Sep 11

Gerrit Zalm, bestuursvoorzitter van ABN Amro, is wel degelijk betrokken geweest bij overkreditering door DSB Bank.

DSB bank

zie ook : Kamervragen over de verstrekking van tophypotheken door banken

In de tijd dat Gerrit Zalm financieel directeur van DSB Bank was, heeft die bank klanten opgezadeld met te hoge hypotheekleningen, dure koopsomverzekeringen en bovengemiddeld hoge rente. Bovendien was de huidige bestuursvoorzitter van ABN Amro daarvan op de hoogte. Dit blijkt uit dossiers en brieven in bezit van dagblad De Pers.

De Autoriteit Financiële Markten heeft DSB in juli twee boetes opgelegd vanwege de manier waarop de bank hypotheekleningen heeft verstrekt. Toch blijft minister Wouter Bos van Financiën Zalm steunen. Op Kamervragen antwoordde Bos op 24 augustus dat Zalm hem heeft verzekerd dat de problemen dateren van vóór zijn tijd.

bron: DePers.nl

Jul 4

De DSB Bank is bang dat de boetes die de Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft opgelegd, zo’n reputatieschade opleveren dat het bestaansrecht van de bank in gevaar kan komen.

bron FD.nl

Jun 13

Verhuizen hypotheek

Het huis kwijt en een restschuld van 122.000 euro. Dat is de erfenis die Gerard Koerntjes overhield nadat hij met DSB Bank in zee was gegaan.

En hij is niet de enige, zegt de stichting Hypotheekleed.

Bij de stichting zijn ruim 600 mensen aangesloten, die in de problemen zijn gekomen doordat DSB hen veel te hoge hypotheken en koopsommen heeft verkocht.

Gisteren vonden de stichting en de bank geen oplossing voor de gedupeerden. Daarom dreigt de stichting Hypotheekleed nu met juridische stappen.

Het begon allemaal zo mooi, herinnert Koerntjes (45) zich. ,,In 1999 belde de DSB Bank. Of we de hypotheek niet wilden oversluiten. Dat was veel goedkoper.” Een persoonlijke lening voor een auto en een keuken was ook geen enkel probleem bij DSB. ,,Toen de lasten opliepen, konden we die lening weer omzetten in een hypotheek. Dat leidde weer tot lagere maandlasten.”

En ook een derde keer werd het persoonlijk krediet een hypotheek. ,,DSB leende ons het geld en als de aflossing een probleem werd, kwamen ze met een oplossing die goedkoper was. Daar hebben we elke keer blij ‘ja’ op gezegd.”

De derde hypotheek betekende echter de nekslag. ,,Die was met een variabele rente. Binnen een half jaar was de rente zo hoog geworden dat we niet meer konden aflossen.” Koerntjes zat toen met drie hypotheken van gezamenlijk 302.000 euro. ,,We betaalden 1860 euro per maand aan DSB en ons gezamenlijk inkomen was 2300 euro,” vertelt hij.

Toen ze niet meer konden betalen, ging de DSB Bank over tot verkoop van het huis. ,,Dat bracht 170.000 euro op. Terwijl het huis eerder op 234.000 euro was getaxeerd. Daarom hebben we nu nog 122.000 euro schuld.”

Een schrijnend voorbeeld zoals er velen zijn, heeft Jelle Hendrickx gemerkt. Hendrickx is hypotheekadviseur en begeleidt gedupeerden van de DSB Bank. ,,DSB Bank verkocht mensen voor 60.000 euro aan koopsompolissen, terwijl hun bruto-inkomen maar 50.000 euro bedroeg. Ook werden veel te hoge hypotheken verstrekt. DSB Bank heeft zijn zorgplicht ernstig geschonden. Hele levens zijn verwoest doordat mensen via DSB Bank veel te hoge schulden zijn aangegaan. DSB werkt uit puur winstbejag.”

Bert Oude Middendorp is advocaat en staat de gedupeerden bij. Hij denkt dat de 600 gedupeerden die zich meldden slechts ‘het topje van de ijsberg’ vormen. ,,Veel mensen melden zich niet, omdat ze nog geen betalingsproblemen hebben.” De klanten worden aan alle kanten gepakt vindt de advocaat. ,,Ik heb voorbeelden gezien van overlijdensrisicoverzekeringen waarbij 85 procent van de premie opging aan provisie. DSB verkocht ook onnodig veel en veel te dure verzekeringen aan de klanten.”

Oude Middendorp wil dat DSB Bank de gedupeerden schadeloos stelt. Daarvoor is minstens 50 miljoen euro nodig, denkt hij. De DSB Bank wil alle klachten apart bekijken. ,,Het is niet zo dat de DSB Bank structureel mensen teveel producten verkocht of een te hoge hypotheek gaf. Daarom willen we ook geen collectieve regeling. We bekijken alle klachten individueel. In sommige gevallen hebben we goed gehandeld. Soms is een schadevergoeding op zijn plaats. Die bieden we dan ook aan,” verzekert een woordvoerder van de bank.

bron: AD.nl

Apr 14

Kamerlid Ewout Irrgang (SP) gaat wederom minister Wouter Bos (Financien) verzoeken om DSB Bank op de vingers te tikken vanwege onoirbare hypotheekverstrekkingen.

Dat zei Irrgang in het consumentenprogramma Tros Radar. In de uitzending kwamen consumenten aan het woord die via constructies van DSB Bank hypotheken tot boven de 125 procent van de executiewaarde hebben gekregen.

Schering

Volgens Radar sluit DSB ‘veel te hoge hypotheken met dure verzekeringen’ af en zijn die praktijken ‘schering en inslag’ bij DSB en submerken Frisia Financieringen, Becam, Lenen.nl en Postkrediet. Al deze merken, veelal bekend van eindeloos herhaalde tv-reclames, vallen onder Dirk Scheringa Beheer Groep. Dirk Scheringa is tevens eigenaar en voorzitter van voetbalclub AZ.

Ook andere kamerleden roepen, nadat recent door Irrgang al Kamervragen zijn gesteld vanwege DSB, op tot een harde aanpak van de bank. Elly Blanksma (CDA) wacht een onderzoek af van toezichthouder AFM. Als DSB zijn verantwoordelijkheid niet neemt, is volgens haar de maat vol. “Wie niet luisteren wil zal moeten voelen.”


Signalen
Toezichthouder AFM heeft ‘de afgelopen jaren relatief veel signalen en klachten ontvangen over verschillende adviezen en producten van DSB’. Ook onderzoekt AFM naar eigen zeggen al een tijdje ‘meerdere aspecten van de dienstverlening van DSB, mede naar aanleiding van de ontvangen klachten.’

Hans van Goor, lid van het Raad van Bestuur van DSB, zei in de uitzending: “Elke zaak wordt bekeken en klachten kunnen ook een graadmeter zijn dat misschien zaken niet zijn gegaan en DSB Bank kan en moet uiteraard ook van klachten die terecht zijn leren.” Hij beloofde binnen zes weken de klachten te verhelpen. DSB Bank heeft ‘de ambitie de beste consumentenbank van Nederland te zijn’.

bron: DePers.nl

Mar 28

Advocaten bereiden namens klanten van DSB Bank en dochters rechtszaken tegen de Wognumse kredietverstrekker voor. De stichting Hypotheekleed, met tweehonderd dossiers van vermeende gedupeerden, werkt aan een collectieve schadeclaim tegen DSB Bank. Daarbij gaat het om overkreditering van klanten tot, bij uitzondering, negen keer hun jaarinkomen. DSB Bank dat onjuiste advisering ontkent, blijkt in 2004 al eens beboet door toezichthouder AFM.

De toezichthouder AFM bevestigde vorige week onderzoek te doen naar DSB Bank omdat “de afgelopen jaren relatief veel signalen en klachten” waren binnen gekomen. Volgens goed ingelichte bronnen is sindsdien een stroom nieuwe zaken bij de toezichthouder aangemeld.

Het gaat telkens om het verstrekken van vrij hoge kredieten en hypotheken, gekoppeld aan woonlasten- en kapitaalverzekeringen, die weer worden gefinancierd met niet fiscaal aftrekbare koopsommen. Vaak stijgt de rente van het hypothecair krediet en neemt de schuld toe. Deze financiële stapeling van producten zorgde afgelopen jaren voor een patroon van betalingsproblemen bij particulieren. Zij moesten, om tot afbetaling te komen, telkens nieuwe koopsommen afnemen.

Volgens DSB Bank zijn de beschuldigingen onjuist: de bank heeft geen baat bij klanten diep in de schulden, juist andere kredietverstrekkers zorgen voor het optoppen van schulden, iets waar de bank klanten voor waarschuwt.

Advocatenkantoor Vaesen & Van Kempen sommeert DSB Bank namens klanten stapels dossiers met overkreditering. “Niet anders kan worden geconcludeerd dat sprake is van provisiejagen”, schrijft advocaat G. Hattink.

De AFM heeft signalen dat de bank zijn klanten, ondanks dat die zelf hebben getekend voor soms vijf tot acht extra koopsompolissen, onvoldoende heeft gewaarschuwd voor mogelijk grote schulden bij een gering inkomen.

In februari werd DSB Bank door rechtbank Alkmaar in twee zaken veroordeeld tot schadevergoeding. Het ging om voorbeeldzaken. De bank had een klant, met een schuld van 45.735 euro, nog eens 44.270 euro geleend en daarmee “haar precontractuele zorgplicht geschonden”.

In andere vonnissen werd DSB Bank terechtgewezen, omdat die met beleggingsverzekeringen van Hollands Welvaren Select de “bijzondere zorgplicht” had verzaakt “door niet uitdrukkelijk te waarschuwen voor de risico’s van beleggen met geleend geld en de mogelijkheid van een restschuld na beëindiging van de overeenkomst”.

DSB Bank heeft deze week een schikking gesloten met de stichting Stapelkrediet van advocaat Rob Silvertand namens gedupeerden van Hollands Welvaren Select. Daarmee is een grote rechtszaak van de baan. De stichting wil, na zeer zware onderhandelingen, niet op de zaak en schadevergoeding ingaan.

Ook bij de stichting Platform Aandelenlease, die namens duizenden mensen procedeert tegen niet rendabel gebleken aandelenleaseproducten van Aegon en Dexia, staat een groot aantal dossiers in de kast van DSB Bank-klanten en zijn dochters, waarbij consumenten bovenmatige kosten zouden zijn berekend.

DSB Bank houdt vol dat doorgaans goed geadviseerd is. Via financieel adviseurs komen momenteel desondanks veel klachten bij de AFM. Desgevraagd bevestigt branchevereniging NBVA, na een korte enquête onder leden, “dat 20% van de meldingen die de AFM van tussenpersonen heeft ontvangen betrekking heeft op DSB”.

De AFM heeft DSB in oktober 2004 na eerdere waarschuwingen op de vingers getikt. De waakhond legde boetes op en overwoog volgens de uitspraak om bestuurders af te zetten. De rechtbank Rotterdam bevestigde de boete voor DSB van ?18.150: de bank had nagelaten schriftelijk vast te leggen of klanten de belegging in Hollands Welvaeren Select wel konden dragen. In brochures had DSB verzuimd goede informatie bij rentepercentages te geven. Twee onderzoeken van Fiod-ECD werden gestopt. Uit dit dossier blijkt dat DSB en de toezichthouder al jaren strijd voeren over voorlichting aan klanten.

bron: Telegraaf.nl

Feb 23

Nederlandse bankenBanken dwingen consumenten bij een hypotheek, ondanks een verbod, nog altijd een dure verzekering uit eigen schap af te sluiten. Ook voor zakelijke kredieten sturen veel banken klanten door naar ’verplichte’ verzekeringen, steevast uit eigen huis en altijd duurderFinancieel adviseurs constateren dat deze gedwongen koppelverkoop, ondanks een verbod, weer op grote schaal voorkomt. Vereniging Eigen Huis bevestigt de praktijken. Met deze dwang proberen de banken hun inkomstenverlies op te krikken.„We krijgen steeds meer klachten over koppelverkoop bij banken”, verklaart de zegsman van brancheverenigingen NBVA en NVA van adviseurs de noodkreet. „Klanten mogen volgens de wet altijd vrij kiezen waar ze zo’n verzekering willen kopen. Maar veel banken dwingen ze om verzekeringen bij de bank te kopen waar ze krediet krijgen.”

NBVA en NVA hebben dertig gedetailleerde dossiers gemeld bij Tweede Kamerleden, in de hoop dat die het kabinet dwingen tot keiharde maatregelen tegen deze hypotheekverstrekkers.

VVD-Kamerleden hebben het kabinet gevraagd de koppelverkoop aan te pakken. Zij zien ‘frequente meldingen van misbruik’. Kartelwaakhond NMA moet de illegale verkoop insnoeren om consumenten te beschermen.

Vereniging Eigen Huis constateert dat banken vooral de dure zogeheten woonlastenverzekeringen proberen mee te verkopen. Die verzekeren een huizenbezitter, tegen verdiensten van soms 35 procent over de premie, tegen inkomstenverlies bij ziekte of werkloosheid.„Dat banken consumenten in deze slechte periode op de gevolgen van werkloosheid wijzen is goed. Dat ze daarbij zeer gericht en uitsluitend doorleiden naar eigen verzekeringen is volstrekt fout”, zegt de VEH-woordvoerder.

Ondernemers krijgen slechts een bedrijfskrediet als ze al hun verzekeringen naar de geldverstrekkende bank overzetten, zo blijkt uit verzamelde dossiers. Zulke gedwongen winkelnering is verboden.

In het dossier met klachten komen grote banken als DSB Bank, Rabobank en ABN Amro voor. DSB Bank zegt de aanklacht „verre van ons te werpen”, aldus de woordvoerder. „Op elke offerte staat dat je de verzekering niet bij ons hoeft te kopen. De klant kan dat overduidelijk lezen. Het hoort ook niet.”

ABN Amro ontkent en Rabobank reageert niet. Bankenvereniging NVB wil geen commentaar geven op het dossier met aanklachten.

bron: De Telegraaf