Nederland minder kredietwaardig

De prijs om je te verzekeren tegen een failliet van de Nederlandse overheid schiet omhoog. De premie is inmiddels acht keer zo hoog als voor 15 september, toen Lehman Brothers omviel. ‘Door de staatsinjecties neemt de kredietwaardigheid af’, zegt Wilson Chin, analist bij ING Wholesale.

Toen bekend werd dat de Nederlandse overheid waarschijnlijk voor een tweede keer de banken te hulp moet schieten, schoot de verzekeringspremie (Credit Default Swap op 5-jaarsleningen) omhoog van 0,66 naar 0,75 procent, een stijging van 14 procent. Ter vergelijking: dezelfde premie bij ING Bank bedraagt 1,13 procent.

In het algemeen geldt: hoe groter de financiële sector in verhouding tot het nationaal inkomen van een land, hoe hoger de premie om je te verzekeren tegen een faillissement. IJsland spant in Europa de kroon. Wie zich tegen een bankroet van IJsland wil verzekeren betaalt inmiddels een premie van ruim 10 procentpunt. Maar ook Groot-Brittannië, Zwitserland en Nederland hebben een relatief grote financiële sector.

Beleggers zijn onzekerder geworden over de vraag of de Nederlandse overheid al zijn schulden straks wel kan aflossen, als het de banken keer op keer moet helpen. De Nederlandse staatsschuld is door de kredietcrisis de afgelopen tweeënhalve maand al gestegen van 250 naar 340 miljard euro.

‘Het is sowieso veel duurder geworden om je tegen een faillissement te verzekeren’, zegt Chin, ‘maar het verschil tussen Nederland en Duitsland is opgelopen. Beleggers vluchten eerder in Duitse obligaties dan in Nederlandse. Het is een groter land en dus veiliger, is het idee.’

De rente op een 10-jaars Duitse obligatie ligt ongeveer een half procentpunt lager dan in Nederland. Dat verschil was voor het omvallen van Lehman Brothers minder dan de helft. ‘In 2003 en 2004 lagen de rente in Nederland en Duitsland helemaal dicht bij elkaar’, zegt Chin. ‘Het risicosentiment was toen heel laag.’

Nederlandse obligaties werden altijd als een veiliger haven beschouwd dan Belgische obligaties, maar dat verschil is de laatste week snel teruggelopen. De Nederlandse overheid wordt inmiddels door verzekeraars net zo kredietwaardig geacht als de Belgische.

De Amerikaanse overheid – die vaak worden gehekeld vanwege haar immense staatsschuld – doet niet veel onder voor de Duitse. Wie zich wil verzekeren tegen een failliet van de Amerikaanse staat, betaalt een premie van 0,57 procent, aanmerkelijk lager dan de premie voor Nederland, dat zichzelf gelukkig prijst met een lage staatsschuld.

‘Nederland doet het nog helemaal niet zo slecht’, vindt Chin. ‘Landen als Italië en Griekenland, de zorgenkindjes van Europa, scoren veel minder.’

Nederland heeft de investeringen in de banken tot nu toe vooral met korte leningen gefinancierd. Volgende week gaat het Agentschap van Financiën voor het eerst extra langlopende obligaties uitgeven.

Door de kredietcrisis vluchten beleggers nog steeds uit aandelen naar obligaties. Hierdoor betalen alle overheden ondanks de toegenomen risicopremies nog steeds een relatief lage rente.

bron: de Volkskrant

Share Button
Tagged with: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*