Rentebetalingen lopen op

Nederlanders besteden een steeds groter deel van hun inkomen aan rente. Was dit in 1990 nog 3,3 procent in 2008 is dat opgelopen naar 5,1 procent (bron:CBS, middelen en bestedingen).

Dit is een toename van 50 procent en dat is dus erg fors. Rentebetalingen voegen niets toe aan de welvaart. Deze betalingen gaan ten koste van andere uitgaven.

In vergelijking met 1990 staat de rente veel lager. De rente staat momenteel zeer laag. Het is niet de verwachting dat dit in de toekomst zo zal blijven. De inflatie en de rente van het ECB zijn nu erg laag. Maar beide zullen in de toekomst waarschijnlijk gaan oplopen.

Een kleine stijging van de rente kan al grote gevolgen hebben. Als de rente bijvoorbeeld van vijf naar zes procent gaat dan is dat al een toename van 20 procent. Dit betekent een fors risico voor de toekomst.

Wat verder opvalt is een acceleratie van de problemen. Vanaf 1990 nemen de bestedingen aan rente gemiddeld 7 procent per jaar toe. Doordat deze stijging hoger is dan de stijging van de bestedingen gaan we relatief een groter deel aan rente uitgeven. De laatste jaren echter is deze stijging fors toegenomen. Over de jaren 2004 tot en met 2008 is de stijging 17,7 procent per jaar. In dit tempo zullen de rentebetalingen in minder dan vijf jaar verdubbelen. De laatste jaren lijken de problemen dus toe te nemen.

Er zijn twee problemen die de zaken in de toekomst zullen verergeren. Ten eerste is er het inkomenseffect. Door een daling van het inkomen of uitblijvende stijging van het inkomen nemen de rentebetalingen als aandeel van de totale bestedingen toen. Dit doet zich al op korte termijn voor. Hierdoor zal in de jaren 2009 en 2010 de situatie verder verslechteren. Na deze periode willen de centrale banken de rente verhogen. Een hogere rente betekent dat de rentebetalingen ook toenemen. Voor veel mensen zal het even duren voordat dit effect merkbaar wordt. Veel mensen hebben de hypotheekrente voor een aantal jaren vaststaan. Maar uiteindelijk gaan de rentebetalingen toch verder omhoog.

De situatie waarin er een steeds groter deel van de bestedingen opgaat aan rentebetalingen moet niet blijven voortduren. Gebeurt dit wel dan zullen uiteindelijk de consumptieve bestedingen steeds verder afzwakken. Het verminderen van de rentebetalingen kan op twee manieren. De schuldenlast gaat omlaag of de rente gaat omlaag. De rente is al erg laag, dus deze kan niet verder worden verlaagd. Dan rest nog het verminderen van de kredietverlening. Normaal gebeurt dit ook door de rente te verhogen en dat verergert de situatie alleen maar. Door het gevoerde beleid is er dus een patstelling ontstaan.

Hoe lang kan dit worden gerekt? Door een lage rente en extra kredieten kunnen centrale banken het probleem vooruit schuiven. De vraag is natuurlijk hoe lang kunnen zij dit volhouden. Wat mij daarbij verontrust is de enorme versnelling van processen die nu plaatsvindt. Zou dit een teken zijn dat dit systeem inderdaad over zijn houdbaarheidsdatum heen is. Laat ik maar afsluiten met een aantal wijze woorden van Shakespeare “There is something rotten in the state of Denmark”.

bron: Marcel Meijer

Share Button
Tagged with:
258 comments on “Rentebetalingen lopen op
 1. henk says:

  Ja dat kan nog wel eens een groot probleem worden.

 2. Sam says:

  Top was 2008 + 5 jaar = 2013 en als dan de rente op 6% staat… oeioeioei

 3. Ludwig von Mises says:
 4. allert says:

  @3, als ik dat staatje zo zie denk ik dat de rente nu niet zo laag is, of lees ik dat verkeert?

 5. smart says:

  Duivelsspagaat wordt de hypotheekrenteaftrek.
  Stijgt de rente dan daalt de betaalbaarheid van koophuizen.
  Hierdoor daalt ook de waarde c.q. het onderpand voor de eigenaar en bank.
  Ook Min. W. Bos moet meer belastinggeld (meer renteaftrek) terug geven en niet een beetje meer maar een beetje heel veel meer.
  Wordt de hyporenteaftrek aangepakt is Min. Bos zijn probleem niet nog groter maar zijn de problemen mega voor eigenaren en bank.
  Ben benieuwd of CDA en VVD de (Rabo)-banken laten vallen of de rentepoot stijf houden en doorgaan met sociale voorzieningen af te breken.

 6. sven says:

  Zoals ik 9 maanden geleden al zei: de overheid en de banken en de belastingbetaler zitten klem.

 7. leerling says:

  Zijn dit de rente’s betaald aan de banken, of zijn de rente’s als zijnde spaarhypotheek betaald aan verzekeringsmaatschappijen, hierin ook gecalculeerd. Hoe kom je daar achter, misschien weet L.v.M dit ?

 8. Pinball says:

  “Rentebetalingen voegen niets toe aan de welvaart. Deze betalingen gaan ten koste van andere uitgaven.”

  Overheden, consumenten en investeerders blijven toch bij hoog en laag beweren dat banken weer krediet moeten gaan verstrekken om de economie weer aan de praat te krijgen.

  Uit dit artikel zou men dus kunnen constateren dat banken het enige juiste doen, vooral geen krediet verstrekken om de toekomstige welvaart nog een kans te geven om dat anders het systeem bezwijkt onder de rente lasten.

 9. leerling says:

  @ 8 Problemen zijn alleen maar op te lossen door ze groter te maken.

 10. Victorino says:

  @ 9 & 8
  Precies: we lossen de kredietcrisis op met ….nog meer krediet !

  “Rentebetalingen voegen niets toe aan de welvaart. Deze betalingen gaan ten koste van andere uitgaven.”

  Rente zou de totale geldhoeveelheid M in toom moeten houden en zo het vertrouwen in geld bewaren. Want als geld zijn schaarste functie verliest, verliest het zijn bestaansrecht.
  “Onze welvaart” is in bovenstaande jaren ´90 redernatie belangrijker dan een stabiel financieel systeem. Dat is korte-termijn denken, waaraan ieder risicobesef ontbreekt.

  Onze tijdsgeest:
  “You are what you consume” en “geluk zit hem in hele grote dingen”

  Men kan contracten (Legio Lease, Woekerpolis, DSB, Icesave) afsluiten wat men wil want als het fout gaat heeft men de publieke verontwaardiging (dat er ook echt minder leuke dingen kunnen gebeuren in de glazen polder) mee en wordt er wel weer een regeling voor men bedacht (ook dat hoeft men niet zelf te doen).

  De patatgeneratie wordt straks wakker in een vreemde wereld: “koopt allen -nu alvast- een prachtkast”.

 11. ZK says:

  Ik heb bijvoorbeeld een huis van 200.000 euro, betaal 5% rente. Dit is 10.000 euro rente per jaar-aftrek van 30% = 7.000 euro rente netto. Dat betekent dat ik 100%/5% x 7.000 euro = 140.000 euro netto moet verdienen.
  Maar modaal ligt op 25.000 euro netto. Hiervan 7.000 euro is 28% aan rente van het inkomen.
  Dat komt dichter bij de realiteit van de gewone man

 12. Victorino says:

  @11 ZK Precies goede berekening: Jan Modaal woont dus in een huis waarbij Jan (assumptie: statrer geen overwaarde) alleen aan rente (huidige rente met HRA, geen aflossing) 28% van het inkomen kwijt is.

  Raar hè dat de starters opdrogen?

  Stel Politici schaffen HRA per direct af (stel, je weet uiteindelijk nooit waar je aan toe bent met Den Haag). dan zou Meneer Modaal op een rentequote van 40% komen. En aflossen, dat is uit, dat is van voor de generatie Spock.

 13. Kijken niet kopen says:

  Het lijkt er op of de NVM een media offensief is begonnen:

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/5041482/__Grote_belang-stelling_openhuizendag__.html?p=1,1

  De afgelopen week hadden ze elke dag wel een persbericht volgens mij.

  Overigens geloof ik geen barst van bovenstaand bericht aangezien ik vandaag zelf naar drie huisjes ben wezen kijken. 1x raden hoeveel bezoekers ze die dag al hadden gehad…

 14. Victorino says:

  NVM is een belangclub en die mogen liegen draaien en sijn ophouden, er is geen wet die gebiedt dat NVM de waarheid en niets dan de werkelijkheid naar buiten brengt. Wie NVM nu nog serieus neemt is m.i. naief.

  Kadaster en CBS echter zijn een door de belastingbetalers. Ook zij liegen draaien en houden schijn op met halve waarheden, alleen moet de poltiek daar kritisch naar kijken.
  Pas als de werkelijke situatie hiertoe noopt, zal het op de politieke agenda komen om eens serieus inhoudelijk naar
  Dat was met alle woekerschandalen (Icesave, LegioLease, DSB) ook het geval “regeren mag dan wel vooruitzien” heten, maar “je vrijwillig eigenaar maken van schandalen die je kunt voorzien” is helaas zeldzaam….

  Voortbordurend op bovenstaande rekenvoorbeeld (11,12). Wat gebeurt als de rente (lange rente voor starters, LvM) naar 10% gaat ?

 15. kees says:

  @14
  Gaan we premie A/B weer invoeren in een ander jasje.

 16. Woger says:

  8 @Pinball
  Waar het om gaat zijn geen consumptieve kredieten, maar bedrijfskredieten. Deze voegen nauwelijks rentebetalingen toe omdat ze op relatief korte termijn weer worden afbetaald.

  13 @kijken niet kopen
  Huur zelf een huis wat te koop staat. We hadden gisteren de open dag uitgesteld tot volgende week en een briefje opgehangen. Toch nog twee mensen aan de deur gehad, ondanks het briefje. Dus blijkbaar toch nog wel belangstelling. Daarentegen moet ik wel zeggen dat we de afgelopen 3 maanden 6 bezichtigingen hebben gehad en daaruit wederom 0 reactie is gekomen.

 17. Victorino says:

  @15 “Prachtoplossing”: met subsidies gaan strooien want Nederland is echt anders dan de rest van de wereld !

  Het punt is dat door jarenlange kunstmatig lage rente
  – hypotheekschulden geexplodeerd zijn van 25% tot 168% van BNP
  – die enorme schulden hebben de geldhoeveelheid M en de huizenprijzen gelanceerd.
  – er zit “opgepotte inflatie” in die prijzen en vraag is hoe deze eruit gaat komen
  – constatering is dat het grote publiek zich nu wel bewust is van deze situatie en dat transactievolumes en huizenprijzen dalen

  Dat oppompen is in de hele westerse wereld gebeurd en in Nederland met een factor TWEE omdat rente voor vastgoed hier nog steeds aftrekbaar is. Nog …als enige land in de wereld, de rest van de wereld heeft HRA al lang afgeschaft. UK en Zweden hebben er al ruim voor de kredietcrisis afscheid van genomen, Nederland durfde het niet. Durfde het niet aan om de polder te besturen en wacht tot de polder zelf ziet dat er iets moet veranderen.

  Vraag een junk hoe hij zich beter gaat voelen: met nieuwe drus. Prachttherapie -waarbij ook de patient betrokken is- dus hij zal het acepteren. Vraag een makelaar en huizenbezitter wat rente en HRA moet doen: laag houden en HRA instandhouden, wellicht herontdekking van premie A subsidies.

  Nederland is kredietverslaaft en ontkent het probleem om het niet hoeven aanpakken.
  Nederland durft de werkelijke grootte van het probleem niet te tonen (Totale Nationale hypotheekschuld is niet 100% maar 168% van BNP) en durft de oorzaak niet aan te pakken.

 18. Victorino says:

  Voortbordurend op bovenstaande rekenvoorbeeld (11,12). Wat gebeurt als de rente (lange rente voor starters, LvM) naar 10% gaat ?

  ZK geeft een voorbeeld van een huis van 200.000 euro, betaalt stel nu 10% rente. Dit is 20.000 euro rente per jaar-aftrek van 30% = 14.000 euro rente netto. Dat is 56% van de nettoinkomsten (als HRA blijft).

  We zijn met zijn allen zo welvarend geworden dan we met tweeverdieners geen dak boven het hoofd kunnen financieren…Gaan we naar een situatie van drieverdieners waarbij we voor alle kleuters die kunnen kleuren we een basisinkomen garanderen om zo voldoende te kunnen lenen?

 19. Leenders says:

  @13 Kijken niet kopen;
  130000 kijkers op 45000 huisjes, dat is dus slechts 3 bezichtingen per huis tijdens 10-15. Dat lijkt mij een bijzonder slechte opkomst, maar die conclusie hoor ik de NVM niet trekken. Gisteren hebben we 4 huisjes gezien, met bedoeling om over 1-2jr te kopen, we peinzen er niet over om op dit absurde niveau in te stappen. Leuk om je eens te orienteren als je toch niets om handen had op die zaterdag. Volgende keer gaan we weer!

 20. rogier says:

  Ja heel dom om te denken , dat in alle landen om ons heen de prijzen wel met 40% kunnen dalen , wat ook is gebeurd ,maar in nederland niet.
  En dan elke keer de zelfde reden ,we hebben geen plek en ze bouwen niet meer , ze bouwen niet meer omdat er geen vraag meer is en plek hebben we nog genoeg als je bedenkt dat maar 30% van nederland is bebouwd

 21. kees says:

  20

  30% van nederland is bebouwd

  met grotendeels nutteloze bedrijventerreinen. Van Middelburg tot Nieuweschans.

 22. starter says:

  laten we dat laatste even combineren: meer werkloosheid, meer flexwerkplekken, verbouw ouwe industrieterreinen voor huizen parken?

  ook ik ben een afwachtende koper met goede gezonde basis 🙂 De duurdere zijn al aan het zakken, de goedkopere mogen niet van de bank..

  Ik vind het bespottelijk dat de banken nu niet meer roepen: lenen is omgekeerd sparen! Rabo vastgoed is zowel in bedrijven als huisporjecten actief, die doen aan echte marktwerking!

 23. starter says:

  nederland is idd kredietverslaafd! Jammer genoeg.. het is erg om nu al te zien dat sommigen in grote financiele problemen zitten om hun status te behouden.

 24. kees says:

  23
  Die krijgen een probleemstatus.

 25. starter says:

  @20 eigenaar van grond, krediet van bedrijfspanden en huizenbouw zijn van dezelfde bank.. jammer dat het nu pas opvalt hoe de constructie is.

  Tekort is er niet gezien de 189 golfbanen.. ombouwen naar vakantieparken of woonwijken?

  @24 en dus hulp van de staat zeker? ik vind het erg dat mensen geen genoegen nemen met bepaalde zaken en hierdoor zichzelf in de nesten werken.

  wat is er mis met gewoon werken voor wat je wilt? En minder jaloers kijken naar wat anderen wel kunnen lenen en betalen.

  helaas wordt de politiek gestuurd door de lobby’s van banken. Misschien tijd voor een nieuwe minister en politieke stroming? Vind het raar dat nu ineens geen regering kan omvallen….

 26. kees says:

  @25
  Vind het raar dat nu ineens geen regering kan omvallen….

  zou hoogst onverantwoord zijn en daarom wil de echte oppositie dat ook niet. En politiek en geld houden elkaar stram overeind.

 27. Sam says:

  Iemand een idee wat het BNP anno 2009 is? Want volgens mijn wordt alles nog berekend met de cijfers uit 2007?

 28. DebtFree says:

  Ik woon in in een bepaald gedeelte van Amsterdam. Al een tijdje houd ik de huizenprijzen in mijn buurt in de gaten. Op deze website en in het nieuws hoort men vaak dat de huizenprijzen zijn gedaald.

  Maar het beeld klopt niet. Niet als je kijkt naar de pas vrijgekomen huizen bij mij in de buurt. De NVM zijn de makelaars van deze huizen.

  Nu komt het…De pas vrijgekomen huizen worden veel hoger 10K – 20K in de markt geplaatst!

  Dus de mensen die een nieuw huis willen gaan kopen, kopen een huis -ondanks afdingen- op een top prijs.

  Aangezien dat men in dit artikel speculeert over een toekomstige verhoging van de rente, zie ik NOG meer mensen in de problemen raken die nu een huis kopen.

  Maar voor de makelaars maakt dit niet uit. Zij vechten tegen de ondergang en door de huizenprijs substantieel te verhogen hopen zij toch hun geld te verdienen.

 29. kees says:

  @28
  De “oude hap” werkt de laatste 15 jaar met partners en zijn zelf in verzekeringen en pensioenen gedoken. Het is intern een slagveld bij die kantoren; wie gaat er het eerste weg.

 30. kees says:

  @28 over een paar maanden bij het kadaster opvragen wat de huizen werkelijk opgebracht hebben is de enige weg.

 31. allert says:

  @28, klinkt alsof de verkoper onderhandelingsruimte inbouwt. Dat onderhandelen was men jaren niet meer gewent en alle luxe moet wel door de koper betaalt worden natuurlijk.

 32. Victorino says:

  @31 Allert Met de huidige lage rentestanden op spaarrekeningen lijkt het verstandig om te gaan besteden.
  Nog even en de bank vraagt bewaarloon (negatieve rente) om geld te stallen. Alternatief is dan om een kluis te kopen en uw goede geld zelf te bewaren.

  Toch zullen m.i. de transactieprijzen van huizen (idd iets anders dan de vraagprijzen) langdurig gaan dalen, dus wie geduld heeft, blijft voorlopig deze site volgen……blijf allert !

 33. Bouke says:

  @28

  In Amsterdam is geen betaalbare huurwoning te vinden. Als je dan toch daar wil wonen, moet je wel kopen. Daar blijft de vraag aan de onderkant van de markt nog wel even bestaan.

 34. Mike says:

  Wie wil er nog in amsterdam wonen, asociaal verpauperd zootje geworden…en dan die volstrekt achterlijke prijzen, ze mogen het houden.

 35. Victorino says:

  @33 In Amsterdam is geen betaalbare huurwoning te vinden.

  Komt ook omdat de sociale sector dichtzit, iedereen die in Amsterdam huurt voor een appeleneenei blijft plakken….

  Is er in Amsterdam dan wel een betaalbare koopwoning te vinden, Mike denkt in ieder geval duidelijk van niet?

 36. kees says:

  De Amsterdammers hebben toch middels een volksraadpleging gekozen voor wonen op IJburg.
  Dat zou de oplossing zijn.

  IJburg is er, dus zijn er ook geen woningen meer te weinig.

 37. kees says:

  @35
  Is er in Amsterdam dan wel een betaalbare koopwoning te vinden, Mike denkt in ieder geval duidelijk van niet?

  Op sarphatistraat kun je nog wonen voor minder dan €300
  Grondbedrijf wil nu gaan heien -duurt 1 jaar- en dan renoveren. Huur wordt dan 3 voudige. De drs. woont hier al een kleine 30 jaar 😉

 38. kees says:

  Gaan we binnenkort zien wat het begrip bis-ratio waard is? Volkskrant denkt van wel.
  De slachtpartij Wognum naar apotheose.
  Van Goor als digitale leugenaar analoog aan DS.

 39. Victorino says:

  @37: Kees “Behalve den man die de Sarphatistraat de mooiste plek van Europa vond, heb ik nooit een wonderlijker kerel gekend dan den uitvreter.”

  Kunt u ons verder helpen aan een woonplek in de de mooiste plek van Europa voor 300 euro, dat daar mensen voor dat bedrag wonen begrijp ik, is het ook vrij toegankelijk voor 300 euro voor starters ?

 40. Martijn says:

  Ah, Kees had het ook al gezien.

 41. Martijn says:

  Al die mensen in problemen hebben geen risicobesef bij lenen gehad.

  Spaarders hebben dus hun geld zien verwateren.

  Wat dat betreft is het monetaire beleid van DNB (ECB) gerust crimineel te noemen. Het zet hele volksstammen op het verkeerde been.

 42. Victorino says:

  @44: Additioneel crimineel is de huidige tekst bij een poging tot inloggen bij DSB: het duurt 15 minuten om in te loggen, zodra u aan de beurt bent…

  Bereikbaarheid Internetbankieren

  Het onderdeel Internetbankieren op deze website is inmiddels een stuk beter bereikbaar. Toch kan het voorkomen dat u te maken krijgt met een wachttijd.

  Momenteel bedraagt de wachttijd voor toegang tot het onderdeel Internetbankieren meer dan 15 minuten. U kunt de tijd zien teruglopen op deze pagina. Zodra u aan de beurt bent wordt automatisch het inlogscherm geopend.

  Natuurlijk kunt u ook telefonisch uw bankzaken regelen, zoals geld opnemen of geld storten. U kunt dan van 07.00 – 24.00 uur contact opnemen met onze klantenservice: 0900 – 0575 (lokaal tarief).

  Onze excuses voor het ongemak.

 43. Victorino says:

  http://wachtkamer.dsbbank.nl/?newsession=true

  Explanation: The request timed out before the page could be retrieved.

  Error Code 64: Host not available
  Background: The gateway or proxy server lost connection to the Web server.
  Date: 12-10-2009 6:50:16
  Server: sso541968.frd.shsdir.nl
  Source: Remote server

 44. kees says:

  We blijven de junk maar drugs geven “anders gaat-i zo trillen en dat ziet er niet uit”

  er is ook een psychologische verklaring die zegt dat het niet alleen maar altruïsme is.

 45. kees says:

  @40
  Nescio 😉

  ooit was het onderhuur met 4 studenten, toen 3,2,1 zoiets is het gegaan. Ik ken er nog wel meer die aan de gracht wonen; studentenhuis van een vage stichting, iedereen gaat zijns/haars weegs en de overgeblevene woont er nu met gezin voor een habbekrats.

 46. kees says:

  is het ook vrij toegankelijk voor 300 euro voor starters ?

  studentencontainers aan de wenckebachstraat.

 47. kees says:

  @45
  Wie richten hun pijlen op de computers: hackers.

  Ik heb misschien iets gemist, maar heel weinig gehoord/gelezen overde recente hackeraanval op dsb. Was die verklaring plausibel?

 48. kees says:

  Gaan we nu om 11.55 massaal bellen.

 49. Victorino says:

  @46 Tja, als je bonussen zet op geldscheppen, per saldo werkt de hele financiële keten achter hypotheken zo, is ook altruïsme een plezierige bijkomstigheid.
  Alleen maar plezier de afgelopen 15 jaar, geldscheppen, rente laag houden en huizenprijzen oppompen en op de pof consumeren!

  Proost, behalve voor wie straks opdraait voor eventuele DSB aanspraken op Depositogarantiestelsel, wij allemaal, net als bij Icesave, ABNAMRO, ….

 50. kees says:

  victorino het is niet de bedoeling dat het toegankelijk blijft voor starters. Bewuste woning zou bij vertrek van huurder weer voor die prijs verhuurd kunnen worden. Lokale overheid denkt daar anders over. Huur kan op die plek €1000/1500 opbrengen.

 51. Victorino says:

  @52 Sorry Kees, ik begrijp het weer niet (lastige techneuten ook altijd), ik huur “bij Nescio” wel een parkeerplaats voor 5 euro per uur = 27.000 euro per jaar = ruim 2000 euro per maand. Maar nu neem ik aan dat de auto er altijd geparkeerd blijft en da’s niet helemaal eerlijk, kortom toch maar een “Lang leve Herrema, hoera hoera!”

  Zolang het goedkoper is om een woning te huren dan om een automobiel te parkeren, of begrijp ik het weer niet en gaat de woninghuur warschijnlijk leiden tot een behoefte de auto kwijt te raken….

  Ik ga in die zin toch maar met Mike mee, als je niet destijds “stichting “studentenhuis forever” hebt opgericht is Amsterdam voor vrije starters onbereikbaar.

 52. Victorino says:

  @50 “Even Apeldoorn bellen”

 53. Victorino says:

  Het bestuur van de DSB Bank (Dirk Scheringa Beheer Bank), heeft nog geen raamovereenkomst met de stichting Steunfonds Probleemhypotheken getekend (DFT). Stichting Steunfonds Probleemhypotheken, wie is in ‘s hemelsnaam Stichting Steunfonds Probleemhypotheken ????

  TCI The Children’s Investment Fund (1% minderheidsaandeelhouder) kwam op het idee dat ABN AMRO in delen veel meer waard is dan als geheel. Wie is in ‘s hemelsnaam TCI????
  ….

  Waar een bank tegenwoordig al niet over kan vallen, het is deerniswekkend….

 54. karel says:

  dsb gaat falliet en ludwig von misses zei nog van niet !! whahaha

 55. Victorino says:

  @56 Karel, alweer een Nederlandse bank lijkt failliet te gaan, ik kan er niet om lachen.

  Only this one is not too big to fail….

 56. karel says:

  ik wel , kijk de film zeitgeist maar is , geld had nooit uitgevonden moeten worden.

 57. kees says:

  Ik ga in die zin toch maar met Mike mee, als je niet destijds “stichting “studentenhuis forever” hebt opgericht is Amsterdam voor vrije starters onbereikbaar.

  zoiets ja. En dan je erfenis/spaargeld bij robeco parkeren en nu op 60% zitten 😉
  rijk worden is moeilijk.

  Maarten de GL wethouder heeft het goed gedaan; eerst 10jr.geleden voor 320K guldens wat kopen, 2 jr geleden de winst gepakt (prijs verdubbeld) en dan een leuk optrekje richting PHtunnel. Lache hra. Iedereen gecorrumpeerd.

 58. kees says:

  Waar een bank tegenwoordig al niet over kan vallen, het is deerniswekkend….

  over mensen die niet eens klant zijn.

  Ik ben zo ontzettend benieuwd, het zijn geweldige tijden, wat Wouter voor het invallen van de duisternis gaat doen om zijn geuzennaam “politicus vh jaar” waar te maken.

 59. kees says:

  TCI The Children’s Investment Fund

  iets van Marco Borsato?

 60. kees says:

  De ratio kan overboord v.w.b. de finaciële wereld.

  Er zijn zelf mensen die denken dat de besluiten van Bos worden ingegeven door economisch-technische inzichten. Natuurlijk niet: politiek gevoel, nattevinger werk. Hij is er niet voor niets politicus vh jaar mee geworden.
  Het draait om “fiat”, dus die manier van bankieren heeft niets met ratio van doen.

  Ook overname van ABN: allemaal DL3Bier werk.

 61. Riko says:

  @ 56,

  Tja nog maar eens een misser op het trackrecord van Ludwig aka Oeberius.
  Verbazingwekkend hoe iemand die zoveel over de theorie weet toch elke keer weer de verkeerde conclusie trekt, en daar niets van leert 😉

 62. kees says:

  @63
  terug naar de creche jij, of je moet enige verhoging hebben.

 63. kees en ludwig says:

  kees en ludwig v M zijn het opvallend vaak met elkaar eens.

 64. Martijn says:

  @65

  Ik ben het ook regelmatig met ze eens. Zeer opvallend is dat. Nog opvallender is het aantal mensen dat het eens is over de uitkomst van 2+2. Ik vermoed fraude en bedrog.

 65. Victorino says:

  Update over DSB (bericht op http://www.dsb.nl wanneer u probeert in te loggen)

  Noodregeling van kracht

  De rechtbank van Amsterdam heeft om 11:15 uur de zogenaamde “noodregeling” van toepassing verklaard op DSB Bank. Dat betekent dat alle mutaties bevroren zijn tot nader bericht.

  U kunt momenteel geen gebruik maken van Internetbankieren.

  Het deposito garantie stelsel van De Nederlandsche Bank blijft van toepassing.

 66. Martijn says:

  Die run na Lakeman was een teken aan de wand. Zei het toen al.
  Zo komt het overigens wel lekker dichtbij met de ellende.

 67. Victorino says:

  @69 Weer een politiek correcte haasje-over: Lakeman staat in de politieke periferie, niet in de arena. De politiek heeft de DSB niet laten vallen, DNB ook al niet, het was TCI, ueh de heer Lakeman met de stichting “Pompend Remmen”. Stichting “pompend remen stamt nog uit de tijd dat KPN PTT heette, een keurig klantonvriendelijk staatsbedrijf was dat partciulieren drie maanden liet wachten op een telefoonaansluiting. Met een exceptie voor stichtingen, die kregen voorrang. Vandaar dat er allerlei stichtingen gesticht werden….

  Wat een toeval maar weer.

 68. Boefke says:

  Dirk’s Subprime Bank omgevallen?

  Nee, dat kan toch niet? Nederland is anders en we gaan toch al weer omhoog met die spreekwoordelijke lift?

  Zoals zoveel banken in de verkeerde hoek, het weekend is meestal hun eindstation en zo ook bij deze boevenbende.

  Dit is een zege voor de hardwerkende mens, die zonder enig verstand (dat wel) maar wat afsloot en meeging in de hype called housing market.

  Niet dat ze nu allemaal beter af zijn hoor, die schuld blijft bestaan….dat is simpel. Maar dit geeft wel aan dat de kracht van personen gezamenlijk groter is dan de leugen.

  AL IS DIRK’S LEUGEN NOG ZO SNEL, DE WAARHEID ACHTERHAALT HEM WEL!!!

  p.s. kan AZ de spelerssalarissen nu ook niet meer betalen 😉

 69. Martijn says:

  Is Dirk het type dat zelfmoord pleegt vanwege dit soort zaken?

 70. Marketwatch says:

  DSB (Leen, Frisia etc) weg? Nou dan kunnen alle autoverkopers, keukenboeren, flatscreenverkopers en tuinmeubelzaken de deuren wel gaan sluiten…

 71. starter says:

  lakeman is ingehuurd door de reguliere banken!! Laten we met deze website een run op geld maken bij een Fortis of Rabobank…

  Die zijn dan ook met 2 weken onder curatele! Maar wil je dat? Deze actie maakt het voor Lakeman en de zijnen alleen maar moeilijker om wat te regelen. Ik zeg: alle leningen naar ABN met hun huidige voorwaarden!! Eindelijk eens goed om terug te betalen 🙂

  Dirk is safe prive.. was agent en heeft schaapjes op droge. Kan nu gaan golfen in de Golf met Lakeman, de handigers.

 72. Victorino says:

  @74 Het kan nog anders: Bos Wellink hebben met Lakeman afgesproken dat wanneer de huizenprijzen en werkloosheid zich zo ontwikkelen dat DSB niet meer solvabel blijkt, Lakeman een stichting “Pompend Remmen” optuigt om zonder discussie over de werkelijke oorzaken DSB failliet te laten gaan door “een bankrun” vanwege publieke verontwaardiging over hoge afsluitpremies.

  Dat klnkt toch altijd nog plezieriger dan “bank failliet door dodelijke cocktail van huizenprijsdalingen en tophypotheken”.

  En plezier, daar gaat het om !

  Laten we maar hope dat het niet waar is.

  P.S. aangezien stichting “Pompend Remmen” al bestond (erfenis PTT) is de stichting maar “Stichting Steunfonds Probleemhypotheken” gedoopt.

 73. Dalen says:

  iedereen die zijn geld vanmorgen bij de DSB bank er af heeft gehaald, mag het terugstorten. Ik leerde dat op grond van art. 217 faillissementwet ook surseance terugwerkt tot middernacht.

  Dat is lekker als je denkt “fijn ik heb mijn 5 ton binnen”.

 74. Victorino says:

  Als u de Financial Times leest staat er wel iest dergelijks:

  The central bank (DNB) said it sought unsuccessfully to preserve DSB’s operations through a consortium of ING, SNS Reaal, Rabobank and the nationalised ABN AMRO and Fortis Bank Nederland. Those talks failed, the central bank said, over concerns about loan losses and potential claims against DSB.

  Oftwel: DSB bank met 8 miljard op de balans is insolvabel, dat komt door:
  1) de claims van 1200 mensen die hun contract niet goed hebben gelezen verenigd in de stichting “Pompend Remmen”.
  2) verliezen op slechte leningen.

  Gegeven dat DSB (met name) het subprime segment van NL bedient, zet ik m’n kaarten op 2).

 75. Victorino says:

  Vacature: Financial Risk Manager – Wognum
  Geplaatst: 19-08-2009

  Voor de afdeling Risico Management (momenteel 10 FTE) zijn wij op zoek naar een Financial Risk Manager

  http://banen.infinancieel.nl/careers/jobsearch/detail?jobId=19356840

 76. kees says:

  @65
  de een is bankier en de ander tuinier van professie.
  de een is bankier en de ander tuinier in v.t.

  en we hebben allebei al een vr.

  en we gaan niet samen op naar een Bric land.

  copacabana.

 77. kees says:

  @75 klopt. m.i. ook

  Pieter Lakeman kon dus niet worden aangepakt, want Wellink heeft zojuist gezegd dat ze al enige tijd in gesprek waren…….de leugenaar.

  enfin, barbertje hangt.

  bij de rechter had DSB geen schijn van kans; zie eerdere posting over vervlechting DNB en Rechterlijke macht. Ik zou het bijna geloven.

  Die pennestreek van de rechter is niet meer terug te draaien. Het staat zw. op w.

  De grootbanken konden het niet overnemen, die zijn dus ook technisch failliet.

  Kunnen we het spaargeld nu beter bij een verzekeringsmij. zoals bv. Ohra zetten?
  Of gewoon moneyou? Zegt het maar.

 78. kees says:

  De club van Hendrickx vist nu natuurlijk nu achter het net.

 79. Knospe says:

  Duizenden spaarders zonder garantie

  AMSTERDAM (AFN) – Ruim vierduizend spaarders hebben meer dan 100.000 euro gestald bij DSB Bank. Zij kunnen daardoor niet helemaal aanspraak maken op het depositogarantiestelsel. Dat zei president Nout Wellink van de Nederlandsche Bank maandag. Deze gedupeerde spaarders hebben samen zo’n 140 miljoen euro uitstaan.

  Ook hebben meer dan vierduizend spaarders achtergestelde deposito’s bij DSB Bank. Zij kregen daarvoor een hoger rendement, maar kunnen nu niet rekenen op het depositogarantiestelsel. Het gaat hier om een totaalbedrag van 110 miljoen euro.

  En Lakeman blij zijn dat de bank failliet is… Dat is toch niet zo hele fijn constatering als je net je afbetaalde huis verkocht hebt en op de bank hebt gezet.

  Vraag me af wat er gebeurt bijvoorbeeld met depots van van notarissen en dergelijke…

 80. kees says:

  81
  beveiliging rond Dirk kan worden opgeheven, geen kans op kidnapping meer.
  Recherchewerkers van Dirk ook in de fout gegaan?
  Hij had toch moeten weten hoe de hasen liepen. Vreemd. Straks koopt hij zomaar een gestolen schilderij terug.

 81. kees says:

  @81 Staat toch gewoon op tussenrekening. Niet leveren is geen geld. Er komt van DSB uit geen geld op de derdenrek.
  Of bedoel je notarissen die een derdenrek. bij DSB hebben? Die kunnen gewoon miljoen kwijt zijn of het notariaat een speciale regeling met overheid?
  Probleem doet zich voor dat een notariskantoor permanent een fors bedrag op de rek. heeft en daarmee dingen doet die eigenlijk niet mogen.
  Icesave iets van bekend?

 82. Victorino says:

  @81 Lakeman is een pionnetje in het spel om de lieve goede vrede te bewaren. De uitkomst van jarenlang de rente kunstmatig laag houden is dat DSB, de subprime bank van NL, nu gevallen is.

  Het grote publiek moet denken dat de oorzaak van de val van de DSB bank de afsluitprovisies zijn.

  Faisiez vos jeux, rien ne va plus.

 83. kees says:

  81
  hoe kun je zo naief zijn om het geld van de notaris op een betaalrek. bij 1 bank te laten storten.

  Lakeman had gelijk, Wellink cs. waren al voor de media-actie bezig met gesprekken en die gesprekken gingen niet over corrigeren van gedrag.

 84. lorenzo says:

  Derdenrekeningen en hun gelden dus hebben niets te vrezen.
  Wel die, die en hun spaargeld en hun hypotheek bij nu dus DSB hebben staan. Dit wordt verekent en tesamen met de huizendalingen KAN dit betekenen weg centjes…..zo ongeveer.

 85. kees says:

  86
  Het is mij nooit duidelijk hoe gesplitst die spaarrek. en hypotheek zijn.
  Heb die vraag hier al eerder geopperd in geval van aflossingsvrije hyp. en daar een spaarrek. als onderpand, een spaarrek. waar het geleende geld o.a. op staat. De bank heeft de spaarrek. als onderpand middels een -zo noem ik het- een sideletter en kan uit de lade komen in geval van nood. Zoals het nu gaat komt die sideletter niet uit de lade natuurlijk en gaat het spaargeld op de grote hoop van de curator, wordt het onroerend goed getaxeerd en kan er bijbetaald worden. Centjes weg.

 86. kees says:

  Veel scooterjesvolk bij het DSB stadion rond het middaguur. Einde van het vermaak.

 87. kees says:

  Komt onderzoek, ook naar toezichthouder.
  Wordt de echtgenoot van Maxima nu voortijdig koning zodat hij niet meer aangesproken kan worden als commissaris bij DNB?

 88. Knospe says:

  @85

  Ik zat meer te denken aan die derdenrekeningen van notarissen. Dat zijn er vaak inderdaad meer dan één, maar stel je voor een klant moet op vrijdag het geld storten op de DSB-derdenrekening en maandags staat het er nog steeds (notaris aantal dagen rente pakken uiteraard). Maandag valt DSB om. Krijgt die derdenrekening, waar eigenlijk per definitie meer dan een ton op staat, een speciale status en zo nee, wie heeft dan een probleem: de koper, de notaris of de verkoper?

 89. Knospe says:

  Funda-teller: 199.267 koopwoningen

 90. MR says:

  De verliezen van DSB kunnen nog gedragen worden. Als de Rabobank valt, zullen de reserves van DNB niet meer toereikend blijken. Gelukkig heeft de Rabobank zo weinig problemen met slechte leningen in Nederland dat men het niet nodig achtte hiervoor voorzieningen te treffen. Nederland mag zich gelukkig prijzen met de Rabo als grootbank.

 91. kees says:

  knospe derdenrek. is dan gewoon een rek.courant en alle centen zijn weg.
  de salarisrek. bij de bank zijn ook niet gedekt.

 92. kees says:

  MR ze zijn zelfs niet in staat om het roer over te nemen, dus aan het stuur van DSB gaan zitten. Zou een boel vertrouwen geven en gezien de liquiditeit van DSB zou er niets meer aan de hand zijn.

  er is dus meer in de bankenwereld gaande.

 93. leerling says:

  Lopende rekening valt onder garantiestelsel, maar wat is dat ? Hetzelfde als een betaalrekening ?

 94. leerling says:

  Gevonden lopende rek. heeft te maken met de betalingsbalans naar het buitenland, maar dat zou impliceren, dat een betaalrekening buiten het dep.stelsel valt

 95. lorenzo says:

  93. een derdenrekening valt buiten de ellende.
  87. denk ook dat de conclusie is : weg maar ….
  Dus nooit spaarcenten en hypotheek bij een bank.

 96. starter says:

  Dus na DSB kunnen er meer gaan vallen? Zou het kunnen met of alleen zonder staatsteun?

  krijgen we nu stichting probleemhypotheken in actie voor de woekerpolissen van de andere banken/geldschieters? Er zijn combi’s zat…

  vond het al gek dat de goudprijs steeg.. kan niet alleen zijn van adviezen van deze blog.. Nederland is anders 😉

 97. KariZ says:

  Misschien dat Dirk bij lenen.nl nog wat bijeen kan schrapen om de boel te redden.

  Of zou die site óók uit de lucht zijn?

  Vervelend voor de ‘collateral damage’ voor hen die er niets mee van doen hebben. Maar dat die hond van een Scheringa hangt, na al die mensen die hij heeft laten bungelen is wel héél lekker natuurlijk.

  Boontje komt..

 98. bankschroef says:

  @99 heeeeel lekker inderdaad, Dirk Schurkinga.
  Maar goed, er is meer aan de hand, veel meer. Brave Wellink z’n haar zal wel weer in de war zitten van het harde werken, eerst ons allemaal de afgrond in sussen en dan de grote roerganger uithangen.
  Bescheidenheid bankiers…. de door u toegestane krediethefboomwerking gaat onze westerse wereld helemaal kapot maken. Uiteraard hebben we vruchten geplukt, maar als velen de gevolgen vooraf zouden hebben gekend hadden we gewoon nog de ouderwetse spaareconomie gehad.
  Hoeveel goud ligt er eigenlijk nog in de DNB kelder? Kun je daar nog wel een metrotje van afbouwen? En moeten we al een groentetuin gaan aanleggen?

 99. oplettende kijker says:

  Weg met die arrogante bankiers ! we hebben geen bankiers nodig in de wereld , ze nemen zelf het grootste deel van het geld in beslag wat in de rondte gaat…

 100. Boefke says:

  Zat Ludwig toevallig nu niet net ook bij de DSB 😉

 101. bankschroef says:

  @101 Nee, dat doet Wouter.
  @102 Nee, Ludwig is geen nepper.

 102. Victorino says:

  @101 Oplettende kijker, uw reactie begrijp ik, de bankiers die aan het stuur zitten/zaten hebben nog wat uit te leggen. Als u echt goed had opgelot geldt hetzelfde voor:
  – centrale bankiers
  – verantwoordelijke politici
  – toezichthouders financien
  – makelaars
  – hypotheekadviseurs
  – grondspeculanten
  – gemeentelijke overheden
  – notarissen
  – het publiek zelf dat zich blauw leende om maar meer te consumeren en meer te kunnen aftrekken want belasting betalen is voor de dommen (maar als niemand dom is, wat dan)

  Er is niet 1 schuldige van de kredietcrisis, we waren allemaal wakker (idd in een vreemde wereld nu blijkt).

 103. Martijn says:

  @102

  Niet zo hopen Boefke. Da’s zielig.

 104. Victorino says:

  @Oplettende kijker: dus gaarne niet schelden op bankiers op dit forum zonder naar anderen te schelden deal?

  Raar dit ik een oproep doe tot meer schelden, past niet zo bij me, maar is in dit geval geoorloofd…

 105. Martijn says:

  Weg met die arrogante bankiers ! we hebben geen bankiers nodig in de wereld , ze nemen zelf het grootste deel van het geld in beslag wat in de rondte gaat…

  Hoe zit het met de centrale bank dan? En waarom heb jij daar nog nooit staan demonstreren?

  En heb jij je spaargeld niet gewoon aan de smerige bankiers gegeven?

  Had je best anders kunnen doen, nietwaar?

 106. Martijn says:

  Bescheidenheid bankiers…. de door u toegestane krediethefboomwerking gaat onze westerse wereld helemaal kapot maken.

  Het is vooral de centrale bank die heeft toegestaan dat de geldhoeveelheid drastisch toenam. Probeer dat in te zien, het is belangrijk. Daar zit namelijk het probleem, en dat moet veranderd worden. Het kielhalen van bankiers draagt daar onvoldoende aan bij, dus pas op waar je je frustratie op afreageert.

 107. Victorino says:

  Hoop dat Ludwig Von Mises zich weer meldt, ben benieuwd naar zijn reactie op posts 74, 84, kijken of we gelijke politieke antennes delen, verders heeft hier niemand echt op gereageerd…

 108. Martijn says:

  vond het al gek dat de goudprijs steeg

  Vind lekker wat je wil. Als je het wil begrijpen zou je kunnen ontdekken dat goud internationaal verhandeld wordt en ongeveer de enige veilige haven is in tijden van crisis. Gaat nog wel verder stijgen hoor. DSB is internationaal niet de enige met problemen.

 109. Victorino says:

  baai, ben geloof ik geen onderdeel van de juiste draad 8niet verwarren met “de rode draad”, maar dat terzijde)

 110. Martijn says:

  ik wel , kijk de film zeitgeist maar is , geld had nooit uitgevonden moeten worden.

  Anders baseer je je mening op één filmpje. Dacht je dat geld geen functie vervulde? Jij onderhandeld liever elke dag om een paar krentebollen en koopt nooit iets bij bol.com?

 111. oplettende kijker says:

  @ 106
  ik heb helemaal niet gescholden dat maak jij er van.

  @112 kijk dat fimpje nou maar dan weet je waar je het over hebt pannekoek…

 112. bankschroef says:

  @108 zo is het.

 113. Martijn says:

  Is nu overigens wachten op de hypotheeklijken uit de kast van DSB. Ik ben wel benieuwd of de gedwongen verkopen een stukje gaan oplopen nu.

 114. Martijn says:

  @112

  Kan je me wel pannekoek noemen, maar daar leg je verder niets mee uit. Filmpje heb ik trouwens al lang gezien. Zeggen dat geld geen functie heeft is complete nonsense. Zitten een paar leuke dingen in dat filmpje, maar er zit ook veel onzin in. Het is de kunst dat uit elkaar te houden, maar veel mensen geloven helaas liever in absolute waarheden. In die zin is het heilig geloven in die filmpjes een soort vervanging van god. Heel natuurlijk, maar daarom nog niet per se juist.

 115. kees says:

  113
  boekenbonnen- en voucher betaalverkeer.
  Soort van paypal als spil. Totdat de verkeerde aan de knopjes zit.

 116. kees says:

  Straks is iedereen vertrokken en Wellink zit er nog.

  DNB is de echte BV nederland; voel ik aan mijn water 😛
  http://www.beursbox.nl/200904241228/laatste-nieuws/van-wie-is-dnb-2.html

 117. oplettende kijker says:

  @116 vervanger van god ?

  je heb geloof en feiten vriend als je iets kan aantonen dan is het een feit , dat filmpje bestaat vooral uit feiten , kijk dat filmpje nu nog maar eens maar dan met ned. ondertiteling misschien dat je de feiten dan snapt , heb trouwens nooit gezegd dat geld geen functie heeft ,vind alleen dat er erg veel aan de” strijkstok “blijft hangen als je begrijpt wat ik bedoel

 118. Martijn says:

  ik wel , kijk de film zeitgeist maar is , geld had nooit uitgevonden moeten worden.

  je heb geloof en feiten vriend als je iets kan aantonen dan is het een feit

  Hoeveel feiten je ook aandraagt, stellen dat iets “nooit had moeten” blijft een mening.

 119. Martijn says:

  Overigens ben ik benieuwd hoeveel van de zogenaamde feiten uit Zeitgeist jij gecontroleerd hebt. Volgens veel mensen is de bijbel ook een absolute waarheid en daarmee een feit. Een filmpje kijken en alles wat als feit gepresenteerd wordt is niet de beste strategie als je echt wil weten hoe dingen zitten; wel als je de oude god door een nieuwe wil vervangen – de complotgod.

 120. djantje says:

  Zomaar ff een vraagje die ik mijzelf stel, naar aanleiding van opmerking in #81.

  De bank, die mag zelf geld creëren voor hypotheken, die nu zijn afgewaardeerd, daardoor mag de bank niet verder werken van de rechter. (Te weinig reserves, icm. onderpand ten opzichte van zelf gecreëerde geld machines, de hypotheek)

  Bank is failliet, heeft nog:
  – hypotheek portefeuille
  (die wordt afgelost, zelf als je persoonlijk failliet gaat; http://www.nietoptijdbetaald.nl/Nederland/pages/adviesenhulp/faillissement.php
  , misschien iets minder, maar je komt er niet 123 vanaf.. schuld is schuld
  )
  – spaargelden
  – geld op betaalrekeningen

  Om failliet te kunnen gaan, moet je wel schuldeisers hebben,
  want je moet ergens je geld aan kwijt raken.

  Wie/wat zijn dan de schuldeisers,
  ik kan mij voorstellen
  – personeel
  – lopende verplichtingen (contracten, verzekeringen)

  Dat was in de huidige situatie geen probleem voor zover ik kan zien.

  Maar de grootste dreiging voor de DSB was schadeclaims op koopsompolissen,
  daarom wilden de andere banken DSB ook niet overnemen.

  Kun je dan eigenlijk niet concluderen dat Lakeman, of de stichting Hypotheekleed, er iets van mede verantwoordelijk aan is dat de DSB failliet gaat (te weinig spaargeld, minus 600 miljoen euro in een week, ten opzichte van hypotheek portefeuille).

  En dat daar nu van de dupe zijn;
  – mensen met meer dan 100.000 spaargeld
  – mensen met een hypotheek bij de DSB met een (te) hoge koopsompolis,
  waar hoogst waarschijnlijk geen compensatie regeling voor komt.
  Bank failliet, of onder curatele, de curator zegt: jammer voor je.

  Of zouden ze de spaarders benadelen ten opzichte van de hypotheekhouders?

  Niet echt een win/win situatie,
  maar welk geld(of hoeveel) is nu straks daadwerkelijk weg en vooral waarheen?

  Of mis ik iets?

 121. Martijn says:

  Een filmpje kijken en alles wat als feit gepresenteerd wordt als waar aannemen is …

 122. Martijn says:

  Wie/wat zijn dan de schuldeisers,

  Voornamelijk spaarders en klanten die zich misdeeld voelen en via mensen als Lakeman poet terugvragen.

 123. Martijn says:

  Spaarders zijn schuldeisers. Als jij je geld op de bank zet leen je het immers uit. Neem je het op dan vorder je die schuld weer in.

 124. Martijn says:

  Maar de grootste dreiging voor de DSB was schadeclaims op koopsompolissen,
  daarom wilden de andere banken DSB ook niet overnemen.

  Kun je dan eigenlijk niet concluderen dat Lakeman, of de stichting Hypotheekleed, er iets van mede verantwoordelijk aan is dat de DSB failliet gaat (te weinig spaargeld, minus 600 miljoen euro in een week, ten opzichte van hypotheek portefeuille).

  Waarom? Als die mensen door DSB bedrogen zijn dan hebben ze toch alle recht om geld te claimen? Zo hebben we in elk geval ons systeem ingericht en die inrichting was op voorhand voor iedereen duidelijk.

 125. kees says:

  120
  achteraf kijk je een koe in de kont

 126. kees says:

  Ook allemaal erg veel wijzer geworden van het panel bij Paauw en Witteman gisteravond?

 127. Victorino says:

  Kees, P&W helaas niet gezien, zie onderstaande herinnering dat vroeger de notarissen serieuze mensen waren, beetje saai, wel betrouwbaar;

  “Mensen zitten opgescheept met veel te hoge hypotheken en zijn gedwongen tot executieverkopen. Notariskantoren hebben een verantwoordelijkheid en hebben mogelijk hun zorgplicht verzaakt”

  http://www.telegraaf.nl/dft/5057854/__Schadeclaims_dreigen_voor_huisnotarissen_DSB_Bank__.html?p=27,1

 128. kees says:

  129
  Niet bijzonder. Prof Boot, die het niet met Lakeman eens was, zegt dat nu alle hyp.onr.goed van DSB gehertaxeerd moet worden en dat zal de activa neerwaarts bijstellen. Er werd niet gezegd wat dit betekent voor de waarde op dit moment van de activa van de collegabanken. Jammer.

 129. Victorino says:

  Tuurlijk DSB valt over 1200 in een stichting verenigde koopsomverontwaardigden en nu worden ALLE onderpanden van DSP geherwaardeerd.

  Als we bedenken dat
  – financieringen maximaal tot 4,5 maal inkomen mogen
  – Jan Modaal 30k Euro bruto verdient
  – éénverdieners een koophuis zouden moeten kunnen bekostigen
  – notarissen hun werk doen
  – een starter een gemiddelde woning koopt

  Dan is de gemiddelde woningprijs dus 4,5*30k = 135 k euro.
  Deze is nu 235 k euro dus er komt nog een daling van 42% aan.
  Zo erg als dit theoretisch voorbeeld zal het niet worden, de 30% zal wel een mogelijkheid zijn. DSB is NL subprime en loopt daarmee de grootste risico’s.

  Wat het voor andere banken betekent laat zich raden: Bos heeft er in ieder geval voor gekozen om een jonge kleine bank niet te steunen en dus te laten vallen. Nederland heeft zijn “Lehman”.

  Wat hebben we over aan financiele instellingen:
  RABO heeft:
  – een grote hypotheekportefeille
  – AAA rating
  – een lage leverage van 16
  – systeembank “too big to fail”

  En verder?

 130. Martijn says:

  P&W vond ik niet eens zo heel slecht. Boot dacht overigens dat de activa dusdanig ver omlaag zou worden dat Lakeman kon fluiten naar zijn geld, terwijl laatstgenoemde dacht van niet.

  Verder gaf Middelkoop terecht aan dat we eerder DSB-achtige praktijken hebben meegemaakt in NL (oa woekerpolissen) en dat Aegon – ook geen systeembank – wel gewoon staatssteun heeft gekregen.

  Tot slot werd het tactisch lekken van de rechtbankperikelen op zondag besproken. Al met al kunnen mensen hier best vraagtekens zetten bij het gedrag van Nout & Wout. Op de zaterdag en zondag voor het rechtbankdrama werd er nauwelijks meer geld weggehaald bij DSB. Pas na het bekend worden van de rechtbankperikelen werd er ineens 40mln weggehaald, genoeg voor de rechtbank om te concluderen dat er geen verbetering in de zaak zou zitten. Over oorzaak en gevolg gesproken.

 131. Sam says:

  En dat ongeveer 1 jaar na Lehman. Ik denk dat het begrotingstekort van 35 miljard met een factor x verhoogd zal worden. Stel dat de activa van DSB met 10-15% verlaagd wordt? Hoeveel moet onze AAA bank dan afschrijven op de NL hypotheekportefeuille? Ga maar vast praten met Bos…

 132. Victorino says:

  Met Kees eens dat de details (b.v. tactisch lekken) er niet toe doen, DSB is nu de NL Lehman, eventuele rechtszaak van Scheringa richting:
  – stichting van Lakeman is kansloos (is een stichting, gaat lekker lang duren is niets te halen).
  – “lekkers” is ook kansloos (machtswanverhouding)

  DNB en politiek is hiermee niets te verwijten, wat een keurig gemanierde heren.

  Scheringa is er op dezelfde wijze ingenaaid als hij dat zelf ook zou doen. “Lehman” moet nu nog leren zijn mond te houden, dat zal niet meevallen.

 133. Martijn says:

  DNB en politiek is hiermee niets te verwijten, wat een keurig gemanierde heren.

  Scheringa is er op dezelfde wijze ingenaaid als hij dat zelf ook zou doen. “Lehman” moet nu nog leren zijn mond te houden, dat zal niet meevallen.

  Victorino, het idee van keurig en gemanierd zijn is juist dat je je niet tot het niveau van je “tegenstander” verlaagt. Die term gaat hier dus niet op lijkt me.

 134. Martijn says:

  En zaken als tactisch lekken zijn verre van details op het moment dat ze een beslissende rol spelen in een rechterlijk besluit dacht ik zelf.

 135. Victorino says:

  @Sam Voor zover ik weet staan onderpanden bij een bank niet op de balans. Dan zijn het ook geen activa, maar als techneut haal ik debet en credit gerust door elkaar dus ik kan het mishebben…

  Impact van DSB surseance op begrotigstekort NL staat is wel een goede, moeilijk te overzien, dat loopt via Depositogarantiestelsel en de 100.000 euro die minister Bos uit Staatswege garandeert. Het is afwachten of DSB echt failliet gaat en welke de aanspraken zijn op de twee genoemde bronnen van garanties en hun effect op begrotingstekort.

  RABO zelf heeft recent iets van 60 basispunten voorzien (0,60%) voor afboekingen (te nemen verliezen) op slechte leningen. SNS zat op 125 basispunten(1,25%). RABO heeft het imago heeft een meer voorzichtige financier te zijn dan anderen, dat imago komt in ieder geval terug in bovenstaande cijfers.

 136. Martijn says:

  Wat overigens vooral opvalt aan de vergelijking met Lehman is dat DSB nu ook gemakkelijk als excuus gebruikt kan worden voor een daling van de huizenmarkt. “Alles stond er in principe goed voor tot DSB viel. Daar zijn de problemen mee begonnen.” Ik zie het Hukker wel uit zijn keel krijgen hoor.

 137. Victorino says:

  @135 Martijn “Keurig gemanierd” bedoel ik als compliment voor de heren die het zo slim hebben kunnen regelen dat ze zonder zelf direct verantwoordelijkheid te nemen richting geven aan de afwikkeling van het probleem DSB bank.

  Het compliment is inderdaad dubbel en heeft ook een bijsmaak.
  Die luidt: “Het primaat is uit de politiek”, de politiek stuurt niet direct, zij gebruikt altijd partijen uit de periferie (buiten de arena) om zelf buiten schot te blijven. Polderde, polderde, de… polder.

  Als alle verantwoordelijk eerder ZELF verantwoordelijkheid hadden genomen (b.v. rente niet zo laag houden, toezien op maximale leningen) dan hadden we nu deze weblog niet. Maar da’s achteraf.

  Ik poog niet te zeggen dat ik het zelf beter had gedaan, dit heeft niets met mij als persoon te maken, maar als we dit verantwordelijheidspunt niet hardop mogen zeggen, verandert er niets.

 138. Victorino says:

  @139 Om met een boek van Marc Chavannes te spreken “Niemand regeert!”.

 139. Victorino says:

  @ Ludwig von Mises: mocht u dit lezen graag uw reatie op 139. Dit is de kern van een verwijt aan DNB(naast manipulatie van cijfers in de beeldvorming: totale NL hypotheekschuld is nl 1004 miljard, 168% van BNP), daar waar u eerder dacht dat ik dat wel even beter had gedaan, dat is waarschijnlijk niet het geval.

  De heer Wellink is een man van statuur, groot respect, alleen hij moet wel verantwoording afleggen, hoe lastig dat nu ook is (en wellicht nog wordt).

 140. Martijn says:

  Wellink is zo geweldig nog niet. Ook de opmerking van Middelkoop daaromtrent was terecht: Wellink zit al sinds 1982 bij DNB op steeds hogere posities, en sinds die tijd valt DNB een toenemend aantal zaken te verwijten. De man heeft ons kortom weinig goeds gebracht.

 141. Nordin says:

  Weten jullie toevallig waarom http://www.huizenhype.nl niet meer online is? Die is al een tijdje uit de lucht. Het kan toch niet waar zijn dat de eigenaar onder druk v/d vastgoed mafia de site uit de lucht heeft gehaald?

  Ik vind dit in ieder geval zeer merkwaardig!

 142. Martijn says:

  @Nordin

  De site werd nauwelijks bezocht; de impact op de vastgoedwereld lijkt me daarmee minimaal. Wellicht vond de eigenaar het niet langer de moeite (en het geld) waard. Voordat je met van die complotverklaringen komt mag je best eerst zelf nadenken hoor.

  Ik gaf het al eerder aan: complotdenken lijkt het nieuwe geloof te zijn. Als mensen vroeger iets niet begrepen kwamen ze met een god op de proppen (regengod, zonnegod, etc.). Later werd dat een god die almachtig was, en als mensen nu iets niet begrijpen komen ze regelmatig met een of ander complot op de proppen als verklaring. Dat is niet altijd onterecht, maar ik zou er toch uiterst voorzichtig mee omgaan.

 143. kees says:

  Lehman” moet nu nog leren zijn mond te houden, dat zal niet meevallen.

  Voor zover ik Dirk in kan schatten wil hij ook lekken, maar: hij kan natuurlijk gechanteerd worden door een deal te moeten maken – van “jij jouw deel en wij het onze- met de bewindvoerders. Dus mondje dicht, maar dan nog als hij genoeg vermogen, zeg 50-100miljoen, overhoudt dan laat hij over een paar jaar het een en ander doorsijpelen.
  Het ligt er gewoon aan: hoeveel magtie meenemen en koopt daarmee verdere vervolging af. Curatoren kunnen 10 jaar de tijd nemen.

 144. kees says:

  Victorino “Dan zijn het ook geen activa, maar als techneut haal ik debet en credit gerust door elkaar dus ik kan het mishebben…

  maakt niet uit als je maar consequent in je “plaatsing” bent; kom je uiteindelijk op hetzelfde uit.

 145. kees says:

  144
  waar is M gebleven? 😛

 146. Martijn says:

  Smiley

 147. leerling says:

  Vraagje: Weet iemand hier of een z.g. Top rekening bij de ING onder het garantiestelsel valt ? D.N.B weet het niet, het is een soort verlengde betaalrekening. Met hetzelfde rek. nummer kan je het naar een spaarrekening doorsturen, maar er staat in de regels van ING niet dat het onder het garantiestelsel valt. Dubieuze zaak en waaron weet DNB het niet erg vaag allemaal.

 148. karel says:

  @144

  ja en jij gelooft dat mensen graag complotdenken dat is jou geloof zo denk daar maar over na pannekoek…

 149. kees says:

  149
  http://www.vanspaarbankveranderen.nl/weblog/nu-hoort-u-het-eens-van-een-insider

  persoonlijk hou ik niet van spaarbanken met tussenrekening. Postbank/ing wordt vrolijk van koppelen. Dagen pikken.

 150. Martijn says:

  maar er staat in de regels van ING niet dat het onder het garantiestelsel valt

  Heb je daar toevallig een link bij?

 151. John says:

  @149 Leerling

  In de voorwaarden kan ik niets vinden dat erop wijst dat het niet onder DNB garantie zou vallen.
  http://www.ing.nl/Images/Voorwaarden_Toprekening_tcm7-19606.pdf

  Waar stelt ING dat het niet onder het garantiestelsel valt?

 152. Martijn says:

  Karel,

  Woorden als “pannekoek” dragen helemaal niets bij aan je argumenten. Sterker nog, die heb je niet.

  En als je graag wil geloven dan huizenhype uit de lucht is gehaald onder druk van vastgoedspeculanten is dat natuurlijk je goed recht. Ik gaf alleen aan dat het me niet erg waarschijnlijk lijkt.

 153. Martijn says:

  @John

  Daarentegen staat er ook nergens dat de rekening wel onder de bankgarantie valt.

 154. kees says:

  149
  http://www.vanspaarbankveranderen.nl/weblog/nu-hoort-u-het-eens-van-een-insider

  persoonlijk hou ik niet van spaarbanken met tussenrekening. Postbank/ing wordt vrolijk van koppelen. Dagen pikken.

  btw Chantal ook naar de copacabana?

 155. John says:

  @155 Pleaaaassseeee
  Er staat ook nergens dat er je geld uitsluitend naakt op mag komen nemen bij een door het ING geselecteerd kantoor?

 156. kees says:

  martijn verlaat deze site aub ,je voegt niets toe. ga ergens anders spammen.

 157. karel says:

  @159

  ben ik het mee eens

 158. Martijn says:

  Er staat ook nergens dat er je geld uitsluitend naakt op mag komen nemen bij een door het ING geselecteerd kantoor?

  Jij stelt dat omdat er niets over het garantiestel gemeld wordt, de rekening er (stilzwijgend) onder valt.

  En om je argument kracht bij te zetten vertel je vervolgens dat er ook niets staat over naakt opnemen. Bedoel je daarmee dat naakt opnemen – net als de dekking van het garantiestelsel – wel degelijk (stilzwijgend) verplicht is?

  Ik zie daar geen logica in.

 159. leerling says:

  Maar in de voorwaarden staat ook dat de persoon een hypotheek MOET hebben bij de ING, maar ook die heeft mijn kennis niet. En toch wel een toprekening, snap er niets meer van.

 160. Martijn says:

  @Leerling

  Je hoeft slechts aan 1 van de voorwaarden uit dat rijtje te voldoen, niet aan alle.

 161. Martijn says:

  Overigens hebben jullie gelijk: de top-rekening lijkt gewoon onder het garantiestelsel te vallen.

 162. starter says:

  meer dan 50k is ook goed voor een top rekening 😉 en valt onder de garantiestelsel

 163. leerling says:

  @ 163 thanks. Maar DNB zegt dat betaalrekeningen per bank, per voorwaarden verschillen of ze wel of niet onder de garantieregeling vallen. Is dit wel algemeen bekend ?

 164. leerling says:

  @ 164 Martijn. Mijn kennis is erg geschrokken, gaat om veel geld en is nu onderweg naar de ING om zwart op wit te laten zetten wel of niet gegarandeerd is, is heel achterdochtig geworden, maar ja als de ING valt, valt ook het garantiestelsel en valt de BV Holland. Tjonge, tjonge wat een toestand nou, het vertrouwen is kompleet weg.

 165. Martijn says:

  @Leerling

  Bron? Volgens de site van DNB gaat het vooral om de bankvergunning. Als die er is vallen alle spaarvormen behalve achtergestelde deposito’s van de bank onder de garantieregeling.

 166. leerling says:

  De bron was de meneer aan de telefoon van DNB 0800020168

 167. leerling says:

  Garantie voor lopende rekeningen, maar als betaalrekeningen hieronder vallen, moet het in de voorwaarden staan. Maar de definitie van een lopende rekening is heel wat anders.

 168. Martijn says:

  Geld dat op lopende rekeningen, spaarrekeningen of bijzondere spaarrekeningen zoals termijndeposito’s staat, vallen onder het depositogarantiestelsel.

 169. leerling says:

  Wat is een lopende rekening ? That’s the question, volgens DNB is een betaalrekening niet perse een lopende rekening. Daar zijn regeltjes voor en die moeten ergens in de voorwaarden staan.

 170. Victorino says:

  @142 Martijn Dat zie ik toch anders. Ik zie de heer Wellink als een man van statuur, hij heeft jarenlang voor rust en stabiliteit in de financiele werled gezorgd. Verder heeft hij NL internationaal op de kaart gezet (men wordt niet zomaar voorman van DNB en Bazels Comité voor Bankentoezicht en neemt deel G-10 en IMF).

  http://www.dnb.nl/over-dnb/organisatie/directie/

  Die verdiensten ontstlaan de heer Wellink niet van de morele en maatschappelijke plicht om uit te leggen hoe de rentepolitiek en toezichtsfunctie van DNB zich verhouden tot de huidige economische situatie (m.n. kredietexplosie, stabiliteit bank en verzekeringswezen).

  @148 Kees, bedankt, ik vrees dat ik het nooit zal onthouden…

  @173 Lopende rekening is rekening courant is een betaalrekening. Geld dat op lopende rekeningen, spaarrekeningen of bijzondere spaarrekeningen zoals termijndeposito’s staat, vallen onder het depositogarantiestelsel. Dus ook betaalrekeningen (kortweg uw giro of bank).

 171. Knospe says:

  Om er nog wat sjwoeng in te houden hier, want de discussies lopen wat stil zonder nieuw nieuws. De funda-teller

  Gisteren: 199.267 koopwoningen
  Vandaag: 198.995 koopwoningen

 172. Martijn says:

  Ik zie de heer Wellink als een man van statuur, hij heeft jarenlang voor rust en stabiliteit in de financiele werled gezorgd.

  Men zou kunnen stellen dat die rust slechts schijn was en dat Wellink niets anders heeft gedaan dan problemen voor zich uitschuiven totdat ze uiteindelijk leidden tot miljarden staatssteun aan Nederlandse banken en uitkeringen aan spaarders bij Icesave en DSB.

  Als je het zo bekijkt is de stabiliteit van Wellink ver te zoeken.

 173. kees says:

  175

  272 huizen uit de verkoop, voorlopig definitieve conclusie.

 174. Knospe says:

  @176

  Wat dat betreft Icesave hebben we een meevaller: http://www.z24.nl/bedrijven/finance/artikel_98383.z24/_Icesave-schuld_kan_voor_90_procent_betaald_uit_boedel_.html

  Wat als DSB meer boedel heeft dan vorderingen? Wellicht niet geheel voor de hand liggend, maar ach, een aardige vraag voor de dinsdagmiddag toch?

 175. Victorino says:

  @176 Eens, maar liever niet oordelen zonder “hoor en wederhoor” de visie van de heer Wellink zelf is hier van groot belang, ik hoor graag zijn verweer en die zal mogelijk te maken hebben met voor hem externe factoren als dollar en ECB en wie weet wat nog meer.

 176. Startertjes says:

  @ 175,

  Open dag NVM afgelopen zaterdag was schijnbaar daverend succes.

 177. kees says:

  Hoe moet Wellink onderzocht worden? Dan onderzoek je ook de commissarissen van de DNB
  incl. de prins die daar “stage loopt”.

 178. kees says:

  180
  en die mensen hebben maandag getekend? Zijn nu een financiering aan het regelen. Komt wel goed.

 179. Martijn says:

  maar liever niet oordelen zonder “hoor en wederhoor” de visie van de heer Wellink zelf is hier van groot belang, ik hoor graag zijn verweer en die zal mogelijk te maken hebben met voor hem externe factoren als dollar en ECB en wie weet wat nog meer

  Kan ik me in vinden. Wel vindt ik dat de balans tot dat moment niet in Wellinks voordeel lijkt uit te pakken; als we de huidige ellende meerekenen valt het erg mee met de stabiliteit die Wellink ons bracht. Daar kan nogmaals een reden voor zijn, maar zonder die reden zie ik Wellink niet als een “man van statuur en respect”.

  Overigens ligt een deel van de ellende in de inrichting van het systeem en valt de invloed van DNB internationaal gezien mee. Er kan best gesteld worden dat er veel factoren buiten de invloedssfeer van Wellink liggen, maar ook dat maakt hem er in mijn ogen niet respectabeler op.

 180. Victorino says:

  @181 We hebben hier een structuur voor. Het parlement vertegenwoordigt het volk, het parlement heeft diverse middelen om zaken te onderzoeken. Of het nu al de juiste timing is kan ik niet beoordelen, dat er een onderzoek moet komen lijkt me wel duidelijk.

 181. Victorino says:

  @183 helemaal eens dat de heer Wellink op dit moment de schijn niet mee heeft !

 182. kees says:

  185

  heeft de DNB wel iets met de politiek te schaften als het erop aan komt?

  Als DNB de stekker eruit trekt, dan wordt de politiek/overheid gedwongen om mee te gaan.

 183. Martijn says:

  @181

  Of aandeelhouder/eigenaar is.

 184. Victorino says:

  @186 Politiek is alles en alles is politiek.

  De MP is uiteindelijk de verantwoordelijke voor wat er in NL gebeurt of juist niet gebeurt.

 185. Knospe says:

  Schadeclaims dreigen voor huisnotarissen DSB Bank

  HEERHUGOWAARD – Naar aanleiding van het debacle bij de DSB Bank dreigt er ook een miljoenenclaim voor de notariskantoren die op basis van exclusiviteit jarenlang de honderdduizenden omstreden aktes voor DSB Bank-cliënten lieten passeren.

  http://www.telegraaf.nl/dft/5057854/__Schadeclaims_dreigen_voor_huisnotarissen_DSB_Bank__.html?p=6,1

 186. Victorino says:

  @189 Zie ook 129.

  Als we toch het parlement vragen om de sitautie te onderzoeken moet idd het onderzoek niet beperkt worden tot DNB, maar tevens:
  – andere centrale bankiers (ECB)
  – verantwoordelijke politici
  – toezichthouders financien
  – makelaars
  – hypotheekadviseurs
  – grondspeculanten
  – gemeentelijke overheden
  – notarissen
  – het publiek zelf dat zich blauw leende om maar meer te consumeren en meer te kunnen aftrekken

  Er is niet 1 schuldige van de kredietcrisis, we waren allemaal wakker, ook ik.

 187. Martijn says:

  @189

  En wat te denken van de accountant. Als het er echt zo slecht voorstond met de bank kan je betwijfelen of de accountant er goed aan deed de jaarrekening over 2008 zonder enig begeleidend advies goed te keuren.

 188. Victorino says:

  @191 Precies, ook de accountant past in het volgende filmpje:

  http://www.youtube.com/watch?v=VRrMu7B1L2I

 189. Victorino says:

  Duidelijk geval van geen Nescio

 190. Victorino says:

  Nescio is Latijn voor “ik weet (het) niet”

 191. Victorino says:

  Zie ook post 47 (ik weet niet hoe jullie van die smilies produceren, dat zit niet op mijn PC)

 192. bankschroef says:

  @188, inderdaad, uiteindelijk is het allemaal politiek, zou Wellink jaren geleden wel hard genoeg geroepen hebben in Den Haag dat het allemaal uit de hand zou gaan lopen? Hoe meer je erover leest, hoe meer moet je vast stellen dat duizenden finans-techneuten al jaren weten dat deze collaps zou komen. Die DSB is maar een kruimeltje. Wij lopen hier verschrikkelijk achter de feiten aan met onze analyses en voorspellingen in de toekomst, een toekomst die voor vele insiders alweer verleden tijd is.
  @190, ik was ook wakker, maar heb niks op krediet, vertrouwde het niet.
  Straks worden alle schulden ‘gesocialiseerd’; iedereen gaat eraan meebetalen; dat systeem deugt ook niet, daar zal ik mij in het stemhokje tot het uiterste tegen verzetten, hahaha (helpt toch niet).

 193. Victorino says:

  @196 eens. Wat we ook kunnen leren van die apen is (naast serieus een aantal punten aan te pakken) om te blijven LACHEN.

 194. kees says:

  smilii

  :

  )

  en dan achter elkaar.

  :

  P

  of

  🙁

 195. kees says:

  196 bankschroef Zegt:
  hoe meer moet je vast stellen dat duizenden finans-techneuten al jaren weten dat deze collaps zou komen

  ik kan je zeggen dat ik dat in 1973 hardop heb gedacht in de klas bij economieles. Ja, dat boekje van Heertje wat ik eigenlijk nooit echt heb doorgenomen. Economie bestond voor mij uit een paar formules en voor de rest heerlijk link doorlallen. Het waren de tijden van het rapport van Rome, niet echt vrolijk, dus het idee van colapse lag voor de hand 😉
  De leraar wilde beweren dat men van hogerhand alles in de hand zou houden, nou we leven nu 35 jaar later….en we hebben allemaal te eten. En een vleugje inflatie was gezond 🙂

 196. kees says:

  bankschr. Straks worden alle schulden ‘gesocialiseerd’; iedereen gaat eraan meebetalen; dat systeem deugt ook niet,

  de een meer dan de ander en “draagkracht” wordt uitonderhandeld door onze volksvertegenwoordigers.

  Aan Wouter’s kop ze je ook al “waar gaat het over mensen” . Wellink doet ook voor de vorm nog wat mee. Duyvesteijn wil het IJsselmeer dempen enAlex koopt stulpje in de buurt van Chili en (ongeveer op dezelfde breedtegraad?) in Afrika. Life goes on.

 197. kees says:

  Martijn, accountants zijn adviseurs geworden en zijn zelf ook in de handel gegaan.
  Dat is in de jaren 70 verkeerd verkeerd gegaan. De controleur verdiende minder dan de typiste op het notariskantoor, wat doe je dan?

 198. bankschroef says:

  @200, maar beste buurman kees collega topscheefwoner om de hoek.. wat gaan WIJ doen? Blijven we hier in OZ nog een jaartje doortikken om ons gelijk te blijven herhalen? Wat moeten WIJ nu toch doen met onze bange spaarcentjes? HAHA, ik wil nu ook wel eens een goed advies…waar koop je dat tegenwoordig, een goed financieel advies?

 199. Boefke says:

  DSB IS FAILLIET

 200. kees says:

  203 dan wordt de foutkans al 1 minder.

 201. starter says:

  idd, waar ga je nu heen met je goede geld? in oktober zou toch de garantiestelling van 100k naar 40k teruggaan? Enig idee?

  Was toch maar tijdelijk van Bos omdat wij anders waren?

  toch naar Turkse banken met je geld? Geen renteproblematiek en stabiele spaarcenten in goud. in ieder geval een paar keer wisselen van bank, moeten er meer doen!

 202. rogier says:

  Koopjesjagers
  Ondanks het pittige prijsherstel van koopwoningen sinds het eerste kwartaal geloven marktanalytici niet dat de ellende al voorbij is. Zij wijzen erop dat de maand september elk jaar een goede maand is en dat het niet verwonderlijk is dat, na een periode van een forse verzwakking, de woningmarkt tijdelijk opleeft. Veel koopjesjagers gaan er momenteel vanuit dat inmiddels een acceptabel prijspeil is bereikt.

  ‘Hongerwinter’
  Volgens de analisten staat de ‘hongerwinter’ voor makelaars nog voor de deur. Ze verwijzen daarbij naar het jaar 1978 toen, na jaren van forse prijsstijgingen, sinds april van dat jaar de woningmarkt volstrekt op z’n gat lag en er in september plotseling een opleving was. Menigeen dacht dat de ellende geleden was, maar achteraf bleek dat het toen pas begon. Na 1 oktober 1978 daalde het prijsniveau met ruim dertig procent. Pas in 1993 bereikte de gemiddelde prijs weer het niveau van 1978.

  Deskundigen in de woningmarkt verwachten in 2009 nog een hele zware winter, waarbij de prijzen tot aan februari weer zullen zakken. Pas aan het eind van het eerste kwartaal van 2010 wordt een definitief herstel verwacht. Veel makelaars en hypotheekadviseurs zullen komende winter het loodje leggen. Daarbij wordt automatisch het kaf van het koren gescheiden. Van de yuppen onder de makelaars en hypotheekadviseurs wordt dan automatisch afscheid genomen. Jammer voor betrokkenen, maar een goede zaak voor de consument..

 203. Martijn says:

  accountants zijn adviseurs geworden en zijn zelf ook in de handel gegaan.
  Dat is in de jaren 70 verkeerd verkeerd gegaan. De controleur verdiende minder dan de typiste op het notariskantoor, wat doe je dan?

  Ik kan ze begrijpen, maar daarmee keur ik het systeem niet goed. De heren accountants claimen nog steeds controle uit te voeren en wetten stellen die controle nog steeds verplicht en stellen dat er zo voldoende beschermd wordt tegen misstanden.

  De geschiedenis staat er bol van. Hebzucht zit in de mens zoals zwaartekracht in de aarde. Als we een vliegtuig ontwerpen proberen we dat zo te doen dat het de zwaartekracht de baas is, als we instituties ontwerpen proberen we de hebzucht de baas te blijven. Dat laatste is nog nooit structureel gelukt en ook nu ziet het er niet al te best uit. Ach, zo nieuw is het allemaal niet.

 204. allert says:

  @205; 100k blijft, is eu regel vanaf 1-1-10. turkse anadolu bank bevalt mij prima.

 205. Martijn says:

  Wat is er zo veilig aan een Turkse bank?

 206. kees says:

  209
  kun je chequen of die onder het garantiestelsel valt.

 207. allert says:

  @209,210, ja is in nl geregistreerd en valt volledig onder de dnb garantie.

 208. stel dat says:

  dat ze daar geen pannekoeken kennen

 209. kees says:

  213
  tulband

 210. Martijn says:

  Dus zodra een bank onder het garantiestelsel valt zijn we blij? Vertel dat de DSB-spaarders maar eens.

 211. Spaarvarken says:

  Welke bank volgt ?
  Scenario oktober 2010:
  SNS, NIBC ???????
  Ik hoorde vandaag dat er in de nacht van zondag op maandag veel in VVD kringen is rond gemaild (goed voor €40 miljoen misschien)

 212. Martijn says:

  @215

  Er zijn mensen die oprecht geloven dat politici het beste met ze voorhebben. Kan je nagaan.

 213. Peter says:

  Sorry dat ik weer hard uit de hoek moet komen, maar met DSB spaarders kan ik niet zo meeleven.

  Het is een bank die zeer agressief en onethisch te werk is gegaan en daarbij veel leed heeft veroorzaakt. Als je daar je centen neer zet voor meer rendement dan bij andere banken dan heb je bewust (het was geen geheim) aan meegewerkt.

  Kijk als het nu om een landmijnen fabriek had gegaan waar mensen aandelen in hadden gekocht en niemand zou meer zaken met die fabriek willen doen vanwege een boycot, zijn we dan ook zo lekker meelevend?

  Het punt is gewoon dat de markt de bank genadeloos heeft afgestraft. Het rommelt er al jaren en ze hebben niets aan hun beleid gedaan dan het steeds agressiever te maken.

  Wat betreft het garantie stelsel…het is slecht dat het nu op 100k staat i.p.v. de 20k die het eerst was. Het heeft banken die veel risico nemen zoals de DSB de ruimte gegeven om vrij gemakkelijk spaargeld aan te trekken en daarmee veel schade aan te richten voor eigen korte termijn gewin.

  Het garantie stelsel heeft mensen onverschillig en onwetend gemaakt. Ze kiezen gewoon voor de hoogste rente en waar ze mee in zee gaan interesseert ze niet zo, maar wel lopen janken als het misgaat…..lekker laten janken wat mij betreft. Vervelend is het natuurlijk wel, niet bij je geld kunnen, maar vanuit mijn perspectief, volledig eigen schuld. Ik vind het zelfs misdadig dat anderen onvrijwillig de lasten van moeten dragen van de stommiteiten die zijn begaan.

  Waarom hebben we een garantie stelsel voor spaargeld en niet voor de waarde van aandelen (om het absurde ervan aan te tonen)? Het enige echte verschil tussen sparen met rente en aandelen met dividend is dat er een bank tussen zit die het geld weer uitzet i.p.v. jezelf.

 214. Martijn says:

  @Peter

  Wees je er wel van bewust dat onder andere banken als ING en Rabo nog gewoon in clusterminutie en wapenproducenten investeren met je spaargeld. Daarnaast geven voorbeelden als Legio Lease etc. aan dat DSB in elk geval niet het enige voorbeeld van onethisch gedrag binnen het bankwezen is.

  Ik ben het wel met je eens dat je als spaarder mag bedenken dat extra rente doorgaans ook extra risico betekent.

  Overigens ben ik zeer benieuwd bij welke ethische bank jij je centen hebt ondergebracht.

 215. Siberian Hamster says:

  @ Peter 217

  Oehaah!

  Complimtent voor jouw zuiver denken.

 216. Peter says:

  @218: Martijn,

  Een terechte vraag.

  Antwoord:

  ABN Amro en Postbank (ING), gespreid. Overigens heb ik geen geld bij de bank staan om er aan te verdienen d.m.v. rente, maar de praktische renden aan het elektronisch betalingsverkeer te kunnen deelnemen. De hoeveelheid is ook niet heel groot. Helemaal zonder kan gewoon niet in deze tijd.

  Plan is wel de hoeveelheid spaargeld beperkt te laten zijn, boven een bepaald bedrag ga ik spulletjes kopen en ook ben ik van plan een kleine hoeveelheid goud aan te schaffen.

 217. Teun says:

  @Martijn
  Ik ben het wel met je eens dat je als spaarder mag bedenken dat extra rente doorgaans ook extra risico betekent.

  Overigens ben ik zeer benieuwd bij welke ethische bank jij je centen hebt ondergebracht.

  De ASN, Triodos, spaarder, slachtoffers misschien? Leg uit.

  Ik ben maar een eenvoudige boerenlul en geloof niet in een ideale wereld en complotdenken, maar ook Kees heeft het over een koe in de kont kijken. Ofschoon ik weet dat geld stinkt. Hoe zit dat nu volgens jullie met deze banken die hier nooit met name genoemd worden.
  Is het jouw knuppel in het hoenderhok of ben ik kippig?

  Waarom zeer benieuwd… en het risico voor wie overigens?

 218. kees says:

  215 LOL
  Ik hoorde vandaag dat er in de nacht van zondag op maandag veel in VVD kringen is rond gemaild (goed voor €40 miljoen misschien)

  je weet het praatje wel leuk in de wereld te brengen; hoewel Thomas Ross moet hier werk van maken.

 219. kees says:

  Peter, ik kwam deze nog tegen.
  http://www.marcdemesel.be/2009/10/permanente-portefeuille-21-in-september.html

  zelf direct opvraagbaar i.v.m. nog kopen huis.
  Triodos (rente halveert boven 50K) en Ohra ( ook zo’n lekkere rente afbouwer als je binnen bent)
  Internetsparen.
  Ik wil het over meer banken gaan spreiden; 20K
  per bank. Wel gedoe.

 220. kees says:

  Waarom gaan mensen bankieren bij een andere bank? Het gaat toch alleen om de service van het betalingsverkeer, zoals Peter schreef.
  Ik heb als bijna 40 jaar postbank, anderen Rabo etc. We kunnen net zo goed betalingsverkeer centraliseren, we moeten toch zelf de gegevens al zelf inkloppen.
  Waarom een betaalrek. openen bij DSB?

  Mevr. Bos bij netwerk moet toch wel een ontzettende sukkel zijn, thuis zitten met kind, 210K hyp. niet op kunnen brengen, verkoopw. huis 145K en dan Lakeman de schuld geven. Losers zijn het. Gepeupel wat in Wognum in regen en wind voor de poorten had moeten staan. Zeker geen babysit kunnen vinden.

 221. kees says:

  221
  Bank is een bewaarplaats van je digitale geld en die plek is niet altijd veilig blijkbaar.

  Fijne is dat de verliezen van depositogar.stelsel nu óók terecht komen bij de mensen die niet sparen; loont sparen toch nog 😛

  Ik ken mensen die in het verleden helemaal niet naar rentestanden keken en toch flink in hun slappe was zitten. Denk aan Rabo en triodosklanten. Zelfs postgiroklanten.
  Maar we zijn nu in een wereld gekomen waarin iedere jandoedel belegt, onroerend goed heeft, lijfrentes etc. We leven tenslotte in een geëmancipeerde wereld……

 222. Victorino says:

  @217 Peter Eens. Hoewel het zou kunnen zijn dat koffie prima smaakt en gratis is bij de Hells Angels, kies ik voor andere (zuivere) koffie.

  @224 Kees betalingsverkeer is dagdagelijks gemak, een bank die midden in de samenleving staat is voor mij een keuze uit levenshouding. Niet dat ik altijd even blij ben met RABO (de rente is nu wel erg laag), gelukkig is het een serieuze bank.
  Eens, voor mensen die niet eerst naar zichzelf kijken (het ligt altijd aan anderen) als ze in problemen zitten heb ik weinig begrip: “Domme sukkels” met een IQ van een tweecellige.

 223. leerling says:

  Waarom reageert de eigenaar van dit blog van huizenmarkt zeepbel niet op het [ bijna ]vallen van een hypotheekbank ?

 224. leerling says:

  Depositogarantiestelsel ligt weer onder vuur, Rabo draait op voor 40 % v.d.kosten. http://www.dft.nl , als het stelsel in werking gaat, is nog niet het geval.

 225. Martijn says:

  @Teun

  Triodos, ASN, Rabo, ABN. En fysiek goud.

 226. Martijn says:

  @224

  Rente

 227. Martijn says:

  Fijne is dat de verliezen van depositogar.stelsel nu óók terecht komen bij de mensen die niet sparen

  Grootste effect is inflatie. Daar hebben spaarders aanzienlijk meer last van dan niet-spaarders.

 228. leerling says:

  Waarom moet een kleine bank als de Rabo 40 % bijdragen aan het dep.stelsel. Kan deze bank daardoor zelf in de problemen komen, omdat deze bijdrage van het eigen vermogen moet worden afgeboekt ?

 229. Martijn says:

  @232

  Dat kan zeker.

 230. leerling says:

  Maar dan stelt het dep. stelsel eigenlijk niets voor, gewoon een wassen neus.

 231. Matje says:

  Inflatie..jaja… voorlopig kan ik steeds meer kopen van mijn spaarcentjes. Het zal mij worst wezen of ik nu 900 of 1000 euro rente vang. Als ik mijn rekening maar zie groeien elk jaar met 4000/5000 euro. Ik zie het brood voorlopig nog niet verdrievoudigen.

 232. Martijn says:

  @Matje

  Al een iets van de overheid gekocht? Zoals een parkeervergunning, treinkaartje of onderwijs?

 233. leerling says:

  BNR, er is een potentiele Europese koper voor DSB, wil bod doen, maar tot nu onmogelijk toegang te krijgen bij curators v.d. bank.

 234. Martijn says:

  Maar dan stelt het dep. stelsel eigenlijk niets voor, gewoon een wassen neus.

  Het garantiestelsel is een risicoherverderling, een soort verzekering. Vroeger liepen spaarders het risico om bij eventueel omvallen van de bank al hun spaargeld kwijt te raken. Nu betalen alle spaarders bij het omvallen. In de vorm van lagere rente (het kost andere banken geld dat ze niet meer als rente kunnen uitkeren) en inflatie (als het nodig is druk de overheid geld bij om spaarders “schadeloos” te stellen.

  Het depositogarantiestelsel dempt heftige bewegingen in tijden van paniek omdat mensen minder genoodzaakt zijn hun geld tijdig bij de bank weg te halen.

 235. kees says:

  237

  kon wel eens zijn dat het helemaal niet de insteek van de grote jongens is geweest om DSB overeind te houden, denk je niet?
  Niet alleen had randstad de telefoons van DNB dit weekeinde -uit voorzorg;-) – al bemand, de buit was al verdeeld.

 236. Matje says:

  @236

  Ja, creche en daar krijg je 2/3 van terug! Moest je vroeger 15-20 jaar gelden zelf betalen!

 237. leerling says:

  @ 239 Kees. Hoorde net dat ING niet mag meedelen in de poet wegens staatsgarantie, blijft alleen de Rabo over

 238. kees says:

  241
  heb ik gemist. Meedelen klink nogal positief?

  Nog iets: sparen of geld parkeren boven een 100K
  is niet meer verantwoord? Mist, dikke mist.

  DSB hoeft nu de boetes niet meer te betalen, die worden gewoon meegenomen bij de schulden??
  Preferent? Overheid gaat voor sparende burger?

 239. leerling says:

  Tja, rare zaak, het call centre van de Ned. Bank was al bemand voordat de 1e rechtszaak Staat tegen DSB was afgelopen. Gelukkig is deze rechter naar buiten getreden, gisteren in Nova. Dat schijnt ook niet gebruikelijk te zijn.

 240. oplettende kijker says:

  @235 whahaha 4000/5000 euro maar per jaar, ik hou minimaal 10.000 euro over per jaar en dan doe ik niet eens me best …

 241. kees says:

  244
  dan zou ik mijn best maar eens gaan doen.

  Misschien houdt 235 relatief gezien wel meer over dan jij.

  “Van sparen is nog nooit iemand slechter geworden” ook de fam. Balkenende niet.

 242. oplettende kijker says:

  ik doe niet me best moet toch ook leuk leven , het is een keuze idd, misschien heeft 235 relatief gezien een saai leven …

 243. Matje says:

  @244,

  Dat red ik niet…moet ook leven natuurlijk wij gaan 4-5 keer op vakantie per jaar 😉 Het bruin van Malaisie is er bijna af dus over een paar weekjes even relaxen voor de kust van Marokko!(best duur hoor met kinderen en de jacuzzi vreet ook stroom)
  Trouwens die 4/5k moet je maal 2 doen mijn vriendin spaar ook namelijk 🙂 Want wij zetten ons geld natuurlijk niet allebei op dezelfde bank.

  Maar daar ging het niet om. Want of je nu rente betaald of rente ontvangt van rente alleen wordt je niet rijk(er)

 244. Martijn says:

  Die Scheringa toch.
  http://www.mediajournaal.nl/2009/10/13/dsb-zette-omroepen-onder-druk-via-de-leen-advertenties.html

  Hij is niet de enige hoor. Er zijn veel en veel meer bedrijven die zo te werk gaan. Geeft eens te meer aan dat je soms beter een weblog kunt geloven dan de krant of televisie.

 245. oplettende kijker says:

  @248 geloof jij maar lekker in weblogs , zeker de nieuwste vorm van geloven ?

  @247

  moeten die kinderen niet naar school dan ?

 246. Martijn says:

  Volgens mij zei ik “soms”. Maar goed, over mij mag je geloven wat je wil hoor, op eigen verantwoordelijkheid uiteraard.

 247. kees says:

  250

  de meeste geloven zijn bedrog

 248. Martijn says:

  @251

  Misschien wel alle.

 249. Martijn says:

  @252

  Maar laten we maar niet teveel afdwalen.

 250. Siberian Hamster says:

  Kees de Kort doet ook even een ‘Lakemannetje’, maar dan mega.

  http://www.bnr.nl/static/jspx/play.jspx?dag=14&maand=10&jaar=2009&tijd=12:18:00&lengte=5&title=Titel

  Gezellige Kerstdagen gewenst, alvast!

 251. kees says:

  252
  je weet maar nooit….

 252. kees says:

  Dus morgen faillissement van DSB. Speeltje afgepakt en het NL volk alvast duidelijk gemaakt dat het nergens meer van hoeft te schrikken.
  Er gaat natuurlijk nog veel meer gebeuren; de Rabo kan dit alleen dragen.

  En Dirk is ook goed in schapenfokken -zegt ie- en gaat zelfvoorzienend verder. Is hij meteen van die vervelende beveiliging af. Alles heeft zijn voordeel.

 253. kees says:

  Zullen we het draadje eindigen want is OT>

 254. Idee says:

  Laat Lakeman ook maar een oproep doen tot een ziektekostenverzekeringrun! Met als inzet, om te beginnen, dat we 0 euro eigenrisico willen! Want dat slaat ook als een tang op een varken. Iemand de film Sicko gezien? Als we dan toch Amerika achterna gaan…

 255. Peter says:

  @258: Idee,

  De twee grootste takken van de ziekenzorg in de VS zijn al in handen van de staat (ouderen en veteranen). Daarnaast heeft de politiek invloed op welke partijen er in een staat diensten mogen verlenen. Niks vrije markt dus, er is zelfs een staat waar er maar 1 partij diensten mag verlenen. Je mag raden wat dat met de prijzen doet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*