Starterslening jongeren

Dave is blij met een toenhoge schuld

Wethouder Scholten heeft de eerste starterslening uitgereikt aan een Diemense jongere, Dave Moen. Met een starterslening kan het voor jongeren net even makkelijk worden om een woning te kopen.

Wethouder Scholten: Voor veel starters is een koopwoning moeilijk betaalbaar geworden. De gemeente Diemen vindt dit een ongewenste ontwikkeling en heeft daarom besloten om leningen aan jonge starters op de woningmarkt te verstrekken. Er hebben 32 personen een formulier bij de gemeente aangevraagd, maar nog slechts een persoon heeft de aanvraag ook echt bij ons ingediend. Dat heeft geresulteerd in deze starterslening. Ik hoop dat meer jongeren de weg naar deze voorziening weten te vinden. De starterslening is de eerste drie jaar een renteloze lening. Er is dan geen aflossing verschuldigd. Na drie jaar wordt de gewone marktrente gevraagd, tenzij de koper een hertoets aanvraagt.

De financiële draagkracht van de koper wordt dan opnieuw getoetst. Afhankelijk van het financiële draagvlak wordt de hoogte van de rente bepaald. Is de financiële draagkracht niet groter geworden, dan blijft de rente van 0 % de daarop volgende drie jaren staan.

Daarna kan een hertoets plaatsvinden in het zesde, het tiende en het vijftiende jaar.

bron: echo.nl

Share Button
Tagged with:
54 comments on “Starterslening jongeren
 1. Jeroen says:

  Tuurlijk…. Voor starters moeilijk een woning te kopen? Briljante oplossing! Stropje om de nek, molensteen aan de voet, en dan het diepe in. In plaats van dat er wordt gewerkt aan een herstructurering van de woningmarkt waardoor prijzen kunne zakken.

  En dan nog de achtergrond van dit vehikel: de lening is gebaseerd op de verwachting dat de financiële draagkracht in de toekomst toeneemt. Waren er niet allerlei instanties die aangaven dat juist daarmee zeer voorzichtig moest worden omgegaan bij het aangaan van een lening? We hebben straks dus een hele generatie die slaaf is van hun eigen woning, lekkere gedachte hoor…

 2. kees says:

  gefelicitaart! Kunnen die mensen zich meteen een beetje knap in de kleren steken van de extra hypo.

 3. kees says:

  en hij kan ook al geen finaciëel advies van ons verwachten; immers dat mag niet meer van de AFM.

  Gisteravond 8.00/8.30 op BNR nog leuke opmerkingen over de slachtpartij in Wognum. Bevestigt mijn idee.

 4. bigD says:

  Bij de uitreiking van de starterslening werd een oud vergeten volkslied verheven: Гимн Советского Союза

 5. kees says:

  De hoofdschuldigen zijn in principe de mensen die “collectief” hun geld er hebben weggehaald. Laat dat duidelijk zijn. Moeten ze morgen ook bij de Rabo doen.
  Lakeman was maar een klein radertje in het geheel.

 6. kees says:

  Гимн Советского Союза

  op een krakend cassettebandje.

 7. michzelluf says:

  6.

  Lakeman, Bos, Wellink zijn een pot nat?

  Ze hebben een toneelstukje opgevoerd?

  Zou het kunnen?

 8. kees says:

  Gisteravond 8.00/8.30 op BNR nog leuke opmerkingen over de slachtpartij in Wognum. Bevestigt mijn idee.

  moet zijn 20.30 ongeveer.

 9. kees says:

  8 Wellink gaat nu uit een ander vaatje tappen; staat positie ter discussie?

 10. Jasper says:

  Ik vind de starterslening een wanprodukt. Nog meer lucht in de huizenmarkt. En de belastingbetaler draait er voor op.

  Ik wil ook graag starten. Samen met mijn vriendin zullen we echter teveel verdienen om voor zo’n starterslening in aanmerking te komen. Ik vraag de overheid niet om de regeling te verruimen maar om toe te laten dat de huizenprijzen dalen.

 11. Henri says:

  @11
  Ik mag hopen dat ‘teveel verdienen’ niet je primaire reden zal zijn om geen starterslening te nemen.
  “De Starterslening overbrugt het verschil tussen de totale koopsom van uw woning en het maximale bedrag dat u – op basis van uw inkomen – bij de bank kunt lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).”
  Ofwel bedoelt voor mensen die ‘nee’ te horen krijgen van de bank omdat ze een te duur huis willen kopen. Dankzij de gemeente kun je NOG MEER lenen! Woehoe!

 12. Hans says:

  Hij krijgt deze lening bovenop zijn hypotheek, een subprime hypotheek dus. Ik dacht dat wij in Nederland zo’n fantastisch toezicht hadden, dat dat hier onmogelijk was?

  Die jongen graaft zijn eigen graf en staat erbij te lachen..

 13. ll says:

  Is hier geen sprake van rechtsongelijkheid ?

  Alle burgers hebben gelijke rechten en plichten.

  Ook m.b.t. de huizenmarkt.

 14. ll says:

  Als een burger van deze gemeente zijn of haar huisje moet verliezen, zou hij/zij op basis van rechtsgelijkheid een renteloze OVERLEVINGHYPOTHEEK moeten hebben.

 15. Martijn says:

  @Kees

  Ik vind het fragment zo snel niet. Is het dat programma over kunst?

  Waar komt het op neer? Scheringa buitenspel gezet?

 16. Martijn says:

  @Kees

  Ik kan kunst erg waarderen, vlieg er graag voor naar Basel, maar het gelul er omheen doet me minder:

  “Hij was natuurlijk vroeger opticien, dus hij heeft op jonge leeftijd al leren kijken, daarom is hij zo goed”.

  Stijl achterover.

 17. kees says:

  @Kees

  Ik vind het fragment zo snel niet. Is het dat programma over kunst?

  Waar komt het op neer? Scheringa buitenspel gezet?

  over kunst jaI ik hoorde het op de autoradio gisteren de 23ste om ongeveer 20.30 en later. Er zou nog meer uit de doeken worden gedaan maar toen was het prg al afgelopen. Of was het al een herhaling/compilatie? Dat weet je maar nooit bij BNR.

 18. kees says:

  Waar komt het op neer? Scheringa buitenspel gezet?

  ja, wat o.a. hier als onderdeel van een samenzwering zijnde werd geopperd werd nog een keer door die miljonairsfair man op tafel gegooid.
  Wanneer komt Lakeman met zijn memoires? 🙂

 19. kees says:

  k kan kunst erg waarderen, vlieg er graag voor naar Basel, maar het gelul er omheen doet me minder:

  ben niet verder geweest dan Kassel 2007 en vorig jaar Emden- of all places 😉

 20. ll says:

  Algemene wet gelijke behandeling geldt ook voor huisvesting…….

 21. kees says:

  21
  krijgen we nu allemaal een starterslening?

 22. Martijn says:

  De overheid (Bos) was sowieso al aan het bankieren geslagen. Een aantal gemeentes probeerden eerder al te centen op te maken in IJsland, Diemen probeert het zo.

  Wat betreft de wet gelijke behandeling: gemeentes kunnen niet alles tegelijk. Nu ze aan het bankieren zijn geslagen zou het me niets verbazen als de juridische aspecten wat minder aandacht hebben gekregen.

 23. ll says:

  Hebben de gemeenten ook toestemming nodig van het AFM….

  Hypothecaire leningen zijn financiele handelingen ……

 24. Realist says:

  In plaats wat aan de krankzinnige prijzen te doen, gaat men een tijdelijke subsidie aan stumperds verlenen. Een extra strop om de nek dus. De Nederlandse variant van sub-prime.

  Als je goed luistert, hoor je overal signalen dat de grote problemen nog moeten komen. De overheid heeft zich diep in de schulden gestoken en gaat deze over de rug van de burger saneren. Lonen zullen niet genoeg stijgen om de lastenverzwaringen te compenseren. De banken zullen in de toekomst nog veel strenger met leningen worden, zeker nu de overheid zich terugtrekt. De hypotheekrente gaat stijgen, geld wordt schaarser en dus duurder. En een groot deel van de hypotheeknemers financiert kort en vaak ook nog eens aflossingsvrij. A recipe for disaster!

 25. kees says:

  A recipe for disaster!

  worden allemaal geholpen.
  Lange rente zegt Mises de niet echte.

 26. Martijn says:

  geld wordt schaarser en dus duurder

  Jij verwacht deflatie.

  De prijs van geld is (zijn) producten. Minder geld voor evenveel producten (geld wordt schaarser) betekent inderdaad duurder geld, en lagere productprijzen (deflatie).

  Zou goed kunnen, maar dan moeten de persen (van Bos) wel een keer worden stopgezet.

 27. kees says:

  De overheid heeft zich diep in de schulden gestoken en gaat deze over de rug van de burger saneren

  realist: dit doet de overheid in het belang van de burger. Tenminste zo heb ik het begrepen.

 28. kees says:

  Lagere produktprijzen zie ik op de langere termijn niet zo. Zo kunnen importeurs gewoon stoppen met spulletjes uit China te halen en dan worden ze schaars.

 29. Martijn says:

  De overheid heeft zich diep in de schulden gestoken en gaat deze over de rug van de burger saneren

  Het is maar hoe je het ziet.

  In de States heeft de overheid voornamelijk bonussen van bankiers veiliggesteld. De rest is van secundair belang; de burger ook.

  De middeleeuwen kenden – onder de landheren – eenzelfde staatsinrichting waarin vooral het bezit (geld) de gang van zaken dicteerde. Daar komt op ten duur ellende van.

  Als de Messiah niet snel wat zaken gaat aanpakken daar zou hij best nog wel eens een onvervalste revolutie kunnen gaan meemaken.

 30. kees says:

  Martijn, zullen er echt een paar als de gebr. de Wit……

 31. Marketwatch says:

  Zou je als starter naast een starterslening tevens ook nog in aanmerking kunnen komen voor koopsubsidie?

  http://www.senternovem.nl/koopsubsidie/koopsubsidie/index.asp

  Dan heb je het als starter helemaal “mooi” voor elkaar…

 32. Henri says:

  Uitbreiding 33:
  Een Koopsubsidie heeft natuurlijk ook nog de eis dat je geen schulden mag hebben.
  We zoeken dus een persoon met een laag inkomen en de wens zich in meer schulden te steken dan de NHG richtlijn wenselijk acht…
  maar GEEN lopende schulden heeft.

 33. Peter says:

  Nog totaal log van de zotheid van de regeling ben ik vooral benieuwd naar de hoeveelheid ambtenaar uren er in deze regeling zitten. Dit zal toch minimaal enkele manmaanden zijn geweest, alleen al om de regeling vorm te geven en te beschrijven, laat staan trainingen voor de uitvoering en het aankomdingen en vinden van mensen die er gebruik van willen maken.

  Mag U raden wie daar weer voor gaat opdraaien!

  Wie er profijt van heeft is ook meteen duidelijk, DE AMBTENAAR!

  Laten we even duidelijk wezen mensen, veel problemen kunnen simpelweg opgelost worden door de ambtenaren op te lossen!

 34. dawg says:

  Lenen, kreng!

 35. keetje says:

  @27 Jij zegt dat (Bos) moet stoppen met geld drukken zodat deflatie kan door zetten en producten goedkoper worden. Maar waarom merken wij daar dan niets van? Immers de prijzen in de supermarkt dalen de energieprijzen dalen enz.? zorg en openbaarvervoer daar gelaten. Je kun beter je tanden laten trekken in Duitsland of Belgie. ‘Sicko’ anyone?

 36. keetje says:

  Ik bedoel dus dat wij niets merken van al die extra biljetten die worden bijgedrukt

 37. Martijn says:

  @Keetje

  Ik verwacht geen deflatie, ik legde Realist enkel uit dat hij deflatie verwacht – althans, dat hij uitspraken doet waaruit dat is af te leiden.

  Ik verwacht zelf geen (langdurige) deflatie.

 38. bankschroef says:

  De starter MOET ergens wonen, duizenden gezinnen zitten opgepropt in te kleine huizen. De druk aan de onderkant neemt toe. Het is politieke noodzaak. Een startsubsidie draagt mi niet bij aan instandhouden van de huizenprijs, het is een bevestiging dat in het onderste prijssegment de prijs niet lager kan, bijv vanwege de grondprijs en de bouwkosten. Het gaat hier niet om een door de bank verstrekt overwaardekrediet waarvoor luxegoederen worden gekocht. Daarbij zal de starter z’n huis inrichten met kringloop en marktplaats koopjes, hele andere verhoudingen.

 39. chantal says:

  @40
  juist
  Wat dus eigenlijk wil zeggen, dat we in de loop der jaren te veel belastingen gaan betalen zijn. Zie de evolutie van sigaretten, alcohol, benzine, etc
  Vroeger kocht men voor de prijs van 1 pakje sigaretten 3 bakstenen, nu zijn dat 15 bakstenen.
  Je kan dan zeggen dat bakstenen goedkoper zijn geworden en niet de sigaretten. Misschien is het een combinatie van beide.

 40. kees says:

  @40

  nog even en je gaat “de internationale” zingen.

 41. kees says:

  @41

  transport van bakstenen is duurder geworden, het bakken ook.

 42. Jeroen says:

  “het is een bevestiging dat in het onderste prijssegment de prijs niet lager kan, bijv vanwege de grondprijs en de bouwkosten”
  Je neemt ‘grondprijs’ en ‘bouwprijs’ aan als vast gegeven, en baseert daarop dat de prijs niet lager kan. Dat lijkt me niet juist.
  Huizen kunnen makkelijk voor 40 % minder worden gebouwd, ook in het starterssegment, als je alle te hoge kosten eruit snijdt. Kijk eens naar de kasteeltjes op recreatieparken die voor 1.5 ton over de toonbank gaan, alleen maar omdat je er niet permanent mag wonen (en daarom is de grondprijs bv maar 100 euro de vierkante meter). Op ‘normale’ bouwgrond zouden dat woningen van 4 ton zijn, maar eigenlijk zijn het qua prijsstelling gewoon starterswoningen…

  Daarnaast, zelfs met de huidige hoge grondprijs kunnen veel particulier ondernemerschapsprojecten, ook weer in het starterssegment, tot 30 % onder de ‘marktprijs’ (lees: projectontwikkelaarsprijs) worden gerealiseerd.

  We worden geïndoctrineerd met de gedachte dat het niet goedkoper kan en dat het daarom normaal is dat de prijzen zo hoog zijn.

 43. kees says:

  34
  Een Koopsubsidie heeft natuurlijk ook nog de eis dat je geen schulden mag hebben.

  die laat je kort tevoren overnemen door je ouders, tot 35 jaar is het mogelijk eenmalig een bedrag van 22760 belastingvrij te schenken bovenop de jaarlijkse 4556 voor alle leeftijden.

 44. kees says:

  Keetje, overheden moeten stoppen met geld creëren om de markt zijn werk te laten doen. Nu gaan we een crisis van 30 jaar tegemoet; tenminste voor de meesten van ons. Goud gaat je echt niet redden in NL daarvoor zijn de lasten te hoog je hebt gewoon cash nodig en natuurlijk werk. Werkgelegenheid kon wel eens behoorlijk afnemen.

 45. Joselito says:

  Joselito feliciteert de Gemeente Diemen, dicht tegen de Hoofdstad, met het volgen van provinciaal beleid.

  Wij constateerden eerder dat de Gemeente Assen was gaan bankieren voor starters op de woningmarkt en nomineerden de gemeente Assen voor de FD Gazelle Award, de prijs voor de beste ondernemer.

  Nu ook de Gemeente Diemen de Gemeente Assen volgt is deze nominatie (voor Assen) des te meer op zijn plaats. 🙂

 46. ll says:

  @ 47 Google maar eens op starterslening, bijna alle gemeenten hebben er een.

  Schrok me een hoedje.

 47. ll says:

  Startersleningen worden aangeboden op http://www.starterslening.nl zelfs zonder lasten.

  Misleidende reclame.

 48. Joselito says:

  @49 Il

  Tjeeminee, het lijkt wel een gecoordineerde actie van “Hogehuizenprijsminnend Nederland”, er wordt alles aan gedaan om maar nieuwe toestroom in de huizenmarkt te realiseren.

  Het was ook al zo raar dat de Hoofdstad provinciaal beleid zou volgen 🙂

 49. ll says:

  Het is een rijkssubsidie.

 50. kees says:

  Laat de inflatie maar losbarsten.

  College Nijmegen is al gevallen, er wordt nog wat tegegas gegeven door mensen die het niet begrijpen.

 51. Martijn says:

  @Kees

  Laat de inflatie maar losbarsten.

  De tijd om te beslissen kon wel eens snel komen. Als je goud wil kopen wordt het tijd er over na te denken.

  Zie je hoe de prijs oploopt? Er komt een punt dat die ontwikkeling nog sneller gaat. Vraag jezelf maar eens af of je dan nog zou durven als je nu al bang bent.

  Ik garandeer niets, en als er morgen een kleine terugval in de prijs komt ben ik niet verbaasd, maar je moet je afvragen of het slim is om daarop te wachten. Wat als de terugval niet komt?

  Als je goud zou willen hebben natuurlijk.

 52. Martijn says:

  En als je koopt, doe het fysiek, niet op papier, niet via een bank/broker.

  Ludwig kan dat inmiddels beamen.

 53. Martijn says:

  Zalm kan hier toch niet meer mee wegkomen?

  http://welingelichtekringen.nl/positie-zalm-wankelt.html

 54. bankschroef says:

  @56 starterssubsidie is mi inflatie, het gaat niet zozeer de doorstroommarkt en zeepbel in, het gaat naar de projectontwikkelaar om z’n failliet te voorkomen. Het oorspronkelijk doel van HypotheekRenteAftrek was een starterssubsidie te zijn. Daar is hij dan. Het draagt mi op geen enkele manier bij aan het instandhouden van hoge huizen prijzen 350K+. En er komen vast wel goedkopere nieuwbouwhuizen, maar dat duurt even.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*