Dec 31

Koopsubsidie voor starters op de woningmarkt dreigt ten onder te gaan aan zijn eigen succes. Als de pot namelijk leeg is, wordt die niet meer aangevuld. Starters die gebruik willen maken van de koopsubsidieregeling, moeten er dus snel bij zijn in 2010, zo waarschuwen hypotheekadviseurs.

Minister Van der Laan (VROM) verwacht dat het wegvallen van koopsubsidie voor een groot deel opgevangen zal worden door startersleningen van gemeenten. Maar hypotheekadviseurs betwijfelen dat. „Het is maar zeer de vraag of de startersleningen van de gemeenten de koopsubsidie goed kunnen vervangen. Niet alle gemeenten doen mee aan de startersleningen. Gemeenten die wel meedoen, kunnen zelf allerlei eisen stellen aan de regeling, bijvoorbeeld dat de regeling alleen geldt voor nieuwbouw of alleen tot een bepaalde koopsom. Een ander belangrijk verschil voor de starter is dat de koopsubsidie een subsidieregeling is en de starterslening een lening”, aldus een woordvoerder van Hypotheekshop.

De maximale koopsom om in aanmerking te komen voor koopsubsidie gaat in 2010 omhoog naar €167.300 (was: €163.625) en de bijbehorende hypotheek bedraagt maximaal €180.684. Door de verhoging van de koopsubsidiegrens met 2,25 procent en door de daling van de woningprijzen met ongeveer 5 procent komen nog meer starters in 2010 in aanmerking voor koopsubsidie.

De Hypotheekshop vindt het een slechte zaak dat de koopsubsidiepot niet nader wordt aangevuld.

In 2008 waren er ongeveer 9000 aanvragen voor een koopsubsidie en in 2009 zal het uitkomen rond de 15.000 aanvragen.

„Dankzij de koopsubsidie heeft een grote groep starters het afgelopen jaar een huis kunnen kopen. Bovendien zorgen deze starters voor het op gang houden van de doorstroming op de woningmarkt”, aldus de woordvoerder.

bron:  Telegraaf.nl

Dec 30

Starters lijken meer vertrouwen te hebben op de woningmarkt. Dat blijkt uit onderzoek van TNS NIPO voor het driemaandelijkse Woonbericht van ING. Het onderzoek toont aan dat 75% van de starters het nu een gunstige periode vindt om een huis te kopen. Bij de koopwoningbezitters ligt dit percentage op 53%.

Daarmee is een groot contrast zichtbaar in vergelijking met een jaar eerder. Toen vond minder dan 20% van de starters het een goed moment om een woning te kopen. Dat starters nu optimistischer zijn, komt door de dalende huizenprijzen. Uit cijfers van makelaarsvereniging NVM blijkt dat de betaalbaarheid van woningen met 25% is toegenomen. Omdat starters op de woningmarkt geen eigen woning te verkopen hebben, hebben ze direct toegang tot de woningmarkt.

Volgens NVM-woordvoerder Roeland Kimman moeten de starters hier echter ook weer niet te lang mee wachten. Op dit moment lijken de huizenprijzen zich weer te stabiliseren, waardoor de voordelen voor starters afnemen. Dat veel starters optimistisch zijn komt overigens ook doordat steeds meer gemeenten startersleningen uitgeven. Makelaars kunnen een verdere stimulans geven door starters meer op de mogelijkheden van die startersleningen te wijzen.

bron:  MD Weekly

Dec 30

Analisten van Rabo kraaien triomf dat het met de daling van de huizenprijzen is meegevallen, zoals eerder door hen voorspeld. Ze doen er meteen een schepje bovenop: in 2010 stíjgen de prijzen weer. Zoals wel vaker preken de ‘onafhankelijke’ analisten voor de parochie van de Rabo zélf, stelt beurscommentator De Geus.

Markt? Prijzen?
Want over welke markt heeft de Rabo het? Partijdige NVM-cijfers zeggen in deze tijd nog minder dan ze normaal al doen, omdat er simpelweg weinig huizen worden verkocht: er komen geen prijzen tot stand. Eenieder die de afgelopen tijd een huis in de verkoop had staan weet daar alles van.

Vraag off-the-record een makelaar hoe het écht is, en dan hoor je dat in de grote steden – buiten het zicht om – de prijzen al 20% lager liggen. Onbedoeld steken we de kop onder het zand: als er echt verkocht móet worden blijkt pas echt hoe slecht de markt is. Dat meet de Rabo nu niet, maar zal het de komende tijd nog wel gaan voelen, wanneer ze, met een marktaandeel van 40%, aan de executoriale verkopen zullen moeten.

Twee petten bij Rabo
Maar dat moment wil ook de Rabo zo lang mogelijk uitstellen. Daartoe dient kennelijk ook het door hun “onafhankelijke” economen laten uitbrengen van optimistische rapporten over huizenprijzen. Het is helaas niet de eerste keer dat Rabo-analisten tevens woordvoerdertje voor de bank spelen. In de discussie rond het depositogarantiestelsel, hoe terecht ook, was de partijdigheid van de economen tenenkrommend voor mensen die zuivere analyses zoeken. Al met al niet goed voor de geloofwaardigheid van de economische rapporten van de Rabo.

Wim Boomstra Martijn de Jong-Tennekes Piet Moerland

Factoren!
Los van dit alles kun je ook inhoudelijk je vraagtekens zetten bij de analyse dat prijzen weer voorzichtig omhoog kunnen. Meer faillisementen, problemen bij ZZP-ers, ontslagen, loonstops, mogelijk hogere rentes, hypotheekrente-aftrek-beperkingen en restrictief beleid bij banken, dat alles lijken nou geen factoren om erg positief op de markt te zijn.

Wat overigens niet meer dan gezond is voor starters op de huizenmarkt en een minder extreme overheveling van vermogen van jongeren naar ouderen – misschien per saldo maar goed dat er op de onrealistische NVM prijsniveaus niet meer zoveel omgaat….

Analyse Hans de Geus, RTLZ

Dec 30

De aangepaste geldhoeveelheid M3 in de eurozone is in november onverwacht licht gedaald ten opzichte van een jaar eerder, blijkt uit cijfers van de Europese Centrale Bank (ECB).

De geldhoeveelheid daalde in november op jaarbasis met 0,2%, na een groei van 0,3% in oktober. Vooraf geraadpleegde economen gingen voor november uit van een stijging van de geldhoeveelheid met 0,4%.
De leningen in de private sector namen in november met 0,7% af, na een daling van 0,8% in oktober.

zie ook: Deflatie in aantocht

De daling in november betekent de laagste waarde voor de geldgroei sinds de introductie van de euro in 1999.

Met de daling blijft de geldgroei ruim onder de 4,5% die de ECB hanteert als referentiewaarde voor stabiele prijzen. Als de geldhoeveelheid te hard groeit kan dat duiden op toenemend inflatiegevaar, wat van invloed kan zijn op de rentepolitiek van de ECB.

bron: RTLZ.nl

Dec 30

De aflossingsvrije hypotheek is binnenkort mogelijk verleden tijd. PvdA en ChristenUnie willen het belastingvoordeel van zo’n aflossingsvrije hypotheek mogelijk beperken.

Definitief
Bij verreweg het grootste gedeelte van de hypotheken wordt de lening niet afgelost tijdens de looptijd. Hierdoor wordt maximaal gebruik gemaakt van hypotheekrenteaftrek. Nu het kabinet 35 miljard euro wil bezuinigen, moet ook gekeken worden naar de hypotheekrenteaftrek. Volgens ChristenUnie voorman Slob is de aflossingsvrije hypotheek dan het eerste aan de beurt. Hij benadrukt wel dat er nog geen definitieve conclusies zijn getrokken.

Volgens DNB zijn dit de meest voorkomende hypotheken van de huishoudens met eigen huis in 2008:

  • 47% Volledig aflossingsvrij
  • 21% Spaarhypotheek
  • 10% Beleggingshypotheek
  • 9% gekoppeld aan levensverzekering
  • 5% annuiteit
  • 3% lineair

NB: telt niet op tot 100 omdat niet iedereen met een huis ook een hypotheek heeft en sommige huishoudens meerdere hypotheken hebben.

bron: RTLZ.nl

Volgens DNB zijn dit de meest voorkomende hypotheken van de huishoudens met eigen huis in 2008:

47% Volledig aflossingsvrij
21% Spaarhypotheek
10% Beleggingshypotheek
9% gekoppeld aan levensverzekering
5% annuiteit
3% lineair

NB: telt niet op tot 100 omdat niet iedereen met een huis ook een hypotheek heeft en sommige huishoudens meerdere hypotheken hebben.

Dec 29

Het traditionele beeld van de spaarzame Nederlander moet op de schop. We leven al tien jaar op de pof, blijkt uit de statistieken van het CBS.

leenkneuzen

Nederland heet een spaarzaam volkje te zijn, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de op krediet levende Amerikanen. Maar ook in ons land blijken we al tien jaar meer uit te geven dan er binnenkomt, blijkt uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Lees hier verder

Dec 29

Het aantal intermediairs dat gestopt is, andere activiteiten doet of in de problemen is geraakt, is veel hoger dan de officiële berichtgeving doet vermoeden. Bij AfsprakenManager, marktplaats voor financiële leads en afspraken, is dat pijnlijk duidelijk door het aantal foutmeldingen op e-mailadressen dat de laatste maanden fors is toegenomen. Het laatste kwartaal van 2009 leverde 511 verwijderde e-mailadressen op. Een jaar eerder waren dat 22 e-mailadressen.

Hoewel de huizenmarkt zich hersteld, de hypotheekmarkt stabiliseert en AfsprakenManager nieuwe leden werft, blijft het aantal verkopen van hypotheekleads en -afspraken gelijk. Volgens directeur Joost van der Laan moeten we het beeld van het aantal actieve hypotheekadviseurs dramatisch bijstellen: “We vermoeden dat van de 13.000 kantoren in 2006 er nu nog slechts 20% actief zijn als hypotheekbemiddelaar. En ook zij hebben het slecht”.

AfsprakenManager heeft regelmatig contact met haar leden. De meest gehoorde klacht is dat de marges zwaar onder druk staan, niet alleen vanwege de lagere provisies maar vooral omdat elke bemiddeling langer duurt vanwege de hogere eisen van de hypotheekverstrekkers. Dat maakt dat intermediairs minder bestedingsruimte hebben. Vooral de hypotheekafspraken op AfsprakenManager worden hierdoor minder goed verkocht. De meeste afspraken moeten geannuleerd worden omdat er eenvoudigweg geen adviseur te vinden is.

bron: Eufin Europees Financieel Netwerk

Dec 29

Filipstad Zweden -  730000 EUR

Filipstad Zweden –  73.000 EUR

1-familiewoning, Nieuwbouw Rhede (regio: Emsland)

Rhede Duitsland – 235.000 EUR

Eikenlaan 15 Soest - 599.000 EUR

Soest Nederland – 599.000 EUR

1-familiewoning, Nieuwbouw Rhede

Dec 29

CDA-Bubble-creatorhet CDA-Kamerlid Omtzigt heeft manier de woningmarkt uit het slop halen: ouders die hun kinderen willen helpen bij het kopen van een huis moeten een bedrag van 50.000 euro belastingvrij kunnen schenken.

Als ouders hun kinderen eenmalig 50.000 euro voor een huis kunnen schenken, zijn de kinderen niet van een tophypotheek afhankelijk, zegt het CDA. Ze zitten volgens hem dan niet meteen tot hun nek in de schulden. De eenmalige vrijstelling mag dan ook alleen worden gebruikt om een huis of een studie van te bekostigen.

De vrijstellingen voor schenk- en erfbelasting worden voetvrijstellingen. Dit betekent dat de vrijstelling niet vervalt als je meer krijgt dan de vrijstelling. Het is dus niet meer alles of niets.

bron: Z24.nl en NOS.nl

Dec 27

Jean-Claude Trichet, president van de Europese Centrale Bank (ECB) heeft de zestien eurolanden opgeroepen om hun tekorten ‘uiterlijk in 2011’ terug te dringen. Hij deed zijn oproep zondag in een interview in de Duitse krant Bild am Sonntag.

,,Om het vertrouwen in de overheidsfinanciën te waarborgen, moeten tekorten uiterlijk 2011 en voor sommige landen al in 2010 worden teruggedrongen”, zei Trichet.

,,In Europa en de rest van de wereld moeten lessen worden getrokken uit de financiële crisis om het financiële systeem weerbaarder te maken”, voegde hij hieraan toe.

Stabiliteitspact

Griekenland, een van de eurolanden, kreeg de afgelopen weken lagere waarderingen van kredietbeoordelaars. Het land kampt met grote tekorten, die dit jaar waarschijnlijk oplopen tot 12,7 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

De landen met de euro hebben afgesproken om het begrotingstekort niet verder te laten oplopen dan 3 procent van het bruto nationaal product, in het zogenaamde Stabiliteitspact. Bijna alle eurolanden, waaronder Nederland, zijn deze grens inmiddels gepasseerd door de economische crisis.

bron: ANP