Zelfstandigen massaal in bijstand

Het aantal kleine zelfstandigen dat door de crisis in geldnood verkeert, is sinds begin dit jaar sterk gestegen. In het hele land hebben grote gemeenten het aantal bijstandsverzoeken van freelancers en kleine ondernemers sinds begin dit jaar zien verdubbelen.

Dat blijkt uit cijfers van de gemeentelijke ‘zelfstandigenloketten’, die de Volkskrant heeft opgevraagd. Deze afdelingen van de gemeentelijke sociale dienst kunnen via de BBZ-regeling (Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen) inkomenssteun of bedrijfskredieten verstrekken aan zelfstandigen die het moeilijk hebben.

Bij economische tegenwind nemen bedrijven als eerste afscheid van hun flexibele personeel. Met name jongeren met een tijdelijk arbeidscontract en freelancers worden hiervan de dupe. Deze recessie maakt extra veel slachtoffers, omdat de laatste jaren juist steeds meer Nederlanders voor een freelancersbestaan kozen. Volgens het CBS telt Nederland inmiddels zo’n 900 duizend zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers).

Dat veel freelancers door de recessie in financiële moeilijkheden raken, is nu voor het eerst in harde cijfers terug te zien. De BBZ-regeling is zowel bestemd voor starters als ondernemers die al langer actief zijn, maar de gemeenten melden dat vergeleken met vorig jaar veel meer gevestigde ondernemers vragen om inkomenssteun. Dit zijn voornamelijk freelancers die vanwege de recessie zijn gedumpt door hun opdrachtgevers.

De hulpverzoeken komen volgens de gemeenten van ondernemers uit alle beroepsgroepen, maar freelancende bouwvakkers, vrachtwagenchauffeurs en hoveniers zijn oververtegenwoordigd, net als kleine winkeliers. Ook vervoegen zich relatief veel bedrijfsadviseurs, ict’ers en marketingdeskundigen bij het bijstandsloket.

Johan Marrink van belangenorganisatie ZZP Nederland is niet onder de indruk van de cijfers. Hij schat dat hoogstens 5 tot 10 procent van zijn leden in de problemen zit. De hulpbehoevenden zijn volgens Marrink vooral bouwvakkers die vrijwel uitsluitend voor één opdrachtgever werkten, de zogenoemde ‘nepzelfstandigen’. De meeste freelancers zijn ondernemend genoeg om hun strategie aan de recessie aan te passen, meent Marrink.

De stormloop op de BBZ heeft geen negatieve gevolgen voor de gemeentefinanciën. Gemeenten kunnen driekwart van de BBZ-kosten declareren bij het ministerie van Sociale Zaken en besparen dankzij de BBZ op bijstandsuitkeringen. De BBZ is een openeinderegeling, dus er zit geen plafond aan het bedrag dat gemeenten bij het Rijk mogen declareren.

bron: de Volkskrant

Share Button
Tagged with: ,
40 comments on “Zelfstandigen massaal in bijstand
 1. Wim Jansen says:

  Er zullen onder deze ondernemers ook de nodigen zijn ,die de afgelopen jaren redelijk tot zeer goed verdiend hebben., gevolg is dan vaak dat men automatisch teveel gaat uitgeven,met name op de vaste kosten zoals dure auto,s ,panden en prive-opnamen .,[ en vaak een te hoog krediet bij de BANK ] niet rekeninghoudend met slechtere tijden die kunnen ontstaan. als er minder inkomen -omzet is ,en de vaste kosten blijven hoog, dan ontstaan dergelijke problemen.de BANK draait de kredietkraan dicht,met de nodige gevolgen., ,,,en vergeet de naheffingen van de belasting ook niet., die zijn dan ook nog hoog ,i.v.m betere omzet e.d uit verleden jaren !!…Ik spreek uit ervaring ,en ben 28 jaar ondernemer, en heb in mijn leven al velen op deze wijze de fout in zien gaan.

 2. Niek says:

  lijkt mij ook een gevolg van dom financieel beleid. Een ondernemer die geen financiele buffer heeft is niet goed bezig dus eigenlijk is het goed dat deze mensen uit de roulatie gehaald worden, want de meesten in deze groep zijn duidelijk niet geschikt voor het ondernemerschap (ruim 20 jaar ondernemer, dus ik spreek ook uit ervaring).

  Ik vrees overigens als ik de verhalen zo lees dat de overheid een deel van deze lui gaat helpen om hun te dure ‘lifestyle’ nog een tijdje langer voort te zetten, op kosten van de belastingbetaler. Net als die zielepieten die tegenwoordig niet kunnen rondkomen van 150K euro per jaar en daarom geholpen worden 🙁

 3. starter says:

  Voor bijstand moet je eerst je eigen kapitaal (huis!) opvreten en pas als je vermogen onder de 5k is heb je recht op bijstand. De uitkering zal echter in veel gevallen onvoldoende zijn voor hoge (top)hypotheeklasten.

  Kortom nog meer druk op huizenprijzen 😉

 4. KariZ says:

  Vreemd genoeg staan er geen getallen bij dus ‘massaal in bijstand’, blijft nogal vaag…

 5. henkie says:

   

 6. Niek says:

  @3:
  er kwamen hier recent allerlei voorbeelden langs van het tegendeel. Zo mag je voor bijstand (in sommige gemeentes?) gewoon een eigen huis hebben met tot 40K overwaarde. De gemiddelde zzp’er met iets te dure lifestyle heeft vast een tophypotheek en komt dus per direkt in aanmerking voor zulke bijstand. En in sommige gemeentes wordt gewoon extra geld verstrekt om de hypotheek te betalen, voor een jaar of soms voor onbeperkte tijd.

  Als ik dan elders lees dat mensen met een gezinsinkomen van 150K of meer gewoon een beroep kunnen doen op de WSNP (schuldsanering) om van hun schulden af te komen, dan wil ik niet weten wat er elders allemaal nog bedacht wordt om te ‘helpen’. Ook hier weer: zachte heelmeesters maken stinkende wonden.

  @4:
  het aantal is verdubbeld sinds vorige jaar, maar het zou wel interessant zijn om de absolute aantallen te weten. Het zou mij niet verbazen als uiteindelijk zeker 100-200K zzp’ers in de bijstand belanden, want er is door het economisch wanbeleid van de laatste jaren een hele generatie ‘ondernemers’ ontstaan die geen flauw idee heeft hoe je met geld moet omgaan.

 7. iwan says:

  Niek, volgens mij zit je jezelf een beetje beter voor te doen dat je bent. Je zegt dat je ondernemer bent en niet snapt waarom deze vooral beginnende ondernemers geen financiele buffer hebben. Het kan zijn dat jij voor dat je ondernemer werd een grote lotto prijs hebt gewonnen of dat je familie je gesponserd hebben. Maar mijn ervaring is, is dat elke cent die je als beginnend ondernemer verdiend dat deze weer direct in de zaak geïnvesteerd wordt.

  Mijn vraag is ben je echt ondernemer of ben je zo’n toetsenbord thoughguy? want als ondernemer dien je beter te weten.

 8. Wim Jansen says:

  @ Niek 6 ben het volkomen met u eens, de ouderwetse z.g. huismoeder-mentaliteit is bij veel ondernemers heel ver zoek. ! ik bedoel zuinig zijn hand op de knip reserves opbouwen en rekening houden met slechtere tijden.

 9. Lex says:

  @Iwan 7 – Investeren in je eigen onderneming houdt ook in dat je geld opzij zet voor een financiële buffer die je in tijden van nood er doorheen kan helpen. Ik ben zelf een ZZP-er en weet dat ik voor mezelf moet zorgen als ik tijdelijk geen werk heb en ziek of arbeidsongeschikt raak. Als je daar geen rekening mee houdt als ondernemer, en alleen maar geld blijft steken in groei die dan in een klap weg kan zijn, dan ben je wat mij betreft geen goede ondernemer.

 10. Lex says:

  En niet meteen van alles aanschaffen -dure auto’s etc.- omdat ‘je het toch van de belasting kan aftrekken’ is ook wel een goed idee overigens.

 11. iwan says:

  Beste Lex,

  Geld opzij zetten voor als je arbeidsongeschikt raakt? hoeveel geld denk jij te kunnen reserveren, want dit is onmogelijk. Je kan hier natuurlijk wel een verzekering voor afsluiten, maar geld opzij zetten hiervoor is bijna grappig te noemen.

 12. Lex says:

  @iwan 11 – Ik had het dan natuurlijk over geld uitgeven (‘investeren in’) aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering… wat aardig wat ondernemers overigens ook niet doen. Een financiële buffer aanmaken om de eerste periode beter door te komen is sowieso een goed idee (dan betaal je aardig wat minder premie).

  Dat je dat grappig vindt, vind ik dan wel weer veelzeggend. Zeker als je je voordoet als ‘echte’ ondernemer.

 13. Spaarvarken says:

  DEFLATIE een FEIT !!

  Scheelt weer voor de ZZP ers. Hun koopkracht zal nu wel op peil blijven mag ik hopen. Ik hoop voor ze dat ze zich niet teveel in de schulden hebben gestoken want die blijft namelijk wel even hoog. Krijgt het geld dan toch weer zijn waarde terug ??
  Overigens heb ik meer vertrouwen in historici dan in economen. Wat kunnen die ernaast zitten zeg !!
  Eric Mecking krijgt met zijn boek “Deflatie in aantocht” dus toch gelijk nadat hij door economen voortdurend was weggehoond.

 14. starter says:

  @6,

  De bottleneck zit hem in de hoogte van de bijstandsuitkering. Ervaring leert dat deze simpelweg te laag is om aan de lasten van de aangenomen levensstijl te voldoen, dus simpelweg uitstel van executie.

 15. Iwan says:

  @12 dan heb je mij verkeerd begrepen ik ben namelijk ook geen ondernemer.

 16. R says:

  @ link Chantal

  Mooi hoor, om de toon in deze publicatie weer te lezen. Iets wat al jaren structureel krom is (inflatie… verkapte belastingverhoging, spaargeldontwaarding en pofsubsidie) verkopen als noodzakelijk en zelfs wenselijk. Deflatie noemen we dan maar negatieve inflatie, zo, dat dekt de lading voor de heer J-C Trichet. Laten we afspreken dat in de toekomst inflatie “negatieve deflatie” genoemd wordt…

 17. Niek says:

  @iwan(7):
  ik ben begonnen als ondernemer zonder enige uitkering. Was na mijn studie korte tijd werkloos (de tijd van de grote jeugdwerkeloosheid), en de sociale dienst vond mijn plan voor een eigen bedrijf dermate kansloos dat ze direkt mijn uitkering introkken. Dat oordeel bleek een perfecte contra-indicator. En ja, ik ben vanaf het allereerste begin direkt een buffer gaan opbouwen aangezien ik al wist hoe het is om zonder geld te zitten, vond ik niet voor herhaling vatbaar.

  Helemaal eens met opmerking 8-10. Ik heb overigens geen arbeids ongeschiktheids verzekering omdat dat voor mij veel te duur bleek. Eens met Lex op dit punt, je kunt beter zorgen dat je van heel weinig rond kunt komen als het nodig mocht zijn.

  @13:
  deflatie is grote onzin; er is geen SPOOR van deflatie. Er is alleen een klein beetje desinflatie. Kijk maar eens hoe hoog de prijzen 1 of 2 jaar geleden waren (uitgezonderd brandstof wellicht …).

  @16:
  vandaar, beter je mond houden over zaken waar je duidelijk helemaal geen verstand van hebt.

 18. Peter says:

  @13: Spaarvarken,

  Weer een lange post, zijn jullie al gewend nu 😉

  Inflatie/Deflatie is iets waar verschillende definities van in omloop zijn, de meesten overigens totale onzin. De zuiverste definitie is gewoon de hoeveelheid geld die in het systeem aanwezig is (M3). Neemt de hoeveelheid toe, dan is er inflatie, neemt het af, dan is er deflatie.

  Dit zegt op nog niets prijzen.

  Blijft alles gelijk en komt er alleen geld bij, dan krijg je als ** gevolg ** hiervan een prijsopdrijvend effect. Zou dit niet zo zijn, kun je met extra geld in het systeem brengen meer welvaart verwerven. Als een prijs omhoog gaat geeft dit echter geen uitsluitsel over inflatie is, het kan ook zijn dat er minder vergelijkbare goederen in omloop zijn om te kopen of dat de vraag van die goederen toegenomen is.

  Het zijn is dus vraag/aanbod en de goederen/geld verhoudingen die samen bepalen of de prijs van een goed stijgt of daalt. Bovenstaande is omgekeerd ook geldig voor deflatie, en naast de hoeveelheid geld speelt de hoeveelheid productie dus ook een rol. Wordt er dit jaar meer geproduceerd dan vorig daar en is de hoeveelheid geld en behoefte in de markt gelijk dan daalt de prijs als gevolg.

  Nu hebben we dus:

  • dalende productie (prijs verhogend)
  • dalende vraag i.v.m. nemen van verliezen (prijs verlagend)
  • toevoegen van meer geld aan het systeem (prijs verhogend)

  Je moet je realiseren dat als er een leen verlies wordt genomen dan kan de lening verschaffende partij minder geld uitgeven op de markt. Het geld zelf is echter al wel in omloop en blijft ook gewoon in omloop. Dit inflatie effect blijft dus gewoon bestaan ook bij een afnemende vraag.

  Zodra vraag en aanbod weer dicht bij elkaar zijn, d.m.v. het omvallen van bedrijven, dan zal het prijsverlagende effect verdwijnen. Wat overblijft, is de inflatie als gevolg van geld creatie eerder. Je kunt tijdelijke prijsdalingen als gevolg van een crisis die weer veroorzaakt is door geld creatie (inflatie) nooit oplossen met nog meer geld creatie. Zodra er weer een markt evenwicht is, zal de inflatie dubbel zo hard terugslaan voor juist die goederen waar altijd vraag naar blijft (voedsel en energie).

  Geld uit omloop nemen kan in het systeem enkel met het verhogen van de rente op bank leningen door de centrale banken. En juist deze stap zal een enorme klap voor de economie zijn en veel banen gaan kosten, maar is op termijn onvermijdelijk, anders krijg je alles verwoestende prijsstijgingen.

  Ik stel dan ook dat inflatie veel erger is dan deflatie, deflatie heeft zelfs nog een voordeel, je kunt bij gelijke verdienste meer met je geld doen, wat economie op termijn alleen maar helpt. Een misverstand dat ik vaak op TV zie is dat lonen bij deflatie meteen automatisch naar beneden bijgesteld zouden worden. Hier is in werkelijkheid nooit sprake van, er worden eerder mensen ontslagen dan dat lonen naar zomaar beneden gaan. Tijdens inflatie lopen lonen echter altijd achter de inflatie aan. Er is geen zinnige reden om het bij deflatie weer in het nadeel werkende mensen uit te laten vallen.

  Wat je ook vaak hoort is de misconceptie dat mensen wachten met aankopen tijdens gestage prijsdalingen. Ze wachten ja, totdat ze zich iets kunnen veroorloven vanwege prijsdalingen, en niet langer. Dit is de normaalste zaak van de wereld en gezond…maar tijdens extreme prijsstijgingen is het niet zo dat iedereen alles maar loskoopt, integendeel. Niemand kan na een heel korte periode nog wat kopen, de lonen lopen immers altijd achter en de prijzen van de eerste levens behoefden nemen het meeste van je budget in beslag. De koopactie is dan ook niet omdat iedereen dan spullen wil, maar omdat ze geen geld meer willen bezitten. Ontvangen van geld is niet iets waar mensen in zo’n periode op zitten te wachten en daardoor wordt geld alleen maar minder waard.

  Dus:

  Inflatie = altijd evil
  Lichte deflatie = prima

  Zelfs als je schulden hebt is mijn mening, je kan tijdens deflatie je schulden makkelijker afbetalen als je gewoon werk hebt. Als je echter absurd hoge schulden hebt t.o.v. je inkomen, ja dan lijkt inflatie wel interessant, maar het is niet zo dat het de oplossing is, maar de oorzaak. Het blijft een fijt dat er teveel schulden zijn genomen als gevolg de spiraal speculatie/inflatie. Dus inflatie wensen is geen zinnig argument om te gebruiken voor macro economisch en monetair beleid. Als het wel zo was, dan zouden we nu geen problemen zien .

 19. Peter says:

  Ok, de meeste spelfouten heb ik voorkomen, nu nog werken aan enkele grammaticale in het vervolg. Geloof me, ik had het goed in mijn hoofd toen ik het invoerde.

 20. Hans says:

  Bij keuzevrijheid hoort eigen verantwoordelijkheid.
  Ik heb dan ook absoluut geen zin om voor de Iwans in deze wereld op te draaien (ook niet voor legiolease-stakkers etc.). Hadden ze maar beter op moeten letten op school.
  Wie met de grote jongens mee wil spelen moet niet zeiken. Neem gewoon een baan en doe wat de baas zegt. In de productiesector lopen nog veel polen + tolken + bemiddelaars rond omdat een Nederlander nog steeds de bijstand verkiest boven hard werken.

 21. Iwan says:

  En mijn waarde Niek waar bestond je onderneming uit dan?

  Het is wel ironisch dat het juist de ondernemers zijn die mijn salaris betalen zodat ik mij niet stil hou. Wat het nog grappiger maakt is dat ik dat ik het dubbel en dwars terugverdien voor ze.

 22. Spaarvarken says:

  @peter

  Dank voor de uitgebreide toelichting.

 23. Rik says:

  @Peter
  Merci. Ik heb al heel veel gelezen over deze materie, oa het boek van Meckling. Maar deze uiteenzetting vanuit een andere hoek maakt het geheel toch weer wat duidelijker. Ik vraag me zelf ook steeds af wat er nou toch zo spooky aan deflatie zou zijn, niks dus. We gaan met zijn allen weer lekker in de slow mode, heerlijk toch ? En als ik een tijdje geen werk heb, zet ik mijn oude moeder met een boek het terras en ga ik zelf lekker in de tuin spitten.

 24. Buddy says:

  @ 20 Peter,

  Hey joh, maak je niet druk om je spelfouten.
  Zolang je iets zinnigs typt lees ik het graag.

 25. Peter says:

  @Rik,

  Ik kan je “Crash Proof” aanraden van Peter Schiff (geschreven in 2006 iirc).

  Deze man heeft net als enkele anderen de bui voortijdig aan zien komen en beschreven wat gaat gebeuren en waarom. Tot nu toe heeft hij in ieder geval gelijk gekregen, de rest lijkt binnenkort te gebeuren.

  Het boek staat vol informatie over hoe het systeem in elkaar zi, en hoe het tot stand is gekomen. Ook geld, Inflatie / Deflatie en financiele producten / hypotheken komen aan bod natuurlijk. En niet onbelangrijk een uiteenzetting waar welvaard vandaan komt en hoe de business cycle in elkaar steekt. Met verhelderende voorbeelden natuurlijk. Er worden ook een paar mythes doorgeprikt met historische voorbeelden en logische argumentatie.

  Het mooiste vindt ik nog wel hoe logich het allemaal blijkt te zijn. Je gaat je haast afvragen waarom er nog zoveel mensen rondlopen die het helemaal anders zien (en die keer op keep fout blijken ze zitten).

  Deze man is tevens veel op youtube te volgen met goeiende schare fans mag ik wel zeggen.

  Later dit jaar komt hij met een nieuw boek uit dat nog dieper ingaat op de vorming van welvaard. Het is zeker een man die je laat beseffen dat sociale stelsels en overheden al snel uitwassen worden met een netto negatief effect.

 26. Peter says:

  @Rik,

  Hier een hele stapel links voor de liefhebbers (volgorde is random):

  Van de schijver van “Meltdown”, uitleg over de “vergeten depressie van 1920” (heel leerzaam)

  http://mises.org/multimedia/mp3/misescircle-colorado09/05_ColoradoMC_Woods.mp3

  Edwin Vieira, Jr. on the Fed’s Transfer of Wealth: http://www.youtube.com/watch?v=mAjPL9R0898

  Link van deze site:
  http://www.inflatie-deflatie.nl/

  rwin Schiff – 2001 speech over 9/11 and the economy (1-5):

  http://www.youtube.com/watch?v=I63J9Xy5j8I&feature=PlayList&p=FB07AEA8E77C678A&index=0&playnext=1
  http://www.youtube.com/watch?v=flh5h-yWXyg&feature=PlayList&p=FB07AEA8E77C678A&index=1
  http://www.youtube.com/watch?v=8phUFLyhLq8&feature=PlayList&p=FB07AEA8E77C678A&index=2
  http://www.youtube.com/watch?v=pWlyxyPWfOs&feature=PlayList&p=FB07AEA8E77C678A&index=3
  http://www.youtube.com/watch?v=8EhTmJD4Xnk&feature=PlayList&p=FB07AEA8E77C678A&index=4

  Nov 2006 Peter Schiff Mortgage Bankers Speech Part 1-8:

  http://www.youtube.com/watch?gl=GB&hl=en-GB&v=6G3Qefbt0n4
  http://www.youtube.com/watch?v=8hFmoTjljpw&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=qBk4PhdhCFQ&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=xNKs8lBnd2U&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=MoSwkCog-Ro&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=IrpPsOvHUU8&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=DVtT6spfffI&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=xgRgGKxXbCw&feature=related

  Deze clip is een ondertussen beroemde samenvatting van TV optredens van VOOR de crash. Peter Schiff Was Right 2006 – 2007 (2nd Edition):
  http://www.youtube.com/watch?v=2I0QN-FYkpw

  Peter Schiff (na de crash):

  http://www.youtube.com/watch?v=tU8jCa_dKTM
  http://www.youtube.com/watch?v=EgMclXX5msc

  Uiteraard heb ik meer verzameld dan dit, zie het als teasers om zelf verder te zoeken 🙂

 27. Peter says:

  Hier een deel van een hele serie van videos, dat expliciet over inflatie gaat:

  http://www.youtube.com/watch?v=afWqKcqntfs&feature=channel

  De rest van de serie (21 delen) kun je hier vinden:

  http://www.youtube.com/user/ChrisMartensondotcom

 28. A. van der Waal says:

  @Peter. Goed verhaal. toch is de kans op CP deflatie enorm groot.
  kijk eens naar de M3 grafiek:
  http://sdw.ecb.int/home.do?chart=t1.2 en de ‘inflatie’grafiek: http://sdw.ecb.int/quickview.do?SERIES_KEY=122.ICP.M.U2.N.000000.4.ANR

  Het probleem is dat 85% van de westerlingen tot over hun oren in de schulden zitten. Zij kunnen niet meer lenen. Centrale banken creeren nu gratis geld om de enorme verliezen (afschrijvingen)van de banken mee op te vangen. Geld dat gewoon gebakken lucht is. Zo werkt moderne slavernij, want uiteindelijk zullen banken en andere overheden steeds meer bezit krijgen. Een grote oorlog zal dit weer herstellen…

  Peter Schiff zegt overigens overigens ook dat Japan de afgelopen 20 jaar een enorme inflatie heeft gekend. Daar heeft hij gelijk in.

 29. Peter says:

  @29:

  Hmmm, die M3 grafiek is lijkt is niet de absolutie hoeveelheid in omloop, maar de hoeveelheid geld dat door de ECB is geleend aan banken relatieve t.o.v. het jaar ervoor (“(annual percentage changes unless otherwise stated)”).

  De commerciele banken hebben vorig jaar enorm veel nieuw geld geleend, nu nog maar een beetje. En zolang die lijn in die grafiek boven de 0 blijft kan van geld deflatie (ontwaarding) geen sprake zijn.

  En fractional reserve banking blaast dit nieuwe geld nog verder op in de markt. Voor uitgeleend geld hoeft maar een beperkte reserve aangehouden te worden door de banken. Is uitgeleend geld eenmaal gestort door een ander, dan wordt dit ook als reserve gezien.

  Gaan de banken daarlijk massaal afbetalen met zo’n lage rente? Waar halen ze dit geld dan vandaan? Nieuw geld = inflatie, of de banken verliezen hebben moeten noemen of niet. Dit verlies nemen is alleen maar omdat het geld al is uitgegeven en ciculeert (anders zou er geen probleem zijn het terug te vorderen). Waar zie jij de kans voor deflatie dan precies en waarom is die kans dan zo groot?

  Wat is er deze keer bij ons zo anders dan bij de Japan?

 30. Niek says:

  @22:
  ik werk in een hoekje van de high tech sector zal ik maar zeggen.

  Dat ambtenaren volledig betaald worden door ondernemers is een feit; dat ze het dubbel en dwars terugverdienen daar geloof ik helemaal niks van (misschien wel bij van die malafide subsidie / organisatie burootjes etc., maar die helpen alleen individuele ondernemers ten koste van de rest).

 31. Niek says:

  @29:
  inderdaad, een fractional reserve banking systeem zoals we hebben is per definitie inflatoir; deflatie is gewoon geen optie, ze gaan door met bellen blazen tot de hele zaak klapt (via hyperinflatie of een wereldoorlog). Ik snap echt niet dat mensen al die deflatie scare verhalen geloven. Kijk gewoon om je heen, vergelijk eens met prijzen van 10 of 20 jaar geleden en trek dan je conclusie. Geen spoor van deflatie!

 32. KariZ says:

  Mensen hebben volgens mij de neiging om deflatie te verwarren met de-leveraging.

 33. Peter says:

  @29:

  Je 2e grafiek geeft een meting weer van de prijzen (gebruikelijk is exclusief voedsel en energie). Hierdoor zijn de prijzen totaal onbruikbaar om te gebruiken voor monetair beleid.

  Daarnaast veranderen ze de meting iedere keer, waardoor een vergelijk met een voorgaand jaar betekenisloos wordt.

  Voorbeeld uit je grafiek:

  “2008Jan 3.2 A Introduction of methodological changes to the German HICP including – new basket, updated of volume structure of the weights, introduction of explicit weights for outlets and implementation of regulation (EC) No 701/2006 on the temporal coverage of price collection in the HICP”

  Ook worden inflatiezijfers door nationale overheden verschrikkelijk gemanipuleerd om mooi uit de bus te komen. Bij een hoge inflatie (die er wel degelijk is) zouden de rijke babyboomers en pensioensgerechtigen wel eens in opstand kunenn komen. Politiek onwenselijk dus.

  Zie deze aflevering uit een hele serie om te begrijpen hoe inflatie en GDP cijfers gemanipuleerd worden:

  http://www.youtube.com/watch?v=zPkTItOXuN0&annotation_id=annotation_901969&feature=iv

  Oud minister Zalm heeft een boek geschreven, waarin ik van horen zeggen heb begrepen dat dit ook beschrijft wat er gemanipuleerd wordt in NL.

 34. A. van der Waal says:

  @29: Het is hier niet zoveel anders dan in Japan. De CPI prijzen zullen niet zoveel zakken, maar vastgoed zal enorm devalueren.

  Hierdoor zal de Nederlandse economie compleet in elkaar zakken.

 35. starter says:

  Wanneer Dries D. van stal wordt gehaald om nog een huis aan de man te brengen moet de nood echt hoog zijn, dan staat ons een ramp cq crash van ongekende omvang ons te wachten 😉

  http://www.remax.nl/aanbod/details.asp?id={D68671F6-C4C8-44DA-89D4-2BB931EE8B26}

 36. Peter says:

  LOL, als het dan zover is kunnen we hem ook meteen de schuld geven 😉 Alles wat hij probeert gaat immers stuk of fout.

 37. Lex says:

  @Niek 18 – Ik vond het ook nogal kostbaar, maar heb er nu een van rond de 100 euro per maand (lager dan mijn verplichte ziekenfondspremie in ieder geval), dus wat mij betreft goed betaalbaar.

  Als je arbeidsongeschikt wordt geen enorm bedrag, maar toch een heel stuk beter dan een bijstandsuitkering (zeker als je nog een aardig bedrag apart hebt staan en daarvan ook nog iets van rendement kunt halen).

  Ik heb hem afgesloten via een ZZP-collectief (PZO): dat scheelt al aardig wat in de premie.

 38. Iwan says:

  @niek,

  behoorlijk beledigend om te denken dat ik ambtenaar ben.

 39. Niek says:

  @34:
  ik heb al diverse keren gelezen dat ons Ministry of Truth (CBS) het meest gemanipuleerde inflatie cijfer ter wereld maakt. Ze zijn echte innovators op dit gebied, die steeds met nieuwe schurkenstreken komen om het volk voor de gek te houden, en ze zijn er nog trots op ook (in ieder geval die Michiel Vergeer, en kennelijk ook sommige overbetaalde medewerkers die per ongeluk op deze website belanden).
  Overigens heeft Duitsland al een paar jaar een website waar je je persoonlijke inflatiecijfer kunt uitrekenen, wel zo eerlijk. Van collega’s daar hoorde ik dat ze doorgaans op 8-10% uitkwamen, in plaats van de officiele 1-2%.

  @38:
  ik had een ander probleem, nl. dat ik als directeur verplicht verzekerd was (en daar 15 jaar riant premies voor moest betalen), waarna de politiek op het briljante idee kwam om die verzekering in 2004 ineens op te heffen. Dus al mijn premie voor niks betaald (nou ja, dat gebruiken ze nu dus om zwangere onderneemsters riant in de watten te leggen, een fokpremie voor de concurrentie zullen we maar zeggen). Helaas was ik bij afschaffing van die regeling net flink ziek geworden waardoor zelf een verzekering afsluiten (zoals de minister adviseerde) onbetaalbaar was.

  Overigens heb ik in de begintijd van mijn bedrijf als gewoon zelfstandige wel eens geinformeerd, en toen was de premie 1200 gulden per maand (maar misschien met hogere dekking, kan ik me niet meer herinneren). Volstrekt belachelijk bedrag dus.

  @39:
  als je er een spelletje van wilt maken, ga je gang. Het interesseert met echt niet wat je bent, als je hier domme uitspraken wilt doen moet je dat zelf maar weten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*