Commissie voor Financiën stelt vragen over de Nederlandse hypothecaire kredietverlening

De vaste commissie voor Financiën stelde op 6 april 2011 Jan Kees een aantal goede vragen  naar aanleiding van de aanscherping van de normen voor hypothecaire kredietverlening.

Hier volgen enkele vragen:

De leden van de PvdA en D66 fractie vragen hoeveel hypotheken op particuliere woningen er op dit moment in Nederland zijn? Welk percentage is op dit moment gefinancierd met een hypotheek die voor meer dan 50% aflossingsvrij is? Voor welk deel van de in recente jaren afgesloten hypotheken zou de nieuwe regeling achteraf prohibitief geweest zijn?

Er zijn in Nederland zo’n 4,1 miljoen koopwoningen. Daarvan zijn er zo’n 3,5 miljoen woningen als onderpand voor een hypotheeklening ingezet. Hoeveel hypotheken voor meer dan 50% aflossingsvrij zijn afgesloten is niet precies bekend. Wel is bekend dat zo’n 64% van de in 2010 afgesloten hypotheken met NHG zijn gefinancierd. Dit betekent dat ten minste 64% van de in 2010 afgesloten hypotheken maximaal 50% aflossingsvrij zijn. Bij een maximale lening met deze LTV norm duurt aflossing of vermogensopbouw van de top pakweg 9 à 10 jaar.

Door de tot € 350 000 verhoogde kostengrens is het bereik van de NHG vergroot tot ongeveer 80% van de woningmarkt. Dat betekent dat van alle woningverkopen in Nederland zo’n 80% qua koopsom in aanmerking kan komen voor NHG. Binnen dat bereik tot de € 350 000 zijn zo’n 80% van de woningtransacties daadwerkelijk met NHG gefinancierd. In totaal zijn dus zo’n 64% van de afgesloten hypotheken in 2010 met NHG afgesloten.

De aflossingsvrije hypotheek behoort samen met de spaarhypotheek/bankspaarhypotheek tot de populairste hypotheekvormen. Vaak komen deze twee hypotheekvormen ook in een combinatie voor, dat wil zeggen dat de totale hypotheeklening bestaat uit een deel aflossingsvrije en een deel (bank)spaarhypotheek. Naar schatting zal de aflossingsvrije hypotheek in meer dan de helft van de gevallen worden gebruikt; hetzij als enige hypotheek, hetzij in combinatie met een andere hypotheekvorm.

Woon2009 geeft ook inzicht in het percentage aflossingsvrije hypotheken. In 2009 bestonden 69% van de hypotheken uit één hypotheekvorm. Uit onderstaande grafiek blijkt dat een groot deel van deze enkelvoudige hypotheken volledig aflossingsvrij is:

enkelvoudige-hypotheken

Figuur 4.9: Enkelvoudige hypotheken naar soort, 2006–2009 (verdeling)

31% van de hypotheken bestaat uit een combinatiehypotheek. 78% van deze combinatiehypotheken had in 2009 een aflossingsvrij deel.

De leden van de CDA fractie vragen waarom er een bepaling is opgenomen waarbij kan worden afgeweken van de LTV norm als er bij de oude woning een restschuld wordt overgehouden. Ook is de bepaling opgenomen dat deze norm niet geldt als de lasten minder bedragen dan 60% van de lasten uit een financiering op basis van maximale leencapaciteit. Waarom zijn deze bepalingen opgenomen? Hoe groot acht de minister de kans dat hierdoor de loan-to-value ratio van de huizen zal oplopen?

Er zijn specifieke gevallen benoemd die afwijking van de LTV norm rechtvaardigen, dit is in lijn met de voorstellen de AFM eerder deed in haar Feedbackstatement.

Indien iemand geconfronteerd wordt met een waardedaling van zijn woning acht ik het niet in het belang van de consument en de doorstroming van de woningmarkt dat hij in feite vast zit in zijn huidige woning. Persoonlijke omstandigheden zoals een andere baan kunnen er toe leiden dat verhuizing nodig is. Voor een nieuwe woning geldt de nieuwe LTV norm onverkort, echter de restschuld van de oude woning kan in dat geval worden meegefinancierd.

Ook is opgenomen dat een lage LTI ratio (een hoog inkomen ten opzichte van de hypothecaire lening), waarbij het risico op betalingsproblemen laag is, een hogere LTV ratio kan verantwoorden. In dit geval is strikte grens van de LTV ratio vanuit het perspectief van overkreditering niet noodzakelijk. Daarbij wil ik wel aangeven dat ik het essentieel vind dat bij het afsluiten van een hypotheek het potentiële restschuldrisico zoveel mogelijk wordt beperkt.

De leden van de SP fractie vragen de minister een overzicht geven van de maximumpercentages die in het buitenland worden gehanteerd voor de verhouding tussen de hypotheek en de marktwaarde van de woning. De leden van de SP vragen de minister ook of hij daarbij kan aangeven welke percentages in de landen gemiddeld gebruikelijk zijn?

De LTV ratio’s in veel landen zijn onlangs aangescherpt omdat er een hoog risico ligt op hoge LTV ratio’s. Hoewel exacte gegevens over de hoogte van de maximale LTV ratio’s (mij) niet bekend zijn ligt de gebruikelijke verstrekkingnorm in de meeste landen beneden de 100%.

In het rapport «Risico’s op de hypotheekmarkt voor huishoudens en hypotheekverstrekkers» van DNB en de AFM uit 2009 is het onderstaande overzicht opgenomen welke zich baseert op gegeven van de ECB en het IMF. Overigens zijn de Nederlandse cijfers gebaseerd op gegevens van het kadaster, deze gegevens over de loan to value zijn wat vertekend, onder meer door een hogere inschrijving van de hypotheek dan daadwerkelijk geleend en door hogere leningen voor nog uit te voeren verbouwingen. Uit onderzoek in opdracht van het toenmalige ministerie van VROM (WoON2009) blijkt dat het hypotheekbedrag voor alle huishoudens in 2008 gemiddeld 110% van de waarde van de woning op het moment van aanschaf. Ten opzichte van de actuele waarde bedraagt de hypotheekschuld van alle huishoudens met een eigen woning gemiddeld genomen 57%. Dit is niet representatief voor recent aangekochte woningen, omdat sommige huishoudens al lange tijd in dezelfde woning wonen. Indien de groep beperkt wordt tot huishoudens die in de periode van 2005 tot 2008 een woning hebben gekocht, dan bedraagt het hypotheekbedrag gemiddeld genomen 96% van de waarde van de woning op het moment van aanschaf. Doorstromers hebben doorgaans een lagere LTV dan starters.

LTV-ratio

Uit meer recente gegevens van het FSB komen soortgelijke cijfers naar voren.In Frankrijk is de gemiddelde LTV ratio bij het afsluiten van een hypotheek 80% (2009), in Duitsland 74% (2009), in Italië 68.6% tot 73.2% (2008 – 2010), in Spanje 56% (2009) en in Groot Brittannië 61% (2009). De ratio’s van verschillende landen zijn overigens niet één op één met elkaar te vergelijken. De hoge LTV ratio’s in Nederland hangen ondermeer samen met 6% overdrachtsbelasting.

En als
afsluiter:

Het is echter niet eenvoudig om de gevolgen van overkreditering exact te kwantificeren. Huishoudens zullen alles in het werk stellen om de maandelijkse lasten aan rente en aflossing te kunnen blijven voldoen. Cijfers die alleen zien op betalingsachterstanden van de hypotheek zullen dus geen volledig beeld geven. In bredere zin zien we wel dat de het voorkomen van problematische schulden nog steeds punt van aandacht is. Uit onderzoek van het platform Wijzer in geldzaken blijkt bijvoorbeeld dat een flink deel van de Nederlanders moeite heeft om rond te komen.

bron: Overheid.nl – Officiële Bekendmakingen

Share Button

62 Reacties

 1. Juan Belmonte Zegt:

  De leden van de SP fractie vragen of een eventuele verlaging van de overdrachtsbelasting in de toekomst de norm van 110% verlaagt?

  Dat klopt. De code stelt dat de hypothecaire financiering niet meer bedraagt dan 104% van de marktwaarde van de woning, waar van toepassing vermeerderd met op grond van de Wet op belastingen van rechtsverkeer verschuldigde overdrachtsbelasting.

  Regeren = vooruitzien.
  k.k. kan zo afgeschaft worden. 🙂

 2. dalen Zegt:

  Mooi stuk.

  Aardig is de vraag van de CDA fractie inzake de overkreditering.

  Jan Kees zegt vervolgens

  “Indien de groep beperkt wordt tot huishoudens die in de periode van 2005 tot 2008 een woning hebben gekocht, dan bedraagt het hypotheekbedrag van zowel starters als doorstromers gemiddeld genomen 96% van de waarde van de woning op het moment van aanschaf.
  Dit is ongeveer 20% hoger dan in het buitenland gebruikelijk is.”

  Als we bedenken dat het LTV percentage in Amerika bij fannie mae and freddie mac 80% was en het kompleet mis ging dan zou je toch even achter je oren moeten krabben.

  Maar ja Nederland is anders whahaha Welterusten; Jan Kees

 3. Nou Zegt:

  “Huishoudens zullen alles in het werk stellen om de maandelijkse lasten aan rente en aflossing te kunnen blijven voldoen.”

  Dit is natuurlijk de kern van het probleem. Jouw eigenaar wil dat je alles blijft doen. Als je de hele dag loopt te lanterfanteren verdient je baas niets aan jou. En de overheid verdient niets aan je en de bank ook niet. Daarom is het belangrijk om een goed arbeidsmoraal te hebben. Zodat als peak oil komt en jij je mooie spulletjes in gaat leveren wel de arbeid door blijft gaan. en je steeds harder kan werken voor steeds minder welvaart.

 4. Nou Zegt:

  ..nu peak oil geweest is…

 5. Frans Zegt:

  Als je de LTV grafiek beziet, en daarbij ook nog de nodige vraagtekens zet bij de V te weten value dan kun je stellen we are all fucked.
  De waarde wordt gebaseerd op de huidige waarde of wellicht de waarde bij aankoop: ten eerste wordt er lustig op los gemanipuleerd om het ineenstorten van de markt, hetgeen zou moeten plaatsvinden in een normale markt, te voorkomen, en hebben zijn de huidge huizenprijzen dus te hoog gerekend, en zal de waarde komende jaren alleen maar minder zal worden: double trouble! Nummer twee op de ranglijst Australie heeft ook een huizenbubbel, dit al jaren, maar daar begint nu ook een beweging in te komen. In sommige plaatsen waarde daling van zo’n 40% in huizenprijs. Ook daar is met kunst en vliegwerk de markt nog een tijdje overeind gehouden, maar uiteindelijk wint de markt altijd.

 6. nhz Zegt:

  @2:
  inderdaad, en zoals ik al eerder opmerkte is niet het gemiddelde, maar de mediane waarde hier van belang. Het gemiddelde wordt ongetwijfeld gedrukt door een kleine groep die weinig hypotheek heeft, terwijl de rest zonder twijfel op 115-120% zit (boven 110% door de gestagen waardedaling sinds aankoop).

  @5:
  ja, mooi grafiekje, met stip aan kop in de wereld. Gaat u vooral rustig slapen 😛

  Ik denk inderdaad dat de LTV grafiek gebaseerd is op de waarde bij aankoop, dus in werkelijkheid is het nog erger (in andere landen ook trouwens nu, maar niet vóórdat de bubble ging leeglopen).

 7. nhz Zegt:

  P.S.: “De hoge LTV ratio’s in Nederland hangen ondermeer samen met 6% overdrachtsbelasting.”

  wat een flauwekul …

 8. dalen Zegt:

  Stuk is ook doorgestuurd naar de Senaat. Zelfs de CDA fractie (regeringspartij) wordt niet blij van dit soort geluiden.
  Wordt vervolgd.

  PS waar is dr t? Die kan hier zeker een positieve draai aangeven.

 9. ll Zegt:

  Vergeet bovenstaande maar 🙂

  Financiele politiek.
  Intelectueel onvermogend.
  Onbehoorlijk bestuur.

  Banken.
  Bankiers zijn 2e hands autohandelaren.
  Handelaars in lucht.

  Golfspel tussen politiek en banken.
  Casinospel met ONS spaargeld.

  Zomaar een paar uitspraken 🙂

  Zoëven op TV, in Nieuwsuur, 3 oekoenoemen ( waaronder Boot, jawel Adamus, hij doet zijn mond weer wijd open )en Herman Wijffels.

  Tjonge, jonge zij hebben dit draadje gelezen 😉

  We zijn overgeleverd aan een stel dombo’s, en gaan met zijn allen naar de haaien, en laten ons zomaar naar de slachtBANK lijden.

  De echte crisis komt eraan, het voorspel hebben wij gehad.

 10. Bug Zegt:

  @7 nhz

  Natuurlijk is dat geen onzin. Veel mensen lenen de kk erbij dus dat geeft een hogere ltv ratio. Vooral bij de zogenaamde starterswoningen zoals appartementen zit ontzettend veel kk “waarde” in het huis aangezien ze ongeveer eens in de 5-7 jaar van eigenaar wisselen. Dat dit onverstandig is moge duidelijk zijn maar verandert niets aan de werkelijkheid.

 11. Charlie Zegt:

  Topeconomen luiden noodklok

  De politiek moet direct ingrijpen in de bankensector. Dat is de boodschap van drie topeconomen en een oud-bankier van de Rabobank. Arnoud Boot, Herman Wijffels, Ewald Engelen en Hans Schenk leggen in Nieuwsuur uit waarom.

  Sinds in 2008 miljarden euro’s aan staatssteun in de bankensector werden gepompt, is er volgens de vier sprekers niets veranderd. Het risico op een nieuwe crisis achten zij daarom levensgroot.

  Scheiden
  Ze pleiten bijvoorbeeld voor het scheiden van commerciële en particuliere afdelingen van de banken. Nu kunnen bijvoorbeeld grote risico’s worden genomen met geld dat particulieren op de bank hebben gezet, met de gedachte dat het daar veilig is.

  Ook waarschuwen de vier economen voor de kleine kring waarin bankiers zich begeven. Daardoor is het risico groot dat bankiers niet meer kritisch naar hun werk kijken, en ‘in hun eigen waarheid gaan geloven’, aldus Herman Wijffels.

  Hans Hoogervorst
  Hans Hoogervorst, oud-minister van Financiën en scheidend voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), noemde de bankensector onlangs in Buitenhof “de sterkst gesubsidieerde sector in Nederland, nog erger dan de landbouwsector.”

  In de uitzending reageert GroenLinks-Tweede Kamerlid Bruno Braakhuis. Hij werkte eerder als bankier bij Van Lanschot.

  bron: http://nos.nl/l/tcm:5-896104/

 12. Juan Belmonte Zegt:

  @10 HRA financiert dus ook de k.k.

  Hoe Hogehuizenprijsminnend wilt u het hebben ?

 13. Bug Zegt:

  @11 Juan

  Had je het anders verwacht dan?
  Maar eigenlijk haal je je overdrachtsbelasting terug.

 14. Plop Zegt:
 15. dalen Zegt:

  Vastgoed zal ook een klap krijgen door het voorstel van Weekers doordat met schuld beladen bedrijven in de problemen komen door beperking van de renteaftrek.

  accountant.nl/Acco…+problemen+door.aspx

  Prima maatregel om speculatie aan banden te leggen.

 16. ll Zegt:

  Vervolg. Zomaar een paar uitspraken van oekoenoemen in Nieuwsuur aan de vooravond van het verschijnen van het jaarlijkse rapport van DNB. Wij worden gewaarschuwd, de IJslanders werden niet gewaarschuwd, en zijn nu voor de komende jaren het haasje geworden. Bankiers die op onze kosten mooi weer spelen in de door ONS betaalde krijtpakken, en zich vervolgens van het publiek hebben gedistantieerd, en nu in hun eigen wereldje leven.

  Bankensector is veel te groot in Olland. Al ons spaargeld is in gevaar. ( Ben Lakerman niet hoor 😉 )

  Bankiers zijn TWEEDEHANDS-AUTOHANDELAREN, en zo zullen zij verder door het leven moeten, behalve Mises natuurlijk. 🙂

 17. ll Zegt:

  Waar het uiteindelijk op neerkomt is dat de banken onze spaarcentjes hebben vergokt, en vervolgens de politiek al onze toekomstige spaarcentjes voor de komende jaren aan de banken hebben gegeven om te handelen in LUCHT.

  Ons spaargeld dient per direkt weggehaald te worden bij deze tweedehands autohandelaren, en dat is helemaal niet zo moeilijk volgens deze oekoenoemen. DNB MOET per direkt maatregelen nemen door de banken te dwingen het bedrag boven Basel III aan eigen vermogen te verhogen met een factor 4 tot 5, tot 11 to 12%.

 18. ll Zegt:

  Maar dan zitten we nog met het intellectuele onvermogen, en onbehoorlijk bestuur van de politiek, tja wat doen we hiermee.
  Het golfspel samen met de banken. :-).

  En nu maar wachten op het vandaag te pubiceren rapport van DNB.

  En chapeau voor deze oekoenoemen gisteren in Nieuwsuur, ze hebben hun nek behoorlijk uitgestoken 🙂

 19. Okkie Zegt:
 20. ll Zegt:

  Oh, ja en dat vergeet ik nog… ons belastinggeld had volgens deze oekoenoemen NOOIT naar de banken moeten gaan, en dat wij daar vervolgens de bezuinigingen aan over houden is een SCHANDE.

 21. nhz Zegt:

  @9,15-19:
  inderdaad, de banksters houden de burgers gegijzeld; de politici zijn hun loopjongens die in ruil voor een vet baantje of andere douceurtjes dit allemaal voor ze regelen. Als je te dom of onbetrouwbaar bent voor een normale baan dan moet je tenslotte van andere kruimels leven. En dan ook nog te dom om te beseffen dat een obligate parasiet zoals zij de gastheer niet moet doden, anders is het game over voor iedereen. In de hele angelsaksische wereld hetzelfde verhaal: oorlopend op hoge toon zeuren over de dreiging van islamitisch terrorisme, maar ondertussen bedrijven ze zelf financieel terrorisme van het ergste soort, dat wereldwijd véél meer slachtoffers maakt dan de islam (de Forever War om de olie maakt onderdeel uit van het spel).

  @10:
  het zijn kletspraatjes want het doet niks af aan de LTV ratio. Of die hoge waarde komt door KK, overvragen of BTW doet toch helemaal niet ter zake? Als de KK voortaan 100% is, is het dan verantwoord om een LTV van 200% te hebben?

 22. nhz Zegt:

  @10,11:
  Oh sorry, ik zie over het hoofd dat de KK geen echte kosten, zijn want die kun je altijd gewoon terugvragen van de volgende koper 😛

 23. Nothus Zegt:

  OT: Fofoa heeft misschien wel de doodklap voor het inflatie/deflatie debat staan:

  fofoa.blogspot.com…-hyperinflation.html

 24. lorenzo Zegt:

  kk terugvragen .. dat zou mooi zijn ! kk terug vragen van de volgende koper ! Overheid en anderen willen toch echt verdienen…

 25. Jim Zegt:

  Kan iemand mij uitleggen waar de variable hypotheken onder vallen ?

 26. bigD Zegt:

  Variabele hypotheek is niet een hypotheekvorm, maar een rente-bepalingskeuze. Korte rente (variabel) vs. lange rente (vast).

 27. dr.t Zegt:

  het zijn kletspraatjes want het doet niks af aan de LTV ratio. Of die hoge waarde komt door KK, overvragen of BTW doet toch helemaal niet ter zake? Als de KK voortaan 100% is, is het dan verantwoord om een LTV van 200% te hebben?

  Dat lijkt me inderdaad niet verantwoord, maar dat wil niet zeggen dat er geen causale relatie zou zijn tussen tussen KK en LTV.
  Afschaffing overdachtsbelasting en topfinanciering daarop aanpassen ligt voor de hand.

  En nog even het volgende:
  Verder wordt nog al vaak Duitsland in een discussie aangehaald als lichtend voorbeeld, want daar moet je geld inbrengen als je een woning wilt kopen.

  Wat dan vergeten wordt is het volgende: de belastingtarieven zijn er veel lager.
  Tax % Fiscale% Tax Base (EUR) Tax Base (EUR)
  0 0 Up to 8,004 Tot 8004
  14% 14% 8,005-52,881 8,005-52,881
  42% 42% 52,882-250,730 52,882-250,730
  45% 45% 250,731 and over 250.731 en meer

  Geen wonder dat men daar geld kan inbrengen.
  In NL gaat een (te) groot deel naar de overheid.
  HRA is daar een noodzakelijk correctiemechanisme op.
  Al heeft de situatie in Duitsland mijn voorkeur. De woningmarkt is oneigenlijk instrument voor inkomenspolitiek, maar het is niet anders.
  Afschaffing HRA, zonder compensatie, leidt tot een toename van de belastingdruk die al veel en veel te hoog is en dat is het eigenlijke probleem.

  En het argument dat een klein segment van rijkere personen niet het merendeel van de belasting ophoest (inkomstenbelasting vormt maar een klein deel…) , is flauwekul.

  Naast inkomstenbelasting, betalen ze ook meer aan BTW (men koopt meer goederen), meer aan succcessierechten, meer aan WOZ, meer overdrachtsbel. meer wegenbelasting etc etc.

  Overigens lijkt me de stelling
  ‘Ten opzichte van de actuele waarde bedraagt de hypotheekschuld van alle huishoudens met een eigen woning gemiddeld genomen 57%’
  goed nieuws te noemen.

  Tenslotte. Aandeel te koop staande huizen t.o.v. totale woningvoorraad van 2,7 miljoen
  is minder dan 1%.
  Er is dus nog best een lange weg te gaan voordat hier de vlaggen echt uitgestoken kunnen worden….

 28. BalancedView Zegt:

  @dr.t

  Eens met je betoog, maar volgens mij mis je een nulletje bij het aandeel te koop staande huizen.
  Alleen op funda staan al 234k huizen te koop. 10% van de woningvoorraad staat dus te koop (conservatieve schatting). Tel daarbij op het razende tempo waarin het aantal te koop staande huizen toeneemt en ik denk dat de door jouw geschetste “lange weg te gaan” wel eens een stuk korter kan zijn dan je denkt…

 29. BenBau Zegt:

  Dr.T, rekenen is niet je sterkste punt!
  Er staan zo’n 235000 huizen te koop en da’s bijna 10% van alle huizen!

 30. BenBau Zegt:

  Te laat…..

 31. beurse beurs Zegt:

  Elk jaar verhuist zo’n 8% van de Nederlanders. Dus er staan veel huizen te (lang) koop en mensen kunnen niet blijven zitten (hopend dat de prijs weer omhoog gaat).

 32. frankie Zegt:

  Zojuist door Kees de Kort een uitspraak gehoord die eigenlijk alles samenvat, en aangeeft dat het pad waarop we zitten doodloopt. In mijn opinie einde Euro bijvoorbeeld.

  “Er is het afgelopen jaar 200 Miljard groei aan Bruto Europees Product geweest, terwijl de staatschulden 1900 Miljard vergroot zijn in diezelfde periode”. Belabberde verhouding als je het mij vraagt.

  Toch knap dat mensen nog steeds denken uit te kunnen leggen dat het goed gaat en alles goedkomt.

  Wat jammer is dat helaas het systeem wel in elkaar zal donderen en dat het voor mensen die gewoon normaal geleefd hebben niet positief gaat uitpakken. Oneerlijk maar zal helaas de waarheid wel gaan worden.

 33. dr.t Zegt:

  haha zat een nulletje er langs..

  maar 10% relativeert ook het nodige!

 34. Vedder Zegt:

  dr t.

  “Wat dan vergeten wordt is het volgende: de belastingtarieven zijn er veel lager”

  Dat is toch precies waar we hier tot vervelens toe voor pleiten: bouw die perfide HRA en overdrachtsbelasting af ten gunste van de inkomstenbelasting. Stop de prikkel tot schuldenstapelen, stop de subsidie op financiele dienstverlening en alle parasieten die daarom heen hangen.

 35. Jeroen Zegt:

  @dr. T, je schrijft naar aanleiding van de lagere belastingen in Duitsland:


  Geen wonder dat men daar geld kan inbrengen.
  In NL gaat een (te) groot deel naar de overheid.
  HRA is daar een noodzakelijk correctiemechanisme op.

  Dit is niet correct. HRA lijkt een leuk correctiemechanisme voor hogere belastingen, maar helaas niet voor bijvoorbeeld huurders in de vrije sector. Er gaat daarnaast minder naar de overheid dan je denkt. Dat zit zo:

  1) Door HRA worden huiseigenaren gesubsideerd door bevolkinggroepen die geen subsidies krijgen, huurders vrije sector bijvoorbeeld. Om HRA op te brengen moeten belastingen worden verhoogd.
  2) HRA heeft een prijsopdrijvend effect van pakweg 25%. Zonder HRA zouden we dus nog geen 500 miljard hypotheekschuld hebben, zonder HRA zouden we geen 30 miljard rente maar slechts 20 miljard rente betalen aan de banken (10 miljard minder dus!).
  3) HRA moet worden bekostigd uit hogere belastingen, een groot deel daarvan vloeit onnodig naar de banken (de eerder genoemde 10 miljard…).

  HRA is een gedrocht, HRA is een bijzonder oneerlijk systeem, HRA brengt onze economie enorme schade toe. Elk jaar spoelen we 10 miljard door de plee, binnengeharkt door de banken die vrolijk dankjewel zeggen voor dat makkelijk verdiende geld…

 36. ll Zegt:

  @ Jeroen, tuurlijk, HRA is ook ontworpen door de banken 🙂

  Tot nu ging het goed, bergopwaarts met de huizenmarkt, maar nu het bergafwaarts gaat willen de banken er weer vanaf, logisch toch.

 37. Vedder Zegt:

  35, il

  HRA is niet ontworpen door banken. Als ik het me goed herinner, is het is bij de invoering van inkomstenbelasting eind 19e eeuw geintroduceerd.

 38. dalen Zegt:

  Ik heb eens in de parlementaire geschiedenis zitten kijken wat er gezegd is over de HRA.

  In 1996 (kamerstuk 24595) is er al gepleit om te stoppen met de HRA

  Ik citeer:

  “Indien er sprake zou zijn van onvoldoende dekking voor de voorstellen”wordt het dan geen tijd de beperking van de fiscale aftrekbaarheid van de
  hypotheekrente in beschouwing te nemen? Kan aangegeven worden wat de volgende maatregelen zouden opleveren (de zgn. heffingskorting):
  * afschaffing van aftrek over het 60% tarief
  * afschaffing van aftrek over het 50% tarief (per maatregel en gesommeerd)?”

  Het antwoord van de toenmalige staatsecretaris Tommel (Volkshuisvesting) was.

  “Indien hypotheekrente die onder de huidige wetgeving tegen het 60%-tarief wordt verrekend, nog slechts tegen het 50%-tarief zou worden verrekend, bedraagt de opbrengst 375 miljoen gulden. Indien hypotheekrente
  die onder de huidige wetgeving tegen het 60%- of 50%-tarief wordt verrekend, nog slechts tegen het tarief van de eerste schijf zou worden verrekend (37,5% voor huishoudens jonger dan 65 jaar 15,4% voor
  huishoudens van 65 jaar en ouder), bedraagt de opbrengst 1.915 miljoen gulden.”

  Het is aardig om eens terug te kijken maar dit moet het werk zijn van de journalistiek.

 39. dr.t Zegt:

  33
  Als afschaffing van de HRA betekent dat ook het belastingstelsel wordt aangepast, dan zijn we het helemaal met elkaar eens.

  Overigens huursubsidie niet vergeten.
  Ook daar compensatie via de belastingwetgeving en niet via het kunstmatig laag houden van huurprijzen.

 40. Vedder Zegt:

  @38 dr.t.

  Uiteraard, dat is toch een no-brainer, schaf om te beginnnen die schadelijke overdrachtsbelasting af. Dan heb je al zo’n kwart van je “besparing” teruggeven. Herzie vervolgens de inkomstenbelasting en je bent al aardig op weg.

 41. rick Zegt:

  @frankie,

  nu.nl/geldzaken/25…aar-woningmarkt.html

  Bang is men om maar iets te doen en te wachten dat het weer aantrekt.
  Het is dus de bedoeling dat starters weer wat beginnen in te stappen om dan langzaam de lucht er uit te laten lopen. Ergo, de rekening uit het verleden laten betalen door de starters.
  Het is net als met de overheidsuitgaven: alles wordt vooruitgeschoven naar de volgende generaties. Misschien wordt het toch eens tijd voor een kopersstakingsactie.

 42. ll Zegt:

  Voor de liefhebbers, HET RAPPORT der rapporten, veel risoco’s ;), maar er gebeurt niets. Basel III is heilig verklaard. 🙂

  dnb.nl/binaries/OF…011_tcm46-251397.pdf

 43. nhz Zegt:

  @26:
  “En het argument dat een klein segment van rijkere personen niet het merendeel van de belasting ophoest (inkomstenbelasting vormt maar een klein deel…) , is flauwekul.

  Naast inkomstenbelasting, betalen ze ook meer aan BTW (men koopt meer goederen), meer aan succcessierechten, meer aan WOZ, meer overdrachtsbel. meer wegenbelasting etc etc.”

  echt ongelofelijke KUL dr.t. Je hebt blijkbaar geen flauw benul hoe de NL economie, en met name het fiscale stelsel, in elkaar steekt. De veelverdieners hebben hier goudgerande mogelijkheden voor legale belastingontduiking, en betalen voor veel van deze posten niks of veel minder dan een gewone burger.

  Net als bij de IB dus. Zoals anderen al aangeven: jouw verhaal over HRA als compensatie voor hoge IB is heel erg naar jezelf toeredeneren, aangezien er talloze mensen zijn (bijv. huurders, huiseigenaars zonder hypotheek) die wél het volle pond moeten betalen. Ook hier is het juist weer de elite (met duur koophuis, topinkomen en tophypotheek) die minimaal betaalt.

  Waarom zijn juist de vertegenwoordigers van de rijken (in de praktijk vooral VVD en CDA) zo fel tegen een wijziging van het huidige fiscale stelsel (lagere IB met tegelijk vervallen van alle aftrekposten en subsidies). Simpel omdat ze weten dat ze in het huidige systeem veel beter af zijn.

  @39:
  KK afschaffen zonder gelijk iets aan de HRA enz. enz. te doen is het domste wat je kunt bedenken; de huizenprijzen zullen dan gelijk met 6% omhoog gaan.

 44. nhz Zegt:

  ondertussen zit voorman van de vastgoed maffia Boelhouwer weer te pleiten om even niks te doen aan de HRA, totdat de woningmarkt weer helemaal hersteld is (over een paar jaar, in 2050 ofzo). Oja, dat zegt hij vooral omdat hij het goed meent met de starters, en heeft niks met de belangen van zijn broodheren te maken.

  Wat wordt ik toch KOTSmisselijk van deze charlatan 🙁

  Rabobank en Vereniging Geleend Huis zijn ook tegen alle (relatief kleine) aanpassingen van de hypotheekregels, maar er was niet anders te verwachten. Deze clubs kunnen zich een wereld zonder HRA en zonder onbeperkte overheidssubsidies en garanties blijkbaar niet voorstellen. Ook weer allemaal in het belang van de zielige starters natuurlijk! Zalig zijn de simpelen van de geest zullen we maar zeggen.

  rtl.nl/components/…voor-woningmarkt.xml

 45. BalancedView Zegt:

  @40

  Volgens mij is er al sprake van een fikse kopersstaking gezien het steeds harder groeiende aantal te koop staande huizen…

 46. FT Zegt:

  En vergeet vooral ook niet dat het absolute bedrag voor de NHG steeds verder aan het oplopen is.
  De gemiddelde rente vast periode zal niet ver van de 5 jaar afzitten, dat betekend dat ieder jaar ca 20% moet oversluiten tegen een steeds hogere rente.
  Als je wat gaat rekenen, kom je op een bedrag van ca 1 Miljard wat ieder jaar meer wordt teruggegeven, wat staat daar als inkomsten tegenover?

 47. magnum Zegt:

  Volgens de vertegenwoordiger van de (rabo) bank is de restschuld het grootste probleem, als de hypotheekrenteaftrek in 2031 voor de eerste mensen afloopt.

  Ik heb het al zo veel vaker geroepen dat is ‘al’ over 20j

  voor de gem. bewoner met 240k hypotheek moet er dus
  iedere maand 500 euro gespaard gaan worden om in 2031 dezefde netto woonlasten te hebben.

 48. dalen Zegt:

  @ 42

  “ondertussen zit voorman van de vastgoed maffia Boelhouwer weer te pleiten om even niks te doen aan de HRA, totdat de woningmarkt weer helemaal hersteld is”

  Zit net een ingezonden stuk van hem in het vakblad Vastgoed te lezen waarin hij een pleidooi doet voor verlaging van de grondprijzen. Later komt hij er op terug en stelt “de gemeenten kunnen niet want het geld is al gebudgetteerd”

  Doe dan maar de OZB omhoog, kwettert hij verder “je moet toch wat”.

  Ja je moet zeker wat. Wat denk je van marktprijzen?

 49. rick Zegt:

  @43,

  Het verhaal van straks herstelt het weer en we kunnen nu nog even niets doen, en de HRA gaan we voorzichtig afbouwen wordt natuurlijk steeds ongeloofwaardiger voor starters. Helaas zullen er toch nog heel veel onnodige slachtoffers vallen.

 50. dr.t Zegt:

  Naast inkomstenbelasting, betalen ze ook meer aan BTW (men koopt meer goederen), meer aan succcessierechten, meer aan WOZ, meer overdrachtsbel. meer wegenbelasting etc etc.

  Je hebt me helemaal overtuigd… rijken betalen inderdaad minder OZB, minder BTW, minder aan overdracht
  , minder successie minder..

  Het is me nu helemaal duidelijk.

 51. ll Zegt:

  Robeco zegt: prijsinflatie gaat naar 4% de komende jaren.

  rtl.nl/components/…ld-komende-jaren.xml

  Deflatie in de huizenmarkt.

  Het gaat precies zoals onze Ludwig von Mises voorspelde. Monetaire deflatie, prijsinflatie, de komende 20 jaar geen huizenbouw, afbouw hypotheekleningen, rentestijging naar 6%, en daarna kan het spel weer beginnen, over 25 jaar 🙂

  Ach het is allemaal maar een spelletje, en het heet Monopoly.

 52. ll Zegt:

  Sorry, ik maak altijd dezelfde fout, de lange rente gaat naar 6 % 🙂

 53. lorenzo Zegt:

  ”KK afschaffen zonder gelijk iets aan de HRA enz. enz. te doen is het domste wat je kunt bedenken; ”

  …echt iedereen moet voor niets werken, de makelaar , de notaris , belastingen.
  Gaat mij iets te ver.

 54. Bug Zegt:

  @22 nhz

  Je hoeft je niet te verontschuldigen hoor. Een groot aantal mensen proberen inderdaad de kk uit het verleden of zelfs van het volgende huis in de koop/verkoopprijs door te berekenen. Dit ging de afgelopen jaren goed omdat deze nep waardestijging gemaskeerd werd door een dalende rente = lagere lasten. De dalende rente smeerde die lasten over een langere tijd uit. Dus geen centje pijn dachetn veel mensen. Nu de rente weer stijgt komt deze truc dubbel zo hard weer retour in de vorm van onverkoopbare huizen behalve als je bereid bent met een restschuld opgescheept te zitten.

  Mogelijk lees je over mijn mening heen. Ik vind het namelijk zeer onverstandig op deze manier je huis te kopen/verkopen. Echter is dit wel wijze waarop veel mensen dit in het verleden hier mee omgaan.

 55. Vedder Zegt:

  @52 lorenzo,

  “KK afschaffen zonder gelijk iets aan de HRA enz. enz. te doen is het domste wat je kunt bedenken; de huizenprijzen zullen dan gelijk met 6% omhoog gaan”

  Hij heeft het over de 6% overdrachtsbelasting, maar dat had je zelf waarschijnlijk ook wel door.

 56. nhz Zegt:

  @50:
  ik wil het best uitleggen hoor, maar aan jou is het duidelijk niet besteedt. Ik denk dat de meesten hier goed snappen wat ik bedoel. Hoeveel BTW zit er trouwens op jachten uit Monaco, vakanties op de Cayman Islands, een vierde huis in Thailand enz.

  @53(Bug) en een paar anderen die het wellicht ontging:

  mijn opmerking dat de KK geen kosten zijn was niet serieus bedoeld; ik zeg het alleen zo omdat veel huiseigenaars het zo zien, en blijkbaar diverse bankiers/politici ook.

  Natuurlijk zijn het kosten, en Den Haag maakt dit bedrag gelijk op aan leuke dingen voor de mensen (zoals HRA en allerlei andere overbodige onzin). Het moet écht door iemand betaald worden, en is dus net zo goed onderdeel van het grote pyramidespel als de huizenprijs zelf. En DUS totaal geen reden om een hogere LTV te accepteren.

 57. FT Zegt:

  @Dr T. (50)

  Wat Nhz zegt in #43 klopt echt wel. Het is inderdaad niet zo dat ze volgens de regeltjes minder betalen, het gaat om de mogelijkheden die niet iedereen heeft binnen diezelfde regels.

  Ik zal 1 voorbeeld geven die hier relevant is.
  Je zorgt dat je een BV hebt waar geld in zit. Je leent volgens reguliere voorwaarden van je BV. Vervolgens heb je 52% belasting aftrek.
  Dus ik betaal 100 euro rente aan mijn BV. Via HRA krijg ik iets minder dan 52% (forfait) dus ca 50 euro terug van de belasting. Ik heb netto dus 50 euro betaald aan de BV.
  Binnen de BV is dat winst darover betaal ik 20% VpB en de overgebleven 80 euro keer ik als divident uit. Dus moet ik nog een keer 25% afdragen.
  Met andere woorden:
  Op papier betaal ik 100 euro en krijg in totaal 110 (=50 bel. +60 div.) euro terug. Netto ontvang ik dus 10 euro.

  Allemaal volgens de regels. Allemaal volgens de zelfde tarieven. Maar jij moet 50 euro betalen en ik ontvang 10 euro.
  Dit is 1 voorbeeld uit een hele reeks. Dat is wat NHZ bedoeld + natuurlijk een gewiekste accountant die het voor je kan regelen.

 58. rick Zegt:

  @FT

  Ik kan me herinneren dat dergelijke constructies mogelijk aan banden worden gelegd. En de belastingdienst kennende kan dat met een pennenstreek. (tenzij het natuurlijk een groot deel van het electoraat betreft, maar dat is hier niet het geval).

 59. FT Zegt:

  Rick,

  Constructie? Het zijn gewone regels. Alleen de vraag hoe je het toepast.
  Ik zou niet weten waarom deze regels aangepast worden. Ik kan me moeilijk voorstellen dat het bedrijf waar jij je geldt leent perse L&B NV (staat voor List en Bedrog lees ING, Rabo) moet heten om de HRA “constructie” te mogen toepassen.

 60. FT Zegt:

  Overigens Rick,
  Daar gaat het eigenlijk helemaal niet over. De stelling van NHZ dat “the happy few” weinig belasting betalen. Ik geef hier gewoon een willekeurig voorbeeld van de truckendoos die wordt toegepast.

 61. wtf Zegt:

  @56 Inderdaad, er worden zo veel mogelijk kosten opgevoerd om zo weinig mogelijk belasting te betalen. Wat praktijkvoorbeelden: dure pennen, schilderijen, golfclubs (de activiteiten van de BV: golfbanen ontwerpen), vakliteratuur voor een chirurg: 100 boeken per week, vleugelhuur voor een feestje van een fotograaf. Zolang je omzet opgeeft bij de belastingdienst zul je ze niet horen.

  Ook handig als je bv een winkel hebt: je zwangere echtgenote op de loonlijst, laat de subsidie maar binnenstromen!

  Het is wel zo dat “rijkere” mensen meer consumeren en zo absoluut gezien meer btw betalen (tenzij ze deze natuurlijk via een BV weer terug vragen).

 62. rick Zegt:

  @FT

  Ik snap je punt. Maar ik weet niet of ik het er helemaal mee eens. NHG garanties e.d. zijn niet mogelijk hiermee. Bovendien is de lange rente naar schatting 1,5% te laag. Dit zijn regelingen die niet echt in het belang zijn van de rijken, maar vooral voor de middenklasse, die het grootste deel van het electoraat vormen.
  Overigens geven deze voorbeelden natuurlijk aan hoe absurd de HRA überhaupt is.

Laat een reactie achter

Opgelet:Het is niet toegestaan om teksten te plaatsen die auteursrechtelijk beschermd zijn. Dit mag alleen als er toestemming is gegeven door de auteur. Hetzelfde geldt voor beeld.

Uw reactie moet worden goedgekeurd en daardoor kan het even duren voor hij voor anderen verschijnt. Het is niet nodig om uw reactie nogmaals te plaatsen.