Risico’s Rabobank Ledencertificaten

Met het Rabobank Ledencertificaat I belegt u in certificaten van aandelen in Rabobank Ledencertificaten N.V. Deze instelling belegt het grootste deel van haar vermogen in achtergestelde leningen aan Rabobank Nederland.

Het overige deel wordt belegd in leningen aan gegoede debiteuren, zoals de Nederlandse Staat. De certificaten zijn exclusief voor leden van de Rabobank.

Wat zijn achtergestelde leningen?
Als Rabobank Nederland niet aan haar betalingsverplichtingen kan doen, worden eerst de vorderingen van alle schuldeisers voldaan. Pas daarna krijgen houders van ledencertificaten hun inleg inclusief opgelopen dividend terug!!!!

Het depositogarantiestelsel garandeert een bedrag van maximaal € 40.000 per persoon per bank (ongeacht het aantal rekeningen), waarbij voor bedragen van €20.000,- tot €40.000,- een eigen risico van tien procent geldt. De vergoeding die van het depositogarantiestelsel verkregen kan worden, kan dus niet meer bedragen dan € 38.000 per persoon.

Dit geldt dus niet voor Rabobank Ledencertificaten.

Definitie: Achtergestelde obligaties

Bij een faillissement van een onderneming zijn de bezitters van deze obligaties pas aan de beurt als aan alle andere verplichtingen is voldaan. Houders van deze obligaties worden gelijkgesteld aan de rechten van de aandeelhouders.

Aantrekkelijk rendement
Rabobank Ledencertificaten III N.V. keert naar verwachting 4 keer per jaar dividend uit. De hoogte van deze uitkering is gelijk aan het gemiddelde effectieve rendement op de meest recente 10-jarige Nederlandse staatslening van de afgelopen drie maanden vermeerderd met 0,25%. Stijgt het effectieve rendement, dan stijgt de dividenduitkering mee. Maakt de Rabobank geen of onvoldoende winst of is de vermogenspositie van de Rabobank Groep onvoldoende, dan wordt er geen of minder dividend uitgekeerd. Het risico dat dit gebeurt is echter beperkt. De kredietwaardigheid van de Rabobank is namelijk hoog en de winstontwikkeling stabiel.

“De kredietwaardigheid van de Rabobank is namelijk hoog en de winstontwikkeling stabiel.”

Nu nog wel ja, maar de huizenmarkt klappen krijgt zal de winst van de grootste hypotheekverstrekker (lees:kredietverstrekker) ook zware klappen kunnen krijgen!

“Maakt de Rabobank geen of onvoldoende winst of is de vermogenspositie van de Rabobank Groep onvoldoende, dan wordt er geen of minder dividend uitgekeerd.”

Het rendement zal dus bij een zwakker wordende economie wel eens erg laag kunnen worden! Als de Rabobank komende tijd moet gaan afschrijven op haar hypotheekportefeuille valt er als snel niet veel meer uit te keren.

bron: rabobank.nl

Slechte verhandelbaarheid

Heel erg liquide dat is: makkelijk verhandelbaar zijn de ledencertificaten niet.
Alleen voor ‘leden’ van de Rabobank.

Credit ratings

De koers van het ledencertificaat is daarnaast “zeer” gevoelig voor een verandering van de ‘credit rating’ van Rabobank Nederland. Stellen kredietbeoordelaars deze rating zeg maar: hun oordeel over de kredietwaardigheid van Rabo Nederland neerwaarts bij, dan zal dat zeker een negatieve invloed hebben op de koers van de certificaten, waarschuwt Rabobank Groep.

Tier 1

Op 29 september 2007 zijn alle beleggingen van Rabobank Ledencertificaten N.V. omgezet in diep achtergestelde leningen aan Rabobank Nederland. Het bedrag van de achtergestelde Leningen zal beschouwd worden als tier 1 vermogen van de Rabobank groep. (is kernkapitaal)

Zie ook dit artikel van Marcel Tak en deze discussie op het forum van debeurs.nl

Wanneer wordt de Rabobank genationaliseerd?

Share Button
Tagged with: , , ,
23 comments on “Risico’s Rabobank Ledencertificaten
 1. Sjoerd says:

  de rabo certifiacten ||| dalen in hoog tempo. Wat beinvloed de koers en waarom zouden deze nu wel omhoog gaan.

 2. Ronald says:

  Kwestie van vraag en aanbod. Als je er vanaf wilt er zijn weinig mensen die het willen kopen… dan zakt de prijs!!

 3. Fred says:

  Hoe groot zijn de risico’s voor de RABO-bank. We hebben hierop weinig zicht, omdat deze bank niet-beursgenoteerd is.

 4. Hans says:

  In principe is de RABO-bank veiliger juist omdat ‘ie niet beursgenoteerd is. Dus wat er bij Fortis/ABN gebeurd is kan niet. Bovendien heeft de RABO-bank nog altijd die AAA-rating.

  Verder heeft de Rabobank enkele dagen geleden de voorwaarden voor certificaten II en III aangepast: De rente is fors verhoogd (naar 6% voor de komende 3 maanden), en blijft altijd boven de 5%.

  Dat gezegd hebbende zit het er – met de huidige heisa – wel in dat op korte termijn de koers nog wat verder zal dalen. Of niet – vandaag is de rente met 0.5% gedaald, en die van de ledencertificaten in vergelijking met vorige maand met 1.5% gestegen. Dat scheelt ook erg veel, en zou weer voor een stijging kunnen zorgen.

  Overigens: De Rabobank staat bekend als een zeer stabiele bank met geld genoeg (waar Ice-save de rente steeds verhoogde is de Rabobank ‘m nu zelfs aan het verlagen, met als argument dat ze niet meer weten wat ze met al het geld moeten). Dus op langere termijn verwacht ik dat de koers wel zal herstellen – en hoger zal uitkomen dan eerst voor de II en III certificaten vanwege de verbeterde voorwaarden.

 5. Peter vd Brekel says:

  Rabobank wil haar leden tegemoetkomen omdat de koersen van de certificaten flink gedaald zijn. De koers voor de cert. 3 zijn in een jaar gedaald van 52,10 naar 44,50. Door het fors verhogen van het dividend is instappen nu aantrekkelijk. Bij een koers van 44,50 (laatst bekende koers van begin september 2008) krijgt men bij gelijkblijvende voorwaarden minimaal 3,00 euro dividend ofwel 6,75% per jaar.
  Mocht de 10 jaars rente de komende jaren gaan stijgen dan profiteren de leden van cert. 3 daarvan mee. Als de Rabobank niet met deze verbeterde voorwaarden was gekomen dan waren de koersen van de 3 certificaten nog verder gedaald.
  Een goede reden van de Rabobank aan haar leden deze certificaten weer aan te prijzen. Ook zal de Rabobank daardoor de huidige leden ontmoedigen haar certificaten n niet van de hand doen in deze roerige tijden.

 6. Peter vd Brekel says:

  Correctie op stukje hierboven:
  laatse 2 regels woordje “niet” doorhalen

  Je leest dan
  Ook zal de Rabobank daardoor de huidige leden ontmoedigen haar certificaten van de hand doen in deze roerige tijden.

 7. Klaus Riemer says:

  Hoe komt de koers van de ledencertificaten eigenlijk tot stand. Er kunnen bestens en limiet orders afgegeven worden. Maar hoe gaat dit en detail in zijn werking ? Ook vraag ik me af – als bijvorbeeld 2 koopinteressenten voor maximaal 45 euro ieder 1500 certificaten wil kopen – maar er worden maar 1200 certificaten aangeboden met als limiet minimaal 45 euro te ontvangen. Welke koopinteressent wordt dan bedient ?

 8. Peter vd Brekel says:

  De koers komt, net als bij gewone aandelen tot stand via vraag en aanbod. In jouw voorbeeld krijgt de eerste bieder de 1200 certificaten. Daarna blijft hij nog voor 300 certificaten in het biedboek staan. De 2e bieder komt pas aan de beurt na de 300 van de 1e bieder. Dus de volgorde van bieden (op datum en tijd) is bepalend. Dit betreft dus alleen voor biedingen van het zelfde bedrag. Hogere biedingen gaan vanzelfsprekend eerst voor.

 9. jan hazenkamp says:

  Ik heb nogal wat ledencertivicaten nu is morgen de eerst volgende handelsdag moet ik ze nu verkopen of houden Vindt het moeilijk , zit nu natuurlijk met een goed velies

 10. Peter vd Brekel says:

  Ik ben bang dat we morgen flink lager noteren. De laatste notering was die van 10 september, en daarna is er veel gebeurd in de financiele sector.
  Misschien werkt de actie van de Rabobank om de rentevergoeding te verhogen met 1,5%. Wat is het je waard? Rendement van 6,75% met risico of 5% deposito met garantie tot 100.000 euro?
  Ben ook benieuwd voor welke koers men de certificaten wel hebben. Gokje: 39,00!!
  Ik hoop dat ik geen gelijk krijg.

 11. Jan says:

  “Tot slot kunnen de certificaten worden vergeleken met de aandelen van beursgenoteerde banken of andere financiële instellingen.” bron: M.Tak

  Betekent dit dat bij een eventuele nationalisatie van de Rabobank de eigenaren van de ledencertificaten achter het net vissen?
  Ik hoop dat u mijn vraag wilt beantwoorden

 12. Peter vd Brekel says:

  Koers vandaag 45,25; dat valt heel erg mee. Goed van de Rabobank om de voorwaarden te wijzigen. Geeft aan dat de huidige certificaathouders vertrouwen hebben in de Rabobank en verkopen daarom hun certificaten dus niet.
  Over nationalisatie van de Rabobank is geen sprake. Voor de certificaathouders is het nu maar hopen dat de lange rente gaat stijgen, dan komen we misschien weer richting uitgifte koers.

 13. Peter says:

  Jan je hebt gelijk. Bij een Nationalistie heb je niets meer.

  Volgens Bazel 2 hoedt een bank maar 8% kernkapitaal aan te houden. De Rabobank heeft wel iets meer reserves, maar als er veel gewongen verkopen komen kan de Rabobank door de hefboomwerking in de problemen komen. Ik heb al mijn certificaten uit voorzorg verkocht.

 14. Peter says:

  Niet zo negatief over de Rabobank. Als het zo ver komt met de Rabobank dan gaat de Nederlandse Staat ook failliet!

 15. Peter2 says:

  toevoeging punt 14:

  Peter van 14 is een andere Peter dan bij punt 13

 16. Klaus Riemer says:

  Aan Peter vd Brekel dank voor de uitleg – ook al heb ik nog vervolgvragen -maar wellicht weet u een goede bron waar ik een aantal scenarios kan bekijken.
  Wat ik ome ok afvraag is: of er inzage mogelijk is in de handel die heeft plaatsgevonden (welke biedingen zijn er gedaan?).
  Tenslotte verbaast me dat hoewel geharmoniseerd de koers van certificaten II en I weer sterk gedaald is en alleen III omhoog ging. Weet iemand dit verklaren ?

 17. Peter v an de Brekel (Peter2) says:

  Over bied en vraagboeken ledencertificaten heb ik geen inzicht. Misschien kun je met die vraag bij de rabobank terecht. Dat de koers van de ledncertificaten 3 het beter doet dan 1 en 2 heeft misschien te maken dat het rendement daarop iets beter is. Hoogstwaarschijnlijk worden de 3 certificaten “bij elkaar gefuseerd” zodat er maar een nieuw certificaat meer overblijft. Ergens zal er dan wel weer gemiddeld worden om een nieuwe koers te bepalen. De zorg van de Rabobank is in ieder geval om alle leden tevreden te maken en te houden.

 18. Aart says:

  Ik heb deze week ledencertifica- ten aangeschaft.
  De Rabo is als cooperatie met een triple-a status gewoon een solide tent. Verder verdienen ze met name op traditionele bankproducten. Jaar op jaar boeken ze een winststijging van 10-14% zonder ‘gekke dingen’. Divident verdwijnt niet in de zak van de aandeelhouder. Volgens het FD van vanmorgen heeft de Nederlandsche Bank bevestigd dat Rabo in ieder geval geen kapitaalinjectie nodig heeft.
  Kortom: voor het rendement van dit moment lijkt het mij een goede aanschaf. Zelfde rating als staatsobligaties, veel beter rendement!

 19. Danny says:

  Er wordt hierboven gesproken over de fusie tussen de drie certificaten. Daarover heb ik een vraag. De rentevergoeding vindt plaats over de nominale waarde van de afzonderlijke certificaten. Dit houdt in dat de koersval van de afgelopen maanden geen invloed heeft op de uit te keren vergoeding, die rond de 6 procent is dit kwartaal als ik het goed begrijp.
  Maar, wanneer er zometeen bij de fusie één certificaat over blijft en voor dit nieuwe certificaat is een nominale waarde vastgesteld, houdt dit dan in dat de op dat moment geldende certificaatkoers het uitgangspunt is voor het overgaan van de drie certificaten naar de nieuwe of is het aantal certificaten in bezit het uitgangspunt. Wanneer het eerste het geval is, dwingt de Rabobank de leden tot het nemen van verlies en lijkt me onwenselijk. Uit diverse gesprekken is hier nog geen duidelijke n vooral eenduidig antwoord op gekomen.

 20. Ronald says:

  Ik lees het, en net zoals iedereen ben ik ook wel een beetje ongerust.

  Mijn grootste vraag is eigenlijk wat gebeurd er met de Ledencertificaten als de Rabobank Nationaliseerd ? Zijn we dan ons geld kwijt of krijgen we de intrensieke waarde terug?

  Ik hoop dat iemand deze vraag kan beantwoorden.

  Als alle drie de Certificaten samen komen gaan ze uit van de intrensieke waarde denk ik zo.

  met vriendelijke groet

 21. Fred says:

  Ik maak me grote zorgen om de liquiditeit van de Rabobank. Vooral omdat ze zwaar in de hypotheken hebben belegd. Zowel in particuliere als zakelijke. Vooral in de zakelijke sfeer wordt de leegstand steeds groter.

 22. Rien van der Knaap says:

  Rabo is een ouderwetse gedegen bank waar met hypotheken geen risico’s zijn genomen. De oorzaak ligt in het cooperatieve karakter waar de aangesloten banken nog steeds een grote invloed hebben en diep in de samenleving zijn verankerd. Bovendien ligt het dividend over de nominale waarde ver boven de huidige spaarrente van 3,5%

 23. mark says:

  Rabobank heeft een perfecte pr-machine. Iedereen denkt te weten dat “het wel goed zit”.

  Maar wat zijn de feiten?
  – Rabo zit groots in de nederlandse sub-prime hypotheken
  – Rabo heeft een leidende rol in het LIBOR cartel gehad
  – Rabo is NIET tripple A !
  – Rabo heeft graaiende bestuurders met geheime bonus-afspraken
  – Rabo bestuurders zijn het onderling oneens.
  – Zodra Rabo failliet gaat zijn de certificaten 0 euro waard. (zoals bij SNS). De mensen doen dan weer huilie-huilie (zoals bij SNS).

  feiten mensen…..feiten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*