‘Waakhonden geldzaken veel te laks’

Logo Autoriteit Financiële Markten

Consumenten moeten op het gebied van geldzaken veel beter worden beschermd, vindt de Consumentenbond. En daarom moeten waakhonden als de Autoriteit Financiële Markten op de schop.

Volgens de bond kan de AFM veel strenger optreden maar doet die dat niet. Ondertussen blijven mensen aanlopen tegen torenhoge provisies en verkeerde hypotheekadviezen.

Verder zou de AFM transparanter moeten werken, vindt de bond. Het zou beter zijn als de toezichthouder duidelijk maakt met welke zaken hij bezig is en wat bedrijven fout hebben gedaan.

bron: ANP

Share Button
Tagged with:
18 comments on “‘Waakhonden geldzaken veel te laks’
 1. Bouke says:

  Daar heb je de Consumentenbond weer. Misschien moeten ze daar eens iemand aannemen die verstand van zaken heeft.

  Erg makkelijk om te roepen dat consumenten beter beschermd moeten worden.

  Je kan mensen niet tegen alles beschermen.

 2. kees says:

  Je kan mensen niet tegen alles beschermen.

  Wat zei Baukje vannacht ook al weer?

 3. Boefke says:

  Tja, nu dit weer. AFM moet op de schop, nou sorry lieve mensen in Den Haag.

  Op het moment dat de AFM de top-hypotheken wilde verbieden steigerde compleet Nederland over deze plannen. dit was niet de functie en taak van de AFM werd er geroepen. Nu binden ze in en wordt er geroepen uit die dozen-bond dat ze harder moeten ingrijpen, Zal onze oud minister van volksgezondheid het nu allemaal nog wel zo goed begrijpen?

 4. Okkie says:

  De mondige consument meent recht te hebben op een aflossingsvrije tophypotheek en als hij deze niet krijgt, stapt hij naar de volgende bank. De consumentenbond heeft echt boter op zijn hoofd, want die promoot dit kortzichtige, assertieve gedrag in plaats van ze te wijzen op een degelijke hypotheekvorm (lineair/annuïteit).

 5. Okkie says:

  Ha, dit is ook een mooie:
  http://www.consumentenbond.nl/actueel/nieuws/nieuwsoverzicht_2009/geen_aanpassing_hypotheekgedrag
  Er kan volgens de Consumentenbond geen sprake zijn van aanscherping van de hypotheekgedragscode zolang niet is aangetoond dat de huidige norm leidt tot problemen. Consumenten dreigen anders onnodig beperkt te worden in hun financieringsmogelijkheden bij de aankoop van hun huis. De Consumentenbond roept de AFM op te onderbouwen waarom aanscherping van de code nodig is, ontstaan er nu substantiële problemen voor consumenten? De code geeft als norm dat hypotheekleningen niet hoger dan 4,5 keer het bruto jaarsalaris mogen zijn, uitzonderingen daarop zijn mogelijk mits goed onderbouwd.

  Fijne lui bij de Consumentenbond!
  http://www.consumentenbond.nl/actueel/nieuws/nieuwsoverzicht_2009/hypotheevoorstellen_afm_verkeerd
  Consumenten die een hypotheek willen afsluiten, hebben recht op individueel maatwerk. Zij moeten de mogelijkheid houden om hypotheekleningen af te sluiten die groter zijn dan 100% van de waarde van het huis. Datzelfde geldt voor hypotheken die hoger zijn dan 4,5 keer het bruto jaarsalaris. Het is onbegrijpelijk dat toezichthouder AFM nu op de stoel van de wetgever gaat zitten en deze normen wil aanpassen.

 6. Pinball says:

  @Okkie(5)

  Tja, de consumentenbond komt voor de consument op.
  Ingrijpen in de krediet verstrekking benadeeld de consument(dalende huizenprijzen), maar niet ingrijpen in de kredietverstrekking benadeeld een ander deel van het consumentenspectrum.(+ de staatsfinanciën )

  Net als de politiek en andere spelers op de onroerend goed markt, is ook de consumentenbond in totale staat van ontkenning en weet niet wat het moet doen.
  Hard ingrijpen durft toch niemand.
  Misschien de AFM wel, maar ook dan zal de lobby van de consumentenbond weer de kant op gaan van zo weinig mogelijk aan de huizenmarkt rommelen, want stel je voor dat huizenprijzen zullen gaan dalen.

  Nederland durft niet adequaat te reageren op de problemen op de huizenmarkt en de rekening zal doorgeschoven worden naar onze kinderen.
  Men wacht totdat het hele huizenmarktsysteem chrashed, want dan hoeven de verantwoordelijken geen verantwoording af te leggen voor het feit dat zei geen beslissing hebben genomen, het ging helemaal vanzelf.

 7. Okkie says:

  @Pinball:
  Consumenten zijn er niet mee geholpen als ze met steun van de Consumentenbond een hogere hypotheek krijgen aangesmeerd dan ze kunnen aflossen. Deze club komt dus alleen op voor degenen die al onderdeel zijn van het piramidespel. Het is eigenaardig dat de Consumentenbond de AFM tegenwerkt als die iets aan foute hypotheken doet om vervolgens de AFM te beschuldigen van slap optreden.

 8. Pinball says:

  @Okkie(7)

  Dat ben ik met je eens.
  Het lijkt erop dat de toezichthouder de zwarte piet krijgt toegespeeld als blijkt dat de organisaties als de consumentenbond fout zaten/zitten.

  De AFM moet beter toezicht houden, maar als deze maatregelen wil nemen is een groot gedeelte van consumenten organisaties in Nederland beledigd.

  Het geeft aan dat men in een “spagaat” verkeerd, er moet iets gebeuren, maar het mag niemand geld kosten.

 9. Pinball says:

  Dat is volgens mij sowieso de achtergrond van deze crisis, men zegt nu wel dat toezichthouders hebben gefaald, maar als deze een aantal jaren terug hadden voorgesteld om in te grijpen hadden ze helemaal geen kans gemaakt.

 10. kees says:

  9
  maar als deze een aantal jaren terug hadden voorgesteld om in te grijpen

  Er had net zo sluiperderwijs ingegrepen kunnen worden als nu het geval is. “Ze” laten nu toch ook niets merken van wat er wel of niet gedaan wordt achter de schermen. “We” kunnen niet alles naar buiten brengen. Er wordt nog steeds gezegd: “we” konden deze crisis natuurlijk 1,5 jaar geleden niet voorzien. Hoeveel vertrouwen moeten we hebben?

 11. Pinball says:

  @kees(10)

  Ben ik niet met je eens, voor de consument zou het misschien niet zichtbaar zijn geweest, maar de politiek had dit wel opgemerkt en deze werd pas wakker toen we ongeveer geen financieel systeem meer hadden.

  De politiek is een hele tijd bezig geweest om maar subsidies te verstrekken aan starters om de huizenprijzen maar te laten stijgen.

  De AFM had nooit maatregelen kunnen nemen om deze subsidies weer te niet te doen.
  De politiek werkte(en werkt nog steeds mee) aan het maar in stand proberen te houden van de hoge huizenprijzen.

 12. S says:

  Onder de ogen van de AFM zijn wel alle woekerpolissen afgesloten…. Hebben ze met lede ogen toegekeken of met oogkleppen? Of wisten ze ook niet beter?

  Door wie wordt de consumentenbond betaald?….
  Maar net als de overheid weet de consumentenbond niet waar ze overpraten, lijkt het inderdaad.

  Moet je snappen waar je het over hebt en moet je de feiten kennen/onderzoeken? Moet je eigenlijk nog wel naar school gaan? Zolang je je (privé)belang goed kunt behartigen natuurlijk niet.

  Kortom: Back to basic! Zou op elk gebied (financieel, milieu, sociaal) waar nu crisis is, volgens mij niet zo slecht zijn.

 13. bigD says:

  Wiens belangen behartigt de AFM?

  Volgens mij zou de Consumentenbond het liefst “God zij met ons” willen vervangen door “de koopkracht van geleend geld fluctueert en inflatie uit het verleden is geen garantie voor inflatie in de toekomst”. Alleen heb je dan een vergrootglas nodig om dat te kunnen lezen.

 14. kees says:

  @11

  waar ben je het niet mee eens?

  btw consument kon het wel weten, zeker vanaf het jaar 2000.

  Vroeger moesten we op de r.k. lagere school de onnozele kinderen gedenken; nu kan dat ook voor “drievoudig gedoctoreerde” hypotheekgevers.

  Maar het zal allemaal wel goed komen, de o.g.markt stagneert een beetje. Mijn voorouders hebben de jaren 30 ook overleefd; auto toen in moeten leveren, geen kwartje in de knip verder en toch er bovenop gekomen, dus het kan allemaal 🙂

 15. kees says:

  Alleen heb je dan een vergrootglas nodig om dat te kunnen lezen.

  gouden tientje misschien?

 16. Martijn says:

  @Okkie (5)

  Op dit onderwerp ken ik geen partij die zo outright dom is als de consumentenbond.

  Laatst wist een of andere doos van die organisatie op de televee te melden dat er iets raars aan de hand was. Fortis verstrekte namelijk krappere hypotheken en dat kon volgens haar niet. Vroeger waren ze ook wat ruimer en er was geen enkele reden waarom dat nu niet zo kunnen. Het risico op de hypotheken van weleer kon onmogelijk zijn toegenomen in een paar jaar.

  Die dame deed net of ze niet had gemerkt dat er steeds minder mensen werken en dat het onderpand van de meeste hypotheken in waarde aan het dalen is.

  Extra jammer aan het programma (weet even niet meer welk) was dat de verslaggever ook niet doorvroeg op haar veronderstelling.

 17. bigD says:

  @kees(15)
  Dat is een goeie! 🙂

 18. kees says:

  @16
  was dat de verslaggever ook niet doorvroeg op haar veronderstelling.

  Kan de verslaggever ook niet, ze zijn niet echt voorbereid en zijn niet echt snugger. Voorbeeld in de journalist in netwerk vr.j.l. over het vaccineren.
  Is er na 10 afleveringen Nova over DSB een vraag gesteld die echt op kennis en voorbereiding was gestoeld?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*