Notarissen: stop marktwerking

tekenen De marktwerking in de notariële wereld moet opnieuw ter discussie worden gesteld. Door de hevige concurrentie met tarieven en de malaise op de woningmarkt dreigen veel notariskantoren in de financiële problemen te komen. Dat schaadt de rechtszekerheid van cliënten.

Dat zegt voorzitter Erna Kortlang van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).

Als notariskantoren alleen nog maar kunnen concurreren om het hoofd boven water te houden, loopt de dienstverlening van het notariaat gevaar, zegt ze. ,,Marktwerking kan soms goed zijn. Maar met de rechtszekerheid mogen we niet marchanderen.”

Volgens de KNB hebben steeds meer notariskantoren moeite het hoofd boven water te houden, omdat er weinig huizen worden verkocht. ,,Hoe het notariaat er precies voor staat, weten we pas aan het eind van dit kwartaal. Maar in de markt hoor ik dat het minder goed gaat. Ik sluit niet uit dat het zal leiden tot ontslagen, zoals we ook in de jaren tachtig hebben gezien toen het slecht ging met de woningmarkt.”

Gedaald
Sinds de invoering van de marktwerking in het notariaat in 1999 zijn veel tarieven bij de notaris gedaald.

Daarnaast zucht de branche onder de krakende woningmarkt: door de kredietcrisis is de woningverkoop nagenoeg stil komen te liggen. Daardoor hebben notarissen veel minder werk gekregen. ,,Het notariaat is voor 70 tot 80 procent afhankelijk van onroerend goed”, zegt Martin-Jan van Mourik, hoogleraar notarieel recht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. ,,Gaat het slecht met het onroerend goed, dan gaat het ook slecht met de notarissen.”

Ethiek
Van Mourik onderschrijft de wens van de KNB om de discussie over de marktwerking te heropenen. ,,De huidige situatie is niet alleen een bedreiging voor de continuïteit van het notariaat, maar ook voor de ethiek binnen het notariaat.”

Bureau Financieel Toezicht (BFT) geeft aan extra alert te zijn op het financiële reilen en zeilen van notariskantoren. ,,Normaal kijken wij één keer per jaar hoe een kantoor ervoor staat, maar wij letten nu goed op wat de markt doet. Bij verscherpt toezicht kunnen we een notariskantoor elke maand financieel controleren”, zegt directeur Geert Pieter Vermeulen van het BFT.

Cliënten hoeven niet bang te zijn financieel de dupe te worden als een notariskantoor omvalt, aldus Vermeulen. ,,Het geld van derden is gegarandeerd. Dus als de koopsom van een huis de notaris passeert op het moment dat hij failliet gaat, wordt het geld gewoon doorgestort naar de verkoper.”

bron: Nederlands Dagblad

Share Button
Tagged with: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*