Speculeren op huizenprijzen

In Nederland is het vanaf begin volgend jaar mogelijk om te speculeren op dalende of stijgende huizenprijzen. De Engelse broker Tradition introduceert dan, in samenwerking met fondsbeheerder SBS Investments, vastgoedderivaten op de Nederlandse markt.

Vandaag lanceren de bedrijven, als voorschot, de House Price Index of the Netherlands (HPI-N), waarop de transacties gebaseerd zullen worden. De HPI-N voegt de huisprijscijfers van het CBS/Kadaster, de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) en de WOX-index samen.

Ieder van deze indices is gebaseerd op een andere methode om de prijsontwikkeling van de huizenmarkt te berekenen. ‘De combinatie van de drie benchmarks verzekert de grootst mogelijke hoeveelheid gegevens en resulteert in een index die zo precies mogelijk de gemiddelde Nederlandse huisprijs volgt’, aldus mede-initiatiefnemer Mark Leenards van SBS Investments tegenover Belegger.nl.

Voor de maandelijkse indicatieve berekening van de index zijn de partijen een samenwerking aangegaan met ABF Valuation, eigenaar van de WOX-index. Het CBS/Kadaster en makelaarsorganisatie NVM hebben goedkeuring verleend voor het initiatief.

Dertig miljard euro

Globaal gezien zijn de volumes van vastgoedderivaten flink gegroeid in de afgelopen jaren tot ongeveer dertig miljard euro eind 2008. De verwachting is dat deze markt nog veel verder zal groeien. In het Verenigd Koninkrijk is de markt inmiddels 10 miljard euro groot.

SBS Investments verwacht veel interesse in de Nederlandse vastgoedderivaten. ‘De angst dat huizenprijzen verder dalen leeft nog steeds onder zowel particulieren als professionals. Tegelijkertijd zijn er juist nu beleggers die hun kansen ruiken. Als die partijen een transactie met elkaar aangaan dan is de markt voor vastgoedderivaten een feit’, aldus Leenards.

Overigens kunnen particuliere beleggers handelen via afgeleide producten. Volgens Leenaards moet er dan gedacht worden aan bijvoorbeeld Turbo’s op de huizenprijs, of hypotheekgerelateerde producten om risico’s mee af te dekken.

Voor de stappen die SBS samen met Tradition wil ondernemen, is overigens geen goedkeuring van de Autoriteit Financiële markten nodig. ‘Het gaat om over-the-counterproducten, en de transacties vinden plaats vanuit Londen’, zo legt Leenaards uit. ‘En dan is het Engelse recht van toepassing’, voegt hij toe.

bron: beursduivel.be

Share Button
52 comments on “Speculeren op huizenprijzen
 1. Nog meer van die destabiliserende derivatenrommel. Doe me een lol en weg met die troep. BrgdS

 2. Onderwaarde says:

  nou dan zal ik een “short” positie aannemen 😉

 3. Dalen says:

  Ja ja

  “Het gaat om over-the-counterproducten, en de transacties vinden plaats vanuit Londen’, zo legt Leenaards uit. ‘En dan is het Engelse recht van toepassing’, voegt hij toe.”

  Komt hij wel achter! AFM lees eens mee. Over-the-counter producten kan m.i. niet zonder vergunning.

  Verder:
  “dan is het Engelse recht van toepassing”

  Ja hoor!

  Volgens het Nederlandse internationaal privaatrecht (IPR) is Nederlands recht van toepassing wanneer dit aan Nederlandse ingezetenen wordt aangeboden. Met name als de schade in Nederland plaatsvindt.

  Ladbrokes werd hier ook door op zijn vingers getikt.

 4. Goudbelegger says:

  @3 dus als ik via Internet in Engeland een auto koop en daar is wat mee is het Nederlands recht van toepassing?

  Als je een miljoentje hebt shorten en binnenlopen. Enige onzekere factor is of de overheid inflatie gaat creëren..

 5. Dalen says:

  @3

  Ja, het zou anders te zot zijn.

  Let wel op!

  Het gaat er wel om of jij de aanbieding opzoekt of dat zij het in Nederland aanbieden.

  Dit is, ik meen 20 jaar geleden al bij het HvJ geweest ivm het aanbieden van vakantiehuisjes op de Canarische eilanden. Die waren hier ook aan het ronselen. Zogenaamde “share houses”.

 6. later says:

  Het verlies door een toekomstige waardedaling van je koophuis kun je daarmee dus afkopen. Daarvoor zul je een stevige premie moeten betalen. Toch denk ik dat er wel vraag naar zal zijn.

  Maar welke tegenpartij gaat dat spul kopen speculerend op stijgende huizenprijzen???
  Dat geld kun je dan toch veel beter in een eigen koophuis steken?

 7. Goudbelegger says:

  Ok, snap het, als er agressief in Nederland klanten gezocht worden dan kun je met het Nederlands recht aan de slag.

  Als ik op ebay een auto koop in Engeland dan waarschijnlijk niet.

  Zit wat in..

 8. boefke says:

  Tja, wie wil er nu speculeren op een markt die: 1. 1001 verschillende manieren van cijferweergaven kent?

  2. Een markt die vooral bepaald wordt door overheidsbeleid (rente-aftrek), hetgeen de laatste dagen ook al niet als stabiele factor gezien wordt.

  Ik snap wel dat hier interesse voor is vanuit het buitenland trouwens, die zochten op de kaart waarschijnlijk een plekkie waar alles zo gecompliceerd in elkaar zit dat voorspellen afhankelijk is van zoveel variabelen dat er voor de organisator altijd wat te verdienen valt. Nou, welcome in the hell 😉

 9. dalen says:

  ff off topic.
  Zag vandaag nog wat leuke uitspraken m.b.t.een vorig draadje dat ging over de opgegeven afmetingen van een pand.

  http://zoeken.rechtspraak.nl/weekoverzicht/default.aspx?details=true&datum_tussen_tm=2010-02-20&rechtsgebieddisplay=Civiel&instantietype=&instantie=&searchtype=ljn&ljn=BK6672&u_ljn=BK6672

  In het kort:

  Koper wordt onjuiste voorstelling van zaken gegeven inzake de afmetingen. De rechtbank veroordeelde de makelaar. Het Hof oordeelt op grond van een deskundigenrapport dat in het voordeel is van de makelaar (is m.i. aanvechtbaar).

  Het arrest van het Hof kan jammer genoeg niet tot cassatie leiden bij de HR i.v.m. RO 81.

  NB. Als advocaat had ik dit in hoger beroep bij het Hof anders aangepakt.

  Een uitspraak die onlangs (18 februari) voor de koper wel goed uitpakte was (het ging hier over een consument die meer bescherming krijgt).

  Samengevat: artikel 7:23 BW. Dat artikel bepaalt dat de koper geen beroep meer op kan doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij de verkoper daarvan niet binnen bekwame tijd na ontdekking kennis heeft gegeven.

  Dit artikel werkt dus niet altijd!

  Conclusie: Verkoper moet de schade betalen. Als ik verkoper was, zou ik met dit vonnis in de hand de makelaar aanspreken.
  Tip! beroep je altijd op artikel 7:23 BW (non-conformiteit )

  Hieronder de uitspraak en de belangrijkste overwegingen van de rechtbank.

  http://zoeken.rechtspraak.nl/weekoverzicht/default.aspx?details=true&datum_tussen_tm=2010-02-22&rechtsgebieddisplay=Civiel&instantietype=&instantie=&searchtype=ljn&ljn=BL4220&u_ljn=BL4220

  RO 4.3 “Vast staat dat [eisers] de woning vóór de koop meermalen hebben bezichtigd en dat aan hen een verkoopbrochure is verstrekt. Vast staat voorts dat de tuin aan drie kanten is omgeven door water en dat de tuin, inclusief de tot perceel [nummer] behorende strook grond, ten tijde van de verkoop rondom was voorzien van beschoeiing en een aanlegsteiger, aangebracht door wijlen de echtgenoot van [gedaagde]. Verder is door [eisers] onweersproken gesteld dat [gedaagde] danwel haar makelaar de tuin als zodanig, met haar visuele begrenzing in de vorm van beschoeiing en steiger, bij de bezichtiging heeft gepresenteerd met de woorden: “En dit is de tuin” (of woorden van soortgelijke strekking). Foto’s van de tuin als zodanig zijn ook in de verkoopbrochure geplaatst. [eisers] hebben hieruit mogen begrijpen dat het aanbod van [gedaagde] betrekking had op een perceel met grenzen, zoals deze ten tijde van de koop feitelijk zichtbaar waren.”

  RO 4.14. [gedaagde] heeft de hoogte van de gestelde schade betwist.
  De gevorderde kosten van EUR 6.883,32 om de feitelijke situatie in overeenstemming te brengen met de door het Kadaster vastgestelde eigendomsgrenzen acht zij te hoog en onnodig gemaakt omdat Natuurmonumenten slechts ontruiming van de grond eiste, waartoe ook goedkopere opties, zoals het plaatsen van een raster, zouden hebben volstaan.
  Voor wat betreft de waardevermindering van het perceel heeft [gedaagde] opgemerkt dat een waarde van EUR 200,00 per vierkante meter geen realistisch bedrag is, mede gezien het feit dat de strook grond slechts 1,9% van de totale perceeloppervlakte bedraagt.

  RO 4.15. Nu de tuin bij de verkoop aan alle zijden was omgeven door beschoeiing en als zodanig is gepresenteerd, mochten [eisers] in redelijkheid verlangen dat de tuin na ontruiming van de strook grond weer op dezelfde wijze afgewerkt zou worden. Met een goedkopere optie, zoals het plaatsen van een raster, hadden zij naar het oordeel van de rechtbank om die reden geen genoegen hoeven nemen.
  Nu [eisers] hun vordering voorts genoegzaam onderbouwd hebben door overlegging van facturen, is het gevorderde bedrag van EUR 6.883,32 toewijsbaar.

  RO 4.16. Het gedeelte van de vordering dat betrekking heeft op de waardevermindering van het perceel, is door [eisers] onderbouwd met een taxatierapport van Van Scherpenzeel Makelaars, waarin de waarde van de strook grond, gelet op de omvang van 50 vierkante meter, wordt getaxeerd op EUR 10.000,00.
  [eisers] hebben vervolgens ter comparitie echter niet gereageerd op het verweer van [gedaagde] dat het, gezien de totale oppervlakte van het perceel, niet reëel is om de waardevermindering van het perceel op dit bedrag te stellen.
  Nu enerzijds tussen partijen in confesso is dat sprake is van een zekere waardevermindering van het perceel (dit is door [gedaagde] immers niet betwist) en nu anderzijds door [eisers] niet (voldoende) is weersproken dat het niet reëel is de waardevermindering op EUR 10.000,00 te stellen, begroot de rechtbank deze schade van [eisers] ex aequo et bono op EUR 5.000,00.

  RO 4.17. [gedaagde] zal derhalve worden veroordeeld om een bedrag van EUR 11.883,32 aan [eisers] te voldoen.

 10. tinus says:

  Mark Leendards kennen we van de columns in een van de gratis krantjes.
  Zijn devies is altijd, en écht altijd, dat je er goed aan doet om je geld te beleggen.
  Zelfs toen we vorig jaar aankoersten op de financiele afgrond, kwam Mark ons uitleggen dat dit een prima moment was om in te stappen en de beleggingshypotheek eigenlijk ten onrechte een slechte reputatie had.
  Je moet maar durven.

 11. @8

  Opmerkelijk inderdaad dat nota bene een buitenlandse partij speculeren op NL vastgoed gaat begeleiden, niet open op een markt maar afgeschermd.

  Zeker wanneer bekend is dat de NL vastgoedmarkt niet de meest transparante vrije markt is.

  Dus op een minder tranparante makrt wordt een afgeleide, nog minder transparante markt. Dat kan een functie hebben maar ik weet niet precies welke.

 12. De House Price Index of the Netherlands (HPI-N) is in ieder geval kneedbaar, de NVM doet mee 🙂

 13. Hugo says:

  @11

  Allicht dezelfde functie als het buiten de boeken houden van de ware omvang van de staatsschuld door Goldman met medeweten van Eurostat.

  Griekenland is niet het enige land..

  “Goldman Sachs was by no means the only bank involved with countries in these types of transactions…These transactions were not limited to Goldman Sachs and Greece.”
  Aldus de Chairman van Goldman Gerald Corrigan
  http://www.zerohedge.com/article/chairman-goldman-sachs-bank-and-former-frbny-president-says-many-european-countries-used-com

  Het antwoord op de vraag wat de functie wel is is een tweede.

 14. nhz says:

  @3:
  ik denk dat ze bedoelen dat ze wel premies gaan incasseren, maar bij een serieuze huisprijsdaling er niet uitbetaald wordt op je shorts 😉

  wat counterparty risk inhoudt zou men inmiddels moeten snappen.

  ben trouwens benieuwd of dit gokje volgend jaar nog interessant is, ze zijn erg aan de late kant.

 15. @14 het is allemaal onderhands, mogelijk zijn andere partijen 5 jaar geleden al begonnen met soortgelijke producten en diensten, ik ken niemand die dat weet en totdat er duidelijke veranderingen optreden, komt het waarschijnlijk niet naar buiten…. Geen idee wat ik met bovenstaand bericht moet….

 16. bigD says:

  Ik heb liever toezicht door de Britse FSA en/of het Engels recht, dan de Nederlandse AFM en/of het Nederlandse recht. Op financieel gebied is Nederlands toezicht en recht een tijger zonder tanden.

 17. Mark says:

  Ik ben bang dat stinkend rijke investeringsmaatschapijen huizen gaan opkopen van particulieren en zo de prijs opdrijven.
  En dat het kopen van een huis via een commerciele instantie zal gaan. De makelaar nu bemiddeld, maar heeft het huis niet in eigendom. Als het huis in eigendom van de makelaar komt (m.m.v. investeringsmaatschapijen) heb je volgens mij helemaal een huizenmarkt die op slot zit.
  Zoiets als een vraagprijs bestaat dan niet meer. Dalen hoeft dan niet meer.

 18. lorenzo says:

  30.000 verdienen bij de oplevering ? Nieuwe Villa , 10 minuten van de kust in portugal . Zwembad, 2 verdiepingen , incl. 500 m2 perceel. Open haard , centr. stofafzuiogsysteem . Top isolatie.

  v.a € 175.000 .

  Er is meer als nederland !

 19. nhz says:

  @18:
  zou inderdaad kunnen dat we het Obama model krijgen: banken kunnen huizen van particulieren opkopen met volledige dekking van eventuele verliezen door de overheid, PLUS het recht om alle waardedaling op (voormalige) huiseigenaars te verhalen, voorzover mogelijk. Dubbel verdienen en geen kans op verlies, makkelijker kun je geld verdienen niet maken.

  Als ze het puur aan de markt overlaten weet ik zeker dat de prijzen hard gaan dalen. Een commerciele instantie heeft ook geen belang bij een markt die op slot zit. Maar als de overheid alle verliezen garandeert (net als nu eigenlijk, alleen dan in het belang van enkele grote bedrijven ipv miljoenen huiseigenaartjes), dan kan de prijs verder omhoog.

  @19:
  bedoel je nou dat je al een greater fool weet die voor dit optrekje direkt 30.000 meer gaat betalen? Voor portugal lijkt het me in het algemeen geen koopje, afhankelijk van de lokatie natuurlijk.

 20. adamus says:

  ja, Lorenzo, die bouwvakkers zijn allemaal naar huis gekeerd en nu werkloos. No Jobs weet je.

 21. adamus says:

  20

  20 km van een oude kustplaats heb je ze nagenoeg gratis.

 22. nhz says:

  @22:
  lijkt me ook, helemaal als straks Portugal Griekenland achterna gaat, en de eigenaars van al die tweede/derde huisjes (leuk als vakantiewoning, maar niet om het hele jaar te wonen) gaan proberen om te verkopen.

 23. Hugo says:

  @19

  Als ik naar het buitenland vertrek blijf ik niet in achtelijk Europa. Heb je niet wat in Uruguay, Argentinie of Tailand (of vergelijkbaar)?

 24. nhz says:

  @24:
  Uruguay lijkt me een relatief goede keus, maar dan moet je liefst wel boer of iets in die richting zijn. Argentinie heb ik mijn twijfels over op basis van verhalen van kennissen die er regelmatig komen; sommige delen zijn alweer aardig opgebubbeld, anderzijds is er nog steeds een stuitend verschil tussen arm en rijk wat me een risico lijkt als het weer mis gaat in de wereld.
  Thailand lijkt me voorlopig minder stabiel, mede gezien de wetten t.a.v. eigendom (huis enzo) weet ik niet of dat nou een goede bestemming is als ‘zelfstandige’.

  Wel vertrekken voordat de EU een belasting op uittreden invoert, dat zie ik er de komende jaren wel van komen (bijv. 25% van je vermogen direkt inleveren).

 25. adamus says:

  of hugoslavië?

 26. Goudbelegger says:

  @25 Veel wijsheid zit er toch op dit forum. Zie zelf snel een wet ingevoerd worden dat pensioenen alleen nog uitgekeerd worden als je in Nederland woont, omdat dat ‘eerlijk is’, je krijgt het geld van Nederlanders, dus moet je het hier ook uitgeven.

  Speculeren is vooruitzien..

 27. adamus says:

  Thailand, met het koningshuis bhumibol erbij. Toch nog een beetje appeltjes van oranjegevoel.

 28. adamus says:

  Goudbelegger, ik denk dat aow etc. straks alleen nog binnen de landsgrenzen wordt uitgekeerd.
  SVB is mij iets te agressief bezig met de databank.

  Ik ken nu al oude Turken die hier een jaar of 30/40 geleden gekomen zijn en niet de 100% krijgen groot deel van het jaar in T wonen en paar keer per jaar overkomen voor de dokter en de kinderen. Wil je profijt houden, altijd hier een adresje houden.

  Daarom zou er best wel een kern van waarheid kunnen zitten in het verhaal dat de staat bij iedere uitkering binnen mag komen zonder kloppen.
  In grote steden doen ze dat bij voorkeur bij hoogopgeleide blanken die zo dom waren een huis te kopen op de rand van een Vogelaar postcode.

 29. nhz says:

  @26:
  dan wel minstens 25% reserveren voor ‘protectie’.

  @28:
  en beide zolang het nog duurt.

 30. Martijn says:

  @nhz

  Ik tipte hier een tijdje terug de boeken (ze zijn allemaal de moeite waard) van Mark Buchanan. Je dacht toen dat hij met oud nieuws kwam en refereerde aan de chaostheorie die een paar decennia terug hip was.

  Ik heb er even een citaatje voor je bijgepakt:

  …showed otherwise and suggested that lots of complex things might be simpler than they seem. Within a few years, physicists where seeing chaos everywehere…and publishing thousands of papers on it every year. Yet the excitement was fashion as much as physics…Today, we see that choas is important in many settings, but hardly the world-changing theory it once seemed.

  Buchanan schrijft wel degelijk over iets anders dan chaos. En ik denk dat hij wellicht op een revolutionair spoor zit.

  Met een Phd. in natuurkunde en als voormalig redacteur van het tijdschrift “Nature” lijkt hij in elk geval geen domme jongen te zijn, en zijn boeken versterken dat vermoeden.

  Ik zou er eens eentje aanschaffen als ik jou was, ik denk dat je het wel kan waarderen.

 31. nhz says:

  @31:
  ik zal wat meebestellen bij mijn volgende amazon bestelling 😉

  chaos, complexiteit, catastrophy theory, non-linear dynamics – het zijn allemaal woorden voor ongeveer hetzelfde idee wat wel degelijk vruchtbaar is gebleken (en soms ook niet). In de wetenschap bestaan altijd hypes, net als in de rest van de maatschappij. In de 19e eeuw legden ze alles uit door vergelijken met hydraulica en stoommachines, daarna was alles electriciteit en even later was de computer (eerst hardware, toen software en nu netwerken) de maat van alle dingen.

  Afgaande op wat ik her en der lees zijn de ideen van Buchanan wel degelijk gebaseerd op ‘chaos theory’ van Mandelbrot, Prigogine etc. Maar het kan best dat hij goede nieuwe inzichten heeft.

  Soms komen de ‘hypes’ in de wetenschap ook weer terug, bijv. in de biologie/biochemie zie ik nu weer interessante artikelen gerelateerd aan quantummechanica (quantum coherence), bijvoorbeeld voor verklaring van fotosynthese, werking van de hersenen/bewustzijn etc. Terwijl men vroeger stelde dat quantum mechanica op dat gebied niet of nauwelijks relevant was.

 32. Marketwatch says:

  Wat een “verrassing”:

  http://www.z24.nl/bedrijven/artikel_122827.z24/Veel_animo_bouwers_voor_vorst-ww.html

  Lekker met z’n allen aan het staatsinfuus…

 33. lorenzo says:

  21, het verschil tussen jouw en mij ? Ik heb niets te klagen …
  ( en niet zoveel tijd hier rond te hangen.) , met alle respect.

 34. Woger says:

  En de volgende redshoot is er ook weer. Amerikaanse consumentenvertrouwen is drastisch omlaag gegaan in februari. Van positief (56.5 in Jan.) naar negatief (46).

 35. Eric says:

  @ Lorenzo:

  Heb je voor mij ook een website voor ik op kan kijken?

  Zit al een tijdje rond te kijken naar een tweede huis in het buitenland of zelfs emigreren vanwege vele redenen.

  Je zou ook kunnen reageren hier op de site door in het onderste veld onder het e-mailadres je site zetten.

  Bij voorbaat dank!

 36. Martijn says:

  @32

  Afgaande op wat ik her en der lees zijn de ideen van Buchanan wel degelijk gebaseerd op ‘chaos theory’ van Mandelbrot, Prigogine etc. Maar het kan best dat hij goede nieuwe inzichten heeft.
  Allebij waar.

  Soms komen de ‘hypes’ in de wetenschap ook weer terug
  Het grappige is juist dat hij (ten dele) verklaart (althans dat probeert hij) waarom dergelijke hypes ontstaan.

  Ik ben in elk geval erg benieuwd naar je reactie mocht je er aan toekomen hem te lezen.

 37. Martijn says:

  Die vorst-WW is natuurlijk weer een staaltje overheidsingrijpen van jewelste.

  Dergelijke risico’s kunnen doorgaans worden afgedekt middels een verzekering. Wie niet verzekert kiest er voor het risico zelf te dragen in plaats van het tegen betaling af te wentelen op een verzekeraar.

  Blijkbaar voelt de overheid zich na de bemoeienis met banken steeds beter thuis in de financiële branche en worden nu ook stappen richting de verzekeringswereld ondernomen.

 38. Martijn says:

  Het lijkt er op dat er nog trucjes aan te pas moeten gaan komen om Griekenland te redden: http://www.z24.nl/economie/europa/artikel_122815.z24/Economen_eisen_verbod_op_hulp_aan_Grieken.html

 39. Martijn says:

  @40

  Die conclusie van het artikel: Insurance by CDS could turn out to be just a bubble...

  Dat hadden we inmiddels wel door.

  Die hele derivatenlaag is zo nep als het maar kan. Daar gaan we nog wel wat afbraak (deflatie zien).

  Kapitaal gaat zich dan neerwaarts in de piramide (http://shopyield.com/wp-content/uploads/2009/11/exters_pyramid1.png) proberen te verplaatsen, en zo krijgen we vanzelf inflatie in de ondergelegen lagen (zoals goud).

  Inflatie en deflatie tegelijkertijd dus.

 40. ll says:

  Bezuinigingsbeleid van de gemeente.

  Om een bezuinigingsbeleid te kunnen bekostigen is er “nieuw beleidsgeld” nodig, en dit gaat ten koste van de voorzieningen van de burger.

 41. lorenzo says:

  36 Eric : kijk maar even en ga naar aanbod en dan ”Reguengo Grande”.
  Vraag maar meer info via de mail verder.
  Een andere site van mij , een soort Funda voor het buitenland, bevat nog eens cirka 140.000 objecten.

 42. nhz says:

  @37:
  P.S.: heb je nog een tip welk boek van Buchanan ik moet nemen? Ik heb voorkeur voor zaken die toepasbaar zijn in biologie/chemie, ecologie etc. en minder geinteresseerd in stapels wiskunde en andere abstracte zaken.

  @43:
  het valt mij vaak op dat NL huizensites prijzen vermelden die vaak belachelijk hoog zijn vergeleken met de lokale markt; in ieder geval voor Spanje en delen van Frankrijk, maar vermoedelijk geldt het voor al het buitenlands aanbod. Lijkt wel of het gericht is op Nederlanders die alleen NL prijzen kennen, vermoedelijk zijn veel van die aanbiedingen ook namens NL aanbieders. Voor Spanje zie ik soms prijzen die wel 4 of 5x hoger zijn dan ze aan lokale klanten vragen, echt grote oplichterij.

  Voor de goede orde: weet niet of dit voor de site van lorenzo ook geldt, want het is me niet duidelijk welke site dat is; bovendien hou ik tegenwoordig buitenlandse prijzen niet meer echt bij.

 43. Ries says:

  @43 Lorenzo

  “Een andere site van mij , een soort Funda voor het buitenland, bevat nog eens cirka 140.000 objecten.”

  Mooie site. Is die andere site ook van jou en doe jij ook de bemiddeling? Zie wel objecten die mijn interesse hebben.

 44. Hugo says:

  @25

  Bedankt voor de inzichten. Heb je eventueel andere suggesties? Ik ben nl maar net begonnen me te verdiepen in verkassen.

 45. Hugo says:

  lol Hugoslavie lijkt me wel wat. Toch maar seasteading?

 46. lorenzo says:

  De Portugal woningen zijn de prijzen van ons bouwers en dus geen verhogingen er op toegepast.
  Met landen als Spanje wordt er wel gezegd dat de prijzen met 40 % zijn gedaald en dat klopt.
  De wijsheid is wel dat de eigenaren zelf hun prijs in ruime mate bepaalden. In de hoogconjuctuur kwam je een heel eind . Zakken met 40 % houdt m.i. weer meer reelere prijzen in.
  De aankoop is niet zo bankgebonden als hier in nederland en zijn taxaties.
  De anders site plaatsen klanten zelf hun woning en dus ook hun prijs.
  Wie meer info wil moet maar mailen via genoemde site .

  ps. ik ben niet zo;n voorstander om mijn sites op forums te zetten . Eric , en dus ook Ries, vroeg ernaar . Vandaar even.

 47. nhz says:

  @46:
  ik ben zelf erg gecharmeerd van Nieuw Zeeland, maar is erg moeilijk daar binnen te komen als zelfstandige (al eerder besproken hier).

  Ik zou eerst letten op zaken als sociale omstandigheden, klimaat, milieu en dat soort factoren, en vooral niet blindstaren op bijv. inkomens en huizenprijzen want dat is allemaal relatief. Verder kijken of ze een verstandig economisch beleid voeren, op lange termijn. Maar veel hangt ook af van je tijdshorizon, wil je voor een aantal jaren weg of zoek je een land om permanent te blijven.

  @48:
  OK, de discretie wordt gewaardeerd.

 48. ll says:

  Krimp in Rotterdam
  Krimp in ‘groene hart

  http://www.vrom.nl/46471

 49. Martijn says:

  @44

  Buchanan past vooral natuurkunde toe op de sociale wetenschap en economie. Ik heb ze nog niet allemaal gelezen, dus kan je nog niet adviseren.

  “Ubiquity” lijkt het fundament achter zijn theorie het best weer te geven, “social atom” gaan verder op de sociologische kant, beschouwt mensen als atomen en zoekt zo een verklaring voor het emergente gedrag dat in Ubiquity gevonden werd.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*