Zelfstandigen massaal in bijstand

Het aantal kleine zelfstandigen dat door de crisis in geldnood verkeert, is sinds begin dit jaar sterk gestegen. In het hele land hebben grote gemeenten het aantal bijstandsverzoeken van freelancers en kleine ondernemers sinds begin dit jaar zien verdubbelen.

Dat blijkt uit cijfers van de gemeentelijke ‘zelfstandigenloketten’, die de Volkskrant heeft opgevraagd. Deze afdelingen van de gemeentelijke sociale dienst kunnen via de BBZ-regeling (Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen) inkomenssteun of bedrijfskredieten verstrekken aan zelfstandigen die het moeilijk hebben.

Bij economische tegenwind nemen bedrijven als eerste afscheid van hun flexibele personeel. Met name jongeren met een tijdelijk arbeidscontract en freelancers worden hiervan de dupe. Deze recessie maakt extra veel slachtoffers, omdat de laatste jaren juist steeds meer Nederlanders voor een freelancersbestaan kozen. Volgens het CBS telt Nederland inmiddels zo’n 900 duizend zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers).

Dat veel freelancers door de recessie in financiële moeilijkheden raken, is nu voor het eerst in harde cijfers terug te zien. De BBZ-regeling is zowel bestemd voor starters als ondernemers die al langer actief zijn, maar de gemeenten melden dat vergeleken met vorig jaar veel meer gevestigde ondernemers vragen om inkomenssteun. Dit zijn voornamelijk freelancers die vanwege de recessie zijn gedumpt door hun opdrachtgevers.

De hulpverzoeken komen volgens de gemeenten van ondernemers uit alle beroepsgroepen, maar freelancende bouwvakkers, vrachtwagenchauffeurs en hoveniers zijn oververtegenwoordigd, net als kleine winkeliers. Ook vervoegen zich relatief veel bedrijfsadviseurs, ict’ers en marketingdeskundigen bij het bijstandsloket.

Johan Marrink van belangenorganisatie ZZP Nederland is niet onder de indruk van de cijfers. Hij schat dat hoogstens 5 tot 10 procent van zijn leden in de problemen zit. De hulpbehoevenden zijn volgens Marrink vooral bouwvakkers die vrijwel uitsluitend voor één opdrachtgever werkten, de zogenoemde ‘nepzelfstandigen’. De meeste freelancers zijn ondernemend genoeg om hun strategie aan de recessie aan te passen, meent Marrink.

De stormloop op de BBZ heeft geen negatieve gevolgen voor de gemeentefinanciën. Gemeenten kunnen driekwart van de BBZ-kosten declareren bij het ministerie van Sociale Zaken en besparen dankzij de BBZ op bijstandsuitkeringen. De BBZ is een openeinderegeling, dus er zit geen plafond aan het bedrag dat gemeenten bij het Rijk mogen declareren.

bron: de Volkskrant

Share Button
Tagged with: ,
40 comments on “Zelfstandigen massaal in bijstand
  1. Wim Jansen says:
  2. starter says:
  3. Wim Jansen says:
  4. Spaarvarken says:
  5. chantal says:
  6. starter says:
  7. Spaarvarken says:
  8. A. van der Waal says:
  9. A. van der Waal says:
  10. starter says:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*