet van de verplichting de huidige stand van zaken correct te beschrijven.

 131. nhz says:

  Suzanne: Heb wel eens gelezen dat bij jullie veel Porsche Cayennes te zien zijn (of dat dat inmiddels ook weer passé is).

  dat was rondom het ambtenarenparadijs van de provincie; is wel iets minder dan 1-2 jaar geleden. Anderzijds zie je die Cayennes hier ook volop bij bouwprojecten, dus het zijn niet alleen ambtenaren die erin rijden (of misschien zijn die bouwvakkers met een Cayenne erg vaak bij de provincie aan het ritselen of bijklussen…). Ik zie het laatste jaar rond het bestuurscentrum wat meer grote RangeRovers en hele grote zwarte Audi sedans (vermoedelijk leasebakken van hogere ambtenaren en politici).

  Ik denk dat mijn woonplaats (Middelburg) niet representatief is voor Zeeland, juist omdat hier dus de top van de regionale overheid zit. Als je een eindje afzakt naar Vlissingen is het al snel armoede troef, massale leegstand van winkels etc. En bezuiden de Westerschelde wordt het er doorgaans niet beter op. Maar het lijkt dus wel zo dat het plaatselijke geldinfuus van de overheid door een groot deel van de provincie de prijzen opstuwt, steden als Goes en Zierikzee zitten bijna op hetzelfde nivo. Een paar van de duurste wijken van het land zijn hier te vinden (o.a. een nieuwe wijk bij Haamstede en de Goese Meer).

  Ik ken wel diverse voorbeelden van Zeeuwen die na hun pensioen naar Drenthe verhuisd zijn, vaak naar woonboerderijen in rustige dorpjes en dan vooral vanwege de ruimte/rust, mooie bossen etc, en ook vanwege de veel lagere woningprijzen vermoedelijk. Als je hier al een ‘boerderijtje’ kunt vinden onder de half miljoen euro, dan ligt het vermoedelijk direct aan de snelweg, heeft veel achterstallig onderhoud (zeker geen luxe woonboerderij) en heel weinig grond, of de grond wordt apart als optie aangeboden.

 132. nhz says:

  Dawg: Hoe particuliere en overheidschulden gefinancierd zijn, dus binnenlands of door kapitaalimport, is m.i.van zeer groot belang bij de beoordeling van die schulden.

  eens, zie bijv. de situatie van Japan (al zeker 20 jaar enorme schulden, maar vrijwel volledig binnenlands) vs. Griekenland. Ik denk trouwens dat heel moeilijk na te gaan is wat intern of extern gefinancierd is; onze pensioenfondsen zijn, mede via hedgefondsen, soms grote spelers in het buitenland. En sommige ‘binnenlandse’ spelers zijn in de praktijk (kapitaal, aandeelhouders) feitelijk buitenlandse bedrijven die alleen vanwege het belastingparadijs op papier in NL gevestigd zijn.

 133. Dawg says:

  Patrick: Dawg, das niet moeilijk:Methode 1: Samen QE4 aankondigen en zeggen dat je allebei met enorme bedragen gaat “stimuleren”.Methode 2: Je kondigt op een mooie maandagochtend aan dat de FED en de ECB per direct goud waarderen op 3000 dollar en 2400 euro, en dat ze beide een markt creëren door op die prijs te kopen wat wordt aangeboden.

  Methode 1: Maar stel nu eens dat de financiele markten die dreiging geloofwaardig vinden. Dan vliegen toch meteen de rentes omhoog tot hoogtes die het schuldenprobleem acuut ondragelijk maken: operatie geslaagd, patient overleden.

  Methode 2: Terug naar de gouden standaard dus. Landen die meedoen of goud erg laag prijzen in hun eigen valuta verzwakken hun valuta het meest. Hoe gaat je daar afspraken over maken?

 134. Dawg says:

  nhz,

  Precies, je hoeft alleen maar naar naar landen als Griekenland, Ierland of Portugal te kijken om te zien hoe de vork in de steel zit. Om z’n zeepbel in onroerend goed te financieren heeft een land als Ierland vijf of zesmaal z’n bbp in het buitenland geleend. Zonder een eigen munt hebben ze geen ontsnappingsmogelijkheid meer van eerst depreciatie en vevolgens inflatie om aan een decennialange schuldslavernij.

  Begrippen als extern vermogen zijn conceptueel niet zo ingewikkeld, maar het operationaliseren ervan is inderdaad andere koek. Daar schijn je bibliotheken over vol te kunnen schrijven.

 135. Juan Belmonte says:

  lorenzo: Wat gaat er gebeuren dan ?

  U zult wel weer grote moeite hebben met de bronnen van Juan (El Mundo is inderdaad een nogal rechts medium) maar op de vraag Wat gaat er in Spanje gebeuren dan ?

  geeft de heer drs Kees de Kort (toevallig) vandaag een prima antwoord:
  http://www.bnr.nl/column/keesdekort/

  Spanje is een veel groter probleem voor de euro dan Griekenland. Ooit gehoord van een huizenbubbel in Griekenland met 300.000 hypothecaire huisuitzettingen en 1,500.000 leegstaande woningen in een land met 20% werkloosheid en een krimpende economie?

  Nee, de Griekse problematiek is er één die buiten de boeken gehouden is en er “opeens was” en “opeens groter” werd. Ongrijpbaar ondefinieerbaar.

  Maar in Spanje zijn die zaken wel zichtbaar (althans volgens El Mundo een kwalitietskrant en ook het Spaanse ministerie van Fomento = Wonen).
  In Spanje zijn wèl :
  – 300.000 hypothecare huisuitzettingen
  – 1,500.000 leegstaande woningen
  – 20% werkloosheid
  – een krimpende economie die veel groter is dan Griekenland (2% van EU)
  – mega grote grondposities op balansen: de SUSHI blijft altijd vers (vraag het anders de Jappanners)
  En dan hebben we de ongrijpbare zaken gemakshalve nog maar buiten beschouwing gelaten.

  De politiek agendeert de problemen zo dat het grote publiek alvast gewend is aan problemen in Griekenland, dan valt Spanje wat makkelijker te verteren.

  Maar verteerd zal er moeten worden.

 136. Juan Belmonte says:

  Steve: Spanje zou wel weer eens wat dichter richting Italie kunnen kruipen qua rente op de staatsschuld.

  Onvermijdelijk, dat is de correctie die de markt vraagt om de ENORME overcapaciteit in Spanje tegen Superhogehuizenprijzen te corrigeren.

  Maar de monetaire-infanteristen van de ECB zetten liever de geldpers aan dan de consequenties van hun eigen jarenlange kunstmatig lage rentebeleid (ECB en FED) onder ogen te zien.

  Men lost problemen van gratis geld op
  met nóg méér gratis geld

  Op termijn wordt de cabaret
  toch duur betaald

  Maar, geleerd de Japanse lessen, dat kan wel even duren.

 137. Juan Belmonte says:

  Alexander: Nu eet het werkelijk het einde

  Danke, merci, klopt helemaal, Juan maakte hier geen culinaire opmerking.

  Ein Mensch
  isst was er ist 🙂

  (Juan haalt links en rechts ook wel eens door elkander)

 138. Peter2 says:

  nhz: eens, zie bijv. de situatie van Japan (al zeker 20 jaar enorme schulden, maar vrijwel volledig binnenlands) vs. Griekenland. Ik denk trouwens dat heel moeilijk na te gaan is wat intern of extern gefinancierd is; onze pensioenfondsen zijn, mede via hedgefondsen, soms grote spelers in het buitenland. En sommige ‘binnenlandse’ spelers zijn in de praktijk (kapitaal, aandeelhouders) feitelijk buitenlandse bedrijven die alleen vanwege het belastingparadijs op papier in NL gevestigd zijn.

  NHZ, Grappig dat je Japan als voorbeeld neemt omdat daar nog een heel andere “twist” gaande is. In oorsprong is het wel degelijk buitenlands geld wat Japan aan de gang houd, maar dat is veel te weinig op zichzelf. Dat geld gaat het banksysteem in en wordt daar leveraged naar enorme bedragen. Die bedragen worden vervolgens gebruikt om de staatsobligaties te kopen.

  Onderliggend aan de binnenlandse financiering ligt nog steeds buitenlandse financieren + financiële voodoo ten grondslag. Zonder blijvende buitenlandse investeringen zakt de hele boel daar in elkaar.

  In heb overigens geen dispuut met het idee dat de financiering uitmaakt. Maar ik beoordeel dat liever op andere gronden dan of ik financier met Duits of Nederlands geld. Wat wel belangrijk is of een vordering te innen is in de toekomst en of we het geld goed gebruiken. Lenen/schulden zijn geen vieze woorden. Zolang het geld gebruikt wordt voor iets dat rendeert en dan moet je wat mij betreft naar heel andere dingen kijken dan de herkomst van de financiering.

 139. Dawg says:

  Peter2,

  “Onderliggend aan de binnenlandse financiering ligt nog steeds buitenlandse financieren + financiële voodoo ten grondslag. Zonder blijvende buitenlandse investeringen zakt de hele boel daar in elkaar.”

  Lijkt me een uitspraak die, als we het over Japan hebben, alleen al op logische gronden naar het rijk der fabelen verwezen moet worden. Crises of niet, Japan is een exportreus met een overschot op de lopende rekening van de van de betalingsbalans: het buitenland moet Japan meer betalen wegens import van goederen en diensten dan Japan aan het buitenland verschuldigd is. Dat betekent dat Japan per saldo kapitaalexporteur moet zijn.

 140. ll says:

  Nog maar een keertje vragen……..
  Wat betekent dit ? please…….

  ” ABP benadrukt dat het fonds probeert PENSIOENEN met de gelijke tred te houden met ontwikkelingen op de HUIZENMARKT. ”

  http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Economie/326371/ABP-Nog-niet-speculeren-over-korten-pensioenen.htm

 141. AVE says:

  @ Suzanne,

  Mocht je de komende tijd in Schiedam komen, loop dan een rondje door het Centrum, Hoogstraat, Nieuwe en Oude Passage, Broersvest, Broersveld, Baan en dan via de Lange Kerkstraat naar de Hoogstraat. Loop van het einde van de Lange Kerkstraat even naar links het Spinthuispad in. Loop dan weer terug en ga rechts langs de Schie tot je bij de Dam bent. Loop daar ook weer in.
  We hebben dan een leuk stadswandelingetje gehad. Zeker 60% van de winkels staat leeg. Bij de overige winkels hangt een plakkaat, ter overname aangeboden. Zelfs Turken willen er geen winkel meer beginnen en die durven normaal gesproken nog wel een flink risico nemen!

  Het is trouwens een leuke wandeling door Schiedam, tevens heel gek met al die lege winkels.

 142. Dawg says:

  ll,

  Geen idee wat de logica achter deze voor mij onbegrijpelijke uitspraak zou kunnen zijn. ‘k Kan me overigens geen soortgelijke uitspraken van fondsbestuurders herinneren uit de periode dat de huizenprijzen drie maal over de kop gingen.

 143. Dawg says:

  OT

  Als de perceptie niet langer gemanipuleerd kan worden wil men wel toegeven dat de schuldenlanden een zwart gat voor de balastingbetaler zijn.

  http://www.z24.nl/economie/artikel_254155.z24/Economen_geven_Welling_gelijk__Griekse_verliezen_zijn_onafwendbaar.html

  Diezelfde rotzakken vinden het echter nog steeds een goed idee dat de ECB dan maar alle problemschuld opkoopt.

 144. Peter2 says:

  Dawg: “Onderliggend aan de binnenlandse financiering ligt nog steeds buitenlandse financieren + financiële voodoo ten grondslag. Zonder blijvende buitenlandse investeringen zakt de hele boel daar in elkaar.”

  Lijkt me een uitspraak die, als we het over Japan hebben, alleen al op logische gronden naar het rijk der fabelen verwezen moet worden. Crises of niet, Japan is een exportreus met een overschot op de lopende rekening van de van de betalingsbalans: het buitenland moet Japan meer betalen wegens import van goederen en diensten dan Japan aan het buitenland verschuldigd is. Dat betekent dat Japan per saldo kapitaalexporteur moet zijn.

  Ik heb de uitleg van het mechanisme niet zelf verzonnen, zo creatief ben ik niet. Wat ik er nu over heb kunnen vinden gaat specifiek over de begrotingstekorten van Japan en hoe zij die financierden. En daarmee komen we weer precies uit waar ik over begon, namelijk dat jouw schuld/bezit niet die van mij is en dat heeft consequenties. Zo werk het in Japan ook denk ik dan en dan is het geaggregeerde plaatje al snel niet zo veel zeggend meer. Wat belangrijk is, is wie koopt die obligaties waarmee de tekorten worden gefinancierd, en hoe financieren die partijen zich en waar komt uiteindelijk het kapitaal vandaan?

  Vanaf 00:02:30 om heel specifiek te zijn:

  http://www.youtube.com/watch?v=-quUyId2WZ0

  Nog enkele andere video’s: over Japan en Kyle Bass:

  http://www.youtube.com/watch?v=M8bi55f4j2Y&feature=related

  http://www.youtube.com/watch?v=WWgtzwqWh60&feature=related

  http://www.youtube.com/watch?v=5V3kpKzd-Yw

 145. ll says:

  Van een ander draadje, dit is nu de realiteit 😉

  ,, Het schijnt dat nu officieel is vastgesteld dat in 2011 de gemiddelde huizenprijzen 5,2 % zijn gedaald.
  Ik weet niet waar ze die gegevens vandaan halen maar de werkelijkheid is anders zeg ik u .
  Vanaf 2008 zijn de huizen prijzen gedaald met totaal 9,8 % wordt er beweerd.

  De realiteit is anders.
  In 2008 is mijn woonboerderij met 4000 m2 grond getaxeerd op 580.000 euro.
  Onlangs is deze zelfde boerderij getaxeerd op 345.000 euro omdat ik er een ander soort hypotheek op wilde en versneld gaan aflossen.
  Vind mijn bank helmaal niet nodig zeggen ze en willen er ook niet aan meewerken.

  Ik heb voor deze boerderij betaald in 1999 FL.400.000
  Er is voor circa FL 100.000 aan verbouwd.
  Kosten dus FL 500.000 is nu hypotheek op van 230.000 euro
  Nog een jaar of 2 en zelfs mijn mooie woonboerderij staat onder water.

  Het schijnt dat ik dus nog 2 jaar moet wachten tot ze wel willen meewerken omdat dan pas hun geld in gevaar komt .
  Wat willen die banken nu eigenlijk is mijn vraag. ,,

 146. ll says:

  Dit is vreemd, op huizenzoeker worden geen vraagprijzen meer vermeld ?

  http://www.huizenzoeker.nl/koop/noord-holland/amsterdam/2/

 147. ll says:

  Dawg, nog even over pensioenfondsen, dank voor Uw antwoord 🙂

  ABP moet nog afboeken op Fannie en Freddy ? 5 % van het beheerde vermogen.

  ABP heeft credit default swabs verkocht speculerende op dalende huizenprijzen in Olland ? moet afboeken ?

  ABP heeft derivaten gekocht op Ollandse huizen, zoals de woonboerderij als hier boven en moet afboeken ?

 148. Mr.B says:

  Deze is ook leuk.

  http://www.telegraaf.nl/overgeld/hypotheken/11227898/___Geef_huizenbezitter_bonus_bij_aflossen_hypotheek___.html

  Als je gewoon doet wat je moet doen, (je schuld afbetalen) krijg je nog geld toe ook.

  Ff kijken waar gaan we dat van betalen.

  Ideetje …

  Schaf de huursubsidie maar helemaal af en trap die mensen dan maar in een kartonendoos. Dan kan de zielige HRA-trekker gewoon gestimuleerd worden.

 149. nhz says:

  ll: ” ABP benadrukt dat het fonds probeert PENSIOENEN met de gelijke tred te houden met ontwikkelingen op de HUIZENMARKT. ”

  waarschijnlijk gaat het ABP er vanuit dat het in beide gevallen om tijdelijke dips gaat; wel zo makkelijk, hoef je geen maatregelen te nemen en kan het feest doorgaan. Gelukkig meldde het Ministry of Truth vandaag dat bijna iedereen ‘tegen de verwachtingen in’ netto meer overhoudt in 2012. Jammer alleen dat die ‘deflatie dreiging’ een fabeltje is dat kant nog wal raakt.

  Dawg: Diezelfde rotzakken vinden het echter nog steeds een goed idee dat de ECB dan maar alle problemschuld opkoopt.

  de politici hebben helaas geregeld dat de banksters in de toekomst geen cent kunnen verliezen op hun aankopen van PIGS obligaties, en dat het verlies voortaan voor 100% naar de belastingbetaler gaat. Opvallend hoe het ING mannetje hier weer zegt dat overheden moeten afschrijven op de PIGS schulden (maar ING dus lekker niet!). Linksom of rechtsom, de banksters kunnen alleen winnen en de belastingbetalers en spaarders (via de ECB) betalen de rekening.

  ll: De realiteit is anders.
  In 2008 is mijn woonboerderij met 4000 m2 grond getaxeerd op 580.000 euro.
  Onlangs is deze zelfde boerderij getaxeerd op 345.000 euro omdat ik er een ander soort hypotheek op wilde en versneld gaan aflossen.
  Vind mijn bank helmaal niet nodig zeggen ze en willen er ook niet aan meewerken.

  Ik heb voor deze boerderij betaald in 1999 FL.400.000
  Er is voor circa FL 100.000 aan verbouwd.
  Kosten dus FL 500.000 is nu hypotheek op van 230.000 euro
  Nog een jaar of 2 en zelfs mijn mooie woonboerderij staat onder water.

  kortom, er loopt wat lucht uit een giga opgeblazen bubble. Mijn vroegere buurman heeft de vraagprijs van zijn woning in drie jaar verlaagd van 1.1 miljoen naar 550K euro, maar nog steeds niet verkocht. Maar wat zegt het … er heeft geen transactie plaatsgevonden, en de woning kostten hem begin jaren ’90 ruim 100K euro, dus er zit ondanks 50% prijsverlaging nog steeds een enorme winst op.

  voor de gemiddelde huizenprijzen telt alleen wat verkoopt; ik denk dat straks voor iedereen duidelijk zal zijn dat de meeste kopers in pakweg 2000-2009 een enorme premie hebben betaald. Nog 10 jaar zo verder en huizen zijn misschien weer enigszins normaal geprijsd.

  Mr.B: Deze is ook leuk.

  nog even en we hebben dezelfde situatie als in de VS:

  Foreclosure free ride: 3 years, no payments
  http://money.cnn.com/2011/12/28/real_estate/foreclosure/index.htm?iid=Popular

  Kan niet lang duren voordat onze kleptocraten (Wilders c.s. voorop), Vereniging Geleend Huis en vele andere lobbygroepen ontdekken dat er enorm te scoren valt in de huidige situatie.

 150. ll says:

  Mr B, the Minsky moment is here ?

  A Minsky moment is the economic phenomenon that occurs when over-indebted investors are forced to sell good assets to pay back their loans, causing sharp declines in financial markets and jumps in demand for cash.

 151. ll says:

  NHZ monetaire deflatie is al een feit, als iedereen zijn/haar schulden gaat inlossen, geleerd van Mises…… krediet = geld, dus géén krediet is géén geld……. :-), de prijsdeflatie volgt nog ………., na de deflatie, na de QE 1,2,3 volgt natuurlijk een hypertje……

  Maar hier verschillen we ook al jaren in, maar blijven lachen please…..

 152. lorenzo says:

  137. 138 : Juan : ik kan er inhoudelijk op in gaan ( economie vergelijken met griekenland is vreemd en getuigt niet van veel kennis ..) , maar zijn de komende veranderingen ( per saldo gaat u , ollander , de rekening betalen), niet 1 grote zegen ? Dat heb ik hier vaker verkondigd . Niets mooier en beter dan een correctie , welke nu ( voor de hollanders) heel groot gaat zijn.
  Immers,is dit gedrag niet het product van het nu eenmaal cyclische gedrag die de meerderheid der mensen nu eenmaal met zich meedraagt?
  Zij die blind blijven consumeren , en is daarin de eenogige niet de koning der Blinden ?
  Dat onderscheidt de mens die wel anti-cyclisch denkt en al een aantal jaartjes wacht op dit nu voldongen (nu eenmaal economische)feit .
  Derhalve , enkel diegene die de afgelopen 20 jaar net iets beter opgelet hebben , hebben de vruchten goed besteedt en zullen blijven besteden , zoas zij altijd gedaan hebben.
  Zij die boos zijn en zij die accepteren (en hebben geprofiteerd) en hebben zien aankomen .
  Zie je verschil , Juan ?

  We gaan een mooie tijd tegemoet ,want we gaan minder materieel hebben . Minder maakt meer merk ik altijd als ik elders ben. Juist die mensen zijn veelal vele malen gelukkiger hetgeen staaft mijn veronderstelling dat materieel niet gelukkig maat , veelal doodongelukkig.

 153. Paul99 says:

  floor:
  Nee Juan, gaat nooit gezamenlijk tegelijkertijd.

  @ NHZ, dat was een m’n eerste sarcastische opmerking van het jaar over dat vastgoed in Azië, woningen met het confort zoals hier in Nederland en dan bedoel ik slechts met airco ipv verwarming bijv., is in die ontwikkelingslanden net zo duur als hier, schiet je geen bal mee op.

  Dat moet ik toch gedeeltelijk met je oneens zijn, afhankelijk van het land waar je het over hebt.
  Waar ik zit, koop je grond voor circa 12 tot 50 euro per m2 en bouw je met “westerse” kwaliteit voor circa 360 euro per m2 vloeroppervlak. Een mooie woning van 150 m2 met 800 m2 grond, kost dan ongeveer van 64.000 tot 94.000 euro. Dan zit je niet in de buurt van een wereldstad als je daar perse zou willen zitten maar circa 10 km van een kleinere stad met alle voorzieningen, meerdere ziekenhuizen en universiteiten.
  Waarmee ik niet wil zeggen dat dat soort woningen in de nabije toekomst veel in prijs zullen toenemen want worden vrijwel alleen door “foreigners” gekocht en die hebben bij een devaluatie van de USD en EUR dan een stuk minder geld te besteden. Heel misschien dat de Chinezen, Japanners en Koreanen het prijsniveau een beetje op peil kunnen houden.

 154. Dawg says:

  Peter2,

  “Wat belangrijk is, is wie koopt die obligaties waarmee de tekorten worden gefinancierd, en hoe financieren die partijen zich en waar komt uiteindelijk het kapitaal vandaan?”

  Zitten we mischien toch een beetje op dezelfde lijn?
  De Nederlandse overheid heeft schulden, de Nederlandse gezinnen hebben nog grotere schulden. Wie zijn de financiers?

  Meer specifiek met betrekking tot Japan. (‘k Heb alleen het eerste fragment met Kyle Bass bekeken.)Wat in Japan gebeurt is business as usual. Overschotten op de lopende rekening slaan neer bij de banken en die banken zetten daar weer hun bekende fractionele hefbomen op. Bijvoorbeeld om Japans schatkistpapier te kopen. ‘t Proces is niet wezenlijk anders dan elders op de wereld. Wel is het zo dat als het Japanse overschot op de lopende rekening gaat afnemen er minder te hefbomen valt voor de Japanse banken.

  Begrijp me niet verkeerd. Het is niet zo dat ik van mening ben dat het allemaal niet uitmaakt hoe hoog de overheids- of particuliere schuld is, zolang die schulden maar binnenlands wordt gefinancierd, maar er zijn verschillen. In essentie komen die verschillen er op neer dat als schulden met binnenlands kapitaal worden gefinancierd er in de tijd een herverdeling van inkomen binnen een land plaatsvindt. Bij financiering van schulden met buitenlands kapitaal vindt in de tijd een herverdeling van inkomen tussen landen plaats. Dat laatste kan extra lastig worden als je geen flexibele wisselkoersen hebt en/of geen souvereiniteit over je munt (zoals in een muntunie als de EMU.

 155. Steve says:

  Dow Jones,

  Net zoals de aflossingsvrije hypotheek defacto wordt opgeheven door de banken:
  http://www.bnr.nl/programma/Personal_Finance/985056-1112/aflossen-is-het-toverwoord

  De schulden spiraal is in z’n achteruit gezet. Minsky here we come…
  http://en.wikipedia.org/wiki/Debt_deflation

 156. Claude says:

  @157 Wat is aflossingsvrij? Ik vind een spaarhypotheek ook een aflossingsvrije hypotheek. Je lost immers niets af over 30 jaar en praktisch niemand woont tegenwoordig meer 30 jaar in hetzelfde huis. De facto is een spaar- of beleggingshypotheek dan ook hetzelfde (en net zo schadelijk) als een aflossingsvrije hypotheek.

  Niet aflossings-vrije hypotheken zijn er volgens mij maar twee: lineair en annuitair. En ik heb nog nergens gelezen dat die momenteel een hoge vlucht nemen.

  Beste wensen trouwens.

 157. Get a Life! says:

  Ik sta op het punt kamikazekoper te worden! 😉 Zo zie ik het zelf overigens niet.
  De transactieprijs is meer dan gehalveerd sinds de laatste transactie in 2008. Het prijsniveau ligt hierbij onder het niveau van de transactieprijs in 1997. WOZ ligt 50% hoger. De locatie is top. Ik koop het van de bank. Veel grond. Het is een lang verhaal die ik jullie zal besparen maar de situatie/kans is uniek. 25% eigen vermogen wordt ingebracht. De rest wil ik annuitair danwel middels banksparen (of een combi tussen beiden) financieren.

  Nu is mijn aandacht gericht op een Duitse bank die verantwoorde hypotheekfinancieringen verstrekt via een NL intermediair (smartfee.nl). De huidige rente voor 10 jaar vast voor annuitair/banksparen ligt beduidend lager dan de NL aanbieders (tot 1.2%). 4.1% lijkt me een fantastische deal. Nu vraag ik me af of er al iemand ervaring heeft met deze aanbieder. Het aanbieden van dergelijke hypotheken vereist een Duitse benadering (eigen vermogen inbrengen en geen aflossingsvrij mogelijk) en is pas sinds okt 2011 op de NL markt.

  Het scheelt een hoop wanneer je niet met emotionele verkopers te maken hebt. Er zijn in deze markt echt wel kansen. Je moet ze alleen wel weten te vinden/benutten.

 158. Suzanne says:

  Get a Life!,

  Gefeliciteerd!
  Met een beetje geluk inflateert de euro dusdanig dat je de boel straks met 1 maandsalaris kunt aflossen. Deal met Duitse bank lijkt me geweldig. Dit is een goed voorbeeld van anti-cyclisch handelen!

  @ Lorenzo # 153:
  Staat in Rotterdam bovenop het Rabobank gebouw nog altijd die mooie spreuk van Lucebert:

  ‘Alles van waarde is weerloos’

  ?

 159. Claude says:

  Deze al voorbij gekomen? http://www.vastgoedmarkt.nl/nieuws/2012/01/02/Nederlandse-hypotheken-extra-riskant

  “Het extreem grote financieringsgat en de hoge loan-to-value-ratio van Nederlandse hypotheken zijn oorzaak van de relatief hoge hypotheekrente in Nederland. Dat zegt Holland Financial Centre (HFC), het overlegorgaan tussen banken, verzekeraars en overheid, tegen de Volkskrant.”

 160. Patrick says:

  @159 Je koopt het huis van de bank… via een veiling gekocht? Of bankfiliaal binnengestapt en gezegd “ik wil een huis van jullie kopen” 🙂

 161. Steve says:

  Ondertussen in Ierland…

  “Ireland’s house prices at lowest levels since 2000
  • Property prices in Dublin have plunged by 65% in five years
  • Analysts predict ‘over-correcting market’ will dip again in 2012

  In 2011, just €2.3bn (£1.9bn) was available in mortgage finance, according to the Irish Banking Federation, compared with €40bn at the peak of the property market in 2006.”

  http://www.guardian.co.uk/business/2012/jan/03/ireland-house-prices-2000-levels

 162. floor says:

  @Paul99
  Tja, dat bedoel ik dus.
  Afgezien nog van alle regeltjes t.a.v. van kopen en het feit dat daar uitsluitend renteniers voor in aanmerking komen.

 163. maarten says:

  waarom zou ik meebetalen aan de Villa van deze heer Donner? schande

 164. maarten says:

  Politici in de tweede kamer die beslissen over hun eigen salaris, eveneens schande

 165. maarten says:

  Zogenaamde “bestuurders” met buitenproportionele onkostenvergoeding driewerf schande, ze roepen maar dat ze onvervangbaar zijn, deze slaven met economische belangen

 166. maarten says:

  deze mensen kunnen zich niet verplaatsen in het standpunt van een ander, omdat niet opportuun is. Dat is pure armoede eerlijk gezegd.

 167. maarten says:

  deze houding vervult me met bitterheid en woede

 168. Juan Belmonte says:

  Steve: “Ireland’s house prices at lowest levels since 2000
  • Property prices in Dublin have plunged by 65% in five years
  • Analysts predict ‘over-correcting market’ will dip again in 2012

  Tsja,
  – Ierland -65%
  – Spanje -43%
  – Holland -10%

  Kijk, Melk mag dan Wit zijn, maar….

  Hypotheekschuld.
  de Hogehuizenprijsminnende Motor

  Oftewel: het blijft BIZAR dat in het land waar de oorzaak achter huizenmarkt-zeepbellen, explosieve hypotheekschuldgroei, het GROOTST is, de Huizenprijzen

  Maar ja, wij doe aan gesubsidieerd (HRA)leasen(aflossingsvrij) van “eigen” woningen, terwijl de rest van de wereld gewoon ongesubsidieerd leent en terugbetaalt. Logisch, dat is onderdeel van het Hogehuizenprijsminnen.

  Men zou zich bijna afvragen: hoe kùnnnnnnen ze toch wónen daaro (in de rest van wereld). Onbeperkt Ongelofeloos van een polderperspectief…. 🙂

  Maar even serieus:
  ‘t is maar goed dat de premier bij het nut van HRA op de eerste plaats een belastingcorrectie zet, bezitstimulerend is HRA al lang niet meer.

 169. Juan Belmonte says:

  Steve: “Bestuursvoorzitter Piet Moerland pleitte … voor het verplicht stellen van de zogeheten annuïteitenhypotheek”

  Dat deed de heer Dr. Piet Moerland (Voorzitter raad van bestuur Rabobank Nederland) al eerder en is een Verstandige Zet. Zo neemt (een deel van) het bankwezen een proactieve houding aan en heeft een gidsende rol ipv achter de feiten aan te lopen dan wel NVM-achtige taferelen te produceren.

  Regeren is vooruitzien, het kàn dus wel.

 170. tufkaj says:

  Wou zomaar even mededelen dat ik steeds meer fan word van huizenzoeker.nl 🙂 En dan vooral deze pagina:
  http://www.huizenzoeker.nl/woningmarkt/grafieken.html

  En dán nog met name de downloadbare excelsheet aan de rechterkant met alle data over gemiddelde/mediane vraagprijs en vraagprijs /m2 in de afgelopen drie jaar. Per gemeente. Een geweldige bron voor analyses 😛

 171. Juan Belmonte says:

  Get a Life!: k sta op het punt kamikazekoper te worden! 😉 Zo zie ik het zelf overigens niet.
  De transactieprijs is meer dan gehalveerd sinds de laatste transactie in 2008.

  Helemaal goed, kijk uiteindelijk is kopen gewoon een keuze.

  Echter wel een correctie:
  zoals de Tombola Top Tienduizen al toonde (in de tijd dat prijsdalingen nog op de voorpagina’s werden ontkend) is de algemene prijsdaling zo’n 10%.
  De verwachte (algemene) prijsdaling is dus nog zo’n 25%.

  Laat onverlet dat er best uitzonderingen kunnen zijn en ook zonder uitzonderingen is het kopen van iets groots, waar men op dat moment het geld voor heeft en voor óver heeft een keuze. Tevredenheid zit meestal méér in de mens dan in de omstandigheden 🙂

 172. tufkaj says:

  AFM is het niet helemaal eens met de communicatie van WEW en GHF omtrent verruimde leningen…

  Het Waarborgfonds Eigen Woningen heeft onlangs gecommuniceerd dat voor NHG-hypotheken (d.w.z. voor de hypotheken onder overheidsgarantie) een verruiming van de leencapaciteit voor tweeverdieners plaatsvindt per 1 januari 2012. Omdat de systematiek voor het bepalen van de maximale leencapaciteit binnen de Gedragscode Hypothecaire Financieringen hier op aansluit, heeft de Nederlandse Vereniging van Banken aangegeven dit te volgen.

  De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is – overigens met de Nederlandsche Bank (DNB) – van oordeel dat de verruiming van de leencapaciteit op dit moment onwenselijk is, zowel in het licht van de huidige economische situatie, als gezien de mogelijke gevolgen voor sommige inkomensgroepen. Daarom heeft de AFM het volgende onder de aandacht gebracht van de hypotheekverstrekkers.

  http://www.afm.nl/nl/professionals/afm-actueel/nieuws/2012/verruiming-leencapaciteit-tweeverdieners.aspx

 173. gekke gerritje says:

  Dames en heren,

  er zijn ook hoopgevende zeer positieve berichten kijk hier maar:
  http://www.bnr.nl/topic/beurs/254373-1201/nederlandse-werknemer-gaat-er-netto-op-vooruit

  Grandioos verzonnen dit bericht, reden is dat het spaarloon eraf gaat en we daardoor maandelijks meer overhouden en er op jaarbasis op achteruit gaan.
  Een kniesoor die daarop let natuurlijk.

 174. Juan Belmonte says:

  lorenzo: Zie je verschil , Juan ?

  Nee, Juan wordt (nogmaals) niet gelukkig van besteden.

  Juan haalt weer eens zijn eigen woorden aan (alleen Brel zal ze vaker gezegd hebben, maar die heeft ze op plaat gezet):

  lorenzo
  Steenrijk zijn we er mee geworden , het ultieme bewijs in deze.

  U maakt J.i. een denkfout met het bestempelen van geldelijk rijkdom als universele waarde, “you are what you consume” is niet voor iedereen de Heilige Graal in het leven, of dat ook echt zo is, is een keuze voor ieder individu.
  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/09-09-2011/nadelen-waardedaling-woning/#comment-87186

  Nee, Juan wordt (nogmaals) niet gelukkig van besteden.

  Juan wordt gelukkig van beesten.
  Liefst diep-diep-donker-zwarte spiermassa’s die op twee centimeter langs het vege lijf razen.
  Om naar te wapperen zo mooi.

  Daarin verschillen Juan en u kennelijk,
  you are what you consume
  versus
  sin poesía, no se puede torear

  De poëzie, Lorenzo, wordt Godzijdank niet door iedereen herkend.

 175. floor says:

  @ Juan
  Dat heb je mooi gezegd Juan.

 176. floor says:

  edit ik bedoel die opmerking 174.

 177. Juan Belmonte says:

  floor,

  Gracias.

  Wie moeilijk links van rechts kan onderscheiden
  kan maar beter
  zo te pas en te onpas
  maar wel met énige regelmaat
  iets roepen waar anderen iets in zien.

 178. maarten says:

  @179 geef mij maar wilhelm tell in plaats van zo een duffe stierenvechters die ze in het oude Minoie al hadden: http://www.youtube.com/watch?v=c7O91GDWGPU die staat niet in de arena maar komt op voor iets

 179. Juan Belmonte says:

  gekke gerritje: er zijn ook hoopgevende zeer positieve berichten

  Het laatste jaar komen we bijna om in de POSITIEVE berichten:
  – k.k. eraan -4%
  – prijsdalingen in de polder over 2011
  – prijsdalingen voorzien voor 2012 met spectaculaire voorspellingen door Prof Dr Ir Hugo Priemus en Prof Dr Dolf van den Brink
  – NHG op de valreep verlengd (op bizarre hoogte van 10 maal JanMo) maar wèl voor de allerlaatste keer
  – iedereen iedereen, IMF OESO, zelfs oekoenomen en bankwezen èn enkele politici van regerende partijen zeggen hardop dat HRA een onding is waar iets aan zàl gebeuren
  – de DNB heeft een stuurman die het snapt èn iets doet
  – aflossingsvrij financieren (huizenlease) aan banden via beperking tot 50% nu naar voorstel 0% midden 2012
  – verbod vanuit MINFIN op adviseurs die consumenten van advies dienen en (met als gevolg vele vele woekerpolissen, raar hoor, wiens brood men eet wiens woord men spreekt)
  – DNB ziet opeens” TWEE kanten van dalingen van huizenprijzen waar voorheen altijd een somber kommerenkwelbeeld bij dalingen geschetst werd: het is wellicht minder leuk voor de huidigehuizenbezitter, wèl goed voor starters. (wat een ontdekking voor de DNB, gefeliciteerd !)

  Kortom: ALLEMAAL GOEDE ZAKEN die de kunstgrepen die de hollandse huizen-“markt” in een houdgreep (bijna wurggreep) houden doen versmelten.

 180. Juan Belmonte says:

  maarten: wilhelm tell in plaats van zo een duffe stierenvechters

  Eens.

  Willem Tell is een legende.

  Juan Belmonte is -ondanks een prachtige film- verdoemd tot de volledige vergetelheid en tot overmaat van Ramp hebben de Spaanse DierenZusters het stierenvechten verboden. (in een deel van het land dan)

  Over Tell:
  Kunt u overigens die grap van dat kind van twee oogartsen ?
  Ze mocht in z’n jeugd alles doen behalve met pijl en boog spelen 🙂

 181. maarten says:

  ze was hun oogappel? 😀
  Deze film is niet in vergetelheid geraakt:
  http://www.youtube.com/watch?v=G7fO3bzPeBQ

  over welke film heeft u het?

 182. Juan Belmonte says:

  maarten: over welke film heeft u het?

  Regisseur Juan Sebastián Bollaín maakte in 1994 een film als eerbetoon aan Belmonte:
  http://www.starscafe.com/es/pelicula/belmonte.aspx
  Hierin kwam ook de eeuwige strijd met Joselito aan bod.

  Maar daar is lastig aan te komen, hier is een youtube fragment van de echte:
  http://www.youtube.com/watch?v=OJi99ojfVUc

  Spanje zit (zeker met het verbod op stiernevechten, maar ook economisch) echt in een crisis, en komt er wel weer uit, al gaat de kater nog wel even duren en wordt de hoofdpijn gedeeld.

 183. Peter2 says:

  @Dawg,

  We zitten inderdaad meer op een lijn als initieel bleek!

 184. maarten says:

  @184 schitterend, we zullen juan niet vergeten zo te zien

 185. Juan Belmonte says:

  maarten: we zullen juan niet vergeten zo te zien

  Toch nog een fragmentje gevonden van de film van Bollaín:
  http://www.youtube.com/watch?v=eaHy4cfDIWI

 186. Juan Belmonte says:

  Kijk

  Niet alle architecten zullen het eens zijn maar


  wat functioneel is
  hoeft helemaal niet lelijk te zijn

  buenas noches,
  Juan

 187. Juan Belmonte says:

  Sorry toch nog een berichtje…


  Kantoorpanden zijn stukken minder waard geworden. Veel kantoren verloren 25 procent in waarde, en zijn nu niet eens meer waard dan de grond.

  http://www.nvm.nl/actual/januari_2012/zadelhoff_veel_kantoren_niet_meer_waard_dan_de_grond.aspx

  Nee maar
  dat roepen we
  hier al drie jaar.

  En dan te weten dat juist de grondprijzen aan barrels gaan wegens exorbitante stijgingen:

  Drs Elco Brinkman geeft aan in FD dat de grondkosten 1997-2011 10 maal harder gestegen zijn dan de bouwkosten:
  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/29-12-2011/ing-huizenprijzen-dalen-4-procent-in-2012/#comment-94490

  Kortom, dat is niet de laatste afboeking op Kantoor-SUSHI.

  -25% op kantoren in Holland.

  en de Hllandsehuizenprijzen die op dezelfde grondprijs drijven,
  welnu die gaan zo weer stíjgen, niet zakken.

  Want in Holland
  is alles anders 🙂

  Oogjes toe
  en snaveltjes dicht 8)

 188. Expat says:

  Get a Life!,

  Volgens mij heb je wel een hypotheek in marken en inkomsten in guldens als de euro valt. Weet niet of dat die paar tienden procent waard is (Hongarije..?)…

 189. Ralph says:

  Juan Belmonte:
  Sorry toch nog een berichtje…


  Kantoorpanden zijn stukken minder waard geworden. Veel kantoren verloren 25 procent in waarde, en zijn nu niet eens meer waard dan de grond.

  nvm.nl/actual/janu…rd_dan_de_grond.aspx

  Nee maar
  dat roepen we
  hier al drie jaar.

  En dan te weten dat juist de grondprijzen aan barrels gaan wegens exorbitante stijgingen:

  Drs Elco Brinkman geeft aan in FD dat de grondkosten 1997-2011 10 maal harder gestegen zijn dan de bouwkosten:
  huizenmarkt-zeepbe…-2012/#comment-94490

  Kortom, dat is niet de laatste afboeking op Kantoor-SUSHI.

  -25% op kantoren in Holland.

  en de Hllandsehuizenprijzen die op dezelfde grondprijs drijven,
  welnu die gaan zo weer stíjgen, niet zakken.

  Want in Holland
  is alles anders

  Oogjes toe
  en snaveltjes dicht

  Grondprijzen woningen en kantoren worden heel anders berekend.

 190. Paul99 says:

  floor: woningen met het confort zoals hier in Nederland en dan bedoel ik slechts met airco ipv verwarming bijv., is in die ontwikkelingslanden net zo duur als hier, schiet je geen bal mee op

  In het door mij geschetste voorbeeld ben je voor circa 10 a 15% van het in Nederland benodigde kapitaal klaar, dus net zo duur ? No way.
  Komt voornamelijk door daglonen van maximaal circa 6 euro per DAG voor bouwvakkers, verder zijn de materialen ook een stuk goedkoper als ze niet uit het westen worden geimporteerd en natuurlijk is hier zo goed als geen grondmaffia.
  Alleen ben je wat meer tijd kwijt aan woon/werkverkeer 🙂 maar pensionado’s zat maar ook mensen in de offshore die overal kunnen wonen, of een ticket naar Europa of naar Azie elke 6 weken, verder nog een aantal eenpitters die veel thuis kunnen doen en misschien 2 of 3 keer per jaar naar Europa of de US hoeven.
  Blijft alleen over de toekomstige waardeontwikkeling, wie het weet mag het zeggen, feit blijft dat je hier in het allerergste geval maximaal 15% van het in Nederland benodigde kapitaal kunt verliezen. Die andere 85% kun je andere dingen mee doen of NIET lenen, is ook wat waard tegenwoordig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*